SUUPOHJA-info 1/2008 KOHEESIO JA KILPAILUKYKY... Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suupohjan seutukunnan infolehti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUPOHJA-info 1/2008 KOHEESIO JA KILPAILUKYKY... Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suupohjan seutukunnan infolehti"

Transkriptio

1 SUUPOHJA-info 1/2008 Suupohjan seutukunnan infolehti kuksen udun Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suomen aluekehityksen ohjelmarakennetta muutetaan hallituksen viime joulukuussa tekemän tavoitepäätöksen perusteella. Nykyiset aluekeskusalueet ovat jatkossa mukana kansallisessa koheesio- ja kilpailukyky -ohjelmassa (KOKO). KOKOn valmistelu on käynnissä ja ohjelman sisältö hyväksyttäneen huhtikuussa. Ohjelma käynnistyy vuoden 2009 alusta ja sitä toteutetaan vuoteen 2013 saakka. Ohjelmauudistuksella tavoitellaan yksinkertaisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Aluekeskusohjelmaa nykyisin toteuttavat alueet (35 kpl) kuten Kauhajoen seutu valmistelevat syksyllä 2008 uuden innovaatio- työllisyys ja elinkeinostrategian ohjelman pohjaksi varten. Alueet voivat ilmoittautua ohjelmaan syksyllä. Ohjelman alueita pyritään eriyttämään eri aluetyypeittääin, jolloin tyyppejä ovat mm. maakuntaveturit, pienet kaupunkiseudut ja maaseutualueet. Seutujen merkitys aluekehittämisessä on kasvanut, joten samanlaista strategista lähestymistapaa kuin mitä AKO on toteuttanut, suositaan jatkossakin. Ohjelmat pyritään myös sovittamaan maakuntaohjelmiin. Ohjelman rahoitustaso on vielä auki, mutta rahoitukseen on suunniteltu palkitsevuutta eli hyvä ohjelma palkittaisiin isommalla valtionrahoituksella. Teak Teknologiakeskus laajenee s. 2 Food Park -tehdas harjassa ja Food Park -talo avasi ovensa s. 3 Maahanmuuttostrategia valmistumassa s. 4 Yrityshautomo jatkaa s. 6 Logistiikan opintoja suunnitteilla syksyksi s. 8 KOHEESIO JA KILPAILUKYKY... Food Park -ainesosatehtaan tuotanto käynnistyy kesään mennessä. Kuvassa Linseedin toimitusjohtaja Matti Sepponen (vas.) ja Norbioxin toimitusjohtaja Jari Siivari. Lisää s. 3. Suupohja-INFO Julkaisija: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Toimituksen postiosoite: C/o LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Päätoimittaja: Ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma p s-posti: Toimitussihteeri: Seututiedottaja Tiina Rantakoski p tai s-posti:

2 Teak Teknologiakeskuksen toiminta laajenee. Teak kehittää Teuvalle kansainväliset mittasuhteet täyttävän puu- ja huonekalualan teknologiakeskuksen. Rakentaminen on alkanut loppuvuodesta 2007 ja toiminta käynnistyy syksyllä Teak Teknologiakeskuksen tärkein tavoite on on edistää ja aktivoida yritystoiminnan kehittymistä. Parhaiten tämä tapahtuu koulutetun henkilökunnan avulla, kiteyttää toimitusjohtaja Lars Kronqvist. Teknologiakeskuksen toiminta koostuu kolmesta erillisestä kokonaisuudesta, jotka nivoutuvat saumattomasti yhteen. Toiminnot ovat osaamisen kehittäminen, uuden tuotantoteknologian kehittäminen ja oheispalvelujen kehittäminen. Lars Kronqvist kertoo, että jatkossa kehitetään uudentyyppisiä korkean teknologian koulutusohjelmia. Näitä ovat esimerkiksi CNC-koulutus ja tuotannonohjaukseen suunnitellut koulutukset. Teknologiakeskuksessa kehitetään myös uutta tuotantoteknologiaa. Teak on panostanut uusiin kone- ja laitehankintoihin, joiden ja osaamisen avulla Teak pystyy jatkossa ratkomaan alan yritysten teknologiaongelmia. Erityisesti panostamme tuotannonohjaukseen, jota pystymme tekemään Euroopan nykyaikaisimmilla laitteilla. Tuotantoteknologian osalta palvelemme kaikkia tuotantoyrityksiä, emme pelkästään puu- ja huonekalualan yrityksiä. Tavoitteena on palvella yrityksistä lähteviä tarpeita, Kronqvist korostaa. Teknologiakeskuksen laajennusosaan perustetaan myös konevalmistuslaboratorio. Suomessa ei tällä hetkellä valmisteta puu- ja huonekalualan koneita ja laitteita lähes lainkaan. Suurin osa alan koneista tuodaan Italiasta ja Saksasta. Tavoitteena onkin palauttaa kiinnostus kotimaiseen kone- ja laitevalmistukseen. Laitekehityslaboratoriossa kehitetään uusien teknologioiden ja viimeisimpien tutkimusten avulla toimivia ratkaisuja alan teollisuudelle. Laboratoriossa tehdään vain kehitystyö, tarvittavat koneet valmistetaan lähialueen metallialan yrityksissä ja yhteistyöverkostoissa. HighTech Chamber Osa teknologiakeskusta on myös HighTech Chamber (HTC), joka on uuteen teknologiaan perustuva oppimis- ja tutkimusympäristö. HTC on avoin kaikille opiskelijoille ja muille alasta kiinnostuneille. HTC:hen sijoittuu myös Teakin uusi HighTech-kirjasto, joka suurelta osin tulee perustumaan digitaaliseen tietoon ja monipuolisiin hakuohjelmiin. Kirjasto liitetään osaksi valtakunnallista julkista kirjastoverkostoa. HTC:n toimintoihin liitetään myös uusimmat suunnittelu- ja työstöohjelmat, joiden käyttökelpoisuutta omassa suunnittelussa ja tuotannossa yritykset voivat kokeilla. HTC mahdollistaa myös digineuvottelut ja kansainvälisten kokousten ja seminaarien pitämisen sekä uudentyyppisen etäopetuksen. Vaasan yliopiston kanssa on kehittäillä huonekalualan teknologiaprofessuuri. Toimitusjohtaja Lars Kronqvistilla on vahva usko huonekalualan myönteisiin näkymiin ja kansainvälistymiseen. Alan näkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Yrityksissä on jopa työntekijäpulaa ja niihin todellisiin tarpeisiin olemme kehittäneet näitä uusia koulutuksia. Etenkin suurimmat puualan yritykset ovat investoineet ja uskaltaneet lähteä kehittämisprosessiin mukaan ja niillä menee hyvin. Teknologiakeskus rakentuu syksyksi Teak Teknologiakeskukseen rakennetaan uutta toimitilaa yhteensä n neliötä, josta toimistotilaa on n. 500 neliötä ja uutta tuotanto- ja laboratoriotilaa n. 700 neliötä. Toimistotila rakennetaan kahteen kerrokseen. Alempi kerros tulee Teak Teknologiakeskuksen käyttöön, kun taas kakkoskerrokseen tulee ulkopuolisia toimijoita. Yläkerrasta tiloja on varannut toistaiseksi ainakin Suupohjan Seutuverkko Oy ja SEK. Lisäksi uuden huonekaluprofessuurin tilat sijoitetaan yläkertaan. Rakennettavaan tuotantotilaan sijoitetaan myös Teakin uudet laboratoriotilat ja sinne keskitetään myös uusimman teknologian koneet ja laitteet kuten esim. robotit ja CNC-koneet. Laboratorioon tulee mm. tuotannonohjauksen koulutuslaitteisto, joka on Suomen uudenaikaisin. Uudisrakentamisen yhteydessä vanhaan kiinteistöön tehdään pintaremontti ja mm. keittiö uusitaan. Rakennusinvestoinnin ja uusien laitteiden budjetti on yhteensä n. 3,5 miljoonaa euroa Teak Teknologiakeskuksen rakentaminen on aikataulussa. Rakentaminen alkoi loppuvuodesta 2007 ja valmista on syksyllä 2008.

3 Food Park -talo avasi ovensa. Kunhan opasteet ja valomainokset saadaan kuntoon, löytää Food Park -talon helposti Topeekan varrelta samasta pihapiiristä ammattikorkeakoulun liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikön kanssa. Food Park -talossa istuu maaliskuussa työnsä aloittanut FP Food Park Oy:n toimitusjohtaja Matti Lähdesmäki. Samoissa tiloissa on ennestään Kauhajoen elintarviketutkimuslaitos ja jatkossa varmaan enemmänkin elintarvikealan kehittäjiä. Food Park on elintarviketeollisuuden puolestapuhuja. Perusajatuksena on tehdä Suupohjasta houkutteleva alue elintarvikealan osaajille ja yrityksille. Yhteistyötä teemme muun muassa Satakunnan ja rannikon kanssa, sanoo Matti Lähdesmäki. Lähdesmäki kertoo aikovansa kiertää kymmeniä yrityksiä alueella kartoittamassa niiden tarpeita ja näkymiä. Suupohjassa on viitisenkymmentä yritystä ja kun mukaan laskee Pohjois- Satakunnan ja rannikon, niitä on yli 70. Lähdesmäki tuntee elintarviketeollisuuden tarkkaan; hän siirtyi Kauhajoelle monikansallisen Univar-konsernin palveluksesta. Sitä ennen hän on toiminut mm. Altiassa ja Mallasjuoma Oy:llä. FP Food Park Oy vastaa Kauhajoen seudun aluekeskusohjelman elintarvikeosion koordinoinnista. Lähdesmäki korostaa yrityksen roolia osaamisen välittäjänä. Ainesosatehdas valmistuu Kauhajoelle. Food Park -tuotantotilat ovat valmistumassa Kauhajoen Aronkylään. Tilojen harjannostajaisia vietettiin perjantaina 18. huhtikuuta ja tuotanto käynnistyy kesän aikana. Kyseessä on Pohjoismaissa ainutlaatuinen kasviperäisten ainesosien erotteluun ja jalostukseen keskittynyt tehdas, jossa toimivat yritykset Oy Linseed Protein Finland Ltd ja Nordic Bioextracts, Norbiox Oy. Tilat on rakennuttanut Kauhajoen kaupunki. Pellavan ainesosia tuottava Linseed käynnistää pellavajakeiden tuotannon ennen kesää. Toimitusjohtaja Matti Sepposen mukaan tuotteet antavat elintarviketeollisuuden tuotekehitykselle paljon mahdollisuuksia luoda uusia ja terveellisiä elintarvikkeita. Osaamista otetaan muualta, kun tarvetta tulee. Tarkoitus on luoda useita yhteistyösopimuksia osaajaverkoston kanssa. Ensimmäinen sopimus on jo allekirjoitettu Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Myös yrityskontekteissa ei jättäydytä vain omalle alueelle, Lähdesmäki korostaa. Tiivistä yhteistyö on tietysti myös elintarvike- ja ympäristötutkimuslaitoksen kanssa sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikön kanssa. Mahdollisuuksia yhteistyöhön antavat alan asiantuntijat molemmissa laitoksissa, ammattikorkeakoulun opetustilat ja elintarvikealan tuotekehitysyksikkö. Osakeyhteiön lähiajan toimintaa on osakeanti touko-kesäkuun vaihteessa. Lähdesmäen mukaan osakkuusyritykset saavat ottaa käyttöönsä Food Park - brändin omassa markkinoinnissaan. Tavoitteena on saada kaikki kärkiyritykset mukaan. Lähdesmäki kiteyttää Food Park -brandin sanomaksi: ammattimaisesti tuotettua hyvää laatua kotimaisista raaka-aineista. Kehittämisen painopisteiksi Lähdesmäki nimeää kasvisten jatkojalostuksen, kasvihuonetuotannon ja lihan jatkojalostuksen. Yrityksissä on paljon potentiaalia. Kauhajoki on Suomen suurimpia maatalouspitäjiä ja alkutuotannon jatkojalostus on tärkeätä. Oy Linseed Protein Finland Ltd työllistää tällä hetkellä 8 työntekijää, mutta tuotannollisen toiminnan käynnistyminen nostaa työntekijämäärän n. 15 henkilöön. Uusien työntekijöiden palkkaaminen ja heille suunnattu oppisopimuskoulutus aloitetaan elokuussa Markkinanäkymät lupaavat Norbiox Oy:n kesällä käynnistyvä toiminta tulee sisältämään mm. pellavasta, rypsistä, kaurasta ja luonnonmarjoista löytyvien ainesosien erotusprosesseja. Toimitusjohtaja Jari Siivari arvioi, että markkinanäkymät ainesosateollisuudessa ovat lupaavat. Norbiox Oy tarjoaa teollisia valmistuspalveluita kasviperäisten ainesosien Matti Lähdesmäki aloitti FP Food Park Oy:n toimitusjohtajana maaliskuussa. Lähdesmäen mielestä pienille yrittäjille avautuu uusia mahdollisuuksia, kun isot elintarvikealan yritykset karsivat ja keskittävät toimintojaan. Kun isot tekevät entistä isompia sarjoja, pienille avautuu mahdollisuuksia tuottaa erikoistuneita tuotteita, Lähdesmäki sanoo ja kertoo hyvänä esimerkkinä Kauhajoen Palvaamon sopimuksen ABC:n kanssa. Palvaamo toimittaa tuotteitaan koko Suomen ABC-ketjulle. Myös alihankinta on entistä yleisempää. Food Park Oy markkinoi Kauhajokea yritysten sijoituspaikaksi, mm. Aronkylän Food Park -yrityspuistoon mahtuu alan yrityksiä. Myös elintarvikelaboratorion palveluja halutaan markkinoida entistä enemmän mm. laadun tarkkailuun. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Matti Lähdesmäki P erottamiseksi terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin ja myös kosmetiikkaan. Yrityksellä on palvelutoiminnan lisäksi myös omaa tuotevalikoimaa, jota valmistetaan suurimmaksi osaksi vientimarkkinoille. Yritys työllistää ensimmäisenä toimintavuotenaan noin 10 henkilöä. Henkilökunnan määrä tulee kuitenkin kasvamaan tuotannon laajentuessa. Food Park tehdastilat ovat suuruudeltaan 1372 neliötä. Rakennushankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 3,3 miljoonaa euroa. Rakennus on ainutlaatuinen ja korkeaa hygieniatasoa vaativa elintarvikepuolen laitos, jonka rakentamisessa sen eri vaiheissa on pitänyt ottaa korkeat laatuvaatimukset huomioon. Osa tiloista on ns. ATEX-direktiivin mukaisia tiloja.

4 Hyvin hoidettu kotouttaminen kaiken a ja o Suupohjan maahanmuuttostrategia valmistuu. Suupohjan maahanmuuttostrategiaa esiteltiin seminaarissa. Suupohjan maahanmuutostrategia on valmistumassa; kuusi teemaryhmää on valmistellut omilta osiltaan strategiaa ja nyt näkemykset on koottu yhteen. Koordinointiryhmän puheenjohtaja Lasse Hautala kertoi Suupohjan olevan tässä työssä maamme etulinjassa. Oli ihailtavaa, että monien teemaryhmien johtopäätökset olivat yhteneviä. Tämä kuvastaa sitä, että asioita on mietitty perusteellisesti. Jäljelle on jäänyt mahdollisimman vähän mustia aukkoja. Hautala kertoi, että yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana. Jo nyt huhtikuussa yrityksiä ja julkishallinnon edustajia lähtee rekrytointimatkalle Vietnamiin ja tavoitteena on, että jo alkusyksystä runsas 20 työperäistä maahanmuuttajaa muuttaa Suupohjaan. Lähinnä metalli- ja huonekaluteollisuuden yritykset tarvitsevat mm. hitsaajia, kokoonpanotyöntekijöitä, puuseppiä ja pintäkäsittelijöitä. Maahanmuuttostrategian työseminaarissa puhunut johtaja Olli Vihanta Pohjois-Pirkanmaan työvoimatoimistosta kertoi kokemuksista, joita alueella on saatu muutaman vuoden aikana. Vihanta korosti kotouttamisen merkistystä. Kotouttaminen on hoidettava perusteellisesti ja hyvin. Tärkeätä yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan välinen yhteistyö; kaikkien on otettava siitä vastuu. Vihannan mukaan on hyvä keskittyä muutamaan kansallisuuteen; näin muuttajia pystytään palvelemaan riittävästi omalla kielellä. Virtain alueella on keskitytty inkerin paluumuuttajien ja venäläisten kotouttamiseen. Mäntässä painopiste on kiina- Nikkarikeskus laisten maahanmuuttossa ja Parkanossa virolaisen ja venäläisen vuokratyövoiman kotouttamisessa. Virtain kaupunki palkkasi venäläistaustaisen maahanmuuttokoordinaattorin, joka ottaa muuttajat vastaan. Vihanta pitää muuttajien taustan tuntevan koordinaattorin roolia erittäin tärkeänä. Hän hoitaa tuloprosessin ja kielen alkuopetuksen. Toinen tehtävä on auttaa yrityksiä. Paluumuuttajat sijoitetaan heti yrityksiin töihin tai harjoitteluun; ketään ei jätetä odottamaan työttömänä ratkaisua. Yritykset ovat olleet tyytyväisiä ja maahanmuuttajien tyytyväisyydestä kertoo se, että lähes sadasta muuttajasta vain muutama on muuttanut alueelta pois. Kielikurssit auttavat Maahanmuttajien puheenvuoron piti Nadja Huusko, Etelä-Pohjanmaan Maahanmuuttajat ry:n puheenjohtaja. Yhdistys perustettiin syksyllä 2007 maahanmuuttajien äänitorveksi; jäseniä on nyt 21. Koska maahanmuuttajien osuus on Etelä-Pohjanmaalla melko pieni, kuva muodostuu tiedotusvälineiden kautta. Valitettavasti tiedotusvälineissä olemme vain numeroita, Huusko totesi. Yhdistyksen kautta halutaan levittää tietoa muista kulttuureista ja samalla säilyttää ja kehittää omaa kulttuuria uudessa kotimaassa. Olemme tukihenkilöitä keskenämme. Huuskon mukaan valitettavasti moni maahanmuuttaja jää yhteiskunnan ulkopuolelle; ongelmana on mm. huono kielitaito. Huusko korostikin kielikurssien tärkeyttä Palvelupiste ja koordinaattori välttämättömiä Seminaarissa oli esillä maahanmuuttostrategian painopisteitä. Tämänhetkistä tilannetta esitteli aluekeskusohjelman ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma, joka on koonnut strategian yhdessä Carita Latikan ja Johanna Peltoniemen kanssa. Strategiatyössä nousi esiin, että Suupohjassa tarvitaan maahanmuuttajia palveleva piste, josta voisi muodostua monikulttuurinen keskus. Piste toimisi viestinnän solmukohtana ja toisi myös hiljaista tietoa suomalaisista käytännöistä. Seudullisia palveluja kartoittanut työryhmä toi esille kotouttamispolun, jonka tarkoituksena on luoda sujuva muutto alueelle. Tärkeätä olisi tarjota ensi vaiheen asuntola, joka toimisi tukipisteenä ja josta muutettaisiin varsinaiseen asuntoon. Kunnalliset vuokra-asunnot ovat täysin käytössä, joten lisää asuntoja tarvitaan. Kotoutuvan ryhmän kieltä osaavan maahanmuuttokoordinaattorin palkkaamista pidettiin erittäin tärkeänä. Työllisyyden teemaryhmä arvioi, että seuraavan viiden vuoden aikana Suupohjaan muuttaisi peräti 800 työperäistä maahanmuuttajaa, kertoi Timo Vesiluoma. Työryhmän pitävät myös puolisoiden työllistymistä tärkeänä. Kieli- ja kulttuurikoulutus on osa kotouttamista. Tavoitteena on, että maahanmuuttajille tarjotaan nosstop -periaatteella suomen kielen koulutusta. Perustiedot kerätään taskuoppaisiin. Aktiivinen rekrytointi kohdentuu maihin, joista jo on saapunut alueelle työntekijöitä. Näitä ovat esim. Puola, Venäjä, Ukraina ja Viro sekä uutena Vietnam ja mahdollisesti muut nousevat kohdemaat.

5 Taloyhtiöihin valokuitupalvelut. Suupohjan Seutuverkon toimitusjohtaja Aatu Samppala kertoo, että uusi tekniikka mahdollistaa valokuidun ominaisuudet taloyhtiöihin ilman, että sisäverkon kaapelointia tarvitsee muuttaa. Yritysten ja yksityisten lisäksi myös taloyhtiöt voivat saada valokuituyhteyden Suupohjan Seutuverkon alueella, jossa on otettu ensimmäisenä Etelä-Pohjanmaalla käyttöön uusi VDSL2-tekniikka. Tämän avulla pystytään siirtämään erittäin suuria nopeuksia, kuten 100M/100M tavallisessa puhelinverkossa lyhyitä matkoja kerrostalon tai rivitalon sisällä. Toisin sanoen asuntoihin on mahdollista saada valokuidun ominaisuudet muuttamatta sisäverkkokaapelointia. Riittää, kun valokuitu vedetään taloyhtiön puhelinjakamoon, toimitusjohtaja Aatu Samppala kertoo. Tällä hetkellä Suupohjassa on vajaaseen 20 taloyhtiöön rakennettu valokuitu ja ensimmäiset otettiin käyttöön helmikuun aikana. Tänä vuonna valokuitua taloyhtiöiölle rakennetaan ainakin Kauhajoen Kalkunmäessä sekä Karijoen keskustassa. Kalkunmäessä vedetään samalla yksityisliittymiä. Lisää taloyhtiöitä on valmius rakentaa tänä vuonna kiinnostuksen mukaan. Valokuituverkossa olevan taloyhtiön huoneistot saavat itselleen nyt yhtä piuhaa pitkin niin lankapuhelimen, internetin kuin TV-palvelutkin. Halvimmillaan yhden megatavun liittymän saa jopa alle kahdellakymmenellä eurolla kuukaudessa, Samppala painottaa. Lisäksi huoneistoissa saadaan näkymään digi-tv-kanavat sillä lisäyksellä, että kaikki ohjelmat ovat automaattisesti tallessa viikon ajan taaksepäin. Toisin sanoen ohjelmat voi katsoa koska tahansa, kunhan sen tekee viikon sisällä sen ensiesityksestä. Kaukosäätimellä saa kotisohvalle myös esimerkiksi vuokravideoita. Suupohjan Seutuverkko jatkaa myös kuitu kotiin -liittymien rakentamista kesän aikana muutamissa kylissä. Toimitusjohtaja Aatu Samppala P. (06) Anne-Mari Leppinen P. (06) , Logistia-klusterilla isot rekrytointitarpeet. Logististen järjestelmien toimialan yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeet on kartoitettu. Rekrytointitarpeet ovat todella isot: yritykset arvioivat, että tarvitsevat lähivuosina yli 300 uutta työntekijää. Eniten on pulaa hitsaajista, koneasentajista sekä suunnittelijoista. Kartoituksessa oli mukana 12 yritystä. Haastatteluissa tuli selkeästi esiin toimialalla vallitseva työvoimapula ja rekrytointivaikeudet. Joissakin yrityksissä on jo mietitty erilaisia ratkaisumalleja kyseiseen ongelmaan. Esille nousi mm. muiden kuin ydintoimintojen ostaminen ulkopuolelta. Myös henkilöstön koulutustarve on tiedostettu, mutta resurssipulan vuoksi ei ole aikaa koulutukseen. Henkilöstön määrä haastatteluun osallistuneissa yrityksissä oli yhteensä 721 henkilöä. Toimihenkilöiden osuus määrästä on noin 37 % ja monissa yrityksissä toimihenkilöitä on enemmän kuin työntekijöitä. Toimihenkilöiden rekrytointitarve on yhteensä 75 henkilöä jakaantuen seuraavasti: - mekaniikkasuunnittelija 17 - automaatiosuunnittelija 16 - järjestelmäsuunnittelija 1 - myyjä 2 - muu toimihenkilö 39 Työntekijöiden tarpeeksi ilmoitettiin 242 henkilöä, joista ulkomaalaisia olisi arviolta 50. Tarve jakaantuu seuraavasti: - sähköasentajia 9 - koneasentajia 72 - koneistajia 10 - hitsareita Kartoituksen teki LC Logistics Center Oy. AKO-koordinaattori Jaana Suksi Logistia Kehitys - LC Logistics Center Oy P

6 Suupohjalaisilla paljon kontakteja maailmalle. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry teki Suupohjan seutukunnan kansainvälisten toimijoiden kartoituksen, jonka tuloksena syntyi KV-kontaktipankki. Kartoituksessa löydettiin yhteisöjen (kunnat, yritykset, yhdistykset, koulut, yms.) KV-kontakteja 250 kappaletta eri puolille maailmaa. Yksityisten henkilöiden KVkontakteja ei kartoitettu. Suupohjan KV-kontaktipankki mahdollistaa verkostojen jakamisen seudun toimijoiden välillä. Sen avulla uusien yhteistyökumppaneiden ja alueiden löytyminen helpottuu, ja uusista yhteistyöalueista kiinnostuneet kuulevat toisten kokemuksista. Myös kehittämistoiminta osaa pohjatiedon turvin kohdentaa toimenpiteitään KV-toimijoiden tarpeiden mukaisesti. Kiinnostuneet voivat tiedustella KV-kontakteja Kehittämisyhdistyksen toimistolta tai selata yhteistyömaita sen nettisivuilta. Kehittämisyhdistyksellä on toimistollaan myös kartta, johon jo kartoitetut 50 kontaktimaata ovat merkittyinä. Kyselyn tullessa, Kehittämisyhdistyksen henkilökunta kysyy KV-kontaktin omistajalta ensin luvan, ja sen saatuaan vasta antaa kontaktin omistajan yhteystiedot kontaktin kyselijälle. Sen jälkeen kontaktin omistaja ja kyselijät toimivat itsenäisesti keskenään. Näin esimerkiksi yritykset voivat päättää jakavatko kontaktejaan kilpailijoilleen vai ei. KV-pankkia päivitetään jatkuvasti Yhteisöt voivat jatkuvasti ilmoittaa tietoja kansainvälisistä kontakteistaan ja niiden muuttumisesta Kehittämisyhdistykselle: Terhi Välisalo p Kartoitus toteutettiin osana Kehittämisyhdistyksen hallinnoimaa LEADER+ rahoitteista hanketta Knowledge Based Economy, Observing the Present and Scanning the Future. Carina Forelius keräsi KV-kontaktipankin. Karttaan on merkittyinä ne 50 maata, joihin suupohjalaisilla toimijoilla on kontakteja. Kuva: Terhi Välisalo. Alkaville yrittäjille tarkoitettu yrityshautomo Faartti 2 jatkaa. Yrityshautomo Faartti jatkaa toimintaansa Suupohjassa. EUrahoitusta ei Faarttille ole tänä vuonna saatavilla, mutta koska kysyntä on melkoinen, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on päättänyt rahoittaa sitä kuntarahoituksella. Aikaisemmasta hankerahoitteisesta yrityshautomosta oli erittäin hyvät kokemukset. Faartti 2:n palvelut on tarkoitettu aloittavalle yrittäjälle ja juuri aloittaneille yrityksille. Faartti on suunnattu erityisesti logistiikka- ja metallialan, puu-, huonekalu- ja sisustusalan, elintarvikealan, hoiva- ja palvelualan sekä IVT- ja tietoverkkoalan yrityksille. Yrityshautomossa tuetaan aloittavia yrityksiä muun muassa asiantuntijapalveluja tarjoamalla. Hautomosopimukset ovat yleensä puolesta vuodesta vuoteen. Hautomo toteutetaan Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän, LC Logistics Center Oy:n, Pohjanmaan Nikkarikeskuksen, FP Food Park Oy:n ja Suupohjan kuntien välisenä yhteistyönä. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Ilppo Karesola P

7 Ajankohtaista Suupohjan osastolle huomiota. Suupohjan kunnat (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) osallistuivat yhteisosastolla Seinäjoella maaliskuun lopussa pidetyille Pytinki-messuille. Tekemisen meininkiä Suupohjassa -teemalla esillä ollut osasto palkittiin messujen toiseksi parhaana. Palkintoraadin mielestä osastolta välittyi sujuva kuntien yhteistyö alueensa markkinoinnissa, osastolla oli paljon esittelijöitä, asioita ja tekemisen meininkiä. Radin mukaan teema oli sopusoinnussa esittelijöiden rennon ja yhtenäisen asun kanssa. Osastolla oli reipas väritys, joka kutsui mukaan tutkimaan ja tekemään. Eri kuntien vahvuusalueet oli tuotu mukavasti esille ja toiminnat tukivat toisiaan. Lisäksi osasto oli keidas janoisille pohjaveden ystäville. Palkintoraatiin kuuluivat rakennusarkkitehti Kirsti Eloniemi, Ville Järvenpää Mainostoimisto Devillestä ja raadin puheenjohtajana toimi rakennusinsinööri/diplomi-insinööri Jorma Ollila. Esittelijät Juhani Saunaluoma Isojoelta, Heikki Rinta-Hoiska Karijoelta ja Marjo Nevala Teuvalta olivat tyytyväisiä yleisön kiinnostukseen. Tontteja on kyselty, esittelypaketteja otettu ja Hartwallin vesi on tehnyt kauppansa, he kuvailivat. Kunnat esittelivät osastolla mm. tonttitarjontaansa, muita asumismahdollisuuksia ja kunnissa tarjolla olevia etuuksia. Rakentajan päivä kiinnosti. Teuvalla kulttuuritalo Orrelassa pidetty Rakentajan päivä keräsi runsaasti väkeä tutustumaan kunnan palveluihin sekä yritysten tarjontaan. Erityisesti väki oli kiinnostunut mm. haja-asutusalueen jätevesimääräyksistä; luento keräsi Orrelan luentosalin täyteen. Muita luentoja oli päivän aikana rakennusten energiatodistuksesta, paloturvallisuudesta ja tonttitarjonnasta. Yritykset esittelivät rakentamiseen ja rahoitukseen liittyviä tuotteita ja palveluja. Jari ja Tarja Alanko Puutavaraliike J. Alangosta kertoivat olleensa myönteisesti yllättyneitä väkimäärään ja myös siihen, että kauppaa oli syntynyt mukavasti. Sotkaan ja Parraan Master Plan. Parran ja Sotkan alueille on luotu Master Plan eli toimintosuunnitelma. Ensimmäistä kertaa Suupohjan alueella toteutettiin kahden kunnan alueella sijaitsevien vapaa-ajan keskusten yhteistyönä näinkin mittava toimintasuunnitelma. Lähitulevaisuuden suunniteltuja kehittämistoimia ovat mm. hiihtoharjoittelu- ja kilpakeskuksen rakentaminen Parraan, lammen laajentaminen Parrassa, Sotkan ulkoilu- ja urheilukeskuksen yleissuunnitelman laatiminen sekä Sotka Asuuli ulkoilureittisuunnitelman toteuttaminen. Yhteistyön Parran ja Sotkan välillä on tarkoitus jatkua tiiviinä luomalla yhteistyöryhmä ja mahdollisesti hankkeella palkata koordinaattori

8 Logistiikan opinnot suunnitteilla Kauhajoelle Vaasan yliopiston avoin yliopisto suunnittelee aloittavansa Kauhajoella syksyllä 2008 kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon tähtäävät opinnot. Pääaineena on tuotantotalous ja koulutuksen painotus on logistiikan opinnoissa. Opinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Logistia-yritysverkoston, teknologiakeskus Logistian ja Kauhajoen seudun aluekeskusohjelman kanssa. Koulutuspäällikkö Helena Eteläaho P tai (06) Lisätietoa löytyy myös netistä: blog Kestävää energiahuoltoa ASPIRE-hankkeessa Suupohjassa kehitetään kestävää energiahuoltoa. Kestävä energiahuolto tarkoittaa paikallisten uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä sekä panostamista energiansäästöön ja energiatehokkuuteen. Kestävällä energiahuollolla on mittavat alueelliset vaikutukset. Kestävää energiahuoltoa kehitetään Suupohjassa osana kansainvälistä ASPIRE -projektia, joka jatkuu maaliskuun loppuun 2009 saakka. Tarkoituksena on, että toiminta-ajatus juurtuu alueelle ja sen toteuttaminen jatkuu alueella projektin päättymisen jälkeen. Projektipäällikkö Timo Hyttinen Puh (06) Venetreffit kalustealan ammattilaisille Pohjanmaan Nikkarikeskuksessa järjestetään tiistaina 20. toukokuuta Venetreffit. Tapahtuma on suunnattu kaluste- ja venealan ammattilaisille; tavoitteena on verkostoitua ja luoda kontakteja. Yhteistyökontakteja voi treffeillä luoda muun muassa alihankintaan, myyntiin ja ostoon. Osallistujille jaetaan konktaktilista, josta selviää mitä kukin yritys tekee, tarjoaa ja etsii. Apuna yritysten löytämisessä on kalustealan toimijat Anne Viitala ja Janne Liias sekä venealan toimijat Jouko Huju ja Ketek Oy: n edustaja. Tapahtuman järjestävät Pohjanmaan Nikkarikeskus, Puuteollisuusyrittäjät ry ja Kauhajoen seudun aluekeskusohjelma. Yhteistyössä ovat Venealan keskusliitto ja Teknologiakeskus Ketek Oy. Pohjanmaan Nikkarikeskus Anne Viitala P Tutustu ajankohtaisiin: -> uutiset -> tapahtumat Yhteystiedot: Kunnat ja seudulliset toimijat Isojoen kunta Teollisuustie Isojoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Jurvan kunta PL Jurva Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Karijoen kunta Kristiinantie Karijoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Kauhajoen kaupunki PL 500 (Hallintoaukio) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Teuvan kunta Pl 25 (Porvarintie 26) Teuva Puh. (06) Fax. (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Kauhajoen seudun aluekeskusohjelma / Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto Kauhajoki Puh Faksi S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry Seudullinen kulttuurisihteeri Reija Iso-Mustajärvi Sipiläntie Teuva Puh: S-posti: Kotisivu: Suupohjan seutuviestintä Seututiedottaja Tiina Rantakoski LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Puh S-posti:

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

Sisältöä: Mika Nisula oopperauralla s. 10 Mika Koski yrittäjäuralla s. 11 Saunatunnelmia s. 18 Kestävä Golf-viheriöt vievät energiahuolto

Sisältöä: Mika Nisula oopperauralla s. 10 Mika Koski yrittäjäuralla s. 11 Saunatunnelmia s. 18 Kestävä Golf-viheriöt vievät energiahuolto 1/2008 Sisältöä: Mika Nisula oopperauralla s. 10 Mika Koski yrittäjäuralla s. 11 Saunatunnelmia s. 18 Kestävä energiahuolto tavoitteena s. 8 RTunersien autoissa pelti kiiltää s. 16 Golf-viheriöt vievät

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2009. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. KOKO 2010. Suupohjan seutukunnan infolehti. KOKO-ohjelmatyön valmistelu alkoi s.

SUUPOHJA-info 1/2009. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. KOKO 2010. Suupohjan seutukunnan infolehti. KOKO-ohjelmatyön valmistelu alkoi s. Isojoki Kauhajoki Karijoki Kurikka Teuva SUUPOHJA-info 1/2009 Suupohjan seutukunnan infolehti Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. Aikuiskoulutuskeskus on vuosikymmenen

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2007. AKOssa kehitetään klustereita. Food park -tehtaan rakentaminen alkoi. Suupohjan seutukunnan infolehti

SUUPOHJA-info 1/2007. AKOssa kehitetään klustereita. Food park -tehtaan rakentaminen alkoi. Suupohjan seutukunnan infolehti SUUPOHJA-info 1/2007 Suupohjan seutukunnan infolehti AKOssa kehitetään klustereita Seudun kilpailukyvyn vahvistaminen on päätavoite Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmassa. Kauhajoen seutu on mukana uutena

Lisätiedot

SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI

SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI Kauhajoen seudun KOKO-ohjelma Energiaomavarainen seutu ja kestävä kehitys Energiateemaryhmä/eam. Ilppo Karesola, SEK Pottujätteestä euroja-hanke 2004-2006 Suupohjan Perunalaakso

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127 Viranomainen SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN PÖYTÄKIRJA KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Sivu 127 KOKOUSAIKA 28.12.2011 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA ESITTELIJÄ MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 2/2009. KOKO-ohjelmalle hyvät arviot. Suupohjan seutukunnan infolehti. Parran ja Sotkan yhteistyö etenee s. 5

SUUPOHJA-info 2/2009. KOKO-ohjelmalle hyvät arviot. Suupohjan seutukunnan infolehti. Parran ja Sotkan yhteistyö etenee s. 5 Isojoki Kauhajoki Karijoki Kurikka Teuva SUUPOHJA-info 2/2009 Suupohjan seutukunnan infolehti KOKO-ohjelmalle hyvät arviot. Kauhajoen seutu eli Suupohja sai erinomaiset arviot KOKO-ohjelman arvioinnissa.

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2006. Suupohjan seutukunnan infolehti. Tulevaisuustalkoissa pohditaan skenaarioita s. 2-3. Uusien kuntajohtajien näkemyksiä s.

SUUPOHJA-info 1/2006. Suupohjan seutukunnan infolehti. Tulevaisuustalkoissa pohditaan skenaarioita s. 2-3. Uusien kuntajohtajien näkemyksiä s. SUUPOHJA-info 1/2006 Suupohjan seutukunnan infolehti Yrityspalvelupiste palvelee Uutena seudullisena palveluna on aloittanut Yrityspalvelupiste YritysSuomi Suupohja. Se sijaitsee teknologiakeskus Logistiassa

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Kauhajoen seudun maahanmuuttostrategia

Kauhajoen seudun maahanmuuttostrategia Kauhajoen seudun maahanmuuttostrategia Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Lähtökohta 2.1 Mikä strategia on, miksi se on tehty? 2.2 Laatimisprosessi 2.3 Alueen väestö 2.4 Kauhajoen seudun elinkeinorakenne

Lisätiedot

SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3

SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3 SUUPOHJA-INFO 2/2005 Suupohjan seutukunnan infolehti HYVINVOINTIPALVELUJEN UUDET TUULET ESILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusia tuulia käsiteltiin kehittämisseminaarissa 12.10. Teknologiakeskus Logistiassa.

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Yrityksesi tulevaisuus Kauhajoen seudulla. Sijoittautumisen

Yrityksesi tulevaisuus Kauhajoen seudulla. Sijoittautumisen Yrityksesi tulevaisuus Kauhajoen seudulla Sijoittautumisen askeleet Tuemme alueelle sijoittuvia yrityksiä aktiivisilla ja tuloksekkailla käytännön toimilla ensimmäisestä tunnustelusta aina yritysyhteisömme

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 2/2007. Yrittäjiä ja aluekehittäjiä opintomatkalle Vietnamiin. Huippuluennoitsijat yrittäjyysseminaarissa.

SUUPOHJA-info 2/2007. Yrittäjiä ja aluekehittäjiä opintomatkalle Vietnamiin. Huippuluennoitsijat yrittäjyysseminaarissa. SUUPOHJA-info 2/2007 Suupohjan seutukunnan infolehti Yrittäjiä ja aluekehittäjiä opintomatkalle Vietnamiin. Joukko eteläpohjalaisia yritysten edustajia ja aluekehittäjiä matkustaa reilun viikon kestävälle

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Tilastoaineisto Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Elinkeinorakenne Muutosjoustavuus Riskitoimialojen tunnistaminen Teollisuus on edelleen suurin

Lisätiedot

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3.

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3. Kehittämiskeskus Oy Häme MAHDOLLISUUKSIEN enäjä asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille 1 Venäjä on Euroopan nopeimmin kasvava markkina-alue. Se tarjoaa

Lisätiedot

- VALOKUIDULLA ELINVOIMAA MAASEUDULLE - Anne-Mari Leppinen Hanna-Leena Pihlajaniemi 1.9.2011

- VALOKUIDULLA ELINVOIMAA MAASEUDULLE - Anne-Mari Leppinen Hanna-Leena Pihlajaniemi 1.9.2011 - VALOKUIDULLA ELINVOIMAA MAASEUDULLE - Anne-Mari Leppinen Hanna-Leena Pihlajaniemi 1.9.2011 Lukuja Verkon alueen koko: 5000 km2 Asukasmäärä: 44 000 Alueella on 7 kuntakeskusta sekä noin 55 kylää, joissa

Lisätiedot

Uutta vetovoimaa bisnekseen.

Uutta vetovoimaa bisnekseen. Magneetti vetää uusia mahdollisuuksia Kurikkaan Kurikan Magneetti on uusi yritysalue ja kaupungin ykköshanke, joka yhdistää keskustan ja kolmostien vilkkaan valtaväylän. Uutta vetovoimaa bisnekseen. WWW.KURIKKA.FI

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2011 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA HAKIJA TOIMINTALINJA,

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 2 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 7 Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 2 4 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana,

Lisätiedot

SUUPOHJA-INFO 1/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Suupohja hyvä esimerkki pienten keskusten kehittämisestä s. 2

SUUPOHJA-INFO 1/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Suupohja hyvä esimerkki pienten keskusten kehittämisestä s. 2 SUUPOHJA-INFO 1/2005 Suupohjan seutukunnan infolehti TEEMANA SEUTUYHTEISTYÖ. Suupohja-INFOn teemana on seutuyhteistyö. Lehdestä löydät kokemuksia muun muassa aluekeskusohjelma verkostopilotin toteuttamisesta.

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Pohjoismaat menettäneet teollisia työpaikkoja (1980 2010) lähes miljoonan Suomi = 240 000 Norja = 120 000 Ruotsi = 400 000 Tanska = 160 000 Suomi menettää

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa

Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa Tutkijanliikkuvuus avain kansainvälisyyteen -seminaari Karoliina Kokko Fulbright Center 28.5.2013 Fulbright Center Tehtävänä on edistää kansainvälistä

Lisätiedot

Keskitä yhteydet kasvun paikkaan.

Keskitä yhteydet kasvun paikkaan. Joensuun seutu Keskitä yhteydet kasvun paikkaan. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Investoi osaajiin ASIAKASPALVELUA, KOMMUNIKAATIOTA, VIESTINTÄÄ, TUKIPALVELUJA, SÄHKÖISTÄ LIIKETOIMINTAA, MARKKINOINTIA,

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto

Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi 9.9.2014 Helsinki www.helsinki.fi/ruralia 9.10.2013 1 Ruralia-instituutti on maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa Historiaa Pouttu Oy, perustettu Kannukseen 1938 Kannuslainen Poutun suku omistanut v. 2007 omistus siirtyi pääomasijoittaja Sponsor Capital Oy:lle 2007 syksyllä Sponsor Capital myi Lihapouttu Oy:n Atrialle

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa

Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa ELY-keskuksen neuvottelukunnan kokous 5.4.2017 Hannu Ahvenjärvi, Satakunnan ELY-keskus 5.4.2017 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen merkitys kunnille ja elinkeinoelämälle -seminaari 11.5.2011 Sanna Halttunen-Välimaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Turun toimisto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen logistiikkakoulutus

Pohjois-Suomen logistiikkakoulutus Pohjois-Suomen logistiikkakoulutus Marika Tuomela-Pyykkönen Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys Pohjoinen piiri Logistiikkafoorumi 29.1.2014 Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY on Suomen suurin hankinnan

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Palvelun kohderyhmäyrityksiin kuuluivat Yritysharavan yhteydessä rekrytointitarpeista raportoineet yritykset

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

VIPUVOIMAA VERKOSTOISTA!

VIPUVOIMAA VERKOSTOISTA! VIPUVOIMAA VERKOSTOISTA! MAAHANMUUTON ESR-KEHITTÄMISTYÖN SAAVUTUKSET Helsinki 13.11.2014 Tapani Kojonsaari EUROOPPALAISEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN TYÖVOIMA-, KOULUTUS JA ELINKEINOPOLITIIKASSA EDISTÄMÄLLÄ

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Kulttuuritalo Orrela, Ingman-sali, Porvarintie 51, Teuva Aika klo 19:00 - Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Jouko Jaakola

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 08/2017

KUNNANHALLITUS No 08/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2017 KOKOUSAIKA 09.05.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 106 107 108 109 31 110 32

Lisätiedot

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat TARJOUSPYYNTÖ Päivämäärä: 15.7.2014 Hankinnan / tarjouspyynnön nimike: Suupohjan Systeemit - uusien yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat asiantuntijatyöt Hankinnan tilaaja/ hankintayksikkö:

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Syksy 2017 Hannu Ahvenjärvi ja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 29.9.2017 Työllisyyskehitys Satakunnassa Työttömyyden kasvu taittui v. 2016. Tänä vuonna

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes Pk-yrittäjien tunnelmia 16.5.016 Nurmes Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 001 01 56000 46000 36000 43698 Lisäys yhteensä 108 886 - suuryritykset 7 164 - pk-yritykset 100 7 6000

Lisätiedot