Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ylipuutarhuri , ja ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Risto Nihtilä Marja Orenius

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 120 Kokouksen avaus 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 123 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 124 Virkamääräyspyyntö pastori Minttu Taloselalle pastori Saija Lottosen äitiyslomasijaisuus 125 Virkamääräyspyyntö pastori Hanna Leppälälle 126 Edustajat lähetysjärjestöjen vuosijuhlille kesällä Hyvinkään seurakunta otteluisäntänä pesäpallo-ottelussa Tahko Vimpeli kutsu luottamushenkilöille ja työntekijöille 128 Opetusministeriön päätös kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamisesta Hyvinkään kirkon muutos ja korjaustyöt 129 Tuomiokapitulin päätös kirkkovaltuuston hyväksymien hautausmaiden käyttösuunnitelmien vahvistamisesta 130 Papiston työalaneuvottelusta kirkkoneuvostolle tiedoksi 131 Kytäjän kirkon 70-vuotisjuhla Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 133 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 134 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 135 Traktorin hankinta 136 Rauhannummen arkkuhauta-alueen ja muistolehdon kunnostusurakan urakoitsijavalinta 137 Kirkon sähkö- ja valaistuskorjauksen työmaakokouspöytäkirja nro 4 sekä vastaanottotarkastuksen kokouspöytäkirja 138 Veikkarin kerhotilan ostaminen 139 Kerhotilan vuokraaminen 140 IT-yhteistyöalueen valmistelun eteneminen 141 Palkanlaskija Marja-Leena Rillan koulutus 142 Selvityspyyntö pitopalvelun keittiön kylmäsäilytystilojen puutteista 143 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 144 Kirkkoteatterityön opintomatka Oberammergauhun v Lapsityön toiminnan ja talouden selvitystyöryhmän esitys 146 Muita asioita 147 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Virren 429 ja alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 122 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Nihtilä ja Marja Orenius. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa torstaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 123 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että 135 ja 136 käsitellään heti pykälän 123 jälkeen. Lisäksi päätettiin käsitellä lisäesityslistan asia: 1. Lapsityön toiminnan ja talouden selvitystyöryhmän esitys

4 Kirkkoneuvosto Virkamääräyspyyntö pastori Minttu Taloselalle pastori Saija Lottosen äitiysloman sijaisuus Hyvinkään seurakunnan VII seurakuntapastori Saija Lottonen jää äitiyslomalle lukien. Äitiysloman päättymispäivä on Nuorisopastorin virkaa hoitavalle Saija Lottoselle on kevään aikana etsitty sopivaa, nuorisotyöstä innostunutta ja siinä osaamista ja kokemusta omaavaa sijaista. Haastattelujen jälkeen kirkkoherra, kasvatuksen vastuukappalainen Juha Koivulahti ja nuorisopastori Saija Lottonen ovat päätyneet esittämään kirkkoneuvostolle ja Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille virkamääräyksen pyytämistä pastori Minttu Taloselalle. Tapaamisen ja keskustelujen jälkeen hänestä saatiin hyvä, vakuuttava ja motivoituneen työntekijän vaikutelma. Erityisesti hänen koettiin sopivan nyt haettavaan nuorisopapin tehtävään. Minttu Talosela on 30-vuotias. Hän asuu Hämeenlinnassa. Hän on valmistunut teologian maisteriksi v Helsingin yliopistosta ja saanut pappisvihkimyksen Lapualla tammikuussa Lisäksi hänellä on n. 70 opintoviikon verran opintoja kauppatieteistä Vaasan yliopistossa. Minttu Talosela on ollut Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa työssä toukokuusta 2008 alkaen. Sijaisuus Hämeenlinnassa päättyy elokuun lopussa Lisäksi hän on ollut seurakuntapapin tehtävässä Ylihärmän seurakunnassa vajaat kaksi vuotta Ylihärmässä hänen tehtäviinsä kuuluivat laaja-alaisesti nuoriso- ja rippikoulupapin tehtävät. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa hänen tehtäväalueensa on vanhainkotityö. Minttu Talosela on tällä hetkellä Lapuan hiippakunnan pappi. Hänen esittäytymiskirjeensä on liitteenä 1. KJ 6:33 mukaan seurakuntapastorin virkaan tuomiokapituli määrää hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin on ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tilaisuus antaa lausunto. Esitetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Minttu Talosella annetaan virkamääräys Hyvinkään seurakunnan vs. VII seurakuntapastoriksi Saija Lottosen äitiysloman ajaksi Ehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto Virkamääräys pastori Hanna Leppälälle Pastori Hanna Leppälällä on virkamääräys Hyvinkään seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi saakka (Pappisvihkimys ja virkamääräys, Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta ). Hän toimii pastori Maria Siekkisen äitiysloman sijaisena. Pastori Maria Siekkisen äitiysloma päättyy hänen nyt antamansa tiedon mukaisesti Äitiyslomansa jatkoksi Maria Siekkisellä on oikeus 29 päivän vuosilomaan, joka päättyy Mahdollisesta hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Maria Siekkinen asuu nykyään perheensä kanssa Kurikassa. Maria Siekkinen on ilmoittanut puhelimitse, ettei hän aio anoa hoitovapaata, vaan tulee irtisanoutumaan Hyvinkään seurakunnan seurakuntapastorin virasta. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin seuraavat istunnot ovat ja , johon viimeistään asia tulee saada ja mielellään jo 5.5. istuntoon, koska nykyinen virkamääräys päättyy Hanna Leppälä on ansiokkaasti hoitanut seurakuntapapin tehtäväänsä. Hän on hienosti käynnistänyt omalta osaltaan työalojaan: oppilaitostyötä, nuorten aikuisten toimintaa, parisuhdetyötä ja Tuomasmessupapin tehtävää. Hänen työhönsä ja häneen pappina on oltu tyytyväisiä. Seurakunta on halukas jatkamaan hänen virkamääräystään. Esitetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Hanna Leppälä määrätään Hyvinkään seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan lukien edellyttäen, että Maria Siekkinen irtisanoutuu virasta. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Edustajat lähetysjärjestöjen vuosijuhlille kesällä 2008 Lähetysjärjestöjen vuosijuhlille lähetetään seurakunnan virallisia vuosikokousedustajia (SLS), edustajia seurakuntien edustajien kokoukseen (SPS, SLEY) sekä johtokunnan edustajia juhlille. Julistusjohtokunta on kokouksessaan päättänyt johtokunnan edustajien lähettämisestä ja heille maksettavista korvauksista sekä esittänyt kirkkoneuvostolle edustajien valitsemista. Johtokunta valitsi edustajat seuraavien lähetysjärjestöjen kesäjuhlille ja päätti heille maksettavista korvauksista: Lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivät Vihdissä Johtokunnan edustajaksi valittiin Hannele Karppinen. Radiolähetystyön (Sanansaattajat) valtakunnalliset kesäpäivät Lahdessa Johtokunnan edustajaksi valittiin Pekka Kiuttu. Kansanlähetyspäivät Kouvolassa Johtokunnan edustajaksi valittiin Esa Kivikangas. Kirkkoneuvostolle julistusjohtokunta päätti esittää nimettäväksi seuraavia edustajia Lähetysseuran ja Evankeliumiyhdistyksen juhliin: Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat, Tampere Seurakunta tekee päivän retken SLS:n vuosijuhlille Tampereelle lauantaina Matkanjohtajaksi on lupautunut Irja Pelkonen, käytännön järjestelyt hoitaa lähetyssihteeri Johanna Rantalankila. Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle Anja ja Tauno Tuomisen valitsemista seurakunnan edustajiksi. Valtakunnallinen Evankeliumijuhla (SLEY) Kristiinankaupungissa Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle kirkkoherra Ilkka Järvisen valitsemista seurakunnan edustajaksi. Lisäksi johtokunta päätti, että julistusjohtokunnan valitsemat edustajat antavat raportin julistusjohtokunnalle lähetysjärjestön kesäjuhlilta. Kirkkoneuvosto nimeää Tauno ja Anja Tuomisen seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille Tampereelle ja maksaa heille matka- ja osallistumiskulut päivärahoineen kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

7 Kirkkoneuvosto Sleyn evankeliumijuhlille Kristiinankaupunkiin kirkkoneuvosto nimeää kirkkoherra Ilkka Järvisen ja maksaa hänelle matka- ja osallistumiskulut päivärahoineen kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. Merkitään johtokunnan nimeämät edustajat tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. 127 Hyvinkään seurakunta otteluisäntänä pesäpallo-ottelussa Tahko Vimpeli kutsu luottamushenkilöille ja työntekijöille Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kohtaamisia, yhteisiä tapaamisia ja keskusteluja on korostettu vuosittain sekä hallinnon että seurakuntatyön monissa toimintasuunnitelmissa. Aiemmin oli toimintasuunnitelmaan mm. kirjattu, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden osallistuisivat yhdessä urheilutapahtumaan. Tapahtumaa ei kuitenkaan vielä ole toteutettu. Nyt kirkkoherra ja hallintosihteeri ovat neuvotelleet ja sopineet Tahko ry:n hallituksen puheenjohtajan Jorma Kosusen ja varapuheenjohtaja Tuula Vanhatalon kanssa seurakunnan otteluisännyydestä Tahko Vimpeli pesäpallo-ottelussa Jokaisessa Tahkon miesten superpesiksen kotiottelussa toimii otteluisäntä. Otteluisännyyteen kuuluu otteluilmoituksen maksaminen (600 euroa), avausheiton suorittaminen ja parhaiden pelaajien palkintojen hankkiminen (4 kpl). Lisäksi otteluisännällä on oikeus varata Tahkon VIP-teltta kokonaan tai osittain käyttöönsä eri sopimuksella. Otteluisäntä voi myös ottelutauolla toteuttaa pienimuotoisen tauko-ohjelman sekä jakaa omaa informaatiotaan ja esitteitään kentän sisäänkäynneissä. Tahko ry:n hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa on nyt siis sovittu, että seurakuntaa toimisi otteluisäntänä ja myös varaa VIP-teltan osittain käyttöönsä. VIP-teltan varausmaksu on 40 euroa/henkilö. Summaan sisältyy pääsyliput otteluun sekä virvoke- ja ruokatarjoilua. Osallistujamääräksi on arvioitu maksimissaan 50 henkilöä. Hyvinkään seurakunta toimii Tahko Vimpeli pesäpallo-ottelun otteluisäntänä ja hoitaa siihen liittyvät esittelyssä mainitut velvoitteet. Lisäksi seurakunta vuokraa VIP-teltan osittain käyttöönsä. Kutsu otteluun lähetetään kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenille puolisoineen sekä osalle työntekijöistä. Isännyyden kulut ja VIP-teltan kustannukset maksetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista.

8 Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin. Virkamiehet käyvät vielä neuvotteluja VIP-telttaan varattavasta paikkamäärästä, joka voi olla 50 suurempikin. Keskustelussa korostettiin mm., että seurakunnan väen tulisi näkyä joukosta sekä sanoman tulla luontevalla tavalla esille informaationa ja/tai tauko-ohjelmaosuudessa. 128 Opetusministeriön päätös kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamisesta Hyvinkään kirkon muutos ja korjaustyöt Opetusministeriö on tutkinut kirkkovaltuuston kokouksessaan tekemän päätöksen, jossa kirkkovaltuusto on hyväksynyt Helsingin valo- ja äänipalvelu Oy:n Tarja Ervastin laatimat suunnitelmat Hyvinkään kirkon muutos- ja korjaustyöstä. Opetusministeriö on kirkkolain 14 luvun 5 4 momentin nojalla päättänyt vahvistaa Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuuston alistetun päätöksen kirkkovaltuuston päätöksessä mainitulla tavalla. Merkitään opetusministeriön päätös tiedoksi ja saatetaan se myös kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. 129 Tuomiokapitulin päätös kirkkovaltuuston hyväksymien hautausmaiden käyttösuunnitelmien vahvistamisesta Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on pitämässään istunnossa vahvistanut kirkkovaltuuston hyväksymät hautausmaiden käyttösuunnitelmat. Merkitään tuomiokapitulin päätös tiedoksi ja saatetaan se myös kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto Papiston työalaneuvottelusta tiedoksi kirkkoneuvostolle Papisto kävi kirkkoherran johdolla työalaneuvottelun, jossa kuultiin jokaisen papin tämän hetken työtilanteesta ja tunnelmista sekä keskusteltiin tiimeittäin (julistus, kasvatus ja palvelu) työaloista ja niiden jakautumisesta tiimien ja papiston kesken, vapaapäiväkäytännöstä yms. Tarkoituksena on syksyn kuluessa allekirjoittaa päivitetty papiston työnjakokirja. Tämä neuvottelu oli ensimmäinen valmisteleva tapaaminen uuden ja edelleen hyvin toimivan, mahdollisimman tasapuolisen työnjaon aikaansaamiseksi. Muistion osio, jossa on lyhyesti kirjattu tiimikeskustelujen tuloksia, on liitteenä 2. Kesän 2009 yli toimitaan nykyisellä työnjaolla ja syksyllä jatketaan työnjakokirjan työstämistä. Aluetyökysymyksiin sekä muuhun työnjakoon liittyviä keskusteluja on näin haluttu saattaa myös kirkkoneuvostolle tiedoksi. Ehdotus. Keskustellaan tarpeen mukaan työnjako- ja työalakysymyksistä sekä merkitään muistio tiedoksi. Keskustelun kuluessa todettiin mm. että Kaukasten alueelta on tullut toiveita, että alue voisi saada oman aluepapin. Lisäksi useammassa puheenvuorossa esitettiin toive, että alueneuvostot saisivat kokoonpanoonsa takaisin kirkkoneuvoston edustajan. Asia päätettiin viedä valmisteluun ja tuoda kirkkoneuvoston käsittelyyn myöhemmin. 131 Kytäjän kirkon 70-vuotisjuhla Kytäjän kirkon 70-vuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina Juhlamessu on Kytäjän kirkossa klo 13. Messussa saarnaa lääninrovasti Jukka Iso-Herttua ja liturgina on aluepappi Petra Pohjanraito. Ennen messua klo on kunniavartio ja seppeleenlasku Kytäjän hautausmaan kaatuneiden muistomerkillä. Messun jälkeen on lounas ja juhlakahvit Maapirtillä. Lounaan ja kahvin jälkeen on virallisten tervehdysten vastaanotto ja päiväjuhla kirkossa. Puheen pitää kirkkoherra Ilkka Järvinen ja historiikin Solveig Crusell. Juhlatoimikunnalla on vielä keväällä kokous, jossa ohjelma lopullisesti viimeistellään, jonka jälkeen laaditaan varsinainen juhlakutsu, jota toukokuun alussa lähetetään eri tahoille, mm. seurakunnan luottamushenkilöille.

10 Kirkkoneuvosto Merkitään tiedoksi tämän hetkinen Kytäjän kirkon 70-vuotisjuhlan valmistelu. Merkittiin juhlan valmistelut tiedoksi. Lisäksi todettiin, että messussa siunataan ja otetaan käyttöön messukasukka ja stola. 132 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 13/ Eettinen asiantuntijapalvelu seurakuntasijoittajille Kirkkohallituksen yleiskirje 14/ Tietoa sijoittamisesta seurakunnille Kirkkohallituksen yleiskirje 15/ Seurakuntien sopimuspohjaiset IT-yhteistyöalueet Kirkkohallituksen yleiskirje 16/ Kiinteistöinvestointiin sisältyneen arvonlisäveron tarkistuslaskennat, kirjanpito ja tilinpäätöksen liitetiedot Kirkkohallituksen yleiskirje 17/ Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 133 Johto- ja toimikuntien asialistat Julistusjohtokunta Lähetysjärjestöjen kesäjuhlat 2. Raportti Kirkon evankelioimistyön konferenssista Kanttorin valinta tämän hetkinen tilanne 4. Kesäajan ohjelma 5. Sääksin leirikeskuksen juhannusjuhla 2009 Merkitään asialista tiedoksi. Asialista merkittiin tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 14-19/ Vs. nuorisosihteeri Kirsi Kupiaisen vuosilomamuutos 15. Hallintosihteeri Ritva Marjamäen vuosilomamuutos 16. Perheneuvoja Raili Yli-Saunamäen palkaton virkavapaus 17. Teologian yo. Heli Ansion seurakuntatyön harjoittelu 18. Vastaanottosihteeri Jaana Viitasen työn aloitus 19. Lastenohjaaja Riikka Hautakosken rippikoulukoulutus Talousjohtajan päätösluettelon asialista 19-39/ Kirkon kalustohankinnat v Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Markku Husso 21. Vuosilomamuutoksen hyväksyminen, Raili Reilio 22. Puhelinluettelotilaus vuodelle Sääksin leirikeskuksen emännän valinta 24. Sääksin keittiöapulaisten valinta kesäksi Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Marja-Leena Vaaranmaa 26. Varausohjelmiston koulutustilan vuokraus Laurea-ammattikorkeakoululta 27. Lastenohjaaja Eva Nybergin palkkauksen tarkistus suoritetun tutkinnon perusteella lukien 28. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaisiin talletuksiin 29. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kalervo Laakso 30. Määräaikainen työsopimus, Irene Keskitalo 31. Määräaikainen työsopimus, Kari Laurila 32. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kari Laurila 33. Tulostimien hankinta 34. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Katariina Rahko-Schouwvlieger 35. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Minna Kettunen 36. Työsuhdeasunnon vuokrasopimus, Leppälä 37. Vuosilomamuutosten hyväksyminen 38. Sähköpostiosoitteen tilaus, Jaana Viitanen ja Kirsi Marttila-Laurila 39. ATK-laitteiden ja ohjelmien hankinta Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

12 Kirkkoneuvosto Traktorin hankinta (Husso) Investointitaloudessa on varattu euroa Puolimatkan hautausmaan traktorin vaihtoa varten. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Tarjousaika päättyi Tarjoukset avattiin Avauspöytäkirja, tarjouspyyntö, hankintailmoitus sekä tarjoukset liitteenä numero X. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yhteensä kuusi yritystä. Neljä yritystä tarjosi kahta eri traktorimallia. Tarjouksista kolme oli hintatietojen osalta puutteellisia. Hämeen traktorin tarjouksesta puuttui huoltokustannukset ja HL-Vihannes Oy:n tarjouksesta puuttuivat lisätyövälineet: lumilinko ja kauha. Sara-Tuote Oy.n tarjouksesta puuttuivat huoltokustannuksista töiden osuus. Sara-Tuote Oy ja Agri-Haka Oy tarjosivat samoja traktorimerkkejä ja -malleja. Näistä Agri-Haka Oy:n tarjous oli hinnaltaan edullisempi. Kirkkohallituksen laatiman, hankintalakiin perustuvan ohjeistuksen mukaan tarjous on hylättävä, jos se on tarjouspyynnön vastainen, tai jos tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei ole esitetty vaadittavia hintaerittelyjä. Menettelytapa on tarkistettu julkisten hankintojen neuvontayksikön lakimieheltä, jonka mukaisesti hintatietojen täydentäminen jälkikäteen voi vaarantaa tasapuolisen kilpailun. Tämän vuoksi hintatiedoiltaan puutteellisen tarjouksen hylkääminen on paitsi tilaajan oikeus myös velvollisuus. Tämä menettely on vallitsevien oikeuskäytäntöjen mukainen. Tarjouspyynnön mukainen valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioidaan tärkeysjärjestyksessä seuraavien tekijöiden perusteella: 1. Hinta, 2. Tekniset ominaisuudet, 3. Laatutekijät ja ohjaamon ergonomia, 4. Huolto ja varaosien saatavuus, 5. Ympäristönäkökohdat. Vertailu tapahtui tarjouksen mukana olleiden teknisten tietojen sekä koeajossa käyttökohteessaan Puolimatkan hautausmaalla. Tarjousten perusteella koeajoon pyydettiin seuraavat traktorit: Agrimarketin tarjoama John Deere, Agri-haka Oy:n tarjoamat kaksi eri Case mallia sekä Valtra Oy.n tarjoama Valtra. Näistä Valtra Oy ei pystynyt puhelimitse sovittuun määräaikaan mennessä (tiistai ) toimittamaan tarjottua konetta koeajoon, joten vertailu suoritettiin tarjouksen mukana olleiden teknisten tietojen perusteella. Tarjouspyynnössä mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti ensimmäiselle sijalle asetettiin Agri-Haka Oy:n tarjoama Case IH JXU 95. Case IH JXU 95. Tarjousten kooste sekä vertailutaulukko liitteenä numero X. Agri-Hakan tarjous oli myös kokonaishinnaltaan edullisin. Kokonaishintaan laskettiin tarjouspyynnön mukaisesti: koneen ostohinta toimituskuluineen, työvälineiden hinta, huoltokustannukset 5000 käyttötuntiin asti sekä hyvitys vaihtokoneesta.

13 Kirkkoneuvosto Todetaan, että HL-Vihannes Oy:n, Hämeen traktori Oy:n sekä Sara-Tuote Oy:n tarjoukset ovat hintatiedoiltaan puutteelliset, jonka vuoksi niitä ei hankintalain mukaisesti voida hyväksyä. Hyväksytään Agri-Haka Oy:n tarjous Case JXU 95:stä. Perusteluna päätökselle on, että kyseinen traktori on tarjouspyynnössä mainittujen vertailukohteiden mukaisesti arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisin. Agri-Haka Oy:n tarjous on myös hinnaltaan edullisin. Ostohinta ilman huoltokustannuksia on euroa josta vähennetään vaihtokoneen arvo euroa, jolloin välirahaksi jää euroa sisältäen arvonlisäveron 22%. Huoltokustannukset 5000 käyttötuntiin asti laskettuina ovat euroa. Valtuutetaan ylipuutarhuri Markku Husso allekirjoittamaan hankintasopimus. Ylipuutarhuri Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 136 Rauhannummen arkkuhauta-alueen ja muistolehdon kunnostusurakan urakoitsijavalinta (Husso) Investointitaloudessa on varattu euroa arkkuhauta-alueen rakentamista varten sekä euroa muistolehdon kunnostamista varten Rauhannummen hautausmaalla. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Hankintailmoitus liitteenä 5. Tarjouspyyntöasiakirjat on hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa ( 64). Kirkkovaltuusto on hyväksynyt arkkuhauta-alueen rakentamista varten tarvittavan hautausmaakaavan muutoksen ja Tuomiokapituli on vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen. Vahvistusilmoitus on liitteenä 6. Tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin yhteensä kahdeksan. Tarjouspyynnön mukainen valintaperuste on Hinnaltaan edullisin. Tarjoukset pyydettiin kahdesta kunnostusvaihtoehdosta: 1. Maaperän kunnostus seulomalla kivinen maa-aines pois 2.Vaihtamalla maamassat koko hautaussyvyydeltä 2,1 metriä.

14 Kirkkoneuvosto Samoilla tarjouspyyntöasiakirjoilla pyydettiin tarjous myös muistolehdon kunnostuksesta. Molemmissa arkkuhauta-alueen kunnostusvaihtoehdossa edullisimman tarjouksen jätti Hyvinkään Tieluiska Oy. Urakoiden yhteenlaskettu summa oli vaihtoehdossa euroa ja vaihtoehdossa euroa. Hinnat sisältävät myös muistolehdon kunnostuksen sekä arvonlisäveron 22 %. Tarjoukset sekä tarjousten avauspöytäkirja ovat liitteenä 7. Hyvinkään Tieluiska Oy:n edustajan, Juha Loukusan kanssa on käyty neuvottelu urakasta ja neuvottelun perusteella ei ilmennyt mitään epäselvyyksiä urakkaasiakirjoissa, piirustuksissa tai urakan sisällössä. Yrityksen jättämä tarjous on kokonaistarjous ja vastaa tarjouspyyntöä. Yritys on hoitanut lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa, josta todisteena on tarjouksen liitteenä voimassa oleva Rala todistus. Hautausmaan työntekijöiden kanssa on käyty neuvottelu eri kunnostusvaihtoehdoista. Massanvaihto todettiin selkeämmäksi ja kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Perusteena on, että kyseisellä alueella on kivisyyden lisäksi erittäin voimakkaasti jakoavaa, tasarakeista maa-ainesta. Tämä tasarakeinen maa-aines ei poistu seulomalla ja hautoja kaivettaessa haudat sortuvat laajalta alueelta tuennasta huolimatta. Sortuminen pidentää haudankaivuaikaa ja aiheuttaa runsaasti jälkitöitä. Seulonta on toimenpiteenä selvästi äänekkäämpi ja aiheuttaa enemmän häiriötä hautausmaalla. Seulonta vaihtoehto on perustellumpi silloin, kun seulonta tehdään nykyisen hautausmaa-alueen ulkopuolella (laajennusosa Hikiän suunnassa). Seulonta vaihtoehdossa urakan kokonaissumma ei ole etukäteen tarkkaan tiedossa. Tarjoukset on laskettu maaperäanalyyseihin perustuvien arvioiden pohjalta eikä lopullinen vaihtomaantarve ole tarkkaan tiedossa. Vaihtotarpeeseen ei ole huomioitu jakoavan maaaineksen määrää, koska tarkkaa tietoa määrästä ei ole. Urakan kesto on noin kaksi kuukautta. Työ voitaisiin urakoitsijan puolesta aloittaa Valitaan urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen molemmissa kunnostusvaihtoehdoissa tehnyt Hyvinkään Tieluiska Oy. Kunnostetaan arkkuhauta-alue vaihtamalla maamassat koko hautaussyvyydeltä 2,1 m. Tarjouksen mukainen urakkasumma (sisältäen muistolehdon kunnostuksen) on euroa. Valtuutetaan talousjohtaja Jouni Lätti ja ylipuutarhuri Markku Husso allekirjoittamaan urakkasopimus seurakunnan puolesta. Todetaan, että ylipuutarhurin johtosäännön 5 2 momentin mukaisesti ylipuutarhurin tehtävänä on huolehtia toimialansa korjaus-, muutos- ja uudisrakennustöiden valvonnasta. Ylipuutarhuri Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Kirkkoneuvosto Kirkon sähkö- ja valaistuskorjauksen työmaakokouspöytäkirja nro 4 sekä vastaanottotarkastuksen kokouspöytäkirja (Lätti) Kirkon korjauksen työmaakokouspöytäkirja 4 sekä vastaanottotarkastuksen allekirjoittamaton kokouspöytäkirja ovat erillisinä liitteinä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 138 Veikkarin kerhotilan ostaminen (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan jatkaa neuvotteluja Veikkarin kerhotilan ostamisesta sekä valtuutti talousjohtaja Jouni Lätin ja kirkkoneuvoston jäsen Pentti Helttusen jatkamaan neuvotteluja. Neuvottelijat tapasivat myyjän edustajat , jolloin saavutettiin yhteinen näkemys mahdollisesta kauppahinnasta. Myyjille jätettiin tarkennettu tarjous kerhotilan ostamisesta (liite 8, salainen). Lomien vuoksi lopullinen vastaus tarjoukseen saadaan vasta kokousviikolla. Hyväksytään neuvottelutulos. Kaupasta on laadittu ostosopimus, joka esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Laaditaan lisätalousarvioesitys kirkkovaltuustolle kerhotilan ostamisen ja kunnostuksen vaatimasta rahoituksesta. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Kirkkoneuvosto Kerhotilan vuokraaminen (Lätti) Seurakunta on järjestänyt kaksi iltapäiväkerhoa Tapainlinnan koululle. Koululta on ilmoitettu, että syksyllä 2009 koulu ei voi enää tarjota tiloja iltapäivätoiminnalle tilanahtauden vuoksi. Lapsityö on kartoittanut mahdollisia muita vaihtoehtoja. Kirkonmäellä olisi tarkoitukseen sopivaa tilaa, mutta vanhemmat ja johtava lapsityönohjaaja pitävät välimatkaa liian pitkänä. Koulun läheltä Kehrääjäkadulta on tullut tietoon Hyvinkään Vanhustentalosäätiön kerhotila, joka olisi mahdollista vuokrata iltapäivätoiminnan käyttöön. Kiinteistöpäällikkö, johtava lapsityönohjaaja ja talousjohtaja ovat todenneet yhdessä kiinteistön edustajien kanssa tilan soveltuvan käytännössä sellaisenaan iltapäivätoiminnan käyttöön. Läheisyydessä on myös hyvät ulkoilumahdollisuudet. Säätiön edustajien kanssa on neuvoteltu vuokrasopimusluonnos (liite 9). Sopimus on neuvoteltu jatkuvaksi kerhovuosi kerrallaan, ellei sopimusta sanota irti. Vuokran määräksi on neuvoteltu 600 euroa/kuukausi, ja se esitetään sidottavaksi elinkustannusindeksiin. Vuokrataan Hyvinkään Vanhustentalosäätiöltä kerhotila lähinnä iltapäivätoiminnan käyttöön alkaen ja hyväksytään vuokrasopimus (liite 9). Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että vuokrasopimukseen kirjataan vuokranantajan tavanomainen vastuu vuokrattavan tilan käyttökunnosta. 140 IT-yhteistyöalueen valmistelun eteneminen (Lätti) Kirkkoneuvosto hyväksyi IT-alueyhteistyön aiesopimuksen kokouksessaan ( Tuusulan ja Nurmijärven seurakuntien yhteistyö- ja kustannustenjakosopimus IT-alueyhteistyöstä ). Kirkkoneuvosto suhtautui kriittisesti siihen, että kirkossa ei luoda yhtä yhtenäistä järjestelmää, jollaiseen ajan kanssa muiden yhteiskunnan sektoreiden tapaan joudutaan joka tapauksessa siirtymään. Tämänkaltaisia välivaiheen ratkaisuja kirkkoneuvosto ei näe tarkoituksenmukaisina eikä taloudellisina. Kirkkoneuvosto korosti voimakkaasti sitä, että ainakin hiippakuntatasolla tulisi pysyä yhtenäisenä yksikkönä. Lisäksi kirkkoneuvosto ihmetteli kirkkohallituksen tarkemman ohjeistuksen puuttumista mm. sopimusmalleista.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen on pidetty hiippakunnallinen - neuvottelupäivä. Pääkaupunkiseudun suuret seurakuntataloudet (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ovat päätyneet muodostamaan oman IT-alueensa perustellen ratkaisuaan mm. sillä, että seurakuntatalouksien koko ja tarvittavat tietotekniset ratkaisut poikkeavat olennaisesti hiippakuntien muiden seurakuntien tarpeista ja että jo nykyisellään ko. seurakuntatalouksilla on paljon yhteisiä ohjelmistoratkaisuja. Pääkaupunkiseudun ympärille on muodostumassa Kehä-IT aluekeskus, johon kuuluisivat aiesopimuksen hyväksyneiden Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien seurakuntien lisäksi Lohjan ja Porvoon rovastikuntien seurakunnat sekä Kirkkonummen seurakunta. Raaseporin ja Hangon seurakuntayhtymät liittynevät kuitenkin suunnitteilla olevaan ruotsinkieliseen IT-palvelukeskukseen. Mukaan tulevien uusien seurakuntatalouksien tulee hyväksyä osaltaan em. aiesopimus kesäkuun alkupuolella, jos ne haluavat liittyä kaavailtuun ITaluekeskukseen. Varsinainen yhteistyösopimus tulee valmistella ja hyväksyä kirkkohallituksen ohjeiden mukaan (ja taloudellisen tuen saamiseksi) tammikuun 2010 loppuun mennessä. Kirkkohallitus valmistelee mallia esisopimuksesta ja yhteistyösopimuksesta ITaluekeskuksia varten. Lisäksi kirkkohallitus valmistelee hakemuslomakkeen arvonlisäverovapautuksen hakemista varten IT-aluekeskuksille. Valmistelun edetessä on tullut myös yhä ilmeisemmäksi, että on perusteltua siirtää kaikki päätoimiset atk-henkilöt heti IT-aluekeskuksen perustamisen jälkeen ko. yksikön työntekijöiksi. Merkitään IT-alueyhteistyön valmistelutilanne tiedoksi. Merkittiin IT-alueyhteistyön valmistelutilanne tiedoksi. 141 Palkanlaskija Marja-Leena Rillan koulutus (Lätti) Kirkkohallitus on neuvotellut IT-alueyhteistyön tukemiseksi Kirkkohallitus akatemia -koulutusprojektin. Siihen osallistuvat voivat suorittaa tietojenkäsittelyn perustutkinnon eli datanomin tutkinnon oppisopimusperusteisena näyttötutkintona sekä Microsoftin sertifiointitestejä. Koulutus kestää 2-3 vuotta, sisältää 36 lähiopetuspäivää ja sen nettokulut ilman matka- ja mahdollisia majoituskuluja ovat noin euroa arvonlisäveroineen (liite 10, esite ja opetussuunnitelman esittely).

18 Kirkkoneuvosto Palkanlaskija Marja-Leena Rilla on ilmaissut halukkuutensa osallistua ko. koulutukseen. Hän käyttää tällä hetkellä noin 65 % työajastaan tietohallinnon tehtäviin ja on kiinnostunut siirtymään kokopäiväisesti tietohallintotehtäviin uuden IT-yhteistyöalueen puitteissa. Marja-Leena Rilla on suorittanut aikanaan merkonomin tutkinnon. Kirkkoneuvoston periaatepäätös tutkintoon tähtäävän opiskelun tukemisesta on seuraava: Tutkintoon tähtäävän opiskelun tukeminen (KN , 110) 1) Seurakunta tukee harkinnan mukaan ammatillista pätevyyttä lisäävää täydennys- ja peruskoulutuksen luontoista tutkintoon tähtäävää koulutusta ja osallistuu koulutuskulujen kattamiseen koulutusmäärärahoista. Kustakin yksittäisestä tilanteesta päätetään erikseen. Opetukseen osallistuminen on palkatonta, mutta näyttökokeet voi suorittaa työaikana. 2) Oppisopimuskoulutuksen työjärjestelyistä ja kulujen mahdollisista korvauskäytännöistä sovitaan tapauskohtaisesti. Oppisopimuskoulutuksessa palkka maksetaan normaaleilta työajoilta ja koulutusjaksot ovat palkattomia. Käytännössä kirkkoneuvoston on päättänyt tukea vuonna 2008 lastenohjaajan perustutkinnon suorittamista siten, että myös koulutusjaksot ovat palkallisia. Kirkkohallitus akatemian mukainen tietohallintoasiantuntijoiden koulutus on monin osin sellaista täydennyskoulutusta, jota seurakuntien tulee järjestää joka tapauksessa tietohallinnon parissa työskenteleville. Koulutus palvelee pääosin välittömästi käytännön työelämän tarpeita. Koulutukseen liittyvät kehittämishankkeet liittyvät osaltaan kirkon IT-toiminnan kehittämiseen. Koulutus antaa lisävalmiuksia toimia IT-aluekeskusten erilaisissa tietohallinnon tehtävissä. Tämä koulutusmuoto on erittäin edullista verrattuna kaupallisiin atkkoulutuksiin. Hyväksytään palkanlaskija Marja-Leena Rillan osallistuminen Kirkkohallitus akatemia -koulutukseen. Maksetaan koulutuksen ja enintään kolmen Microsoft -sertifikaatin kulut, nettomäärältään noin euroa, seurakunnan varoista. Koulutusjaksot ovat palkallisia, mutta matka- ja mahdolliset majoituskulut jäävät työntekijän kustannettaviksi. Mikäli Marja-Leena Rilla siirtyy perustettavan IT-aluekeskuksen palvelukseen koulutuksen kestäessä, koulutuskulut siirtyvät vastaavasti ko. yksikön vastuulle. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

19 Kirkkoneuvosto Selvityspyyntö pitopalvelun keittiön kylmäsäilytystilojen puutteista (Lätti) Hyvinkään ympäristöterveydenhuolto on toistuvasti todennut tarkastuksissaan, että pitopalvelun keittiössä on liian vähän kylmäsäilytystilaa nykyiseen toimintaan nähden. Ruoan jäähdyttämiseen tarkoitettua jäähdytyskaappia joudutaan käyttämään ruoan säilyttämiseen eivätkä jäähdytettävät ruokaerät jäähdy elintarvikemääräysten mukaisesti neljässä tunnissa +6 C:n lämpötilaan (liite 11). Pitopalvelun keittiö on aikanaan rakennettu toteutuneeseen toimintaan nähden liian pieneksi. Myös säädökset ja niiden tulkinta ovat kiristyneet. Keittiö on ahdas ja uusille säilytystiloille on erittäin vaikea löytää luontevia ja toiminnan kannalta käyttökelpoisia paikkoja. Kylmäkaappeja ei voida sijoittaa saleihin (vaikka niissä on säilytyskaapistoja astioille ja liinoille), koska tilaisuuksien aikana ylimääräinen tuotteiden siirtely ei ole mahdollista. Ratkaisuksi ongelmaan pääemäntä esittää, että keittiössä tehdään tarpeelliset uudelleenjärjestelyt, joilla tarvittava lisäkylmäkaappi saadaan sijoitetuksi keittiön tiloihin. Järjestely vaatii teknisiä asennustöitä. Ilmoitetaan vastauksena Hyvinkään ympäristöterveydenhuollon selvityspyyntöön, että 1) Pitopalvelun keittiön tilankäyttöä tarkistetaan siten, että tarvittava lisäkylmäkaappi saadaan sijoitettua ja asennettua keittiön puolelle. 2) Hankinta toteutetaan muiden vuoden 2009 keittiön laitehankintojen yhteydessä syyskaudella Ehdotus hyväksyttiin. 143 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen (Lätti) Seurakunnan tilintarkastajat ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen seurakunnan vuoden 2008 hallinnosta ja taloudenpidosta (liite). Alkuperäinen tilintarkastuskertomus säilytetään arkistossa III Ffe:1. Tilintarkastajat esittävät 1) tilinpäätöksen hyväksymistä 2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta

20 Kirkkoneuvosto Esitetään kirkkovaltuustolle, että se 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008 tiedoksi 2) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta Ehdotus hyväksyttiin. Tilintarkastajien kirkkoneuvostolle jättämä kertomus käsitellään erikseen myöhemmin kirkkoneuvostossa. 144 Kirkkoteatterityön opintomatka Oberammergauhun v Kirkkoteatterityö suunnittelee opintomatkaa Oberammergauhun v Matkan hankesuunnitelma on liitteenä 12. Kyseessä on opintomatka maailman arvostetuimpaan passiodraamaan. Osallistujat ovat seurakuntamme passiodraamatyöskentelyssä mukana olevia henkilöitä. Matkan kokonaiskustannukset ovat yhteensä Ehdotetaan, että osallistujien osanottomaksuksi tulee 650 eli yhteensä ja seurakunta avustaa matkaa eurolla. Toivotaan, että kirkko neuvosto hyväksyy hankkeen ja että seurakunnan varoista voidaan suorittaa euron ennakkomaksu. Päätettiin, ettei asiaa käsitellä tässä kokouksessa, koska asian valmistelu oli hoidettu kirkkoherran vuosiloman aikana ja valmistelu oli jäänyt jossain määrin puutteelliseksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/ Kirkkovaltuuston kokous 3/2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 3.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Myrskylän seurakunta PÖYTÄKIRJA 5-10 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 2010 Kirkkoneuvosto Aika: 14.4.2010 klo 18.15 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Virén Päivi n varapuheenjohtaja

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 26.10.2016 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 27.1.2016 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2016 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2016 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2016 1 Kirkkoneuvosto Esityslista/Pöytäkirja Aika: 04.05.2016 klo 17.00 17.50 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2011 1 ( 7 ) 18.3.2011 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 17.3.2011 klo 17 18.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srkneuvoston puheenjohtaja,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot