Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ylipuutarhuri , ja ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Risto Nihtilä Marja Orenius

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 120 Kokouksen avaus 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 123 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 124 Virkamääräyspyyntö pastori Minttu Taloselalle pastori Saija Lottosen äitiyslomasijaisuus 125 Virkamääräyspyyntö pastori Hanna Leppälälle 126 Edustajat lähetysjärjestöjen vuosijuhlille kesällä Hyvinkään seurakunta otteluisäntänä pesäpallo-ottelussa Tahko Vimpeli kutsu luottamushenkilöille ja työntekijöille 128 Opetusministeriön päätös kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamisesta Hyvinkään kirkon muutos ja korjaustyöt 129 Tuomiokapitulin päätös kirkkovaltuuston hyväksymien hautausmaiden käyttösuunnitelmien vahvistamisesta 130 Papiston työalaneuvottelusta kirkkoneuvostolle tiedoksi 131 Kytäjän kirkon 70-vuotisjuhla Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 133 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 134 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 135 Traktorin hankinta 136 Rauhannummen arkkuhauta-alueen ja muistolehdon kunnostusurakan urakoitsijavalinta 137 Kirkon sähkö- ja valaistuskorjauksen työmaakokouspöytäkirja nro 4 sekä vastaanottotarkastuksen kokouspöytäkirja 138 Veikkarin kerhotilan ostaminen 139 Kerhotilan vuokraaminen 140 IT-yhteistyöalueen valmistelun eteneminen 141 Palkanlaskija Marja-Leena Rillan koulutus 142 Selvityspyyntö pitopalvelun keittiön kylmäsäilytystilojen puutteista 143 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 144 Kirkkoteatterityön opintomatka Oberammergauhun v Lapsityön toiminnan ja talouden selvitystyöryhmän esitys 146 Muita asioita 147 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Virren 429 ja alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 122 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Nihtilä ja Marja Orenius. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa torstaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 123 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että 135 ja 136 käsitellään heti pykälän 123 jälkeen. Lisäksi päätettiin käsitellä lisäesityslistan asia: 1. Lapsityön toiminnan ja talouden selvitystyöryhmän esitys

4 Kirkkoneuvosto Virkamääräyspyyntö pastori Minttu Taloselalle pastori Saija Lottosen äitiysloman sijaisuus Hyvinkään seurakunnan VII seurakuntapastori Saija Lottonen jää äitiyslomalle lukien. Äitiysloman päättymispäivä on Nuorisopastorin virkaa hoitavalle Saija Lottoselle on kevään aikana etsitty sopivaa, nuorisotyöstä innostunutta ja siinä osaamista ja kokemusta omaavaa sijaista. Haastattelujen jälkeen kirkkoherra, kasvatuksen vastuukappalainen Juha Koivulahti ja nuorisopastori Saija Lottonen ovat päätyneet esittämään kirkkoneuvostolle ja Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille virkamääräyksen pyytämistä pastori Minttu Taloselalle. Tapaamisen ja keskustelujen jälkeen hänestä saatiin hyvä, vakuuttava ja motivoituneen työntekijän vaikutelma. Erityisesti hänen koettiin sopivan nyt haettavaan nuorisopapin tehtävään. Minttu Talosela on 30-vuotias. Hän asuu Hämeenlinnassa. Hän on valmistunut teologian maisteriksi v Helsingin yliopistosta ja saanut pappisvihkimyksen Lapualla tammikuussa Lisäksi hänellä on n. 70 opintoviikon verran opintoja kauppatieteistä Vaasan yliopistossa. Minttu Talosela on ollut Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa työssä toukokuusta 2008 alkaen. Sijaisuus Hämeenlinnassa päättyy elokuun lopussa Lisäksi hän on ollut seurakuntapapin tehtävässä Ylihärmän seurakunnassa vajaat kaksi vuotta Ylihärmässä hänen tehtäviinsä kuuluivat laaja-alaisesti nuoriso- ja rippikoulupapin tehtävät. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa hänen tehtäväalueensa on vanhainkotityö. Minttu Talosela on tällä hetkellä Lapuan hiippakunnan pappi. Hänen esittäytymiskirjeensä on liitteenä 1. KJ 6:33 mukaan seurakuntapastorin virkaan tuomiokapituli määrää hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin on ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tilaisuus antaa lausunto. Esitetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Minttu Talosella annetaan virkamääräys Hyvinkään seurakunnan vs. VII seurakuntapastoriksi Saija Lottosen äitiysloman ajaksi Ehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto Virkamääräys pastori Hanna Leppälälle Pastori Hanna Leppälällä on virkamääräys Hyvinkään seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi saakka (Pappisvihkimys ja virkamääräys, Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta ). Hän toimii pastori Maria Siekkisen äitiysloman sijaisena. Pastori Maria Siekkisen äitiysloma päättyy hänen nyt antamansa tiedon mukaisesti Äitiyslomansa jatkoksi Maria Siekkisellä on oikeus 29 päivän vuosilomaan, joka päättyy Mahdollisesta hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Maria Siekkinen asuu nykyään perheensä kanssa Kurikassa. Maria Siekkinen on ilmoittanut puhelimitse, ettei hän aio anoa hoitovapaata, vaan tulee irtisanoutumaan Hyvinkään seurakunnan seurakuntapastorin virasta. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin seuraavat istunnot ovat ja , johon viimeistään asia tulee saada ja mielellään jo 5.5. istuntoon, koska nykyinen virkamääräys päättyy Hanna Leppälä on ansiokkaasti hoitanut seurakuntapapin tehtäväänsä. Hän on hienosti käynnistänyt omalta osaltaan työalojaan: oppilaitostyötä, nuorten aikuisten toimintaa, parisuhdetyötä ja Tuomasmessupapin tehtävää. Hänen työhönsä ja häneen pappina on oltu tyytyväisiä. Seurakunta on halukas jatkamaan hänen virkamääräystään. Esitetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Hanna Leppälä määrätään Hyvinkään seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan lukien edellyttäen, että Maria Siekkinen irtisanoutuu virasta. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Edustajat lähetysjärjestöjen vuosijuhlille kesällä 2008 Lähetysjärjestöjen vuosijuhlille lähetetään seurakunnan virallisia vuosikokousedustajia (SLS), edustajia seurakuntien edustajien kokoukseen (SPS, SLEY) sekä johtokunnan edustajia juhlille. Julistusjohtokunta on kokouksessaan päättänyt johtokunnan edustajien lähettämisestä ja heille maksettavista korvauksista sekä esittänyt kirkkoneuvostolle edustajien valitsemista. Johtokunta valitsi edustajat seuraavien lähetysjärjestöjen kesäjuhlille ja päätti heille maksettavista korvauksista: Lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivät Vihdissä Johtokunnan edustajaksi valittiin Hannele Karppinen. Radiolähetystyön (Sanansaattajat) valtakunnalliset kesäpäivät Lahdessa Johtokunnan edustajaksi valittiin Pekka Kiuttu. Kansanlähetyspäivät Kouvolassa Johtokunnan edustajaksi valittiin Esa Kivikangas. Kirkkoneuvostolle julistusjohtokunta päätti esittää nimettäväksi seuraavia edustajia Lähetysseuran ja Evankeliumiyhdistyksen juhliin: Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat, Tampere Seurakunta tekee päivän retken SLS:n vuosijuhlille Tampereelle lauantaina Matkanjohtajaksi on lupautunut Irja Pelkonen, käytännön järjestelyt hoitaa lähetyssihteeri Johanna Rantalankila. Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle Anja ja Tauno Tuomisen valitsemista seurakunnan edustajiksi. Valtakunnallinen Evankeliumijuhla (SLEY) Kristiinankaupungissa Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle kirkkoherra Ilkka Järvisen valitsemista seurakunnan edustajaksi. Lisäksi johtokunta päätti, että julistusjohtokunnan valitsemat edustajat antavat raportin julistusjohtokunnalle lähetysjärjestön kesäjuhlilta. Kirkkoneuvosto nimeää Tauno ja Anja Tuomisen seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille Tampereelle ja maksaa heille matka- ja osallistumiskulut päivärahoineen kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

7 Kirkkoneuvosto Sleyn evankeliumijuhlille Kristiinankaupunkiin kirkkoneuvosto nimeää kirkkoherra Ilkka Järvisen ja maksaa hänelle matka- ja osallistumiskulut päivärahoineen kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. Merkitään johtokunnan nimeämät edustajat tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. 127 Hyvinkään seurakunta otteluisäntänä pesäpallo-ottelussa Tahko Vimpeli kutsu luottamushenkilöille ja työntekijöille Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kohtaamisia, yhteisiä tapaamisia ja keskusteluja on korostettu vuosittain sekä hallinnon että seurakuntatyön monissa toimintasuunnitelmissa. Aiemmin oli toimintasuunnitelmaan mm. kirjattu, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden osallistuisivat yhdessä urheilutapahtumaan. Tapahtumaa ei kuitenkaan vielä ole toteutettu. Nyt kirkkoherra ja hallintosihteeri ovat neuvotelleet ja sopineet Tahko ry:n hallituksen puheenjohtajan Jorma Kosusen ja varapuheenjohtaja Tuula Vanhatalon kanssa seurakunnan otteluisännyydestä Tahko Vimpeli pesäpallo-ottelussa Jokaisessa Tahkon miesten superpesiksen kotiottelussa toimii otteluisäntä. Otteluisännyyteen kuuluu otteluilmoituksen maksaminen (600 euroa), avausheiton suorittaminen ja parhaiden pelaajien palkintojen hankkiminen (4 kpl). Lisäksi otteluisännällä on oikeus varata Tahkon VIP-teltta kokonaan tai osittain käyttöönsä eri sopimuksella. Otteluisäntä voi myös ottelutauolla toteuttaa pienimuotoisen tauko-ohjelman sekä jakaa omaa informaatiotaan ja esitteitään kentän sisäänkäynneissä. Tahko ry:n hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa on nyt siis sovittu, että seurakuntaa toimisi otteluisäntänä ja myös varaa VIP-teltan osittain käyttöönsä. VIP-teltan varausmaksu on 40 euroa/henkilö. Summaan sisältyy pääsyliput otteluun sekä virvoke- ja ruokatarjoilua. Osallistujamääräksi on arvioitu maksimissaan 50 henkilöä. Hyvinkään seurakunta toimii Tahko Vimpeli pesäpallo-ottelun otteluisäntänä ja hoitaa siihen liittyvät esittelyssä mainitut velvoitteet. Lisäksi seurakunta vuokraa VIP-teltan osittain käyttöönsä. Kutsu otteluun lähetetään kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenille puolisoineen sekä osalle työntekijöistä. Isännyyden kulut ja VIP-teltan kustannukset maksetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista.

8 Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin. Virkamiehet käyvät vielä neuvotteluja VIP-telttaan varattavasta paikkamäärästä, joka voi olla 50 suurempikin. Keskustelussa korostettiin mm., että seurakunnan väen tulisi näkyä joukosta sekä sanoman tulla luontevalla tavalla esille informaationa ja/tai tauko-ohjelmaosuudessa. 128 Opetusministeriön päätös kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamisesta Hyvinkään kirkon muutos ja korjaustyöt Opetusministeriö on tutkinut kirkkovaltuuston kokouksessaan tekemän päätöksen, jossa kirkkovaltuusto on hyväksynyt Helsingin valo- ja äänipalvelu Oy:n Tarja Ervastin laatimat suunnitelmat Hyvinkään kirkon muutos- ja korjaustyöstä. Opetusministeriö on kirkkolain 14 luvun 5 4 momentin nojalla päättänyt vahvistaa Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuuston alistetun päätöksen kirkkovaltuuston päätöksessä mainitulla tavalla. Merkitään opetusministeriön päätös tiedoksi ja saatetaan se myös kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. 129 Tuomiokapitulin päätös kirkkovaltuuston hyväksymien hautausmaiden käyttösuunnitelmien vahvistamisesta Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on pitämässään istunnossa vahvistanut kirkkovaltuuston hyväksymät hautausmaiden käyttösuunnitelmat. Merkitään tuomiokapitulin päätös tiedoksi ja saatetaan se myös kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto Papiston työalaneuvottelusta tiedoksi kirkkoneuvostolle Papisto kävi kirkkoherran johdolla työalaneuvottelun, jossa kuultiin jokaisen papin tämän hetken työtilanteesta ja tunnelmista sekä keskusteltiin tiimeittäin (julistus, kasvatus ja palvelu) työaloista ja niiden jakautumisesta tiimien ja papiston kesken, vapaapäiväkäytännöstä yms. Tarkoituksena on syksyn kuluessa allekirjoittaa päivitetty papiston työnjakokirja. Tämä neuvottelu oli ensimmäinen valmisteleva tapaaminen uuden ja edelleen hyvin toimivan, mahdollisimman tasapuolisen työnjaon aikaansaamiseksi. Muistion osio, jossa on lyhyesti kirjattu tiimikeskustelujen tuloksia, on liitteenä 2. Kesän 2009 yli toimitaan nykyisellä työnjaolla ja syksyllä jatketaan työnjakokirjan työstämistä. Aluetyökysymyksiin sekä muuhun työnjakoon liittyviä keskusteluja on näin haluttu saattaa myös kirkkoneuvostolle tiedoksi. Ehdotus. Keskustellaan tarpeen mukaan työnjako- ja työalakysymyksistä sekä merkitään muistio tiedoksi. Keskustelun kuluessa todettiin mm. että Kaukasten alueelta on tullut toiveita, että alue voisi saada oman aluepapin. Lisäksi useammassa puheenvuorossa esitettiin toive, että alueneuvostot saisivat kokoonpanoonsa takaisin kirkkoneuvoston edustajan. Asia päätettiin viedä valmisteluun ja tuoda kirkkoneuvoston käsittelyyn myöhemmin. 131 Kytäjän kirkon 70-vuotisjuhla Kytäjän kirkon 70-vuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina Juhlamessu on Kytäjän kirkossa klo 13. Messussa saarnaa lääninrovasti Jukka Iso-Herttua ja liturgina on aluepappi Petra Pohjanraito. Ennen messua klo on kunniavartio ja seppeleenlasku Kytäjän hautausmaan kaatuneiden muistomerkillä. Messun jälkeen on lounas ja juhlakahvit Maapirtillä. Lounaan ja kahvin jälkeen on virallisten tervehdysten vastaanotto ja päiväjuhla kirkossa. Puheen pitää kirkkoherra Ilkka Järvinen ja historiikin Solveig Crusell. Juhlatoimikunnalla on vielä keväällä kokous, jossa ohjelma lopullisesti viimeistellään, jonka jälkeen laaditaan varsinainen juhlakutsu, jota toukokuun alussa lähetetään eri tahoille, mm. seurakunnan luottamushenkilöille.

10 Kirkkoneuvosto Merkitään tiedoksi tämän hetkinen Kytäjän kirkon 70-vuotisjuhlan valmistelu. Merkittiin juhlan valmistelut tiedoksi. Lisäksi todettiin, että messussa siunataan ja otetaan käyttöön messukasukka ja stola. 132 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 13/ Eettinen asiantuntijapalvelu seurakuntasijoittajille Kirkkohallituksen yleiskirje 14/ Tietoa sijoittamisesta seurakunnille Kirkkohallituksen yleiskirje 15/ Seurakuntien sopimuspohjaiset IT-yhteistyöalueet Kirkkohallituksen yleiskirje 16/ Kiinteistöinvestointiin sisältyneen arvonlisäveron tarkistuslaskennat, kirjanpito ja tilinpäätöksen liitetiedot Kirkkohallituksen yleiskirje 17/ Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 133 Johto- ja toimikuntien asialistat Julistusjohtokunta Lähetysjärjestöjen kesäjuhlat 2. Raportti Kirkon evankelioimistyön konferenssista Kanttorin valinta tämän hetkinen tilanne 4. Kesäajan ohjelma 5. Sääksin leirikeskuksen juhannusjuhla 2009 Merkitään asialista tiedoksi. Asialista merkittiin tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 14-19/ Vs. nuorisosihteeri Kirsi Kupiaisen vuosilomamuutos 15. Hallintosihteeri Ritva Marjamäen vuosilomamuutos 16. Perheneuvoja Raili Yli-Saunamäen palkaton virkavapaus 17. Teologian yo. Heli Ansion seurakuntatyön harjoittelu 18. Vastaanottosihteeri Jaana Viitasen työn aloitus 19. Lastenohjaaja Riikka Hautakosken rippikoulukoulutus Talousjohtajan päätösluettelon asialista 19-39/ Kirkon kalustohankinnat v Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Markku Husso 21. Vuosilomamuutoksen hyväksyminen, Raili Reilio 22. Puhelinluettelotilaus vuodelle Sääksin leirikeskuksen emännän valinta 24. Sääksin keittiöapulaisten valinta kesäksi Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Marja-Leena Vaaranmaa 26. Varausohjelmiston koulutustilan vuokraus Laurea-ammattikorkeakoululta 27. Lastenohjaaja Eva Nybergin palkkauksen tarkistus suoritetun tutkinnon perusteella lukien 28. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaisiin talletuksiin 29. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kalervo Laakso 30. Määräaikainen työsopimus, Irene Keskitalo 31. Määräaikainen työsopimus, Kari Laurila 32. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kari Laurila 33. Tulostimien hankinta 34. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Katariina Rahko-Schouwvlieger 35. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Minna Kettunen 36. Työsuhdeasunnon vuokrasopimus, Leppälä 37. Vuosilomamuutosten hyväksyminen 38. Sähköpostiosoitteen tilaus, Jaana Viitanen ja Kirsi Marttila-Laurila 39. ATK-laitteiden ja ohjelmien hankinta Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

12 Kirkkoneuvosto Traktorin hankinta (Husso) Investointitaloudessa on varattu euroa Puolimatkan hautausmaan traktorin vaihtoa varten. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Tarjousaika päättyi Tarjoukset avattiin Avauspöytäkirja, tarjouspyyntö, hankintailmoitus sekä tarjoukset liitteenä numero X. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yhteensä kuusi yritystä. Neljä yritystä tarjosi kahta eri traktorimallia. Tarjouksista kolme oli hintatietojen osalta puutteellisia. Hämeen traktorin tarjouksesta puuttui huoltokustannukset ja HL-Vihannes Oy:n tarjouksesta puuttuivat lisätyövälineet: lumilinko ja kauha. Sara-Tuote Oy.n tarjouksesta puuttuivat huoltokustannuksista töiden osuus. Sara-Tuote Oy ja Agri-Haka Oy tarjosivat samoja traktorimerkkejä ja -malleja. Näistä Agri-Haka Oy:n tarjous oli hinnaltaan edullisempi. Kirkkohallituksen laatiman, hankintalakiin perustuvan ohjeistuksen mukaan tarjous on hylättävä, jos se on tarjouspyynnön vastainen, tai jos tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei ole esitetty vaadittavia hintaerittelyjä. Menettelytapa on tarkistettu julkisten hankintojen neuvontayksikön lakimieheltä, jonka mukaisesti hintatietojen täydentäminen jälkikäteen voi vaarantaa tasapuolisen kilpailun. Tämän vuoksi hintatiedoiltaan puutteellisen tarjouksen hylkääminen on paitsi tilaajan oikeus myös velvollisuus. Tämä menettely on vallitsevien oikeuskäytäntöjen mukainen. Tarjouspyynnön mukainen valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioidaan tärkeysjärjestyksessä seuraavien tekijöiden perusteella: 1. Hinta, 2. Tekniset ominaisuudet, 3. Laatutekijät ja ohjaamon ergonomia, 4. Huolto ja varaosien saatavuus, 5. Ympäristönäkökohdat. Vertailu tapahtui tarjouksen mukana olleiden teknisten tietojen sekä koeajossa käyttökohteessaan Puolimatkan hautausmaalla. Tarjousten perusteella koeajoon pyydettiin seuraavat traktorit: Agrimarketin tarjoama John Deere, Agri-haka Oy:n tarjoamat kaksi eri Case mallia sekä Valtra Oy.n tarjoama Valtra. Näistä Valtra Oy ei pystynyt puhelimitse sovittuun määräaikaan mennessä (tiistai ) toimittamaan tarjottua konetta koeajoon, joten vertailu suoritettiin tarjouksen mukana olleiden teknisten tietojen perusteella. Tarjouspyynnössä mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti ensimmäiselle sijalle asetettiin Agri-Haka Oy:n tarjoama Case IH JXU 95. Case IH JXU 95. Tarjousten kooste sekä vertailutaulukko liitteenä numero X. Agri-Hakan tarjous oli myös kokonaishinnaltaan edullisin. Kokonaishintaan laskettiin tarjouspyynnön mukaisesti: koneen ostohinta toimituskuluineen, työvälineiden hinta, huoltokustannukset 5000 käyttötuntiin asti sekä hyvitys vaihtokoneesta.

13 Kirkkoneuvosto Todetaan, että HL-Vihannes Oy:n, Hämeen traktori Oy:n sekä Sara-Tuote Oy:n tarjoukset ovat hintatiedoiltaan puutteelliset, jonka vuoksi niitä ei hankintalain mukaisesti voida hyväksyä. Hyväksytään Agri-Haka Oy:n tarjous Case JXU 95:stä. Perusteluna päätökselle on, että kyseinen traktori on tarjouspyynnössä mainittujen vertailukohteiden mukaisesti arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisin. Agri-Haka Oy:n tarjous on myös hinnaltaan edullisin. Ostohinta ilman huoltokustannuksia on euroa josta vähennetään vaihtokoneen arvo euroa, jolloin välirahaksi jää euroa sisältäen arvonlisäveron 22%. Huoltokustannukset 5000 käyttötuntiin asti laskettuina ovat euroa. Valtuutetaan ylipuutarhuri Markku Husso allekirjoittamaan hankintasopimus. Ylipuutarhuri Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 136 Rauhannummen arkkuhauta-alueen ja muistolehdon kunnostusurakan urakoitsijavalinta (Husso) Investointitaloudessa on varattu euroa arkkuhauta-alueen rakentamista varten sekä euroa muistolehdon kunnostamista varten Rauhannummen hautausmaalla. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Hankintailmoitus liitteenä 5. Tarjouspyyntöasiakirjat on hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa ( 64). Kirkkovaltuusto on hyväksynyt arkkuhauta-alueen rakentamista varten tarvittavan hautausmaakaavan muutoksen ja Tuomiokapituli on vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen. Vahvistusilmoitus on liitteenä 6. Tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin yhteensä kahdeksan. Tarjouspyynnön mukainen valintaperuste on Hinnaltaan edullisin. Tarjoukset pyydettiin kahdesta kunnostusvaihtoehdosta: 1. Maaperän kunnostus seulomalla kivinen maa-aines pois 2.Vaihtamalla maamassat koko hautaussyvyydeltä 2,1 metriä.

14 Kirkkoneuvosto Samoilla tarjouspyyntöasiakirjoilla pyydettiin tarjous myös muistolehdon kunnostuksesta. Molemmissa arkkuhauta-alueen kunnostusvaihtoehdossa edullisimman tarjouksen jätti Hyvinkään Tieluiska Oy. Urakoiden yhteenlaskettu summa oli vaihtoehdossa euroa ja vaihtoehdossa euroa. Hinnat sisältävät myös muistolehdon kunnostuksen sekä arvonlisäveron 22 %. Tarjoukset sekä tarjousten avauspöytäkirja ovat liitteenä 7. Hyvinkään Tieluiska Oy:n edustajan, Juha Loukusan kanssa on käyty neuvottelu urakasta ja neuvottelun perusteella ei ilmennyt mitään epäselvyyksiä urakkaasiakirjoissa, piirustuksissa tai urakan sisällössä. Yrityksen jättämä tarjous on kokonaistarjous ja vastaa tarjouspyyntöä. Yritys on hoitanut lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa, josta todisteena on tarjouksen liitteenä voimassa oleva Rala todistus. Hautausmaan työntekijöiden kanssa on käyty neuvottelu eri kunnostusvaihtoehdoista. Massanvaihto todettiin selkeämmäksi ja kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Perusteena on, että kyseisellä alueella on kivisyyden lisäksi erittäin voimakkaasti jakoavaa, tasarakeista maa-ainesta. Tämä tasarakeinen maa-aines ei poistu seulomalla ja hautoja kaivettaessa haudat sortuvat laajalta alueelta tuennasta huolimatta. Sortuminen pidentää haudankaivuaikaa ja aiheuttaa runsaasti jälkitöitä. Seulonta on toimenpiteenä selvästi äänekkäämpi ja aiheuttaa enemmän häiriötä hautausmaalla. Seulonta vaihtoehto on perustellumpi silloin, kun seulonta tehdään nykyisen hautausmaa-alueen ulkopuolella (laajennusosa Hikiän suunnassa). Seulonta vaihtoehdossa urakan kokonaissumma ei ole etukäteen tarkkaan tiedossa. Tarjoukset on laskettu maaperäanalyyseihin perustuvien arvioiden pohjalta eikä lopullinen vaihtomaantarve ole tarkkaan tiedossa. Vaihtotarpeeseen ei ole huomioitu jakoavan maaaineksen määrää, koska tarkkaa tietoa määrästä ei ole. Urakan kesto on noin kaksi kuukautta. Työ voitaisiin urakoitsijan puolesta aloittaa Valitaan urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen molemmissa kunnostusvaihtoehdoissa tehnyt Hyvinkään Tieluiska Oy. Kunnostetaan arkkuhauta-alue vaihtamalla maamassat koko hautaussyvyydeltä 2,1 m. Tarjouksen mukainen urakkasumma (sisältäen muistolehdon kunnostuksen) on euroa. Valtuutetaan talousjohtaja Jouni Lätti ja ylipuutarhuri Markku Husso allekirjoittamaan urakkasopimus seurakunnan puolesta. Todetaan, että ylipuutarhurin johtosäännön 5 2 momentin mukaisesti ylipuutarhurin tehtävänä on huolehtia toimialansa korjaus-, muutos- ja uudisrakennustöiden valvonnasta. Ylipuutarhuri Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Kirkkoneuvosto Kirkon sähkö- ja valaistuskorjauksen työmaakokouspöytäkirja nro 4 sekä vastaanottotarkastuksen kokouspöytäkirja (Lätti) Kirkon korjauksen työmaakokouspöytäkirja 4 sekä vastaanottotarkastuksen allekirjoittamaton kokouspöytäkirja ovat erillisinä liitteinä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 138 Veikkarin kerhotilan ostaminen (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan jatkaa neuvotteluja Veikkarin kerhotilan ostamisesta sekä valtuutti talousjohtaja Jouni Lätin ja kirkkoneuvoston jäsen Pentti Helttusen jatkamaan neuvotteluja. Neuvottelijat tapasivat myyjän edustajat , jolloin saavutettiin yhteinen näkemys mahdollisesta kauppahinnasta. Myyjille jätettiin tarkennettu tarjous kerhotilan ostamisesta (liite 8, salainen). Lomien vuoksi lopullinen vastaus tarjoukseen saadaan vasta kokousviikolla. Hyväksytään neuvottelutulos. Kaupasta on laadittu ostosopimus, joka esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Laaditaan lisätalousarvioesitys kirkkovaltuustolle kerhotilan ostamisen ja kunnostuksen vaatimasta rahoituksesta. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Kirkkoneuvosto Kerhotilan vuokraaminen (Lätti) Seurakunta on järjestänyt kaksi iltapäiväkerhoa Tapainlinnan koululle. Koululta on ilmoitettu, että syksyllä 2009 koulu ei voi enää tarjota tiloja iltapäivätoiminnalle tilanahtauden vuoksi. Lapsityö on kartoittanut mahdollisia muita vaihtoehtoja. Kirkonmäellä olisi tarkoitukseen sopivaa tilaa, mutta vanhemmat ja johtava lapsityönohjaaja pitävät välimatkaa liian pitkänä. Koulun läheltä Kehrääjäkadulta on tullut tietoon Hyvinkään Vanhustentalosäätiön kerhotila, joka olisi mahdollista vuokrata iltapäivätoiminnan käyttöön. Kiinteistöpäällikkö, johtava lapsityönohjaaja ja talousjohtaja ovat todenneet yhdessä kiinteistön edustajien kanssa tilan soveltuvan käytännössä sellaisenaan iltapäivätoiminnan käyttöön. Läheisyydessä on myös hyvät ulkoilumahdollisuudet. Säätiön edustajien kanssa on neuvoteltu vuokrasopimusluonnos (liite 9). Sopimus on neuvoteltu jatkuvaksi kerhovuosi kerrallaan, ellei sopimusta sanota irti. Vuokran määräksi on neuvoteltu 600 euroa/kuukausi, ja se esitetään sidottavaksi elinkustannusindeksiin. Vuokrataan Hyvinkään Vanhustentalosäätiöltä kerhotila lähinnä iltapäivätoiminnan käyttöön alkaen ja hyväksytään vuokrasopimus (liite 9). Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että vuokrasopimukseen kirjataan vuokranantajan tavanomainen vastuu vuokrattavan tilan käyttökunnosta. 140 IT-yhteistyöalueen valmistelun eteneminen (Lätti) Kirkkoneuvosto hyväksyi IT-alueyhteistyön aiesopimuksen kokouksessaan ( Tuusulan ja Nurmijärven seurakuntien yhteistyö- ja kustannustenjakosopimus IT-alueyhteistyöstä ). Kirkkoneuvosto suhtautui kriittisesti siihen, että kirkossa ei luoda yhtä yhtenäistä järjestelmää, jollaiseen ajan kanssa muiden yhteiskunnan sektoreiden tapaan joudutaan joka tapauksessa siirtymään. Tämänkaltaisia välivaiheen ratkaisuja kirkkoneuvosto ei näe tarkoituksenmukaisina eikä taloudellisina. Kirkkoneuvosto korosti voimakkaasti sitä, että ainakin hiippakuntatasolla tulisi pysyä yhtenäisenä yksikkönä. Lisäksi kirkkoneuvosto ihmetteli kirkkohallituksen tarkemman ohjeistuksen puuttumista mm. sopimusmalleista.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen on pidetty hiippakunnallinen - neuvottelupäivä. Pääkaupunkiseudun suuret seurakuntataloudet (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ovat päätyneet muodostamaan oman IT-alueensa perustellen ratkaisuaan mm. sillä, että seurakuntatalouksien koko ja tarvittavat tietotekniset ratkaisut poikkeavat olennaisesti hiippakuntien muiden seurakuntien tarpeista ja että jo nykyisellään ko. seurakuntatalouksilla on paljon yhteisiä ohjelmistoratkaisuja. Pääkaupunkiseudun ympärille on muodostumassa Kehä-IT aluekeskus, johon kuuluisivat aiesopimuksen hyväksyneiden Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien seurakuntien lisäksi Lohjan ja Porvoon rovastikuntien seurakunnat sekä Kirkkonummen seurakunta. Raaseporin ja Hangon seurakuntayhtymät liittynevät kuitenkin suunnitteilla olevaan ruotsinkieliseen IT-palvelukeskukseen. Mukaan tulevien uusien seurakuntatalouksien tulee hyväksyä osaltaan em. aiesopimus kesäkuun alkupuolella, jos ne haluavat liittyä kaavailtuun ITaluekeskukseen. Varsinainen yhteistyösopimus tulee valmistella ja hyväksyä kirkkohallituksen ohjeiden mukaan (ja taloudellisen tuen saamiseksi) tammikuun 2010 loppuun mennessä. Kirkkohallitus valmistelee mallia esisopimuksesta ja yhteistyösopimuksesta ITaluekeskuksia varten. Lisäksi kirkkohallitus valmistelee hakemuslomakkeen arvonlisäverovapautuksen hakemista varten IT-aluekeskuksille. Valmistelun edetessä on tullut myös yhä ilmeisemmäksi, että on perusteltua siirtää kaikki päätoimiset atk-henkilöt heti IT-aluekeskuksen perustamisen jälkeen ko. yksikön työntekijöiksi. Merkitään IT-alueyhteistyön valmistelutilanne tiedoksi. Merkittiin IT-alueyhteistyön valmistelutilanne tiedoksi. 141 Palkanlaskija Marja-Leena Rillan koulutus (Lätti) Kirkkohallitus on neuvotellut IT-alueyhteistyön tukemiseksi Kirkkohallitus akatemia -koulutusprojektin. Siihen osallistuvat voivat suorittaa tietojenkäsittelyn perustutkinnon eli datanomin tutkinnon oppisopimusperusteisena näyttötutkintona sekä Microsoftin sertifiointitestejä. Koulutus kestää 2-3 vuotta, sisältää 36 lähiopetuspäivää ja sen nettokulut ilman matka- ja mahdollisia majoituskuluja ovat noin euroa arvonlisäveroineen (liite 10, esite ja opetussuunnitelman esittely).

18 Kirkkoneuvosto Palkanlaskija Marja-Leena Rilla on ilmaissut halukkuutensa osallistua ko. koulutukseen. Hän käyttää tällä hetkellä noin 65 % työajastaan tietohallinnon tehtäviin ja on kiinnostunut siirtymään kokopäiväisesti tietohallintotehtäviin uuden IT-yhteistyöalueen puitteissa. Marja-Leena Rilla on suorittanut aikanaan merkonomin tutkinnon. Kirkkoneuvoston periaatepäätös tutkintoon tähtäävän opiskelun tukemisesta on seuraava: Tutkintoon tähtäävän opiskelun tukeminen (KN , 110) 1) Seurakunta tukee harkinnan mukaan ammatillista pätevyyttä lisäävää täydennys- ja peruskoulutuksen luontoista tutkintoon tähtäävää koulutusta ja osallistuu koulutuskulujen kattamiseen koulutusmäärärahoista. Kustakin yksittäisestä tilanteesta päätetään erikseen. Opetukseen osallistuminen on palkatonta, mutta näyttökokeet voi suorittaa työaikana. 2) Oppisopimuskoulutuksen työjärjestelyistä ja kulujen mahdollisista korvauskäytännöistä sovitaan tapauskohtaisesti. Oppisopimuskoulutuksessa palkka maksetaan normaaleilta työajoilta ja koulutusjaksot ovat palkattomia. Käytännössä kirkkoneuvoston on päättänyt tukea vuonna 2008 lastenohjaajan perustutkinnon suorittamista siten, että myös koulutusjaksot ovat palkallisia. Kirkkohallitus akatemian mukainen tietohallintoasiantuntijoiden koulutus on monin osin sellaista täydennyskoulutusta, jota seurakuntien tulee järjestää joka tapauksessa tietohallinnon parissa työskenteleville. Koulutus palvelee pääosin välittömästi käytännön työelämän tarpeita. Koulutukseen liittyvät kehittämishankkeet liittyvät osaltaan kirkon IT-toiminnan kehittämiseen. Koulutus antaa lisävalmiuksia toimia IT-aluekeskusten erilaisissa tietohallinnon tehtävissä. Tämä koulutusmuoto on erittäin edullista verrattuna kaupallisiin atkkoulutuksiin. Hyväksytään palkanlaskija Marja-Leena Rillan osallistuminen Kirkkohallitus akatemia -koulutukseen. Maksetaan koulutuksen ja enintään kolmen Microsoft -sertifikaatin kulut, nettomäärältään noin euroa, seurakunnan varoista. Koulutusjaksot ovat palkallisia, mutta matka- ja mahdolliset majoituskulut jäävät työntekijän kustannettaviksi. Mikäli Marja-Leena Rilla siirtyy perustettavan IT-aluekeskuksen palvelukseen koulutuksen kestäessä, koulutuskulut siirtyvät vastaavasti ko. yksikön vastuulle. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

19 Kirkkoneuvosto Selvityspyyntö pitopalvelun keittiön kylmäsäilytystilojen puutteista (Lätti) Hyvinkään ympäristöterveydenhuolto on toistuvasti todennut tarkastuksissaan, että pitopalvelun keittiössä on liian vähän kylmäsäilytystilaa nykyiseen toimintaan nähden. Ruoan jäähdyttämiseen tarkoitettua jäähdytyskaappia joudutaan käyttämään ruoan säilyttämiseen eivätkä jäähdytettävät ruokaerät jäähdy elintarvikemääräysten mukaisesti neljässä tunnissa +6 C:n lämpötilaan (liite 11). Pitopalvelun keittiö on aikanaan rakennettu toteutuneeseen toimintaan nähden liian pieneksi. Myös säädökset ja niiden tulkinta ovat kiristyneet. Keittiö on ahdas ja uusille säilytystiloille on erittäin vaikea löytää luontevia ja toiminnan kannalta käyttökelpoisia paikkoja. Kylmäkaappeja ei voida sijoittaa saleihin (vaikka niissä on säilytyskaapistoja astioille ja liinoille), koska tilaisuuksien aikana ylimääräinen tuotteiden siirtely ei ole mahdollista. Ratkaisuksi ongelmaan pääemäntä esittää, että keittiössä tehdään tarpeelliset uudelleenjärjestelyt, joilla tarvittava lisäkylmäkaappi saadaan sijoitetuksi keittiön tiloihin. Järjestely vaatii teknisiä asennustöitä. Ilmoitetaan vastauksena Hyvinkään ympäristöterveydenhuollon selvityspyyntöön, että 1) Pitopalvelun keittiön tilankäyttöä tarkistetaan siten, että tarvittava lisäkylmäkaappi saadaan sijoitettua ja asennettua keittiön puolelle. 2) Hankinta toteutetaan muiden vuoden 2009 keittiön laitehankintojen yhteydessä syyskaudella Ehdotus hyväksyttiin. 143 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen (Lätti) Seurakunnan tilintarkastajat ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen seurakunnan vuoden 2008 hallinnosta ja taloudenpidosta (liite). Alkuperäinen tilintarkastuskertomus säilytetään arkistossa III Ffe:1. Tilintarkastajat esittävät 1) tilinpäätöksen hyväksymistä 2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta

20 Kirkkoneuvosto Esitetään kirkkovaltuustolle, että se 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008 tiedoksi 2) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta Ehdotus hyväksyttiin. Tilintarkastajien kirkkoneuvostolle jättämä kertomus käsitellään erikseen myöhemmin kirkkoneuvostossa. 144 Kirkkoteatterityön opintomatka Oberammergauhun v Kirkkoteatterityö suunnittelee opintomatkaa Oberammergauhun v Matkan hankesuunnitelma on liitteenä 12. Kyseessä on opintomatka maailman arvostetuimpaan passiodraamaan. Osallistujat ovat seurakuntamme passiodraamatyöskentelyssä mukana olevia henkilöitä. Matkan kokonaiskustannukset ovat yhteensä Ehdotetaan, että osallistujien osanottomaksuksi tulee 650 eli yhteensä ja seurakunta avustaa matkaa eurolla. Toivotaan, että kirkko neuvosto hyväksyy hankkeen ja että seurakunnan varoista voidaan suorittaa euron ennakkomaksu. Päätettiin, ettei asiaa käsitellä tässä kokouksessa, koska asian valmistelu oli hoidettu kirkkoherran vuosiloman aikana ja valmistelu oli jäänyt jossain määrin puutteelliseksi.

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) Kokouspäivä Paikka ja aika: Masalan seurakuntasali Tinantie 4, 15.10.2013 klo 18.00 20.15 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka klo 19.35 asti

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Aika Torstai 20.3.2014 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa - poistui klo

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot