KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 68 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 69 SAMMAKKOKANGAS OY:N LAINOJEN TAKAISINMAKSU- AJAN MUUTOSESITYS 70 KIVI-SÄÄTIÖ 71 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVALUON- NOKSESTA 72 JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN KIINTEISTÖNLUOVUTUS- ILMOITUKSET 73 TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 74 LAUTAKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 75 MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMISEEN VARATTAVA MÄÄRÄRAHA JA SEN KÄYTTÖKOHTEET VUODELLE 2007 JAKO 76 MAASEUTUYRITYSASIAMIES ERKKI LEPPÄSEN TEHTÄVÄ- KOHTAINEN PALKKA 77 PERUSKOULUN PÄÄTTÄVIEN KESÄTYÖPAIKKA KESKI- SUOMESSA -KAMPANJAAN OSALLISTUMINEN 78 PERUSKOULUN PÄÄTTÄVIEN KESÄTYÖPAIKKA KESKI- SUOMESSA -KAMPANJA / KESÄTYÖTOIMISTO 79 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖ- SUUNNITELMA VUODELLE 2007 JA TALOUS- JA TOIMINTA- SUUNNITELMA VUOSILLE

3 KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/ KLEMMARI -HANKKEEN JATKO 81 9 POHJOISEN KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUT OY:N ESITYS YHTIÖN STRATEGIASTA 82 POHJOISEN KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUT OY:N OPERAATTORIVALINTA JA SEUTUVERKON KEHITTÄMINEN VUODEN 2007 SEUTUEDUSTAJISTON JA TYÖVALIO- KUNNAN SIHTEERIKYSYMYS 84 SAARIJÄRVEN VIITASAAREN SEUDUN KANSAINVÄLISTY- MISSTRATEGIA Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. SIRKKA KAUPPINEN SIRKKA KAUPPINEN Kunnanhallituksen puheenjohtaja

4 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/ KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone x Kauppinen Sirkka, pj. Piispanen Johanna, vj. x Holm Risto Saarenketo Kaarle, vj. x Kinnunen Markku Puranen Tuomo, vj. x Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj. x Moisio Erja Kotilainen Niina, vj. - Piispanen Risto x Hakkarainen Olavi, vj. - Ruusuvirta Seppo x Thorström Tarmo, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) - Anne Kalmari, kunnanvaltuuston puheenjohtaja x Antti Urpilainen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja x Heikki Näsi, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Taina Kokkinen, kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 66 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 67 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä Sirkka Kauppinen, 78 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Sirkka Kauppinen Taina Kokkinen, poissa 78 Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Erja Moisio Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Tarmo Thorström Allekirjoitus Taina Kokkinen

5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 66 Kivijärven kunnanhallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja kunnanhallituksen kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4 päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 67 valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. valitsee Erja Moision ja Seppo Ruusuvirran tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Erja Moision ja Tarmo Thorströmin KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 68 hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

6 SAMMAKKOKANGAS OY:N LAINOJEN TAKAISINMAKSUAJAN MUUTOSESITYS Khall 69 Kivijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan / Pohjoisen Keski-Suomen Jätehuolto Oy:n (nyt Sammakkokangas Oy) investointikustannusten kattamiseksi otettavien lainojen ja vakuuksien takaamisasiassa hyväksynyt yksimielisesti Pohjoisen Keski-Suomen Jätehuolto Oy:n esittämän: 1. investointilainan omavelkaisen takauksen, joka on Kivijärven kunnan osalta enintään euroa. Investointilainan suuruus on kokonaisuudessaan enintään euroa, josta Kivijärven kunnan takausvastuu on osakemäärän suhteessa 4,6 %, sekä 2. kaatopaikan toimintaan liittyvän varaus- ja takausjärjestelyn liitteen 3 taulukon 6 mukaisesti. Varaus olisi 770 euroa vuodelta 2003 ja siitä eteenpäin vuosina takauksena euroa ja euroa vuosina Sammakkokangas Oy:ltä on saapunut päivätty kirje, jossa yhtiön maksuvalmiustilanteen korjaamiseksi ehdotetaan osakaskuntien kunnanvaltuustoille seuraavaa: "Esitys takaisinmaksuaikataulun muuttamiseksi Jotta yhtiön kassatilanne saataisiin korjattua riittävälle tasolle, ts. kattamaan lyhyen aikavälin menot ja pakolliset varaukset, on yhtiön hallitus pidetyssä kokouksessaan päättänyt, että hanketta varten otettujen lainojen takaisinmaksuaikataulua muutetaan. Lainan takaisinmaksun alkua siirretään vuodella ja laina-aika pidennetään 10 vuodeksi takaisinmaksun alusta. Toimitusjohtaja valtuutettiin neuvottelemaan asiasta rahoituslaitosten kanssa (pöytäkirjanote liitteenä). Rahoituslaitokset, OKO-pankki ja Tapiola, tarvitsevat kunkin takaajakunnan valtuuston hyväksymisen muutokselle, koska tarkoitus on pidentää lainan takaisinmaksuaikaa. Yhtiö esittääkin osakaskunnille, että ne hyväksyvät molempien lainojen takaisinmaksun alkamisen siirtämisen vuodella eteenpäin alkamaan vasta vuonna Samalla yhtiö esittää, että osakaskunnat hyväksyvät laina-ajan muutoksen siten, että takaisinmaksu tapahtuu 10 vuoden aikana vuosina OKO-pankin lainan ensimmäinen lyhennys erääntyy ja Tapiolan lainan Koska OKO-pankin laina erääntyy maksettavaksi helmikuun lopulla, pyydämme, että asia voitaisiin käsitellä seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa ja tieto päätöksestä (pöytäkirjanote) lähetettäisiin Sammakkokangas Oy:lle mahdollisimman pikaisesti. Olemme sopineet OKO-pankin kanssa, että ensim-

7 mäisen takaisinmaksuerän erääntymistä voidaan aikataulusta huolimatta siirtää eteenpäin, kunnes kuntien valtuustot ovat hyväksyneet muutosesityksen. Saarijärvellä Esko Martikainen toimitusjohtaja Sammakkokangas Oy" Ehdotettu järjestely ei määrällisesti muuta Kivijärven kunnan takausvastuuta Sammakkokangas Oy:n veloista. Sen sijaan lainojen lyhennyksien alkaminen siirtyisi vuodella ja laina-aika jatkuisi vuoteen 2017 asti. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh hyväksyy kunnanvaltuustolle esitettäväksi, että 1. kunnanvaltuusto hyväksyy myöntämänsä Pohjoisen Keski-Suomen Jätehuolto Oy:n (nyk. Sammakkokangas Oy:n) takauspäätöksen mukaisten lainojen ehtojen muuttamisen siten, että niiden lyhennysten alkamisajankohtaa siirretään vuodella, eli alkamaan vuonna kunnanvaltuusto hyväksyy takaamiensa lainojen laina-ajan muutoksen siten, että takaisinmaksu tapahtuu 10 vuoden aikana vuosina kunnanvaltuuston päätöksen ehtona on, että kaikki osakaskunnat osaltaan hyväksyvät Sammakkokangas Oy:n ehdottamat lainojen takaisinmaksuajan alkamisen lykkäystä ja takaisinmaksuaikaa koskevat päätökset. Päätösehdotuksen kohdat 1-3 hyväksyttiin.

8 KIVI-SÄÄTIÖ Khall 70 Kivijärven kunnanvaltuusto on päättänyt lähteä mukaan perustettavaan säätiön, jonka toimialana on järjestää vanhusten ja erityisryhmien asumis- ja toimintapalveluja. Säätiön säädekirja on allekirjoitettu , allekirjoittajina Eläkeliiton Kivijärven Yhdistys Ry, Kivijärven Eläkkeensaajat Ry, Kivijärven kunta, Kivijärven seurakunta, Kivijärven Sotaveteraanit Ry ja Sotainvalidien Veljesliiton Kivijärven osasto. Patentti- ja rekisterihallitus on antanut luvan säätiön perustamiseen ja vahvistanut säätiölle säännöt. Perustamisluvan mukaisesti säätiö on ilmoitettava säätiörekisteriin kuuden (6) kuukauden kuluessa perustamisluvan antamisesta uhalla, että perustamislupa raukeaa. Kivi-säätiön perustamisilmoitus on päivätty Patentti- ja rekisterihallitus on päivätyllä kirjeellä pyytänyt Kivi-säätiöltä lisäselvityksiä mm. peruspääomasta. Pyydettyjä lisäselvityksiä ei ilmeisesti ole voitu antaa, koska peruspääomaa ei ole maksettu. Kivi-säätiölle on avattu tili Keski-Suomen Osuuspankin Kivijärven konttoriin ja pankista saadun tiedon mukaan tilillä ei ole ollut tapahtumia. Patentti- ja rekisterihallituksesta on antanut korjauskehoituksen, jolla pyydetään mennessä täydentämään päivättyä perustamisilmoitusta uhalla, että ilmoituksen käsittely ja säätiön perustaminen raukeaa puhelimitse saadun tiedon mukaan Patentti- ja rekisterihallitukseen ei ole toimitettu pyydettyjä lisätietoja, joten säätiön perustaminen on rauennut. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh merkitsee tiedoksi ja esittää valtuustolle tiedoksi Kivi-säätiön perustamisen raukeamisen.

9 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA Khall Maakunnan suunnitteluun kuuluvat strategiapainotteinen maakuntasuunnitelma ja alueiden käyttöön keskittyvä maakuntakaava sekä 3 5 vuoden aikatähtäykseen perustuva alueellinen kehittämisohjelma. Lakiperusta korostaa maakuntakaavan asemaa valtakunnallisten tavoitteiden yksilöinnissä ja konkretisoinnissa. Säännös ilmaisee myös voimakkaasti maakuntakaavan yleispiirteisyyden, mihin taustana on sekä ympäristöministeriön että kunnallissektorin halu löyhentää aiemman seutukaavan alueiden käyttöä ohjaavaa luonnetta: Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeellista. Maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäyttösuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat maakuntasuunnitelman tavoitteet ja strategiat, aluekehityksen tavoitteet sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Maakuntakaavan aikatähtäys on pääsääntöisesti vuotta. Keski-Suomen liitto pyytää kuntien lausuntoa Keski-Suomen maakuntakaavaluonnoksesta mennessä. Valmisteluvaiheen jälkeen maakuntakaava tullaan asettamaan uudelleen nähtäville kaavaehdotuksena. Maakuntakaavaluonnos löytyy osoitteesta ja kunnan kotisivuilta löytyy linkki ko. sivuille. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh / , elinkeinosihteeri Ari Kajuutti puh / ja kunnanrakennusmestari Seppo Sekki puh / Kivijärven kunta antaa seuraavan lausunnon Keski-Suomen maakuntakaavaluonnoksesta: Kivijärvi Perhontie tulee maakuntakaavassa merkitä st merkinnällä (seututie) luonnoksessa olevan yt merkinnän (yhdystie) sijaan Talviaislahden Eskonniemessä oleva venesatama tulee merkitä maakuntakaavaan, koska muut vastaavat satamatkin on merkitty kaavaan Peltokankaan alueelle kt 58:n pohjoispuoli tulee merkitä mat-

10 kailupalvelujen alueeksi keltaisella kolmiolla muutoin Kivijärven kunnalla ei ole huomauttamista maakuntakaavaluonnokseen. Elinkeinosihteeri Ari Kajuutti ja kunnanrakennusmestari Seppo Sekki olivat kokouksessa selostamassa asiaa Khall 71 Keski-Suomen maakuntakaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville MRL 65 :n ja -asetuksen 12 :n mukaisesti väliseksi ajaksi. Maakuntakaavaehdotus (kaavakartta, kaavaselostus ja alueluettelo) on nähtävillä Keski-Suomen liitossa (Sepänkatu 4, Jyväskylä) ja jokaisessa Keski-Suomen kunnassa sekä internetissä osoitteessa Muu kaavaan liittyvä liiteaineisto on nähtävillä mm. internetissä osoitteessa ja kunnan kotisivuilta, löytyy linkki ko. sivuille. Keski-Suomen liitto on pyytänyt maakuntakaavaehdotuksesta Kivijärven kunnan lausuntoa mennessä. Maakuntakaavaehdotukseen ei esitetä täydennyksiä tai muutoskohteita. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh ilmoittaa lausuntonaan maakuntakaavaehdotuksesta seuraavaa:. Keski-Suomen maakuntakaavaehdotuksessa on huomioitu Kivijärven kunnan alueelle sijoittuvat ja kunnan kannalta tärkeimmät seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävät kohteet eikä Kivijärven kunnalla ole muutos- tai täydennysesityksiä kaavaehdotukseen.

11 JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET Khall 72 Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kivijärvi, Kivijärvi, Pihlasaho , pinta-ala 0,3500. Luovuttajat Latvala Rauha Marjatta ja Latvala Pentti Osmo Kullervo, Kivijärvi. Luovutuksen saaja Pohjonen Seppo, Kivijärvi. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh merkitsee kiinteistönluovutusilmoituksen tiedoksi ja päättää ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan kaupassa.

12 TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Khall 73 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä; Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 1/ Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä; Yhtymähallituksen /Kosteusvaurio Kivijärven terveysaseman osaston huuhteluhuoneessa ja siivouskomerossa Sammakkokangas Oy; Tiedote osakaskunnille 1/2007 Saarijärven kaupunki; Tiedote /Dextili Oy aloittaa Saarijärven seudun kuntien talous- ja velkaneuvonnan tarjoajana Keski-Suomen liitto; 1/ Maakuntahallituksen kokouspöytäkirja Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopisto; Kuntien maksuosuudet 2007 ja vyörytyserät Länsi-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto; Päätös / Perustoimeentulotukeen maksettavat valtionosuusennakot vuodelta 2007 Opetusministeriö: Perusopetuksen, kirjaston, kulttuuritoiminnan, liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2007 Sisäasiainministeriö Päätös yleisestä valtionosuudesta kunnille vuonna 2007 Sisäasiainministeriö Päätös kuntien siirtymätasauksen vahvistamisesta vuodelle 2007 Sisäasiainministeriö Päätös kuntien verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2007 Sisäasiainministeriö ; Sisäasiainministeriön päätös seutukuntajaosta Ympäristöministeriö Päätös aluearkkitehtitoimintaan myönnettävästä valtionavusta/karstulan kunta T&E Keskus; Keski-Suomen TE -keskuksen rahoitusosuudet Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh merkitsee asiat tiedoksi.

13 LAUTAKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 74 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat Perusturvalautakunta 1 / Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja toteaa samalla, että päätöksissä ei ole sellaisia, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.

14 MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMISEEN VARATTAVA MÄÄRÄRAHA JA SEN KÄYTTÖKOHTEET VUODELLE 2007 JAKO Maas.tmk Maaseutuelinkeinojen kehittämiseen on varattu vuonna Tästä maksullisen lomituspalvelun osuus on 7500, loppuosa 7500 on varattu maatalotalouden tuotantorakennusten investointiavustuksiin ja maatalousyrittäjien muihin pienavustuksiin. Maaseutuyritysasiamiehen päätösehdotus: Maaseututoimikunta esittää Kivijärven kunnanhallitukselle että maatalouden kehittämiseen varataan määrärahaa myös vuodelle Tukea myönnettäisiin kuten vuonna Tuki kohdennettaisiin seuraavasti: Maksulliseen lomituspalveluun 7500, loppuosa 7500 varattaisiin käytettäväksi tuotantorakennusten investointeihin ja maatalousyrittäjien muihin pienavustuksiin. Maatalouden kehittämisavustuskohteet vuodelle 2007: 1. Lanta analyysin tekoon avustusta 30% verottomista kustannuksista. 2. Tilakohtaisten viljelykarttojen tekoon avustusta 30% verottomista kustannuksista. 3. Tilakohtaisten karjanjalostussuunnitelmien tekoon, myös karjakohtaisten maitonäytteiden teko. avustusta 30% verottomista kustannuksista. 4. Salaojitussuunnitelmien tekoon avustusta 30% verottomista kustannuksista. 5. Talous- ja kannattavuuslaskelmien tekoon avustusta tiloille, joilla on tehty suunnitelmat / päätökset investoinneista tai suoritettu sukupolvenvaihdos. Avustus 70% verottomista kustannuksista, kuitenkin enintään 340 tilaa kohden. 6. Metsätaloussuunnitelmien tekoon avustusta 0,90 / ha. Tukea maksetaan vain Kivijärvellä kirjoilla oleville metsänomistajille. 7. Investointiavustusta. Avustusta maatiloille jotka rakentaa uuden tuotantorakennuksen tai peruskorjaa vanhaa tuotantorakennustaan, sekä niille tiloille jotka ryhtyvät harjoittamaan erikoistuotantoa vuoden 2007 aikana. Avustusta myönnetään 10% hyväksytystä kustannusarviosta. Kustannusarviosta on vähennettävä muut mahdolliset avustukset. Investoinnin suuruus pitää olla vähintään euroa. Avustuksen suuruus tilaa kohden on korkeintaan 8410.

15 Avustuksen myöntää maaseutuyritysasiamies, kun Keski- Suomen TE- keskus on antanut hankkeelle myönteisen päätöksen. Mikäli TE- keskuksen päätös on kielteinen päättävät kunnan maaseutuyritysasiamies, sekä kunnan kaavoitus- ja rakennustarkastaja yhdessä voidaanko hankkeelle myöntää kunnan avustus. Avustus maksetaan kun investointihanke on kokonaisuudessaan toteutettu. 8. ATK- laitteiden hankintaan, sekä niissä käytettäviin maatalousohjelmiin. Avustusta myönnetään 34 % laitteiden verottomista hinnoista. ATK- laitteisiin avustusta voi hakea 5 vuoden välein. 9. Pellonhankintaan 340 / ha, enintään 5 ha maatila / vuodessa. Avustusta maksetaan maataloustuotantoon tulevalle pellolle, joka raivataan Jo olemassaoleville pelloille tukea ei myönnetä. Avustuksen saajan tulee olla maataloustukia hakeva viljelijä, joka asuu Kivijärvellä. 10. Maatalousyrittäjien kurssimuotoisten koulutuksien tukeminen, avustusta 50 % verottomasta kurssimaksusta ( ei sisällä ateria eikä matkakustannuksia). Avustusta ei myönnetä EU:n maataloustukien vaatimiin viljelijäkoulutuksiin. Pellonhankintaan kohdentuvaa avustusta tarkennetaan siten, että sitä myönnetään vain uuden pellon raivaamiseen, ei peltojen ostoon, eikä esim. Vanhojen luopumistukilain alaisten uudelleen viljelyyn otettujen peltojen ostoon. Maatalouden kehittämisavustuskohteet vuodelle 2007: Lanta analyysin tekoon avustusta 30% verottomista kustannuksista. Tilakohtaisten viljelykarttojen tekoon avustusta 30% verottomista kustannuksista. Tilakohtaisten karjanjalostussuunnitelmien tekoon, myös kar jakohtaisten maitonäytteiden teko. avustusta 30% verottomista kustannuksista. Salaojitussuunnitelmien tekoon avustusta 30% verottomista kustannuksista. Talous- ja kannattavuuslaskelmien tekoon avustusta tiloille, joilla on tehty suunnitelmat / päätökset investoinneista tai suoritettu sukupolvenvaihdos. Avustus 70% verottomista kustannuksista, kuitenkin enintään 340 tilaa kohden.

16 Metsätaloussuunnitelmien tekoon avustusta 0,90 / ha. Tu kea maksetaan vain Kivijärvellä kirjoilla oleville metsänomistajille. Investointiavustusta. Avustusta maatiloille jotka rakentaa uuden tuotantorakennuksen tai peruskorjaa vanhaa tuotantorakennustaan, sekä niille tiloille jotka ryhtyvät harjoittamaan erikoistuotantoa vuoden 2007 aikana. Avustusta myönnetään 10% hyväksytystä kustannusarviosta. Kustannusarviosta on vähennettävä muut mahdolliset avustukset. Investoinnin suuruus pitää olla vähintään euroa. Avustuksen suuruus tilaa kohden on korkeintaan Avustuksen myöntää maaseutuyritysasiamies, kun Keski- Suomen TEkeskus on antanut hankkeelle myönteisen päätöksen. Mikäli TE- keskuksen päätös on kielteinen päättävät kunnan maaseutuyritysasiamies, sekä kunnan kaavoitus- ja rakennustarkastaja yhdessä voidaanko hankkeelle myöntää kunnan avustus. Avustus maksetaan kun investointihanke on kokonaisuudessaan toteutettu. ATK- laitteiden hankintaan, sekä niissä käytettäviin maatalousohjelmiin. Avustusta myönnetään 34 % laitteiden verottomista hinnoista. ATK- laitteisiin avustusta voi hakea 5 vuoden välein. Pellonhankintaan 340 / ha, enintään 5 ha maatila / vuodessa. Avustusta maksetaan maataloustuotantoon tulevalle pellolle. Avustuksen saajan tulee olla maataloustukia hakeva viljelijä, joka asuu Kivijärvellä. Maatalousyrittäjien kurssimuotoisten koulutuksien tukeminen, avustusta 50 % verottomasta kurssimaksusta ( ei sisällä ateria eikä matkakustannuksia). Avustusta ei myönnetä EU:n maataloustukien vaatimiin viljelijäkoulutuksiin Khall 75 Vuoden 2007 talousarviossa on maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varattu euroa. Lisätietoja; maaseutuyritysasiamies Erkki Leppänen puh ja kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh hyväksyy maaseututoimikunnan esityksen maaseu-

17 tuelinkeinojen kehittämiseen varatun määrärahan käytöstä. Pellonhankintaan avustusta maksetaan 340 / ha, enintään 5 ha / maatila vuodessa. Avustusta maksetaan maataloustuotantoon tulevalle pellolle, joka raivataan Jo olemassa oleville pelloille tukea ei myönnetä. Avustuksen saajan tulee olla maataloustukia hakeva viljelijä, joka asuu Kivijärvellä.

18 MAASEUTUYRITYSASIAMIES ERKKI LEPPÄSEN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA Khall 76 Voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen II luvun 5 :n 1 momentin mukaan viranhaltijan / työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä tai siitä sovittaessa tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan tehtävän vaativuus. Saman pykälän 2 momentin mukaan jos viranhaltijan / työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään 10 työpäivän ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisajankohdat ovat : 1. toisen virkaan siirtymishetki 2. tehtävien muutosajankohdasta lukien jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi tai 3. kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muutoksesta, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on alempi. Elinkeinosihteerin irtisanouduttua tehtävästään lukien valtaosa elinkeinosihteerin tehtävistä siirtyi maaseutuyritysasiamiehelle ja samalla hän en tehtävänsä vaativuus olennaisesti lisääntyi. Tehtävien vaativuuden lisäännyttyä on maaseutuyritysasiamies Erkki Leppäsen tehtäväkohtaista palkkaa tarkistettava. Elinkeinosihteerin tehtävät siirtyivät maaseutuyritysasiamiehelle / kunnanjohtajalle alkaen. Palkka-asiamies ja Erkki Leppänen ovat käyneet neuvottelun Leppäsen tehtäväkohtaisen palkan määräämisestä alkaen. Neuvottelussa sovittiin, että kunnanhallitukselle esitetään Leppäsen tehtäväkohtaista palkkaa korotettavaksi 200,00 euroa alkaen. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh päättää korottaa maaseutuyritysasiamies Erkki Leppäsen tehtäväkohtaista palkkaa lukien 200,00 euroa/kk. Perusteluna on KVTESin mukainen tehtävien vaativuuden olennainen muutos.

19 PERUSKOULUN PÄÄTTÄVIEN KESÄTYÖPAIKKA KESKI-SUOMESSA -KAMPAN- JAAN OSALLISTUMINEN Khall 77 Kuntaan on saapunut päivätty kirje koskien peruskoulun päättävien nuorten kesätyöpaikkakampanjaa. Keski-Suomen kauppakamari ja Keski-Suomen Yrittäjät ovat tehneet aloitteen, jonka mukaisesti koko Keski-Suomessa tarjottaisiin kesätyömahdollisuus kaikille peruskoulun päättäville nuorille v Kivijärvellä näitä nuoria on 26. Taustaa ovat valmistelleet myös Taloudellinen tiedotustoimisto, Keski-Suomen liitto, Y4-prosessi sekä Keski-Suomen 4H-piiri. Hankkeessa on mukana muitakin järjestöjä. Keski-Suomen kuntia haastetaan mukaan kampanjaan. Nuorten kesätyökampanja toteutetaan Tutustu työelämään ja tienaa -mallin mukaisesti. Kahden viikon kesäharjoitteluohjelmana. Vuonna 2007 nuorelle työllistäjän maksama korvaus kahden viikon työjaksosta on 280 euroa. Toiminta on suunniteltu käynnistyvän siten, että jokaisessa kunnassa nimetään paikallinen toimija eli ns. kesätyötoimisto, jonka tehtävänä on kartoittaa kunnan alueella olevat työnantajat ensi keväänä peruskoulunsa päättäviä kuntalaisia varten. Kevätjuhlassa nuori saa kesätyöstipendin, jonka avulla häntä ohjataan Tutustu työelämää ja tienaa -mallin mukaiseen kesätyöhön. Nuoren itsensä tulee hakea työtä, esittäytyä työnantajalle ja sopia työsuhteesta. Kesätyötoimiston tehtävänä on opastaa nuorta työnhakuprosessissa ja auttaa (erityisesti pieniä) yrityksiä nuoren työllistämiseen ja perehdyttämiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen rahoitus koostuu Euroopan Unionin ja kansallisesta rahoituksesta sekä kuntien osuudesta. Kuntien maksuosuus on 15 euroa/peruskoulun päättävä nuori. Kivijärven kunnan kuntaosuus on 390 euroa, joka maksetaan hankkeen hallinnoijalle Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle. Hallinnoija maksaa ns. Kesätyötoimistolle työtuntien mukaan enintään 50 euroa / 9 -luokkalainen nuori. Kirjeen allekirjoittajat (maakuntajohtaja Anita Mikkonen, Keski-Suomen Kauppakamarin puheenjohtaja Kuisma Niemelä, Keski-Suomen Yrittäjät Ry:n puheenjohtaja Kyösti Saarimäki ja SAKn aluejohtaja Raimo Salpakoski) toivovat Keski-Suomen kuntien myönteistä suhtautumista hankkeeseen ja sen käynnistämisen edellyttämiin toimenpiteisiin. Kunnan kuluvan vuoden talousarvioon on varattu euroa nuorten kesätyöllistämiseen. Peruskoulun päättävien nuorten kesätyöpaikkakampanjan kuntarahoitusosuus (15 euroa / nuori) maksetaan kyseisestä määrärahasta ja muita kuluja kunnalla ei ole peruskoulunsa päättävien työllistämisestä.

20 Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh päättää, että Kivijärven kunta osallistuu Peruskoulun päättävien kesätyöpaikka Keski-Suomessa -kampanjaan. Hankkeen kuntarahoitusosuus maksetaan nuorten kesätyöllistämiseen varatusta määrärahasta.

21 PERUSKOULUN PÄÄTTÄVIEN KESÄTYÖPAIKKA KESKI-SUOMESSA -KAMPANJA / KESÄTYÖTOIMISTO Khall 78 Peruskoulun päättävien kesätyöpaikka Keski-Suomessa -kampanja on suunniteltu käynnistyvän siten, että jokaisessa kunnassa nimetään paikallinen toimija eli ns. kesätyötoimisto, jonka tehtävänä on kartoittaa kunnan alueella olevat työnantajat ensi keväänä peruskoulunsa päättäviä kuntalaisia varten. Nuoren itsensä tulee hakea työtä, esittäytyä työnantajalle ja sopia työsuhteesta. Kesätyötoimiston tehtävänä on opastaa nuorta työnhakuprosessissa ja auttaa (erityisesti pieniä) yrityksiä nuoren työllistämiseen ja perehdyttämiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen rahoitus koostuu Euroopan Unionin ja kansallisesta rahoituksesta sekä kuntien osuudesta. Kuntien maksuosuus on 15 euroa/peruskoulun päättävä nuori. Kivijärven kunnan kuntaosuus on 390 euroa, joka maksetaan hankkeen hallinnoijalle Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle. Hallinnoija maksaa ns. Kesätyötoimistolle työtuntien mukaan enintään 50 euroa / 9 -luokkalainen nuori. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh Kokkinen ei esteellisenä (edustajajäävi) osallistu tämän pykälän käsittelyyn. Esittelijänä / pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Sirkka Kauppinen. Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: päättää, että Kivijärvellä Peruskoulun päättävien kesätyöpaikka Keski-Suomessa -kampanjan kesätyötoimistona toimii Kannonkosken - Kivijärven 4H -yhdistys.

22 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2007 JA TALOUS-JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Per.turvaltk Liite nro 3. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2007 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Lautakunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Perusturvalautakunnan vuoden 2007 talousarvio on liitteenä nro 3a. Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille on liitteenä nro 3b. Lisätietoja: sosiaalijohtaja Heli Vertanen, puh Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan käyttösuunnitelman vastuualueittain (ulkoiset ja sisäiset menot) liitteen nro 3a mukaisena ja vie tiedoksi kunnanhallitukselle. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja toimintayksiköiden noudatettavaksi kunnanvaltuuston hyväksymän liitteessä nro 3b olevan talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Khall 79 Perusturvalautakunnan pöytäkirjan liitteeseen 3a voi tutustua kokouksessa. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh merkitsee tiedoksi perusturvalautakunnan vastuualueittaisen käyttösuunnitelman.

23 KLEMMARI -HANKKEEN JATKO Khall 80 Liite nro 8. Saarijärven Viitasaaren seutu / seutuedustajiston työvaliokunta Aluekeskusohjelman puitteissa on seutukunnassa toiminut Klemmarihanke- koti- ja hyvinvointipalvelujen kehittämistä. Klemmari kokoaa pieniä toimijoita verkostoksi yhteisen brändin alle ja auttaa yrityksiä suurimmissa haasteissa: asiakashankinnassa, tuotteistuksessa, hinnoittelussa, sopimusmalleissa, myynnissä, markkinoinnissa ja laadun kehittämisessä. Nykyinen hanke jatkuu huhtikuun 2007 loppuun. Hankkeesta on saatu hyviä kokemuksia. Hankkeelle tässä muodossa haetaan jatkoaikaa vuoden 2007 loppuun laajentaen toimikenttää työhyvinvointiyrityksiin (B to B). Seutukunnan hyvinvointialan yrityksistä tullaan vuoden 2007 loppuun mennessä käymään läpi noin ½. Hankkeen jatkoajan, , kustannusarvio on n euroa ja kuntarahaa tarvitaan euroa. Riitta Nahkala esitteli hankesuunnitelman ja kustannusjakauman (liitteet 1a ja 1b) työvaliokunnalle Ehdotus: Työvaliokunta päättää esittää kunnille kuntarahan myöntämistä Klemmari hankkeen jatkolle Työvaliokunta esittää Saarijärven seudun kunnille kuntarahan myöntämistä Klemmari hankkeen jatkolle. Witas Oy käsittelee Viitasaaren seudun osalta rahoituksen myöntämistä Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh Kivijärven kunnanhallitus päättää 1. osallistua Klemmari hankkeen jatkohankkeen kuntarahoitukseen haetussa muodossa, jolloin Kivijärven kunnan osuus on enintään 791,00 euroa v että kuntaosuuteen käytetään seudullisen ryhmän käyttöön varattua 6 euroa / asukas määrärahaa 3. että osallistumisen ehtona on, että kaikki seudun kunnat osallistuvat jatkohankkeeseen. päätti yksimielisesti, että Kivijärven kunta ei osallistu Klemmari -hankkeen jatkohankkeeseen.

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot