OKM luovien alojen rahoittajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKM luovien alojen rahoittajana"

Transkriptio

1 OKM luovien alojen rahoittajana

2 Ajankohtaista luovien alojen kehittämisessä Hallitusohjelmassa painopisteenä digitaalinen liiketoiminta, jonka osana luovien alojen kehittäminen Keväällä 2014 julkaistu Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta masta.pdf Aineettomat oikeudet Luova talous Muotoilu Perusteilla Aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelman yhteistyöryhmä

3 Opetus- ja kulttuuriministeriö luovien alojen edistäjänä Valtion kulttuuripolitiikan tavoitteita: luovuuden, moninaisuuden ja osallisuuden edistäminen Valtioneuvosto ohjaa kulttuuripolitiikan toteutumista lainsäädännön, hallitusohjelman, talousarvion ja muiden linjausten avulla Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kulttuuripolitiikan toteuttamisesta, johon luovat alat sisältyvät Taiteen ja kulttuurin toimialan määrärahat vuosittain noin 450 miljoonaa euroa Suuri osa rahoituksesta kohdentuu kulttuurin perustan tukemiseen kulttuurin perustan vahvistaminen tukee myös luovia aloja, luovien alojen yritystoimintaa ja kulttuuriyrittäjyyttä, kulttuurivientiä, työllisyyttä

4 Opetus- ja kulttuuriministeriö luovan talouden edistäjänä Taiteen ja kulttuurin keskeisimmät sisällölliset tavoitteet valtion talousarviossa 2015 Kulttuurin perustan vahvistaminen Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen

5 Yleistä rahoituksesta Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee lakisääteisillä valtionosuuksilla ja - avustuksilla sekä harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla kulttuuriin, liikuntaan, nuorisotyöhön, koulutukseen ja tieteeseen liittyvien hankkeiden toteutusta Hallitusohjelman sekä valtakunnallisten EU-rahoitteisten ESRtoimenpidekokonaisuuksien tavoitteina on mm. luovan osaamisen edistäminen Avustusten ja EU-rahoituksen hakuaika yleensä kerran vuodessa (joissakin kaksi kertaa) OKM:n hankerahoitus yleensä 1-2 -vuotista, ESR-hankkeet 2-3 -vuotisia

6 Yleistä rahoituksesta Luovan talouden kehittämiseen, luoville aloille, kulttuuriyrittäjyyteen, kulttuurivientiin ja kulttuurimatkailuun liittyviä opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisia avustuksia ovat mm.: - DigiDemo - CreaDemo - CreMA - Kulttuurivienti - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen - Luovaa osaamista (ESR)

7 DigiDemo-avustus AVEK myöntää kaksi kertaa vuodessa valtionavustuksia digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien kulttuurisisältöisten teosten, ohjelmien, pelien ja palveluiden tuotekehitykseen. Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamasta määrärahasta. Määrärahan suuruus vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2014 se on enintään euroa. Määrärahan tavoitteena on edistää mielekkäiden kulttuurisisältöjen ja - palveluiden kehittämistä, parantaa alalla toimivien yritysten tuotekehitysmahdollisuuksia sekä vastata digitalisoituvan yhteiskunnan kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin. DigiDemo-avustuksen lisäksi määrärahasta käytetään osa CD2-ideakilpailun toteuttamiseen. Kilpailu valmentaa luovien alojen ammattilaisia ja yrityksiä konseptointi - ja pilottihankkeisiin. CD2-ideakilpailulla tehdään myös sekä DigiDemo että CreaDemo-avustuksia tunnetuksi. Lisätietoja antaa Milla Moilanen/AVEK, puh

8 Esimerkkejä DigiDemo avustusta saaneista projekteista DigiDemo päätökset :

9 CreaDemo-avustus CreaDemo-avustuksia myönnetään hankkeisiin, joissa yritysten, alan ammattilaisten tai ammattitoimintaa harjoittavien yhdistysten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Määrärahan tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä uusi tuote, menetelmä tai palvelu. Avustuksia voi hakea (1) konseptin suunnitteluun (enintään 5000 euroa) tai (2) demo-, proto- tai pilottihankkeisiin (enintään 60 % demon, proton tai pilotin tuotantokustannuksista). CreaDemo-avustuksen lisäksi määrärahasta käytetään osa CD2-ideakilpailun toteuttamiseen. Kilpailu valmentaa luovien alojen ammattilaisia ja yrityksiä konseptointi - ja pilottihankkeisiin. CD2-ideakilpailulla tehdään myös sekä DigiDemo että CreaDemo-avustuksia tunnetuksi. Ensimmäinen haku toteutettiin alkuvuonna 2012 (määräraha n euroa vuosittain) ELY-keskusten mukana olo on ollut tärkeää hakukierroksen toteutuksessa Lisätietoja antaa Milla Moilanen/AVEK, puh

10 Esimerkkejä CreaDemo-avustusta saaneista projekteista CreaDemo päätökset :

11 CreMa (monialainen pilotointi) Hanke on toteutettu kaksi kertaa; aluksi yhteistyössä Lapin, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) sekä Avoin Tampere -ohjelman kanssa. Toinen kierros järjestettiin vuonna 2014 lähes kaikkien ELY-keskusten alueilla Avustus käytetään julkisen haun perusteella valittavien pilottihankkeiden käynnistämiseen luovien alojen sekä teollisuus-, palvelu- ja muiden alojen kanssa. Avustuksia myönnetään kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tuetaan monialahankkeiden konseptien kehittämistä luovien alojen yritykselle (mukana myös muun alan yritys). AVEK vastaa ensimmäisen kierroksen hakemusten vastaanottamisesta ja käsittelystä. Toisessa vaiheessa tuetaan konseptitukea saaneen hankkeen käynnistämistä. Tässä pilottivaiheessa hakijana voi olla joko luovan alan yritys tai muun alan yritys. Projektin rahoituspäätöksen tekevät pilottihankkeessa mukana olevat ELY-keskukset. Lisätietoja antaa Milla Moilanen/AVEK, puh ,

12 Esimerkkejä CreMA-avustusta saaneista projekteista CreMa päätökset :

13 Kulttuurivienti Avustus kulttuuriviennin kärkihankkeisiin. Määrärahalla edistetään liiketoiminta- ja yrittäjäosaamista, tuottaja- ja manageriosaamisen kehittämistä sekä tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on lisätä kulttuurivientiä ja luoda uusia työpaikkoja. Käytännössä tuettavat vientihankkeet voivat liittyä liiketoimintamallin tai brändistrategian kehittämiseen, markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen tai kansainvälisen verkostoitumisen vahvistamiseen. ja avustus kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmisteluun Määräraha on tarkoitettu konkreettisten vientihankkeiden valmisteluun ml. osatuottajien, jakelijoiden ja rahoituksen hankkimiseen tai markkinoinnin ja myynnin valmisteluun ja avustus kulttuuriviennin hankkeisiin, painopisteenä Kiinan ja Aasian kulttuuriviennin edistäminen Avustus vastaa hallitusohjelman tavoitetta lisätä vienninedistämistoimenpiteitä erityisesti kehittyville markkinoille ja se perustuu toimialojen esittämiin tarpeisiin. Lisätietoja antaa Kimmo Aulake, puh. (09) , Lisätietoa kulttuuriviennin kehittämisohjelmasta

14 Esimerkkejä kulttuuriviennin tukea 2014 saaneista projekteista Pre Helsinki suomalaisten muotisuunnittelijoiden vienninedistämishanke Rabbit Films Oy Videotähtiä Suomesta maailmalle Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry 2014 Warner Music Finland Oy HMC Publishing: Musiikkiviennin edistäminen Yhdysvalloissa Makia Clothing Oy Conquer - vientihanke Music Finland ry julkaisukiertue- ja showcase-tuet Creadesign Oy Exporting Finnish Design to China Into liikkeessä ry Tero Saarinen Companyn kiertue-, lisenssi- ja palvelumyynnin kehittäminen Aasiassa

15 Kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen kehittäminen Määrärahan tavoitteena on tukea valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä kulttuuri- ja matkailualojen yhteistuotantohankkeita, joiden tavoite on kehittää kulttuurisisältöjä matkailijoille suunnatuiksi tuotteiksi tai palveluiksi (tuotekehitys, laadun kehittäminen, osaaminen, myyntikanavat, saatavuus, yhteistyö). Haettavana oleva määräraha oli vuonna 2014 suuruudeltaan euroa. (Vuoden 2015 määräraha tulee olemaan pienempi) Vuonna 2014 tuki kohdennettiin erityisesti tuotekehitys- ja myyntikanavahankkeisiin sekä alueellisen kulttuurimatkailun kehitystyön koordinointiin. Hakijan tulee olla taiteen tai kulttuurialan toimija. Etusijalla olivat poikkihallinnolliset yhteistyöhankkeet Lisää tietoa aiheesta antaa Heli Talvitie puh , Vinkki: Kulttuurimatkailun kehittämistä tukee Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelman kansallinen koordinaattori Susanna Markkola MEK:ssä sekä alueellinen kulttuurimatkailuverkosto:

16 Esimerkkejä kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen avustusta 2013 ja 2014 saaneista projekteista Livefinaland: konserttien yms. tapahtumien tuotepakettien myyntikanava kotimaahan ja kv. Provisual Oy Tapahtumajuna Tampere Guitar Festivaalin kannatusyhdistys ry Modernit humanistit museokävijöinä- Museot kulttuurimatkailun kärkeen Suomen Museoliitto Kesätapahtumien Keski-Suomi Jyväskylän kaupunki Tanssin matkailullisen tuotteistuksen kehittäminen metropolialueella Into liikkeessä ry Sarjakuvasta matkailutuotteita Suomen Sarjakuvaseura ry & Oulun Sarjakuvaseura ry Raahen rantajatsit festivaalin matkailutuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin Rajatsi ry

17 ESR ohjelmat Luovaa osaamista 1/2 Yksi valtakunnallista ESR-toimenpidekokonaisuuksista Toimenpiteet: Monialaiset osaamisohjelmat Tuetaan uutta luovan talouden ja aineettoman arvonluonnin kehittymistä kasvu- ja rakennemuutosalojen monialaisella neuvonnalla, mentoroinnilla, koulutuksella ja osaamisohjelmilla, joissa yhdistetään luovien alojen yrittäjyyden, kulttuuri- ja liikuntamatkailun sekä muiden alojen osaamista tavoitteena osaamisen ja ammattitaidon vahvistuminen kansainväliselle tasolle. Koulutustarjonnan osuvuuden parantaminen uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi Parannetaan luovaan osaamiseen liittyvän koulutustarjonnan osuvuutta ja monialaista osaamista ideoiden kaupallistamiseksi, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi, brändäämiseksi, uusien jakelukanavien ja arvoketjujen hyödyntämiseksi kasvu- ja rakennemuutosaloilla ja niiden osaamis- ja innovaatioverkostoissa.

18 ESR ohjelmat Luovaa osaamista 2/2 Ammattilaisten ja opettajien osaaminen Kehitetään luovien alojen ammattilaisten ja opettajien liiketoiminta-, johtamismarkkinointi- ja kansainvälistymisosaamista alan liiketoiminnan vahvistamiseksi ja koulutustarjonnan osuvuuden parantamiseksi. Luova osaaminen työelämässä Vahvistetaan työvoiman innovoinnin, luovuuden, yrittäjyyden ja työkyvyn edistämistä. Tuetaan ja edistetään johtamista sekä työntekijöiden innovointija työkykyä luovan osaamisen, taiteen, kulttuurin ja liikunnan menetelmin ja keinoin. Tiedontuotanto ja viestintä Tuetaan uutta luovan talouden ja aineettoman arvonluonnin valtakunnallista toimintaa (hyvien käytäntöjen kokoaminen, levittäminen ja juurruttaminen), tiedontuotantoa ja viestintää. Suunniteltu rahoitus koko toimenpidekokonaisuudelle 11,234m

19 Muutamia esimerkkejä aiemmin rahoitetuista valtakunnallisista ESRhankkeista Kulttuurin ketju, Kulttuurimatkailun tuotteistamisen ja laadun parantaminen Sillanrakentajat, Luovien alojen agenttien ja vientiammattilaisten vientivalm. DiMeKe, Digimediayritysten yritystoiminnan kehittäminen ja tuotekehitys Art Hub, Luovien alojen alueelliset palvelumallit Produforum, Tuottaja- ja manageritoiminnan verkostot Taivex, Vientivalmennusta Osaattori, luovien alojen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteinen kehittämishanke

20 Yhteystiedot Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset löytyvät osoitteesta: Valtakunnalliset ESR-toimenpidekokonaisuudet (DigiDemo, CreaDemo, CreMA) (Aineeton arvonluonti, kulttuurivienti) (Luovaa osaamista/esr) (Kulttuurimatkailu)

21 Kiitos!

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 Alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelman TTS Hyväksytty seutuhallituksessa 13.01.2010 TEM 164:00/2008

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:3 Ammatillisen lisäkoulutuksen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot