JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PAULIINA NURMISEN ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAASTA liite HALLINTOSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO SEURAKUNTAPASTORIEN REKRYTOINTITARVE LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN liite ANNELI KINNUSEN OIKAISUVAATIMUS ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTI ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA liite SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS liite TIEDOKSI OSALLISTUMINEN EDINBURGHIN SPIRITUALITEETTISEMINAARIIN liite SIJOITUSSTRATEGIAN UUDISTAMINEN liite KIINTEISTÖTOIMEN TILANNE liite JOKELAN KARTANON ALUEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUSASIA OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 228

2 KIRKKONEUVOSTO 9/ 2012 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Liisa Huotari Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja poistui klo käsittelyn alkaessa Minna Lairi, johtava lapsityönohjaaja vs. kuultavana 136 ja 133 aikana saapui klo ja poistui klo Kati Sihvonen, hallintosihteeri vs. Allekirjoitukset Vesa Koivisto Kati Sihvonen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2012 Järvenpäässä / 2012 tarkastus Jarkko Åström Heli Alaja Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja on pidetty julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Kati Sihvonen hallintosihteeri vs.

3 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Liisa Tuovinen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 525: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kuriiripostina Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 126 Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jarkko Åström ja Heli Alaja. Kn 127 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 128 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 128 Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin ja lisäyksin: - Lisäasiat: Jokelan Kartanon alueen maankäyttösopimusasia (142 ) ja verotilitykset tiedoksi (138 ) - Iltapäiväkerhotoiminta käsitellään klo suullisen kuulemisen vuoksi (136 ) - Anneli Kinnusen oikaisuvaatimus käsitellään kokouksen päätteeksi 142 käsittelyn jälkeen.

4 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto PAULIINA NURMISEN ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAASTA Julistustyön toimistosihteeri Pauliina Nurminen anoo osittaista hoitovapaata perusopetuksessa aloittavan lapsen hoitamiseksi alkaen. Työajan lyhennys on tarkoitus toteuttaa lyhentämällä päivittäistä työaikaa kuuteen tuntiin. Toimenhaltijan perhevapaista on voimassa, mitä työsopimuslain 4 luvussa säädetään. Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Työntekijän on tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. ( /533) Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Pauliina Nurmiselle osittaista hoitovapaata anomuksensa mukaisesti, viikkotyöaika on 30 t eli 83% toimistotyön kokonaistyöajasta alkaen toistaiseksi. Kn 129 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto HALLINTOSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN Kirkkoneuvosto asetti ( 68) luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvan toimikunnan, jonka tehtävänä oli päivittää seurakunnan keskeiset hallintosäännöt ja tehdä tarvittaessa esitykset sisällöllisiksi muutoksiksi. Samalla lähiesimiehille/työalavastaaville annettiin tehtäväksi päivittää ja tehdä muutosehdotukset työalansa sääntöjen ja alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden johtosääntöjen ja toimenkuvien osalta vuoden 2011 loppuun mennessä. Johtuen tiettyjen työalojen suuresta työntekijävaihtuvuudesta ja sijaisuuksista työalakohtaisten hallintosääntöjen päivittäminen ei ole toteutunut suunnitellusti. Kirkkolain 2:1 pykälän mukaan kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säädetään kirkkolaissa. Tarkemmin kirkon ja seurakunnan hallinnosta säädetään kirkkojärjestyksessä, jonka antaa kirkolliskokous. Seurakuntatason alemmat säädökset ovat ohjesääntöjä, johtosääntöjä tai työjärjestyksiä. Näistä Kirkkojärjestyksen 7:1 pykälän mukaan seurakunta voi kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Näistä seurakuntatason säädöksiä on sääntötoimikunta työssään tarkastellut seurakuntamme kirkkovaltuuston työjärjestystä, kirkkoneuvoston ohjesääntöä, johtokuntien (kiinteistö-, diakonia-, julistus-, kasvatusjohtokuntien) johtosääntöjä, luottamustoimien palkkiosääntöä ja taloussääntöä. Kirkkovaltuuston työjärjestys Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla itselleen työjärjestykseen. Työjärjestys sisältää tarkemmat määräykset kirkkovaltuuston työskentelystä sen lisäksi mitä kirkkolaissa säädetään ja sen nojalla kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä määrätään. Voimassaoleva Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymä työjärjestys on vuodelta Sääntötoimikunnan ehdotus päivitetyksi kirkkovaltuuston työjärjestykseksi on liitteenä nro 130 A. Ehdotetut muutokset näkyvät asiakirjassa punaisella. Kirkkoneuvoston ohjesääntö Kirkkolain 10 luvun 3 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle tietyin kirkkolain 9 kuvun 1 :n asettamin rajoituksin. Voimassaoleva Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on vuodelta Päivitetty kirkkoneuvoston ohjesäännön luonnos ehdotettuine muutoksineen löytyy liitteenä nro 130 B.

6 Kirkkoneuvosto 9/ Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kirkkojärjestyksen 7:1 mukaisesti seurakunta voi kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö on johtosääntö jonka kirkkolain 9:1 pykälän mukaan säätää kirkkovaltuusto. Nykyinen luottamushenkilöiden palkkiosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa Sääntötoimikunnan luonnosehdotus muutoksineen on liitteenä 130 C. Taloussääntö Kirkkojärjestyksen 7:1 mukaisesti seurakunta voi kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Taloussääntö on johtosääntö jonka kirkkolain 9:1 pykälän mukaan säätää kirkkovaltuusto. Nykyinen taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa Taloussäännön päivityksessä sääntötoimikunta käytti työskentelyn pohjana kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymää seurakuntien taloussääntömallia ja päätyi esittämään sitä kirkkoneuvostolle sellaisenaan. Kirkkohallituksen virastokollegion taloussääntömalli on liitteenä nro 130 D. Kiinteistöjohtokunnan johtosääntö Sääntötoimikunta toteaa, että nykyisellään kiinteistöjohtokunnan rooli on epäselvä suhteessa kiinteistöpäällikköön ja suhteessa kirkkoneuvostoon. Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön uudistamisessa voidaan lähteä Jyväskylän mallin pohjalta. Lisäksi Johtokunnan tehtäviin voitaisiin liittää myös kiinteistöjen seuranta (kulutukset ja kustannukset). Liitteenä nro 130 E on ehdotus kiinteistöjohtokunnan johtosäännöksi. Toiminnallisten johtokuntien johtosäännöt Sääntötyöryhmän työskentelyn aikana toiminnallisten johtokuntien (diakonia-, julistus-ja kasvatusjohtokunta) sääntöjen osalta kirjattiin mm. seuraavaa: - Kirkkoneuvostolta siirrettäisiin päätösvaltaa johtokunnille, jotta niille saataisiin mielekkäitä tehtäviä. Henkilöstöä koskevat päätösasiat voitaisiin kuitenkin siirtää kokonaisuudessaan pois johtokunnilta kirkkoneuvostolle - johtokuntien kokouksissa esitettiin yhden esittelijän mallia, mutta nykyisen mallin kannattajiakin oli - Johtokunnan keskeisiksi tehtäviksi nähtiin toiminnan kehittäminen ja suunnittelu, palautteen tuominen kentältä, talousarvion valmistelu - Johtokunta voisi antaa lausuntonsa viran täyttämisestä /täyttämättä jättämisestä ja tehdä ehdotuksensa toimialan henkilöstösuunnitelmaksi. - Selvitetään, tulisiko johtosääntöön lisätä puheenjohtajan työtä ohjaavia säännöksiä, päätösvaltaisuus yms.

7 Kirkkoneuvosto 9/ Sääntötyöryhmä mielestä selkeimmin johtokunnan rooliksi muodostuu toiminnan kehittäminen ja työalan toiminnan ja talouden suunnittelu, palautteen tuominen, asioiden valmistelu ja aloitteiden tekeminen kirkkoneuvostolle. Voidaan sanoa, että johtokunnalla on kyllä paljon tehtävää, mutta varsinaisia päätettäviä asioita on johtokunnille vaikea löytää lisää, semminkin kun henkilöstöasiat keskitetään kootusti kirkkoneuvostolle. Liitteenä nro 130 F - H ovat ehdotukset toiminnallisten johtokuntien johtosäännöiksi. Lisäksi Sääntötyöryhmä toteaa hallintosääntöä luetteloon tutustuttuaan, että osa hallintosäännöistä voidaan vanhentuneina poistaa. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1. esittää kirkkovaltuustolle, kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston ohjesäännön, luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja taloussäännön päivittämistä liitteiden A D mukaisesti 2. lähettää toiminnallisten johtokuntien ja kiinteistöjohtokunnan johtosääntöehdotukset (liitteet E H) lausuntokierrokselle ao. johtokuntiin. 3. siirtää viranhaltijoille tehtäväksi käydä sääntöluettelo läpi ja valmistaa kirkkoneuvostolle ehdotus poistettavista säännöistä Kn 130 Päätös: Kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

8 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 18 Kokouksen avaus 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkistajien valinta 21 Ääntenlaskijoiden valinta 22 Työjärjestyksen hyväksyminen 23 Valtuustoaloite seurakunnallisesta yhteistyöstä hautojen kaivuussa Merkitään tiedoksi 24 Tietohallintopäällikön viran lakkauttaminen Päätöksestä annetaan ote asianosaiselle Harry Ekmanille, talousjohtajalle ja palkkasihteerille 25 Tiedoksi 26 Valitusosoitus 27 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi Kn 131 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNTAPASTORIEN REKRYTOINTITARVE Järvenpään seurakunnassa on tällä tietoa tulossa syksyn alussa rekrytoitavaksi kaksi pidempää papin sijaisuutta. Seurakuntapastori Krista Valtonen on alustavasti ilmoittanut, että aikoo anoa hoitovapaata lokakuuhun 2014 saakka. Krista Valtonen on parhaillaan vanhempainvapaalla ja tulee hoitamaan virkaansa Seurakuntapastori Katri Kuusikallio on valittu lähetystyöhön Tansaniaan kahdeksi vuodeksi Suomen Lähetysseuran kautta. Virkavapaa-anomus tullee käsittelyyn syksyn alussa. Virkavapaa alkaisi joulukuun alusta Katri Kuusikallion työalana on ollut yhteiskunnallinen työ. Seurakunnassa on tällä hetkellä yksi määräaikainen pastori, Sami Seppänen, jonka virkamääräys kampuspappina on loppumassa Sami Seppänen on ilmaissut kiinnostuksensa vapautuviin sijaisuuksiin. KJ 6:33 mukaisesti seurakuntapastorin virkaan tuomiokapituli määrää hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin on ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle tilaisuus antaa lausunto. Seurakuntapastorin virkasuhde syntyy tuomiokapitulin antamalla virkamääräyksellä seurakunnassa olevaan virkaan. Kirkkoneuvoston lausunto on luonteeltaan lisäselvityksen hankkimista ja asianomaisen kuulemista ennen ratkaisun tekemistä. Espoon tuomiokapitulin ohjeistusta Seurakuntapastorin virkojen täyttäminen poikkeaa varsin paljon seurakunnan muiden virkojen täyttämisestä. Tämä johtuu pappisviran luonteesta teologisena piispallisen kaitsennan alaisena sanan ja sakramenttien virkana. Pappeja vihitään käytännössä vain se määrä, kuin on virkoja. Lisäksi kun puhutaan papinvirasta, seurakuntapastorin virka poikkeaa vielä olennaisesti muista papinviroista. Kirkkoherranvirka täytetään yleisellä vaalilla ja kappalaisen virkaan viranhaltijan valitsee kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto, mutta seurakuntapastorin virkaan papin määrää tuomiokapituli ottaen huomioon paitsi seurakunnan myös hiippakunnan kokonaistilanteen. KJ 6:33 nojalla tuomiokapitulilla on erityinen vastuu oman hiippakuntansa papeista ja täytettäessä seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia tuomiokapituli tarkastelee siksi aina hiippakunnan määräaikaisten pappien virkasuhteita. Kirkkoherran tulee ilmoittaa notaarille aina mahdollisimman pikaisesti, mikäli seurakunnassa vapautuu seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia. Seurakuntapastorin virka voidaan täyttää ilman julkista ilmoittamismenettelyä. Kirkkoherra voi sopia notaarin kanssa, että seurakunta ilmoittaa lausuntonsa tueksi vapaasta seurakuntapastorin virasta tai sijaisuudesta kirkon työpaikkatorilla tai laittaa lisäksi

10 Kirkkoneuvosto 9/ lehteen oman ilmoituksensa. Julkiseen ilmoittautumismenettelyyn voidaan päätyä esim. silloin kun seurakunnassa ei ole määräaikaisia seurakuntapastoreita tai määräaikaisia seurakuntapastoreita ja virasta kiinnostuneita on seurakunnassa useita. Seurakunnan lausunnon tulee antaa tuomiokapitulille riittävät vertailevat tiedot siitä, millä tavoin ja millä perusteilla neuvosto on päätynyt lausuntoonsa. Perustelut ovat tärkeitä, sillä tuomiokapitulin on ratkaistava asia ja tuomiokapitulin päätökseen koskien virkamääräystä tai siitä johtuvaa aikaisemman virkamääräyksen päättymistä ei voi valittamalla hakea muutosta (KL 24:14). Tuomiokapituli antaa istunnossaan määräyksen virkaan saatuaan kirkko-/seurakuntaneuvoston lausunnon. Seurakunnan lausunto on lähtökohtaisesti painava, mutta tuomiokapitulilla on kirkkolainsäädännön mukaan oikeus poiketa lausunnosta ja määrätä virkaan hiippakuntaan kuuluva sopiva pappi. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee seurakuntapastorien tehtävien hoitamisesta ja sijaisten rekrytoinnista vakinaisten viranhaltijoiden virkavapaiden aikana. Kn 132 Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja voidaan todeta kirkkoneuvoston kantana, että seurakuntapastorien tehtävien hoitamiseksi on selkeä rekrytointitarve ja molempien sijaisuuksien työaloja pidettiin tärkeinä ja tehtävinä haastavina.

11 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN Lapsi- ja perhetyöntiimin työntekijätilanne on muuttumassa vuodenvaihteessa. Heli Heroja on jättänyt irtisanoutumisen Herojan viransijaisuutta hoitanut Mia Malm on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä vuoden 2012 alussa. Johtava lapsityönohjaaja on kevätkauden ( ) vuorotteluvapaalla ja hänen tehtävänsä hoidetaan sijaisjärjestelyin. Työmuodon säilyminen yhtä monipuolisena ja asiakaslähtöisenä vaatii suunnittelu- ja organisointityössä myös työntekijäresursseja, joten on tärkeää saada palautettua työntekijäresurssit syksyn 2011 jälkeen taas ennalleen eli kolme lapsityönohjaajan virkaa aktiiviseen toimintaan. Jatkuvuuden ja perehdyttämisen kannalta täyttämättä jäänyt lapsityönohjaajan virka tulisi täyttää alkaen ja vapautuva virka mahdollisesti heti vuoden 2012 alusta määräaikaisena. Työjakokirjan mukaan lapsityönohjaajan viran vastuualueeseen kuuluvat päiväkerho- ja koululaisten iltapäivätoiminta, päivähoitoyhteyksien hoitaminen sekä johtavan lapsityönohjaajan sijaisena toimiminen. Lapsityönohjaajan viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus (Piispainkokouksen päätös ). Viran vaativuusryhmä on 503 (vähimmäispalkka 2293,40 /kk). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on neljä kuukautta. Virka on tarkoitus täyttää alkaen. Rekrytointisuunnitelma: hakuaika , haastattelut , kasvatusjohtokunnan lausunto hakijoista ja kirkkoneuvoston päätös Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. julistaa lapsityönohjaajan viran haettavaksi (virka täytetään alkaen) edellä esitetyn mukaisesti Kotimaassa, kirkkoverkon ja työvoimatoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla

12 Kirkkoneuvosto 9/ asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, johtava lapsityönohjaaja Satu Lintunen, lapsi- ja perhetyön pappi Anu Sorjonen, kasvatusjohtokunnan keskuudestaan valitsema jäsen ja kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa 3. valita keskuudestaan neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään Kn 221 Päätös: Kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 3: Kirkkoneuvosto valitsi edustajikseen haastatteluryhmään Pia Pohjanpalon ja Heli Alajan Haastatteluryhmä haastatteli kaksi hakijaa Kirsi Kallion ja Iia Palmgrenin Haastatteluryhmän muistio on liitteenä nro 253 A. Haastattelujen perusteella haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että lapsityönohjaajan viran täyttö keskeytetään. Viran ainoalla kelpoisuusvaatimukset täyttävällä hakijalla ei ole haastatteluryhmän mukaan sellaisia taitoa, kykyjä tai ominaisuuksia, että häntä voitaisiin esittää täytettävänä olleeseen virkaan viran kriteerit huomioiden. Haastattelutyöryhmä esittää samalla kirkkoneuvostolle, että lapsityönohjaajan virkanimike, joka vaatii piispainkokouksen hyväksymän pätevyyden, muutetaan lapsija perhetyöntekijäksi/-ohjaajaksi. Perusteluna nimikkeen muutokselle on se, että virkaa voi hakea laajempi joukko kasvatuksen ammattilaisia. Kasvatusjohtokunta yhtyy haastattelutyöryhmän lausuntoon. Kasvatusjohtokunnan lausunto liitteenä nro 253 B. Yhteenveto lapsityönohjaajan virkaa hakeneista on liitteenä nro 253 C. Mikäli sopivaa pätevää hakijaa virkaan ei ole, virantäyttö voidaan keskeyttää ja virka jättää täyttämättä. Päätös täyttämättä jättämisestä on verrattavissa asian valmisteluun, josta ei ole oikaisuvaatimusoikeutta. Työnantajalla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana olevaa virkaa eikä kenelläkään sinänsä ole oikeutta tulla nimitetyksi virkasuhteeseen. Asiasta on ennakkotapaus Korkeimmasta hallinto-oikeudesta KHO:2005:82. Pj:n esitys: 1. kirkkoneuvosto päättää keskeyttää lapsityönohjaajan virantäytön 2. käy lähetekeskustelun lapsityönohjaajan virkanimikkeen muuttamisesta kirkkoneuvoston kokoukseen valmistellaan esitys virkanimikkeen muuttamisesta

13 Kirkkoneuvosto 9/ Päätös 253 : Kohdat 1-3 hyväksyttiin esityksen mukaisesti Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun lapsityönohjaajan virkanimikkeen muuttamisesta keskeyttäessään lapsityönohjaajan virantäytön. Samassa yhteydessä virkanimikkeen muuttamisen päätettiin siirtää valmisteluun ja tuoda uudelleen käsiteltäväksi kirkkoneuvoston kokoukseen Kasvatuksen operatiivisen johtamisen organisointityöryhmä on saanut lisäaikaa esityksenä tekemiseen marraskuun 2011 loppuun saakka. Työryhmän työ pitää sisällään myös esityksen kasvatuksen virkojen määrästä jatkossa. Työryhmän esitys tulee kirkkoneuvoston käsittelyyn Lapsityönohjaajan virkanimikemuutosesitys on järkevää käsitellä samassa yhteydessä, kun on selvillä mikä on kirkkoneuvoston kanta organisointityöryhmän esitykseen kasvatuksen viroista. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää siirtää muutosesityksen lapsityönohjaajan virkanimikkeestä kirkkoneuvoston kokoukseen Kn 296 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Lapsityönohjaajan viran johtosäännön mukaan kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus. Piispainkokouksen päätös / 2 2 mom. Piispainkokous on tehnyt uuden päätöksen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Liite nro 25 A. Seurakunnassamme on johtavan lapsityönohjaajan virka ja kaksi lapsityönohjaajan virkaa. Johtava viranhaltija Satu Lintunen on vuorotteluvapaalla , sijaisena on Minna Lairi. Toista lasityönohjaajan virkaa hoidetaan sijaisjärjestelyin, Marja-Leena Dammert Toinen virka on kokonaan täyttämättä ja ehdotetaan jätettäväksi täyttämättä toistaiseksi. Johtava lapsityönohjaaja kannattaa tehtyä esitystä virkanimikkeen muuttamisesta lapsija perhetyönohjaajaksi. Perusteluna nimikkeen muutokselle on se, että virkaa voisi hakea laajempi joukko kasvatuksen ammattilaisia. Virkaan liittyvät tehtävät säilyvät samoina kuin aikaisemmassa lapsityönohjaajan virassa. Viran pätevyysvaatimuksia muutetaan, mikä mahdollistaa laajemman koulutuspohjan hakijoissa. Pätevyysvaatimukset on kirjattu lapsi- ja perhetyönohjaajan johtosääntöehdotukseen, joka on liitteenä nro 25 B.

14 Kirkkoneuvosto 9/ Viran tehtävien hoitamisessa eduksi katsotaan, että hakijalla on kristillisen kasvatuksen erityisopintoja, seurakuntatyön tuntemusta, pedagogisia taitoja ja esimiestyöhön liittyvää kokemusta. Lisäksi johtava lapsityönohjaaja ehdottaa, että 1) Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan edellä mainituin perusteluin lapsi- ja perhetyönohjaajaksi. Virka täytetään alkaen toistaiseksi. 2) Lapsi- ja perhetyönohjaajan viran johtosääntö hyväksytään. Työtehtävät tarkentuvat kasvatuksen uudelleen organisoinnin yhteydessä sovitun tehtävänkuvien tarkentamisessa. Tämänhetkisen työnjaon mukaan ko. virkaan kuuluvat pyhäkoulutyön ja kokoavan toiminnan (perhe- ja päiväkerhot ja koululaisten iltapäivätoiminta) organisoiminen, suunnittelu ja toteuttaminen. 3) julistetaan lapsi- ja perhetyönohjaajan virka haettavaksi alkaen, edellä esitetyn mukaisesti Kotimaassa, kirkkoverkon ja työvoimatoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla, hakuaika on , haastattelut pidetään lokakuussa 2012, kasvatusjohtokunta antaa virkaan valittavasta lausunnon ja kirkkoneuvosto päättää valinnasta kokouksessaan Viran vaativuusryhmä on 502, ja koeajaksi virkaan valitulta merkitään 4 kuukautta. Lisäksi virkaan valitun tulee esittää rikoslain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Virkanimikkeen muuttaminen edellyttää kirkkovaltuuston päätöksen. Hallinnollisesti asia etenee niin että ensin käsitellään nimikemuutos ja johtosääntömuutos ja niiden päätösten jälkeen kirkkoneuvosto päättää rekrytoinnista. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle 1. että yhden lapsityönohjaajan viran nimike muutetaan lapsi- ja perhetyönohjaajaksi 2. että se hyväksyy lapsi- ja perhetyönohjaajan johtosäännön liitteen nro 25 B mukaisesti. Kn 25 Päätös: Asiasta käytiin laaja periaatteellinen keskustelu, jossa tuli esiin toisaalta seurakunnan vaikeus saada täytettyä lapsityönohjaajan virkaa ja toisaalta kysymys siitä, voidaanko kirkolliseen kasvatuksen virkaan laittaa kelpoisuusehto, joka ei edellytä kirkollista koulutusta Keskustelun jälkeen puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti palauttaa asia jatkovalmisteluun (khra). Valmistelussa selvitetään kirkon varhaiskasvatuksen työryhmän kanta ja kirkon työmarkkinalaitoksen kanta sekä haetaan esimerkkejä siitä, miten muut seurakunnat ovat vastaavassa tilanteessa toimineet.

15 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto palautti kokouksessaan lapsityönohjaajan virkanimikkeen muuttamisen takaisin valmisteluun. Valmistelussa tulee selvittää kirkon varhaiskasvatuksen työryhmän kanta ja kirkon työmarkkinalaitoksen kanta sekä hakea esimerkkejä siitä, miten muut seurakunnat ovat vastaavassa tilanteessa toimineet. Kirkkohallituksen työalasihteeri Marja Pesonen on selvittänyt laajasti kirkon varhaiskasvatuksen kantaa seurakunnan mahdollisuuteen perustaa lapsi- ja perhetyönohjaajan virka ja määritellä viralle pätevyysvaatimuksiin myös ei-kirkollisia koulutuksia. Vastauksen mukaan seurakunta voi perustaa viran, nimetä sen itsenäisesti ja määrittää kelpoisuuden viran johtosäännössä. Kuitenkin piispainkokoukselle on annettu tehtävä määrittää kirkon hengellisen työn virkojen koulutukseen liittyvät kelpoisuusvaatimukset. Siksi seurakuntien virkanimikkeistö ja kelpoisuusvaatimukset noudattavat piispainkokouksen päätöksiä. Yhteiskunnassa on joukko säänneltyjä ammatteja, joiden kelpoisuus säädellään säädöksellä ja joiden pätevyyden tunnistamisesta vastaa viranomainen. Kirkon hengellisen työn virat kuuluvat säänneltyihin ammatteihin, koska niiden kelpoisuusvaatimukset on määritelty Kirkon säädöskokoelmassa. Kirkon säänneltyjen ammattien osalta niiden pätevyyden tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaava viranomainen on Kirkkohallitus. Kirkon säänneltyjen ammattien virkoihin johtavien tutkintojen todistuksissa edellytetään maininta siitä, että tutkinto tuottaa piispainkokouksen edellyttämän kelpoisuuden virkaan. Hengellisen työn virat ovat säänneltyjä mm. siksi, että näin voidaan osaltaan varmistaa hengellisen työn turvallisuus. Tämä on erityisen keskeistä varhaiskasvatuksessa, joka on yhteiskunnassakin yksi tarkimmin säännellyistä ammattialoista. Jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole, seurakunta voi valita virkaan epäpätevän hakijan määräaikaisesti. Sen sijaan viranhakuilmoituksiin ei kuulu teksti, jossa edellytetään epäpätevän hakijan sitoumus pätevyyteen johtavan koulutuksen suorittamiseen. Sitoumusta on mahdotonta antaa, koska näihin koulutuksiin hakeudutaan valintamenettelyn kautta. On toki mahdollista perustaa lapsi- ja perhetyönohjaajan virka, mutta koska se on hengellisen työn virka, niin se edellyttää piispainkokouksen hengelliseen työhön liittyvien kelpoisuusvaatimusten toteutumista. Joulukuussa 2011 piispainkokous hyväksyi kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset sekä ydinosaamiskuvauksen. Lapsi- ja perhetyönohjaajan virka olisi ilmeisesti rinnasteinen tämän uuden viran kanssa. Kirkon varhaiskasvatus ei siis suosittele aiemman esityksen mukaista lapsityönohjaajan virkanimikkeen muutosta lapsi- ja perhetyönohjaajan viraksi ja kelpoisuusehtojen laajentamista esittämällämme tavalla. Ei edes siinä tilanteessa että kelpoisuusehtoina olisivat kirkolliset koulutukset (lapsityönohjaaja, nuorisotyönohjaaja, diakoni, teologi), jolloin toteutuisi hengelliseen työhön liittyvät kelpoisuusvaatimukset. Kirkon varhaiskasvatuksen kanta on, että jos viran tehtävät liittyvät keskeisesti varhaiskasvatukseen, niin silloin kelpoisuusehtojen täytyy olla synkronissa tehtävien

16 Kirkkoneuvosto 9/ kanssa. Viran nimeäminen muun nimiseksi vaikka tehtävät säilyvät ennallaan, on tavallaan kelpoisuusehtojen kiertämistä. Kirkon varhaiskasvatuksen näkemys on, että lapsityönohjaajien kohdalla tilanne vaikuttaa olevan Espoon ja Helsingin hiippakuntia lukuun ottamatta hyvä. Rekrytointi tulee olemaan täällä vaikeaa vielä seuraavat lähivuodet, ennen kuin uusi koulutus alkaa tuottaa normaalissa tahdissa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajia. Viran täyttäminen väliaikaisesti on tässä tilanteessa suositeltavin ratkaisu kirkon varhaiskasvatuksen mukaan. Kirkon työmarkkinalaitos ei ole vastannut kyselyihin koskien tätä asiaa. Muissa seurakunnissa vastaavanlaisia tapauksia on ollut mm. Sipoon suomalaisessa seurakunnassa, jossa päädyttiin vastaavaan virkanimikkeeseen ja seurakuntaneuvoston avasi pätevyysvaatimuksissa mahdollisuuden myös ei-kirkollisille alan koulutuksille. Sipoon suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta ( ):Seurakuntaneuvosto jättää täyttämättä lapsityönohjaajan viran kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa. Seurakuntaneuvosto perustaa lapsi- ja perhetyöntekijän viran. Virkaan liittyvät tehtävät säilyvät samoina kuin aikaisemmassa lapsityönohjaajan virassa, ja uutta virkaa varten valmistellaan työnkuva. Koulutusvaatimuksena uuden viran vastaanottamiseen on esimerkiksi lapsityönohjaajan tutkinto, teologian kandidaatin tutkinto, sosionomi (AMK) tutkinto tai lastentarhanopettajan tutkinto. On eduksi, että hakijalla on kristillisen kasvatuksen erityisopintoja, viran hyvään hoitamiseen vaadittavia didaktisia opintoja ja seurakuntatyön tuntemista. Viran vaativuusryhmä on 502, ja koeajaksi virkaan valitulta merkitään 4 kuukautta. Lisäksi virkaan valitun tulee esittää rikoslain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote Lappeenrannan seurakuntayhtymässä lapsityönohjaajan virkojen rekrytoinnissa puolestaan on päädytty siihen, että muu soveltuva koulutus ja sitoutuminen kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopintojen suorittamiseen riittää LAPSITYÖNOHJAAJAT (2 VIRKAA), LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Lapsityönohjaajien viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus/ kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot (Piispainkokouksen päätös ) tai muu soveltuva koulutus ja sitoutuminen kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopintojen suorittamiseen. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.

17 Kirkkoneuvosto 9/ Pj:n esitys: Kn 133 Päätös: 1. Lapsityönohjaajan viran nimike ja johtosääntö pidetään entisellään 2. Lapsityönohjaajan virka tullaan täyttämään alkaen määräaikaisena viideksi vuodeksi johtuen rekrytointitilanteen haasteellisuudesta ja koulutuksen muutoksesta. 3. Määräaikaisen viran rekrytointi suoritetaan syksyn 2012 alussa. Kohdat 1 ja 3 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kohta 2 hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.

18 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto ANNELI KINNUSEN OIKAISUVAATIMUS Kirkkovaltuusto muutti seurakuntakeskuksen emännän viran toimeksi ja toimi on ollut haettavana mennessä. Ilmoitus julkaistiin Keski-Uusimaa lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululla sekä netissä työvoimahallinnon ja kirkkoverkon/helsingin Sanomien rekrytointisivuilla. Määräaikaan mennessä emännän tointa haki 9 henkilöä. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 228/1. Emännän kelpoisuusvaatimuksena on keittäjän, laitoskeittäjän tai kokin tutkinto ja työkokemusta keittiöalalta. Kirkkoneuvosto valitsi talousjohtajan ja pääemännän haastattelijoiksi. He suorittivat haastattelut ja Haastatteluihin kutsuttiin 5 hakijaa, jotka ovat sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä Alakotila, Haikonen, Karlsson, Kinnari ja Kinnunen. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1. valita emännän toimeen ravintola- ja suurtalouskokki Jaana Karlssonin Järvenpäästä alkaen ehdolla, että hän toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 2. valita 1. varasijalle emäntä Anneli Kinnusen Orimattilasta 3. että koeaika on neljä kuukautta 4. todeta, että tehtävän vaativuusryhmä on 401 ja peruspalkka 1652,15 /kk Kn 228 Päätös: Keskustelun kuluessa Pekka Luuk teki esityksen Heli Alajan kannattamana, että toimeen valitaan Anneli Kinnunen. Koska oli tehty talousjohtajan esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan vaali suljetuin lipuin, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä Karlsson sai 5 ääntä ja Kinnunen 4 ääntä. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan esityksen valita emännän toimeen Jaana Karlssonin Järvenpäästä alkaen ehdolla, että hän toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. 2. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 3. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto 9/ Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Anneli Kinnunen on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut kirkkoneuvoston päätöksen purkamista ja hänen valintaansa emännän toimeen. Hän on perustellut vaatimustaan viidellä kohdalla: 1. Minulla on suurtalousesimiehen koulutus. Tämän koulutuksen pitäisi riittää keittäjän töiden hoitamiseen. - Kelpoisuusvaatimuksena emännän toimeen on keittäjän, laitoskeittäjän tai kokin tutkinto ja työkokemusta keittiöalalta. Hakijoita oli 9, jotka kaikki täyttivät toimelle asetetun kelpoisuusvaatimuksen. 2. Olen yli kaksi vuotta jo hoitanut näitä tehtäviä, en näe mitään syytä luulla, etten enää osaisi näitä tehdä, tai että joku toinen henkilö tekisi niitä merkittävästi paremmin. - Valintatilanteessa on pyritty valitsemaan hakijoista työtaidoiltaan ja yhteistyökyvyltään parhaiten kyseiseen tehtävään soveltuva henkilö. Pitkäkään sijaisuus ei anna kenellekään yksinoikeutta tulla valituksia haettavaan tehtävään. 3. Valintaraati on saattanut olla siinä käsityksessä, että henkilöstöä (nyt tilaisuuden tullessa, siis viran muuttuessa toimeksi) vaihtamalla keittiöhenkilökunnan yhteistyö paranisi. Käsitykselle ei löydy perusteita. Yhteistyö paranee, kun työasioista vapaasti keskustellaan ja kaikkien mielipiteitä kuullaan ja positiiviselle asenteelle annetaan tilaa. Mitään takeita ei liene siitäkään, että uuden henkilöstön kanssa asiat sujuisivat huomattavasti nykyistä paremmin. - Ks. kohdan 2 vastine. 4. Henkilökunta ja kirkkokahviväki ovat olleet tyytyväisiä työhöni ja tehty päätös on aiheuttanut ihmetystä. - Anneli Kinnunen on arvioitu haastattelussa ja valintatilanteessa toiseksi parhaaksi hakijoista ja asetettu varasijalle, jos valittu hakija olisi kieltäytynyt ottamasta tointa vastaan. 5. Työmatkani kestää min, jos tarvitaan hätätilassa töihin, se on mahdollista noin tunnin sisällä. Myös lähellä asuva voi olla vapaapäivänään matkoilla, jolloin hänkään ei ole tavoitettavissa. - Työmatkan kestoa ei ole hakuprosessin eikä valintatilanteen missään vaiheessa tiedusteltu tai arvioitu vaan lähtökohtana on ollut, että tehtävät hoidetaan työvuorosuunnitelmien mukaan.

20 Kirkkoneuvosto 9/ Anneli Kinnusen oikaisuvaatimus on liitteenä nro 12. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa että Anneli Kinnusen oikaisuvaatimus ei anna aihetta alkuperäisen kirkkoneuvoston päätöksen muuttamiseen. Kn 12 Päätös: Keskustelun kuluessa Pekka Luuk ehdotti Leena Hyttisen ja Jouko Porkan kannattamana, että kirkkoneuvosto hyväksyy Anneli Kinnusen oikaisuvaatimuksen ja kumoaa kirkkoneuvoston (228 ) tekemän valintapäätöksen ja päättää valita Anneli Kinnusen emännän toimeen. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Pekka Luukin esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettiin äänestys, jossa annettiin viisi JAA-ääntä (Kiuru, Lahikainen, Sihvola- Rauttu, Virkki, Koivisto) ja kuusi EI-ääntä (Alaja, Hyttinen, Luuk, Paukkunen, Porkka, Teittinen). Äänestyspöytäkirja on liitteenä nro 12 B. Puheenjohtaja totesi kirkkoneuvoston päätökseksi tulleen Pekka Luukin esityksen. Esittelijä talousjohtaja Kari J. Hietala ilmoitti jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen, liitteenä nro 12 C. Merkittiin, että Petra Teittinen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Kirkkoneuvoston päätös sisälsi sen lainmukaisuuden kannalta arveluttavia asioita ja asian käsittelyn yhteydessä keskustelussa esitettiin kysymyksiä päätöksen vaikutuksista, joihin ei ollut vastausta kokouksessa saatavissa. Näistä syistä talousjohtaja pyysi kirjallista lausuntoa Kirkon työmarkkinalaitoksen lakimieheltä Timo von Boehmiltä siitä, onko kirkkoneuvoston käsittely ja päätös oikein ja lainmukainen. Koska oli väläytelty, että työsopimus Jaana Karlssonin kanssa pitäisi purkaa ja palkata välittömästi oikaisuvaatimuksen tekijä Anneli Kinnunen seurakunnan työsuhteiseksi emännäksi talousjohtaja kysyi myös purkamisen mahdollisuuksista ja sen seurausvaikutuksista seurakunnalle. Lausunnon pyytäminen ja ajatus, että asia tulisi käsitellä laillisessa järjestyksessä, mikäli lausunnossa sellaista suositeltaisiin, olivat esillä kirkkoneuvoston esityslistapalaverissa. Esityslistapalaveriin osallistuivat kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri, hallintokappalainen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Talousjohtajan Kirkon työmarkkinalaitoksen lakimies Timo von Boehmiltä pyytämä lausunto on liitteenä nro 40A ja hallintokappalaisen Lapuan hiippakunnan lakimiesasessori Jussi Liljalta pyytämä lausunto on liiteenä nro 40 B. Lakimiesasessori lausunnossaan toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijä voi perustaa oikaisuvaatimuksensa niin laillisuus kuin tarkoituksen mukaisuusseikkoihin. Kyseessä on silloin hallintomenettelyssä perusteena olevat asiat.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot