Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus ), Villimiehenkatu 1, Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki )"

Transkriptio

1 SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopijapuolet Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus ), Villimiehenkatu 1, Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) (y-tunnus ), Laserkatu 6, Lappeenranta (jäljempänä Wirma ) 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Wirma on vuonna 1999 nimellä Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy perustettu seudullinen kuntien omistama elinkeinoyhtiö, joka on osa Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvaa Lappeenrannan liiketoiminnat Oy konsernia. Wirman toiminnan tavoitteena on uusien työpaikkojen syntymisen edistäminen, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämisen tukeminen sekä osakaskuntiensa elinkeinotoimintaympäristön kehittäminen. Päämääränä on saada Lappeenrannan seudulle uudistuvaa liiketoimintaa ja lisätä alueen vetovoimaisuutta. Wirma palvelee Lappeenrannan seudun yrittäjiä, yrityksiä ja matkailijoita sekä kehittää alueen toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Kaupunki ja Wirma sopivat tällä sopimuksella yhtäältä niistä yritys- ja kehityspalveluista sekä muista palveluista, jotka Wirma on velvollinen tuottamaan, sekä toisaalta siitä, miten Kaupunki osallistuu Wirmalle aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. 3. Palvelun tuottamisvelvoitteen sisältö Wirma on Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluva, Kaupungin määräysvallassa oleva osakeyhtiö. Kaupunki voi omistajaohjauksella muuttaa Wirman palveluiden tuottamisvelvoitteiden sisältöä. Wirman Lappeenrannan kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet määritellään vuosittain Kaupungin talousarviossa (Liite 1). Wirman kaupungille tekemän työn tulokset/tuotokset ovat Wirman omaisuutta ja molempien organisaatioiden hyödynnettävissä rajoituksetta.

2 2 / 3 Wirma on velvollinen tuottamaan seuraavat palvelut: 3.1 Yrityspalvelut Wirman seuraavat yrityspalvelut ovat Lappeenrannassa toimivien ja sinne sijoittautuvien yritysten, yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien käytettävissä: 1. Perustamis- ja yleisneuvontapalvelut 2. Kasvupalvelut osaamispohjaisille yrityksille 3. Sijoittumispalvelut Wirma ylläpitää -sivuillaan ajantasaista kuvausta yrityspalveluistaan yhteyshenkilöineen ja kontaktitietoineen. Palvelukuvaus on liitteessä Kehityspalvelut Wirma tarjoaa erityisasiantuntemusta ja osallistuu omistajakuntiensa sekä maakunnan elinkeino-, innovaatio- ja matkailustrategioiden ja ohjelmien sekä niiden toteutuksen suunnitteluun sekä varautuu aluetta mahdollisesti koskettaviin elinkeinorakennemuutostilanteisiin. Kehityspalvelut on kuvattu liitteessä 2. Kehityspalveluihin sisältyy myös liitteessä 3 mainitut Wirman vastuut ja velvoitteet Lappeenrannan kaupunkikonsernin kansainvälisten asioiden suunnitelma ja tehtäväjako Vastuuhenkilöiden työpaperi. Wirma johtaa valittuja strategisia kehittämiskokonaisuuksia, joilla pyritään merkittävästi ja pitkäjänteisesti kehittämään seudun yritys-, asukas-, opiskelija- ja matkailijavetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Nämä strategiset kehittämiskokonaisuudet toteutetaan koordinoituina, erillisrahoitteisina hankesalkkuina, joihin täydentävä rahoitus haetaan Wirman ja omistajakuntien yhteistyönä. Liitteessä 2 on esitelty sopimuksen tekohetkellä olevat erilliset toimeksiannot. 4. Yritys- ja kehityspalveluiden kustannusten korvaaminen Kaupunki maksaa Wirmalle edellä tarkoitettujen yritys- ja kehityspalveluiden tuottamisesta vuotuisen palvelumaksun. Kaupunki voi omistajaohjauksella määrätä palvelumaksun suuruudesta. Vuonna 2015 palvelumaksu on yhteensä euroa (14,76 /asukas, ALV 0). Kuntakohtaiseen palvelumaksuun lisätään arvonlisävero (24 %). 5 Muiden palvelujen tuottaminen Edellä tarkoitettuihin yritys- ja kehityspalveluihin kuulumattomien palveluiden tuottamisesta ja palveluiden kustannusten korvaamisesta Kaupunki päättää erikseen. Wirma tuottaa vuonna 2015 seuraavat palvelut, joihin Kaupunki osoittaa vuonna 2015 Wirmalle yhteensä (6,03 /asukas):

3 3 / 3 Sijoittautumis- ja innovaatioiden kaupallistamispalveluiden tuottaminen sekä kaupunkimarkkinoinnin hyödynnettävissä oleva henkilöresursointi Pietarissa Wirman ja kaupungin edustustossa. Palvelut toteutetaan yhteistyössä SVKK:n ja edustuston henkilöstön kanssa ( ). Palvelu sisältää kaupunkimarkkinoinnin työpanoksen erikseen yhdessä sovitun suunnitelman mukaan, mutta ei ulkopuolisia ostopalveluita. Wirma on osakkaana GoSaimaa Oy:ssä, joka on Etelä-Karjalan alueen matkailun kattomarkkinointiin erikoistunut yhtiö ( ) Hiekkalinna 2015 hankkeen toteuttaminen ( ) Em. lisäksi kaupungin erillisestä toimeksiannosta Wirma voi yhdessä erikseen sovittavalla tavalla tuottaa myös muita perustehtäväänsä linkittyviä palveluita ja toteuttaa hankkeita elinkeino-, innovaatio-, matkailu- ja hankeosaamistaan hyödyntäen. Tällaiset palvelut ja hankkeet hinnoitellaan aina kustannusperusteisesti erikseen eivätkä ne sisälly yo. vuotuiseen palvelumaksuun. Wirma voi yhdessä Kaupungin kanssa kartoittaa ja neuvotella ulkopuolista täydentävää rahoitusta tällaisille hankkeille. 6. Raportointi Kohdissa 3 ja 5 tarkoitettujen palveluiden toteutuksen seurannasta ja raportoinnista Kaupunki antaa erikseen ohjeet. 7. Sopimusaika Tämä sopimus on voimassa alkaen kalenterivuoden kerrallaan. Sopimus voidaan puolin tai toisin irtisanoa päättymään irtisanomisen tiedoksiannon ajankohtaa seuraavan kalenterivuoden loppuun. 8. Erimielisyydet Tämän sopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Lappeenrannassa marraskuun xx. päivänä 2014 Lappeenrannan kaupunki Kimmo Jarva Kaupunginjohtaja Johanna Väyrynen vt. toimitusjohtaja Liitteet: Liite 1 Valtuustolle sitovat tavoitteet Liite 2 Palvelukuvaus Liite 3 Lappeenrannan kaupunkikonsernin kansainvälisten asioiden suunnitelma ja tehtäväjako

4 (Wirma) Liite 1 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2015 Elinkeinorakenteen uudistuminen tukemalla osaamispohjaisten työpaikkojen syntymistä StartupMill -toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna Tavoitteena on, että kiihdyttämössä palvellaan 40 aihiota/yritystä ja uusia yrityksiä syntyy 10 kappaletta. Tavoitteena on, että StartupMill -toiminta vakiintuu vuosina , jolloin vuodessa syntyy 15 kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävää yritystä. Sähköisiä palveluja kehitetään ja otetaan käyttöön ELY-keskuksen, työ- ja elinkeinopalvelujen sekä yritysten kanssa. Tavoitteena on sähköistä palvelutapahtumaa vuodessa. Neuvontapalvelujen avulla palvellaan 700 eri yritystä ja perustetaan 115 yritystä (sis.13 venäläistaustaista yritystä). Wirma koordinoi Green Lappeenranta -toimintaa mm. ottamalla yritykset mukaan Lappeenrannan energia- ja ilmasto-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Lappeenrannan alueelle pyritään saamaan lisää kansainvälistä rahoitusta valmistelemalla strategisia demonstraatiohankkeita ja vahvistamalla kansainvälisiä verkostoja ja yrityskumppanuuksia. Green Energy Showroom toiminta laajenee ja mukaan tulee uutta toimijaa/vuosi. Sijoittautumismarkkinoinnin avulla Wirman toiminta-alueelle sijoittuu vuosittain 28 yritystä, joista 15 on osaamispohjaisia. Matkailun kehittäminen Wirma osallistuu kaupungin matkailun kehittämiseen ensisijaisesti uudistamalla Hiekkalinnaa matkailutuotteena (uusien investointien arviointi, yritysyhteistyön laajentamisen). Venäjä-ohjelma Wirma vastaa Lappeenrannan Pietarin edustuston toiminnasta. Edustusto antaa perustamisneuvontaa Lappeenrannan alueelle sijoittuville venäläisille yrityksille, tukee toimivia venäläistaustaisia yrityksiä ja aktivoi investointeja. Toiminnan tavoitteena on 25 sijoittuvaa/perustettavaa yritystä vuodessa.

5 Palvelukuvaus 2015 Perustamis- ja yleisneuvontapalvelut Yritysneuvonnan tavoitteena on elinvoimaisen yritystoiminnan tukeminen Lappeenrannan alueella. Sekä aloittavat yrittäjät että toimivat yritykset kuuluvat Wirman yritysneuvonnan asiakkaisiin. Neuvonta edesauttaa yrittäjäksi aikovien työllistymistä ja yrityksissä olevien työpaikkojen säilymistä myös pitkällä tähtäimellä. - Perustamisneuvonta neuvontakeskustelu liikeidean toteutuskelpoisuudesta yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvä neuvonta liiketoimintasuunnitelma- ja lupaneuvonta starttiraha- ja pienlainalausunnot rahoitusneuvonta ja -kontaktit toimitilarekisteri ja -neuvonta Startti yrittäjyyteen -tilaisuudet ja muut koulutustilaisuudet - Toimivien yritysten neuvonta kehitysidean arviointi ja neuvonta rahoitusneuvonta ja -kontaktit sukupolvenvaihdosneuvonta innovaatio- ja koulutusverkostokontaktit tontti- ja toimitilarekisteri ja -neuvonta koulutustilaisuudet Kasvupalvelut osaamispohjaisille yrityksille Kasvupalveluiden tavoitteena on, että Lappeenrantaan syntyy uutta osaamispohjaista yritystoimintaa ja olemassa olevat yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät. Kasvupalveluiden kautta syntyy uusia työpaikkoja.

6 2 / 3 - Liikeidean arviointi liiketoimintaidean toteutettavuusanalyysi jatkokehittämisneuvonta - Starttipalvelu liikeidean jalostaminen yrityksen organisoituminen Rahoitus- ja taloussuunnitelmaneuvonta tuotteistus, myynti ja immateriaalioikeusneuvonta liitetoimintasuunnitelmasparraus valmennukset - Jalostamopalvelu liiketoiminnan suunnittelu- ja kehityspalvelut strategian valmistelun sparraus ja seuranta myynnin ja asiakassuhteiden kehittäminen taloushallinnon kehittäminen rahoittajaverkostot ja tuet tuotteiden ja palveluiden kehittäminen yhteistyökontaktien luonti Sijoittumispalvelut Sijoittumispalvelun tavoitteena on uusien yritysten sijoittuminen muualta Suomesta ja ulkomailta Lappeenrantaan. Uudet yritykset synnyttävät alueelle uusia työpaikkoja ja vahvistavat kaupungin elinkeinorakennetta. - Sijoittumispalvelu sopivien toimitilojen etsintä ja paikallinen markkinainformaatio paikallisten kumppanien, asiakkaiden ja työvoiman kartoitus soveltuvien rekrytointikanavien tunnistaminen sijoittumiseen/kasvuun liittyvän liiketoimintasuunnitelman sparraus sijoittumisneuvottelut tarvittaessa verkottaminen kunnan kanssa - Sijoittumismarkkinointi Tunnistetaan potentiaalisia yrityksiä ja markkinoidaan Lappeenrantaa tunnistetuille yrityksille myyntitapaamiset asiakkaan luona asiakkaiden vierailut kohteissa (alueen ja potentiaalisten kumppanien esittely asiakkaalle) sijoittumisneuvotteluiden käynnistäminen tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen yritysten sijaintipaikkana, esim. messuilla tapahtuva markkinointi ja nettisivut Kehityspalvelut Wirma tekee alueen elinkeinoympäristön pitkäjänteistä kehitystyötä, jonka tavoitteena on parantaa paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä. Maakunnan elinkeino-, innovaatio- ja matkailustrategioiden ja ohjelmien valmistelu

7 3 / 3 Varautuu aluetta mahdollisesti koskettaviin elinkeinorakennemuutostilanteisiin Green Lappeenranta ja Energia- ja ympäristöalan yritystoiminnalle suunnattu palvelutoiminta huomioiden Green LPR ohjausryhmän, HINKU ja INKA tavoitteet EBN Green Economy teeman koordinointi, hankevalmistelutyö Horizon 2020 Green energy Showroom koordinointi ja vahvistaminen Matkailun kehittäminen Lappeenrannan kaupungin kansainvälistymistoimenpidesuunnitelman toteuttaminen / Wirman vastuualueet (Liite 3) Henkilöstön hyvinvointi ja yhtiön sisäiset kehittämistoimenpiteet Erilliset toimeksiannot Lentokentän uuden toimintamallin käynnistymisen tukeminen, säätiön perustaminen sekä operointiyhtiön perustaminen (hanke Saimaa International Airport Lappeenranta käynnistysprojekti, omarahoitus Lappeenranta-Imatra kaupunkisihteeristö) Green Lappeenranta- toimenpiteiden erillisrahoitukset ja LIFE IP koordinointi Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut tai vastaava elinkeino-ohjelman INKA tavoitteiden mukainen hanke Erillisten toimeksiantojen rahoitus ei sisälly palvelusopimukseen, vaan rahoitus neuvotellaan erikseen.

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Porin seutukunta KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Yritysvaikutusten arviointi peilaa kunnan päätöksentekoa... 3 JOHDANTO... 4 TAUSTA... 5 Toimijoiden roolit...

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA. - elinkeinojen, työllisyyden ja innovaatioympäristöjen kehittämisohjelma

LOIMAAN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA. - elinkeinojen, työllisyyden ja innovaatioympäristöjen kehittämisohjelma LOIMAAN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA - elinkeinojen, työllisyyden ja innovaatioympäristöjen kehittämisohjelma Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus 19.5.2009 LOIMAAN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA - elinkeinojen,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 TEM 040:00/2012 TEM/897/00.04.03/2012 INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 HAKUOHJEET Ohjelman tavoite INKA-ohjelma on keskeinen osa politiikkatoimia, joilla jatkossa vahvistetaan alueellisia

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot