JAKELU OMF/R. Anttonen (2 kpl), RAPORTTI 075/Juomasuo B,Au/VIP,PMS/1991. V. Palosaari, P. Sotka. Veikko Palosaari Pentti Sotka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAKELU OMF/R. Anttonen (2 kpl), RAPORTTI 075/Juomasuo B,Au/VIP,PMS/1991. V. Palosaari, P. Sotka. Veikko Palosaari Pentti Sotka"

Transkriptio

1 RAPORTT 075/Juomasuo B,Au/VP,PMS/1991 V. Palosaari, P. Sotka Veikko Palosaari Pentti Sotka Geoanalyyttinen laboratorio JAKELU OMF/R. Anttonen (2 kpl), OMS/H. Oravainen GAL/V. Palosaari, P. Sotka, Arkisto $7

2 OUTOKUMPU OY Raportti Geoanalyyttinen laboratorio 075Juomasuo B,Au,VP,PMS/1991 V. Palosaari, P. Sotka JUOMASUON B-MALMN LABORATOROVAAHDOTUSTUTKN1S sivu LTTEET 1. TAVOTE 3 2. KOEMATERAAL 3 3. LATTEET JA TARVKKEET 4 4. SUORTUS Niiytteiden sclilytys Jauhatus Valmennus Vaahdotus 4 5. ANALYSONT 5 6. PROSESSKOKEET Esikokeet Kertaus- ja ripevaahdotuskoe Puolijatkuva esi- ja ripevaahdot;us 6 /kertauskoe kaksivaiheisella litbaj auhatuksella 7. TULOKSET JA NDEN TARKASTELU Esikokeet JSBO1-04 ja JSB Kertaus- ja ripevaahdotuskoe, JW Puolijatkuva esi- ja ripevaahdhs 7 /kertauskoe kaksivaiheisella 11ajauhatuksella, JSB PUOLJATKWAN KOKEEN JSB08-13 TUOTTEDEN 8 MNERAALKOOSTUMUS 8.a. Tutkimusmenetelmiit Ripejiitteen (RJ-53) koostumus Kullan esiintyminen 1. kertausj#ttteessii (KJ-1) Kolmannen kertauksen tuotteiden PKJ-3 ja KR-3) 11 koostumus 9. SAANTENNUSTE JATKOTUTKMUKSET Syöteanalyysit ja B-malmin minergldlikoostumus 2. Esikokeet JSBO1-04 ja JSB07, vaq&dotuspöytiikirjat 3. Kertaus- ja ripevaahdotuskoe JSBOS-06, vaahdotuspöytclkirja 4. Saanti-pitoisuusk&yrat, kokeet JSB01-JSB07 5. Puolijatkuva esi-ja kaksivaiheisella liscljauhatuksel~a, koe JSB08-13, virtauskaavio ja vaahdotuspöytär3gja 6. Saanti-pitoisuus- ja saantiennus'kbkiiyriit, koe JSB Vaahdotuspiirin jatteen XRF-ana si, koe JSBOl/EJ-37+RJ 8. Puolijatkuvan kokeen JSB08-13 mineraaali koostumus

3 Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti O75/Juomasuo B,Au,VPPMS/ JUOMASUON B-MALMN LABORATOROVAAHDOTUSTUTKMVS Juomasuon B-malmin kayttaytymista tutkittiin Bidjovaggen ja Saattoporan tyyppisissa vaahdotusprosesseissa. Vaahdotukse: syötteen keskiarvopitoisuudet olivat: Au 12.4 g/t, Cu 0.10 %, Ni 0.01 %, Co 0.14 %, As 0.06 %, Fe 15.8 % ja S 8.55 %. Bidjovagge-tyyppisessa kaksivaiheisessa jauhatus-vaahdotusprosessissa yhdistetyn esi- ja riperakasteen kultapitoisuus oli keskimatlrin 100 g/t saannin vaimeiiessa valillti %. Yksitttiisessa kokeesssa samtettiin kolmella avoimella kertauksella rikasteen Au-pitoisuus 370 g/t 60 % saannilla. Prosessi on herkkti kokoojan yliannostukselle varsinkin karkealla jauhatuksella. iwivaahdotuksessa aktivoituneet silikaattimineraalit lyousevat herkasti myös kertausvaahdotuksessa ja pudottavat &%kasteen pitoisuutta. Puolijatkuvassa kokeessa, jossa ripavaahdotuksen jatteen karkea fraktio (+53 pm) palautettiin jauhatukseen yhdistety esi- ja riperikasteen Au-pitoisuus oli 31.1 g/t ja Au-saant %. Nelivaiheisella avoimella kwftauksella, joka sisals. kaksi lisajauhatusta patistiin Au-pitoisuuteen 613 g/t saannin ollessa 51.5 %. Puolijatkuvan kokeen perusteella t w y suljetun piirin saantiennuste antaa 78 % Au-saannin %&kasteen pitoisuudella 500 g/t. Rikasteen Cu-pitoisuus on Mllöin n. 4 %, Co-pitoisuus on n. 1.6 % ja As-pito&)uus n. 1.1 %. Rikasteen Au-pitoisuudella 250 g/t slryantiennuste on vain n. 3 % korkeampi.

4 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomaaruo B,Au,VP,PMS/ TAVOTE Tutkimuksen tavoitteena oli testata Juomasuon B-malmin kayttaytymista ~idjovaggen ja Saattoparan tyyppisissa vaahdotusprosesseissa. Lahinna kiinnitettiin huomiota kullan kkiyttaytymiseen. Työ tehtiin 6atokumpu Finnmines 0y:i toimeksiantona..yhteyshenkilön& toi&, D Reijo Anttonen ja rikastusteknisena asiantuntijana D Harikki Oravainen /Outokumpu Mining Services. 2. KOEMATERAAL Tutkimuksen koemateriaaleina kaytettiin geologi Jarmo Lahtisen/OKME valitsemia Juomasuon El-malmiota edustavia naytteita rei'istki: Yhdistetyn syötenaytteen tunnus oli JtJomasuo B-malmi. NSytteen kemialliset analyysit ja sulfidifaasin mineralikoostumus on esitetty liitteissa 111 ja 112. Syötenkiytteen seula- ja raeluokka-analyysi oli seuraava: Raeluokka paino Au Cu Co Fe S As mm % g/t % % % % % Yht

5 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomasuo B,Au,VP,PMS/ Ntiytteen kulta analysoitiin neljtista rinnakkaisnaytteestti Fire Assay menetelmtiiiti n. 60 g punnitusta kaytttien. Tulokset olivat seuraavat: A B C D 13.3 g/t 12.2 g/t 12.5 g/t 11.7 g/t k-arvo 3. LATTEET JA TARVKKEET 4. SUORTUS 12.4 g/t. Nayte homogenisoitiin ja jaettiin pu&lojakolaitteella koe-eriin ja pakattiin muovipusseihin. Jauhatus tehtiin laboratoriokuulamyllyllti. Valmennukset ja vaahdotukset tehtiin Outokumpu Oy:n valmistamalla vaahdotuskoneella. Tueteet suodatettiin, kuivattiin ltimpölevyllii ja homogenoitiin analyysia varten. Vaahdotuskokeiden reagensseina ktiytettiin: Aerophine 3418A, Cyanamid, kokooja Na-amyyliksantatti, NAX, Sateri, kokooja Dowfroth 210, vaahdote - Rikkihappo, ~ 2~04, p~-saatö 4.1. Naytteiden stiilytys 4.2. Jauhatus Muovipusseihin pakatut koe-erat stiilflettiin pakastimessa muuttumisen ehkaisemiseksi. Koe-ertit (1000 g) mtirktijauhettiin laboratoriokuulamyllyllti n. 60 % lietetiheydessa (6.8 kg kuulia/600 ml vetta). Lisajauhatukset tehtiin samalla kuulapanoksella sakeutetuista naytteistti Valmennus Valmennus suoritettiin vaahdotuksessd kaytetylla kierrosluvulla Vaahdotus Esivaahdotus tehtiin 2.0 litran lasikennolla. Kennon kierrosluku oli 1500 rpm ja ilmamtiarik 1.5 l/min. Kemikaaliannostelut ja kenno-olosuhteet on irritetty vaahdotuspöyttikirjoissa.

6 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomasuo B,Au,VP,PMS/ ANALYSONT Perusmetallipitoisuudet analysoitiin AAS-liekkimenetelm~lla typpihappoliuotuksesta. Rikki maaritettiin Leco SC 32-analysaattorilla. ~alometallipito~suudet maaritettiin Fire Assay-menetelmalla gravimetrisearti. 6. PROSESSKOKEET 6.1. Esikokeet Esikoe (JSBO1) tehtiin Bidjovagge-tyyppisella prosessilla, jossa esivaahdotus suoritettiin 20 n b jauhatuksen jalkeen Aerophine 3418 A kokoojana. EsivaahS$otuksen jatteesta erotettiin hienoaines 37 pm seulalla ja karkeasta fraktiostl vaahdotettiin riperikaste 20 min lieajauhatuksen jtilkeen. Rikasteet yhdistettiin ja kerrattiin kolme kertaa. Esikokeissa JSB02-4 ja JSB07 tutkittjln jauhatuksen ja kokooja-annostelun vaikutusta. Esokowiden jauhatusajat ja kokooja-annostelut olivat seuraavat:' Esivaahdotus Jauhatus min Aerophine 3418A g/t Ripevaahdotus Jauhatus min Aerophine 3418A g/t Esivaahdotuksen jatteesta erotettiin hienoaines 37 pm seulalla ja karkealle fraktiolle suoritettiin ripevaahdotus esivaahdotusta vastaavissa olosuhtei&sa lisajauhatuksen jalkeen Kertaus-ja ripevaahdotuskoe Kertauskokeessa JSBO5-6 esi- ja ripe'tnaahdotus tehtiin kahtena rinnakkaiskokeena lietetiheyen listiamiseksi kertausvaahdotuksessa. Esivaahdotus Sehtiin 15 min jauhatuksella kokooja-annostuksella SO g/t. Ripevaahdotukser ensimmainen vaihe tehtiin 35 min jawtuksella kokoo ja-annostuksella ollessa 50 g/t. Rip-aahdotuksen toisessa

7 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti O75/ Juomasuo B,Au,VP, PMS/ vaiheessa vaahdotuksen ph pudotettiin arvoon %:lla rikkihapolla ja vaahdotettiin toinen riperikaste Na-amyyliksantaatilla. Esirikaste ja ensimmaisan vaiheen riperikaste yhdistettiin ja nille suoritettiin nelj8 kertausta Puolijatkuva esi-ja ripevaahdotus/kertaugkoe kaksivaiheisella lisajauhatuksella Kokeessa JSB08-13 esi-ja ripevaahdotus tehtiin puolijatkuvana siten, etta ripevaahdotuksen jatteesta erotettu karkea fraktio (+53 pm) palautettiin seuraavan kokeen jauhatukseen. Esi- ja ripevaahdotus toistettiin viisi kertaa. Uuden syötteen maara oli ensimmaisessa kokeessa (JSB08) 1000g ja kokeissa JSB g. ~auhatusaika n. 3 kg:n koe-eralle oli 150 min min/kg ja kokooja-annostur 40 g/t esivaahdotukseen ja 20 g/t ripevaahdotukseen. Kokeiden JSB08-12 esi- ja riperikast~st ja ripejatteen karkea fraktio yhdistettiin ns. esikertaukseen, joka suoritettiin kuten edella selostetut esi- ja ripevaahdotukset kokeissa JSB Jauhatusaika oli 30 min ja kokoojalisaykset g/t. Esikertauksen jatteesta (KRJ) erotettiin hienofraktio (-53 pm) ja karkea fraktio syötettiin toiseen 30 min lisajauhatukseen yhdessa esikertauksesta saatujen rikasteiden (KER+KRR) kanssa. Jauhettu tuote kerrattiin kolmesti ilman kemikaalilisayksia. 7. TULOKSET JA NDEN TARKASTELU 7.1. Esikokeet JSBO1-04 ja JSB07 Esikokeista oli selvasti parhaiten onnistunut koesarjan aluksi tehty Bidjovagge-prosessia lnuk;~ileva koe JSBO1. Yhdistetyn rikasteen (ER+RR) Au-pitoauus oli 119 g/t ja Au-saanti 79.1 %. Esivaahdotuksen jatteen hienofraktion (- 37 pm) Au-pitoisuus oli kokeessa JSBO1 2.9 g/t. Alhaisima~l~illaan Au-pitoisuus on ollut 2.1 g/t kokeessa JSB07, jossa mytettiin 30 min jauhatusaikaa ja korkeaa kokooja-annoltusta 50 g/t. Ripevaahdotuksen jatteen Au-pitoisuus on vaihdellut rajusti eri kokeissa. Yleisena suuntauksena on, etta mita hienompi jauhatus sita alhaisempi pitoisuus. Ripejatteen raeluokka-analyysit osoittavat, etta kuatatappiot syntyvat karkeissa raeluokissa, joissa pitoisws ylittaa mominkertaisesti syötteen keskiarvopitoisaden. Tasta syystl jatteen analyysissa esiintyy selvii Kokonaisuutena raeluokka-analyysin perusteeqxa laskettua pitoisuutta voidaan pitaa luotettav~ana.

8 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomasuo B,Au,VP,PMS/ Kokooja-annostuksen lisaaminen ei ole parantanut esi- ja ripevaahdotuksen saanteja. Kolmella avoimella kertauksella saa-ettiin kokeessa JSBO1 rikasteen Au-pitoisuus 370 g/t saadh ollessa Esikokeiden kertausvaahdotuksessa rmsteen pitoisuus riippuu selv8sti jauhatuksesta ja koeja-annostuksesta. Kokoojan yliannostus varsinkin karkala jauhatuksella johtaa alhaiseen rikastepitoisuuteen lmeisesti vaahdottuvista silikaattimineraaleis%a ja sekarakeissuudestz johtuen Kertaus-ja ripevaahdotuskoe, JSB05-06 Lietetiheyden nostamisella kaksinkerthiseksi ei ollut toivottua vaikutusta kertausvaahdot-en saantiin. Neljasta kertauksesta huolimatta rikateen Au-pitoisuus oli 221 g/t ja saanti 58.7 %. Syyna on Weisesti jo aiemmin mainittu kokoojan yliannostus karkeaolla jauhatuksella (15 min) esivaahdotuksessa. Yhdistetyn eli- ja riperikasteen (ER+RR1) Au-pitoisuus oli 72.9 g/t jaxsaanti Ripevaahdotuksen jatteesta happamallh ksanttaattivaahdotuksella erotetun kiisurikasteen AU-pitoisuus oli 1.9 g/t jz saanti 1.6 %. Kultapitoisuus on alhaisempi kuin lopullisen jatteen, mista voidaan paatella, ettsivat rautakiisut toimi kullan kantajina jatteessa Puolijatkuva esi-ja ripevaahdotus+kerta~)i:oe kaksivaiheisella lisajauhatuksella Puolijatkuvan kokeen ripejatteen (RJ-53pm) maara ja Au-pitoisuus stiilyivat tasaisina koko prosessin ajan. Ripejatteen analyysit kokeittain olivat: koe No. paino Au Cu Cd Fe S g g/t % 0 % S Yhdistetyn esi- ja riperikasteen AU-p$koisuus 31.1 g/t ja saanti Lis8jauhatuksen j%lkeiq%s& esikertauksessa rikasteen pitoisuus nousee 45.4 g/t *nnin ollessa 89.7 %. Toisen lisajauhatuksen jalkeisella pitoisuus or saatu nostetuksi g/t, mutta salfiti on pudonnut 72.1 %. Suuri saantitappio johtuu osittain v-dotusajan lyhyydesta ja osittain alhaisesta kokoojakonsent:~aatiosta. Syntyneen kertausjatteen Au-pitoisuus on 11.7 ja tappio 17.6 %. Tuotteen seula-analyysi osoittaa, e appiota on syntynyt kaikissa raeluokissa. Suurin tappi ienossa (-37 ~cm) raeluokassa, mika viittaa vaahdotusa~ lyhyyden olevan syyn8 tappioon.

9 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomaauo B,Au,VP,PMS/ Karkeassa fraktiossa Au-pitoisuus on 28.0 g/t ja osuus tappiosta 12.7 %. Kertausjatteen kay&taytymisen arviointi vaikuttaa ratkaisevasti joten aen mineraalikoostumus on esitetty kappageessa 8. Seuraavissa kertausvaiheissa rikasteen kultapitoisuus on noussut tasaisesti saannin loivasti laskiessa. Lopullisen rikasteen (KR3) Au-pitoisuus on g/t saannin ollessa yhteensa neljan avoimen kertauksen jukeen 51.5 %. Kuparin saanti on kautta koko prosessiketjun samaa luokkaa kuin kullan saanti. Koboltin ja ars-in saannit ovat selvasti pienempi8 kuin em metallien, ~opullisen rikasteen (KR3) pitoisuudet ovat seuraavat: Rikaste sisaltaa noin 40 % harmeminaeaaleja. 8. PUOLJATKWAN KOKEEN JSB08-13 TUOTTEDEN MNERAALKOOSTUMUS 8.1 Tutkimusmenetelm&t Kullan saantiennusteen varmistamisekili ja tarkentamiseksi tutkittiin kertausjatteiden (-1 ja KJ-3) ja ripejatteen (RJ-53) koostumusta. Lie&ksi rikasteen (KR-3) mineraalikoostumusta an tarkennettu lisaanalyysein. KJ-1 markaseulottiin kayttaen seulojg 20, 37 ja 74 pm. Fraktiot +74 pm, 37/74 pm ja pm toimitettiin ede1)een raskasnesteseparointiin (metylenjodidi 3.30 g/cm ). Raskasfraktiot kasiteltiin e-lleen kasimagneetilla, jolloin saatiin tuotteet D>3.3 M (magneettinen) ja D>3.3 EM (epamagneettinen). Ripejate (RJ-53) m~rktiseulottiin 20 Cag:n seulalla ja +20 pm:n fraktio toimitettiin raskasnestaeparointiin. Raskasfraktiosta erotettiin magneetthen aines kasimagneetilla. Kaikista fraktioista analysoitiin Cu, Ni, Co, Fe ja As klyttaen seka XN03- ettl bromimetanol~liuotusta. Fraktion massasta riippuen Au analysdtiin joko fire assay- menetelmalla tai markt kemiall%aesti. Fraktioiden Te-pitoisuudet analysoitiin GMS-men~elm&lla. Fraktioista valmistettiin hienapit mikroskooppista tarkastelua varten. Kolmannen kertauksen tuotteista (KJ-3 ja KR-3) analysoitiin edella mainitut ionit bromimeta~liliuotusta kayttaen, lisaksi maaritettiin ~e-pitoisuus GAlb3P:lla seka paaalkuaineet XRF-menetelmalla. Hiewpit valmistettiin molemmista tuotteista.

10 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomasluo B,Au,VP,PMS/ Tuotteiden mineraalikoostumusten laskennassa on kaytetty hyvaksi aiemmassa raportissa (Sotka P, ja Toikkanen P., 1991, Kuusamon Juomasuon Au-Co-mineralisaation mineraloginen tutkimus) annettuja mineraalien koostumuksia Ripejgtteen (RJ-53) koostumus Ripejatteen laskennallinen Au-pitoieu~s on 1.7 g/t ja sulfideja on noin 20 wt-% ko. tuotteesta. Monokliininen magneettikiisu on hallitseva sulfidi "(n wt-%), pyriittipitoisuus on noin 3 wt-% (liite 811). Kuparikiisua, Co-pentlandiittia ja Co-hohdetta tavataan pieni8 m&&riti ( wt-%). Au jakautuu seulaluokkiin (20153 pm -20 pm) likimain fraktioiden massasuhteessa (51.2 % ja 48.8 %). Yksittaisista fraktioista jaskasnesteseparoinnin kevytfraktio (20153 Dc3.3 glcm ) sistiltaa noin 35,5 % RJ-35:n Au sis&llöst&. Kyseiseen fraktioon on $&nyt separoinnin epatarkkuudesta johtuen vapaata Fe-k i suaineista noin 0.8 wt-%. Vaikka Au:n (1.5 glt) esismtymisesta ei saatu mikroskooppihavaintoja on syyt& olettaa, etta Au esiintyy kevytfraktiossa sulkeumina harmesineksessa. Magneettikiisufraktio (20153 ~>3.3 M) sisaltaa 0.5 g/t Au (2.1 % tuotteen Au-sisállöst&). Voidaan todeta, etta magneettikiisu ei ole merkittava Au-&antaja RJ-53:ssa. Vapaan magneettikiisun lisaksi fraktiossa on vahan magnetiittia, pyriittia seka CO-pentlandiittiliekkejii magneettikiisussa. Epämagneettinen fraktio (20153 D>3.3 EM) sisaltaa 20.6 g/t Au (13.7 % tuotteen Au-sisCillöstru). Fraktio sisilltail. noin 67 % sulfideja, etenkin pyriittia, magneettikiisua (epamagneettinen, heksagoninen) ja Cehohdetta, joitakin vapaita kuparikiisu ja telluridirake4ta havaittiin myös. Kullasta saadut optiset havainnot ovat kaikki sekarakeita seuraavasti: - 20*10 pm rae harmeessa (kqbonaatti), pm:n rakeita lyjyhoht-irssa, joka sijoittuu oksidiin (uraninlitti?). Hienorakeinen (-20 pm) fraktio sisal+$& 1.7 g/t Au ja sulfidipitoisuus (22 %) on v&h&n korbfrrampi kuin karkeammassa seulafraktiossa (20153 pa). Olettaen kullan jakauma likimain samaksi kuin separo&iussa raekokofraktiossa voidaan arvioida, etta no% % RJ-53:n Au-sis3llöst& olisi sulkeumina kevyfrleii harmepartikkeleissa, noin % raskaassa epama eettisessa fraktiossa mm. sekarakeena karbonaat! kanssa ja sulkeumina uraniniitissa. Vapaasta sta ei ole mikroskooppihavaintoja, sen maksimimletril si arviolta olla noin 20 % RJ-53:n Au-sisallöstil. YhWenvetona voidaan todeta, etta Au-lisasaantia ko. raekeon ripejatteesta ei juurikaan ole odotettavissa.

11 1, OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Kullan esiintyminen 1. kertausjatteessa (KJ-1) Raportti 075/Juomasuo BAuVPPMS/ KJ-l:n laskennallinen (separointifraktioista) Au-pitoisuus on 9.5 g/t. Seulaluokittain Au jakautuu seuraavasti: +74 pm 26.9 % (18.0 g/tau), 37/74 pm 13.7 % (4.7 g/t Au), pm 13.8 % (9.3 g/t Au) ja -20 pm 45.6 % (10.0 g/tau). Noin 43.5 % KJ-l:n massasta on raeluokkaa -20 m. Separoidut Dc3.3 -fraktiot sisaltavtit yhteensa 11.2 % KJ-l:n Au-sisallösta (liitteet 811 ja 815). Fraktioiden Au-pitoisuus vaihtelee valilla 1.0-4,l g/t Au. Fraktiot ovat kiillerikkaita, kvartsin ja muiden hamemineraalien maara kasvaa fraktion raekoon pienetwsa. Sulfidit (magneettikiisu, kuparikiisu ja vahw pyriittia) esiintyvat paaosin sekarakeina silimattien yhteydessa. On oletettavaa, etta ko. fraktioiden kulta esiintyy hienorakeisina sulkeumina harmemineraaleissa. Eri seulaluokkien raskasfraktioista (D3.3) erotetut magneettiset fraktiot kantavat yhteensa 0.7 % KJ-l:n AU-sisallösta. ~>3.3 M ofraktiot k tuvat paaosin vapaasta monokliinisesta magneettikilsusta, noin 30 % tuotteen magneettikiisusta sisaltyy Mihin fraktioihin (liite 816). Lisaksi tavataan vahan mpaata magnetiittia, magnettiikiisu+kuparikiisu-sekarakeita ja Co-pentlandiittiliekkeja magneettikiisussa. Au:sta ei saatu mikroskooppihavaintoja. Karkeiman raeluokan fraktion +74 D>3.3 M:n korkeahko Au-pitoisuus (4.8 g/t Au) johtuu fraktiossa olevista heinorakeisista flokeista, jotka eivat ole rikkoutuneet seulonnan ja separoinnin aikana. Yhteenvetona voidaan todeta, etta magneettikiisu ei kanna merkitttivasti kultaa ko. tuotteessa. Seulaluokkien raskaat epamagneettiset (D>3.3 EM) fraktiot sisaltavat yhteensa K-l:n kullasta (liitteet 811 ja 815). Au-rikkaimman ( g/t) fraktion +74 pm D>3.3 EM kultasistiltti on 25.3 % KJ-l:n Au-sis&llöst211 fraktion massan ollessa 0.03 % KJ-l:n massasta. Kulta esiintyy vapaina, usein levynaisina partikkeleina. Karkeimrnassa raeluokalsa (+74 pm) Au-levyt ovat leveydeltaan ja paksuudeltaan pm. Hienommissa raeluokissa partikkelit ovat osin pyörea- muotoisia. Epamagneettiset Lraktiot koostuvat paaosin vapaista magneettikiisu- (hebagoninen), pyriitti-, kobolttihohde- ja kupar~isurakeista. Myös raskaat hamemineraalit ja oksidit ("11Bn. ilmeniitti ja uraniniit- ti) tavataan vapaina rakeina. KJ-l:n kultasisallön jakauma poikkeara oleellisesti tuotteen Te-, Co- ja S-jakamista (2Site 8/5), eli Au:n raekoko j akauma on selkeasti karkea-). Yhteenvetona voidaan todeta, etta noin 40 % KJ-ls* Au:sta esiintyy vapaina partikkeleina, joidenka on >20 pm (levyjen maksimihalkaisija 400 pm). "likali oletetaan,

12 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti O75/Juoaiasuo B,Au,VP,PMS/ etta Au:n vapautumisaste on likimain,pama -20 pm:n fraktiossa kuin pm:n fraktios* on KJ-l:n l - Au-sis~llöst~ yhteen~& % vapa* AU-partikkeleina. Edella olevien lukujen valossa voidam arvioida, etta ~-1:n AU-sistillöstti on saatavissa 50 %$talteen, mika oletetaan saantiennusteessa Kolmannen kertauksen tuotteiden (KJ-3 ja KR-3) koostumus Kolmannen kertauksen rikasteen (KR-31, ja jatteen XRF-analyysit esitetaan iiitteessa 8& ja muut analyysit liitteissa 812 ja 813., r Rikasteen tarkeimmat arvo- ja haitta-inepitoisuudet ovat: Au g/t, Cu 5.1 %, Co 1.8% %, Mo 0.35 %, S 23.5 %, As 1.29 %, Te 519 g/t, Sb < %, Bi < % ja U 0.02 %. Sulfidien laskennallirken osuus rikasteesta on 56 %, silikaattiaineksen osu* on yhteensa noin 42 % ja karbonaatteja on noin 2 %. KR-3:n paasulfidit ovat magneettikifm (19.6 %), pyriitti (17.8) ja kuparikiisu (14.7 e t ), lisaksi Co-hohdetta on n. 3.1 %, CO-pentlandikttia n. 1.0 %, Mo-hohdetta n. 0.5 % ja ~0.1 % tell~$deja (meloniitti). Sulfidit esiintyvan vapaina partikkaxbina, Co-pentlandiitin esiintyessa myös suotaumina ~~argneettikiisussa. KR-3:ssa havaitut Au-rakeet ovat useimmiten vapaita partikkeleita, joiden tyypillinen rasltoko on pm. Useimmat rakeet ovat pyöreamuotoisia, levymaisten rakeiden ollessa vahemmistöna. Kookkain tavatuista levyista on leveydeltaan 70 pm ja paksuudeltaw 5 pm. Satunnainen Au-rae (20*10 pm) tavattiin sulkeumana harmemineraalissa. Rikasteessa Co jakautuu eri mineraalien kesken seuraavasti: 55.2 % Co-hohteessa, 32.9 % Co-pentlandiitissa, 11.2 % pyriitissa ja 1.6 % magneettikiisussa. Rikasteen hameaines (n. 44 %) koostuu ptiaosin talkista, kloriitista, flogopiitista ja kvarts&sta, talkin ollessa hallitseva mineraali (noin puolet har%eesta). Dolomiitin ja kalsiitin ma&r& on v&h&inen. KJ-3 sis&lta& yhteensa 35 % sulfideja, noin 60 % silikaatteja ja noin 5 % karbonaatteja. aglikaateista kvartsia, kloriittia ja f10gopiittia~jsiainuu kertausjatteeseen, talkin jaadessá lahes koko-n rikasteeseen. Sulfidiaines esiintyy vapaina parti*leina kuten rikasteessakin.

13 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juoma&uo B,Au,VP,PMS/ Optisten havaintojen perusteella kertaus- jatteessa kullan raetyypit ovat: - kookkaat (max. 160*15 pm) levymaiset partikkelit, pyöre8muotoinen 30*30 pm rae (vrt. KR-3), hienorakeiset (<10 pm) vapaat Au-hiput, ja - hienorakeista (< 10 pm) kultaa harmeessa. Kookkaat Au-levyt kantavat massaltaan valtaosan KJ-3:n kullasta. XR-3:n ja KJ-3:n havainto-ja verrattaessa voidaan todeta, etta kertauksessa jaa rikasteeseen nousematta varsinkin kookkaat Au-le* seka hienorakeiset ( ~10 pm) Au-hiput. 9. SAANTENNUSTE Kokeiden JSBO1-JSB07 saanti-pitoisuuskayrat on esitetty liitteessa 4. Kokeen JSB08-13 saanti-pitoisuusktiyrat ja saantiennuste-pitoisuuskäyrä on esitetty liitteessa 6. Saantiennusteet on laskettu olettamalla, etta suljetussa piirissa 114 esikertauksen jatteen, 1/2 ensimmaisen kertausjatteen, 213 toisen kertausjatteen ja 314 kolmannen kertausjatteen kultasisallösta saadaan lopulliseen rikasteeseen. Au-saantiennuste on 78 % rikasteen pitoisuudella 500 g/t. Rikasteen Co-pitoisuus on noin 1.6 % ja As-pitoisuus 1.1 % Rikasteen Au-pitoisuudella 250 g/t saanti olisi vain n. 3 % korkeampi. Wtkaisevin vaikutus saantiennusteeseen on ensimmaisen kertausjatteen k&yttaytymisella suljetussa piirissll koska sen Au-sisaltö or 17.6 %. Tuotteen mineraloginen koostuatus tukee tehty& saantiennustetta. 10. JATKOTUTKMUKSET Rikasteen korkeaa harmemineraalipitoisuutta voitaisiin todennaköisesti alentaa kayttamlilla aopivia painajakemikaaleja kertausvaahdotuksessa.

14 1 Liite llla OUTOKUMPU OY, MNNC SERYCES, GEOANALYTTNEN LABORATORO XRF-ANALYYSTULOKSA TLAAJA: V. PALOSAAR/GAL LASK.P: OPER: MLM 89 ALUE: 8-MALM SYÖTE KARTTAL. : JAKELU: PK,TM,MLM

15 1 Liite l/lb kjtoumpu OY, MNN6 SLRYCEó, BEOANALYTTNEN LABORATORO XRF-ANALYYSTULOKSA (TLAAJA: V. PALOSAARGAL LASK-P: OPER: MLM 89 ALUE: 8-MALM SYÖTE KARTTAL. : JAKELU: PK,TM,MLM S02 T102 AL203 CR203 V203 FEO MNO MGO CAO R820 SRO BAO NA20 K20 ZR02 P205 CO2 OKSUM CU N CO ZN PB AG s AS SE B TE Y NE MO SN W PT CL BR

16 b outoi<urnpu MNNG SERVCES 1 Geoanalytical Laboratory Dale Liite 112 Taulukko. Juomäsuo, E-nalai. Rikastuskoeniytteen koostueus. Näyte Anal.no Bu Cu Ni Co Co Ff?e As As S TA BHD: BH {NO: BH ENO2 SW HN03 SH Leco 3': a % a "6 % a a 1 % Näyte Anal.no CUK COP COH!El! P? SUMU % % % % S a Näyte 1näl.no hu Cu Ni Co FE AS S SUHA o/t % "6 % % % % CO: 11 JAKAUF! COP COH PEK P? SUHHA a a % a 6 Näyte Anal.no COP CDH fek PY SUMA % % % % %

17

18

19

20

21

22

23 JUOMASUO B-MALM Liite 4

24 Liite 511

25

26 JUOMASUO i: Liite 6

27 OUTOKUMPU OY, MNNG SERVCES, GEOANALYYTTNEN LABORATORO E XRF-ANALYYSTULOKSA TLAAJA: V~~~O&ARFGAC LASK-P: OPER: MLM 90 ALUE: JSB 01 EJ-37 JA RJ YHDSTET KARTTAL.: JAKELU: PK,TM,MLM LO

28 UTOKUMPU OY, MNNG SERVCES, GEOANALYYTTNEN LABORATORO RF-ANALYYSTULOKSA P Liite 711b : b-pacosaarz/gal LA5K.P: OPER: MLM 90 LAAJA LUE: JSB 01 EJ-37 JA RJ YHDSTET KARTTAL.: JUOMAS JAKELU: PK,TM,MLM T102 AL203 CR203 V203 FEO MNO MGO CAO R820 SRO BAO NA20 K20 ZR02 P205 CO2 OKSUM CU N CO ZN PB AG S AS SE E TE Y Nl3 MO SN W PT CL LO

29 - i Liite , - m : 0.n o z z :. ON?": n,;g,, - e".,= 2*c;O&e; a... OONN -cl N a - N33. m N ;, QOOO 0. - YNCQ ONOe...

30 Liite 812 # m O N m*c NUm N * # W-- m k -Cm W - H WmN W O # il #, *.... #.. - m D 00- OW* 0-N s.y 0 1 OmC M - Ln lc 01 mm 0 mm # m 0-m w ~n - N OQN -C mm o-ym- 9.w" 0-w " m * w m. m CO 04- ON"-. om- m - * 0-N m - "+. * N p.l S- # 4- m mm* w-- - -: *mam o e: m* N: cw- u.m* u "?YT -. '9: T9T ': T: 9". Cn: ci er OQN OC o o w * - a 0-0 c B rr 0 m N Nl mc.) d m 4i * 8. 1 m o c m 00- oowl 0 * # 00-.n -m n o. z ~ 99N * 3".9 ': '-2:.? rl0 u w ':. -. u oan o o m 00- o m 8 *: -- -: P # 1 # m n*m Nm- NNO * mm NrO i & 0-" ONO y9 q u m mm 8 1 Q " :.Cn 9: u U *: 00 o m qo.9 "21 N"W m * mm..... m. m rn u 000 OCN 0-e * N # 0-d m - 1 w.o Q * N N no d H m r? m -N m # m m m *01N e 3'9... NY3 1 N: '?OY? '7: 39 1 v r ~ w w. n m -me- wv r am m E o; "" m "'--l -Ln N M m dn m N" m -m t m m m 0 m o o m * -0- m o N 00- onm o o m o ~ o n a=" : 33 3: m 0-m 0Ln.m N m 000 N Y m * 000 ooe mm oon m mm 0 m w a 0 00" 0.9': M oow. m ao s 000 * m m m TT? Y 9 1 i m T?? 5 Y : YCn "2: UZY 0-0 omm 0-0, "l n m OmM 0 kl9 (YN Ln (Y.c1N - - * 09-. * 91: T?: YT =?:..? N' cwzu.==s -4- * n m W-M WT N C V - : m t m # m mcga m. * m m a m m DEE" 7: e3-0 N.n u m * LP N 0 l4ru OW.9 C : : 00 0: rc i woo -00 roo r: ooo m oo m m P upgy. = m : ,; 7': oo* 0 o m 000 O 3; 00 i m m # 4!!! w w BO* -WC.. m i C W O Z -C" i o m 0 a. o o m -mw 0 w * OM- 0-4??.-! - # 00-0Z" 99 = m oo.... m o o 88.4 A -4S.i 0- m -. Cm- m c n mmo r. c: 'r,dn vr '*: 00 0: 0-O O W N dm d s =Jo, '..* o m U a w oi 0- o m m #.. m m 0-m QBP W N N d 1 md.c 0 YO 9y3 TT..! "0" "l. *.. : 39-,: m OW ONO m X - -mm 4 N *.C s.l :. m 399 = 2: Z X M 11: ? n n m -00 wmwl V l h Y h h V h h oon 00- PDC

31 Jooiasao, B-ialii. KJ-1 ja RJ-53 fraktioiden sekä U-3:n ja KP-3:a salfidifaasii kaostaiakset ja CO:~ jakauma. S U L F D A A S P K O O S T U H U S K O B O L T W J A K A U H A Praktio Anal.no Hassa Aa CP ii CO Pe As Te S SUHM CO! COE P SE SUMHA r q / t r \ r g t t r r \

32 TOKUMPU OY, MNNG SERVCES, GEOANALYYTTNEN LABORATORO Liite 8/4 F-ANALYYSTULOKSA t UE: JUoMAsUo T L A A J A : ~ L ) 3 LASK-P: OPER: MLM 128 K> -3 kg-3 KARTTAL. : JAKELU: TAH, MLM AL203 FEO MNO MGO CAO RB20 NA20 K20 P205 HF LO

33 Liite 815

34 JUOMASUO B, KOE JSBO8-13 m l COP m - COH

~ce' 1 JAKELU OMFIR. Anttonen ( 2 kpl), GAL~V. Palosaari, Arkisto. RAPORTTI jfs/3 82, V. Palosaari. Veikko Palosaari.' ~eoanalyyttinen laboratorio

~ce' 1 JAKELU OMFIR. Anttonen ( 2 kpl), GAL~V. Palosaari, Arkisto. RAPORTTI jfs/3 82, V. Palosaari. Veikko Palosaari.' ~eoanalyyttinen laboratorio RAPORTTI jfs/3 82, 075/Juomasuo1Au,Co/VIP/1991 m V. Palosaari JUOMASUON MALMITYYPPIEN LABORATORIOVAAHMLTUSTUTKIMUS, OSA 1 Veikko Palosaari.' ~ce' ~eoanalyyttinen laboratorio Veikko Palosaari - 1 JAKELU

Lisätiedot

BIDJOVAGGEN D-MALMIN LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEIDEN J4TTEEST4 TEHTYJ4 LIEJUNEROTUS- JA TäRYKSYT4KOKEITA

BIDJOVAGGEN D-MALMIN LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEIDEN J4TTEEST4 TEHTYJ4 LIEJUNEROTUS- JA TäRYKSYT4KOKEITA OUTOKUMPU OY 075/B1djov. D-malmi, Téryp./VIP,EH/1987 Malminetsintå Geoanalyyttinen laboratorio 19.5.1987 BIDJOVAGGEN D-MALMIN LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEIDEN J4TTEEST4 TEHTYJ4 LIEJUNEROTUS- JA TäRYKSYT4KOKEITA

Lisätiedot

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA Tutkimuksen tiiaaja: Tutkimuksen tekija: E ~auharn:ki/ktr Esko Hänninen O U T O K U M P U Oy Malminetsinta Aulis

Lisätiedot

- Näyte Carpco-erotuksessa käytettiin syötteena Vihannin jatettä

- Näyte Carpco-erotuksessa käytettiin syötteena Vihannin jatettä Q OUTOKUMPU OY 0 D( MAL.MINETSIN.i% r HOPEAN JA KULLAN EROTTUMINEN VAHVAMAGNEETTISELLA KÄSITTELY LLÄ NAYTTEESTA OKVI ZnJ Tavoite Kokeessa tutki ttlin hopean ja kullan mahdollista - fraktioitumista vahvamagneettisessa

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen 8 OUTOKUMPU OY 0 K LMINETSINTA E Hanninen/EG 11.2.1985 HAVAINTOJA KULLAN ESNTYMI.SESTA PYHASALMEN LMISSA Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino Teki ja : E Hanninen Malminetsinta - Aulis Häkli, professori

Lisätiedot

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M A N K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhmä: Tanila/OKHI, Pihko/OK, Erkkila/OK~ OKME: Rouhunkoski,

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

--- - u. . A 8 (kaukopuhdut) Aimo Mikkola 4-1. Outokumpu Oy. suurissa puitteissa, n. 2,506 $. Koska korkea lyijypitoi-

--- - u. . A 8 (kaukopuhdut) Aimo Mikkola 4-1. Outokumpu Oy. suurissa puitteissa, n. 2,506 $. Koska korkea lyijypitoi- Outokumpu Oy. r Portlos.: Helilnkl, kblmlnk. 16 Sllhk-: Kumpi. Helsinki Talon 1141 -- Puh.: vaihda 10510 ' Rikastamomme hpazirikasteen lyijypitoisuus on vaihdellut 1 ' * suurissa puitteissa, n. 2,506 $.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Jätteestä ekokaivokseksi. Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT

Jätteestä ekokaivokseksi. Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT Jätteestä ekokaivokseksi Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT Mitä taustalla? Globaalisti kasvavat jätevolyymit - metallipitoisia jätteitä vuosittain satoja miljoonia tonneja Luonnonvarojen

Lisätiedot

BIDJOVAGGEN D - MALMIN MINERALOGIAA JA LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEITA

BIDJOVAGGEN D - MALMIN MINERALOGIAA JA LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEITA OUTOKUMPU OY G75/Bidjovagge D-malmi,Au/VIP,EH,PMS/87 Malmanetsintå Geoanalyyttinen laboratorio 8.4.1987 BIDJOVAGGEN D - MALMIN MINERALOGIAA JA LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEITA OSA 1. MINERALOGIA OSA 2. LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEET

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 -

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - 4 Vuoden 1981 aikana mitattiin sähköisesti ja magneettisesti 33 km 2 alue karttalehdellä 3432.12, lisäksi tihennettiin sähköistä ja magneettista mittausta Haapaselän ja Vehmasmäen

Lisätiedot

JAKELU. OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn'

JAKELU. OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn' OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn' A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M X N A L U S T A V A K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhma: Tanila/OKH~,

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua

Lisätiedot

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET M 19/3741/-79/3/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen 22.2.1979 SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Koitelaisenvosien kromi-platinamalmi

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

1111 pli. 712 le. Analyysinumerot ( Mååritykset. XRF-analyysi. Nåytteidenlaatu. THaarialle ANALYYSITILAUS. Toimipaikka, tilaaja . 19 \9.

1111 pli. 712 le. Analyysinumerot ( Mååritykset. XRF-analyysi. Nåytteidenlaatu. THaarialle ANALYYSITILAUS. Toimipaikka, tilaaja . 19 \9. 1111 pli ANALYYSITILAUS THaarialle Toimipaikka, tilaaja. 19 \9 Vastaanottaja Tutkimusalue Jakelu Laskutus Analyysinumerot ( Mååritykset - XRF-analyysi 712 le Nåytteidenlaatu Korjauslasku: kalraus kalllomurske

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa 1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti

Lisätiedot

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 120/2014 Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Teollinen kaivostoiminta

Teollinen kaivostoiminta Teollinen kaivostoiminta Jouni Pakarinen Kuva: Talvivaara 2007 -esite Johdanto Lähes kaikki käyttämämme tavarat tai energia on tavalla tai toisella sijainnut maan alla! Mineraali = on luonnossa esiintyvä,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Kiinteiden'materiaalien'magnee-set'ominaisuudet'

Kiinteiden'materiaalien'magnee-set'ominaisuudet' Kiinteiden'materiaalien'magnee-set'ominaisuudet' Peruskäsite:' Yhdisteessäelektronien orbtaaliliike ja spinvaiku7avatmagnee:siin ominaisuuksiin(spininvaikutuson merki7ävämpi) ' Diamagne6smi' Kaikkiorbitaalittäysinmiehite7yjätai

Lisätiedot

Institut für Umweltschutz und Energietechnik. Raportti nro 421-433938/02. Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista

Institut für Umweltschutz und Energietechnik. Raportti nro 421-433938/02. Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista Saksalaisen TÜV:n Clouth-Oil-EX-tuotteesta antaman lausunnon nro 421-433938/02 suomennos ruotsin kielestä. 2 (7) TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz Institut für Umweltschutz und Energietechnik Institut

Lisätiedot

OTANMÄEN KAIVOS. Otanmäki Mine Oy

OTANMÄEN KAIVOS. Otanmäki Mine Oy OTANMÄEN KAIVOS Otanmäki Mine Oy Otanmäen kaivos - Otanmäki Mine Oy suunnittelee avaavansa uudestaan Otanmäen Fe-Ti-V-kaivoksen 2018-2019 välisenä aikana - Otanmäen kaivoksen päätuotteet tulevat olemaan

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3 Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEPPÄVIRRAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HEIMONVUORI

Lisätiedot

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta Havnro Vuosi X Y Aines Pvm_511p Al_511p Ba_511p Ca_511p Co_511p Cr_511p Cu_511p Fe_511p K_511p La_511p Li_511p Mg_511p 30759 89 7333802 3461760 MR 19910128

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 4/1/2008. Esityksen sisältö. Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke

Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 4/1/2008. Esityksen sisältö. Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 2 Esityksen sisältö Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke 1 3 Outotec lyhyesti Kehittää ja myy teknologiaa kaivosja metalliteollisuudelle

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS SEMINAARI,

AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS SEMINAARI, Geologian tutkimuskeskus, mineraalitekniikka Outokumpu AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS SEMINAARI, Helsingin Messukeskus GoExpo-messujen yhteydessä 5.3.2010 klo 12.00-17.00; Järjestäjä: Ampumaharrastusfoorumi

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 2

Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 2 Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 1. Neutraoitumisen reaktioyhtäö: H (aq) NaOH(aq) Na (aq) H O(). Lasketaan NaOH-iuoksen konsentraatio, kun V(NaOH) 150 m 0,150, m(naoh),40 ja M(NaOH) 39,998. n m Kaavoista

Lisätiedot

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto

Lisätiedot

Rikastustekniikan historiaa Outokummun kaivoksella

Rikastustekniikan historiaa Outokummun kaivoksella Voitto Kontkanen (2006) Rikastustekniikan historiaa Outokummun kaivoksella Otto Trüsdtetin löytäessä Outokummun kuparimalmin v.1910 ei malmien jalostuksesta maassamme ollut juurikaan tietoa, vielä vähemmän

Lisätiedot

Aleksi (385g), toiseksi suurin Suomesta löytynyt kultahippu. Mikromorfologia, petrofysikaaliset ominaisuudet ja kemiallinen koostumus

Aleksi (385g), toiseksi suurin Suomesta löytynyt kultahippu. Mikromorfologia, petrofysikaaliset ominaisuudet ja kemiallinen koostumus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Malmiosasto M 19/3831/94/1 3831 04 INARI Kari A. Kinnunen, Bo Johansson, Mauri Terho ja Risto Puranen 30.5.1994 Aleksi (385g), toiseksi suurin Suomesta löytynyt kultahippu. Mikromorfologia,

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE SELVITYS 35/14/AnM 18.2.2014 1(34) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien ominaisuuksista ja haitallisuudesta ympäristölle SELVITYS

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

RAPORTTI 070/2544 05/Kirakkajuppura/OKMT/87. S Uusitalo 10.11.1987. (2 kpl) LM/Rovanierni OKME/arkisto. Jakelu

RAPORTTI 070/2544 05/Kirakkajuppura/OKMT/87. S Uusitalo 10.11.1987. (2 kpl) LM/Rovanierni OKME/arkisto. Jakelu RAPORTT 0702544 05KirakkajuppuraOKMT87 S Uusitalo 10.11.1987 Jakelu LMRovanierni OKMEarkisto (2 kpl) MKROSKOOPP- JA MKROANALYSAATTOR HAVANTOJA SJ-MNERALSAATON PLATNA MNERAALESTA (S Uusitalo, ) Tervola,

Lisätiedot

1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella.

1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella. 1 Tehtävät Edellisellä työkerralla oli valmistettu rauta(ii)oksalaattia epäorgaanisen synteesin avulla. Tätä sakkaa tarkasteltiin seuraavalla kerralla. Tällä työ kerralla ensin valmistettiin kaliumpermanganaatti-

Lisätiedot

Pehmeä magneettiset materiaalit

Pehmeä magneettiset materiaalit Pehmeä magneettiset materiaalit Timo Santa-Nokki Pehmeä magneettiset materiaalit Johdanto Mittaukset Materiaalit Rauta-pii seokset Rauta-nikkeli seokset Rauta-koboltti seokset Amorfiset materiaalit Nanomateriaalit

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 014 Insinöörivalinnan kemian koe 8.5.014 MALLIRATKAISUT ja PISTEET Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Ellinghamin diagrammit

Ellinghamin diagrammit Ellinghamin diagrammit Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2015 Teema 1 - Luento 2 Tavoite Oppia tulkitsemaan (ja laatimaan) vapaaenergiapiirroksia eli Ellinghamdiagrammeja 1 Tasapainopiirrokset

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

Ertiitli havaintoja V-alueen malmin kontaktimineralisaatioeta Outokummun kaivoksessa.

Ertiitli havaintoja V-alueen malmin kontaktimineralisaatioeta Outokummun kaivoksessa. Ertiitli havaintoja V-alueen malmin kontaktimineralisaatioeta Outokummun kaivoksessa. Vuoden 1958 alkupuolella suoritti allekirjoittanut etrsintojs Outokummun kaivoksessa lyijyhohteen 16ytthieeksi ieotooppieuhdem&eireiyat&

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-.

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-. eologian tutkimuskeskus r-- srh.!'-.-.-.... -. -. -7 _1 d. 11,.-. nestutkimukset 1./1.3 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Ennen varsinaista separointia erotettiin nayt teeatli magneettimm f'raktio nlmittain magnetiftti.'a mng-ne-t- tikif en. T&ä tapahtui voimakkaalla k&sima~;neetilla seu- raaraetlt Näyte levitettiin taeaiseeti

Lisätiedot

Ympäristömonitoroinnin neljäs kansallinen seminaari Vantaa 16.6.2009

Ympäristömonitoroinnin neljäs kansallinen seminaari Vantaa 16.6.2009 Ympäristömonitoroinnin neljäs kansallinen seminaari Vantaa 16.6.2009 Jari Moilanen Esityksen sisältö Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma Vesienkäsittely metallurgisessa teollisuudessa

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As.

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As. VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, 90570 Oulu p. 08-5145600 f. 08-3113029 Pvm Työ nro As.nro 19.10.2010 73415 13424 Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU Tilatunnus saapui 05.10.2010

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin.

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin. 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 15.6. 2011 klo 9-12 Nimi: Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-12. 2. Kirjoita nimesi

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 Yleiset ohjeet 1. Tarkasta, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-11 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342 1 YHTEYSTIEDOT: AVOINNA: ma - pe klo 8.00-15.30 KÄYNTIOSOITE: POSTIOSOITE: INTERNETOSOITE: SÄHKÖPOSTIOSOITE: Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros Tiedepuisto 4, 28600 PORI www.pori.fi/porilab

Lisätiedot

Ismo Aaltonen, Jaakko Lajunen Päätös 25.04.2014 108/5L, Tarjouspyyntö 20.5.2014 126/5L VTT Expert Services Oy, Tilausvahvistus 10.6.

Ismo Aaltonen, Jaakko Lajunen Päätös 25.04.2014 108/5L, Tarjouspyyntö 20.5.2014 126/5L VTT Expert Services Oy, Tilausvahvistus 10.6. 1 (17) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Onnettomuustutkintakeskus Ratapihantie 9 00520 HELSINKI Ismo Aaltonen, Jaakko Lajunen Päätös 25.04.2014 108/5L, Tarjouspyyntö 20.5.2014 126/5L VTT Expert Services Oy,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa

Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa Maria Haanela Kandidaatin tutkielma Kaivannaisalan tiedekunta Oulun yliopisto 2016 Abstrakti Tässä työssä

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä Kaivostoiminta Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi 5.5.2010/Maija Uusisuo Esityksessä Globaali toimintaympäristö Suomen kansainvälinen kilpailukyky Ajankohtaisia kaivoshankkeita

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa TkT Jari Aromaa Teknillinen korkeakoulu Korroosion ja materiaalikemian laboratorio TAUSTAA Kuparin yleinen korroosio voi

Lisätiedot

Otanta ja idätysnäytteiden valmistus

Otanta ja idätysnäytteiden valmistus Otanta ja idätysnäytteiden valmistus Metsäpuiden siementen idätystestit ISTA:n säännöt ja nykykäytännöt Pekka Helenius Metla / Suonenjoki / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, Oulu p. 08-5145600 f. 08-33029 Pvm Työ nro As.nro 9.10.2015 3743 22631 Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32 Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot