Luonnos Kohteeseen tutustuminen ja ostajan saamat tiedot kaupan kohteesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnos 12.8.2014. 3.7 Kohteeseen tutustuminen ja ostajan saamat tiedot kaupan kohteesta"

Transkriptio

1

2 Naantalin kaupunki 3 MUUT EHDOT 3.1 Kaupan voimaantulo Kauppakirja Luonnos Kauppa astuu voimaan, kun Naantalin kaupunginvaltuuston tämän kauppakirjan hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman ja kauppakirja on allekirjoitettu Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 3.3 Kiinnitykset ja panttioikeudet Omistus- ja hallintaoikeus sekä vaaranvastuu kaupan kohteeseen siirtyvät ostajalle, kun kauppa on astunut voimaan kohdan 3.1 mukaisesti ja kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että kaupan kohdetta eivät rasita mitkään kiinnitykset tai muut panttioikeudet. 3.5 Hoito- ja ylläpitokulut Osapuolet vastaavat rakennusten hoito- ja ylläpitokustannuksista omistusajaltaan, myyjä omistus- ja hallintaoikeuden siirtymiseen asti ja ostaja omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä lukien. 3.6 Sähkö- ja vesihuollon liittymät Kauppaan sisältyy voimassa oleva kiinteistön sähköliittymäsopimus. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan liittymäsopimuksen siirtämisestä energialaitokselle. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. Liittymissopimus siirtyy omistusoikeuden siirtymisen mukana uudelle omistajalle. 3.7 Kohteeseen tutustuminen ja ostajan saamat tiedot kaupan kohteesta Ostaja on huolellisesti tutustunut kaupan kohteeseen ja kohteesta laadittuun kuntoarvioon Ostaja hyväksyy kaupan kohteen siinä kunnossa kuin se viimeksi ennen kauppaa hänelle esiteltäessä oli tietoisena sen iästä ja kunnosta. Ostaja on todennut kaupan kohteen vastaavan siitä esitettyjä asiakirjoja ja annettuja tietoja. 3.8 Irtaimisto Tämän kaupan mukana ei seuraa muuta irtaimistoa eikä kaupan yhteydessä ole tehty eri sopimustakaan sellaisen omaisuuden luovuttamisesta. P:\KK\VELKUA\SINERVON_RAKENNUS_PRO_SINERVO.DOCX

3 Naantalin kaupunki Kauppakirja Luonnos Varainsiirtovero ALLEKIRJOITTAMINEN Ostaja vastaa tästä kaupasta menevästä varainsiirtoverosta. Tätä kauppakirjaa on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Naantalissa. kuuta 2014 Allekirjoitukset Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus Martti Sipponen vs. kaupunginjohtaja Riitta Lehtinen kaupunginsihteeri Tämän kauppakirjan hyväksymme ja sitoudumme täyttämään sen ehdot. Paikka ja aika edellä mainitut. Pro Sinervo ry Tuulikki Ovaska puheenjohtaja Kirsti Martikainen sihteeri Liitteet Sinervon talon kuntotarkastusraportti Kartta P:\KK\VELKUA\SINERVON_RAKENNUS_PRO_SINERVO.DOCX

4 K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti

5 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto Yleistä tarkastuksesta Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset Rakennustekniikka LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmä Korjattavat puutteet Lisätutkimustarpeet ja muut jatkotoimenpidesuositukset Yleistä Kohteen / tarkastuksen yhteystiedot Tilaaja Rakennustekninen kuntotarkastaja Kohteen perustiedot Kiinteistötiedot Talotekniset järjestelmät ja liittymät Kohteen lähtötiedot Käytettävissä olevat asiakirjat Korjaushistoria Havainnot ja toimenpide-ehdotukset Piha-alueet Maaosat ja pintavedet Alueen rakenteet ja varusteet Toimenpide-ehdotukset Perustukset, alapohja ja runko Perustukset Alapohja Runko Toimenpide-ehdotukset Julkisivu Ulkoseinät Katokset Toimenpide-ehdotukset Ikkunat ja ulko-ovet Ikkunat Ulko-ovet Toimenpide-ehdotukset Katto Vesikatto Yläpohja Toimenpide-ehdotukset Huonetilat Tilarakenteet Sisä- ja väliovet Tulisijat Toimenpide-ehdotukset Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmät Lämmönluovutus Toimenpide-ehdotukset A-Insinöörit Turun Juva Oy TURKU Ilmarisenkatu18 A Turku Puh Fax Internet: Y-tunnus Kotipaikka Turku

6 3 (16) 3.8 Vesi- ja viemärijärjestelmät Vesijohtoverkosto Viemäriverkostot Vesi- ja viemärikalusteet Toimenpide-ehdotukset Ilmanvaihto Ilmanvaihtojärjestelmä Toimenpide-ehdotukset Sähköjärjestelmä Sähköjärjestelmä Toimenpide-ehdotukset KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

7 4 (16) 1 Yhteenveto 1.1 Yleistä tarkastuksesta Tämä kuntotarkastus on tehty noudattaen soveltuvin osin sekä asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjetta (KH ) että asuinkiinteistön kuntoarvion suoritusohjetta rakennustekniseltä osaltaan (KH ). Kuntotarkastus on tehty aistinvaraisilla, pintapuolisilla ja rakennetta rikkomattomilla menetelmillä. Kuntotarkastaja on tarkastanut näkyvät pinnat kaikissa kulkuaukollisissa tiloissa, samoin julkisivut, katto ja rakennuksen vierusta on tarkistettu. Aistinvaraisessa tarkastuksessa on arvioitu, onko kohteessa olemassa riskejä myös muihin kuin aistinvaraisesti havaittuihin virheisiin ja puutteisiin. Tarkastuksessa on tehty aistinvaraisten havaintojen tueksi tutkimuksia pintakosteudentunnistimella ja mittauksia puunkosteusmittarilla. Mikäli epäilyttävästä rakenteesta ei ole saatu selvyyttä rakennetta ja pintamateriaalia rikkomattomin menetelmin, tarkastaja on suositellut lisätutkimuksia. Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkötekniikkaa on arvioitu vain rakennusteknisen asiantuntijan toimesta, ja ainoastaan näkyvin osin ja laitteistojen iän ja huoltohistorian perusteella. Tarkastusraportissa on esitetty kohteen tarkastuksessa havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet, sekä suositukset ja toimenpide-ehdotukset tarkastushetkellä havaittujen epäkohtien selvittämiseksi tai korjaamiseksi. Raportista ilmenee myös havaittujen epäkohtien merkitys, vakavuusaste, mahdolliset haitat asumiselle ja seuraukset, ellei havaittuja epäkohtia korjata. Kuntotarkastusraportissa on myös kohteesta otettuja valokuvia. Kuntotarkastusraportti ei ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma. Kuntotarkastusraporttiin ei myöskään sisälly kustannusarviota tai PTS -ehdotusta. Kuntotarkastuksen kenttätyöt suoritettiin Tarkastuksen suoritti RI Tuomo Sibakov, A-Insinöörit Turun Juva Oy. Tarkastuksen epävarmuustekijöinä tulee huomioida, että pintapuolisen, aistinvaraisen ja pääosin rakenteita rikkomattoman tarkastusmenetelmän perusteella ei voi saada täyttä varmuutta kohteen vauriottomuudesta. Rakenteissa piileviä sisäisiä virheitä ja vaurioita ei voi havaita ellei vauriokohdissa ole tarkastushetkellä rakenteiden pinnalle näkyvää tai muulla tavalla aistittavaa viitettä tai näiden perusteella tehtävässä kartoituksessa kosteudentunnistimella, suhteellisen kosteuden mittalaitteella tai muulla mittalaitteella havaittavaa poikkeavaa kosteutta. Epäilyksien poissulkemiseksi epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä ja -tutkimuksia. Käytetyt mittarit: - pintakosteudentunnistin Exotek MC-100S - puunkosteusmittari Protimeter Digital Mini KUNTOSARVIORAPORTTI

8 5 (16) 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset Rakennustekniikka Kohderakennus on ollut jonkin aikaa pois käytöstä, mutta lämmitys on kuitenkin ollut toiminnassa. Kohde on yleisesti tyydyttävässä / hyvässä kunnossa. Kiireellisin suositeltava korjaustoimenpide on julkisivussa koillissivulla kunnan toimiston ikkunan alla olevan aukon peittäminen ikkunan vesipellillä. Samalla tulee tarkastaa, ettei aukosta päässyt vesi ole aiheuttanut vaurioita. Ikkunat on suositeltavaa yleisesti varustaa vesipelleillä. Asunnon ulko-ovi kaakkoispäädyssä on myös syytä varustaa kynnyspellillä vastaavan vauriomekanismin olemassa olon takia. Alahirren kunto ulko-oven alla on myös syytä tutkia tarkemmin. Muilta osin suositeltavat rakenteelliset korjaus- ja kunnostustoimenpiteet ovat lähinnä rakennuksen vaurioitumisen ehkäisemiseen liittyviä tai normaaleja huoltotoimenpiteitä. Rakennuksen kunnostusten yhteydessä on suositeltavaa varmistaa etenkin rossipohjan ja ulkoseinärakenteiden kunto tarkemmin. Lisäksi WC- ja märkätilojen kohdilla mahdollisten vesivuotojen synnyttämien vaurioiden varalta rakenteita on syytä tutkia tarkemmin niitä avaamalla LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmä Rakennuksen lämmitysjärjestelmä on havaintojen mukaan käyttökuntoinen, mutta osa seinäpattereista ja kattolämmittimistä alkaa olla jo ikääntyneitä. Lämmityslaitteet voidaan kuitenkin uusia yksitellen niiden rikkoontuessa. Käyttövesi- ja viemäriputket on havaintojen mukaan uusittu viimeisimmässä suuremmassa peruskorjauksessa todennäköisesti 1990-luvun alkupuolella eikä välitöntä saneeraustarvetta havaittu. Osan vesikalusteista uusiminen on kuitenkin jo suositeltavaa. Ilmanvaihtojärjestelmä on painovoimainen ja sen kokonaisvaltainen toimivuus olisi suositeltavaa suunnitella uudestaan. Poistoilmanvaihtoa ei kuitenkaan tule merkittävästi tehostaa, jos rakenteiden tiiveyttä ei paranneta Korjattavat puutteet - Kattovesien ja pintavesien johtamista tulisi parantaa etenkin rakennuksen ylärinteen puolella (koillissivu). - Suositellaan salaojituksen asentamista koko rakennuksen ympäri. - Rakennuksen alustilaan (ryömintätilaan) suositellaan tehtäväksi lisää tuuletusaukkoja vähintään asunnon kohdalle. Samalla humusperäinen maa-aines ja ylimääräinen tavara suositellaan poistettavaksi alustilan maapohjan pinnasta. - Asunnon ulko-oven kohdalla alahirsi tulee tarvittaessa uusia vaurioituneelta osalta ja ulko-ovi tulee varustaa runkoa suojaavalla kynnyspellillä. - Ikkunat tulee varustaa vesipelleillä, jotta ulkoseinävauriot verhoilun epätiiveyden takia voitaisiin välttää. - Kattovesiränni tulee oikaista tai tarvittaessa uusia notkolle menneestä kohdasta koillissivun puolella. - Lapetikkaat tulee uusia. - Jos rakennuksen tulisijoja käytetään, suositellaan savupiippujen rappaamista pinnoiltaan yläpohjatilassa kokonaisuudessaan, jotta mahdolliset epätiiveydet havaittaisiin helpommin. Suositellaan myös savupiippujen varustamista suojahattupellityksillä. KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

9 6 (16) - Vesimittarin ympäristössä olevat kylmät putket suositellaan lämmöneristettäviksi, jotta niiden pintaan ei pääse tiivistymään vettä niin herkästi. - WC-tilojen ja asunnon pesuhuoneen poistoilmaputket suositellaan jatkettaviksi yläpohjatilasta vesikaton läpi katolle. Kylmässä tilassa kulkevat ilmakanavat tulisi myös lämmöneristää. - Suositellaan rakennuksen ilmanvaihdon suunnittelua kokonaisuudessaan toimivammaksi ja hallitummaksi Lisätutkimustarpeet ja muut jatkotoimenpidesuositukset - Rakennuksen alustilaan (ryömintätilaan) suositellaan tehtäväksi tarkastusaukot kaikkiin rossipohjan osiin, ja tilat ja rakenteet tulisi tarkastaa. Samalla humusperäinen maa-aines suositellaan poistettavaksi alustilan maapohjan pinnasta. - Ulkoseinien hirsi- / puurungon kunto suositellaan tutkittavaksi tarkemmin rakennuksen kunnostuksen / tulevien remonttien yhteydessä. - Kunnantoimiston ikkunan alta ulkoseinän kunto tulisi tarkastaa rakennetta avaamalla ikkunan alaliittymässä havaitun suuren raon takia (vesipelti on puuttunut). - Märkä-, WC- ja keittiötiloja korjattaessa niiden kohdalla lattia- ja seinärakenteet on syytä tutkia tarkemmin mahdollisten vesivuotojen takia. - Suositellaan tulisijojen kunnon tarkempaa tutkimista ennen niiden käyttöön ottoa. - Sähköjärjestelmä suositellaan tarkastettavaksi kokonaisuudessaan käyttöön otettaessa. KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

10 7 (16) 2 Yleistä 2.1 Kohteen / tarkastuksen yhteystiedot Tilaaja Naantalin tilalaitos Pekka Alm puh PL 35, Naantali Rakennustekninen kuntotarkastaja Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy Tuomo Sibakov, RI, varanotaari puh Ilmarisenkatu 18 A puh , fax Kohteen perustiedot Kiinteistötiedot Perustiedot on kerätty osin havainnoista ja osin Velkuan suojeluskunnan historiikista, jossa on kerrottu mm. toimitalon vaiheista. Kohteen suunnitelmia ei ollut käytettävissä. osoite rakennustyyppi pääasiallinen rakennusaine puu / hirsi kattotyyppi / kate rakentamisvuosi rakennuksia kerroksia 1 kellarikerroksia - huoneistoala Sauniementie 3, Velkua kunnantalo (nykyisellään) satulakatto / peltikate 1920-luku, rakennettu suojeluskunnan toimitaloksi vuonna kpl ei saatu tietoa / ei mitattu Talotekniset järjestelmät ja liittymät lämmitysjärjestelmä vesi- ja viemärijärjestelmä ilmanvaihtojärjestelmä sähkölämmitys kunnallinen vesi- ja viemäriliittymä painovoimainen KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

11 8 (16) 2.3 Kohteen lähtötiedot Käytettävissä olevat asiakirjat Tarkastuksessa kohteesta ei ollut käytettävissä suunnitelmia. - Velkuan suojeluskunnan historiikki (pdf) Korjaushistoria Tiedossa olevat aikaisemmat korjaukset: - laajentaminen suojeluskunnan taloksi osittainen peruskorjaus 1990-luvun alkupuolella. - muutokset kunnantoimistoa varten vuonna Sisäänkäynnin ja julkisivun korjaukset ja maalaaminen vuonna 2007 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

12 9 (16) 3 Havainnot ja toimenpide-ehdotukset 3.1 Piha-alueet Maaosat ja pintavedet Kohde sijaitsee loivassa rinteessä, joka viettää merelle päin (koillisesta lounaaseen). Alarinteen puolelle havaittiin asennetun salaojitusta, mutta koko rakennuksen ympäri asennetusta salaojituksesta ei havaittu viitteitä. Tarkastuksessa ei kuitenkaan havaittu merkittäviä salaojituksen puutteen tai toimimattomuuden aiheuttamia vaurioita. Rossipohjan alustilan maapohja on paikoin varsin kosteaa, mitä toimiva salaojitus kuitenkin tehokkaasti estäisi. Rakennuksen alarinteen puoleisella sivulla (lounaissivu) ja päädyissä maanpinta viettää hieman rakennuksesta pois päin ja näillä puolilla myös sokkelin/lattiatason korkeus maanpinnasta mitattuna on pääosin riittävä (pääosin yli 30 cm). Ylärinteen puolella (koillissivu) maanpinnan kallistus on vähäisempää ja myös sokkelin korkeus on vähäisempi. Pääosin sokkelin korkeus on kuitenkin vähintään 20 cm, paitsi kuistiosalla, jossa sokkelin korkeus on osin jopa nollassa. Koska syksytorvista vesi valuu talon vierustalle, ylärinteen puolella syöksytorvien kohdilla vettä pääsee valumaan jopa runsaana kohti rakennusta ja todennäköisesti ainakin osin myös rossipohjan alustilaan rakennuksen alle Alueen rakenteet ja varusteet Kaakkoispäädyssä asunnon ulko-oven edustalla on kolmen askelman betoniportaat ja salin takaoven edustalla kolmen askelman puiset porrasaskelmat. Näiden portaiden kunto on tyydyttävä Toimenpide-ehdotukset Kattovesien ja pintavesien johtamista tulee parantaa etenkin rakennuksen ylärinteen puolella. Suositellaan salaojituksen asentamista koko rakennuksen ympäri. 3.2 Perustukset, alapohja ja runko Perustukset Rakennuksen perustamistavasta ei saatu täyttä varmuutta, sillä rakennussuunnitelmia ei ollut käytettävissä. Havaintojen perusteella rakennus on perustettu osin kiviperusmuurilla ja osin betonipilarein perusmaan varaan. Näkyvien perusmuurien ja -pilareiden kunto on niiden ikään nähden hyvä / tyydyttävä, eikä merkittäviä vaurioita havaittu. Joissakin salin alla olevissa betonipilareissa havaittiin kallistumaan ja halkeilua. Välitöntä korjaustarvetta ei kuitenkaan havaittu. Rakennus on silmämääräisesti painunut jonkin verran rinteen suuntaisesti meren suuntaan (lounaaseen) ja myös hiukan kaakkoispäädyn suuntaan. Rakennuksen tarkevaaitus ei kuulunut tarkastuksen sisältöön, joten painuman tarkasta määrästä ei saatu tietoa. Ny- KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

13 10 (16) Alapohja Runko kyisellään rakennuksen painumisesta ei ole merkittävää haittaa, jos lattioiden jonkin aseteinen vietto voidaan sallia. Jos perusmaata ei merkittävästi häiritä, rakennuksen lisäpainuminen on myös hyvin epätodennäköistä. Tämä tulee kuitenkin huomioida esim. tilanteessa, jos rakennusta lisäsalaojitetaan. Rakennuksen alapohjana on puurakenteinen, tuuletustilainen alapohja eli ns. rossipohja. Rossipohjan alustila on varsin matala, joten alapohjan kuntoa on tarkasteltu luukkujen kautta havainnoiden. Rossipohjan kantavina osina ovat hirsipalkit, joiden varaan on tehty varsinainen lattiapalkisto. Tämä sekundaaripalkisto ei ole näkyvissä vaan se peittyy aluslaudoituksella. Primaarihirsipalkkeja on tuettu keskilinjalla kivillä ja puupölkyillä maapohjasta. Salin kohdalla on betonipilarit. Hirsipalkkeja on asunnon ja salin alla osin uusittu sahatavaralla. Lattian aluslaudoituksia on uusittu asunnon alla, salin kohdalla rossipohjan alapintaan on asennettu 5 cm:n tuulensuojavillalevy. Muilta osin rossipohjien aluslaudoitus on vanhaa, todennäköisesti jopa alkuperäistä. Alkuperäisellä osalla lattian eristeenä näyttäisi olevan kutterilastua ja turvepehkua. Asunnon ja salin kohdalla eristystä on saatettu remonteissa korvata mineraalivillalla, mutta tästä ei tarkastuksessa saatu varmuutta. Nähdyin osin alapohjan rakenteissa ei havaittu merkittäviä vaurioita. Tulee kuitenkin huomioida, että rossipohjaa voitiin havainnoida vain rajoitetulta alueelta. Rakennuksen alapohjan alustilat tuulettuvat havaintojen mukaan pääosin hyvin. Asunnon alla tila matala ja tuuletusaukkoja on tällä osalla vähän. Rakennuksen rossipohjan alla maapohjan pinnassa on humusta, joka oli tarkastushetkellä jonkin verran kosteaa. Alustiloissa havaittiin maaperästä lähtevä mikrobiperäinen haju. Alustiloissa on myös jonkin verran lahoavia puun paloja ja muuta turhaa jätettä. Käytettävissä olleen suojeluskunnan historiikin mukaan rakennus on hirsirunkoinen vanhimman osansa osalta, havaintojen mukaan ns. tasakertaan asti. Hirsirungosta ei tarkastuksen rakenteita rikkomattoman luonteen tehdä voitu kuitenkaan tehdä havaintoja. Vuonna rakennettu laajennusosa (sali ja näyttämö) on tietojen mukaan lautarakenteinen. Kuistiosassa on todennäköisesti myös puurankarunko. Rungon näkyvissä osissa ei pääosin havaittu merkittäviä vaurioita. Asunnon oven kohdalla alahirressä on kuitenkin lahovaurio, koska kynnyspelti on puuttunut. Tarkastuksessa ei tehty muita rungon merkittäviin vaurioihin viittaavia havaintoja. Yläpohjan osalta runkoa on käsitelty tarkemmin kohdassa Toimenpide-ehdotukset Rakennuksen alustilaan (ryömintätilaan) suositellaan tehtäväksi lisää tuuletusaukkoja vähintään asunnon kohdalle. Samalla humusperäinen maa-aines ja ylimääräinen tavara suositellaan poistettavaksi alustilan maapohjan pinnasta ja alapohjan kunto suositellaan tutkittavaksi tarkemmin. Ulkoseinien hirsi- / puurungon kunto suositellaan tarkastettavaksi tarkemmin rakennuksen kunnostuksen / tulevien remonttien yhteydessä. KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

14 11 (16) Asunnon kohdalla alahirsi tulee tarvittaessa uusia vaurioituneelta osalta ja ulko-ovi tulee varustaa runkoa suojaavalla kynnyspellillä. 3.3 Julkisivu Ulkoseinät Katokset Julkisivuverhouksena on pääosin vaakapaneelilaudoitus. Päätyjen yläosissa on vuorauksena pystypanelointi. Julkisivupanelointi on uusittu muutamia vuosia sitten lounaan puoleiselta julkisivulta ja pieneltä osalta myös vastakkaiselta sivulta. Julkisivuverhoilua on tarkasteltu maanpinnan tasolta, joten verhoilun yläosan havainnot ovat silmämääräisiä. Julkisivuverhoilun takana ei pääosin havaittu olevan tuuletusrakoa, mikä on tyypillistä kohteen ikäisissä rakennuksissa. Lounaan puoleisella sivulla, jossa verhoilu on uusittu, havaittiin pieni tuuletusrako laudoituksen takana. Julkisivuverhous on hyvässä / tyydyttävässä kunnossa ja myös maalipinnat ovat hyväkuntoisia. Verhoilussa havaittiin paikoin vähäisiä pullistumia ulospäin, mutta välitöntä korjaustarvetta ei havaittu. Rakennuksen vanhimman osan osalla julkisivupaneloinnin alareunassa on vesipenkkipellitys. Ikkuna-aukkoja ei sen sijaan ole varustettu vesipellityksillä ja näissä kohdissa vettä voi helpostikin päästä verhoilun taakse. Pääsisäänkäynnin katos ja portaat sekä puurakenteinen inva-luiska ovat hyväkuntoisia eikä korjaustarvetta havaittu. Kaakkoispäädyn asunnon oven ja salin takaoven päällä on lyhyt viistokatos, jonka kunto on myös hyvä Toimenpide-ehdotukset Ikkunat tulee varustaa vesipelleillä, jotta ulkoseinävauriot verhoilun epätiiveyden takia voitaisiin välttää. Kunnantoimiston ikkunan alta ulkoseinän kunto tulisi tarkastaa havaitun suuren raon takia. 3.4 Ikkunat ja ulko-ovet Ikkunat Rakennuksen ikkunat ovat vanhoja ja kunnostettu todennäköisesti useaankin otteeseen. Ikkunat ovat 2-puitteisia ja pääosin myös 2-lasisia puurakenteisia ikkunoita. Muutamaan ikkunaan sisäpuite on uusittu ja näissä puitteissa on eristyslasi. Ikkunoiden kunto on tyydyttävä (ikäänsä nähden hyvä). Maalipintojen kunto on hyvä. Ikkunoita ei ole varustettu vesipelleillä ja muutaman ikkunan kohdalla havaittiin selvä rako seinäverhoilussa. Suurin ikkunan alareunan rako on entisen kunnantoimiston ikkunan kohdalla. KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

15 12 (16) Ulko-ovet Rakennuksen ulko-ovet ovat puurakenteisia ja rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Vähäistä panttausta havaittiin kuitenkin ovien käynnissä. Pääoven maalipinnassa havaittiin tummia pistemäisiä kosteuden aiheuttamia värjäytymiä. Muuten ovien maalipinnat ovat hyvässä / tyydyttävässä kunnossa Toimenpide-ehdotukset Ikkuna-aukot tulee varustaa vesipellityksin. 3.5 Katto Vesikatto Yläpohja Rakennuksessa on harjakatto (satulakatto) ja vesikatemateriaalina on profiilipeltikate. Vesikate on todennäköisesti noin vuotta vanha ja sen kunto tyydyttävä. Pellin pinnoite irtoaa paikoin liuskemaisesti ja paikoin havaittavissa vähäisiä pintaruostuneita kohtia. Yläpohjatilasta havaittiin, että vanha saumapeltikate on jätetty profiilipeltikatteen alle. Yläpohjatilassa ei havaittu viitteitä kattovuodoista. Vesikaton räystäslaudoitukset ja -pellitykset ovat maan tasolta tehtyjen havaintojen perusteella hyvässä kunnossa. Koillissivun puolella vesiränni on notkollaan katolle johtavien tikkaiden vierustalla. Vesikaton puiset lapetikkaat ovat huonokuntoiset. Savupiipuissa ei ole suojahattupellityksiä. Rakennuksen yläpohja on kokonaisuudessaan korkeaa rakentamatonta ullakkotilaa. Yläpohjassa havaittiin lämmöneristeenä mineraalivillaa levyeristeenä. Mineraalivillaeristeen alla havaittiin vanhaa kutterilastu- / turvepehkueristettä. Yläpohjan rakenteissa ei havaittu merkittäviä vaurioita. Yläpohjan puurakenteita on osaksi uusittu vuosien varrella. Savupiiput ovat yläpohjatilassa vain osaksi pinnoiltaan rapatut Toimenpide-ehdotukset Kattovesiränni tulee oikaista tai tarvittaessa uusia notkolle menneestä kohdasta. Lapetikkaat tulee uusia. Jos rakennuksen tulisijoja käytetään, suositellaan savupiippujen rappaamista pinnoiltaan yläpohjatilassa kokonaisuudessaan, jotta mahdolliset epätiiveydet havaittaisiin helpommin. Suositellaan myös savupiippujen varustamista suojahattupellityksillä. KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

16 13 (16) 3.6 Huonetilat Tilarakenteet Sisä- ja väliovet Tulisijat Kohteen tilojen sisäpinnat ovat havaintojen mukaan ainakin pääosin 1980-luvun lopulta / 1990-luvun alkupuolelta. Tietojen mukaan kunnantoimiston huonetila on rakennettu noin vuonna 2000, joten sen pinnat ovat tältä ajalta. Salin lattiassa havaittiin jonkin verran viettoa, mutta tämä ei haittaa merkittävästi tilan käytettävyyttä. Lattian parketin kunto on tyydyttävä, paikoin on kuluneita kohtia. Salista on erotettu erillinen toimistotila kevyillä, helpohkosti purettavissa olevilla väliseinillä. Salin perällä on pienehkö näyttämö. Näyttämön lattiarakenne notkuu hieman, mutta merkittävää vaurioitumista ei havaittu. Palvelutilan lattiassa havaittiin myös jonkin verran viettoa. Eteisestä on käynti kahteen WC-tilaan. Kummassakin WC-tilassa on lattiakaivo. Havaintojen mukaan niin lattia-, seinä- että kattorakenteet ovat puuta. Lattian pinnoitteena on muovimatto ja seinissä on muovitapetti. Tilojen rakenteissa ei havaittu merkittäviä puutteita. Pintakosteudentunnistimella ei tarkastushetkellä havaittu kosteutta. Asunnon tilojen pinnat ovat tyydyttävässä kunnossa. Merkittäviä vaurioita ei havaittu. Asunnon pesuhuoneen lattia-, seinä- että kattorakenteet ovat puuta. Lattian pinnoitteena on muovimatto ja pesuhuoneen seinissä on muovitapetti. Tilan rakenteissa ei havaittu merkittäviä puutteita, mutta WC-pytyn vierustalla on putkiläpiviennit, joiden liittymistä saattaa kosteutta helpostikin päästä rakenteisiin. Pintakosteudentunnistimella ei tarkastushetkellä havaittu kosteutta. Keittiössä havaittiin vanhoja vuotojälkiä allaskaapissa. Tilassa ei kuitenkaan havaittu tarkastushetkellä kosteutta pintakosteudentunnistimella tutkittaessa. Rakennuksen sisäovista osa on vanhoja puuovia ja osa uudempia kennolevyovia. Sisäovien kunto on yleisesti tyydyttävä. Rakennuksessa on neljä tulisijaa, joista asunnossa on kakluuni ja puuhella. Lisäksi salin aulassa on peltiverhoiltu korkea lämmitysuuni ja kunnantoimistotilassa vanha kakluuni. Tulisijojen kunnon tarkempi tutkiminen ei kuulunut tarkastuksen sisältöön, mutta silmämääräisesti ei havaittu merkittäviä vaurioita Toimenpide-ehdotukset Rakennuksen sisätilat ovat osin jo pintaremontoinnin tarpeessa. Märkä-, WC- ja keittiötiloja korjattaessa niiden kohdalla lattia- ja seinärakenteet on syytä tutkia tarkemmin mahdollisten vesivuotojen takia. Suositellaan tulisijojen kunnon tarkempaa tutkimista ennen niiden käyttöön ottoa. KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

17 14 (16) 3.7 Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmät Rakennuksessa on suora sähkölämmitys Lämmönluovutus Tilojen lämmitys on toteutettu pääosin sähköpatterilämmityksellä. Salissa on kattosäteilylämmittimet. Pattereista osa on luvulta ja osa luvulta. Kattolämmittimet ovat todennäköisesti pääosin samanikäisiä Toimenpide-ehdotukset Ei välttämättömiä toimenpiteitä. Vanhimmat seinäpatterit ja kattosäteilijät alkavat olla käyttöikänsä loppupuolelle, joten niiden käyttöhäiriöihin ja uusimistarpeeseen tulee jo varautua. 3.8 Vesi- ja viemärijärjestelmät Rakennus on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Vesimittari sijaitsee näyttämön vieressä olevalla käytävällä olevan oven takana. Vesimittari on aivan kiinni hirsiväliseinässä ja tuon seinän hirsissä on havaittavissa selviä kosteusvaurion viitteitä todennäköisesti kylmien putkien pintaan tiivistyneen kosteuden aiheuttamina. Lounaan puoleisella sivulla, noin 15 metrin päästä talosta sijaitsee jätevesipumppaamo, josta rakennuksen jätevesi huoltomiehen kertoman mukaan pumpataan kunnan viemäriverkostoon Vesijohtoverkosto Kiinteistön käyttövesiverkosto on asennettu todennäköisesti rakennuksen laajemman peruskorjauksen yhteydessä. Sekä kylmä- että kuumavesijohdot ovat näkyvin osin muoviputkea. Vesijohtoputket kulkevat osin rakenteiden sisällä ja vesikalusteiden lähellä rakenteiden pinnoilla. Havaintojen mukaan rakenteiden sisällä putket ovat ainakin pääosin suojaputkissa Viemäriverkostot Rakennuksen viemärit ovat näkyvin osin muhvillista muoviputkea ja ne on todennäköisesti asennettu rakennuksen laajemman peruskorjauksen yhteydessä. Huoltomiehen kertoman mukaan rakennuksen alustilassa pääviemäriputkea lämmöneristettiin muutama vuosi sitten jäätymisongelmien takia. Yleisesti muoviputkimateriaalissa on ikääntymisen myötä havaittu stabilisaattorien haihtumista, mistä johtuen putkien rasituskesto heikkenee ja lämpötilojen muutokset saattavat rikkoa putkistoa. Rikkoutumisille alttiita paikkoja ovat erityisesti putkien haaraosat sekä nousulinjojen pohjakäyrät. Tämä on hyvä tiedostaa, kun rakennuksessa suunnitellaan suurempia saneerauksia. KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

18 15 (16) Vesi- ja viemärikalusteet Rakennuksen vesikalusteet ovat osin ja osin luvuilta. Vesikalusteet ovat käyttökuntoisia, mutta asunnon suihkusuutin jo melko huonokuntoinen. Asunnon lämminvesivaraaja on pesuhuoneen seinällä. Varaaja oli tarkastushetkellä toimintakuntoinen. Kunnan toimiston WC-tiloja palveleva lämminvesivaraaja on tietojen mukaan naisten WC:n alakatossa. Tästä varaajasta ei tarkastuksessa voitu tehdä havaintoja. Näkyvissä viemärikalusteissa ei havaittu vuotoja Toimenpide-ehdotukset Vesimittarin ympäristössä olevat putket suositellaan lämmöneristettäviksi, jotta niiden pintaan ei pääse tiivistymään vettä niin herkästi. Vanhimmat vesikalusteet alkavat olla käyttöikänsä loppupuolelle, joten niiden käyttöhäiriöihin ja uusimistarpeeseen tulee jo varautua. 3.9 Ilmanvaihto Ilmanvaihtojärjestelmä Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa veto poistoilmaventtiileistä voi olla säästä riippuen ajoittain parempi ja ajoittain jopa olematon. Korvausilma tulee rakennukseen pääosin hallitsemattomasti lähinnä ikkunoiden epätiiveyden takia. Tällainen korvausilma koetaan yleisesti yleensä epämiellyttävänä vetona. Yläpohjatilaan havaittiin päätetyn sekä kunnantalopuolen WC-tilojen että asunnon pesuhuoneen poistoilmaputket. Yläpohjan rakenteissa ei kuitenkaan havaittu silmämääräisesti tästä aiheutuneita kosteusvaurioita Toimenpide-ehdotukset Suositellaan rakennuksen ilmanvaihdon suunnittelua kokonaisuudessa toimivammaksi ja hallitummaksi. Rossipohjaisessa talossa, jossa talon alla olevassa maapohjassa voi olla hyvinkin paljon mikrobeja tulee kuitenkin huomioida, että poistoilmanvaihdon (alipaineen) merkittävä lisääminen voi lisätä haitallisia ilmavirtauksia talon alustilasta sisälle heikentäen sisäilman laatua. WC-tilojen ja asunnon pesuhuoneen poistoilmaputket suositellaan jatkettaviksi yläpohjatilasta vesikaton läpi katolle. Kylmässä tilassa kulkevat ilmakanavat tulisi myös lämmöneristää Sähköjärjestelmä Sähköjärjestelmä Rakennuksen olemassa olevat johdotukset ja sähkökalusteet (kytkimet ja pistorasiat) on asennettu todennäköisesti pääosin rakennuksen laajemman peruskorjauksen yhteydessä vuonna Pidemmät johdotusten vaakavedot kulkevat yläpohjatilassa näkyvillä ja osin johdotukset ovat pinta-asennuksia seinissä ja katossa. KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

19 16 (16) Rakennuksen pääkeskus sijaitsee kaakon puoleisessa päädyssä ulkona noin 5 metrin päässä rakennuksesta. Ryhmäkeskuksia on useita. Salin ryhmäkeskus (RK 4) on melko uusi, muut vanhempia, mutta käyttökuntoisia. Rakennuksen sähköjärjestelmässä ei havaittu silmämääräisesti merkittäviä puutteita Toimenpide-ehdotukset Sähköjärjestelmä suositellaan tarkastettavaksi kokonaisuudessaan käyttöön otettaessa. Turussa A-Insinöörit Turun Juva Oy Tuomo Sibakov LIITTEET Liite 1: Valokuvia kohteesta, 6 sivua KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

20 1 (6) LIITE 1 Velkuan entinen kunnantalo (Sinervo) Kuntotarkastus Valokuvia kohteesta: Kuva 1: Luoteispääty Kuva 2: Koillissivu Kuva 3: Kaakkoispääty Kuva 4: Lounaissivu A-Insinöörit Turun Juva Oy TURKU Ilmarisenkatu18 A Turku Puh Fax Internet: Y-tunnus Kotipaikka Turku

21 2 (6) Kuva 5: Sadevesikouru notkollaan Kuva 6: Ikkuna Kuva 7: Rako ikkunan alareunassa Kuva 8: Alahirressä lahoa asunnon ulko-oven alla Kuva 9: Rossipohjaa kuistiosan alla Kuva 10: Rossipohjaa palvelutilan alla Velkuan entinen kunnantalo (Sinervo) Kuntotarkastus

22 3 (6) Kuva 11: Rossipohjaa salin alla Kuva 12: Rossipohjaa asunnon alla Kuva 13: Vesikattoa Kuva 14: Yläpohjan rakenteita Kuva 15: Ullakkotilaa Kuva 16: Yläpohjan rakenteita asunnon päällä Velkuan entinen kunnantalo (Sinervo) Kuntotarkastus

23 4 (6) Kuva 17: IV-kanavia päätetty ullakkotilaa Kuva 18: Eteinen Kuva 19: WC Kuva 20: Palvelutila Kuva 21: Sali Kuva 22: Salin tulisija Velkuan entinen kunnantalo (Sinervo) Kuntotarkastus

24 5 (6) Kuva 23: Varasto Kuva 24: Käytävä salin takaovelle Kuva 25: Salin kattolämmitin Kuva 26: Vesimittari Kuva 27: Salin ryhmäkeskus Kuva 28: Pääkeskus ulkona Velkuan entinen kunnantalo (Sinervo) Kuntotarkastus

25 6 (6) Kuva 29: Asunnon olohuone Kuva 30: Asunnon puuliesi Kuva 31: Asunnon suihkutila Kuva 32: Asunnon lämminvesivaraaja Kuva 33: Asunnon ryhmäkeskukset Velkuan entinen kunnantalo (Sinervo) Kuntotarkastus

26 . Sinervo, määräala kiinteistöstä Jussila

27

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 NAANTALIN KAUPUNKI Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 - SIJAINTIKARTTA - Merimaskun entinen kunnantalo - 2.4.2014/HCN

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti

Kuntotarkastusraportti Kuntotarkastusraportti 8.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset... 5 1.2.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

Merimaskun rantamakasiini

Merimaskun rantamakasiini Kuntotarkastus Kuntotarkastusraportti 21.8.2012 (Päivitys 15.8.2014) 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

Merimaskun rantamakasiini

Merimaskun rantamakasiini Kuntotarkastus Kuntotarkastusraportti 21.8.2012 (Päivitys 15.8.2014) 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15 Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Fredrik Karlsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Mattilantie 119, Karkkila Tutkimus pvm: 20.8.15 Raportointi pvm: 30.8.15 Läsnä olleet: Omistajat, Fredrik Karlsson ja Crista

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 2 Luonnos

Naantalin kaupunki Kauppakirja 2 Luonnos Naantalin kaupunki Kauppakirja 2 Luonnos 3.3 Kiinnitykset ja panttioikeudet 11.1.2017 Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että kaupan kohdetta eivät rasita mitkään kiinnitykset tai muut panttioikeudet. 3.5

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 Honkiniementie 79, 62295 Kauhajärvi Omakotitalon kuntokartoitus 16.6.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 2/8 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

Luumäen kunta (Y-tunnus ), jäljempänä myyjä Linnalantie TAAVETTI

Luumäen kunta (Y-tunnus ), jäljempänä myyjä Linnalantie TAAVETTI 1 KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA Luumäen kunta (Y-tunnus 0162631-2), jäljempänä myyjä Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Laine Janne Olavi (hetu xxxxxxxx), jäljempänä ostaja Okkolantie 182 54500 TAAVETTI KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Pakkahuoneenkatu 17 B 9 90100 Oulu 11.04.2017 Paavo Havaksentie 5 F 90570 Oulu p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Kiinteiden kalusteiden ja laitteiden

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 2007. Jukka Tolvanen, Mervi Pirinen ja Janne Juntunen.

Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 2007. Jukka Tolvanen, Mervi Pirinen ja Janne Juntunen. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kuhmontie 174, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541-416-15-19 Kohteen pinta-ala: 97 m 2 (huoneistoala) 113 m² (kerrosala) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: 1934 sekä laajennus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 9 Naavala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Rakennuksen kuntotarkastus

Rakennuksen kuntotarkastus Rakennuksen kuntotarkastus Kohde: Laatija: Tonttula, Tonttulantie 15, 92180 Lapaluoto Jyrki Määttä, tarkastusarkkitehti Raahen kaupunki, Rakennusvalvonta Ruskatie 1, 90240 Pattijoki puh. 040-830 3153 jyrki.maatta@raahe.fi

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 2 1(6)

VALOKUVAT LIITE 2 1(6) VALOKUVAT LIITE 2 1(6) Kuva 1. Eteisen kohdalla oli alapohjan kannattajien alapinnalla jonkin verran havaittavissa lahovaurioita. Lahovauriot lienevät kuitenkin pääasiallisesti kannattajien alapinnalla,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 Aulavan Huvikeskus Rannankyläntie, 63340 Sapsalampi Huvikeskuksen kuntokatselmus 25.4.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 2/7 Tilaus 10.4.2017: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki 18.8.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 1-12, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon kunta

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6. Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Lehdokkikuja 5, Siuntio Tutkimus pvm: 9.5.17 Raportointi pvm: 1.6.17 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Lisätietoa:

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 10 Pihkala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot