OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012"

Transkriptio

1 LIITE OSELA TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

2 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin tehtävänä on vastata osaamis- ja elinkeinopalvelujen tilaamisen valmistelusta ja suunnittelusta, tilaamiseen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista sekä osaamis- ja elinkeinolautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja viranomaistoiminnan järjestämisestä. Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin palvelukokonaisuudet ovat toisen asteen koulutus (ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus), osaamisen edistäminen ja elinkeinojen edistäminen. STRATEGIARAPORTOINTI TAMMI-ELOKUU 2012 Tilaajan ydinprosessien toteutumat Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen vastuukortit Vuositavoite 2012 ja mittarit Vuosittain seurattava mittari Työttömyyden määrä, rakenne ja kunnan osuus työmarkkinatuesta Sitova tavoitetaso 2012 Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on parantunut Toteutuma ja pormestarin arvio toteutumasta Työttömyysaste, % Työttömät, yhteensä, hlöä Tammikuu 2012 Maaliskuu 2012 Kesäkuu 2012 Elokuu 2012 Elokuu ,7 12,0 13,3 13,3 12, Alle 25-vuotiaat työttömät, hlöä Yli vuoden työttömänä olleet, hlöä Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneet, hlöä Kunnan osuus työmarkkinatuesta, kumulatiivinen, euroa Kokonaistyöttömyys kääntyi kasvuun vuoden takaiseen verrattuna. Tampereen työttömyystilanne on yhä heikompi kuin maassa keskimäärin, mutta tilanne on heikentynyt myös muualla Suomessa. Alle 25-vuotiaita on työttömänä huolestuttavan paljon. Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneiden määrä hieman kasvanut. Kunnan työmarkkinatukikustannusten selvä nousu (8/2011-8/2012) aiheutuu pääosin tuen korotuksesta alkaen. Kaupungin työllisyydenhoidon palvelut kohdistettiin työttömyystilannetta vastaavasti erityisesti nuoriin ja pitkään työttömänä olleisiin. Työllisyydenhoidon palveluyksikön (TYPA) useiden palvelujen vaikuttavuus nousi sopimusseurannan mukaan edellisvuoden vastaavasta 2

3 ajankohdasta. Vuosittain seurattava mittari Työllisyydenhoidon palvelujen kohdentuminen erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin Sitova tavoitetaso 2012 Työllisyydenhoidon palveluja on kohdennettu erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille Vuosittain seurattava mittari 1. Alkavien yritysten ja kasvuyritysten määrät kaupunkiseudulla ja 2. Ulkomaisten yritysten ja ulkomaisten investointien määrä kaupunkiseudulla Sitova tavoitetaso 2011 Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on edistetty yritysten perustamista, kasvua, sijoittumista sekä investointien määrää Vuosittain seurattava mittari Kansainvälisten lentoyhteyksien määrä Sitova tavoitetaso 2011 Seudun kansainväliset lentoyhteydet ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna Pormestarin arvio: Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kaupungin työllisyydenhoidon toimet kohdennettiin erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan tilaamien palvelujen pääasialliset kohderyhmätavoitteet ovat nuorten työttömyyden vähentäminen (syrjäytymisen ehkäisy) ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisy (katkaistaan siirtymää yli 500-päiväiseen työttömyyteen). Keskeisiä palveluryhmiä ovat avoimille työmarkkinoille valmentavat palvelut ja koulutukseen valmentavat palvelut. Esimerkiksi Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kaikista asiakkaista 52 prosenttia oli heinäkuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä tai heihin rinnastettavia ja uusista asiakkaista 55 prosenttia oli saanut työttömyyden perusteella työttömyysturvaa yli 500 päivää (vastaavana ajankohtana 2011: 58 prosenttia ja 57 prosenttia). Nuorten verkostotyöpaja -projektissa ja Kestävät koulutus- ja uravalinnat -projektissa aloitti alkuvuoden aikana yhteensä 210 uutta nuorta asiakasta (1-8/2011: 230). Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan tilaamien palvelujen pääasialliset kohderyhmätavoitteet ovat syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden tai sinne siirtymävaarassa olevien henkilöiden integroiminen yhteiskuntaan. Keskeisiä palveluryhmiä ovat sosiaalisen kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon palvelut, laitoshoidon teknisen yksikön työllistämistoiminta, Nuorten Startti -hanke sekä Työvalmennussäätiö Syke. Esimerkiksi Tampereen työtoiminnan lähes 630 asiakkaasta 42 prosenttia oli alle 30-vuotiaita ja 38 prosenttia oli saanut yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea (1-8/2011: asiakkaita noin 460, joista 47 prosenttia alle 30-vuotiaita ja 37 prosenttia saanut yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea). Kaupungin sosiaalinen yritys Tampereen Sarka Oy on työllistänyt määräaikaisiin avustaviin työtehtäviin 36 pitkäaikaistyötöntä työntekijää. Kahdeksalle työntekijälle on järjestetty työn ohessa koulutusta (lähiavustajan TOPPIS) työnsaantivalmiuksien parantamiseksi. Kaksi työntekijää on siirtynyt kaupungille määräaikaiseen työsuhteeseen. Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Neuvontapalvelu Ensimetrin kautta perustettiin 521 uutta yritystä Tampereen kaupunkiseudulle (1-8/2011: 469). Näistä kasvuyrityksiä oli 34. Osuuskuntia perustettiin 8 (1-8/2011: 11). Viestinvaihto-hankkeessa tehtiin 21 omistajanvaihdosta ja yrityskummit auttoivat 148 yritystä (1-8/2011: 17 ja 119). Yritysten sijoittumisneuvontaa annettiin 40 yritykselle, joista kahdeksan oli ulkomaisia. Yritysten sijoittumisia (kotimaisia) tammi-elokuun 2012 aikana on tapahtunut kolme. Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Kesäkaudella 2012 Tampereelta ulkomaille oli yhteensä 15 lentoreittiä, mikä on saman verran kuin kesällä Kohteina olivat Tukholma ja Kööpenhamina (Blue1), Riika (Air Baltic), Alicante, Bremen, Budapest, Edinburgh, Frankfurt /Hahn, Kaunas, Lontoo/Stansted, Malaga, Milano/Bergamo, Palma de Mallorca, Rooma/Ciampino ja Trapani (Ryanair). Lentoja oli viikossa 97. Kansainvälisiä lentomatkustajia oli tammi-heinäkuussa 2012 yhteensä (muutos tammi-heinäkuusta ,4 %). Tampere-Pirkkalan lentoaseman terminaali 2:n osalta on päätetty luopua uudisrakentamisesta ja sen sijaan laajentaa nykyistä lentoasemaa. Terminaalin laajentamisella saavutetaan nopeasti tarvittava kapasiteetin lisäys. Kaupunki on käynyt neuvotteluja eri lentoyhtiöiden kanssa uusien 3

4 operaattoreiden ja uusien reittien saamiseksi Tampereelle. Ryanairin kanssa on tehty aiesopimus, jonka mukaan heidän reittiensä ja matkustajiensa määrää pyritään nostamaan prosenttia vuosittain yhteisin toimenpitein. Nämä toimenpiteet ovat lähinnä markkinointia ja yhdessä tehtävää reittisuunnittelua. Tredea on markkinoinut Tamperetta lento- ja matkailukohteena kansainvälisillä messuilla ja lehdistö- ja matkanjärjestäjävierailuilla sekä ollut mukana Tampereen kauppakamarin Lento advisory board -työryhmässä, joka pyrkii vaikuttamaan lentoyhteyksien paranemiseen. Vuosittain seurattava mittari 1. Oppimisympäristöhankkeen pilottikohteiden toteutustilanne ja 2. Sijoittuminen oppilaitosten hakijamäärätilastoissa Sitova tavoitetaso 2011 Oppilaitosten vetovoimaisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuvan oppimisympäristöjen kehittämishankkeen toimenpiteillä Pormestarin arvio: Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. TOP School -hanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti: Sampolan kiinteistössä toimivan uuden moniammatillisen henkilöstön muutoksenhallinnan tuen tuottaja on kilpailutettu ja hankkeelle haetaan Työsuojelurahaston rahoitusta syksyllä Mikäli rahoitus saadaan, toiminta alkaa tammikuussa Muutoksenhallinnan tukea on tarkoitus käyttää myös Teknillisessä lukiossa ja Tampereen seudun ammattiopistossa. Tampereen teknillinen yliopisto ja Nokia Oyj:n Student Innovation Lab toteuttavat Teknilliselle lukiolle ja muille tamperelaislukioille suunnatun mobiiliohjelmointikurssin syksyllä Learning Bridge -pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto on saanut Tekes-rahoituksen ja toiminta alkaa syksyllä Hanketta hallinnoi Tredea Oy ja sen veturina toimii Opinpaja Oy. Uuden Tehtaan Demolan ja Protomon kanssa aloitettu yhteistyö jatkuu: kaksi monitieteistä opiskelijaryhmää tuottavat Tampereen kaupungille oppimisympäristöjä rikastavaa sisältöä (energiakasvatus sekä opetussuunnitelmiin perustuva videopankki opettajien käyttöön opetuksen monipuolistamiseksi). Molemmat opiskelijaryhmät tähtäävät liiketoiminnan aloittamiseen. Aktiiviset oppimisen tilat -konsortiohanke etenee suunnitelman mukaisesti. Tampereen ammattiopisto (TAO) on säilyttänyt vetovoimaisuutensa, kun sitä mitataan ensisijaisten hakijoiden määrällä aloituspaikkaa kohden. TAO:n ensisijaisten hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden kevään 2012 yhteishaussa oli 2,11 (2011: 2,13). Verrattaessa TAO:n vetovoimaisuutta Espoon, Jyväskylän, Oulun, Turun ja Vantaan alueilla toimiviin ammattiopistoihin, TAO:ssa on Oulun seudun ammattiopiston jälkeen (2012: 2,19; 2011: 2,17) toiseksi eniten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden. Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka kevään 2012 yhteishaussa oli 1,27 (vuosi 2011: 1,31). Tampereen kaupungin lukioihin oli keväällä ,06 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden (2011: 1,08). Tampere sai jaetun kolmannen sijan verrattaessa keskenään kaupungin ylläpitämiä lukioita yllä mainituissa kuudessa kaupungissa. Eniten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden vuonna 2012 oli Turussa (1,21). Vuonna 2011 Tampereen sijoitus vertailussa oli neljäs. Vuosittain seurattava mittari Toimenpiteet korkeakoulujen strategisten muutosten edistämisessä Sitova tavoitetaso 2011 Toisen asteen koulutuksen seudullista yhteistyötä on kehitetty kokoamisselvityksen pohjalta Pormestarin arvio: Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. Sopimus ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta on hyväksytty 12 kunnassa elokuun 2012 loppuun mennessä. Yksi kunta tekee päätöksen syyskuussa. Hakemus Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestämislupien siirrosta Tampereen kaupungille on jätetty opetus- ja kulttuuriministeriöön. Uuden oppilaitoksen organisaatio on päätetty ja johto rekrytoitu. Kaupunki on tukenut luokanopettajakoulutuksen siirtämistä Tampereelle vuokraamalla Nekalan koulun yliopiston luokanopettajakoulutuksen harjoittelukouluksi. Raportti Kaupin kampuksen kehittämissuunnitelmista on valmistunut ja luovutetaan pormestarille syyskuussa Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. 4

5 Muut strategiakortit Vuositavoite 2011 ja mittarit Vuosittain seurattava mittari Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Sitova tavoitetaso Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Vuosittain seurattava mittari Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Sitova tavoitetaso 2011 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Toteutuma ja pormestarin arvio toteutumasta Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Hyvinvointineuvolan "Psykososiaalinen vanhemmuuden tuki ja palveluohjaus erityistilanteissa" -hankkeessa tarjotaan lyhytkestoista intensiivistä tukea vauvaa odottaville tai 0-2 -vuotiaiden perheille terveydenhoitajan kotikäynteinä. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen "Palveluohjaus ja vanhemmuuden tukeminen" -hanke on suunnitellut syksyllä toteutuvan vauvaperheryhmän vauvaperheille. OSMOhankkeessa (Osaamisverkostoista monimuotoinen tuki lasten ja nuorten arkeen) kehitetään ja mallinnetaan monisektoraalista palvelukokonaisuutta ja verkostoyhteistyötä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Osana hanketta toteutetaan ADHD-valmennusta lapsille ja nuorille. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Työttömänä 500 päivää olleille tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa osana sosiaalista kuntoutusta. Työttömien terveystarkastuksia jatketaan edelleen ja niiden toteutuminen on tilauksen mukainen. Tarkastukset jatkuvat yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Terveysnysse aloittaa toimintansa ja tarjoaa elintapaneuvontaa sekä palveluohjausta terveydenhuollon ja sosiaalityön menetelmin. Palvelu kohdentuu työelämän ulkopuolella oleville ja pyrkii lisäämään asukkaiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnistaan. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Yksilöllisen fysioterapian (kuntosaliharjoittelu) palveluseteli ohjatussa ryhmässä otettiin käyttöön. Geripoli-hanke on päättynyt ja sen toiminta on vakiinnutettu osaksi sopimusohjausta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tampereen ammattiopiston nuorten starttipajatoiminta (TIKAS-paja) on käynnistynyt. Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisykeinoja ja poluttaa nuoria osatutkintokokonaisuuksien avulla eteenpäin opintoihin ja työhön. Ryhmämuotoisessa ohjauksessa on 25 nuorta. Yksilöohjausta on saanut kuusi nuorta. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut on kehittänyt ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita ikäihmisille (kuva-arkiston Muistelusalkut ja kirjaston Muistelukassit). Kirjastopalvelut tarjosi presidentinvaalien aikaan mahdollisuuden äänestämiseen ja influenssarokotuksia on jaettu kiertävässä Netti-Nyssessä. Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Asiakaslähtöisiä palveluja kehitetään Ikäkaari-mallin sekä sairaalatoiminnan ja ikäihmisten asumispalvelujen kehittämishankkeissa. Tavoitteena on tunnistaa organisaatiorajat ylittäviä asiakkuuksia, rakentaa sujuvammat asukkaan tarpeista lähtevät palveluprosessit sekä parantaa hoitoketjun toimivuutta. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rakentamisen ja asumisen energianeuvontapalvelu (Rane) on käynnistetty. Neuvonta on asiakkaille ilmaista, asiantuntevaa, ajantasaista ja puolueetonta. Joukkoliikenteen palvelupisteessä on matkakorttien vaihdon aiheuttaman kävijämäärän lisäyksen takia ollut jonoja. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten terveyspalvelut on osallistunut olemassa olevien alueellisten hoitoketjujen päivittämiseen ja jalkauttamiseen (allergia ja astma) ja uusien hoitoketjujen laatimiseen (nuorten depressio). Perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö ja TAYS:n lastenpsykiatrian klinikka ovat jatkaneet yhteistyötään sekä toimivan lastensuojelu-lastenspykiatria -polun rakentamiseksi päivystys- ja kriisitilanteisiin että hyvin palvelevien hoitopolkujen varmistamiseksi tiukassa resurssitilanteessa. Nepsy-nuorten palveluketjua on kehitetty edelleen yhteistyössä perustason, Osmo-hankkeen sekä Tays:n nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Palvelusetelin käyttöönotto 5

6 mahdollistaa asiakaslähtöisen hoitoon pääsyn ja parantaa hoitoketjun sujuvuutta. Vuoden loppuun mennessä rakennetaan terveyden edistämisen www-sivusto, joka sisältää tietoa kunnan, järjestöjen ja jatkossa myös yksityisen sektorin tarjoamista terveyden edistämisen palveluista. Palvelukoneen tilausta valmistellaan parhaillaan. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Geripoli-toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Oman tuotannon kotihoidon tilausta lisättiin, jotta pystytään vastaamaan merkittävästi kasvaneeseen asiakasmäärään ja rajoitetaan ulkoa ostettavan tilapäisen kotihoidon tarvetta. Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisättiin siten, että niitä oli elokuussa 80 enemmän kuin tammikuussa. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Toisen asteen koulutus kehittää nivelvaiheen yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Työllisyydenhoidosta on laadittu kehittämisesitys ja käynnissä on kokonaisvaltainen kehittämistyö, jonka yhtenä tavoitteena on edistää asiakkaan siirtymistä palvelusta toiseen (sosiaali- ja työllisyydenhoidon palvelut) ja edelleen työmarkkinoille tai koulutukseen. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Tammi-elokuun 2012 aikana ei ole toteutunut tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä. Vuosittain seurattava mittari Palveluverkon kehittämistoimenpiteet Sitova tavoitetaso 2011 Tehtyjä oppilaitosverkkopäätöksiä on toteutettu (TO) Vuosittain seurattava mittari Uudet sähköiset palvelut Sitova tavoitetaso 2011 Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Kaarilan ja Tammerkosken lukioiden tilat siirtyivät perusopetuksen käyttöön ja Klassillisen koulun tilat lukion käyttöön Nekalan koulusta luovuttiin Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tammerkosken ja Kaarilan lukiot yhdistyivät uudeksi Tammerkosken lukioksi. Lukio aloitti toimintansa Sampolan kiinteistössä elokuussa Tampereen ammattiopiston kampusalueelle sijoittuvan Tampereen teknillisen lukion kiinteistön suunnittelua on jatkettu ja kiinteistö valmistuu kesään 2014 mennessä. Tampereen klassillisen lukion käyttöön tulevien tilojen muutos- ja laajennustöiden suunnittelu on käynnissä. Klassillinen lukio saa perusopetukselta vapautuvat tilat käyttöönsä vaiheittain niin, että pääosa tiloista on sen käytössä syksystä 2013 alkaen. Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Kohti kumppanuutta - Lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut -hanke päättyi Loppuvuoden 2012 aikana valmistaudutaan hankkeessa tuotettujen palvelujen asteittaiseen käyttöönottoon. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Sähköinen lääkemääräys, e- resepti, otettiin käyttöön Tampereella huhtikuussa. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen Reseptikeskustietokantaan, minkä jälkeen potilas voi hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekki näkee asiakkaalle määrätyt lääkkeet Reseptikeskuksesta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Tampere Senior -hanke on luonut aktiivisen tiedotus- ja osallistumisprofiilin Facebookiin. Verkkosivuilta löytyvä palvelusetelilaskuri on uusittu. Palveluseteliportaalia kehitetään yhteistyössä suurten kaupunkien kanssa. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Elinkeino- ja matkailupalveluiden VILI-verkkopalvelukokonaisuus on valmis ja avattu (www.tampereallbright.fi). Seutubrändin All Bright -facebooksivusto toimii aktiivisena toimijoiden viestikanavana. Matkailuosion (FI, ENG, RU) visuaalisuutta, toiminnallisuutta ja sisältöä on kehitetty matkailijoita ja yrityksiä paremmin palvelevaksi. Sosiaaliseen mediaan on panostettu ja lisäksi on muun muassa avattu Vkontakte-sivusto venäläisille kuluttajille. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Lapsille otettiin käyttöön kirjastopalveluissa sähköinen pelillinen mediakasvatusmateriaali, jota voi hyödyntää esimerkiksi koulujen mediakasvatuksessa. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Tampereen joukkoliikenne avasi sivuston facebookiin. Palvelun avulla pystytään jakamaan tietoa ja keskustelemaan entistä monipuolisemmin palveluista. Matkakorttien nettilataus on otettu käyttöön. 6

7 Vuosittain seurattava mittari Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen kehittämis- ja laajentamistoimenpiteet Sitova tavoitetaso 2011 Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Pakolaisten kotouttamisen tukemiseksi eteläisellä sosiaaliasemalla on vuoden alusta työskennellyt sosiaaliohjaaja, joka on tehnyt ennaltaehkäisevää työtä maahanmuuttajaperheiden kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Maahanmuuttajille tarjotaan kulttuuriset erityistarpeet huomioon ottavia terveystarkastuksia. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Kotoutumiskoulutusta kehittävä hanke jatkui Tampereen ammattiopistossa (TAO) ja aikuislukiossa luku- ja kirjoitustaidon koulutuksella sekä aikuisten perusopetuksella. Aikuislukion osahankkeessa on kehitetty etäopetusmallia, jossa nuoret suorittavat perusopintoja etäopintoina. TAO:n osahankkeessa on kehitetty kohderyhmälle sopivaa toiminnallista, oppijakeskeistä opetusmallia. Tredean työperusteista maahanmuuttoa edistävä hanke käynnistyi tammikuussa Työntekijöille (muun muassa Kaupin ja Hatanpään sairaaloiden ulkomaalaistaustaiset työntekijät) räätälöityjä suomen kielen koulutuksia on toteutettu. Työnantajia on neuvottu kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä ja yritysneuvojia on koulutettu. Monikulttuurisuuskoulutuksia Tampereen kaupungin henkilöstölle valmisteltiin henkilöstöyksikön kanssa. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Työväenopisto on toteuttanut ilmaista Kotona Suomessa -infosarjaa maahanmuuttajille. Opetusja kulttuuriministeriön sekä salibandyseura Classic:n kanssa on käynnistetty hanke, jonka tavoitteena on saattaa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhteen liikunnan avulla. Hankkeen myötä syyskuussa käynnistyy viisi ryhmää, joista kaksi on naisille suunnattuja. Hankkeeseen liittyvä monikulttuurinen liikuntatapahtuma on suunnitteilla Tampereelle Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. 7

8 Osaamisen ja elinkeinojen edistäminen Ydinprosessin tilinpäätösennuste euroa Tot.2011 VS 2012 Tot 2012 TP 2012 Ero TP 2011 TA 2012 VS Enn VS/Enn Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelukokonaisuuksien tilinpäätösennuste euroa Tot VS Tot TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/Enn Toisen asteen koulutus Toimintatulot Toimintamenot Osaamisen edistäminen Toimintamenot Elinkeinojen edistäminen Toimintatulot Toimintamenot Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot ovat pakolaisten kotouttamiseen maksettavia laskennallisia korvauksia. Toimintamenot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, koska avustusten maksatussykli eroaa kuukausikohtaisesta budjetista. Tilinpäätösennuste Ydinprosessin menoennuste on 0,4 milj. euroa budjetoitua suurempi, mikä johtuu OKM:n päättämästä 50 opiskelijapaikan lisäyksestä alkaen ja ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien kasvusta. Lokakuun lisätalousarviossa esitetään vastaavaa menojen lisäystä. 8

9 Tuoteryhmäraportti OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN VUSU2012 Toteuma 1-8 Tot % Toisen asteen koulutus VUSU2012 Toteuma 1-8 Tot % Ammatillinen koulutus ,8 Lukiokoulutus ,7 Pakolaisten kotouttava toiminta (laskennallinen korvaus) ,7 Oma tuotanto yhteensä ,4 Tulot ,5 Nettomenot ,5 Osaamisen edistäminen VUSU2012 Toteuma 1-8 Tot % Ammatillinen koulutus ,3 Lukiokoulutus ,7 Oma tuotanto yhteensä ,4 Muut palvelut ,4 Tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen kehittäminen ,1 Oppimisympäristöjen kehittäminen ,6 Kesäyliopistotoiminta ,0 Avustukset ,9 Muu tuotanto yhteensä ,6 Yhteensä ,1 Elinkeinojen edistäminen VUSU2012 Toteuma 1-8 Tot % Työllisyydenhoidon palvelut ,5 Oma tuotanto yhteensä ,5 Elinkeino- ja matkailupalvelut ,0 Maaseutupalvelut ,0 Muut palvelut ,7 Muu tuotanto yhteensä ,7 Yhteensä ,0 Tulot Nettomenot ,0 VUSU2012 Toteuma 1-8 Tot % Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen / OMA ,2 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen / MUU ,6 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen / YHT ,2 Tulot ,5 Nettomenot ,3 9

10 PALVELUSOPIMUSTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA Toisen asteen koulutus Strategiset tavoitteet KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE Osaavan työvoiman saatavuus on turvattu Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja PALVELUSTRATEGIAN TAVOITE Koulutusta on suunnattu kasvavan työvoimakysynnän avainaloille Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on kehitetty erilaisia ammatillisen koulutuksen muotoja (mm. maahanmuuttajat, nuoret) TAVOITETASO ARVIOINTIMITTARI TOTEUMA Nykyistä koulutustarjontaa tarkastellaan kriittisesti ja analysoidaan suhteessa muuttuvaan elinkeinorakenteeseen. Jatketaan vuonna 2010 alkanutta kehittämistyötä. Käynnistetään starttipajatoiminta. Koulutustarjonnan suuntaamisratkaisut. Kehittämistyön tilanne (ja tulokset). Starttipajan käynnistämistilanne ja toiminnan tulokset. Sosiaali- ja terveysalan/lähihoitaja aikuiskoulutustarjontaa lisätään ottamalla sisään yksi ryhmä enemmän elokuussa 2012 järjestämisluvan opiskelijamäärän puitteissa. Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä kasvoi 50 opiskelijapaikalla , ollen nyt Lisäpaikat ohjattiin kone- ja metallialalle sekä liiketalouden alalle. Korjaamo-hankkeen toiminta on jatkunut. Kohderyhmää on lukion osalta laajennettu ja mukaan on otettu kaikki Tampereen kaupungin päivälukiot. SiltaLisä-hankkeessa uutena kehittämiskohteena on kokeiltu mallia, jossa pajakoulun opettaja työskentelee kolme päivää viikossa opetustehtävissä opettaen pajakoululuokan oppilaille perusopetuksen lisäopetuksen mukaisia oppiaineita. Tämän lisäksi pajakoulun opettaja työskentelee kaksi päivää viikossa tehden oppilaanohjauksellista työtä järjestäen pajakoulun oppilaille TET-harjoittelupaikkoja yrityksissä ja tutustumisjaksoja ammatillisessa koulutuksessa sekä avustaen oppilaita yhteishakuun liittyvissä asioissa. Opettajan työnantajina toimivat sekä kaupungin perusopetus että Tampereen ammattiopisto. Toimintamallilla haetaan yhteistyön lisääntymistä perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä. 10 Tampereen ammattiopisto on saanut euroa määrärahan Nuorten starttipajatoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen vuoden 2012 aikana. Starttipajamallinnuksen tavoitteena on etsiä ja kehittää erilaisia ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisykeinoja. Vuoden 2012 tavoitteena on 25 opiskelijan poluttaminen eri osatutkintokokonaisuuksien avulla mm. ammatillisiin perustutkintoopintoihin, työkokeiluihin, työpajoille tai suoraan työllistymiseen. Tiedottaminen ja sidosryhmätoiminta sekä

11 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Koulutuksen kansainvälisyyttä ja työelämälähtöisyyttä on lisätty Kaikille on varmistettu edellytysten mukainen koulutuspaikka Psykososiaalisen opiskelijahuollon resurssien riittävyys on varmistettu Koulutuspaikka on varmistettu peruskoulun päättäneille Koulutuksen työelämälähtöisyyttä on kehitetty Koulutuksen kansainvälisyyttä on kehitetty Koulutuspaikkoja tarjotaan riittävästi toisella asteella Psykososiaalisen opiskelijahuollon resurssit lisääntyvät yhdellä työparilla ja palveluiden välittömän asiakastyön (opiskelijaasiakkaat) osuus kasvaa. Koulutuspaikkoja toisella asteella tarjotaan riittävästi peruskoulun päättäneille. Ennakointitiedon hyödyntämistä kehitetään. Kansainvälisten opiskelija- ja opettajavaihtojen määrä kasvaa toisen asteen koulutuksessa. 11 Koulutuspaikkojen riittävyys, ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkatarjontaan Lisäresursoinnin toteutuminen ja välittömään asiakastyöhön käytetyn ajan osuus Koulutuspaikkojen riittävyys, perusopetuksensa päättäneiden tamperelaisten nuorten sijoittuminen toisen asteen koulutukseen Ennakointitiedon hyödyntämisen tilanne. Kansainvälisten opiskelijaja opettajavaihtojen määrät (trenditieto) verkostoituminen aloitettiin. Projektin toteuttamalle pajatoiminnalle kehiteltiin nimi, TIKAS-paja, ja markkinointimateriaali. Maaliskuun lopulla saatiin tilat (Pirkankatu 37) ja niiden suunnittelu pajatoiminnan tarpeisiin aloitettiin ja tarvittavat kalusteet sekä tekniikka tilattiin. Elokuun loppuun mennessä kahdenkymmenenkolmen (23) nuoren yksilöohjaus oli aloitettu. Ryhmämuotoista ohjausta suunniteltiin ja toimintasuunnitelma laadittiin syyskuulle. Lukio: Ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka 2012: 1, : 1, : 1,04 TAO: Ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka 2012: 2, : 2, : 2,11 Resurssit eivät ole lisääntyneet psyko-sosiaalisessa opiskelijahuollossa, vaikka tarvetta siihen on. Välittömän asiakastyön osuus on riittävällä tasolla ja ennaltaehkäisevään ja muuhun ohjaustyöhön tulee kiinnittää resurssien lisääntyessä huomiota. Raportoidaan myöhemmin Ennakointityö jatkuu suunnitelmien (hyväksytty ennakointiprosessi) mukaisesti TAO-työryhmän linjauksia noudattaen. Yhdistelmätutkintojen/ammatillinen pt ja lukio/yotutkinto -tarjontaa tarkastellaan kriittisesti yhteishaun vetovoimaisuustekijä huomioiden. TAO:sta lähteneet vaihto-opiskelijat: Pitkät (väh. 2 vkoa) opiskelijavaihdot: lv : 133 lv : 125 lv : 89 Lyhyet (alle 2 vkoa) opiskelijavaihdot: lv : 33 lv : 51

12 Vieraskielinen opetus lisääntyy toisen asteen koulutuksessa 12 Vieraskielisen opetuksen määrä toisen asteen koulutuksessa (trenditieto) lv : 9 TAO:sta vaihtoon lähteneet opettajat ja asiantuntijat: Pitkät (väh.5 pvää) vaihdot: lv : 76 lv : 62 lv : 32 Lyhyet (3-4 pvää) vaihdot: lv : 47 lv : 118 lv : 34 TAO:on tulleet opiskelijat ja opettajat/asiantuntijat: Opiskelijavaihdot: lv: : 98 lv : 113 lv : 77 Opettaja-/asiantuntijavaihdot: lv : 123 lv : 74 lv : 69 Lukio: Lukuvuonna toteutumassa seuraavat kurssit (opiskelijamäärät varmistuvat myöhemmin): - saksan kielidiplomiin valmistavaa opetusta 2 kurssia - ilmaisutaidon kurssi, opetuskielinä englanti ja suomi, 16 opiskelijaa (englanninkielinen näytelmän ohjaaja kaikilla tunneilla) - ranskaa 3 kurssia, natiiviopettaja - Global me -kansainvälisyyskurssi - American history in English - IB:n valmentavaa opetusta englanniksi 14,5 kurssia 9 oppiaineessa (kansallisen ops:n mukaisia kursseja) Lukuvuonna : - saksan kielidiplomiin valmistavaa opetusta 1 kurssi, 12 opiskelijaa (syksy) - saksan kielidiplomiin valmistavaa opetusta 1 kurssi, 16 opiskelijaa (kevät) - projektikurssi englanniksi, European Youth Parliament, 9 opiskelijaa - ilmaisutaidon kurssi, opetuskielinä englanti ja suomi, 15 opiskelijaa (englanninkielinen näytelmän ohjaaja kaikilla tunneilla) TAO: Metsäalalla englanninkieliset eräoppaan sekä

13 Tamperelaiset oppilaitokset ovat vetovoimaisia Tamperelaiset oppilaitokset ovat maan vetovoimaisimpia Tampere sijoittuu korkealle hakijatietovertailuissa. Oppimisympäristöhankkeen pilottikohteet etenevät suunnitellusti. Yhteisvalinnan tulokset Oppimisympäristöhankkeen pilottikohteiden toteutustilanne. metsäkoneenkuljettajan ammattitutkintokoulutukset sekä hirsirakentamisen lyhyt kestoinen koulutus. Liiketalouden perustutkinto kokonaan englanninkielisenä alkoi elokuussa: 25 opiskelijaa. Sosiaali- ja terveysalan englanninkielisen koulutuksen suunnittelu on aloitettu. Lukio: Ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka 2012: 1, : 1, : 1,04 TAO: Ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka 2012: 2, : 2, : 2,11 TOP School-hanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti: Sampolan kiinteistössä toimivan uuden moniammatillisen henkilöstön muutoksen hallinnan tuen tuottaja on kilpailutettu ja hankkeelle haetaan Työsuojelurahaston rahoitusta ( ) syksyllä Mikäli rahoitus saadaan, toiminta alkaa tammikuussa Muutoksen hallinnan tuki on tarkoitus skaalata myös Teknilliseen lukioon sekä Treduun. Mikäli rahoitusta ei saada, ei hanketta voida toteuttaa. TTY ja Nokia Oyj:n Student Innovation Lab toteuttavat tamperelaislukioille suunnatun mobiiliohjelmointikurssin syksyllä Sen laajuus on 2 lukion kurssia ja siihen sisältyy innovointi-leiripäivä. Learning Bridge- pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto on saanut Tekes-rahoituksen ja toiminta alkaa syksyllä Hanketta hallinnoi Tredea Oy ja sen veturina toimii Opinpaja Oy. Uuden Tehtaan Demolan ja Protomon kanssa aloitettu yhteistyö jatkuu: kaksi monitieteistä opiskelijaryhmää tuottavat Tampereen kaupungille oppimisympäristöjä rikastavaa sisältöä; toinen energiakasvatukseen ja toinen opetussuunnitelmiin perustuvaa videopankkia opettajien opetuksen monipuolistamiseksi. Molemmat opiskelijaryhmät tähtäävät liiketoiminnan aloittamiseen. Aktiiviset oppimisen tilat - konsortiohanke etenee suunnitelman mukaisesti. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto PAOK on käynnistynyt

14 Muut laadulliset ja vaikuttavuustavoitteet VAIKUTTAVUUSTAVOITE TOIMENPITEET TAVOITETASO ARVIOINTIMITTARI TOTEUMA Koulutus on tuloksellista ja Tutkinnon suorittamista vaikuttavaa edistetään ja tuetaan Tutkinnon suorittaa määräajassa - lukio-opiskelijoista 95 % - ammatillisen koulutuksen perustutkinto-opiskelijoista (nuorten koulutus) 70% Tutkinnon määräajassa suorittaneiden opiskelijoiden määrä Lukio: Kevään 2012 ylioppilaista oli tutkinnon 3 vuodessa suorittanut 87,5 %. Lukuvuonna jatkaa opintoja yli neljän vuoden 7 opiskelijaa. Yleislukiolaisista yo-tutkinnon suoritti 3 vuodessa 87,9 % (586) 4 vuodessa 8,1 % (54) (hylätty 27 eli 4 %) Erityislinjalaisista (painotettu ops) yo-tutkinnon suoritti 3 vuodessa 70,5 % (93) 4 vuodessa 29,5 % (39) Tutkinto tuottaa työnantajille osaavaa työvoimaa Tutkinto antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin Opiskelijoiden sitoutumista opintoihin tuetaan Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista työllistyy koulutuksen jälkeen 55 % (seuranta 2 vuotta valmistumisen jälkeen) Tutkinnon suorittaneista jatkaa jatko-opintoihin - lukio-opiskelijoista 55 % - ammatillisen tutkinnon suorittaneista 25% (seuranta 2 vuotta valmistumisen jälkeen) Lukiokoulutus: Ilman erityistä syytä eronneiden määrä pysyy alle 3 %:ssa. Ammatillinen koulutus: Ilman erityistä syytä eronneiden määrä laskee, tavoite 2012: alle 4,5 % Kaikille keskeyttäneille opiskelijoille tehdään jatkosuunnitelma Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistyminen Toisen asteen koulutuksen jälkeinen jatko-opintoihin sijoittuminen (% tutkinnon suorittaneista) Ilman erityistä syytä eronneiden lukumäärä / opiskelijamäärä Ilman erityistä syytä eronneiden lukumäärä / opiskelijamäärä Tehtyjen jatkosuunnitelmien määrä / keskeyttäneet opiskelijat TAO: 55,2% Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista: 47,6 % (vuosina valmistuneiden työllistyminen vuoden 2010 lopussa, Tilastokeskus) Lukio: Yo-tutkinnon suorittaneista sijoittunut korkeakouluopintoihin vuosi valmistumisen jälkeen 55 % (yo 2008, sij. 2009) ja kaksi vuotta valmistumisen jälkeen 70 % (yo 2007, sij. 2009) Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista: 25 (3 %) Lukuvuonna ilman erityistä syytä (negatiiviset syyt) lukiosta eronneita oli 16, mikä on noin 0,5 % lukion koko opiskelijamäärästä (16/3168). Lukuvuonna ilman erityistä syytä (negatiiviset syyt) lukiosta erosi 39 eli noin 1,2 % opiskelijamäärästä. 5,2 % (195/3765) 1-8/2011: 4,7 % (169/3624) keskeyttämisen taustalla negatiivinen eron syy TAO: 96 % (187/195), keskeyttämisen taustalla negatiivinen eron syy 14

15 LAATUTAVOITE TOIMENPITEET TAVOITETASO ARVIOINTIMITTARI TOTEUMA Opetuksesta vastaa pätevä ja Opiskelijoille tarjotaan korkeaa motivoitunut henkilöstö opetuksen ja ohjauksen laatua Koulutuksen työelämälähtöisyyttä kehitetään Henkilöstön kehittymistä tuetaan aktiivisesti Toisen asteen koulutuksen työelämäyhteyksiä parannetaan Lehtorin viroissa tai vakinaisena tuntiopettajana - vähintään 90 % (lukio)- vähintään 80 % (TAO) Lukio: Mahdollisimman moni opettaja osallistuu täydennyskoulutukseen pakollisen VESO-koulutuksen lisäksi TAO: täydennyskoulutuksen osuus henkilöstömenoista vähintään 3 % Lukion opettajien työelämäyhteyksien kehittämistä jatketaan. Vuositavoitteena 20 lukioopettajaa työelämäjaksolla. Lehtorin viroissa tai vakinaisena tuntiopettajana / opettajakunta Lukio: - Täydennyskoulutuspäivien määrä / opettajamäärä - Täydennyskoulutuksessa olleiden henkilöiden määrä/henkilöstön määrä TAO: täydennyskoulutuksen %- osuus henkilöstömenoista Työelämäjaksoon osallistuneiden opettajien lukumäärä Lukio: 88 % = 203/231 ( ) 90 % =218/243 ( ) TAO: 64,2 % = 256/399 ( ) 60,3 % = 256/424 ( ) 62,1 % = 256/412 ( ) 64,3 % = 256/398 ( ) Lukio: täydennyskoulutuspäivä 145 / 86 opettajaa (tammikuu-elokuu 2012) täydennyskoulutuksessa olleita 86 / 243 opettajaa TAO: 0,6 % ( / ) Lukio: Ei työelämäjaksoon osallistuneita. Opettajat työelämään -projektiin liittyen 18 opettajaa ilmoittautunut työelämäjaksolle. TAO: 4 ammatillista opettajaa Koulutuksen kansainvälisyyttä kehitetään Koulutustarjonta on laajaa, korkeatasoista ja monipuolista Opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia parannetaan Lukio-opiskelijoiden opintotarjontaa laajennetaan Ammatillisessa koulutuksessa kansainvälinen opiskelijavaihto lisääntyy, kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuu 110 opiskelijaa (2010 ollut n. 100) Lukiolaisille tarjotaan ammatillisen koulutuksen järjestämänä yleisiä ja työelämän valmiuksia edistäviä kursseja (mm. työturvallisuus, tulityö, elintarvikehygienia, catering, ensiapu 1, ATK- Kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuneiden opiskelijoiden määrä Ammatillisen koulutuksen kanssa sovitun opetuksen määrä ja siihen osallistuneiden opiskelijoiden määrä TAO:sta lähteneet vaihto-opiskelijat: Pitkät (väh. 2 vkoa) opiskelijavaihdot: 2012: : : 99 Lyhyet (alle 2 vkoa) opiskelijavaihdot: 2012: : : 4 TAOn kanssa toteutettu kaksi kurssia, ensiapukurssi ja elintarvikehygienian kurssi. 15

16 Koulutuksen seudullista yhteistyötä kehitetään opetustarjonnassa Toisen vieraan kielen valitsemista edistetään Pitkän matematiikan valitsemista edistetään Opiskelijoiden opintosisältöä monipuolistetaan ajokorttiop.) Yli 55 % lukioon tulevista valitsee toisen vieraan kielen Toisen vieraan kielen oppimäärän suorittaa loppuun vähintään 40 % lukiolaisista Yli 55 % lukioon tulevista valitsee pitkän matematiikan Pitkän matematiikan oppimäärän suorittaa loppuun vähintään 40 % lukiolaisista Seudullisella verkkokurssitarjottimella on vähintään 100 kurssia, ja sieltä opintoja suorittaneita lukioopiskelijoita on vähintään 500 Opiskelija suorittaa jonkin opintojakson korkeakoulussa: - lukio: 50 opiskelijaa - TAO: 40 opiskelijaa Toisen vieraan kielen valitsevien osuus lukioon tulevista opiskelijoista Toisen vieraan kielen oppimäärän suorittaneiden osuus lukion päättävistä Pitkän matematiikan valitsevien osuus lukioon tulevista opiskelijoista Pitkän matematiikan oppimäärän suorittaneiden osuus lukion päättävistä (3 v. opiskelleet) - Seudullisen verkkokurssitarjottimen kurssien määrä - Seudulliselta verkkokurssitarjottimelta opintoja suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä lukuvuonna Korkeakouluissa jonkin opintojakson suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä 50,2 % (479/955) 34,2 % (vähintään 5 kurssia suorittaneita, 268/783) Lv on pitkän matematiikan aloittanut 62 % lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Pitkän matematiikan oppimäärän suorittaa loppuun lv noin 40 % lukion 3. vuoden opiskelijoista (pitkän matematiikan aloittaneista noin 59%) Lukuvuonna maakunnallisella verkkokurssitarjottimella toteutui 59 ammatillisen koulutuksen kurssia ja 67 lukiokurssia, yhteensä 126 kurssia. Kursseja suorittaneita kaupungin lukioiden opiskelijoita yhteensä 365 (ammatillisia kursseja 167, lukiokursseja 198). Verkkokursseille ilmoittautui yhteensä 608 kaupungin lukiolaista (amm. 275, lukio 333). Elokuussa 2012 tarjottimella on yhteensä 102 verkkokurssia lukuvuodelle (amm. 40, lukio 62). Raportoidaan vuoden lopussa. TAO: 3 opiskelijaa 16

17 Määrälliset tavoitteet Lukiokoulutus Aloituspaikkatavoitteet Tavoite Toteuma 1-8/ Päivälukiot Aikuislukio, lukion oppimäärä Aikuislukio, aineopiskelijat (ei yhdistelmätutkinto) Ammatillista tutkintoa ja lukion oppimäärää suorittavat, TAO Ammatillista tutkintoa ja lukion oppimäärää suorittavat, muu amm. koulutus Tutkinto- ja suoritustavoitteet: ylioppilastutkintoja Päivälukiot Aikuislukio, aikuisopiskelijat Aikuislukio, ammattilukiolaiset/ TAO Aikuislukio, ammattilukiolaiset/ muut Muut tavoitteet: IB-linjan aloittavien opiskelijoiden määrä Tampereen ammattiopisto Opiskelijamäärät Toteuma 2010 Toteuma Tavoite 2012 Toteuma 1-4/2012 # Metsä ja liikenne Luonnonvara- ja ympäristöala Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikka Tekniikan ja liikenteen ala Kulttuuriala Ammattistartti Palvelut ja liiketalous Luonnontieteiden ala Yht.kuntatiet.liiketalous ja hallinto Toteuma 1-8/2012 ##

18 Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali- ja terveys Sosiaali- ja terveys ja liikunta-ala Aikuiskoulutus Luonnonvara- ja ympäristöala Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali- ja terveys ja liikunta-ala Yht.kuntatiet.liiketalous ja hallinto Luonnontieteiden ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Maahanmuuttajakoulutus Sosiaali- ja terveys ja liikunta-ala YHTEENSÄ *** Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus (opiskelijatyövuodet) 244, , Opiskelijamäärätavoitteet eri koulutusmuodoissa Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa (koulutustehtävä) 4446 (4240) 4516 (4290) 4290 (4290) 4206 (4290) 4734 (4340) 20AMA 10.-lk 1 ryhmä Muut tavoitteet: Opintojen jälkeen töihin tai jatko-opintoihin sijoittuneet (varusmies- ja siviilipalvelu rinnastetaan työhön) 92,3 % 75,4 % 90,0 % 75,0 % * 80,2 %** # Tilanne laskentapäivänä ## Tilanne , ProCapita * tutkinnon suorittaneen sijoittuminen vuoden 2009 lopulla, Tilastokeskus. ** tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen vuoden 2010 lopulla, Tilastokeskus. *** alkaen opiskelijamäärä on

19 Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset ja vaikuttavuustavoitteet PALVELU Visit matkailijoiden houkuttelu TAVOITE / HALUTTU VAIKUTUS Matkailupalveluilla tuetaan seudun elämystalouden vahvistumista TAVOITETASO 2012 ARVIOINTIMITTARI TOTEUMA Seudun matkailutulo on kasvanut Seudun matkailutulon kehitys Seuraava matkailun tulo- ja työllisyysselvitys valmistuu vuoden 2013 aikana. Matkailuneuvonta ja tiedotus Matkailuneuvonnan asiakkaat saavat tasokasta neuvontapalvelua Matkailuneuvonnan viiden tähden luokitus säilytetään ja palvelujen saatavuutta parannetaan (rautatieaseman neuvontapisteen lisäksi neuvontaa tarjotaan Ryanairbusseissa ja sesonkiaikoina Tampereen keskustassa) Tähtiluokitus ja palvelujen saatavuuden kehittyminen Viiden tähden toimiston lisäksi neuvontaa ovat antaneet siisteysagentit läpi kesän sekä Tampere-osasto koko Asuntomessujen ajan. Lisäksi Hämeenlinnan Elomessuilla tarjottiin Tampere-infoa. Sähköistä neuvontaa on tehostettu Visit Tampere -portaalin Kysy&Vastaa-palstalla. Matkailukohteiden, konferenssien ja kärkitapahtuminen kävijämäärät ovat lisääntyneet Neuvonnassa panostetaan seudun matkailuyritysten tuotteiden käytön lisääntymiseen Matkailukohteiden, konferenssien ja kärkitapahtuminen kävijämäärien kehittyminen Särkänniemessä oli tammi-elokuussa n kävijää (1-8/2011: n ) ja Särkänniemi kertoo ulkomaisten asiakkaiden määrän kasvaneen (ei tilastoitua tietoa). Vapriikissa kävijöitä oli Tampereen Teatterikesä houkutti kävijää (2011: ) ja Asuntomessuilla kävijöitä oli (2011 Kokkolassa ). Tammerfest keräsi kävijää (ei muutosta v:sta 2011). Matkailun kehittäminen Elämystalouden kehittymistä on vahvistettu Tredea osallistuu Tampereen ja Pirkanmaan elämystalousstrategian päivittämiseen vuosille Osallistuminen päivitystyöhön Pirkanmaan elämystalouden strategian ensimmäinen luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella yrityksissä ja kunnissa. Elämystalousstrategia valmistuu kesään 2013 mennessä. Kohdennettu markkinointi Invest investointien houkuttelu Kohdennetulla markkinoinnilla tavoitetaan matkailijoita suoralehtokohteista ja Venäjältä Matkailijoiden määrä suoralentokohteista ja Venäjältä kasvaa Ulkomaisten matkailijoiden määrän kehitys (lentotiedot, majoitustilastot) Tammi-heinäkuussa kansainvälisiä lentomatkustajia oli (-13,4 %) ja tammi-kesäkuussa kansainvälisiä majoittujia (+0,8 %), joista venäläisten osuus kasvanut 19 %. Investointien houkuttelu ja sijoittumispalvelu Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on vaikutettu Kaupunkiseudulle on sijoittunut 20 uutta yritystä, joista 10 Muualta sijoittuneiden yritysten määrä 19 Sijoittumispalveluilla on autettu n. 40 erikokoista yritystä, joista osan kanssa neuvottelut jatkuvat.

20 yritysten perustamiseen, kasvuun, sijoittumiseen sekä investointien määrään ulkomaisia Sijoittumisia ajanjaksolla on kolme: Kaavin Kivi Oy, Alula Energy Oy ja Viima Inn Ltd. Seutukunnalle on järjestetty 13 ICT-klusterin kansainvälistä vierailua (7 eri yritystä). Mobiilialan päätapahtumaan osallistuminen (Mobile World Congress). Neuvontapalvelua Venäjän markkinoista kiinnostuneille yrityksille (12 konsultointi-tapaamista). Kumppaneiden etsintää Pietarista yrityksillemme ja yhteyksiä venäläisyrityksille Suomesta ( 9 yritystä). Yrittäjä- ja sidosryhmävierailuita Pietarissa viisi. T&K-investoinnit seudulle ovat kasvaneet Yritysten t&k-investointien määrä Investointien ja rahoituksen määrät raportoidaan kerran vuodessa Ulkomaisen t&k-rahoituksen määrä Klusterikohtaisen houkuttelumallin kehittäminen Vuoden 2012 aikana rakennetaan klusterikohtainen houkuttelumalli kehittäjätahojen yhteistyön hyödyntämiseksi Kehitystyön tilanne ICT-markkinointimateriaali on valmis. Seutukunnan klustereista luodaan yhteiset materiaalit Hermian ja Finnmedin kanssa. Hermia tekee älykkäistä koneista materiaalin ensimmäisenä. Live - osaajien houkuttelu Osaavan työvoiman saatavuutta on edistetty Yrityksille sopivan työvoiman saatavuutta on edistetty Yritysten tarpeisiin sopivan työvoiman saatavuus (Yritysbarometri) Työvoiman saatavuus vaihtelee aloittain, hoiva- ja palvelualoilla sekä kaupallisilla aloilla on työvoimapulaa. ICT-alalla työvoimaa on saatavilla. (Pirkanmaan työllisyyskatsaus 7/2012) ELY-keskuksen kanssa on järjestetty kaksi Recruit-tapahtumaa ICT-alalle. Seuraava on syksyllä. Haussa.fi verkkopalvelu, jossa tietoalan avoimet työpaikat näkyvät, on tulossa. Työperusteisen maahanmuuton edistäminen Työperusteista maahanmuuttoa on edistetty Työperusteisen maahanmuuton edistämistoimenpiteiden toteuttaminen Työvoiman maahanmuuttoa edistävien hankkeiden kansallinen yhteistyö espanjalaisten sairaanhoitajien rekrytoimisessa Suomeen käynnistyi. Työnantajamarkkinointi ja valmistelevat toimenpiteet aloitettiin Pirkanmaalla. Kolme suomen kielen kurssia toteutettiin Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikön asiakkaille (32 20

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot