MARKKINAKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINAKATSAUS 22.12.2014"

Transkriptio

1 MARKKINAKATSAUS Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää oikeina ja luotettavina. Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa elektronisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muuten tallentaa, ilman Varainhallinta Tresor Oy:n kirjallista lupaa. Varainhallinta Tresor Oy:n palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa katsauksessa esitettyjen tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, joita tämän katsauksen käytöstä mahdollisesti aiheutuu.

2 SISÄLTÖ: 1. YHTEENVETO...3 KANSANTALOUDET...3 KORKOMARKKINAT...3 OSAKEMARKKINAT KESKUSPANKIT Inflaatio-odotuksia ja deflaatioriskiä Keskuspankit vievät korkoja Pörssit janoavat elvytystä KASVU Reaalitaloudet marssivat eri tahtiin Heilunta koroissa jatkuu Tuloskasvua tarvitaan RISKIÄ VAI EI? Suomen riskiprofiili noussut Epävarmuus kasvaa Osakemarkkinoiden vaihteleva riskikuva

3 1. YHTEENVETO Kansantaloudet Inflaationäkymät ovat hyvin maltilliset raaka-aineiden hintojen laskun hitaan kasvun ansiosta. Yhdysvalloissa inflaatio-odotukset vahvistuvat, mutta euroalueella deflaatioriski on kasvanut. Maailmantalouden kasvu-ura kohenee maltillisesti. Kasvumoottori on Yhdysvallat, sillä muissa teollistuneissa maissa taloudellinen toimeliaisuus on epävarmalla alustalla. Kehittyvistä maista Intian kasvu kohentuu, Kiinan hidastuu ja Brasilian jää hyvin vaatimattomaksi. Venäjän talous on suurissa ongelmissa ja tuotanto supistuu. Euron heikentyminen ja öljyn hinnan lasku ovat euroalueelle myönteisiä tekijöitä, jälkimmäinen koko maailmantaloudelle. Euroalueen talousnäkymät ovat valjut, sillä ongelmamaiden kasvu on edelleen hauraalla alustalla, ja talouspolitiikan uskottavuus ja toimintamallit eivät ole johtaneet kasvun näkökannalta toivottuun tulokseen. Suomessa ongelmat johtuvat yhä enemmän kotikutoisista tekijöistä: yritysten investointihalukkuus on laskenut, kotitalouksien ostovoima hiipunut ja talouden toimijoiden luottamus heikentynyt. Riskinä on, että poliittinen päätöksenteko jumiutuu entisestään ja hienoinekin kasvun pilkahdus sammuu heikon vientikysynnän ja epätyydyttävän kilpailukykymme takia. Euron heikentyminen ja öljyn hinnan lasku ovat myönteisiä tekijöitä. Työttömyysaste nousee kuitenkin yhdeksän prosentin tuntumaan. Velkaantuminen jatkuu ja rakenteellinen alijäämämme ylittää 0,5 % Suomen bruttokansantuotteesta. Suomella on edelleen kaksoisalijäämä, ja pääomakantamme on supistunut ja vanhentunut. Hidas talouskasvu, rakenteelliset ongelmat ja haastava toimintaympäristö altistavat Suomen ulkoisille häiriöille ja rahoitusolojen kiristymiselle. Korkomarkkinat Keskuspankit hakevat uusia asemia maailmassa, onko käynnissä julistamaton valuuttasota? Suuret keskuspankit ovat ajaneet itsensä tilanteeseen, jossa niiden on varottava normalisoivia toimenpiteitä. Markkinavolatiliteetin kasvu heikentää elpymistä. EKP haluaa käynnistää valtionlainojen osto-ohjelman Saksan vastustuksesta huolimatta. Moraalikatoa pelätään eikä syyttä. Odotamme ohjelman toteutuvan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Korot nousevat Yhdysvalloissa, euroalueella pysytään kutakuinkin nykyisellään. Likviditeetin lisäys euroalueella aiheuttaa siirtymää ulkomaisiin sijoituskohteisiin negatiivisen talletuskoron takia. Euro heikkenee dollaria vastaan, muut liikkeet riippuvat ao. maiden keskuspankkien elvytystoimista. Näillä kasvuodotuksilla se tuskin häiritsee Yhdysvaltoja. Tuoton metsästys korko- ja osakemarkkinoilla jatkuu, mutta selvästi aiempaa varovaisemmin. Volatiliteetti lisääntyy. 3

4 Yrityslainojen laadun painotus lisääntyy. Mahdolliset liuskeöljy-yhtiöiden luottotapahtumat lisäävät yhtiöiden välistä erottelua ja muistuttavat markkinoita siitä, että konkurssitkin ovat mahdollisia. Periferiamaiden valtionlainojen suhteellinen hyöty pienenee, varsinkin jos EKP aloittaa elvytysohjelman. Toki ne säilyvät ainakin aluksi tuotonmetsästyksen kohteina. Emme sulje pois eurokriisi 2 vaihtoehtoa. Jännitteet kasvavat vuoden 2015 loppua kohden, varsinkin jos kasvun käynnistyminen epäonnistuu. Kreikalle voi tapahtua mitä vain. Kehittyvien maiden tilanne kärsii nousevista USD-koroista, vahvistuvasta dollarista sekä raaka-ainehintojen heikosta kehityksestä. Raaka-ainemarkkinat kärsivät kysynnän heikkoudesta. Pientä paranemista on odotettavissa, mutta sekin tasaantuu 2016 loppuun mennessä. Venäjä nykyisellään on arvaamaton riskipesäke. Osakemarkkinat Keskuspankin määrällisen elvytyksen lopettamisen jälkeen pahimmat markkinapelot eivät ole Yhdysvalloissa toteutuneet. Talouden perusta on niin vahva, että pörssikurssien nousuun ei enää tarvita ulkopuolista apua. Elvytyskierrossa seuraavaksi on vuorossa EKP. Valtionlainojen ostojen aloittaminen saisi osakkeet lentoon. Osa korkosijoittajista on siirtänyt sijoituksiaan hyvän osinkotuoton osakkeisiin. Suomi on mielenkiintoinen kohde, sillä täällä pörssi kehittyy vähäisen kotimarkkinariippuvuuden takia kansantaloutta paremmin. Alkavana vuonna EKP:n ja Japanin keskuspankin luoma lisälikviditeetti menee osittain myös Yhdysvaltoihin ja raaka-aineista riippumattomille kehittyville markkinoille. Osakekursseissa on sisällä reipas tuloskasvu alkaneena vuonna. Ennusteen toteutuminen tai selkeä merkki maailmantalouden kasvun kiihtymisestä seuraavina vuosina vaaditaan osakkeiden nousun jatkumiselle. Heinä syyskuun tulosraportit ovat kertoneet yhtiöiden hyvän tuloskehityksen jatkuneen. Öljyn hinnanlaskun vaikutus pitäisi olla pelkästään positiivista, mutta sen pelätään olevan merkki vaimeasta kysynnästä ja lisäävän deflaatiovaaraa. Osakkeiden arvostusmittareista on vaikeaa löytää yksiselitteistä ohjetta siihen, pitääkö osakeriskiä lisätä vai vähentää. Ulkomaisen hajautuksen lisäämisellä osakesalkun riski todennäköisesti pienenee, mutta tuottoon ei sillä juuri ole vaikutusta. Suomessa pörssi nakuttelee vuoden korkeimmilla tasoilla suuryhtiöiden ansiosta. Markkina-arvoltaan pienemmistä yhtiöistä kärsivällinen sijoittaja voi löytää mukavia yllättäjiä. Pörssien ennätystasot siirtävät laskumarkkinoihin siirtymisen ainakin puolen vuoden päähän. Siihen asti on tärkeää kerätä parhaat tuotot visusti talteen, sillä ilman niitä pitkänkin ajanjakson kehitys jää heikoksi. 4

5 Taulukko 1. Varainhallinta Tresor Oy:n ennusteet Korot Fed Funds 0-0,25 0,25 1 EKP:n ref. Korko 0,05 0,05 0,05 USA 2 vuotta 0,63 0,95 1,50 Euro 2 vuotta -0,08-0,1 0 USA 5 vuotta 1,65 1,75 2,25 Euro 5 vuotta 0,07 0,10 0,25 USA 10 vuotta 2,21 2,50 2,80 Euro 10 vuotta 0,62 0,80 1,10 Valuutat EUR/USD 1,227 1,15 1,10 USD/JPY 119, Osakkeet OMX Helsinki Cap EuroStoxx S&P BRIC 40 *) *) S&P BRIC 40; Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan osakemarkkinoita kuvaava indeksi 5

6 2. KESKUSPANKIT 1.1 Inflaatio-odotuksia ja deflaatioriskiä Kuva 1. Kuluttajahintojen vuosimuutos, % Inflaationäkymät ovat vuonna 2015 globaalisti matalia. Tasainen reaalitalouden kasvu, raaka-aineiden vaimeneva hintakehitys ja tuotantotekijöiden vajaakäyttö pitävät inflaatiokehityksen normaalia matalampana. Teollisuuden raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat eivät juuri nouse vaimentuvan reaalitalouden kasvun seurauksena Kiinassa, Japanissa ja euroalueella. Yhdysvalloissa inflaatio-odotukset kiihtyvät vahvistuvan talouskasvun seurauksena. Tuotannontekijöitä otetaan entistä enemmän käyttöön, mikä kiihdyttää sekä kysyntä- että kustannusperäistä inflaatiota. Vaikka maan tuottavuuden kasvu on ollut vahvaa, uskomme sen hieman hidastuvan. Palkkojen nousuvauhti on ollut toistaiseksi vaimeaa suhteessa työttömyyden laskuun, koska työvoiman tarjonta on suotuisten olosuhteiden takia kasvanut. Euroalueen ja Japanin hintavakaus on edelleen uhattuna. Euroalueella pelko on jo osittain muuttunut todelliseksi hintojen laskuksi, kuten Italiassa ja Kreikassa tapahtui vuoden 2014 lopulla. Koko euroalueen kuluttajahintojen nousuvauhti on edelleen hidastunut. Vuonna 2015 hinnat nousevat keskimäärin 0,3 % ja seuraavana vuonna 1,0 %. Näköpiirissä ei ole inflaation kiihtymiseen liittyviä riskejä euron viimeaikaisesta heikentymisestä huolimatta, päinvastoin. Kuva 2. Euroalueen luotonannon vuosimuutos, % 6

7 Euroalueella sekä ohjaus- että reaalikorot ovat ennätyksellisen matalalla tasolla ja rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä on lisätty. Keskuspankki kasvattaa tasettaan, ja luo pankeille erilaisia keskuspankkirahoituksen helpotuksia. Rahaperustan kasvu ei ole kuitenkaan muuttunut kasvaneeksi rahan määräksi kansantaloudessa. Pankkien luotonanto yrityksille ja julkiselle sektorille on vähentynyt. Yritykset eivät joko saa tai halua luottoa. Pankkien haluttomuus lainata rahaa johtuu haluttomuudesta kantaa riskiä, toisaalta yritysten investointinäkymät ovat hyvin vaimeat. Rahoituksen välitys ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille ei toimi, mikä hidastaa investointikysynnän kasvua. 1.2 Keskuspankit vievät korkoja Kuva 3. Keskuspankkien taseita Määrällinen elvytys (Quantitative Easing, QE) on ollut käynnissä keskeisimmissä keskuspankeissa jo vuosia. Yhdysvaltain keskuspankki Fed lopetti viimeisimmän elvytysohjelmansa odotetusti lokakuussa. Fedin tase käytännössä kaksinkertaistui vuoden 2011 alkuun nähden. Japani on myös kiihdyttänyt Abenomicsiksi kutsuttua elvytysohjelmaansa. Heikohkojen talouslukujen jälkeen ohjelmaa kiihdytettiin, ja jeni on sen myötä heikentynyt edelleen. EKP:n elvytysohjelmat ovat tähän saakka epäonnistuneet, ja sen tase on supistunut lähelle alkuperäistä kokoaan. Epätoivottu inflaatiokehitys (= lähes deflaatio) ja pitkään jatkunut euron vahvuus saivat EKP:n viimein toimiin. Uudet ohjelmat pitivät sisällään 4 vuoden TLTRO (Targeted Long Term Repo Operations) lainat, ja sen lisäksi on aloitettu vakuudellisten asuntolainojen (Covered Bonds) ja paketoitujen lainojen (ABS) ostot. Tavoitteena on kasvattaa tasetta 1000 mrd. eurolla takaisin vuoden 2012 tasolle. Kuva 4. EKP:n uusien toimien määriä (TLTRO, CB, ABS) 7

8 Markkinoilla - myös EKP:ssa - huomattiin nopeasti, etteivät toimet riitä tämän tavoitteen saavuttamiseen, joten uusia keinoja haetaan kuumeisesti. TLTRO lainat voidaan maksaa ennenaikaisesti takaisin, joten EKP ei itse hallitse tasettaan täysin. Myös aiemmin liikkeelle lasketut LTRO-ohjelmat erääntyvät nopeasti, eivätkä uudet TLTRO-lainat kata tätä vielä. Lisäkeinoja mietitään; vaihtoehtona on yrityslainojen, pankkien taselainojen ja lopulta valtionlainojen osto markkinoilta. Viimemainitusta ei ole vielä täyttä yksimielisyttä, koska Saksa vastustaa sitä voimakkaasti. He näkevät, että eteläisen euroalueen maiden tulisi tehdä ensin rakenteellisia muutoksia, muutoin moraalikato uhkaa. Väite ei ole täysin vailla pohjaa. Ilman rakenteellisia uudistuksia ei elpymiselle ole tilaa, oli likviditeettiä kuinka paljon tahansa. Saksan yli on viime aikoina kävelty usein, joten pidämme valtionlainojen osto-ohjelmaa jokseenkin todennäköisenä vuoden 2015 alkukuukausina Kuva 5. Euron kauppapainotteinen indeksi Koska useat maat Yhdysvaltoja lukuun ottamatta elvyttävät tavalla tai toisella, on markkinoille muodostunut tilanne, jota voisi kutsua julistamattomaksi valuuttasodaksi. Kauppapainotteisella indeksillä tarkasteltuna euron heikkeneminen ei ole ollut riittävää, onhan EKP:n tärkein lausumaton tavoite heikentää euroa. Japani elvyttää, Kiinakin elvyttää ja myös osa Aasian maista on tulossa mukaan elvytykseen. Jotta euro heikentyisi edelleen, on EKP:n lisättävä kierroksia lisää omaan QE-ohjelmaansa. Aasian keskuspankkien elvytystoimet lisäävät välittömästi deflaatiopaineita kehittyneissä talouksissa. EKP ei voi kauaa odotella, ja ainoa todella tehokas keino on valtionlainojen QE-ohjelma. Kuva 6. Saksan 2- ja 10-vuoden korot 8

9 Korkokuva on kahtiajakoinen. Yhdysvalloissa keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa kesän alussa. Keskuspankin retoriikka on selvästi aiempaa haukkamaisempaa. Kasvu on toistaiseksi terveellä pohjalla ja öljyn hintakehitys lisää kuluttajien kierroksia. Toisaalta vahvistuva dollari helpottaa Fedin tilannetta. Se voi aivan hyvin siirtää nostoa syksyyn, mutta silloin nostotahti on kiivaampi. Markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä keskuspankin omaa ohjausta hitaampaa koronnostotahtia, mikä ei historian valossa yleensä ole viisasta. Odotamme Fedin ohjauskoron olevan noin prosentissa vuoden 2015 lopulla ja noin 3,5 4 prosenttia vuoden 2016 lopulla. 2-5 vuoden korot nousevat nopeammin kuin 10 vuoden ja pidempien periodien korot.10 vuoden korko olisi Yhdysvalloissa hieman vajaat 3 prosenttia vuoden 2015 lopussa. EKP ei koske ohjauskorkoon vuoden 2015 aikana. Päinvastoin, se pyrkii lisäämään likviditeettiä deflaatiouhan poistamiseksi. Kukaan ei halua Japanin 20-vuotista deflaatiokierrettä vastaavaa tilannetta. Valtionlainojen korot pysyvät alhaalla ja todennäköisimmin laskevat hivenen aina 5 vuoteen saakka. Pitkät korot seurailevat varovaisesti Yhdysvaltojen korkokehitystä, mutta 10 vuoden korko Saksassa tuskin nousee paljoa yli prosentin vuoden 2015 loppuun mennessä. Pankit joutuvat jatkossa sijoittamaan entistä enemmän ylijäämälikviditeettiään ulkomaille, ja se heikentää euroa toivotusti. 1.3 Pörssit janoavat elvytystä S&P500 kuluttajaluottamus Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/ Kuva 7. Kuluttajaluottamus ja pörssikurssit Yhdysvalloissa Yhdysvalloissa pörssikurssit heijastelevat varsin tarkasti kuluttajaluottamuksen kehitystä. Finanssikriisin jälkeen keskuspankki aloitti määrällisen elvytyksen ja sen heijastusvaikutukset ovat ylettyneet kuluttajaluottamukseen asti. Yritysten tilanne on parantunut, mikä on vähentänyt työttömyyttä. Kansalaisten asuntovarallisuuden arvo on kasvanut finanssikriisin synkimmistä vaiheista, ja se on virkistänyt rakennussektoria. Avainkysymys on, kantavatko talouden siivet jatkossa ilman keskuspankin apua? Ensimmäiset tiedot Fedin toimien loppumisen jälkeen viittaavat taloudellisen toimeliaisuuden jatkumiseen, mikä parantaisi luottamusta edelleen. Tämä lupaa osakekursseille hyvää. Deflaation torjunta on tärkeää, myös osakemarkkinoiden arvostustasojen kannalta. Vuosi sitten ilmestyneessä markkinakatsauksessamme kerroimme, kuinka osakkeiden arvostustasot ovat matalimmillaan negatiivisen reaalikoron eli käytännössä deflaation vallitessa. Korkojen nousu nostaa myös osakkeiden arvostustasoja, vaikka yritysten voittotasot pysyisivät ennallaan. Vasta 9

10 kun korkotaso nousee tasolle, jossa se on aito vaihtoehto osakkeille, arvostustasot kääntyvät hienoiseen laskuun. Korot tuskin nousevat houkuttelevalle tasolle vielä alkavana vuonna. Markkinoiden mielestä keskuspankkien puuttuminen taloudelliseen kehitykseen ei enää ole niin tuomittavaa kuin vielä muutama vuosi sitten. Etenkin euroalueella pörssikurssit ottavat takapakkia aina, kun EKP näyttää puhuvan enemmän kuin tekevän. Mutta kun EKP aloitti yrityslainojen ostot, osakkeet kallistuivat. Valtionlainojen ostojen aloittaminen olisi osakesijoittajille lottovoitto. Uskomme tämän toteutuvan alkavan vuoden aikana. Myös Kiinan ja Japanin elvytysohjelmista tuleva ylimääräinen likviditeetti korvaa Fedin elvytyksestä vetäytymisen. Kuva 8. Kehittyvät markkinat ja dollari Osta kehittyvien markkinoiden osakkeita silloin, kun dollari heikkenee ja myy ne dollarin vahvistuessa. Tämän nyrkkisäännön toimivuuden voi tarkastaa yllä olevasta kuvasta. Varsin voimakas konsensusodotus on, että dollari vahvistuu alkavana vuonna merkittävästi ja tämän pitäisi merkitä keskimäärin huonoa kehittyvien markkinoiden osakkeille. On mahdollista, että EKP:n ja Japanin ensi vuonna markkinoille pumppaama ylimääräinen likviditeetti ei jää kotimarkkinoille, vaan se lähtee etsimään tuottoja muualta. Perinteisesti se merkitsee yhdysvaltalaisten arvopapereiden kysynnän kasvua, mutta mielenkiinto myös kehittyviä markkinoita kohtaan kasvanee. Raaka-aineita vievät kehittyvät markkinat eli esimerkiksi Brasilia ja Venäjä jäänevät tuotoissa muiden kehittyvien markkinoiden jalkoihin, mikäli raaka-aineiden hintakehitys jää, kuten uskomme, yhtä heikoksi kuin vuoden 2014 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kuva 9. Korkea kassavirta houkuttaa 10

11 EKP:n ostaessa erityyppisiä lainoja markkinoilta, niiden hinnat nousevat ja tuotot alenevat. Tämä vaikuttaa myös osakkeisiin, sillä ilmeisesti monet perinteiset joukkolainasijoittajat ovat matalampien korkotuottojen takia joutuneet lisäämään riskiä ja siirtymään jopa korkeita osinkotuottoja tarjoaviin osakkeisiin. Suomi korkean efektiivisen osinkotuoton markkinana on hyötynyt kehityksestä. Helsingissä osakkeiden kysyntä on pysynyt hyvänä, vaikka kansantaloutemme näkymät arveluttavat monia. On kuitenkin hyvä huomata, että pörssiyhtiöidemme liiketoiminnasta ehkä korkeintaan viidennes tulee vaikeuksissa olevilta kotimarkkinoilta ja monilla yhtiöillä osuus on huomattavasti pienempikin. Suomiriskisin yhtiö eli Elisa on kehittynyt tänä vuonna selvästi keskimääräistä paremmin nimenomaan korkean osinkotuotto-odotuksensa (ensi kevään osinkoennuste 5,5 % nykykurssille laskettuna) ansiosta. Euroalueella toimialoja, joiden kassavirrasta maksetaan edelleen kohtuullisesti, ovat autoteollisuus, telekommunikaatio sekä julkispalvelut. Vähemmän mielenkiintoisia sektoreita ovat kiinteistöt, elintarvike ja teknologia. 11

12 3. KASVU 2.1 Reaalitaloudet marssivat eri tahtiin Kuva 10. BKT: n vuosimuutos, % Maailmantalouden kasvu ei ole lähivuosina palaamassa finanssikriisiä edeltäneelle vahvalle, yli viiden prosentin kasvu-uralle. Arvioimme maailmantalouden tuotannon laajentuvan vuonna 2015 keskimäärin 3,5 % ja seuraavana vuonna 3,7 %. Keskuspankkien rahapolitiikka sekä öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku tukee maailmantaloutta. Toisaalta öljyn hinnan lasku lisää deflaatiovaaraa eritoten euroalueella ja Japanissa. Finanssipoliittinen pelivara on teollistuneissa maissa hyvin kapea, ja rahapolitiikan eriytyminen jatkuu. Yhdysvalloissa kasvudynamiikka on vahvistunut ja kasvupohja on entisestään laajentunut. Maan bruttokansantuote kasvaa vuonna 2015 keskimäärin 2,8 prosenttia ja seuraavana vuonna 2,7 prosenttia. Kasvua vauhdittavat yksityisen kulutuksen kasvu ja investointien laajentuminen sekä rakentamisen että teollisten investointien saralla. Yritysten luottamus on edelleen vankistunut syksyn aikana, ja yritysten kapasiteetin käyttöaste on hieman noussut. Vahva kotimaisen kysynnän dynamiikka kompensoi vientikysynnän kasvun hidastumista. Työttömyysaste pysyy hyvin matalana ja työllisyysnäkymät vahvoina, mikä vahvistaa kuluttajaluottamusta. Kuva 11. Euroalueen huoltotaseiden vuosimuutos, % 12

13 Euroalueen makrotalouden näkymät ovat haastavat. Vuonna 2015 kasvu on 0,8 % ja seuraavana 1,2 %. Talousalue on edelleen aneeminen ja kärsii mittavasta velkaongelmasta, heikosta tuottavuuden kasvusta ja talouspolitiikan sekavuudesta. Euroalueen vetokyky on hiipunut, ja erittäin huolestuttavaa on Saksan kasvun hiipuminen sekä Ranskan kompurointi. Euroalueen kasvualusta on hyvin kapea. PIIGS- maat ovat vasta osittain elpymässä mittavasta talouskurimuksestaan, ja elpyminen on haurasta. Elpyjien piikkipaikka on Irlannilla ja seuraavana on Espanja, joka on tukenut pankkisektoriaan ja lisännyt työmarkkinoiden uudistuksia. Italia ja Kreikka ovat edelleen hyvin heikkoja, ja talousreformien aikaansaaminen on vaikeaa. Finanssipolitiikan harjoittaminen saa osakseen vahvaa vastakritiikkiä. Toisaalta voidaan kysyä, miten rahapolitiikan avulla saadaan aikaiseksi nykyoloissa riittävää kasvusysäystä. Japanissa talouspolitiikka on edelleen mittavien haasteiden edessä. Vuoden lopulla brutto-kansantuote supistui rajusti, joten hallitus joutui vetämään suunnitellun ensi lokakuun arvonlisä-verotuksen korotuksen pois ja päättämään uusista vaaleista. Arvonlisäverotuksen siirtäminen vuoden 2017 alkupuolelle tukee maan kotimaista kysyntää, mutta aiheuttaa päänvaivaa julkistalouden tasa-painottamiselle. BKT:n kasvu hidastuu 0,7 %:iin vuonna 2015 ja vuonna 2016 sitä muodostuu 1,2 %. Kuva 12. BRIC maiden BKT:n kasvu, % YoY Venäjän talousnäkymät ovat hyvin synkät: öljyn maailmanmarkkinahinta ja kysyntä laskevat, rupla on romahtanut, kotitalouksien ostovoima heikkenee, pakotteet vaikeuttavat pääomamarkkinoiden toimintaa ja pääomapako on jatkunut vahvana. Keskuspankki on nostanut korkoa kiihtyneen inflaation ja romahtaneen ruplan takia. Venäjän talouden ennustaminen on nyt vaikeaa, koska maan rahoitusmarkkinat ovat kriisissä. BKT supistuu voimakkaasti (1-4%) vuonna 2015, mutta inflaatio kiihtyy yhdeksään prosenttiin. Kiinan bruttokansantuotteen kasvu hidastuu edelleen 2015 jääden 7,0 %:iin ja seuraavana vuonna 6,9 %:iin. Vientikysyntä vaikeutuu mm. heikentyneen jenin ja kotimarkkinoilla hyytyvän kiinteistösektorin takia. Keskuspankki on jatkanut talouden tukemista mm. lisäämällä ajoittain rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä ja laskemalla ohjauskorkoa viime marraskuussa. Poliittisen vakauden kannalta on hyvin oleellista, että kasvu on kestävällä pohjalla. Intian talousnäkymät ovat kohentuneet maan teollisuuspolitiikan ansiosta. Uusi hallitus ajaa sisään investointi- ja vientivetoista talouskasvua. Intian ja Kiinan kasvuero kaventuu entisestään. Intian BKT laajentuu vuonna

14 kuusi prosenttia ja seuraavan vuonna 6,5 %. Maailmankaupan hidastuminen vaikeuttaa kasvunäkymiä, mutta vastaavasti raaka-aineiden ja energian hinnan lasku hyödyttää Intiaa pitämällä inflaatio- ja korko-odotukset maltillisina. BRIC- maista Brasilian talouskasvu on Venäjän ohella selvästi heikompaa kuin verrokkiensa. Öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku heikentää vientinäkymiä ja kuuden prosentin vauhdilla laukkaava inflaatio nakertaa kotitalouksien ostovoimaa. Kiina on Brasilian suurin kauppakumppani noin 17 %:n osuudella maan kokonaisviennistä, joten Kiinan talouskasvun hidastuminen puraisee Brasiliaa. Arvioimme Brasilian bruttokansantuotteen laajentumisen jäävän vuonna 2015 yhteen prosenttiin. 2.2 Heilunta koroissa jatkuu Kuva 13. EUR Euron arvo dollaria vastaan on laskenut kesän alusta saakka. Liike on ollut suhteellisen suoraviivaista. Teknisessä mielessä liike on jatkumassa aina 1.10 tason alapuolelle, mutta sen toteutuminen vaatii toimenpiteitä EKP:n suunnasta. Korjausliike lähelle 1.29 tasoa on myös mahdollinen, mutta ei niin todennäköinen. Parin vuoden horisontilla euro laskee pariteettiin dollaria vastaan. Kiinan liityttyä elvyttäjien joukkoon tarvitaan selvää likviditeetin lisäämistä. Kuten aiemmin todettiin, kauppapainoin euron heikkeneminen on ollut vähäisempää. Odotamme EKP:n käynnistävän alkuvuodesta QE-ohjelman Saksan vastuksesta huolimatta. Sen seurauksena euro heikkenee vielä selvästi, koska pankit ja sijoittajat joutuvat hakemaan tuottoa muista maista. Tästä pitää huolen negatiivinen keskuspankkitalletuskorko. Markkinoilla on odoteltu noin 500 mrd. euron ohjelmaa, mutta edellä mainitusta syystä se voi hyvin jäädä pienemmäksi. Täytyy muistaa, että EKP:n (ja myös BOJ:n) kapasiteetti yllättää markkinat alkaa olla aika vähäinen. Tätä kehitystä voi muuttaa muutama tekijä: Euromaiden taloustilanne ei olekaan pelätyn heikko, Yhdysvallat saattaa juuttua nollakorkopolitiikkaansa ja vaihtotaseen vaje alkaa heikentää dollaria. Jos euroalue vajoaa deflaatioon, valuutta vahvistuu vääjäämättä. 14

15 Kuva 14. Pankkijärjestelmän taseet suhteessa BKT:een, USA ja euroalue Yhdysvaltain ja euroalueen elpyminen finanssikriisistä on ollut tyystin erilaista. Yhdysvalloissa pankkisektori pääomitettiin julkisen vallan toimesta nopeasti tyyliin ota tai jätä, ja jos jätät, menee toimilupa. Pankkien luotonanto elpyi odottamattoman nopeasti. Euromaissa valittiin toisin. Pankkisektori on edelleen osin halvaantuneessa tilassa, viimeisinkin stressitesti antoi liian ruusuisen kuvan pankkien toimintakyvyistä. Euroalueen toinen ongelma on pankkisektorin aivan liian suuri osuus taloudesta. Taseiden yhteenlaskettu summa on hengästyttävät 3,5 kertaa BKT:sta. Yhdysvalloissa suhdeluku on alle yksi. Euroalueen elpymistä hidastaa pankkien pääomien puute ja kyvyttömyys antaa luottoja. Osa pankeista on hyvässä kunnossa, mutta sääntely estää luotonlaajennusta. Karkeasti 80 % luotonannosta tapahtuu pankkien kautta euroalueella. Yhdysvalloissa luotot ovat suuremmassa määrin markkinaehtoisia liikkeeseenlaskuja. Tästä johtuen EKP:n käynnistämä QE-ohjelma tuskin toimii yhtä hyvin kuin Fedin vastaavat ohjelmat. Yhdysvalloissa korkotason lasku näkyy heti suoraan yritysten rahan hinnassa, euroalueella näin ei aina ole. Kuva 15. Saksan ja Yhdysvaltain 5- ja 10-vuoden korkoero Yhdysvaltain ja Saksan välinen korkoero on leventynyt selvästi. Taustalla on kasvuodotuksien erilaisuus ja odotukset Yhdysvaltain keskuspankin alkavista koronnostoista. Markkinat ovat tähän saakka hyväksyneet Fedin elvytyksen loppumisen ilman suurempia nikotuksia. Tilannetta helpottaa Japanin keskuspankin uudet toimet sekä odotukset EKP:n uusista toimista. Vuoden 2015 loppupuolella odotamme lyhemmän (2-5 vuotta) pään korkoeron edelleen leviävän, mutta pidempi 10 vuoden korkoero alkaa hivenen kapenemaan. Kehittyville talouksille Yhdysvaltain nousevat korot ja vahvistuva dollari aiheuttavat ongelmia. 15

16 Kuva 16. Italian ja Espanjan korkotasot Italian ja Espanjan korot ovat olleet selvässä laskussa. Samalla tuottoerot ydinmaihin ovat kaventuneet selvästi. Mitään taloudellista seikkaa ei kapenemisen takana ole, vaan kyseessä on markkinoiden spekulaatio QE-politiikasta sekä tuotonmetsästys. Onhan Italian velkasuhde BKT:hen edelleen 137 %, eikä Espanjakaan kauaksi jää. EKP:n QE-spekulaatiot pitävät ostointoa edelleen yllä, koska markkinoilta löytyy vielä yksi takuuostaja, keskuspankki. Tuottoerot eivät enää kapene, koska valtionlainojen ostot tapahtuvat keskuspankkiavaimen mukaisesti (kunkin maan osuus EKP:n pääomasta). Ostot eivät kohdistu pelkästään heikompiin maihin, vaan EKP ostaisi myös Saksan lainoja. Öljyn hinnanlasku antaa EKP:lle mahdollisuuden odottaa QE-ilmoituksen kanssa, varsinkin kun Saksa sitä vastustaa. Lisäksi vuoden loppupuoliskolla on hyvä mahdollisuus siihen, että eurokriisi ottaa uusia kierroksia, jolloin periferiamaiden korkotaso taatusti kärsii. Sitä ennen tuottoerot pysyvät näillä tasoilla. Tästä saatiin osviittaa lokakuun puolivälin pikku paniikin yhteydessä, kun Italian 10-vuoden korko nousi hetkessä 50 korkopistettä. 2.3 Tuloskasvua tarvitaan Kuva 17. Voittojen konsensuskasvuennusteita Suomessa, euroalueella, Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa vuosina 2014 ja 2015 Osakekurssien kannalta on olennaisempaa ymmärtää yritysten tulevan vuoden kuin menneiden voittojen kehittymistä. Yllä olevassa kuvassa on kuvailtu eri alueiden voittoennusteita. Alkavana vuonna nopeinta voittojen kasvua odotetaan euroalueella, jossa pörssiyhtiöiden tulokset kasvavat lähes viidenneksellä. Yhdysvalloissa voittojen kasvun odotetaan kasvavan hienoisesti vuoden 2014 vajaan 10 prosentin tasolta. 16

17 Suomessa pörssiyhtiöiden 2014 yhteenlasketut voitot jäävät edellisvuoden tasolle. Sen sijaan vuodelta 2015 markkinat odottavat lähes 14 prosentin tuloskasvua. Mikäli voitot jäävät heikommiksi, osakkeiden arvostustasot kiristyvät tai osakkeiden hinnat joustavat alaspäin. Jotta konsensusennusteeseen päästäisiin, pitää suomalaisten yhtiöiden onnistua voittamaan markkinoita maailmalla. Euron heikkeneminen auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Erityisen mukavaa voittojen kasvua Suomessa odotetaan mm. Valmetilta, Cargotecilta, Huhtamäeltä, Neste Oililta ja teräsyhtiöiltä. Heikompaa kehitystä odotetaan Sammolta, Fortumilta ja Orionilta Q3/2002 Q2/2003 Tulos Q1/2004 Q4/2004 Q3/2005 Pörssi Q2/2006 Q1/2007 Q4/2007 Kuva 18. Pörssiyhtiöiden tulokset ja osakekurssit Wall Streetilla Osakkeiden hinnat ovat etenkin Yhdysvalloissa vahvistuneet finanssikriisin jälkeen vauhdilla. Nopea kurssinousu on saanut monet varovaisiksi ja yhä enemmän arvaillaan osakekurssien kääntymistä laskuun. Kun pörssi-indeksin kehitystä ja yritysten toteutunutta tuloskehitystä tarkastellaan pitemmällä tähtäimellä, voidaan todeta, että osakkeiden nopea nousu on tapahtunut käsi kädessä voittojen kasvun kanssa. Jos asiaa tarkastelee pelkästään finanssikriisin jälkeiseltä ajalta, pörssin nousu on ollut ylivahvaa, mutta tällöin on huomioitava finanssikriisin yhteydessä tapahtunut pörssikurssien liiallinen lasku, mikä painoi pörssin lähtötilanteen liian matalaksi. Q3/2008 Q2/2009 Q1/2010 Q4/2010 Q3/2011 Q2/2012 Q1/2013 Q4/2013 Q3/2014est Kuva 19. Hyviä tulosraportteja heinä syyskuussa 17

18 Lokakuussa osakkeet niiasivat nopeasti, kun markkinoilla huolestuttiin Ukrainasta, maailman talouskasvusta ja osakkeiden arvostustasoista. Pudotus jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä se osui yritysten tulosjulkistuskauteen, ja raportoidut tulokset osoittautuivat yllättävän hyviksi. Yhdysvalloissa noin 70 prosenttia yhtiöistä kertoi tehneensä odotuksia paremman tuloksen. Osuus on selvästi suurempi kuin pitkäaikainen keskiarvo, joten huoli osakkeiden yliarvostuksesta haihtui. Vuoden takaiseen verrattuna marginaalit ovat Yhdysvalloissa parantuneet mm. informaatioteknologiassa, perusteollisuudessa, teollisuustuotteissa ja terveydenhoidossa. Sen sijaan etenkin telekommunikaatioyhtiöiden marginaaleissa on nähty painetta, mikä on näkynyt Wall Streetilla muita toimialoja vaatimattomampana kurssikehityksenä. Suomessa ilahduttavista tuloksista kertoivat mm. UPM Kymmene, Neste Oil, PKC Group, Valmet, Nokia ja Tieto.Tulokset on viimeaikaiseen tapaan tehty pääasiassa kustannuksia karsimalla, sillä myynnin kasvu on ollut edelleen vaatimatonta. Toisaalta kasvun lähtiessä käyntiin toden teolla yritykset ovat hyvässä kunnossa ja tuloskasvu saattaa yllättää positiivisesti. Käänne voi olla niin nopea, että hitaammat jäävät äärimmilleen trimmattuina lähtötelineisiin. Kuva 20. Öljyn ja eräiden euroalueen toimialojen osakekurssien välinen korrelaatio viimeisten 12 kk aikana. Viimeisen vuoden aikana öljyn hinta on laskenut voimakkaasti. Lasku on tapahtunut kokonaisuudessaan heinäkuun lopun jälkeen. Tarkasteltaessa öljyn hinnan ja euroalueen toimialojen kehityksen välistä korrelaatiota voimme todeta, että öljyn halpenemisesta hyötyviä toimialoja ovat terveydenhoito, pankit, vakuutus ja teknologia. Auto- ja kemianteollisuus kärsivät tilanteesta, mikä on yllättävää, parantaahan polttoaineiden halpeneminen kuluttajien ostovoimaa, ja sen luulisi kasvattavan autojen kysyntää. Öljy on kemianteollisuudessa tärkeä raaka-aine ja sen halpeneminen parantaa yhtiöiden kannattavuutta. Ilmeisesti tältä osin öljyn halpeneminen tulkitaan merkiksi vaisusta kysynnästä. 18

19 4. RISKIÄ VAI EI? 4.1. Suomen riskiprofiili noussut Kuva 21. Suomen vaihtosuhde ja palkat sekä palkkaluonteiset maksut Suomen bruttokansantuote jää nollakasvuun vuonna 2015 ja seuraavana vuonna kasvua kertyy 1,0 %. Kasvunäkymät seuraaville lähivuosille ovat hyvin vaimeat. Riskinä on, että tämäkään kasvu ei toteudu, vaan taloutemme supistuu ensi vuonna neljättä vuotta peräkkäin. Suomen BKT on vuoden 2007 tasolla. Kilpailukykymme on heikentynyt, koska tuottavuutemme kasvu on riittämätöntä suhteessa kustannuskehitykseen. Teollisuuden jalostusarvo on laskenut ja pääomakanta rapautuu. Vaihtosuhteemme on heikentynyt, mutta kustannuskehitysemme on kiihtynyt. Inflaatio on keskimäärin 1,2 % seuraavan kahden vuoden aikana, mikä on kuitenkin enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Työllisyys heikkenee edelleen ja työttömyysaste nousee yhdeksän prosentin tuntumaan. Suomella on kaksoisalijäämä, ja koko kansantaloutemme ansainta on vähäisempää kuin kokonaiskulutuksemme. Kyky investoida heikkenee jatkuvasti. Lyhyellä aikajänteellä kilpailukyvyn kohentaminen edellyttää työvoimakustannusten erittäin maltillista kehitystä ja kotimaisen ostovoiman turvaamista tuloveroalennuksin. Maan hallituksen pidemmän aikajänteen toimenpidelistalla on viedä rakennepaketti loppuun ja vahvistaa uutta teollista pohjaa panostamalla tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin. Pysyvämpää viennin kohentumista joudutaan odottamaan vuoden 2015 loppuun saakka päävientimarkkinoidemme hidastuneen talouskasvun johdosta. Suomen julkisen velan osuus BKT:stä nousee 64,0 %:iin ja budjettivaje on 2,6 %:iin bruttokansantuotteesta. Nykysillä toimenpiteillä ja kasvunäkymillä julkistalouden velkamarssi ei laske riittävästi. Julkisen talouden koko suhteessa heikentyneeseen yksityisen sektoriin on liian suuri. Yksityisen sektorin työllisyys on laskenut jatkuvasti, mutta julkisen sektorin työpanos on kasvanut lähes 60 %. Samaan aikaan työn tuottavuus on laskenut. 19

20 Taulukko 1. Maailmantalouden riskit Positiiviset makroriskit Negatiiviset makroriskit *Geopoliittisen jännitteen väheneminen *Yhdysvaltain arvioitua vahvempi kasvu *Euroalueen kasvupolitiikan vahvistuminen *Öljyn hinnan laskun jatkuminen *Rakennemuutokset Italiassa ja Ranskassa etenevät *Kiinan arvioitua ripeämpi kasvu *Geopoliittisten jännitteiden laajentuminen *Rahoitusmarkkinoiden epävakaus, riskinottohalukkuuden vaimentuminen *Kiinan hard landing *Yhdysvaltain poliittinen pattitilanne *Keskuspankit epäonnistuvat *Liian tiukka talouspolitiikka, euroalueen rakenneuudistukset eivät etene 4.2 Epävarmuus kasvaa Annual yield (%) BB B BB vs B (iboxx) Kuva 22. Euroalueen BB ja B (lähde: Swedbank) Yrityslainojen kehitystä leimaa edelleen tuoton metsästys. Investment Gradelainojen tuotot ovat painuneet hyvin mataliksi, ja se on pakottanut sijoittajat siirtymään luottokäyrällä eteenpäin BB ja B luokkiin. Molempien luokkien tuottoerot supistuivat aina kesän loppupuolelle saakka, mutta syksyllä kehitys muuttui. BB lainat jatkoivat suhteellisen rauhallista kehitystä, mutta lokakuun puolivälin tienoilla B luokitellut lainat kärsivät turbulenssista selvästi enemmän kuin BB lainat. Tilanne on normalisoitumassa, mutta valikoidut B luokitellut lainat ovat houkuttelevia BB luokiteltuihin verrattuna. Uusemissioiden tilanne saattaa muuttua jatkossa. Tähän saakka liikkeeseen lasketut lainat ovat olleet varsin runsaasti ylimerkittyjä, mutta odotamme tilanteen rauhoittuvan keväällä. Lainat eivät jatkossa enää tuota nykyisen kaltaisesti heti emission jälkeen, eikä niitä enää ylimerkitä yhtä massiivisesti Esimerkiksi joulukuussa Volvon 5,5 vuoden ja 8,25 vuoden hybridit: yhteensä 1,5 mrd. euroa, tarjouksia yli 7 mrd. euroa. Hybridilainojen liikkeeseenlaskut saattavat lisääntyä pääomataseen parantelujen myötä. 20

21 Loppuvuonna 2015 euromaiden jännitteet saattavat lisääntyä ja se näkyy riskisempien lainojen tuottojen levenemisenä. Myös pörssikurssien kehitys näkyy heti varsinkin high yield lainoissa. Kuva 23. Yhdysvaltain High Yield lainojen tuottoero Yhdysvalloissa kesä- heinäkuusta eteenpäin ulosvirtaus high yield-rahastoista on ollut lähes jatkuvaa, muutamia positiivisia viikkoja lukuun ottamatta. Tälle on kaksi erillistä selittäjää. Ensinnäkin sijoittajat pelkäävät keskuspankin koronnostoja, ja toiseksi liuskeöljy-yhtiöt ovat kärsineet selvästi öljyn hinnan laskusta. Liuskeöljy-yhtiöiden lainojen hinnat ovat pudonneet keskimäärin 9,5 %, muu HY-indeksi vain 1,5 %. On selvää, että luottotapahtumat (default) ovat kasvussa, semminkin jos öljyn hinta jatkaa laskua. Tietyillä alueilla tuotantokustannusten break even on noin 60 USD/tynnyri, joten aivan tuulesta temmattuja huolet eivät ole. Yrityslainamarkkinat ovat viimeiset vuodet hyötyneet poikkeuksellisen matalista konkurssiluvuista. Varsinkin Yhdysvalloissa uusien öljy-yhtiöiden mahdolliset luottotapahtumat voivat muuttaa kuvaa. Myös Fedin koronnostot heikentävät heikoimpien yritysten rahoitusasemaa. Tämän seurauksena sijoittajille voi tulla epämiellyttävänä yllätyksenä, että high yield lainoista voi kärsiä myös pääomatappioita, osin tai jopa kokonaan. Tämä vaikuttaa lainojen hinnoitteluun viimeistään vuoden 2015 loppupuoliskolla. Euromaiden lainat ovat vielä keskuspankin suojeluksessa. Kuva 24. RUB-USD ja WTI-öljy 21

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/212 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.9.212 1 Euro & talous 4/212 sisältö Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Suhdannetilanne, maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 7 (viikko 13) Tehtävä 1 a) Tapahtuu siirtymä pisteestä A pisteeseen B. Jos TR-käyrä on vaakasuora, niin IS-käyrän siirtyminen oikealle ei

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet

Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet Seppo Honkapohja Bank of Finland Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet Teollisuuspäivä 29.9.2016 29.9.2016 Unrestricted 1 Teemat Kansainvälisen talouden näkymät epävarmat EKP:n rahapolitiikka

Lisätiedot

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Talousvaliokunnan seminaari 20.4.2005 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Piirteitä maailmantalouden kehityksestä Globaalinen osakekurssien

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET. Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander

HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET. Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander KANSANTALOUDEN ONGELMAT Suomen BKT on edelleen vuoden 2007 tason alapuolella Modernin historian

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Talouden näkymät Toukokuu 2014 Ekonomistit 13.5.2014

Talouden näkymät Toukokuu 2014 Ekonomistit 13.5.2014 Talouden näkymät Toukokuu 2014 Ekonomistit 13.5.2014 Twitter: @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymät - yhteenveto Maailmankauppa ja teollisuustuotanto olivat 3 %:n kasvussa kuluvan vuoden alussa. Suhdannekyselyt

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Erkki Liikanen Bank of Finland. Talouden näkymistä

Erkki Liikanen Bank of Finland. Talouden näkymistä Erkki Liikanen Bank of Finland Talouden näkymistä 29.9.2016 1 Kansainvälisen talouden näkymät epävarmat 29.9.2016 Erkki Liikanen Suomen Pankki Finlands Bank Bank of Finland 2 Osa epävarmuustekijöistä on

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Suomen Pankki Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Euro ja talous 1 Euroalueen talousnäkymistä ja EKP:n neuvoston rahapoliittisista päätöksistä viime torstaina 2 Euroalueen kasvunäkymät Euroalueen kasvun

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen haasteet

Talouden näkymät ja Suomen haasteet Talouden näkymät ja Suomen haasteet Juhlaseminaari Suomen talous ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa Raahesali 12.12.2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Finanssikriisi jättänyt pitkän

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka Katsaus maan ja maaseudun tilanteeseen ja tulevaisuuteen Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka 31.1.2014 Lähtökohdat vuodelle

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

Kuinka ratkaista eurokriisi?

Kuinka ratkaista eurokriisi? Kuinka ratkaista eurokriisi? Ratkaisuja maailmantalouden kriisiin 10.9. 8.10.2012 Helsingin suomenkielinen työväenopisto 1 Luennon sisältö 1. Miten eurokriisiin ajauduttiin? 2. Miten kriisiä on yritetty

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Talouden näkymät Helmikuu 2016. Ekonomistit

Talouden näkymät Helmikuu 2016. Ekonomistit Talouden näkymät Helmikuu 216 Ekonomistit Talouden näkymät - yhteenveto Maailmantalous kasvaa edelleen verkkaista tahtia kuluvana vuonna. Kasvu perustuu ennen kaikkea kulutukselle ja palveluille. Maailmankaupan

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Suhdannekatsaus 2/2015:

Suhdannekatsaus 2/2015: Suhdannekatsaus 2/2015: Joulukuu 2015 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja Jari Järvinen & Timo Vesala LähiTapiola Varainhoito 1 Sisältö: Maailmantalouden näkymät Suomen

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1 Avain Suomen velkaongelmien ratkaisuun: uskottava kasvustrategia Sijoitusmessut 2014, Tampere-Talo Ekonomisti Timo Vesala, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja 28.3.2014

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista Hannu Viertola Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 29.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 2 Vuosityöajan pidentämisen dynaamisista vaikutuksista

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot