SUOMEN KIELEN VERKKO-OPETUSMATERIAALI AIKUISILLE MAAHANMUUTTAJILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KIELEN VERKKO-OPETUSMATERIAALI AIKUISILLE MAAHANMUUTTAJILLE 2009-2012"

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN 1 SUOMEN KIELEN VERKKO-OPETUSMATERIAALI AIKUISILLE MAAHANMUUTTAJILLE

2 2 Sisältö OHJE... 5 SUUNNITELMA... 5 OPPIMISEN TAVOITTEET... 5 OPPIMATERIAALIT... 6 MATERIAALIA LUKU- JA KIRJOITUSTAIDOTTOMALLE... 6 MINÄ JA TAUSTANI... 7 A A B B JOKAPÄIVÄINEN ELÄMÄ... 7 A A B B SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS... 8 A A B B TERVEYS, HYVINVOINTI JA YMPÄRISTÖ... 8 A A B B YHTEISKUNTA... 9 A A B B TYÖ JA AMMATIT... 9 A YHTEISET... 10

3 3 TYÖELÄMÄVALMIUDET (VERSOT) HYGIENIAOSAAMINEN (VERSOT) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA PUHDISTUSPALVELUALA / AMMATIN YDINOSAAMISEEN LIITTYVÄN OPETUSMATERIAALIN TUOTTAMINEN (VERSOT) A YHTEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET (VERSOT) TYÖTURVALLISUUS- JA TULITYÖKORTIT (VERSOT) HYGIENIAOSAAMINEN (VERSOT) TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA AUTO- JA LOGISTIIKKA-ALA (VERSOT) KONE- JA METALLIALA/LEVYSEPPÄ-HITSAAJA (VERSOT) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA PUHDISTUSPALVELUALA/AMMATIN YDINOSAAMISEEN LIITTYVÄN OPETUSMATERIAALIN TUOTTAMINEN (VERSOT) B YHTEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET (Versot) HYGIENIAOSAAMINEN (VERSOT) TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA AUTO- JA LOGISTIIKKA-ALA (VERSOT) KONE- JA METALLIALA / LEVYSEPPÄ-HITSAAJA (VERSOT) SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA POTILASSIIRTOJEN ERGONOMIA -KORTTI (VERSOT) HOITO JA HUOLENPITO (VERSOT) DIGIVANHUS (VERSOT) SOSIAALI- JA TERVEYSALA/KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA JA PERHEPÄIVÄHOITAJA (VERSOT) SOSIAALI- JA TERVEYSALA/LÄHIHOITAJA/SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO (VERSOT) SOSIAALI- JA TERVEYSALA/LÄHIHOITAJA/ENSIHOITOJÄRJESTELMÄ (VERSOT) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO/KAIKILLE YHTEISET OSIOT (VERSOT) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA MATKAILUN AMMATTEJA JA ASIAKASPALVELUA (Palsu= Palvelualan suomea maahanmuuttajille) AAMIAIS, LOUNAS JA PÄIVÄLLISTUOTTEIDEN VALMISTUS JA KAHVILATYÖNTEKIJÖIDEN ASIAKASPALVELUTILANTEITA (VERSOT)... 29

4 4 LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO (VERSOT) ANNISKELUOSAAMINEN (VERSOT) PUHDISTUSPALVELUALAN PERUSTUTKINTO (VERSOT) B YHTEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET (VERSOT) TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA AUTO- JA LOGISTIIKKA-ALA (VERSOT) SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI- JA TERVEYSALA/KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA JA PERHEPÄIVÄHOITAJA (VERSOT) SOSIAALI- JA TERVEYSALA/LÄHIHOITAJA/SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO (VERSOT) SOSIAALI- JA TERVEYSALA/LÄHIHOITAJA/ENSIHOITOJÄRJESTELMÄ (VERSOT) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO/KAIKILLE YHTEISET OSIOT (VERSOT) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO (VERSOT) PUHDISTUSPALVELUALAN PERUSTUTKINTO (VERSOT) MATKAILUN AMMATTEJA JA ASIAKASPALVELUA (Palsu= Palvelualan suomea maahanmuuttajille)... 40

5 5 OHJE Alla on mainittu aihealue ja kysymykset materiaalin kuvaamiseksi Kustakin materiaalipaketista tarvitaan ensimmäisessä vaiheessa vähintään nimi ja kolmen A-kohdan kysymyksen mukaiset tiedot Kunkin paketin kuvailu erotetaan toisistaan vaakaviivalla (yllä valikosta 'Horizontal Rule') Kunkin kohdan kysymystekstiä ei tarvitse kopioida. Numerot riittävät Materiaalipaketin nimi pitää olla tyylillä 'Heading 3', jolloin se tulee automaattisesti näkyviin sivun sisällysluetteloon SUUNNITELMA Materiaalipaketin nimi? 1. Mille tietylle ammattialalle materiaali on tarkoitettu vai onko se ammattialoista riippumatonta? 2. Kuvaile tuottamasi materiaali lyhyesti: kerro mitä yllälueteltujen aihealueiden sisältöihin liittyvää materiaalia tuotat ja mitä kielenoppimisen osa-alueita (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja sanasto) materiaali sisältää? 3. Ketkä osallistuvat materiaalin tekemiseen ja ketkä ovat päävastuussa (tekijöiden nimet ja taustayhteisöt)? OPPIMISEN TAVOITTEET Pohdi ja kirjoita kohtaan B mitä oppija oppii suunniteltavan oppimateriaalin avulla? miten oppiminen tapahtuu, eli miten oppija oppii suunniteltavan materiaalin avulla? mitä materiaalissa pitää tapahtua, että oppimistavoitteet toteutuvat? mitä oppija tekee tavoitteiden toteuttamiseksi?

6 6 OPPIMATERIAALIT MATERIAALIA LUKU- JA KIRJOITUSTAIDOTTOMALLE VILU virtuaalinen luku- ja kirjoitustaidon oppimisen tukimateriaali 1. Materiaali on suullisen kielitaidon tasosta riippumaton sopii siis alle A1-tason 2. Aikuisen maahanmuuttajan luku- ja kirjoitustaidon oppimisen tueksi tarkoitettu 2. Materiaalin kokonaishahmotelma: TIETOKONE TYÖKALUT HARJOITTELU Hiiren käyttäminen Äännemaailma - suomen kielen äänteet ja äänneyhdistelmät Näppäimistöön tutustuminen Ortografia isot ja pienet kirjaimet tulostettavat sivut kopiointiharjoituksia Arkimatematiikan alkeita ja linkit lisäharjoituksiin esim. AbacoMath Edetään sana- ja lausetasolle äänneharjoittelussa samoilla harjoituspohjilla Oppijan suhde materiaaliin luku- ja kirjoitustaito on perusoikeus virtuaalimaailma kuuluu kaikille = voimaantuminen opettajan ohjauksessa sisälle materiaalin maailmaan itsenäisesti oppijoille, joilla on koulutustaustaa mutta erilainen kirjoitusjärjestelmä aikuinen, rohkea, aktiivinen tekijä 3. Materiaalia tuottavat Kristiina Spolander, luku- ja kirjoitustaidon opettaja, Adulta Sanna Markkanen, luku- ja kirjoitustaidon opettaja, Adulta Aurora Vasama, virtuaalisten oppimateriaalien tekijä, Adulta Synopsis VILU - Virtuaalimateriaalia lukutaidottomalle Materiaalin tavoite on johdattaa oppija ymmärtämään suomen kielen äännemaailmaa ja sitä kautta kohti luku- ja kirjoitustaitoa. Lisäksi materiaali tukee matematiikan perustaitojen kehittymisessä (numerolukutaito, määrän ymmärtäminen, yhteen- ja vähennyslasku, yksinkertaiset kerto- ja jakolaskut). Materiaalin käyttöön kuljetaan tietokonetaitojen kehittämisen kautta ja samalla otetaan tietokonetta oppimisen välineenä hallintaan. Materiaalin kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, joilla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa millään kielellä sekä sellaiset maahanmuuttajat, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa jollain muulla kuin latinalaisella kirjoitusjärjestelmällä. Lisäksi materiaalin käytöstä hyötyvät ne maahanmuuttajat, joiden mekaaninen luku- ja kirjoitustaito on niin heikko, että se hankaloittaa arjessa selviytymistä. Materiaalin itsenäinen käyttö edellyttää tietoteknisiä perustaitoja (tietokoneen avaaminen, wwwsivun avaaminen, hiiren ja näppäimistön käyttö), mutta materiaalin käyttäminen on mahdollista

7 7 myös ilman tietoteknisiä perustaitoja opettajan tai ohjaajan avustuksella. Materiaali sisältää harjoituksia, jotka johdattavat hiiren ja näppäimistön käyttöön. Itsenäisen opiskelun lisäksi materiaali sopii lisänä ryhmäopetukseen, koska se mahdollistaa lukemattomat toistot ja eriyttämisen myös osana luku- ja kirjoitustaidon kurssia. Materiaalin tiedolliset ja taidolliset tavoitteet ovat: - äänteen ja kirjaimen vastaavuuden ymmärtäminen - äänteiden keston ja äänneyhdistelmien tunnistaminen - numeron ja luvun vastaavuuden ymmärtäminen - yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskujen idean ymmärtäminen - helppojen laskutehtävien hallitseminen - hiiren käytön hallitseminen - näppäimistön käytön hallitseminen Materiaalin oppimaan oppimisen tavoitteet ovat: - tietokoneen haltuun ottaminen ja tietotekniikkaan liittyvän pelon hälventäminen - motoriikan kehittyminen - itsenäiseen oppimiseen ohjaaminen - suomen kielen oppimisen edistäminen Materiaalin elementit ovat erilaisia työkaluja, joista osa esittelee teeman ja osa harjoittaa mekaanisesti teeman ymmärtämistä (esim. äänteen ja kirjaimen yhteyden esittely usealla eri tavalla, äänteen esiintyminen erilaisissa sanoissa, kirjaimen tunnistamisen harjoitukset, kirjainten erottamisen harjoitukset, äänneyhdistelmäharjoitukset). Materiaali kulkee ohjatusti, oppija pääsee käsiksi suuriin osakokonaisuuksiin (tietokoneen käyttö, matematiikan harjoitukset, äänne, tavu, sana) ja voi valita niistä haluamansa järjestyksen. Kukin itsenäinen osakokonaisuus etenee ennalta määrätysti, oppija ei siis voi hyppiä yli yksittäisiä harjoituksia tai teemoja. MINÄ JA TAUSTANI A1 A2 B1 B2 Aihealueet: perustiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sukupuoli, ikä, syntymäpaikka ja -aika kansallisuus perhe- ja ystävyyssuhteet, perheenjäsenet koulutus, kielitaito ammatti, työpaikka, työttömyys ulkonäkö, luonne harrastukset ja oman mielenkiinnon kohteet JOKAPÄIVÄINEN ELÄMÄ

8 8 Aihealueet: elämäntavat (omat ja yleiset), päivärytmi, kellonajat, ostosten teko ja palvelujen käyttäminen, pankki, posti jne., kulutustavarat ja ruoat, ruoanlaitto, ateriointi kotona ja ravintolassa, mitat kuten rahayksiköt, hinnat, koko, paino, joukkoliikenne ja yksityinen liikenne, ajankohtaiset tapahtumat, joukkoviestimet, kotipaikka, asuminen (vuokra- tai omistusasunto, kerros-, rivi- tai omakotitalo, huoneet, kalustus, asuinalue (kaupunki/maaseutu, palvelut, viihtyisyys, harrastusmahdollisuudet, asuinolosuhteet ja asuntopolitiikka, tiedonhankinta matkakohteesta ja majoitusmahdollisuuksista, matkaja majoitusjärjestelyt, matkavakuutus, liikennevälineiden lähtö- ja saapumisaikojen selvittäminen, lipun osto, reitin ja matkustustavan valinta, kuulutukset ja kyltit kulkuneuvoissa, tulleissa, julkisissa rakennuksissa ja rajalla, maahantulo ja maastalähtö, passi- ja tullivirkailijoiden kanssa asiointi, rahanvaihto, hotellissa asioiminen, tutustumiskäynnit, työvierailut ja koulutustilaisuudet, tien neuvominen ja ajo-ohjeet, liikennemerkit ja säännöt, kulkuvälineiden vuokraaminen, matkakohteen esittely ja neuvojen antaminen, ongelmien selvittely, tavaroiden katoaminen, onnettomuudet A1 A2 B1 B2 SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS A1 A2 B1 B2 Aihealueet: tutustuminen, tapaaminen ja esittäytyminen, henkilökohtaiset perustiedot vierailukutsujen esittäminen ja vastaanottaminen ja näissä tilaisuuksissa toiminen (isäntä/emäntä/vierailija) keskustelukulttuuri, keskustelun aloittaminen, lopettaminen ja keskusteluun liittyminen, kiittäminen, hyvästely puhelinkäyttäytyminen kirjalliset viestit tutuille ja tuntemattomille TERVEYS, HYVINVOINTI JA YMPÄRISTÖ Aihealueet:

9 9 ruumiinosat vointi (paha olo, nälkä, väsymys jne) sairastuminen, ensiapu, lääkärissä käynti tapaturmat hätätapauksessa toiminen terveydenhuolto ja terveyskasvatus luonto, ympäristö ja ympäristönsuojelu, ympäristöuhat väestö, elinkeinot sää, ilmasto, vuodenajat luonnonvarat A1 A2 B1 B2 YHTEISKUNTA A1 A2 B1 B2 Aihealueet: TYÖ JA AMMATIT väestö, enemmistöt, vähemmistö maan sijainti, naapurimaat, kansainväliset yhteydet koulutusjärjestelmä, tavoitteet, tehtävät, erilaiset oppilaitokset uskonnot ja maailmankatsomukset kieliolot poliittinen järjestelmä, kansanedustuslaitos, hallitus ja valtion päämies, valtion ja kuntien hallinto, luottamusmiehet, virkamiehet historia talouselämä, elinkeinot, työmarkkinat, yksityinen kulutus, julkinen talous, verotus, markkinatalous, EU, globaalistuminen sosiaaliturvajärjestelmä, hyvinvointiyhteiskunta, tuki kansalaisille oikeusturvajärjestelmä tasa-arvo, enemmistöt ja vähemmistöt työpaikka, työtoverit, esimiehet, kokoaikatyö, osa-aikatyö, työtyytyväisyys työpäivän pituus, alku, loppu, vaiheet, tauot, vapaa-aika, työajan seuranta työvuosi, työjaksot, lomat, vuodenaikojen vaikutus työhön

10 10 työkokemus, työtehtävien kuvaus, pätevyysvaatimukset oman työn vaatima kielitaito, posti faksi, puhelin, sähköposti ammatti, ammattiala palkkaus, työssä viihtyminen urakehitys ja uratoiveet työturvallisuus ja ergonomia ammattiyhdistystoiminta kokoukset ja neuvottelut humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala A1 YHTEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET (VERSOT) 1.Materiaali tulee antamaan yleisiä työelämävalmiuksia, mutta keskittyy esimerkeissä yms. Versothankkeen aloihin: kone- ja metalli-, kuljetus- ja autoala, sosiaali-, ja terveysala, puhdistuspalvelu- ja kaupan sekä ravintola-ala. Materiaalissa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan myös korkeakoulutason ammatit ko. aloilta (esim. lääkäri, ajoneuvojärjestelijä) 2.Tuotamme juonellista tarinaa/tarinoita, joihin tehtävät nivoutuvat. Henkilöt (molempia sukupuolia, maahanmuuttajia) eivät pohjautuisi suoraan todellisuuteen, mutta olisivat mahdollisimman aitoja. Tarinaan sisältyy työnhakua, työhaastattelua, työtilanteita jne. Mukaan sisällytetään työmotivaation kartoitustehtävä. Kuullun ymmärtäminen priorisointina kehystää tehtäviä. Tehtäviä ei eritellä eri kielitasoille, vaan kukin poimii mahdollisimman autenttisesta puheesta tasonsa mukaisesti asioita. Mukaan sisällytetään kirjallisten ohjeiden harjoituksia (työsopimus, työturvallisuus, ilmoitustaulut, tiedotteet, vähemmän selkokieliset materiaalit). Puheen tuottamista ei nähdä tässä materiaalissa tärkeänä, vaan painopiste on selviytymisessä ja toiminnallisuudessa. Kielioppi kulkee rinnalla, mutta muotovirheistä rankaiseminen ei ole tehtävissä keskeistä. 3. Materiaalin tuottamiseen osallistuvat Huittisten aikuiskoulutuskeskuksesta Pauliina Merikivi, Elena Närhinen, Pirjo Raunio ja Ari Tabell, Kiipulan ammattiopistosta Pia Kaulio sekä Forssan aikuiskoulutuskeskuksesta Maarit Marttila. B. Mitä oppija oppii suunniteltavan oppimateriaalin avulla? Materiaalissa on konstruktivistinen näkökulma; oppija oppii sitä, mitä hän itse tarvitsee. Hän poimii materiaalista ne asiat, jotka hänelle ajankohtaisia ja olennaisia. Hän saa realistisen kuvan siitä, mitä suomalainen työelämä on maahanmuuttajan silmin.

11 11 Miten oppiminen tapahtuu, eli miten oppija oppii suunniteltavan materiaalin avulla? Oppimisen lähtökohtana on kielikylpy/-suihku, jossa opitaan löytämään olennainen autenttisen puheen seasta. Oppiminen tapahtuu konstruktivistisesti oppijan tehdessä itse valintoja ja ohjautuen siihen, mihin oma ymmärrys riittää ja mikä on itselle ajankohtaista. Mitä materiaalissa pitää tapahtua, että oppimistavoitteet toteutuvat? Materiaalin tulee aktivoida ja olla vuorovaikutteinen. Materiaalissa tulee olla henkilökohtaisen samaistumisen taso, jotta kiinnostus herää. Sen tulee sisältää jotain, mikä vetää mukaan ja mistä haluaa saada lisää tietoa. Mitä oppija tekee tavoitteiden toteuttamiseksi? Oppijan tulee itse tuottaa jotain ja asettua tehtävään. Oikeat vastaukset on mahdollista saada vasta sen jälkeen. Esimerkkinä tuottamisesta on autenttinen video myyntitilanteesta, jossa maahanmuuttaja kohtaa asiakkaan. Myyjän puheet on poistettu ja oppijan tulee vastata siihen. HYGIENIAOSAAMINEN (VERSOT) 1. Hygienia-alan osaaminen on ammattialoista riippumatonta, mutta hygieniapassi vaaditaan mm. elintarviketyössä ravitsemis-, puhdistuspalvelu- ja hoitotyössä. Hygieniamateriaalin tavoitteena on antaa yleistietoa hygieniasta kaikille maahanmuuttajille, mutta valmistaa myös hygieniatestin suorittamiseen. 2. Valmistamme selkokielistä materiaalia, joka mahdollistaa hygienia-asioiden ymmärtämisen melko pienelläkin kielitaidolla. Kuvataan työpäivää hygienian kannalta ravitsemis- ja puhdistuspalvelualan työssä. Videolla seurataan sekä maahanmuuttaja- että suomalaista työntekijää aidoissa työympäristöissä. Yhteistyökumppaneiksi etsitään PAKK:n työssäoppimispaikkoja. Kuvamateriaaliin liitetään tehtäviä, joiden kielitaitotaso vaihtelee helpoista tunnistamistehtävistä (A1.1) ammattitekstin ja nopean puhekielen (B2.2) ymmärtämiseen. Sivuston rakenteen hahmotelma: Hygienia ravitsemisalalla Hygienia puhdistuspalvelualalla Hygienia työssä videomateriaalia Päivä aidossa suurtalouskeittiössä ja/ tai ravintolassa. Tavoitteena on oikeiden työtapojen ja asenteiden oppiminen. Oikeita esimerkkejä, vertaile oikeaa ja väärää toimintatapaa tehtäviä. Päivä puhdistuspalvelualan työpaikassa. Tavoitteena aseptisen työjärjestyksen oppiminen ylläpitosiivouksessa Oikeita esimerkkejä, vertaile oikeaa ja väärää toimintatapaa tehtäviä. Työssä / opiskelussa tarvittavasta hygieniasta keskusteleminen Työpaikan puhekielen ymmärtämisen harjoittelu Työssä tarvittavat asiakirjat: omavalvontasuunnitelma tärkeät Internetosoitteet työntekijä selittää tekemisiään videolla pieniä haastattelukysymyksiä ja vastauksia kommunikaatioharjoituksia tarkasteltavat aiheet: omavalvontasuunnitelman aiheet elintarvikkeiden ketju tilauksesta tarjolle ja jäteastiaan. puhdistussuunnitelma jätehuolto henkilökohtainen hygienia työssä työntekijä selittää tekemisiään videolla pieniä haastattelukysymyksiä ja vastauksia kommunikaatioharjoituksia tutkintosuunnitelma omavalvontasuunnitelma

12 12 Sanastot ja niihin liittyvät tehtävät ja pelit hygieniasanasto ruokasanat (omavalvonnan kirjaamisen helpottamiseksi) hygieniasanasto tutkintoon liittyvä sanasto Ammatillisen tekstin ymmärtäminen tekstejä ja uutisia liittyen hygieniaan ja omaan ammattialaan tekstejä ja uutisia liittyen hygieniaan ja omaan ammattialaan liittyen artikkelikokoelma ja niihin tehtäviä 3. Materiaalia valmistaa Porin Aikuiskoulutuskeskus ( alkaen WinNova). Riitta Lehtonen vastaa projektin hallinnoinnista ja ravitsemisalan ammattisisällöstä sekä työelämäyhteistyöstä. Päivi Suominen vastaa sisällöstä yleisellä tasolla ja suomen kielen oppimisen näkökulmasta. Kirsi Aironen huolehtii puhdistuspalvelualan ammattisisällöstä ja työelämäyhteistyöstä. Lisäksi projektiryhmään kuuluvat atk-opettajat Lasse Vallemaa, Jari Ruuhilahti ja Kirsti Haasiosalo (ohjaava osuus), jotka laativat tehtäviä ja miettivät teknisiä mahdollisuuksia. Forssan, Kouvolan ja Tampereen aikuiskoulutuskeskukset toimivat kommentoijina. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA PUHDISTUSPALVELUALA / AMMATIN YDINOSAAMISEEN LIITTYVÄN OPETUSMATERIAALIN TUOTTAMINEN (VERSOT) 1. Materiaali on suunnattu erityisesti puhdistuspalvelualan työhön suuntautuville maahanmuuttajille. Materiaali on osin myös ammattialasta riippumatonta, joten se on hyödynnettävissä myös muissa palvelualojen koulutuksissa. 2. Aineistossa harjoitellaan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, asiakaspalvelu- ja työsuojelutaitoja sekä laatuun liittyviä asioita. Materiaali sisältää paljon kuvia ja videoita, on helposti muokattavissa erilaisiin opetustilanteisiin ja tarpeisiin. Materiaali sisältää kuvia ja videoita, simuloituja työtilanteita, dialogeja sekä vuorovaikutusharjoituksia. Materiaalissa selkokielistetään käsitteitä ja tilanteita. 3. Materiaalia tekevät Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen puhdistuspalvelualan koulutuspäällikkö Jaana Väre-Hautala ja muut puhdistuspalvelualan kouluttajat (mm. Arja Leminen ja Salme Mänty) yhdessä puhdistuspalvelualan opiskelijoiden kanssa. Materiaalia kommentoidaan ja työstetään yhdessä Ekamin Raili Wilenin ja Eija Leinosen sekä Sedun Reetta Lepistön kanssa. B. OPPIMISEN TAVOITTEET Mitä oppija oppii suunniteltavan oppimateriaalin avulla? Oppija oppii ymmärtämään, miten tärkeätä on puhdistuspalvelualan ammattilaisen on hallita yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja voidakseen toimia ammattilaisena valitessaan ammattinsa puhtauspalvelualalta. Hänen tulee ymmärtää, miten tärkeätä on tiedostaa laatu ja sen merkitys sekä ymmärtää, miten hän voi suojella sekä itseään että muita omilla toimillaan työskennellessään puhtauden parissa. Miten oppiminen tapahtuu, eli miten oppija oppii suunniteltavan materiaalin avulla? Oppiminen on vuorovaikutteista. Oppijan omilla oivalluksilla edetään eteenpäin tehtäviä tehden, kuvia ja videoita katsoen ja niistä keskustellen.simuloitujen työtilanteiden, vuorovaikutusharjoitteiden ja dialogien avulla edeten tuodaan käsitteitä selkeämmiksi ja

13 13 ymmärrettävämmiksi. Käsitteitä pyritään selkokielistämään ja selventämään monin eri tavoin (kuvat, vuorovaikutusharjoitteet, videot). Oppimisen tulee olla myös tavoitteellista, eli jokaiselle oppimistilanteelle täytyy miettiä tavoite tarkkaan ja keinot, millä niihin päästään. Esimerkkinä yhteistyötaidot, tavoitteena oppia ymmärtämään ryhmän merkitys ja yhteistyön tekemisen tärkeys, hyvän ja huonon yhteistyön merkitys työn sujuvuuden kannalta. Mitä materiaalissa pitää tapahtua, että oppimistavoitteet toteutuvat? Materiaali pitää olla helposti muokattavissa monenlaisten käyttäjien tarpeisiin. Samasta aiheesta täytyy olla kuvia, videoita, vuorovaikutusharjoitteita sekä esimerkiksi tekstiä. Näitä materiaaleja monipuolisesti käyttämällä voidaan varmistaa se, että kunkin oppijan oma tavoite voi ja on mahdollista toteuttaa. Mitä oppija tekee tavoitteiden toteuttamiseksi? Oppijan tulee olla aktiivinen toimija. Tehtävät suunnitellaan siten, että oppijan oma osuus tavoitteiden A2 YHTEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET (VERSOT) 1. Materiaali tulee antamaan yleisiä työelämävalmiuksia, mutta keskittyy esimerkeissä yms. Versothankkeen aloihin: kone- ja metalli-, kuljetus- ja autoala, sosiaali-, ja terveysala, puhdistuspalvelu- ja kaupan sekä ravintola-ala. Materiaalissa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan myös korkeakoulutason ammatit ko. aloilta (esim. lääkäri, ajoneuvojärjestelijä) 2. Tuotamme juonellista tarinaa/tarinoita, joihin tehtävät nivoutuvat. Henkilöt (molempia sukupuolia, maahanmuuttajia) eivät pohjautuisi suoraan todellisuuteen, mutta olisivat mahdollisimman aitoja. Tarinaan sisältyy työnhakua, työhaastattelua, työtilanteita jne. Mukaan sisällytetään työmotivaation kartoitustehtävä. Kuullun ymmärtäminen priorisointina kehystää tehtäviä. Tehtäviä ei eritellä eri kielitasoille, vaan kukin poimii mahdollisimman autenttisesta puheesta tasonsa mukaisesti asioita. Mukaan sisällytetään kirjallisten ohjeiden harjoituksia (työsopimus, työturvallisuus, ilmoitustaulut, tiedotteet, vähemmän selkokieliset materiaalit). Puheen tuottamista ei nähdä tässä materiaalissa tärkeänä, vaan painopiste on selviytymisessä ja toiminnallisuudessa. Kielioppi kulkee rinnalla, mutta muotovirheistä rankaiseminen ei ole tehtävissä keskeistä. 3. Materiaalin tuottamiseen osallistuvat Huittisten aikuiskoulutuskeskuksesta Pauliina Merikivi, Ella Saarinen, Pirjo Raunio ja Ari Tabell, Kiipulan ammattiopistosta Pia Kaulio sekä Forssan aikuiskoulutuskeskuksesta Maarit Marttila. B. Mitä oppija oppii suunniteltavan oppimateriaalin avulla? Materiaalissa on konstruktivistinen näkökulma; oppija oppii sitä, mitä hän itse tarvitsee. Hän poimii materiaalista ne asiat, jotka hänelle ajankohtaisia ja olennaisia. Hän saa realistisen kuvan siitä, mitä suomalainen työelämä on maahanmuuttajan silmin.

14 14 Miten oppiminen tapahtuu, eli miten oppija oppii suunniteltavan materiaalin avulla? Oppimisen lähtökohtana on kielikylpy/-suihku, jossa opitaan löytämään olennainen autenttisen puheen seasta. Oppiminen tapahtuu konstruktivistisesti oppijan tehdessä itse valintoja ja ohjautuen siihen, mihin oma ymmärrys riittää ja mikä on itselle ajankohtaista. Mitä materiaalissa pitää tapahtua, että oppimistavoitteet toteutuvat? Materiaalin tulee aktivoida ja olla vuorovaikutteinen. Materiaalissa tulee olla henkilökohtaisen samaistumisen taso, jotta kiinnostus herää. Sen tulee sisältää jotain, mikä vetää mukaan ja mistä haluaa saada lisää tietoa. Mitä oppija tekee tavoitteiden toteuttamiseksi? Oppijan tulee itse tuottaa jotain ja asettua tehtävään. Oikeat vastaukset on mahdollista saada vasta sen jälkeen. Esimerkkinä tuottamisesta on autenttinen video myyntitilanteesta, jossa maahanmuuttaja kohtaa asiakkaan. Myyjän puheet on poistettu ja oppijan tulee vastata siihen. TYÖTURVALLISUUS- JA TULITYÖKORTIT (VERSOT) 1. Materiaali painottuu aloille, joilla vaaditaan työturvallisuus- tai tulityökortin suorittamista. 2. Tuotamme työturvallisuus- ja tulityökortin opiskelun tukimateriaalia varsinaisen koulutusmateriaalin tueksi. Materiaali soveltuu myös itsenäiseen opiskeluun. Tuottamamme tukimateriaali rakentuu varsinaisen koulutusmateriaalin keskeisten teemojen pohjalle. Materiaali painottuu luetun ja kuullun ymmärtämiseen. 3. Materiaalia tekevät Kirsi Mikkola ja Elisa Märsylä Keski-Pohjanmaan aikuisopistolta. Tarvittaessa konsultoidaan oppilaitoksen ammatillisia opettajia. B. OPPIMISEN TAVOITTEET 1.Mitä oppija oppii suunniteltavan oppimateriaalin avulla? Oppija oppii suunniteltavan oppimateriaalin avulla työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutusten keskeisiä tavoitteita, käsitteitä ja sisältöjä ja tätä kautta kokonaisuuksien hahmottaminen korttikoulutuksissa helpottuu. Tuotettava tukimateriaali auttaa oppijaa soveltamaan korttikoulutuksissa opetettavaa tietoa omassa työssään. 2. Miten oppiminen tapahtuu, eli miten oppija oppii suunniteltavan materiaalin avulla? Oppija oppii lukemalla (yksinkertaistettu teksti), näkemällä (kuva, videokuva) ja kuuntelemalla (hidastempoinen puhe luetun tekstin tukena).opiskelija opiskelee tukimateriaalia itsenäisesti ennen korttikoulutuksia sekä käyttää sitä korttikoulutusten aikana oppimisen tukena. 3. Mitä materiaalissa pitää tapahtua, että oppimistavoitteet toteutuvat? Korttikoulutuksissa käytettävien tekstien muokkaus (sanaston ja lauseiden yksinkertaistaminen, käsitteiden selitykset) Todellisten esimerkkitapausten lisääminen tukemaan oppimista ja mahdollistamaan opittavan aineiston liittämisen omaan kokemuspiiriin (helpot ja kiinnostavat esimerkit, mahdollisesti kuvat) Kuvia ja videokuvaa tukemaan opeteltavien asiasisältöjen omaksumista Tehtävistä saa palautetta

15 15 Oppimateriaaliin liittyvien tehtävien tulee olla riittävän yksinkertaisia, jotta oppija kykenee selviytymään niistä itsenäisesti ja niiden tulee liittyä materiaalin keskeisiin sisältöihin sekä oppijan todellisuudessa kohtaamiin tilanteisiin. Tehtävien tulee olla myös havainnollisia ja harjoitteluun innostavia. 4. Mitä oppija tekee tavoitteiden toteuttamiseksi? Oppijan täytyy olla itse aktiivinen ja opiskella tuotettua oppimateriaalia ennen osallistumistaan korttikoulutuksiin sekä käyttää oppimateriaalia koulutuksen aikaisena tukena. HYGIENIAOSAAMINEN (VERSOT) 1.Hygienia-alan osaaminen on ammattialoista riippumatonta, mutta hygieniapassi vaaditaan mm. elintarviketyössä ravitsemis-, puhdistuspalvelu- ja hoitotyössä. Hygieniamateriaalin tavoitteena on antaa yleistietoa hygieniasta kaikille maahanmuuttajille, mutta valmistaa myös hygieniatestin suorittamiseen. 2. Valmistamme selkokielistä materiaalia, joka mahdollistaa hygienia-asioiden ymmärtämisen melko pienelläkin kielitaidolla. Kuvataan työpäivää hygienian kannalta ravitsemis- ja puhdistuspalvelualan työssä. Videolla seurataan sekä maahanmuuttaja- että suomalaista työntekijää aidoissa työympäristöissä. Yhteistyökumppaneiksi etsitään PAKK:n työssäoppimispaikkoja. Kuvamateriaaliin liitetään tehtäviä, joiden kielitaitotaso vaihtelee helpoista tunnistamistehtävistä (A1.1) ammattitekstin ja nopean puhekielen (B2.2) ymmärtämiseen. Sivuston rakenteen hahmotelma: Hygienia ravitsemisalalla Hygienia puhdistuspalvelualalla Hygienia työssä videomateriaalia Päivä aidossa suurtalouskeittiössä ja/ tai ravintolassa. Tavoitteena on oikeiden työtapojen ja asenteiden oppiminen. Oikeita esimerkkejä, vertaile oikeaa ja väärää toimintatapaa tehtäviä. Päivä puhdistuspalvelualan työpaikassa. Tavoitteena aseptisen työjärjestyksen oppiminen ylläpitosiivouksessa Oikeita esimerkkejä, vertaile oikeaa ja väärää toimintatapaa tehtäviä. Työssä / opiskelussa tarvittavasta hygieniasta keskusteleminen Työpaikan puhekielen ymmärtämisen harjoittelu Työssä tarvittavat asiakirjat: omavalvontasuunnitelma tärkeät Internetosoitteet Sanastot ja niihin liittyvät tehtävät ja pelit työntekijä selittää tekemisiään videolla pieniä haastattelukysymyksiä ja vastauksia kommunikaatioharjoituksia tarkasteltavat aiheet: omavalvontasuunnitelman aiheet elintarvikkeiden ketju tilauksesta tarjolle ja jäteastiaan. puhdistussuunnitelma jätehuolto henkilökohtainen hygienia työssä hygieniasanasto ruokasanat (omavalvonnan kirjaamisen helpottamiseksi) Työntekijä selittää tekemisiään videolla pieniä haastattelukysymyksiä ja vastauksia kommunikaatioharjoituksia tutkintosuunnitelma hygieniasanasto tutkintoon liittyvä sanasto omavalvontasuunnitelma Ammatillisen tekstin ymmärtäminen tekstejä ja uutisia liittyen hygieniaan ja omaan ammattialaan tekstejä ja uutisia liittyen hygieniaan ja omaan ammattialaan liittyen artikkelikokoelma ja niihin tehtäviä 3. Materiaalia valmistaa Porin Aikuiskoulutuskeskus ( alkaen WinNova). Riitta Lehtonen vastaa projektin hallinnoinnista ja ravitsemisalan ammattisisällöstä sekä työelämäyhteistyöstä. Päivi

16 16 Suominen vastaa sisällöstä yleisellä tasolla ja suomen kielen oppimisen näkökulmasta. Kirsi Aironen huolehtii puhdistuspalvelualan ammattisisällöstä ja työelämäyhteistyöstä. Lisäksi projektiryhmään kuuluvat atk-opettajat Lasse Vallemaa, Jari Ruuhilahti ja Kirsti Haasiosalo (ohjaava osuus), jotka laativat tehtäviä ja miettivät teknisiä mahdollisuuksia. Forssan, Kouvolan ja Tampereen aikuiskoulutuskeskukset toimivat kommentoijina. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA AUTO- JA LOGISTIIKKA-ALA (VERSOT) 1. Aineisto on tarkoitettu auto- ja logistiikka-alojen opinnoissa oleville tai näiden alojen ammateista kiinnostuneille maahanmuuttajille. Aineistoa voidaan hyödyntää myös mm. silloin, kun maahanmuuttaja ja työhallinnon ohjaaja yhdessä pohtivat erilaisia ammatti- ja koulutusvaihtoehtoja. 2. Materiaalissa seurataan autoalan perustutkintoon liittyvää oppituntia. Siinä kuvataan myös toimintaa autokorjaamossa ja varaosamyymälässä sekä käydään läpi erilaisia teoria- ja ajoopetustunteja, ajoneuvotekniikkaa ja auton hallintalaitteita sekä vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyviä perusasioita. Niin ikään kuvataan kuljettajan (linja-autonkuljettajan / yhdistelmäajoneuvonkuljettajan) työpäivään liittyviä tehtäviä ja tapahtumia. Aineiston tavoitteena on antaa kuva siitä, millaista opiskelu alalla on ja mitä ammatti pitää sisällään. Materiaalissa on paljon teoriaa mukana, sillä opiskelukin on paljolti teoriapainotteista eikä pelkästään ajamista. Ajoopetustilanteessa opiskelijana on maahanmuuttaja. Näin tilanne toimii samalla hyvänä esimerkkinä siitä, että maahanmuuttaja oppii ja osaa toimia kuljettajana. Myös mokia otetaan esille ja esimerkkejä siitä, miten niistä selvitään. Aineisto perustuu tarinoihin, joihin liittyy erilaisia harjoitteita. Aineistossa harjoitellaan niin opiskelussa kuin työssä tarvittavaa kuullun ymmärtämistä, puhumista, luetun ymmärtämistä, kirjoittamista kuin sanastoja. Aineistossa on runsaasti kuvaa, ääntä ja dialogeja. 3. Materiaalia tuottavat seuraavat oppilaitokset ja kouluttajat: Autoalan PT: Jussi Sireeni, Jussi Seppälä, Jorma Pekkanen, Eeva Silvennoinen, Tellervo Lysak ja Tuija Arola (Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus) Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan AT: Pauliina Merikivi, Elena Närhinen, Ari Tabell, Ella Saarinen, Kalevi Suominen (Huittisten Aikuiskoulutuskeskus) Linja-autonkuljettajan AT: Timo Hyvönen, Kyösti Kangas, Nuudia Laan-Kaari (JAKK, Jalasjärvi) Ajoneuvotekniikka ja hallintalaitteet (yhdistelmäajoneuvot ja linja-autot) sekä vaarallisten aineiden kuljettaminen: Sinikka Vuonokari-Kämäräinen, Päivi Shemeikka, Eija Honkanen, Raineri Suorsa, Arto Kähkönen, Annukka Nuolimäki (Lapin ammattiopisto, Rovaniemi) B. OPPIMISEN TAVOITTEET 1. Suunniteltavan oppimateriaalin avulla oppija oppii autoalan opinnoissa ja työssä tarvittavaa ammattisanastoa. Hän tutustuu erilaisiin työympäristöihin ja viestintätilanteisiin. Oppijan autoalan tuntemus ja työelämätuntemus lisääntyvät. Hän tiedostaa alalla vaadittavan kielitaidon ja motivoituu sen hankkimiseen. 2. Oppiminen tapahtuu katsomalla, kuuntelemalla, puhumalla, kirjoittamalla ja lukemalla. Oppija

17 17 opiskelee joustavasti ja yksilöllisesti.oppimisen arvioimiseksi aineisto sisältää pieniä tasotestejä. 3. Tavoitteiden saavuttamiseksi materiaalin tulee olla monipuolista, autenttista ja mielenkiintoista. Materiaali tukee kaikkien kielen osa-alueiden kehittymistä. 4. Oppija työskentelee itseohjautuvasti ja aktiivisesti. Hän hyödyntää aineistoa monipuolisesti ja osaa tarvittaessa pyytää kouluttajalta apua. KONE- JA METALLIALA/LEVYSEPPÄ-HITSAAJA (VERSOT) 1. Aineisto on tarkoitettu kone- ja metallialojen opinnoissa oleville tai näiden alojen ammateista kiinnostuneille maahanmuuttajille. 2. Aineistossa kuvataan kone- ja metallialaan liittyvää yleisosaamista ja erityisesti levyseppähitsaajan ammattia ja sen osaamisvaatimuksia. Tuotettava verkkomateriaali sisältää ammatin oppimisen kannalta keskeisimmät osaamistavoitteet ja tarvittavan ammattisanaston. Aineistosta muodostuu tarinoita, jotka perustuvat todellisiin työ- ja puhetilanteisiin, esimerkiksi tuotteen valmistusprosessiin. Siinä kuvataan mm. erilaisten (yleisimpien) materiaalien ominaisuuksia ja käyttökohteita. Samassa yhteydessä esitellään myös eri materiaalien jalostusmuotoja. Lisäksi perehdytään piirrosmerkkien opiskeluun ja piirustusten lukuun ja mittavälineiden ja mittaamisen opiskeluun (pääpaino sanastossa ja koneturvallisuudessa). Hitsaukseen liittyvä osio (teoria, sanasto, suoritustekniikka) painottuu työnlaatuun ja teollisuuden laatuvaatimuksiin sekä työkulttuuriin. Materiaali harjoittaa erityisesti luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä puhumista. 3. Aineistoon tuottamiseen osallistuvat seuraavat oppilaitokset ja henkilöt: Kyösti Kangas, Mauno Sippola ja Nuudia Laan-Kaari (JAKK, Jalasjärvi) Pekka Minkkinen (VAKK, Vaasa) Reetta Lepistö, Marja-Liisa Saunela (SEDU Aikuiskoulutus, Seinäjoki) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA PUHDISTUSPALVELUALA/AMMATIN YDINOSAAMISEEN LIITTYVÄN OPETUSMATERIAALIN TUOTTAMINEN (VERSOT) 1. Materiaali on suunnattu erityisesti puhdistuspalvelualan työhön suuntautuville maahanmuuttajille. Materiaali on osin myös ammattialasta riippumatonta, joten se on hyödynnettävissä myös muissa palvelualojen koulutuksissa. 2. Aineistossa harjoitellaan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, asiakaspalvelu- ja työsuojelutaitoja sekä laatuun liittyviä asioita. Materiaali sisältää paljon kuvia ja videoita, on helposti muokattavissa erilaisiin opetustilanteisiin ja tarpeisiin. Materiaali sisältää kuvia ja videoita, simuloituja työtilanteita, dialogeja sekä vuorovaikutusharjoituksia. Materiaalissa selkokielistetään käsitteitä ja tilanteita. 3. Materiaalia tekevät Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen puhdistuspalvelualan koulutuspäällikkö Jaana Väre-Hautala ja muut puhdistuspalvelualan kouluttajat (mm. Arja Leminen ja Salme Mänty) yhdessä puhdistuspalvelualan opiskelijoiden kanssa. Materiaalia kommentoidaan ja työstetään yhdessä Ekamin Raili Wilenin ja Eija Leinosen sekä Sedun Reetta Lepistön kanssa. B. OPPIMISEN TAVOITTEET

18 18 Mitä oppija oppii suunniteltavan oppimateriaalin avulla? Oppija oppii ymmärtämään, miten tärkeätä on puhdistuspalvelualan ammattilaisen on hallita yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja voidakseen toimia ammattilaisena valitessaan ammattinsa puhtauspalvelualalta. Hänen tulee ymmärtää, miten tärkeätä on tiedostaa laatu ja sen merkitys sekä ymmärtää, miten hän voi suojella sekä itseään että muita omilla toimillaan työskennellessään puhtauden parissa. Miten oppiminen tapahtuu, eli miten oppija oppii suunniteltavan materiaalin avulla? Oppiminen on vuorovaikutteista. Oppijan omilla oivalluksilla edetään eteenpäin tehtäviä tehden, kuvia ja videoita katsoen ja niistä keskustellen.simuloitujen työtilanteiden, vuorovaikutusharjoitteiden ja dialogien avulla edeten tuodaan käsitteitä selkeämmiksi ja ymmärrettävämmiksi. Käsitteitä pyritään selkokielistämään ja selventämään monin eri tavoin (kuvat, vuorovaikutusharjoitteet, videot). Oppimisen tulee olla myös tavoitteellista, eli jokaiselle oppimistilanteelle täytyy miettiä tavoite tarkkaan ja keinot, millä niihin päästään. Esimerkkinä yhteistyötaidot, tavoitteena oppia ymmärtämään ryhmän merkitys ja yhteistyön tekemisen tärkeys, hyvän ja huonon yhteistyön merkitys työn sujuvuuden kannalta. Mitä materiaalissa pitää tapahtua, että oppimistavoitteet toteutuvat? Materiaali pitää olla helposti muokattavissa monenlaisten käyttäjien tarpeisiin. Samasta aiheesta täytyy olla kuvia, videoita, vuorovaikutusharjoitteita sekä esimerkiksi tekstiä. Näitä materiaaleja monipuolisesti käyttämällä voidaan varmistaa se, että kunkin oppijan oma tavoite voi ja on mahdollista toteuttaa. Mitä oppija tekee tavoitteiden toteuttamiseksi? Oppijan tulee olla aktiivinen toimija. Tehtävät suunnitellaan siten, että oppijan oma osuus tavoitteiden B1 YHTEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET (Versot) 1.Materiaali tulee antamaan yleisiä työelämävalmiuksia, mutta keskittyy esimerkeissä yms. Versothankkeen aloihin: kone- ja metalli-, kuljetus- ja autoala, sosiaali-, ja terveysala, puhdistuspalvelu- ja kaupan sekä ravintola-ala. Materiaalissa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan myös korkeakoulutason ammatit ko. aloilta (esim. lääkäri, ajoneuvojärjestelijä) 2.Tuotamme juonellista tarinaa/tarinoita, joihin tehtävät nivoutuvat. Henkilöt (molempia sukupuolia, maahanmuuttajia) eivät pohjautuisi suoraan todellisuuteen, mutta olisivat mahdollisimman aitoja.tarinaan sisältyy työnhakua, työhaastattelua, työtilanteita jne. Mukaan sisällytetään työmotivaation kartoitustehtävä. Kuullun ymmärtäminen priorisointina kehystää tehtäviä. Tehtäviä ei eritellä eri kielitasoille, vaan kukin poimii mahdollisimman autenttisesta puheesta tasonsa mukaisesti asioita. Mukaan sisällytetään kirjallisten ohjeiden harjoituksia (työsopimus, työturvallisuus, ilmoitustaulut, tiedotteet, vähemmän selkokieliset materiaalit). Puheen tuottamista ei nähdä tässä materiaalissa tärkeänä, vaan painopiste on selviytymisessä ja toiminnallisuudessa. Kielioppi kulkee rinnalla, mutta muotovirheistä rankaiseminen ei ole tehtävissä keskeistä.

19 19 3.Materiaalin tuottamiseen osallistuvat Huittisten aikuiskoulutuskeskuksesta Pauliina Merikivi, Elena Närhinen, Pirjo Raunio ja Ari Tabell, Kiipulan ammattiopistosta Pia Kaulio sekä Forssan aikuiskoulutuskeskuksesta Maarit Marttila. B. Mitä oppija oppii suunniteltavan oppimateriaalin avulla? Materiaalissa on konstruktivistinen näkökulma; oppija oppii sitä, mitä hän itse tarvitsee. Hän poimii materiaalista ne asiat, jotka hänelle ajankohtaisia ja olennaisia. Hän saa realistisen kuvan siitä, mitä suomalainen työelämä on maahanmuuttajan silmin. Miten oppiminen tapahtuu, eli miten oppija oppii suunniteltavan materiaalin avulla? Oppimisen lähtökohtana on kielikylpy/-suihku, jossa opitaan löytämään olennainen autenttisen puheen seasta. Oppiminen tapahtuu konstruktivistisesti oppijan tehdessä itse valintoja ja ohjautuen siihen, mihin oma ymmärrys riittää ja mikä on itselle ajankohtaista. Mitä materiaalissa pitää tapahtua, että oppimistavoitteet toteutuvat? Materiaalin tulee aktivoida ja olla vuorovaikutteinen. Materiaalissa tulee olla henkilökohtaisen samaistumisen taso, jotta kiinnostus herää. Sen tulee sisältää jotain, mikä vetää mukaan ja mistä haluaa saada lisää tietoa. Mitä oppija tekee tavoitteiden toteuttamiseksi? Oppijan tulee itse tuottaa jotain ja asettua tehtävään. Oikeat vastaukset on mahdollista saada vasta sen jälkeen. Esimerkkinä tuottamisesta on autenttinen video myyntitilanteesta, jossa maahanmuuttaja kohtaa asiakkaan. Myyjän puheet on poistettu ja oppijan tulee vastata siihen. HYGIENIAOSAAMINEN (VERSOT) 1. Hygienia-alan osaaminen on ammattialoista riippumatonta, mutta hygieniapassi vaaditaan mm. elintarviketyössä ravitsemis-, puhdistuspalvelu- ja hoitotyössä. Hygieniamateriaalin tavoitteena on antaa yleistietoa hygieniasta kaikille maahanmuuttajille, mutta valmistaa myös hygieniatestin suorittamiseen. 2. Valmistamme selkokielistä materiaalia, joka mahdollistaa hygienia-asioiden ymmärtämisen melko pienelläkin kielitaidolla. Kuvataan työpäivää hygienian kannalta ravitsemis- ja puhdistuspalvelualan työssä. Videolla seurataan sekä maahanmuuttaja- että suomalaista työntekijää aidoissa työympäristöissä. Yhteistyökumppaneiksi etsitään PAKK:n työässäoppimispaikkoja. Kuvamateriaaliin liitetään tehtäviä, joiden kielitaitotaso vaihtelee helpoista tunnistamistehtävistä (A1.1) ammattitekstin ja nopean puhekielen (B2.2) ymmärtämiseen. Sivuston rakenteen hahmotelma: Hygienia ravitsemisalalla Hygienia työssä videomateriaalia Päivä aidossa suurtalouskeittiössä ja/ tai ravintolassa. Tavoitteena on oikeiden työtapojen ja asenteiden oppiminen. Oikeita esimerkkejä, vertaile oikeaa ja väärää toimintatapaa tehtäviä. Hygienia puhdistuspalvelualalla Päivä puhdistuspalvelualan työpaikassa Tavoitteena aseptisen työjärjestyksen oppiminen ylläpitosiivouksessa Oikeita esimerkkejä, vertaile oikeaa ja väärää toimintatapaa tehtäviä..

20 20 Työssä / opiskelussa tarvittavasta hygieniasta keskusteleminen Työpaikan puhekielen ymmärtämisen harjoittelu Työssä tarvittavat asiakirjat: omavalvontasuunnitelma tärkeät Internetosoitteet Sanastot ja niihin liittyvät tehtävät ja pelit työntekijä selittää tekemisiään videolla pieniä haastattelukysymyksiä ja vastauksia kommunikaatioharjoituksia tarkasteltavat aiheet: omavalvontasuunnitelman aiheet elintarvikkeiden ketju tilauksesta tarjolle ja jäteastiaan. puhdistussuunnitelma jätehuolto henkilökohtainen hygienia työssä hygieniasanasto ruokasanat (omavalvonnan kirjaamisen helpottamiseksi) työntekijä selittää tekemisiään videolla pieniä haastattelukysymyksiä ja vastauksia kommunikaatioharjoituksia tutkintosuunnitelma hygieniasanasto tutkintoon liittyvä sanasto omavalvontasuunnitelma Ammatillisen tekstin ymmärtäminen tekstejä ja uutisia liittyen hygieniaan ja omaan ammattialaan tekstejä ja uutisia liittyen hygieniaan ja omaan ammattialaan liittyen artikkelikokoelma ja niihin tehtäviä 3. Materia alia valmistaa Porin Aikuiskoulutuskeskus ( alkaen WinNova). Riitta Lehtonen vastaa projektin hallinnoinnista ja ravitsemisalan ammattisisällöstä sekä työelämäyhteistyöstä. Päivi Suominen vastaa sisällöstä yleisellä tasolla ja suomen kielen oppimisen näkökulmasta. Kirsi Aironen huolehtii puhdistuspalvelualan ammattisisällöstä ja työelämäyhteistyöstä. Lisäksi projektiryhmään kuuluvat atk-opettajat Lasse Vallemaa, Jari Ruuhilahti ja Kirsti Haasiosalo (ohjaava osuus), jotka laativat tehtäviä ja miettivät teknisiä mahdollisuuksia. Forssan, Kouvolan ja Tampereen aikuiskoulutuskeskukset toimivat kommentoijina. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA AUTO- JA LOGISTIIKKA-ALA (VERSOT) 1. Aineisto on tarkoitettu auto- ja logistiikka-alojen opinnoissa oleville tai näiden alojen ammateista kiinnostuneille maahanmuuttajille. Aineistoa voidaan hyödyntää myös mm. silloin, kun maahanmuuttaja ja työhallinnon ohjaaja yhdessä pohtivat erilaisia ammatti- ja koulutusvaihtoehtoja. 2. Materiaalissa seurataan autoalan perustutkintoon liittyvää oppituntia. Siinä kuvataan myös toimintaa autokorjaamossa ja varaosamyymälässä sekä käydään läpi erilaisia teoria- ja ajoopetustunteja, ajoneuvotekniikkaa ja auton hallintalaitteita sekä vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyviä perusasioita. Niin ikään kuvataan kuljettajan (linja-autonkuljettajan / yhdistelmäajoneuvonkuljettajan) työpäivään kuuluvia tehtäviä ja tapahtumia. Aineiston tavoitteena on antaa kuva siitä, millaista opiskelu alalle on ja mitä ammatti pitää sisällään. Materiaalissa on paljon teoriaa mukana, sillä opiskelukin on paljolti teoriapainotteista eikä pelkästään ajamista. Ajoopetustilanteessa opiskelijana on maahanmuuttaja. Näin tilanne toimii samalla hyvänä esimerkkinä siitä, että maahanmuuttaja oppii ja osaa toimia kuljettajana. Myös mokia otetaan esille ja esimerkkejä siitä, miten niistä selvitään. Aineisto perustuu tarinoihin, joihin liittyy erilaisia harjoitteita. Aineistossa harjoitellaan niin opiskelussa kuin työssä tarvittavaa kuullun ymmärtämistä, puhumista, luetun ymmärtämistä, kirjoittamista kuin sanastoja. Aineistossa on runsaasti kuvaa, ääntä ja dialogeja. 3. Materiaalia tuottavat seuraavat oppilaitokset ja kouluttajat: Autoalan PT: Jussi Sireeni, Jussi Seppälä, Jorma Pekkanen, Eeva Silvennoinen, Tellervo Lysak ja Tuija Arola (Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus)

21 21 Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan AT: Pauliina Merikivi, Elena Närhinen, Ari Tabell, Ella Saarinen, Kalevi Suominen (Huittisten Aikuiskoulutuskeskus) Linja-autonkuljettajan AT: Timo Hyvönen, Kyösti Kangas, Nuudia Laan-Kaari (JAKK, Jalasjärvi) Ajoneuvotekniikka ja hallintalaitteet (yhdistelmäajoneuvot ja linja-autot) sekä vaarallisten aineiden kuljettaminen: Sinikka Vuonokari-Kämäräinen, Päivi Shemeikka, Eija Honkanen, Raineri Suorsa, Arto Kähkönen, Annukka Nuolimäki (Lapin ammattiopisto, Rovaniemi) B. OPPIMISEN TAVOITTEET 1. Suunniteltavan oppimateriaalin avulla oppija oppii autoalan opinnoissa ja työssä tarvittavaa ammattisanastoa. Hän tutustuu erilaisiin työympäristöihin ja viestintätilanteisiin. Oppijan autoalan tuntemus ja työelämätuntemus lisääntyvät. Hän tiedostaa alalla vaadittavan kielitaidon ja motivoituu sen hankkimiseen. 2. Oppiminen tapahtuu katsomalla, kuuntelemalla, puhumalla, kirjoittamalla ja lukemalla. Oppija opiskelee joustavasti ja yksilöllisesti. Oppimisen arvioimiseksi aineisto sisältää pieniä tasotestejä. 3. Tavoitteiden saavuttamiseksi materiaalin tulee olla monipuolista, autenttista ja mielenkiintoista. Materiaali tukee kaikkien kielen osa-alueiden kehittymistä. 4. Oppija työskentelee itseohjautuvasti ja aktiivisesti. Hän hyödyntää aineistoa monipuolisesti ja osaa tarvittaessa pyytää kouluttajalta apua. KONE- JA METALLIALA / LEVYSEPPÄ-HITSAAJA (VERSOT) 1. Aineisto on tarkoitettu kone- ja metallialojen opinnoissa oleville tai näiden alojen ammateista kiinnostuneille maahanmuuttajille. 2. Aineistossa kuvataan kone- ja metallialaan liittyvää yleisosaamista ja erityisesti levyseppähitsaajan ammattia ja sen osaamisvaatimuksia. Tuotettava verkkomateriaali sisältää ammatin oppimisen kannalta keskeisimmät osaamistavoitteet ja tarvittavan ammattisanaston. Aineistosta muodostuu tarinoita, jotka perustuvat todellisiin työ- ja puhetilanteisiin, esimerkiksi tuotteen valmistusprosessiin. Siinä kuvataan mm. erilaisten (yleisimpien) materiaalien ominaisuuksia ja käyttökohteita. Samassa yhteydessä esitellään myös eri materiaalien jalostusmuotoja. Lisäksi perehdytään piirrosmerkkien opiskeluun ja piirustusten lukuun ja mittavälineiden ja mittaamisen opiskeluun (pääpaino sanastossa ja koneturvallisuudessa). Hitsaukseen liittyvä osio (teoria, sanasto, suoritustekniikka) painottuu työnlaatuun ja teollisuuden laatuvaatimuksiin sekä työkulttuuriin. Materiaali harjoittaa erityisesti luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä puhumista. 3. Aineistoon tuottamiseen osallistuvat seuraavat oppilaitokset ja henkilöt: Kyösti Kangas, Mauno Sippola ja Nuudia Laan-Kaari (JAKK, Jalasjärvi) Pekka Minkkinen (VAKK, Vaasa) Reetta Lepistö, Marja-Liisa Saunela (SEDU Aikuiskoulutus, Seinäjoki) SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

22 22 POTILASSIIRTOJEN ERGONOMIA -KORTTI (VERSOT) 1. Kurssipaketti toimii käsitteitä avaavana ja kokonaisuuksien ymmärtämistä tukevana materiaalina Potilassiirtojen ergonomia -korttia suorittavilla opiskelijoilla, joilla suomi on toisena kielenä. Koska kortin suorittamiseen tähtäävä koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka jo työskentelevät hoivapalvelutehtävissä ja joilla siten todennäköisesti on alan pohjakoulutus, materiaalissa keskitytään erikoisempiin käsitteisiin. 2. Materiaali keskittyy aihe-alueista sosiaali- ja terveysalaan, oman työn vaatimaan kielitaitoon ja työturvallisuus ja ergonomia -aiheisiin. Materiaalissa käsitellään seuraavanlaisia teemoja: fyysisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja ergonomian merkityksen ymmärtäminen tuki- ja liikuntaelinten ongelmien ennaltaehkäisyssä; toimintakykyä tukevat siirtotekniikat ja potilassiirtoihin liittyvät riskit; potilassiirrot osana työpaikan turvallisuuskäyttäytymistä. kaikki kielenoppimisen osa-alueet ovat materiaalissa edustettuina; materiaaliin on tarkoitus tuottaa paljon havainnollisia videoituja potilassiirotilanteita, joissa on mukana puhe, teksti ja aiheeseen liittyvä sanasto. 3. Materiaalin tuottamiseen osallistuvat Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta Anu Haikansalo, Kata Hyvärinen ja potilassiirtojen asiatuntijana Irma Mikkola B. OPPIMISEN TAVOITTEET Oppija voi käyttää materiaalia oppimisensa tukena opiskellessaan potilassiirtojen ergonomiakorttia. Oppija oppii työelämässä käytettävää kieltä ja sanastoa: tärkeää onkin, että mukana on autenttista alan ammattikieltä ja puhetta. Oppija oppii keskeiset ergonomiaan liittyvät käsitteet. Oppiminen voi tapahtua kullekin oppijalle ominaisella tavalla, koska materiaali on monikanavaista: asiat käydään läpi teksteinä, puhuttuina ja kuvin tai videoklipein. Materiaalissa on myös olla vuorovaikutteisia osioita, joista voi hakea palautetta osaamisestaan esimerkiksi testejä tekemällä. HOITO JA HUOLENPITO (VERSOT) 1. Materiaali on suunnattu sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskeleville, hoivatyössä työskenteleville tai siitä kiinnostuneille maahanmuuttajille. Hoito ja huolenpito -osio on laaja ja tämä paketti sisältää seuraavat teemat: hoitotyön toiminnot, lääkehoito, aseptiikka, työsuojelu ja työntekijänä hoito- ja huolenpitotyössä. 2. Aihealueista tämä paketti sivuaa ainakin seuraavia: oman työn vaatima kielitaito, ammatti, ammattiala, työturvallisuus ja ergonomia ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Kielenoppimisen osaalueista materiaalipaketin avulla voidaan harjoitella kirjoittamista (esimerkiksi potilastietojen kirjaamista), alan erityissanastoa ja ammattikieltä, luetun ymmärtämistä, kuullun ymmärtämistä ja puhumista (esimerkiksi videoita autenttisista tilanteista). 3. Materiaalin tuottavat Anu Haikansalo, Nina Leino ja Kata Hyvärinen Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta. Hoito ja huolenpito -tutkinnonosaan kuuluvan Toiminta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä -osion materiaalipaketista vastaa EKAMI. Ensiavusta on hyvä materiaali olemassa internetissä ( joten sitä ei enää tehdä uusiksi vaan linkitetään esimerkiksi tämän paketin yhteyteen.

23 23 B. OPPIMISEN TAVOITTEET 1. Materiaali perustuu konstruktivistiseen näkemykseen, että uusi tieto opitaan vanhan pohjalta, ja tämä vaatii olemassa olevan tiedon tunnistamista: uusien käsitteiden ja kokonaisuuksien opiskeleminen aloitetaan siis aina kertaamalla ja pohtimalla jo opittua. Suunniteltavan oppimateriaalin avulla oppija oppii hoidon ja huolenpidon opinnoissa ja työssä tarvittavaa ammattisanastoa. Hän tutustuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja hänen hoitoalan ja työelämän tuntemuksensa lisääntyvät. Oppija oppii työelämässä käytettävää kieltä ja sanastoa: tärkeää onkin, että mukana on autenttista alan ammattikieltä ja puhetta. Oppija oppii keskeiset hoidon ja huolenpidon osa-alueisiin liittyvät käsitteet. Oppiminen voi tapahtua kullekin oppijalle ominaisella tavalla, koska materiaali on monikanavaista: asiat käydään läpi teksteinä, puhuttuina ja kuvin tai videoklipein. Oppija siis oppii eläytymällä ja samastumalla, kokemuksellisesti. Materiaalissa on myös olla vuorovaikutteisia osioita, joista voi hakea palautetta osaamisestaan esimerkiksi testejä tekemällä. DIGIVANHUS (VERSOT) 1. Materiaali on suunnattu maahanmuuttajaryhmän sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja, näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen. Tutkinnon osa on valinnainen vanhustyö. 2. Materiaali muodostetaan "digivanhuksen" ympärille. Sen avulla kuvataan normaaliin ikääntymiseen liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia. Materiaalissa kuvataan, mitä elimistössä tapahtuu kun ihminen vanhenee. Materiaalissa on kuvia, piirroksia, videoita, sanastoja, lääkelaskuja, "digivanhuksen" ja maahanmuuttajaopiskelijan välistä vuorovaikutteista keskustelua sekä näyteltyjä hoitotyön puhetilanteita. Menetelmät tukevat mm. kielen oppimista, ammatillisen vuorovaikutuksen ja ammatillisuuden kehittymistä, matemaattisia taitoja sekä tietoutta vanhusten sairauksista. Materiaaliin yhdistetään lääkehoitoa lääkitsemällä vanhusta hänen omasta lääkekaapistaan. Lääkehoidon yhteyteen liitetään lääkelaskutehtäviä tukemaan maahanmuuttajalähihoitajien lääkelaskujen opiskelua. Lisäksi haluaisimme liittää materiaaliin suomalaisten vanhusten kokemuksia maahanmuuttajahoitajista, eli mitä tuntemuksia he hoitajina aiheuttavat. Aktivassa opiskelee ryhmä maahanmuuttajia vanhustyöhön suuntaavissa opinnoissa, ja materiaaliin lisätään heidän omiin kulttuureihinsa liittyviä näkemyksiä vanhustyöstä. 3. Materiaalia tekevät Tarja Saarnisto, Annika Leikas, Sari Kokkonen, Anna-Liisa Mansukoski, Niina Seppälä ja Maija Mehto Etelä- Karjalan aikuisopistosta B. OPPIMISEN TAVOITTEET 1. Oppija oppii materiaalin avulla vanhustenhoidossa tarvittavaa keskeistä sanastoa. Lisäksi hän oppii tietoja ja taitoja (esim. lääkelaskujen laskemista), jotka kuuluvat lähihoitajakoulutuksen valinnaisen vanhustyön osaan. 2. {{Materiaali toimii suurimmaksi osaksi oppijan tukimateriaalina. Oppija voi esimerkiksi perehtyä materiaalissa esitettyihin asioihin ensin itsenäisesti, ja sen jälkeen hänen on helpompi seurata lähiopetusta. }}

SUOMEN KIELEN VERKKO-OPETUSMATERIAALI AIKUISILLE MAAHANMUUTTAJILLE 2009-2012

SUOMEN KIELEN VERKKO-OPETUSMATERIAALI AIKUISILLE MAAHANMUUTTAJILLE 2009-2012 O P E T U S H A L L I T U S U T B I L D N I N G S S T Y R E L S E N 1 SUOMEN KIELEN VERKKO-OPETUSMATERIAALI AIKUISILLE MAAHANMUUTTAJILLE 2009-2012 2 Sisältö OHJE...5 SUUNNITELMA...5 OPPIMISEN TAVOITTEET...5

Lisätiedot

OSA 2 HUOMIOITA YKSITTÄISISTÄ MATERIAALEISTA

OSA 2 HUOMIOITA YKSITTÄISISTÄ MATERIAALEISTA Aikis-materiaalin arviointia Jari Sjölund 26.10.2009 OSA 2 HUOMIOITA YKSITTÄISISTÄ MATERIAALEISTA Useimmat suunnitelmat ovat vielä varsin varhaisessa vaiheessa. Arviointi tässä vaiheessa on vielä hyvin

Lisätiedot

Materiaalisuunnitelmien arviointia

Materiaalisuunnitelmien arviointia 1 Suomen kielen verkko-opetusmateriaali aikuisille maahanmuuttajille, OPH Materiaalisuunnitelmien arviointia Minna Lakkala 22.10.2009 Yleistä arviointia Millaisia oppimiskäsityksiä aineistosta löytyy?

Lisätiedot

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille 1.5.2009 31.10.2013 Hankkeen tarve ja kysyntälähtöisyys maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajan aiemman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE SUOMEA JA RUOTSIA VERKOSSA. kotisuomessa.fi

MAAHANMUUTTAJILLE SUOMEA JA RUOTSIA VERKOSSA. kotisuomessa.fi MAAHANMUUTTAJILLE SUOMEA JA RUOTSIA VERKOSSA kotisuomessa.fi 27.5.2013 HYVIÄ UUTISIA! Etsitkö laadukasta suomen ja ruotsin kielen verkko-opiskelumateriaalia? Tarvitsisitko materiaalia luku- ja kirjoitustaidon

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE SUOMEA JA RUOTSIA VERKOSSA KOTISUOMESSA.FI

MAAHANMUUTTAJILLE SUOMEA JA RUOTSIA VERKOSSA KOTISUOMESSA.FI MAAHANMUUTTAJILLE SUOMEA JA RUOTSIA VERKOSSA KOTISUOMESSA.FI 22.4.2013 HYVIÄ UUTISIA! Etsitkö laadukasta suomen ja ruotsin kielen verkkoopiskelumateriaalia? Tarvitsisitko materiaalia luku- ja kirjoitustaidon

Lisätiedot

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille 1.5.2009 30.4.2012 Hankkeen taustalla Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittämisohjelma Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämishanke

Lisätiedot

1. Materiaali on ammattialoista riippumatonta. Kohderyhmänä ovat kotoutuskoulutuksessa olevat ja itseopiskelijat taitotasoilla A1 A2.

1. Materiaali on ammattialoista riippumatonta. Kohderyhmänä ovat kotoutuskoulutuksessa olevat ja itseopiskelijat taitotasoilla A1 A2. Turun kristillinen opisto SUUNNITELMA Kohderyhmänä ovat kotoutuskoulutuksessa olevat ja itseopiskelijat taitotasoilla A1 A2. 2. Materiaalia tuotetaan sekä aihealueeseen jokapäiväinen elämä että työ ja

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti Vaihtoehto luokkaopetukselle Englanti osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II PCS-kuvasymbolien tekijänoikeudet omistaa Mayer- Johnson Inc.,

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet Perusteista käytäntöön Opetushallitus 12.3.2012 Rauno Laine ja Sirpa Rönkkö Koulutuksen laajuus Laajuus 32 40

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus, moduulit 3-4. Opiskelijoiden info

Kotoutumiskoulutus, moduulit 3-4. Opiskelijoiden info Kotoutumiskoulutus, moduulit 3-4 Opiskelijoiden info 20.-21.6.2017 19.6.2017 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi Tekijä: Lisää tähän oma nimesi alatunnisteesta 1 TAKK eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto

Tampereen seudun ammattiopisto Tampereen seudun ammattiopisto Tämä on Tredu Opiskelijoita n.18 000 Ammatillinen peruskoulutus 8110 josta aikuisopiskelijoita 1200 Muu aikuiskoulutus 6500 josta tutkintotavoitteisessa koulutuksessa 2300

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011

AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011 AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Aikis -hankkeen tavoitteena on koordinoida aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetun suomen ja ruotsin

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI Tausta Maahanmuuttajien rekrytointihanke, Mamure, osallistui Sisäministeriön järjestämään Inkerinsuomalaisten rekrytointiprojektiin,

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen 2009-2013 Kotostartti Kiintiöpakolaiset Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen Mahdollistaa nopean ja tehokkaan kotoutumisprosessin aloituksen Kotostartti Materiaali:

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimusiltapäivä Opojen tilaisuus

Oppisopimusiltapäivä Opojen tilaisuus Oppisopimusiltapäivä 8.9.2017 Opojen tilaisuus Iltapäivän ohjelma Oppisopimustoimiston väen esittely Oppisopimuksen pikakertaus ja oppisopimusviikko Reformi ja oppisopimus Ryhmäkeskustelu oppisopimuksen

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä 2.11.2017 Sanna Laiho Agendalla Ammatillisen koulutuksen näkökulma Siirtyminen ja eroaminen: määritelmiä Havaittuja

Lisätiedot

Opetusharjoittelun tuntisuunnitelma

Opetusharjoittelun tuntisuunnitelma Opetusharjoittelun tuntisuunnitelma Minna Kuivalainen Haaga-Helia, ammatillinen opettajakorkeakoulu Opetusharjoittelu: Suomen Diakoniaopisto, SDO Sote-koulutus 16.1-20.1.2017 Opetusharjoittelupaikka ja

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Opetusministeriön asettama työryhmä segregaation purkamiseksi Kokous 18.12.2009 Matematiikan valinnaiset kurssit

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat )

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) KM 8.5.2007 Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) Taulukko 1.1 Avautuvat työpaikat 2005-2020, henkeä vuodessa ( Tavoitekehitys, Pääammattiryhmät) Pirkan- Pääammattiryhmät maa Häme

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Orientoiva jakso - toteutus

Orientoiva jakso - toteutus Orientoiva jakso - toteutus AppreA oppisopimus 40+ Projektin loppuseminaari 25.10.2007 Kristiina Salminen ja Leena Saarinen Vantaan Ammattiopisto Varia Ryhmät Vanhustyön erikoisammattitutkinto, oppisopimuksella

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Hyvät käytännöt jakoon

Hyvät käytännöt jakoon Hyvät käytännöt jakoon Lahden diakonian instituutin LOVe- käytännöt 15.5.2014 Kuopio Kirsi Mölsä-Hyvönen Terveydenhuollon lehtori, TtM Lahden diakonian instituutti järjestää koulutus- Koulutusalat Humanistinen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kielitaitotasot A1.3 Ymmärtää yksinkertaisia lausumia Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Ymmärtää tuttuja sanoja ja lyhyitä viestejä. Kirjoittaa sanoja, fraaseja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

AIKE International Oy Kansainvälistymistä tukemassa

AIKE International Oy Kansainvälistymistä tukemassa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. / AIKE International OY AIKE International Oy Kansainvälistymistä tukemassa Helsinki Congress Paasitorni Jose Cerf 23.5.2011 Project Developer AIKE International

Lisätiedot

Työelämävalmiuksien itsearviointi

Työelämävalmiuksien itsearviointi Työelämävalmiuksien itsearviointi Päivämäärä: / / Uudelleen arvioidaan: / / Nimi: Osoite: Missä alkuarvio tehdään: Syntymäaika: Puhelinnumero: Työhönvalmentaja/ ohjaaja: Palvelu alkoi: Palvelun suunniteltu

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 3172 Liite 1 ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta) Henkilö tietää mitä mikrobit

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot