Rakennerahastotoiminta teemoittain Yrittäjyys- ja yritystoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennerahastotoiminta teemoittain Yrittäjyys- ja yritystoiminta"

Transkriptio

1 Vipuvoimaa EU:lta-seminaari Helsinki, Rakennerahastotoiminta teemoittain Yrittäjyys- ja yritystoiminta Marja Karvonen, Satakunnan TE-keskus Tino Nurmi, Casatino Oy

2 Karvia Satakunnan TE-keskus Tukialueet Seutukunta 041 Rauman sk. TUKIALUE III 043 Porin sk. TUKIALUE III 044 Pohjois-Satakunnan sk TUKIALUE II Rasteroidut kunnat ovat harvaan asuttua maaseutua Koko Satakunta on ns. haasteellista aluetta Merikarvia Pori Siikainen Pomarkku Noormarkku 043 Ulvila Honkajoki 044 Kankaanpää Jämijärvi Lavia Kiikoinen Luvia Eurajoki Nakkila Harjavalta Kiukainen Kokemäki Rauma 041 Lappi Köyliö Huittinen Eura Säkylä Vampula

3 Työttömyysasteen kehitys % ,8 18,4 10,4 25,6 21,5 12,9 22,8 19,2 1995/ / /10 9,7 5 0 Satakunta Pori Rauma

4 TL 1. Yritystoiminnan edistäminen Toimintalinjan painoarvo EU-ohjelmien toteuttamisessa on suuri esim. Länsi-Suomen EAKR-ohjelmassa 35 % koko ohjelman EUrahoituksesta Mutta niin ovat toimintalinjalle asetetut tavoitteetkin ohjelmalla tavoitellaan Länsi-Suomessa 2000 uutta yritystä, joista 1700 (85 %) 1. toimintalinjasta 85 % uutta työpaikkaa, josta 9300 (95 %) 1. toimintalinjasta 1. toimintalinjasta 150 uutta T&K-työpaikkaa, josta 33 % 1. toimintalinjasta Komissio oli ohjelmaa valmisteltaessa varsin kriittinen Suomen tavalle tukea yrityksiä rakennerahastovaroin kritiikkiä sai erityisesti yritysten investointien tukeminen Rakennerahastovaroja käytettiin kuitenkin jo viime ohjelmakaudella hyvin monipuolisesti yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja suuntaus jatkuu entistä vahvempana uudella ohjelmakaudella

5 Myönnetty EAKR ja valtion rahoitus (yht. 221,7 Meur) tukimuodoittain, Ohjelmakausi , Länsi-Suomen tavoite 2-alue 10 % 2 % 10 % 12 % 0 % 52 % Investointituki Kehittämistuki Toimintaympäristötuki Energiatuki Finnvera 14 % T&K rahoitus, Tekes Sektori 7

6 EAKR-tuella syntyneet uudet yritykset tukimuodoittain Länsi-Suomen tavoite 2 alue Ohjelmakausi Yhteensä Investointituki Kehittämistuki T&K rahoitus, Tekes Finnveran lainat Toimintaympäristötuki 0 Uudet yritykset Energiatuki

7 EAKR-tuella syntyneet uudet työpaikat tukimuodoittain Ohjelmakausi , Länsi-Suomi Uudet työpaikat Yhteensä Investointituki Kehittämistuki T&K rahoitus, Tekes Finnveran lainat Toimintaympäristötuki Energiatuki Työllis.per.inv.tuki

8 Rahoituksen vaikuttavuudesta viime ohjelmakaudella 94 % uusista yrityksistä 72 % syntyneistä työpaikoista 90 % arvioidusta liikevaihdon lisäyksestä 60 % arvioidusta viennin lisäyksestä Länsi-Suomen tavoite 2-alueella on syntynyt investointitukityyppisissä hankkeissa (TE-keskuksen investointituki ja Finnveran lainat) Finnveran korkotuetulla lainoituksella on ollut merkittävin vaikutus uusien yritysten perustamiseen esim. Satakunnassa 89 % uusista yrityksistä on syntynyt EAKR-korkotuetun lainoituksen myötävaikutuksella Tekesin tutkimusrahoituksella on myös esim. Satakunnassa ollut hyvin merkittävä rooli edellisen ohjelmakauden indikaattoriseuranta ei tuonut riittävästi esiin Tekesin T&K tuen merkitystä. Uudet yritykset ja työpaikat ovat huono mittari osaamisja innovaatiopääoman tai rakenteiden kehittymiselle!

9 EAKR-rahoituksen painopisteet/tl 1. Yritystoiminnan edistäminen Ohjelman mukaisesti tukea suunnataan uuden yritystoiminnan syntymiseen (09) erityisesti Finnveran yrittäjä-, pienyrittäjä- ja naisyrittäjälainojen avulla Valikoiden myös TE-keskuksen kehittämisavustuksin (esim. aineellisiin investointeihin ja palkkamenoihin), mikäli tuen ei katsota vinouttavan kilpailutilannetta eikä valtion tueksi katsottavan tuen määrä ylity kasvuyrityksille pk-yritysten t&k toiminnan ja innovaatioiden edistämiseen (04) pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen (05,09) Myös ESR-varoin pk-yritysten verkostoitumisen edistämiseen (02) esim. järjestelmätoimittaja-/päähankkijavetoiset kehittämishankkeet

10 TE-keskuksen EU-rahoitteisia kehittämisavustuksia suunnataan erityisesti pk-yrityksiä kokonaisvaltaisesti (sekä osaamista että teknologiaa samanaikaisesti) kehittäviin hankkeisiin pelkästään aineellisia investointeja sisältäviin hankkeisiin erittäin valikoidusti esim. hankkeet, jotka edistävät toimintalinjan erityistavoitteita kuten yritysten verkostoitumista, ympäristöä säästävän/ystävällisen tuotantoteknologian käyttöönottoa, energiansäästöä tai uusiutuvien energialähteiden käyttöä. muunlaisia investointeja on tarkoitus tukea lähinnä kansallisin määrärahoin (jotka ovat erittäin niukat)

11 EU-rahoitteisia kehittämisavustuksia suunnataan erityisesti henkeä työllistäville pk-yrityksille laadullisesti korkeatasoisiin ja vaikuttavuudeltaan, esim. työllisyyden, liikevaihdon ja viennin kasvun kannalta merkittäviin hankkeisiin pelkästään aineellisia investointeja (koneita, rakennuksia jne) sisältäviä hankkeita rahoitetaan useimpien eteläisten ja läntisten TE-keskusten alueilla kehittämisavustuksella hyvin rajoitetusti mittavien rakennushankkeiden rahoittamiseen ja käytettyjen koneiden rahoittamiseen suhtaudutaan pidättyvästi alle 10 henkilöä työllistävien mikroyritysten (lv enint. 2 milj.euroa) hankkeet pyritään rahoittamaan Maaseuturahaston ja Finnveran korkotuetun lainoituksen avulla aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista

12 Keskeisiä uudistuksia yritystukisäädöstössä (1) aiempi investointituki ja pk-yritysten kehittämistuki yhdistyivät uudessa yritystukilainsäädännössä yrityksen kehittämisavustukseksi yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yhdellä hakemuksella sekä aineellisiin että aineettomiin investointeihin ja muihin kehittämistoimenpiteisiin aineelliset investoinnit= maa-alueet, rakennukset, koneet, laitteet, kalusto aineettomat investoinnit= esim. tietotaito, patenttioikeudet, käyttöluvat muut kehittämistoimenpiteet: yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, yrityksen perustamis- tai toimintaedellytysten selvittäminen tai muu niihin verrattava merkittävä kehittäminen tämä mahdollistaa mm. sen, että investointeja ja kehittämistoimenpiteitä voidaan nykyistä joustavammin kytkeä toisiinsa esim. tuotteiden ja tuotannon kehittämishankkeet edellyttävät usein sekä fyysisten investointien tekemistä että asiantuntijapalvelujen käyttöä, kansainvälistyminen tuote- ja palvelukehitystä, teknologian kehittäminen myös osaamisen kehittämistä jne

13 Keskeisiä uudistuksia (2) rahoitettavien toimialojen rajauksia on poistettu. Avustuksen piirissä ovat kaikki muut toimialat paitsi kalatalous, maatilatalous sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinointi (joita tuetaan MMM:n rahoitusjärjestelmän/tekeskuksen maaseutuosaston kautta). Edellinen yritystukilaki rajasi pois investointituen piiristä mm. rakentamisen, vähittäiskaupan ja muut kuin elinkeinoelämälle tarpeelliset palvelut. Avustuksen kohteena olevien toimialojen lisääntyessä korostuu yritysten välisten kilpailunäkökohtien huomioiminen avustuksia myönnettäessä. kilpailun mahdollinen vinoutuminen ehkäistään mm. huolellisella hanke- ja kilpailutarkastelulla. Myös alhaiset tukitasot aineellisissa investoinneissa vähentävät kilpailun vinoutumisen riskiä.

14 Keskeisiä uudistuksia (3) muihin kehittämistoimenpiteisiin (kuin aineellisiin investointeihin) voidaan myöntää kehittämisavustusta suurellekin yritykselle sellaisessa yhteishankkeessa, joiden toteuttamiseen osallistuu suuren yrityksen ohella pieniä tai keskisuuria yrityksiä mahdollisuudet rahoittaa aitoja yritysvetoisia verkostohankkeita paranivat! nk. käynnistystuen myöntäminen laajeni hieman. Aiemman säädöstön mukaan sitä voitiin myöntää vain pienille aloittaville yrityksille. Uudistetussa säädöstössä avustusta voidaan myöntää pienelle aloittavalle tai laajentavalle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen perusteella (enintään 50 % palkkamenoista de minimis-tukena) Tavoitteena tukea aloittavia ja aloitusvaiheen jälkeisen kasvuvaiheen yrityksiä ja madaltaa kynnystä uusien työntekijöiden palkkaamiseen Summa summarum: uusi valtionavustuslaki yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006) on erittäin moderni ja antaa hyvät mahdollisuudet yritystoiminnan kehittämiseen Määrärahojen niukkuus rajoittaa merkittävästi näiden mahdollisuuksien hyödyntämistä

15 Case: Casatino Oy Palvelurakentamiseen erikoistunut yhtiö Päiväkodit, hoivakodit, projektimyynti 2 tehdasta Kankaanpäässä Myymme palvelukonsepteja asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöitynä Pepè, puurokampanjat EUROOPAN UNIONI Euroopan aluekehitysrahasto

16 Case: Casatino Oy Liikevaihdon ja henkilöstön kehitys ,47 M ,53 M ,40 M ,15 M ,83 M ~10 M ~14 M 70 Suomen suurin palvelurakennuskauppias EUROOPAN UNIONI Euroopan aluekehitysrahasto

17 Kehityshankkeita PPP- palvelutuotannossa (Tekes) + 2 muuta Avainrekry (TE) Lisäarvopalvelun kehittäminen ja markkinointi (TE) Tehdasinvestointi (TE; tuki kunnalle tilojen rakentamiseen) Finnvera takauksia ja pienlaina alussa Kaksi rekrytointikoulutusta (á 10 henkilöä) yhteishankintakoulutuksena Toiminnanohjausjärjestelmä (TE) Sisältää ostopalvelua ja investointeja. Tuen vaikutus suuri Potentiaalia uuden tuotteen syntyyn? EUROOPAN UNIONI Euroopan aluekehitysrahasto

18 Sitra TEKES Finnvera Teollisuus- - sijoitus Keksintösäätiö TE - keskukset kunnalliset elinkeinopalvelut monimuotoiset yleispalvelut (21) rahoitus (54) tietopalvelut (13) uusyritys- - keskukset neuvontapalvelut (25) Yrittäjä ohjelmat (20) arvioinnit (8) konsultointi (3) Finpro työvoima- - toimistot tapahtumat, tilaisuudet, verkottaminen (10) koulutusyms. toiminta (17) luokittelemattomat palvelut (27) korkeakoulut maaseutukeskukset teknologiakeskukset EUROOPAN UNIONI Euroopan aluekehitysrahasto

19 Suomen nykyinen julkinen yrityspalvelujärjestelmä naiset Jobs and Society alkavat yritykset Uusyritys- - keskukset (85/31) + asiantuntija - verkosto (1300) asiakkuutta MAEK maaseutu Kunnalliset elinkeinopalvelut (750/350) Sekes Naisyrittäjyyskeskus maa- - seudun - yrityspalvelut (551) TE-keskukset (1449/15) asiakkuutta yritys- - palvelut työvoimapalvelut (246) (333) teknologia- - palvelut KIBS mentorit /asiantuntijat konsultit/kouluttajat erityisasiantuntijat kasvuyrityspalvelu - Keksintösäätiö ( ) Korkeakoulut teknologia kasvu Finnvera (420/16) asiakkuutta Tekes (339/1+6) 3000 asiakkuutta 16% mikroyrityksiä Finpro (370/1+52) 2035 asiakkuutta 68% pk-yrityksiä kv.verkosto (Finpro + Tekes: 58 toimistoa ja =224 hlöä) VTT (167/11) mikroyritykset Maaseutukeskukset (850/50/16) 2200 yritysneuvontaasiakkuutta suuryritykset pkyritykset Teknologiakeskukset (550/22) Tekel (400/38) MMM kunnat TM yritykset KTM OPM SM EUROOPAN UNIONI Euroopan aluekehitysrahasto

20 Yrityksen ystävät Kehityshanke/rahoitus Koulutus Oppisopimus KEHITYSKHANKE/RAHOI TUS ASIANTUNTIJA Ammatilliset tutkinnot KASVUYRITYS Rekry HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS ASIANTUNTIJA

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 14.12.2009 1 Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) 15 kpl Suomessa Työ-

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella

ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Sirpa Hautala TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 12.11.2013 MYÖNNETTY LAIN 1336/2006 MUKAINEN

Lisätiedot

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Innovaatiot ja yritysrahoitus Kari Rintala 13.12.2012 1 Rahoitustuotteet yrityksille 1. Maaseuturahaston yritystuki

Lisätiedot

Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen

Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen Jyväskylä 16.4.2015 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.4.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.3.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä Keski-Suomen

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2013

Yritystukitilasto 2013 Yritykset 2015 Yritystukitilasto 2013 Vähemmän tukea suuremmalle joukolle yrityksiä Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 yrityksille jaettu tukimäärä laski kokonaisuudessaan 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2010

Yritystukitilasto 2010 Yritykset 2012 Yritystukitilasto 2010 Yritysten saamat tuet pienenivät Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritysten saamat tukimuodot pienenivät vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna. Maksetut suorat

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot