Tutkimusalueiden ekologiset mittarit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusalueiden ekologiset mittarit"

Transkriptio

1 HOTR Attractive and Programmatic Infill Building Expertise in the Systems of Urban Production 2012 Tutkimusalueiden ekologiset mittarit Seppälä Tiina Aalto yliopisto Seppälä Tiina Aalto yliopisto Julkaistu

2 Sisällys Johdanto... 2 Selvityksen rajaukset ja laskentakaavat... 3 Tutkimusaluekohtaiset analyysit... 4 Väinölänranta... 4 Herttoniemi... 5 Kannelmäki... 6 Autoilun päästöjen analysointi... 8 Autoilu sisällyttäminen ja kohdevertailu... 8 Autoilun päästöjen yleinen tarkastelu Yhteenveto Lähteet Taulukko 1 Laskennassa käytetyt päästökertoimet... 3 Taulukko 2 Väinölänrannan yhteenlasketut tiedot... 4 Taulukko 3 Väinölänrannan ekologisen tarkastelun tulokset... 4 Taulukko 4 Herttoniemen yhteenlasketut tiedot... 5 Taulukko 5 Herttoniemen ekologisen tarkastelun tulokset... 5 Taulukko 6 Kannelmäen asuintalojen yhteenlasketut tiedot... 6 Taulukko 7 Kannelmäen toimisto ja liiketilojen yhteenlasketut tiedot... 6 Taulukko 8 Kannelmäen asuinrakennusten ekologisen tarkastelun tulokset... 7 Taulukko 9 Kannelmäen toimisto ja liiketilojen ekologisen tarkastelun tulokset... 7 Taulukko 10 Tutkimuskohteiden yhteenlasketut tiedot ja vertailukohteiden tiedot... 8 Taulukko 11 Tutkimusalueiden keskiarvolliset tulokset ja vertailukohteen tulokset... 9 Taulukko 12 Kannelmäen pysäköintihallien sähkönkulutuksesta johtuvien CO2 päästöjen vertaaminen keskimääräiseen autoon Taulukko 13 Auton keskimääräinen vuosittaisen CO 2 päästö suuruus

3 Johdanto Ilmastomuutoksen vuoksi alettiin tutkia tapoja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tutkimusten fokus on siirtynyt teollisuuden ympäristönsuojelusta kohti asumisen ja ihmisten toimintojen päästöjä. ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika toimintaohjelman loppuraportin mukaan rakennuksissa käytettävän ja rakentamiseen kuluvan energian osuus energian loppukäytöstä on yli 40 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä lähes 40 prosenttia (Kaleva et. al 2011 s 7). Rakennuksissa käytettävän lämpöja sähköenergian lisäksi rakennukset ja niissä tapahtuva toiminta kuluttavat vettä sekä synnyttävät erityyppisiä jätteitä (Kaleva et. al 2011 s 7). ERA17 toimintaohjelman loppuraportin mukaan energiatehokkuuden ensisijaisena tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen. Ekotehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vähemmästä tuotetaan enemmän ympäristöä säästäen. (Kaleva et. al 2011 s 7). Jukka Heinosen väitöskirja Aluerakenteen ja asukkaiden kulutustottumusten vaikutukset keskimääräisen asukkaan hiilidioksidipäästöihin hyväksyttiin Aalto yliopistossa. Tohtorin väitöksen tutkimustulos osoitti, ettei asukkaan CO 2 päästöt merkittävästi poikkea toisistaan eri aluerakenteiden välillä. Ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu kulutuksen volyymi niin, että korkeampi kulutustaso viittaa korkeampiin kasvihuonekaasupäästöihin aluerakenteista riippumatta. Aluerakenne vaikuttaa vain suoraan ainoastaan yksityisautoilun päästöihin. (Heinonen 2012) Heinosen väitöstilaisuudessa esitetty CO 2 päästökuvaajasta merkittävä havainto oli, ettei juuri ole eroa kokonaispäästöissä Helsingin ja ympäristökuntien välillä. Kuvaajasta havaitaan, että helsinkiläisen pienemmät liikennepäästöt ja asuinrakennuksen suuremmat lämmityspäästöt ovat samansuuruiset ympäristökuntien vastaavien luokkien päästöjen kanssa. Tämän vuoksi asuinrakennuksen lämmitysmuodolla on merkittävä vaikutus etenkin kaukolämpöratkaisussa, joka määräytyy rakennuksen sijainnin mukaan. Energiayhtiön kaukolämmöntuotantovalintoihin ei yksittäisellä asukkaalla ole mahdollisuutta vaikuttaa ja se voi olla rakennusluvan saannin edellytys. On huomattava, että sähkön ja kaukolämmöntuotantoon käytetyt ja liikennevälineiden polttoaineet voivat muuttua vuosien saatossa tekniikan kehittyessä. Sen vuoksi tulisi olla varovainen johtopäätöksissä, joita tehdään rakennuksen lämmityksen ja autoilun suhteen. Ihmisen toimintatapojen analysointi vaatii laajempaa sosioekonomista tutkimusta. Lisäksi on vaikea ennustaa ihmisten valintojen syy seuraussuhteita elinikäisessä käyttäytymisessä. 2

4 Selvityksen rajaukset ja laskentakaavat Asukkaiden käyttäytymistapaa ei voida arvioida, koska tulevien ja nykyisten asukkaiden kulutuskäyttäytymisestä ei ole saatavana tietoa sekä tutkimusalueiden suunnitelmat ovat hypoteettiset. Sen vuoksi tässä selvityksessä on keskitytty vain rakennuksien sähkön ja lämmitysenergian kulutuksen kautta tuleviin päästöihin sekä alueelle tulevien autopaikkojen aiheuttamat CO 2 päästöt on laskettu erikseen. Sähköntuottajan päästölukuna tulisi aina käyttää keskiarvollisia lukuja, vaikka kuluttuja voi valita sähköntuottajansa itsenäisesti. Tässä laskennassa on käytetty sähköntuottajana paikallisia sähkö ja kaukolämpöyhtiöitä, joiden päästöluvut oli helposti saatavilla. Seuraavia päästökertoimia käytettiin päästölukujen laskennassa Taulukko 1 Laskennassa käytetyt päästökertoimet Helsingin Energia 1) Jyväskylän Energia 2) Sähkö 128 g CO 2 /kwh 350 g CO 2 /kwh Kaukolämpö 98 g CO 2 /kwh 0 g CO 2 /kwh* 1) Lähde: Helsingin Energia ) Lähde: Jyväskylän Energia 2012 *Vihreä lämpötuote Rakennuksien ostoenergian E luvun laskennassa on käytetty seuraavia kertoimia sähkö 1,7 ja kaukolämpö 0,7 (Rakentamismääräyskokoelma D3). Seuraavia kaavoja käytettiin laskennassa: E luku (Rakentamismääräyskokoelma D3 s. 6) [Sähkönkulutus (kwh) * 1,7 + lämpöenergian kulutus (kwh)*0,7 ] / nettopinta ala (nettom 2 ) (1) CO 2 päästöt kg/k m2/a [Pysäköintijärjestelyn sähkön kulutus (kwh) * Sähkön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh) + Sähkönkulutus (kwh) * Sähkön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh) + lämpöenergian kulutus (kwh) *Kaukolämmön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh) + Pysäköintijärjestelyn lämpöenergian kulutus (kwh) *Kaukolämmön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh)] (2) / summa kerrosala (k m 2 ) CO 2 päästöt t/a [ Sähkönkulutus (kwh) * Sähkön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh)+ lämpöenergian kulutus (kwh) *Kaukolämmön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh) +Pysäköintijärjestelyn sähkön kulutus(kwh) * Sähkön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh) + Pysäköintijärjestelyn lämpöenergian kulutus (kwh) *Kaukolämmön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh)] ] (3) 3

5 Tutkimusaluekohtaiset analyysit Väinölänranta Lähtötiedot Alueen suunnitelman avainluvut on laskettu yhteen. Rantataloa, rantasaunoja ja puutarhamökkejä ei ole huomioitu osaksi lukuja. Taulukossa 2 esitetään yhteenlasketut lähtötiedot suunnitellulle asuinalueelle. Taulukko 2 Väinölänrannan yhteenlasketut tiedot yhteensä autopaikkoja 131 k m 2 ala 1) KL kwh Sähkö kwh Energialähteen valinta Väinölänrannan suunnitelmassa päädyttiin laajentamaan kaukolämpöverkostoa, vaikka järvestä saatava maalämpö olisi korvannut lämmitystarpeen. Valinta perustui siihen, että Jyväskylässä alueella toimiva CHPlaitos tuottaa kaukolämmön ja sähkön bioenergialla. Suunnittelualueelle olisi voitu sähköntuotannossa suosia myös pientuulivoimaa ja aurinkoenergiaa sen sijainnin vuoksi. Väinölänrantaan valittu kaukolämpö on Jyväskylän Energian Vihreä Lämpö tuote, joka tuotetaan ainoastaan biopohjaisista polttoaineista (0 g CO 2 /kwh). Sähkö tuotetaan suurimmaksi osaksi HCP laitoksilla ja sen hiilidioksidipäästö on 350 g CO 2 /kwh. (Jyväskylän Energia 2012) Pysäköinti ja liikenne Kaupungin pysäköintinormi määrää 1 autopaikan asuntoa kohden ja autopaikat käyttövalmiiksi. Tutkimusalueen ulkopuolella on joukkoliikennemahdollisuus. Ilman bussilinjamuutoksia tai tiheämpiä yhteysvälejä tulevan Väinölänrannan alueella tullaan suosimaan omaa autoa. Asukkaiden palvelut ovat vähintään yli 2 kilometrin päässä alueelta, mikä lisää auton tarvetta etenkin lapsiperheissä. Yhteensä alueelle tulee 131 autopaikkaa, joista valta osa on pihapaikkoja. Tulokset Taulukossa 3 esitetään karkeat arviot ekologisuudesta Väinölänrannan alueelta. E luvun keskiarvon voidaan todeta olevan tyypillinen uudisrakentamiselle ja täyttää vaatimukset. Väinölänrannassa CO 2 päästö on pieni kerrosneliötä kohden, koska kaukolämpöä valmistetaan biotuotteesta, jonka CO 2 päästö on nolla. Taulukko 3 Väinölänrannan ekologisen tarkastelun tulokset Väinölänranta E luku kwh/nettom 2 /a 53 CO 2 päästöt kg/k m 2 /a 4 CO 2 päästöt t/vuosi 61 Luvut eivät sisällä asukassähköä Tutkimusalueella täydennysrakentamisen ympäristölle rakennuksien aiheuttamat päästöt eivät poikkea merkittävästi aluerakentamisesta ja sen ympäristölle aiheutuvista päästöistä. Tämä johtuu kyseissä 4

6 tapauksessa pihapihapaikkojen toteutusmahdollisuudesta myös täydennysrakentamisessa. Kaukolämmön tuottaminen uusiutuvasta polttoaineista on merkittävä CO 2 päästöä vähentävä yksittäinen tekijä. Herttoniemi Lähtötiedot Taulukossa 4 esitetään yhteenlasketut lähtötiedot suunnitellulle asuinalueelle. Taulukko 4 Herttoniemen yhteenlasketut tiedot Herttoniemi autopaikkoja 290 k m 2 ala KL kwh Sähkö kwh Luvut eivät sisällä asukassähköä Energialähteen valinta Helsingissä rakennusluvan saamisen edellytyksenä on yleensä kaukolämpö. Kaukolämmön valinta perustui nykykäytäntöön. Herttoniemen suunnitelmassa olisi voitu suosia aurinkosähköä ja vanhankaupungin lahdesta ja kalliosta otettavaa maalämpöä. Täydennysrakentamiskohteissa tulisi olla vapaus valita taloudellisesti ja ympäristöarvojen mukaan sopivin energiamuoto. Herttoniemeen käytössä olisi Helsingin Energian kaukolämpö, jonka päästöt ovat 82 g CO 2 /kwh (Helsingin Energia 2012). Sähkö tuotetaan suurimmaksi osaksi CHP laitoksilla ja sen hiilidioksidipäästö on 128 g CO 2 /kwh (Helsingin Energia 2012). Pysäköinti ja liikenne Kaupungin pysäköintinormi määrää autopaikan 1 ap/ 120 k m 2 ja tutkimusalueen pohjoisosiossa 1 ap /100 k m 2. Autopaikat toteutetaan pääasiassa maanalaisiin kellareihin ja autotalleihin, joiden energiankulutus on suuri verrattuna lähes nollakulutuksen omaaviin pihapaikkoihin. Maanalaisen pysäköintipaikan lämmönkulutus on kwh/k m 2 /a ja sähkönkulutus on noin kwh/k m 2 /a eli yksi autopaikka vastaa yksiössä asuvan henkilön kokonaisenergiankulutusta vuodessa (TAKU 2012). Joukkoliikennemahdollisuus on alueella hyvä ja autottomuuskin olisi teoriassa mahdollista, mutta autoa tarvitaan perheissä vapaa ajalla ja kotimaanmatkailussa. Julkisilla liikennevälineillä matkustaminen tulee taloudellisesti kannattavammaksi yhden hengen talouksissa kuin lapsiperheillä. Tulokset Taulukossa 5 esitetään karkeat arviot ekologisuudesta Herttoniemen alueelta. Todetaan, että E luku on tyypillinen uudisrakentamiselle. Sitä nostaa autotallien ja maanalaisen pysäköinnin energiankulutus. Taulukko 5 Herttoniemen ekologisen tarkastelun tulokset Herttoniemi E luku kwh/nettom 2 /a 71 CO 2 päästöt kg/k m2 8 CO 2 päästöt t/vuosi 258 Luvut eivät sisällä asukassähköä 5

7 Asuinalueen rakenne tai aluetyyppi ei vaikuta merkittävästi keskimääräisen asukkaan kasvihuonekaasupäästöihin (Heinonen 2012). Autopaikkojen saatavuus lisää todennäköisesti myös autoilua. Täydennysrakentaminen ei ole ekologisempaa kuin aluerakentaminen, jos autopaikkaratkaisuina Kannelmäki Lähtötiedot Taulukossa 6 esitetään yhteenlasketut lähtötiedot suunnitelluille asuinrakennuksille ja taulukossa 7 suunnitelluille toimistorakennuksille. Taulukko 6 Kannelmäen asuintalojen yhteenlasketut tiedot ASUNNOT autopaikkoja 689 k m2 ala KL kwh Sähkö kwh Luvut eivät sisällä asukassähköä Taulukko 7 Kannelmäen toimisto ja liiketilojen yhteenlasketut tiedot LIIKETILAT JA TOIMISTOT autopaikkoja 292 k m2 ala KL kwh Sähkö kwh Energialähteen valinta Kannelmäen suunnitelmassa liittyminen kaukolämpöön perustuu nykykäytäntöön. Ympäristöystävällisyyden kannalta täydennysrakentamiskohteissa tulisi olla vapaus valita taloudellisesti ja päästöarvojen mukaan sopivin energiamuoto. Ympäristön kannalta tärkeää olisi mahdollistaa energiantuotanto myös paikan päällä kuten aurinkosähkö. Kannelmäessä käytössä olisi Helsingin Energian kaukolämpö, jonka päästöt ovat 82 g CO 2 /kwh. Sähkö tuotetaan suurimmaksi osaksi CHP laitoksilla ja sen hiilidioksidipäästö on 128 g CO 2 /kwh. (Helsingin Energia 2012) Pysäköinti ja liikenne Joukkoliikenteen suosiminen ja alueella oleva suhteellisen pieni automäärä viittaa taloudellisista resursseista lähtöisin olevaan valintaan. Toisaalta alueelta puuttuu nykyiselle asuntokannalle pysäköintinormin mukaisia autopaikkoja, joten auton omistajuus tiheys on pienehkö. Lisäautopaikkojen jälkeen autoistuminen todennäköisesti lisääntyy ja täten myös päästöt. Autopaikan arvo on suuri, jolloin autoton paikan omistaja pyrkii vuokraamaan autopaikan. Toimistojen ja liikennetilojen rakentaminen alueelle tuo noin 30 % enemmän parkkipaikkoja alueelle. Tarkastelemalla vain pysäköintijärjestelyitä yksi autopaikka suunnitelluissa halleissa kuluttaa sähköä noin kwh/vuosi (TAKU 2012), kun nykyiset järjestelyt maanpäällä eivät kuluta merkittävästi sähköä. 6

8 Kannelmäen pysäköintihallien tarvittava energiakulutus vastaa noin keskimääräisen henkilöauton vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Tulokset Taulukossa 8 esitetään karkeat arviot ekologisuudesta Kannelmäen asuntojen osalta. Asuinrakennusten E luku on tyypillinen. Sen suuruuteen vaikuttaa palvelut, jotka kuluttavat asumista enemmän energiaa kuten pesula. Autotallit ja maanalainen pysäköinti kuluttavat energiaa ja lisäävät omalta osaltaan hiilidioksidipäästöjä, mutta niiden kulutusta ei ole laskettu E lukuun. Maanalaispysäköinnin energiankulutuksesta johtuvat päästöt on laskettu CO 2 päästöissä. Taulukko 8 Kannelmäen asuinrakennusten ekologisen tarkastelun tulokset Kannelmäki E luku kwh/nettom 2 /a 67 CO 2 päästöt kg/k m 2 /a 10 CO 2 päästöt t/vuosi 69 Luvut eivät sisällä asukassähköä Taulukossa 9 esitetään karkeat arviot ekologisuudesta toimistoille ja liiketiloille. E luku on suunnitelmalle korkeampi, koska liiketiloissa sijaitsee liikuntapaikka. Lisäksi maanalaisista pysäköintijärjestelmistä johtuvat hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin vertailukohteessa. E luku alittaa 170 kwh/nettom 2 Suomen rakennusmääräyskokoelma D3 vaatimukset. Taulukko 9 Kannelmäen toimisto ja liiketilojen ekologisen tarkastelun tulokset Kannelmäki liike ja toimistotilat E luku kwh/nettom 2 /a 146 CO 2 päästöt kg/k m 2 /a 15 CO 2 päästöt t/vuosi 332 7

9 Autoilun päästöjen analysointi Aiemmin esitetyissä ei ole huomioitu autojen käytöstä tulevia päästöjä. Kohdealueilta ei ole käytettävissä vuosittaista ajokilometrimääriä, mutta ne voitaisiin selvittää ajoneuvorekisterikeskuksen ja haastattelujen kautta. Helsingissä sijaitsevien tutkimusalueiden kohdalla, korostuu autoilun päästöjen huomioimisessa autohallien energiakulutuksen vaikutus. Täydennysrakentamisen ekologisuuden kannalta alueiden autoilua tulisi tutkia laajemmin. Täydennysrakentamisessa yleensä tilatekijöiden seurauksena pysäköinti on järjestettävä pysäköintilaitoksiin. Laitoksien toteuttamistavoilla on ratkaiseva merkitys alueen CO 2 kokonaispäästön kannalta. Maanalaiset pysäköintijärjestelyt ja niiden energiankulutus on pääosin sähköä lähtökohtaisesti ikuisia. On toki mahdollista, että energia voitaisiin tuottaa täysin uusiutuvista polttoaineista ja näin laskennallisesti hiilineutraalisti. Täydennysrakentamisen myötä toteuttamatta jätetyt autopaikat tulee rakennuttaa. Se lisää nykyisen asukkaiden autokantaa, joiden lisäksi uuden asuntokannan omistajien autot tulevat alueelle. Pysäköintipaikkojen lisääntyessä on todennäköistä, että autoistumisastekin lisääntyy alueella. Autoilu sisällyttäminen ja kohdevertailu Tutkimuskohdealueilla on tehty suunnitteluratkaisuja, joilla on energiankulutuksen suuruuteen merkitystä, sen vuoksi on tehty teoreettinen vertailukohde. Sen tarkoituksena on vastata aluerakentamisen vaihtoehtoa hieman kauempana keskustasta, jolloin tontit ovat maanperältään ja kooltaan sopivia rakentamiseen. Vertailukohteeksi valitut rivitalo tai kerrostalo, jotka on sijaitsevat samassa kaupungissa kuin tutkimusalueet. Vertailukohde rivitalossa on huoneistokohtaiset saunat toisin kuin Väinölänrannassa, jossa ne on sijoitettu erikseen järven rantaan ja vain kaksi sijaitsee yhteistiloissa. Herttoniemessä ja Kannelmäessä kerrostaloissa on yhteiset talokohtaiset saunat samoin kuin vertailukohteessa. Toisena merkittävänä erona on, että vertailukohteissa pysäköintijärjestelyt ovat hiekkakentillä tontin yhteydessä. Pysäköintinormiksi on valittu autopaikka asuntoa kohden. Energian kulutustiedot kerrosneliötä kohden ovat peräisin TAKU ohjelmasta ja niitä myös on käytetty suunniteltujen talojen kulutustietojen laskennassa Autojen päästöissä on käytetty samoja tietoja kuin tutkimusalueella. Laskennassa on käytetty sähköntuottajana paikallisia kaukolämpöyhtiöitä, joiden päästöluvut oli helposti saatavilla. Laskelmassa käytettävän auton CO 2 päästö on 180 g CO 2 /km (Tuulilasi 2012 a). Tämä vastaa keskimääräistä 2006 valmistettua autoa (Tuulilasi 2012 a) tai uutta kalliimman hintaluokan autoa (Tuulilasi 2012 b). Auton vuosittainen ajokilometrimäärä on (Tulli 2012) Taulukossa 10 esitetään tutkimusalueiden lähtötiedot ja vertailukohteiden tiedot. Tarkoituksena on vertailulla saada tietoa Jyväskylässä bioenergianpohjaisen kaukolämmön vaikutuksesta ja Helsingissä maanalaispysäköinnin vaikutuksesta. Taulukko 10 Tutkimuskohteiden yhteenlasketut tiedot ja vertailukohteiden tiedot Väinölänrantvertailukohd Rivitalo Herttonie Kannelmä Kerrostalo Kannelmäki Toimistotalo mi ki asunnot vertailukohd liike ja vertailukohd (Jyväskylä) e (Jyväskylä) (Helsinki) (Helsinki) e (Helsinki) toimistotilat e (Helsinki) (Helsinki) autopaikkoj a k m 2 ala 1)

10 KL kwh Sähkö kwh Luvut eivät sisällä asukassähköä Eli aiemmin esitetyt laskentakaavat ovat seuraavassa muodossa CO 2 päästöt kg/k m2/a [Auton CO 2 päästö vuodessa * autopaikkojen lukumäärä + Pysäköintijärjestelyn sähkön kulutus (kwh) * Sähkön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh) + Sähkönkulutus (kwh) * Sähkön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh) + lämpöenergian kulutus (kwh) *Kaukolämmön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh) + Pysäköintijärjestelyn lämpöenergian kulutus (kwh) *Kaukolämmön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh)] (4) / kerrosala (k m 2 ) CO 2 päästöt t/a [Auton CO 2 päästö vuodessa * autopaikkojen lukumäärä + Sähkönkulutus (kwh) * Sähkön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh)+ lämpöenergian kulutus (kwh) *Kaukolämmön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh) +Pysäköintijärjestelyn sähkön kulutus(kwh) * Sähkön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh) + Pysäköintijärjestelyn lämpöenergian kulutus (kwh) *Kaukolämmön CO 2 päästö (g CO 2 /kwh)] ] (5) Taulukossa 11 esitetään tutkimusalueiden keskimääräinen E luku ja CO 2 päästöt. Hiilidioksidipäästöihin on laskettu keskimääräisen auton päästöt jokaiselta pysäköintipaikalta. Kannelmäessä pysäköintihallien energiankulutus on huomioitu autopaikkojen suhteessa toimistojen ja asuntojen välillä. Huomioitavaa on taulukon 10 tulkinnassa, että Kannelmäessä ja Herttoniemessä kerrosneliöt eivät sisällä maanalaisia pysäköintijärjestelyitä ja Väinölänrannassa runkoon rakennetut autotallit kuuluvat kerrosneliöihin. Väinölänrannassa vertailukohteessa on valittu Jyväskylän Energian normaalikaukolämpötuote (323 g CO 2 /kwh) (Jyväskylän Energia 2012) ja kyseisissä asunnoissa on saunat. Taulukko 11 Tutkimusalueiden keskiarvolliset tulokset ja vertailukohteen tulokset Väinölän ranta Rivitalovertailuk ohde Herttoni emi Kannelmäki asunnot. Kerrostalo vertailukohde Kannelmäki liike ja toimistotilat Toimistota lo vertailukohde E luku kwh/nettom 2 /a CO 2 päästöt kg/k m 2 /a CO 2 päästöt t/a Luvut eivät sisällä asukassähköä Väinölänrannan tuloksien vertaamisessa vertailukohteeseen havaitaan alueen keskiarvollisen E luvun olevan pienempi kuin vertailukohteessa. Tämä johtuu saunoista aiheutuvasta lisäenergian kulutuksessa ja pienemmästä nettoalasta. Väinölänranta täyttää E luvun osalta on määräysten mukainen. On huomattava, että kyseessä on keskiarvo ja rakennusten välillä vaihtelut voivat olla suuria. Hiilidioksidipäästöjen osalta on nähtävissä kaukolämpötuotteen valinnasta johtuva ero. Sen voidaan todeta merkittäväksi, vaikka autoilun päästöt ovat mukana luvussa. Mistä polttoaineesta ja millä menetelmällä kaukolämpö on tuotettu, on ratkaisevaa CO 2 päästöjen kannalta. Alueen liittäminen kaukolämpöön on päästöiltään herkkä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden valinnalle ja niiden muutoksille. Pysäköinnin järjestäminen pihalle on ekologisempaa vähäisen energiakulutuksen vuoksi kuin pysäköintilaitoksiin. 9

11 Herttoniemessä ja Kannelmäessä E luvut ovat vertailutasoa korkeammalla asuin ja toimistotaloissa, koska rakennusten sähkönkulutukseen nostavasti vaikuttavat yhteistiloissa tapahtuvat toiminnat esim. pesula ja kuntosali. E luvut täyttävät määräykset, mutta on huomattavaa että kyseessä on alueen keskiarvo. Hiilidioksidimäärien osalta Kannelmäen suurempaa tulosta selittää pysäköintihallien aiheutumat päästöt. Ilman autojen CO 2 päästöjä kerrostalon vertailukohteen CO 2 päästöt olivat 7 kg/k m 2 /a ja liiketila ja toimistorakennuksilla 8 kg/k m 2 /a. Tutkimusalueella vuosittaiset CO 2 päästöt ilman autojen CO 2 päästöjä olivat 8 kg/k m 2 /a Herttoniemessä, 10 kg/k m 2 /a Kannelmäen asunnoilla ja toimistolla 15 kg/k m 2 /a. Tästä voidaan päätellä maanalaisen pysäköinnin ilmastovaikutus rakennettavaa asuinneliötä kohden. Asunto osakeyhtiökohtaisella tasolla toteutettavat maanalaiset pysäköintihallit ja tallit lisäävät CO 2 päästöjä noin yhden kilon rakennettavaa kerrosneliötä kohden eli 14 %. Jos hallit toteutetaan suurina yli 100 autopaikkaa, CO 2 päästö lähes kaksinkertaistuu, kun otetaan huomioon asuin, liiketila ja toimistorakennukset. Liike ja toimistotilan suurempaan CO 2 päästöt kg/k m 2 /a vaikuttaa myös liiketilaan suunniteltu kuntosali ja liikuntapaikka. Hiilidioksidimääriä vuositasolla ei ole kannattavaa vertailla keskenään, koska alueilla on omat erityispiirteet. Tutkimusalueilla on laskettu koko suunnitelman yhteenlaskettu summa eli useita eri taloja. Vertailukohteissa on vain yksi rakennus ja eri autopaikkanormi sekä autopaikkojen toteutustapa. Autoilun päästöjen yleinen tarkastelu Autoilun hiilidioksidipäästö ovat riippuvaisia auton merkistä ja mallista, polttoaineen kulutusta, ajotottumuksista, ajettavien matkojen tyypistä (maantie vai keskusta ajo) ja ajomatkoista vuoden aikana. Edellisenä luvussa käytettiin autoilun päästönä keskimääräisiä arviota km/a ja 180 g CO 2 /km ( g CO 2 /auto/a). Keskimääräisellä arvolla pystytään havainnollistamaan maanalaispysäköinnin energiasta johtuvia CO 2 päästöjä. Taulukossa 12 esitetään Kannelmäen tutkimusalueelle suunniteltujen maanalaisten pysäköintiratkaisujen teoreettiset sähkönkulutustiedot. Verrattaessa kulutetun sähkön CO 2 päästöä keskimääräisen auton päästöön saadaan auton vuosittainen CO 2 päästö. Tosin sanoen, jos uusi asuinalue aluerakentamisella etäämmälle ja autopaikat voidaan sijoittaa pihalle, voidaan vähentää CO 2 päästöjä auton verran tai autopaikkoja rakentaa autopaikkaa enemmän kun pysäköintinormin voisi etäisyyden puolesta näin määrätä. Jos alueella vuosittainen ajomatka tai päästö olisi puolet pienempi, vastaisi maanalaisten pysäköintiratkaisujen auton päästöä. Taulukko 12 Kannelmäen pysäköintihallien sähkönkulutuksesta johtuvien CO2 päästöjen vertaaminen keskimääräiseen autoon sähkönkulutus kwh/a autopaikat kpl sähkönkulutus kwh/ap/a g CO 2 /a vastaa autoina kpl Klaneettitie 2 (pieni) Klaneettitie 2 (suuri) Pelimannintie Auton omistaja tekee autovalintansa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Valinta muodostuu taloudellisien ja käyttömukavuuden perusteella. Taulukossa 13 esitetään vuosittaisen CO 2 päästö suuruuksia eri päästöluokissa ja ajokilometreillä. Laskennassa ei ole huomioitu keskimääräistä ajoajan polttoaineen kulutusta ja ajotavoista johtuvia lisäpäästöjä. Tämän vuoksi taulukon lukuja tulee käsitellä viitteellisinä, 10

12 koska hiilidioksidipäästöihin kilometriä kohden vaikuttaa auton malli ja ajopaikka (kaupunkiajo, moottoritieajo). Taulukko 13 Auton keskimääräinen vuosittaisen CO 2 päästö suuruus kg CO2 vuodessa 8000 km/v km/v km/v km/v km/v km/v 100 g CO 2 /km g CO 2 /km g CO 2 /km g CO 2 /km g CO 2 /km g CO 2 /km g CO 2 /km g CO 2 /km g CO 2 /km Taulukossa 13 on korostettuina värillä muutama esimerkkitapaus. Oranssilla on merkitty keskimääräinen 2006 ensirekisteröityjen mallien auton päästön suuruusluokka (Tuulilasi 2012a, Tulli 2012) ja sinisellä 2011 ensirekisteröityjen mallien auton päästön suuruusluokka (Tuulilasi 2012a, Tulli 2012). Havaittavissa on, että päästöt ovat keskimäärin pienentyneet autoissa, mutta johtopäätöksiä ei voida tehdä tietyn alueen autokannan päästöjen osalta. Vihreällä on merkitty paljon ajettava auto, joka on ensirekisteröity Se on luultavammin valittu pienen bensiininkulutuksen ja uuden auton ajomukavuuden vuoksi ja kilometrit kertyvät moottoritiellä. Punaisella on merkitty keskimääräistä vähemmän ajettu auto, joka on ensirekisteröity Se on luultavammin valittu käytettynä alhaisen hinnan vuoksi eikä auton muita ominaisuuksia koeta tärkeinä tai auto pienellä käytöllä on edelleen ensikäyttäjällä. Auton kilometrit kertyvät kaupunkiajossa. Taulukosta 13 ei voida päätellä varmasti todellista eroa autojen CO 2 päästöjen välillä, koska juuri maantie ja kaupunkiajon suhde ei ole selvillä. Autoilua tulisi tutkia erikseen laajamittaisesti. Tutkimuksen tavoitteeksi tulisi asettaa selvittää auton käyttöä erilaisissa asuinympäristöissä ja selvittää muuttuvia tekijöitä eri aluetyypeillä autoilun CO 2 päästöön. Tutkimuksessa tulee saada tietoa alueiden autokannasta, ajojen keskikulutuksesta ja vuosittaisesta käyttömääristä sekä selvittää alueen asukkaiden tulotasoa. Tutkimusaineisto tulisi kerätä nykyisiä tutkimusalueita laajempana esimerkiksi postinumeroalueittain. Kannelmäki edustaisi tyypillistä lähiöaluetta raideyhteydellä ja Herttoniemi lähempänä keskustaa olevaa aluetta metroyhteydellä. Helsingistä tulisi valita myös keskusta aluetta kuvaava alue. Näiden lisäksi tulisi valita muita tutkimusalueita pääkaupunginseudun kunnista ja kehyskunnista. Esimerkkialueista tulisi muodostaa vertailupareja, joissa yksi muuttuja olisi sama (etäisyys keskustasta, tulotaso, joukkoliikenteen taso) ja toinen tulisi vaihdella. Näin saataisiin luotettavampi arviointi todellisista liikennepäästöjen madaltumismahdollisuuksista täydennysrakentamisen seurauksena. 11

13 Yhteenveto Asuinalueen rakenne tai aluetyyppi ei vaikuta merkittävästi keskimääräisen asukkaan kasvihuonekaasupäästöihin (Heinonen 2012). Asukkaiden kulutusvalintojen tutkiminen ja niiden riippuvaisuuksien selvittäminen aluerakenteen mukaan tarvitsee laajaa ja monitahoista tutkimusta. Tutkimusalueiden ekotehokkuuden analysointi keskittyi vain asumisen ja autoilun hiilidioksidipäästöihin, koska asukkaiden henkilökohtaiset mieltymykset, elämäntapa ja kulutustottumukset muuttuvat. Asuntorakentamisen suunnittelussa tärkeintä on huomioida, että rakennuksen kestotavoite on vähintään 50 vuotta ja yksittäinen asukas viipyy asunnoissa siitä murto osan. Täydennysrakentamisessa tonttimaan vapauttamisen seurauksena pysäköinti on järjestettävä pysäköintilaitoksiin ja autotalleihin. Pysäköinnin sijoittaminen halleihin kuluttaa etenkin sähköenergiaa, joten CO 2 päästöt tulisi ottaa huomioon jatkossa osana täydennysrakentamisen ekotehokkuuden analysointia. Täydennysrakentamisen myötä toteuttamatta jätetyt autopaikat tulee rakennuttaa. Se lisää nykyisen asukkaiden autokantaa, joiden lisäksi uuden asuntokannan omistajien autot tulevat alueelle. Pysäköintinormi lisää autopaikkoja, mutta takaa alueen asukkaille vähimmäismäärän autopaikkoja ja nostaa kiinteistöjen arvoa. Lämmityksen CO2 päästöjen laskemisesta tulisi luopua, koska siihen vaikuttaa suuresti energiayhtiöiden polttoainevalinnat ja lisäksi kaukolämmöntuottajaa ei voi kilpailuttaa (päättely Heinonen 2012). Autoilun päästöjä alueilla tulisi tarkastella rekisteröityjen automallien ja ajomatkojen pituuksien ja tyyppien mukaan. On tärkeää arvioida kokonaisuutta ja ennakoida, miten tekniikan avulla ympäristövaikutuksia voidaan pienentää nykyisestä. Autoilun ja kaukolämmön hiilijalanjäljet voivat muuttua tulevaisuudessa suuresti. Pysäköintihallien investoinnit ovat pitkäaikaisia samoin niiden energiankulutustarpeet. 12

14 Lähteet Heinonen Jukka The Impacts of Urban Structure and the Related Consumption Patterns on the Carbon Emissions of an Average Consumer. Väitöskirja 3/2012. Saatavissa publications/dissertations/ Viitattu Helsingin Energia Sähkön ja kaukolämmön alkuperä internetsivu: Saatavissa: Viitattu Jyväskylän Energia 2012 Sähkön alkuperä internetsivu. Saatavissa: alkupera ja sähköposti Kaleva H., Lahtinen R., Sundbäck L., Niemi J Kiinteistöjen eko ja energiatehokkuuden mittarit ja tunnusluvut. KTI Kiinteisttieto Oy ISBN s. Saatavissa: _ja_energiatehokkuus_raportti.pdf Viitattu Tulli Ajokilometrit verotuksen perusteena Saatavissa: Viitattu Tuulilasi 2012a. CO2 päästöt nyt 148,3 g/km. Artikkeli paastot nyt 1483 gkm Viitattu Tuulilasi 2012b. Autojen markkinoinnissa ja myynnissä korostetaan CO2 päästöjä. Mutta mikä on mallisarjojen järjestys, kun kunkin mallisarjan eri versioiden myyntimäärä otetaan huomioon? Artikkeli co2 paastot myyntilukujen perusteella Viitattu Rakentamismääräyskokoelma D3. Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet. Saatavissa: Viitattu

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS Asuntorakentamisen pysäköintinormit 2006 TEKNINEN KESKUS TEKNINEN KESKUS Oulun kaupunki Tekninen keskus Asuntorakentamisen pysäköintinormit Lokakuu 2006 Tekninen keskus www.ouka.fi/tekninen Postiosoite:

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen haasteet ja talous-, energia- ja ympäristövaikutukset

Täydennysrakentamisen haasteet ja talous-, energia- ja ympäristövaikutukset Tiina Seppälä Täydennysrakentamisen haasteet ja talous-, energia- ja ympäristövaikutukset Lisensiaattityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi energiatekniikan ja ympäristösuojelun lisensiaatin

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Matkailu MIPS Matkailunluonnonvarojen kulutus

Matkailu MIPS Matkailunluonnonvarojen kulutus Matkailu MIPS Matkailunluonnonvarojen kulutus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 8/2008 Marja Salo Satu Lähteenoja Michael Lettenmeier MatkailuMIPS Matkailun luonnonvarojen kulutus

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 2 Tämä kirja on Aalto-yliopistossa vuosina 2010

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus

323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus Adriaan Perrels Kirsti Ahlqvist * Eva Heiskanen ** Pekka Lahti *** Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus KierrätyskeskusMIPS Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus Marja Salo Michael Lettenmeier D-mat Oy 2 Sisällys 1 Johdanto...3

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat?

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? 1 Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? Tekijät: Ari Nissinen, Marja Salo, Maija Mattinen, Kaisa Manninen ja Juha Grönroos Päivitetty versio 20.12.2013 (edellinen versio 23.4.2010)

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

"EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan

EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan "EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Essi Lahti 2011 Johtamisen ja kansainvälisen

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot