EI OU AKKOIN ASIJOITA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EI OU AKKOIN ASIJOITA!"

Transkriptio

1 valummaan eikä niitä ilikkii toissiin nähessä nostela. Kaiken järkyttävintä ol jos ois joutunu liäkärriin ja se ois kuunelu putkila. Pelekäsin monnii vuossii HYVIN KOVASTI keuhkokuvvaukssii. Onneks niihen en kuitenkkaa joutunu. Olin ihan tosissan, jotta ois pitäny sen tautta ihtesä tappoo. EI OU AKKOIN ASIJOITA! Sennii on varmasti ajatelleet akkoin assiiks, kun koulussa ollessa huaston liijjan vähä. Lukkoo, jotta nuoret ukot ja akat oirehttiit er tavala : akat männööt liijjan vakkkaiseks ja huasttaat liijjan vähä, ukot raivovvaat ja tekkööt pahojjaan. Ei aina. Kyllä ukkokkii suattaa huasttoo liiijjan vähä. Valittuloissa palossa 71

2 lukkoo tämmöstä : Poika oli ollut mykkä vuosia; hän ei halunnut puhua. Tästä häiriintyneestä lapsesta sukeutui äkisti raivoava nuori... Valikoiva mutismi. Tällaisilla lapsilla on ruumiilliset edellytykset puhua, mutta he kieltäytyvät puhumasta psykologisista syistä. Suurin osa kyllä puhuu jossakin, yleensä kotona perhepiirissä Torey L. Haydenin kirjasta Häkkipoika Jos vaikka Muumijjoon verttoon ihtteen, minä olin ihan selevästi sillä tavala sairas kun ukot ja se ihan samala tavala kun akat. Suututtaa jos joku luulloo, jotta minun kus vika ois semmonen kun akola. Sehän on ihan samanlainen kun ukkoloila. Laiton mökissä kuapin ovveen selostuksen semmosesta ukkoin tulehuksesta. Siinä luki isola: ETURAUHASENTULEHDUKSET 72

3 Minula on ihan samat oirreet. Vitsiks hän minä sen samala panin. Siitä tul vielä parempi vitsi, kun huaston sen Kirstilen. Siinä on sen kuvakkii. Kirsti luul, jotta ois hävytön kuva. Sen liäkärin kuva jossa olin ollu. Ostin siihen liäkettä; läks niin hyvästi, jotta ol ihan vuahessa. Jossaa lehessä akka kirjuttaa ukosttaan miten tihheesseen se käypi yölä WC:ssä. Minä käyn hyvin paljo tihheemin. Joskus joka puolen tunnin piästä ja lähttöö paljo. Hilkka sano, jotta kukkaa ei sais nukuttuu samassa huonneessa sinun kansa kun sinä myöttääse juokset kusela.. H:n sairraalassa kun olin WC:ssä, niin jotkut akat tulivat oven taakse kuuntelemmaan, kun ne luuulivat, jotta joku ukko män sinne. Minula lähttöö sillä tavala, jotta välilä tuleminen loppuu. Joku niistä vähä nauro ja sitten sano : On se se ja läksivät pois. 73

4 Akkoin kusen mänö on ponnistuskusenkarkkailu. Tulloo tavalisesti pennun tai penttuin tehttyy enkä minä ou tehny niitä yhttää. Eikä niilä ou männy koko ikkeesä nii kun minula. Tarkotan, jotta osovvaa akola olla muunniillaista kusen männöö, vain jos tarkotettaan justtiisa semmosta akkoin, niin se on tuota. On minula kyllä sitäkkii. Minula ei tarvihe aina olla mittää ponnistusta, kun männöö, jos vaikka jossaa jouttuu seisommaan pitkkään männöö rakko tyhjäks. Ja kyllä hyvästi lähttöö seissoissa. Minulta tutkivat 8- vuotisena ja sanovat, jotta on rakennevika. (Kus rakossa ja putkessa) Luvin äsken netistä, jotta semmossii synnynnäissii rakennevikojakkii on enemän ukkoloila. Sekkii minusta on hyvä. Kus tautija (tulehukssii) tulloo usseemin akolen, vain OSOVVAA tulla myös ukkoloilen ja kyllä varmasti tulis ukolennii jos paska männöö houssuun ja joutus koulussa koko päivän olemmaan likasessa vaipassa ja isttuu paskasa 74

5 piälä. Tuosta tulloo mielleen, jotta kun sekkii on enemän akkoin assii jos selekäranka männöö viäräks, vain kyllä mänis ukoltakkii jos toinen jalaka on lyhheempi. Kyllä minusta ol mukavvoo, kun luvin netistä, jotta pienilä ukkopentuloila on usseemin masennusta kun akkapentuloila. Myöhemin on enemän akola. Muumijjoonnii tul vasta 13- vuotisena, minula ol jo 3-vuotisena. Rupes korjjaatummaan 11-vuotisena. Ja ihme kun sekkii ol samala tavala kun ukkoloila! Mikrreen. Lukkoo, jotta ukkopenttuin mikrreen vähennöö ja loppuu. Minulta vähen 11- vuotisena, 16-vuotisena vähen lissee, ol viimesen kerran 23-vuotisena. VAI MUKA OPITTUU! OUN ASSIISTA ER`MIELTÄ! 75

6 Jossaa lehessä joku ukko: HYMYILEMINEN OPITAAN ÄIDILTÄ Miten typerä! Se on sukuvikkoo eikä opittuu! Oun aina ollu enemän Maxin kansa. Kun hyvä tunnelma tulloo, niin sillon turpa virruu, ei siihen tarvihe opettoo. Tuo sama ukko vielä tällä tavala: Varastelevia harakoita me olemme, matkijalintuja. Äidiltä opitaan hymyileminenkin, ei se ole sisäsyntyistä. Kissojen kanssa varttunut koira ei osaa haukkua. Luulloot, jotta IHAN KAIKKEEN pitäs toisen opettoo eikä MITTÄÄ oppis toisen opettamata. Mikä vitsi! Oun ihan alusta asti ollu PALJO enemän akkoin kansa ja kuitennii oun TRANS. Pihassa kaikki olivat akkapentuja ja koulussakkii minula ol VAIN akkapentututtavvii. Myöheminnii oun ollu PALJO enemän akkoin kansa. Luullootko hyö tosissaan, jotta sillä akkoin kansa olemisela ruppeis näkösäkkii sietämmään? AKAT AKKOIN KANSA 76

7 Lukkoo, jotta ämmäpenttuin pitäs olla toissiin ämmäpenttuin kansa, ja uskkoot, jotta toissiin saman ikässiin kansa tulis tavalinen immeenen. Tarkottaako se sitä, jotta pennut matkkiit toissiisa? Sitä sen luulis tarkottavan. Ounko sanonu tämmösessä mittää outtoo: Minä halun olla oma ihten ja minnuu suututtaa, kun koittelloot tehä minnuu samanlaiseks toissiin kansa. Olin 15 ja JP. rupes tuola riähittämmään.taitteilija Marcel Bloemendal ila ol skitsofrenia ja se sano siitä tällä tavala : Jos minulla ei sitä olisi, olisin vain tylsä ja tavallinen. Minä ajattelen itestän ihan samala tavala. 11 vuotisena olin sykijatrin mielestä outo ja sairas ja halusin sitä ollakkii ja minnuu suututti HYVIN kovasti, kun minnuu koitelttiin siitä muuttoo. Oun tarkottanu sillä oikkeesti sitä, jotta MINÄ HALUN OLLA OMA IHTEN ja minä halun olla PERSSOONALLINEN! Ja lukkoo, jotta ne ovat semmossii, jotta parraan ämmätuttavasa kansa huasttaat ämmäpenttuin asijoista. Luki: Tärkeää on yhteiset kikatukset. Minnuu ei naurattanu samat assiit kun niitä. Kun pelattiin Minnan ja Pöllisilimän kansa jottaa pellii meijjän pihassa, siinä piti ensimäisen piirttee nuama ja taittoo paper, jotta seurraava ei sitä niä. Sitten seurraav piirti mahan ja seuraava jalat. Joka kerran paper piti taittoo. 77

8 Minä luulin, jotta minun piti piirttee jalat, niin tul tämmönen. Nauron HYVIN kovasti. Toiset ei nauranneet tuola YHTTÄÄ. Sanovat vain, jotta kahet jalat. Eikö ne etes älyny mikä vitsi tuossa on? Minä vähättelin heijjän asijoittaan enkä varmasti halunu olla semmonen kun hyö! Minusta tuntu, jotta minä pillaavun heijjän kansa. Enkä minä huastanu asijoistan. Pirjo ois halunu, jotta yhtenä luvettas minun päiväkirjjoo. Minä halun salata asijoita. Tein kuitennii paljo semmosta joka on akkapenttuin assii ja päinvaston: hyvin monnii ukkopenttuin asijoita en tehny. Kuitennii keräsin kiiltokuvvii ja kirjututin toisila muistovihkkoon. Minkälaisista kiiltokuvista tykkäsin eniten? Kotielläimistä, kukista ja enkel löistä. Kun rupesin lukemmaan penttuin kirjoja 15 vuotisena, luvin akkapenttuin kirjoja ja tykkäsin niistä kovasti. Kiiltokuvvii keräsin vielä sillonnii. Ja kerreen vieläkkii. Enkä pelanu ukkopenttuin pelijä, es merkiks rosvvoo ja polliissii, minusta se ol hyvin typerree. En pelanu 78

9 jalakapalloo, en jiäkiekkoo enkä ois etes halunu osata. Tykkäsin eniten kortti- ja noppapelilöistä, kun niissä sai vakkaisesti isttuu paikollaan. Ja tein akkoin käs töitä. TANAKKA Hyvin monista pentuloista on ilikkeetä jos ovat toisista pitemppii ja tanakemppii. Minä olin 12- vuotisena lyhheempi vain ihan selevästi tanakempi ja sen tautta painonnii vähä enemän kun ne minun luokkalaiset jotka meilä pihassa kävivät. Minusta se ol HYVIN hyvvee. Olisin halunu olla vielä tanakempi. 79

10 MALLI Jotkut uskkoot semmosseen, jotta jos akkapennula ei ou akan mallii, se ei opi akaks. Ja IHAN VARMASTI ajattelloot, jotta kun Max ol liijjan vanha ja inhakka, niin sen tautta. Vain kun uskkoot semmosseennii, jotta jos jyrskyttäjästä ei semmoseks ou, niin jos pennula on joku muu akka, vaikka opettaja, niin sekkii riittää. Minähän olin Tiilikattarreen HYVIN kovasti mieltyny enkä kuitenkkaa halunu olla kun akat. Ja ol han meilä pihassa akkoja kun toiset olivat minusta niin paljo vanhemppii! Minusta seurraava ol minusta kuus (6) vuotta vanhempi. Olin paljo Aunen kansa ja se ol minusta kaheksan (8) vuotta vanhempi. Ja ol kun HYVIN hyvä jyrskyttäjä ja minä olin siihen mieltyny enkä ruvenu sitä matkimmaan. 80

11 Se kurraattor sano, jotta hänen pittää koulussa olla pentuloilen aikkaisen mallina. Minä vähättelin sitä akkoo ihan alusta asti! Hilkka, Maxin sisko. Rupesin olemmaan sen kansa 15 vuotisena. Tykkäsin siitä alussa HYVIN kovasti enkä ruvenu sitä matkimmaan. Se ol entinen atteisti eikä se tykäny semmosista uskovaissiin asijoista, nii kun minä sillon eikä harttaista laululoista. Sen luona käyvvessä pein oman nauhurin mukana ja kuuntelin toisessa huonneessa. Enkä uskommaan, jotta kaikki ruotsalaiset olisivat pahoja vaikka se huasto semmosta IHAN AINA! Ja minusta sano: Sie kun et ällyy. Minusta se ol ihan sama kun sanos, jotta kaikki saksalaiset ovat pahoja, kun niissä on joskus ollu hyvin pahoja. Enkä ruvenu kirroilemmaan iänneen kaikkiin kuulessa vaikka se kirroil. Justtiisa sillon, kun olin 16 piäs Miss Suomeks Sari Aspholm. Itikka moitti sitä HYVIN kovasti. Minä en ruvenu moittimmaan. Näytin Muumijolen sen kuvvoo vihkosta ja kysyn : Eikö oukkii kun satukirjosta? Olin 19, kun jossaa lehessä ol minun mielestä HYVIN hyvän sykijatrin näkönen, niin ajattelin, jotta tuohon kun piäsis eikä minnuu yhttää haitanu, vaikka sillä ol ruotsalainen nimi. Sannoot, jotta penttuin aikkaan pittää olla vähissä vuatteissa ja näytelä itelttään. Ol han Hilkka kesälä kuumala ilimala 81

12 hyvin vähissä eikä se minnuun tehonu mitenkkää. Max sano siitä : Ei ou muuta kun pienet pikinit ja rintaliivit. JP nauro sillä, kun tuon niminen on akkoin kaks osanen uimapuku eikä siitä sitä reppuu sanota eriksseen. Vain silläpä ol oikkee reppu ja pienet alushousut. Se ol syöntiaikkaannii niin vähissä. Eikä minnuun tehonu sekkää, kun istuttiin Kirstin kansa koivun alla ja Hilkka tul porttailen essi piälä ja sano : Tämmönen on eistä, vain onhan se mitallila aina toinennii puol. Ja kiänty takaperin eikä sillä ollu housuja. Ei tehonu sillä tavala, jotta minusta hävyttömät ei ois ilikkeetä. Nauron kuitennii. Une sano, jotta minun huone on sotkunen. Ja : Es merkki vaikuttaa paljo. Sitten : Ritvala on kuitennii siisttii. Tuo ol Myhkylässä assuissa. Tässä ollessa LOPULA opin pitämmään asunnon siistinä ja sen opetteleminen ol HYVIN VAIKKEETA. Ja vaikka Meijjän Ukko ei syöny hetelmmii eikä vihannekssii, minä söin niitä HYVIN PALJO. Eikä se välitäny YHTTÄÄ semmosesta, jotta pöytä laitettaan hienoks. Minä olisin halunu semmosta. Minä olisin halunu muutakkii hiennoo. Jo Joinsuussa ollessa. ( Tarkottaa, jotta jo pentuna) Minusta on viisasta jos ei ruppee kaikkee matkimmaan mitä pihassa näkköö eikä kaikkee uskommaan mitä kuulloo vain osovvaa ajatela ite. Luullootko hyö tosissaan, jotta IHAN KAIKKI olis pihassa opittuu? Luullooko ne, jotta kaikki 82

13 olisivat niin typerrii, jotta eivät ossois ehttii mittää selostukssii kirjosta ja lehistä. Meijjän Ukko huasto aina pahhoo venäläisistä ja sitä kuulin IHAN koko ikän ja se tehohti minnuun päinvaston : rupesin venäläisistä tykkeemmään. Ja tykkeen niistä vieläkkii. Kun laulukirjassa ol Suomen lipun kuva, niin piirin sen kulummaan punasela sirpin ja vasaran ja jätin kirjan pöyvvälen auki, jotta Meijjän näkköö sen. Olin 6 tai 7 vuotinen. Enkä minä ruvenu sanommaan mustilainen nii kun kumpikkii niistä sanovat enkä minä ajatelu niistä pahhoo. Olin 6 tai 7 vuotinen kun jossaa elokuvassa joku ämmäpentu sano, jotta häntä haukkuvat mustalaiseks, niin minä ajattelin, jotta eihän se ou mittää haukkumista. Minnuu suututti, kun minun luokkalainen Pirjo matki minnuu koko ajan ihan kaikessa. Meilä tul sen tautta lopula ero. Ja sitten kun Pirjo sai uuvven tuttavan, ne kummattii IHAN SELEVÄSTI matkivat toissiisa! Ritva. x. sano, jotta hiän ei ennee kuuntele rokkii kun ei Annukkakkaa kuuntele. Se ol sen paras tuttavasa. En minäkkää rokkii kuunelu vain minusta ol ihan typerree jättee joku tekeminen sen tautta. Vuotin jottaa ohjelmmoo televisijosta, niin Hilkka sano : Niin typerree ohjelmmooko se kehtovvaa kahttoo? Max sano : Jospa et kato, kun ei kato Hilkkakkaa? Minä katon sen kuitennii. Olin 17. Se 83

14 ohjelma ol Toivotaan, toivotaan. Siinä lukkoot onnitteluja ja välilä soittaat lauluja. Max sano josttaa pennusta, jotta se ei syö kurkkuu sen tautta kun äiti ei syö kurkkuu. Meijjän Ukko ei suanu syyvvä ruisleippee eikä hernekeittoo enkä minä jättäny niihen syönttii. Ja ruisleippee söin PALJO. POJU Oun nuorin viijjestä ämmäpennusta, toiseks viimesseen on vällii kuus vuotta. JP. sano, jotta Meijjän ol sanonu minnuu pojuks. Se ol sanonu sitä jo ihan alusta asti. Minähän älysin sen sillä tavala, jotta minun pitäs olla poju. Myöhemin tuntu, jotta oun hyvin pahasti häviny Meijjän Ukolen, kun pojusta tul lii akka ja minula ol hyvin kova häppee enkä ois ileny näyttäättyy sillen enkä ois ileny näyttäättyy missää muuvvalakkaa. En ileny huasttoo etes toissiin kansa sen kuulessa. Tuntu, jotta oun ollu sillen HYVIN KOVA PETTYMYS! Olisin halunu tappoo ihten ja tämän tautta jouvvun lopula koulusta sairraallaan ja olisin joutunu miel sairraallaan, 20 vuotisena sinne mäninnii. Ja tämän tautta asun jalasmökissä. Kysyn äsken JP:ltä puhelimessa tuntuko hänestä pahalen, kun Meijjän moitti Maxii. Ol tuntunu. Minä älysin ne moittimiset sillä tavala, jotta nuinhan sitä akalen ja minunnii ois parempi ukkona olla. Se moitti ja vähättel muitakkii 84

15 akkoja ja minä ajattelin, jotta nuinhan se sitten ajattelloo minustakkii. Minä kyllä loukkaavun sillonnii jos vaikka ratijossa tai televisijossa sanottiin pahhoo akosta. Ja minula ol sitä jo hyvin aikasseen ja AINA kiinnitin siihen huomijjoo. Tuntus, jotta on pitäny olla jo jottaa ommoosa. Minusta tuntu koulussakkii hyvin pahalen, kun ukkopennut panivat akkoja alaporttaalen. Tuntu, jotta en minä halu akka olla, vaikka minnuu eivät panneetkkaa. 85

16 Minusta ol HYVIN hyvvee kun minä olin sen ukon näkönen ja HYVIN pahhoo kun joku sano, jotta minun silimät olis nii kun Maxila. Ja vaikka Maxin silimät ol paljo korreemattii kun sillä ukola, minnuu haittas se kuitennii. Sen ukon silimät ei olleet yhttää korreet. Muutennii Max ol nuorena paljo korreempi. Myhkylässä assuissa kun joku nuapurin ukko ol käymässä ja se kysy Meijjän ukkoo, niin minä kun olin sängyssä ätköttämässä eikä minula ollu silimälasija piässä, niin se ensin sano : Tuossahan tuo on. Sitten sano, jotta ei se oukkaa. Ja sitten, jotta on se kuitennii. Eikä mitenkkää meinanu suaha selevvee onko se se. Minula on hamppaattii ihan saman näköset kun sillä. Ja minulakkii taippuu tukka justtiisa ihan samasta kohasta sillä tavala, jotta siihen tulloo helepola jakkaus. Sillä ei ollu kihara eikä Maxilakkaa eikä keneläkkää muula kun minula koko tässä pihassa. Vasta viime vuona 2007 rupesin ajattelemmaan mikä siinä haittovvaa niin kovasti. Onko se siitä, jotta kaikki mikä on akkoo, on minun mielestä huonnoo? ON! Vain onko se oikkeen? Kun olin ollu hupssuin työssä jossa kuvottiin kangaspuila, sanon Hilkalen, jotta sielä on vain yks ukko ja sen nimi on Aatu, niin se sano: On se aika aatu,kun kuttoo. Jos ukko osovvaa hyvästi jottaa akkoin työtä, sitä moitittaannii. Kun 86

17 tavalisesti akat ovat siistimppii kun ukot, niin olis ko sitten hyvä jos akkakkii kulukis likasissa vuatteissa, haisis pahalen ja sotkis asuntosa jos kerran on hyvä jos on nii kun ukot? Sillä tavalahan minä lopula tein. KUMPANA SE MINNUU PITI? Tarkemin kun ruppeen ajattelemmaan, niin antohan Meijjän Ukko minulen akkapenttuinnii tavaroita. Kuatopaikalta toi penttuin valakkeen olokalaukun. Enhän minä ileny sitä pittee pihassakkaa. Taisin vain yhesti kokkeila ja minusta tuntu, jotta minulenhan naurettaan. Olin kai 6- vuotinen. Ukko ol ihan myöjältä kysyny minkälaisesta tykkeis 5- vuotinen ämmäpentu, kun tul minun syntymäpäivät. Se ol leikkikitara enkä minä välittäny siitä YHTTTÄÄ. Minusta se ol HYVIN typerä. Josttaa saman ikäsestä sukulaisakkapennusta se ol HYVIN mukava. Ja toi kuatopaikalta ison nuken. En välittäny siitäkkää yhttää. Sillon olin 9 - vuotinen. Saman ikäsenä ajattelin, jotta pitäs kö minun yrittee olla kun akkapennut ovat ja opetela semmoseks. Laiton piälen JP: n entisen mekon ja sen entisen nuken kirstun piälen ja katon sitä. En osanu välittee siitä YHTTÄÄ enkä mekkookkaa pitäny pitkkään. Akkana olloo opettelin vaikka miten pitkkään eikä siitä tullu 87

18 mittää. En YHTTÄÄ tieny minkalainen minun pitäs olla. Tuntu, jotta koko ajan pittää olla jottaa vasttaan, kun piti yrittee olla jottaa muuta mitä oikkeesti on. Ukkona olloo minun ei tarvinu opetela. 3- vuotisenakkii vaikka sain hoppeenväriset vitjat, en pitäny niitä kaulassa vain saipo-kotelossa. Siinä pein hyvin pienen nukennii. Ol minula punaset helemettii. UKKO PAREMIN ANTO TUARRII Ukosta tulloo mielleen hyvviikkii asijoita. Justtiisa sillon kun jalakkaan ol tullu vika, Ukko neuvvo minut nostammaan olematonta. En ihan varmaks muista vain kai se käski voimistelemmaannii, kun sillon rupesin enemän. Sen muistan, kun joku sano, jotta tavalisesti suapi voimistela, ei sua vain hyppii eikä juosta, kun siinä suattaa kuattuu ja jalaka tärähttää. Ja Ukkohan osti polokupyörän justtiisa sillon. (!? Uskalti osttoo, vaikka siinä suattas kuattuu.) Monessa asiissa ol ukko-opettajat nii kun meijjännii ukko ja akkaopettajat kun meijjän akka. Jos verrattaan Tiilikatarta ja Nöykkystä, niin Nöykkynennii sano minulen, jotta saisin koulussa voimistela semmossii joihen minusta on, Tiilikatar moitti huonoja oppillaita ja suuttu niihen, kun eivät osanneet. Ja matki jottaa ukko-oppilasta luokan eissä, kun sillä 88

19 ol semmonen tapa, jotta välilä on suu auki. Tiilikatar kehu liijjan paljo hyvvii oppillaita ja moitti huonoja, niin jotta kaikki saivat hyvin selevästi nähä kuka sielä on paras ja kuka huonon. Nöykkysen aikkaan sitä ei niin etes huomanu. Nöykkynen ei moittinu kettää. Pulupettirivissä minä olin ensimäisenä, kun olin pienin, niin kuitennii sitten hyvin pitkä akka sai isttuu minun takana, kun ol paras oppilas ja sen pitkän akan taakse laitto kaiken huonomman ukko- oppillaan, vaikka se ol pien. Nöykkynen laitto sen istummaan justtiisa oman pöytäsä kohalen sen tautta - se sanokkii sen - jotta hiän näkköö sen koko ajan. Ja jotta se näkköö hyvästi taululen. Akkaoppillaatti rupesivat pahoks huonolen oppillaalen. Ukkooppillaat eivät, vain koittelivat semmosen suaha oppimmaan. Akkaoppillaat rupesivat potillaalen pahaks. Justtiisa vähä ennen kun minä piäsin koulusta pois kokonnaan, tul yhtteen soker tauti, niin rupesivat sitten sillen. En ainakkaa sattunu kuulemmaan, jotta ukot ois olleet pahoja potillaalen, kun jollaa ukola ol keuhkossa vikkoo. JP. halu, jotta minä nostan toisena Maxin sänkkyy, kun se piti nosttoo pakkasela uunin vierreen, niin Max sano minusta: Jakssaako se? Meijjän sano: Sehän jakssaa nosttoo 150 killoo. ANTTOO AKALEN TUARRII 89

20 Onko oikkeen semmonen, kun ukko - ja akkapentuja kasvatettaan er tavala ja kehuttaan er laisista asijoista? Akkoja kehuttaan siitä, jotta kyllä out korree, ukkoja kehuttaan vahvaks. Minusta ol pahhoo aina kuula siitä, jotta on korree tukka. Ja minula ol ilikkkee, jotta jos luullaan, jotta oun sen laitattanu kiharaks. Jos olisin ollu ihan oikkee ukkopentu, niin olis ko Max sillon sanonu niin paljo huonoks? Olis ko se älyny, jotta ukosta semmonen on pahhoo? Minnuu suututtaa semmonen, kun ukkoo ei moitita joisttaa asijoista vain akkoo moitittaan. Jos ukola vaikka on asunto sotkunen, niin suapi olla vain akala ei sua olla, sitä moitittaan. Ja akan pittää pittee ihtesä puhttaana (pestä ihtesä), ukko suapi olla likasena. Ja joisttaa IHAN SAMOSTA ASIJOISTA joista ukkopenttuu kehuttaan, niin akkapenttuu moitittaan. Max sano: Meijjän tytöt eivät kirroile, kun meilä pihassa ei kirroila. Ajattelin, jotta oikkeen se sano, jotta meijjän TYTÖT EIVÄT KIRROILE, minähän kirroilin. Ja sitten se on sanonu, jotta hyvä, kun meilä ei ou ukkopentuja, kun niihen kansa on vaikkeemppoo ja minun kansahhan ol kaiken vaikkeinta. Vasta sillon, kun olin lukenu SETA:n kirjutukssii älysin, jotta jotkut assiit minula ei ou outtoo ollukkaa vain se on siitä kun minä oun ukkopentu ja ne ovat semmossii. Olin toissiin verrattuna epäsiisti ja kömpelö enkä osanu kirjuttoo niin siisttii kun toiset. En älyny enkä välittäny ämmäpenttuin 90

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus SUOMEN RAHAPAJA RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus Lokakuu 2010 Toimitusjohtaja Tina Wessman & KTT Mirjami Lehikoinen/Qualitems Oy 10/2010 1 TAVOITE Kartoittaa ala-aste-ikäisten lasten

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

VERBIN AIKAMUODOT. Aikamuotoja on neljä: Preesens Imperfekti Perfekti Pluskvamperfekti. Verbi ilmaisee tekijän. Kuka tekee? Ketkä tekevät?

VERBIN AIKAMUODOT. Aikamuotoja on neljä: Preesens Imperfekti Perfekti Pluskvamperfekti. Verbi ilmaisee tekijän. Kuka tekee? Ketkä tekevät? Harri Laitinen VERBIN AIKAMUODOT Verbi ilmaisee tekijän. Kuka tekee? Ketkä tekevät? Verbi ilmaisee myös aikaa. Milloin jokin tekeminen tapahtuu? Aikamuotoja on neljä: Preesens Imperfekti Perfekti Pluskvamperfekti

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

============================================================================

============================================================================ Koira.Net Lähettäjä Virve K. - 15.06.05 19:32 Kennelliitto on viimeinkin saanut julkaistua kauan odotetun koiratietojärjestelmänsä. Systeemiä voi käydä ihastelemassa Kennelliiton sivuilla osoitteessa http://jalostus.kennelliitto.fi/

Lisätiedot

Asiakkaiden ajatuksia laadusta ja arvioinnista. kelä

Asiakkaiden ajatuksia laadusta ja arvioinnista. kelä laadusta ja arvioinnista päihdetyössä Kimmo MäkelM kelä Asenne ratkaisee! Tää on työtä sydämell mellä Laadun ominaisuuksien jaottelu (Outinen ym. 1994) Toiminnan edellytysten laatu Toiminnan laatu Toiminnan

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 Lukiessa -rakenne (2. infinitiivin inessiivi) Temporaalinen lauseenvastike 1 korvaa kun-lauseen, jonka toiminta on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa. Verbityyppi

Lisätiedot

KAKKOS SANOMAT SISÄLLYS:

KAKKOS SANOMAT SISÄLLYS: Rauman freinetkoulun 2lk:n luokkalehti 5# helmikuu 2011 KAKKOS SANOMAT SISÄLLYS: Oppilaan haastattelu 2 Mikaelin arvoitus 2 Kaksi merenneitoa 3 Kirjaesittely 3 Hiihtoloma 5 Hiihtoretki 5 Silja Europalla

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

33. Hiroshen kyydissä

33. Hiroshen kyydissä 33. Hiroshen kyydissä Oppiminen on ihmeellinen asia. Kun on sisäinen motiivi ja halu, ihminen oppii. Kun sisäinen halu puuttuu, oppimisesta tulee vastentahtoista. Toki ihminen silloinkin oppii, mutta ajan

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom Mikun koekuvausmateriaali MUSTA RUUTU. Kuulemme musiikkia. Ruudun oikeaan ala-laitaan ilmestyy grafiikkaa: SANNA on POKEttanut sinua. S0 INT.

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Posted on 14.8.2015 by helehilt Kirjaston viestintätiimi sai kesän lopulla lisäystä, kun Sofia Blanco Sequeiros aloitti korkeakouluharjoittelunsa viestinnän

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10 Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012 Veera Helander arva10 Työpaikka Manuel & Ariana on pieni yritys jossa tehdään juhlavaatteita, hääpukuja, mittatilaustöitä sekä couture

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kyselytutkimus Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kysyimme Lappeenrantalaisilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta heidän mielikuvia nuorisotoimesta (painottaen nuoria). Näin he vastasivat. Lapset Lapset

Lisätiedot

Siipirikko laululintu

Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Siipirikko laululintu runoja Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-170-8 SIIPIRIKKO LAULULINTU Siipirikko seassa sirpaleiden

Lisätiedot

Piia Veijonen Anu Järventausta Tero Kinnunen Anu Sandvik

Piia Veijonen Anu Järventausta Tero Kinnunen Anu Sandvik Piia Veijonen Anu Järventausta Tero Kinnunen Anu Sandvik Suomeksi: Kukas kissan hännän nostaa, ellei kissa itse? Englanniksi: To blow your own trumpet. (soittaa omaa trumpettiaan) Suomeksi: On kana kynittävänä.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Pidennetty Pentukurssi, Maanantai 4.1.2016, klo. 17.00, 6krt

Pidennetty Pentukurssi, Maanantai 4.1.2016, klo. 17.00, 6krt Pidennetty Pentukurssi, Maanantai 4.1.2016, klo. 17.00, 6krt Pentukurssi on tarkoitettu kaikille 3-6 kuukautta vanhoille pennuille rotuun katsomatta. Kurssi antaa hyvän lähtöpohjan pennun kouluttamiseen,

Lisätiedot

JORSAKIN G-PENTUEN KUVIA 0 VRK

JORSAKIN G-PENTUEN KUVIA 0 VRK SIVUSTO Etusivu Jorsakin kenneli Koiramme Pentuboxi Kasvatit Koiratietoa Linkit JORSAKIN G-PENTUEN KUVIA Uusimmat kuvat löydät sivun alalaidasta 0 VRK G-pentueen sivu Sivuston päivitykset Pennut muutaman

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Nuorten elämänhallinnan tukeminen luontoliikunnan avulla

Nuorten elämänhallinnan tukeminen luontoliikunnan avulla Nuorten elämänhallinnan tukeminen luontoliikunnan avulla Tanja Liimatainen 1. SEIKKAILUKASVATUS Seikkailukasvatus tähtää ihmisenä kehittymiseen Seikkailukasvatuksella tarkoitetaan seikkailullisia aktiviteetteja

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Ikäihmisten kokemuksia asumispolun siirtymistä ja risteyskohdista

Ikäihmisten kokemuksia asumispolun siirtymistä ja risteyskohdista Ikäihmisten kokemuksia asumispolun siirtymistä ja risteyskohdista Kuva: Yliopiston kuvapankki Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet -seminaari Paula Vasara Yhteiskuntatieteen ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu

Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu ollut. Ääni kuului uudestaan. - Sehän tulee tuosta

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista b) Olen oman pelini tuomari c)huomioin toiset pelaajat Oikea vastaus B ja C GOLFIN ETIKETTI 2 Mitä seuraavista

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

2 historian aikaa samassa lauseessa,2 tekemistä loppu -> vanhempi tekeminen voi olla pluskvamperfektissa

2 historian aikaa samassa lauseessa,2 tekemistä loppu -> vanhempi tekeminen voi olla pluskvamperfektissa MITÄ HÄN OLI TEHNYT ENNEN KUIN HÄN TULI TÄNNE? 2 historian aikaa samassa lauseessa,2 tekemistä loppu -> vanhempi tekeminen voi olla pluskvamperfektissa Kun hän oli syönyt, hän meni nukkumaan. Naapuri kertoi,

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Harjoite 5: TARINAN MUODOSTAMINEN Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Tavoiteltavat osa-alueet: Kognitiivinen taso: P: Aikajärjestys, IR: Sarjan

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

HARJOITUKSIA VERBITYYPISTÄ 4

HARJOITUKSIA VERBITYYPISTÄ 4 HARJOITUKSIA VERBITYYPISTÄ 4 Verbityypin 4 tuntomerkit: - perusmuodon lopussa on -ata/ätä, joskus -ota, -ötä, -uta, -ytä: luvata: lupaan, pelätä: pelkäät, tuhota: tuhoaa, haluta: haluamme, älytä: älyää

Lisätiedot

Selvä Pyton. Mitä saisi olla? Vuoden ikäiselle tulisi. Selvä. Pistetään pussi tuota, ja joku pieni namupala aikuisillekin.

Selvä Pyton. Mitä saisi olla? Vuoden ikäiselle tulisi. Selvä. Pistetään pussi tuota, ja joku pieni namupala aikuisillekin. O-oletko sä masa? Riippuu kuka kysyy. Mammakerholaiset vinkkasivat, että täältä saisi kamaa. Sitten mennään sinisellä unella. Lapsi todennäköisesti herää kerran tai pari, mutta sammuu kyllä kuin saunalyhty.

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Harri Raisio & Alisa Puustinen DDI T&K-päivä 9.11.2016, Vantaa TURVALLISUUSKAHVILA Ketterä tapa osallistaa laaja joukko ihmisiä yhteiseen keskusteluun

Lisätiedot

PUHEKIELEN PRONOMINIT

PUHEKIELEN PRONOMINIT PUHEKIELEN PRONOMINIT Mä: mua, mut, mussa, musta, muhun, mulla, multa, mulle Sä: sua, sut, sussa, susta, suhun, sulla, sulta, sulle Pk. Mä luulen, et huomenna mul on aikaa. Kk. Luulen, että huomenna minulla

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta

Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Varhaiskasvatustutkimusseminaari 15.11.2010 15/11/2010 OYM Lastentarhaopettajien tarinoita

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät

Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät ..niinku tavallaan ku se tavote on se että lapset voi paremmin nin tuota ei siinä niinku se aikuinen mitään menetä missään kohtaa. Että jos on niinku halu, niinku

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Mattijuhani Koponen VALKEUDEN LAPSET 1965

Mattijuhani Koponen VALKEUDEN LAPSET 1965 Mattijuhani Koponen VALKEUDEN LAPSET 1965 Mattijuhani Koponen 1965, 2005 1 2 On ahdasta ja sokeat ohjaavat täällä sokeita. On vaikeaa toimia vaikeaa työskennellä. Älä periksi anna, valitse kivisin tie;

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot