Markkinakatsaus. arkkinakatsaus: 2011Q4 MARKKINAKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinakatsaus. arkkinakatsaus: 2011Q4 MARKKINAKATSAUS 1 10.1.2012"

Transkriptio

1 MARKKINAKATSAUS 1 Markkinakatsaus arkkinakatsaus: 2011Q4 Vuosi 2011 oli erinomainen muistutus rahoitusmarkkinoiden tehokkuudesta, eli käänteisesti sen heikosta ennustettavuudesta. Vuoden ensimmäisen puoliskon myönteiset odotukset vaihtuivat nopeasti suoranaiseen paniikkiin sen toisella puoliskolla sijoittajien havahtuessa euroalueella pitkään orastaneeseen velkakriisiin. Tuotto Hallinnoimamme yksilölliset varainhoitosalkut tuottivat keskimäärin -3.9% vuonna 2011, mikä on mielestämme kohtuullisen hyvä tulos ottaen huomioon haastavan toimintaympäristön, jossa vertailuryhmän tuotto oli -5. ja osakemarkkinoiden tuotto -17.7%. Kulunut vuosi oli samalla viides täysi kalenterivuosi yksilölliselle varainhoidollemme ja voimme todeta sen tuoton olleen 3.1% vuodessa Vertailuryhmän tuotto on samalla ajanjaksolla ollut -2.4% vuodessa ja osakemarkkinoiden -10.6% vuodessa. Eufex: Varainhoidon V tuoton kehitys / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2006 Eufexin yksilöllisten salkkujen keskituotto Yhdistelmärahastot maailma aktiivinen keskituotto Dow Jones EURO STOXX Lähde: Eufex Pankki Saavuttamamme ylituotto on näin ollen 5.5% vuodessa. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että yksilöllisen varainhoitomme tuoton keskihajonta (5.9% vuodessa) on ollut käytännössä sama kuin vertailuryhmän (5.8% vuodessa). Ylituotto ei siis liene ylimääräisen riskinoton tulosta. Todennäköisyys, että ylituotto on syntynyt puhtaasti sattumalta on enää 1.6%. Se on toisin sanoen edelleen vain merkittävä tilastotieteellisessä mielessä, mutta lähestyy jo erittäin merkittävän tuloksen 1%:n rajaa.

2 MARKKINAKATSAUS 2 Eufex: Varainhoidon ylituoton todennäköisyyden kehitys 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 03/ / / /2010 Lähde: Eufex Pankki 05/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2011 Sijoitustoiminta Noudatimme myös vuonna 2011 aktiivista sijoituspolitiikkaa, jossa allokaatiomme poikkesi merkittävästi passiivisesta allokaatiosta. Päällimmäisinä mieleen tulee keväällä tehty päätös laskea osakepainoa ja siirtyä pois euroalueelta sekä osakeettä korkosijoituksissamme, millä oli merkittävä vaikutus varainhoitomme menestykseen. Eufex: Varainhoidon V sijoitusjakauman kehitys 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lähde: Eufex Pankki Osake Korko Raaka-aine Suoja Muut

3 MARKKINAKATSAUS 3 Keväällä nousimme otsikoihin kielteisistä näkemyksistämme euroalueen tilanteesta, jotka vielä silloin katsottiin poikkeaviksi tai suorastaan radikaaleiksi. Huvittavaa kyllä, Kreikan vararikko ja ero euroalueesta, valtiolainojen monetarisointi Euroopan keskuspankin toimesta sekä euroalueen ajautuminen liittovaltioksi ovat nyt osa jokapäiväistä julkista keskustelua. Jopa sijoituksemme Islannin valtion lainoihin on muuttumassa sovinnaiseksi, kun Islannin talouden elpymisestä on raportoitu pitkin syksyä. Islanti slanti: Valtiovelkarahaston tuoton n kehitys 15% 1 5% -5% -1 09/ / / /2011 GAMMA-ICELAND GOVT BOND-A (GAMICGA IR EQUITY, FX=EUR) Bloomberg/EFFAS Bond Indices E (EUGATR Index, FX=EUR) Kun poikkeava näkemys muuttuu sovinnaiseksi, se myös tarkoittaa että sillä ei enää tehdä lisätuottoa ( alfaa ) rahoitusmarkkinoilla, koska se on hinnoiteltu arvopapereiden hintoihin. Tulemme siksi jatkossakin muodostamaan johtopäätöksemme itsenäisesti ja panostamaan niihin näkemyksiimme, jotka eroavat konsensuksesta riittävän paljon, jotta meillä olisi mahdollisuus saavuttaa lisätuottoa asiakkaillemme. Tämä tarkoittaa samalla, että tulemme myös jatkossa olemaan väärässä osassa näkemyksissämme, toivon mukaan kuitenkin harvemmin kuin olemme oikeassa. Vaikka muiden varainhoitajien menestyksellä ei olennaisesti ole merkitystä oman menestyksemme kannalta, on se sekä henkisesti raskasta että peliteoreettisesti epäedullista olla yksin väärässä. Tämä on kuitenkin se hinta joka varainhoitajan on maksettava lisätuoton tavoittelusta, ellei ota sovittua enemmän riskiä asiakkaan kustannuksella. Tässä yhteydessä tulee mieleen yksi merkittävä konsensuksesta poikkeava näkemys, joka ei ole toteutunut vuoden 2011 aikana: inflaation kiihtyminen keskuspankkien harjoittaman setelirahoituksen vauhdittamana. Olemmeko olleet väärässä vai epäonnekkaita tämän suhteen?

4 MARKKINAKATSAUS 4 Schöpferische Zerstörung Läntiset teollisuusmaat saavuttivat suhdannesyklin päätepisteen vuonna 2008, jossa talouden kasvu perustui pitkälti kuluttajien velkaantumiseen. Oli luovan tuhon aika, jossa tuotantotekijät järjestäytyvät uudelleen rakenteellisten muutosten kautta, jotta tuottavuuden kasvu voi alkaa uudelleen. USA & EMU: Todellisen asukaskohtaisen bruttokansantuotteen muutos World Bank GDP per Capita PPP (PPPGGDUS Index, FX=USD) World Bank GDP per Capita PPP (PPPGGEMU Index, FX=EUR) Vaikka luova tuho on yhtä luonnollinen ja tärkeä osa talouden toimintaa kuin kuolleiden kasvien maatuminen metsässä, se osoittautui taloutta lyhyellä tähtäimellä tarkasteleville poliittisille päättäjille vaikeaksi. Velkaantumista jatkettiin entistä kiivaammin valtioiden taseiden kautta, jotta välttämättömiä rakennemuutoksia voitaisiin pehmentää (ja käytännössä viivyttää). USA: Valtion ja kotitalouksien ksien velan kehitys % 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Total Public Debt to GDP (FDEBTOTA Index) Federal Reserve US Financial O (DSPBTOTL Index)

5 MARKKINAKATSAUS 5 Tässä kohtaa Yhdysvaltain ja euroalueen tiet erkanivat, kuten olemme moneen kertaan esittäneet Tricoupling-hypoteesimme (katso Markkinakatsaus 2009/Q3). Amerikan Inflaatiovallat Yhdysvaltain keskuspankki valtiovelkojen monetarisoinnin ostamalla velkakirjoja taseeseensa painamallaan rahalla jotta korot ja siten rahan vaihtoehtoiskustannus laskisi. USA: Keskuspankin taseen muutos Rahan laajamittainen luominen tyhjästä (ex-nihilo, eli ei mistään latinaksi) tarkoitti samalla rahamäärän kasvattamista nopeasti suhteessa taloudellisen toimeliaisuuden määrän muutokseen. USA: M2-rahamäärän ja bruttokansantuotteen muutos US Condition of All Federal Re (FARBAST Index) Federal Reserve Money Supply M (M2 Index) GDP US Chained 2005 Dollars SA (GDP CHWG Index)

6 MARKKINAKATSAUS 6 Rahan kvantiteettiteorian mukaan kierrossa olevan rahan määrän (M), rahan kiertonopeuden (V), yleisen hintatason (P) ja taloudellisen toimeliaisuuden määrän (T) välillä on lineaarinen yhteys: M * V = P * T M / T = P / V M / T = P / V Yleinen hintataso suhteessa rahan kiertonopeuteen tulisi siis muuttua yhtä paljon kuin rahan määrän muutos suhteessa taloudellisen toimeliaisuuden muutokseen. Yhtälö on pitänyt paikkansa äärimmäisen tarkasti viimeisen vuosikymmenen aikana. USA: Rahan kvantiteettiteorian M / T ja P / V muutos Federal Reserve Money Supply M (M2 Index) / GDP US Chained 2005 Dollars SA (GDP CHWG Index) US CPI Urban Consumers SA (CPI Index) / Bloomberg Velocity Of Money M2 (VELOM2 Index) Rahan määrän kasvattavaminen suhteessa taloudellisen toimeliaisuuden määrään tarkoittaa siten, että rahan kiertonopeuden on laskettava jotta yleinen hintataso ei nousisi vastaavasti. Rahan kiertonopeuden aleneminen yli 2:lla selittää siis, miten rahan määrä suhteessa taloudelliseen toimeliaisuuden määrään on voinut kasvaa yli 5:lla samalla kun yleinen hintataso on noussut vain reilut 3.

7 MARKKINAKATSAUS 7 USA: Yleisen en hintatason ja rahan kiertonopeuden muutos Yhdysvaltain joustavan talouden ansiosta rakenteellisten muutosten myönteiset vaikutukset alkavat kuitenkin heijastumaan sekä tuottavuuden että työllisyyden kehitykseen muutaman vuoden tuhon jälkeen. USA: Työllisyyden ja tuottavuuden muutos 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% US CPI Urban Consumers SA (CPI Index) Bloomberg Velocity Of Money M2 (VELOM2 Index) US Employment Population Ratio (USERTOT Index) OECD United States Labour Prod (EOUSD007 Index) Tämä vuorostaan asettaa paineita rahan kiertonopeudelle, joka on kytköksissä talouden tulevaisuudennäkymien luottamuksen kanssa. Jos kaikki muu pysyisi vakiona, mutta rahan kiertonopeus nousisi takaisin pitkän aikavälin keskiarvoon (178% vuodessa), tämä purkautuisi noin 11% yleisen hintatason nousuna, eli inflaationa.

8 MARKKINAKATSAUS 8 USA: Rahan kiertonopeuden kehitys Rahan kiertonopeuteen kohdistuvaa painetta voi mitata vertaamalla osakkeiden ja valtiovelkakirjojen tuottovaatimusta. Osakkeiden tuottovaatimus on tällä hetkellä noin nelinkertainen suhteessa valtiovelkakirjojen nominaaliseen tuottovaatimukseen olettaen, että yritysten voitot pysyvät vakioina kymmenen vuoden ajan. Tässä vertailussa ei siis huomioida yritysten voittojen kasvua, tai sen epävarmuutta, mutta ei myöskään inflaation vaikutusta reaalituottoihin. USA: Osakke keiden ja valtiovelkakirjojen tuottovaatimuksen kehitys 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 03/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1999 Bloomberg Velocity Of Money M2 (VELOM2 Index) 03/ / / / / /2011 DOW JONES INDUS. AVG (INDU Index, E/P Yield) US Generic Govt 10 Year Yield (USGG10YR Index) Toinen tapa tarkastella samaa painetta on suhteuttaa osakkeiden hinta kullassa yhtiöiden voittohin. Kullan hinnan heijastaessa inflaatio-odotuksia, eli rahan arvon tulevaa kehitystä, ja yhtiöiden voittojen ollessa lähes inflaatiosuojattuja, pystymme laskemaan osakkeiden reaalisen vaihtoehtoiskustannuksen.

9 MARKKINAKATSAUS 9 USA: Osakkeiden keiden vaihtoehtoiskustannuksen ja kullan hinnan kehitys 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0, Gold OZ / Earnings USD GOLD SPOT $/OZ (GOLDS Comdty) Inflaatiopaineen purkautuminen on epälineaarinen, veden kiehumista muistuttava äkkinäinen prosessi, emmekä usko sen ajankohdan olevan ennustettavissa kovinkaan suurella tarkkuudella. Kun raha lopulta lähtee kiertämään, keskuspankilla ei kuitenkaan ole muita keinoja hillitä inflaatiota kuin nostamalla korkotasoa vähentääkseen kierrossa olevan rahan määrää, mikä vuorostaan alentaa valtiovelkakirjojen arvoa. Valtiovelkakirjoihin sijoittaneet maksavat näin ollen merkittävän osan talouden rakennemuutosten aiheuttamista kustannuksista. Eurostoliitto Euroalueen kohdatessa vuoden 2008 käännekohdan nousivat sen pitkään unohdetut rakenteelliset ongelmat pinnalle. Saksa & Italia: Työvoiman tuottavuuden t muutos 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% OECD Germany Labour Productivi (EODED008 Index) OECD Italy Labour Productivity (EOITD007 Index)

10 MARKKINAKATSAUS 10 Euron aikana vahvojen ja heikkojen jäsenvaltioiden kilpailukyky oli eriytynyt voimakkaasti tuottavuuden kehityksen kautta. Heikkojen euromaiden jäykistä työmarkkinarakenteista johtuen tuottavuuden heikkeneminen ei ollut heijastunut alempina palkkoina, pikemminkin päinvastoin. Saksa & Italia: Työvoiman kustannustason ason muutos 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 OECD Germany Unit Labor Cost i (EODEU001 Index) OECD Italy Unit Labor Cost in (EOITU001 Index) Heikot euromaat olivat kymmenen vuoden ajan onnistuneet lykkäämään tarvittavia rakenteellisia uudistuksia sijoittajien rahoittaessa niitä lähes samoin ehdoin kuin vahvoja euromaita. Oletettavasti tämä oli perustunut EKP:n harjoittamaan epäsuoraan setelirahoitukseen pankkien kautta sekä puhtaaseen moraalikatoon. Kilpailukyvyn voimakas eriytyminen olisi ennen euroa ollut sula mahdottomuus, sillä heikentyneen kilpailukyvyn maiden valuutat olisivat heijastaneet tilannetta heikentymällä, mikä olisi vahvistanut maiden kilpailukykyä. Vapaasti kelluva valuutta tasapainoittaa kansantalouden kilpailukykyä samalla tavalla kuin James Wattin keskipakoventtiili höyrykoneen käyntinopeutta. Ulkoisen devalvaation ollessa mahdoton yksittäiselle euroalueen jäsenvaltiolle ja Saksan vastustaessa ulkoista devalvaatiota koko euroalueelle, jäi jäljelle sisäinen devalvaatio, jossa heikkojen jäsenmaiden toivottiin kääntämään vuosikymmenen kehitys nopeassa aikataulussa. Tämä osoittautui kuitenkin poliittisesti ja yhteiskunnallisesti mahdottomaksi muualla kuin Irlannissa, josta syystä sijoittajien luottamus heikkoihin eteläisiin euromaihin mureni.

11 MARKKINAKATSAUS 11 Saksa & Italia: 10 vuoden valtiovelkakirjojen tuottovaatimuksen kehitys 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Seuraavaksi mureni Euroopan keskuspankin haluttomuus monetarisoida ongelmamaiden valtiovelkoja, euroalueen pankkien huomatessa niiden omistavan suuria määriä valtiolainoja laskevalla luottokelpoisuudella ja arvolla. Euroalue: M2-rahamäärän ja keskuspankin taseen muutos BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (GTDEM10Y Govt) BUONI POLIENNALI DEL TES (GTITL10Y Govt) ECB Money Supply M2 (ECMSM2 Index) ECB Balance Sheet All Assets (EBBSTOTA Index) EKP:n tarjoamat 489 miljardin euron kolmen vuoden lähes ilmaiset lainat eivät innostaneet euroalueen pankkeja rahoittamaan ongelmamaita merkittävästi. Tosin tämän ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä, sillä euroalueelta löytyy tuskin montakaan pankkia, jotka ovat halukkaita kasvattamaan taseitaan samalla kun pankkien vakavaraisuusvaatimuksia kiristetään ja niiden nykyisistä taseista on odotettavissa lisää luottotappioita.

12 MARKKINAKATSAUS 12 Nykyisen euroalueen aika on nopeasti kulumassa umpeen. Se on yksinkertaisesti saavuttanut pisteen, jossa virallinen totuus ja sijoittajien kokema todellisuus on eriytynyt liikaa. Ikävä kyllä valtaapitävät ovat tähän saakka vaikuttaneet enemmän huolestuneilta siitä, että täysin päivänselvistä ongelmista puhutaan avoimesti, kuin itse ongelmien olemassaolosta. Kuten suljetussa yhteiskunnassa on tapana. Via Dolorosa Olemme aiemmin esittäneet deflaatio-, inflaatio- sekä liittovaltiotietä vaihtoehtoina euroalueen tulevaisuudelle. Viimeisen vuosineljänneksen tapahtumat huomioiden olemme päätymässä näiden yhdistelmään. Uskomme pankkikriisin ravistelevan euroaluetta vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana, euroalueen pankkien joutuessa kirjaamaan lisää tappioita sijoituksistaan ja pääomamarkkinoiden käytännössä ollessa suljettuja niiltä. Italian suurin pankki UniCredit on erinomainen esimerkki tästä: julkistettu 7.5 miljardin euron osakeanti sai kylmän vastaanoton markkinoilla, vaikka anti hinnoiteltiin 43% alle markkinahinnan. EKP:n yli yön -talletusten voimakas kasvu kielii ikävästi euroalueen pankkien haluttomuudesta lainata toisilleen, eli vallitsevasta epäluottamuksesta. EKP:n kalliiden yli yön -lainojen voimakas kasvu vahvistaa epäluottamuksen olevan täysin perusteltu, näiden pikavippien määrän hipoessa 2008 korkeimpia tasoja. EKP: Pankkien yli yön -talletusten ja -lainojen määrän kehitys (mrd EUR) ECB Eurozone Liquidity Recours (ECBLDEPO Index) ECB Eurozone Liquidity Recours (ECBLMARG Index) Monet eurovaltiot joutunevat ennen pitkää tukemaan pankkejaan Irlannin tapaan talouden romahduksen estämiseksi, mikä vuorostaan johtaa näiden valtioiden velkataakkojen kasvamiseen täysin kestämättömälle tasolle. Koska Saksa on selvästi ilmoittanut ylikansallisen budjettikurin olevan valtiovelkojen laajamittaisen monetarisoinnin ehto, on euromaiden siten valittava liittovaltion talouskurin ja kansalliseen valuutan epävakauden välillä.

13 MARKKINAKATSAUS 13 Uskoaksemme Saksan kanssa riittävän kilpailukykyiset pienet pohjoiset euromaat sekä muut suuret euromaat valitsevat liittovaltion tuoman vakauden, mutta pienemmät ja toivottoman kilpailukyvyttömät eteläiset euromaat päätyvät takaisin kansallisiin valuuttoihin. Tämä aiheuttanee lisää luottotappioita eteläisiä euromaita luotottaneille pankeille, maiden muuntaessa velkojaan määräyksellä (fiat, eli tehtäköön latinaksi) voimakkaasti heikkeneviin kansallisiin valuuttoihin. Tiivistetyn euroalueen tilanne lienee hallittavissa Euroopan keskuspankin (Saksan) voidessa tukea osavaltioita vapaammin ja sijoittajien luottamuksen euroalueen taloudenpitoon palautuessa. Rakenteelliset muutokset viedään loppuun sisäisen devalvaation kautta, Saksan mallin mukaisesti. Euron arvo alentunee voimakkaasti pankkikriisin aikana, parantaen euroalueen kilpailukykyä ja siten osittain helpottaen tilannetta, vahvistuakseen myöhemmin uudelleen euroalueen muunnuttua liittovaltioksi. Entiset eurovaltiot elpynevät muutaman epävakaan vuoden jälkeen ulkoisen devalvaation palauttaman kilpailukyvyn sekä inflaation keventämän valtiovelan vauhdittamana, Islannin tapaan. Ökykriisi Totesimme markkinakatsauksessamme 2011/Q1, että: Johtopäätöksemme on, kuten helmikuussa tehdyistä ratkaisuista voi päätellä, että Lähi-itä on saavuttanut ennalta tuntemattoman yhteiskunnallisen kiehumispisteen, eikä se tule asettumaan uuteen tasapainoon ennen merkittäviä mullistuksia. Tilanne Syyriassa on reilussa puolessa vuodessa eskaloitunut lähes sisällissodaksi, jossa YK:n viimeisimpien arvioiden mukaan on kuollut jo 5000 siviiliä. Tilanne Egyptissä jatkuu hyvin epäselvänä maan armeijan ollessa ilmeisen haluton luopumaan poikkeustilaan perustuvasta vallastaan. Iranin viimeaikainen sapelinkalistelu Hormuzin salmessa lienee merkki valtaapitävien huolesta maaliskuussa pidettävistä vaaleista. Ottaen huomioon Iranin nuoren ja koulutetun väestön, lienee selvää, että Syyrian tapahtumat voivat toistua siellä hyvinkin yllättäen ja nopeasti. Sijoitusjakauma Nostamme osakkeet lievään alipainoon: suosimme amerikkalaisia suuryhtiöitä, norjalaista öljyteollisuutta, sekä kaakkoisaasialaisia kasvuyhtiöitä. Pidämme korot ylipainossa: painotamme kaakkoisaasialaisia valtiovelkakirjoja, islantilaisia valtiovelkakirjoja sekä amerikkalaisia rahamarkkinasijoituksia. Laskemme muut omaisuuslajit lievään ylipainoon: keskitymme hyödykkeisiin ja osakepohjaisiin suojastrategioihin. Espoossa, Anders Ekholm Sijoitusjohtaja, perustajaosakas KTT (rahoitus), dosentti (rahoitus)

14 MARKKINAKATSAUS 14 Vastuuvapauslauseke Disclaimer Tämä raportti perustuu lähteisiin, joita Eufex Pankki Oyj pitää luotettavina. Eufex Pankki Oyj tai sen työntekijät eivät takaa raportissa annettujen tietojen, mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, jota julkaisun käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Julkaisussa annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälinettä. Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman Eufex Pankki Oyj:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. This document is issued by Eufex Bank Plc (Eufex), a commercial bank authorized and regulated by the Finnish Financial Supervisory Authority (FIN-FSA). This document is for information purposes only and does not constitute an offer to enter into any contract/agreement nor a solicitation to buy or sell any investment or to provide any services referred to therein. This document is issued for communication only to persons to whom this document may, for the time being, be communicated by Eufex. The contents of this document are based upon sources of information believed to be reliable, however, save to the extent required by applicable law or regulations, no guarantee, warranty or representation (express or implied) is given as to its accuracy or completeness and, Eufex, its directors, officers and employees do not accept any liability or responsibility in respect of the information or any recommendations expressed herein which, moreover, are subject to change without notice. Nothing in this document should be deemed to constitute the provision of financial, investment or other professional advice in any way. This document may include forwardlooking statements that are based upon our current opinions, expectations and projections. We undertake no obligation to update or revise any forward-looking statements. Actual results could differ materially from those anticipated in the forward looking statements.

21.8.2012. Dow Jones EURO STOXX indeksiä ja Rf=0% käyttäen laskettu Jensen (1968) alpha on 5,6% vuodessa. 2

21.8.2012. Dow Jones EURO STOXX indeksiä ja Rf=0% käyttäen laskettu Jensen (1968) alpha on 5,6% vuodessa. 2 MARKKINAKATSAUS 1 Markkinakatsaus arkkinakatsaus: 2012Q2 Yksilöllisten varainhoitosalkkujen tuotto Tuotto 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% 12/2006 02/2007 04/2007 06/2007 08/2007 10/2007

Lisätiedot

2.10.2012. Dow Jones EURO STOXX indeksiä ja Rf=0% käyttäen laskettu Jensen (1968) alpha on 5,0 % vuodessa. 2

2.10.2012. Dow Jones EURO STOXX indeksiä ja Rf=0% käyttäen laskettu Jensen (1968) alpha on 5,0 % vuodessa. 2 MARKKINAKATSAUS 1 Markkinakatsaus 2012Q3 Yksilöllisten varainhoitosalkkujen tuotto Tuotto 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% 12/2006 02/2007 04/2007 06/2007 08/2007 10/2007 Hallinnoimiemme

Lisätiedot

12.2.2013. Olemme selkeyden vuoksi vaihtaneet markkinakatsauksen nimeämistapaa niin, että nimi viittaa vuosineljännekseen jolloin katsaus ilmestyy.

12.2.2013. Olemme selkeyden vuoksi vaihtaneet markkinakatsauksen nimeämistapaa niin, että nimi viittaa vuosineljännekseen jolloin katsaus ilmestyy. MARKKINAKATSAUS 1 Markkinakatsaus 2013Q1 1 Yksilöllisten varainhoitosalkkujen tuotto 30% Hallinnoimiemme yksilöllisten varainhoitosalkkujen vuoden 2012 keskimääräinen tuotto oli 5,7 %. Vertailukohtana

Lisätiedot

17.4.2013 06/2009 12/2008 09/2009 12/2009 03/2009 03/2010

17.4.2013 06/2009 12/2008 09/2009 12/2009 03/2009 03/2010 MARKKINAKATSAUS 1 Markkinakatsaus 2013Q2 Yksilöllisten varainhoitosalkkujen tuotto 40% 30% Hallinnoimiemme yksilöllisten varainhoitosalkkujen vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen keskimääräinen tuotto

Lisätiedot

2016 Ennätysten ja haasteiden vuosi

2016 Ennätysten ja haasteiden vuosi Amer Sportsin yhtiökokous 2016 Ennätysten ja haasteiden vuosi 9.3.2017 Toimitusjohtaja Heikki Takala 2016: Ennätysliikevaihto, bruttokate ja liiketulos Liikevaihto 2 622,1 milj. euroa (2 534,4), +4 % Yhdysvaltojen

Lisätiedot

Amer Sportsin yhtiökokous 2014 Positiivinen kehitys jatkui laajalla rintamalla 12.3.2015 // Toimitusjohtaja Heikki Takala

Amer Sportsin yhtiökokous 2014 Positiivinen kehitys jatkui laajalla rintamalla 12.3.2015 // Toimitusjohtaja Heikki Takala Amer Sportsin yhtiökokous 2014 Positiivinen kehitys jatkui laajalla rintamalla 12.3.2015 // Toimitusjohtaja Heikki Takala 2014: viides peräkkäinen kannattavan kasvun vuosi Liikevaihto 2 228,7 milj. euroa,

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

PÖRSSISÄÄTIÖN ANALYYTIKKOPANEELI Keskiviikko 11.11. klo 10.00-11.20

PÖRSSISÄÄTIÖN ANALYYTIKKOPANEELI Keskiviikko 11.11. klo 10.00-11.20 PÖRSSISÄÄTIÖN ANALYYTIKKOPANEELI Keskiviikko 11.11. klo 1.-11.2 Jari Harjunpää E. Öhman J:or Securities Finland Ltd +358-9-8866621 jari.harjunpaa@ohmangroup.fi 1 Teemat 21 Maltillista nousua, riski pitkittyvästä

Lisätiedot

2013 MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI. Toimitusjohtaja Heikki Takala Amer Sportsin yhtiökokous 6.3.2014

2013 MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI. Toimitusjohtaja Heikki Takala Amer Sportsin yhtiökokous 6.3.2014 2013 MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI Toimitusjohtaja Heikki Takala Amer Sportsin yhtiökokous 6.3.2014 2013: laaja-alainen ja kannattava kasvu Ennätyksellinen liikevaihto 2 136,5 milj. euroa (+8 %) - Asusteet

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 IFRS-tilinpäätösselvitys 2011 Selvityksessä tarkasteltiin: Onko yhteisyritysten käsittelytavassa vaihtelevuutta? Mitkä ovat uuden IFRS 11

Lisätiedot

Eufex Markkinakatsaus 2011Q2

Eufex Markkinakatsaus 2011Q2 MARKKINAKATSAUS 1 Eufex Markkinakatsaus 2011Q2 Vuoden toisen neljänneksen aikana jo moneen kertaan aikaisemmin käsittelemämme valtioiden velkaongelmat nousivat entistä ajankohtaisemmiksi. Tämän seurauksena

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Eurojärjestelmän perusteista ja euron kriisistä 1 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline 1. Hyödykeraha Luonnollinen arvo Esim.: kulta, oravanahkat, savukkeet

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä):

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä): Talouden näkymät? Jari Järvinen Toukokuu 215 Twitter: @jarvinen_jari YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja Keskeiset kysymykset: Globaali toimintaympäristö? Kansainvälisen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus www.pwc.fi :n nimikkeistökartoitus Tullinimikkeellä on merkitystä Luokittelulla tarkoitetaan prosessia, jossa maahantuodulle tavaralle tai vientitavaralle päätetään oikea tullinimike. Tullinimikkeellä

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle: EVM, ERVV, 2014. Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 17.9.

Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle: EVM, ERVV, 2014. Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 17.9. Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle: EVM, ERVV, 2014 Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 17.9.2015 Kun euroa ajatellaan, on ajateltava suuria Tarkastusvaliokunta (TrVM

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013 www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa Agenda Taloushallinto osana yritystoimintaa Taloushallinnon organisointi Kirjanpidon/tilinpäätöksen haasteeet kehittyvässä liiketoiminnassa Sivu2

Lisätiedot

Presentation. Bull & Bear sertifikaatit

Presentation. Bull & Bear sertifikaatit Presentation Bull & Bear sertifikaatit Maailman nopeimmin kasvava arvopaperimarkkina ETF + ETN = ETP Pörssinoteeratut arvopaperit ja rahastot Globaali ETP markkina kasvoi vuonna 2009 yli 55 prosentilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Tervetuloa keskustelemaan eurosta! #kaikkieurosta. @liberafi libera.fi

Tervetuloa keskustelemaan eurosta! #kaikkieurosta. @liberafi libera.fi Ajatuspaja Libera on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja itsenäinen ajatuspaja, joka tukee ja edistää yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa. Tervetuloa keskustelemaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline Rahan yksi tehtävä on olla vaihdon väline

Lisätiedot

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008 Syksyn 2008 markkinanäkymät Kaj Forsström 10.9.2008 Nordea Investment Management Kansainvälinen Pohjoismainen Suomalainen 157 / 26 Mrd Eur 550 / 70 henkilöä Erikoistuneet sijoitustiimit Useita sijoitusprosesseja

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2017

Makrokatsaus. Kesäkuu 2017 Makrokatsaus Kesäkuu 2017 Markkinoiden kehitys vaihtelevaa kesäkuussa Globaalit osakemarkkinat kehittyivät verrattain vaisusti kesäkuussa, joskin muutamia maantieteellisiä eroavaisuuksia esiintyi. Pörsseistä

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Mitä tekisit 100 miljoonalla? Mitä tekisit 100 miljoonalla? The recent record-breaking sale of a penthouse at Extell's One57 for over $100 million will

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto Markkinanäkymät 2012 AnttiKatajisto 2011 Globaali BKT United States 22 % China 10 % Japan 8 % Germany 5 % France 4 % Brazil 4 % United Kingdom 3 % Italy 3 % Russia 3 % Canada 2 % India 2 % Spain 2 % Korea

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymissä aiempaa positiivisempaa virettä myös suomalaisten yhtiöiden kannalta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet Talouden näkymät Elpymisen edellytykset voimistuneet Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2013 2 Länsimaat kohti kasvua Kehittyvillä talouksilla hitaampi vaihe Keväällä ja kesällä nousua länsimaissa. Talousluvut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q3 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011 www.pwc.com Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy Agenda Kyselyn taustaa Palkkatasosta Palkkauksen rakenne ammattiryhmittäin Palkkauksen rakenne

Lisätiedot

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys?

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Jouni Timonen Rahamuseo 13.11.2007 1 Neljä pääkysymystä markkinoiden levottomuuksista Mitä vuoden 2007 elokuussa pintaan nousseet rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Eurojärjestelmän perusteista

Eurojärjestelmän perusteista Eurojärjestelmän perusteista Matti Estola Yleisöluento Muikku -salissa Joensuussa 15.3.2012 Paperirahan historiasta lyhyesti Aluksi ihmiset vaihtoivat tavaroita keskenään, jolloin niiden arvoja mitattiin

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista osakemarkkinoilta kuumimmat osakkeet juuri nyt

Ajankohtaista osakemarkkinoilta kuumimmat osakkeet juuri nyt Ajankohtaista osakemarkkinoilta kuumimmat osakkeet juuri nyt Sijoitusristeily 24.3.2007 Jukka Hemmi, salkunhoitaja Varainhoito Puh. 010 444 2573, jukka.hemmi@handelsbanken.fi Pohdittavaa Sekava makrokuva

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Pääjohtaja Erkki Liikanen

Pääjohtaja Erkki Liikanen RAHAPOLITIIKAN PERUSTEET JA TOTEUTUS Talousvaliokunnan seminaari 6.9.2006 Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankin neljä ydintoimintoa Rahapolitiikka Rahoitusvalvonta Pankkitoiminta Rahahuolto 2 Rahapolitiikka

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot