1. TUOTTEEN NIMI JA YRITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TUOTTEEN NIMI JA YRITYS"

Transkriptio

1 TUOTETIETOLEHTI Tuotteen nimi: Savupullo RFA:10 joka sisältää n. 2ml TiCl 4 (titaanitetrakloridi) ampullin Sivu: 1(4) Versio: B 1. TUOTTEEN NIMI JA YRITYS Tuotteen nimi: Savupullo RFA:10, joka sisältää n. 2ml TiCl 4 (titaanitetrakloridilla) täytetyn lasiampullin Tuotekoodi: Savupullo RFA Toimittaja: AB REGIN tel Box 116 fax KÅLLERED 2. YHTEENVETO/AINEIDEN LUOKITTELU Aine Titaanitetrakloridi, TiCl 4 ( n. 2 ml/ampulli) Indeksin:o: EU-n:o: Luokka: R14C; R34 Xi; R36/37 Merkinnät: C; R /37 C; S(1/2)-7/ Vaarasymbolit/R-lausekkeet: Symboli: Syövyttävä R36/R37 Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä R14 Reagoi voimakkaasti veden kanssa R34 Syövyttävä CAS-n:o Pitoisuus > 99,5 % 3. OMINAISUUDET JA YHTEENVETO VAAROISTA Väritön tai vaaleankeltainen helppoliikkeinen neste, joka muodostaa valkoisia höyryjä joutuessaan kosketukseen ilman kanssa. Terveydelle vaarallinen. Syövyttävä. Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Säilytetään kunnolla suljettuna ja kuivassa sekä lasten ulottumattomissa. Sen jälkeen kun lasiampulli on rikottu, pulloa voidaan käyttää kahden päivän ajan. Tämän jälkeen pullo voi vuotaa, ja se tulisi jättää jätteiden keruupisteeseen tai vastaavaan. Reagoi joutuessaan kosketukseen ilmankosteuden (veden) kanssa, ja muuttuu kloorivetyhapoksi (HCl) ja titaanidioksidiksi (TiO 2 ) jolloin muodostuu valkoista höyryä, jota ei tule hengittää. Sekä itse tuote että kloorivetyhappo ovat voimakkaasti syövyttäviä. KAASUMUODOSSA tuote ärsyttää silmiä, nenää sekä kurkkua. Määrättyä syöpäriskiä ei voida täysin sulkea pois altistuksen toistuessa usein ja suurina määrinä. NESTEMÄISESSÄ MUODOSSA polttaa ja syövyttää kaikki kudokset ja ihon sekä limakalvot lämmön sekä kloorivetyhapon muodostuessa. HCl:ää koskeva hygieeninen raja-arvo on 5 ppm. TiCl 4 arvoa koskevia raja-arvoja ei ole toistaiseksi määritetty. Ei räjähdysvaaraa. Ei palovaarallinen.

2 TUOTETIETOLEHTI Tuotteen nimi: Savupullo RFA:10 joka sisältää n. 2ml TiCl 4 (titaanitetrakloridi) ampullin Sivu: 2(4) Versio: B 4. ENSIAPU Sisäänhengitettäessä: Raitista ilmaa Ihokosketuksessa: Pyyhi neste pois KUIVALLA liinalla. Upota sen jälkeen riittävään vesimäärään poistaaksesi roiskeet ja viilentääksesi vamman. Kosketuksessa silmiin:huuhdo runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. NÄYTÄ LÄÄKÄRILLE! Nautittaessa sisäisesti: Kurlaa suu. Juo vettä. Syö suuri määrä Novalucolia. Juo vielä lisää. Kutsu paikalle lääkäri. 5. TOIMENPITEET PALON SYTTYESSÄ Ei mitään 6. TOIMENPITEET NESTEEN LÄIKKYESSÄ / PÄÄSTESSÄ TAHATTOMASTI ULOS Kun nestettä läikkyy pieniä määriä (ampullista), kuivaa ensin ja pyyhi sitten kostealla rätillä. Ole varovainen, kun ainetta läikkyy matoille tai vastaaville. 7. KÄSITTELY JA SÄILYTYS Säilytä savupulloja viileässä ja kuivassa paikassa, ja käsittele niitä huolellisesti, sillä aineen vuotaminen on todella epämiellyttävää. Pullot tulee suojata käsittelyn aikana tapahtuvilta vahingoilta sekä sivullisilta. 8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN / HENKILÖITÄ KOSKEVAT SUOJATOIMET Tuotetta tulee käyttää rajoitetussa laajuudessa, jotta käsittelyyn perehtyneet henkilöt voivat havaita ilmavirrat. Huolehdi tilojen riittävästä tuuletuksesta. Käytä savupulloa siten, että nokka on ylöspäin. Jos olemassa on vaara, että ainetta voisi roiskua (mitä ei esiinny normaalikäytössä ohjeiden mukaisesti), käytä tällöin suojakäsineitä ja/tai laseja.

3 TUOTETIETOLEHTI Tuotteen nimi: Savupullo RFA:10 joka sisältää n. 2ml TiCl 4 (titaanitetrakloridi) ampullin Sivu: 3(4) Versio: B 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET ph 0 (nolla) tiivisteessä Kiehumispiste ( o C) 137 Sulamispiste ( o C) -24 Leimahduspiste ( o C) > 100 Itsesyttymislämpötila ( o C) > 150 Tulenarkuus (kiinteä, kaasu) Ei tulenarka Räjähdysominaisuudet Ei räjähtävä tuote Hapettumisominaisuudet DGR (lento) Luokka: syövyttävä Höyrynpaine (kpa) 1,2 kpa = 12 mbar = 9 mmhg Tiheys (g/cm 3 ) 1,72 kg/m3 Liukoisuus veteen (paino-%) Reagoi Liukoisuus orgaanisiin liuottimiin Sekoittuva Jakaantumiskerroin oktanoli/vesi 10. PYSYVYYS JA REAKTIOKYKY Pysyvä. Suuretkin säilytettävät pakkausmäärät voidaan säilyttää viileinä kastelemalla vedellä niin kauan kuin pakkaukset ovat ehjiä. S(1/2) Säilytetään lukitussa ulkovarastossa ja lasten ulottumattomissa. S7/8 Pakkaus tulee säilyttää kunnolla suljettuna ja kuivassa. S26 Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele heti runsaalla vesimäärällä (15 min) ja ota yhteyttä lääkäriin. S45 Onnettomuuden sattuessa, kun esiintyy pahoinvointia tai muita vaikutuksia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Mikäli mahdollista, näytä tuotteen etiketti. 11. TOIMENPITEET MYRKYTYKSEN SATTUESSA Sisäänhengitettäessä: Raitista ilmaa Ihokosketuksessa: Pyyhi neste pois KUIVALLA liinalla. Upota sen jälkeen riittävään vesimäärään poistaaksesi roiskeet ja viilentääksesi vamman Kosketuksessa silmiin:huuhdo runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. NÄYTÄ LÄÄKÄRILLE! Nautittaessa sisäisesti: Kurlaa suu. Juo vettä. Syö suuri määrä Novalucolia. Juo vielä lisää. Kutsu paikalle lääkäri..

4 TUOTETIETOLEHTI Tuotteen nimi: Savupullo RFA:10 joka sisältää n. 2ml TiCl 4 (titaanitetrakloridi) ampullin Sivu: 4(4) Versio: B 12. YMPÄRISTÖLLE MYRKYLLISYYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuotteesta muodostuvista jätteistä on huolehdittava paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kysy tarvittaessa neuvoa paikallisilta ympäristöviranomaisilta. Estä aineen joutuminen viemäriin. 14. KULJETUSTA KOSKEVAT TIEDOT RID/RID-S, ADR/ADR-S (auto juna ): Luokka: 8 Aineen n:o: Kuljetusnumero: IMDG (laiva): Luokka: 8 Sivu: 8157 EmS N:o: MFAG N:o: Merta saastuttava aine: IATA (lento): Luokka: Syövyttävä FN-n:o: 1838 Pakkausryhmä: 15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET LUOKITTELUT JA MERKINNÄT Torjunta-aine: Ei Palovaarallinen tuote: Ei Räjähtävä: Ei Terveydelle vaarallinen: Kyllä Merkintäluokka: Syövyttävä! Pääteksti: Syövyttävä. Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä Reagoi voimakkaasti veden kanssa Vaarasymboli: Syövyttävä! 16. MUITA TIETOJA

5 MATERIAL SAFETY DATA SHEET Manufacturer: Regin HVAC Products, Inc. Address: 315 Riggs Street Unit 1A Oxford, CT Phone (Info): (203) Emergency Phone: (800) , International Identity (Trade Name): Smoke Bottle RFA, S101, Air-Check, 4811C. MSDS Number: S CAS Number: Date Prepared: 11/01/2007 Prepared By: Ronnie Magnusson SECTION 1 - MATERIAL IDENTIFICATION AND INFORMATION Components: TITANIUM TETRACHLORIDE Percent 100% OSHA PEL: N/A ACGIH TLV N/A Other Limits Recommended: 0.5 mg/cum SECTION 2 - CHEMICAL CHARACTERISTICS Boiling Point: 136.4C (277.5F) Melting Point: -24.1C (-11.4F) Vapor Pressure: 10 mm of 20C Specific Gravity: Vapor Density: 6.6 Solubility in Water: LIBERATES HYDROGEN CHLORIDE GAS Evaporation Rate: N/A Water Reactive: Appearance and Odor: REACTS VIGOROUSLY COLORLESS TO PALE YELLOW FUMING LIQUID. IRRITANT ODOR. SECTION 3 - FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA Flash Point: NONFLAMMABLE Auto Ignition Temp: N/A Flammability limits in air: N/A LEL: N/A UEL: N/A Extinguishing Media: NONFLAMMABLE Special Fire Fighting Proc: MSHA/NIOSH APPROVED RESPIRATOR AND PROTECTIVE CLOTHING. Unusual Fire & Expl Hazrds: REACTS VIGOROUSLY WITH WATER TO RELEASE HYDROGEN CHLORIDE GAS. SECTION 4 - REACTIVITY HAZARD DATA Stability: Cond to Avoid (Stability): Materials to Avoid: Hazardous Decomp. Prod: Hazardous Polymerization: Cond. to avoid (Poly): STABLE WATER AND MOISTURE. WATER, POTASSIUM, ALCOHOLS, REACTIVE METALS, AMMONIA, ALKALIS. HYDROGEN CHLORIDE VAPORS. WILL NOT OCCUR NO ADDITIONAL REMARKS

6 SECTION 5 - HEALTH HAZARD DATA Route of Entry - Inhalation: YES Route of Entry - Skin: YES Route of Entry - Ingestion: YES Carcinogen Listed in: NOT LISTED Health Hazard, Acute: EXTREMELY TOXIC BY INGESTION AND INHALATION. EYE AND SKIN CONTACT Health Hazard, Chronic: TOXIC TO LUNGS, MUCOUS MEMBRANES Symptoms of Exposure: Med. Cond. Generally Aggravated By Exp: GET MEDICAL ASSISTANCE FOR ALL OVEREXPOSURE. Emergency/First Aid Procedures EYES: SKIN: FOR LIQUID CONTACT: CHECK FOR AND REMOVE CONTACT LENSES. DO NOT USE AN EYE OINTMENT. SEEK MEDICAL ATTENTION. FOR LIQUID CONTACT: REMOVE CONTAMINATED CLOTHES. WIPE EXCESS LIQUID FROM SKIN WITH DRY CLOTH. APPLY WATER IN LARGE AMOUNTS. INHALATION: MOVE VICTIM TO REST IN A WELL-VENTILATED AREA. GET MEDICAL ATTENTION. INGESTION: DO NOT INDUCE VOMITING. GET MEDICAL ATTENTION. SECTION 6 - CONTROL AND PROTECTIVE MEASURES Respiratory Protection: Protective Gloves: Eye Protection: Ventilation To Be Used: Other Protective Equipment: Work Hygienic Practices: USE MSHA/NIOSH APPROVED RESPIRATOR OR EQUIVALENT. NEOPRENE OR EQUIVALENT SPLASH GOGGLES. APPROVED FUME HOOD OR EQUIVALENT VENTILATION. WASH THOROUGHLY AFTER HANDLING. SECTION 7 - PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND USE/ LEAK PROCEDURE Steps If Matl. Released/Spill: VENTILATE AREA. ABSORB SPILL WITH AN INERT MATERIAL AND PUT THE SPILLED MATERIAL IN A CLOSED APPROPRIATE WASTE DISPOSAL. Waste Disposal Method: Precautions For Handling/Storing: CONTACT A PERMITTED WASTE DISPOSER TO ASSURE COMPLIANCE WITH ALL CURRENT LOCAL, STATE AND FEDERAL REGULATIONS. KEEP BOTTLES LOCKED UP, OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP CONTAINER CLOSED IN A DRY AREA DO NOT GET IN EYES OR ON SKIN. DO NOT Other Precautions: Other Precautions (cont.) INHALE VAPORS. DO NOT INGEST. NFPA RATING: Health 3, Flammability 0, Reactivity 1, Special W. HMIS RATING: Health 3, Flammability 0, Reactivity 2, Special J.

7 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Rökflaska RFA:10 innehållande ampull med ca 2ml TiCl4 (titantetraklorid) Sida: 1(4) Rev: D 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Rökflaska RFA:10 innehållande glasampull fylld med ca 2ml TiCl4 (titantetraklorid) Produktkod: Rökflaska RFA Leverantör: AB REGIN Tel Box 116 Fax KÅLLERED 2. EGENSKAPER OCH RISKSAMMANFATTNING Färglös till svagt gul lättrörlig vätska, som avger vita ångor vid kontakt med luft. Hälsoskadlig vara. Frätande. Irriterar ögonen och andningsorganen. Reagerar häftigt med vatten. Förvaras väl tillslutet och torrt samt oåtkomligt för barn. Sedan glasampullen brutits kan flaskan användas två dagar. Därefter finns risk för läckage och flaskan bör lämnas till miljöstation eller motsvarande. Reagerar vid kontakt med luftfuktighet (vatten) och ombildas till klorvätesyra (HCl) och titandioxide (TiO2) varvid utvecklas en vit ånga som ej är lämplig att inandas. Såväl varan som klorvätesyran är starkt frätande. I ÅNGFORM kommer varan att irritera ögon, näsa och hals. Viss cancerrisk kan inte uteslutas vid ofta upprepad exponering och i stora mängder. I FLYTANDE FORM brännes och frätes alla vävnader såsom hud och slemhinnor genom värme- och klorvätesyreutvecklingen. Hygieniskt gränsvärde är 5 ppm som avser HCl. Gränsvärden för TiCl4 saknas för närvarande. Ej explosiv vara. Ej brandfarlig vara. 3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING Ämne Titantetraklorid, TiCl4 ( ca 2 ml/ampull) Index-nr: EG-nr: Klass: R14C; R34 Xi; R36/37 Märkn: C; R /37 C; S(1/2)-7/ CAS-nr Halt > 99,5 % Farosymbol/R-fraser: Symbol: Frätande R36/R37 Irriterar ögonen och andningsorganen R14 Reagerar häftigt med vatten R34 Frätande

8 Produktnamn: Rökflaska RFA:10 innehållande ampull med ca 2ml TiCl4 (titantetraklorid) Sida: 2(4) Rev: D 4. FÖRSTA HJÄLPEN Inandning: Frisk luft Hudkontakt: Torka bort vätska med TORR handduk. Dränk sedan rikligt med vatten för att avlägsna spillet och kyl skadan Kontakt med ögon: Skölj rikligt med vatten i minst 15 minuter. LÄKARE! Förtäring: Gurgla munnen. Drick vatten. Ät stora mängder Novalucol. Drick ännu mera. Tillkalla läkare. 5. ÅTGÄRDER VID BRAND Ingen 6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Spill i små mängder (från en ampull) torkas torrt och eftertorkas med fuktig trasa. Var försiktig med spill vid mattor och liknande. 7. HANTERING OCH LAGRING Lagra rökflaskorna svalt och torrt och hanteras varsamt då läckage är mer än obehagligt. Bör skyddas från hanteringsskador samt från obehöriga. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Bör användas i begränsad omfattning för att synliggöra luftströmmar, av personal som är utbildad i handhavandet. Sörj för god ventilation. Använd rökflaskan med pipen uppåt. Vid risk för stänk (vilket inte förekommer vid normal användning i enlighet med instruktion) så använd skyddshandskar -/glasögon. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER ph 0 (noll) i koncentrat Kokpunkt (oc) 137 Smältpunkt (oc) -24 Flampunkt (oc) > 100 Självantändningstemp. (oc) > 150 Brännbarhet (fast, gas) Ej brandfarlig Explosiva egenskaper Ej explosiv vara Oxiderande egenskaper DGR (flyg) Class: Corrosive Ångtryck (kpa) 1,2 kpa = 12 mbar = 9 mmhg Densitet (g/cm3) 1,72 kg/m3 Löslighet i vatten (vikt-%) Reagerar Löslighet i org. Lösn.medel Blandbar Fördelningskoefficient oktanol/vatten

9 Produktnamn: Rökflaska RFA:10 innehållande ampull med ca 2ml TiCl4 (titantetraklorid) Sida: 3(4) Rev: D 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabil. Ev. stora förpackningsmängder som lagras kan hållas svala genom vattenbegjutning så länge förpackningarna är hela. S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. S7/8 Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten (15 min) och kontakta läkare. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Inandning: Frisk luft Hudkontakt: Torka bort vätska med TORR handduk. Dränk sedan rikligt med vatten för att avlägsna spillet och kyl skadan Kontakt med ögon: Skölj rikligt med vatten i minst 15 minuter. LÄKARE! Förtäring: Gurgla munnen. Drick vatten. Ät stora mängder Novalucol. Drick ännu mera. Tillkalla läkare. 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION 13. AVFALLSHANTERING Produktavfall skall omhändertas enligt lokalt gällande föreskrifter. Rådfråga lokala miljömyndigheter. Förhindra utsläpp i avlopp. 14. TRANSPORTINFORMATION RID/RID-S, ADR/ADR-S (bil-tåg): Klass: 8 Ämnes-nr: Faronummer: IMDG (båt): Class: 8 Page: 8157 EmS No: MFAG No: Marine pollutant: IATA (flyg): Class: Corrosive FN-nr: 1838 Förpackningsgrupp:

10 Produktnamn: Rökflaska RFA:10 innehållande ampull med ca 2ml TiCl4 (titantetraklorid) Sida: 4(4) Rev: D 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER KLASSIFICERING OCH MÄRKNING Bekämpningsmedel: Nej Brandfarlig prod: Nej Explosiv vara: Nej Hälsoskadlig: Ja Märkkategori: Frätande! Huvudtext: Frätande. Irriterar ögon och andningsorganen. Reagerar häftigt med vatten Farosymbol: Frätande! 16. ÖVRIG INFORMATION

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) R1 Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillstånd. R2 Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. Explosivt vid

Lisätiedot

H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H229 H230 H231 H240. Sivu 1 (6)

H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H229 H230 H231 H240. Sivu 1 (6) VAARALAUSEKELUETTELO, VAARALLISUUTTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT JA LISÄMERKINNÄT LISTA MED FAROANGIVELSER, KOMPLETTERANDE FAROINFORMATION OCH KOMPLETTERANDE MÄRKNING Sisältää seuraavien asetusten muutokset: (EY)

Lisätiedot

TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER

TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P232 P233 P234 P235 P240 P241 P242 Yleiset turvalausekkeet / Skyddsangivelser Allmänt Jos tarvitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3.2015 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu,

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, FI talvilaatu; Neste-bensiini 95 E10, 98 E5 (BE95 E10, BE98 E5), BE95E5 Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 12.3.2014

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 Diesel, rikitön, kesälaatu -0/-10, kesälaatu -5/-15, -15/-25, -

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 Diesel, rikitön, kesälaatu -0/-10, kesälaatu -5/-15, -15/-25, - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 Diesel, rikitön, kesälaatu -0/-10, kesälaatu -5/-15, -15/-25, - FI 29/-34, -40/-44, kesä/talvilaatu; polttoöljyn valmistukseen laiva- ja junatoimituksissa (DIKR, DIR-0/10,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy FI -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44 Päiväys: 9.6.2014 Edellinen päiväys: 21.8.2012 1.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 08-08-2011 Korvaa: 04-03-2008 Versio: 0200 /FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: Isosyanaatti (komponentti

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/8 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE TOIMITTAJA WINSOR & NEWTON

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 777032 2. 0. 1 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: Water treatment Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE . KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 7359 1. 0. 0 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: puhdistusaine Tuotteen

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

Päiväys: 2.2.2015 Edellinen päiväys: 13.12.2013 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2

Päiväys: 2.2.2015 Edellinen päiväys: 13.12.2013 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 10 L L177847 FINL/01S PPE 4034210

Nettopaino/Nettovolum: 10 L L177847 FINL/01S PPE 4034210 L177847 FINL/01S PPE 4034210 Hätäpuhelinnumero: Alarm 112, Myrkytystietokeskus 09-4711 ja 09-471 977 Nödtelefonnummer: Alarm 112, Giftinformationscentralen 09-4711 och 09-471 977 RIKKAKASVIHÄVITE rekisterinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20 Käyttöturvallisuustiedote, päivätty 16/5/2015, korjaus 2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kaupallinen nimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen: Komission direktiivi 1907/2006-453/2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen: Komission direktiivi 1907/2006-453/2010 WELDING ELECTRODE ACA 384 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen: Komission direktiivi 1907/2006453/2010 SECTION 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai

Lisätiedot

Painatuspäivämäärä 05.07.2012 Versionumero 9

Painatuspäivämäärä 05.07.2012 Versionumero 9 Sivu: 1/6 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: D-T-SG490 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: A2156 CAS-numero: 75-12-7 EY-numero: 200-842-0 Indeksinumero: 616-052-00-8 Rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. 2. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Soludox 500 mg/g jauhe juomaveteen sekoitettavaksi sioille ja kanoille. Doksisykliinihyklaatti

PAKKAUSSELOSTE. 2. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Soludox 500 mg/g jauhe juomaveteen sekoitettavaksi sioille ja kanoille. Doksisykliinihyklaatti PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel

Lisätiedot