LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ LUKIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2006 LUKIEN"

Transkriptio

1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI LUKIEN Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta

2 Kasvatus- ja opetustoimi KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN Toimintasäännön sisältö Esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Palvelualueet Palvelualueen johtaminen Palveluyksiköt... 3 Varhaiskasvatuksen vastuualue... 3 Perusopetuksen vastuualue... 4 Lukiokoulutuksen vastuualue Palveluyksikön johtaminen Toimialajohtajan ratkaisuvalta Varhaiskasvatuspäällikön ratkaisuvalta Opetuspäällikön ratkaisuvalta Hallintopäällikön ratkaisuvalta Varhaiskasvatuksen palvelualueen esimiehen tehtävät ja ratkaisuvalta Perusopetuksen palvelualueen esimiehen tehtävät ja ratkaisuvalta Varhaiskasvatuksen palveluyksikön johtajan tehtävät Varhaiskasvatuksen palveluyksikön johtajan ratkaisuvalta Koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävät Koulun toiminnasta vastaavan rehtorin ratkaisuvalta Perusopetuksen 7 9 vuosiluokkien koulun rehtorin tehtävät Perusopetuksen 7 9 vuosiluokkien koulun rehtorin ratkaisuvalta Lukion rehtorin tehtävät Lukion rehtorin ratkaisuvalta Varhaiskasvatuksen hoito-, kasvatus- ja opetushenkilöstön tehtävät Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajan tehtävät Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajakunta ja sen tehtävät Henkilökunnan tehtävät ja kokoukset Kodin ja palveluyksiköiden yhteistyö Päätöspöytäkirjat Palvelualueen esimiesten palvelussuhteen ehdot... 21

3 Kasvatus- ja opetustoimi KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN 1 Toimintasäännön sisältö Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 -kohdassa määrätään, että lautakunta päättää toimialan toimintasäännöstä ja lautakunnan ratkaisuvallan siirtämisestä sen alaiselle viranhaltijalle. Kasvatus- ja opetustoimen johtosäännön 14 mukaan hallinnon järjestämisestä sekä viranhaltijoiden muista tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään kasvatus- ja opetustoimen johtosäännön lisäksi lautakunnan vahvistamassa toimintasäännössä sekä toimenkuvissa. Lautakunnalla on oikeus antaa johtosääntöä täydentäviä muitakin määräyksiä. Tähän toimintasääntöön on koottu lautakunnan alaisilleen viranhaltijoille siirtämää ratkaisuvaltaa koskevia sekä johtosääntöä täydentäviä määräyksiä. Kasvatus- ja opetustoimen toimialan perustamisen tavoitteena on ollut edistää lapsen ja nuoren etua. Toimintasääntö on kirjoitettu siten, että se edistää vastuualueiden henkilöstön yhdessä työskentelyä tavoitteeseen pääsemiseksi. Toimialalla joudutaan ratkaisemaan mm. kuka vastaa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen palveluyksiköissä toteutetun, sisällöltään samanlaisen palvelun kehittämisestä kaikissa palveluyksiköissä samaan suuntaan. On tärkeää, että molempien vastuualueiden henkilöstön asiantuntemus ja kokemus hyödynnetään. Tavoitteena on tehdä työtä yhdessä. Toimintasäännössä joudutaan ratkaisemaan kuka johtavista viranhaltijoista on viimekädessä vastuussa kunkin palvelun kehittämisestä. On ratkaistava millaisella järjestelyllä aloitetaan. Vastuunjakoa voidaan saatujen kokemusten perusteella lautakunnan päätöksellä muuttaa. 2 Esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 3 Palvelualueet Varhaiskasvatuksen vastuualue vastaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja sen kehittämisestä. Perusopetuksen vastuualue vastaa esiopetuksesta ja sen kehittämisestä. Toimintaa voidaan järjestää sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen palveluyksiköissä tai ostopalveluna sen mukaan kuin lautakunta päättää. Kunkin 7 9 vuosiluokkien koulun oppilaaksiottoalue muodostaa yhden kasvatusja opetustoimen palvelualueen. Palvelualueita ovat Sammonlahden, Kesämäen, Kimpisen, Armilan ja Lauritsalan palvelualueet. Koska päiväkotien ja perhepäivähoidon asiakaskunta ei määräydy puhtaasti alueellisin perustein, lautakunta määrää kuhunkin palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatuksen palveluyksiköt. Vuosiluokkien 1 6 koulut kuuluvat siihen palvelualueeseen, minkä 7 9 vuosiluokkien koulun alueella niiden oppilaaksiottoalue sijaitsee. Koska Kaukaan koulun oppilaaksiottoalue jakaantuu sekä Armilan että Kimpisen kesken, lautakunta määrää Kaukaan koulun kuulumaan Kimpisen palvelualueeseen.

4 Kasvatus- ja opetustoimi Palvelualueen johtaminen 5 Palveluyksiköt Lautakunta valitsee 2 4 vuoden määräajaksi varhaiskasvatuksen vastuualueella kullekin palvelualueelle sen palveluyksiköiden johtajien keskuudesta palvelualueen esimiehen. Lautakunta valitsee 2 4 vuoden määräajaksi perusopetuksen vastuualueella kullekin palvelualueelle sen 1-6 vuosiluokkien kouluna toimivien palveluyksiköiden johtajien keskuudesta palvelualueen esimiehen. Varhaiskasvatuksen palvelualueen esimies toimii oman palveluyksikkönsä johtajan tehtävien lisäksi muiden palvelualueella toimivien varhaiskasvatuksen palveluyksiköiden johtajien esimiehenä. Perusopetuksen palvelualueen esimies toimii oman palveluyksikkönsä johtajan tehtävien lisäksi muiden palvelualueella toimivien perusopetuksen 1-6 vuosiluokkien kouluna toimivien palveluyksiköiden johtajien esimiehenä. Palvelualueen johtoryhmän muodostavat palvelualueen esimiehet sekä palvelualueen 7 9 vuosiluokkien koulun rehtori. Toimialajohtaja määrää yhden heistä vuorollaan toimimaan johtoryhmän puheenjohtajana 2-4 vuoden määräajan. Johtoryhmä vastaa siitä, että toimialan palveluyksiköiden yhteistyö sujuu alueella johtosäännössä määrättyjen tai lautakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmän tehtävänä on edistää palvelualueellaan toimialan palvelujen kehittämistä sekä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Toimialajohtaja voi antaa vastuualueiden päälliköitä ja palvelualueen johtoryhmää kuultuaan palvelualueen johtoryhmälle myös muita tehtäviä. Kasvatus- ja opetustoimen palveluyksiköt ovat seuraavat: Varhaiskasvatuksen vastuualue Sammonlahden palvelualue Kourulan päiväkoti Liesharjun päiväkoti Sammonlahden päiväkoti Skinnarilan päiväkoti Uus-Lavolan päiväkoti Sammonlahden alueen perhepäivähoito Kesämäen palvelualue Leirin päiväkoti Voisalmen päiväkoti Mäntylän päiväkoti Keskustan alueen perhepäivähoito Ostopalvelu- ja leikkitoimintayksikkö

5 Kasvatus- ja opetustoimi Kimpisen palvelualue Kaukaan päiväkoti Pallon päiväkoti Parkkarilan päiväkoti Snellmanin päiväkoti Armilan palvelualue Karhuvuoren päiväkoti Peltolan päiväkoti Lauritsalan palvelualue Hovinpellon päiväkoti Kartanon päiväkoti Kanavansuun päiväkoti Luukkaan päiväkoti Perusopetuksen vastuualue Sammonlahden palvelualue Sammonlahden koulu (7 9 vuosiluokat) Korkea-ahon koulu (1 6 vuosiluokat) Kuusimäen koulu (1 6 vuosiluokat) Lavolan koulu (1 6 vuosiluokat) Rutolan koulu (1 6 vuosiluokat) Skinnarilan koulu (1 6 vuosiluokat) Kesämäen palvelualue Kesämäenrinteen koulu (7 9 vuosiluokat) Kesämäen koulu (1 6 vuosiluokat) Mäntylän koulu (1 6 vuosiluokat) Simolan koulu (1 6 vuosiluokat) Voisalmi-Tyysterniemen koulu (1 6 vuosiluokat) Kimpisen palvelualue Kimpisen koulu (7 9 vuosiluokat) Kaukaan koulu (1 6 vuosiluokat) Lönnrotin ja Lönnrotinkadun koulu (1 6 vuosiluokat) Peltolan koulu (1 6 vuosiluokat) Armilan palvelualue Armilan koulu (7 9 vuosiluokat) Alakylän koulu (1 6 vuosiluokat) Kasukkalan koulu (1 6 vuosiluokat) Myllymäen koulu (1 6 vuosiluokat) Vainikkalan koulu (1 6 vuosiluokat)

6 Kasvatus- ja opetustoimi Lauritsalan palvelualue Lauritsalan koulu (7 9 vuosiluokat) Kananvansuun koulu (1 6 vuosiluokat) Luukkaan koulu (1 6 vuosiluokat) Muukonniemen koulu (1 6 vuosiluokat) Mustolan koulu (1 6 vuosiluokat) Partalan koulu (1 6 vuosiluokat) Räihän koulu (1 6 vuosiluokat) Perusopetuksen palveluyksiköt määritellään edellä kerrotulla tavalla 1-6 vuosiluokkien ja 7-9 vuosiluokkien koulujen ryhmään. Tämä ei estä järjestämästä kouluissa myös muiden vuosiluokkien opetusta lautakunnan päättämällä tavalla. Lukiokoulutuksen vastuualue Kimpisen lukio Lappeenrannan Lyseon lukio Lauritsalan lukio ja sen aikuislinja 6 Palveluyksikön johtaminen Varhaiskasvatuksen vastuualueen palveluyksikköä johtaa ja sen toiminnasta vastaa päiväkodinjohtaja, perhepäivähoidonohjaaja tai ostopalvelu- ja leikkitoiminnan ohjaaja sen mukaan kuin lautakunta määrää. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vastuualueen palveluyksikköä johtaa ja sen toiminnasta vastaa rehtori tai rehtoriksi määrätty opettaja. Palveluyksikön johtajat vastaavat siitä, että palveluyksikkö toimii asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 7 Toimialajohtajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä kasvatus- ja opetustoimen johtosäännön 4 :ssä tai muutoin on määrätty toimialajohtajan päätettäväksi, ratkaisee hän seuraavat asiat: 1. päättää lukioiden lukuvuosisuunnitelmien hyväksymisestä 2. määrää lukiokoulutuksen opiskelijoiden koulupaikat sekä päättää lukion opiskelijaksi ottamisesta lautakunnan ohjeiden mukaisesti 3. päättää oppilaaksiottamista lukuun ottamatta muista oppivelvollisuuteen liittyvistä asioista 4. määrää viranhaltijan päättämään 1-2 vuosiluokkien oppilaiden ja erityisoppilaiden ottamisesta kaupungin järjestämään tai tukemaan iltapäivätoimintaan 5. päättää koko toimialaa tai useaa vastuualuetta koskevien tutkimuksien luvista 6. antaa koko toimialaa koskevat lausunnot

7 Kasvatus- ja opetustoimi Varhaiskasvatuspäällikön ratkaisuvalta 7. päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä lautakunnan vahvistaman valtuuden puitteissa 8. valmistelee kaupunginhallitukselle henkilöstön harkinnanvaraista palkkausta koskevat esitykset vastuualueen esimiestä kuultuaan 9. käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset 10. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevalle henkilöstölle virkaja työehtosopimuksessa määritellyt virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin palkattomat virkavapaudet ja työlomat 11. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön vuosilomat 12. päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan virkamatkoista ja koulutuksesta sekä vahvistaa valtuudet, joiden mukaan vastuualueiden johtajat voivat päättää henkilöstön virkamatkoista sekä koulutukseen lähettämisestä 13. päättää ulkomaisista virkamatkoista ja koulutukseen osallistumisesta ulkomailla 14. vahvistaa ohjeet ja valtuudet, joiden mukaan palkataan väliaikaista, tilapäistä ja sijaishenkilökuntaa, ellei muuta ole määrätty 15. päättää virkojen ja toimien täyttämistavasta ja niiden haettavaksi julistamisesta 16. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa virantoimitusmatkoilla 17. ratkaisee muut toimenkuvassa määrätyt asiat 18. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Siirtäessään vakinaisen henkilöstön ottamisvaltaa määrää myös asian esittelijän. Sen lisäksi mitä varhaiskasvatuspäällikön tehtäväksi on toimenkuvassa tai muutoin määrätty, ratkaisee hän seuraavat asiat: 1. päättää varhaiskasvatuksen palveluyksiköiden ja esiopetuksen vuosisuunnitelmista 2. päättää vieraspaikkakuntalaisen lapsen ottamisesta päivähoitoon ja esiopetukseen 3. päättää lappeenrantalaisen lapsen sijoittamisesta toisen kunnan järjestämään päivähoitoon ja esiopetukseen

8 Kasvatus- ja opetustoimi Opetuspäällikön ratkaisuvalta 4. päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä lautakunnan vahvistaman valtuuden puitteissa 5. antaa vastuualuetta koskevat lausunnot ja huolehtii tiedottamisesta 6. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevalle henkilöstölle virkaja työehtosopimuksessa määritellyt virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin palkattomat virkavapaudet ja työlomat sekä vuosilomat 7. myöntää alaiselleen henkilöstölle muut palkattomat yli vuoden kestävät virkavapaudet ja työlomat 8. käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset 9. myöntää alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa virantoimitusmatkoilla 10. päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan kotimaisista virkamatkoista ja koulutuksesta 11. päättää vastuualuettaan koskevien tutkimuksien luvista 12. päättää vastuualueeseensa kuuluvan asiakirjan antamisesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14.2 ) 13. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Siirtäessään vakinaisen henkilöstön ottamisvaltaa määrää myös asian esittelijän. Sen lisäksi mitä opetuspäällikön tehtäväksi on toimenkuvassa tai muutoin määrätty, ratkaisee hän seuraavat asiat: 1. päättää peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmista 2. päättää toissijaista koulupaikkaa hakevien muiden kuin lappeenrantalaisten oppilaiden ottamisesta peruskoulujen vapaille oppilaspaikoille koulun rehtoria ja palvelualueen esimiestä kuultuaan lautakunnan antamien ohjeiden ja kuntien välisten sopimusten mukaisesti 3. päättää oppilaan ottamisesta ja siirtämisestä erityisopetukseen tai siirtämisestä erityisopetuksesta yleisopetukseen sekä oppilaan vapauttamisesta jonkin oppiaineen opiskelusta muutoin kuin tilapäisesti, mikäli huoltajan kanta on myönteinen 4. päättää oikeudesta aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai luvasta aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin

9 Kasvatus- ja opetustoimi päättää vammaisen tai muun erityistä tukea tarvitsevan oppilaan oikeudesta saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämää tulkitsemis- ja avustajapalvelua, muuta opetus- ja oppilashuoltopalvelua, erityisiä apuvälineitä sekä perusopetuslain 39 :n nojalla järjestettäviä palveluita. Päättäessään erityisoppilaaksi ottamisesta tai siirtämisestä sekä opetukseen osallistumisen edellyttämistä palveluista voi päättää myös oppilaan oikeudesta maksuttomaan kuljetukseen ja kuljetus- ja saattoavustuksista lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti 6. määrää muun kuin perusopetusta antavan koulun oppilaaksi otetun oppivelvollisen suorittaman perusopetuksen tutkinnon tai sen osan suorituksen vastaanottavan viranhaltijan 7. päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä lautakunnan vahvistaman valtuuden puitteissa 8. käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset 9. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa virantoimitusmatkoilla 10. antaa vastuualuetta koskevat lausunnot ja huolehtii tiedottamisesta 11. päättää opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaisista kuntakohtaisista palkkaluokista 12. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevalle henkilöstölle virkaja työehtosopimuksessa määritellyt virkavapaudet ja työlomat sekä vuosilomat 13. myöntää alaiselleen henkilöstölle muut palkattomat yli vuoden kestävät virkavapaudet ja työlomat 14. päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan kotimaisista virkamatkoista ja koulutuksesta 15. päättää vastuualuettaan koskevien tutkimuksien luvista 16. päättää vastuualueeseensa kuuluvan asiakirjan antamisesta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14.2 ) 17. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Siirtäessään vakinaisen henkilöstön ottamisvaltaa määrää myös asian esittelijän.

10 Kasvatus- ja opetustoimi Hallintopäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä hallintopäällikön tehtäväksi on toimenkuvassa tai muutoin määrätty, ratkaisee hän seuraavat asiat: 1. päättää oikeudesta maksuttomaan kuljetukseen ja kuljetus- ja saattoavustuksista lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti 2. päättää vahingonkorvausten maksamisesta lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti 3. päättää yli puolen vuoden kestävän luvan myöntämisestä palveluyksikkökiinteistön tai -huoneiston ulkopuoliseen käyttöön lautakunnan määrittelemin perustein, 4. päättää asukkaiden valitsemisesta toimialan hallinnassa oleviin asuntoihin 5. päättää toimialan toiminnasta perittävistä maksuista ja korvauksista lautakunnan ohjeiden mukaisesti 6. päättää päivähoitomaksujen perimättä jättämisestä ja alentamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 :n nojalla sekä päivähoitomaksuja sisältävän yksityishenkilön velkajärjestelyn hyväksymisestä. 7. päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä lautakunnan vahvistaman valtuuden puitteissa 8. päättää sihteerityövoiman jakamisesta palvelualueiden ja yksiköiden käyttöön palvelualueen esimiehiä kuultuaan 9. päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisista ehdottomista palkantarkistuksista sekä vuosisidonnaisista palkan osista 10. myöntää alaiselleen henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin palkattomat virkavapaudet ja työlomat, ellei päätäntävaltaa ole siirretty muille viranhaltijoille. 11. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön vuosilomat 12. hyväksyy toimialan henkilöstön vuorotteluvapaasopimukset kuultuaan vuorotteluvapaalle hakevan henkilön palvelualueen esimiestä 13. päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan kotimaisista virkamatkoista ja koulutuksesta 14. käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset

11 Kasvatus- ja opetustoimi myöntää alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa virantoimitusmatkoilla 16. päättää vastuualuettaan koskevien tutkimuksien luvista 17. päättää vastuualueeseensa kuuluvan asiakirjan antamisesta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14.2 ) 18. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Siirtäessään vakinaisen henkilöstön ottamisvaltaa määrää myös asian esittelijän. 11 Varhaiskasvatuksen palvelualueen esimiehen tehtävät ja ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä varhaiskasvatuksen palvelualueen esimiehen tehtäväksi on toimenkuvassa tai muutoin päätetty, hänen tehtävänään on 1. huolehtia, että toimialan palvelualueen palveluyksiköiden välillä tehdään yhteistyötä lautakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti 2. päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä lautakunnan vahvistaman valtuuden puitteissa 3. päättää palvelualueen yhteiseen käyttöön jätetyn resurssin jakamisesta palveluyksiköiden johtajia kuultuaan 4. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevalle henkilöstölle vuosilomat, virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin palkattomat virkavapaudet ja työlomat enintään yhdeksi vuodeksi 5. päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan kotimaisista virkamatkoista ja koulutuksesta 6. käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset 7. päättää lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti lapsen ottamisesta päivähoitoon ja esiopetukseen palvelualueensa paikoille ja lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodin johtajia ja perhepäivähoidon ohjaajia kuultuaan 8. päättää erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen nimeämisestä palvelualueellaan. Nimeämisen yhteydessä voi päättää myös lapsen oikeudesta avustajapalveluun, maksuttomaan kuljetukseen ja kuljetus- ja saattoavustuksista lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti 9. päättää yksityiseltä perhepäivähoitajalta ostettavasta palvelusta ja lapsen ottamisesta yksityiseen perhepäivähoitoon

12 Kasvatus- ja opetustoimi päättää lasten kotihoidontuen kuntalisän eli ns. Lappeenranta-lisän myöntämisestä 11. päättää palvelualueen yhteisen henkilöstön sijoittamisesta palvelualueelle 12. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Lautakunta määrää yhden palvelualueen esimiehistä päättämään lapsen ottamisesta päivähoitoon ja esiopetukseen yksityiseen päiväkotiin. 12 Perusopetuksen palvelualueen esimiehen tehtävät ja ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä perusopetuksen palvelualueen esimiehen tehtäväksi on toimenkuvassa tai muutoin päätetty, hänen tehtävänään on lautakunnan tai toimialajohtajan antamien ohjeiden mukaisesti 1. huolehtia, että toimialan palvelualueen palveluyksiköiden välillä tehdään yhteistyötä lautakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti 2. päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä lautakunnan vahvistaman valtuuden puitteissa 3. päättää palvelualueen yhteiseen käyttöön jätetyn resurssin jakamisesta palveluyksiköiden johtajia kuultuaan 4. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevalle henkilöstölle vuosilomat, virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin palkattomat virkavapaudet ja työlomat enintään yhdeksi vuodeksi 5. päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan kotimaisista virkamatkoista ja koulutuksesta 6. käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset 7. päättää palvelualueella asuvien oppilaiden opetuksen järjestämisestä ja ottamisesta ja sijoittamisesta perusopetukseen palvelualueensa oppilaspaikoille ja opetusryhmien muodostamisesta koulujen rehtoreita kuultuaan 8. päättää toissijaista koulupaikkaa hakevien oppilaiden ottamisesta palvelualueensa koulujen vapaille perusopetuksen oppilaspaikoille lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti 9. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa virantoimitusmatkoilla 10. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle.

13 Kasvatus- ja opetustoimi Varhaiskasvatuksen palveluyksikön johtajan tehtävät Palveluyksikön johtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida palveluyksikkönsä kasvatus- ja opetustyötä sekä suorittaa hänelle johto- ja toimintasäännön nojalla määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät. Palveluyksikön johtajan tehtävänä on vastata palveluyksikkönsä henkilöstön kehittämisestä ja työnjaosta. Palveluyksikön johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että toimialan palvelualueen palveluyksiköiden välillä tehdään yhteistyötä lautakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. 14 Varhaiskasvatuksen palveluyksikön johtajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä varhaiskasvatuksen palveluyksikön johtajan tehtäväksi on säädetty, johtosäännössä tai toimenkuvassa muutoin määrätty, hänen tehtävänään on 1. laatia henkilöstöä kuultuaan palveluyksikön määrärahojen käyttösuunnitelma ja päättää määrärahojen ja muiden resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä 2. vastata tulosyksikkönsä taloudesta 3. päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä lautakunnan vahvistaman valtuuden puitteissa 4. valvoa palveluyksikön rakennusten, kaluston ja muun irtaimiston kuntoa sekä valaistusta, lämmitystä, tuuletusta ja siivousta sekä tontin hoitoa sekä vastata muista työsuojeluun liittyvistä asioista 5. päättää enintään puolen lukuvuoden kestävän luvan myöntämisestä palveluyksikkökiinteistön tai -huoneiston ulkopuoliseen käyttöön lautakunnan määrittelemin perustein 6. myöntää alaiselleen henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt vuosilomat, virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin (harkinnanvaraiset) palkattomat virkavapaudet ja työlomat enintään 1 vuodeksi sekä ottaa sijaiset toimialajohtajan antaman valtuuden puitteissa 7. myöntää alaiselleen henkilöstölle osallistumisoikeuden kotimaassa tapahtuvaan koulutukseen palveluyksikön määrärahojen rajoissa 8. päättää alaisensa henkilöstön kotimaisista virkamatkoista 9. käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset

14 Kasvatus- ja opetustoimi päättää henkilökunnan sijoittamisesta lapsiryhmiin 11. vastata siitä, että erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten yksilöllinen toiminta- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan 12. päättää alaisuudessaan olevan perhepäivähoitajan kustannusten korvaamisesta 13. ottaa yksikön tilapäinen ja määräaikainen henkilökunta enintään vuodeksi annettujen ohjeiden ja valtuuksien rajoissa 14. päättää henkilökuntaa kuultuaan opiskelijan ottamisesta opintoihin liittyvään harjoitteluun 15. vastata henkilökuntakokousten pitämisestä 16. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. 15 Koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävät Palveluyksikön johtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida palveluyksikkönsä kasvatus- ja opetustyötä sekä suorittaa hänelle johto- ja toimintasäännön nojalla määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät. Palveluyksikön johtajan tehtävänä on vastata palveluyksikkönsä henkilöstön kehittämisestä ja työnjaosta. Palveluyksikön johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että toimialan palvelualueen palveluyksiköiden välillä tehdään yhteistyötä lautakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. 16 Koulun toiminnasta vastaavan rehtorin ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä palveluyksikön johtajan tehtäväksi on säädetty, johtosäännössä tai toimenkuvassa muutoin määrätty, rehtorin tehtävänä on: 1. laatia henkilöstöä kuultuaan palveluyksikön määrärahojen käyttösuunnitelma ja päättää määrärahojen ja muiden resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä 2. vastata tulosyksikkönsä taloudesta 3. päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä lautakunnan vahvistaman valtuuden puitteissa 4. valvoa palveluyksikön rakennusten, kaluston ja muun irtaimiston kuntoa sekä valaistusta, lämmitystä, tuuletusta ja siivousta sekä tontin hoitoa sekä vastata muista työsuojeluun liittyvistä asioista 5. päättää enintään puolen lukuvuoden kestävän luvan myöntämisestä palveluyksikkökiinteistön tai -huoneiston ulkopuoliseen käyttöön lautakunnan määrittelemin perustein

15 Kasvatus- ja opetustoimi päättää oppilaaksi ottamisesta lautakunnan tai palvelualueen esimiehen määräämissä rajoissa 7. päättää oppilaan tai opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä sekä korvaavan opetuksen järjestämisestä. Oppiaineen opiskelusta vapauttamisesta muutoin kuin tilapäisesti päättää kuitenkin opetuspäällikkö. 8. vastata erityisopetuksen oppilaan opetuksen järjestämistä koskevan henkilökohtaisen suunnitelman laadinnasta 9. päättää peruskoulun oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai huoltajan valitsemaa opetusta ei voida järjestää 10. päättää huoltajan anomuksesta peruskoulun oppilaan valinnaisaineesta vapauttamisesta kuultuaan ko. aineen opettajaa ja oppilashuoltoryhmää 11. päättää koulunsa oppilaaksi otetun oppivelvollisen perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta erityisessä tutkinnossa 12. päättää muun kuin oppivelvollisen oppimäärän suorittamisesta erityisessä tutkinnossa 13. myöntää oppilaalle/opiskelijalle väliaikaisen vapautuksen opetuksesta, ellei ole siirtänyt enintään viisi päivää kestävän vapautuksen myöntämistä alaiselleen viranhaltijalle 14. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle tai opiskelijalle kurinpitorangaistuksena 15. päättää oppimateriaalin käyttöönottamisesta opettajia kuultuaan 16. päättää opintoretken ja leirikoulun toteuttamisesta opetussuunnitelman ja lautakunnan määräämissä rajoissa 17. määrätä ryhmänohjaaja tai luokanvalvoja 18. määrätä tarvittaessa oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja 19. päättää opettajaa kuultuaan opetusharjoittelijan ottamisesta 20. päättää henkilökuntaa kuultuaan muun opiskelijan ottamisesta opintoihin liittyvään harjoitteluun 21. päättää tarvittaessa rajoituksista päästä seuraamaan opetusta 22. ottaa koulun väliaikainen ja tilapäinen henkilökunta enintään vuodeksi kerrallaan annettujen ohjeiden ja valtuuksien rajoissa. Mikäli kysymys on eri koulujen yhteisestä opettajasta, hänet ottaa pääkoulun rehtori.

16 Kasvatus- ja opetustoimi myöntää alaiselleen henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt vuosilomat, virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin (harkinnanvaraiset) palkattomat virkavapaudet ja työlomat enintään 1 vuodeksi sekä ottaa sijaiset toimialajohtajan antaman valtuuden puitteissa 24. myöntää alaiselleen henkilöstölle osallistumisoikeuden kotimaassa tapahtuvaan koulutukseen palveluyksikön määrärahojen rajoissa 25. päättää alaisensa henkilöstön kotimaisista virkamatkoista 26. käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset 27. myöntää alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa virantoimitusmatkoilla. 28. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. 17 Perusopetuksen 7 9 vuosiluokkien koulun rehtorin tehtävät Perusopetuksen 7 9 vuosiluokkien rehtorin tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida palveluyksikkönsä kasvatus- ja opetustyötä sekä suorittaa hänelle johtoja toimintasäännön nojalla määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät. Perusopetuksen 7 9 vuosiluokkien rehtorin tehtävänä on vastata palveluyksikkönsä henkilöstön kehittämisestä ja työnjaosta. Perusopetuksen 7 9 vuosiluokkien rehtorin tehtävänä on huolehtia siitä, että toimialan palvelualueen palveluyksiköiden välillä tehdään yhteistyötä lautakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. 18 Perusopetuksen 7 9 vuosiluokkien koulun rehtorin ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä rehtorin tehtäväksi on säädetty, johtosäännössä tai toimenkuvassa muutoin määrätty, hänen tehtävänä on: 1. laatia henkilöstöä kuultuaan palveluyksikön määrärahojen käyttösuunnitelma ja päättää määrärahojen ja muiden resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä 2. vastata tulosyksikkönsä taloudesta 3. päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä lautakunnan vahvistaman valtuuden puitteissa 4. valvoa palveluyksikön rakennusten, kaluston ja muun irtaimiston kuntoa sekä valaistusta, lämmitystä, tuuletusta ja siivousta sekä tontin hoitoa sekä vastata muista työsuojeluun liittyvistä asioista

17 Kasvatus- ja opetustoimi päättää enintään puolen lukuvuoden kestävän luvan myöntämisestä palveluyksikkökiinteistön tai -huoneiston ulkopuoliseen käyttöön lautakunnan määrittelemin perustein 6. ottaa koulun väliaikainen ja tilapäinen henkilökunta enintään vuodeksi kerrallaan annettujen ohjeiden ja valtuuksien rajoissa. Mikäli kysymys on eri koulujen yhteisestä opettajasta, hänet ottaa pääkoulun rehtori 7. myöntää alaiselleen henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt vuosilomat, virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin (harkinnanvaraiset) palkattomat virkavapaudet ja työlomat enintään 1 vuodeksi sekä ottaa sijaiset toimialajohtajan antaman valtuuden puitteissa, 8. myöntää alaiselleen henkilöstölle osallistumisoikeuden kotimaassa tapahtuvaan koulutukseen palveluyksikön määrärahojen rajoissa 9. päättää alaisensa henkilöstön kotimaisista virkamatkoista 10. käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset 11. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa virantoimitusmatkoilla 12. päättää palvelualueella asuvien 7 9 vuosiluokkien oppilaiden opetuksen järjestämisestä ja oppilaaksi ottamisesta 13. päättää toissijaista koulupaikkaa hakevien oppilaiden ottamisesta koulun vapaille oppilaspaikoille lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti 14. päättää oppilaan tai opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä sekä korvaavan opetuksen järjestämisestä. Oppiaineen opiskelusta vapauttamisesta muutoin kuin tilapäisesti päättää kuitenkin opetuspäällikkö. 15. vastata erityisopetuksen oppilaan opetuksen järjestämistä koskevan henkilökohtaisen suunnitelman laadinnasta 16. päättää peruskoulun oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai huoltajan valitsemaa opetusta ei voida järjestää 17. päättää huoltajan anomuksesta peruskoulun oppilaan valinnaisaineesta vapauttamisesta kuultuaan ko. aineen opettajaa ja oppilashuoltoryhmää 18. päättää koulunsa oppilaaksi otetun oppivelvollisen perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta erityisessä tutkinnossa

18 Kasvatus- ja opetustoimi päättää muun kuin oppivelvollisen oppimäärän suorittamisesta erityisessä tutkinnossa 20. myöntää oppilaalle/opiskelijalle väliaikaisen vapautuksen opetuksesta, ellei ole siirtänyt enintään viisi päivää kestävän vapautuksen myöntämistä alaiselleen viranhaltijalle 21. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle tai opiskelijalle kurinpitorangaistuksena 22. päättää oppimateriaalin käyttöönottamisesta opettajia kuultuaan 23. päättää opintoretken ja leirikoulun toteuttamisesta opetussuunnitelman ja lautakunnan määräämissä rajoissa 24. määrätä ryhmänohjaaja tai luokanvalvoja 25. määrätä tarvittaessa oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja, 26. päättää opettajaa kuultuaan opetusharjoittelijan ottamisesta 27. päättää henkilökuntaa kuultuaan muun opiskelijan ottamisesta opintoihin liittyvään harjoitteluun 28. päättää tarvittaessa rajoituksista päästä seuraamaan opetusta 29. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. 19 Lukion rehtorin tehtävät Lukion rehtorin tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida palveluyksikkönsä kasvatus- ja opetustyötä sekä suorittaa hänelle johto- ja toimintasäännön nojalla määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät. Lukion rehtorin tehtävänä on vastata palveluyksikkönsä henkilöstön kehittämisestä ja työnjaosta. Lukion rehtorin tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia siitä, että toimialan palveluyksiköiden välillä tehdään yhteistyötä lautakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. 20 Lukion rehtorin ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä rehtorin tehtäväksi on säädetty, johtosäännössä tai toimenkuvassa muutoin määrätty, hänen tehtävänä on: 1. laatia henkilöstöä kuultuaan palveluyksikön määrärahojen käyttösuunnitelma ja päättää määrärahojen ja muiden resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä 2. vastata tulosyksikkönsä taloudesta

19 Kasvatus- ja opetustoimi päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä lautakunnan vahvistaman valtuuden puitteissa 4. valvoa palveluyksikön rakennusten, kaluston ja muun irtaimiston kuntoa sekä valaistusta, lämmitystä, tuuletusta ja siivousta sekä tontin hoitoa sekä vastata muista työsuojeluun liittyvistä asioista 5. päättää enintään puolen lukuvuoden kestävän luvan myöntämisestä palveluyksikkökiinteistön tai -huoneiston ulkopuoliseen käyttöön lautakunnan määrittelemin perustein 6. ottaa koulun väliaikainen ja tilapäinen henkilökunta enintään vuodeksi kerrallaan annettujen ohjeiden ja valtuuksien rajoissa. Mikäli kysymys on eri koulujen yhteisestä opettajasta, hänet ottaa pääkoulun rehtori. 7. myöntää alaiselleen henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt vuosilomat, virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin (harkinnanvaraiset) palkattomat virkavapaudet ja työlomat enintään 1 vuodeksi sekä ottaa sijaiset toimialajohtajan antaman valtuuden puitteissa, 8. myöntää alaiselleen henkilöstölle osallistumisoikeuden kotimaassa tapahtuvaan koulutukseen palveluyksikön määrärahojen rajoissa, 9. päättää alaisensa henkilöstön kotimaisista virkamatkoista 10. käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset 11. myöntää välittömässä alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa virantoimitusmatkoilla 12. päättää ensimmäistä vuosiluokkaa lukuun ottamatta lukion opiskelijaksi ottamisesta lautakunnan tai toimialajohtajan määräämissä rajoissa 13. vastata siitä, että lukion opiskelijoille varataan mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä opiskelijoita kuullaan ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä 14. antaa luvan lukion suoritusajan pidennykseen 15. antaa luvan suorittaa lukion opintoja opetukseen osallistumatta 16. päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta 17. päättää opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä sekä korvaavan opetuksen järjestämisestä 18. päättää muun kuin oppivelvollisen oppimäärän suorittamisesta erityisessä tutkinnossa

20 Kasvatus- ja opetustoimi myöntää opiskelijalle väliaikaisen vapautuksen opetuksesta, ellei ole siirtänyt enintään viisi päivää kestävän vapautuksen myöntämistä alaiselleen viranhaltijalle 20. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle kurinpitorangaistuksena 21. päättää oppimateriaalin käyttöönottamisesta opettajia kuultuaan 22. päättää opintoretken ja leirikoulun toteuttamisesta opetussuunnitelman ja lautakunnan määräämissä rajoissa 23. määrätä ryhmänohjaaja tai luokanvalvoja 24. määrätä tarvittaessa oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja 25. päättää opettajaa kuultuaan opetusharjoittelijan ottamisesta 26. päättää henkilökuntaa kuultuaan muun opiskelijan ottamisesta opintoihin liittyvään harjoitteluun 27. päättää tarvittaessa rajoituksista päästä seuraamaan opetusta 28. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. 21 Varhaiskasvatuksen hoito-, kasvatus- ja opetushenkilöstön tehtävät Varhaiskasvatuksen vastuualueella työskentelevien eri ammattiryhmiä edustavien työntekijöiden tehtävänä on toimenkuviensa mukaisesti vastata yhdessä vanhempien ja huoltajien kanssa lasten hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Heidän tehtävänään on suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti siten, että rakennetussa ympäristössä ja toiminnassa toteutuvat varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot ja lapsille ominainen tapa toimia. 22 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajan tehtävät Opettajan tehtävänä on yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden, näiden huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa pyrkiä saavuttamaan opetukselle ja kasvatukselle säädetyt tavoitteet ja osallistua koulun kehittämiseen ja arviointiin sekä suorittaa opetussuunnitelman ja sen perusteella vuosittain tehtävän suunnitelman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät sekä muut erikseen määrätyt tehtävät. Opettajan tulee enintään kolmena työpäivänä kerrallaan huolehtia toisenkin opettajan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi antaa opetusta eikä muuta sijaista saada. Opettajan tulee suorittaa ohjaus-, valvonta- ym. toimialaansa kuuluvat tehtävät.

21 Kasvatus- ja opetustoimi Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajakunta ja sen tehtävät Koulun opettajakunnan muodostavat rehtorit, opettajat ja päätoimiset tuntiopettajat. Opettajakunnan tehtävänä on suunnitella, kehittää ja arvioida koulutyötä ja koulun opetussuunnitelmaa sekä osallistua työrauhan ylläpitämiseen. Opettajakunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. 24 Henkilökunnan tehtävät ja kokoukset Sen lisäksi, mitä henkilökunnan tehtäväksi on säädetty tai johtosäännössä määrätty, sen tehtävänä on: 1. tehdä ehdotuksia talousarvioon otettavista määrärahoista ja talousarviossa palveluyksikölle osoitettujen määrärahojen käytöstä 2. tehdä aloitteita, antaa lausuntoja ja sopia palveluyksikön sisäistä toimintaa koskevista asioista 3. laatia ehdotus järjestyssäännöiksi tai vastaaviksi määräyksiksi 4. edistää kodin ja palveluyksikön yhteistyötä 5. käsitellä ja arvioida palveluyksikön hoito-, kasvatus- ja opetustoiminnan tuloksia sekä tehdä tarpeelliseksi katsomiaan ehdotuksia seuraavan lukuvuoden toimintaa varten 6. päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta, mikäli rahastojen säännöissä ei toisin määrätä. Kokouskutsu henkilökunnan kokoukseen on oltava jokaisen nähtävissä palveluyksikön ilmoitustaululla hyvissä ajoin ennen kokousta. Henkilökuntaan kuuluvat kaikki toimialan palveluksessa olevat palveluyksikössä työskentelevät henkilöt. Kokouksesta pidetään päätöspöytäkirjaa. Päätösten tiedottamisesta huolehtii palveluyksikön johtaja. 25 Kodin ja palveluyksiköiden yhteistyö Kodin ja palveluyksiköiden yhteistyön perustana on kasvatuskumppanuus, millä tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on myös edistää perheiden yhteistyön muotoja ja tapoja. Kodin sekä päiväkodin ja koulun yhteistyötä hoitamaan ja kehittämään voidaan perustaa vapaaehtoisia vanhempainneuvostoja tai muita vastaavia toimielimiä.

22 Kasvatus- ja opetustoimi Päätöspöytäkirjat Niiden viranhaltijoiden, joille johtosäännössä, toimintasäännössä tai muutoin on uskottu ratkaisuvaltaa, on pidettävä pöytäkirjaa tekemistään päätöksistä. Päätökset on päivättävä ja numeroitava juoksevalla numerolla kalenterivuosittain. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimus- tai muutoksenhakuohje, mikäli siihen on mahdollista hakea muutosta. Päätöspöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä erikseen annettujen ohjeiden mukaan ja siitä on toimitettava ote kuuden päivän kuluessa sille viranomaiselle, jolla on päätökseen kuntalain 51 :n mukainen otto-oikeus. Ylempi viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen asian viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Voimaantulo Toimintasäännön 5 :n palveluyksiköitä koskevat muutokset tulevat kuitenkin voimaan lukien. Samalla kumotaan kasvatus- ja opetustoimen toimintasääntö, jonka koulutuslautakunta on hyväksynyt , ja joka on tullut voimaan Kasvatus- ja opetuslautakunta on täydentänyt toimintasääntöä. Palvelualueen esimiesten palvelussuhteen ehdot Palvelualueen esimiesten ja palvelualueen johtoryhmän työskentelyyn osallistuvien palvelussuhteen ehdoista laaditaan paikallinen virkaehtosopimus. Virkaehtosopimuksessa sovitaan myös palvelualueen esimiehen palveluyksikön johtajan tehtävien siirtämisestä sijaiselle ja siihen liittyvistä ehdoista. V:\kasvatus- ja opetustoimi valmistelut\säännöt\ toimintasääntö.doc

Kasvatus- ja opetustoimi 16.12.2008 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön sisältö

Kasvatus- ja opetustoimi 16.12.2008 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön sisältö 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN 1 Toimintasäännön sisältö Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 19-kohdassa määrätään, että lautakunta päättää toimialan toimintasäännöstä. Kasvatus- ja opetustoimen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetustoimi

Kasvatus- ja opetustoimi 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN Punaisella= Toimintasäännön muutokset 16.12.2013 Violetilla = Toimintasäännön muutokset 12.5.2014 voimaan 16.5.2014 Sinisellä = Toimintasäännön muutokset 12.5.2014 voimaan 1.8.2014

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut HYVINVOINTI- JA SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut HYVINVOINTI- JA SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 HYVINVOINTI- JA SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN 1 luku Toimintasäännön sisältö Lappeenrannan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännössä määritellään

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus KOKEMÄEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.12.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Toimiala Kokemäen kaupungin kasvatus- ja opetushallintoa varten kaupungissa

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 43 Kulttuurilautakunta 17.5.2017 36 Liikuntalautakunta 10.5.2017 22 Nuorisolautakunta

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Lasten ja nuorten palveluiden valiokunta 20.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan toimintasäännön soveltaminen...

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella Koulutuslautakunta 40 15.08.2017 Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella 2017-2021 50/00.02.01/2017 Koulutuslautakunta 15.08.2017 40 Iitin kunnan uusi hallintosääntö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 15.02.2016 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki puh

Valmistelija/lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki puh Kasvatus- ja opetuslautakunta 92 15.12.2014 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuodesta 2015-2016 lukien 1422/12.01.00.01/2014 KOLA 92 Valmistelija/lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki puh.

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen toimintasääntö

Sivistyskeskuksen toimintasääntö Sivistyskeskuksen toimintasääntö kasv 18.4.2017 26, liite 1 kultt liik nuor Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Johtoryhmän tehtävät... 1 3 Viranhaltijoiden päätösvalta keskuksessa ja tulosalueella...

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden 1 (5) Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 Muutettu 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2017 Nro 26 OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.2017) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Hyvinvointipalveluita ohjataan ensisijaisesti

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNKI 13.6.2012 OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 13.6.2012 39 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.2.2010 8. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä / 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta / 81

Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä / 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta / 81 Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä 16.9.2015/ 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta 10.10.2017/ 81 Sisällys Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136 Voimaantulo:

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja - toimii toimialajohtajana tulosaluejohtajien ja hallintopalvelujen esimiehenä - sivistystoimialan laadukkaan, kustannustehokkaan ja uudistuvan palvelutuotannon ja palvelutoiminnan

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö Versio 1.12.2010 Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö 1. Luku Yleistä 1 Yleiset määräykset Pääprosessia säätelevät lasten päivähoidosta ja perusopetuksesta annetut lait ja asetukset

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 26.11.2014, voimaan 1.1.2015. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

11 Koulutuslautakunta, toimiala, kokoonpano ja tehtävät

11 Koulutuslautakunta, toimiala, kokoonpano ja tehtävät 1 Koulutuslautakunnan toimialana on perusopetus ja lukiokoulutus, lasten päivähoito, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus. Koulutuslautakunta on koulutuksen asiantuntijaelin kunnassa ja arvioi päättämällään

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 20.12.2004 53 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: Valtuusto 27.8.2007 41 Voimaantulo: 1.1.2008 Muutos: Valtuusto 19.5.2008 32 Voimaantulo: 1.6.2008

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö www.nurmijarvi.fi SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sivistyslautakunnan hyväksymä 25.2.2009 7, voimaantulo 1.3.2009. Muutettu 10.12.2009 136, 25.2.2010

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2014 Voimaan 1.8.2014 Muutettu 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö www.nurmijarvi.fi SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sivistyslautakunnan hyväksymä 25.2.2009 7, voimaantulo 1.3.2009. Muutettu 10.12.2009 136, 25.2.2010

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 4 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 10.12.2013) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 8 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 10.6.2014) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 77 12.11.2004 Toiminta-ajatus ja tulosalueet 1 Sivistyskeskus huolehtii

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO

UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO Sivistyslautakunta 23.3.2011/22 Liite nro 6 UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO päivitetty 23.3.2011: yhtenäisen perusopetuksen muutokset sekä päivähoidon johtamisen muutokset Hallintosääntö:

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

Koulutoimen päävastuualueen toiminta-ajatuksena on:

Koulutoimen päävastuualueen toiminta-ajatuksena on: Hyväksytty 5.10.1992, voimaan 1.1.1993 Muutettu 28.6.1993, 30.1.1995, 17.6.1996, 27.1.1997, 29.1.2001, 7.5.2001, 20.6.2011, 1.12.2014, voimaan 1.1.2015 EURAJOEN KUNTA KOULUTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136 Voimaantulo:

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(7) HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Harjoittelukoulujen hallinnollinen asema...

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2 2. luku KUNNAN SIVISTYSTOIMEN YKSIKÖT...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot