RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu"

Transkriptio

1 RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu Date Value of one euro in US dollars Value of one euro in Japanese yen 3 Jan Jan Pikkupoika rahasta: Pankista sitä tulee Keskiviikko (Kauppalehti) "No töistä, voi tulla pankistakin ihan hyvin. Tai jos ostaa syömistä, niin saa vaihtorahaa." Tämä on kolmasluokkalaisen pojan vastaus kysymykseen, mistä raha tulee. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten lasten suhtautuminen rahaan on yllättävän rationaalinen. Valtaosa lapsista sanoo, että rahaa käytetään elämiseen. 1

2 RAHOITUKSEN PERUSTEET Yliopisto-opettaja Timo Alho p Tutkija Timo Leivo - harjoitustyöt Tavoitteet Antaa perustiedot yrityksen rahoituksesta, rahoitussuunnittelusta ja rahoituksen analysointivälineistä sekä rahoitusmarkkinoiden toiminnasta Opetus Luennot ja harjoitukset /harjoitustyöesitykset Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Vierailuluennot (lisäpisteitä osallistumisesta) Tutkintovaatimukset Kirjallinen tentti 80 % Harjoitustyö 20 % Kirjallisuus Knüpfer, Samuli Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi Niskanen Niskanen: Yrityksen rahoitus, 2000 (luvut 1-3, 5-9,11-12) tai uudempi 2

3 YRITYSVIERAILUT Kalvot netissä luentojen jälkeen Sitä mukaan kun vierailut/luennot varmistuvat, niistä tiedotetaan kurssin kotisivulla NOPASSA. Suunnitteilla olevat vierailuluennot Sijoitusilta Analyytikon luento Pankki yrityksen yhteistyökumppanina Yrityksen rahoitussuunnittelu Arvostelu Tentti 5 tehtävää, 2 esseetä yksi soveltava tehtävä (voi olla myös laskuja) yksi kuuden käsitteen (lyhyen kysymyksen) tehtävä laskuja Vierailuista lisäpisteitä tenttiin HUOM! Vierailupisteet voimassa YHDEN VUODEN AJAN Tentti pitää selvittää ilman vierailupisteitä. Sen jälkeen vasta ne lasketaan mukaan arvosteluun. 3

4 RAHOITUKSEN PERUSTEET - SISÄLTÖ Luennot mitä rahoitus on rahoitusmarkkinoiden toiminta pääpiirteittäin Kiinteäkorkoiset velkainstrumentit Muut rahoitusinstrumentit rahoitussuunnittelu lyhyen aikavälin rahoitus investoinnit tilinpäätösanalyysi ja virtalaskelmat (Harjoitustyöt rahoitusmarkkinat ja rahoitusinstrumentit) Rahoitus ja sen lähitieteenalat Kansantaloustiede Teoriat, makrotaloudelliset tekijät Menetelmätieteet Tekniikat Rahoitus Laskentatoimi Data, talousprosessin ymmärtäminen Hallinto, oikeustiede, markkinointi, viestintä, käyttäytymistieteet jne. 4

5 1. MITÄ RAHOITUS ON? Rahoituksen kolme osapuolta Yritykset rahoituksen alijäämäsektori Rahoitusmarkkinat rahoituksen välittäjäkanava Sijoittajat rahoituksen ylijäämäsektorit yritykset rahoitusmarkkinat rahoituksen välittäjät Sijoittajat Rahoituksen keskeisiä osa-alueita yritysrahoitus (corporate finance) yrityksen näkökulma Keskeiset kysymykset: mihin kohteisiin sijoitetaan, mistä rahoitus, kuinka turvataan rahan riittävyys? rahoitussuunnittelu investointien suunnittelu omistusrakenne Rahainvestoinnit (investments), arvonmuodostus (Asset pricing) Sijoittajan näkökulma arvopapereiden hinnoittelumallit rahoitusmarkkinoiden tehokkuustarkastelut portfolioteoria johdannaisinstrumentit jne. Rahoitusmarkkinat ja rahoitusinstituutiot 5

6 Mitkä ovat yrityksen tavoitteet? Voiton maksimointi, omistajien varallisuuden maksimointi (osakkeen markkina-arvo), kasvu jne. Rahoitusteorian mukaan varallisuuden maksimointi hyväksyttävin kriteeri omistajilla oikeus vaatia tuottoa pelkästään voittoja tarkastelemalla unohdetaan aikatekijä riskitekijää ei huomioida vuotuisen voiton tarkastelussa KOLME MALLIA YRITYKSESTÄ: a) kiertokulkumalli YRITYS Suoritemarkkinat Raaka-ainemarkkinat Osingot Korot Osakesijoitukset Korkosijoitukset Money market Capital market Rahoitusmarkkinat Rahamarkkinat (alle vuoden korkomarkkinat) Pääomamarkkinat a. Pitkän rahan markkinat b. Osakemarkkinat (c. Johdannaismarkkinat) 6

7 b) tasemalli Investointipäätös käyttöomaisuus vaihto-omaisuus rahoitusomaisuus Rahoituspäätös oma pääoma pitkäaikainen vieras pääoma lyhytaikainen vieras pääoma Tasemallin avulla rahoitusta voidaan tarkastella kolmen päätöksen avulla investointipäätös rahoitusrakennepäätös käyttöpääomapäätös RAHOITUKSEN SYSTEMATIIKKA RAHAN LÄHTEET Tulorahoitus Pääomarahoitus 2 1 Oma Vieras pääoma pääoma Lyhytvaikutteiset tuotannontekijämaksut - raaka-aine - valmistustyö - vuokrat - hallinto Voitonjako - korot - verot - osingot RAHAN KÄYTTÖ * käyttöjärjestys Pitkävaikutteiset tuotannontekijämaksut -investoinnit Pääoman palautukset (-sijoitukset) - lainan lyhennys 7

8 YRITYKSEN KOKONAISRAHOITUS KOKONAISRAHOITUS VIERAS PÄÄOMA - Pitkäaikainen - Lyhytaikainen OMA PÄÄOMA TULORAHOITUS AVUSTUKSET c) Sidosryhmämalli yrityksellä sopimuksia ja velvotteita taustalla kiertokulkumalli, mutta huomioi markkinoiden epätäydellisyydet Työntekijät Osakkeenomistajat Yhteiskunta Asiakkaat Yritys Pankit ja muut velkojat Tavarantoimittajat Yritysjohto 8

9 Arvonmuodostuksen ja investointien keskeisiä kysymyksiä Miten pääoma tulisi sijoittaa? Mikä on rahoituskohteiden oikea hinta? Miten sijoituskohteiden hinta, tuotto ja riski liittyvät toisiinsa? Kuinka paljon minun tulisi riskiä kantaa? Maantieteellisten rajojen merkitys vähenee toimialasidonnaisuus kasvaa hajauttaminen Sijoitusmarkkinoiden käyttäytyminen yhdenmukaistuu Rahoituksen historiaa (Kinnunen 1997) 1900-luvun alku rahoitus alkoi kehittyä omaksi oppiaineeksi USA:ssa yritysten fuusiot toivat mukanaan suuret jvk- ja osake-emissiot 1920-luku teknologinen kehitys ja uudet teollisuuden alat johtivat pääomatarpeen kasvuun 1930-luku 1929 suuri pörssiromahdus likviditeetti-,konkurssi-, toiminnan lopettamis- ja saneerauskysymykset yritysten rahoitusta koskevat tiedot lisääntyivät yritystoiminnan säätelyn myötä 1940-luku näkökulma edelleen sijoittajassa (OPO ja VPO) huomiota myös lisää yrityksen rahavirtojen analysointiin ja valvontaan 9

10 1950-luku painopiste siirtyi yrityksen sisälle, esim. investointien suunnittelu uusilla laskentamenetelmillä operaatiotutkimuksen ja päätöksentekoteorian tarjoamien työkalujen soveltaminen alkoi osakkeen arvonmääritys tulevan osinkovirran nykyarvona (Gordon ja Shapiro 1956); portfolioteorian perusteet (Markowitz); pääomarakenteen ja osinkopolitiikan vaikutus yrityksen arvoon (Modigliani ja Miller) 1960-luku CAPM (Capital Asset Pricing Model, Sharpe ja Traynor) täydellisillä pääomamarkkinoilla 1970-luku huomio markkinoiden epätäydellisyyksiin ja informaatiotehokkuuteen APT (Arbitrage Pricing Theory, Ross); optioiden hinnoittelu (Black ja Scholes) 1980-luku markkinoiden epätäydellisyystekijät edelleen kiinnostuksen kohteena (mm. verollinen talous) 1990-luku arvopapereiden hinnoittelu korostuu yrityksen arvon määritys rahoitusmarkkinoiden globalisoituminen 2. RAHOITUSMARKKINAT rahoitusmarkkinoiden ja instituutioiden tarkoitus on saattaa rahan tarvitsijat (kysyntä) ja tarjoajat (tarjonta) yhteen rahoitusmarkkinoiden tehtävät allokointi informaation välittäminen riskin hallinta sijoitusten likvidisyyden parantaminen rahoitusmarkkinoiden ylläpito käytännössä rahoituksen välittäjien toimintaa (financial intermediaries) pankit, vakuutusyhtiöt, erityisluottolaitokset 10

11 eri sijoituskohteisiin sitoutuneiden varoissa on tapahtunut muutoksia viime vuosina - vakuutussäästäminen ja rahastosijoitukset lisääntyneet voimakkaasti 2000-luvulla - kotimaisten jvk-markkinoiden kasvu on pysähtynyt - yms. Suomen pankin rahoitusmarkkinaraportista 11

12 12

13

14 14

15 Öljyn tuontihinnat 15

16 RAHOITUSMARKKINAT Yrityksen rahan hankinta Yritysten rahanhankinta osake-emissiot lainaaminen Ensisijaismarkkinat primäärimarkkinat (primary markets) yritys itse myy (laskee liikkeelle) omia uusia osakkeitaan tai lainaa rahaa markkinoilta (laskee liikkeelle JVK:n) Toissijaismarkkinat sekundäärimarkkinat (secondary markets) sijoittajat käyvät kauppaa keskenään sijoitusinstrumenteilla Arvopaperisijoittaminen Sijoitus (investment) rahan tai muiden resurssien käyttämistä eli sijoittamista tulevaisuuden tuottoa vastaan tulevaisuuden rahavirrat: pääoman palautukset + tuotot Finanssi-investoinnit sijoituksia arvopapereihin Reaali-investoinnit reaaliomaisuus kuten maa, rakennukset, koneet ja osaaminen 16

17 Erilaisia arvopapereita Osakkeet Velkainstrumentit Välirahoitus Johdannaiset optiot termiinit futuurit swapit 2.1. Osakkeet oman pääoman ehtoista rahoitusta osakkeiden omistajat ovat yrityksen omistajia: päättävät voitonjaosta osakeyhtiö voi myydä osakkeitaan sijoittajille (uusmerkintäanti). listautumisanti (initial public offering, IPO) listautumisen jälkeinen osakeanti (seasoned stock offering) erilaiset osakesarjat mahdollisia (äänet, osinko, maksusija UusiOYL) suunnattu anti kohdennetaan tietylle sijoittajakohteelle rahastoanti yritykseen ei virtaa uutta rahaa, vaan omistajat saavat ilmaiseksi uusia osakkeita; kirjaus muilta oman pääoman tileiltä osakepääomaan split osakkeen arvon osittaminen, osakkeen nimellisarvo alenee. Reverse split päinvastainen esim. 2 osakkeen sijaan on enää 1 osake, joka on vastaa arvoltaan kahta vanhaa 17

18 Noteeratuilla osakkeilla käydään kauppaa pörssissä Pohjoismainen pörssi Suuret/keskisuuret/pienet Päälista, NASDAQ OMX First North - kasvumarkkinat kaupankäynti tapahtuu arvo-osuuksilla Osakeyhtiössä yrityksen ei tarvitse maksaa pääomaa takaisin kuten lainarahoituksessa (poikkeuksena esim. yritystoiminnan lopettaminen) oman pääomaehtoisessa rahoituksessa lähteinä voivat olla yksityiset henkilöt, yksityiset sijoittajat (osakeannit, pääomasijoittajat/venture capital yhtiöt), yritykset, julkiset yhteisöt, tulorahoitus Sidottu oma pääoma Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Osakeyhtiölaki Vapaa oma pääoma - sijoitetun vapaan pääoman rahasto - edellisten tilikausien voitto/tappio - tilikauden voitto/tappio Uusi nimellisarvoton pääomajärjestelmä mahdollistaa maksuttomat osakkeet Merkintämaksun kirjaamisen joko osakepääomaan tai sijoitetun vapaan pääoman rahastoon Vapaaehtoisen pääomasijoituksen tekemisen (vapaan pääoman rahasto) ilman osakevastiketta Velkojainsuoja perustetaan tasetestiin ja maksukykyisyystestiin 18

19 TASE HE / OYL mukainen oman pääoman ryhmittely / Vastattavaa osakepääoma sidottua omaa pääomaa arvonkorotusrahasto käyvän arvon rahasto KPL 5:2a /IFRS uudelleenarvostusrahasto IFRS vapaan oman pääoman rahastot sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto vapaata omaa edellisten tilikausien voitto/tappio pääomaa tilikauden voitto/tappio (lunastusehtoinen osake) IFRS pääomalaina vierasta pääomaa (vieras pääoma) Omien osakkeiden ostot kassaylijäämän käyttö palauttaa käteistä osakkeenomistajille (vrt. osingot) sijoitus omiiin alihinnoiteltuihin osakkeisiin myöhemmin myynti markkinoilla tai esim. käyttö yrityskaupan maksuvälineenä kohottaa EPS-arvoa Pääomarakenteen muuttaminen kannustinjärjestelmät omien osakkeiden ostoilla on yleensä positiivinen signaali yrityksen tulevaisuudesta 19

20 Oman pääoman vertailu muihin Tulorahoitus vs. opo Tulorahoituksen etuja tulorahoituksen hankkiminen ei aiheuta erillisiä järjestelykustannuksia kuten liikkeeseenlaskukustannukset käyttö investointien rahoitukseen ei vähennä osakkeenomistajien kontrollimahdollisuuksia perheyhtiöillä usein ainoa mahdollisuus hankkia lisää omaa pääomaa johdon kannalta hyvä, koska ei tarvitse perustella omistajille tulorahoituksen haittoja tulorahoitus epävarma huonoina vuosina t. yritys sitoutunut vakaaseen osinkovirtaan tulorahoitusta pidetään usein ilmaisena, mikä voi johtaa tehottomiin investointeihin omistajien näkökulmasta ylisuuri kassa voi johtaa tehottomiin investointeihin. Emissiorahoitus voi estää tällaisen. Opo vs. vpo Opon etuja liika velkaisuus kasvattaa rahoitusriskiä -> yritysriski; opo toimii puskurina liian vähäinen opon määrä suhteessa vpo:hon -> opon tuottovaatimus kasvaa rahoitusriskin kasvun myötä opo joustavampi kuin vpo yritysjohdon kannalta; vpo:lle korot ja lyhennykset yrityksen menestymisestä riippumatta Vpon etuja tavallisesti halvempaa kuin opo liikkeeseenlaskukustannukset yleensä halvempia ja etukäteen tiedossa vpo:n ehtoisella rahoittajalla ei päätösvaltaa yrityksen asioissa korot ovat vähennyskelpoisia velan vipuvaikutus (vaikuttaa myös negatiivisesti) 20

21 Omistajien vaikutuskeinot osakeyhtiössä Kurssilasku/ -nousu Markkinapaikka Osakkeiden osto/ myynti Johto IR Kannustin järjestelmät Johdon vaihtamisen uhka Suora yhteydenotto Suodatin Analyytikot Markkinavaikutus Yhtiökokous Hallitus Viralliset kanavat Suorat kanavat Epäsuorat kanavat Vuoropuhelu Omistaja Henkilökohtainen vaikutus Epäviralliset kanavat Muut (media, internet) 2.2. Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus velkainstrumentit Rahoituslaitoslainat pankkilainat yksityisiä lainoja ei käydä kauppaa normaalisti ehdot neuvottelun tuloksena Joukkovelkakirjalainat (JVK eli bond) liikkeellelaskija maksaa velkakirjan haltijalle sovitun koron (yleensä kiinteä) ja kuoletuksen lainan merkitsijöitä paljon liikkeellelaskijoina voivat olla julkisyhteisöt ja muut kirjanpitovelvolliset voidaan käydä kauppaa toimivilla markkinoilla 21

22 Lyhytaikaiset velkainstrumentit luotollinen tili, vekseli rahamarkkinainstrumentit (maturiteetti alle 1 vuosi) pankkien sijoitustodistukset, valtion velkasitoumukset, yritystodistukset ja kuntatodistukset Välirahoitusinstrumentit välirahoitus (mezzanine-rahoitus); opon ja vpon ehtoisen rahoituksen välimuoto vaihtovelkakirjalainat, optiolainat, etuosake, pääomalaina 2.3. Johdannaisinstrumentit johdannaisten arvo riippuu kohde-etuuden (underlying asset) arvosta voidaan kuvitella vedonlyöntipaperiksi tai vakuutukseksi kohde-etuutena voi olla esim. osake, valuutta, kulta, kahvi jne. Optio antaa oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuus tiettyyn hintaan kahdesta osapuolesta toisella oikeus ja toisella velvollisuus Termiini velvoittaa termiinisopimuksen osapuolet kauppaan sopimuksen mukaisesti Futuuri termiinin kaltainen; standardoitu sopimus SWAP koron- tai valuutanvaihtosopimus; osapuolet sopivat vaihtavansa koronmaksuja, valuuttavirtoja tai molempia samanaikaisesti 22

23 Mitä ovat optiot ja termiinit? KÄTEISKAUPPA Sopimus tänään Maksu ja toimitus heti Velvoittaa kaupan molempia osapuolia TERMIINI- JA FUTUURIKAUPPA Sopimus tänään Maksu ja toimitus tulevaisuudessa Velvoittaa kaupan molempia osapuolia OPTIOKAUPPA Sopimus tänään Maksu ja toimitus tulevaisuudessa Velvoittaa vain kaupan myyjä osapuolta, ostajalla on oikeus OPTIOT optio antaa oikeuden, mutta ei velvollisuutta haltijalle (ostaja) vastapuolella eli asettajalla (myyjällä) velvollisuus oikeus ostaa tai myydä (useimmiten kyseessä) optiolla oltava kohde-etuus kohde-etuutena voi olla osake, osakeindeksi, valuutta, raaka-aine jne. milloin kauppa voidaan toteuttaa, mihin hintaan preemio on option hinta asettaja saa korvauksena asettaessaan (myydessään) eurooppalainen optio amerikkalainen optio 23

24 Osto- ja myyntioptio oikeudet ja velvollisuudet Haltija (Ostaja) Asettaja (Myyjä) Osto-optio Oikeus ostaa Velvollisuus myydä Myyntioptio Oikeus myydä Velvollisuus ostaa Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet Osto-option ostajalla on oikeus ostaa tulevana ajankohtana kohde-etuutena oleva tuote ennalta valittuun hintaan. Oikeudestaan ostaja maksaa kaupantekohetkellä preemion eli option markkinahinnan. Osto-option myyjällä on velvollisuus myydä tulevana ajankohtana kohdeetuutena oleva tuote ennalta valittuun hintaan. Velvollisuudestaan myyjä saa kaupantekohetkellä korvaukseksi preemion eli option markkinahinnan. Myyntioption ostajalla on oikeus myydä tulevana ajankohtana kohdeetuutena oleva tuote ennalta valittuun hintaan. Oikeudestaan ostaja maksaa kaupantekohetkellä preemion eli option markkinahinnan. Myyntioption myyjällä on velvollisuus ostaa tulevana ajankohtana kohdeetuutena oleva tuote ennalta valittuun hintaan. Velvollisuudestaan myyjä saa kaupantekohetkellä korvaukseksi preemion eli option markkinahinnan. 24

25 Osto-option tuotto Tuotto Osakkeen kurssi tänään = 50 Osto-option (X=50) hinta tänään = 5 Myyty osto-optio Ostettu osto-optio Osakkeen kurssi toteutuspäivänä Osakkeen kurssi toteutuspäivänä Osto-option tuotto (X=50) Myyntioption tuotto 20 Osakkeen kurssi tänään = 50 Myyntioption (X=50) hinta tänään = 4 15 Tuotto Ostettu myyntioptio Myyty myyntioptio Osakkeen kurssi toteutuspäivänä Osakkeen kurssi toteutuspäivänä Myyntioption tuotto (X = 50)

26 Osto-option perusarvo Osto-option (C) perusarvo Perusarvo (= S - K) Osto-option perusarvo = Kohde-etuuden arvo - Toteutushinta ( S - K ) Kuitenkin aina ei-negatiivinen ( S - K 0 ) Toteutus -hinta (K) Kohde-etuuden arvo (S) Osto-option aika-arvo Osto-option arvo Aikaarvo Osto-option arvo Perusarvo (S-K) Osto-option perusarvo = Kohdeetuuden arvo -Toteutushinta, ei < 0 Osto-option aika-arvo = Osto-option hinta (preemio) - Perusarvo, ei < 0 Aika-arvo saadaan laskettua vähentämällä option markkinahinnasta eli preemiosta option perusarvo. K Kohdeetuuden arvo (S) Aika-arvoon vaikuttavat option jäljellä oleva voimassaoloaika, kohdeetuuden volatiliteetti, korkotaso 26

27 Myyntioption arvo Myyntioption arvo Perusarvo (K-S) K Aikaarvo Myyntioption perusarvo = Toteutushinta - Kohde-etuuden arvo, ei < 0 eli K -S 0 Myyntioption aika-arvo = myyntioption hinta - perusarvo huom! perusarvo ei voi olla negatiivinen Kohde-etuuden arvo (S) Myyntioption aika-arvoon vaikuttavat samat tekijät kuin osto-option aika-arvoonkin eli option jäljellä oleva voimassaoloaika, kohdeetuuden volatiliteetti ja korkotaso ARVOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Muuttujan arvo kasvaa Osto-option arvo Myyntioption arvo kohde-etuuden arvo S = spot toteutushinta K = strike tai X = exersice voimassaoloaika T = time to maturity volatiliteetti riskitön korko r = riskless rate osinko D = dividend Taustalla on ceteris paribus -ehto eli yhden muuttujan arvon muuttuessa muiden muuttujien arvon oletetaan pysyvän vakiona. 27

28 Esimerkki myyntioptiosta. Seppo Sijoittaja uskoo salkussaan olevan osakkeen kurssin (nyt 40 euroa) laskevan ja ostaa osakkeen X myyntioptioita, jotka oikeuttavat hänet myymään kolmen kuukauden kuluttua osakkeet hintaan 40 euroa. Onni Optimisti puolestaan uskoon X-osakkeen kurssin puolestaan nousevan ja on valmis asettamaan myyntioptioita markkinoilla määräytyneeseen hintaan 1 euro. Seppo ostaa näitä myyntioptioita kpl. Kassavirrat eri kursseilla Osakkeen hinta Seppo Onni 32, , , , , Esim. option ja osakkeen hintasuhteesta: Nokian renkaat Optio-oikeuden perustiedot Kaupankäyntitunnus: NRE1VEW207 Optio-oikeuden merkintäehdot Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1 osakkeen (NRE1V) hintaan 22,97 EUR mennessä. Option kurssi 6,11 e Nokian renkaat: osakekurssi ,60 e Toisen option maturiteetti päättyy maaliskuussa Osakkeen hinta 15,70 optiolla ja option kurssi 11,50. 28

29 Henkilöstön optiojärjestelmä 2007 Nokian Renkaiden pidetty yhtiökokous päätti optio-oikeuksien liikkeelle laskemisesta Nokian Renkaat - konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Termiinit Vanhimpia johdannaisinstrumentteja Velvoittavat haltijan ostamaan kohteena olevan kohde-etuuden tiettynä päivänä tiettyyn hintaan ja vastaavasti sopimuksen myyjän myymään kohde-etuuden Molemmin puolin sitova sopimus 29

30 Esimerkki termiinin käytöstä V V V P P P Yrityksen arvonmuutos (V) öljyn hinnan (P) muuttuessa Termiinin arvonmuutos (V) öljyn hinnan (P) muuttuessa Termiinin ja yrityksen arvonmuutos yhdistettynä Esimerkki termiinin spekulaatiosta Sijoittaja uskoo Yrityksen XXX osakkeen hinnan laskevan tämänhetkisestä 10 euron hinnastaan, mutta ei omista yhtään kyseisen yrityksen osaketta. Sijoittaja voi tällöin myydä 3 kuukauden osaketermiinin hintaan 10,12 euroa. Termiinistrategia tuottaa voittoa, mikäli osakkeen kurssi käyttäytyy sijoittajan odotusten mukaisesti. voitto/ tappio osakkeen kurssi 30

31 Esimerkki termiin käytöstä A ja B tekevät keskenään termiinisopimuksen, jonka mukaan A toimittaa B:lle kymmenen tonnia brasialaista kahvia, josta B maksaa A:lle USD 1540,00 per tonni. Termiinin toteutus tapahtuu fyysisenä toimituksena ja kahvierä luovutetaan ostajalle rotterdamilaisessa varastossa. A:lla on nyt lyhyt ja B:llä pitkä positio kahvissa. Kun termiinin toteutushetki koittaa, on kahvin spot-hinta USD 1680,00 / tonni. B pystyy termiinin ehtojen mukaisesti ostamaan 10 tonnia kahvia hinnalla, joka on USD 140,00 / tonni halvempi kuin spot-hinta eli B saa termiinistä voittoa yhteensä USD 1400,00. Jos A ja B olisivat sopineet termiinin toteutuksen tapahtuvan rahatoimituksena, olisi A vain maksanut B:lle USD 1400,00. Futuuri Kuin termiini, mutta käytettävät sopimukset on standardisoitu Määritelty sopimusaika ja kohde-etuusvakio (yleensä kappalemäärä) Standardisoituina mahdollisuus käydä kauppaa johdannaispörsseissä 31

32 Termiinin ja futuurin erot Termiini Vaihdettu over-the-counter markkinoilla Futuuri Vaihdettu pörssissä Ei standardisoitu Yleensä yksi määritelty saapumispäivä Maksu sopimuksen lopussa Todennäköisesti saapumispäivä saavutetaan Standardisopimus Lajitelma saapumispäiviä Maksu (nettoarvon) päivittäin Yleensä sopimus suljetaan Yhteenveto termiini/futuri Termiinin ja futuurin hinta määräytyy kohde-etuuden spot-hinnan mukaan Koska maksu tapahtuu vasta tulevan ajankohta, vaatii sopimuksen myyjä korvauksen sopimuksen voimassaoloajalle saatavan vaihtoehtoisen tuoton mukaan Sopimuksen ostaja voi tallettaa termiini/futuurikaupan ansiosta siirtyneen maksuhetken takia sopimuksen spot-hinnan kasvamaan voimassaoloajalta korkoa Termiinin/futuurin hinnan on oltava sopimushetken spot-hinta lisättynä voimassaoloajan riskittömällä tuotolla oikeus kohde-etuuteen säilyy termiini/futuurisopimuksen myyjällä aina sopimuksen päättymispäivään asti. Ostaja ei halua maksaa tänä aikana mahdollisesti tapahtuvasta arvon alenemisesta (esim. osinko) termiinin/futuurin hinnasta vähennetään kohde-etuuden mahdollinen arvonaleneminen, joka tiedetään sopimushetkellä varmasti. 32

33 Termiinin hinnoittelu - termiinin teoreettinen hinta Termiinin teoreettinen hinta F saadaan F = S(1 + r) T missä S on kohde-etuuden hinta r on riskitön korkokanta T on termiinin voimassaoloaika vuosina Swapit Koron- tai valuutanvaihtosopimuksia Kahden tahon keskenään tai kolmannen osapuolen välittämä sopimus koronmaksujen, valuuttavirtojen tai molempien vaihtamisesta Suhteellisen uusi johdannaisinstrumentti 33

34 Korkoswapit Samassa valuutassa tapahtuva koronvaihtosopimus Kiinteä korko vaihtuva korko Sopimus nimelliselle pääomalle, jolle koronmaksut Pääomat tai velat eivät siirry osapuolten välillä Välittäjän kautta tehtynä ei vaaraa toisen osapuolen sopimuksen laiminlyönnistä Valuutta swapit Valuutan vaihtosopimus Kaksi osapuolta vaihtaa eri valuuttamääräiset pääomat ja niiden korot keskenään Tehdään yleensä välittäjää käyttäen Esimerkki korkoswapin käytöstä Yritysten A ja B pankilta saamat lainatarjoukset Yritys A Yritys B Erotus Kiinteäkorko 4 % 5 % 1 % Vaihtuvakorko Euribor % Euribor % 0.35 % A ottaa lainan kiinteässä ja B vaihtuvassa. Tämän jälkeen tehdään SWAP. Sovitaan, että B maksaa A:lle kiinteää 4,7 % ja A maksaa B:lle vaihtuvaa euribor +0,3%. 34

35 Esimerkki korkoswapin käytöstä A:n, B:n ja pankkien väliset sopimukset Yritys A A maksaa vaihtuvaa korkoa B:lle Euribor % B maksaa kiinteää korkoa A:lle 4,7 % Yritys B 4% kiinteä korko Euribor +0.5% vaihtuvakorko Pankki Pankki Esimerkki korkoswapin käytöstä Sopimuksesta osapuolille kertyvät säästöt jakautuvat seuraavasti: YritysA YritysB Kiinteäkorko Laina 4 %:n korolla Maksaa kiinteää korkoa A:lle 4.7 % Vaihtuvakorko Maksaa B:lle euribor % Laina euribor % Netto maksut euribor % - (4.7 %-4 %) = euribor 0.4 % 4.7 % + (euribor %) euribor % = 4.9% Säästöt Euribor % - (euribor 0.4 %) = 0.55 % 5%-4.9%=0.1% 35

36 Valuutta swapit Valuutan vaihtosopimus Kaksi osapuolta vaihtaa eri valuuttamääräiset pääomat ja niiden korot keskenään Tehdään yleensä välittäjää käyttäen 2.4. Välirahoitus rahoitusmuodot, jotka ovat eivät selvästi luokiteltavissa omaksi tai vieraaksi pääomaksi riskiltään opo:n ja vpo:n välissä tuottovaatimus matalampi kuin opo:lla ja korkeampi vpo:lla osakeyhtiölaissa (OYL) ja arvopaperimarkkinalaissa (AML) säädellään välirahoitus-tuotteista 36

37 Optiolaina velkakirjalaina, jossa lisäksi oikeus merkitä velallisyrityksen osakkeita etu (optio) tietyn arvoinen ja siksi korko matalampi voidaan noteerata jälkimarkkinoilla optio-oikeus (warrantti) ja velkakirja erotettavissa toisistaan optio-oikeuden käyttö synnyttää uutta omaa pääomaa, mutta vpo säilyy Vaihtovelkakirjalaina velkakirjalaina, jossa oikeus vaihtaa velkakirja osittain tai kokonaan velallisyhtiön osakkeisiin eroaa optiolainasta: etu (optio) ei ole erotettavissa velkakirjasta korko matalampi kuin normaalilla joukkovelkakirjalainalla vaihto-oikeutta käytettäessä vpo muuttuu opo:ksi voidaan noteerata jälkimarkkinoilla 37

38 Pääomalaina vieraan pääoman ehtoinen sijoitus, jolle maksettavaan korvaukseen ja palauttamiseen liittyy oman pääoman piirteitä lainalle voi maksaa korkoa ja pääoman palautuksia vain, jos yritykselle jää täysi kate omalle pääomalle ei vakuutta, ei äänioikeutta kaikkia muita velkojia huonompi etuoikeus käytetään usein rahoituskriisissä (ei välttämättä) olevien yritysten pelastamiseen sijoittajina tuolloin tavallisesti yrityksen omistajat Etuosake (preffered share) äänivallaton oikeudet määritettävissä melko vapaasti yhtiökokouksessa rajoitettu mahdollisuus päätöksentekoon etuoikeutena parempi osinko tai etuoikeus osinkoon jako-osainen tuottaa suuremman oikeuden yhtiön varoihin kuin muut osakkeet jako-osaton tuloksesta riippumaton HUOM! Katso uusi OYL aiemmin tässä kalvonipussa koskien osakeyhtiön osakkeita ja omaa pääomaa 38

39 3. ARVONMÄÄRITYKSEN PERUSTEITA 3.1.Rahan aika-arvo Eri ajankohtina olevat kassavirrat yhteismitallistetaan, jotta vertailu mahdollista tehtyjen/tehtävien investointien kannattavuuden arviointi bird in the hand koronkorkolaskenta (compounding) ja nykyarvolaskenta (discounting) Nykyarvo (present value) Päätearvo (future value) aika 3.2. Korko ja koronkorko Korko on pääomalle maksettava korvaus Koronkorko: tietyltä jaksolta ansaittu korko lisätään pääomaan ja tämän jälkeen korkoa saadaan kasvaneelle pääomalle prolongointi kaava: Yksi jakso FV = PV x (1 + r) r= korkoprosentti Useita jaksoja FV n = PV x (1 + r) n Esim. a) Talletus 100 e ja aika 1 vuosi, korko 5 % FV 1 = 100 x (1+0,05) = 105 Esim. b) Aika 10 v. FV 10 = 100 x (1+0,05) 10 = 162,89 39

40 Koronkorko 100 eurolle 5000 Eurot % 10 % 15 % 20 % Vuodet Diskontatut arvot 100 eurolle Eurot % 6 % 12 % Vuodet 40

41 Koronkorkolaskenta: useita maksettavia tuottoja korkojakson sisällä esim. korko voidaan liittää pääomaan kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain kaava: FV = PV x (1 + r/m) mn Esim. 100 e talletus, korko 5 %, lisätään pääomaan puolivuosittain. Päätearvo (tuleva arvo 10 v. kuluttua) FV10 = 100 x (1 + 0,05/2) 2x10 = 163,86 Edellä olevalla tavalla tehdään ns. relatiivinen muunnos ( 12 % pa, 6 % ps. ja 3 % pq ovat relatiivisia) 3.3. Yksinkertainen korkolasku Korko lasketaan korkojakson sisällä liittämättä korkoa pääomaan välillä rahat nostetaan tililtä korkojakson päätyttyä; sijoitustodistusten tuotot ja nykyarvot 0 1 PV FV kaava: FV = PV x (1 + rn), n= ajan suhteellinen osuus korkojaksosta esim. 135 days/365 Mikä on summa, jos 100 e kasvaa korkoa 84 päivän ajan 8 %:n korkokannalla? 100 x (1 + 0,08 x 84/365) = 101,84 41

42 3.4. Koronkorko ja jaksolliset maksut jaksolliset maksut = maksut toistuvat yhtä suurina ja tasavälisinä jokaisen korkojakson lopussa Monta periodia Korkotekijän Korko- Korkotekijä x Vuosi Talletukset kasvaa korkoa kaava tekijä talletus (1+0,05) 5 1, , (1+0,05) 4 1, , (1+0,05) 3 1, , (1+0,05) 2 1, , (1+0,05) 1 1, , (1+0,05) ,00 yht. 6801, ,91 Tuleva arvo eli yhteinen loppuarvo Jaksollisten maksujen kaava: tuleva arvo kerää maksut (kassavirrat, CF) päättymishetkeen koronkorkoineen ensimmäinen maksu vuoden päästä ja viimeinen päättymishetkellä FV = CF x (1 + r) n 1 (1+ r) -1 r = korkoprosentti FV = CF x (1 + r) n 1 r x (1,05 5 1)/0,05 = 5525,63 42

43 Nykyarvo korkolaskulle (prolongointi) käänteinen lasku rahaa siirretään ajallisesti taaksepäin mikä on tulevaisuudessa olevan kassavirran arvo tänä päivänä diskonttaus periaatteessa kaikki rahoitusinstrumentit hinnoitellaan tällä tavalla käytetyin menetelmä investointien kannattavuutta laskettaessa PV (nykyarvo) saadaan ratkaisemalla edellisistä korkolaskukaavoista Koron korko Jaksollisten maksujen diskonttauskaava PV = FV/(1 + r) n PV = CF x (1 + r) n 1 x (1 + r) -n r Esimerkki Olet ostamassa autoa ja sinulla on mahdollisuus maksaa autostasi nyt euroa tai sitten seuraavan kuuden vuoden aikana (vuoden lopussa) 6000 euroa. Käytät arvioinnissa 8 prosentin korkokantaa. Kumpi tapa on edullisempi sinulle? PV = 6000 x 1, x 1,08-6 = 27737,28 1,08 1 Koska vuoden lopussa maksettavien maksujen nykyarvo on suurempi kuin ostohetkellä maksettava e. Kannattavampaa olisi siis maksaa heti alussa yhdessä erässä. 43

44 4. Velkainstrumenteista ja koroista 4.1. Kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat useisiin samansuuruisiin osiin jaettu laina, jossa liikkeelle laskija maksaa kiinteän koron ja lyhennyksen sopimuksen mukaan joukkovelkakirjalainat obligaatiot debentuurit ei vakuutta -> korkeampi korko ominaisuudet jaettu osiin kokonaismäärä kuponkikorko korkosidonnaisuudeltaan kiinteäkorkoisia laina-aika (maturiteetti = lainan juoksuaika, maturity) nimellisarvo (face value, maturity value, par value) joukkovelkakirjalainatyyppejä ja käsitteitä tasalyhenteiset kertalyhenteiset ns. bullet-lainat nollakuponkilainat (zero coupon bonds) ikuiset lainat (perpetual loans) emissiokurssi indeksisidonnaiset joukkovelkakirjalainat vaihtovelkakirjalainat (convertible bonds) optiolainat (bonds with warrants) high yield bondit (roskalainat eli junk bondit) (olemassa myös vaihtuvakorkoisia; tässä kappaleessa käsitellään vain kiinteäkorkoisia joukkovelkakirjalainoja) (private placement laina) 44

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

INVESTOINTIEN RAHOITUS

INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS Yritystoiminta perustuu investointeihin, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia Omistajille lisäarvoa Yritystoiminnan rahoituspäätökset

Lisätiedot

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA KURSSIN OPETUSALUEET FINANCIAL ACCOUNTING Rahoittajan tuloslaskenta Tilinpäätös- ja verosuunnittelu FINANCIAL MARKETS Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN VASTAUKSET 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Sidosryhmät ovat niitä, joilla on yrityksessä jokin taloudellinen panos, josta he saavat jotakin vastineeksi. Sidosryhmiä

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot