OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012"

Transkriptio

1 LIITE OSELA TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

2 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin tehtävänä on vastata osaamis- ja elinkeinopalvelujen tilaamisen valmistelusta ja suunnittelusta, tilaamiseen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista sekä osaamis- ja elinkeinolautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja viranomaistoiminnan järjestämisestä. Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin palvelukokonaisuudet ovat toisen asteen koulutus (ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus), osaamisen edistäminen ja elinkeinojen edistäminen. STRATEGIARAPORTOINTI TAMMI-ELOKUU 2012 Tilaajan ydinprosessien toteutumat Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen vastuukortit Vuositavoite 2012 ja mittarit Vuosittain seurattava mittari Työttömyyden määrä, rakenne ja kunnan osuus työmarkkinatuesta Sitova tavoitetaso 2012 Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on parantunut Toteutuma ja pormestarin arvio toteutumasta Työttömyysaste, % Työttömät, yhteensä, hlöä Tammikuu 2012 Maaliskuu 2012 Kesäkuu 2012 Elokuu 2012 Elokuu ,7 12,0 13,3 13,3 12, Alle 25-vuotiaat työttömät, hlöä Yli vuoden työttömänä olleet, hlöä Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneet, hlöä Kunnan osuus työmarkkinatuesta, kumulatiivinen, euroa Kokonaistyöttömyys kääntyi kasvuun vuoden takaiseen verrattuna. Tampereen työttömyystilanne on yhä heikompi kuin maassa keskimäärin, mutta tilanne on heikentynyt myös muualla Suomessa. Alle 25-vuotiaita on työttömänä huolestuttavan paljon. Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneiden määrä hieman kasvanut. Kunnan työmarkkinatukikustannusten selvä nousu (8/2011-8/2012) aiheutuu pääosin tuen korotuksesta alkaen. Kaupungin työllisyydenhoidon palvelut kohdistettiin työttömyystilannetta vastaavasti erityisesti nuoriin ja pitkään työttömänä olleisiin. Työllisyydenhoidon palveluyksikön (TYPA) useiden palvelujen vaikuttavuus nousi sopimusseurannan mukaan edellisvuoden vastaavasta 2

3 ajankohdasta. Vuosittain seurattava mittari Työllisyydenhoidon palvelujen kohdentuminen erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin Sitova tavoitetaso 2012 Työllisyydenhoidon palveluja on kohdennettu erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille Vuosittain seurattava mittari 1. Alkavien yritysten ja kasvuyritysten määrät kaupunkiseudulla ja 2. Ulkomaisten yritysten ja ulkomaisten investointien määrä kaupunkiseudulla Sitova tavoitetaso 2011 Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on edistetty yritysten perustamista, kasvua, sijoittumista sekä investointien määrää Vuosittain seurattava mittari Kansainvälisten lentoyhteyksien määrä Sitova tavoitetaso 2011 Seudun kansainväliset lentoyhteydet ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna Pormestarin arvio: Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kaupungin työllisyydenhoidon toimet kohdennettiin erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan tilaamien palvelujen pääasialliset kohderyhmätavoitteet ovat nuorten työttömyyden vähentäminen (syrjäytymisen ehkäisy) ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisy (katkaistaan siirtymää yli 500-päiväiseen työttömyyteen). Keskeisiä palveluryhmiä ovat avoimille työmarkkinoille valmentavat palvelut ja koulutukseen valmentavat palvelut. Esimerkiksi Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kaikista asiakkaista 52 prosenttia oli heinäkuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä tai heihin rinnastettavia ja uusista asiakkaista 55 prosenttia oli saanut työttömyyden perusteella työttömyysturvaa yli 500 päivää (vastaavana ajankohtana 2011: 58 prosenttia ja 57 prosenttia). Nuorten verkostotyöpaja -projektissa ja Kestävät koulutus- ja uravalinnat -projektissa aloitti alkuvuoden aikana yhteensä 210 uutta nuorta asiakasta (1-8/2011: 230). Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan tilaamien palvelujen pääasialliset kohderyhmätavoitteet ovat syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden tai sinne siirtymävaarassa olevien henkilöiden integroiminen yhteiskuntaan. Keskeisiä palveluryhmiä ovat sosiaalisen kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon palvelut, laitoshoidon teknisen yksikön työllistämistoiminta, Nuorten Startti -hanke sekä Työvalmennussäätiö Syke. Esimerkiksi Tampereen työtoiminnan lähes 630 asiakkaasta 42 prosenttia oli alle 30-vuotiaita ja 38 prosenttia oli saanut yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea (1-8/2011: asiakkaita noin 460, joista 47 prosenttia alle 30-vuotiaita ja 37 prosenttia saanut yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea). Kaupungin sosiaalinen yritys Tampereen Sarka Oy on työllistänyt määräaikaisiin avustaviin työtehtäviin 36 pitkäaikaistyötöntä työntekijää. Kahdeksalle työntekijälle on järjestetty työn ohessa koulutusta (lähiavustajan TOPPIS) työnsaantivalmiuksien parantamiseksi. Kaksi työntekijää on siirtynyt kaupungille määräaikaiseen työsuhteeseen. Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Neuvontapalvelu Ensimetrin kautta perustettiin 521 uutta yritystä Tampereen kaupunkiseudulle (1-8/2011: 469). Näistä kasvuyrityksiä oli 34. Osuuskuntia perustettiin 8 (1-8/2011: 11). Viestinvaihto-hankkeessa tehtiin 21 omistajanvaihdosta ja yrityskummit auttoivat 148 yritystä (1-8/2011: 17 ja 119). Yritysten sijoittumisneuvontaa annettiin 40 yritykselle, joista kahdeksan oli ulkomaisia. Yritysten sijoittumisia (kotimaisia) tammi-elokuun 2012 aikana on tapahtunut kolme. Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Kesäkaudella 2012 Tampereelta ulkomaille oli yhteensä 15 lentoreittiä, mikä on saman verran kuin kesällä Kohteina olivat Tukholma ja Kööpenhamina (Blue1), Riika (Air Baltic), Alicante, Bremen, Budapest, Edinburgh, Frankfurt /Hahn, Kaunas, Lontoo/Stansted, Malaga, Milano/Bergamo, Palma de Mallorca, Rooma/Ciampino ja Trapani (Ryanair). Lentoja oli viikossa 97. Kansainvälisiä lentomatkustajia oli tammi-heinäkuussa 2012 yhteensä (muutos tammi-heinäkuusta ,4 %). Tampere-Pirkkalan lentoaseman terminaali 2:n osalta on päätetty luopua uudisrakentamisesta ja sen sijaan laajentaa nykyistä lentoasemaa. Terminaalin laajentamisella saavutetaan nopeasti tarvittava kapasiteetin lisäys. Kaupunki on käynyt neuvotteluja eri lentoyhtiöiden kanssa uusien 3

4 operaattoreiden ja uusien reittien saamiseksi Tampereelle. Ryanairin kanssa on tehty aiesopimus, jonka mukaan heidän reittiensä ja matkustajiensa määrää pyritään nostamaan prosenttia vuosittain yhteisin toimenpitein. Nämä toimenpiteet ovat lähinnä markkinointia ja yhdessä tehtävää reittisuunnittelua. Tredea on markkinoinut Tamperetta lento- ja matkailukohteena kansainvälisillä messuilla ja lehdistö- ja matkanjärjestäjävierailuilla sekä ollut mukana Tampereen kauppakamarin Lento advisory board -työryhmässä, joka pyrkii vaikuttamaan lentoyhteyksien paranemiseen. Vuosittain seurattava mittari 1. Oppimisympäristöhankkeen pilottikohteiden toteutustilanne ja 2. Sijoittuminen oppilaitosten hakijamäärätilastoissa Sitova tavoitetaso 2011 Oppilaitosten vetovoimaisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuvan oppimisympäristöjen kehittämishankkeen toimenpiteillä Pormestarin arvio: Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. TOP School -hanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti: Sampolan kiinteistössä toimivan uuden moniammatillisen henkilöstön muutoksenhallinnan tuen tuottaja on kilpailutettu ja hankkeelle haetaan Työsuojelurahaston rahoitusta syksyllä Mikäli rahoitus saadaan, toiminta alkaa tammikuussa Muutoksenhallinnan tukea on tarkoitus käyttää myös Teknillisessä lukiossa ja Tampereen seudun ammattiopistossa. Tampereen teknillinen yliopisto ja Nokia Oyj:n Student Innovation Lab toteuttavat Teknilliselle lukiolle ja muille tamperelaislukioille suunnatun mobiiliohjelmointikurssin syksyllä Learning Bridge -pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto on saanut Tekes-rahoituksen ja toiminta alkaa syksyllä Hanketta hallinnoi Tredea Oy ja sen veturina toimii Opinpaja Oy. Uuden Tehtaan Demolan ja Protomon kanssa aloitettu yhteistyö jatkuu: kaksi monitieteistä opiskelijaryhmää tuottavat Tampereen kaupungille oppimisympäristöjä rikastavaa sisältöä (energiakasvatus sekä opetussuunnitelmiin perustuva videopankki opettajien käyttöön opetuksen monipuolistamiseksi). Molemmat opiskelijaryhmät tähtäävät liiketoiminnan aloittamiseen. Aktiiviset oppimisen tilat -konsortiohanke etenee suunnitelman mukaisesti. Tampereen ammattiopisto (TAO) on säilyttänyt vetovoimaisuutensa, kun sitä mitataan ensisijaisten hakijoiden määrällä aloituspaikkaa kohden. TAO:n ensisijaisten hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden kevään 2012 yhteishaussa oli 2,11 (2011: 2,13). Verrattaessa TAO:n vetovoimaisuutta Espoon, Jyväskylän, Oulun, Turun ja Vantaan alueilla toimiviin ammattiopistoihin, TAO:ssa on Oulun seudun ammattiopiston jälkeen (2012: 2,19; 2011: 2,17) toiseksi eniten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden. Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka kevään 2012 yhteishaussa oli 1,27 (vuosi 2011: 1,31). Tampereen kaupungin lukioihin oli keväällä ,06 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden (2011: 1,08). Tampere sai jaetun kolmannen sijan verrattaessa keskenään kaupungin ylläpitämiä lukioita yllä mainituissa kuudessa kaupungissa. Eniten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden vuonna 2012 oli Turussa (1,21). Vuonna 2011 Tampereen sijoitus vertailussa oli neljäs. Vuosittain seurattava mittari Toimenpiteet korkeakoulujen strategisten muutosten edistämisessä Sitova tavoitetaso 2011 Toisen asteen koulutuksen seudullista yhteistyötä on kehitetty kokoamisselvityksen pohjalta Pormestarin arvio: Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. Sopimus ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta on hyväksytty 12 kunnassa elokuun 2012 loppuun mennessä. Yksi kunta tekee päätöksen syyskuussa. Hakemus Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestämislupien siirrosta Tampereen kaupungille on jätetty opetus- ja kulttuuriministeriöön. Uuden oppilaitoksen organisaatio on päätetty ja johto rekrytoitu. Kaupunki on tukenut luokanopettajakoulutuksen siirtämistä Tampereelle vuokraamalla Nekalan koulun yliopiston luokanopettajakoulutuksen harjoittelukouluksi. Raportti Kaupin kampuksen kehittämissuunnitelmista on valmistunut ja luovutetaan pormestarille syyskuussa Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. 4

5 Muut strategiakortit Vuositavoite 2011 ja mittarit Vuosittain seurattava mittari Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Sitova tavoitetaso Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Vuosittain seurattava mittari Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Sitova tavoitetaso 2011 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Toteutuma ja pormestarin arvio toteutumasta Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Hyvinvointineuvolan "Psykososiaalinen vanhemmuuden tuki ja palveluohjaus erityistilanteissa" -hankkeessa tarjotaan lyhytkestoista intensiivistä tukea vauvaa odottaville tai 0-2 -vuotiaiden perheille terveydenhoitajan kotikäynteinä. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen "Palveluohjaus ja vanhemmuuden tukeminen" -hanke on suunnitellut syksyllä toteutuvan vauvaperheryhmän vauvaperheille. OSMOhankkeessa (Osaamisverkostoista monimuotoinen tuki lasten ja nuorten arkeen) kehitetään ja mallinnetaan monisektoraalista palvelukokonaisuutta ja verkostoyhteistyötä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Osana hanketta toteutetaan ADHD-valmennusta lapsille ja nuorille. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Työttömänä 500 päivää olleille tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa osana sosiaalista kuntoutusta. Työttömien terveystarkastuksia jatketaan edelleen ja niiden toteutuminen on tilauksen mukainen. Tarkastukset jatkuvat yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Terveysnysse aloittaa toimintansa ja tarjoaa elintapaneuvontaa sekä palveluohjausta terveydenhuollon ja sosiaalityön menetelmin. Palvelu kohdentuu työelämän ulkopuolella oleville ja pyrkii lisäämään asukkaiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnistaan. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Yksilöllisen fysioterapian (kuntosaliharjoittelu) palveluseteli ohjatussa ryhmässä otettiin käyttöön. Geripoli-hanke on päättynyt ja sen toiminta on vakiinnutettu osaksi sopimusohjausta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tampereen ammattiopiston nuorten starttipajatoiminta (TIKAS-paja) on käynnistynyt. Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisykeinoja ja poluttaa nuoria osatutkintokokonaisuuksien avulla eteenpäin opintoihin ja työhön. Ryhmämuotoisessa ohjauksessa on 25 nuorta. Yksilöohjausta on saanut kuusi nuorta. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut on kehittänyt ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita ikäihmisille (kuva-arkiston Muistelusalkut ja kirjaston Muistelukassit). Kirjastopalvelut tarjosi presidentinvaalien aikaan mahdollisuuden äänestämiseen ja influenssarokotuksia on jaettu kiertävässä Netti-Nyssessä. Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Asiakaslähtöisiä palveluja kehitetään Ikäkaari-mallin sekä sairaalatoiminnan ja ikäihmisten asumispalvelujen kehittämishankkeissa. Tavoitteena on tunnistaa organisaatiorajat ylittäviä asiakkuuksia, rakentaa sujuvammat asukkaan tarpeista lähtevät palveluprosessit sekä parantaa hoitoketjun toimivuutta. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rakentamisen ja asumisen energianeuvontapalvelu (Rane) on käynnistetty. Neuvonta on asiakkaille ilmaista, asiantuntevaa, ajantasaista ja puolueetonta. Joukkoliikenteen palvelupisteessä on matkakorttien vaihdon aiheuttaman kävijämäärän lisäyksen takia ollut jonoja. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten terveyspalvelut on osallistunut olemassa olevien alueellisten hoitoketjujen päivittämiseen ja jalkauttamiseen (allergia ja astma) ja uusien hoitoketjujen laatimiseen (nuorten depressio). Perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö ja TAYS:n lastenpsykiatrian klinikka ovat jatkaneet yhteistyötään sekä toimivan lastensuojelu-lastenspykiatria -polun rakentamiseksi päivystys- ja kriisitilanteisiin että hyvin palvelevien hoitopolkujen varmistamiseksi tiukassa resurssitilanteessa. Nepsy-nuorten palveluketjua on kehitetty edelleen yhteistyössä perustason, Osmo-hankkeen sekä Tays:n nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Palvelusetelin käyttöönotto 5

6 mahdollistaa asiakaslähtöisen hoitoon pääsyn ja parantaa hoitoketjun sujuvuutta. Vuoden loppuun mennessä rakennetaan terveyden edistämisen www-sivusto, joka sisältää tietoa kunnan, järjestöjen ja jatkossa myös yksityisen sektorin tarjoamista terveyden edistämisen palveluista. Palvelukoneen tilausta valmistellaan parhaillaan. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Geripoli-toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Oman tuotannon kotihoidon tilausta lisättiin, jotta pystytään vastaamaan merkittävästi kasvaneeseen asiakasmäärään ja rajoitetaan ulkoa ostettavan tilapäisen kotihoidon tarvetta. Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisättiin siten, että niitä oli elokuussa 80 enemmän kuin tammikuussa. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Toisen asteen koulutus kehittää nivelvaiheen yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Työllisyydenhoidosta on laadittu kehittämisesitys ja käynnissä on kokonaisvaltainen kehittämistyö, jonka yhtenä tavoitteena on edistää asiakkaan siirtymistä palvelusta toiseen (sosiaali- ja työllisyydenhoidon palvelut) ja edelleen työmarkkinoille tai koulutukseen. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Tammi-elokuun 2012 aikana ei ole toteutunut tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä. Vuosittain seurattava mittari Palveluverkon kehittämistoimenpiteet Sitova tavoitetaso 2011 Tehtyjä oppilaitosverkkopäätöksiä on toteutettu (TO) Vuosittain seurattava mittari Uudet sähköiset palvelut Sitova tavoitetaso 2011 Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Kaarilan ja Tammerkosken lukioiden tilat siirtyivät perusopetuksen käyttöön ja Klassillisen koulun tilat lukion käyttöön Nekalan koulusta luovuttiin Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tammerkosken ja Kaarilan lukiot yhdistyivät uudeksi Tammerkosken lukioksi. Lukio aloitti toimintansa Sampolan kiinteistössä elokuussa Tampereen ammattiopiston kampusalueelle sijoittuvan Tampereen teknillisen lukion kiinteistön suunnittelua on jatkettu ja kiinteistö valmistuu kesään 2014 mennessä. Tampereen klassillisen lukion käyttöön tulevien tilojen muutos- ja laajennustöiden suunnittelu on käynnissä. Klassillinen lukio saa perusopetukselta vapautuvat tilat käyttöönsä vaiheittain niin, että pääosa tiloista on sen käytössä syksystä 2013 alkaen. Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Kohti kumppanuutta - Lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut -hanke päättyi Loppuvuoden 2012 aikana valmistaudutaan hankkeessa tuotettujen palvelujen asteittaiseen käyttöönottoon. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Sähköinen lääkemääräys, e- resepti, otettiin käyttöön Tampereella huhtikuussa. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen Reseptikeskustietokantaan, minkä jälkeen potilas voi hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekki näkee asiakkaalle määrätyt lääkkeet Reseptikeskuksesta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Tampere Senior -hanke on luonut aktiivisen tiedotus- ja osallistumisprofiilin Facebookiin. Verkkosivuilta löytyvä palvelusetelilaskuri on uusittu. Palveluseteliportaalia kehitetään yhteistyössä suurten kaupunkien kanssa. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Elinkeino- ja matkailupalveluiden VILI-verkkopalvelukokonaisuus on valmis ja avattu (www.tampereallbright.fi). Seutubrändin All Bright -facebooksivusto toimii aktiivisena toimijoiden viestikanavana. Matkailuosion (FI, ENG, RU) visuaalisuutta, toiminnallisuutta ja sisältöä on kehitetty matkailijoita ja yrityksiä paremmin palvelevaksi. Sosiaaliseen mediaan on panostettu ja lisäksi on muun muassa avattu Vkontakte-sivusto venäläisille kuluttajille. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Lapsille otettiin käyttöön kirjastopalveluissa sähköinen pelillinen mediakasvatusmateriaali, jota voi hyödyntää esimerkiksi koulujen mediakasvatuksessa. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Tampereen joukkoliikenne avasi sivuston facebookiin. Palvelun avulla pystytään jakamaan tietoa ja keskustelemaan entistä monipuolisemmin palveluista. Matkakorttien nettilataus on otettu käyttöön. 6

7 Vuosittain seurattava mittari Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen kehittämis- ja laajentamistoimenpiteet Sitova tavoitetaso 2011 Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Pakolaisten kotouttamisen tukemiseksi eteläisellä sosiaaliasemalla on vuoden alusta työskennellyt sosiaaliohjaaja, joka on tehnyt ennaltaehkäisevää työtä maahanmuuttajaperheiden kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Maahanmuuttajille tarjotaan kulttuuriset erityistarpeet huomioon ottavia terveystarkastuksia. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Kotoutumiskoulutusta kehittävä hanke jatkui Tampereen ammattiopistossa (TAO) ja aikuislukiossa luku- ja kirjoitustaidon koulutuksella sekä aikuisten perusopetuksella. Aikuislukion osahankkeessa on kehitetty etäopetusmallia, jossa nuoret suorittavat perusopintoja etäopintoina. TAO:n osahankkeessa on kehitetty kohderyhmälle sopivaa toiminnallista, oppijakeskeistä opetusmallia. Tredean työperusteista maahanmuuttoa edistävä hanke käynnistyi tammikuussa Työntekijöille (muun muassa Kaupin ja Hatanpään sairaaloiden ulkomaalaistaustaiset työntekijät) räätälöityjä suomen kielen koulutuksia on toteutettu. Työnantajia on neuvottu kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä ja yritysneuvojia on koulutettu. Monikulttuurisuuskoulutuksia Tampereen kaupungin henkilöstölle valmisteltiin henkilöstöyksikön kanssa. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Työväenopisto on toteuttanut ilmaista Kotona Suomessa -infosarjaa maahanmuuttajille. Opetusja kulttuuriministeriön sekä salibandyseura Classic:n kanssa on käynnistetty hanke, jonka tavoitteena on saattaa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhteen liikunnan avulla. Hankkeen myötä syyskuussa käynnistyy viisi ryhmää, joista kaksi on naisille suunnattuja. Hankkeeseen liittyvä monikulttuurinen liikuntatapahtuma on suunnitteilla Tampereelle Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. 7

8 Osaamisen ja elinkeinojen edistäminen Ydinprosessin tilinpäätösennuste euroa Tot.2011 VS 2012 Tot 2012 TP 2012 Ero TP 2011 TA 2012 VS Enn VS/Enn Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelukokonaisuuksien tilinpäätösennuste euroa Tot VS Tot TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/Enn Toisen asteen koulutus Toimintatulot Toimintamenot Osaamisen edistäminen Toimintamenot Elinkeinojen edistäminen Toimintatulot Toimintamenot Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot ovat pakolaisten kotouttamiseen maksettavia laskennallisia korvauksia. Toimintamenot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, koska avustusten maksatussykli eroaa kuukausikohtaisesta budjetista. Tilinpäätösennuste Ydinprosessin menoennuste on 0,4 milj. euroa budjetoitua suurempi, mikä johtuu OKM:n päättämästä 50 opiskelijapaikan lisäyksestä alkaen ja ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien kasvusta. Lokakuun lisätalousarviossa esitetään vastaavaa menojen lisäystä. 8

9 Tuoteryhmäraportti OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN VUSU2012 Toteuma 1-8 Tot % Toisen asteen koulutus VUSU2012 Toteuma 1-8 Tot % Ammatillinen koulutus ,8 Lukiokoulutus ,7 Pakolaisten kotouttava toiminta (laskennallinen korvaus) ,7 Oma tuotanto yhteensä ,4 Tulot ,5 Nettomenot ,5 Osaamisen edistäminen VUSU2012 Toteuma 1-8 Tot % Ammatillinen koulutus ,3 Lukiokoulutus ,7 Oma tuotanto yhteensä ,4 Muut palvelut ,4 Tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen kehittäminen ,1 Oppimisympäristöjen kehittäminen ,6 Kesäyliopistotoiminta ,0 Avustukset ,9 Muu tuotanto yhteensä ,6 Yhteensä ,1 Elinkeinojen edistäminen VUSU2012 Toteuma 1-8 Tot % Työllisyydenhoidon palvelut ,5 Oma tuotanto yhteensä ,5 Elinkeino- ja matkailupalvelut ,0 Maaseutupalvelut ,0 Muut palvelut ,7 Muu tuotanto yhteensä ,7 Yhteensä ,0 Tulot Nettomenot ,0 VUSU2012 Toteuma 1-8 Tot % Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen / OMA ,2 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen / MUU ,6 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen / YHT ,2 Tulot ,5 Nettomenot ,3 9

10 PALVELUSOPIMUSTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA Toisen asteen koulutus Strategiset tavoitteet KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE Osaavan työvoiman saatavuus on turvattu Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja PALVELUSTRATEGIAN TAVOITE Koulutusta on suunnattu kasvavan työvoimakysynnän avainaloille Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on kehitetty erilaisia ammatillisen koulutuksen muotoja (mm. maahanmuuttajat, nuoret) TAVOITETASO ARVIOINTIMITTARI TOTEUMA Nykyistä koulutustarjontaa tarkastellaan kriittisesti ja analysoidaan suhteessa muuttuvaan elinkeinorakenteeseen. Jatketaan vuonna 2010 alkanutta kehittämistyötä. Käynnistetään starttipajatoiminta. Koulutustarjonnan suuntaamisratkaisut. Kehittämistyön tilanne (ja tulokset). Starttipajan käynnistämistilanne ja toiminnan tulokset. Sosiaali- ja terveysalan/lähihoitaja aikuiskoulutustarjontaa lisätään ottamalla sisään yksi ryhmä enemmän elokuussa 2012 järjestämisluvan opiskelijamäärän puitteissa. Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä kasvoi 50 opiskelijapaikalla , ollen nyt Lisäpaikat ohjattiin kone- ja metallialalle sekä liiketalouden alalle. Korjaamo-hankkeen toiminta on jatkunut. Kohderyhmää on lukion osalta laajennettu ja mukaan on otettu kaikki Tampereen kaupungin päivälukiot. SiltaLisä-hankkeessa uutena kehittämiskohteena on kokeiltu mallia, jossa pajakoulun opettaja työskentelee kolme päivää viikossa opetustehtävissä opettaen pajakoululuokan oppilaille perusopetuksen lisäopetuksen mukaisia oppiaineita. Tämän lisäksi pajakoulun opettaja työskentelee kaksi päivää viikossa tehden oppilaanohjauksellista työtä järjestäen pajakoulun oppilaille TET-harjoittelupaikkoja yrityksissä ja tutustumisjaksoja ammatillisessa koulutuksessa sekä avustaen oppilaita yhteishakuun liittyvissä asioissa. Opettajan työnantajina toimivat sekä kaupungin perusopetus että Tampereen ammattiopisto. Toimintamallilla haetaan yhteistyön lisääntymistä perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä. 10 Tampereen ammattiopisto on saanut euroa määrärahan Nuorten starttipajatoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen vuoden 2012 aikana. Starttipajamallinnuksen tavoitteena on etsiä ja kehittää erilaisia ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisykeinoja. Vuoden 2012 tavoitteena on 25 opiskelijan poluttaminen eri osatutkintokokonaisuuksien avulla mm. ammatillisiin perustutkintoopintoihin, työkokeiluihin, työpajoille tai suoraan työllistymiseen. Tiedottaminen ja sidosryhmätoiminta sekä

11 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Koulutuksen kansainvälisyyttä ja työelämälähtöisyyttä on lisätty Kaikille on varmistettu edellytysten mukainen koulutuspaikka Psykososiaalisen opiskelijahuollon resurssien riittävyys on varmistettu Koulutuspaikka on varmistettu peruskoulun päättäneille Koulutuksen työelämälähtöisyyttä on kehitetty Koulutuksen kansainvälisyyttä on kehitetty Koulutuspaikkoja tarjotaan riittävästi toisella asteella Psykososiaalisen opiskelijahuollon resurssit lisääntyvät yhdellä työparilla ja palveluiden välittömän asiakastyön (opiskelijaasiakkaat) osuus kasvaa. Koulutuspaikkoja toisella asteella tarjotaan riittävästi peruskoulun päättäneille. Ennakointitiedon hyödyntämistä kehitetään. Kansainvälisten opiskelija- ja opettajavaihtojen määrä kasvaa toisen asteen koulutuksessa. 11 Koulutuspaikkojen riittävyys, ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkatarjontaan Lisäresursoinnin toteutuminen ja välittömään asiakastyöhön käytetyn ajan osuus Koulutuspaikkojen riittävyys, perusopetuksensa päättäneiden tamperelaisten nuorten sijoittuminen toisen asteen koulutukseen Ennakointitiedon hyödyntämisen tilanne. Kansainvälisten opiskelijaja opettajavaihtojen määrät (trenditieto) verkostoituminen aloitettiin. Projektin toteuttamalle pajatoiminnalle kehiteltiin nimi, TIKAS-paja, ja markkinointimateriaali. Maaliskuun lopulla saatiin tilat (Pirkankatu 37) ja niiden suunnittelu pajatoiminnan tarpeisiin aloitettiin ja tarvittavat kalusteet sekä tekniikka tilattiin. Elokuun loppuun mennessä kahdenkymmenenkolmen (23) nuoren yksilöohjaus oli aloitettu. Ryhmämuotoista ohjausta suunniteltiin ja toimintasuunnitelma laadittiin syyskuulle. Lukio: Ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka 2012: 1, : 1, : 1,04 TAO: Ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka 2012: 2, : 2, : 2,11 Resurssit eivät ole lisääntyneet psyko-sosiaalisessa opiskelijahuollossa, vaikka tarvetta siihen on. Välittömän asiakastyön osuus on riittävällä tasolla ja ennaltaehkäisevään ja muuhun ohjaustyöhön tulee kiinnittää resurssien lisääntyessä huomiota. Raportoidaan myöhemmin Ennakointityö jatkuu suunnitelmien (hyväksytty ennakointiprosessi) mukaisesti TAO-työryhmän linjauksia noudattaen. Yhdistelmätutkintojen/ammatillinen pt ja lukio/yotutkinto -tarjontaa tarkastellaan kriittisesti yhteishaun vetovoimaisuustekijä huomioiden. TAO:sta lähteneet vaihto-opiskelijat: Pitkät (väh. 2 vkoa) opiskelijavaihdot: lv : 133 lv : 125 lv : 89 Lyhyet (alle 2 vkoa) opiskelijavaihdot: lv : 33 lv : 51

12 Vieraskielinen opetus lisääntyy toisen asteen koulutuksessa 12 Vieraskielisen opetuksen määrä toisen asteen koulutuksessa (trenditieto) lv : 9 TAO:sta vaihtoon lähteneet opettajat ja asiantuntijat: Pitkät (väh.5 pvää) vaihdot: lv : 76 lv : 62 lv : 32 Lyhyet (3-4 pvää) vaihdot: lv : 47 lv : 118 lv : 34 TAO:on tulleet opiskelijat ja opettajat/asiantuntijat: Opiskelijavaihdot: lv: : 98 lv : 113 lv : 77 Opettaja-/asiantuntijavaihdot: lv : 123 lv : 74 lv : 69 Lukio: Lukuvuonna toteutumassa seuraavat kurssit (opiskelijamäärät varmistuvat myöhemmin): - saksan kielidiplomiin valmistavaa opetusta 2 kurssia - ilmaisutaidon kurssi, opetuskielinä englanti ja suomi, 16 opiskelijaa (englanninkielinen näytelmän ohjaaja kaikilla tunneilla) - ranskaa 3 kurssia, natiiviopettaja - Global me -kansainvälisyyskurssi - American history in English - IB:n valmentavaa opetusta englanniksi 14,5 kurssia 9 oppiaineessa (kansallisen ops:n mukaisia kursseja) Lukuvuonna : - saksan kielidiplomiin valmistavaa opetusta 1 kurssi, 12 opiskelijaa (syksy) - saksan kielidiplomiin valmistavaa opetusta 1 kurssi, 16 opiskelijaa (kevät) - projektikurssi englanniksi, European Youth Parliament, 9 opiskelijaa - ilmaisutaidon kurssi, opetuskielinä englanti ja suomi, 15 opiskelijaa (englanninkielinen näytelmän ohjaaja kaikilla tunneilla) TAO: Metsäalalla englanninkieliset eräoppaan sekä

13 Tamperelaiset oppilaitokset ovat vetovoimaisia Tamperelaiset oppilaitokset ovat maan vetovoimaisimpia Tampere sijoittuu korkealle hakijatietovertailuissa. Oppimisympäristöhankkeen pilottikohteet etenevät suunnitellusti. Yhteisvalinnan tulokset Oppimisympäristöhankkeen pilottikohteiden toteutustilanne. metsäkoneenkuljettajan ammattitutkintokoulutukset sekä hirsirakentamisen lyhyt kestoinen koulutus. Liiketalouden perustutkinto kokonaan englanninkielisenä alkoi elokuussa: 25 opiskelijaa. Sosiaali- ja terveysalan englanninkielisen koulutuksen suunnittelu on aloitettu. Lukio: Ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka 2012: 1, : 1, : 1,04 TAO: Ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka 2012: 2, : 2, : 2,11 TOP School-hanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti: Sampolan kiinteistössä toimivan uuden moniammatillisen henkilöstön muutoksen hallinnan tuen tuottaja on kilpailutettu ja hankkeelle haetaan Työsuojelurahaston rahoitusta ( ) syksyllä Mikäli rahoitus saadaan, toiminta alkaa tammikuussa Muutoksen hallinnan tuki on tarkoitus skaalata myös Teknilliseen lukioon sekä Treduun. Mikäli rahoitusta ei saada, ei hanketta voida toteuttaa. TTY ja Nokia Oyj:n Student Innovation Lab toteuttavat tamperelaislukioille suunnatun mobiiliohjelmointikurssin syksyllä Sen laajuus on 2 lukion kurssia ja siihen sisältyy innovointi-leiripäivä. Learning Bridge- pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto on saanut Tekes-rahoituksen ja toiminta alkaa syksyllä Hanketta hallinnoi Tredea Oy ja sen veturina toimii Opinpaja Oy. Uuden Tehtaan Demolan ja Protomon kanssa aloitettu yhteistyö jatkuu: kaksi monitieteistä opiskelijaryhmää tuottavat Tampereen kaupungille oppimisympäristöjä rikastavaa sisältöä; toinen energiakasvatukseen ja toinen opetussuunnitelmiin perustuvaa videopankkia opettajien opetuksen monipuolistamiseksi. Molemmat opiskelijaryhmät tähtäävät liiketoiminnan aloittamiseen. Aktiiviset oppimisen tilat - konsortiohanke etenee suunnitelman mukaisesti. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto PAOK on käynnistynyt

14 Muut laadulliset ja vaikuttavuustavoitteet VAIKUTTAVUUSTAVOITE TOIMENPITEET TAVOITETASO ARVIOINTIMITTARI TOTEUMA Koulutus on tuloksellista ja Tutkinnon suorittamista vaikuttavaa edistetään ja tuetaan Tutkinnon suorittaa määräajassa - lukio-opiskelijoista 95 % - ammatillisen koulutuksen perustutkinto-opiskelijoista (nuorten koulutus) 70% Tutkinnon määräajassa suorittaneiden opiskelijoiden määrä Lukio: Kevään 2012 ylioppilaista oli tutkinnon 3 vuodessa suorittanut 87,5 %. Lukuvuonna jatkaa opintoja yli neljän vuoden 7 opiskelijaa. Yleislukiolaisista yo-tutkinnon suoritti 3 vuodessa 87,9 % (586) 4 vuodessa 8,1 % (54) (hylätty 27 eli 4 %) Erityislinjalaisista (painotettu ops) yo-tutkinnon suoritti 3 vuodessa 70,5 % (93) 4 vuodessa 29,5 % (39) Tutkinto tuottaa työnantajille osaavaa työvoimaa Tutkinto antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin Opiskelijoiden sitoutumista opintoihin tuetaan Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista työllistyy koulutuksen jälkeen 55 % (seuranta 2 vuotta valmistumisen jälkeen) Tutkinnon suorittaneista jatkaa jatko-opintoihin - lukio-opiskelijoista 55 % - ammatillisen tutkinnon suorittaneista 25% (seuranta 2 vuotta valmistumisen jälkeen) Lukiokoulutus: Ilman erityistä syytä eronneiden määrä pysyy alle 3 %:ssa. Ammatillinen koulutus: Ilman erityistä syytä eronneiden määrä laskee, tavoite 2012: alle 4,5 % Kaikille keskeyttäneille opiskelijoille tehdään jatkosuunnitelma Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistyminen Toisen asteen koulutuksen jälkeinen jatko-opintoihin sijoittuminen (% tutkinnon suorittaneista) Ilman erityistä syytä eronneiden lukumäärä / opiskelijamäärä Ilman erityistä syytä eronneiden lukumäärä / opiskelijamäärä Tehtyjen jatkosuunnitelmien määrä / keskeyttäneet opiskelijat TAO: 55,2% Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista: 47,6 % (vuosina valmistuneiden työllistyminen vuoden 2010 lopussa, Tilastokeskus) Lukio: Yo-tutkinnon suorittaneista sijoittunut korkeakouluopintoihin vuosi valmistumisen jälkeen 55 % (yo 2008, sij. 2009) ja kaksi vuotta valmistumisen jälkeen 70 % (yo 2007, sij. 2009) Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista: 25 (3 %) Lukuvuonna ilman erityistä syytä (negatiiviset syyt) lukiosta eronneita oli 16, mikä on noin 0,5 % lukion koko opiskelijamäärästä (16/3168). Lukuvuonna ilman erityistä syytä (negatiiviset syyt) lukiosta erosi 39 eli noin 1,2 % opiskelijamäärästä. 5,2 % (195/3765) 1-8/2011: 4,7 % (169/3624) keskeyttämisen taustalla negatiivinen eron syy TAO: 96 % (187/195), keskeyttämisen taustalla negatiivinen eron syy 14

15 LAATUTAVOITE TOIMENPITEET TAVOITETASO ARVIOINTIMITTARI TOTEUMA Opetuksesta vastaa pätevä ja Opiskelijoille tarjotaan korkeaa motivoitunut henkilöstö opetuksen ja ohjauksen laatua Koulutuksen työelämälähtöisyyttä kehitetään Henkilöstön kehittymistä tuetaan aktiivisesti Toisen asteen koulutuksen työelämäyhteyksiä parannetaan Lehtorin viroissa tai vakinaisena tuntiopettajana - vähintään 90 % (lukio)- vähintään 80 % (TAO) Lukio: Mahdollisimman moni opettaja osallistuu täydennyskoulutukseen pakollisen VESO-koulutuksen lisäksi TAO: täydennyskoulutuksen osuus henkilöstömenoista vähintään 3 % Lukion opettajien työelämäyhteyksien kehittämistä jatketaan. Vuositavoitteena 20 lukioopettajaa työelämäjaksolla. Lehtorin viroissa tai vakinaisena tuntiopettajana / opettajakunta Lukio: - Täydennyskoulutuspäivien määrä / opettajamäärä - Täydennyskoulutuksessa olleiden henkilöiden määrä/henkilöstön määrä TAO: täydennyskoulutuksen %- osuus henkilöstömenoista Työelämäjaksoon osallistuneiden opettajien lukumäärä Lukio: 88 % = 203/231 ( ) 90 % =218/243 ( ) TAO: 64,2 % = 256/399 ( ) 60,3 % = 256/424 ( ) 62,1 % = 256/412 ( ) 64,3 % = 256/398 ( ) Lukio: täydennyskoulutuspäivä 145 / 86 opettajaa (tammikuu-elokuu 2012) täydennyskoulutuksessa olleita 86 / 243 opettajaa TAO: 0,6 % ( / ) Lukio: Ei työelämäjaksoon osallistuneita. Opettajat työelämään -projektiin liittyen 18 opettajaa ilmoittautunut työelämäjaksolle. TAO: 4 ammatillista opettajaa Koulutuksen kansainvälisyyttä kehitetään Koulutustarjonta on laajaa, korkeatasoista ja monipuolista Opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia parannetaan Lukio-opiskelijoiden opintotarjontaa laajennetaan Ammatillisessa koulutuksessa kansainvälinen opiskelijavaihto lisääntyy, kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuu 110 opiskelijaa (2010 ollut n. 100) Lukiolaisille tarjotaan ammatillisen koulutuksen järjestämänä yleisiä ja työelämän valmiuksia edistäviä kursseja (mm. työturvallisuus, tulityö, elintarvikehygienia, catering, ensiapu 1, ATK- Kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuneiden opiskelijoiden määrä Ammatillisen koulutuksen kanssa sovitun opetuksen määrä ja siihen osallistuneiden opiskelijoiden määrä TAO:sta lähteneet vaihto-opiskelijat: Pitkät (väh. 2 vkoa) opiskelijavaihdot: 2012: : : 99 Lyhyet (alle 2 vkoa) opiskelijavaihdot: 2012: : : 4 TAOn kanssa toteutettu kaksi kurssia, ensiapukurssi ja elintarvikehygienian kurssi. 15

16 Koulutuksen seudullista yhteistyötä kehitetään opetustarjonnassa Toisen vieraan kielen valitsemista edistetään Pitkän matematiikan valitsemista edistetään Opiskelijoiden opintosisältöä monipuolistetaan ajokorttiop.) Yli 55 % lukioon tulevista valitsee toisen vieraan kielen Toisen vieraan kielen oppimäärän suorittaa loppuun vähintään 40 % lukiolaisista Yli 55 % lukioon tulevista valitsee pitkän matematiikan Pitkän matematiikan oppimäärän suorittaa loppuun vähintään 40 % lukiolaisista Seudullisella verkkokurssitarjottimella on vähintään 100 kurssia, ja sieltä opintoja suorittaneita lukioopiskelijoita on vähintään 500 Opiskelija suorittaa jonkin opintojakson korkeakoulussa: - lukio: 50 opiskelijaa - TAO: 40 opiskelijaa Toisen vieraan kielen valitsevien osuus lukioon tulevista opiskelijoista Toisen vieraan kielen oppimäärän suorittaneiden osuus lukion päättävistä Pitkän matematiikan valitsevien osuus lukioon tulevista opiskelijoista Pitkän matematiikan oppimäärän suorittaneiden osuus lukion päättävistä (3 v. opiskelleet) - Seudullisen verkkokurssitarjottimen kurssien määrä - Seudulliselta verkkokurssitarjottimelta opintoja suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä lukuvuonna Korkeakouluissa jonkin opintojakson suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä 50,2 % (479/955) 34,2 % (vähintään 5 kurssia suorittaneita, 268/783) Lv on pitkän matematiikan aloittanut 62 % lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Pitkän matematiikan oppimäärän suorittaa loppuun lv noin 40 % lukion 3. vuoden opiskelijoista (pitkän matematiikan aloittaneista noin 59%) Lukuvuonna maakunnallisella verkkokurssitarjottimella toteutui 59 ammatillisen koulutuksen kurssia ja 67 lukiokurssia, yhteensä 126 kurssia. Kursseja suorittaneita kaupungin lukioiden opiskelijoita yhteensä 365 (ammatillisia kursseja 167, lukiokursseja 198). Verkkokursseille ilmoittautui yhteensä 608 kaupungin lukiolaista (amm. 275, lukio 333). Elokuussa 2012 tarjottimella on yhteensä 102 verkkokurssia lukuvuodelle (amm. 40, lukio 62). Raportoidaan vuoden lopussa. TAO: 3 opiskelijaa 16

17 Määrälliset tavoitteet Lukiokoulutus Aloituspaikkatavoitteet Tavoite Toteuma 1-8/ Päivälukiot Aikuislukio, lukion oppimäärä Aikuislukio, aineopiskelijat (ei yhdistelmätutkinto) Ammatillista tutkintoa ja lukion oppimäärää suorittavat, TAO Ammatillista tutkintoa ja lukion oppimäärää suorittavat, muu amm. koulutus Tutkinto- ja suoritustavoitteet: ylioppilastutkintoja Päivälukiot Aikuislukio, aikuisopiskelijat Aikuislukio, ammattilukiolaiset/ TAO Aikuislukio, ammattilukiolaiset/ muut Muut tavoitteet: IB-linjan aloittavien opiskelijoiden määrä Tampereen ammattiopisto Opiskelijamäärät Toteuma 2010 Toteuma Tavoite 2012 Toteuma 1-4/2012 # Metsä ja liikenne Luonnonvara- ja ympäristöala Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikka Tekniikan ja liikenteen ala Kulttuuriala Ammattistartti Palvelut ja liiketalous Luonnontieteiden ala Yht.kuntatiet.liiketalous ja hallinto Toteuma 1-8/2012 ##

18 Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali- ja terveys Sosiaali- ja terveys ja liikunta-ala Aikuiskoulutus Luonnonvara- ja ympäristöala Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali- ja terveys ja liikunta-ala Yht.kuntatiet.liiketalous ja hallinto Luonnontieteiden ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Maahanmuuttajakoulutus Sosiaali- ja terveys ja liikunta-ala YHTEENSÄ *** Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus (opiskelijatyövuodet) 244, , Opiskelijamäärätavoitteet eri koulutusmuodoissa Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa (koulutustehtävä) 4446 (4240) 4516 (4290) 4290 (4290) 4206 (4290) 4734 (4340) 20AMA 10.-lk 1 ryhmä Muut tavoitteet: Opintojen jälkeen töihin tai jatko-opintoihin sijoittuneet (varusmies- ja siviilipalvelu rinnastetaan työhön) 92,3 % 75,4 % 90,0 % 75,0 % * 80,2 %** # Tilanne laskentapäivänä ## Tilanne , ProCapita * tutkinnon suorittaneen sijoittuminen vuoden 2009 lopulla, Tilastokeskus. ** tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen vuoden 2010 lopulla, Tilastokeskus. *** alkaen opiskelijamäärä on

19 Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset ja vaikuttavuustavoitteet PALVELU Visit matkailijoiden houkuttelu TAVOITE / HALUTTU VAIKUTUS Matkailupalveluilla tuetaan seudun elämystalouden vahvistumista TAVOITETASO 2012 ARVIOINTIMITTARI TOTEUMA Seudun matkailutulo on kasvanut Seudun matkailutulon kehitys Seuraava matkailun tulo- ja työllisyysselvitys valmistuu vuoden 2013 aikana. Matkailuneuvonta ja tiedotus Matkailuneuvonnan asiakkaat saavat tasokasta neuvontapalvelua Matkailuneuvonnan viiden tähden luokitus säilytetään ja palvelujen saatavuutta parannetaan (rautatieaseman neuvontapisteen lisäksi neuvontaa tarjotaan Ryanairbusseissa ja sesonkiaikoina Tampereen keskustassa) Tähtiluokitus ja palvelujen saatavuuden kehittyminen Viiden tähden toimiston lisäksi neuvontaa ovat antaneet siisteysagentit läpi kesän sekä Tampere-osasto koko Asuntomessujen ajan. Lisäksi Hämeenlinnan Elomessuilla tarjottiin Tampere-infoa. Sähköistä neuvontaa on tehostettu Visit Tampere -portaalin Kysy&Vastaa-palstalla. Matkailukohteiden, konferenssien ja kärkitapahtuminen kävijämäärät ovat lisääntyneet Neuvonnassa panostetaan seudun matkailuyritysten tuotteiden käytön lisääntymiseen Matkailukohteiden, konferenssien ja kärkitapahtuminen kävijämäärien kehittyminen Särkänniemessä oli tammi-elokuussa n kävijää (1-8/2011: n ) ja Särkänniemi kertoo ulkomaisten asiakkaiden määrän kasvaneen (ei tilastoitua tietoa). Vapriikissa kävijöitä oli Tampereen Teatterikesä houkutti kävijää (2011: ) ja Asuntomessuilla kävijöitä oli (2011 Kokkolassa ). Tammerfest keräsi kävijää (ei muutosta v:sta 2011). Matkailun kehittäminen Elämystalouden kehittymistä on vahvistettu Tredea osallistuu Tampereen ja Pirkanmaan elämystalousstrategian päivittämiseen vuosille Osallistuminen päivitystyöhön Pirkanmaan elämystalouden strategian ensimmäinen luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella yrityksissä ja kunnissa. Elämystalousstrategia valmistuu kesään 2013 mennessä. Kohdennettu markkinointi Invest investointien houkuttelu Kohdennetulla markkinoinnilla tavoitetaan matkailijoita suoralehtokohteista ja Venäjältä Matkailijoiden määrä suoralentokohteista ja Venäjältä kasvaa Ulkomaisten matkailijoiden määrän kehitys (lentotiedot, majoitustilastot) Tammi-heinäkuussa kansainvälisiä lentomatkustajia oli (-13,4 %) ja tammi-kesäkuussa kansainvälisiä majoittujia (+0,8 %), joista venäläisten osuus kasvanut 19 %. Investointien houkuttelu ja sijoittumispalvelu Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on vaikutettu Kaupunkiseudulle on sijoittunut 20 uutta yritystä, joista 10 Muualta sijoittuneiden yritysten määrä 19 Sijoittumispalveluilla on autettu n. 40 erikokoista yritystä, joista osan kanssa neuvottelut jatkuvat.

20 yritysten perustamiseen, kasvuun, sijoittumiseen sekä investointien määrään ulkomaisia Sijoittumisia ajanjaksolla on kolme: Kaavin Kivi Oy, Alula Energy Oy ja Viima Inn Ltd. Seutukunnalle on järjestetty 13 ICT-klusterin kansainvälistä vierailua (7 eri yritystä). Mobiilialan päätapahtumaan osallistuminen (Mobile World Congress). Neuvontapalvelua Venäjän markkinoista kiinnostuneille yrityksille (12 konsultointi-tapaamista). Kumppaneiden etsintää Pietarista yrityksillemme ja yhteyksiä venäläisyrityksille Suomesta ( 9 yritystä). Yrittäjä- ja sidosryhmävierailuita Pietarissa viisi. T&K-investoinnit seudulle ovat kasvaneet Yritysten t&k-investointien määrä Investointien ja rahoituksen määrät raportoidaan kerran vuodessa Ulkomaisen t&k-rahoituksen määrä Klusterikohtaisen houkuttelumallin kehittäminen Vuoden 2012 aikana rakennetaan klusterikohtainen houkuttelumalli kehittäjätahojen yhteistyön hyödyntämiseksi Kehitystyön tilanne ICT-markkinointimateriaali on valmis. Seutukunnan klustereista luodaan yhteiset materiaalit Hermian ja Finnmedin kanssa. Hermia tekee älykkäistä koneista materiaalin ensimmäisenä. Live - osaajien houkuttelu Osaavan työvoiman saatavuutta on edistetty Yrityksille sopivan työvoiman saatavuutta on edistetty Yritysten tarpeisiin sopivan työvoiman saatavuus (Yritysbarometri) Työvoiman saatavuus vaihtelee aloittain, hoiva- ja palvelualoilla sekä kaupallisilla aloilla on työvoimapulaa. ICT-alalla työvoimaa on saatavilla. (Pirkanmaan työllisyyskatsaus 7/2012) ELY-keskuksen kanssa on järjestetty kaksi Recruit-tapahtumaa ICT-alalle. Seuraava on syksyllä. Haussa.fi verkkopalvelu, jossa tietoalan avoimet työpaikat näkyvät, on tulossa. Työperusteisen maahanmuuton edistäminen Työperusteista maahanmuuttoa on edistetty Työperusteisen maahanmuuton edistämistoimenpiteiden toteuttaminen Työvoiman maahanmuuttoa edistävien hankkeiden kansallinen yhteistyö espanjalaisten sairaanhoitajien rekrytoimisessa Suomeen käynnistyi. Työnantajamarkkinointi ja valmistelevat toimenpiteet aloitettiin Pirkanmaalla. Kolme suomen kielen kurssia toteutettiin Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikön asiakkaille (32 20

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 LIITE OSELA 19.6.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012 LIITE OSELA 7.3.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE OSELA 24.2.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Valtakunnallinen lukioseminaari Pro Lukio ry 1 KESU 2011-16 ja 2. asteen koulutus suuntasiko KESU rakenneuudistusta 2014? Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKI TRE:52/00.01.01/2017 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 19.1.2017, palvelualueen johtaja Teppo Rantanen 6 Voimaan 19.1.2017 Palvelualueen tehtävät, organisaatio

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2009

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2009 LIITE OSELA 16.06.2009 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2009 OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEN YDINPROSESSIN TAMMI-HUHTIKUU

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiseminaari Helsinki ke 9.2.2011 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Taustaa (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKI TRE:52/00.01.01/2017 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 31.8.2017, palvelualueen johtaja Teppo Rantanen Voimaan 31.8.2017 Palvelualueen tehtävät, organisaatio

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4. Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät Muuttuvassa työelämässä

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Opiskelijapalvelupäällikkö WinNova Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Porin ja Rauman ammattiopistot, Porin

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Työllisyydenhoidon kehitysohjelma Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Raportointi Kaupungin johtoryhmälle 11.4. ja KH Sukolle 18.4. 1 Kehitysohjelman tilanteen yleiskuvaus Päätös työvoima- ja yrityspalvelujen

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016. Tapio Kosunen Valtiosihteeri

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016. Tapio Kosunen Valtiosihteeri Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016 Tapio Kosunen Valtiosihteeri 30-vuotiaiden koulutustaso sukupuolen mukaan, 2009 Hallitusohjelman painopistealueet Köyhyyden,

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011. Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011 Mika Tammilehto Koulutuspoliittisia linjauksia / tavoitteita pitkät koulutusurat lyhyemmiksi suuret koulutustasoerot tasaisemmiksi

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA Johtaja Jorma Kauppinen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki 27.11.2014 Lain käsitteet Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Mitä on perusopetuksen jälkeinen koulutus?

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

Haku aikuiskoulutukseen

Haku aikuiskoulutukseen Haku aikuiskoulutukseen Opetushallitus 17.10.2014 Tiedosta ohjaajana, että Linkkilista aikuiskoulutuksen järjestäjien www-sivuille avattiin tammikuussa -14. Linkkilista poistetaan joulukuussa -14. Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Sonja Hämäläinen Maahanmuuttojohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuton kasvaessa painopisteenä osallisuus, työllistyminen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

TAHTOTILA VUOTEEN 2017

TAHTOTILA VUOTEEN 2017 TAHTOTILA VUOTEEN 2017 TREDEAN FOKUS 2015: Omistajan näkemys seuraaviin kokonaisuuksiin 1. Toimijakentän kokonaisuus alueen kehitysyhtiöiden roolit 2. Seudun markkinoinnin kokonaisuus 3. Matkailun rooli

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla

Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISSEMINAARI 12.5.2015 Nina Lehtinen Seutusivistys työryhmän puheenjohtaja Aineistot: Tampereen kaupunkiseutu ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Kaupunginhallitus 263 12.10.2015 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 552/00.04.01/2015 KH 263 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Koulutus 2012 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki KESU:n koulutuspoliittisia lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 nuorista aikuisista runsaalla kolmanneksella

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Hakulomake 1 (7) A-, B- ja C-osat Liite 2 OKM/8/530/

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Hakulomake 1 (7) A-, B- ja C-osat Liite 2 OKM/8/530/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Hakulomake 1 (7) Järjestämisluvan muutoshakemus lukiolain (629/1998) 4 ja 4 a :ssä säädetyn erityisen koulutustehtävän myöntämiseksi Mikäli hakijalla ei ole aikaisemmin ollut

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta 1 Tampereen pormestarin puheenvuoro Suomalais Saksalaisessa Ystävyyskuntakokouksessa 17.6.2011 Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta Hyvät suomalais saksalaisen

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry

Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE 11.01.2010 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry NUORTEN TUKI HANKE Taustaa 1. Nuoret työttömät, maaliskuu 2009 Koko P-K kesäk.09 yht.

Lisätiedot