KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto"

Transkriptio

1 KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto

2 Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille Miten luon menestystä... 6 Tehokas myyntityö tuottaa tuloksia Markkinointistrategia, sanoma ja välineet Vaikuta vakuuttavasti Pk-yrityksen rahoitusvaihtoehdot Ammattina osaaminen -verkosto auttaa...15 KLiK

3 Juban mietteet Viime vaalien alla kaikki puolueet olivat yrittäjän asialla. Turhaa sääntelyä tulisi poistaa, arvonlisäveron alarajaa korottaa, helpottaa työntekijöiden palkkaamista jne Kovin paljon ei vielä ole toteutettu, mutta odotellaan. Tätä kirjoitettaessa pääministeri on juuri avannut keskustelun turhan sääntelyn purkamisesta. Se koskee myös meitä yrittäjiä. Odotellessa tuon työn tuloksia on aikaa miettiä oman yrityksen tavoitteita, strategiaa ja toimenpiteitä, joilla yritystoimintasi kukoistaa entistä paremmin. Joskus kannattaa toimia mieluummin kuin odottaa. Teimme tämän oppaan, koska tiedämme, että suurin osa pienten yritysten omistajista ja johtajista ovat yksin ongelmiensa kanssa. Sparraajaa ei välttämättä lähipiiristä löydy. Vaikka intoa ja halua yrityksen kehittämiseen onkin, se ei aina yksin riitä. Menestyksen oikotie tarkoittaa, että voit ottaa oppia hyvistä käytänteistä. Tietoa on saatavissa, joten kaikkea ei tarvitse opetella kantapään kautta. Uskomme, että verkostomme avulla voit kehittää yritystäsi. Toivottavasti löydät ajatuksia ja innostut niistä. Mukavia lukuhetkiä ja aurinkoista kesää. Helsingissä heinäkuussa 2015 Juba Penttinen Ammattinaosaaminen -verkosto

4 Visio missio ja strategia Miksi yrityksesi on olemassa? Mitä lisäarvoa se tuottaa asiakkailleen? Mikä merkitys sillä on asiakkaillenne? Mikä on yrityksesi strategia? Miten se on jalkautettu henkilöstölle? Yritys syntyy usein, kun omistajalla, eli yrittäjäksi aikovalla on idea. Idea perustuu usein asiantuntemukseen jollain erityisalalla. Kaikki toimii hyvin niin kauan, kun yritys on pieni ja henkilöstö toimii kuin perheyrityksessä. Kaikki ovat lojaaleja toisilleen ja luottamus on vahva, joustoa puolin ja toisin löytyy ja kaikki tietävät perusasiat. Ajan myötä kaikki muuttuu. Perusasiat hämärtyvät, joustavuus kaikkoaa samoin luottamus. Tieto ei kulje. Hyvällä johtajalla on selkeä visio ja missio. Hyvä, mutta vielä tärkeämpää on saada sitoutettua organisaatio näihin. On saatava muutkin innostumaan. Toimintaajatus ja perusfilosofia on sitoutettava koko henkilöstölle. Miksi yritys on perustettu? Mitä ryhdytään tekemään? Mikä on toiminnan tarkoitus? Mikä on strategia? Mitä odotuksia tämä tarkoittaa eri työryhmille ja yksilöille? Kun tuntuu siltä, ettei kaikki mene kuin Strömsössä, kannattaa aloittaa tekemällä riskianalyysi, esim. SWOT, jossa selvitetään yrityksen sisäiset ja ulkoiset toimintaedellytykset. Sen pohjalta on helpompaa laatia uusi toimintasuunnitelma ja keskittyä oleellisiin asioihin. S W O T

5 Uhat mahdollisuuksiksi Ely-keskuksen Pk-yritysten tuetut konsultointipalvelut ovat jälleen mahdollisia. Talouden kehitysnäkymät, tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat, oman paikkakunnan olosuhteet, kilpailutilanne, nettikauppa ja sosiaalisen median hyödyntäminen sekä oman yrityksen kannattavuus ja oma tulevaisuus ovat asioita, jotka varmasti askarruttavat tällä hetkellä kaikkia yrittäjiä. Hyvä keino tulevaisuuden suunnitteluun ja oman liiketoiminnan tuloksen parantamiseen on käyttää Ely-keskuksen Yritysten kehittämispalveluja. Saat käyttöösi alaa tuntevan asiantuntijan, jonka kanssa käydään läpi juuri sinun yrityksesi kannalta oleelliset asiat. Esimerkkejä kehittämispalvelujen käyttömahdollisuuksista paljonko yritys haluaa lisää tulosta ja miten se saavutettaisiin onko kuluvuotoja, millaisia tarvitaanko lisärahoitusta, millaista miten yhteistyötä yrityksen eri toimintojen välillä voitaisiin tehostaa millaiset olisivat konkreettiset tavoitteet tälle ja ensi vuodelle millaisiin asiakkaisiin kannattaisi keskittyä voiko nykyisille ja entisille myydä enemmän millaisia uusia asiakkaita tarvitaan mistä heidät löytää ja miten heitä voisi lähestyä löytyykö uusia aluevaltauksia mietitään konkreettista markkinointikeinoja ja välineitä miten hoidetaan myyntikeskustelussa kannattava kauppa kotiin voidaan tarkentaa myös myyntiprosesseja ja asiakashoitomalleja millainen yritys haluaa olla tulevaisuudessa toteuttaa henkilökunnan haastattelut ja pitää niiden tulosten pohjalta koko yrityksen yhteinen kehittämistilaisuus Tästä kaikesta syntyy kirjallinen, konkreettinen, kokonaisvaltainen kehittämisohjelma. Koko toiminta ja kaikki tulokset ovat täysin luottamuksellisia, eikä tämä aiheuta yrittäjälle mitään byrokratiaa.

6 Hinnat Analyysi Yhden päivän Analyysipalvelu maksaa vain 220,- + alv Konsultointi Konsultoinnin hinta yritykselle on 300,- + alv/päivä (Päivän hinta on 1.200,- + alv, josta valtion tuki on 75%.) Hinta sisältää kaikki kustannukset. Lisätietoja Ely-keskuksen palveluista saat Seppo Huovila Ely-keskuksen yhteistyökonsultti ammattinaosaaminen.fi Mikä on tehokkain tapa? MENESTYS Hyvät johtajat luovat vahvoja organisaatioita. Organisaatiolla tulee olla selkeä käsitys siitä, mitä siltä odotetaan ja miten se tehokkaimmin kykenee sen tekemään. Mikä on tehokkain tapa tuottaa sitä, mitä on määrä tuottaa? Johtajan täytyy ymmärtää ja hallita mission lisäksi myös organisaation rakenne ja prosessit, joilla tehokkaimmin päästään tuloksiin. Kaikki sujuu paremmin, kun iso kuva on selkeä. Katsotaan samaan suuntaan, tehdään yhdessä. Työ sujuu, kun jokainen tietää paikkansa ja jokaisen työllä on merkitys. Tällöin osaaminen ja sen kehittäminen ovat yhteisiä asioita.

7 Myynti on monen yrityksen pullonkaula Olemme valmentaneet satoja alkavia yrittäjiä vuosien varrella. Heistä 99 prosenttia on todennut myynnin ja markkinoinnin olevan kaikkein vaikeinta. Useat heistä ovat oman alansa asiantuntijoita, eivät myyjiä, joten ongelma on ymmärrettävä. Sama ilmiö on kuitenkin myös suurissa yrityksissä, joissa kuvittelisi olevan myynnin ammattilaisia. Kuitenkin nämä myynnin ammattilaisina itseään pitävät ovat enemmän tilausten vastaanottajia, joiden tulokset ovat hyvinä aikoina hyviä. Kun kysyntä hiipuu, hiipuu myyntikin. Myynti on vaikea laji. Kannattaa aika ajoin miettiä: Mitä me markkinoimme? Miten tuotteemme ja palvelumme eroavat kilpailijoiden vastaavista? Miten tuotteemme ja palvelumme tyydyttävät asiakkaiden tarpeita? Miksi juuri meidän tarjoamia tuotteita ja palveluita kannattaa ostaa? Ketkä ovat todelliset asiakkaasi? Millainen on asiakkaasi? Mitkä ovat hänen ostomotiivinsa ja -tottumuksensa? Millainen on asiakkaasi ostoprosessi? Mikä on hänen roolinsa ostajana? Jokainen meistä elää myymällä jotain. Mark Twain Mitä asiakkaasi todella haluavat tai tarvitsevat? Vaikka ihminen maksaa tuotteesta tai palvelusta, hän ostaa arvoa jonka kyseinen tuote tai palvelu mahdollistaa. Mitä arvoa voit tuottaa asiakkaallesi? Mitä hyötyä hän saa, kun ostaa juuri teidän tuotteitanne tai palveluitanne? Missä markkinassa yrityksesi on tai voisi olla? Miten kilpailtu nykyinen markkina on? Onko siellä tilaa ja mahdollisuus erottua? Onko olemassa parempi markkina, jossa menestymismahdollisuutesi ovat paremmat? Aina ei kannata toimia niin kuin aina on toimittu. Ketkä ovat kilpailijoitasi ja missä ne ovat hyviä? Oma liiketoiminta täytyy rakentaa suhteessa asiakkaisiin. On kuitenkin järkevää tietää, missä kilpailijat ovat hyviä ja miksi.

8 Mikä on yrityksesi ylivoimainen kilpailuetu? Onko tuotteessasi tai palvelussasi sellaista, jota asiakkaasi arvostaa ja jota ei saa muualta. Mitkä asiakashyödyt tekevät yrityksestäsi ylivoimaisen. Jos seuraat kilpailijaasi, häviät varmasti. Sinun tulee olla asiakkaalle erityinen. Mitä yrityksesi merkitsee asiakkaillesi? Mitä asiakkaasi vastaisi, jos häneltä kysyttäisiin, mitä yrityksesi heille merkitsee? Mitä sinä vastaat? Onko vastauksissa eroja? Kuinka merkityksellinen heille olet vai oletko ensinkään? Kuinka helposti yrityksesi on korvattavissa? Mikä on yrityksesi erityinen arvo asiakkaalle? Yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa arvoa asiakkaalleen. Mikä on se yrityksesi ainutlaatuinen ja asiakkaasi arvostama asia, jolla parannat hänen elämäänsä tai liiketoimintaansa? Mikä on yrityksesi tehtävä? Määrittele yrityksesi tehtävä ja toteuta sitä kaikessa, niin olet valovuoden kilpailijoitasi edellä. Tehtävä = intohimo + asenne + asiakasarvo. Missä kohtaat asiakkaasi? Valitse markkinointiprosessi ja viestintävälineet ostoprosessin mukaan. Miten kohtaat asiakkaasi? Kaupat syntyvät vasta, kun olet ensin päässyt asiakkaasi tietoisuuteen, herättänyt hänen kiinnostuksensa, synnyttänyt halun ostaa ja saanut aikaan ostopäätökseen.

9 Markkinointi Yrityksen liikeidean voi kiteyttää kaavaan: Kenelle, mitä ja miten. Markkinoinnin tulisi lähteä samasta ajatuksesta. Kuka on asiakkaasi, mitä lisäarvoa voin hänelle tuottaa oman tuotteeni tai palveluni avulla ja miten saa hänet kiinnostumaan tuotteistani ja palveluistani. Kannattaa tehdä markkinointisuunnitelma, joka pitää sisällään myös markkinointibudjetin. On siis tehtävä päätöksiä. Asetettava tavoite, rajattava kohderyhmä, mietittävä sanoma, jolla kohderyhmän kiinnostus saadaan herätettyä ja valittava oikeat välineet, joilla sanoma tavoittaa kohderyhmän. Millainen imago eli mielikuva yrityksestä ja sen tuotteista halutaan luoda? Miksi asiakas ostaa meiltä? Vain noin puolet markkinointitoimenpiteistä tuottaa tuloksia. En vain tiedä kumpi puoli. Tuntematon markkinoija Lisäksi pitää tietää, kuinka suuri osa myynnistä tulee nykyisiltä asiakkailta ja kuinka paljon uusia asiakkaita tarvitaan. Välineet ja sanoma ovat varmasti erilaiset nykyisille, kuin uusille asiakkaille. Onko yrityksesi asiakasrekisteri kunnossa? Mistä löydät uusia kohderyhmiä? Onko yrityksesi visuaalinen ilme kunnossa? Näyttävätkö kotisivusi, laskusi, tarjouksesi, käyntikorttisi, mainospainotuotteesi siis kaikki viestintä samanlaiselta? Kuvastavatko ne niitä tavoitteita, joita yritykselläsi on. Luovatko ne oikeaa imagoa juuri teistä? Tähän panostaminen on paitsi järkevää myös kohtuullisen edullista. Monesti se edullisin markkinointiväline on edelleen käyntikortti. Usein yritykset kuitenkin toimivat kuten aina on toimittu. Laitetaan se ilmoitus hesariin niin kuin ennenkin... Niinpä, se on kyllä helpompaa. Kun haluat hyviä ja ennen kaikkea toimivia ratkaisuja markkinointiisi, me voimme auttaa. ammattinaosaaminen.fi Sanoma Mikä on se härski lupaus, jolla herätät asiakkaidesi kiinnostuksen? Joka erottaa sinut kilpailijoistasi. Mitä sellaista lisäarvoa voit asiakkaallesi tuottaa, jota kilpailijasi ei pysty? Miten kiteytät sanomasi niin, että se tehoaa? Markkinointiviestintä ei saa olla itsestään selvistä asioista puhumista. Kiteytä sanomasi ja käytä sitä kaikessa markkinointiviestinnässäsi ja kaikissa käyttämissäsi välineissä.

10 Välineet Lehti-ilmoitukset, suoramarkkinointi, televisio, radio, julkaisut, esitteet, käyntikortit, asiakaslehdet, sähköpostisuorat, uutiskirjeet, nettimainonta, googlemainonta, monikanavamarkkinointi, elokuvat ja videot, messut, tapahtumat, promootiot, ulkomainonta, tapahtumamarkkinointi, asiakastilaisuudet, esittelyt Ammattinaosaaminen -verkostosta saat kaikki välineet käyttöösi, järkihinnoilla. ammattinaosaaminen.fi Asiaa sosiaalisesta mediasta Yleinen luulo on, että sosiaalinen media on ainoa oikea väline viestintään. Markkinointiviestintästrategian tulee aina lähteä yrityksen strategiasta, siksi on tärkeää miettiä kokonaisuutta, eikä odotella ihmetuloksia facebookista. Se voi olla loistava väline teillekin, tai sitten ei Sosiaalisen median välineiden käyttöalueita ja hyötyjä voisi kuvailla näin: BLOGI Toimii hyvin etenkin asiantuntijapalveluja markkinoiville. Siellä voi tarjota omaan alaan liittyvää hyötytietoa kohderyhmälle. Parhaimmillaan lukijat jakavat itse postauksia omissa kanavissaan. UUTISKIRJE Uutiskirjeen sisältö kannattaa suunnitella kohderyhmää kiinnostavaksi. Siitä pitää löytyä jotain asiakasta kiinnostavaa ja hyödyttävää tietoa, maksutta. FACEBOOK Toimii kuluttajille suunnatussa sisältömarkkinoinnissa. Täällä on syytä olla hienovarainen ja tarjota kuluttajille mielenkiintoista tietoa tai huvia. TWITTER Toimii b to b kohteissa. Hyvä paikka verkostoitua potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Täällä kannattaa pyrkiä keskusteluihin staattisen sisällön tuottamisen sijaan. INSTAGRAM Toimii, jos pystyt tuottamaan toiminnastasi visuaalista sisältöä. Yksi tilanne ja yksi kuva tai videoklippi on hyvä nyrkkisääntö sisällöntuotantoon. Kannattaa myös käyttää aihetunnisteita #jotakin LINKEDIN On verkon suurin asiantuntijaverkosto. Kannattaa päivittää profiilinsa ja ottaa yhteyttä kiinnostaviin henkilöihin. Oma organisaatio kannattaa myös esitellä hyvin.

11 Vaikuta Vaikuttamiseen on olemassa erilaisia keinoja. Kun päätöksen tekee joku toinen kuin sinä, esimerkiksi asiakas ostopäätöksen, voit jakaa tietoa, suostutella ja neuvotella. Kun vaikutat esimerkiksi viranomaisiin, sinun pitää jakaa tietoa yrityksestäsi, tuotteistasi, luotettavuudestasi, itsestäsi ja käsityksistäsi (tätä kutsutaan lobbaamiseksi.) Arkielämässä, työssä ja yrittäjänä tarvitset neuvottelutaitoja. Pieniä, ja välillä suuriakin, neuvotteluja käydään koko ajan. Kuka tekee tämän?, milloin pidetään palaveri?, mitä tämä maksaa?, millä ehdoilla suostut tähän? Tilanteita on lukemattomia. Aina kun asian tai tilanteen ratkaisemiseen tarvitaan kaksi tai enemmän, on kyseessä neuvottelu. Neuvottelu on vuorovaikutuslaji. Tuloksena on kahden kauppa. Onnistunut neuvottelu, esimerkiksi kaupankäynti, on kyseessä silloin, kun molemmat kokevat voittaneensa. Vain metsän pedot ratkaisevat kiistat väkivaltaisella vallankäytöllä. Ihmiset neuvottelevat. Valitettavasti koulussa ei opeteta neuvottelutaitoja. Ne hankitaan vasta työelämässä. Onneksi me voimme auttaa. ammattinaosaaminen.fi Hyvällä johtajalla on hyvät ihmissuhdetaidot. He osaavat vaikuttaa eri tilanteissa eri kohdejoukolle eri tavalla. Johtajan sosiaaliset taidot vaikuttavat parhaimmillaan hyvin voimakkaasti siihen, miten ihmiset sitoutuvat organisaation tavoitteisiin, miten asioista keskustellaan, miten ristiriitatilanteet hoidetaan, miten annetaan palautetta jne. Sekä tietysti siihen, miten asiakkaat ja muut tärkeät sidosryhmät uskovat ja luottavat yritykseen ja sen palveluihin. On tärkeää erottaa toisistaan: Sosiaalisuus = Halu olla muiden kanssa Sosiaaliset taidot = Kyky olla muiden kanssa Tämä tarkoittaa empatia ja sympatia kyky ymmärtää toista ihmistä hienotunteisuus sosiaalinen herkkyys sekä kyky toimia moraalisesti ja eettisesti hyväksytyllä tavalla

12 Meillä on loistavia kokemuksia vuorovaikutustyylien hyödyntämisestä viestinnässä Peili ja DiSC välineiden avulla. Kysy lisää ammattinaosaaminen.fi Mikä motivoi eri ihmisiä? Hyvät johtajat ovat hyviä motivoijia. Ilman motivaatiota ei synny parhainta tulosta. Osa luottaa valta-asemaansa motivoidessaan työntekijöitä Jotkut luottavat karismaansa Hyvä tapa motivoida on nostaa esille parhaimmat kyvyt ja osaaminen Delegointi ja valmennus ovat loistavia keinoja motivoida Useimmat hyvät johtajat käyttävät eri tapoja motivoidessaan alaisiaan. Erilaiset tilanteet ja kunkin yrityksen oma kulttuuri vaativat erilaisia motivoinnin muotoja. Tehokkaita valmennuksia vaikuttamiseen, myyntiin ja johtamiseen saat ammattinaosaaminen.fi

13 Mistä pk-yritys saa rahaa? Yrittäjäsanomat 5 /2015 (Katri Simola) listasi rahoitusvaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada rahoitusta muun muassa pankeilta ja pankkien kaltaisilta toimijoilta, julkisilta tahoilta sekä sijoittajilta. Pankit Mitä: Lainoja, takauksia, osamaksurahoitusta, luottolimiittejä, leasingrahoitusta, luotollisia tilejä, velkakirjalainoja, saatavarahoitusta ja myynnin rahoitusta. Plussat: Monia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Yritysrahoituksen osaamista ja tuntemusta. Miinukset: Pankkisääntely on kiristänyt lainanantoa. Aloittelevien yritysten voi olla vaikea saada rahoitusta. Varjopankit Mitä: Pankkien kaltaista, usein täydentävää rahoitusta. Voi olla vieraan pääoman ehtoista lainaa yhdessä päärahoittajana toimivan pankin kanssa. Plussat: Vakuuksia ei välttämättä vaadita tai niiden kanssa ollaan pankkeja joustavampia. Usein tarjolla tukea myös liiketoiminnan kehittämiseksi. Miinukset: Rahoitus toisinaan lyhytaikaista ja usein kalliimpaa kuin esimerkiksi pankeilla. Laskusaatavarahoitus Mitä: Myyntilaskujen myynti niiden ostoon erikoistuneelle rahoitusyhtiölle tai pankille, joka maksaa saatavat yrityksen tilille. Plussat: Käyttöpääomaa vapautuu. Laskut ostanut yritys kantaa riskit ja huolehtii laskutuksesta sekä mahdollisista maksumuistutuksista ja perinnästä. Miinukset: Laskuista ei saa koko summaa. Laskujen myynti ei sovellu urakka-, projekti- tai ennakkolaskutukseen. Tekes Mitä: Lainoja ja avustuksia yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Plussat: Lainat ovat vakuudettomia. Hankkeen epäonnistuessa laina voidaan jättää kokonaan tai osittain perimättä. Miinukset: Rahoitus ei sovi yrityksille, joiden talous ei ole riittävän hyvässä kunnossa tutkimus- ja kehityshankkeen toteuttamiseksi eikä pelkästään kotimarkkinoilla toimiville yrityksille.

14 Finnvera Mitä: Lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Plussat: Rahoitusta kaikenkokoisille yrityksille elinkaaren eri vaiheissa. Rahoitus perustuu kannattavuusarvioon, ei vakuuksiin. Miinukset: Kannattamaton liiketoiminta ja maksuhäiriöt voivat vaikuttaa hakemuksen hylkäämiseen. Ely-keskus Mitä: Tukia ja avustuksia yrityksen perustamiseen, kasvuun ja kehittämiseen. Plussat: Tuki kohdennetaan harkinnanvaraisesti aina johonkin tiettyyn toimenpiteeseen, jolla on pidempiaikaista vaikuttavuutta. Miinukset: Rahan vähyys Etelä-Suomessa vaikeuttaa investointien rahoitusta. Pääomasijoittajat Mitä: Yritykset tai rahastot sijoittavat pääomaa määräajaksi osakepääomana, vaihtovelkakirjalainana tai vakuudettomina lainoina. Plussat: Pääomasijoittajat tuovat ammattitaitoa, verkostoja ja uskottavuutta. Rahoitusta ei tarvitse lyhentää sijoitusaikana eikä se pääsääntöisesti aiheuta korkokuluja. Liiketoimintariski jakautuu, mikä muuttaa usein myös lainarahoittajan suhtautumista yritykseen. Miinukset: Sijoittajasta tulee yrityksen omistaja ja yrittäjästä osakas. Pääomasijoittajan mahdolliset talousvaikeudet voivat heijastua yritykseen. Enkelisijoittajat Mitä: Yksityishenkilö eli enkelisijoittaja tekee korkean riskin pääomasijoituksen potentiaaliseen kasvuyritykseen. Plussat: Enkelisijoittajan henkilökohtainen osaaminen ja verkostot. Mahdollisuus nopeaan päätöksentekoon. Miinukset: Bisnesenkeleiltä on vaikea saada suuria summia. Sijoituksessa yrittäjä menettää osan omistuksestaan. Joukkorahoitus Mitä: Rahankeräystä, joukkotuottamista, vertaislainatoimintaa ja pääomatyyppistä joukkorahoitusta, jossa yritykseen voidaan tehdä pieniä oman pääoman ehtoisia sijoituksia ja yritys voi antaa osakkeitaan rahoituksen vastineeksi. Plussat: Vakuuksia ei välttämättä vaadita. Usein täydentävää rahoitusta. Voi saada nostetta sosiaalisessa mediassa. Miinukset: Rahoitus toisinaan lyhytaikaista ja usein kalliimpaa kuin esimerkiksi pankeilla. Tavoitteena olevaa summaa ei välttämättä saada kokoon. Sijoituksessa yrittäjä menettää osan omistuksestaan. Yrityksen kehittämispalveluista saat lisätietoja ELY-keskus tarjoaa rahoitukseen liittyvää neuvontaa sekä konsultointipalveluja. Katso lisää

15 Ammattinaosaaminen -verkoston palveluista löydät tietoja ammattinaosaaminen.fi Verkostomme osaajia Juha Penttinen, DM Aces Ky auttaa johtamisen, myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisessä sekä markkinoinnin suunnittelussa Marianne Penttinen, DM Aces Ky varmistaa, että kaikki sovitut asiat hoituvat ajallaan Pirjo Lipponen, Graafinen palvelu Lippo visualisoi yrityksesi viestinnän eri välineisiin sopivaksi Jarmo Nurmio, JNProgress auttaa vuorovaikutus- ja neuvottelutaitojen kehittämisessä Seppo Huovila, Plusmore Oy auttaa sinut Ely-keskuksen palvelujen pariin ja antaa apua strategiasi kehittämisessä Jani Penttinen ja Visa Issakainen, 110 Films kuvittavat yrityksesi tarinat liikkuvaan muotoon Markku Aaltonen ja Vesa Mattsson, Helsinki Bofori Oy painaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kaikki painotyösi Timo Kantokorpi, Lönnberg Oy auttaa yrityksesi promootioiden onnistumisessa KLiK

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS Suomen ensimmäinen, aito ja alkuperäinen Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS janne niini / Fiercer media 1 Lue kuinka Facebook-markkinoinnin avulla kasvatat brändiäsi kustannustehokkaasti ja tarkasti eri

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot