RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu"

Transkriptio

1 RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu Date Value of one euro in US dollars Value of one euro in Japanese yen 3 Jan Jan Pikkupoika rahasta: Pankista sitä tulee Keskiviikko (Kauppalehti) "No töistä, voi tulla pankistakin ihan hyvin. Tai jos ostaa syömistä, niin saa vaihtorahaa." Tämä on kolmasluokkalaisen pojan vastaus kysymykseen, mistä raha tulee. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten lasten suhtautuminen rahaan on yllättävän rationaalinen. Valtaosa lapsista sanoo, että rahaa käytetään elämiseen. 1

2 RAHOITUKSEN PERUSTEET Yliopisto-opettaja Timo Alho p Tutkija Timo Leivo - harjoitustyöt Tavoitteet Antaa perustiedot yrityksen rahoituksesta, rahoitussuunnittelusta ja rahoituksen analysointivälineistä sekä rahoitusmarkkinoiden toiminnasta Opetus Luennot ja harjoitukset /harjoitustyöesitykset Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Vierailuluennot (lisäpisteitä osallistumisesta) Tutkintovaatimukset Kirjallinen tentti 80 % Harjoitustyö 20 % Kirjallisuus Knüpfer, Samuli Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi Niskanen Niskanen: Yrityksen rahoitus, 2000 (luvut 1-3, 5-9,11-12) tai uudempi 2

3 YRITYSVIERAILUT Kalvot netissä luentojen jälkeen Sitä mukaan kun vierailut/luennot varmistuvat, niistä tiedotetaan kurssin kotisivulla NOPASSA. Suunnitteilla olevat vierailuluennot Sijoitusilta Analyytikon luento Pankki yrityksen yhteistyökumppanina Yrityksen rahoitussuunnittelu Arvostelu Tentti 5 tehtävää, 2 esseetä yksi soveltava tehtävä (voi olla myös laskuja) yksi kuuden käsitteen (lyhyen kysymyksen) tehtävä laskuja Vierailuista lisäpisteitä tenttiin HUOM! Vierailupisteet voimassa YHDEN VUODEN AJAN Tentti pitää selvittää ilman vierailupisteitä. Sen jälkeen vasta ne lasketaan mukaan arvosteluun. 3

4 RAHOITUKSEN PERUSTEET - SISÄLTÖ Luennot mitä rahoitus on rahoitusmarkkinoiden toiminta pääpiirteittäin Kiinteäkorkoiset velkainstrumentit Muut rahoitusinstrumentit rahoitussuunnittelu lyhyen aikavälin rahoitus investoinnit tilinpäätösanalyysi ja virtalaskelmat (Harjoitustyöt rahoitusmarkkinat ja rahoitusinstrumentit) Rahoitus ja sen lähitieteenalat Kansantaloustiede Teoriat, makrotaloudelliset tekijät Menetelmätieteet Tekniikat Rahoitus Laskentatoimi Data, talousprosessin ymmärtäminen Hallinto, oikeustiede, markkinointi, viestintä, käyttäytymistieteet jne. 4

5 1. MITÄ RAHOITUS ON? Rahoituksen kolme osapuolta Yritykset rahoituksen alijäämäsektori Rahoitusmarkkinat rahoituksen välittäjäkanava Sijoittajat rahoituksen ylijäämäsektorit yritykset rahoitusmarkkinat rahoituksen välittäjät Sijoittajat Rahoituksen keskeisiä osa-alueita yritysrahoitus (corporate finance) yrityksen näkökulma Keskeiset kysymykset: mihin kohteisiin sijoitetaan, mistä rahoitus, kuinka turvataan rahan riittävyys? rahoitussuunnittelu investointien suunnittelu omistusrakenne Rahainvestoinnit (investments), arvonmuodostus (Asset pricing) Sijoittajan näkökulma arvopapereiden hinnoittelumallit rahoitusmarkkinoiden tehokkuustarkastelut portfolioteoria johdannaisinstrumentit jne. Rahoitusmarkkinat ja rahoitusinstituutiot 5

6 Mitkä ovat yrityksen tavoitteet? Voiton maksimointi, omistajien varallisuuden maksimointi (osakkeen markkina-arvo), kasvu jne. Rahoitusteorian mukaan varallisuuden maksimointi hyväksyttävin kriteeri omistajilla oikeus vaatia tuottoa pelkästään voittoja tarkastelemalla unohdetaan aikatekijä riskitekijää ei huomioida vuotuisen voiton tarkastelussa KOLME MALLIA YRITYKSESTÄ: a) kiertokulkumalli YRITYS Suoritemarkkinat Raaka-ainemarkkinat Osingot Korot Osakesijoitukset Korkosijoitukset Money market Capital market Rahoitusmarkkinat Rahamarkkinat (alle vuoden korkomarkkinat) Pääomamarkkinat a. Pitkän rahan markkinat b. Osakemarkkinat (c. Johdannaismarkkinat) 6

7 b) tasemalli Investointipäätös käyttöomaisuus vaihto-omaisuus rahoitusomaisuus Rahoituspäätös oma pääoma pitkäaikainen vieras pääoma lyhytaikainen vieras pääoma Tasemallin avulla rahoitusta voidaan tarkastella kolmen päätöksen avulla investointipäätös rahoitusrakennepäätös käyttöpääomapäätös RAHOITUKSEN SYSTEMATIIKKA RAHAN LÄHTEET Tulorahoitus Pääomarahoitus 2 1 Oma Vieras pääoma pääoma Lyhytvaikutteiset tuotannontekijämaksut - raaka-aine - valmistustyö - vuokrat - hallinto Voitonjako - korot - verot - osingot RAHAN KÄYTTÖ * käyttöjärjestys Pitkävaikutteiset tuotannontekijämaksut -investoinnit Pääoman palautukset (-sijoitukset) - lainan lyhennys 7

8 YRITYKSEN KOKONAISRAHOITUS KOKONAISRAHOITUS VIERAS PÄÄOMA - Pitkäaikainen - Lyhytaikainen OMA PÄÄOMA TULORAHOITUS AVUSTUKSET c) Sidosryhmämalli yrityksellä sopimuksia ja velvotteita taustalla kiertokulkumalli, mutta huomioi markkinoiden epätäydellisyydet Työntekijät Osakkeenomistajat Yhteiskunta Asiakkaat Yritys Pankit ja muut velkojat Tavarantoimittajat Yritysjohto 8

9 Arvonmuodostuksen ja investointien keskeisiä kysymyksiä Miten pääoma tulisi sijoittaa? Mikä on rahoituskohteiden oikea hinta? Miten sijoituskohteiden hinta, tuotto ja riski liittyvät toisiinsa? Kuinka paljon minun tulisi riskiä kantaa? Maantieteellisten rajojen merkitys vähenee toimialasidonnaisuus kasvaa hajauttaminen Sijoitusmarkkinoiden käyttäytyminen yhdenmukaistuu Rahoituksen historiaa (Kinnunen 1997) 1900-luvun alku rahoitus alkoi kehittyä omaksi oppiaineeksi USA:ssa yritysten fuusiot toivat mukanaan suuret jvk- ja osake-emissiot 1920-luku teknologinen kehitys ja uudet teollisuuden alat johtivat pääomatarpeen kasvuun 1930-luku 1929 suuri pörssiromahdus likviditeetti-,konkurssi-, toiminnan lopettamis- ja saneerauskysymykset yritysten rahoitusta koskevat tiedot lisääntyivät yritystoiminnan säätelyn myötä 1940-luku näkökulma edelleen sijoittajassa (OPO ja VPO) huomiota myös lisää yrityksen rahavirtojen analysointiin ja valvontaan 9

10 1950-luku painopiste siirtyi yrityksen sisälle, esim. investointien suunnittelu uusilla laskentamenetelmillä operaatiotutkimuksen ja päätöksentekoteorian tarjoamien työkalujen soveltaminen alkoi osakkeen arvonmääritys tulevan osinkovirran nykyarvona (Gordon ja Shapiro 1956); portfolioteorian perusteet (Markowitz); pääomarakenteen ja osinkopolitiikan vaikutus yrityksen arvoon (Modigliani ja Miller) 1960-luku CAPM (Capital Asset Pricing Model, Sharpe ja Traynor) täydellisillä pääomamarkkinoilla 1970-luku huomio markkinoiden epätäydellisyyksiin ja informaatiotehokkuuteen APT (Arbitrage Pricing Theory, Ross); optioiden hinnoittelu (Black ja Scholes) 1980-luku markkinoiden epätäydellisyystekijät edelleen kiinnostuksen kohteena (mm. verollinen talous) 1990-luku arvopapereiden hinnoittelu korostuu yrityksen arvon määritys rahoitusmarkkinoiden globalisoituminen 2. RAHOITUSMARKKINAT rahoitusmarkkinoiden ja instituutioiden tarkoitus on saattaa rahan tarvitsijat (kysyntä) ja tarjoajat (tarjonta) yhteen rahoitusmarkkinoiden tehtävät allokointi informaation välittäminen riskin hallinta sijoitusten likvidisyyden parantaminen rahoitusmarkkinoiden ylläpito käytännössä rahoituksen välittäjien toimintaa (financial intermediaries) pankit, vakuutusyhtiöt, erityisluottolaitokset 10

11 eri sijoituskohteisiin sitoutuneiden varoissa on tapahtunut muutoksia viime vuosina - vakuutussäästäminen ja rahastosijoitukset lisääntyneet voimakkaasti 2000-luvulla - kotimaisten jvk-markkinoiden kasvu on pysähtynyt - yms. Suomen pankin rahoitusmarkkinaraportista 11

12 12

13

14 14

15 Öljyn tuontihinnat 15

16 RAHOITUSMARKKINAT Yrityksen rahan hankinta Yritysten rahanhankinta osake-emissiot lainaaminen Ensisijaismarkkinat primäärimarkkinat (primary markets) yritys itse myy (laskee liikkeelle) omia uusia osakkeitaan tai lainaa rahaa markkinoilta (laskee liikkeelle JVK:n) Toissijaismarkkinat sekundäärimarkkinat (secondary markets) sijoittajat käyvät kauppaa keskenään sijoitusinstrumenteilla Arvopaperisijoittaminen Sijoitus (investment) rahan tai muiden resurssien käyttämistä eli sijoittamista tulevaisuuden tuottoa vastaan tulevaisuuden rahavirrat: pääoman palautukset + tuotot Finanssi-investoinnit sijoituksia arvopapereihin Reaali-investoinnit reaaliomaisuus kuten maa, rakennukset, koneet ja osaaminen 16

17 Erilaisia arvopapereita Osakkeet Velkainstrumentit Välirahoitus Johdannaiset optiot termiinit futuurit swapit 2.1. Osakkeet oman pääoman ehtoista rahoitusta osakkeiden omistajat ovat yrityksen omistajia: päättävät voitonjaosta osakeyhtiö voi myydä osakkeitaan sijoittajille (uusmerkintäanti). listautumisanti (initial public offering, IPO) listautumisen jälkeinen osakeanti (seasoned stock offering) erilaiset osakesarjat mahdollisia (äänet, osinko, maksusija UusiOYL) suunnattu anti kohdennetaan tietylle sijoittajakohteelle rahastoanti yritykseen ei virtaa uutta rahaa, vaan omistajat saavat ilmaiseksi uusia osakkeita; kirjaus muilta oman pääoman tileiltä osakepääomaan split osakkeen arvon osittaminen, osakkeen nimellisarvo alenee. Reverse split päinvastainen esim. 2 osakkeen sijaan on enää 1 osake, joka on vastaa arvoltaan kahta vanhaa 17

18 Noteeratuilla osakkeilla käydään kauppaa pörssissä Pohjoismainen pörssi Suuret/keskisuuret/pienet Päälista, NASDAQ OMX First North - kasvumarkkinat kaupankäynti tapahtuu arvo-osuuksilla Osakeyhtiössä yrityksen ei tarvitse maksaa pääomaa takaisin kuten lainarahoituksessa (poikkeuksena esim. yritystoiminnan lopettaminen) oman pääomaehtoisessa rahoituksessa lähteinä voivat olla yksityiset henkilöt, yksityiset sijoittajat (osakeannit, pääomasijoittajat/venture capital yhtiöt), yritykset, julkiset yhteisöt, tulorahoitus Sidottu oma pääoma Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Osakeyhtiölaki Vapaa oma pääoma - sijoitetun vapaan pääoman rahasto - edellisten tilikausien voitto/tappio - tilikauden voitto/tappio Uusi nimellisarvoton pääomajärjestelmä mahdollistaa maksuttomat osakkeet Merkintämaksun kirjaamisen joko osakepääomaan tai sijoitetun vapaan pääoman rahastoon Vapaaehtoisen pääomasijoituksen tekemisen (vapaan pääoman rahasto) ilman osakevastiketta Velkojainsuoja perustetaan tasetestiin ja maksukykyisyystestiin 18

19 TASE HE / OYL mukainen oman pääoman ryhmittely / Vastattavaa osakepääoma sidottua omaa pääomaa arvonkorotusrahasto käyvän arvon rahasto KPL 5:2a /IFRS uudelleenarvostusrahasto IFRS vapaan oman pääoman rahastot sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto vapaata omaa edellisten tilikausien voitto/tappio pääomaa tilikauden voitto/tappio (lunastusehtoinen osake) IFRS pääomalaina vierasta pääomaa (vieras pääoma) Omien osakkeiden ostot kassaylijäämän käyttö palauttaa käteistä osakkeenomistajille (vrt. osingot) sijoitus omiiin alihinnoiteltuihin osakkeisiin myöhemmin myynti markkinoilla tai esim. käyttö yrityskaupan maksuvälineenä kohottaa EPS-arvoa Pääomarakenteen muuttaminen kannustinjärjestelmät omien osakkeiden ostoilla on yleensä positiivinen signaali yrityksen tulevaisuudesta 19

20 Oman pääoman vertailu muihin Tulorahoitus vs. opo Tulorahoituksen etuja tulorahoituksen hankkiminen ei aiheuta erillisiä järjestelykustannuksia kuten liikkeeseenlaskukustannukset käyttö investointien rahoitukseen ei vähennä osakkeenomistajien kontrollimahdollisuuksia perheyhtiöillä usein ainoa mahdollisuus hankkia lisää omaa pääomaa johdon kannalta hyvä, koska ei tarvitse perustella omistajille tulorahoituksen haittoja tulorahoitus epävarma huonoina vuosina t. yritys sitoutunut vakaaseen osinkovirtaan tulorahoitusta pidetään usein ilmaisena, mikä voi johtaa tehottomiin investointeihin omistajien näkökulmasta ylisuuri kassa voi johtaa tehottomiin investointeihin. Emissiorahoitus voi estää tällaisen. Opo vs. vpo Opon etuja liika velkaisuus kasvattaa rahoitusriskiä -> yritysriski; opo toimii puskurina liian vähäinen opon määrä suhteessa vpo:hon -> opon tuottovaatimus kasvaa rahoitusriskin kasvun myötä opo joustavampi kuin vpo yritysjohdon kannalta; vpo:lle korot ja lyhennykset yrityksen menestymisestä riippumatta Vpon etuja tavallisesti halvempaa kuin opo liikkeeseenlaskukustannukset yleensä halvempia ja etukäteen tiedossa vpo:n ehtoisella rahoittajalla ei päätösvaltaa yrityksen asioissa korot ovat vähennyskelpoisia velan vipuvaikutus (vaikuttaa myös negatiivisesti) 20

21 Omistajien vaikutuskeinot osakeyhtiössä Kurssilasku/ -nousu Markkinapaikka Osakkeiden osto/ myynti Johto IR Kannustin järjestelmät Johdon vaihtamisen uhka Suora yhteydenotto Suodatin Analyytikot Markkinavaikutus Yhtiökokous Hallitus Viralliset kanavat Suorat kanavat Epäsuorat kanavat Vuoropuhelu Omistaja Henkilökohtainen vaikutus Epäviralliset kanavat Muut (media, internet) 2.2. Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus velkainstrumentit Rahoituslaitoslainat pankkilainat yksityisiä lainoja ei käydä kauppaa normaalisti ehdot neuvottelun tuloksena Joukkovelkakirjalainat (JVK eli bond) liikkeellelaskija maksaa velkakirjan haltijalle sovitun koron (yleensä kiinteä) ja kuoletuksen lainan merkitsijöitä paljon liikkeellelaskijoina voivat olla julkisyhteisöt ja muut kirjanpitovelvolliset voidaan käydä kauppaa toimivilla markkinoilla 21

22 Lyhytaikaiset velkainstrumentit luotollinen tili, vekseli rahamarkkinainstrumentit (maturiteetti alle 1 vuosi) pankkien sijoitustodistukset, valtion velkasitoumukset, yritystodistukset ja kuntatodistukset Välirahoitusinstrumentit välirahoitus (mezzanine-rahoitus); opon ja vpon ehtoisen rahoituksen välimuoto vaihtovelkakirjalainat, optiolainat, etuosake, pääomalaina 2.3. Johdannaisinstrumentit johdannaisten arvo riippuu kohde-etuuden (underlying asset) arvosta voidaan kuvitella vedonlyöntipaperiksi tai vakuutukseksi kohde-etuutena voi olla esim. osake, valuutta, kulta, kahvi jne. Optio antaa oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuus tiettyyn hintaan kahdesta osapuolesta toisella oikeus ja toisella velvollisuus Termiini velvoittaa termiinisopimuksen osapuolet kauppaan sopimuksen mukaisesti Futuuri termiinin kaltainen; standardoitu sopimus SWAP koron- tai valuutanvaihtosopimus; osapuolet sopivat vaihtavansa koronmaksuja, valuuttavirtoja tai molempia samanaikaisesti 22

23 Mitä ovat optiot ja termiinit? KÄTEISKAUPPA Sopimus tänään Maksu ja toimitus heti Velvoittaa kaupan molempia osapuolia TERMIINI- JA FUTUURIKAUPPA Sopimus tänään Maksu ja toimitus tulevaisuudessa Velvoittaa kaupan molempia osapuolia OPTIOKAUPPA Sopimus tänään Maksu ja toimitus tulevaisuudessa Velvoittaa vain kaupan myyjä osapuolta, ostajalla on oikeus OPTIOT optio antaa oikeuden, mutta ei velvollisuutta haltijalle (ostaja) vastapuolella eli asettajalla (myyjällä) velvollisuus oikeus ostaa tai myydä (useimmiten kyseessä) optiolla oltava kohde-etuus kohde-etuutena voi olla osake, osakeindeksi, valuutta, raaka-aine jne. milloin kauppa voidaan toteuttaa, mihin hintaan preemio on option hinta asettaja saa korvauksena asettaessaan (myydessään) eurooppalainen optio amerikkalainen optio 23

24 Osto- ja myyntioptio oikeudet ja velvollisuudet Haltija (Ostaja) Asettaja (Myyjä) Osto-optio Oikeus ostaa Velvollisuus myydä Myyntioptio Oikeus myydä Velvollisuus ostaa Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet Osto-option ostajalla on oikeus ostaa tulevana ajankohtana kohde-etuutena oleva tuote ennalta valittuun hintaan. Oikeudestaan ostaja maksaa kaupantekohetkellä preemion eli option markkinahinnan. Osto-option myyjällä on velvollisuus myydä tulevana ajankohtana kohdeetuutena oleva tuote ennalta valittuun hintaan. Velvollisuudestaan myyjä saa kaupantekohetkellä korvaukseksi preemion eli option markkinahinnan. Myyntioption ostajalla on oikeus myydä tulevana ajankohtana kohdeetuutena oleva tuote ennalta valittuun hintaan. Oikeudestaan ostaja maksaa kaupantekohetkellä preemion eli option markkinahinnan. Myyntioption myyjällä on velvollisuus ostaa tulevana ajankohtana kohdeetuutena oleva tuote ennalta valittuun hintaan. Velvollisuudestaan myyjä saa kaupantekohetkellä korvaukseksi preemion eli option markkinahinnan. 24

25 Osto-option tuotto Tuotto Osakkeen kurssi tänään = 50 Osto-option (X=50) hinta tänään = 5 Myyty osto-optio Ostettu osto-optio Osakkeen kurssi toteutuspäivänä Osakkeen kurssi toteutuspäivänä Osto-option tuotto (X=50) Myyntioption tuotto 20 Osakkeen kurssi tänään = 50 Myyntioption (X=50) hinta tänään = 4 15 Tuotto Ostettu myyntioptio Myyty myyntioptio Osakkeen kurssi toteutuspäivänä Osakkeen kurssi toteutuspäivänä Myyntioption tuotto (X = 50)

26 Osto-option perusarvo Osto-option (C) perusarvo Perusarvo (= S - K) Osto-option perusarvo = Kohde-etuuden arvo - Toteutushinta ( S - K ) Kuitenkin aina ei-negatiivinen ( S - K 0 ) Toteutus -hinta (K) Kohde-etuuden arvo (S) Osto-option aika-arvo Osto-option arvo Aikaarvo Osto-option arvo Perusarvo (S-K) Osto-option perusarvo = Kohdeetuuden arvo -Toteutushinta, ei < 0 Osto-option aika-arvo = Osto-option hinta (preemio) - Perusarvo, ei < 0 Aika-arvo saadaan laskettua vähentämällä option markkinahinnasta eli preemiosta option perusarvo. K Kohdeetuuden arvo (S) Aika-arvoon vaikuttavat option jäljellä oleva voimassaoloaika, kohdeetuuden volatiliteetti, korkotaso 26

27 Myyntioption arvo Myyntioption arvo Perusarvo (K-S) K Aikaarvo Myyntioption perusarvo = Toteutushinta - Kohde-etuuden arvo, ei < 0 eli K -S 0 Myyntioption aika-arvo = myyntioption hinta - perusarvo huom! perusarvo ei voi olla negatiivinen Kohde-etuuden arvo (S) Myyntioption aika-arvoon vaikuttavat samat tekijät kuin osto-option aika-arvoonkin eli option jäljellä oleva voimassaoloaika, kohdeetuuden volatiliteetti ja korkotaso ARVOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Muuttujan arvo kasvaa Osto-option arvo Myyntioption arvo kohde-etuuden arvo S = spot toteutushinta K = strike tai X = exersice voimassaoloaika T = time to maturity volatiliteetti riskitön korko r = riskless rate osinko D = dividend Taustalla on ceteris paribus -ehto eli yhden muuttujan arvon muuttuessa muiden muuttujien arvon oletetaan pysyvän vakiona. 27

28 Esimerkki myyntioptiosta. Seppo Sijoittaja uskoo salkussaan olevan osakkeen kurssin (nyt 40 euroa) laskevan ja ostaa osakkeen X myyntioptioita, jotka oikeuttavat hänet myymään kolmen kuukauden kuluttua osakkeet hintaan 40 euroa. Onni Optimisti puolestaan uskoon X-osakkeen kurssin puolestaan nousevan ja on valmis asettamaan myyntioptioita markkinoilla määräytyneeseen hintaan 1 euro. Seppo ostaa näitä myyntioptioita kpl. Kassavirrat eri kursseilla Osakkeen hinta Seppo Onni 32, , , , , Esim. option ja osakkeen hintasuhteesta: Nokian renkaat Optio-oikeuden perustiedot Kaupankäyntitunnus: NRE1VEW207 Optio-oikeuden merkintäehdot Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1 osakkeen (NRE1V) hintaan 22,97 EUR mennessä. Option kurssi 6,11 e Nokian renkaat: osakekurssi ,60 e Toisen option maturiteetti päättyy maaliskuussa Osakkeen hinta 15,70 optiolla ja option kurssi 11,50. 28

29 Henkilöstön optiojärjestelmä 2007 Nokian Renkaiden pidetty yhtiökokous päätti optio-oikeuksien liikkeelle laskemisesta Nokian Renkaat - konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Termiinit Vanhimpia johdannaisinstrumentteja Velvoittavat haltijan ostamaan kohteena olevan kohde-etuuden tiettynä päivänä tiettyyn hintaan ja vastaavasti sopimuksen myyjän myymään kohde-etuuden Molemmin puolin sitova sopimus 29

30 Esimerkki termiinin käytöstä V V V P P P Yrityksen arvonmuutos (V) öljyn hinnan (P) muuttuessa Termiinin arvonmuutos (V) öljyn hinnan (P) muuttuessa Termiinin ja yrityksen arvonmuutos yhdistettynä Esimerkki termiinin spekulaatiosta Sijoittaja uskoo Yrityksen XXX osakkeen hinnan laskevan tämänhetkisestä 10 euron hinnastaan, mutta ei omista yhtään kyseisen yrityksen osaketta. Sijoittaja voi tällöin myydä 3 kuukauden osaketermiinin hintaan 10,12 euroa. Termiinistrategia tuottaa voittoa, mikäli osakkeen kurssi käyttäytyy sijoittajan odotusten mukaisesti. voitto/ tappio osakkeen kurssi 30

31 Esimerkki termiin käytöstä A ja B tekevät keskenään termiinisopimuksen, jonka mukaan A toimittaa B:lle kymmenen tonnia brasialaista kahvia, josta B maksaa A:lle USD 1540,00 per tonni. Termiinin toteutus tapahtuu fyysisenä toimituksena ja kahvierä luovutetaan ostajalle rotterdamilaisessa varastossa. A:lla on nyt lyhyt ja B:llä pitkä positio kahvissa. Kun termiinin toteutushetki koittaa, on kahvin spot-hinta USD 1680,00 / tonni. B pystyy termiinin ehtojen mukaisesti ostamaan 10 tonnia kahvia hinnalla, joka on USD 140,00 / tonni halvempi kuin spot-hinta eli B saa termiinistä voittoa yhteensä USD 1400,00. Jos A ja B olisivat sopineet termiinin toteutuksen tapahtuvan rahatoimituksena, olisi A vain maksanut B:lle USD 1400,00. Futuuri Kuin termiini, mutta käytettävät sopimukset on standardisoitu Määritelty sopimusaika ja kohde-etuusvakio (yleensä kappalemäärä) Standardisoituina mahdollisuus käydä kauppaa johdannaispörsseissä 31

32 Termiinin ja futuurin erot Termiini Vaihdettu over-the-counter markkinoilla Futuuri Vaihdettu pörssissä Ei standardisoitu Yleensä yksi määritelty saapumispäivä Maksu sopimuksen lopussa Todennäköisesti saapumispäivä saavutetaan Standardisopimus Lajitelma saapumispäiviä Maksu (nettoarvon) päivittäin Yleensä sopimus suljetaan Yhteenveto termiini/futuri Termiinin ja futuurin hinta määräytyy kohde-etuuden spot-hinnan mukaan Koska maksu tapahtuu vasta tulevan ajankohta, vaatii sopimuksen myyjä korvauksen sopimuksen voimassaoloajalle saatavan vaihtoehtoisen tuoton mukaan Sopimuksen ostaja voi tallettaa termiini/futuurikaupan ansiosta siirtyneen maksuhetken takia sopimuksen spot-hinnan kasvamaan voimassaoloajalta korkoa Termiinin/futuurin hinnan on oltava sopimushetken spot-hinta lisättynä voimassaoloajan riskittömällä tuotolla oikeus kohde-etuuteen säilyy termiini/futuurisopimuksen myyjällä aina sopimuksen päättymispäivään asti. Ostaja ei halua maksaa tänä aikana mahdollisesti tapahtuvasta arvon alenemisesta (esim. osinko) termiinin/futuurin hinnasta vähennetään kohde-etuuden mahdollinen arvonaleneminen, joka tiedetään sopimushetkellä varmasti. 32

33 Termiinin hinnoittelu - termiinin teoreettinen hinta Termiinin teoreettinen hinta F saadaan F = S(1 + r) T missä S on kohde-etuuden hinta r on riskitön korkokanta T on termiinin voimassaoloaika vuosina Swapit Koron- tai valuutanvaihtosopimuksia Kahden tahon keskenään tai kolmannen osapuolen välittämä sopimus koronmaksujen, valuuttavirtojen tai molempien vaihtamisesta Suhteellisen uusi johdannaisinstrumentti 33

34 Korkoswapit Samassa valuutassa tapahtuva koronvaihtosopimus Kiinteä korko vaihtuva korko Sopimus nimelliselle pääomalle, jolle koronmaksut Pääomat tai velat eivät siirry osapuolten välillä Välittäjän kautta tehtynä ei vaaraa toisen osapuolen sopimuksen laiminlyönnistä Valuutta swapit Valuutan vaihtosopimus Kaksi osapuolta vaihtaa eri valuuttamääräiset pääomat ja niiden korot keskenään Tehdään yleensä välittäjää käyttäen Esimerkki korkoswapin käytöstä Yritysten A ja B pankilta saamat lainatarjoukset Yritys A Yritys B Erotus Kiinteäkorko 4 % 5 % 1 % Vaihtuvakorko Euribor % Euribor % 0.35 % A ottaa lainan kiinteässä ja B vaihtuvassa. Tämän jälkeen tehdään SWAP. Sovitaan, että B maksaa A:lle kiinteää 4,7 % ja A maksaa B:lle vaihtuvaa euribor +0,3%. 34

35 Esimerkki korkoswapin käytöstä A:n, B:n ja pankkien väliset sopimukset Yritys A A maksaa vaihtuvaa korkoa B:lle Euribor % B maksaa kiinteää korkoa A:lle 4,7 % Yritys B 4% kiinteä korko Euribor +0.5% vaihtuvakorko Pankki Pankki Esimerkki korkoswapin käytöstä Sopimuksesta osapuolille kertyvät säästöt jakautuvat seuraavasti: YritysA YritysB Kiinteäkorko Laina 4 %:n korolla Maksaa kiinteää korkoa A:lle 4.7 % Vaihtuvakorko Maksaa B:lle euribor % Laina euribor % Netto maksut euribor % - (4.7 %-4 %) = euribor 0.4 % 4.7 % + (euribor %) euribor % = 4.9% Säästöt Euribor % - (euribor 0.4 %) = 0.55 % 5%-4.9%=0.1% 35

36 Valuutta swapit Valuutan vaihtosopimus Kaksi osapuolta vaihtaa eri valuuttamääräiset pääomat ja niiden korot keskenään Tehdään yleensä välittäjää käyttäen 2.4. Välirahoitus rahoitusmuodot, jotka ovat eivät selvästi luokiteltavissa omaksi tai vieraaksi pääomaksi riskiltään opo:n ja vpo:n välissä tuottovaatimus matalampi kuin opo:lla ja korkeampi vpo:lla osakeyhtiölaissa (OYL) ja arvopaperimarkkinalaissa (AML) säädellään välirahoitus-tuotteista 36

37 Optiolaina velkakirjalaina, jossa lisäksi oikeus merkitä velallisyrityksen osakkeita etu (optio) tietyn arvoinen ja siksi korko matalampi voidaan noteerata jälkimarkkinoilla optio-oikeus (warrantti) ja velkakirja erotettavissa toisistaan optio-oikeuden käyttö synnyttää uutta omaa pääomaa, mutta vpo säilyy Vaihtovelkakirjalaina velkakirjalaina, jossa oikeus vaihtaa velkakirja osittain tai kokonaan velallisyhtiön osakkeisiin eroaa optiolainasta: etu (optio) ei ole erotettavissa velkakirjasta korko matalampi kuin normaalilla joukkovelkakirjalainalla vaihto-oikeutta käytettäessä vpo muuttuu opo:ksi voidaan noteerata jälkimarkkinoilla 37

38 Pääomalaina vieraan pääoman ehtoinen sijoitus, jolle maksettavaan korvaukseen ja palauttamiseen liittyy oman pääoman piirteitä lainalle voi maksaa korkoa ja pääoman palautuksia vain, jos yritykselle jää täysi kate omalle pääomalle ei vakuutta, ei äänioikeutta kaikkia muita velkojia huonompi etuoikeus käytetään usein rahoituskriisissä (ei välttämättä) olevien yritysten pelastamiseen sijoittajina tuolloin tavallisesti yrityksen omistajat Etuosake (preffered share) äänivallaton oikeudet määritettävissä melko vapaasti yhtiökokouksessa rajoitettu mahdollisuus päätöksentekoon etuoikeutena parempi osinko tai etuoikeus osinkoon jako-osainen tuottaa suuremman oikeuden yhtiön varoihin kuin muut osakkeet jako-osaton tuloksesta riippumaton HUOM! Katso uusi OYL aiemmin tässä kalvonipussa koskien osakeyhtiön osakkeita ja omaa pääomaa 38

39 3. ARVONMÄÄRITYKSEN PERUSTEITA 3.1.Rahan aika-arvo Eri ajankohtina olevat kassavirrat yhteismitallistetaan, jotta vertailu mahdollista tehtyjen/tehtävien investointien kannattavuuden arviointi bird in the hand koronkorkolaskenta (compounding) ja nykyarvolaskenta (discounting) Nykyarvo (present value) Päätearvo (future value) aika 3.2. Korko ja koronkorko Korko on pääomalle maksettava korvaus Koronkorko: tietyltä jaksolta ansaittu korko lisätään pääomaan ja tämän jälkeen korkoa saadaan kasvaneelle pääomalle prolongointi kaava: Yksi jakso FV = PV x (1 + r) r= korkoprosentti Useita jaksoja FV n = PV x (1 + r) n Esim. a) Talletus 100 e ja aika 1 vuosi, korko 5 % FV 1 = 100 x (1+0,05) = 105 Esim. b) Aika 10 v. FV 10 = 100 x (1+0,05) 10 = 162,89 39

40 Koronkorko 100 eurolle 5000 Eurot % 10 % 15 % 20 % Vuodet Diskontatut arvot 100 eurolle Eurot % 6 % 12 % Vuodet 40

41 Koronkorkolaskenta: useita maksettavia tuottoja korkojakson sisällä esim. korko voidaan liittää pääomaan kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain kaava: FV = PV x (1 + r/m) mn Esim. 100 e talletus, korko 5 %, lisätään pääomaan puolivuosittain. Päätearvo (tuleva arvo 10 v. kuluttua) FV10 = 100 x (1 + 0,05/2) 2x10 = 163,86 Edellä olevalla tavalla tehdään ns. relatiivinen muunnos ( 12 % pa, 6 % ps. ja 3 % pq ovat relatiivisia) 3.3. Yksinkertainen korkolasku Korko lasketaan korkojakson sisällä liittämättä korkoa pääomaan välillä rahat nostetaan tililtä korkojakson päätyttyä; sijoitustodistusten tuotot ja nykyarvot 0 1 PV FV kaava: FV = PV x (1 + rn), n= ajan suhteellinen osuus korkojaksosta esim. 135 days/365 Mikä on summa, jos 100 e kasvaa korkoa 84 päivän ajan 8 %:n korkokannalla? 100 x (1 + 0,08 x 84/365) = 101,84 41

42 3.4. Koronkorko ja jaksolliset maksut jaksolliset maksut = maksut toistuvat yhtä suurina ja tasavälisinä jokaisen korkojakson lopussa Monta periodia Korkotekijän Korko- Korkotekijä x Vuosi Talletukset kasvaa korkoa kaava tekijä talletus (1+0,05) 5 1, , (1+0,05) 4 1, , (1+0,05) 3 1, , (1+0,05) 2 1, , (1+0,05) 1 1, , (1+0,05) ,00 yht. 6801, ,91 Tuleva arvo eli yhteinen loppuarvo Jaksollisten maksujen kaava: tuleva arvo kerää maksut (kassavirrat, CF) päättymishetkeen koronkorkoineen ensimmäinen maksu vuoden päästä ja viimeinen päättymishetkellä FV = CF x (1 + r) n 1 (1+ r) -1 r = korkoprosentti FV = CF x (1 + r) n 1 r x (1,05 5 1)/0,05 = 5525,63 42

43 Nykyarvo korkolaskulle (prolongointi) käänteinen lasku rahaa siirretään ajallisesti taaksepäin mikä on tulevaisuudessa olevan kassavirran arvo tänä päivänä diskonttaus periaatteessa kaikki rahoitusinstrumentit hinnoitellaan tällä tavalla käytetyin menetelmä investointien kannattavuutta laskettaessa PV (nykyarvo) saadaan ratkaisemalla edellisistä korkolaskukaavoista Koron korko Jaksollisten maksujen diskonttauskaava PV = FV/(1 + r) n PV = CF x (1 + r) n 1 x (1 + r) -n r Esimerkki Olet ostamassa autoa ja sinulla on mahdollisuus maksaa autostasi nyt euroa tai sitten seuraavan kuuden vuoden aikana (vuoden lopussa) 6000 euroa. Käytät arvioinnissa 8 prosentin korkokantaa. Kumpi tapa on edullisempi sinulle? PV = 6000 x 1, x 1,08-6 = 27737,28 1,08 1 Koska vuoden lopussa maksettavien maksujen nykyarvo on suurempi kuin ostohetkellä maksettava e. Kannattavampaa olisi siis maksaa heti alussa yhdessä erässä. 43

44 4. Velkainstrumenteista ja koroista 4.1. Kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat useisiin samansuuruisiin osiin jaettu laina, jossa liikkeelle laskija maksaa kiinteän koron ja lyhennyksen sopimuksen mukaan joukkovelkakirjalainat obligaatiot debentuurit ei vakuutta -> korkeampi korko ominaisuudet jaettu osiin kokonaismäärä kuponkikorko korkosidonnaisuudeltaan kiinteäkorkoisia laina-aika (maturiteetti = lainan juoksuaika, maturity) nimellisarvo (face value, maturity value, par value) joukkovelkakirjalainatyyppejä ja käsitteitä tasalyhenteiset kertalyhenteiset ns. bullet-lainat nollakuponkilainat (zero coupon bonds) ikuiset lainat (perpetual loans) emissiokurssi indeksisidonnaiset joukkovelkakirjalainat vaihtovelkakirjalainat (convertible bonds) optiolainat (bonds with warrants) high yield bondit (roskalainat eli junk bondit) (olemassa myös vaihtuvakorkoisia; tässä kappaleessa käsitellään vain kiinteäkorkoisia joukkovelkakirjalainoja) (private placement laina) 44

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa 1. Arvon määritys a) Mitkä tekijät vaikuttavat osto- ja myyntioptioiden arvoon ja miten? b) Yrityksen osingon oletetaan olevan ensi vuonna 3 euroa per osake ja osinkojen uskotaan kasvavan 6 % vuosivauhtia.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Samuli Knüpfer Vesa Puttonen MODERNI RAHOITUS. Talentum Media Oy Helsinki

Samuli Knüpfer Vesa Puttonen MODERNI RAHOITUS. Talentum Media Oy Helsinki Samuli Knüpfer Vesa Puttonen MODERNI RAHOITUS Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari ISBN 978-952-14-2312-3

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS VALTIOKONTTORI Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS 2004 Valtionvelka VALTIOKONTTORI SISÄLLYSLUETTELO 36 Valtionvelan korot 3 36.01 Euromääräisen velan korko 6 36.03 Valuuttamääräisen velan korko 7 36.09

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op)

Talousmatematiikka (3 op) Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedenjuoksu Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Talousmatematiikka 2011 Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Kurssin kotisivu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F Mat-2.34 Investointiteoria Laskuharjoitus 2/2008, Ratkaisut 29.04.2008 Binomihilan avulla voidaan laskea T vuoden ja tietyn kupongin sisältävän joukkovelkakirjan arvo eli hinta rekursiivisesti vaihtelevan

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet: Luento 1. Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen

Talousmatematiikan perusteet: Luento 1. Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen Talousmatematiikan perusteet: Luento 1 Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen Luennon sisältö Prosenttilaskennan kertausta Korkolaskentaa Käsitteitä Koron lisäys kerran

Lisätiedot

Joukkolainat sijoituskohteena. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Joukkolainat sijoituskohteena. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Investointien suunnittelu ja rahoitus. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka

Investointien suunnittelu ja rahoitus. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) Investointien suunnittelu ja rahoitus Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) KURSSIN LUENNOT 11.09.2015 Johdanto (Kalevi Aaltonen) 18.09.2015

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot