Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200

2 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN (nid.) ISBN x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1

3 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet

4

5 Sumen Kauklämpö ry Julkaisu K1/200 Lämmönkäyttötimikunta Rakennusten kauklämmitys. Määräykset ja hjeet Kauklämmitys n Sumessa rakennusten yleisin lämmitysmut, sen markkinasuus n lähes pulet lämmitysenergiasta. Kauklämmitys n Sumessa alkanut j 1950-luvulla. Alusta lähtien asiakkaat n liitetty kauklämpöverkkn pääsin epäsuralla kytkennällä. Sumen Kauklämpö ry laati ensimmäisen susituksen kuluttajalaitteiden kytkennöistä vunna 197. J tätä ennen, vunna 1967 li annettu hjeita lämmityslaitteiden mitituksesta ja rakenteesta. Susitukset ja hjeet vat muuttuneet vähitellen kk maan kattavaksi standardiksi. Yhtenäiset hjeet kk maassa vat kaikkien timialalla timivien etu. Tarkituksenmukaisilla laitteilla ja laadun-valvnnalla taataan asiakkaiden staman lämmitysenergian krkea laatu ja turvallisuus. Yhtenäiset vaatimukset laitteiden timinnille ja varusteille alentavat kustannuksia ja lisäävät kauklämmityksen kilpailukykyä. Tämän julkaisun määräysten ja hjeiden nudattaminen määritellään kauklämmitykseen liittyvän asiakkaan ja lämmönmyyjän välisessä yksityisikeudellisessa spimuksessa. Tämä julkaisu krvaa Sky:n julkaisun K1/1992 "Rakennusten kauklämmitys, määräykset ja hjeet". Julkaisu n laadittu siten, että määräykset eivät rajita alan kehitystä ja antavat suunnittelijille mahdllisuuden aikaisempaa paremmin sveltaa uusinta tietutta. Hyväksytty Julkaisu astuu vimaan Määräyksiä svelletaan jälkeen tapahtuvissa timituksissa. Lämmönkäyttötimikunta Puheenjhtaja Tum Tivanen Hyvinkään Lämpövima Oy Jäsenet Lauri Kskinen Jensuun Energia Oy Veli-Matti Mäkelä Mikkelin Ammattikrkeakulu Tim Neira Helsingin Energia Tim Pesnen Tampereen Sähkölaits Markku Saarenheim Rauman Energia Oy Henry Virtanen Lahti Energia Oy Sihteeri Mirja Tiitinen Sumen Kauklämpö ry

6

7 Sumen Kauklämpö ry K1/200 Lämmönkäyttötimikunta 1 SOVELTAMISALA, TARKOITUS JA PERUSTEET Sveltamisala Tarkitus Laitteiden hyväksyntä Timialan muut määräykset ja hjeet Määritelmiä Olsuhteet Eri yksikköjen välisiä muuntkertimia... 2 TEKNINEN LAITELA Teknisen laitetilan sijitus Teknisen laitetilan kk Laitteiden sijitus ja hulttilat Lämmitys ja ilmanvaiht Vesipiste ja viemäröinti Valaistus ja sähköpistrasia Tiednsiirt Lämpömäärämittarin sähköistys... 6 RAKENNUSTEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Perusvaatimukset Suunnittelun ja mitituksen lähtökhdat Lämmitystehntarve Mitituslämpötilat Uudisrakennukset Peruskrjaukset Ilmanvaihtpatterit Mitituspainehäviöt LÄMMÖNSIIRMET Mititusperiaatteet Lämmönsiirtimien mititusteh Käyttöveden lämmönsiirtimet Lämmityksen ja ilmanvaihdn lämmönsiirtimet Rakenneaineet Lämmönsiirtimistä annettavat tiedt Viranmaisten hyväksymiset, tyyppitestaukset SÄÄTÖLAITTEET Säätöjärjestelmät Säädön timintavaatimukset Säätöventtiilit Säätöventtiilien mititus Esimerkki lämmityksen säätöventtiilin mitituksesta Esimerkki käyttöveden säätöventtiilin mitituksesta Paine-ersäädin Rakennevaatimukset... 16

8 5..4 Rakenneaineet Käsikäyttölaitteet ja asennnsittimet Säätöventtiilien sijitus Lämpötilan tuntelimet Säätimet Tiednsiirt PUTKISTOT JA LIITOKSET Putket, putkisat ja mititus Hitsattavat teräsputket Putkikäyrät ja supistukset Kierteitettävät teräsputket Kupariputket Muviputket Ensiöpulen putkien mititus Liitstavat Teräsputkien liitkset Kupariputkien liitkset Muviputkien liitkset Liitsten tarkastus Justavat liittimet Lämpöliikkeen tasaaminen Maanalaiset jhdt VENTILIT JA VARUSTEET Rakenneaineet Sulkuventtiilit Kertasäätöventtiilit Lianerttimet Ilmanpist- ja tyhjennysventtiilit Lämpömittarit Painemittarit PUMPUT, PAISUNTA- JA VAROLAITTEET Lämmitys- ja käyttövesipumput Pumppujen hjaus ja säätö Pumppujen mititus Paisunta- ja varlaitteet Paisuntajärjestelmät Paisunta- ja täyttöputki Varventtiilit ja varusteet Paisuntasäiliö KYTKENNÄT JA LÄMMÖNJAKOKESKUKSET Lämmönjakkeskuskytkennät ja käyttöalueet Peruskytkentä 1, käyttöalue Peruskytkentä 2, käyttöalue Pientalkytkentä, käyttöalue Peruskytkentöjen varusteet Kierrätysilma- ja ilmanvaihtkneiden putkikytkennät... 27

9 9.2.1 Kierrätysilmakne Ilmanvaihtkne Kytkentäpiirustus Kytkentäpiirustuksessa esitettävät lämmitysverkstn timintalämpötilat Kytkentäpiirustuksen timintaselstukset Lämmönjakkeskukset Tehdasvalmiin lämmönjakkeskuksen timitusrajat ja varusteet Lämmönjakkeskusten säätölaitteet ja -järjestelmät sekä mittaukset Ohjauskeskus Lämpöeristykset, pintakäsittelyt ja merkinnät Lämmönsiirtimien merkintä Säätöventtiilin merkintä Pumpun merkintä Hälytykset Lämmönjakkeskuksen asennus Ääni Käyttö- ja hult-hjeet Lämmönjakkeskuksen takuu Lämmönjakkeskus painelaitteena KAUKOLÄMPÖLAITTEIDEN UUSINTA Yhteydenpit lämmönmyyjään Laiteuusinnan tteutusperiaatteet Laiteuusinnan tteutus ja -laajuus Laiteuusinnan suunnittelu ja asennustyö Suunnittelun ja mitituksen lähtökhdat Suunnitelma, timintakaavi Lämmönsiirtimet, lämmönjakkeskukset Säätöventtiilit, lämpötilan tuntelimet Pumput Paisunta- ja varlaitteet Sulkuventtiilit ja putkistt Lämpö- ja painemittarit Lämmönmyyjän laitteet LAADUNVARMISTUS JA TARKASTUKSET Kauklämmitys- ja LVI-suunnitelmat LVI-suunnittelijan tehtävät Laitetimittajien tehtävät Lämmönjakkeskuksen asennus ja vastaantt Laitteiden käyttööntt, käyttööntttarkastus Tiiviyske Lämmöntimituksen alitus Säätöjärjestelmän viritys ja timintake Kauklämpölaitteiden vastaantt, lpputarkastus Kauklämpölaitteiden timintake Laadunvarmistuksen dkumentinti Hultkirja Takuuajan timenpiteet Lämmönjakkeskuksen testaus käyttölsuhteissa... 47

10 12 SUUNNITTELUOHJEITA Lämmitystekniset tiedt, mititustaulukn 1 täyttöhjeet Lämmönjakkeskuksen laitteiden mititus, mititustaulukn 2 täyttöhjeet Lattialämmitys Kiertvesijhdn mititus ESIMERKKEJÄ Teknisen tilan laitteiden sijitusesimerkkejä Liikerakennuksen lämmönjakkeskuksen mititus Ilmanvaihtsiirtimen mititus, kun ilmavirta pulitetaan Vanhan asuintaln lämmönjakkeskuksen mititus Kahden säätöventtiilin mititus Varusteiden ja putkistn mititus Kytkentäesimerkkejä LIITE 1 Lämmönsiirrinten ja lämmönjakkeskusten CE-merkki LIITE 2 Viitestandardit ja -julkaisut

11 1 1 SOVELTAMISALA, TARKOITUS JA PERUSTEET 1.1 Sveltamisala Näiden määräysten nudattamisesta svitaan kauklämpöasiakkaan kanssa tehtävässä yksityisikeudellisessa spimuksessa. Määräyksiä ja hjeita nudatetaan vesikauklämpöön liitettävän/liitetyn rakennuksen (asiakkaan) kauklämmityslaitteiden suunnittelussa ja asennuksissa sekä niiden krjaus- ja muutstöissä. Käytettävien laitteiden tulee täyttää tässä julkaisussa esitetyt vaatimukset. 1.2 Tarkitus Näillä määräyksillä ja hjeilla määritellään rakennuksen kauklämmityslaitteiden suunnittelulle, asennukselle ja laitteille perusvaatimukset, jiden tteuttamisella taataan asiakkaiden laitteiden ja lämmönmyyjän kauklämpöjärjestelmän tehkas timinta. 1. Laitteiden hyväksyntä Käytettävien laitteiden ja varusteiden tulee lla tyyppitestattuja ja hyväksyttyjä kullinkin vimassa levien kansainvälisten ja kansallisten lakien, määräysten, asetusten ja standardien sekä Sumen Kauklämpö ry:n antamien määräysten, susitusten ja hjeiden mukaisesti. 1.4 Timialan muut määräykset ja hjeet Painelaitteita kskevat säännökset Sumen rakentamismääräyskkelma Sähkö-, pal-, asbesti-, yms. määräykset EN-standardit, SFS-standardit Paikallisten vesilaitsten määräykset Taltekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset TaltekniikkaRYL. 1.5 Määritelmiä Lämmönmyyjä n tässä julkaisussa käytetty nimitys lämmön timittajasta. Asiakas n tässä julkaisussa käytetty nimitys kauklämmitettävästä rakennuksesta/rakennuksista tai niiden mistajasta/haltijasta. Rakennuksen kauklämmityslaitteet vat lämmityslaitekknaisuus, jka kstuu asiakkaan kauklämpö- ja lämmityslaitteista.

12 2 Rakennuksen kauklämpölaitteet vat laitteita, jissa kauklämpövesi virtaa tai jtka säätävät asiakkaan lämmitysjärjestelmän kautta kiertävää kauklämpöveden virtaa. Rakennuksen lämmityslaitteet vat laitteita, jtka jakavat lämpöenergian lämmönsiirtimistä käyttökhteisiin. Kauklämmityksen kannalta leellisia vat laitteet ja kytkennät, jilla n suranainen vaikutus kauklämpöveden jäähtymiseen. Lämmönjakkeskus n lämmönmyyjän mittauskeskukseen, käyttövesi- ja lämmitysverkstihin sekä paisuntalaitteisiin liitettävä laitekknaisuus, jka sisältää lämmönsiirtimet, ensiöpulen ja mahdllisesti tisipulen säätölaitteet, pumppauslaitteet, venttiilit ja varusteet sekä tarvittavan putkistn. Ks. lämmönjakkeskuksen timitusrajat. Pientaln lämmönjakkeskus sisältää em. lisäksi lämmitysverkstn paisuntasäiliön. Ks. pientaln lämmönjakkeskuksen timitusrajat. Tekninen erittely n lämmönjakkeskuksen timittajan laatima luettel asiakkaalle timitettavasta laitekknaisuudesta mititusarvineen Piental n tässä julkaisussa rakennus, jnka lämpöhäviöiden summa n enintään 0 kw ja käyttöveden lämmityksen teh enintään 120 kw. Liittymisjht n lämmönmyyjän kauklämpöjhthaara kauklämpöverksta lämmönjakhuneeseen (mittauskeskukseen). Mittauskeskus n lämmönmyyjän lämmönmittauslaitteist, jka mittauslaitteiden lisäksi sisältää liittymisjhdn sulkuventtiilit ja lianerttimet sekä mahdlliset laitteet virtauksen rajittamiseksi. Asiakkaan putkist alkaa mittauskeskuksesta. Lämmönjakhune n rakennuksessa leva erillinen tila, jssa lämmönjakkeskus sijaitsee. Tekninen laitetila n rakennuksessa leva erillinen tila, jssa lämmönjakkeskuksen lisäksi vi sijaita muita yhdyskuntatekniikan vaatimia laitteita (esim. vesi-, sähkö- ja tietliikennejärjestelmien laitteita) Tilausteh (spimusteh) tarkittaa asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista lämpöteha. Tilaustehn mittayksikkö n kw. Tilausvesivirta (spimusvesivirta) tarkittaa asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista kauklämpöveden virtausta. Tilausvesivirran mittayksikkö n m /h. Tuntinen teh/vesivirta tarkittaa keskimääräistä teha/vesivirtaa liukuvan tunnin ajanjaksna. Ensiöpuli käsittää putkistn ja laitteet tai laitteiden sat, jissa kauklämpövesi virtaa tai jihin sen paine vaikuttaa.

13 Tisipuli käsittää putkistn ja laitteet tai laitteiden sat, jissa lämmönsiirtimissä lämmitettävä neste virtaa tai jihin sen paine vaikuttaa. Kauklämmön tulputkessa lämmönmyyjältä tuleva kauklämpövesi tulee tutantlaitkselta asiakkaan lämmönjakkeskukseen. Kauklämmön paluuputkessa kauklämpövesi palaa asiakkaan lämmönjakkeskuksesta takaisin tutantlaitkselle. Lämmitysverkstn menputkessa tisivesi virtaa rakennuksen lämmityslaitteille. Lämmitysverkstn paluuputkessa virtaa lämmönjakkeskukseen palaava vesi. Lämpöurakitsija n kauklämmityslaitteiden asennuksia tekevä, lämmönmyyjän hyväksymä yritys. 1.6 Olsuhteet Kauklämpölaitteiden materiaalien n ltava sellaisia, että laite nrmaaleissa käyttölsuhteissa asianmukaisesti hidettuna täyttää sille asetetut vaatimukset käyttöikänsä ajan. Kauklämpölaitteiden suunnittelulämpötila (sisällön krkein lämpötila) n 120 C. Laitteiden ja varusteiden tulee kestää jatkuvassa käytössä kyseisen verkstn (lämmitys, ilmanvaiht, käyttövesi) suunnittelulämpötila. Laitteiden suunnittelupaine (suurin käyttöpaine) n ensiöpuli 1,6 MPa käyttövesiverkstt 1,0 MPa lämmitysverkstt 0,6 MPa. Lämmönmyyjä antaa mititusta varten tiedt asiakkaan käytettävissä levasta kauklämpökiertveden paine-ersta käyttölsuhteissa vaihtelurajineen. Paine-er mittauskeskuksen jälkeen n vähintään 60 kpa. 1.7 Eri yksikköjen välisiä muuntkertimia 1 kwh = 600 kj = 0,86 Mcal 1 Mcal = 1,16 kwh = 4,1868 MJ 1 kj = 1 kws = 0,2778 Wh 1 kw = 0,86 Mcal/h = 102 kpm/s 1 kpa = 0,01 bar = 0,1 mvp 1 m /h = 0,278 dm /s = 0,278 l/s

14 4 2 TEKNINEN LAITELA 2.1 Teknisen laitetilan sijitus Teknisen laitetilan sijitus selvitetään ja svitaan lämmönmyyjän kanssa suunnittelun alkuvaiheessa. Uudisrakennuksen teknisen laitetilan sijitusperiaatteita vat Yhdyskuntateknisten järjestelmien liitynnät (kauklämpö, vesi, sähkö, tietliikenne yms.) keskitetään rakennuksessa samaan paikkaan. Tällöin liittymisjhdt ja kaapelit vidaan kustannusten säästämiseksi sijittaa samaan kaivantn ja eri sapulten hidssa ja valvnnassa levat laitteet saadaan tilihin, jihin n yhteinen käynti suraan ulka. Tekninen laitetila sijitetaan rakennuksessa siten, että liittymisjht kauklämpöverksta tekniseen laitetilaan n mahdllisimman lyhyt. Teknisen laitetilan sijituksessa n humiitava laitteiden aiheuttama ääni siten, että asuinhuneistissa sallittu äänitas ei ylity. Sisäänkäynti tekniseen laitetilaan järjestetään uudisrakennuksissa suraan ulka. Teknisen laitetilan vi merkitään tekstillä "Lämmönjak" tai "Tekninen laitetila". Tilihin, jissa lämmönmyyjän laitteet sijaitsevat, järjestetään pääsy lämmönmyyjän hyväksymällä tavalla. 2.2 Teknisen laitetilan kk Tekninen laitetila mititetaan asennettavien laitteiden tilantarpeiden mukaan. Pientalissa ja muissa pienissä rakennuksissa vidaan kaikki tekniset laitteet sijittaa samaan tilaan niiden erityisvaatimukset humin ttaen. Tekniseen laitetilaan varataan laitteita varten riittävä tila siten, että niiden tarkituksenmukainen sijittelu n mahdllista ttaen humin käytön ja hulln tarpeet. Taulukk A. Kauklämpölaitteiden vaatima hjeellinen tilantarve. Muille samaan tilaan sijitettaville laitteille n varattava erikseen riittävästi tilaa. Lämmityksen ja ilmanvaihdn tehntarve kw Asuinrakennuksen tilavuus m Kauklämpölaitteiden vaatima tila m

15 5 Js kauklämpölaitteiden kanssa samaan tilaan sijitetaan esim. sähköpääkeskus, keskuspölynimuri, ilmanvaihtlaite tai muita laitteita, niille n varattava erikseen riittävästi tilaa. Teknisen laitetilan ratkaisumalleja n esitetty khdassa Laitteiden sijitus ja hulttilat Lämmönmyyjä määrittelee mittauskeskuksen sijituksen ja tilantarpeen. Mittauskeskus sijitetaan liittymisjhdn kannalta edullisimpaan paikkaan. Mittauskeskuksen eteen varataan vapaata hulttilaa 800 mm sen kk pituudelta. Hulttilan krkeuden n ltava vähintään 2000 mm. Lämmönjakkeskuksen hulta tarvitseville sivuille jätetään vapaata hulttilaa vähintään 600 mm. Sähkölaitteille n varattava sähköturvallisuusmääräysten mukainen hulttila. 2.4 Lämmitys ja ilmanvaiht Teknisen laitetilan sisälämpötilan n ltava yli 10 C. Lämpötila ei saa nusta yli 5 C:en. Tekninen laitetila varustetaan riittävällä ja tarvittaessa säädettävällä ilmanvaihdlla. Lämpötilan nusu estetään ensisijaisesti putkistjen ja laitteiden lämmöneristyksellä. 2.5 Vesipiste ja viemäröinti Tekninen laitetila ja mahdllinen lämmönmittauskeskuksen erillinen sijitustila varustetaan viemäröinnillä. Tekniseen laitetilaan asennetaan kylmä- ja lämminvesipisteet, vesikaluste varustetaan letkuliittimellä. 2.6 Valaistus ja sähköpistrasia Tekninen laitetila varustetaan maaditetulla pistrasialla ja kiinteästi asennetulla valaistuksella, jnka teh mittareiden ja säätölaitteiden läheisyydessä mitattuna n vähintään 150 luxia. 2.7 Tiednsiirt Lämmönmyyjällä n ikeus sijittaa rakennukseen lämmönkäytön ja laitteiden timinnan seurantaa varten tarvittavia laitteita ja järjestelmiä. Uudisrakennusten ja mahdllisuuksien mukaan myös peruskrjattavien rakennusten tekninen laitetila kaapelidaan tiednsiirtliittymää varten. Liitsrasia sijitetaan mittauskeskuksen läheisyyteen.

16 6 2.8 Lämpömäärämittarin sähköistys Lämpömäärämittarin sähköistys tehdään paikallisten hjeiden mukaan. Yleishje: Mittarin ryhmäjhtna käytetään jhdinta MMJ x 1,5 mm 2 S. Ryhmäjhtn ei saa liittää muita kulutuskjeita eikä siinä saa lla jatkksia tai välirasiita. Ryhmäjht n sujattava 10/25 A sinetöitävällä varkkeella, jka sijitetaan ensisijaisesti pääkeskukseen ja yleensä keskuksen mittaamattmaan saan. Vanhissa rakennuksissa tai pääkeskuksen llessa kaukana teknisestä laitetilasta vidaan ryhmäjht kytkeä teknisen laitetilan ryhmäkeskukseen Rakennusvaiheen aikainen tilapäinen syöttökaapeli vidaan kytkeä lämmönjakkeskuksen ryhmäkeskukseen ennen pääkytkintä. Lämpömäärämittarin ja lämmönjakkeskuksen autmatiikan ryhmäjhtjen varkkeet n kytkettävä samaan vaiheeseen riippumatta siitä, missä varkkeet sijaitsevat. RAKENNUSTEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT.1 Perusvaatimukset Rakennuksen kauklämpöjärjestelmät suunnitellaan ja tteutetaan siten, että rakennuksessa saavutetaan hyvälaatuinen sisäilmast kaikissa tilissa ja lsuhteissa. Tavitteena n energian mahdllisimman tehkas käyttö, jllin energiankulutus ja tehntarve n mahdllisimman alhainen. Kauklämmityslaitteiden mitituksessa ja valinnassa tetaan humin seuraavat vaatimukset: säätöjärjestelmät kykenevät speuttamaan energianhankinnan niin, että auringn säteilystä, ihmisistä, valaistuksesta yms. syntyvät lämpökurmat tulevat tilakhtaisesti hyödynnetyiksi rakennuksen lämmityksessä virtauspiirien timintalämpötilat vat säädettävissä ja ne pidetään lämmityskaudella mahdllisimman alhaisella taslla laitteistt timivat mitteettmasti muuttuvissa paine-er-lsuhteissa energian- ja tehntarpeen ptiminti n mahdllista..2 Suunnittelun ja mitituksen lähtökhdat Suunnittelussa tulee tarkastella kauklämmityslaitteita aina kknaisvaltaisesti myös laiteuusinnissa. Laitteiden mitituksen tulee perustua laskennallisiin tai tdellisiin mitattuihin timinta-arvihin.

17 7 Lämmönmyyjälle timitetaan kauklämpötehn ja -vesivirran määräämistä sekä energiankulutuksen arviintia varten lämmitystekniset tiedt ja lämmönjakkeskus-taulukiden mukaiset tiedt (taulukiden täyttöhjeet vat khdassa 12 ja esimerkkitäyttöjä n esitetty khdassa 1).. Lämmitystehntarve Uudisrakennuksen lämmityksen ja ilmanvaihdn tehntarpeet lasketaan Sumen rakentamismääräyskkelman määräysten ja hjeiden mukaisesti. Muissa kuin uudisrakennuksissa lämmitystehntarve lasketaan käytettävissä levien kulutustietjen ja mittausten perusteella. Mitituksessa tulee ttaa humin, nk rakennusta ja lämmityslaitteita käytetty ikein (esim. sisälämpötilat, ilmanvaihdn käyttöajat, ilmavirrat). Suunnitteluhjesan khdassa 1 n hjeita ja esimerkkejä lämmitystehn laskemiseksi..4 Mitituslämpötilat.4.1 Uudisrakennukset Uudisrakennusten lämmitysjärjestelmien mitituslämpötilat vat vapaasti valittavissa taulukssa B mainituin rajituksin. Laajennusten lämmitysjärjestelmät mititetaan kuten uudisrakennukset. Taulukk B. Lämmönsiirtimien mitituslämpötilat. Käyttöveden lämmönsiirtimet Lämmityksen yms. lämmönsiirtimet mititusulklämpötilassa LÄMMÖNSIIRMIEN MITOITUSLÄMPÖLAT C alkulämpötila TULO ENSIÖ lppulämpötila PALUU TOISIO alkulämpötila lppulämpötila PALUU MENO 70 enintään enintään 45 enintään 40 enintään 70 lattialämmitys enintään 45 Humautukset (lämmityksen ja ilmanvaihdn lämmönsiirtimet) Ensiöpulen paluulämpötila saa lla enintään 5 C krkeampi kuin tisipulen paluulämpötila

18 8 Lämmönsiirtimen tehn riittävyys tulee tarvittaessa tarkistaa myös muissa timintapisteissä niissä vallitsevilla lämpötililla (esim. ilmanvaihdn lämmityssiirrin alimmalla ulklämpötilalla, jssa ilmanvaihtjärjestelmä timii vielä täydellä ilmavirralla). Lämmönmyyjä antaa laskennan perusteeksi tiedn kauklämmön tullämpötilasta eri ulklämpötililla. Js em. tieta ei le saatavissa, vidaan ensiöpulen tullämpötilana käyttää seuraavia arvja: Ulklämpötila t x krkeampi kuin 8 C 70 C Kauklämmön tullämpötila (js paikkakuntakhtaista tieta ei le käytettävissä) enintään 8 C 115 C ( t u t x 45 C ) (8 C t u ) t u = paikkakunnan mititusulklämpötila, C t x = tarkasteltava ulklämpötila, C.4.2 Peruskrjaukset Peruskrjauksen yhteydessä mitataan lämmitysjärjestelmien timinta-arvt (lämpötilat, virtaukset), jtka vat perusteena uusien mititusarvjen määrityksessä. Timinta-arvja tarkasteltaessa ja uusien arvjen valinnassa tulee ttaa humin, nk rakennusta käytetty suunnitellusti ja tarkituksenmukaisesti (esim. sisälämpötilat, ilmanvaihdn käyttöajat, ilmavirrat). Peruskrjauksissa lämmityksen menveden lämpötila n krkeintaan 80 C, lämmitysverkstn paluuveden mitituslämpötila saa lla krkeintaan 60 C..4. Ilmanvaihtpatterit Ilmanvaihtpatterit mititetaan lämpötililla 60/40 C mititusulklämpötilassa. Ilmanvaihtpatterien tehn riittävyys n tarkistettava myös täyden ilmanvaihdn ulklämpötilassa k. tilanteessa esiintyvillä tisiverkstn lämpötililla (ks. esimerkki 2)..5 Mitituspainehäviöt Lämmönsiirtimien, putkistn ja varusteiden suurimmat sallitut painehäviöt vat: ensiö tisi käyttövesisiirtimet 20 kpa 50 kpa muut siirtimet 20 kpa 20 kpa putkistt ja varusteet säätöventtiileitä lukuun ttamatta (khta 1.6) 5 kpa 5 kpa

19 9 Sumen Kauklämpö ry Lämmönkäyttötimikunta LÄMMITYSTEKNISET EDOT Rakennuksen käyttötarkitus Rakennusten lukumäärä Rakennustilavuus (SFS 519) Sisälämpötila(t) kpl m C Asuntjen lukumäärä (Liikehuneistjen yms. lukumäärä) Lämpimän käyttöveden mititusvirtaama KAUKOLÄMMITYKSEN LÄMMITYSTEHOT LAITERYHMÄKOHTAISES ERITELTYNÄ Laiteryhmä Mititus C - C Käyttövesipiiriin liitetyt lämmityslaitteet - kpl dm /s Täyden ilmanvaihdn alimmassa Paikkakunnan mititusulklämpötilassa - C ulklämpötilassa - Jhtuminen ja vut Ilmanvaiht LÄMMITYSTEHON ERITTELY (kw) Yhteensä Jhtuminen ja vut Ilmanvaiht C Yhteensä Lämmityspatterit Lattialämmitys - - Kierrätysilmapatterit kpl - Ilmanvaihtpatterit kpl - Jälkilämmityspatterit kpl TARVITTAVA KAUKOLÄMPÖTEHO + Teh lämmöntalteentsta + Muu lämmitysteh LÄMMITYSTEHOT YHTEENSÄ Kauklämpövesivirta (ilman käyttövettä) Kauklämpöenergian kulutus / vusi dm /s dm /s MWh/a LISÄETOJA Urakitsijan merkinnät Lämmönmyyjän merkinnnät Khteen tunnistetiedt (Otsikktaulu)

20 10 Sumen Kauklämpö ry Lämmönkäyttötimikunta LÄMMÖNJAKOKESKUS Khde LÄMMÖNSIIRMET Valmistaja Malli Teh Virtaus Lämpötilat Painehäviö SÄÄTÖVENTILIT Valmistaja Malli Virtaus Painehäviö Kk / kvs-arv Säätökeskus kw dm /s C - C kpa Käyttövesi LS 1 ensiö tisi Käyttövesi TV 1 Lämmitys LS 2 Ilmanvaiht LS ensiö tisi ensiö Lämmitys TV 2 Ilmanvaiht TV dm /s kpa DN / k vs / / / tisi KIERTOVESIPUMPUT Käyttövesi P 1 Lämmitys P 2 Ilmanvaiht P Valmistaja Malli / lisätiedt / / / Virtaus Nstkrkeus Mttrin ttama teh dm /s kpa W VERKOSTO, PAISUNTA- JA VAROLAITTEET Lämmitysverkst Ilmanvaihtverkst Verkstn tilavuus / painehäviö dm / kpa / / Paisuntasäiliön tilavuus / esipaine dm / kpa / / Varventtiilin kk / avautumispaine DN / kpa / / PAINE-EROSÄÄDIN Valmistaja / malli / Virtaama / painehäviö dm /s / kpa / Kk / k vs -arv DN / k vs / Asetusarv kpa N: kpl Laite Mititus LISÄETOJA: LÄMMÖNMYYJÄN ILMOITTAMA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA PAINE-ERO kpa

21 11 4 LÄMMÖNSIIRMET 4.1 Mititusperiaatteet Lämmönsiirtimet mititetaan vastaamaan tarvittavaa hetkellistä lämmitysteha. Mitituksessa pyritään mahdllisimman tehkkaaseen kauklämpöveden jäähdytykseen kaikissa käyttötilanteissa. Lämmönsiirtimien ensiö- ja tisipulen kk vesivirta hjataan lämpöpintjen kautta. Js tisiverkstn mitituslämpötilaer n pieni (esim. lattialämmitysjärjestelmissä), vidaan sa tisipulen vesivirrasta hjata lämmönsiirtpintjen hi. Tisimenvettä ei saa sekittaa jäähtymättä tisipaluuveteen. 4.2 Lämmönsiirtimien mititusteh Käyttöveden lämmönsiirtimet Käyttöveden mititusvirtaamana käytetään Sumen rakentamismääräyskkelman (RakMK) san D1 "Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistt" lämpimän käyttöveden jakjhdn mititusvirtaamaa. Siirtimen teh mititetaan siten, että siitä saatavan käyttöveden lämpötila mititusvirtaamalla n 55 C. Käyttöveden vesivirran tulee lla vähintään 0, dm /s, jka vastaa lämmönsiirtimen lämpöteha 57 kw. Käyttöveden jatkuvan virtauksen virtausnpeus kupariputkissa saa lla enintään 1,0 m/s ersikrrsivaaran takia. Mititusnpeutena käytetään 0,5 m/s /RakMK D1/ Lämmityksen ja ilmanvaihdn lämmönsiirtimet Lämmönsiirtimet mititetaan suurimman esiintyvän lämmitystehn mukaisilla lämpötililla. Jaksittaisen lämmityksen yhteydessä seisntajaksn jälkeinen tehhuippu n ilmitettava tdellisena mititustehna. Suunnitelmissa n lisäksi esitettävä siirtimen timinnan tarkastelu siinä käyttötilanteessa, jssa siirtimen virtaamat vat suurimmat (esim. täyden ilmanvaihdn alimmassa lämpötilassa). Js lämmönsiirtimen valinnassa tetaan humin mahdllinen tehvaraus, ilmitetaan suunnitelmassa lpullista teha vastaavat timinta-arvt lisätietina. Ensiöpulen virtaamat lasketaan ja ilmitetaan lämmönsiirtimen tdellisen jäähdytyksen mukaisesti. Glyklivesiliusta käytettäessä tulee liuksen minaisuudet lämmönsiirrssa ttaa humin siirtimen mitituksessa. Liuksen sessuhteet ja minaisuudet ilmitetaan suunnitelmassa.

22 12 4. Rakenneaineet Käytettävien materiaalien tulee nrmaaleissa käyttölsuhteissa säilyttää mekaaniset minaisuutensa eikä niissä saa esiintyä lämmönsiirtimen teknisiä minaisuuksia heikentäviä syöpymis- tms. vauriita. Elastisten tiivisteiden ja materiaalien kimm-minaisuuksien säilymisestä n saatava valmistajalta pitkäaikainen takuu. Laitteiden esitteissä tulee lla selvitys materiaalien kestajasta ja vaihttarpeesta. Kumiphjaisia materiaaleja vidaan käyttää vain erikistapauksissa. Suunnittelijan n selvitettävä käyttöveden laatu ja tettava humin sen aiheuttamat vaatimukset. Lämmönsiirtpinnissa ja käyttöveden lämmönsiirtimen tisipulella n hiiliteräksen käyttö kielletty. Kestäviä materiaaleja lämmönsiirtpinnissa vat esim. rustumatn teräs (esim. AISI 04), hapnkestävä teräs (esim. AISI 16) ja kupari. 4.4 Lämmönsiirtimistä annettavat tiedt Lämmönsiirtimen valmistajan/maahantujan n pyydettäessä esitettävä tarjamansa siirtimen lämmönsiirttekniset tiedt, aikavakit ja mitituslaskelmat. Tiedista n selvittävä lämmönsiirtimen timinta-arvt eri kurmitustilanteissa. Valmistajan/maahantujan tulee pyydettäessä antaa selvitys kaikista lämmönsiirtimessä käytetyistä materiaaleista ja materiaalianalyyseistä. 4.5 Viranmaisten hyväksymiset, tyyppitestaukset Kauklämpöverkkn liitettävien lämmönsiirtimien tulee lla painelaitemääräysten mukaisia. Lämmönsiirtimien ja mititusmenetelmien tulee lla tyyppitestattuja kullinkin vimassa levien standardien, määräysten ja hjeiden mukaisesti. 5 SÄÄTÖLAITTEET Kaikki tässä levat määräykset ja hjeet kskevat sekä ensiö- että tisipulen säätölaitteita, js muuta ei le erikseen mainittu. 5.1 Säätöjärjestelmät Tässä julkaisussa annettujen määräysten ja hjeiden tavitteena n hyvän säätötulksen aikaansaaminen kullisessakin käyttötilanteessa ja kullinkin vallitsevissa lsuhteissa. Tulkseen vidaan päästä useilla eri tavilla, jita ei tässä julkaisussa rajiteta tai aseteta paremmuusjärjestykseen.

23 1 Kauklämmitetyn rakennuksen säätö- ja valvntajärjestelmien timinnalle asetetaan seuraavat tavitteet: Rakennuksen lämmityksen ja ilmanvaihdn säätöjärjestelmät ttavat humin rakennuksen lämpödynamiikan, ilmaisenergiat yms. mahdllisimman tarkasti siten, että rakennuksen kaikissa tilissa n hyvä terveellinen ja viihtyisä sisäilmast sekä mahdllisimman pieni tehntarve ja energiankulutus. Käyttöveden säätölaitteiden timinta takaa tasalämpöisen lämpimän käyttöveden lämpötilan kaikissa suunnitelluissa käyttötilanteissa Säätölaitteet vat viritettävissä kullisenkin tilanteen ja vaatimusten mukaisesti siten, että hyvä säätötuls saavutetaan. Asiakas vi ptimida tarvitsemaansa kauklämpöteha käytössään levan tariffin tarjamien mahdllisuuksien mukaisesti. 5.2 Säädön timintavaatimukset Säätöjärjestelmät kutakin säätöpiiriä varten suunnitellaan, valitaan, mititetaan, asennetaan ja viritetään siten, että haluttu lpputuls saavutetaan kaikissa käyttötilanteissa. Asiakkaalle asennettu säätöjärjestelmä täyttää seuraavat vaatimukset lämmönmyyjän ilmittamissa käyttölsuhteissa: 1. Suurin pysyvä pikkeama asetusarvsta +/- 2 C Sallittu palautumisaika muutksen alkuhetkestä siihen hetkeen, kun em. vaatimus täyttyy 2 minuuttia 2. Suurin hetkellinen pikkeama asetusarvsta lämmityksen säätöjärjestelmät muut säätöjärjestelmät. Sallittu jatkuva hujunta käyttöveden säätöjärjestelmät muut säätöjärjestelmät +/- 5 C +/-10 C +/-2 C +/- 0,5 C 5. Säätöventtiilit 5..1 Säätöventtiilien mititus Säätöventtiilit mititetaan khdan 4.2 mukaisesti saatujen lämmönsiirtimen mititusarvjen mukaisilla virtaamilla ja tehilla sekä khdan.4 mukaisilla lämpötililla sekä nrmaaleissa käyttölsuhteissa vallitsevalla paine-erlla. Lämmönmyyjän tulee antaa mititusta varten tiedt asiakkaan käytettävissä levasta paine-ersta käyttölsuhteissa vaihtelurajineen.

24 14 Säätöventtiilin k v -arv lasketaan kaavalla k v. V m p / h bar V = mititusvirtaama p = mitituspainehäviö Vähimmäispaine-er, jilla laitteiden n timittava, n 60 kpa. Säätöventtiilin painehäviön tulee lla vähintään pulet lämmönjakkeskuksen kyseisen säätöpiirin kknaispainehäviöstä, ts. säätöventtiilin auktriteetti eli vaikutusaste β n suurempi kuin 0,5. p p sv mit p sv = valitun säätöventtiilin painehäviö mititusvirtaamalla p mit = lämmönmyyjän ilmittama käytettävissä leva paine-er. Kahta tai useampaa rinnankytkettyä säätöventtiiliä (em. timinta vi lla myös yhdessä venttiilissä) tulee käyttää pientalja lukuun ttamatta sillin, kun säädettävä teh vaihtelee laajalla alueella. Pienempi venttiili mititetaan krkeintaan 0 prsentin mititusteha vastaavalla virtaamalla. Venttiilien timinta hjataan lpputulksen kannalta ptimaalisesti Esimerkki lämmityksen säätöventtiilin mitituksesta Lämmityssiirtimen ensiöpulen virtaus n 1,29 dm /s = 4,64 m /h. Lämmönmyyjän ilmittama paine-er n 100 kpa, jsta siirtimen painehäviö n 7 kpa ja putkistn 5 kpa. Säätöventtiilin mitituspainehäviö n siis 88 kpa = 0,88 bar. k v 4,64 0,88 4,95 Venttiiliksi valitaan k v -arvltaan lähinnä seuraavaksi suurempi venttiili eli k vs = 6,, jllin venttiilin aiheuttama painehäviö n 2 4,64 psv 0,54 bar 54 kpa 6, Tarkistetaan valitun säätöventtiilin vaikutusaste β. 54 kpa 100 kpa 0,54 Vaikutusaste n suurempi kuin 0,5, jten venttiilin k vs -arvksi vidaan valita 6,.

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät LIITE 2: 1 Vacn perussvelluksen hjausliitynnät (Vacn NX taajuusmuuttajat svelluspas, 13) LIITE 3: 1 Tyypillisen kneen lhkkaavi (SFS-EN60204-1 2008, 18) LIITE 1: 1 (1) Aistinvaraisen tarkastaminen SFS 6000-6-61:2007

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. G-Power pientalokeskukset

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. G-Power pientalokeskukset Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje G-Power pientalokeskukset Sisältö 1 YLEISTÄ KAUKOLÄMMÖSTÄ... 2 2 TOIMITUS... 2 3 ASENNUS... 2 G-Power-kaukolämmönjakokeskuksen seinäasennus.. 2 Huomioitavia seikkoja ennen

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 10 IV-kunttutkimus LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ilmanvaihdn lämmöntalteenttlaitteita. Näitä vat lämmöntalteentn timintaperiaatteen mukaan jateltuna

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 22.3.2016 Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin Tilaaja: Wasenco Oy KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Wasenco Oy Askonkatu

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. G-Power pientalokeskukset

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. G-Power pientalokeskukset Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje G-Power pientalokeskukset Sisältö 1 YLEISTÄ KAUKOLÄMMÖSTÄ... 2 2 TOIMITUS... 2 3 ASENNUS... 2 G-Power-kaukolämmönjakokeskuksen seinäasennus.. 2 Huomioitavia seikkoja ennen

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Arcanol-vierintälaakerirasvat

Arcanol-vierintälaakerirasvat Arcanl-vierintälaakerirasvat Vitelun salaisuus n sen laadussa Tekniset tutetiedt Olemme harmnisineet INA- ja FAG-tutemerkkien tilausmerkintäjärjestelmän. Tässä esitteessä käytetään uusia merkintöjä, jtka

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 8 2.7.2014 Paalujen kallikärjet ja paalujen jatkkset Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 3.1. Paalujatks... 2

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Keskipakopumpun prosessitekninen mitoitus, määrittely ja valinta. Technological design, definition and selection of centrifugal pump

Keskipakopumpun prosessitekninen mitoitus, määrittely ja valinta. Technological design, definition and selection of centrifugal pump LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Keskipakpumpun prsessitekninen mititus, määrittely ja valinta Technlgical design, definitin and selectin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Helppoon virtauksen säätöön NC Flow -säätöventtiilit NC Flow on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Väärin asetettu virtaus on yleinen syy laitosten

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...2 2. MAAILMAN TEHOKKAIMPANA PALKITTU KAUPUNKIENERGIAJÄRJESTELMÄ...3 3. TILANTARVE...4 4. MITTAUSKESKUS...5 5. PUMPUN SUHTEELLINEN

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet (julkaisu K1/2013)

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet (julkaisu K1/2013) KAUKOLÄMPÖ 22.11.2013 Tiedote K62/2013 1 (1) Lämmönkäyttö Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet (julkaisu K1/2013) Energiateollisuus ry:n julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili TRV- Calypso Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV- Calypso TRV- Calypso Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Bilgian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Mitkä tekijät vaikuttavat kasviplanktnin määrään Sumen järvissä? A) Aiheen käsittelyn vaatimat määritelmät: 6 p Kasviplanktnin määritelmä: levät ja sinibakteerit,

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ

081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ 081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ 081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 081.2.1 Mttripyörät 081.2.1.1 ATV (Nelipyöräinen mttripyörä) 081.2.2 Kilpailulukat 081.2.3 Samalla mttripyörällä kilpaileminen eri

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön.

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön. LH9- Eräässä rsessissa kaasu laajenee tilavuudesta = 3, m 3 tilavuuteen = 4, m3. Sen aine riiuu tilavuudesta yhtälön 0 0e mukaan. akiilla n arvt = 6, 0 Pa, α = 0, m -3 ja v =, m 3. Laske kaasun tekemä

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön TBV-CM Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-CM TBV-CM Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien päätelaiteventtiiliksi suunniteltu TBV-CM

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot