MARKKINAKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINAKATSAUS 22.12.2014"

Transkriptio

1 MARKKINAKATSAUS Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää oikeina ja luotettavina. Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa elektronisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muuten tallentaa, ilman Varainhallinta Tresor Oy:n kirjallista lupaa. Varainhallinta Tresor Oy:n palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa katsauksessa esitettyjen tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, joita tämän katsauksen käytöstä mahdollisesti aiheutuu.

2 SISÄLTÖ: 1. YHTEENVETO...3 KANSANTALOUDET...3 KORKOMARKKINAT...3 OSAKEMARKKINAT KESKUSPANKIT Inflaatio-odotuksia ja deflaatioriskiä Keskuspankit vievät korkoja Pörssit janoavat elvytystä KASVU Reaalitaloudet marssivat eri tahtiin Heilunta koroissa jatkuu Tuloskasvua tarvitaan RISKIÄ VAI EI? Suomen riskiprofiili noussut Epävarmuus kasvaa Osakemarkkinoiden vaihteleva riskikuva

3 1. YHTEENVETO Kansantaloudet Inflaationäkymät ovat hyvin maltilliset raaka-aineiden hintojen laskun hitaan kasvun ansiosta. Yhdysvalloissa inflaatio-odotukset vahvistuvat, mutta euroalueella deflaatioriski on kasvanut. Maailmantalouden kasvu-ura kohenee maltillisesti. Kasvumoottori on Yhdysvallat, sillä muissa teollistuneissa maissa taloudellinen toimeliaisuus on epävarmalla alustalla. Kehittyvistä maista Intian kasvu kohentuu, Kiinan hidastuu ja Brasilian jää hyvin vaatimattomaksi. Venäjän talous on suurissa ongelmissa ja tuotanto supistuu. Euron heikentyminen ja öljyn hinnan lasku ovat euroalueelle myönteisiä tekijöitä, jälkimmäinen koko maailmantaloudelle. Euroalueen talousnäkymät ovat valjut, sillä ongelmamaiden kasvu on edelleen hauraalla alustalla, ja talouspolitiikan uskottavuus ja toimintamallit eivät ole johtaneet kasvun näkökannalta toivottuun tulokseen. Suomessa ongelmat johtuvat yhä enemmän kotikutoisista tekijöistä: yritysten investointihalukkuus on laskenut, kotitalouksien ostovoima hiipunut ja talouden toimijoiden luottamus heikentynyt. Riskinä on, että poliittinen päätöksenteko jumiutuu entisestään ja hienoinekin kasvun pilkahdus sammuu heikon vientikysynnän ja epätyydyttävän kilpailukykymme takia. Euron heikentyminen ja öljyn hinnan lasku ovat myönteisiä tekijöitä. Työttömyysaste nousee kuitenkin yhdeksän prosentin tuntumaan. Velkaantuminen jatkuu ja rakenteellinen alijäämämme ylittää 0,5 % Suomen bruttokansantuotteesta. Suomella on edelleen kaksoisalijäämä, ja pääomakantamme on supistunut ja vanhentunut. Hidas talouskasvu, rakenteelliset ongelmat ja haastava toimintaympäristö altistavat Suomen ulkoisille häiriöille ja rahoitusolojen kiristymiselle. Korkomarkkinat Keskuspankit hakevat uusia asemia maailmassa, onko käynnissä julistamaton valuuttasota? Suuret keskuspankit ovat ajaneet itsensä tilanteeseen, jossa niiden on varottava normalisoivia toimenpiteitä. Markkinavolatiliteetin kasvu heikentää elpymistä. EKP haluaa käynnistää valtionlainojen osto-ohjelman Saksan vastustuksesta huolimatta. Moraalikatoa pelätään eikä syyttä. Odotamme ohjelman toteutuvan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Korot nousevat Yhdysvalloissa, euroalueella pysytään kutakuinkin nykyisellään. Likviditeetin lisäys euroalueella aiheuttaa siirtymää ulkomaisiin sijoituskohteisiin negatiivisen talletuskoron takia. Euro heikkenee dollaria vastaan, muut liikkeet riippuvat ao. maiden keskuspankkien elvytystoimista. Näillä kasvuodotuksilla se tuskin häiritsee Yhdysvaltoja. Tuoton metsästys korko- ja osakemarkkinoilla jatkuu, mutta selvästi aiempaa varovaisemmin. Volatiliteetti lisääntyy. 3

4 Yrityslainojen laadun painotus lisääntyy. Mahdolliset liuskeöljy-yhtiöiden luottotapahtumat lisäävät yhtiöiden välistä erottelua ja muistuttavat markkinoita siitä, että konkurssitkin ovat mahdollisia. Periferiamaiden valtionlainojen suhteellinen hyöty pienenee, varsinkin jos EKP aloittaa elvytysohjelman. Toki ne säilyvät ainakin aluksi tuotonmetsästyksen kohteina. Emme sulje pois eurokriisi 2 vaihtoehtoa. Jännitteet kasvavat vuoden 2015 loppua kohden, varsinkin jos kasvun käynnistyminen epäonnistuu. Kreikalle voi tapahtua mitä vain. Kehittyvien maiden tilanne kärsii nousevista USD-koroista, vahvistuvasta dollarista sekä raaka-ainehintojen heikosta kehityksestä. Raaka-ainemarkkinat kärsivät kysynnän heikkoudesta. Pientä paranemista on odotettavissa, mutta sekin tasaantuu 2016 loppuun mennessä. Venäjä nykyisellään on arvaamaton riskipesäke. Osakemarkkinat Keskuspankin määrällisen elvytyksen lopettamisen jälkeen pahimmat markkinapelot eivät ole Yhdysvalloissa toteutuneet. Talouden perusta on niin vahva, että pörssikurssien nousuun ei enää tarvita ulkopuolista apua. Elvytyskierrossa seuraavaksi on vuorossa EKP. Valtionlainojen ostojen aloittaminen saisi osakkeet lentoon. Osa korkosijoittajista on siirtänyt sijoituksiaan hyvän osinkotuoton osakkeisiin. Suomi on mielenkiintoinen kohde, sillä täällä pörssi kehittyy vähäisen kotimarkkinariippuvuuden takia kansantaloutta paremmin. Alkavana vuonna EKP:n ja Japanin keskuspankin luoma lisälikviditeetti menee osittain myös Yhdysvaltoihin ja raaka-aineista riippumattomille kehittyville markkinoille. Osakekursseissa on sisällä reipas tuloskasvu alkaneena vuonna. Ennusteen toteutuminen tai selkeä merkki maailmantalouden kasvun kiihtymisestä seuraavina vuosina vaaditaan osakkeiden nousun jatkumiselle. Heinä syyskuun tulosraportit ovat kertoneet yhtiöiden hyvän tuloskehityksen jatkuneen. Öljyn hinnanlaskun vaikutus pitäisi olla pelkästään positiivista, mutta sen pelätään olevan merkki vaimeasta kysynnästä ja lisäävän deflaatiovaaraa. Osakkeiden arvostusmittareista on vaikeaa löytää yksiselitteistä ohjetta siihen, pitääkö osakeriskiä lisätä vai vähentää. Ulkomaisen hajautuksen lisäämisellä osakesalkun riski todennäköisesti pienenee, mutta tuottoon ei sillä juuri ole vaikutusta. Suomessa pörssi nakuttelee vuoden korkeimmilla tasoilla suuryhtiöiden ansiosta. Markkina-arvoltaan pienemmistä yhtiöistä kärsivällinen sijoittaja voi löytää mukavia yllättäjiä. Pörssien ennätystasot siirtävät laskumarkkinoihin siirtymisen ainakin puolen vuoden päähän. Siihen asti on tärkeää kerätä parhaat tuotot visusti talteen, sillä ilman niitä pitkänkin ajanjakson kehitys jää heikoksi. 4

5 Taulukko 1. Varainhallinta Tresor Oy:n ennusteet Korot Fed Funds 0-0,25 0,25 1 EKP:n ref. Korko 0,05 0,05 0,05 USA 2 vuotta 0,63 0,95 1,50 Euro 2 vuotta -0,08-0,1 0 USA 5 vuotta 1,65 1,75 2,25 Euro 5 vuotta 0,07 0,10 0,25 USA 10 vuotta 2,21 2,50 2,80 Euro 10 vuotta 0,62 0,80 1,10 Valuutat EUR/USD 1,227 1,15 1,10 USD/JPY 119, Osakkeet OMX Helsinki Cap EuroStoxx S&P BRIC 40 *) *) S&P BRIC 40; Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan osakemarkkinoita kuvaava indeksi 5

6 2. KESKUSPANKIT 1.1 Inflaatio-odotuksia ja deflaatioriskiä Kuva 1. Kuluttajahintojen vuosimuutos, % Inflaationäkymät ovat vuonna 2015 globaalisti matalia. Tasainen reaalitalouden kasvu, raaka-aineiden vaimeneva hintakehitys ja tuotantotekijöiden vajaakäyttö pitävät inflaatiokehityksen normaalia matalampana. Teollisuuden raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat eivät juuri nouse vaimentuvan reaalitalouden kasvun seurauksena Kiinassa, Japanissa ja euroalueella. Yhdysvalloissa inflaatio-odotukset kiihtyvät vahvistuvan talouskasvun seurauksena. Tuotannontekijöitä otetaan entistä enemmän käyttöön, mikä kiihdyttää sekä kysyntä- että kustannusperäistä inflaatiota. Vaikka maan tuottavuuden kasvu on ollut vahvaa, uskomme sen hieman hidastuvan. Palkkojen nousuvauhti on ollut toistaiseksi vaimeaa suhteessa työttömyyden laskuun, koska työvoiman tarjonta on suotuisten olosuhteiden takia kasvanut. Euroalueen ja Japanin hintavakaus on edelleen uhattuna. Euroalueella pelko on jo osittain muuttunut todelliseksi hintojen laskuksi, kuten Italiassa ja Kreikassa tapahtui vuoden 2014 lopulla. Koko euroalueen kuluttajahintojen nousuvauhti on edelleen hidastunut. Vuonna 2015 hinnat nousevat keskimäärin 0,3 % ja seuraavana vuonna 1,0 %. Näköpiirissä ei ole inflaation kiihtymiseen liittyviä riskejä euron viimeaikaisesta heikentymisestä huolimatta, päinvastoin. Kuva 2. Euroalueen luotonannon vuosimuutos, % 6

7 Euroalueella sekä ohjaus- että reaalikorot ovat ennätyksellisen matalalla tasolla ja rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä on lisätty. Keskuspankki kasvattaa tasettaan, ja luo pankeille erilaisia keskuspankkirahoituksen helpotuksia. Rahaperustan kasvu ei ole kuitenkaan muuttunut kasvaneeksi rahan määräksi kansantaloudessa. Pankkien luotonanto yrityksille ja julkiselle sektorille on vähentynyt. Yritykset eivät joko saa tai halua luottoa. Pankkien haluttomuus lainata rahaa johtuu haluttomuudesta kantaa riskiä, toisaalta yritysten investointinäkymät ovat hyvin vaimeat. Rahoituksen välitys ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille ei toimi, mikä hidastaa investointikysynnän kasvua. 1.2 Keskuspankit vievät korkoja Kuva 3. Keskuspankkien taseita Määrällinen elvytys (Quantitative Easing, QE) on ollut käynnissä keskeisimmissä keskuspankeissa jo vuosia. Yhdysvaltain keskuspankki Fed lopetti viimeisimmän elvytysohjelmansa odotetusti lokakuussa. Fedin tase käytännössä kaksinkertaistui vuoden 2011 alkuun nähden. Japani on myös kiihdyttänyt Abenomicsiksi kutsuttua elvytysohjelmaansa. Heikohkojen talouslukujen jälkeen ohjelmaa kiihdytettiin, ja jeni on sen myötä heikentynyt edelleen. EKP:n elvytysohjelmat ovat tähän saakka epäonnistuneet, ja sen tase on supistunut lähelle alkuperäistä kokoaan. Epätoivottu inflaatiokehitys (= lähes deflaatio) ja pitkään jatkunut euron vahvuus saivat EKP:n viimein toimiin. Uudet ohjelmat pitivät sisällään 4 vuoden TLTRO (Targeted Long Term Repo Operations) lainat, ja sen lisäksi on aloitettu vakuudellisten asuntolainojen (Covered Bonds) ja paketoitujen lainojen (ABS) ostot. Tavoitteena on kasvattaa tasetta 1000 mrd. eurolla takaisin vuoden 2012 tasolle. Kuva 4. EKP:n uusien toimien määriä (TLTRO, CB, ABS) 7

8 Markkinoilla - myös EKP:ssa - huomattiin nopeasti, etteivät toimet riitä tämän tavoitteen saavuttamiseen, joten uusia keinoja haetaan kuumeisesti. TLTRO lainat voidaan maksaa ennenaikaisesti takaisin, joten EKP ei itse hallitse tasettaan täysin. Myös aiemmin liikkeelle lasketut LTRO-ohjelmat erääntyvät nopeasti, eivätkä uudet TLTRO-lainat kata tätä vielä. Lisäkeinoja mietitään; vaihtoehtona on yrityslainojen, pankkien taselainojen ja lopulta valtionlainojen osto markkinoilta. Viimemainitusta ei ole vielä täyttä yksimielisyttä, koska Saksa vastustaa sitä voimakkaasti. He näkevät, että eteläisen euroalueen maiden tulisi tehdä ensin rakenteellisia muutoksia, muutoin moraalikato uhkaa. Väite ei ole täysin vailla pohjaa. Ilman rakenteellisia uudistuksia ei elpymiselle ole tilaa, oli likviditeettiä kuinka paljon tahansa. Saksan yli on viime aikoina kävelty usein, joten pidämme valtionlainojen osto-ohjelmaa jokseenkin todennäköisenä vuoden 2015 alkukuukausina Kuva 5. Euron kauppapainotteinen indeksi Koska useat maat Yhdysvaltoja lukuun ottamatta elvyttävät tavalla tai toisella, on markkinoille muodostunut tilanne, jota voisi kutsua julistamattomaksi valuuttasodaksi. Kauppapainotteisella indeksillä tarkasteltuna euron heikkeneminen ei ole ollut riittävää, onhan EKP:n tärkein lausumaton tavoite heikentää euroa. Japani elvyttää, Kiinakin elvyttää ja myös osa Aasian maista on tulossa mukaan elvytykseen. Jotta euro heikentyisi edelleen, on EKP:n lisättävä kierroksia lisää omaan QE-ohjelmaansa. Aasian keskuspankkien elvytystoimet lisäävät välittömästi deflaatiopaineita kehittyneissä talouksissa. EKP ei voi kauaa odotella, ja ainoa todella tehokas keino on valtionlainojen QE-ohjelma. Kuva 6. Saksan 2- ja 10-vuoden korot 8

9 Korkokuva on kahtiajakoinen. Yhdysvalloissa keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa kesän alussa. Keskuspankin retoriikka on selvästi aiempaa haukkamaisempaa. Kasvu on toistaiseksi terveellä pohjalla ja öljyn hintakehitys lisää kuluttajien kierroksia. Toisaalta vahvistuva dollari helpottaa Fedin tilannetta. Se voi aivan hyvin siirtää nostoa syksyyn, mutta silloin nostotahti on kiivaampi. Markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä keskuspankin omaa ohjausta hitaampaa koronnostotahtia, mikä ei historian valossa yleensä ole viisasta. Odotamme Fedin ohjauskoron olevan noin prosentissa vuoden 2015 lopulla ja noin 3,5 4 prosenttia vuoden 2016 lopulla. 2-5 vuoden korot nousevat nopeammin kuin 10 vuoden ja pidempien periodien korot.10 vuoden korko olisi Yhdysvalloissa hieman vajaat 3 prosenttia vuoden 2015 lopussa. EKP ei koske ohjauskorkoon vuoden 2015 aikana. Päinvastoin, se pyrkii lisäämään likviditeettiä deflaatiouhan poistamiseksi. Kukaan ei halua Japanin 20-vuotista deflaatiokierrettä vastaavaa tilannetta. Valtionlainojen korot pysyvät alhaalla ja todennäköisimmin laskevat hivenen aina 5 vuoteen saakka. Pitkät korot seurailevat varovaisesti Yhdysvaltojen korkokehitystä, mutta 10 vuoden korko Saksassa tuskin nousee paljoa yli prosentin vuoden 2015 loppuun mennessä. Pankit joutuvat jatkossa sijoittamaan entistä enemmän ylijäämälikviditeettiään ulkomaille, ja se heikentää euroa toivotusti. 1.3 Pörssit janoavat elvytystä S&P500 kuluttajaluottamus Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/ Kuva 7. Kuluttajaluottamus ja pörssikurssit Yhdysvalloissa Yhdysvalloissa pörssikurssit heijastelevat varsin tarkasti kuluttajaluottamuksen kehitystä. Finanssikriisin jälkeen keskuspankki aloitti määrällisen elvytyksen ja sen heijastusvaikutukset ovat ylettyneet kuluttajaluottamukseen asti. Yritysten tilanne on parantunut, mikä on vähentänyt työttömyyttä. Kansalaisten asuntovarallisuuden arvo on kasvanut finanssikriisin synkimmistä vaiheista, ja se on virkistänyt rakennussektoria. Avainkysymys on, kantavatko talouden siivet jatkossa ilman keskuspankin apua? Ensimmäiset tiedot Fedin toimien loppumisen jälkeen viittaavat taloudellisen toimeliaisuuden jatkumiseen, mikä parantaisi luottamusta edelleen. Tämä lupaa osakekursseille hyvää. Deflaation torjunta on tärkeää, myös osakemarkkinoiden arvostustasojen kannalta. Vuosi sitten ilmestyneessä markkinakatsauksessamme kerroimme, kuinka osakkeiden arvostustasot ovat matalimmillaan negatiivisen reaalikoron eli käytännössä deflaation vallitessa. Korkojen nousu nostaa myös osakkeiden arvostustasoja, vaikka yritysten voittotasot pysyisivät ennallaan. Vasta 9

10 kun korkotaso nousee tasolle, jossa se on aito vaihtoehto osakkeille, arvostustasot kääntyvät hienoiseen laskuun. Korot tuskin nousevat houkuttelevalle tasolle vielä alkavana vuonna. Markkinoiden mielestä keskuspankkien puuttuminen taloudelliseen kehitykseen ei enää ole niin tuomittavaa kuin vielä muutama vuosi sitten. Etenkin euroalueella pörssikurssit ottavat takapakkia aina, kun EKP näyttää puhuvan enemmän kuin tekevän. Mutta kun EKP aloitti yrityslainojen ostot, osakkeet kallistuivat. Valtionlainojen ostojen aloittaminen olisi osakesijoittajille lottovoitto. Uskomme tämän toteutuvan alkavan vuoden aikana. Myös Kiinan ja Japanin elvytysohjelmista tuleva ylimääräinen likviditeetti korvaa Fedin elvytyksestä vetäytymisen. Kuva 8. Kehittyvät markkinat ja dollari Osta kehittyvien markkinoiden osakkeita silloin, kun dollari heikkenee ja myy ne dollarin vahvistuessa. Tämän nyrkkisäännön toimivuuden voi tarkastaa yllä olevasta kuvasta. Varsin voimakas konsensusodotus on, että dollari vahvistuu alkavana vuonna merkittävästi ja tämän pitäisi merkitä keskimäärin huonoa kehittyvien markkinoiden osakkeille. On mahdollista, että EKP:n ja Japanin ensi vuonna markkinoille pumppaama ylimääräinen likviditeetti ei jää kotimarkkinoille, vaan se lähtee etsimään tuottoja muualta. Perinteisesti se merkitsee yhdysvaltalaisten arvopapereiden kysynnän kasvua, mutta mielenkiinto myös kehittyviä markkinoita kohtaan kasvanee. Raaka-aineita vievät kehittyvät markkinat eli esimerkiksi Brasilia ja Venäjä jäänevät tuotoissa muiden kehittyvien markkinoiden jalkoihin, mikäli raaka-aineiden hintakehitys jää, kuten uskomme, yhtä heikoksi kuin vuoden 2014 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kuva 9. Korkea kassavirta houkuttaa 10

11 EKP:n ostaessa erityyppisiä lainoja markkinoilta, niiden hinnat nousevat ja tuotot alenevat. Tämä vaikuttaa myös osakkeisiin, sillä ilmeisesti monet perinteiset joukkolainasijoittajat ovat matalampien korkotuottojen takia joutuneet lisäämään riskiä ja siirtymään jopa korkeita osinkotuottoja tarjoaviin osakkeisiin. Suomi korkean efektiivisen osinkotuoton markkinana on hyötynyt kehityksestä. Helsingissä osakkeiden kysyntä on pysynyt hyvänä, vaikka kansantaloutemme näkymät arveluttavat monia. On kuitenkin hyvä huomata, että pörssiyhtiöidemme liiketoiminnasta ehkä korkeintaan viidennes tulee vaikeuksissa olevilta kotimarkkinoilta ja monilla yhtiöillä osuus on huomattavasti pienempikin. Suomiriskisin yhtiö eli Elisa on kehittynyt tänä vuonna selvästi keskimääräistä paremmin nimenomaan korkean osinkotuotto-odotuksensa (ensi kevään osinkoennuste 5,5 % nykykurssille laskettuna) ansiosta. Euroalueella toimialoja, joiden kassavirrasta maksetaan edelleen kohtuullisesti, ovat autoteollisuus, telekommunikaatio sekä julkispalvelut. Vähemmän mielenkiintoisia sektoreita ovat kiinteistöt, elintarvike ja teknologia. 11

12 3. KASVU 2.1 Reaalitaloudet marssivat eri tahtiin Kuva 10. BKT: n vuosimuutos, % Maailmantalouden kasvu ei ole lähivuosina palaamassa finanssikriisiä edeltäneelle vahvalle, yli viiden prosentin kasvu-uralle. Arvioimme maailmantalouden tuotannon laajentuvan vuonna 2015 keskimäärin 3,5 % ja seuraavana vuonna 3,7 %. Keskuspankkien rahapolitiikka sekä öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku tukee maailmantaloutta. Toisaalta öljyn hinnan lasku lisää deflaatiovaaraa eritoten euroalueella ja Japanissa. Finanssipoliittinen pelivara on teollistuneissa maissa hyvin kapea, ja rahapolitiikan eriytyminen jatkuu. Yhdysvalloissa kasvudynamiikka on vahvistunut ja kasvupohja on entisestään laajentunut. Maan bruttokansantuote kasvaa vuonna 2015 keskimäärin 2,8 prosenttia ja seuraavana vuonna 2,7 prosenttia. Kasvua vauhdittavat yksityisen kulutuksen kasvu ja investointien laajentuminen sekä rakentamisen että teollisten investointien saralla. Yritysten luottamus on edelleen vankistunut syksyn aikana, ja yritysten kapasiteetin käyttöaste on hieman noussut. Vahva kotimaisen kysynnän dynamiikka kompensoi vientikysynnän kasvun hidastumista. Työttömyysaste pysyy hyvin matalana ja työllisyysnäkymät vahvoina, mikä vahvistaa kuluttajaluottamusta. Kuva 11. Euroalueen huoltotaseiden vuosimuutos, % 12

13 Euroalueen makrotalouden näkymät ovat haastavat. Vuonna 2015 kasvu on 0,8 % ja seuraavana 1,2 %. Talousalue on edelleen aneeminen ja kärsii mittavasta velkaongelmasta, heikosta tuottavuuden kasvusta ja talouspolitiikan sekavuudesta. Euroalueen vetokyky on hiipunut, ja erittäin huolestuttavaa on Saksan kasvun hiipuminen sekä Ranskan kompurointi. Euroalueen kasvualusta on hyvin kapea. PIIGS- maat ovat vasta osittain elpymässä mittavasta talouskurimuksestaan, ja elpyminen on haurasta. Elpyjien piikkipaikka on Irlannilla ja seuraavana on Espanja, joka on tukenut pankkisektoriaan ja lisännyt työmarkkinoiden uudistuksia. Italia ja Kreikka ovat edelleen hyvin heikkoja, ja talousreformien aikaansaaminen on vaikeaa. Finanssipolitiikan harjoittaminen saa osakseen vahvaa vastakritiikkiä. Toisaalta voidaan kysyä, miten rahapolitiikan avulla saadaan aikaiseksi nykyoloissa riittävää kasvusysäystä. Japanissa talouspolitiikka on edelleen mittavien haasteiden edessä. Vuoden lopulla brutto-kansantuote supistui rajusti, joten hallitus joutui vetämään suunnitellun ensi lokakuun arvonlisä-verotuksen korotuksen pois ja päättämään uusista vaaleista. Arvonlisäverotuksen siirtäminen vuoden 2017 alkupuolelle tukee maan kotimaista kysyntää, mutta aiheuttaa päänvaivaa julkistalouden tasa-painottamiselle. BKT:n kasvu hidastuu 0,7 %:iin vuonna 2015 ja vuonna 2016 sitä muodostuu 1,2 %. Kuva 12. BRIC maiden BKT:n kasvu, % YoY Venäjän talousnäkymät ovat hyvin synkät: öljyn maailmanmarkkinahinta ja kysyntä laskevat, rupla on romahtanut, kotitalouksien ostovoima heikkenee, pakotteet vaikeuttavat pääomamarkkinoiden toimintaa ja pääomapako on jatkunut vahvana. Keskuspankki on nostanut korkoa kiihtyneen inflaation ja romahtaneen ruplan takia. Venäjän talouden ennustaminen on nyt vaikeaa, koska maan rahoitusmarkkinat ovat kriisissä. BKT supistuu voimakkaasti (1-4%) vuonna 2015, mutta inflaatio kiihtyy yhdeksään prosenttiin. Kiinan bruttokansantuotteen kasvu hidastuu edelleen 2015 jääden 7,0 %:iin ja seuraavana vuonna 6,9 %:iin. Vientikysyntä vaikeutuu mm. heikentyneen jenin ja kotimarkkinoilla hyytyvän kiinteistösektorin takia. Keskuspankki on jatkanut talouden tukemista mm. lisäämällä ajoittain rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä ja laskemalla ohjauskorkoa viime marraskuussa. Poliittisen vakauden kannalta on hyvin oleellista, että kasvu on kestävällä pohjalla. Intian talousnäkymät ovat kohentuneet maan teollisuuspolitiikan ansiosta. Uusi hallitus ajaa sisään investointi- ja vientivetoista talouskasvua. Intian ja Kiinan kasvuero kaventuu entisestään. Intian BKT laajentuu vuonna

14 kuusi prosenttia ja seuraavan vuonna 6,5 %. Maailmankaupan hidastuminen vaikeuttaa kasvunäkymiä, mutta vastaavasti raaka-aineiden ja energian hinnan lasku hyödyttää Intiaa pitämällä inflaatio- ja korko-odotukset maltillisina. BRIC- maista Brasilian talouskasvu on Venäjän ohella selvästi heikompaa kuin verrokkiensa. Öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku heikentää vientinäkymiä ja kuuden prosentin vauhdilla laukkaava inflaatio nakertaa kotitalouksien ostovoimaa. Kiina on Brasilian suurin kauppakumppani noin 17 %:n osuudella maan kokonaisviennistä, joten Kiinan talouskasvun hidastuminen puraisee Brasiliaa. Arvioimme Brasilian bruttokansantuotteen laajentumisen jäävän vuonna 2015 yhteen prosenttiin. 2.2 Heilunta koroissa jatkuu Kuva 13. EUR Euron arvo dollaria vastaan on laskenut kesän alusta saakka. Liike on ollut suhteellisen suoraviivaista. Teknisessä mielessä liike on jatkumassa aina 1.10 tason alapuolelle, mutta sen toteutuminen vaatii toimenpiteitä EKP:n suunnasta. Korjausliike lähelle 1.29 tasoa on myös mahdollinen, mutta ei niin todennäköinen. Parin vuoden horisontilla euro laskee pariteettiin dollaria vastaan. Kiinan liityttyä elvyttäjien joukkoon tarvitaan selvää likviditeetin lisäämistä. Kuten aiemmin todettiin, kauppapainoin euron heikkeneminen on ollut vähäisempää. Odotamme EKP:n käynnistävän alkuvuodesta QE-ohjelman Saksan vastuksesta huolimatta. Sen seurauksena euro heikkenee vielä selvästi, koska pankit ja sijoittajat joutuvat hakemaan tuottoa muista maista. Tästä pitää huolen negatiivinen keskuspankkitalletuskorko. Markkinoilla on odoteltu noin 500 mrd. euron ohjelmaa, mutta edellä mainitusta syystä se voi hyvin jäädä pienemmäksi. Täytyy muistaa, että EKP:n (ja myös BOJ:n) kapasiteetti yllättää markkinat alkaa olla aika vähäinen. Tätä kehitystä voi muuttaa muutama tekijä: Euromaiden taloustilanne ei olekaan pelätyn heikko, Yhdysvallat saattaa juuttua nollakorkopolitiikkaansa ja vaihtotaseen vaje alkaa heikentää dollaria. Jos euroalue vajoaa deflaatioon, valuutta vahvistuu vääjäämättä. 14

15 Kuva 14. Pankkijärjestelmän taseet suhteessa BKT:een, USA ja euroalue Yhdysvaltain ja euroalueen elpyminen finanssikriisistä on ollut tyystin erilaista. Yhdysvalloissa pankkisektori pääomitettiin julkisen vallan toimesta nopeasti tyyliin ota tai jätä, ja jos jätät, menee toimilupa. Pankkien luotonanto elpyi odottamattoman nopeasti. Euromaissa valittiin toisin. Pankkisektori on edelleen osin halvaantuneessa tilassa, viimeisinkin stressitesti antoi liian ruusuisen kuvan pankkien toimintakyvyistä. Euroalueen toinen ongelma on pankkisektorin aivan liian suuri osuus taloudesta. Taseiden yhteenlaskettu summa on hengästyttävät 3,5 kertaa BKT:sta. Yhdysvalloissa suhdeluku on alle yksi. Euroalueen elpymistä hidastaa pankkien pääomien puute ja kyvyttömyys antaa luottoja. Osa pankeista on hyvässä kunnossa, mutta sääntely estää luotonlaajennusta. Karkeasti 80 % luotonannosta tapahtuu pankkien kautta euroalueella. Yhdysvalloissa luotot ovat suuremmassa määrin markkinaehtoisia liikkeeseenlaskuja. Tästä johtuen EKP:n käynnistämä QE-ohjelma tuskin toimii yhtä hyvin kuin Fedin vastaavat ohjelmat. Yhdysvalloissa korkotason lasku näkyy heti suoraan yritysten rahan hinnassa, euroalueella näin ei aina ole. Kuva 15. Saksan ja Yhdysvaltain 5- ja 10-vuoden korkoero Yhdysvaltain ja Saksan välinen korkoero on leventynyt selvästi. Taustalla on kasvuodotuksien erilaisuus ja odotukset Yhdysvaltain keskuspankin alkavista koronnostoista. Markkinat ovat tähän saakka hyväksyneet Fedin elvytyksen loppumisen ilman suurempia nikotuksia. Tilannetta helpottaa Japanin keskuspankin uudet toimet sekä odotukset EKP:n uusista toimista. Vuoden 2015 loppupuolella odotamme lyhemmän (2-5 vuotta) pään korkoeron edelleen leviävän, mutta pidempi 10 vuoden korkoero alkaa hivenen kapenemaan. Kehittyville talouksille Yhdysvaltain nousevat korot ja vahvistuva dollari aiheuttavat ongelmia. 15

16 Kuva 16. Italian ja Espanjan korkotasot Italian ja Espanjan korot ovat olleet selvässä laskussa. Samalla tuottoerot ydinmaihin ovat kaventuneet selvästi. Mitään taloudellista seikkaa ei kapenemisen takana ole, vaan kyseessä on markkinoiden spekulaatio QE-politiikasta sekä tuotonmetsästys. Onhan Italian velkasuhde BKT:hen edelleen 137 %, eikä Espanjakaan kauaksi jää. EKP:n QE-spekulaatiot pitävät ostointoa edelleen yllä, koska markkinoilta löytyy vielä yksi takuuostaja, keskuspankki. Tuottoerot eivät enää kapene, koska valtionlainojen ostot tapahtuvat keskuspankkiavaimen mukaisesti (kunkin maan osuus EKP:n pääomasta). Ostot eivät kohdistu pelkästään heikompiin maihin, vaan EKP ostaisi myös Saksan lainoja. Öljyn hinnanlasku antaa EKP:lle mahdollisuuden odottaa QE-ilmoituksen kanssa, varsinkin kun Saksa sitä vastustaa. Lisäksi vuoden loppupuoliskolla on hyvä mahdollisuus siihen, että eurokriisi ottaa uusia kierroksia, jolloin periferiamaiden korkotaso taatusti kärsii. Sitä ennen tuottoerot pysyvät näillä tasoilla. Tästä saatiin osviittaa lokakuun puolivälin pikku paniikin yhteydessä, kun Italian 10-vuoden korko nousi hetkessä 50 korkopistettä. 2.3 Tuloskasvua tarvitaan Kuva 17. Voittojen konsensuskasvuennusteita Suomessa, euroalueella, Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa vuosina 2014 ja 2015 Osakekurssien kannalta on olennaisempaa ymmärtää yritysten tulevan vuoden kuin menneiden voittojen kehittymistä. Yllä olevassa kuvassa on kuvailtu eri alueiden voittoennusteita. Alkavana vuonna nopeinta voittojen kasvua odotetaan euroalueella, jossa pörssiyhtiöiden tulokset kasvavat lähes viidenneksellä. Yhdysvalloissa voittojen kasvun odotetaan kasvavan hienoisesti vuoden 2014 vajaan 10 prosentin tasolta. 16

17 Suomessa pörssiyhtiöiden 2014 yhteenlasketut voitot jäävät edellisvuoden tasolle. Sen sijaan vuodelta 2015 markkinat odottavat lähes 14 prosentin tuloskasvua. Mikäli voitot jäävät heikommiksi, osakkeiden arvostustasot kiristyvät tai osakkeiden hinnat joustavat alaspäin. Jotta konsensusennusteeseen päästäisiin, pitää suomalaisten yhtiöiden onnistua voittamaan markkinoita maailmalla. Euron heikkeneminen auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Erityisen mukavaa voittojen kasvua Suomessa odotetaan mm. Valmetilta, Cargotecilta, Huhtamäeltä, Neste Oililta ja teräsyhtiöiltä. Heikompaa kehitystä odotetaan Sammolta, Fortumilta ja Orionilta Q3/2002 Q2/2003 Tulos Q1/2004 Q4/2004 Q3/2005 Pörssi Q2/2006 Q1/2007 Q4/2007 Kuva 18. Pörssiyhtiöiden tulokset ja osakekurssit Wall Streetilla Osakkeiden hinnat ovat etenkin Yhdysvalloissa vahvistuneet finanssikriisin jälkeen vauhdilla. Nopea kurssinousu on saanut monet varovaisiksi ja yhä enemmän arvaillaan osakekurssien kääntymistä laskuun. Kun pörssi-indeksin kehitystä ja yritysten toteutunutta tuloskehitystä tarkastellaan pitemmällä tähtäimellä, voidaan todeta, että osakkeiden nopea nousu on tapahtunut käsi kädessä voittojen kasvun kanssa. Jos asiaa tarkastelee pelkästään finanssikriisin jälkeiseltä ajalta, pörssin nousu on ollut ylivahvaa, mutta tällöin on huomioitava finanssikriisin yhteydessä tapahtunut pörssikurssien liiallinen lasku, mikä painoi pörssin lähtötilanteen liian matalaksi. Q3/2008 Q2/2009 Q1/2010 Q4/2010 Q3/2011 Q2/2012 Q1/2013 Q4/2013 Q3/2014est Kuva 19. Hyviä tulosraportteja heinä syyskuussa 17

18 Lokakuussa osakkeet niiasivat nopeasti, kun markkinoilla huolestuttiin Ukrainasta, maailman talouskasvusta ja osakkeiden arvostustasoista. Pudotus jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä se osui yritysten tulosjulkistuskauteen, ja raportoidut tulokset osoittautuivat yllättävän hyviksi. Yhdysvalloissa noin 70 prosenttia yhtiöistä kertoi tehneensä odotuksia paremman tuloksen. Osuus on selvästi suurempi kuin pitkäaikainen keskiarvo, joten huoli osakkeiden yliarvostuksesta haihtui. Vuoden takaiseen verrattuna marginaalit ovat Yhdysvalloissa parantuneet mm. informaatioteknologiassa, perusteollisuudessa, teollisuustuotteissa ja terveydenhoidossa. Sen sijaan etenkin telekommunikaatioyhtiöiden marginaaleissa on nähty painetta, mikä on näkynyt Wall Streetilla muita toimialoja vaatimattomampana kurssikehityksenä. Suomessa ilahduttavista tuloksista kertoivat mm. UPM Kymmene, Neste Oil, PKC Group, Valmet, Nokia ja Tieto.Tulokset on viimeaikaiseen tapaan tehty pääasiassa kustannuksia karsimalla, sillä myynnin kasvu on ollut edelleen vaatimatonta. Toisaalta kasvun lähtiessä käyntiin toden teolla yritykset ovat hyvässä kunnossa ja tuloskasvu saattaa yllättää positiivisesti. Käänne voi olla niin nopea, että hitaammat jäävät äärimmilleen trimmattuina lähtötelineisiin. Kuva 20. Öljyn ja eräiden euroalueen toimialojen osakekurssien välinen korrelaatio viimeisten 12 kk aikana. Viimeisen vuoden aikana öljyn hinta on laskenut voimakkaasti. Lasku on tapahtunut kokonaisuudessaan heinäkuun lopun jälkeen. Tarkasteltaessa öljyn hinnan ja euroalueen toimialojen kehityksen välistä korrelaatiota voimme todeta, että öljyn halpenemisesta hyötyviä toimialoja ovat terveydenhoito, pankit, vakuutus ja teknologia. Auto- ja kemianteollisuus kärsivät tilanteesta, mikä on yllättävää, parantaahan polttoaineiden halpeneminen kuluttajien ostovoimaa, ja sen luulisi kasvattavan autojen kysyntää. Öljy on kemianteollisuudessa tärkeä raaka-aine ja sen halpeneminen parantaa yhtiöiden kannattavuutta. Ilmeisesti tältä osin öljyn halpeneminen tulkitaan merkiksi vaisusta kysynnästä. 18

19 4. RISKIÄ VAI EI? 4.1. Suomen riskiprofiili noussut Kuva 21. Suomen vaihtosuhde ja palkat sekä palkkaluonteiset maksut Suomen bruttokansantuote jää nollakasvuun vuonna 2015 ja seuraavana vuonna kasvua kertyy 1,0 %. Kasvunäkymät seuraaville lähivuosille ovat hyvin vaimeat. Riskinä on, että tämäkään kasvu ei toteudu, vaan taloutemme supistuu ensi vuonna neljättä vuotta peräkkäin. Suomen BKT on vuoden 2007 tasolla. Kilpailukykymme on heikentynyt, koska tuottavuutemme kasvu on riittämätöntä suhteessa kustannuskehitykseen. Teollisuuden jalostusarvo on laskenut ja pääomakanta rapautuu. Vaihtosuhteemme on heikentynyt, mutta kustannuskehitysemme on kiihtynyt. Inflaatio on keskimäärin 1,2 % seuraavan kahden vuoden aikana, mikä on kuitenkin enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Työllisyys heikkenee edelleen ja työttömyysaste nousee yhdeksän prosentin tuntumaan. Suomella on kaksoisalijäämä, ja koko kansantaloutemme ansainta on vähäisempää kuin kokonaiskulutuksemme. Kyky investoida heikkenee jatkuvasti. Lyhyellä aikajänteellä kilpailukyvyn kohentaminen edellyttää työvoimakustannusten erittäin maltillista kehitystä ja kotimaisen ostovoiman turvaamista tuloveroalennuksin. Maan hallituksen pidemmän aikajänteen toimenpidelistalla on viedä rakennepaketti loppuun ja vahvistaa uutta teollista pohjaa panostamalla tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin. Pysyvämpää viennin kohentumista joudutaan odottamaan vuoden 2015 loppuun saakka päävientimarkkinoidemme hidastuneen talouskasvun johdosta. Suomen julkisen velan osuus BKT:stä nousee 64,0 %:iin ja budjettivaje on 2,6 %:iin bruttokansantuotteesta. Nykysillä toimenpiteillä ja kasvunäkymillä julkistalouden velkamarssi ei laske riittävästi. Julkisen talouden koko suhteessa heikentyneeseen yksityisen sektoriin on liian suuri. Yksityisen sektorin työllisyys on laskenut jatkuvasti, mutta julkisen sektorin työpanos on kasvanut lähes 60 %. Samaan aikaan työn tuottavuus on laskenut. 19

20 Taulukko 1. Maailmantalouden riskit Positiiviset makroriskit Negatiiviset makroriskit *Geopoliittisen jännitteen väheneminen *Yhdysvaltain arvioitua vahvempi kasvu *Euroalueen kasvupolitiikan vahvistuminen *Öljyn hinnan laskun jatkuminen *Rakennemuutokset Italiassa ja Ranskassa etenevät *Kiinan arvioitua ripeämpi kasvu *Geopoliittisten jännitteiden laajentuminen *Rahoitusmarkkinoiden epävakaus, riskinottohalukkuuden vaimentuminen *Kiinan hard landing *Yhdysvaltain poliittinen pattitilanne *Keskuspankit epäonnistuvat *Liian tiukka talouspolitiikka, euroalueen rakenneuudistukset eivät etene 4.2 Epävarmuus kasvaa Annual yield (%) BB B BB vs B (iboxx) Kuva 22. Euroalueen BB ja B (lähde: Swedbank) Yrityslainojen kehitystä leimaa edelleen tuoton metsästys. Investment Gradelainojen tuotot ovat painuneet hyvin mataliksi, ja se on pakottanut sijoittajat siirtymään luottokäyrällä eteenpäin BB ja B luokkiin. Molempien luokkien tuottoerot supistuivat aina kesän loppupuolelle saakka, mutta syksyllä kehitys muuttui. BB lainat jatkoivat suhteellisen rauhallista kehitystä, mutta lokakuun puolivälin tienoilla B luokitellut lainat kärsivät turbulenssista selvästi enemmän kuin BB lainat. Tilanne on normalisoitumassa, mutta valikoidut B luokitellut lainat ovat houkuttelevia BB luokiteltuihin verrattuna. Uusemissioiden tilanne saattaa muuttua jatkossa. Tähän saakka liikkeeseen lasketut lainat ovat olleet varsin runsaasti ylimerkittyjä, mutta odotamme tilanteen rauhoittuvan keväällä. Lainat eivät jatkossa enää tuota nykyisen kaltaisesti heti emission jälkeen, eikä niitä enää ylimerkitä yhtä massiivisesti Esimerkiksi joulukuussa Volvon 5,5 vuoden ja 8,25 vuoden hybridit: yhteensä 1,5 mrd. euroa, tarjouksia yli 7 mrd. euroa. Hybridilainojen liikkeeseenlaskut saattavat lisääntyä pääomataseen parantelujen myötä. 20

21 Loppuvuonna 2015 euromaiden jännitteet saattavat lisääntyä ja se näkyy riskisempien lainojen tuottojen levenemisenä. Myös pörssikurssien kehitys näkyy heti varsinkin high yield lainoissa. Kuva 23. Yhdysvaltain High Yield lainojen tuottoero Yhdysvalloissa kesä- heinäkuusta eteenpäin ulosvirtaus high yield-rahastoista on ollut lähes jatkuvaa, muutamia positiivisia viikkoja lukuun ottamatta. Tälle on kaksi erillistä selittäjää. Ensinnäkin sijoittajat pelkäävät keskuspankin koronnostoja, ja toiseksi liuskeöljy-yhtiöt ovat kärsineet selvästi öljyn hinnan laskusta. Liuskeöljy-yhtiöiden lainojen hinnat ovat pudonneet keskimäärin 9,5 %, muu HY-indeksi vain 1,5 %. On selvää, että luottotapahtumat (default) ovat kasvussa, semminkin jos öljyn hinta jatkaa laskua. Tietyillä alueilla tuotantokustannusten break even on noin 60 USD/tynnyri, joten aivan tuulesta temmattuja huolet eivät ole. Yrityslainamarkkinat ovat viimeiset vuodet hyötyneet poikkeuksellisen matalista konkurssiluvuista. Varsinkin Yhdysvalloissa uusien öljy-yhtiöiden mahdolliset luottotapahtumat voivat muuttaa kuvaa. Myös Fedin koronnostot heikentävät heikoimpien yritysten rahoitusasemaa. Tämän seurauksena sijoittajille voi tulla epämiellyttävänä yllätyksenä, että high yield lainoista voi kärsiä myös pääomatappioita, osin tai jopa kokonaan. Tämä vaikuttaa lainojen hinnoitteluun viimeistään vuoden 2015 loppupuoliskolla. Euromaiden lainat ovat vielä keskuspankin suojeluksessa. Kuva 24. RUB-USD ja WTI-öljy 21

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ELITEN MERKINTÄ 31.12.2008

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ELITEN MERKINTÄ 31.12.2008 Hyvä Asiakas SIJOITTAJAKIRJE 4/2008 Ajat ovat haasteelliset. Kun Suomea ja muita pohjoismaita ravisteli 1990-luvun alussa pankkikriisi ja ylivelkaantumisen aiheuttama taloudellinen ahdinko, samaan aikaan

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

Viisas Raha VAHVA HINNOITTELIJA EROTTUU JOUKOSTA PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA

Viisas Raha VAHVA HINNOITTELIJA EROTTUU JOUKOSTA PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA 18 SIJOITUSDEBATTI: PITÄISIKÖ VALTION MYYDÄ PÖRSSIOMISTUKSIAAN? Viisas Raha 9 2010 9,50 PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ 6 KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA 15 TARJOLLA TUKEVAA VELKAA JA HUTERAA KASVUA

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinat kriisissä

Venäjän osakemarkkinat kriisissä Polina Heininen & Jyri Kinnunen Venäjän osakemarkkinat kriisissä CEMAT Papers 1/2009 Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ESIPUHE Venäjän osakemarkkinoiden vuoristoratamainen kehitys kuvastaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 169 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030 Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Keskeiset tunnusluvut 31.12.2013 PORVOON OSUUSPANKKI Markkinaosuus n. 35 % Asiakkaita 32.857 kpl

Lisätiedot