Markkinakatsaus. arkkinakatsaus: 2011Q4 MARKKINAKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinakatsaus. arkkinakatsaus: 2011Q4 MARKKINAKATSAUS 1 10.1.2012"

Transkriptio

1 MARKKINAKATSAUS 1 Markkinakatsaus arkkinakatsaus: 2011Q4 Vuosi 2011 oli erinomainen muistutus rahoitusmarkkinoiden tehokkuudesta, eli käänteisesti sen heikosta ennustettavuudesta. Vuoden ensimmäisen puoliskon myönteiset odotukset vaihtuivat nopeasti suoranaiseen paniikkiin sen toisella puoliskolla sijoittajien havahtuessa euroalueella pitkään orastaneeseen velkakriisiin. Tuotto Hallinnoimamme yksilölliset varainhoitosalkut tuottivat keskimäärin -3.9% vuonna 2011, mikä on mielestämme kohtuullisen hyvä tulos ottaen huomioon haastavan toimintaympäristön, jossa vertailuryhmän tuotto oli -5. ja osakemarkkinoiden tuotto -17.7%. Kulunut vuosi oli samalla viides täysi kalenterivuosi yksilölliselle varainhoidollemme ja voimme todeta sen tuoton olleen 3.1% vuodessa Vertailuryhmän tuotto on samalla ajanjaksolla ollut -2.4% vuodessa ja osakemarkkinoiden -10.6% vuodessa. Eufex: Varainhoidon V tuoton kehitys / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2006 Eufexin yksilöllisten salkkujen keskituotto Yhdistelmärahastot maailma aktiivinen keskituotto Dow Jones EURO STOXX Lähde: Eufex Pankki Saavuttamamme ylituotto on näin ollen 5.5% vuodessa. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että yksilöllisen varainhoitomme tuoton keskihajonta (5.9% vuodessa) on ollut käytännössä sama kuin vertailuryhmän (5.8% vuodessa). Ylituotto ei siis liene ylimääräisen riskinoton tulosta. Todennäköisyys, että ylituotto on syntynyt puhtaasti sattumalta on enää 1.6%. Se on toisin sanoen edelleen vain merkittävä tilastotieteellisessä mielessä, mutta lähestyy jo erittäin merkittävän tuloksen 1%:n rajaa.

2 MARKKINAKATSAUS 2 Eufex: Varainhoidon ylituoton todennäköisyyden kehitys 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 03/ / / /2010 Lähde: Eufex Pankki 05/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2011 Sijoitustoiminta Noudatimme myös vuonna 2011 aktiivista sijoituspolitiikkaa, jossa allokaatiomme poikkesi merkittävästi passiivisesta allokaatiosta. Päällimmäisinä mieleen tulee keväällä tehty päätös laskea osakepainoa ja siirtyä pois euroalueelta sekä osakeettä korkosijoituksissamme, millä oli merkittävä vaikutus varainhoitomme menestykseen. Eufex: Varainhoidon V sijoitusjakauman kehitys 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lähde: Eufex Pankki Osake Korko Raaka-aine Suoja Muut

3 MARKKINAKATSAUS 3 Keväällä nousimme otsikoihin kielteisistä näkemyksistämme euroalueen tilanteesta, jotka vielä silloin katsottiin poikkeaviksi tai suorastaan radikaaleiksi. Huvittavaa kyllä, Kreikan vararikko ja ero euroalueesta, valtiolainojen monetarisointi Euroopan keskuspankin toimesta sekä euroalueen ajautuminen liittovaltioksi ovat nyt osa jokapäiväistä julkista keskustelua. Jopa sijoituksemme Islannin valtion lainoihin on muuttumassa sovinnaiseksi, kun Islannin talouden elpymisestä on raportoitu pitkin syksyä. Islanti slanti: Valtiovelkarahaston tuoton n kehitys 15% 1 5% -5% -1 09/ / / /2011 GAMMA-ICELAND GOVT BOND-A (GAMICGA IR EQUITY, FX=EUR) Bloomberg/EFFAS Bond Indices E (EUGATR Index, FX=EUR) Kun poikkeava näkemys muuttuu sovinnaiseksi, se myös tarkoittaa että sillä ei enää tehdä lisätuottoa ( alfaa ) rahoitusmarkkinoilla, koska se on hinnoiteltu arvopapereiden hintoihin. Tulemme siksi jatkossakin muodostamaan johtopäätöksemme itsenäisesti ja panostamaan niihin näkemyksiimme, jotka eroavat konsensuksesta riittävän paljon, jotta meillä olisi mahdollisuus saavuttaa lisätuottoa asiakkaillemme. Tämä tarkoittaa samalla, että tulemme myös jatkossa olemaan väärässä osassa näkemyksissämme, toivon mukaan kuitenkin harvemmin kuin olemme oikeassa. Vaikka muiden varainhoitajien menestyksellä ei olennaisesti ole merkitystä oman menestyksemme kannalta, on se sekä henkisesti raskasta että peliteoreettisesti epäedullista olla yksin väärässä. Tämä on kuitenkin se hinta joka varainhoitajan on maksettava lisätuoton tavoittelusta, ellei ota sovittua enemmän riskiä asiakkaan kustannuksella. Tässä yhteydessä tulee mieleen yksi merkittävä konsensuksesta poikkeava näkemys, joka ei ole toteutunut vuoden 2011 aikana: inflaation kiihtyminen keskuspankkien harjoittaman setelirahoituksen vauhdittamana. Olemmeko olleet väärässä vai epäonnekkaita tämän suhteen?

4 MARKKINAKATSAUS 4 Schöpferische Zerstörung Läntiset teollisuusmaat saavuttivat suhdannesyklin päätepisteen vuonna 2008, jossa talouden kasvu perustui pitkälti kuluttajien velkaantumiseen. Oli luovan tuhon aika, jossa tuotantotekijät järjestäytyvät uudelleen rakenteellisten muutosten kautta, jotta tuottavuuden kasvu voi alkaa uudelleen. USA & EMU: Todellisen asukaskohtaisen bruttokansantuotteen muutos World Bank GDP per Capita PPP (PPPGGDUS Index, FX=USD) World Bank GDP per Capita PPP (PPPGGEMU Index, FX=EUR) Vaikka luova tuho on yhtä luonnollinen ja tärkeä osa talouden toimintaa kuin kuolleiden kasvien maatuminen metsässä, se osoittautui taloutta lyhyellä tähtäimellä tarkasteleville poliittisille päättäjille vaikeaksi. Velkaantumista jatkettiin entistä kiivaammin valtioiden taseiden kautta, jotta välttämättömiä rakennemuutoksia voitaisiin pehmentää (ja käytännössä viivyttää). USA: Valtion ja kotitalouksien ksien velan kehitys % 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Total Public Debt to GDP (FDEBTOTA Index) Federal Reserve US Financial O (DSPBTOTL Index)

5 MARKKINAKATSAUS 5 Tässä kohtaa Yhdysvaltain ja euroalueen tiet erkanivat, kuten olemme moneen kertaan esittäneet Tricoupling-hypoteesimme (katso Markkinakatsaus 2009/Q3). Amerikan Inflaatiovallat Yhdysvaltain keskuspankki valtiovelkojen monetarisoinnin ostamalla velkakirjoja taseeseensa painamallaan rahalla jotta korot ja siten rahan vaihtoehtoiskustannus laskisi. USA: Keskuspankin taseen muutos Rahan laajamittainen luominen tyhjästä (ex-nihilo, eli ei mistään latinaksi) tarkoitti samalla rahamäärän kasvattamista nopeasti suhteessa taloudellisen toimeliaisuuden määrän muutokseen. USA: M2-rahamäärän ja bruttokansantuotteen muutos US Condition of All Federal Re (FARBAST Index) Federal Reserve Money Supply M (M2 Index) GDP US Chained 2005 Dollars SA (GDP CHWG Index)

6 MARKKINAKATSAUS 6 Rahan kvantiteettiteorian mukaan kierrossa olevan rahan määrän (M), rahan kiertonopeuden (V), yleisen hintatason (P) ja taloudellisen toimeliaisuuden määrän (T) välillä on lineaarinen yhteys: M * V = P * T M / T = P / V M / T = P / V Yleinen hintataso suhteessa rahan kiertonopeuteen tulisi siis muuttua yhtä paljon kuin rahan määrän muutos suhteessa taloudellisen toimeliaisuuden muutokseen. Yhtälö on pitänyt paikkansa äärimmäisen tarkasti viimeisen vuosikymmenen aikana. USA: Rahan kvantiteettiteorian M / T ja P / V muutos Federal Reserve Money Supply M (M2 Index) / GDP US Chained 2005 Dollars SA (GDP CHWG Index) US CPI Urban Consumers SA (CPI Index) / Bloomberg Velocity Of Money M2 (VELOM2 Index) Rahan määrän kasvattavaminen suhteessa taloudellisen toimeliaisuuden määrään tarkoittaa siten, että rahan kiertonopeuden on laskettava jotta yleinen hintataso ei nousisi vastaavasti. Rahan kiertonopeuden aleneminen yli 2:lla selittää siis, miten rahan määrä suhteessa taloudelliseen toimeliaisuuden määrään on voinut kasvaa yli 5:lla samalla kun yleinen hintataso on noussut vain reilut 3.

7 MARKKINAKATSAUS 7 USA: Yleisen en hintatason ja rahan kiertonopeuden muutos Yhdysvaltain joustavan talouden ansiosta rakenteellisten muutosten myönteiset vaikutukset alkavat kuitenkin heijastumaan sekä tuottavuuden että työllisyyden kehitykseen muutaman vuoden tuhon jälkeen. USA: Työllisyyden ja tuottavuuden muutos 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% US CPI Urban Consumers SA (CPI Index) Bloomberg Velocity Of Money M2 (VELOM2 Index) US Employment Population Ratio (USERTOT Index) OECD United States Labour Prod (EOUSD007 Index) Tämä vuorostaan asettaa paineita rahan kiertonopeudelle, joka on kytköksissä talouden tulevaisuudennäkymien luottamuksen kanssa. Jos kaikki muu pysyisi vakiona, mutta rahan kiertonopeus nousisi takaisin pitkän aikavälin keskiarvoon (178% vuodessa), tämä purkautuisi noin 11% yleisen hintatason nousuna, eli inflaationa.

8 MARKKINAKATSAUS 8 USA: Rahan kiertonopeuden kehitys Rahan kiertonopeuteen kohdistuvaa painetta voi mitata vertaamalla osakkeiden ja valtiovelkakirjojen tuottovaatimusta. Osakkeiden tuottovaatimus on tällä hetkellä noin nelinkertainen suhteessa valtiovelkakirjojen nominaaliseen tuottovaatimukseen olettaen, että yritysten voitot pysyvät vakioina kymmenen vuoden ajan. Tässä vertailussa ei siis huomioida yritysten voittojen kasvua, tai sen epävarmuutta, mutta ei myöskään inflaation vaikutusta reaalituottoihin. USA: Osakke keiden ja valtiovelkakirjojen tuottovaatimuksen kehitys 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 03/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1999 Bloomberg Velocity Of Money M2 (VELOM2 Index) 03/ / / / / /2011 DOW JONES INDUS. AVG (INDU Index, E/P Yield) US Generic Govt 10 Year Yield (USGG10YR Index) Toinen tapa tarkastella samaa painetta on suhteuttaa osakkeiden hinta kullassa yhtiöiden voittohin. Kullan hinnan heijastaessa inflaatio-odotuksia, eli rahan arvon tulevaa kehitystä, ja yhtiöiden voittojen ollessa lähes inflaatiosuojattuja, pystymme laskemaan osakkeiden reaalisen vaihtoehtoiskustannuksen.

9 MARKKINAKATSAUS 9 USA: Osakkeiden keiden vaihtoehtoiskustannuksen ja kullan hinnan kehitys 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0, Gold OZ / Earnings USD GOLD SPOT $/OZ (GOLDS Comdty) Inflaatiopaineen purkautuminen on epälineaarinen, veden kiehumista muistuttava äkkinäinen prosessi, emmekä usko sen ajankohdan olevan ennustettavissa kovinkaan suurella tarkkuudella. Kun raha lopulta lähtee kiertämään, keskuspankilla ei kuitenkaan ole muita keinoja hillitä inflaatiota kuin nostamalla korkotasoa vähentääkseen kierrossa olevan rahan määrää, mikä vuorostaan alentaa valtiovelkakirjojen arvoa. Valtiovelkakirjoihin sijoittaneet maksavat näin ollen merkittävän osan talouden rakennemuutosten aiheuttamista kustannuksista. Eurostoliitto Euroalueen kohdatessa vuoden 2008 käännekohdan nousivat sen pitkään unohdetut rakenteelliset ongelmat pinnalle. Saksa & Italia: Työvoiman tuottavuuden t muutos 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% OECD Germany Labour Productivi (EODED008 Index) OECD Italy Labour Productivity (EOITD007 Index)

10 MARKKINAKATSAUS 10 Euron aikana vahvojen ja heikkojen jäsenvaltioiden kilpailukyky oli eriytynyt voimakkaasti tuottavuuden kehityksen kautta. Heikkojen euromaiden jäykistä työmarkkinarakenteista johtuen tuottavuuden heikkeneminen ei ollut heijastunut alempina palkkoina, pikemminkin päinvastoin. Saksa & Italia: Työvoiman kustannustason ason muutos 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 OECD Germany Unit Labor Cost i (EODEU001 Index) OECD Italy Unit Labor Cost in (EOITU001 Index) Heikot euromaat olivat kymmenen vuoden ajan onnistuneet lykkäämään tarvittavia rakenteellisia uudistuksia sijoittajien rahoittaessa niitä lähes samoin ehdoin kuin vahvoja euromaita. Oletettavasti tämä oli perustunut EKP:n harjoittamaan epäsuoraan setelirahoitukseen pankkien kautta sekä puhtaaseen moraalikatoon. Kilpailukyvyn voimakas eriytyminen olisi ennen euroa ollut sula mahdottomuus, sillä heikentyneen kilpailukyvyn maiden valuutat olisivat heijastaneet tilannetta heikentymällä, mikä olisi vahvistanut maiden kilpailukykyä. Vapaasti kelluva valuutta tasapainoittaa kansantalouden kilpailukykyä samalla tavalla kuin James Wattin keskipakoventtiili höyrykoneen käyntinopeutta. Ulkoisen devalvaation ollessa mahdoton yksittäiselle euroalueen jäsenvaltiolle ja Saksan vastustaessa ulkoista devalvaatiota koko euroalueelle, jäi jäljelle sisäinen devalvaatio, jossa heikkojen jäsenmaiden toivottiin kääntämään vuosikymmenen kehitys nopeassa aikataulussa. Tämä osoittautui kuitenkin poliittisesti ja yhteiskunnallisesti mahdottomaksi muualla kuin Irlannissa, josta syystä sijoittajien luottamus heikkoihin eteläisiin euromaihin mureni.

11 MARKKINAKATSAUS 11 Saksa & Italia: 10 vuoden valtiovelkakirjojen tuottovaatimuksen kehitys 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Seuraavaksi mureni Euroopan keskuspankin haluttomuus monetarisoida ongelmamaiden valtiovelkoja, euroalueen pankkien huomatessa niiden omistavan suuria määriä valtiolainoja laskevalla luottokelpoisuudella ja arvolla. Euroalue: M2-rahamäärän ja keskuspankin taseen muutos BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (GTDEM10Y Govt) BUONI POLIENNALI DEL TES (GTITL10Y Govt) ECB Money Supply M2 (ECMSM2 Index) ECB Balance Sheet All Assets (EBBSTOTA Index) EKP:n tarjoamat 489 miljardin euron kolmen vuoden lähes ilmaiset lainat eivät innostaneet euroalueen pankkeja rahoittamaan ongelmamaita merkittävästi. Tosin tämän ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä, sillä euroalueelta löytyy tuskin montakaan pankkia, jotka ovat halukkaita kasvattamaan taseitaan samalla kun pankkien vakavaraisuusvaatimuksia kiristetään ja niiden nykyisistä taseista on odotettavissa lisää luottotappioita.

12 MARKKINAKATSAUS 12 Nykyisen euroalueen aika on nopeasti kulumassa umpeen. Se on yksinkertaisesti saavuttanut pisteen, jossa virallinen totuus ja sijoittajien kokema todellisuus on eriytynyt liikaa. Ikävä kyllä valtaapitävät ovat tähän saakka vaikuttaneet enemmän huolestuneilta siitä, että täysin päivänselvistä ongelmista puhutaan avoimesti, kuin itse ongelmien olemassaolosta. Kuten suljetussa yhteiskunnassa on tapana. Via Dolorosa Olemme aiemmin esittäneet deflaatio-, inflaatio- sekä liittovaltiotietä vaihtoehtoina euroalueen tulevaisuudelle. Viimeisen vuosineljänneksen tapahtumat huomioiden olemme päätymässä näiden yhdistelmään. Uskomme pankkikriisin ravistelevan euroaluetta vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana, euroalueen pankkien joutuessa kirjaamaan lisää tappioita sijoituksistaan ja pääomamarkkinoiden käytännössä ollessa suljettuja niiltä. Italian suurin pankki UniCredit on erinomainen esimerkki tästä: julkistettu 7.5 miljardin euron osakeanti sai kylmän vastaanoton markkinoilla, vaikka anti hinnoiteltiin 43% alle markkinahinnan. EKP:n yli yön -talletusten voimakas kasvu kielii ikävästi euroalueen pankkien haluttomuudesta lainata toisilleen, eli vallitsevasta epäluottamuksesta. EKP:n kalliiden yli yön -lainojen voimakas kasvu vahvistaa epäluottamuksen olevan täysin perusteltu, näiden pikavippien määrän hipoessa 2008 korkeimpia tasoja. EKP: Pankkien yli yön -talletusten ja -lainojen määrän kehitys (mrd EUR) ECB Eurozone Liquidity Recours (ECBLDEPO Index) ECB Eurozone Liquidity Recours (ECBLMARG Index) Monet eurovaltiot joutunevat ennen pitkää tukemaan pankkejaan Irlannin tapaan talouden romahduksen estämiseksi, mikä vuorostaan johtaa näiden valtioiden velkataakkojen kasvamiseen täysin kestämättömälle tasolle. Koska Saksa on selvästi ilmoittanut ylikansallisen budjettikurin olevan valtiovelkojen laajamittaisen monetarisoinnin ehto, on euromaiden siten valittava liittovaltion talouskurin ja kansalliseen valuutan epävakauden välillä.

13 MARKKINAKATSAUS 13 Uskoaksemme Saksan kanssa riittävän kilpailukykyiset pienet pohjoiset euromaat sekä muut suuret euromaat valitsevat liittovaltion tuoman vakauden, mutta pienemmät ja toivottoman kilpailukyvyttömät eteläiset euromaat päätyvät takaisin kansallisiin valuuttoihin. Tämä aiheuttanee lisää luottotappioita eteläisiä euromaita luotottaneille pankeille, maiden muuntaessa velkojaan määräyksellä (fiat, eli tehtäköön latinaksi) voimakkaasti heikkeneviin kansallisiin valuuttoihin. Tiivistetyn euroalueen tilanne lienee hallittavissa Euroopan keskuspankin (Saksan) voidessa tukea osavaltioita vapaammin ja sijoittajien luottamuksen euroalueen taloudenpitoon palautuessa. Rakenteelliset muutokset viedään loppuun sisäisen devalvaation kautta, Saksan mallin mukaisesti. Euron arvo alentunee voimakkaasti pankkikriisin aikana, parantaen euroalueen kilpailukykyä ja siten osittain helpottaen tilannetta, vahvistuakseen myöhemmin uudelleen euroalueen muunnuttua liittovaltioksi. Entiset eurovaltiot elpynevät muutaman epävakaan vuoden jälkeen ulkoisen devalvaation palauttaman kilpailukyvyn sekä inflaation keventämän valtiovelan vauhdittamana, Islannin tapaan. Ökykriisi Totesimme markkinakatsauksessamme 2011/Q1, että: Johtopäätöksemme on, kuten helmikuussa tehdyistä ratkaisuista voi päätellä, että Lähi-itä on saavuttanut ennalta tuntemattoman yhteiskunnallisen kiehumispisteen, eikä se tule asettumaan uuteen tasapainoon ennen merkittäviä mullistuksia. Tilanne Syyriassa on reilussa puolessa vuodessa eskaloitunut lähes sisällissodaksi, jossa YK:n viimeisimpien arvioiden mukaan on kuollut jo 5000 siviiliä. Tilanne Egyptissä jatkuu hyvin epäselvänä maan armeijan ollessa ilmeisen haluton luopumaan poikkeustilaan perustuvasta vallastaan. Iranin viimeaikainen sapelinkalistelu Hormuzin salmessa lienee merkki valtaapitävien huolesta maaliskuussa pidettävistä vaaleista. Ottaen huomioon Iranin nuoren ja koulutetun väestön, lienee selvää, että Syyrian tapahtumat voivat toistua siellä hyvinkin yllättäen ja nopeasti. Sijoitusjakauma Nostamme osakkeet lievään alipainoon: suosimme amerikkalaisia suuryhtiöitä, norjalaista öljyteollisuutta, sekä kaakkoisaasialaisia kasvuyhtiöitä. Pidämme korot ylipainossa: painotamme kaakkoisaasialaisia valtiovelkakirjoja, islantilaisia valtiovelkakirjoja sekä amerikkalaisia rahamarkkinasijoituksia. Laskemme muut omaisuuslajit lievään ylipainoon: keskitymme hyödykkeisiin ja osakepohjaisiin suojastrategioihin. Espoossa, Anders Ekholm Sijoitusjohtaja, perustajaosakas KTT (rahoitus), dosentti (rahoitus)

14 MARKKINAKATSAUS 14 Vastuuvapauslauseke Disclaimer Tämä raportti perustuu lähteisiin, joita Eufex Pankki Oyj pitää luotettavina. Eufex Pankki Oyj tai sen työntekijät eivät takaa raportissa annettujen tietojen, mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, jota julkaisun käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Julkaisussa annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälinettä. Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman Eufex Pankki Oyj:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. This document is issued by Eufex Bank Plc (Eufex), a commercial bank authorized and regulated by the Finnish Financial Supervisory Authority (FIN-FSA). This document is for information purposes only and does not constitute an offer to enter into any contract/agreement nor a solicitation to buy or sell any investment or to provide any services referred to therein. This document is issued for communication only to persons to whom this document may, for the time being, be communicated by Eufex. The contents of this document are based upon sources of information believed to be reliable, however, save to the extent required by applicable law or regulations, no guarantee, warranty or representation (express or implied) is given as to its accuracy or completeness and, Eufex, its directors, officers and employees do not accept any liability or responsibility in respect of the information or any recommendations expressed herein which, moreover, are subject to change without notice. Nothing in this document should be deemed to constitute the provision of financial, investment or other professional advice in any way. This document may include forwardlooking statements that are based upon our current opinions, expectations and projections. We undertake no obligation to update or revise any forward-looking statements. Actual results could differ materially from those anticipated in the forward looking statements.

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline 1. Hyödykeraha Luonnollinen arvo Esim.: kulta, oravanahkat, savukkeet

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline Rahan yksi tehtävä on olla vaihdon väline

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011 www.pwc.com Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy Agenda Kyselyn taustaa Palkkatasosta Palkkauksen rakenne ammattiryhmittäin Palkkauksen rakenne

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute

Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute www.pwc.fi Vuoden Arviointikertomuskilpailun palaute Lieksan kaupunki Lieksan kaupunki Hyvät tarkastuslautakunnan jäsenet, Kiitos osallistumisestanne Vuoden Arviointikertomus kilpailuun! Olette osoittaneet

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta

www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta Taustatilanne Siikajoen kunta on harjoittanut lämpölaitosliiketoimintaa omana toimintanaan - Kunnan omistamalla lämpölaitoksella

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto Markkinanäkymät 2012 AnttiKatajisto 2011 Globaali BKT United States 22 % China 10 % Japan 8 % Germany 5 % France 4 % Brazil 4 % United Kingdom 3 % Italy 3 % Russia 3 % Canada 2 % India 2 % Spain 2 % Korea

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Tuotantopäivitys 07.4.2011

Tuotantopäivitys 07.4.2011 Tuotantopäivitys 07.4.2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995).

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Liite 1 Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Euroopan talouskriisi ja Suomi 1. Mihin suuntaan EMU on kehittymässä? 2. Onko euroalue ajautumassa umpikujaan? 3. Suomen tuottavuuskuoppa 4.

Lisätiedot

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä?

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Pääjohtaja Erkki Liikanen Talousvaliokunnan seminaari 17.10.2007 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kolme pääkysymystä rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 EVM-ohjelman 1. väliarvio Euroryhmä teki 25.5. periaatepäätöksen väliarvion hyväksymisestä Suurin osa väliarvion

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä www.pwc.fi Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä Tilintarkastus direktiivin 39 artiklan implementointi Joulukuu 2015 Yleistä Tilintarkastusdirektiivin 39 artikla. Voimassa oleva säännös luottolaitoslaissa

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

Valtiot velkavankina

Valtiot velkavankina Valtiot velkavankina 7.12.2011 Keskustelutilaisuus Attac Turku & Varsinais-Suomen Talousdemokraatit Patrizio Lainà pate@talousdemokratia.fi 7.12.2011 Valtiot velkavankina - Patrizio Lainà 1 Agenda Taustaa

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Maailmantalouden vauhti kiihtyy?

Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Metsänomistajan talvipäivä, 30.1.2010 Timo Vesala, Rahoitusmarkkinaekonomisti timo.vesala@tapiola.fi, 09-4532458 3.2.2010 1 Agenda 1. Taloushistoria n.1980 2007 viidessä

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen 29.9.2014 Inflaatio hidastuu lisää saako se EKP:n toimimaan? Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat palautuvat EKP:n osto-ohjelma kiinnostaa Euroalue: Inflaatio

Lisätiedot

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan?

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Viestintä rahapolitiikan välineenä Studia Monetaria Rahamuseo 9.2.2010 Mika Pösö Viestintäpäällikkö Yllätyksellisyydestä ennustettavuuteen Keskuspankkien läpinäkyvyyden

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Monisteen sisältö Rahamäärän ja inflaation yhteys pitkällä aikavälillä Nimelliset ja reaaliset valuuttakurssit Ostovoimapariteetti

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Toisen neljänneksen tulos 2015. Matti Lievonen, toimitusjohtaja 5.8.2015

Toisen neljänneksen tulos 2015. Matti Lievonen, toimitusjohtaja 5.8.2015 Toisen neljänneksen tulos 2015 Matti Lievonen, toimitusjohtaja Sisällys 1 2 3 4 Q2/15 konsernin tunnusluvut Tammi-kesäkuu 2015 -katsaus Q2/15 segmenttikatsaukset Ajankohtaiset aiheet 5 Liitteet 2 Disclaimer

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2009. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Tilinpäätös 2009 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration of Teleste Corporation

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015. Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto

Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015. Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015 Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto Toimivat pääomamarkkinat hyvinvoinnin ehto Hyvin toimivat

Lisätiedot

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013 1Q 2013 Tulos 1 Markkinaympäristö edelleen haastava IATA:n mukaan, Tulosparannuskehitys pysähtyi Euroopassa jo Q4 2012 aikana, tulokset edellisvuoden tasolla Öljyn hinta laski maaliskuussa, hintataso kuitenkin

Lisätiedot

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin Pasi Sorjonen 13.10.2014 Yhdysvallat jatkaa tukevassa nousussa euroalue kompuroi Tulevaa Yhdysvallat: Hyvä yleiskuva säilyy Euroalue: Teollisuuden heikkous voi painaa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot