Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200

2 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN (nid.) ISBN x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1

3 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet

4

5 Sumen Kauklämpö ry Julkaisu K1/200 Lämmönkäyttötimikunta Rakennusten kauklämmitys. Määräykset ja hjeet Kauklämmitys n Sumessa rakennusten yleisin lämmitysmut, sen markkinasuus n lähes pulet lämmitysenergiasta. Kauklämmitys n Sumessa alkanut j 1950-luvulla. Alusta lähtien asiakkaat n liitetty kauklämpöverkkn pääsin epäsuralla kytkennällä. Sumen Kauklämpö ry laati ensimmäisen susituksen kuluttajalaitteiden kytkennöistä vunna 197. J tätä ennen, vunna 1967 li annettu hjeita lämmityslaitteiden mitituksesta ja rakenteesta. Susitukset ja hjeet vat muuttuneet vähitellen kk maan kattavaksi standardiksi. Yhtenäiset hjeet kk maassa vat kaikkien timialalla timivien etu. Tarkituksenmukaisilla laitteilla ja laadun-valvnnalla taataan asiakkaiden staman lämmitysenergian krkea laatu ja turvallisuus. Yhtenäiset vaatimukset laitteiden timinnille ja varusteille alentavat kustannuksia ja lisäävät kauklämmityksen kilpailukykyä. Tämän julkaisun määräysten ja hjeiden nudattaminen määritellään kauklämmitykseen liittyvän asiakkaan ja lämmönmyyjän välisessä yksityisikeudellisessa spimuksessa. Tämä julkaisu krvaa Sky:n julkaisun K1/1992 "Rakennusten kauklämmitys, määräykset ja hjeet". Julkaisu n laadittu siten, että määräykset eivät rajita alan kehitystä ja antavat suunnittelijille mahdllisuuden aikaisempaa paremmin sveltaa uusinta tietutta. Hyväksytty Julkaisu astuu vimaan Määräyksiä svelletaan jälkeen tapahtuvissa timituksissa. Lämmönkäyttötimikunta Puheenjhtaja Tum Tivanen Hyvinkään Lämpövima Oy Jäsenet Lauri Kskinen Jensuun Energia Oy Veli-Matti Mäkelä Mikkelin Ammattikrkeakulu Tim Neira Helsingin Energia Tim Pesnen Tampereen Sähkölaits Markku Saarenheim Rauman Energia Oy Henry Virtanen Lahti Energia Oy Sihteeri Mirja Tiitinen Sumen Kauklämpö ry

6

7 Sumen Kauklämpö ry K1/200 Lämmönkäyttötimikunta 1 SOVELTAMISALA, TARKOITUS JA PERUSTEET Sveltamisala Tarkitus Laitteiden hyväksyntä Timialan muut määräykset ja hjeet Määritelmiä Olsuhteet Eri yksikköjen välisiä muuntkertimia... 2 TEKNINEN LAITELA Teknisen laitetilan sijitus Teknisen laitetilan kk Laitteiden sijitus ja hulttilat Lämmitys ja ilmanvaiht Vesipiste ja viemäröinti Valaistus ja sähköpistrasia Tiednsiirt Lämpömäärämittarin sähköistys... 6 RAKENNUSTEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Perusvaatimukset Suunnittelun ja mitituksen lähtökhdat Lämmitystehntarve Mitituslämpötilat Uudisrakennukset Peruskrjaukset Ilmanvaihtpatterit Mitituspainehäviöt LÄMMÖNSIIRMET Mititusperiaatteet Lämmönsiirtimien mititusteh Käyttöveden lämmönsiirtimet Lämmityksen ja ilmanvaihdn lämmönsiirtimet Rakenneaineet Lämmönsiirtimistä annettavat tiedt Viranmaisten hyväksymiset, tyyppitestaukset SÄÄTÖLAITTEET Säätöjärjestelmät Säädön timintavaatimukset Säätöventtiilit Säätöventtiilien mititus Esimerkki lämmityksen säätöventtiilin mitituksesta Esimerkki käyttöveden säätöventtiilin mitituksesta Paine-ersäädin Rakennevaatimukset... 16

8 5..4 Rakenneaineet Käsikäyttölaitteet ja asennnsittimet Säätöventtiilien sijitus Lämpötilan tuntelimet Säätimet Tiednsiirt PUTKISTOT JA LIITOKSET Putket, putkisat ja mititus Hitsattavat teräsputket Putkikäyrät ja supistukset Kierteitettävät teräsputket Kupariputket Muviputket Ensiöpulen putkien mititus Liitstavat Teräsputkien liitkset Kupariputkien liitkset Muviputkien liitkset Liitsten tarkastus Justavat liittimet Lämpöliikkeen tasaaminen Maanalaiset jhdt VENTILIT JA VARUSTEET Rakenneaineet Sulkuventtiilit Kertasäätöventtiilit Lianerttimet Ilmanpist- ja tyhjennysventtiilit Lämpömittarit Painemittarit PUMPUT, PAISUNTA- JA VAROLAITTEET Lämmitys- ja käyttövesipumput Pumppujen hjaus ja säätö Pumppujen mititus Paisunta- ja varlaitteet Paisuntajärjestelmät Paisunta- ja täyttöputki Varventtiilit ja varusteet Paisuntasäiliö KYTKENNÄT JA LÄMMÖNJAKOKESKUKSET Lämmönjakkeskuskytkennät ja käyttöalueet Peruskytkentä 1, käyttöalue Peruskytkentä 2, käyttöalue Pientalkytkentä, käyttöalue Peruskytkentöjen varusteet Kierrätysilma- ja ilmanvaihtkneiden putkikytkennät... 27

9 9.2.1 Kierrätysilmakne Ilmanvaihtkne Kytkentäpiirustus Kytkentäpiirustuksessa esitettävät lämmitysverkstn timintalämpötilat Kytkentäpiirustuksen timintaselstukset Lämmönjakkeskukset Tehdasvalmiin lämmönjakkeskuksen timitusrajat ja varusteet Lämmönjakkeskusten säätölaitteet ja -järjestelmät sekä mittaukset Ohjauskeskus Lämpöeristykset, pintakäsittelyt ja merkinnät Lämmönsiirtimien merkintä Säätöventtiilin merkintä Pumpun merkintä Hälytykset Lämmönjakkeskuksen asennus Ääni Käyttö- ja hult-hjeet Lämmönjakkeskuksen takuu Lämmönjakkeskus painelaitteena KAUKOLÄMPÖLAITTEIDEN UUSINTA Yhteydenpit lämmönmyyjään Laiteuusinnan tteutusperiaatteet Laiteuusinnan tteutus ja -laajuus Laiteuusinnan suunnittelu ja asennustyö Suunnittelun ja mitituksen lähtökhdat Suunnitelma, timintakaavi Lämmönsiirtimet, lämmönjakkeskukset Säätöventtiilit, lämpötilan tuntelimet Pumput Paisunta- ja varlaitteet Sulkuventtiilit ja putkistt Lämpö- ja painemittarit Lämmönmyyjän laitteet LAADUNVARMISTUS JA TARKASTUKSET Kauklämmitys- ja LVI-suunnitelmat LVI-suunnittelijan tehtävät Laitetimittajien tehtävät Lämmönjakkeskuksen asennus ja vastaantt Laitteiden käyttööntt, käyttööntttarkastus Tiiviyske Lämmöntimituksen alitus Säätöjärjestelmän viritys ja timintake Kauklämpölaitteiden vastaantt, lpputarkastus Kauklämpölaitteiden timintake Laadunvarmistuksen dkumentinti Hultkirja Takuuajan timenpiteet Lämmönjakkeskuksen testaus käyttölsuhteissa... 47

10 12 SUUNNITTELUOHJEITA Lämmitystekniset tiedt, mititustaulukn 1 täyttöhjeet Lämmönjakkeskuksen laitteiden mititus, mititustaulukn 2 täyttöhjeet Lattialämmitys Kiertvesijhdn mititus ESIMERKKEJÄ Teknisen tilan laitteiden sijitusesimerkkejä Liikerakennuksen lämmönjakkeskuksen mititus Ilmanvaihtsiirtimen mititus, kun ilmavirta pulitetaan Vanhan asuintaln lämmönjakkeskuksen mititus Kahden säätöventtiilin mititus Varusteiden ja putkistn mititus Kytkentäesimerkkejä LIITE 1 Lämmönsiirrinten ja lämmönjakkeskusten CE-merkki LIITE 2 Viitestandardit ja -julkaisut

11 1 1 SOVELTAMISALA, TARKOITUS JA PERUSTEET 1.1 Sveltamisala Näiden määräysten nudattamisesta svitaan kauklämpöasiakkaan kanssa tehtävässä yksityisikeudellisessa spimuksessa. Määräyksiä ja hjeita nudatetaan vesikauklämpöön liitettävän/liitetyn rakennuksen (asiakkaan) kauklämmityslaitteiden suunnittelussa ja asennuksissa sekä niiden krjaus- ja muutstöissä. Käytettävien laitteiden tulee täyttää tässä julkaisussa esitetyt vaatimukset. 1.2 Tarkitus Näillä määräyksillä ja hjeilla määritellään rakennuksen kauklämmityslaitteiden suunnittelulle, asennukselle ja laitteille perusvaatimukset, jiden tteuttamisella taataan asiakkaiden laitteiden ja lämmönmyyjän kauklämpöjärjestelmän tehkas timinta. 1. Laitteiden hyväksyntä Käytettävien laitteiden ja varusteiden tulee lla tyyppitestattuja ja hyväksyttyjä kullinkin vimassa levien kansainvälisten ja kansallisten lakien, määräysten, asetusten ja standardien sekä Sumen Kauklämpö ry:n antamien määräysten, susitusten ja hjeiden mukaisesti. 1.4 Timialan muut määräykset ja hjeet Painelaitteita kskevat säännökset Sumen rakentamismääräyskkelma Sähkö-, pal-, asbesti-, yms. määräykset EN-standardit, SFS-standardit Paikallisten vesilaitsten määräykset Taltekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset TaltekniikkaRYL. 1.5 Määritelmiä Lämmönmyyjä n tässä julkaisussa käytetty nimitys lämmön timittajasta. Asiakas n tässä julkaisussa käytetty nimitys kauklämmitettävästä rakennuksesta/rakennuksista tai niiden mistajasta/haltijasta. Rakennuksen kauklämmityslaitteet vat lämmityslaitekknaisuus, jka kstuu asiakkaan kauklämpö- ja lämmityslaitteista.

12 2 Rakennuksen kauklämpölaitteet vat laitteita, jissa kauklämpövesi virtaa tai jtka säätävät asiakkaan lämmitysjärjestelmän kautta kiertävää kauklämpöveden virtaa. Rakennuksen lämmityslaitteet vat laitteita, jtka jakavat lämpöenergian lämmönsiirtimistä käyttökhteisiin. Kauklämmityksen kannalta leellisia vat laitteet ja kytkennät, jilla n suranainen vaikutus kauklämpöveden jäähtymiseen. Lämmönjakkeskus n lämmönmyyjän mittauskeskukseen, käyttövesi- ja lämmitysverkstihin sekä paisuntalaitteisiin liitettävä laitekknaisuus, jka sisältää lämmönsiirtimet, ensiöpulen ja mahdllisesti tisipulen säätölaitteet, pumppauslaitteet, venttiilit ja varusteet sekä tarvittavan putkistn. Ks. lämmönjakkeskuksen timitusrajat. Pientaln lämmönjakkeskus sisältää em. lisäksi lämmitysverkstn paisuntasäiliön. Ks. pientaln lämmönjakkeskuksen timitusrajat. Tekninen erittely n lämmönjakkeskuksen timittajan laatima luettel asiakkaalle timitettavasta laitekknaisuudesta mititusarvineen Piental n tässä julkaisussa rakennus, jnka lämpöhäviöiden summa n enintään 0 kw ja käyttöveden lämmityksen teh enintään 120 kw. Liittymisjht n lämmönmyyjän kauklämpöjhthaara kauklämpöverksta lämmönjakhuneeseen (mittauskeskukseen). Mittauskeskus n lämmönmyyjän lämmönmittauslaitteist, jka mittauslaitteiden lisäksi sisältää liittymisjhdn sulkuventtiilit ja lianerttimet sekä mahdlliset laitteet virtauksen rajittamiseksi. Asiakkaan putkist alkaa mittauskeskuksesta. Lämmönjakhune n rakennuksessa leva erillinen tila, jssa lämmönjakkeskus sijaitsee. Tekninen laitetila n rakennuksessa leva erillinen tila, jssa lämmönjakkeskuksen lisäksi vi sijaita muita yhdyskuntatekniikan vaatimia laitteita (esim. vesi-, sähkö- ja tietliikennejärjestelmien laitteita) Tilausteh (spimusteh) tarkittaa asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista lämpöteha. Tilaustehn mittayksikkö n kw. Tilausvesivirta (spimusvesivirta) tarkittaa asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista kauklämpöveden virtausta. Tilausvesivirran mittayksikkö n m /h. Tuntinen teh/vesivirta tarkittaa keskimääräistä teha/vesivirtaa liukuvan tunnin ajanjaksna. Ensiöpuli käsittää putkistn ja laitteet tai laitteiden sat, jissa kauklämpövesi virtaa tai jihin sen paine vaikuttaa.

13 Tisipuli käsittää putkistn ja laitteet tai laitteiden sat, jissa lämmönsiirtimissä lämmitettävä neste virtaa tai jihin sen paine vaikuttaa. Kauklämmön tulputkessa lämmönmyyjältä tuleva kauklämpövesi tulee tutantlaitkselta asiakkaan lämmönjakkeskukseen. Kauklämmön paluuputkessa kauklämpövesi palaa asiakkaan lämmönjakkeskuksesta takaisin tutantlaitkselle. Lämmitysverkstn menputkessa tisivesi virtaa rakennuksen lämmityslaitteille. Lämmitysverkstn paluuputkessa virtaa lämmönjakkeskukseen palaava vesi. Lämpöurakitsija n kauklämmityslaitteiden asennuksia tekevä, lämmönmyyjän hyväksymä yritys. 1.6 Olsuhteet Kauklämpölaitteiden materiaalien n ltava sellaisia, että laite nrmaaleissa käyttölsuhteissa asianmukaisesti hidettuna täyttää sille asetetut vaatimukset käyttöikänsä ajan. Kauklämpölaitteiden suunnittelulämpötila (sisällön krkein lämpötila) n 120 C. Laitteiden ja varusteiden tulee kestää jatkuvassa käytössä kyseisen verkstn (lämmitys, ilmanvaiht, käyttövesi) suunnittelulämpötila. Laitteiden suunnittelupaine (suurin käyttöpaine) n ensiöpuli 1,6 MPa käyttövesiverkstt 1,0 MPa lämmitysverkstt 0,6 MPa. Lämmönmyyjä antaa mititusta varten tiedt asiakkaan käytettävissä levasta kauklämpökiertveden paine-ersta käyttölsuhteissa vaihtelurajineen. Paine-er mittauskeskuksen jälkeen n vähintään 60 kpa. 1.7 Eri yksikköjen välisiä muuntkertimia 1 kwh = 600 kj = 0,86 Mcal 1 Mcal = 1,16 kwh = 4,1868 MJ 1 kj = 1 kws = 0,2778 Wh 1 kw = 0,86 Mcal/h = 102 kpm/s 1 kpa = 0,01 bar = 0,1 mvp 1 m /h = 0,278 dm /s = 0,278 l/s

14 4 2 TEKNINEN LAITELA 2.1 Teknisen laitetilan sijitus Teknisen laitetilan sijitus selvitetään ja svitaan lämmönmyyjän kanssa suunnittelun alkuvaiheessa. Uudisrakennuksen teknisen laitetilan sijitusperiaatteita vat Yhdyskuntateknisten järjestelmien liitynnät (kauklämpö, vesi, sähkö, tietliikenne yms.) keskitetään rakennuksessa samaan paikkaan. Tällöin liittymisjhdt ja kaapelit vidaan kustannusten säästämiseksi sijittaa samaan kaivantn ja eri sapulten hidssa ja valvnnassa levat laitteet saadaan tilihin, jihin n yhteinen käynti suraan ulka. Tekninen laitetila sijitetaan rakennuksessa siten, että liittymisjht kauklämpöverksta tekniseen laitetilaan n mahdllisimman lyhyt. Teknisen laitetilan sijituksessa n humiitava laitteiden aiheuttama ääni siten, että asuinhuneistissa sallittu äänitas ei ylity. Sisäänkäynti tekniseen laitetilaan järjestetään uudisrakennuksissa suraan ulka. Teknisen laitetilan vi merkitään tekstillä "Lämmönjak" tai "Tekninen laitetila". Tilihin, jissa lämmönmyyjän laitteet sijaitsevat, järjestetään pääsy lämmönmyyjän hyväksymällä tavalla. 2.2 Teknisen laitetilan kk Tekninen laitetila mititetaan asennettavien laitteiden tilantarpeiden mukaan. Pientalissa ja muissa pienissä rakennuksissa vidaan kaikki tekniset laitteet sijittaa samaan tilaan niiden erityisvaatimukset humin ttaen. Tekniseen laitetilaan varataan laitteita varten riittävä tila siten, että niiden tarkituksenmukainen sijittelu n mahdllista ttaen humin käytön ja hulln tarpeet. Taulukk A. Kauklämpölaitteiden vaatima hjeellinen tilantarve. Muille samaan tilaan sijitettaville laitteille n varattava erikseen riittävästi tilaa. Lämmityksen ja ilmanvaihdn tehntarve kw Asuinrakennuksen tilavuus m Kauklämpölaitteiden vaatima tila m

15 5 Js kauklämpölaitteiden kanssa samaan tilaan sijitetaan esim. sähköpääkeskus, keskuspölynimuri, ilmanvaihtlaite tai muita laitteita, niille n varattava erikseen riittävästi tilaa. Teknisen laitetilan ratkaisumalleja n esitetty khdassa Laitteiden sijitus ja hulttilat Lämmönmyyjä määrittelee mittauskeskuksen sijituksen ja tilantarpeen. Mittauskeskus sijitetaan liittymisjhdn kannalta edullisimpaan paikkaan. Mittauskeskuksen eteen varataan vapaata hulttilaa 800 mm sen kk pituudelta. Hulttilan krkeuden n ltava vähintään 2000 mm. Lämmönjakkeskuksen hulta tarvitseville sivuille jätetään vapaata hulttilaa vähintään 600 mm. Sähkölaitteille n varattava sähköturvallisuusmääräysten mukainen hulttila. 2.4 Lämmitys ja ilmanvaiht Teknisen laitetilan sisälämpötilan n ltava yli 10 C. Lämpötila ei saa nusta yli 5 C:en. Tekninen laitetila varustetaan riittävällä ja tarvittaessa säädettävällä ilmanvaihdlla. Lämpötilan nusu estetään ensisijaisesti putkistjen ja laitteiden lämmöneristyksellä. 2.5 Vesipiste ja viemäröinti Tekninen laitetila ja mahdllinen lämmönmittauskeskuksen erillinen sijitustila varustetaan viemäröinnillä. Tekniseen laitetilaan asennetaan kylmä- ja lämminvesipisteet, vesikaluste varustetaan letkuliittimellä. 2.6 Valaistus ja sähköpistrasia Tekninen laitetila varustetaan maaditetulla pistrasialla ja kiinteästi asennetulla valaistuksella, jnka teh mittareiden ja säätölaitteiden läheisyydessä mitattuna n vähintään 150 luxia. 2.7 Tiednsiirt Lämmönmyyjällä n ikeus sijittaa rakennukseen lämmönkäytön ja laitteiden timinnan seurantaa varten tarvittavia laitteita ja järjestelmiä. Uudisrakennusten ja mahdllisuuksien mukaan myös peruskrjattavien rakennusten tekninen laitetila kaapelidaan tiednsiirtliittymää varten. Liitsrasia sijitetaan mittauskeskuksen läheisyyteen.

16 6 2.8 Lämpömäärämittarin sähköistys Lämpömäärämittarin sähköistys tehdään paikallisten hjeiden mukaan. Yleishje: Mittarin ryhmäjhtna käytetään jhdinta MMJ x 1,5 mm 2 S. Ryhmäjhtn ei saa liittää muita kulutuskjeita eikä siinä saa lla jatkksia tai välirasiita. Ryhmäjht n sujattava 10/25 A sinetöitävällä varkkeella, jka sijitetaan ensisijaisesti pääkeskukseen ja yleensä keskuksen mittaamattmaan saan. Vanhissa rakennuksissa tai pääkeskuksen llessa kaukana teknisestä laitetilasta vidaan ryhmäjht kytkeä teknisen laitetilan ryhmäkeskukseen Rakennusvaiheen aikainen tilapäinen syöttökaapeli vidaan kytkeä lämmönjakkeskuksen ryhmäkeskukseen ennen pääkytkintä. Lämpömäärämittarin ja lämmönjakkeskuksen autmatiikan ryhmäjhtjen varkkeet n kytkettävä samaan vaiheeseen riippumatta siitä, missä varkkeet sijaitsevat. RAKENNUSTEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT.1 Perusvaatimukset Rakennuksen kauklämpöjärjestelmät suunnitellaan ja tteutetaan siten, että rakennuksessa saavutetaan hyvälaatuinen sisäilmast kaikissa tilissa ja lsuhteissa. Tavitteena n energian mahdllisimman tehkas käyttö, jllin energiankulutus ja tehntarve n mahdllisimman alhainen. Kauklämmityslaitteiden mitituksessa ja valinnassa tetaan humin seuraavat vaatimukset: säätöjärjestelmät kykenevät speuttamaan energianhankinnan niin, että auringn säteilystä, ihmisistä, valaistuksesta yms. syntyvät lämpökurmat tulevat tilakhtaisesti hyödynnetyiksi rakennuksen lämmityksessä virtauspiirien timintalämpötilat vat säädettävissä ja ne pidetään lämmityskaudella mahdllisimman alhaisella taslla laitteistt timivat mitteettmasti muuttuvissa paine-er-lsuhteissa energian- ja tehntarpeen ptiminti n mahdllista..2 Suunnittelun ja mitituksen lähtökhdat Suunnittelussa tulee tarkastella kauklämmityslaitteita aina kknaisvaltaisesti myös laiteuusinnissa. Laitteiden mitituksen tulee perustua laskennallisiin tai tdellisiin mitattuihin timinta-arvihin.

17 7 Lämmönmyyjälle timitetaan kauklämpötehn ja -vesivirran määräämistä sekä energiankulutuksen arviintia varten lämmitystekniset tiedt ja lämmönjakkeskus-taulukiden mukaiset tiedt (taulukiden täyttöhjeet vat khdassa 12 ja esimerkkitäyttöjä n esitetty khdassa 1).. Lämmitystehntarve Uudisrakennuksen lämmityksen ja ilmanvaihdn tehntarpeet lasketaan Sumen rakentamismääräyskkelman määräysten ja hjeiden mukaisesti. Muissa kuin uudisrakennuksissa lämmitystehntarve lasketaan käytettävissä levien kulutustietjen ja mittausten perusteella. Mitituksessa tulee ttaa humin, nk rakennusta ja lämmityslaitteita käytetty ikein (esim. sisälämpötilat, ilmanvaihdn käyttöajat, ilmavirrat). Suunnitteluhjesan khdassa 1 n hjeita ja esimerkkejä lämmitystehn laskemiseksi..4 Mitituslämpötilat.4.1 Uudisrakennukset Uudisrakennusten lämmitysjärjestelmien mitituslämpötilat vat vapaasti valittavissa taulukssa B mainituin rajituksin. Laajennusten lämmitysjärjestelmät mititetaan kuten uudisrakennukset. Taulukk B. Lämmönsiirtimien mitituslämpötilat. Käyttöveden lämmönsiirtimet Lämmityksen yms. lämmönsiirtimet mititusulklämpötilassa LÄMMÖNSIIRMIEN MITOITUSLÄMPÖLAT C alkulämpötila TULO ENSIÖ lppulämpötila PALUU TOISIO alkulämpötila lppulämpötila PALUU MENO 70 enintään enintään 45 enintään 40 enintään 70 lattialämmitys enintään 45 Humautukset (lämmityksen ja ilmanvaihdn lämmönsiirtimet) Ensiöpulen paluulämpötila saa lla enintään 5 C krkeampi kuin tisipulen paluulämpötila

18 8 Lämmönsiirtimen tehn riittävyys tulee tarvittaessa tarkistaa myös muissa timintapisteissä niissä vallitsevilla lämpötililla (esim. ilmanvaihdn lämmityssiirrin alimmalla ulklämpötilalla, jssa ilmanvaihtjärjestelmä timii vielä täydellä ilmavirralla). Lämmönmyyjä antaa laskennan perusteeksi tiedn kauklämmön tullämpötilasta eri ulklämpötililla. Js em. tieta ei le saatavissa, vidaan ensiöpulen tullämpötilana käyttää seuraavia arvja: Ulklämpötila t x krkeampi kuin 8 C 70 C Kauklämmön tullämpötila (js paikkakuntakhtaista tieta ei le käytettävissä) enintään 8 C 115 C ( t u t x 45 C ) (8 C t u ) t u = paikkakunnan mititusulklämpötila, C t x = tarkasteltava ulklämpötila, C.4.2 Peruskrjaukset Peruskrjauksen yhteydessä mitataan lämmitysjärjestelmien timinta-arvt (lämpötilat, virtaukset), jtka vat perusteena uusien mititusarvjen määrityksessä. Timinta-arvja tarkasteltaessa ja uusien arvjen valinnassa tulee ttaa humin, nk rakennusta käytetty suunnitellusti ja tarkituksenmukaisesti (esim. sisälämpötilat, ilmanvaihdn käyttöajat, ilmavirrat). Peruskrjauksissa lämmityksen menveden lämpötila n krkeintaan 80 C, lämmitysverkstn paluuveden mitituslämpötila saa lla krkeintaan 60 C..4. Ilmanvaihtpatterit Ilmanvaihtpatterit mititetaan lämpötililla 60/40 C mititusulklämpötilassa. Ilmanvaihtpatterien tehn riittävyys n tarkistettava myös täyden ilmanvaihdn ulklämpötilassa k. tilanteessa esiintyvillä tisiverkstn lämpötililla (ks. esimerkki 2)..5 Mitituspainehäviöt Lämmönsiirtimien, putkistn ja varusteiden suurimmat sallitut painehäviöt vat: ensiö tisi käyttövesisiirtimet 20 kpa 50 kpa muut siirtimet 20 kpa 20 kpa putkistt ja varusteet säätöventtiileitä lukuun ttamatta (khta 1.6) 5 kpa 5 kpa

19 9 Sumen Kauklämpö ry Lämmönkäyttötimikunta LÄMMITYSTEKNISET EDOT Rakennuksen käyttötarkitus Rakennusten lukumäärä Rakennustilavuus (SFS 519) Sisälämpötila(t) kpl m C Asuntjen lukumäärä (Liikehuneistjen yms. lukumäärä) Lämpimän käyttöveden mititusvirtaama KAUKOLÄMMITYKSEN LÄMMITYSTEHOT LAITERYHMÄKOHTAISES ERITELTYNÄ Laiteryhmä Mititus C - C Käyttövesipiiriin liitetyt lämmityslaitteet - kpl dm /s Täyden ilmanvaihdn alimmassa Paikkakunnan mititusulklämpötilassa - C ulklämpötilassa - Jhtuminen ja vut Ilmanvaiht LÄMMITYSTEHON ERITTELY (kw) Yhteensä Jhtuminen ja vut Ilmanvaiht C Yhteensä Lämmityspatterit Lattialämmitys - - Kierrätysilmapatterit kpl - Ilmanvaihtpatterit kpl - Jälkilämmityspatterit kpl TARVITTAVA KAUKOLÄMPÖTEHO + Teh lämmöntalteentsta + Muu lämmitysteh LÄMMITYSTEHOT YHTEENSÄ Kauklämpövesivirta (ilman käyttövettä) Kauklämpöenergian kulutus / vusi dm /s dm /s MWh/a LISÄETOJA Urakitsijan merkinnät Lämmönmyyjän merkinnnät Khteen tunnistetiedt (Otsikktaulu)

20 10 Sumen Kauklämpö ry Lämmönkäyttötimikunta LÄMMÖNJAKOKESKUS Khde LÄMMÖNSIIRMET Valmistaja Malli Teh Virtaus Lämpötilat Painehäviö SÄÄTÖVENTILIT Valmistaja Malli Virtaus Painehäviö Kk / kvs-arv Säätökeskus kw dm /s C - C kpa Käyttövesi LS 1 ensiö tisi Käyttövesi TV 1 Lämmitys LS 2 Ilmanvaiht LS ensiö tisi ensiö Lämmitys TV 2 Ilmanvaiht TV dm /s kpa DN / k vs / / / tisi KIERTOVESIPUMPUT Käyttövesi P 1 Lämmitys P 2 Ilmanvaiht P Valmistaja Malli / lisätiedt / / / Virtaus Nstkrkeus Mttrin ttama teh dm /s kpa W VERKOSTO, PAISUNTA- JA VAROLAITTEET Lämmitysverkst Ilmanvaihtverkst Verkstn tilavuus / painehäviö dm / kpa / / Paisuntasäiliön tilavuus / esipaine dm / kpa / / Varventtiilin kk / avautumispaine DN / kpa / / PAINE-EROSÄÄDIN Valmistaja / malli / Virtaama / painehäviö dm /s / kpa / Kk / k vs -arv DN / k vs / Asetusarv kpa N: kpl Laite Mititus LISÄETOJA: LÄMMÖNMYYJÄN ILMOITTAMA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA PAINE-ERO kpa

21 11 4 LÄMMÖNSIIRMET 4.1 Mititusperiaatteet Lämmönsiirtimet mititetaan vastaamaan tarvittavaa hetkellistä lämmitysteha. Mitituksessa pyritään mahdllisimman tehkkaaseen kauklämpöveden jäähdytykseen kaikissa käyttötilanteissa. Lämmönsiirtimien ensiö- ja tisipulen kk vesivirta hjataan lämpöpintjen kautta. Js tisiverkstn mitituslämpötilaer n pieni (esim. lattialämmitysjärjestelmissä), vidaan sa tisipulen vesivirrasta hjata lämmönsiirtpintjen hi. Tisimenvettä ei saa sekittaa jäähtymättä tisipaluuveteen. 4.2 Lämmönsiirtimien mititusteh Käyttöveden lämmönsiirtimet Käyttöveden mititusvirtaamana käytetään Sumen rakentamismääräyskkelman (RakMK) san D1 "Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistt" lämpimän käyttöveden jakjhdn mititusvirtaamaa. Siirtimen teh mititetaan siten, että siitä saatavan käyttöveden lämpötila mititusvirtaamalla n 55 C. Käyttöveden vesivirran tulee lla vähintään 0, dm /s, jka vastaa lämmönsiirtimen lämpöteha 57 kw. Käyttöveden jatkuvan virtauksen virtausnpeus kupariputkissa saa lla enintään 1,0 m/s ersikrrsivaaran takia. Mititusnpeutena käytetään 0,5 m/s /RakMK D1/ Lämmityksen ja ilmanvaihdn lämmönsiirtimet Lämmönsiirtimet mititetaan suurimman esiintyvän lämmitystehn mukaisilla lämpötililla. Jaksittaisen lämmityksen yhteydessä seisntajaksn jälkeinen tehhuippu n ilmitettava tdellisena mititustehna. Suunnitelmissa n lisäksi esitettävä siirtimen timinnan tarkastelu siinä käyttötilanteessa, jssa siirtimen virtaamat vat suurimmat (esim. täyden ilmanvaihdn alimmassa lämpötilassa). Js lämmönsiirtimen valinnassa tetaan humin mahdllinen tehvaraus, ilmitetaan suunnitelmassa lpullista teha vastaavat timinta-arvt lisätietina. Ensiöpulen virtaamat lasketaan ja ilmitetaan lämmönsiirtimen tdellisen jäähdytyksen mukaisesti. Glyklivesiliusta käytettäessä tulee liuksen minaisuudet lämmönsiirrssa ttaa humin siirtimen mitituksessa. Liuksen sessuhteet ja minaisuudet ilmitetaan suunnitelmassa.

22 12 4. Rakenneaineet Käytettävien materiaalien tulee nrmaaleissa käyttölsuhteissa säilyttää mekaaniset minaisuutensa eikä niissä saa esiintyä lämmönsiirtimen teknisiä minaisuuksia heikentäviä syöpymis- tms. vauriita. Elastisten tiivisteiden ja materiaalien kimm-minaisuuksien säilymisestä n saatava valmistajalta pitkäaikainen takuu. Laitteiden esitteissä tulee lla selvitys materiaalien kestajasta ja vaihttarpeesta. Kumiphjaisia materiaaleja vidaan käyttää vain erikistapauksissa. Suunnittelijan n selvitettävä käyttöveden laatu ja tettava humin sen aiheuttamat vaatimukset. Lämmönsiirtpinnissa ja käyttöveden lämmönsiirtimen tisipulella n hiiliteräksen käyttö kielletty. Kestäviä materiaaleja lämmönsiirtpinnissa vat esim. rustumatn teräs (esim. AISI 04), hapnkestävä teräs (esim. AISI 16) ja kupari. 4.4 Lämmönsiirtimistä annettavat tiedt Lämmönsiirtimen valmistajan/maahantujan n pyydettäessä esitettävä tarjamansa siirtimen lämmönsiirttekniset tiedt, aikavakit ja mitituslaskelmat. Tiedista n selvittävä lämmönsiirtimen timinta-arvt eri kurmitustilanteissa. Valmistajan/maahantujan tulee pyydettäessä antaa selvitys kaikista lämmönsiirtimessä käytetyistä materiaaleista ja materiaalianalyyseistä. 4.5 Viranmaisten hyväksymiset, tyyppitestaukset Kauklämpöverkkn liitettävien lämmönsiirtimien tulee lla painelaitemääräysten mukaisia. Lämmönsiirtimien ja mititusmenetelmien tulee lla tyyppitestattuja kullinkin vimassa levien standardien, määräysten ja hjeiden mukaisesti. 5 SÄÄTÖLAITTEET Kaikki tässä levat määräykset ja hjeet kskevat sekä ensiö- että tisipulen säätölaitteita, js muuta ei le erikseen mainittu. 5.1 Säätöjärjestelmät Tässä julkaisussa annettujen määräysten ja hjeiden tavitteena n hyvän säätötulksen aikaansaaminen kullisessakin käyttötilanteessa ja kullinkin vallitsevissa lsuhteissa. Tulkseen vidaan päästä useilla eri tavilla, jita ei tässä julkaisussa rajiteta tai aseteta paremmuusjärjestykseen.

23 1 Kauklämmitetyn rakennuksen säätö- ja valvntajärjestelmien timinnalle asetetaan seuraavat tavitteet: Rakennuksen lämmityksen ja ilmanvaihdn säätöjärjestelmät ttavat humin rakennuksen lämpödynamiikan, ilmaisenergiat yms. mahdllisimman tarkasti siten, että rakennuksen kaikissa tilissa n hyvä terveellinen ja viihtyisä sisäilmast sekä mahdllisimman pieni tehntarve ja energiankulutus. Käyttöveden säätölaitteiden timinta takaa tasalämpöisen lämpimän käyttöveden lämpötilan kaikissa suunnitelluissa käyttötilanteissa Säätölaitteet vat viritettävissä kullisenkin tilanteen ja vaatimusten mukaisesti siten, että hyvä säätötuls saavutetaan. Asiakas vi ptimida tarvitsemaansa kauklämpöteha käytössään levan tariffin tarjamien mahdllisuuksien mukaisesti. 5.2 Säädön timintavaatimukset Säätöjärjestelmät kutakin säätöpiiriä varten suunnitellaan, valitaan, mititetaan, asennetaan ja viritetään siten, että haluttu lpputuls saavutetaan kaikissa käyttötilanteissa. Asiakkaalle asennettu säätöjärjestelmä täyttää seuraavat vaatimukset lämmönmyyjän ilmittamissa käyttölsuhteissa: 1. Suurin pysyvä pikkeama asetusarvsta +/- 2 C Sallittu palautumisaika muutksen alkuhetkestä siihen hetkeen, kun em. vaatimus täyttyy 2 minuuttia 2. Suurin hetkellinen pikkeama asetusarvsta lämmityksen säätöjärjestelmät muut säätöjärjestelmät. Sallittu jatkuva hujunta käyttöveden säätöjärjestelmät muut säätöjärjestelmät +/- 5 C +/-10 C +/-2 C +/- 0,5 C 5. Säätöventtiilit 5..1 Säätöventtiilien mititus Säätöventtiilit mititetaan khdan 4.2 mukaisesti saatujen lämmönsiirtimen mititusarvjen mukaisilla virtaamilla ja tehilla sekä khdan.4 mukaisilla lämpötililla sekä nrmaaleissa käyttölsuhteissa vallitsevalla paine-erlla. Lämmönmyyjän tulee antaa mititusta varten tiedt asiakkaan käytettävissä levasta paine-ersta käyttölsuhteissa vaihtelurajineen.

24 14 Säätöventtiilin k v -arv lasketaan kaavalla k v. V m p / h bar V = mititusvirtaama p = mitituspainehäviö Vähimmäispaine-er, jilla laitteiden n timittava, n 60 kpa. Säätöventtiilin painehäviön tulee lla vähintään pulet lämmönjakkeskuksen kyseisen säätöpiirin kknaispainehäviöstä, ts. säätöventtiilin auktriteetti eli vaikutusaste β n suurempi kuin 0,5. p p sv mit p sv = valitun säätöventtiilin painehäviö mititusvirtaamalla p mit = lämmönmyyjän ilmittama käytettävissä leva paine-er. Kahta tai useampaa rinnankytkettyä säätöventtiiliä (em. timinta vi lla myös yhdessä venttiilissä) tulee käyttää pientalja lukuun ttamatta sillin, kun säädettävä teh vaihtelee laajalla alueella. Pienempi venttiili mititetaan krkeintaan 0 prsentin mititusteha vastaavalla virtaamalla. Venttiilien timinta hjataan lpputulksen kannalta ptimaalisesti Esimerkki lämmityksen säätöventtiilin mitituksesta Lämmityssiirtimen ensiöpulen virtaus n 1,29 dm /s = 4,64 m /h. Lämmönmyyjän ilmittama paine-er n 100 kpa, jsta siirtimen painehäviö n 7 kpa ja putkistn 5 kpa. Säätöventtiilin mitituspainehäviö n siis 88 kpa = 0,88 bar. k v 4,64 0,88 4,95 Venttiiliksi valitaan k v -arvltaan lähinnä seuraavaksi suurempi venttiili eli k vs = 6,, jllin venttiilin aiheuttama painehäviö n 2 4,64 psv 0,54 bar 54 kpa 6, Tarkistetaan valitun säätöventtiilin vaikutusaste β. 54 kpa 100 kpa 0,54 Vaikutusaste n suurempi kuin 0,5, jten venttiilin k vs -arvksi vidaan valita 6,.

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014)

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014) Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty ) Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS pientalojen lämmönjakokeskukset

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin CALPEX Aluelämpöputkist Putkijärjestelmä, jka maksaa itsensä takaisin Kestävää laatua CALPEX Testaus ja valvnta Tutant Kiepitys CALPEX n krkealaatuinen aluelämpöverkn lämmitys- ja käyttövesiputkijärjestelmä:

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

UNIS. 100-2RF, 100-3RF, 150-2RF, 200-2RF pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. 100-2RF, 100-3RF, 150-2RF, 200-2RF pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS 100-2RF, 100-3RF,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Ohje 1 (12) TEKNISEN TILAN LAITTEIDEN SIJOITTELUOHJE

Ohje 1 (12) TEKNISEN TILAN LAITTEIDEN SIJOITTELUOHJE Ohje 1 (12) TEKNISEN TILAN LAITTEIDEN SIJOITTELUOHJE Tämä ohje on laadittu helpottamaan teknisen tilan laitteiden sijoittelun suunnittelua ja toteuttamista. Ohje antaa kokonaiskuvan teknisen tilan eli

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

Tilausteho ja -vesivirta Määritys ja tarkistaminen

Tilausteho ja -vesivirta Määritys ja tarkistaminen Tilausteho ja -vesivirta Määritys ja tarkistaminen Suositus K15/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/4 Suomen Kaukolämpö ry Suositus K15/1998 Lämmönkäyttötoimikunta Tilausteho

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Energiaekspertin kalvosarja

Energiaekspertin kalvosarja Energiaekspertin kalvsarja Kalvsarjaan n kttu keskeiset asumiseen liittyvät energiansäästövinkit selitysteksteineen. Kalvt n tarkitettu energiaeksperttien hella kaikille, jtka vat kiinnstuneita energian

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ALAJAKOKESKUS KAUKO 20/60 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

KAUKOLÄMMÖN ALAJAKOKESKUS KAUKO 20/60 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KAUKOLÄMMÖN ALAJAKOKESKUS KAUKO 20/60 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 3.11.2009 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 16 1. Sisällys

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset Ohje 1 (5) TRAFI/ Antpäivä: 28.12.2011 Vimaantulpäivä: 2.1.2012 Vimassa: tistaiseksi Säädösperusta: LiikMp ajneuvjen katsastusluvista (1099/1998) 2 Muutstiedt: Kumaa hjeen 237/121/2001 Sveltamisala: Katsastustimipaikat

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

ENERGIAN- HALLINNAN MITTAUKSET

ENERGIAN- HALLINNAN MITTAUKSET ENERGIAN- HALLINNAN MITTAUKSET VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -hje 12 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: ENERGIANHALLINNAN MITTAUKSET Kuka tekee Kenelle

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet Patteri MI-CL Sissaan kuuluu asennuskiskt ja kteln etulevyn, jtka n svitettu lmminvesipatterille höyrypatterille LS, kylmvesipatterille LBC, surahöyrystinpatterille LBD ja lmmöntalteenttpatterille LX/LXF.

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle 1 (3) 30.10.2017 Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle Kerrostalon suurin lämpöhukka on poistoilmassa, joka puhalletaan ulos ilman lämmön talteenottoa. Hukkalämmön hyödyntäminen

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Tarkemittausohje

Tarkemittausohje 2.12.2015 1 Yleistä Tämä tarkemittaus ja dkumentintihje n tarkitettu käytettäväksi kaikissa Janakkalan Veden uudisrakennus- ja saneerauskhteissa. Ohjeesta ei saa piketa ilman erillistä Janakkalan Veden

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät LIITE 2: 1 Vacn perussvelluksen hjausliitynnät (Vacn NX taajuusmuuttajat svelluspas, 13) LIITE 3: 1 Tyypillisen kneen lhkkaavi (SFS-EN60204-1 2008, 18) LIITE 1: 1 (1) Aistinvaraisen tarkastaminen SFS 6000-6-61:2007

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

ILTO 650/850 Käyttöhje LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ILMANVAIHTOLAITE PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilt.fi ILTO 650- ja 850 -käyttöhje 1. Ilmastintilaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 1 (18) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 2 (18) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Ääniteknisten tarkasteluiden hjeet IV-kunttutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) IV-kunttutkimus Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Tämä IV-kunttutkimushje kskee ilmastintijärjestelmän, eri laitteiden ja kmpnenttien

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

LK Anti-Legionella Jakotukki

LK Anti-Legionella Jakotukki LK Anti-Legionella Jakotukki Rakenne/Käyttöalue LK Anti-Legionella Jakotukki on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä ja sen lyijypitoisuus on alle 2 prosenttia säännösten CW 602N EN 12165 mukaisesti.

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 10 IV-kunttutkimus LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ilmanvaihdn lämmöntalteenttlaitteita. Näitä vat lämmöntalteentn timintaperiaatteen mukaan jateltuna

Lisätiedot

Lvi -koodi 5316046 nimiketunnus: LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 200-2RF-O (lattialämmitys) LÄMMÖNSIIRTIMET

Lvi -koodi 5316046 nimiketunnus: LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 200-2RF-O (lattialämmitys) LÄMMÖNSIIRTIMET Lvi -koodi 536046 L2232 64585360469 LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 200-2RF-O (lattialämmitys) KÄYTTÖVESI LÄMMITYS IC25Tx50/P IC0Tx40/P 20 27 0,580 0,602 0,08,299 ºC-ºC 70-20 0-58 5-33

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMMATIOJÄRJESTELMÄ SÄÄTÖJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE 1 Säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

1. JOHDANTO Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot

1. JOHDANTO Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot 1. JOHDANTO Tähän tiedtteeseen n kttu sijituspalvelulain ja sen njalla annetun viranmaissääntelyn mukaiset tiedt a) Privanet Capital Markets Oy:stä ja sen sidnnaisasiamiehistä; b) asiakkaille tarjttavista

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Olli Nieminen, arkkitehti safa Arkkitehtitimist ON Oy Kuka Olli Nieminen, arkkitehti SAFA Arkkitehtitimist ON Oy Syntynyt

Lisätiedot

Keskipakopumpun prosessitekninen mitoitus, määrittely ja valinta. Technological design, definition and selection of centrifugal pump

Keskipakopumpun prosessitekninen mitoitus, määrittely ja valinta. Technological design, definition and selection of centrifugal pump LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Keskipakpumpun prsessitekninen mititus, määrittely ja valinta Technlgical design, definitin and selectin

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 8 2.7.2014 Paalujen kallikärjet ja paalujen jatkkset Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 3.1. Paalujatks... 2

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa . Klmiultteisten khteiden esitys ja mallintaminen: jatka Mnikulmiverkkn nähden ilmeisiä etuja vat: eksakti analyyttinen esitysmut klmiultteinen mudn mukkaaminen mahdllista vähemmän muistitilaa vaativa

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI

PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI SÄHKÖVERKKO EL 12.11.2008 Muisti Periaatteita vika ja häiriötilanteiden selvittämiseksi PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 VIKA- JA HÄIRIÖTILANTEET...4

Lisätiedot

MIX Lattia- ja seinäasenteiset sekoituspiirit lämmitykseen sekä jäähdytykseen

MIX Lattia- ja seinäasenteiset sekoituspiirit lämmitykseen sekä jäähdytykseen www.hogfors.com MIX sekoituspiiri on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. MIX-sekoituspiirit on suunniteltu

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX

Lisätiedot

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 1 (19) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 2 (19) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel

Lisätiedot

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Kaukolämpöä kotiisi Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Luotettava, helppo ja huoleton lämmitysmuoto Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton tapa huolehtia kotisi lämmöstä ja

Lisätiedot