JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PAULIINA NURMISEN ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAASTA liite HALLINTOSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO SEURAKUNTAPASTORIEN REKRYTOINTITARVE LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN liite ANNELI KINNUSEN OIKAISUVAATIMUS ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTI ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA liite SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS liite TIEDOKSI OSALLISTUMINEN EDINBURGHIN SPIRITUALITEETTISEMINAARIIN liite SIJOITUSSTRATEGIAN UUDISTAMINEN liite KIINTEISTÖTOIMEN TILANNE liite JOKELAN KARTANON ALUEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUSASIA OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 228

2 KIRKKONEUVOSTO 9/ 2012 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Liisa Huotari Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja poistui klo käsittelyn alkaessa Minna Lairi, johtava lapsityönohjaaja vs. kuultavana 136 ja 133 aikana saapui klo ja poistui klo Kati Sihvonen, hallintosihteeri vs. Allekirjoitukset Vesa Koivisto Kati Sihvonen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2012 Järvenpäässä / 2012 tarkastus Jarkko Åström Heli Alaja Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja on pidetty julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Kati Sihvonen hallintosihteeri vs.

3 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Liisa Tuovinen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 525: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kuriiripostina Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 126 Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jarkko Åström ja Heli Alaja. Kn 127 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 128 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 128 Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin ja lisäyksin: - Lisäasiat: Jokelan Kartanon alueen maankäyttösopimusasia (142 ) ja verotilitykset tiedoksi (138 ) - Iltapäiväkerhotoiminta käsitellään klo suullisen kuulemisen vuoksi (136 ) - Anneli Kinnusen oikaisuvaatimus käsitellään kokouksen päätteeksi 142 käsittelyn jälkeen.

4 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto PAULIINA NURMISEN ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAASTA Julistustyön toimistosihteeri Pauliina Nurminen anoo osittaista hoitovapaata perusopetuksessa aloittavan lapsen hoitamiseksi alkaen. Työajan lyhennys on tarkoitus toteuttaa lyhentämällä päivittäistä työaikaa kuuteen tuntiin. Toimenhaltijan perhevapaista on voimassa, mitä työsopimuslain 4 luvussa säädetään. Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Työntekijän on tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. ( /533) Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Pauliina Nurmiselle osittaista hoitovapaata anomuksensa mukaisesti, viikkotyöaika on 30 t eli 83% toimistotyön kokonaistyöajasta alkaen toistaiseksi. Kn 129 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto HALLINTOSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN Kirkkoneuvosto asetti ( 68) luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvan toimikunnan, jonka tehtävänä oli päivittää seurakunnan keskeiset hallintosäännöt ja tehdä tarvittaessa esitykset sisällöllisiksi muutoksiksi. Samalla lähiesimiehille/työalavastaaville annettiin tehtäväksi päivittää ja tehdä muutosehdotukset työalansa sääntöjen ja alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden johtosääntöjen ja toimenkuvien osalta vuoden 2011 loppuun mennessä. Johtuen tiettyjen työalojen suuresta työntekijävaihtuvuudesta ja sijaisuuksista työalakohtaisten hallintosääntöjen päivittäminen ei ole toteutunut suunnitellusti. Kirkkolain 2:1 pykälän mukaan kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säädetään kirkkolaissa. Tarkemmin kirkon ja seurakunnan hallinnosta säädetään kirkkojärjestyksessä, jonka antaa kirkolliskokous. Seurakuntatason alemmat säädökset ovat ohjesääntöjä, johtosääntöjä tai työjärjestyksiä. Näistä Kirkkojärjestyksen 7:1 pykälän mukaan seurakunta voi kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Näistä seurakuntatason säädöksiä on sääntötoimikunta työssään tarkastellut seurakuntamme kirkkovaltuuston työjärjestystä, kirkkoneuvoston ohjesääntöä, johtokuntien (kiinteistö-, diakonia-, julistus-, kasvatusjohtokuntien) johtosääntöjä, luottamustoimien palkkiosääntöä ja taloussääntöä. Kirkkovaltuuston työjärjestys Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla itselleen työjärjestykseen. Työjärjestys sisältää tarkemmat määräykset kirkkovaltuuston työskentelystä sen lisäksi mitä kirkkolaissa säädetään ja sen nojalla kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä määrätään. Voimassaoleva Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymä työjärjestys on vuodelta Sääntötoimikunnan ehdotus päivitetyksi kirkkovaltuuston työjärjestykseksi on liitteenä nro 130 A. Ehdotetut muutokset näkyvät asiakirjassa punaisella. Kirkkoneuvoston ohjesääntö Kirkkolain 10 luvun 3 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle tietyin kirkkolain 9 kuvun 1 :n asettamin rajoituksin. Voimassaoleva Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on vuodelta Päivitetty kirkkoneuvoston ohjesäännön luonnos ehdotettuine muutoksineen löytyy liitteenä nro 130 B.

6 Kirkkoneuvosto 9/ Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kirkkojärjestyksen 7:1 mukaisesti seurakunta voi kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö on johtosääntö jonka kirkkolain 9:1 pykälän mukaan säätää kirkkovaltuusto. Nykyinen luottamushenkilöiden palkkiosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa Sääntötoimikunnan luonnosehdotus muutoksineen on liitteenä 130 C. Taloussääntö Kirkkojärjestyksen 7:1 mukaisesti seurakunta voi kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Taloussääntö on johtosääntö jonka kirkkolain 9:1 pykälän mukaan säätää kirkkovaltuusto. Nykyinen taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa Taloussäännön päivityksessä sääntötoimikunta käytti työskentelyn pohjana kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymää seurakuntien taloussääntömallia ja päätyi esittämään sitä kirkkoneuvostolle sellaisenaan. Kirkkohallituksen virastokollegion taloussääntömalli on liitteenä nro 130 D. Kiinteistöjohtokunnan johtosääntö Sääntötoimikunta toteaa, että nykyisellään kiinteistöjohtokunnan rooli on epäselvä suhteessa kiinteistöpäällikköön ja suhteessa kirkkoneuvostoon. Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön uudistamisessa voidaan lähteä Jyväskylän mallin pohjalta. Lisäksi Johtokunnan tehtäviin voitaisiin liittää myös kiinteistöjen seuranta (kulutukset ja kustannukset). Liitteenä nro 130 E on ehdotus kiinteistöjohtokunnan johtosäännöksi. Toiminnallisten johtokuntien johtosäännöt Sääntötyöryhmän työskentelyn aikana toiminnallisten johtokuntien (diakonia-, julistus-ja kasvatusjohtokunta) sääntöjen osalta kirjattiin mm. seuraavaa: - Kirkkoneuvostolta siirrettäisiin päätösvaltaa johtokunnille, jotta niille saataisiin mielekkäitä tehtäviä. Henkilöstöä koskevat päätösasiat voitaisiin kuitenkin siirtää kokonaisuudessaan pois johtokunnilta kirkkoneuvostolle - johtokuntien kokouksissa esitettiin yhden esittelijän mallia, mutta nykyisen mallin kannattajiakin oli - Johtokunnan keskeisiksi tehtäviksi nähtiin toiminnan kehittäminen ja suunnittelu, palautteen tuominen kentältä, talousarvion valmistelu - Johtokunta voisi antaa lausuntonsa viran täyttämisestä /täyttämättä jättämisestä ja tehdä ehdotuksensa toimialan henkilöstösuunnitelmaksi. - Selvitetään, tulisiko johtosääntöön lisätä puheenjohtajan työtä ohjaavia säännöksiä, päätösvaltaisuus yms.

7 Kirkkoneuvosto 9/ Sääntötyöryhmä mielestä selkeimmin johtokunnan rooliksi muodostuu toiminnan kehittäminen ja työalan toiminnan ja talouden suunnittelu, palautteen tuominen, asioiden valmistelu ja aloitteiden tekeminen kirkkoneuvostolle. Voidaan sanoa, että johtokunnalla on kyllä paljon tehtävää, mutta varsinaisia päätettäviä asioita on johtokunnille vaikea löytää lisää, semminkin kun henkilöstöasiat keskitetään kootusti kirkkoneuvostolle. Liitteenä nro 130 F - H ovat ehdotukset toiminnallisten johtokuntien johtosäännöiksi. Lisäksi Sääntötyöryhmä toteaa hallintosääntöä luetteloon tutustuttuaan, että osa hallintosäännöistä voidaan vanhentuneina poistaa. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1. esittää kirkkovaltuustolle, kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston ohjesäännön, luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja taloussäännön päivittämistä liitteiden A D mukaisesti 2. lähettää toiminnallisten johtokuntien ja kiinteistöjohtokunnan johtosääntöehdotukset (liitteet E H) lausuntokierrokselle ao. johtokuntiin. 3. siirtää viranhaltijoille tehtäväksi käydä sääntöluettelo läpi ja valmistaa kirkkoneuvostolle ehdotus poistettavista säännöistä Kn 130 Päätös: Kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

8 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 18 Kokouksen avaus 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkistajien valinta 21 Ääntenlaskijoiden valinta 22 Työjärjestyksen hyväksyminen 23 Valtuustoaloite seurakunnallisesta yhteistyöstä hautojen kaivuussa Merkitään tiedoksi 24 Tietohallintopäällikön viran lakkauttaminen Päätöksestä annetaan ote asianosaiselle Harry Ekmanille, talousjohtajalle ja palkkasihteerille 25 Tiedoksi 26 Valitusosoitus 27 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi Kn 131 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNTAPASTORIEN REKRYTOINTITARVE Järvenpään seurakunnassa on tällä tietoa tulossa syksyn alussa rekrytoitavaksi kaksi pidempää papin sijaisuutta. Seurakuntapastori Krista Valtonen on alustavasti ilmoittanut, että aikoo anoa hoitovapaata lokakuuhun 2014 saakka. Krista Valtonen on parhaillaan vanhempainvapaalla ja tulee hoitamaan virkaansa Seurakuntapastori Katri Kuusikallio on valittu lähetystyöhön Tansaniaan kahdeksi vuodeksi Suomen Lähetysseuran kautta. Virkavapaa-anomus tullee käsittelyyn syksyn alussa. Virkavapaa alkaisi joulukuun alusta Katri Kuusikallion työalana on ollut yhteiskunnallinen työ. Seurakunnassa on tällä hetkellä yksi määräaikainen pastori, Sami Seppänen, jonka virkamääräys kampuspappina on loppumassa Sami Seppänen on ilmaissut kiinnostuksensa vapautuviin sijaisuuksiin. KJ 6:33 mukaisesti seurakuntapastorin virkaan tuomiokapituli määrää hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin on ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle tilaisuus antaa lausunto. Seurakuntapastorin virkasuhde syntyy tuomiokapitulin antamalla virkamääräyksellä seurakunnassa olevaan virkaan. Kirkkoneuvoston lausunto on luonteeltaan lisäselvityksen hankkimista ja asianomaisen kuulemista ennen ratkaisun tekemistä. Espoon tuomiokapitulin ohjeistusta Seurakuntapastorin virkojen täyttäminen poikkeaa varsin paljon seurakunnan muiden virkojen täyttämisestä. Tämä johtuu pappisviran luonteesta teologisena piispallisen kaitsennan alaisena sanan ja sakramenttien virkana. Pappeja vihitään käytännössä vain se määrä, kuin on virkoja. Lisäksi kun puhutaan papinvirasta, seurakuntapastorin virka poikkeaa vielä olennaisesti muista papinviroista. Kirkkoherranvirka täytetään yleisellä vaalilla ja kappalaisen virkaan viranhaltijan valitsee kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto, mutta seurakuntapastorin virkaan papin määrää tuomiokapituli ottaen huomioon paitsi seurakunnan myös hiippakunnan kokonaistilanteen. KJ 6:33 nojalla tuomiokapitulilla on erityinen vastuu oman hiippakuntansa papeista ja täytettäessä seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia tuomiokapituli tarkastelee siksi aina hiippakunnan määräaikaisten pappien virkasuhteita. Kirkkoherran tulee ilmoittaa notaarille aina mahdollisimman pikaisesti, mikäli seurakunnassa vapautuu seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia. Seurakuntapastorin virka voidaan täyttää ilman julkista ilmoittamismenettelyä. Kirkkoherra voi sopia notaarin kanssa, että seurakunta ilmoittaa lausuntonsa tueksi vapaasta seurakuntapastorin virasta tai sijaisuudesta kirkon työpaikkatorilla tai laittaa lisäksi

10 Kirkkoneuvosto 9/ lehteen oman ilmoituksensa. Julkiseen ilmoittautumismenettelyyn voidaan päätyä esim. silloin kun seurakunnassa ei ole määräaikaisia seurakuntapastoreita tai määräaikaisia seurakuntapastoreita ja virasta kiinnostuneita on seurakunnassa useita. Seurakunnan lausunnon tulee antaa tuomiokapitulille riittävät vertailevat tiedot siitä, millä tavoin ja millä perusteilla neuvosto on päätynyt lausuntoonsa. Perustelut ovat tärkeitä, sillä tuomiokapitulin on ratkaistava asia ja tuomiokapitulin päätökseen koskien virkamääräystä tai siitä johtuvaa aikaisemman virkamääräyksen päättymistä ei voi valittamalla hakea muutosta (KL 24:14). Tuomiokapituli antaa istunnossaan määräyksen virkaan saatuaan kirkko-/seurakuntaneuvoston lausunnon. Seurakunnan lausunto on lähtökohtaisesti painava, mutta tuomiokapitulilla on kirkkolainsäädännön mukaan oikeus poiketa lausunnosta ja määrätä virkaan hiippakuntaan kuuluva sopiva pappi. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee seurakuntapastorien tehtävien hoitamisesta ja sijaisten rekrytoinnista vakinaisten viranhaltijoiden virkavapaiden aikana. Kn 132 Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja voidaan todeta kirkkoneuvoston kantana, että seurakuntapastorien tehtävien hoitamiseksi on selkeä rekrytointitarve ja molempien sijaisuuksien työaloja pidettiin tärkeinä ja tehtävinä haastavina.

11 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN Lapsi- ja perhetyöntiimin työntekijätilanne on muuttumassa vuodenvaihteessa. Heli Heroja on jättänyt irtisanoutumisen Herojan viransijaisuutta hoitanut Mia Malm on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä vuoden 2012 alussa. Johtava lapsityönohjaaja on kevätkauden ( ) vuorotteluvapaalla ja hänen tehtävänsä hoidetaan sijaisjärjestelyin. Työmuodon säilyminen yhtä monipuolisena ja asiakaslähtöisenä vaatii suunnittelu- ja organisointityössä myös työntekijäresursseja, joten on tärkeää saada palautettua työntekijäresurssit syksyn 2011 jälkeen taas ennalleen eli kolme lapsityönohjaajan virkaa aktiiviseen toimintaan. Jatkuvuuden ja perehdyttämisen kannalta täyttämättä jäänyt lapsityönohjaajan virka tulisi täyttää alkaen ja vapautuva virka mahdollisesti heti vuoden 2012 alusta määräaikaisena. Työjakokirjan mukaan lapsityönohjaajan viran vastuualueeseen kuuluvat päiväkerho- ja koululaisten iltapäivätoiminta, päivähoitoyhteyksien hoitaminen sekä johtavan lapsityönohjaajan sijaisena toimiminen. Lapsityönohjaajan viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus (Piispainkokouksen päätös ). Viran vaativuusryhmä on 503 (vähimmäispalkka 2293,40 /kk). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on neljä kuukautta. Virka on tarkoitus täyttää alkaen. Rekrytointisuunnitelma: hakuaika , haastattelut , kasvatusjohtokunnan lausunto hakijoista ja kirkkoneuvoston päätös Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. julistaa lapsityönohjaajan viran haettavaksi (virka täytetään alkaen) edellä esitetyn mukaisesti Kotimaassa, kirkkoverkon ja työvoimatoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla

12 Kirkkoneuvosto 9/ asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, johtava lapsityönohjaaja Satu Lintunen, lapsi- ja perhetyön pappi Anu Sorjonen, kasvatusjohtokunnan keskuudestaan valitsema jäsen ja kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa 3. valita keskuudestaan neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään Kn 221 Päätös: Kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 3: Kirkkoneuvosto valitsi edustajikseen haastatteluryhmään Pia Pohjanpalon ja Heli Alajan Haastatteluryhmä haastatteli kaksi hakijaa Kirsi Kallion ja Iia Palmgrenin Haastatteluryhmän muistio on liitteenä nro 253 A. Haastattelujen perusteella haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että lapsityönohjaajan viran täyttö keskeytetään. Viran ainoalla kelpoisuusvaatimukset täyttävällä hakijalla ei ole haastatteluryhmän mukaan sellaisia taitoa, kykyjä tai ominaisuuksia, että häntä voitaisiin esittää täytettävänä olleeseen virkaan viran kriteerit huomioiden. Haastattelutyöryhmä esittää samalla kirkkoneuvostolle, että lapsityönohjaajan virkanimike, joka vaatii piispainkokouksen hyväksymän pätevyyden, muutetaan lapsija perhetyöntekijäksi/-ohjaajaksi. Perusteluna nimikkeen muutokselle on se, että virkaa voi hakea laajempi joukko kasvatuksen ammattilaisia. Kasvatusjohtokunta yhtyy haastattelutyöryhmän lausuntoon. Kasvatusjohtokunnan lausunto liitteenä nro 253 B. Yhteenveto lapsityönohjaajan virkaa hakeneista on liitteenä nro 253 C. Mikäli sopivaa pätevää hakijaa virkaan ei ole, virantäyttö voidaan keskeyttää ja virka jättää täyttämättä. Päätös täyttämättä jättämisestä on verrattavissa asian valmisteluun, josta ei ole oikaisuvaatimusoikeutta. Työnantajalla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana olevaa virkaa eikä kenelläkään sinänsä ole oikeutta tulla nimitetyksi virkasuhteeseen. Asiasta on ennakkotapaus Korkeimmasta hallinto-oikeudesta KHO:2005:82. Pj:n esitys: 1. kirkkoneuvosto päättää keskeyttää lapsityönohjaajan virantäytön 2. käy lähetekeskustelun lapsityönohjaajan virkanimikkeen muuttamisesta kirkkoneuvoston kokoukseen valmistellaan esitys virkanimikkeen muuttamisesta

13 Kirkkoneuvosto 9/ Päätös 253 : Kohdat 1-3 hyväksyttiin esityksen mukaisesti Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun lapsityönohjaajan virkanimikkeen muuttamisesta keskeyttäessään lapsityönohjaajan virantäytön. Samassa yhteydessä virkanimikkeen muuttamisen päätettiin siirtää valmisteluun ja tuoda uudelleen käsiteltäväksi kirkkoneuvoston kokoukseen Kasvatuksen operatiivisen johtamisen organisointityöryhmä on saanut lisäaikaa esityksenä tekemiseen marraskuun 2011 loppuun saakka. Työryhmän työ pitää sisällään myös esityksen kasvatuksen virkojen määrästä jatkossa. Työryhmän esitys tulee kirkkoneuvoston käsittelyyn Lapsityönohjaajan virkanimikemuutosesitys on järkevää käsitellä samassa yhteydessä, kun on selvillä mikä on kirkkoneuvoston kanta organisointityöryhmän esitykseen kasvatuksen viroista. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää siirtää muutosesityksen lapsityönohjaajan virkanimikkeestä kirkkoneuvoston kokoukseen Kn 296 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Lapsityönohjaajan viran johtosäännön mukaan kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus. Piispainkokouksen päätös / 2 2 mom. Piispainkokous on tehnyt uuden päätöksen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Liite nro 25 A. Seurakunnassamme on johtavan lapsityönohjaajan virka ja kaksi lapsityönohjaajan virkaa. Johtava viranhaltija Satu Lintunen on vuorotteluvapaalla , sijaisena on Minna Lairi. Toista lasityönohjaajan virkaa hoidetaan sijaisjärjestelyin, Marja-Leena Dammert Toinen virka on kokonaan täyttämättä ja ehdotetaan jätettäväksi täyttämättä toistaiseksi. Johtava lapsityönohjaaja kannattaa tehtyä esitystä virkanimikkeen muuttamisesta lapsija perhetyönohjaajaksi. Perusteluna nimikkeen muutokselle on se, että virkaa voisi hakea laajempi joukko kasvatuksen ammattilaisia. Virkaan liittyvät tehtävät säilyvät samoina kuin aikaisemmassa lapsityönohjaajan virassa. Viran pätevyysvaatimuksia muutetaan, mikä mahdollistaa laajemman koulutuspohjan hakijoissa. Pätevyysvaatimukset on kirjattu lapsi- ja perhetyönohjaajan johtosääntöehdotukseen, joka on liitteenä nro 25 B.

14 Kirkkoneuvosto 9/ Viran tehtävien hoitamisessa eduksi katsotaan, että hakijalla on kristillisen kasvatuksen erityisopintoja, seurakuntatyön tuntemusta, pedagogisia taitoja ja esimiestyöhön liittyvää kokemusta. Lisäksi johtava lapsityönohjaaja ehdottaa, että 1) Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan edellä mainituin perusteluin lapsi- ja perhetyönohjaajaksi. Virka täytetään alkaen toistaiseksi. 2) Lapsi- ja perhetyönohjaajan viran johtosääntö hyväksytään. Työtehtävät tarkentuvat kasvatuksen uudelleen organisoinnin yhteydessä sovitun tehtävänkuvien tarkentamisessa. Tämänhetkisen työnjaon mukaan ko. virkaan kuuluvat pyhäkoulutyön ja kokoavan toiminnan (perhe- ja päiväkerhot ja koululaisten iltapäivätoiminta) organisoiminen, suunnittelu ja toteuttaminen. 3) julistetaan lapsi- ja perhetyönohjaajan virka haettavaksi alkaen, edellä esitetyn mukaisesti Kotimaassa, kirkkoverkon ja työvoimatoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla, hakuaika on , haastattelut pidetään lokakuussa 2012, kasvatusjohtokunta antaa virkaan valittavasta lausunnon ja kirkkoneuvosto päättää valinnasta kokouksessaan Viran vaativuusryhmä on 502, ja koeajaksi virkaan valitulta merkitään 4 kuukautta. Lisäksi virkaan valitun tulee esittää rikoslain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Virkanimikkeen muuttaminen edellyttää kirkkovaltuuston päätöksen. Hallinnollisesti asia etenee niin että ensin käsitellään nimikemuutos ja johtosääntömuutos ja niiden päätösten jälkeen kirkkoneuvosto päättää rekrytoinnista. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle 1. että yhden lapsityönohjaajan viran nimike muutetaan lapsi- ja perhetyönohjaajaksi 2. että se hyväksyy lapsi- ja perhetyönohjaajan johtosäännön liitteen nro 25 B mukaisesti. Kn 25 Päätös: Asiasta käytiin laaja periaatteellinen keskustelu, jossa tuli esiin toisaalta seurakunnan vaikeus saada täytettyä lapsityönohjaajan virkaa ja toisaalta kysymys siitä, voidaanko kirkolliseen kasvatuksen virkaan laittaa kelpoisuusehto, joka ei edellytä kirkollista koulutusta Keskustelun jälkeen puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti palauttaa asia jatkovalmisteluun (khra). Valmistelussa selvitetään kirkon varhaiskasvatuksen työryhmän kanta ja kirkon työmarkkinalaitoksen kanta sekä haetaan esimerkkejä siitä, miten muut seurakunnat ovat vastaavassa tilanteessa toimineet.

15 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto palautti kokouksessaan lapsityönohjaajan virkanimikkeen muuttamisen takaisin valmisteluun. Valmistelussa tulee selvittää kirkon varhaiskasvatuksen työryhmän kanta ja kirkon työmarkkinalaitoksen kanta sekä hakea esimerkkejä siitä, miten muut seurakunnat ovat vastaavassa tilanteessa toimineet. Kirkkohallituksen työalasihteeri Marja Pesonen on selvittänyt laajasti kirkon varhaiskasvatuksen kantaa seurakunnan mahdollisuuteen perustaa lapsi- ja perhetyönohjaajan virka ja määritellä viralle pätevyysvaatimuksiin myös ei-kirkollisia koulutuksia. Vastauksen mukaan seurakunta voi perustaa viran, nimetä sen itsenäisesti ja määrittää kelpoisuuden viran johtosäännössä. Kuitenkin piispainkokoukselle on annettu tehtävä määrittää kirkon hengellisen työn virkojen koulutukseen liittyvät kelpoisuusvaatimukset. Siksi seurakuntien virkanimikkeistö ja kelpoisuusvaatimukset noudattavat piispainkokouksen päätöksiä. Yhteiskunnassa on joukko säänneltyjä ammatteja, joiden kelpoisuus säädellään säädöksellä ja joiden pätevyyden tunnistamisesta vastaa viranomainen. Kirkon hengellisen työn virat kuuluvat säänneltyihin ammatteihin, koska niiden kelpoisuusvaatimukset on määritelty Kirkon säädöskokoelmassa. Kirkon säänneltyjen ammattien osalta niiden pätevyyden tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaava viranomainen on Kirkkohallitus. Kirkon säänneltyjen ammattien virkoihin johtavien tutkintojen todistuksissa edellytetään maininta siitä, että tutkinto tuottaa piispainkokouksen edellyttämän kelpoisuuden virkaan. Hengellisen työn virat ovat säänneltyjä mm. siksi, että näin voidaan osaltaan varmistaa hengellisen työn turvallisuus. Tämä on erityisen keskeistä varhaiskasvatuksessa, joka on yhteiskunnassakin yksi tarkimmin säännellyistä ammattialoista. Jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole, seurakunta voi valita virkaan epäpätevän hakijan määräaikaisesti. Sen sijaan viranhakuilmoituksiin ei kuulu teksti, jossa edellytetään epäpätevän hakijan sitoumus pätevyyteen johtavan koulutuksen suorittamiseen. Sitoumusta on mahdotonta antaa, koska näihin koulutuksiin hakeudutaan valintamenettelyn kautta. On toki mahdollista perustaa lapsi- ja perhetyönohjaajan virka, mutta koska se on hengellisen työn virka, niin se edellyttää piispainkokouksen hengelliseen työhön liittyvien kelpoisuusvaatimusten toteutumista. Joulukuussa 2011 piispainkokous hyväksyi kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset sekä ydinosaamiskuvauksen. Lapsi- ja perhetyönohjaajan virka olisi ilmeisesti rinnasteinen tämän uuden viran kanssa. Kirkon varhaiskasvatus ei siis suosittele aiemman esityksen mukaista lapsityönohjaajan virkanimikkeen muutosta lapsi- ja perhetyönohjaajan viraksi ja kelpoisuusehtojen laajentamista esittämällämme tavalla. Ei edes siinä tilanteessa että kelpoisuusehtoina olisivat kirkolliset koulutukset (lapsityönohjaaja, nuorisotyönohjaaja, diakoni, teologi), jolloin toteutuisi hengelliseen työhön liittyvät kelpoisuusvaatimukset. Kirkon varhaiskasvatuksen kanta on, että jos viran tehtävät liittyvät keskeisesti varhaiskasvatukseen, niin silloin kelpoisuusehtojen täytyy olla synkronissa tehtävien

16 Kirkkoneuvosto 9/ kanssa. Viran nimeäminen muun nimiseksi vaikka tehtävät säilyvät ennallaan, on tavallaan kelpoisuusehtojen kiertämistä. Kirkon varhaiskasvatuksen näkemys on, että lapsityönohjaajien kohdalla tilanne vaikuttaa olevan Espoon ja Helsingin hiippakuntia lukuun ottamatta hyvä. Rekrytointi tulee olemaan täällä vaikeaa vielä seuraavat lähivuodet, ennen kuin uusi koulutus alkaa tuottaa normaalissa tahdissa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajia. Viran täyttäminen väliaikaisesti on tässä tilanteessa suositeltavin ratkaisu kirkon varhaiskasvatuksen mukaan. Kirkon työmarkkinalaitos ei ole vastannut kyselyihin koskien tätä asiaa. Muissa seurakunnissa vastaavanlaisia tapauksia on ollut mm. Sipoon suomalaisessa seurakunnassa, jossa päädyttiin vastaavaan virkanimikkeeseen ja seurakuntaneuvoston avasi pätevyysvaatimuksissa mahdollisuuden myös ei-kirkollisille alan koulutuksille. Sipoon suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta ( ):Seurakuntaneuvosto jättää täyttämättä lapsityönohjaajan viran kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa. Seurakuntaneuvosto perustaa lapsi- ja perhetyöntekijän viran. Virkaan liittyvät tehtävät säilyvät samoina kuin aikaisemmassa lapsityönohjaajan virassa, ja uutta virkaa varten valmistellaan työnkuva. Koulutusvaatimuksena uuden viran vastaanottamiseen on esimerkiksi lapsityönohjaajan tutkinto, teologian kandidaatin tutkinto, sosionomi (AMK) tutkinto tai lastentarhanopettajan tutkinto. On eduksi, että hakijalla on kristillisen kasvatuksen erityisopintoja, viran hyvään hoitamiseen vaadittavia didaktisia opintoja ja seurakuntatyön tuntemista. Viran vaativuusryhmä on 502, ja koeajaksi virkaan valitulta merkitään 4 kuukautta. Lisäksi virkaan valitun tulee esittää rikoslain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote Lappeenrannan seurakuntayhtymässä lapsityönohjaajan virkojen rekrytoinnissa puolestaan on päädytty siihen, että muu soveltuva koulutus ja sitoutuminen kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopintojen suorittamiseen riittää LAPSITYÖNOHJAAJAT (2 VIRKAA), LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Lapsityönohjaajien viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus/ kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot (Piispainkokouksen päätös ) tai muu soveltuva koulutus ja sitoutuminen kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopintojen suorittamiseen. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.

17 Kirkkoneuvosto 9/ Pj:n esitys: Kn 133 Päätös: 1. Lapsityönohjaajan viran nimike ja johtosääntö pidetään entisellään 2. Lapsityönohjaajan virka tullaan täyttämään alkaen määräaikaisena viideksi vuodeksi johtuen rekrytointitilanteen haasteellisuudesta ja koulutuksen muutoksesta. 3. Määräaikaisen viran rekrytointi suoritetaan syksyn 2012 alussa. Kohdat 1 ja 3 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kohta 2 hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.

18 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto ANNELI KINNUSEN OIKAISUVAATIMUS Kirkkovaltuusto muutti seurakuntakeskuksen emännän viran toimeksi ja toimi on ollut haettavana mennessä. Ilmoitus julkaistiin Keski-Uusimaa lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululla sekä netissä työvoimahallinnon ja kirkkoverkon/helsingin Sanomien rekrytointisivuilla. Määräaikaan mennessä emännän tointa haki 9 henkilöä. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 228/1. Emännän kelpoisuusvaatimuksena on keittäjän, laitoskeittäjän tai kokin tutkinto ja työkokemusta keittiöalalta. Kirkkoneuvosto valitsi talousjohtajan ja pääemännän haastattelijoiksi. He suorittivat haastattelut ja Haastatteluihin kutsuttiin 5 hakijaa, jotka ovat sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä Alakotila, Haikonen, Karlsson, Kinnari ja Kinnunen. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1. valita emännän toimeen ravintola- ja suurtalouskokki Jaana Karlssonin Järvenpäästä alkaen ehdolla, että hän toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 2. valita 1. varasijalle emäntä Anneli Kinnusen Orimattilasta 3. että koeaika on neljä kuukautta 4. todeta, että tehtävän vaativuusryhmä on 401 ja peruspalkka 1652,15 /kk Kn 228 Päätös: Keskustelun kuluessa Pekka Luuk teki esityksen Heli Alajan kannattamana, että toimeen valitaan Anneli Kinnunen. Koska oli tehty talousjohtajan esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan vaali suljetuin lipuin, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä Karlsson sai 5 ääntä ja Kinnunen 4 ääntä. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan esityksen valita emännän toimeen Jaana Karlssonin Järvenpäästä alkaen ehdolla, että hän toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. 2. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 3. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto 9/ Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Anneli Kinnunen on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut kirkkoneuvoston päätöksen purkamista ja hänen valintaansa emännän toimeen. Hän on perustellut vaatimustaan viidellä kohdalla: 1. Minulla on suurtalousesimiehen koulutus. Tämän koulutuksen pitäisi riittää keittäjän töiden hoitamiseen. - Kelpoisuusvaatimuksena emännän toimeen on keittäjän, laitoskeittäjän tai kokin tutkinto ja työkokemusta keittiöalalta. Hakijoita oli 9, jotka kaikki täyttivät toimelle asetetun kelpoisuusvaatimuksen. 2. Olen yli kaksi vuotta jo hoitanut näitä tehtäviä, en näe mitään syytä luulla, etten enää osaisi näitä tehdä, tai että joku toinen henkilö tekisi niitä merkittävästi paremmin. - Valintatilanteessa on pyritty valitsemaan hakijoista työtaidoiltaan ja yhteistyökyvyltään parhaiten kyseiseen tehtävään soveltuva henkilö. Pitkäkään sijaisuus ei anna kenellekään yksinoikeutta tulla valituksia haettavaan tehtävään. 3. Valintaraati on saattanut olla siinä käsityksessä, että henkilöstöä (nyt tilaisuuden tullessa, siis viran muuttuessa toimeksi) vaihtamalla keittiöhenkilökunnan yhteistyö paranisi. Käsitykselle ei löydy perusteita. Yhteistyö paranee, kun työasioista vapaasti keskustellaan ja kaikkien mielipiteitä kuullaan ja positiiviselle asenteelle annetaan tilaa. Mitään takeita ei liene siitäkään, että uuden henkilöstön kanssa asiat sujuisivat huomattavasti nykyistä paremmin. - Ks. kohdan 2 vastine. 4. Henkilökunta ja kirkkokahviväki ovat olleet tyytyväisiä työhöni ja tehty päätös on aiheuttanut ihmetystä. - Anneli Kinnunen on arvioitu haastattelussa ja valintatilanteessa toiseksi parhaaksi hakijoista ja asetettu varasijalle, jos valittu hakija olisi kieltäytynyt ottamasta tointa vastaan. 5. Työmatkani kestää min, jos tarvitaan hätätilassa töihin, se on mahdollista noin tunnin sisällä. Myös lähellä asuva voi olla vapaapäivänään matkoilla, jolloin hänkään ei ole tavoitettavissa. - Työmatkan kestoa ei ole hakuprosessin eikä valintatilanteen missään vaiheessa tiedusteltu tai arvioitu vaan lähtökohtana on ollut, että tehtävät hoidetaan työvuorosuunnitelmien mukaan.

20 Kirkkoneuvosto 9/ Anneli Kinnusen oikaisuvaatimus on liitteenä nro 12. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa että Anneli Kinnusen oikaisuvaatimus ei anna aihetta alkuperäisen kirkkoneuvoston päätöksen muuttamiseen. Kn 12 Päätös: Keskustelun kuluessa Pekka Luuk ehdotti Leena Hyttisen ja Jouko Porkan kannattamana, että kirkkoneuvosto hyväksyy Anneli Kinnusen oikaisuvaatimuksen ja kumoaa kirkkoneuvoston (228 ) tekemän valintapäätöksen ja päättää valita Anneli Kinnusen emännän toimeen. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Pekka Luukin esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettiin äänestys, jossa annettiin viisi JAA-ääntä (Kiuru, Lahikainen, Sihvola- Rauttu, Virkki, Koivisto) ja kuusi EI-ääntä (Alaja, Hyttinen, Luuk, Paukkunen, Porkka, Teittinen). Äänestyspöytäkirja on liitteenä nro 12 B. Puheenjohtaja totesi kirkkoneuvoston päätökseksi tulleen Pekka Luukin esityksen. Esittelijä talousjohtaja Kari J. Hietala ilmoitti jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen, liitteenä nro 12 C. Merkittiin, että Petra Teittinen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Kirkkoneuvoston päätös sisälsi sen lainmukaisuuden kannalta arveluttavia asioita ja asian käsittelyn yhteydessä keskustelussa esitettiin kysymyksiä päätöksen vaikutuksista, joihin ei ollut vastausta kokouksessa saatavissa. Näistä syistä talousjohtaja pyysi kirjallista lausuntoa Kirkon työmarkkinalaitoksen lakimieheltä Timo von Boehmiltä siitä, onko kirkkoneuvoston käsittely ja päätös oikein ja lainmukainen. Koska oli väläytelty, että työsopimus Jaana Karlssonin kanssa pitäisi purkaa ja palkata välittömästi oikaisuvaatimuksen tekijä Anneli Kinnunen seurakunnan työsuhteiseksi emännäksi talousjohtaja kysyi myös purkamisen mahdollisuuksista ja sen seurausvaikutuksista seurakunnalle. Lausunnon pyytäminen ja ajatus, että asia tulisi käsitellä laillisessa järjestyksessä, mikäli lausunnossa sellaista suositeltaisiin, olivat esillä kirkkoneuvoston esityslistapalaverissa. Esityslistapalaveriin osallistuivat kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri, hallintokappalainen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Talousjohtajan Kirkon työmarkkinalaitoksen lakimies Timo von Boehmiltä pyytämä lausunto on liitteenä nro 40A ja hallintokappalaisen Lapuan hiippakunnan lakimiesasessori Jussi Liljalta pyytämä lausunto on liiteenä nro 40 B. Lakimiesasessori lausunnossaan toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijä voi perustaa oikaisuvaatimuksensa niin laillisuus kuin tarkoituksen mukaisuusseikkoihin. Kyseessä on silloin hallintomenettelyssä perusteena olevat asiat.

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Tiistai 04.09.2012 klo 17.30 18.47 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 5.4.2012 klo 9.30 9.55 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää Liite Asia sivu 115 Kokouksen avaus 176 116 Laillisuus

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 2.7.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 1.7.2015 klo 17:00 17:45 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13 /2011 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13 /2011 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13 /2011 Kirkkoneuvosto AIKA: Keskiviikko 12.10.2011 klo 17.00 PAIKKA: Kirkkosali Liite Asia sivu 234 Kokouksen avaus 333 235 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 333 236 Pöytäkirjan

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1722015 1822015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1722015 klo 1700-2035 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, vs kirkkoherra puheenjohtaja Terttu

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.00 20.55 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Heidi Heikkilä Harry Hänninen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9 /2013 Aika: maanantai 4.11.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 1 ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT 2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Aika Paikka 14.01.2014 klo 18.00 Espoonlahden kirkon rippikoulusali

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p

00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p 1.8.2014 1 (4) 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2014 Kokousaika: Maanantai 28.7.2014 kello 12-12.55 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2 Jäsenet:

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Torstai 27.04.2017 kello 18.00-19.00 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha jäsen x Härmälä Irja jäsen x Julkunen

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot