JAKELU OMF/R. Anttonen (2 kpl), RAPORTTI 075/Juomasuo B,Au/VIP,PMS/1991. V. Palosaari, P. Sotka. Veikko Palosaari Pentti Sotka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAKELU OMF/R. Anttonen (2 kpl), RAPORTTI 075/Juomasuo B,Au/VIP,PMS/1991. V. Palosaari, P. Sotka. Veikko Palosaari Pentti Sotka"

Transkriptio

1 RAPORTT 075/Juomasuo B,Au/VP,PMS/1991 V. Palosaari, P. Sotka Veikko Palosaari Pentti Sotka Geoanalyyttinen laboratorio JAKELU OMF/R. Anttonen (2 kpl), OMS/H. Oravainen GAL/V. Palosaari, P. Sotka, Arkisto $7

2 OUTOKUMPU OY Raportti Geoanalyyttinen laboratorio 075Juomasuo B,Au,VP,PMS/1991 V. Palosaari, P. Sotka JUOMASUON B-MALMN LABORATOROVAAHDOTUSTUTKN1S sivu LTTEET 1. TAVOTE 3 2. KOEMATERAAL 3 3. LATTEET JA TARVKKEET 4 4. SUORTUS Niiytteiden sclilytys Jauhatus Valmennus Vaahdotus 4 5. ANALYSONT 5 6. PROSESSKOKEET Esikokeet Kertaus- ja ripevaahdotuskoe Puolijatkuva esi- ja ripevaahdot;us 6 /kertauskoe kaksivaiheisella litbaj auhatuksella 7. TULOKSET JA NDEN TARKASTELU Esikokeet JSBO1-04 ja JSB Kertaus- ja ripevaahdotuskoe, JW Puolijatkuva esi- ja ripevaahdhs 7 /kertauskoe kaksivaiheisella 11ajauhatuksella, JSB PUOLJATKWAN KOKEEN JSB08-13 TUOTTEDEN 8 MNERAALKOOSTUMUS 8.a. Tutkimusmenetelmiit Ripejiitteen (RJ-53) koostumus Kullan esiintyminen 1. kertausj#ttteessii (KJ-1) Kolmannen kertauksen tuotteiden PKJ-3 ja KR-3) 11 koostumus 9. SAANTENNUSTE JATKOTUTKMUKSET Syöteanalyysit ja B-malmin minergldlikoostumus 2. Esikokeet JSBO1-04 ja JSB07, vaq&dotuspöytiikirjat 3. Kertaus- ja ripevaahdotuskoe JSBOS-06, vaahdotuspöytclkirja 4. Saanti-pitoisuusk&yrat, kokeet JSB01-JSB07 5. Puolijatkuva esi-ja kaksivaiheisella liscljauhatuksel~a, koe JSB08-13, virtauskaavio ja vaahdotuspöytär3gja 6. Saanti-pitoisuus- ja saantiennus'kbkiiyriit, koe JSB Vaahdotuspiirin jatteen XRF-ana si, koe JSBOl/EJ-37+RJ 8. Puolijatkuvan kokeen JSB08-13 mineraaali koostumus

3 Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti O75/Juomasuo B,Au,VPPMS/ JUOMASUON B-MALMN LABORATOROVAAHDOTUSTUTKMVS Juomasuon B-malmin kayttaytymista tutkittiin Bidjovaggen ja Saattoporan tyyppisissa vaahdotusprosesseissa. Vaahdotukse: syötteen keskiarvopitoisuudet olivat: Au 12.4 g/t, Cu 0.10 %, Ni 0.01 %, Co 0.14 %, As 0.06 %, Fe 15.8 % ja S 8.55 %. Bidjovagge-tyyppisessa kaksivaiheisessa jauhatus-vaahdotusprosessissa yhdistetyn esi- ja riperakasteen kultapitoisuus oli keskimatlrin 100 g/t saannin vaimeiiessa valillti %. Yksitttiisessa kokeesssa samtettiin kolmella avoimella kertauksella rikasteen Au-pitoisuus 370 g/t 60 % saannilla. Prosessi on herkkti kokoojan yliannostukselle varsinkin karkealla jauhatuksella. iwivaahdotuksessa aktivoituneet silikaattimineraalit lyousevat herkasti myös kertausvaahdotuksessa ja pudottavat &%kasteen pitoisuutta. Puolijatkuvassa kokeessa, jossa ripavaahdotuksen jatteen karkea fraktio (+53 pm) palautettiin jauhatukseen yhdistety esi- ja riperikasteen Au-pitoisuus oli 31.1 g/t ja Au-saant %. Nelivaiheisella avoimella kwftauksella, joka sisals. kaksi lisajauhatusta patistiin Au-pitoisuuteen 613 g/t saannin ollessa 51.5 %. Puolijatkuvan kokeen perusteella t w y suljetun piirin saantiennuste antaa 78 % Au-saannin %&kasteen pitoisuudella 500 g/t. Rikasteen Cu-pitoisuus on Mllöin n. 4 %, Co-pitoisuus on n. 1.6 % ja As-pito&)uus n. 1.1 %. Rikasteen Au-pitoisuudella 250 g/t slryantiennuste on vain n. 3 % korkeampi.

4 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomaaruo B,Au,VP,PMS/ TAVOTE Tutkimuksen tavoitteena oli testata Juomasuon B-malmin kayttaytymista ~idjovaggen ja Saattoparan tyyppisissa vaahdotusprosesseissa. Lahinna kiinnitettiin huomiota kullan kkiyttaytymiseen. Työ tehtiin 6atokumpu Finnmines 0y:i toimeksiantona..yhteyshenkilön& toi&, D Reijo Anttonen ja rikastusteknisena asiantuntijana D Harikki Oravainen /Outokumpu Mining Services. 2. KOEMATERAAL Tutkimuksen koemateriaaleina kaytettiin geologi Jarmo Lahtisen/OKME valitsemia Juomasuon El-malmiota edustavia naytteita rei'istki: Yhdistetyn syötenaytteen tunnus oli JtJomasuo B-malmi. NSytteen kemialliset analyysit ja sulfidifaasin mineralikoostumus on esitetty liitteissa 111 ja 112. Syötenkiytteen seula- ja raeluokka-analyysi oli seuraava: Raeluokka paino Au Cu Co Fe S As mm % g/t % % % % % Yht

5 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomasuo B,Au,VP,PMS/ Ntiytteen kulta analysoitiin neljtista rinnakkaisnaytteestti Fire Assay menetelmtiiiti n. 60 g punnitusta kaytttien. Tulokset olivat seuraavat: A B C D 13.3 g/t 12.2 g/t 12.5 g/t 11.7 g/t k-arvo 3. LATTEET JA TARVKKEET 4. SUORTUS 12.4 g/t. Nayte homogenisoitiin ja jaettiin pu&lojakolaitteella koe-eriin ja pakattiin muovipusseihin. Jauhatus tehtiin laboratoriokuulamyllyllti. Valmennukset ja vaahdotukset tehtiin Outokumpu Oy:n valmistamalla vaahdotuskoneella. Tueteet suodatettiin, kuivattiin ltimpölevyllii ja homogenoitiin analyysia varten. Vaahdotuskokeiden reagensseina ktiytettiin: Aerophine 3418A, Cyanamid, kokooja Na-amyyliksantatti, NAX, Sateri, kokooja Dowfroth 210, vaahdote - Rikkihappo, ~ 2~04, p~-saatö 4.1. Naytteiden stiilytys 4.2. Jauhatus Muovipusseihin pakatut koe-erat stiilflettiin pakastimessa muuttumisen ehkaisemiseksi. Koe-ertit (1000 g) mtirktijauhettiin laboratoriokuulamyllyllti n. 60 % lietetiheydessa (6.8 kg kuulia/600 ml vetta). Lisajauhatukset tehtiin samalla kuulapanoksella sakeutetuista naytteistti Valmennus Valmennus suoritettiin vaahdotuksessd kaytetylla kierrosluvulla Vaahdotus Esivaahdotus tehtiin 2.0 litran lasikennolla. Kennon kierrosluku oli 1500 rpm ja ilmamtiarik 1.5 l/min. Kemikaaliannostelut ja kenno-olosuhteet on irritetty vaahdotuspöyttikirjoissa.

6 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomasuo B,Au,VP,PMS/ ANALYSONT Perusmetallipitoisuudet analysoitiin AAS-liekkimenetelm~lla typpihappoliuotuksesta. Rikki maaritettiin Leco SC 32-analysaattorilla. ~alometallipito~suudet maaritettiin Fire Assay-menetelmalla gravimetrisearti. 6. PROSESSKOKEET 6.1. Esikokeet Esikoe (JSBO1) tehtiin Bidjovagge-tyyppisella prosessilla, jossa esivaahdotus suoritettiin 20 n b jauhatuksen jalkeen Aerophine 3418 A kokoojana. EsivaahS$otuksen jatteesta erotettiin hienoaines 37 pm seulalla ja karkeasta fraktiostl vaahdotettiin riperikaste 20 min lieajauhatuksen jtilkeen. Rikasteet yhdistettiin ja kerrattiin kolme kertaa. Esikokeissa JSB02-4 ja JSB07 tutkittjln jauhatuksen ja kokooja-annostelun vaikutusta. Esokowiden jauhatusajat ja kokooja-annostelut olivat seuraavat:' Esivaahdotus Jauhatus min Aerophine 3418A g/t Ripevaahdotus Jauhatus min Aerophine 3418A g/t Esivaahdotuksen jatteesta erotettiin hienoaines 37 pm seulalla ja karkealle fraktiolle suoritettiin ripevaahdotus esivaahdotusta vastaavissa olosuhtei&sa lisajauhatuksen jalkeen Kertaus-ja ripevaahdotuskoe Kertauskokeessa JSBO5-6 esi- ja ripe'tnaahdotus tehtiin kahtena rinnakkaiskokeena lietetiheyen listiamiseksi kertausvaahdotuksessa. Esivaahdotus Sehtiin 15 min jauhatuksella kokooja-annostuksella SO g/t. Ripevaahdotukser ensimmainen vaihe tehtiin 35 min jawtuksella kokoo ja-annostuksella ollessa 50 g/t. Rip-aahdotuksen toisessa

7 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti O75/ Juomasuo B,Au,VP, PMS/ vaiheessa vaahdotuksen ph pudotettiin arvoon %:lla rikkihapolla ja vaahdotettiin toinen riperikaste Na-amyyliksantaatilla. Esirikaste ja ensimmaisan vaiheen riperikaste yhdistettiin ja nille suoritettiin nelj8 kertausta Puolijatkuva esi-ja ripevaahdotus/kertaugkoe kaksivaiheisella lisajauhatuksella Kokeessa JSB08-13 esi-ja ripevaahdotus tehtiin puolijatkuvana siten, etta ripevaahdotuksen jatteesta erotettu karkea fraktio (+53 pm) palautettiin seuraavan kokeen jauhatukseen. Esi- ja ripevaahdotus toistettiin viisi kertaa. Uuden syötteen maara oli ensimmaisessa kokeessa (JSB08) 1000g ja kokeissa JSB g. ~auhatusaika n. 3 kg:n koe-eralle oli 150 min min/kg ja kokooja-annostur 40 g/t esivaahdotukseen ja 20 g/t ripevaahdotukseen. Kokeiden JSB08-12 esi- ja riperikast~st ja ripejatteen karkea fraktio yhdistettiin ns. esikertaukseen, joka suoritettiin kuten edella selostetut esi- ja ripevaahdotukset kokeissa JSB Jauhatusaika oli 30 min ja kokoojalisaykset g/t. Esikertauksen jatteesta (KRJ) erotettiin hienofraktio (-53 pm) ja karkea fraktio syötettiin toiseen 30 min lisajauhatukseen yhdessa esikertauksesta saatujen rikasteiden (KER+KRR) kanssa. Jauhettu tuote kerrattiin kolmesti ilman kemikaalilisayksia. 7. TULOKSET JA NDEN TARKASTELU 7.1. Esikokeet JSBO1-04 ja JSB07 Esikokeista oli selvasti parhaiten onnistunut koesarjan aluksi tehty Bidjovagge-prosessia lnuk;~ileva koe JSBO1. Yhdistetyn rikasteen (ER+RR) Au-pitoauus oli 119 g/t ja Au-saanti 79.1 %. Esivaahdotuksen jatteen hienofraktion (- 37 pm) Au-pitoisuus oli kokeessa JSBO1 2.9 g/t. Alhaisima~l~illaan Au-pitoisuus on ollut 2.1 g/t kokeessa JSB07, jossa mytettiin 30 min jauhatusaikaa ja korkeaa kokooja-annoltusta 50 g/t. Ripevaahdotuksen jatteen Au-pitoisuus on vaihdellut rajusti eri kokeissa. Yleisena suuntauksena on, etta mita hienompi jauhatus sita alhaisempi pitoisuus. Ripejatteen raeluokka-analyysit osoittavat, etta kuatatappiot syntyvat karkeissa raeluokissa, joissa pitoisws ylittaa mominkertaisesti syötteen keskiarvopitoisaden. Tasta syystl jatteen analyysissa esiintyy selvii Kokonaisuutena raeluokka-analyysin perusteeqxa laskettua pitoisuutta voidaan pitaa luotettav~ana.

8 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomasuo B,Au,VP,PMS/ Kokooja-annostuksen lisaaminen ei ole parantanut esi- ja ripevaahdotuksen saanteja. Kolmella avoimella kertauksella saa-ettiin kokeessa JSBO1 rikasteen Au-pitoisuus 370 g/t saadh ollessa Esikokeiden kertausvaahdotuksessa rmsteen pitoisuus riippuu selv8sti jauhatuksesta ja koeja-annostuksesta. Kokoojan yliannostus varsinkin karkala jauhatuksella johtaa alhaiseen rikastepitoisuuteen lmeisesti vaahdottuvista silikaattimineraaleis%a ja sekarakeissuudestz johtuen Kertaus-ja ripevaahdotuskoe, JSB05-06 Lietetiheyden nostamisella kaksinkerthiseksi ei ollut toivottua vaikutusta kertausvaahdot-en saantiin. Neljasta kertauksesta huolimatta rikateen Au-pitoisuus oli 221 g/t ja saanti 58.7 %. Syyna on Weisesti jo aiemmin mainittu kokoojan yliannostus karkeaolla jauhatuksella (15 min) esivaahdotuksessa. Yhdistetyn eli- ja riperikasteen (ER+RR1) Au-pitoisuus oli 72.9 g/t jaxsaanti Ripevaahdotuksen jatteesta happamallh ksanttaattivaahdotuksella erotetun kiisurikasteen AU-pitoisuus oli 1.9 g/t jz saanti 1.6 %. Kultapitoisuus on alhaisempi kuin lopullisen jatteen, mista voidaan paatella, ettsivat rautakiisut toimi kullan kantajina jatteessa Puolijatkuva esi-ja ripevaahdotus+kerta~)i:oe kaksivaiheisella lisajauhatuksella Puolijatkuvan kokeen ripejatteen (RJ-53pm) maara ja Au-pitoisuus stiilyivat tasaisina koko prosessin ajan. Ripejatteen analyysit kokeittain olivat: koe No. paino Au Cu Cd Fe S g g/t % 0 % S Yhdistetyn esi- ja riperikasteen AU-p$koisuus 31.1 g/t ja saanti Lis8jauhatuksen j%lkeiq%s& esikertauksessa rikasteen pitoisuus nousee 45.4 g/t *nnin ollessa 89.7 %. Toisen lisajauhatuksen jalkeisella pitoisuus or saatu nostetuksi g/t, mutta salfiti on pudonnut 72.1 %. Suuri saantitappio johtuu osittain v-dotusajan lyhyydesta ja osittain alhaisesta kokoojakonsent:~aatiosta. Syntyneen kertausjatteen Au-pitoisuus on 11.7 ja tappio 17.6 %. Tuotteen seula-analyysi osoittaa, e appiota on syntynyt kaikissa raeluokissa. Suurin tappi ienossa (-37 ~cm) raeluokassa, mika viittaa vaahdotusa~ lyhyyden olevan syyn8 tappioon.

9 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomaauo B,Au,VP,PMS/ Karkeassa fraktiossa Au-pitoisuus on 28.0 g/t ja osuus tappiosta 12.7 %. Kertausjatteen kay&taytymisen arviointi vaikuttaa ratkaisevasti joten aen mineraalikoostumus on esitetty kappageessa 8. Seuraavissa kertausvaiheissa rikasteen kultapitoisuus on noussut tasaisesti saannin loivasti laskiessa. Lopullisen rikasteen (KR3) Au-pitoisuus on g/t saannin ollessa yhteensa neljan avoimen kertauksen jukeen 51.5 %. Kuparin saanti on kautta koko prosessiketjun samaa luokkaa kuin kullan saanti. Koboltin ja ars-in saannit ovat selvasti pienempi8 kuin em metallien, ~opullisen rikasteen (KR3) pitoisuudet ovat seuraavat: Rikaste sisaltaa noin 40 % harmeminaeaaleja. 8. PUOLJATKWAN KOKEEN JSB08-13 TUOTTEDEN MNERAALKOOSTUMUS 8.1 Tutkimusmenetelm&t Kullan saantiennusteen varmistamisekili ja tarkentamiseksi tutkittiin kertausjatteiden (-1 ja KJ-3) ja ripejatteen (RJ-53) koostumusta. Lie&ksi rikasteen (KR-3) mineraalikoostumusta an tarkennettu lisaanalyysein. KJ-1 markaseulottiin kayttaen seulojg 20, 37 ja 74 pm. Fraktiot +74 pm, 37/74 pm ja pm toimitettiin ede1)een raskasnesteseparointiin (metylenjodidi 3.30 g/cm ). Raskasfraktiot kasiteltiin e-lleen kasimagneetilla, jolloin saatiin tuotteet D>3.3 M (magneettinen) ja D>3.3 EM (epamagneettinen). Ripejate (RJ-53) m~rktiseulottiin 20 Cag:n seulalla ja +20 pm:n fraktio toimitettiin raskasnestaeparointiin. Raskasfraktiosta erotettiin magneetthen aines kasimagneetilla. Kaikista fraktioista analysoitiin Cu, Ni, Co, Fe ja As klyttaen seka XN03- ettl bromimetanol~liuotusta. Fraktion massasta riippuen Au analysdtiin joko fire assay- menetelmalla tai markt kemiall%aesti. Fraktioiden Te-pitoisuudet analysoitiin GMS-men~elm&lla. Fraktioista valmistettiin hienapit mikroskooppista tarkastelua varten. Kolmannen kertauksen tuotteista (KJ-3 ja KR-3) analysoitiin edella mainitut ionit bromimeta~liliuotusta kayttaen, lisaksi maaritettiin ~e-pitoisuus GAlb3P:lla seka paaalkuaineet XRF-menetelmalla. Hiewpit valmistettiin molemmista tuotteista.

10 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juomasluo B,Au,VP,PMS/ Tuotteiden mineraalikoostumusten laskennassa on kaytetty hyvaksi aiemmassa raportissa (Sotka P, ja Toikkanen P., 1991, Kuusamon Juomasuon Au-Co-mineralisaation mineraloginen tutkimus) annettuja mineraalien koostumuksia Ripejgtteen (RJ-53) koostumus Ripejatteen laskennallinen Au-pitoieu~s on 1.7 g/t ja sulfideja on noin 20 wt-% ko. tuotteesta. Monokliininen magneettikiisu on hallitseva sulfidi "(n wt-%), pyriittipitoisuus on noin 3 wt-% (liite 811). Kuparikiisua, Co-pentlandiittia ja Co-hohdetta tavataan pieni8 m&&riti ( wt-%). Au jakautuu seulaluokkiin (20153 pm -20 pm) likimain fraktioiden massasuhteessa (51.2 % ja 48.8 %). Yksittaisista fraktioista jaskasnesteseparoinnin kevytfraktio (20153 Dc3.3 glcm ) sistiltaa noin 35,5 % RJ-35:n Au sis&llöst&. Kyseiseen fraktioon on $&nyt separoinnin epatarkkuudesta johtuen vapaata Fe-k i suaineista noin 0.8 wt-%. Vaikka Au:n (1.5 glt) esismtymisesta ei saatu mikroskooppihavaintoja on syyt& olettaa, etta Au esiintyy kevytfraktiossa sulkeumina harmesineksessa. Magneettikiisufraktio (20153 ~>3.3 M) sisaltaa 0.5 g/t Au (2.1 % tuotteen Au-sisállöst&). Voidaan todeta, etta magneettikiisu ei ole merkittava Au-&antaja RJ-53:ssa. Vapaan magneettikiisun lisaksi fraktiossa on vahan magnetiittia, pyriittia seka CO-pentlandiittiliekkejii magneettikiisussa. Epämagneettinen fraktio (20153 D>3.3 EM) sisaltaa 20.6 g/t Au (13.7 % tuotteen Au-sisCillöstru). Fraktio sisilltail. noin 67 % sulfideja, etenkin pyriittia, magneettikiisua (epamagneettinen, heksagoninen) ja Cehohdetta, joitakin vapaita kuparikiisu ja telluridirake4ta havaittiin myös. Kullasta saadut optiset havainnot ovat kaikki sekarakeita seuraavasti: - 20*10 pm rae harmeessa (kqbonaatti), pm:n rakeita lyjyhoht-irssa, joka sijoittuu oksidiin (uraninlitti?). Hienorakeinen (-20 pm) fraktio sisal+$& 1.7 g/t Au ja sulfidipitoisuus (22 %) on v&h&n korbfrrampi kuin karkeammassa seulafraktiossa (20153 pa). Olettaen kullan jakauma likimain samaksi kuin separo&iussa raekokofraktiossa voidaan arvioida, etta no% % RJ-53:n Au-sis3llöst& olisi sulkeumina kevyfrleii harmepartikkeleissa, noin % raskaassa epama eettisessa fraktiossa mm. sekarakeena karbonaat! kanssa ja sulkeumina uraniniitissa. Vapaasta sta ei ole mikroskooppihavaintoja, sen maksimimletril si arviolta olla noin 20 % RJ-53:n Au-sisallöstil. YhWenvetona voidaan todeta, etta Au-lisasaantia ko. raekeon ripejatteesta ei juurikaan ole odotettavissa.

11 1, OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Kullan esiintyminen 1. kertausjatteessa (KJ-1) Raportti 075/Juomasuo BAuVPPMS/ KJ-l:n laskennallinen (separointifraktioista) Au-pitoisuus on 9.5 g/t. Seulaluokittain Au jakautuu seuraavasti: +74 pm 26.9 % (18.0 g/tau), 37/74 pm 13.7 % (4.7 g/t Au), pm 13.8 % (9.3 g/t Au) ja -20 pm 45.6 % (10.0 g/tau). Noin 43.5 % KJ-l:n massasta on raeluokkaa -20 m. Separoidut Dc3.3 -fraktiot sisaltavtit yhteensa 11.2 % KJ-l:n Au-sisallösta (liitteet 811 ja 815). Fraktioiden Au-pitoisuus vaihtelee valilla 1.0-4,l g/t Au. Fraktiot ovat kiillerikkaita, kvartsin ja muiden hamemineraalien maara kasvaa fraktion raekoon pienetwsa. Sulfidit (magneettikiisu, kuparikiisu ja vahw pyriittia) esiintyvat paaosin sekarakeina silimattien yhteydessa. On oletettavaa, etta ko. fraktioiden kulta esiintyy hienorakeisina sulkeumina harmemineraaleissa. Eri seulaluokkien raskasfraktioista (D3.3) erotetut magneettiset fraktiot kantavat yhteensa 0.7 % KJ-l:n AU-sisallösta. ~>3.3 M ofraktiot k tuvat paaosin vapaasta monokliinisesta magneettikilsusta, noin 30 % tuotteen magneettikiisusta sisaltyy Mihin fraktioihin (liite 816). Lisaksi tavataan vahan mpaata magnetiittia, magnettiikiisu+kuparikiisu-sekarakeita ja Co-pentlandiittiliekkeja magneettikiisussa. Au:sta ei saatu mikroskooppihavaintoja. Karkeiman raeluokan fraktion +74 D>3.3 M:n korkeahko Au-pitoisuus (4.8 g/t Au) johtuu fraktiossa olevista heinorakeisista flokeista, jotka eivat ole rikkoutuneet seulonnan ja separoinnin aikana. Yhteenvetona voidaan todeta, etta magneettikiisu ei kanna merkitttivasti kultaa ko. tuotteessa. Seulaluokkien raskaat epamagneettiset (D>3.3 EM) fraktiot sisaltavat yhteensa K-l:n kullasta (liitteet 811 ja 815). Au-rikkaimman ( g/t) fraktion +74 pm D>3.3 EM kultasistiltti on 25.3 % KJ-l:n Au-sis&llöst211 fraktion massan ollessa 0.03 % KJ-l:n massasta. Kulta esiintyy vapaina, usein levynaisina partikkeleina. Karkeimrnassa raeluokalsa (+74 pm) Au-levyt ovat leveydeltaan ja paksuudeltaan pm. Hienommissa raeluokissa partikkelit ovat osin pyörea- muotoisia. Epamagneettiset Lraktiot koostuvat paaosin vapaista magneettikiisu- (hebagoninen), pyriitti-, kobolttihohde- ja kupar~isurakeista. Myös raskaat hamemineraalit ja oksidit ("11Bn. ilmeniitti ja uraniniit- ti) tavataan vapaina rakeina. KJ-l:n kultasisallön jakauma poikkeara oleellisesti tuotteen Te-, Co- ja S-jakamista (2Site 8/5), eli Au:n raekoko j akauma on selkeasti karkea-). Yhteenvetona voidaan todeta, etta noin 40 % KJ-ls* Au:sta esiintyy vapaina partikkeleina, joidenka on >20 pm (levyjen maksimihalkaisija 400 pm). "likali oletetaan,

12 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti O75/Juoaiasuo B,Au,VP,PMS/ etta Au:n vapautumisaste on likimain,pama -20 pm:n fraktiossa kuin pm:n fraktios* on KJ-l:n l - Au-sis~llöst~ yhteen~& % vapa* AU-partikkeleina. Edella olevien lukujen valossa voidam arvioida, etta ~-1:n AU-sistillöstti on saatavissa 50 %$talteen, mika oletetaan saantiennusteessa Kolmannen kertauksen tuotteiden (KJ-3 ja KR-3) koostumus Kolmannen kertauksen rikasteen (KR-31, ja jatteen XRF-analyysit esitetaan iiitteessa 8& ja muut analyysit liitteissa 812 ja 813., r Rikasteen tarkeimmat arvo- ja haitta-inepitoisuudet ovat: Au g/t, Cu 5.1 %, Co 1.8% %, Mo 0.35 %, S 23.5 %, As 1.29 %, Te 519 g/t, Sb < %, Bi < % ja U 0.02 %. Sulfidien laskennallirken osuus rikasteesta on 56 %, silikaattiaineksen osu* on yhteensa noin 42 % ja karbonaatteja on noin 2 %. KR-3:n paasulfidit ovat magneettikifm (19.6 %), pyriitti (17.8) ja kuparikiisu (14.7 e t ), lisaksi Co-hohdetta on n. 3.1 %, CO-pentlandikttia n. 1.0 %, Mo-hohdetta n. 0.5 % ja ~0.1 % tell~$deja (meloniitti). Sulfidit esiintyvan vapaina partikkaxbina, Co-pentlandiitin esiintyessa myös suotaumina ~~argneettikiisussa. KR-3:ssa havaitut Au-rakeet ovat useimmiten vapaita partikkeleita, joiden tyypillinen rasltoko on pm. Useimmat rakeet ovat pyöreamuotoisia, levymaisten rakeiden ollessa vahemmistöna. Kookkain tavatuista levyista on leveydeltaan 70 pm ja paksuudeltaw 5 pm. Satunnainen Au-rae (20*10 pm) tavattiin sulkeumana harmemineraalissa. Rikasteessa Co jakautuu eri mineraalien kesken seuraavasti: 55.2 % Co-hohteessa, 32.9 % Co-pentlandiitissa, 11.2 % pyriitissa ja 1.6 % magneettikiisussa. Rikasteen hameaines (n. 44 %) koostuu ptiaosin talkista, kloriitista, flogopiitista ja kvarts&sta, talkin ollessa hallitseva mineraali (noin puolet har%eesta). Dolomiitin ja kalsiitin ma&r& on v&h&inen. KJ-3 sis&lta& yhteensa 35 % sulfideja, noin 60 % silikaatteja ja noin 5 % karbonaatteja. aglikaateista kvartsia, kloriittia ja f10gopiittia~jsiainuu kertausjatteeseen, talkin jaadessá lahes koko-n rikasteeseen. Sulfidiaines esiintyy vapaina parti*leina kuten rikasteessakin.

13 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari, P. Sotka Raportti 075/Juoma&uo B,Au,VP,PMS/ Optisten havaintojen perusteella kertaus- jatteessa kullan raetyypit ovat: - kookkaat (max. 160*15 pm) levymaiset partikkelit, pyöre8muotoinen 30*30 pm rae (vrt. KR-3), hienorakeiset (<10 pm) vapaat Au-hiput, ja - hienorakeista (< 10 pm) kultaa harmeessa. Kookkaat Au-levyt kantavat massaltaan valtaosan KJ-3:n kullasta. XR-3:n ja KJ-3:n havainto-ja verrattaessa voidaan todeta, etta kertauksessa jaa rikasteeseen nousematta varsinkin kookkaat Au-le* seka hienorakeiset ( ~10 pm) Au-hiput. 9. SAANTENNUSTE Kokeiden JSBO1-JSB07 saanti-pitoisuuskayrat on esitetty liitteessa 4. Kokeen JSB08-13 saanti-pitoisuusktiyrat ja saantiennuste-pitoisuuskäyrä on esitetty liitteessa 6. Saantiennusteet on laskettu olettamalla, etta suljetussa piirissa 114 esikertauksen jatteen, 1/2 ensimmaisen kertausjatteen, 213 toisen kertausjatteen ja 314 kolmannen kertausjatteen kultasisallösta saadaan lopulliseen rikasteeseen. Au-saantiennuste on 78 % rikasteen pitoisuudella 500 g/t. Rikasteen Co-pitoisuus on noin 1.6 % ja As-pitoisuus 1.1 % Rikasteen Au-pitoisuudella 250 g/t saanti olisi vain n. 3 % korkeampi. Wtkaisevin vaikutus saantiennusteeseen on ensimmaisen kertausjatteen k&yttaytymisella suljetussa piirissll koska sen Au-sisaltö or 17.6 %. Tuotteen mineraloginen koostuatus tukee tehty& saantiennustetta. 10. JATKOTUTKMUKSET Rikasteen korkeaa harmemineraalipitoisuutta voitaisiin todennaköisesti alentaa kayttamlilla aopivia painajakemikaaleja kertausvaahdotuksessa.

14 1 Liite llla OUTOKUMPU OY, MNNC SERYCES, GEOANALYTTNEN LABORATORO XRF-ANALYYSTULOKSA TLAAJA: V. PALOSAAR/GAL LASK.P: OPER: MLM 89 ALUE: 8-MALM SYÖTE KARTTAL. : JAKELU: PK,TM,MLM

15 1 Liite l/lb kjtoumpu OY, MNN6 SLRYCEó, BEOANALYTTNEN LABORATORO XRF-ANALYYSTULOKSA (TLAAJA: V. PALOSAARGAL LASK-P: OPER: MLM 89 ALUE: 8-MALM SYÖTE KARTTAL. : JAKELU: PK,TM,MLM S02 T102 AL203 CR203 V203 FEO MNO MGO CAO R820 SRO BAO NA20 K20 ZR02 P205 CO2 OKSUM CU N CO ZN PB AG s AS SE B TE Y NE MO SN W PT CL BR

16 b outoi<urnpu MNNG SERVCES 1 Geoanalytical Laboratory Dale Liite 112 Taulukko. Juomäsuo, E-nalai. Rikastuskoeniytteen koostueus. Näyte Anal.no Bu Cu Ni Co Co Ff?e As As S TA BHD: BH {NO: BH ENO2 SW HN03 SH Leco 3': a % a "6 % a a 1 % Näyte Anal.no CUK COP COH!El! P? SUMU % % % % S a Näyte 1näl.no hu Cu Ni Co FE AS S SUHA o/t % "6 % % % % CO: 11 JAKAUF! COP COH PEK P? SUHHA a a % a 6 Näyte Anal.no COP CDH fek PY SUMA % % % % %

17

18

19

20

21

22

23 JUOMASUO B-MALM Liite 4

24 Liite 511

25

26 JUOMASUO i: Liite 6

27 OUTOKUMPU OY, MNNG SERVCES, GEOANALYYTTNEN LABORATORO E XRF-ANALYYSTULOKSA TLAAJA: V~~~O&ARFGAC LASK-P: OPER: MLM 90 ALUE: JSB 01 EJ-37 JA RJ YHDSTET KARTTAL.: JAKELU: PK,TM,MLM LO

28 UTOKUMPU OY, MNNG SERVCES, GEOANALYYTTNEN LABORATORO RF-ANALYYSTULOKSA P Liite 711b : b-pacosaarz/gal LA5K.P: OPER: MLM 90 LAAJA LUE: JSB 01 EJ-37 JA RJ YHDSTET KARTTAL.: JUOMAS JAKELU: PK,TM,MLM T102 AL203 CR203 V203 FEO MNO MGO CAO R820 SRO BAO NA20 K20 ZR02 P205 CO2 OKSUM CU N CO ZN PB AG S AS SE E TE Y Nl3 MO SN W PT CL LO

29 - i Liite , - m : 0.n o z z :. ON?": n,;g,, - e".,= 2*c;O&e; a... OONN -cl N a - N33. m N ;, QOOO 0. - YNCQ ONOe...

30 Liite 812 # m O N m*c NUm N * # W-- m k -Cm W - H WmN W O # il #, *.... #.. - m D 00- OW* 0-N s.y 0 1 OmC M - Ln lc 01 mm 0 mm # m 0-m w ~n - N OQN -C mm o-ym- 9.w" 0-w " m * w m. m CO 04- ON"-. om- m - * 0-N m - "+. * N p.l S- # 4- m mm* w-- - -: *mam o e: m* N: cw- u.m* u "?YT -. '9: T9T ': T: 9". Cn: ci er OQN OC o o w * - a 0-0 c B rr 0 m N Nl mc.) d m 4i * 8. 1 m o c m 00- oowl 0 * # 00-.n -m n o. z ~ 99N * 3".9 ': '-2:.? rl0 u w ':. -. u oan o o m 00- o m 8 *: -- -: P # 1 # m n*m Nm- NNO * mm NrO i & 0-" ONO y9 q u m mm 8 1 Q " :.Cn 9: u U *: 00 o m qo.9 "21 N"W m * mm..... m. m rn u 000 OCN 0-e * N # 0-d m - 1 w.o Q * N N no d H m r? m -N m # m m m *01N e 3'9... NY3 1 N: '?OY? '7: 39 1 v r ~ w w. n m -me- wv r am m E o; "" m "'--l -Ln N M m dn m N" m -m t m m m 0 m o o m * -0- m o N 00- onm o o m o ~ o n a=" : 33 3: m 0-m 0Ln.m N m 000 N Y m * 000 ooe mm oon m mm 0 m w a 0 00" 0.9': M oow. m ao s 000 * m m m TT? Y 9 1 i m T?? 5 Y : YCn "2: UZY 0-0 omm 0-0, "l n m OmM 0 kl9 (YN Ln (Y.c1N - - * 09-. * 91: T?: YT =?:..? N' cwzu.==s -4- * n m W-M WT N C V - : m t m # m mcga m. * m m a m m DEE" 7: e3-0 N.n u m * LP N 0 l4ru OW.9 C : : 00 0: rc i woo -00 roo r: ooo m oo m m P upgy. = m : ,; 7': oo* 0 o m 000 O 3; 00 i m m # 4!!! w w BO* -WC.. m i C W O Z -C" i o m 0 a. o o m -mw 0 w * OM- 0-4??.-! - # 00-0Z" 99 = m oo.... m o o 88.4 A -4S.i 0- m -. Cm- m c n mmo r. c: 'r,dn vr '*: 00 0: 0-O O W N dm d s =Jo, '..* o m U a w oi 0- o m m #.. m m 0-m QBP W N N d 1 md.c 0 YO 9y3 TT..! "0" "l. *.. : 39-,: m OW ONO m X - -mm 4 N *.C s.l :. m 399 = 2: Z X M 11: ? n n m -00 wmwl V l h Y h h V h h oon 00- PDC

31 Jooiasao, B-ialii. KJ-1 ja RJ-53 fraktioiden sekä U-3:n ja KP-3:a salfidifaasii kaostaiakset ja CO:~ jakauma. S U L F D A A S P K O O S T U H U S K O B O L T W J A K A U H A Praktio Anal.no Hassa Aa CP ii CO Pe As Te S SUHM CO! COE P SE SUMHA r q / t r \ r g t t r r \

32 TOKUMPU OY, MNNG SERVCES, GEOANALYYTTNEN LABORATORO Liite 8/4 F-ANALYYSTULOKSA t UE: JUoMAsUo T L A A J A : ~ L ) 3 LASK-P: OPER: MLM 128 K> -3 kg-3 KARTTAL. : JAKELU: TAH, MLM AL203 FEO MNO MGO CAO RB20 NA20 K20 P205 HF LO

33 Liite 815

34 JUOMASUO B, KOE JSBO8-13 m l COP m - COH

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA Tutkimuksen tiiaaja: Tutkimuksen tekija: E ~auharn:ki/ktr Esko Hänninen O U T O K U M P U Oy Malminetsinta Aulis

Lisätiedot

- Näyte Carpco-erotuksessa käytettiin syötteena Vihannin jatettä

- Näyte Carpco-erotuksessa käytettiin syötteena Vihannin jatettä Q OUTOKUMPU OY 0 D( MAL.MINETSIN.i% r HOPEAN JA KULLAN EROTTUMINEN VAHVAMAGNEETTISELLA KÄSITTELY LLÄ NAYTTEESTA OKVI ZnJ Tavoite Kokeessa tutki ttlin hopean ja kullan mahdollista - fraktioitumista vahvamagneettisessa

Lisätiedot

BIDJOVAGGE, KI MALMIN TUOTTEIDEN Au TUTKIMUS JA VAAHDOTUS KOKEITA JATTEESTO

BIDJOVAGGE, KI MALMIN TUOTTEIDEN Au TUTKIMUS JA VAAHDOTUS KOKEITA JATTEESTO o outokumpu RAPORTTI 075/BidjoKI/VIP,EH/90 KMVOSTEOLUSUUS/Mi ing Services Geoanalyyttinen laboratorio 3.3.990 2. w 990 BIDJOVAGGE, KI MALMIN TUOTTEIDEN Au TUTKIMUS JA VAAHDOTUS KOKEITA JATTEESTO Veikko

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

--- - u. . A 8 (kaukopuhdut) Aimo Mikkola 4-1. Outokumpu Oy. suurissa puitteissa, n. 2,506 $. Koska korkea lyijypitoi-

--- - u. . A 8 (kaukopuhdut) Aimo Mikkola 4-1. Outokumpu Oy. suurissa puitteissa, n. 2,506 $. Koska korkea lyijypitoi- Outokumpu Oy. r Portlos.: Helilnkl, kblmlnk. 16 Sllhk-: Kumpi. Helsinki Talon 1141 -- Puh.: vaihda 10510 ' Rikastamomme hpazirikasteen lyijypitoisuus on vaihdellut 1 ' * suurissa puitteissa, n. 2,506 $.

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet Outokumpu Oy ~fa1minetsintä Ok u-analogia/1 966... 2/ MIi, P ol v i j ä r v i. S ola Yhteenveto ',kairauksista v:lta 1957 Solassa kairattiin v. 1957 kuusi. re~ä. Näistä lcaksi (Sola- 1, 2) kairatti.in

Lisätiedot

Jätteestä ekokaivokseksi. Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT

Jätteestä ekokaivokseksi. Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT Jätteestä ekokaivokseksi Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT Mitä taustalla? Globaalisti kasvavat jätevolyymit - metallipitoisia jätteitä vuosittain satoja miljoonia tonneja Luonnonvarojen

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 -

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - 4 Vuoden 1981 aikana mitattiin sähköisesti ja magneettisesti 33 km 2 alue karttalehdellä 3432.12, lisäksi tihennettiin sähköistä ja magneettista mittausta Haapaselän ja Vehmasmäen

Lisätiedot

1111 pli. 712 le. Analyysinumerot ( Mååritykset. XRF-analyysi. Nåytteidenlaatu. THaarialle ANALYYSITILAUS. Toimipaikka, tilaaja . 19 \9.

1111 pli. 712 le. Analyysinumerot ( Mååritykset. XRF-analyysi. Nåytteidenlaatu. THaarialle ANALYYSITILAUS. Toimipaikka, tilaaja . 19 \9. 1111 pli ANALYYSITILAUS THaarialle Toimipaikka, tilaaja. 19 \9 Vastaanottaja Tutkimusalue Jakelu Laskutus Analyysinumerot ( Mååritykset - XRF-analyysi 712 le Nåytteidenlaatu Korjauslasku: kalraus kalllomurske

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (3) M 06/3741/-88/1/10 Sodankylä Kustruotomanaapa ja Viuvalo-oja Tapani Mutanen 26.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kiinteiden'materiaalien'magnee-set'ominaisuudet'

Kiinteiden'materiaalien'magnee-set'ominaisuudet' Kiinteiden'materiaalien'magnee-set'ominaisuudet' Peruskäsite:' Yhdisteessäelektronien orbtaaliliike ja spinvaiku7avatmagnee:siin ominaisuuksiin(spininvaikutuson merki7ävämpi) ' Diamagne6smi' Kaikkiorbitaalittäysinmiehite7yjätai

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta Havnro Vuosi X Y Aines Pvm_511p Al_511p Ba_511p Ca_511p Co_511p Cr_511p Cu_511p Fe_511p K_511p La_511p Li_511p Mg_511p 30759 89 7333802 3461760 MR 19910128

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 014 Insinöörivalinnan kemian koe 8.5.014 MALLIRATKAISUT ja PISTEET Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu

Lisätiedot

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 2

Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 2 Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 1. Neutraoitumisen reaktioyhtäö: H (aq) NaOH(aq) Na (aq) H O(). Lasketaan NaOH-iuoksen konsentraatio, kun V(NaOH) 150 m 0,150, m(naoh),40 ja M(NaOH) 39,998. n m Kaavoista

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As.

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As. VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, 90570 Oulu p. 08-5145600 f. 08-3113029 Pvm Työ nro As.nro 19.10.2010 73415 13424 Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU Tilatunnus saapui 05.10.2010

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, Oulu p. 08-5145600 f. 08-33029 Pvm Työ nro As.nro 9.10.2015 3743 22631 Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32 Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Ellinghamin diagrammit

Ellinghamin diagrammit Ellinghamin diagrammit Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2015 Teema 1 - Luento 2 Tavoite Oppia tulkitsemaan (ja laatimaan) vapaaenergiapiirroksia eli Ellinghamdiagrammeja 1 Tasapainopiirrokset

Lisätiedot

Ennen varsinaista separointia erotettiin nayt teeatli magneettimm f'raktio nlmittain magnetiftti.'a mng-ne-t- tikif en. T&ä tapahtui voimakkaalla k&sima~;neetilla seu- raaraetlt Näyte levitettiin taeaiseeti

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander GEOLTMIALLINEN TULKINTA Pekka Huhta Jarmo Nikander 09031 977 Työn tarkoitus Käytettävissä oli sadan liejunäytteen analyysitulokset (AAS). Näytteet oli otettu Iisveden Jauholahdesta, Kokinsalmesta ja Suihanlahdesta.

Lisätiedot

1 Liite 1) on käytetty sekä Geologisen tutkimuslaitoksen

1 Liite 1) on käytetty sekä Geologisen tutkimuslaitoksen P ~ otka/~~ 23.2.1983 '.L 1 (4)+'6 liitetta - - "MAKELAN LOHKAREENr' MALMIMINERALOGIASTA Yleistä Lohkareen kemiallinen koostumus Tutkiessaan Raahen seudun hiekkakivilohkareiden mineralogista koostumusta

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 Yleiset ohjeet 1. Tarkasta, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-11 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi

Lisätiedot

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-.

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-. eologian tutkimuskeskus r-- srh.!'-.-.-.... -. -. -7 _1 d. 11,.-. nestutkimukset 1./1.3 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342 1 YHTEYSTIEDOT: AVOINNA: ma - pe klo 8.00-15.30 KÄYNTIOSOITE: POSTIOSOITE: INTERNETOSOITE: SÄHKÖPOSTIOSOITE: Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros Tiedepuisto 4, 28600 PORI www.pori.fi/porilab

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Sylinteritarvikkeet Männänvarsikiinnitykset, sarja CM2 Joustava kytkin. Luetteloesite

Sylinteritarvikkeet Männänvarsikiinnitykset, sarja CM2 Joustava kytkin. Luetteloesite Sylinteritarvikkeet Männänvarsikiinnitykset, sarja CM2 Joustava kytkin Luetteloesite 2 Sylinteritarvikkeet Männänvarsikiinnitykset, sarja CM2 Joustava kytkin Tasauskytkentä, jossa on levy, Sarja PM7 3

Lisätiedot

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin.

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin. 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 15.6. 2011 klo 9-12 Nimi: Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-12. 2. Kirjoita nimesi

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä Kaivostoiminta Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi 5.5.2010/Maija Uusisuo Esityksessä Globaali toimintaympäristö Suomen kansainvälinen kilpailukyky Ajankohtaisia kaivoshankkeita

Lisätiedot

Inarin kalliokulta: kuinka se tehtiin (ehkä)

Inarin kalliokulta: kuinka se tehtiin (ehkä) Kuva: Ville Vesilahti Inarin kalliokulta: kuinka se tehtiin (ehkä) Geologian tutkimuskeskus "Ivalonjoen alue" Saarnisto & Tamminen (1987) Kvartsi-hematiittijuoni Kvartsi-karbonaattijuoni Hematiittikivet

Lisätiedot

RAPORTTI 070/2544 05/Kirakkajuppura/OKMT/87. S Uusitalo 10.11.1987. (2 kpl) LM/Rovanierni OKME/arkisto. Jakelu

RAPORTTI 070/2544 05/Kirakkajuppura/OKMT/87. S Uusitalo 10.11.1987. (2 kpl) LM/Rovanierni OKME/arkisto. Jakelu RAPORTT 0702544 05KirakkajuppuraOKMT87 S Uusitalo 10.11.1987 Jakelu LMRovanierni OKMEarkisto (2 kpl) MKROSKOOPP- JA MKROANALYSAATTOR HAVANTOJA SJ-MNERALSAATON PLATNA MNERAALESTA (S Uusitalo, ) Tervola,

Lisätiedot

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL Superex - kastelulannoitteet Vesiliukoiset Superex lannoitteet Puhtaita ja täysin vesiliukoisia ph 4,5-4,8 Kastelusuuttimet pysyvät auki Voidaan sekoittaa

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-04123-13 10.6.2013 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Sejotek EPS-askeläänieriste 20 mm / Knauf Lattiamassa FE 80 Tilaaja: Sejotek Oy TESTAUSSELOSTE NRO

Lisätiedot

Rikastustekniikan historiaa Outokummun kaivoksella

Rikastustekniikan historiaa Outokummun kaivoksella Voitto Kontkanen (2006) Rikastustekniikan historiaa Outokummun kaivoksella Otto Trüsdtetin löytäessä Outokummun kuparimalmin v.1910 ei malmien jalostuksesta maassamme ollut juurikaan tietoa, vielä vähemmän

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus 31.3.2016 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa

Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa Salla Venäläinen Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Sovelletun fysiikan pääsykoe

Sovelletun fysiikan pääsykoe Sovelletun fysiikan pääsykoe 7.6.016 Kokeessa on neljä (4) tehtävää. Vastaa kaikkiin tehtäviin. Muista kirjoittaa myös laskujesi välivaiheet näkyviin. Huom! Kirjoita tehtävien 1- vastaukset yhdelle konseptille

Lisätiedot

2. Reaktioyhtälö 3) CH 3 CH 2 COCH 3 + O 2 CO 2 + H 2 O

2. Reaktioyhtälö 3) CH 3 CH 2 COCH 3 + O 2 CO 2 + H 2 O 2. Reaktioyhtälö 11. a) 1) CH 3 CH 2 OH + O 2 CO 2 + H 2 O Tasapainotetaan CH 3 CH 2 OH + O 2 CO 2 + H 2 O C, kpl 1+1 1 kerroin 2 CO 2 :lle CH 3 CH 2 OH + O 2 2 CO 2 + H 2 O H, kpl 3+2+1 2 kerroin 3 H

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio Röntgenfluoresenssi Röntgensäteilyllä irroitetaan näytteen atomien sisäkuorilta (yleensä K ja L kuorilta) elektroneja. Syntyneen vakanssin paikkaa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa

Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa Maria Haanela Kandidaatin tutkielma Kaivannaisalan tiedekunta Oulun yliopisto 2016 Abstrakti Tässä työssä

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

Osasto: Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella

Osasto: Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella 1/6 Osasto: Projekti: TK Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella Pvm. 17.12.2015 jatkettu 7.4.2016 Tekijä: Ville Heikkinen, Matti Okkonen, Herkko Kylli Asiakirja: Tulokset

Lisätiedot

Sulfidisavien tutkiminen

Sulfidisavien tutkiminen Sulfidisavien tutkiminen Ympäristö- ja pohjatutkimusteemapäivä 9.10.2014 Mikael Eklund Geologian tutkimuskeskus 9.10.2014 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen hapan sulfaattimaa) Maaperässä

Lisätiedot

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminets inta MOREENITUTKIMUS AHLAINEN, SAHAKOSKI Tutkimuskohteen sijainti Tutkimuksen tarkoitus Tyon suoritus ja

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19 Vihanti, Kiviharju 2434 05 Sijainti 1:400 000 Gähtökohta Lampinsaaren malmimuodostuman kulku on

Lisätiedot

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

VATJUSJÄRVIEN TILAN PARANTAMISEN SUUNNITTELU. Kyläilta Vatjusjärven koululla 9.12.2009 klo 18.30

VATJUSJÄRVIEN TILAN PARANTAMISEN SUUNNITTELU. Kyläilta Vatjusjärven koululla 9.12.2009 klo 18.30 VATJUSJÄRVIEN TILAN PARANTAMISEN SUUNNITTELU Kyläilta Vatjusjärven koululla 9.12.2009 klo 18.30 Kyläilta 9.12.2009 Suunnittelutyön tarkoitus Suunnittelutilanne Tehdyt maastotyöt Järvien nykytila Laaditut

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 1 Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-13. 2. Kirjoita nimesi ja

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013

Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013 Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013 Resurssiviisaus-Sitra Energia Vesi Ruoka Liikenne Jäte Resurssiviisaus-Sitra Jäte Closed Loop B-to-B toimijat

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys

Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys Analytiikkapäivät Kokkola 28.11.2012 Paul Cooper 1 Sisältö Tavoitteet Analyyttiset menetelmät / näytteen valmistus Nikkeliraaka-aineiden mittaaminen XRF:llä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

M 19/3741/77/1/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen KOITELAISEN Pt-Pd-PITOINEN KROMIITTIKERROS

M 19/3741/77/1/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen KOITELAISEN Pt-Pd-PITOINEN KROMIITTIKERROS M 19/3741/77/1/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen 12.8.1977 KOITELAISEN Pt-Pd-PITOINEN KROMIITTIKERROS Alkukesästä 1977 jatkettiin Koitelaisenvosien alueella kevättalvella keskeytettyä reikää

Lisätiedot