MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ YHTYMÄ. Kuntayhtymän hallitus AIKA klo 10:30-12:30 KÄSITELLYT ASIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 YHTYMÄ. Kuntayhtymän hallitus 15.02.2013. AIKA 15.02.2013 klo 10:30-12:30 KÄSITELLYT ASIAT"

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus AIKA klo 10:30-12:30 PAIKKA Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Otto-oikeus/Kuntayhtymän johtajan päätökset 6 5 Kuntayhtymän alustava tulos vuodelta Lainatarjousten käsittely 9 7 Lainojen korkosuojaus 10 8 Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 14 9 Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen C1-rakenuksen saneerausurakat 10 Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen C/D rakennuksen hissin peruskorjaus Yhtymäkokouksen koollekutsuminen Kuntatalouden tiedonkeruu. Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedonkeruun aloittaminen ja otokseen valinta Seuraavat kokoukset Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen N-rakennuksen A-osan saneeraus 15 EI JULKINEN Tarjouksen tekeminen Puukasarmeista 21 22

2 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Saarinen Juha pj. Hulkkonen Hannu jäsen Uimonen Anna-Liisa jäsen Yli-Karro Ulla jäsen Paanila Juha sihteeri, esittelijä Kuntayhtymän johtaja POISSA Eronen-Raivio Maarit varapj. Asif Nazia jäsen Paasonen Erkki jäsen ALLEKIRJOITUKSET Juha Saarinen Puheenjohtaja Juha Paanila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ulla Yli-Karro Hannu Hulkkonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Hallintopalvelukeskus Mervi Valkonen johdon sihteeri

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän hallitus 1 Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Pöytäkirjan tarkastus Kuntayhtymän hallitus 2 Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Maarit Eronen-Raivio ja Ulla Yli-Karro. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Yli-Karro sekä esityksestä poi ke ten Han nu Hulk konen kokouksesta poissaolleen Maarit Eronen-Raivion tilalle.

5 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kuntayhtymän hallitus 3 Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi lisälistalla täydennettynä.

6 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Otto-oikeus/Kuntayhtymän johtajan päätökset Kuntayhtymän hallitus 4 Hallitukselle on toimitettu esityslistan oheismateriaalina seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset: E8, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohank keiden, vuosikorjausten ja investointien arkkitehtisuunnittelu optio (puitesopimus ) E9, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohank keiden, vuosikorjausten ja investointien rakennesuunnittelu optio (puitesopimus ) E10, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosi korjausten ja investointien LVIA-suunnittelu optio (puitesopimus ) E11, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten ja investointien sähkösuunnittelu optio (puitesopimus ) E12, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten ja investointien rakennustyöt op tio (puitesopimus ) E13, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten ja investointien LVI-työt optio (puitesopimus E14, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten ja investointien sähkötyöt optio (puitesopimus ) E15, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten ja investointien maalaustyöt optio (puitesopimus ) E16, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten ja investointien rakennuttaminen ja valvonta optio (puitesopimus )

7 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus E1, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnos sa pi tohankkeiden, vuosikorjausten ja investointien rakennustyöt optio (puitesopimus ) HANKINTAOI KAISU E2, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten ja investointien LVI-työt optio (puitesopimus ) HANKINTAOIKAISU E3, Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten ja investointien maalaustyöt optio (puitesopimus ) HANKINTAOIKAISU Pja Koska puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei hallitus käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta edellä mainittuihin kuntayhtymän johtajan te ke miin pää tök siin. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta edellä mainittuihin kuntayhtymän johtajan tekemiin pää tök siin.

8 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän alustava tulos vuodelta 2012 Kuntayhtymän hallitus 5 Kj Hallitukselle esitellään kokouksessa kuntayhtymän alustava tulos vuodelta Hallitus kuuli kuntayhtymäm johtajan esittelyn kuntayhtymän alustavasta tuloksesta vuodelta 2012.

9 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Lainatarjousten käsittely Kuntayhtymän hallitus 6 Yhtymäkokous on oikeuttanut kuntayhtymän hallituksen ottamaan vuonna 2013 pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen enin tään euroa yhdessä tai useammassa erässä. Edelleen yhtymäkokous on oikeuttanut kuntayhtymän hallituksen päättämään yksityiskohtaisista lainaehdoista ja laina-ajoista. Eri rahoittajilta on pyydetty tarjoukset euron lainasta laina-ajalle vuotta. Tarjoukset on lisäksi pyydetty siten, että korkoriskeihin voidaan varautua erilaisin korkosuojauksin. Tarjousten jättöaika päättyi klo Kj Lainatarjoukset esitellään kokouksessa ja yhteenveto tarjouksista jaetaan kokouksessa. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Kj:n päätösesitys hallitukselle Hallitus päättää ottaa Kuntarahoitus Oyj:tä kahden miljoonan ( ) euron lainan siten, että laina-aika on 15 vuotta ja lainan korko sidotaan 3 kk:n euribor -korkoon. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään muista lainan yksityiskohdista. Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtaja Juha Paanilan esityksen kahden miljoonan ( ) euron lainan ottamisesta Kuntarahoitus Oyj:ltä siten, että laina-aika on 15 vuotta ja lainan korko sidotaan 3 kk:n euribor -korkoon. Hallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan päättämään muista lainan yksityiskohdista. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

10 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Lainojen korkosuojaus Kuntayhtymän hallitus 7 Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus on käsitelllyt ja päättänyt korkosuojauksiin liittyvän johdannaisyleissopimuksen tekemisestä eri rahoituslaitosten kanssa sekä päättänyt lisäyksenä tehtyyn päätökseen, että yksittäisen lainan korkosuojaus voidaan tehdä myös koko jäljellä olevalle laina-ajalle. Kuntayhtymän asiasta tekemät päätökset on tehty seuraavasti: Kuntayhtymällä on lainaa eri rahoituslaitoksista noin 17 milj. euroa. Tästä on kiinteäkorkoista lainaa n. 4,8 milj. euroa ja loput vaihtuvakorkoista euri bor-sidonnaista lainaa. Oheismateriaalina yhteenveto yhtymän lainatilanteesta. Huomioiden nykyinen alhainen korkotaso, on ajankohta otollinen ns. korkosuojausten tekemiseen mahdollisen koronnousun varalta. Suojausten tekeminen edellyttää asiaa koskevan johdannaisyleissopimuksen tekemistä kunkin rahalaitoksen kanssa, jonka jälkeen varsinaisten suojaussopimusten tekeminen on mahdollista. Kuntayhtymän johtaja esittelee kokouksessa tarkemmin suojausta koskevat johdannaisyleissopimukset, suojausten rakenteet sekä niiden indikatiiviset tasot. Kj Kuntayhtymän hallitus päättää allekirjoittaa Kuntarahoitus Oyj:n, Nordea Pankki Oyj:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Pankki Oyj:n kanssa sopimuksen johdannaissopimusten tekemisestä (yleissopimus tai vastaava). Kuntayhtymän hallitus voi tehdä koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia ja korkolattiasopimuksia tai sopimuksia korkoputkesta sekä koron-ja valuutanvaihtosopimuksia tai muita korkosuojauksessa käytettäviä sopimuksia. Kuntayhtymän puolesta valtuutetaan kuntayhtymän johtaja Juha Paanila te kemään ja allekirjoittamaan yksittäiset sopimukset. Hallitus tarkastaa ja hyväksyy pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

11 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus : Kuntayhtymän hallitus päätti allekirjoittaa Kuntarahoitus Oyj:n, Nordea Pankki Oyj:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Pankki Oyj:n kanssa sopimuksen johdannaissopimusten tekemisestä (yleisopimus tai vastaava). Kuntarahoitus Oyj Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus päätti yksimielisesti allekirjoittaa Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopimuksen johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (Yleissopimus). Päätettiin lisäksi yksimielisesti, että Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä voi ohjeistuksensa mukaisesti tehdä koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia ja korkolattiasopimuksia tai sopimuksia korkoputkesta sekä koronvaihtosopimuksia tai muita korkosuojauksessa käytettäviä sopimuksia. Kuntayhtymän hallitus valtuutti kuntayhtymän johtaja Juha Paanilan tekemään johdannaissopimuksia Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän puolesta sekä allekirjoittamaan sopimukset. Nordea Pankki Suomi Oyj Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus päätti yksimielisesti allekirjoittaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa sopimuksen johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (Nordean Master asiakassopimus johdannaissopimuksiin). Päätettiin lisäksi yksimielisesti, että Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä voi ohjeistuksensa mukaisesti tehdä koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia ja korkolattiasopimuksia tai sopimuksia korkoputkesta sekä koronvaihtosopimuksia tai muita korkosuojauksessa käytettäviä sopimuksia. Kuntayhtymän hallitus valtuutti kuntayhtymän johtaja Juha Paanilan tekemään johdannaissopimuksia Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän puolesta sekä allekirjoittamaan sopimukset. Pohjola Pankki Oyj Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus päätti yksimielisesti, että Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä allekirjoittaa Pohjola Pankki Oyj:n kanssa Finanssialan Keskusliiton hyväksymän "Sopimuksen johdannaissopimusten yleisistä ehdoista". Päätettiin lisäksi yksimielisesti, että Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä voi ohjeistuksensa mukaisesti tehdä koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia ja korkolattiasopimuksia tai sopimuksia korkoputkesta sekä koronvaihtosopimuksia tai muita korkosuojauksessa käytettäviä sopimuksia. Kuntayhtymän hallitus valtuutti kuntayhtymän johtaja Juha Paanilan teke-

12 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus mään johdannaissopimuksia Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän puolesta sekä allekirjoittamaan sopimukset. Sampo Pankki Oyj Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus päätti yksimielisesti, että Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä allekirjoittaa Sampo Pankki Oyj:n kanssa Finanssialan Keskusliiton hyväksymän "Sopimuksen johdannaissopimusten yleisistä ehdoista". Päätettiin lisäksi yksimielisesti, että Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä voi ohjeistuksensa mukaisesti tehdä koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia ja korkolattiasopimuksia tai sopimuksia korkoputkesta sekä koronvaihtosopimuksia tai muita korkosuojauksessa käytettäviä sopimuksia. Kuntayhtymän hallitus valtuutti kuntayhtymän johtaja Juha Paanilan tekemään johdannaissopimuksia Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän puolesta sekä allekirjoittamaan sopimukset. Kuntayhtymän hallitus Hallitus päätti suojauksen periaatteista seuraavaa: - suojausaika 5-7 vuotta - suojataan n. 70 % nykyisistä vaihtuvakorkoisista lainoista. Hallitus päätti lisäksi, että kuntayhtymän johtajan tulee raportoida kaikista tehdyistä toimenpiteistä kuntayhtymän hallitukselle. Kuntayhtymän hallitus on (ote pöytäkirjasta oheismateriaali na) tehnyt päätöksen lainojen korkosuojausten tekemisestä ja valtuuttanut kuntayhtymän johtaja Juha Paanilan tekemään johdannaissopimuksia Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän puolesta sekä allekirjoittamaan sopimukset. Hallitus päätti tuolloin suojausajaksi 5-7 vuotta ja suojattavaksi noin 70 % nykyisistä vaihtuvakorkoisista lainoista, joita päätöksentekohetkellä oli yhteensä ,25. Lisäksi hallitus päätti, että kuntayhtymän johtajan tulee raportoida kaikista tehdyistä toimenpiteistä kuntayhtymän hallitusta. Kj Aikaisempaan päätökseen lisäyksenä esitetään hallituksen päätettäväksi, että yksittäisen lainan korkosuojaus voidaan tehdä myös koko jäljellä oleval-

13 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus le laina-ajalle 10 vuoteen asti. Tuodaan hallitukselle tiedoksi tehdyt OTC-koronvaihtosopimukset yhteensä ,00, jotka on tehty seuraavissa rahoituslaitoksissa: Nordea- Pankki Suomi Oyj, yht ja Pohjola Pankki Oyj, ,00. Korkosuojattuna on tällä hetkellä 90 % hallituksen päättämästä vaihtuvakorkoisten lainojen suojattavasta määrästä ( ,68 ). Hyväksyttiin esitys sekä merkittiin tiedoksi tehdyt OTC-koronvaihtosopimukset. Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokouksen valtuuden perusteella kuntayhtymän hallituksella on oikeus euron suuruisen pitkäaikaisen lainan ottamiseen investointien rahoittamiseen. Hallituksen kokouksen esityslistalla 5 on esitetty euron pitkäaikaisen lainan ottamista. Eri rahoittajilta on pyydetty tarjoukset euron lainan korkoriskeihin varautumiseksi erilaisin korkosuojauksin. Huomioiden nykyinen alhainen korkotaso, olisi uuden euron lainan nostamisen yhteydessä otollista tehdä koko lainamäärälle korkosuojaus 10 vuoden ajalle. Kj Hallitus päättää lisätä lainojen korkosuojauksen määrää uuden euron pitkäaikaisen lainan verran. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Hallitus päätti, että lainojen korkosuojausta ei lisätä uudella euron pitkäaikaisen lainan määrällä. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

14 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus Kuntayhtymän hallitus 8 Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja rakentamisen osalta. Hallitus kuuli kuntayhtymän johtajan tilannekatsauksen.

15 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen C1-rakenuksen saneerausurakat Kuntayhtymän hallitus 9 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä on pyytänyt Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen C1-rakennuksen sa nee rauksesta urakkatarjouk set. Kan sal li nen han kinta il moitus on jul kaistu jul kisten hankin tojen säh köi sessä il moitus kanavas sa (Hilma). Rakennus-, sähkö- ja LVI-urakoiden tarjousten jättöaika päättyi klo Vuoden 2013 talousarviossa Kasarmin kampuksen C-rakennuksen saneeraukseen metsäalan laitoksen käyttöön on varattu euroa. Esityslistan oheismateriaalina on kopiot urkkatarjousten avauspöytäkirjoista. Kj Mikkelin ammattikorkakoulun Kasarmin kampuksen C1-rakennuksen saneerauksen ura koit si joik si esi te tään seuraavia: Rakennusurakka Otarak Oy, urakkahinta tarjouksen hinta on ,00 euroa, alv 0 %, arvonlisäverollinen hinta ,00 euroa (alv 24 %). Sähköurakka Sähkötoimisto Kenttälä Oy, urakkahinta ,00 euroa, alv 0 %, arvonlisäverollinen hinta ,80 euroa (alv 24 %). LVI-urakka Suomen Talotekniikka LVI-Kaari Oy, urakkahinta ,00 eu roa, alv 0 %, ar von li sä ve rol linen hinta ,80 euroa (alv 24 %). Rakennusautomaatiourakka Schneider Electric Buildings Finland Oy, urakkahinta ,00 euroa, alv 0 %, arvonlisäverollinen hinta ,40 euroa (alv 24 %). Rakennusautomaatiourakkaa ei ole kilpailutettu, koska Mikkelin ammattikorkekoulun Kasarmin kampuksen kaiikki rakennusautomaatiojärjestelmät ja valvonta ovat Schneider Electric Buildings Finland Oy:n ylläpitämiä. Muut lisäkustannukset: rakennuttajan kustannukset mm. suunnittelukustannukset, opis ke li joi den toteuttaama sisustus, varaus muutostöihin,erillishankinnat ,00 euroa, alv 0 %, ar von li säve rol li nen hinta ,00 euroa (alv 24 %). Edellä mainittujen urakoiden kustannukset yhteensä ,00 euroa (alv 0 %), ar von li sä ve rol li nen hin ta on yh teen sä ,00 euroa (alv 24 %). Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Hallitus hyväksyi Mikkelin ammattikorkakoulun Kasarmin kampuksen

16 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus C1-rakennuksen saneerauksen urakoitsijat esityksen mukaisesti: Rakennusurakka Otarak Oy, urakkahinta tarjouksen hinta on ,00 euroa, alv 0 %, arvonlisäverollinen hinta ,00 euroa (alv 24 %). Sähköurakka Sähkötoimisto Kenttälä Oy, urakkahinta ,00 euroa, alv 0 %, arvonlisäverollinen hinta ,80 euroa (alv 24 %). LVI-urakka Suomen Talotekniikka LVI-Kaari Oy, urakkahinta ,00 euroa, alv 0 %, arvonlisäverollinen hinta ,80 euroa (alv 24 %). Rakennusautomaatiourakka Schneider Electric Buildings Finland Oy, urakkahinta ,00 euroa, alv 0 %, arvonlisäverollinen hinta ,40 euroa (alv 24 %). Rakennusautomaatiourakkaa ei ole kilpailutettu, koska Mikkelin ammattikorkekoulun Kasarmin kampuksen kaikki rakennusautomaatiojärjestelmät ja valvonta ovat Schneider Electric Buildings Finland Oy:n ylläpitämiä. Muut lisäkustannukset: rakennuttajan kustannukset mm. suunnittelukustannukset, opiskelijoiden toteuttaama sisustus, varaus muutostöihin,erillishankinnat ,00 euroa, alv 0 %, arvonlisäverollinen hinta ,00 euroa (alv 24 %). Edellä mainittujen urakoiden kustannukset yhteensä ,00 euroa (alv 0 %), arvonlisäverollinen hinta on yhteensä ,00 euroa (alv 24 %). Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokoukses sa.

17 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen C/D rakennuksen hissin peruskorjaus Kuntayhtymän hallitus 10 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä on pyytänyt Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuk sen C/D-rakennuksen hissin peruskorjauksesta tarjouksen KONE Hissit Oy:ltä sisältäen käyttöturvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät päivitykset. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu C-rakennuksen saneeraukseen ,00 euroa. Kyseessä ole van hissin pe ruskorjaus sisältyy C1-rakennuksen saneeraukseen. Kj Mikkelin ammattikorkakoulun Kasarmin kampuksen C/D-rakennuksen hissin peruskorjausurakka annetaan KONE Hissit Oy:n suoritettavaksi tar jouksessa mai nittuun urakkahintaan ,00 euroa, alv 0 %, ar von li säve rollinen hinta ,00 euroa. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Hallitus hyväksyi Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen C/D-rakennuksen hissin peruskorjauksen urakan esityksen mukaisesti KO- NE Hissit Oy:n suori tettavaksi tarjouksessa mainittuun urakkahintaan ,00 euroa, alv 0 %, arvonlisäverollinen hinta ,00 euroa. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokoukses sa.

18 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokouksen koollekutsuminen Kuntayhtymän hallitus 11 Kj Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle perjantaina klo Hallitus päätti esityksestä poiketen kutsua yhtymäkokouksen koolle perjantai na klo 9.00.

19 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Kuntatalouden tiedonkeruu. Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedonkeruun aloittaminen ja otokseen valinta Kuntayhtymän hallitus 12 Kj Hallitukselle tuodaan tiedoksi Kuntatalouden tiedote kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedonkeruun aloittamisesta ja otok seen valinnasta. Hallitukselle tuotiin tiedoksi Kuntatalouden tiedote kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedonkeruun aloittamisesta ja otokseen valinnasta.

20 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Seuraavat kokoukset Kuntayhtymän hallitus 13 Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaa päättänyt kevään kokousajat seuraavasti: vuoden 2012 toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen allekirjoittaminen sekä tilinpäätöksen antaminen ammattikorkeakouluyhtymän tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen käsittely - esitys yhtymäkokoukselle vuoden 2012 tuloksen käsittelystä yhtymäkokous yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano. Esitys, Kj Kuntayhtymän hallitus muuttaa kokousaikataulua pidettäväksi päätetyn kokouksen osalta siten, että kokous pidetään keskiviikkona klo alkaen heti tarkastuslautakunnan kokouksen ja arviointikertomuksen luovutuksen jälkeen. Hallitus päätti kokousajoista seuraavasti: - kuntayhtymän hallitus perjantaina klo 10:00 - kuntayhtymän hallitus keskiviikkona klo 11:00 - yhtymäkokous pidetään tehdystä päätöksestä poiketen per jantai na klo 9:00 - Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpanokokouksesta päätetään myöhemmin.

21 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen N-rakennuksen A-osan saneeraus Kuntayhtymän hallitus 14 Tiilikasarmin pohjoisosan (N-rakennus, A-osa) ilmanvaihdon rakentaminen nykyaikaiselle tasolle aloitetaan uudistamalla iv-konehuone. Rakennuksen ullakolle rakennetaan uusi konehuonetila, johon sijoitetaan iv-kone ja muut sen vaatimat laitteet.tällä investoinnilla luodaan valmius rakennuksen 1. ja 2. kerroksen toimistotilojen saneeraukselle nykyaikaiselle tasolle, joil loin iv-töitä tarvitsee tehdä vain ko. kerroksissa. iv-konehuoneen ja iv-koneen kustannusarvio yhteensä on ,00 (alv 0%), ar von li sä ve rol li nen hinta on ,00 (alv 24 %). Saneerauksen toteuttavat kilpailutetut suunnittelijat ja puitesopimusura koitsi jat: - rakennusurakka: Saimaan Seudun Erikoisrakentajat Oy - LVI- urakka: Suomen Talotekniikka LVI-Kaari Oy - sähköurakka: Sähkötoimisto Kenttälä Oy - rakennusautomaatiourakka: Schneider Electric Buildings Finland Oy Kj Kuntayhtymän hallitus päättää, että Tiilikasarmin pohjoisosan (N-rakennus, A-osa) ilmanvaihdon ra ken ta mi nen ny ky ai kai selle tasolle toteutetaan esitetyllä ta valla. Hallitus päätti, että tiilikasarmin ilmanvaihdon rakentaminen toteutetaan esiteteyllä tavalla. Saneerauksen toteuttavat: - rakennusurakka: Saimaan Seudun Erikoisrakentajat Oy - LVI- urakka: Suomen Talotekniikka LVI-Kaari Oy - sähköurakka: Sähkötoimisto Kenttälä Oy - rakennusautomaatiourakka: Schneider Electric Buildings Finland Oy

22 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus EI JULKINEN Tarjouksen tekeminen Puukasarmeista Kuntayhtymän hallitus 15 Senaattikiinteistöt myy Mikkelin vanhalta kasarmialueelta määräalana kaksi vanhaa varuskuntarakennusta sekä kahvilarakennuksen. Varuskuntarakennukset sijaitsevat alueella, joka rajautuu yhtymän nykyisin omistamaan kiinteistöön. Kumpikin varuskuntarakennus on huoneistoalaltaan noin 970 m2. Rakennukset ovat yli 100 vuotiaita hirsirunkoisia kasarmirakennuksia, joissa on lähes alkuperäinen huonejako. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. KJ, Esitys: Hallitus päättää jättää tarjouksen varuskuntarakennuksista sekä päättää tarjouksen suuruuden kokouksessa. : Hallitus päätti jättää euron tarjouksen esityksessä mainituista varuskuntarakennuksista. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

23 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATI MUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS 1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oi kaisuvaati musta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa; pykälät () Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaa timus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutos ta valitta malla; pykälät ( ) HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. Viranomai nen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus, Tarkk'ampujankuja 1, PL 181, Mikkeli. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaan nista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 3 VALITUSOSOI TUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kai suvaatimuksen joh dosta annet tuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnal lisva lituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kai suvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutos ta kun nallis vali tuksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite Kuopion hallinto-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.) Kuopio

24 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitus aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL ). Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

25 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimin-taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Radanrakentajantie 5, Helsinki, puhelin , faksi , sähköposti:

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot