Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 34. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:00-20:20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 34. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:00-20:20."

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 34 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:00-20:20 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist, Saapui klo Seppo Huhta Liisa Kivekäs Kari Kuusisto, Saapui klo Teemu Leppänen Miia Lönnqvist, Saapui klo Satu Soini Päivi Salli Juhani Mäntylä Sauli Solhagen Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja, Saapui klo Minna Ahola toimitusjohtaja Anu Hilpi toimitusjohtaja Kari Sirviö toimitusjohtaja, Poistui klo Jutta Takala rekrytointipäällikkö Maija Lehtinen toimitusjohtaja Marjo Eboreime palvelupäällikkö Kurt Byman kaupunginhallituksen edustaja, Saapui klo Kristiina Salo henkilöstön edustaja Katariina Kaukonen Terhi Nurmela hallintolakimies, sihteeri työhyvinvointipäällikkö, Poistui klo

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 34 Allekirjoitukset Johanna Horsma puheenjohtaja Katariina Kaukonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juhani Mäntylä Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 34 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 58 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 59 Palveluliiketoimen henkilöstö- ja esimieskyselyt 6 60 Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus 8 61 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 27 selostukset 68 1 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä 28 koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 69 Johtokunnan kokouspaikkojen muutos 33

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus Päätös Johtokunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Juhani Mäntylä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juhani Mäntylä.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Palveluliiketoimen henkilöstö- ja esimieskyselyt Valmistelijat / lisätiedot: Terhi Nurmela, puh Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta merkitsee selvityksen Kunta10 -kyselyn sekä palveluliiketoimen henkilöstöja esimieskyselyn tuloksista tiedoksi. Päätös Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Johtokunta päätti kokouksessaan esittää Espoon kaupunginhallitukselle lausuntonaan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteuttamisesta palveluliiketoimessa, että palveluliiketoimen tarkoituksena on osallistua Espoon kaupungin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaan valmistelemalla siihen seitsemän eri toimenpidekokonaisuutta, joista yksi oli työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteena motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö, minkä seurauksena poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen. Johtokunta kehotti kokouksessaan alaisiaan liikelaitoksia jatkovalmistelemaan toimenpidekokonaisuuksia, jotka päätti kokouksessaan Toimiala jatkaa työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämisohjelmaa (PATE) keskeisenä tavoitteenaan motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö. Vuonna 2015 PATE -ohjelmassa keskitytään erityisesti tapaturmien vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin, henkilöstön työkyvyn kohentamiseen sekä henkilöstön osallistamiseen. Henkilöstöön kohdistetuilla toimilla on ollut merkittäviä vaikutuksia sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentämiseen. Ohjelman käynnistymisen jälkeen toimialan sairauslomapäivien ja tapaturmien laskennalliset kustannukset ovat vähentyneet 2012 vuodesta n. 2 milj. euroa. Suunta jatkuu sillä työtapaturmia on ollut selkeästi vähemmän kun alkuvuonna 2014.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 34 Kyselyillä esimiehiltä ja henkilöstöltä saatuja tietoja hyödynnetään toimenpiteiden kohdistamiseen. Niistä saadaan merkittävää tietoa henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / / / Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Tulosennuste on 0,4 milj. euroa talousarviota parempi tarvikkeisiin ja henkilöstökuluihin arvioiduista säästöistä johtuen. Liikevaihdon arvioitu alitus johtuu ulkoisten ostajien asiakasmäärän vähenemisestä. Tarvikkeiden säästö kohdistuu elintarvikkeisiin. Elintarvikkeiden hintojen nousut ovat olleet arvioitua maltillisempia ja Aromi-järjestelmän käytön lisääminen ohjaa ostojen oikeellisuutta. Elintarvikkeiden hintojen muutosten vaikutukset tarkentuvat syksyllä.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 34 Henkilöstökulujen säästö johtuu rekrytointivaikeuksista ja arvioitua suuremmista sairausvakuutuskorvauksista. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat päivähoitoon maksettavat yhteisen avustavan henkilöstön palkkauskustannukset ja työn vaativuuden arviointeihin liittyvä uusi palkkarakennemalli. Työvoimanvuokrauspalvelujen käytön vähentämiseksi tavoitteena on syksyllä rekrytoida omia kiertäviä sijaisia. Omien sijaisten käyttö on kokonaistaloudellisempaa kuin ostopalvelut. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Liikelaitoksessa suunniteltiin ja käynnistettiin vuoden alussa talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaiset projektit ja toimenpiteet. Organisointivaihtoehdot -projektissa on selvitetty vaihtoehtoisia malleja, joilla kaupungin tarvitsemat catering-palvelut voidaan tuottaa lakia noudattaen, kokonaistaloudellisesti ja sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Päätös käyttöön otettavasta organisaatiovaihtoehdosta saadaan viimeistään kesäkuussa. Keskuskeittiön laitteet, prosessi ja tuotanto on suunniteltu. Laitteiden kilpailutus ja hankesuunnitelman päivitys on käynnistetty. Suunnittelussa tilatehokkuuden parantamiseen on panostettu, toimintaprosessien kustannustehokkuutta on kehitetty ja tekniset ratkaisut on suhteutettu saavutettavaan hyötyyn. Ruokatuotantoa varten on jatkettu ruokien testaamista ja arvioitu eri raaka-aineiden soveltuvuutta cook and chill - valmistukseen. Aromi-ruokatuotantojärjestelmän käyttöä on lisätty. Palvelukeittiöistä 70 on aloittanut tilaamaan tukkutuotteensa sähköisesti Aromilla ja toteuttaa tuottavuusmittaria automaattisesti kohdistuneiden laskujen määrän lisäyksestä. Asiakkaan sähköinen ateriatilaus on otettu käyttöön 10 päiväkodissa ja kolmessa tuotantokeittiössä. Sähköinen ateriatilaus tehostaa ja selkiyttää keittiöiden ja päiväkodin osastojen välistä aterioiden tilaus- ja laskutusprosessia. Community- ja Aromi-järjestelmän yhteensopivuutta ja toimivuutta laskutuksen automatisoimiseksi ja manuaalisen työn vähentämiseksi on selvitetty. Aromi-järjestelmästä saatavaa sähköisen lähetyslistan käyttöönottoa on työstetty ja sitä pilotoidaan kesän aikana. Sähköinen lähetyslista tuo varmuutta keittiöiden toimintaan ja tulee nopeuttamaan laskutusprosessia. Vuoden alussa siirryttiin kaikissa asiakasryhmissä viiden viikon kiertävään ruokalistaan entisen kymmenen viikon sijaan. Ruokalistat suunnitellaan vuodeksi kerrallaan ja käytettävien tuotteiden arviointi on helpottunut.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 34 Liemivalmisteiden ja kasvirasvasekoitteen osuutta reseptiikassa on vähennetty tai ne on poistettu kokonaan. Kasvisruokien monipuolistamiseksi on linssien ja papujen osuutta lisätty ruokalistalla. Sokerin määrät resepteillä on tarkistettu. Kestävä elämäntapa -hanke käynnistyi ja siihen liittyen on kasvisten määrää lisätty ja kauden tuotteet huomioidaan valikoimassa. Aamupaloilla tarjotaan kerran viikossa kotimaisista marjoista tehtyä sosetta. Kouluihin ja päiväkoteihin otettiin ruokajuomaksi luomupiimä. Ylijäänyttä ruokaa myydään kahdessa henkilöstöravintolassa ja myyntikokeilu on aloitettu kahdessa koulussa. Ympäristöpassisuorituksia on 210 ja määrä on noussut viisi prosenttia vuoden vaihteen tilanteesta. Kuntalaisten tiedonsaannin helpottamiseksi otettiin Internetissä käyttöön kysymys-vastaus-palsta, jonne viedään asiakkaiden yleisimmin esittämät kysymykset ja vastaukset niihin. Vuoden 2014 Kunta10- tulokset valmistuivat alkuvuodesta, tulokset on käsitelty henkilöstön kanssa ja kehittämistoimenpiteet aloitettu. Terveysperusteiset poissaolot ovat laskeneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 10 prosenttia, 2,1 päivää/henkilötyövuosi. Työturvallisuuskävelyt on tehty kaikissa keittiöissä. Vaarojen kartoitus ja riskien arvioinnit päivityksen on tehnyt 87 prosenttia keittiöistä. Mittarit TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma 2015 Poikkeama Ruokajätteen väheneminen tilanteesta, % 0 0-2,0-1,3 0,7 Automaattisesti kohdistuneet ostolaskut % kaikista ostolaskuista 44,4 50,0 55,0 63,8 8,8 Tuottavuusmittari automaattisesti kohdistuneista laskuista on jo ylittänyt tavoitteen ja sen arvioidaan vielä nousevan vuoden loppuun mennessä. Ruokajätteen vähenemiseksi edelleen ja tavoitteen toteuttamiseksi tehdään vielä korjaavia toimenpiteitä. Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / / / Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Anne Leino, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Käsittely Päätös Oheismateriaali Selostus Toimitusjohtaja Auli Hackmanin ollessa estyneenä asian esitteli rekrytointipäällikkö Jutta Takala. Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan olevan euroa parempi kuin talousarvio, koska Kelakorvauspäätös vuodelta 2013 oli euroa arvioitua suurempi. Sisäisen laskutuksen ennustetaan alittuvan n euroa, johtuen työterveyden tutkimuspalvelujen ja lääkäreiden tuntilaskutuksen sekä rekrytointimäärien alittumisesta. Menot alittuvat n euroa pääosin

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 34 henkilöstökuluissa. Työterveyspalveluissa on edelleen alkuvuonna ollut lääkärivajetta. Tavoitteena on, että avoinna olevia vakansseja on täytettynä viimeistään syksyllä. Vuoden alusta työterveyspalveluissa on siirrytty bruttolaskutukseen konsernihallinnolta Kelan ohjeistuksen mukaisesti. Konsernihallinto hakee kelakorvauksen kaupungille tästä vuodesta eteenpäin. Muutos tehdään myöhemmin teknisenä talousarviomuutoksena, jossa liiketoiminnan muista tuotoista siirretään 1,8 milj. euroa (Kelakorvaus) liikevaihtoon. Investointikustannusten arvioidaan olevan n euroa. Työterveydessä earkisto on käyttöönotettu maaliskuun alussa. Perustietoilmoituksen sähköistäminen on testausvaiheessa. Sitovat tulostavoitteet - Liikelaitoksen tulos on positiivinen, toteutuu - Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen, toteutuu 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Sähköisten menetelmien kehittämistä jatketaan. Työterveys on ottanut käyttöön earkiston ja liittynyt ODA -hankkeeseen (sähköisten toimintatapojen ja hyvinvointisuunnitelman kehittäminen). Perustietoilmoitus on testausvaiheessa ja käyttöönotto on kesäkuussa, jos testaukset ovat onnistuneet. Sähköisen työajanseurantajärjestelmän Regwebin käyttöä on edelleen laajennettu kaupungin yksiköissä. Rekrytointijärjestelmän toiminnallisuuksien kehittäminen on työn alla. Muita palveluja helpottavia toimintoja on valmistelussa useita. Asiakasyhteistyötä on toteutettu yhteistyötapaamisilla ja järjestämällä kehityskokous huhtikuun lopussa. Työterveydessä laatukäsikirjan valmistelu etenee aikataulussa ja vaikuttavuusmittariston kehittäminen on työn alla. Henkilöstölle suunnitellaan syksyksi koulutusta Valmentavasta työotteesta asiakaspalvelussa. Kaupunkitasoisen HR -toimintamallin kehittäminen on aloitettu. Ensi vaiheessa on työstetty HR -identiteettiä ja toimintamallin arvopohjaa. Palvelustrategian laadinta käynnistyy palveluliiketoimen johdolla syksyn alussa. Työterveyden tilojen tehokkaampi käyttö on selvittelyssä ja jatkossa olemme valmiit muuttamaan tilamme monitoimitiloiksi, jolloin tiloihin voi sijoittua paljon nykyistä enemmän henkilöstöä. Liikelaitoksen keskeiset tavoitteet edistävät kaupungin TATU -tavoitteita.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 34 Mittari TP 2013 TP 2014 TA 2015 TOT 4/2015 Poikkeama Toimintamenot/ Kaupungin työntekijä Palvelussuhdepalvelut Henkilöstön kehittämispalvelut Rekrytointipalvelut Työterveyspalvelut (brutto) Toimintamenojen/kaupungin työntekijä ennustetaan alittavan talousarvion. Tiedoksi

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / / / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen ennusteessa on liikevaihtoa lisätty 0,9 milj. euroa. Ylläpidon sopimus toi 0,4 milj. euroa enemmän käyttötuloja kuin alkuperäisessä budjetissa oli arvioitu. Myös ulkoisia tuloja kasvatettiin 0,5 milj. euroa sen johdosta, että maanvastaanotossa on alkuvuonna ollut arveltua parempi tulokertymä. Loppuvuodesta vastaanottotulot tulevat pienenemään, koska yksityinen yritys aloittaa maanvastaanottotoiminnan. Tämä mahdollinen vähennys on kuitenkin otettu huomioon ennusteessa, ja arvioidaan, että maanvastaanoton budjetti 2,3 milj. euroa ylittyy lisätyllä 0,5 milj. euron summalla. Näistä tulonlisäyksistä huolimatta on liikelaitoksen budjetti vuodelle 2015

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 34 hyvinkin haastava. Viime vuoteen verrattuna on liikevaihto pienentynyt 15%. Positiivisen tuloksen saavuttaminen vaatii kulukuria, varsinkin ulkoisten palveluiden ostojen vähentämistä entisestään, sekä talouden tehostettua seurantaa. Vuokramenoja on voitu pienentää sanomalla irti toimitiloja ja keskittämällä enemmän toimintaa Mikkelän tukikohtaan. Henkilöstömenojen osuus tullee vähenemään jonkin verran, koska vakansseja jätetään täyttämättä ja määräaikaisia palkataan vähemmän kuin aiempina vuosina. Rakentamisessa ja ylläpidossa ovat menot alkuvuodesta etupainotteisia, tulot tulevat vasta jälkikäteen. Rakentamisen tulos huhtikuulta on kuitenkin parantuneen tilauskannan myötä positiivinen. Alkuvuoden säänvaihtelut ovat kasvattaneet katuylläpidon materiaalikustannuksia ja palveluiden ostoja huomattavasti, sillä liukkauden torjuntaa on jouduttu tekemään runsaasti. Henkilöstömenoihin on myös kulunut ylitöiden- ja varallaolojen takia enemmän kuin, jos käyttö olisi ollut tasaista (33 %). Tilanne tullee tasoittumaan kesän aikana ja ylläpitokin päässee positiiviseen tulokseen loppuvuoteen mennessä. Ympäristöpalvelut ovat lähinnä maanvastaanottotulojen ansiosta tehneet ylijäämäistä tulosta. Tosin Kaupunginpuutarhan puutyöhallin palo loppuvuonna 2014 on vaikeuttanut puutarhan toimintaa ja tuonee, palovakuutuskorvauksista huolimatta, lisäkustannuksia. Puutyöhallin tilauskanta olisi hyvä, mutta sopivat toimitilat eivät ole vielä käyttövalmiit, joten töitä ei päästä vielä tekemään. Liikelaitoksen huhtikuu 2015 tulos on 0,511 milj. euroa alijäämäinen. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen toimintaa jatketaan nykyisillä palveluvalikoimilla. Sisäisten palveluiden hinnat eivät ole vuodelle 2015 nousseet, volyymit ovat laskeneet. Ulkoisten myyntien hinnat eivät myöskään ole nousseet, volyymit pysynevät ennallaan. Maan vastaanottotoiminta supistuu, yksityisiä palveluntarjoajia on tulossa Espoon markkinoille. Koko vuoden tasaisella työkannalla tuottavuuden parantumista voidaan odottaa rakentamisessa. Yksityisten maansiirtoautojen säännöllinen tehokkaan työajan mittaaminen on aloitettu. Tavoitteena on vähentää odotusaikaa ja tehostaa prosessia saaden aikaan kustannussäästöjä. Liikelaitos on ottanut käyttöön syyskuun alussa 2014 uuden sähköisen palvelun ylijäämämaiden vastaanotossa. Sähköinen menetelmä tuo säästöä, niin ylijäämämaata tuoville yrittäjille, kuin myös Espoo Kaupunkitekniikalle, noin kuusi miestyövuotta/vuosi (TATU), vastaanottoprosessien tehostumisella. Yksityisten asiakkaille kertyy

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 34 säästöä yhteensä noin neljä miestyövuotta/vuosi. Liikelaitoksessa kehitetty sähköinen maanvastaanottojärjestelmä, jossa palveluprosessi ja asiointi ovat täysin sähköisiä, on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa, Kulmakorven läjitysalueelle otetaan vastaan vuosittain noin 1 milj. m³ rakennustoiminnassa syntyviä ylijäämämaita, keskimäärin 500 autokuormaa päivässä. Olemme jo ideoineet uusia mahdollisia käyttökohteita, esim. hiekoitushiekan, suolavarastojen yms. kuormamäärien seurannassa ja laskutuksessa. Sähköisten palveluiden tuotantokäyttö maan- ja lumen vastaanotossa vähentää laskutuskustannuksia. Lisäksi maanvastaanottotuloja on tullut budjetoitua enemmän, euroa (TATU). Teknisen keskuksen, Kiinteistöpalvelu -liikelaitoksen ja Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen yhteisen tuotannonohjausjärjestelmä TOIVOn käyttöönotto vähentää kirjaus ja raportointityötä, tuo säästöjä ja parantaa tuottavuutta. Kunnossapitotöiden tilaukset, tarjoukset ja toteutuneet kustannukset tehdään mobiiliratkaisulla. Toivon tuomat edut liikelaitoksemme kannalta ovat seuraavanlaiset; kustannukset ovat 0,5 milj. euroa, säästöjen on arvioitu aikavälillä olevan 1,9 milj. euroa (TATU). Säästöjen/ tuottavuuden paraneminen perustuu seuraavaan: 1) hallinnollisten töiden vähenemiseen 0,9 milj. euroa: prosesseja tehostamalla ja vähentämällä ylläpidettäviä järjestelmiä 2) tuotannolliset tekijät, säästöt 1,0 milj. euroa 3) yksiköiden välisten resurssien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen; moniosaajat, kausivaihtelu ym. 4) koneiden käyttöasteen paraneminen 5) työntekijöille mahdollisuus suunnitella itse työtehtävien järjestystä; työnjohdon roolina tulee olemaan ohjaava. Kun työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, työhyvinvointi, motivaatio ja asenne paranevat. Tuottavuusmittarin laskennassa on käytetty huhtikuun toteumatietoja (TATU). Mittarit TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma 2015 Poikkeama SUORITTEET 73 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA Katualue, indeksoidut Ylläpitokustannukset euroa/m², 2. luokka Viheralue, indeksoidut ylläpitokustannukset euroa/m², A3 luokka 2,11 1,35 1,33 1,21-0,12 0,99 0,81 0,8 0,74-0,06 Maansiirtoautojen käyttöaste, %

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 34 Tuottavuusmittareiden toteumat ovat ylittäneet asetetut tavoitteet sekä ylläpidossa että maansiirtoautojen käyttöasteen osalta. Kehityksen suunta on mittareiden osalta ollut oikea. Tiedoksi

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / / / Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Liikelaitoksessa laadittiin käyttösuunnitelma talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman lisäsäästövaatimuksen -0,5 milj. euroa mukaisesti. Useita tuottavuustoimenpiteitä käynnistettiin ja osa jo valmistunut. Tuloksen arvioidaan ylittyvän 0,3 milj. eurolla. Kunnossapidon alkuvuoden laskutus on tehty toteuman perustella. Laskutus korjataan tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen viimeistään ensimmäiseen seurantaan mennessä. Kunnossapitotyöt laskutetaan korjauksittain tuntilaskutuksen mukaan.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 34 Palveluyksiköiden tulosten arvioidaan olevan budjetin mukainen paitsi siivouspalveluiden, jonka henkilöstökulut arvioidaan vähenevän 0,2 milj. euroa ja palvelujen ostot 0,1 milj. euroa. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Liikelaitoksen alkuvuoden toiminnan painopisteenä on ollut tuotannonohjauksen käyttöönoton valmisteluun liittyvät toimenpiteet ja koulutukseen osallistuminen (TATU). Liikelaitoksen eri palveluyksiköiden sisäisen yhteistyön parantamista on jatkettu viiden oman projektin avulla (TATU). Projekteissa keskitytään viestinnän ja tiedonvarastoinnin kehittämiseen, kesätöiden suunnitteluun sekä yksiköiden toiminnan tunnetuksi tekemiseen. Talotekniset palvelut -yksikön toiminta alkoi vuoden alussa ja uuden organisaation toiminnan käynnistäminen on alkanut erinomaisesti (TATU). Töiden hallinta ja yhteistyö on parantunut. Kunnossapidon toiminnan keskittäminen Mikkelään tehtiin vuoden alussa (TATU) ja yhdessä tukikohdassa toiminta on lisännyt yhteistyötä ja alentanut toiminnan kustannuksia. Liikelaitoksen johtoryhmän toiminnan kehittäminen on aloitettu ESJOprojektin mukaisesti. Liikelaitos odottaa omistaja-tilaaja-tuottajamallin päätöstä, koska päätös vaikuttaa merkittävästi liikelaitoksen toimintaympäristöön. Kiinteistönhoidossa neliöhintaan vaikuttaa 30.4 tilanteessa erikseen laskutettavat erät. Rakentamispalveluissa työn hintaan vaikuttaa lisääntyneet pienet vikakorjaukset, joiden kustannukset korjausta kohden ovat matalammat kuin ohjelmoitujen vuosikorjausten. Tiedoksi

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / / / Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Jarkko Mikkonen, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Tulosennuste on 0,1 milj. euroa talousarviota parempi. Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa on 7,5 %:n (n. 0,9 milj. euroa) kasvupaine vuoteen 2014 verrattuna, johtuen kasvaneista asiakasja kuljetusmääristä. Henkilöstökuluissa varhemaksujen arvioidaan alittavan budjetin. Investointeja arvioidaan toteutuvan 1,3 milj. euroa, (TA 2,6 milj. euroa). Kalustotarpeen epävarmuus johtuu Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitokseen ja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitokseen kohdistuvasta selvitystyöstä (TILTU).

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 34 Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Liikelaitoksen toiminta on alkuvuodesta ollut toimintasuunnitelman mukaista lukuun ottamatta Painatuspalveluja, jonka toimintaan asiakkaiden toimintojen sähköistyminen sekä taloudelliset säästöt ovat vaikuttaneet. Kuljetus- ja materiaalipalvelujen käyttötarvikelogistiikan uuteen toimintamalliin siirryttiin alkaen. Uudessa toimintamallissa ulkopuolinen operaattori vastaa operationaalisesta kuljetus-, terminaali- ja varastotoiminnasta. Samalla luovuttiin omasta varastotilasta. (TATU). Kuljetus- ja materiaalipalveluissa on aloitettu sähköisen tilausjärjestelmän suunnittelu muutto- ja retkikuljetuksissa. Tavoitteena on ottaa sähköinen toimintamalli käyttöön syksyllä. (TATU). Auto- ja konepalveluissa päästään ajoneuvokaluston käytön tehostamiseen ja optimointiin vasta sitten, kun tilaaja-tuottajamalliin liittyvästä selvitystyöstä on saatu päätös. (TATU). Postipalvelujen läpimenoajat on selvitetty ja todettu toiminnan olevan sopimuksen mukaista. Vaihdepalvelujen välitysympäristö on päivitetty ja uusi järjestelmä on otettu käyttöön, samoin uusi puhelinluettelo. Välitysjärjestelmässä on ollut paljon häiriöitä, jotka ovat vaikuttaneet vaihteen ja Contact Centereiden toimintaan. Vaihdepalvelujen ja kaupungin yhteispalvelupisteiden osalta selvitetään yhteistyön hyötyjä. Orionintiellä sijaitseva sähköautojen pikalatauspiste on liitetty Fortum Charge & Drive- latausverkostoon, joten se on kaikkien sähköautoilijoiden käytössä. Tuottavuusmittareiden toteutumista seurataan vuositasolla.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 34 Mittarit TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma 2015 Poikkeama 51 ESPOO LOGISTIIKKA Auto- ja konepalvelut, ajoneuvojen hallinnointikustannukset euroa/ajoneuvo Kuljetus- ja materiaalipalvelut, kuljetukset euroa/kuljetus/henkilö tai tapahtuma 0 19,70 19,60 19,60 0 Painatuspalvelut, työmääräimet kpl/henkilö Vaihdepalvelut, tuleva puhelumäärä kpl/henkilö Tuottavuusmittareiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tiedoksi

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / / / Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Petteri Mussalo Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Käsittely Päätös Oheismateriaali Selostus Toimitusjohtaja Petteri Mussalon ollessa estyneenä asian esitteli palvelupäällikkö Marjo Eboreime. Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Liikelaitoksen liikevaihdon sekä muiden tuottojen odotetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan euroa käyttösuunnitelmaa suurempina johtuen Hankintapalveluiden lisäresursointitarpeesta. Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan olevan euroa ja alittavan käyttösuunnitelman eurolla.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 34 Sitovat tulostavoitteet - Liikelaitoksen tulos on positiivinen, toteutuu - Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen, toteutuu 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Rutiinitehtävien automatisointi etenee (TATU) ja sähköisiä palveluita ollaan ottamassa käyttöön useissa palveluissa (TATU). Kertapalkitsemisen sekä lomien ja poissaolojen sähköiseen ilmoittamiseen tähtäävä eilo projekti on aikataulustaan jäljessä johtuen järjestelmätoimittajan vaikeuksista saada järjestelmä toimimaan sovittujen määrittelyjen mukaisesti. Tämä viivästyttää sähköisen toimintatavan käyttöönottoa koko kaupungin osalta sekä palkanlaskennassa tehtävästä manuaalisesta tallennustyöstä luopumista. Järjestelmän käyttöönoton odotetaan tapahtuvan ennen vuoden päättymistä. (TATU) Sähköinen tilaaminen etenee OSKU projektin suunnitelman mukaisesti. Sähköisten tilausten määrä jatkaa kasvuaan ja ostolaskujen automaattinen kohdistuminen sähköisiin tilauksiin on noussut jo noin 23 prosenttiin kaikista kaupungin ostolaskuista. Sähköisiin tilauksiin automaattisesti kohdistuvien ostolaskujen määrän arvioidaan tämän vuoden loppuun mennessä nousevan noin 30 prosenttiin, joka tarkoittaisi vuoden 2015 kumulatiivisen arvon olevan noin 25 prosenttia. Alkuperäisestä tavoitteesta arvioidaan jäätävän noin 5 prosentti-yksikköä. Tämä johtuu merkittävästi arvioitua alemmasta lähtöarvosta vuoden alussa. (TATU) Matkahallinnan uudistaminen on käynnistynyt. Tarkoituksena on uusia matkahallinnan tietojärjestelmä sekä liittää siihen Espoon työntekijöiden maksuaikakortit. Markkinavuoropuhelu mahdollisten toimittajien kanssa on tarkoitus pitää vielä ennen juhannusta ja tarjouspyynnöt on tarkoitus saada julkaistua alkusyksystä. Uusi matkahallinnan prosessi pitäisi olla käytössä vuoden 2016 alkupuolella. (TATU) Laskutettavan työajan seuranta on laajentunut koskemaan koko liikelaitoksen henkilöstöä. Seuranta on tuonut lisää tietoa työvaltaisista tehtävistä sekä viitteitä prosessiheikkouksista. Tiedon pohjalta voimme kehittää prosessejamme tehokkaammiksi yhdessä asiakkaittemme kanssa. (TATU) Hankintapalveluissa resurssipulaan ollaan saamassa helpotusta, sillä olemme saaneet kolme uutta vakanssia ja kaikkiin olemassa oleviin vakansseihin olemme saaneet täyttöluvat. Uusien työntekijöiden rekrytointi on vielä kesken ja resurssipulan odotetaankin helpottavan vasta kesälomien jälkeen. Hankintapalveluiden johtajan rekrytointi odottaa edelleen koko kaupungin hankintatoimen uudelleen organisointia ja tämä haittaa merkittävästi hankintapalveluiden kehittämistä. Keskeneräisiä kilpailutuksia on tällä hetkellä 123 kappaletta, kokonaan aloittamatta on 43 kilpailutusta ja sopimusseurannassa on 299 sopimusta.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / 34 Mittarit TP 2013 TP 2014 TA ESPOO TALOUSPALVELUT Toteuma 2015 Poikkeama Ostolaskut, sähköisten ostolaskujen ja tilausten %-osuus kaikista tilauksista 13,7 14,0 30,0 25,0-5,0 Myyntilaskut, myyntilaskuihin käytetty aika min/lähetetty myyntilaskut N/A 2,05 1,52 2,00 0,48 Palkanlaskenta, palkkalipukkeita kpl/kk/palkkakirjanpitäjä Tiedoksi

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Henkilöstöasiat Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla, Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos, työterveyspalvelut Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Videotuotantopalveluiden hankinta, arvo euroa (netto) Toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Tapiolan uimahalli, pesuhuoneiden perusparannus Palvelujohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Laurean ammattikorkeakoulu, WC-tilojen muutostyöt Päätös Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta merkitsee tiedoksi liiketoimintajohtajan selostukset talouden tasapainotusja tuottavuusohjelman toteuttamisesta. Päätös Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 28 / / / Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh Helena Tolvanen, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa liitteenä olevasta Espoo Catering - liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelmasta Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Hankesuunnitelma (sis. Hankesuunnitelmalomake 6) Espoon kaupungin konserniesikunnan talousohjauksen ohjeiden mukaan sellaiset peruskorjaus- ja perusparannushankkeet, joiden kustannusarvio on yli 0,6 milj. euroa tai joiden yhteydessä muutetaan toimitilan käyttötarkoitusta, tulee esittää ja käsitellä erillisinä talonrakennushankkeina, joille on laadittava tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Valtuusto hyväksyi Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman Valtuuston vahvistaman talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosaan vuosille sisältyy 11,278 milj. euron suuruinen määrärahavaraus Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön uudisrakennushankkeelle. Keskuskeittiöhankkeen ensimmäinen rakennussuunnittelun ohjauskokous pidettiin Rakennussuunnittelu eteni hankesuunnitelman mukaisilla rakennuksen ulkomitoilla. Rakennussuunnitelmien mukainen ensimmäinen kustannusselvitys valmistui ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio oli selvityksen mukaan 19,56 milj. euroa.

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 29 / 34 Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa teknisten tilojen osuus oli 143,6 m² ja päivitetyissä suunnitelmissa 1505,9 m². Tilojen laajentuminen johtuu siitä, ettei 2. Kerroksen IV-asennustilaa oltu laskettu hankesuunnitelmavaiheessa bruttoalaan mukaan. Hankesuunnitteluvaiheen kustannuksissa ei oltu huomioitu varavoiman, itsepesevän ilmastointikaton ja maalämmön kustannuksia. Varavoima tarvitaan tuotannon turvaamiseen poikkeusoloissa. Itsepesevä ilmastointikatto säästää yhden henkilön kustannukset vuosittain ja turvaa tuotannon hygieniatasoa. Maalämmön investointikustannukset kuoleutuvat alle 10 vuodessa. Päivitetyissä suunnitelmissa huonetilaohjelman huonealaa vähennettiin mahdollisimman paljon vaarantamatta asetettua tuottavuustavoitetta. Huoneala väheni 845 m² hyväksytystä hankesuunnitelmasta. Tästä huolimatta kokonaiskustannukset ovat 17,78 milj. euroon. päätti esittää valmisteltavaksi Espoon kaupungin vuoden 2016 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan keskuskeittiön rakentamiseen 17,78 milj. euroa sekä koneisiin ja ensikertaiseen varusteluun 4,55 milj. euroa. Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja - kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. Keskuskeittiön laitteet, prosessit ja tuotanto on suunniteltu. Tilatehokkuuden parantamiseen on panostettu, toimintaprosessien kustannustehokkuutta on kehitetty ja tekniset ratkaisut on suhteutettu saavutettavaan hyötyyn. Keskuskeittiörakennuksen vuokratason noususta huolimatta Espoo Catering -liikelaitos pysyy 1 milj. euron tuottavuustavoitteessa. Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys sekä vuotuinen asiakasmäärien voimakas kasvu edellyttävät keskuskeittiön rakentamista. Väestön ja palvelukeittiöiden määrän kasvu ovat lisänneet tuotantokeittiöiden valmistus- ja etenkin lähetystarvetta, minkä seurauksena tuotantokeittiöt ovat tilojen, laitteiden ja henkilöstön osalta ylikuormitettuja. Kilpailuilla markkinoilla ei ole valmistuskapasiteettia tuottaa sitä ateriamäärää Espoon kaupungille, jota keskuskeittiön kapasiteetiksi on suunniteltu. Keskuskeittiön tuotantokapasiteetti on annosta / vrk. Keskuskeittiössä tuotetaan päiväkotien ateriapalvelut ja kotiin kuljetettavat vanhusten kotipalveluateriat.

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 30 / 34 Päätöshistoria Valtuusto Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan päivätyn Espoo Catering - liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman. Päätös Liite Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Hankesuunnitelma hyväksyi keskuskeittiön tarveselvityksen. Keskuskeittiön rakennushanke sisältyy valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiosaan vuosille johtokunnalla ei ollut huomauttamista liitteen mukaiseen Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelmaan ja lisäksi päätti, että keskuskeittiön laitteet ja ensikertainen varustelu rahoitetaan Espoo Catering -liikelaitoksen omasta pääomasta. Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja -kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. Säästöjä syntyy noin 1,0 milj. euroa/vuosi. Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys sekä vuotuinen asiakasmäärien kasvu edellyttävät tuotantokapasiteetin lisäämistä nykyisestä ja keskuskeittiön rakentamista. Keskuskeittiön tuotantokapasiteetti on annosta / vrk. Keskuskeittiössä tuotetaan noin 160 päiväkodin ateriapalvelut (noin annosta / vrk) sekä kotiin kuljetettavat vanhusten kotipalveluateriat. Hanke sijoittuu Espoon kaupungin omistamalle tontille Kiloon, osoitteeseen Nuijalantie 18. Hankkeen bruttoala on brm2 ja kerrosala km2. Rakennuksen 1 kerrokseen (3 300 m2) sijoittuvat tuotanto- ja varastotilat, dieettikeittiö, saapuvien ja lähtevien tavaroiden vastaanotto- ja lähetystilat sekä astiahuolto. Rakennuksen 2 kerrokseen (1 206 m2) sijoittuvat henkilökunnan pukuhuoneet ja sosiaalitilat, koekeittiö, ruokailutilat, hallinnon toimistotilat sekä rakennuksen tekniset tilat.

31 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 31 / 34 Rakennushankkeen kokonaishinta laitteineen on noin 12,7 milj. euroa (rakennuskustannusindeksi 2/2012). Hanke toteutetaan kaupungin omana hankkeena. Laitteet (noin 2,2 milj. euroa) ja ensikertainen varustelu (noin 1,0 milj. euroa) rahoitetaan Espoo Catering -liikelaitoksen omasta pääomasta. Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 9 :n mukaan palveluliikelaitosten päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Rakennuksen valmistuttua Espoo Catering -liikelaitos vuokraa tilat Tilakeskus -liikelaitokselta pääomavuokraa ja hoitovastiketta vastaan. Kiinteistön arvioitu vuosivuokra on euroa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden vaihteessa ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 aikana. Koska kyseessä on uudisrakennushanke, jonka laajuus ylittää kerros-m2, hankesuunnitelman hyväksyy valtuusto. Päätöshistoria Tilakeskus -liikelaitoksen Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis Tilakeskuksen esittää kaupunginhallitukselle oheismateriaalina olevan päivätyn Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman hyväksymistä. Päätös Tilakeskus liikelaitoksen Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan päivätyn Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman.

32 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 32 / 34 Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

33 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 33 / / / Johtokunnan kokouspaikkojen muutos Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta siirtää kokouksensa pidettäväksi klo 17 alkaen Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tiloissa Kaupunginpuutarhassa osoitteessa Vantinpuisto 11 siirtää kokouksensa pidettäväksi klo 17 alkaen Espoo Catering - liikelaitoksen tiloissa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa siirtää kokouksensa pidettäväksi klo 17 alkaen Espoo Logistiikka - liikelaitoksen tiloissa osoitteessa Orionintie 24 Päätös Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Tiedoksi

34 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 34 / 34 Oikaisuvaatimusohje: muutoksenhaku kielto ( 57-69) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 20. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:00-20:05.

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 20. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:00-20:05. Espoon kaupunki Pöytäkirja 29.04.2015 Sivu 1 / 20 Kokoustiedot Aika 29.04.2015 keskiviikko klo 17:00-20:05 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, Espoo

Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 16.12.2015 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 16.12.2015 keskiviikko klo 17:00-19:35 Paikka Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma,

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 12. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:00-20:10. Virastopiha 2 B, Espoo

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 12. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:00-20:10. Virastopiha 2 B, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 07.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 07.02.2013 torstai klo 17:00-20:10 Paikka Virastopiha 2 B, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 20. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:20-19:40

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 20. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:20-19:40 Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.06.2015 Sivu 1 / 20 Kokoustiedot Aika 17.06.2015 keskiviikko klo 17:20-19:40 Paikka Kaupunginpuutarha, Vantinpuisto 11, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 12.12.2012 keskiviikko klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 09.04.2014 Sivu 1 / 1 1673/02.08.00/2014 32 Palveluliiketoimen liikelaitosten toimitilahankkeet kaudelle 2015-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Remes, puh. 043 824 9071 Katariina Kaukonen, puh. 040

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh 23.09.2015 Sivu 1 / 1 96 Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 ehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Käsittely Toimitusjohtaja Minna Aholan estyneenä ollessa asian

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 97 Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 23. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:05-19:00. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 23. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:05-19:00. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 09.04.2014 Sivu 1 / 23 Kokoustiedot Aika 09.04.2014 keskiviikko klo 17:05-19:00 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 30.11.2016 keskiviikko klo 16:30-19:31 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 99 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh. 050 414 1080 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 19.08.2015 Sivu 1 / 39. Kokoustiedot. Aika 19.08.2015 keskiviikko klo 17:15-19:15

Palveluliikelaitosten johtokunta. 19.08.2015 Sivu 1 / 39. Kokoustiedot. Aika 19.08.2015 keskiviikko klo 17:15-19:15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 19.08.2015 Sivu 1 / 39 Kokoustiedot Aika 19.08.2015 keskiviikko klo 17:15-19:15 Paikka Opinmäen koulu, Likusterikatu 2, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus 11.02.2015 Sivu 1 / 1 16 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 35. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:30-19:15

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 35. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:30-19:15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 07.03.2013 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 07.03.2013 torstai klo 17:30-19:15 Paikka Espoo Logistiikka, Orionintie 24 Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 80 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen,

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 24.09.2012 maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 2936/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 251 27.8.2012 125 Valtuustokysymys Espoo Cateringin perimistä maksuista Valmistelijat / lisätiedot: Ahola Minna, puh. (09) 816 22270

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2648/00.01.03/2014 47 Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 30.03.2017 torstai klo 16:30-19:55 Tauko 19.07-19.12 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 15.02.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 15.02.2017 keskiviikko klo 17:00-19:00 Paikka Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs

Lisätiedot

Aleksi Paananen kaupunkitarkastaja

Aleksi Paananen kaupunkitarkastaja Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 01.04.2015 keskiviikko klo 16:05-16:05 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:45 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.01.2017 torstai klo 16:30-19:40 Paikka Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, 02750 Espoo, I-kerros, luokka Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh 12.02.2014 Sivu 1 / 1 674/02.06.01/2014 3 Espoo Catering -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 07.04.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2016 torstai klo 16:15-20:40 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

63 Linja-autojen korjaus- ja huoltosopimus Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen

63 Linja-autojen korjaus- ja huoltosopimus Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen Tampere Pöytäkirja 8/2017 1 (11) Aika 20.12.2017, klo 08:01-09:19 Paikka TKL:n kokoushuone Käsitellyt asiat 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastus 62 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

Karjalohjan VPK:n paloasema, Keskustie 10, Karjalohja

Karjalohjan VPK:n paloasema, Keskustie 10, Karjalohja Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.03.2016 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 03.03.2016 torstai klo 17:00-18:20 Paikka Karjalohjan VPK:n paloasema, Keskustie 10, Karjalohja Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Seppä,

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 02.11.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 02.11.2016 keskiviikko klo 17:00-19:35 Paikka Kamreerintie 7, 3. krs, neuvotteluhuone Centti Saapuvilla

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 328. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 328. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.11.2013 Sivu 1 / 1 4730/00.01.01/2013 328 Palveluliiketoimen organisaation kehittäminen sekä johtosääntöjen tarkistaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:50-21:00 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavanomainen kokoustyöskentely keskeytettiin

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 26.02.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 26.02.2013 tiistai klo 16:00-17:00 Paikka Kokoushuone Vermo Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut

Lisätiedot

Paikka Espoo Logistiikka -liikelaitos, Mankkaan toimipiste, Orionintie 24, 02200 Espoo

Paikka Espoo Logistiikka -liikelaitos, Mankkaan toimipiste, Orionintie 24, 02200 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 08.03.2012 Sivu 1 / 20 Kokoustiedot Aika 08.03.2012 torstai klo 17:05-19:30 Neuvottelutauko klo 18.27-18.39 Paikka Espoo Logistiikka -liikelaitos, Mankkaan toimipiste, Orionintie

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 27.03.2013 keskiviikko klo 17:30-21:35 Paikka Valtuustotalo, vihreiden ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 10

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 16.03.2017 torstai klo 16:40-18:40 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 25. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:00-19:05. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 25. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:00-19:05. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.10.2014 Sivu 1 / 25 Kokoustiedot Aika 15.10.2014 keskiviikko klo 17:00-19:05 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 8. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 8. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 09.04.2017 sunnuntai klo 10:00-24:30 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 776/00.04.01/2015 100 Espoon uuden sairaalan logistiikka palvelujen organisointi HUS-Logistiikka liikelaitoksen hoidettavaksi (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 19.04.2015 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 19.04.2015 sunnuntai klo 19:00-24:00 Paikka Kokoustila Kotka, Asemakuja 2 C 3 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja René

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09) 20.08.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 54 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti I tilanteesta 31.7.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09) 816 222290 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 31. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:30-19:35

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 31. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:30-19:35 Espoon kaupunki Pöytäkirja 05.06.2013 Sivu 1 / 31 Kokoustiedot Aika 05.06.2013 keskiviikko klo 17:30-19:35 Paikka Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, Teirinsyrjä 4 Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma,

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan perhe- ja Pöytäkirja 01.11.2012 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 01.11.2012 torstai klo 17:30-19:30 Paikka Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 178. Valtuusto Sivu 1 / Palveluliiketoimen organisaation kehittäminen sekä johtosääntöjen tarkistaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 178. Valtuusto Sivu 1 / Palveluliiketoimen organisaation kehittäminen sekä johtosääntöjen tarkistaminen Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 1 4730/00.01.01/2013 Kaupunginhallitus 328 11.11.2013 178 Palveluliiketoimen organisaation kehittäminen sekä johtosääntöjen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 26.10.2016, klo 08:00-09:37 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 12.04.2017 keskiviikko klo 16:00-17:45 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 22. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:05-20:10.

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 22. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:05-20:10. Espoon kaupunki Pöytäkirja 21.10.2015 Sivu 1 / 22 Kokoustiedot Aika 21.10.2015 keskiviikko klo 17:05-20:10 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 16.02.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 16:00-16:30 Paikka Kokoushuone Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut Lindroos, puheenjohtaja

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot