MARKKINAKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINAKATSAUS 22.12.2014"

Transkriptio

1 MARKKINAKATSAUS Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää oikeina ja luotettavina. Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa elektronisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muuten tallentaa, ilman Varainhallinta Tresor Oy:n kirjallista lupaa. Varainhallinta Tresor Oy:n palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa katsauksessa esitettyjen tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, joita tämän katsauksen käytöstä mahdollisesti aiheutuu.

2 SISÄLTÖ: 1. YHTEENVETO...3 KANSANTALOUDET...3 KORKOMARKKINAT...3 OSAKEMARKKINAT KESKUSPANKIT Inflaatio-odotuksia ja deflaatioriskiä Keskuspankit vievät korkoja Pörssit janoavat elvytystä KASVU Reaalitaloudet marssivat eri tahtiin Heilunta koroissa jatkuu Tuloskasvua tarvitaan RISKIÄ VAI EI? Suomen riskiprofiili noussut Epävarmuus kasvaa Osakemarkkinoiden vaihteleva riskikuva

3 1. YHTEENVETO Kansantaloudet Inflaationäkymät ovat hyvin maltilliset raaka-aineiden hintojen laskun hitaan kasvun ansiosta. Yhdysvalloissa inflaatio-odotukset vahvistuvat, mutta euroalueella deflaatioriski on kasvanut. Maailmantalouden kasvu-ura kohenee maltillisesti. Kasvumoottori on Yhdysvallat, sillä muissa teollistuneissa maissa taloudellinen toimeliaisuus on epävarmalla alustalla. Kehittyvistä maista Intian kasvu kohentuu, Kiinan hidastuu ja Brasilian jää hyvin vaatimattomaksi. Venäjän talous on suurissa ongelmissa ja tuotanto supistuu. Euron heikentyminen ja öljyn hinnan lasku ovat euroalueelle myönteisiä tekijöitä, jälkimmäinen koko maailmantaloudelle. Euroalueen talousnäkymät ovat valjut, sillä ongelmamaiden kasvu on edelleen hauraalla alustalla, ja talouspolitiikan uskottavuus ja toimintamallit eivät ole johtaneet kasvun näkökannalta toivottuun tulokseen. Suomessa ongelmat johtuvat yhä enemmän kotikutoisista tekijöistä: yritysten investointihalukkuus on laskenut, kotitalouksien ostovoima hiipunut ja talouden toimijoiden luottamus heikentynyt. Riskinä on, että poliittinen päätöksenteko jumiutuu entisestään ja hienoinekin kasvun pilkahdus sammuu heikon vientikysynnän ja epätyydyttävän kilpailukykymme takia. Euron heikentyminen ja öljyn hinnan lasku ovat myönteisiä tekijöitä. Työttömyysaste nousee kuitenkin yhdeksän prosentin tuntumaan. Velkaantuminen jatkuu ja rakenteellinen alijäämämme ylittää 0,5 % Suomen bruttokansantuotteesta. Suomella on edelleen kaksoisalijäämä, ja pääomakantamme on supistunut ja vanhentunut. Hidas talouskasvu, rakenteelliset ongelmat ja haastava toimintaympäristö altistavat Suomen ulkoisille häiriöille ja rahoitusolojen kiristymiselle. Korkomarkkinat Keskuspankit hakevat uusia asemia maailmassa, onko käynnissä julistamaton valuuttasota? Suuret keskuspankit ovat ajaneet itsensä tilanteeseen, jossa niiden on varottava normalisoivia toimenpiteitä. Markkinavolatiliteetin kasvu heikentää elpymistä. EKP haluaa käynnistää valtionlainojen osto-ohjelman Saksan vastustuksesta huolimatta. Moraalikatoa pelätään eikä syyttä. Odotamme ohjelman toteutuvan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Korot nousevat Yhdysvalloissa, euroalueella pysytään kutakuinkin nykyisellään. Likviditeetin lisäys euroalueella aiheuttaa siirtymää ulkomaisiin sijoituskohteisiin negatiivisen talletuskoron takia. Euro heikkenee dollaria vastaan, muut liikkeet riippuvat ao. maiden keskuspankkien elvytystoimista. Näillä kasvuodotuksilla se tuskin häiritsee Yhdysvaltoja. Tuoton metsästys korko- ja osakemarkkinoilla jatkuu, mutta selvästi aiempaa varovaisemmin. Volatiliteetti lisääntyy. 3

4 Yrityslainojen laadun painotus lisääntyy. Mahdolliset liuskeöljy-yhtiöiden luottotapahtumat lisäävät yhtiöiden välistä erottelua ja muistuttavat markkinoita siitä, että konkurssitkin ovat mahdollisia. Periferiamaiden valtionlainojen suhteellinen hyöty pienenee, varsinkin jos EKP aloittaa elvytysohjelman. Toki ne säilyvät ainakin aluksi tuotonmetsästyksen kohteina. Emme sulje pois eurokriisi 2 vaihtoehtoa. Jännitteet kasvavat vuoden 2015 loppua kohden, varsinkin jos kasvun käynnistyminen epäonnistuu. Kreikalle voi tapahtua mitä vain. Kehittyvien maiden tilanne kärsii nousevista USD-koroista, vahvistuvasta dollarista sekä raaka-ainehintojen heikosta kehityksestä. Raaka-ainemarkkinat kärsivät kysynnän heikkoudesta. Pientä paranemista on odotettavissa, mutta sekin tasaantuu 2016 loppuun mennessä. Venäjä nykyisellään on arvaamaton riskipesäke. Osakemarkkinat Keskuspankin määrällisen elvytyksen lopettamisen jälkeen pahimmat markkinapelot eivät ole Yhdysvalloissa toteutuneet. Talouden perusta on niin vahva, että pörssikurssien nousuun ei enää tarvita ulkopuolista apua. Elvytyskierrossa seuraavaksi on vuorossa EKP. Valtionlainojen ostojen aloittaminen saisi osakkeet lentoon. Osa korkosijoittajista on siirtänyt sijoituksiaan hyvän osinkotuoton osakkeisiin. Suomi on mielenkiintoinen kohde, sillä täällä pörssi kehittyy vähäisen kotimarkkinariippuvuuden takia kansantaloutta paremmin. Alkavana vuonna EKP:n ja Japanin keskuspankin luoma lisälikviditeetti menee osittain myös Yhdysvaltoihin ja raaka-aineista riippumattomille kehittyville markkinoille. Osakekursseissa on sisällä reipas tuloskasvu alkaneena vuonna. Ennusteen toteutuminen tai selkeä merkki maailmantalouden kasvun kiihtymisestä seuraavina vuosina vaaditaan osakkeiden nousun jatkumiselle. Heinä syyskuun tulosraportit ovat kertoneet yhtiöiden hyvän tuloskehityksen jatkuneen. Öljyn hinnanlaskun vaikutus pitäisi olla pelkästään positiivista, mutta sen pelätään olevan merkki vaimeasta kysynnästä ja lisäävän deflaatiovaaraa. Osakkeiden arvostusmittareista on vaikeaa löytää yksiselitteistä ohjetta siihen, pitääkö osakeriskiä lisätä vai vähentää. Ulkomaisen hajautuksen lisäämisellä osakesalkun riski todennäköisesti pienenee, mutta tuottoon ei sillä juuri ole vaikutusta. Suomessa pörssi nakuttelee vuoden korkeimmilla tasoilla suuryhtiöiden ansiosta. Markkina-arvoltaan pienemmistä yhtiöistä kärsivällinen sijoittaja voi löytää mukavia yllättäjiä. Pörssien ennätystasot siirtävät laskumarkkinoihin siirtymisen ainakin puolen vuoden päähän. Siihen asti on tärkeää kerätä parhaat tuotot visusti talteen, sillä ilman niitä pitkänkin ajanjakson kehitys jää heikoksi. 4

5 Taulukko 1. Varainhallinta Tresor Oy:n ennusteet Korot Fed Funds 0-0,25 0,25 1 EKP:n ref. Korko 0,05 0,05 0,05 USA 2 vuotta 0,63 0,95 1,50 Euro 2 vuotta -0,08-0,1 0 USA 5 vuotta 1,65 1,75 2,25 Euro 5 vuotta 0,07 0,10 0,25 USA 10 vuotta 2,21 2,50 2,80 Euro 10 vuotta 0,62 0,80 1,10 Valuutat EUR/USD 1,227 1,15 1,10 USD/JPY 119, Osakkeet OMX Helsinki Cap EuroStoxx S&P BRIC 40 *) *) S&P BRIC 40; Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan osakemarkkinoita kuvaava indeksi 5

6 2. KESKUSPANKIT 1.1 Inflaatio-odotuksia ja deflaatioriskiä Kuva 1. Kuluttajahintojen vuosimuutos, % Inflaationäkymät ovat vuonna 2015 globaalisti matalia. Tasainen reaalitalouden kasvu, raaka-aineiden vaimeneva hintakehitys ja tuotantotekijöiden vajaakäyttö pitävät inflaatiokehityksen normaalia matalampana. Teollisuuden raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat eivät juuri nouse vaimentuvan reaalitalouden kasvun seurauksena Kiinassa, Japanissa ja euroalueella. Yhdysvalloissa inflaatio-odotukset kiihtyvät vahvistuvan talouskasvun seurauksena. Tuotannontekijöitä otetaan entistä enemmän käyttöön, mikä kiihdyttää sekä kysyntä- että kustannusperäistä inflaatiota. Vaikka maan tuottavuuden kasvu on ollut vahvaa, uskomme sen hieman hidastuvan. Palkkojen nousuvauhti on ollut toistaiseksi vaimeaa suhteessa työttömyyden laskuun, koska työvoiman tarjonta on suotuisten olosuhteiden takia kasvanut. Euroalueen ja Japanin hintavakaus on edelleen uhattuna. Euroalueella pelko on jo osittain muuttunut todelliseksi hintojen laskuksi, kuten Italiassa ja Kreikassa tapahtui vuoden 2014 lopulla. Koko euroalueen kuluttajahintojen nousuvauhti on edelleen hidastunut. Vuonna 2015 hinnat nousevat keskimäärin 0,3 % ja seuraavana vuonna 1,0 %. Näköpiirissä ei ole inflaation kiihtymiseen liittyviä riskejä euron viimeaikaisesta heikentymisestä huolimatta, päinvastoin. Kuva 2. Euroalueen luotonannon vuosimuutos, % 6

7 Euroalueella sekä ohjaus- että reaalikorot ovat ennätyksellisen matalalla tasolla ja rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä on lisätty. Keskuspankki kasvattaa tasettaan, ja luo pankeille erilaisia keskuspankkirahoituksen helpotuksia. Rahaperustan kasvu ei ole kuitenkaan muuttunut kasvaneeksi rahan määräksi kansantaloudessa. Pankkien luotonanto yrityksille ja julkiselle sektorille on vähentynyt. Yritykset eivät joko saa tai halua luottoa. Pankkien haluttomuus lainata rahaa johtuu haluttomuudesta kantaa riskiä, toisaalta yritysten investointinäkymät ovat hyvin vaimeat. Rahoituksen välitys ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille ei toimi, mikä hidastaa investointikysynnän kasvua. 1.2 Keskuspankit vievät korkoja Kuva 3. Keskuspankkien taseita Määrällinen elvytys (Quantitative Easing, QE) on ollut käynnissä keskeisimmissä keskuspankeissa jo vuosia. Yhdysvaltain keskuspankki Fed lopetti viimeisimmän elvytysohjelmansa odotetusti lokakuussa. Fedin tase käytännössä kaksinkertaistui vuoden 2011 alkuun nähden. Japani on myös kiihdyttänyt Abenomicsiksi kutsuttua elvytysohjelmaansa. Heikohkojen talouslukujen jälkeen ohjelmaa kiihdytettiin, ja jeni on sen myötä heikentynyt edelleen. EKP:n elvytysohjelmat ovat tähän saakka epäonnistuneet, ja sen tase on supistunut lähelle alkuperäistä kokoaan. Epätoivottu inflaatiokehitys (= lähes deflaatio) ja pitkään jatkunut euron vahvuus saivat EKP:n viimein toimiin. Uudet ohjelmat pitivät sisällään 4 vuoden TLTRO (Targeted Long Term Repo Operations) lainat, ja sen lisäksi on aloitettu vakuudellisten asuntolainojen (Covered Bonds) ja paketoitujen lainojen (ABS) ostot. Tavoitteena on kasvattaa tasetta 1000 mrd. eurolla takaisin vuoden 2012 tasolle. Kuva 4. EKP:n uusien toimien määriä (TLTRO, CB, ABS) 7

8 Markkinoilla - myös EKP:ssa - huomattiin nopeasti, etteivät toimet riitä tämän tavoitteen saavuttamiseen, joten uusia keinoja haetaan kuumeisesti. TLTRO lainat voidaan maksaa ennenaikaisesti takaisin, joten EKP ei itse hallitse tasettaan täysin. Myös aiemmin liikkeelle lasketut LTRO-ohjelmat erääntyvät nopeasti, eivätkä uudet TLTRO-lainat kata tätä vielä. Lisäkeinoja mietitään; vaihtoehtona on yrityslainojen, pankkien taselainojen ja lopulta valtionlainojen osto markkinoilta. Viimemainitusta ei ole vielä täyttä yksimielisyttä, koska Saksa vastustaa sitä voimakkaasti. He näkevät, että eteläisen euroalueen maiden tulisi tehdä ensin rakenteellisia muutoksia, muutoin moraalikato uhkaa. Väite ei ole täysin vailla pohjaa. Ilman rakenteellisia uudistuksia ei elpymiselle ole tilaa, oli likviditeettiä kuinka paljon tahansa. Saksan yli on viime aikoina kävelty usein, joten pidämme valtionlainojen osto-ohjelmaa jokseenkin todennäköisenä vuoden 2015 alkukuukausina Kuva 5. Euron kauppapainotteinen indeksi Koska useat maat Yhdysvaltoja lukuun ottamatta elvyttävät tavalla tai toisella, on markkinoille muodostunut tilanne, jota voisi kutsua julistamattomaksi valuuttasodaksi. Kauppapainotteisella indeksillä tarkasteltuna euron heikkeneminen ei ole ollut riittävää, onhan EKP:n tärkein lausumaton tavoite heikentää euroa. Japani elvyttää, Kiinakin elvyttää ja myös osa Aasian maista on tulossa mukaan elvytykseen. Jotta euro heikentyisi edelleen, on EKP:n lisättävä kierroksia lisää omaan QE-ohjelmaansa. Aasian keskuspankkien elvytystoimet lisäävät välittömästi deflaatiopaineita kehittyneissä talouksissa. EKP ei voi kauaa odotella, ja ainoa todella tehokas keino on valtionlainojen QE-ohjelma. Kuva 6. Saksan 2- ja 10-vuoden korot 8

9 Korkokuva on kahtiajakoinen. Yhdysvalloissa keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa kesän alussa. Keskuspankin retoriikka on selvästi aiempaa haukkamaisempaa. Kasvu on toistaiseksi terveellä pohjalla ja öljyn hintakehitys lisää kuluttajien kierroksia. Toisaalta vahvistuva dollari helpottaa Fedin tilannetta. Se voi aivan hyvin siirtää nostoa syksyyn, mutta silloin nostotahti on kiivaampi. Markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä keskuspankin omaa ohjausta hitaampaa koronnostotahtia, mikä ei historian valossa yleensä ole viisasta. Odotamme Fedin ohjauskoron olevan noin prosentissa vuoden 2015 lopulla ja noin 3,5 4 prosenttia vuoden 2016 lopulla. 2-5 vuoden korot nousevat nopeammin kuin 10 vuoden ja pidempien periodien korot.10 vuoden korko olisi Yhdysvalloissa hieman vajaat 3 prosenttia vuoden 2015 lopussa. EKP ei koske ohjauskorkoon vuoden 2015 aikana. Päinvastoin, se pyrkii lisäämään likviditeettiä deflaatiouhan poistamiseksi. Kukaan ei halua Japanin 20-vuotista deflaatiokierrettä vastaavaa tilannetta. Valtionlainojen korot pysyvät alhaalla ja todennäköisimmin laskevat hivenen aina 5 vuoteen saakka. Pitkät korot seurailevat varovaisesti Yhdysvaltojen korkokehitystä, mutta 10 vuoden korko Saksassa tuskin nousee paljoa yli prosentin vuoden 2015 loppuun mennessä. Pankit joutuvat jatkossa sijoittamaan entistä enemmän ylijäämälikviditeettiään ulkomaille, ja se heikentää euroa toivotusti. 1.3 Pörssit janoavat elvytystä S&P500 kuluttajaluottamus Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/2 Q3/2 Q2/2 Q1/2 Q4/ Kuva 7. Kuluttajaluottamus ja pörssikurssit Yhdysvalloissa Yhdysvalloissa pörssikurssit heijastelevat varsin tarkasti kuluttajaluottamuksen kehitystä. Finanssikriisin jälkeen keskuspankki aloitti määrällisen elvytyksen ja sen heijastusvaikutukset ovat ylettyneet kuluttajaluottamukseen asti. Yritysten tilanne on parantunut, mikä on vähentänyt työttömyyttä. Kansalaisten asuntovarallisuuden arvo on kasvanut finanssikriisin synkimmistä vaiheista, ja se on virkistänyt rakennussektoria. Avainkysymys on, kantavatko talouden siivet jatkossa ilman keskuspankin apua? Ensimmäiset tiedot Fedin toimien loppumisen jälkeen viittaavat taloudellisen toimeliaisuuden jatkumiseen, mikä parantaisi luottamusta edelleen. Tämä lupaa osakekursseille hyvää. Deflaation torjunta on tärkeää, myös osakemarkkinoiden arvostustasojen kannalta. Vuosi sitten ilmestyneessä markkinakatsauksessamme kerroimme, kuinka osakkeiden arvostustasot ovat matalimmillaan negatiivisen reaalikoron eli käytännössä deflaation vallitessa. Korkojen nousu nostaa myös osakkeiden arvostustasoja, vaikka yritysten voittotasot pysyisivät ennallaan. Vasta 9

10 kun korkotaso nousee tasolle, jossa se on aito vaihtoehto osakkeille, arvostustasot kääntyvät hienoiseen laskuun. Korot tuskin nousevat houkuttelevalle tasolle vielä alkavana vuonna. Markkinoiden mielestä keskuspankkien puuttuminen taloudelliseen kehitykseen ei enää ole niin tuomittavaa kuin vielä muutama vuosi sitten. Etenkin euroalueella pörssikurssit ottavat takapakkia aina, kun EKP näyttää puhuvan enemmän kuin tekevän. Mutta kun EKP aloitti yrityslainojen ostot, osakkeet kallistuivat. Valtionlainojen ostojen aloittaminen olisi osakesijoittajille lottovoitto. Uskomme tämän toteutuvan alkavan vuoden aikana. Myös Kiinan ja Japanin elvytysohjelmista tuleva ylimääräinen likviditeetti korvaa Fedin elvytyksestä vetäytymisen. Kuva 8. Kehittyvät markkinat ja dollari Osta kehittyvien markkinoiden osakkeita silloin, kun dollari heikkenee ja myy ne dollarin vahvistuessa. Tämän nyrkkisäännön toimivuuden voi tarkastaa yllä olevasta kuvasta. Varsin voimakas konsensusodotus on, että dollari vahvistuu alkavana vuonna merkittävästi ja tämän pitäisi merkitä keskimäärin huonoa kehittyvien markkinoiden osakkeille. On mahdollista, että EKP:n ja Japanin ensi vuonna markkinoille pumppaama ylimääräinen likviditeetti ei jää kotimarkkinoille, vaan se lähtee etsimään tuottoja muualta. Perinteisesti se merkitsee yhdysvaltalaisten arvopapereiden kysynnän kasvua, mutta mielenkiinto myös kehittyviä markkinoita kohtaan kasvanee. Raaka-aineita vievät kehittyvät markkinat eli esimerkiksi Brasilia ja Venäjä jäänevät tuotoissa muiden kehittyvien markkinoiden jalkoihin, mikäli raaka-aineiden hintakehitys jää, kuten uskomme, yhtä heikoksi kuin vuoden 2014 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kuva 9. Korkea kassavirta houkuttaa 10

11 EKP:n ostaessa erityyppisiä lainoja markkinoilta, niiden hinnat nousevat ja tuotot alenevat. Tämä vaikuttaa myös osakkeisiin, sillä ilmeisesti monet perinteiset joukkolainasijoittajat ovat matalampien korkotuottojen takia joutuneet lisäämään riskiä ja siirtymään jopa korkeita osinkotuottoja tarjoaviin osakkeisiin. Suomi korkean efektiivisen osinkotuoton markkinana on hyötynyt kehityksestä. Helsingissä osakkeiden kysyntä on pysynyt hyvänä, vaikka kansantaloutemme näkymät arveluttavat monia. On kuitenkin hyvä huomata, että pörssiyhtiöidemme liiketoiminnasta ehkä korkeintaan viidennes tulee vaikeuksissa olevilta kotimarkkinoilta ja monilla yhtiöillä osuus on huomattavasti pienempikin. Suomiriskisin yhtiö eli Elisa on kehittynyt tänä vuonna selvästi keskimääräistä paremmin nimenomaan korkean osinkotuotto-odotuksensa (ensi kevään osinkoennuste 5,5 % nykykurssille laskettuna) ansiosta. Euroalueella toimialoja, joiden kassavirrasta maksetaan edelleen kohtuullisesti, ovat autoteollisuus, telekommunikaatio sekä julkispalvelut. Vähemmän mielenkiintoisia sektoreita ovat kiinteistöt, elintarvike ja teknologia. 11

12 3. KASVU 2.1 Reaalitaloudet marssivat eri tahtiin Kuva 10. BKT: n vuosimuutos, % Maailmantalouden kasvu ei ole lähivuosina palaamassa finanssikriisiä edeltäneelle vahvalle, yli viiden prosentin kasvu-uralle. Arvioimme maailmantalouden tuotannon laajentuvan vuonna 2015 keskimäärin 3,5 % ja seuraavana vuonna 3,7 %. Keskuspankkien rahapolitiikka sekä öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku tukee maailmantaloutta. Toisaalta öljyn hinnan lasku lisää deflaatiovaaraa eritoten euroalueella ja Japanissa. Finanssipoliittinen pelivara on teollistuneissa maissa hyvin kapea, ja rahapolitiikan eriytyminen jatkuu. Yhdysvalloissa kasvudynamiikka on vahvistunut ja kasvupohja on entisestään laajentunut. Maan bruttokansantuote kasvaa vuonna 2015 keskimäärin 2,8 prosenttia ja seuraavana vuonna 2,7 prosenttia. Kasvua vauhdittavat yksityisen kulutuksen kasvu ja investointien laajentuminen sekä rakentamisen että teollisten investointien saralla. Yritysten luottamus on edelleen vankistunut syksyn aikana, ja yritysten kapasiteetin käyttöaste on hieman noussut. Vahva kotimaisen kysynnän dynamiikka kompensoi vientikysynnän kasvun hidastumista. Työttömyysaste pysyy hyvin matalana ja työllisyysnäkymät vahvoina, mikä vahvistaa kuluttajaluottamusta. Kuva 11. Euroalueen huoltotaseiden vuosimuutos, % 12

13 Euroalueen makrotalouden näkymät ovat haastavat. Vuonna 2015 kasvu on 0,8 % ja seuraavana 1,2 %. Talousalue on edelleen aneeminen ja kärsii mittavasta velkaongelmasta, heikosta tuottavuuden kasvusta ja talouspolitiikan sekavuudesta. Euroalueen vetokyky on hiipunut, ja erittäin huolestuttavaa on Saksan kasvun hiipuminen sekä Ranskan kompurointi. Euroalueen kasvualusta on hyvin kapea. PIIGS- maat ovat vasta osittain elpymässä mittavasta talouskurimuksestaan, ja elpyminen on haurasta. Elpyjien piikkipaikka on Irlannilla ja seuraavana on Espanja, joka on tukenut pankkisektoriaan ja lisännyt työmarkkinoiden uudistuksia. Italia ja Kreikka ovat edelleen hyvin heikkoja, ja talousreformien aikaansaaminen on vaikeaa. Finanssipolitiikan harjoittaminen saa osakseen vahvaa vastakritiikkiä. Toisaalta voidaan kysyä, miten rahapolitiikan avulla saadaan aikaiseksi nykyoloissa riittävää kasvusysäystä. Japanissa talouspolitiikka on edelleen mittavien haasteiden edessä. Vuoden lopulla brutto-kansantuote supistui rajusti, joten hallitus joutui vetämään suunnitellun ensi lokakuun arvonlisä-verotuksen korotuksen pois ja päättämään uusista vaaleista. Arvonlisäverotuksen siirtäminen vuoden 2017 alkupuolelle tukee maan kotimaista kysyntää, mutta aiheuttaa päänvaivaa julkistalouden tasa-painottamiselle. BKT:n kasvu hidastuu 0,7 %:iin vuonna 2015 ja vuonna 2016 sitä muodostuu 1,2 %. Kuva 12. BRIC maiden BKT:n kasvu, % YoY Venäjän talousnäkymät ovat hyvin synkät: öljyn maailmanmarkkinahinta ja kysyntä laskevat, rupla on romahtanut, kotitalouksien ostovoima heikkenee, pakotteet vaikeuttavat pääomamarkkinoiden toimintaa ja pääomapako on jatkunut vahvana. Keskuspankki on nostanut korkoa kiihtyneen inflaation ja romahtaneen ruplan takia. Venäjän talouden ennustaminen on nyt vaikeaa, koska maan rahoitusmarkkinat ovat kriisissä. BKT supistuu voimakkaasti (1-4%) vuonna 2015, mutta inflaatio kiihtyy yhdeksään prosenttiin. Kiinan bruttokansantuotteen kasvu hidastuu edelleen 2015 jääden 7,0 %:iin ja seuraavana vuonna 6,9 %:iin. Vientikysyntä vaikeutuu mm. heikentyneen jenin ja kotimarkkinoilla hyytyvän kiinteistösektorin takia. Keskuspankki on jatkanut talouden tukemista mm. lisäämällä ajoittain rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä ja laskemalla ohjauskorkoa viime marraskuussa. Poliittisen vakauden kannalta on hyvin oleellista, että kasvu on kestävällä pohjalla. Intian talousnäkymät ovat kohentuneet maan teollisuuspolitiikan ansiosta. Uusi hallitus ajaa sisään investointi- ja vientivetoista talouskasvua. Intian ja Kiinan kasvuero kaventuu entisestään. Intian BKT laajentuu vuonna

14 kuusi prosenttia ja seuraavan vuonna 6,5 %. Maailmankaupan hidastuminen vaikeuttaa kasvunäkymiä, mutta vastaavasti raaka-aineiden ja energian hinnan lasku hyödyttää Intiaa pitämällä inflaatio- ja korko-odotukset maltillisina. BRIC- maista Brasilian talouskasvu on Venäjän ohella selvästi heikompaa kuin verrokkiensa. Öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku heikentää vientinäkymiä ja kuuden prosentin vauhdilla laukkaava inflaatio nakertaa kotitalouksien ostovoimaa. Kiina on Brasilian suurin kauppakumppani noin 17 %:n osuudella maan kokonaisviennistä, joten Kiinan talouskasvun hidastuminen puraisee Brasiliaa. Arvioimme Brasilian bruttokansantuotteen laajentumisen jäävän vuonna 2015 yhteen prosenttiin. 2.2 Heilunta koroissa jatkuu Kuva 13. EUR Euron arvo dollaria vastaan on laskenut kesän alusta saakka. Liike on ollut suhteellisen suoraviivaista. Teknisessä mielessä liike on jatkumassa aina 1.10 tason alapuolelle, mutta sen toteutuminen vaatii toimenpiteitä EKP:n suunnasta. Korjausliike lähelle 1.29 tasoa on myös mahdollinen, mutta ei niin todennäköinen. Parin vuoden horisontilla euro laskee pariteettiin dollaria vastaan. Kiinan liityttyä elvyttäjien joukkoon tarvitaan selvää likviditeetin lisäämistä. Kuten aiemmin todettiin, kauppapainoin euron heikkeneminen on ollut vähäisempää. Odotamme EKP:n käynnistävän alkuvuodesta QE-ohjelman Saksan vastuksesta huolimatta. Sen seurauksena euro heikkenee vielä selvästi, koska pankit ja sijoittajat joutuvat hakemaan tuottoa muista maista. Tästä pitää huolen negatiivinen keskuspankkitalletuskorko. Markkinoilla on odoteltu noin 500 mrd. euron ohjelmaa, mutta edellä mainitusta syystä se voi hyvin jäädä pienemmäksi. Täytyy muistaa, että EKP:n (ja myös BOJ:n) kapasiteetti yllättää markkinat alkaa olla aika vähäinen. Tätä kehitystä voi muuttaa muutama tekijä: Euromaiden taloustilanne ei olekaan pelätyn heikko, Yhdysvallat saattaa juuttua nollakorkopolitiikkaansa ja vaihtotaseen vaje alkaa heikentää dollaria. Jos euroalue vajoaa deflaatioon, valuutta vahvistuu vääjäämättä. 14

15 Kuva 14. Pankkijärjestelmän taseet suhteessa BKT:een, USA ja euroalue Yhdysvaltain ja euroalueen elpyminen finanssikriisistä on ollut tyystin erilaista. Yhdysvalloissa pankkisektori pääomitettiin julkisen vallan toimesta nopeasti tyyliin ota tai jätä, ja jos jätät, menee toimilupa. Pankkien luotonanto elpyi odottamattoman nopeasti. Euromaissa valittiin toisin. Pankkisektori on edelleen osin halvaantuneessa tilassa, viimeisinkin stressitesti antoi liian ruusuisen kuvan pankkien toimintakyvyistä. Euroalueen toinen ongelma on pankkisektorin aivan liian suuri osuus taloudesta. Taseiden yhteenlaskettu summa on hengästyttävät 3,5 kertaa BKT:sta. Yhdysvalloissa suhdeluku on alle yksi. Euroalueen elpymistä hidastaa pankkien pääomien puute ja kyvyttömyys antaa luottoja. Osa pankeista on hyvässä kunnossa, mutta sääntely estää luotonlaajennusta. Karkeasti 80 % luotonannosta tapahtuu pankkien kautta euroalueella. Yhdysvalloissa luotot ovat suuremmassa määrin markkinaehtoisia liikkeeseenlaskuja. Tästä johtuen EKP:n käynnistämä QE-ohjelma tuskin toimii yhtä hyvin kuin Fedin vastaavat ohjelmat. Yhdysvalloissa korkotason lasku näkyy heti suoraan yritysten rahan hinnassa, euroalueella näin ei aina ole. Kuva 15. Saksan ja Yhdysvaltain 5- ja 10-vuoden korkoero Yhdysvaltain ja Saksan välinen korkoero on leventynyt selvästi. Taustalla on kasvuodotuksien erilaisuus ja odotukset Yhdysvaltain keskuspankin alkavista koronnostoista. Markkinat ovat tähän saakka hyväksyneet Fedin elvytyksen loppumisen ilman suurempia nikotuksia. Tilannetta helpottaa Japanin keskuspankin uudet toimet sekä odotukset EKP:n uusista toimista. Vuoden 2015 loppupuolella odotamme lyhemmän (2-5 vuotta) pään korkoeron edelleen leviävän, mutta pidempi 10 vuoden korkoero alkaa hivenen kapenemaan. Kehittyville talouksille Yhdysvaltain nousevat korot ja vahvistuva dollari aiheuttavat ongelmia. 15

16 Kuva 16. Italian ja Espanjan korkotasot Italian ja Espanjan korot ovat olleet selvässä laskussa. Samalla tuottoerot ydinmaihin ovat kaventuneet selvästi. Mitään taloudellista seikkaa ei kapenemisen takana ole, vaan kyseessä on markkinoiden spekulaatio QE-politiikasta sekä tuotonmetsästys. Onhan Italian velkasuhde BKT:hen edelleen 137 %, eikä Espanjakaan kauaksi jää. EKP:n QE-spekulaatiot pitävät ostointoa edelleen yllä, koska markkinoilta löytyy vielä yksi takuuostaja, keskuspankki. Tuottoerot eivät enää kapene, koska valtionlainojen ostot tapahtuvat keskuspankkiavaimen mukaisesti (kunkin maan osuus EKP:n pääomasta). Ostot eivät kohdistu pelkästään heikompiin maihin, vaan EKP ostaisi myös Saksan lainoja. Öljyn hinnanlasku antaa EKP:lle mahdollisuuden odottaa QE-ilmoituksen kanssa, varsinkin kun Saksa sitä vastustaa. Lisäksi vuoden loppupuoliskolla on hyvä mahdollisuus siihen, että eurokriisi ottaa uusia kierroksia, jolloin periferiamaiden korkotaso taatusti kärsii. Sitä ennen tuottoerot pysyvät näillä tasoilla. Tästä saatiin osviittaa lokakuun puolivälin pikku paniikin yhteydessä, kun Italian 10-vuoden korko nousi hetkessä 50 korkopistettä. 2.3 Tuloskasvua tarvitaan Kuva 17. Voittojen konsensuskasvuennusteita Suomessa, euroalueella, Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa vuosina 2014 ja 2015 Osakekurssien kannalta on olennaisempaa ymmärtää yritysten tulevan vuoden kuin menneiden voittojen kehittymistä. Yllä olevassa kuvassa on kuvailtu eri alueiden voittoennusteita. Alkavana vuonna nopeinta voittojen kasvua odotetaan euroalueella, jossa pörssiyhtiöiden tulokset kasvavat lähes viidenneksellä. Yhdysvalloissa voittojen kasvun odotetaan kasvavan hienoisesti vuoden 2014 vajaan 10 prosentin tasolta. 16

17 Suomessa pörssiyhtiöiden 2014 yhteenlasketut voitot jäävät edellisvuoden tasolle. Sen sijaan vuodelta 2015 markkinat odottavat lähes 14 prosentin tuloskasvua. Mikäli voitot jäävät heikommiksi, osakkeiden arvostustasot kiristyvät tai osakkeiden hinnat joustavat alaspäin. Jotta konsensusennusteeseen päästäisiin, pitää suomalaisten yhtiöiden onnistua voittamaan markkinoita maailmalla. Euron heikkeneminen auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Erityisen mukavaa voittojen kasvua Suomessa odotetaan mm. Valmetilta, Cargotecilta, Huhtamäeltä, Neste Oililta ja teräsyhtiöiltä. Heikompaa kehitystä odotetaan Sammolta, Fortumilta ja Orionilta Q3/2002 Q2/2003 Tulos Q1/2004 Q4/2004 Q3/2005 Pörssi Q2/2006 Q1/2007 Q4/2007 Kuva 18. Pörssiyhtiöiden tulokset ja osakekurssit Wall Streetilla Osakkeiden hinnat ovat etenkin Yhdysvalloissa vahvistuneet finanssikriisin jälkeen vauhdilla. Nopea kurssinousu on saanut monet varovaisiksi ja yhä enemmän arvaillaan osakekurssien kääntymistä laskuun. Kun pörssi-indeksin kehitystä ja yritysten toteutunutta tuloskehitystä tarkastellaan pitemmällä tähtäimellä, voidaan todeta, että osakkeiden nopea nousu on tapahtunut käsi kädessä voittojen kasvun kanssa. Jos asiaa tarkastelee pelkästään finanssikriisin jälkeiseltä ajalta, pörssin nousu on ollut ylivahvaa, mutta tällöin on huomioitava finanssikriisin yhteydessä tapahtunut pörssikurssien liiallinen lasku, mikä painoi pörssin lähtötilanteen liian matalaksi. Q3/2008 Q2/2009 Q1/2010 Q4/2010 Q3/2011 Q2/2012 Q1/2013 Q4/2013 Q3/2014est Kuva 19. Hyviä tulosraportteja heinä syyskuussa 17

18 Lokakuussa osakkeet niiasivat nopeasti, kun markkinoilla huolestuttiin Ukrainasta, maailman talouskasvusta ja osakkeiden arvostustasoista. Pudotus jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä se osui yritysten tulosjulkistuskauteen, ja raportoidut tulokset osoittautuivat yllättävän hyviksi. Yhdysvalloissa noin 70 prosenttia yhtiöistä kertoi tehneensä odotuksia paremman tuloksen. Osuus on selvästi suurempi kuin pitkäaikainen keskiarvo, joten huoli osakkeiden yliarvostuksesta haihtui. Vuoden takaiseen verrattuna marginaalit ovat Yhdysvalloissa parantuneet mm. informaatioteknologiassa, perusteollisuudessa, teollisuustuotteissa ja terveydenhoidossa. Sen sijaan etenkin telekommunikaatioyhtiöiden marginaaleissa on nähty painetta, mikä on näkynyt Wall Streetilla muita toimialoja vaatimattomampana kurssikehityksenä. Suomessa ilahduttavista tuloksista kertoivat mm. UPM Kymmene, Neste Oil, PKC Group, Valmet, Nokia ja Tieto.Tulokset on viimeaikaiseen tapaan tehty pääasiassa kustannuksia karsimalla, sillä myynnin kasvu on ollut edelleen vaatimatonta. Toisaalta kasvun lähtiessä käyntiin toden teolla yritykset ovat hyvässä kunnossa ja tuloskasvu saattaa yllättää positiivisesti. Käänne voi olla niin nopea, että hitaammat jäävät äärimmilleen trimmattuina lähtötelineisiin. Kuva 20. Öljyn ja eräiden euroalueen toimialojen osakekurssien välinen korrelaatio viimeisten 12 kk aikana. Viimeisen vuoden aikana öljyn hinta on laskenut voimakkaasti. Lasku on tapahtunut kokonaisuudessaan heinäkuun lopun jälkeen. Tarkasteltaessa öljyn hinnan ja euroalueen toimialojen kehityksen välistä korrelaatiota voimme todeta, että öljyn halpenemisesta hyötyviä toimialoja ovat terveydenhoito, pankit, vakuutus ja teknologia. Auto- ja kemianteollisuus kärsivät tilanteesta, mikä on yllättävää, parantaahan polttoaineiden halpeneminen kuluttajien ostovoimaa, ja sen luulisi kasvattavan autojen kysyntää. Öljy on kemianteollisuudessa tärkeä raaka-aine ja sen halpeneminen parantaa yhtiöiden kannattavuutta. Ilmeisesti tältä osin öljyn halpeneminen tulkitaan merkiksi vaisusta kysynnästä. 18

19 4. RISKIÄ VAI EI? 4.1. Suomen riskiprofiili noussut Kuva 21. Suomen vaihtosuhde ja palkat sekä palkkaluonteiset maksut Suomen bruttokansantuote jää nollakasvuun vuonna 2015 ja seuraavana vuonna kasvua kertyy 1,0 %. Kasvunäkymät seuraaville lähivuosille ovat hyvin vaimeat. Riskinä on, että tämäkään kasvu ei toteudu, vaan taloutemme supistuu ensi vuonna neljättä vuotta peräkkäin. Suomen BKT on vuoden 2007 tasolla. Kilpailukykymme on heikentynyt, koska tuottavuutemme kasvu on riittämätöntä suhteessa kustannuskehitykseen. Teollisuuden jalostusarvo on laskenut ja pääomakanta rapautuu. Vaihtosuhteemme on heikentynyt, mutta kustannuskehitysemme on kiihtynyt. Inflaatio on keskimäärin 1,2 % seuraavan kahden vuoden aikana, mikä on kuitenkin enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Työllisyys heikkenee edelleen ja työttömyysaste nousee yhdeksän prosentin tuntumaan. Suomella on kaksoisalijäämä, ja koko kansantaloutemme ansainta on vähäisempää kuin kokonaiskulutuksemme. Kyky investoida heikkenee jatkuvasti. Lyhyellä aikajänteellä kilpailukyvyn kohentaminen edellyttää työvoimakustannusten erittäin maltillista kehitystä ja kotimaisen ostovoiman turvaamista tuloveroalennuksin. Maan hallituksen pidemmän aikajänteen toimenpidelistalla on viedä rakennepaketti loppuun ja vahvistaa uutta teollista pohjaa panostamalla tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin. Pysyvämpää viennin kohentumista joudutaan odottamaan vuoden 2015 loppuun saakka päävientimarkkinoidemme hidastuneen talouskasvun johdosta. Suomen julkisen velan osuus BKT:stä nousee 64,0 %:iin ja budjettivaje on 2,6 %:iin bruttokansantuotteesta. Nykysillä toimenpiteillä ja kasvunäkymillä julkistalouden velkamarssi ei laske riittävästi. Julkisen talouden koko suhteessa heikentyneeseen yksityisen sektoriin on liian suuri. Yksityisen sektorin työllisyys on laskenut jatkuvasti, mutta julkisen sektorin työpanos on kasvanut lähes 60 %. Samaan aikaan työn tuottavuus on laskenut. 19

20 Taulukko 1. Maailmantalouden riskit Positiiviset makroriskit Negatiiviset makroriskit *Geopoliittisen jännitteen väheneminen *Yhdysvaltain arvioitua vahvempi kasvu *Euroalueen kasvupolitiikan vahvistuminen *Öljyn hinnan laskun jatkuminen *Rakennemuutokset Italiassa ja Ranskassa etenevät *Kiinan arvioitua ripeämpi kasvu *Geopoliittisten jännitteiden laajentuminen *Rahoitusmarkkinoiden epävakaus, riskinottohalukkuuden vaimentuminen *Kiinan hard landing *Yhdysvaltain poliittinen pattitilanne *Keskuspankit epäonnistuvat *Liian tiukka talouspolitiikka, euroalueen rakenneuudistukset eivät etene 4.2 Epävarmuus kasvaa Annual yield (%) BB B BB vs B (iboxx) Kuva 22. Euroalueen BB ja B (lähde: Swedbank) Yrityslainojen kehitystä leimaa edelleen tuoton metsästys. Investment Gradelainojen tuotot ovat painuneet hyvin mataliksi, ja se on pakottanut sijoittajat siirtymään luottokäyrällä eteenpäin BB ja B luokkiin. Molempien luokkien tuottoerot supistuivat aina kesän loppupuolelle saakka, mutta syksyllä kehitys muuttui. BB lainat jatkoivat suhteellisen rauhallista kehitystä, mutta lokakuun puolivälin tienoilla B luokitellut lainat kärsivät turbulenssista selvästi enemmän kuin BB lainat. Tilanne on normalisoitumassa, mutta valikoidut B luokitellut lainat ovat houkuttelevia BB luokiteltuihin verrattuna. Uusemissioiden tilanne saattaa muuttua jatkossa. Tähän saakka liikkeeseen lasketut lainat ovat olleet varsin runsaasti ylimerkittyjä, mutta odotamme tilanteen rauhoittuvan keväällä. Lainat eivät jatkossa enää tuota nykyisen kaltaisesti heti emission jälkeen, eikä niitä enää ylimerkitä yhtä massiivisesti Esimerkiksi joulukuussa Volvon 5,5 vuoden ja 8,25 vuoden hybridit: yhteensä 1,5 mrd. euroa, tarjouksia yli 7 mrd. euroa. Hybridilainojen liikkeeseenlaskut saattavat lisääntyä pääomataseen parantelujen myötä. 20

21 Loppuvuonna 2015 euromaiden jännitteet saattavat lisääntyä ja se näkyy riskisempien lainojen tuottojen levenemisenä. Myös pörssikurssien kehitys näkyy heti varsinkin high yield lainoissa. Kuva 23. Yhdysvaltain High Yield lainojen tuottoero Yhdysvalloissa kesä- heinäkuusta eteenpäin ulosvirtaus high yield-rahastoista on ollut lähes jatkuvaa, muutamia positiivisia viikkoja lukuun ottamatta. Tälle on kaksi erillistä selittäjää. Ensinnäkin sijoittajat pelkäävät keskuspankin koronnostoja, ja toiseksi liuskeöljy-yhtiöt ovat kärsineet selvästi öljyn hinnan laskusta. Liuskeöljy-yhtiöiden lainojen hinnat ovat pudonneet keskimäärin 9,5 %, muu HY-indeksi vain 1,5 %. On selvää, että luottotapahtumat (default) ovat kasvussa, semminkin jos öljyn hinta jatkaa laskua. Tietyillä alueilla tuotantokustannusten break even on noin 60 USD/tynnyri, joten aivan tuulesta temmattuja huolet eivät ole. Yrityslainamarkkinat ovat viimeiset vuodet hyötyneet poikkeuksellisen matalista konkurssiluvuista. Varsinkin Yhdysvalloissa uusien öljy-yhtiöiden mahdolliset luottotapahtumat voivat muuttaa kuvaa. Myös Fedin koronnostot heikentävät heikoimpien yritysten rahoitusasemaa. Tämän seurauksena sijoittajille voi tulla epämiellyttävänä yllätyksenä, että high yield lainoista voi kärsiä myös pääomatappioita, osin tai jopa kokonaan. Tämä vaikuttaa lainojen hinnoitteluun viimeistään vuoden 2015 loppupuoliskolla. Euromaiden lainat ovat vielä keskuspankin suojeluksessa. Kuva 24. RUB-USD ja WTI-öljy 21

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto OSAKEMARKKINAKATSAUS Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 15.3.2017 Osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2017 Näkymät vuodelle 2017 haasteelliset erityisesti Yhdysvalloissa Trumpin valinnan

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Talouden näkymät Syyskuu 2015

Talouden näkymät Syyskuu 2015 Talouden näkymät Syyskuu 2015 Maailmantalous kasvaa verkkaisesti indeksi 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Maailmankauppa* ja globaali teollisuuden ostopäällikköindeksi muutos ed. vuodesta, % 20 15 10 5 0-5 -10-15

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 16.2.2017 Markkinatilanne Euroopassa Takana osakemarkkinoiden vahva nousujakso loppuvuonna 2016. Euroopan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä):

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä): Talouden näkymät? Jari Järvinen Toukokuu 215 Twitter: @jarvinen_jari YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja Keskeiset kysymykset: Globaali toimintaympäristö? Kansainvälisen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015 Markkinakatsaus Helmikuu 2015 Talouskehitys Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan yritysten suhdannekuva on Suomessa edelleen vaimea, mutta teollisuuden tuotanto olisi kasvamassa loivasti lähikuukausina

Lisätiedot

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä Erkki Liikanen Suomen Pankki EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä Euro & talous 1/2017 Julkinen 1 Esityksen sisältö 1. Rahapolitiikka voimakkaasti kasvua tukevaa 2. Euroalueen kasvu vahvistunut,

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Nousukausi yllätti Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki 24.10.2017 Talouspoliittinen epävarmuus ja markkinat Rahoitusmarkkinat uskovat tasaisen kasvun jatkumiseen, riskipreemiot laskeneet

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Maailmantalouden voimasuhteiden muutos. Kadettikunnan seminaari 11.4.2013 Jaakko Kiander Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Maailmantalouden voimasuhteiden muutos. Kadettikunnan seminaari 11.4.2013 Jaakko Kiander Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Maailmantalouden voimasuhteiden muutos Kadettikunnan seminaari 11.4.2013 Jaakko Kiander Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Ennakoitua nopeampi muutos Jo pitkään on odotettu, että Kiinan ja Intian talouksien

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017 Markkinakatsaus Maaliskuu 2017 Talouskehitys Talousluvut ovat viime aikoina olleet hyvin vahvoja sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euroalueella inflaatio nousi kahteen prosenttiin, hälventäen deflaatiopelkoja

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. helmikuu 2017

Markkinakatsaus. helmikuu 2017 Markkinakatsaus helmikuu 2017 Talouskehitys Trumpin ajamien veronkevennysten uskotaan siivittävän USA:n talouskasvua selvästi lähivuosina, mikä vauhdittaisi maailmankaupan kasvua. Talouspoliittisista uudistuksista

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymissä aiempaa positiivisempaa virettä myös suomalaisten yhtiöiden kannalta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017 Markkinakatsaus Huhtikuu 2017 Talouskehitys Vuoden ensimmäiset isommat poliittiset Eurooppavaalit Hollannissa menivät markkinoiden kannalta hyvin Vapauspuolueen kannatuksen jäädessä selvästi odotuksia

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet Talouden näkymät Elpymisen edellytykset voimistuneet Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2013 2 Länsimaat kohti kasvua Kehittyvillä talouksilla hitaampi vaihe Keväällä ja kesällä nousua länsimaissa. Talousluvut

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38)

23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38) 23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38) 1. Euron synty 2. Yhteisvaluutan hyödyt ja kustannukset 3. Onko EU optimaalinen yhteisvaluutta-alue? 4. Yhteisvaluutta-alueet ja

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Markkinakatsaus Elokuu 2017

Markkinakatsaus Elokuu 2017 Markkinakatsaus Elokuu 2017 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) piti globaalin kasvun ennusteet muuttumattomana (3,5 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018) heinäkuun katsauksessaan. Kasvuennusteita

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/2011 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.9.2011 1 Aiheet Maailmantalouden näkymät heikentyneet Suomen Pankin maailmantalouden kasvuennustetta laskettu Riskit

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kesä 2017 Tiedotustilaisuus 21.6.2017 Talousnäkymät Video: Valtiovarainministeriö ennustaa riippumattomasti ja harhattomasti 2 Reaalitalouden ennuste 21.6.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

BOFIT Kiina-ennuste

BOFIT Kiina-ennuste BOFIT Kiina-ennuste 29.9.2010 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki Puh: 010 831 2268 Fax: 010 831 2294 bofit@bof.fi

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot