Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle."

Transkriptio

1 Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012 VÄL KKY Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Työssäoppimalla kansainväliselle uralle Abilympics Ulkomaalaisena opiskelijana

2 Sisällysluettelo Kansainvälisyyttä a la Välkky-verkosto! Kansainvälisyys - tämän päivän työelämätaito Laos - todellisten hymyjen maa Työssäoppimalla kansainväliselle uralle Maahanmuuttajaopiskelijoiden mielipiteitä Suomesta Namibialaisen Francon vierailu Suomeen Kansainväliset ammattitaitokilpailut Tutkimassa ammatillisen koulutuksen laatua Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen 3 girls in Finland Ranskalaiset opiskelijatytöt Suomessa Tämän verkkojulkaisun ovat harjoitustyönään taittaneet Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Kansainvälisen kaupan merkonomitoteutuksen ensimmäisen vuoden opiskelijat. Sisällysluettelon sivunumerot toimivat linkkeinä artikkeleihin! 2 3

3 Kansainvälisyyttä a la Välkky-verkosto! Oppilaitokset lisäävät ja vahvistavat yhteistyötään, profiloivat toimintojaan, parantavat tuloksellisuuttaan ja koulutuksen laatua sekä hakevat aktiivisesti keinoja palvellakseen tehokkaasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti työelämää. Välkky-verkoston toiminta tapahtuu työryhmissä. Kansainvälisyystyöryhmän tehtävänä on lisätä kansainvyyttä toiminta-alueella, yhtenäistää toimintakäytäntöjä, suunnitella ja toteuttaa yhteisiä hankkeita sekä hyödyntää yhteisesti oppilaitosten kansainvälisiä verkostoja. Kansainvälisyysasiat ovat oppilaitoksissa usein keskittyneet muutamalle toimijalle, joten vertaistuki oppilaitosten välillä on tärkeää. Välkky-verkoston kansainvälisyys ryhmä aloitti toimintansa muiden työryhmien tapaan syksyllä Totesimme heti, että kansainvälisyyden volyymit, toimintatavat ja organisointi Välkky-oppilaitoksissa on hyvin erilaista. Toiminta on sen vuoksi ollut haasteellista, mutta yhteistä kaikille on kansainvälisyyden merkityksen ymmärtäminen tärkeänä osana ammatillista koulutusta. Kansainvälistyminen ja sen mukanaan tuoma vahva kielitaito ja suvaitsevaisuus ovat keskeisiä ammattitaitovaatimuksia kaikissa ammateissa toimimiselle. Välkky-verkosto on seitsemän ammatillisen oppilaitoksen muodostama kumppanuusverkosto. Mukana on Faktia Koulutus Oy, Forssan ammattiinstituutti, Hyria koulutus Oy, Hämeen ammatti-instituutti, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Tavastia ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto. Oppilaitokset tarjoavat ammatillista peruskoulutusta lähes opiskelijalle ja aikuiskoulutusta noin opiskelijatyövuotta. Henkilöstön määrä on yhtensä Välkky-verkosto muodostettiin, koska maantieteellisesti melko pienellä alueella toimii monta ammatillista oppilaitosta. Työelämän yhteistyökumppanimme ovat suurelta osalta yhteisiä. Sopimusasiakirjan mukaan verkoston oppilaitokset haluavat kehittää yhdessä ammatillista koulutusta ja siihen liittyvää työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO teettivät vuonna 2008 tutkimuksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisestä. Tutkimuksessa todettiin, että kansainvälinen toiminta ilmenee oppilaitoksissa monin eri tavoin ja on hyvin eritasoista. Kansainvälisyydelle olennaista on se, että toiminnan on nivouduttava tutkintojen ammatillisiin tavoitteisiin. Kansainvälisyyden ohella kotikansainvälisyys, kuten monikulttuurisuus, tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälisen kehityksen edistämiseen. Tämä Välkky-kansainvälisyystyö ryhmän ensimmäinen verkkojulkaisu esittelee oppilaitostemme kansainvälisyyttä eri näkökulmista. Julkaisua suunnitellessamme totesimme, että materiaalista ei tule olemaan pulaa. Toivon, että lukija saa julkaisusta kipinän lähteä itse kansainvälistymään tai intoa kansainvälistyä täällä koti- Suomessa. Heini Kujala Rehtori Koulutuskeskus Tavastia 4 5

4 6 Kansainvälisyys tämän päivän työelämätaito Kukaan ei voi tänä päivänä välttyä siltä, että elämme maailmassa, jossa etäisyydet ovat pienentyneet, riippuvuus toisistamme lisääntynyt ja tieto on globaalisti kaikkien saatavilla. Suomalaiset yritykset ovat kansainvälistyneet tai kansainvälistyminen koskettaa niitä kotimaassa mm. ulkomaalaisten asiakkaiden muodossa. Työntekijöiden kielitaitovaatimuksissa korostuivat aikaisemmin englanti, ruotsi ja saksa - nyt niiden lisäksi venäjä, portugali, kiina ja espanja. Aikaisemmin tehtiin yhteistyötä pohjoismaiden ja ehkä Euroopan kanssa nyt Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan. Kansainvälistymisen haasteet tulevat siis samasta suunnasta kuin muutkin ammatillisen koulutuksen haasteet työelämä tarvitsee monenlaista kansainvälisyysosaamista, muutakin kuin kielitaitoa. Yrityksissä kansainvälistyminen ei tapahdu enää pelkästään johdon tai markkinamiesten toimesta vaan myös työntekijätaso osallistuu eri tavoin siihen. Työskentely monikulttuurisessa tiimissä tai ulkomailla, vierasmaalaisten asiakkaiden palveleminen, yhteydenpito vieraalla kielellä, toisen kulttuurin hyväksyminen tai siihen sopeutuminen jne. ovat arkea kaikkien työssä. Mitä tämä muutos merkitsee ammattioppilaitosten toimintaan? Ensinnäkin kaikissa oppilaitoksissa on otettava kansainvälisyys osaksi strategiaa: mitä tavoittelemme ja miten sen toteutamme. Kansainvälisyys on elimellinen osa opetussuunnitelmaa, ei mikään irrallinen päälle liimattu lisäke. Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisyys on koko henkilöstön asia, ei pelkästään kieltenopettajien, kuten se monasti on pyrkinyt olemaan. Mahdollisuudet kansainvälistymiseen on kyettävä tarjoamaan kaikille. Osittain se jo tapahtuu oppilaitosten monikulttuuristumisen myötä: pääkaupunkiseudun ammatillisissa oppilaitoksissa yli kymmenen prosenttia opiskelijoista on taustaltaan jo muita kuin kantasuomalaisia. Ammattioppilaitoksiin vaikuttavat vahvasti myös EU:ssa yhdessä asetetut ammatillisen koulutuksen tavoitteet. Education and Training 2020, Kööpenhaminan prosessi, Bruggen kommunikea, EQF, ECVET, EQVAT jne. eivät välttämättä kaikille kerro mitään, mutta ne näkyvät meillä jo arjessa mm. laatujärjestelminä, osaamisperusteisina opetussuunnitelmina, näyttöinä ja näyttötutkintoina, elinikäisen oppimisen korostamisena jne. Tulossa on lähivuosina opintojen pisteytys (ECVET) opintoviikkojen sijaan ja tutkintojärjestelmän edelleen kehittäminen eurooppalaisen luokituksen (EQF) mukaan. Tällaisista asioista sovitaan nykyisin Euroopan tasolla. Suomella on hyvän koulutusmaineensa ansiosta kuitenkin ollut kokoonsa nähden suuremmat mahdollisuudet em. linjauksiin vaikuttaa. Osa ammatillisten oppilaitosten kansainvälistymistä onkin osallistumista eurooppalaisille foorumeille, joilla näistä asioista keskustellaan. Miten kansainvälistymistä sitten käytännössä voidaan toteuttaa? On tiedostettava, että kansainvälistyminen on osa arkea ja osa kaikkea opetusta. Kannattaa hyödyntää laajasti oppilaitoksessa jo oleva kansainvälisyys: maahanmuuttajat, vaihtoopiskelijat, vierailijat, kansainvälisiä kokemuksia omaavat opiskelijat ja henkilökunta. Myös tiedotusvälineet ja verkko tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden monien asioiden käsittelyyn kansainvälisesti. EU:n erilaiset ohjelmat, kuten Leonardo da Vinci, Comenius ja Erasmus tarjoavat hyviä mahdollisuuksia opiskelija- ja henkilöstövaihtoon ja yhdessä muiden oppilaitosten kanssa tehtäviin projekteihin. Kansainvälinen ammattitaitokilpailutoiminta, Taitaja, World Skills, Euro Skills, Abilympics, on varsin suosittu ja kasvava mahdollisuus kansainvälistymiseen. Jatkossa tukea saa myös Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin hankkeisiin. Hankkeissa kannattaa rakentaa myös kotimaisia verkostoja, näin hallinnointi helpottuu ja voimavarat voidaan yhdistää. Hyviä esimerkkejä tästä on nyt jo meidänkin verkostossamme. Kansainvälisyys on nostettu vahvasti esiin vuosille sijoittuvassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa, jossa tavoitellaan mm. 30%:n kasvua opiskelijavaihtoon ja 20%:n kasvua henkilöstövaihtoon. Kannattaa pitää mielessä Opetushallituksen asettama keskeinen tavoite oppilaitoksen kansainvälistymiselle: Kansainvälisyyteen kasvun tavoitteena tulee olla, että opiskelija tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä ja on suvaitsevainen ja kielitaitoinen voidakseen osallistua opiskelijavaihtoon ja sijoittua kansainvälistyville työmarkkinoille. Markku Aunola Rehtori Kiipulan ammattiopisto 7

5 Laos todellisten hymyjen maa Sabaidee! Ne jotka tietävät jotain Laosin historiasta ja nykytilanteesta, eivät välttämättä voisi uskoa, kuinka omalla tavallaan rikasta ja onnellista elämää paikalliset pystyvät kaikista vastoinkäymisistä huolimatta elämään. En ole nähnyt missään muussa maassa yhtä iloista kansaa, joka pystyy näkemään jokaisessa asiassa edes pienen positiivisen vivahteen. Suoritin kuusi viikkoa puolivuotisesta työssäoppimisesta Kaakkois-Aasiassa Laosin valtiossa, joka sijaitsee Thaimaan, Kiinan, Myanmarin, Vietnamin ja Kambodžan puristuksessa. Koska hallitus seuraa melkein maan jokaista liikettä, katsotaan myös ulkoapäin tulevaa apua pahalla silmällä. omia ratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on kouluttaa paikallisia esimerkiksi rakentamaan vessoja omin käsin. Valitettavasti useimmat kehitysyhteisöt tulevat kylään, rakentavat kaikki valmiiksi ja häipyvät. Itse pääsin muutaman kerran käymään kylissä näkemässä millaisissa oloissa oikeasti suurin osa Laosinkin ihmisistä joutuu asumaan. Ei sitä edes tajua ennen kuin sen näkee omin silmin. Useimmiten vietin kuitenkin työpäiväni toimistolla, jossa tein pääsääntöisesti yrityksen englanninkielistä kirjanpitoa ja hallinnoin erilaisia laskelmia. Työssäoppimisen aikana myös laskin ja maksoin työntekijöiden palkkoja sekä olin mukana projektien suunnittelussa. Englanninkielen taitonikin parani huomattavasti, ja opin myös paikallisella kielellä tarvittavien arkipäiväisten kohteliaisuuksien kuten päivää ja kiitos lisäksi asioimaan postissa ja pankissa. Lopulta käteeni ja reppuuni jäi aivan mielettömästi kokemuksia ja elämyksiä, joista olisin taatusti jäänyt paitsi vain kotisohvalla maatessani. Suosittelen siis kaikille ulkomailla suoritettavaa työssäoppimista, vaikka tietenkin se aluksi jännittää ja epäilyttää, että pystyykö olemaan kotoa niin kauan poissa ja miten tulee toimeen täysin uudessa ympäristössä ja toisen kulttuurin kanssa. Kertasin myös samat kysymykset monesti päässäni ennen kuin tein päätöksen, enkä ole katunut sitä alkuunkaan! Vaikka opiskelija lähtisi yksin reissuun, hän ei taatusti tule olemaan missään tilanteessa yksinäinen! Joonas Helin Liiketalouden perustutkinto VAAO 8 Itse työskentelin Fida International -nimisessä yhtiössä, jonka päätarkoitus on muista kehitysyhteisöistä poiketen, ei vain rakentaa, vaan myös auttaa ja opettaa paikallisia kyläläisiä tekemään 9

6 10 Työssäoppimalla kansainväliselle uralle Olen Noora Palonkoski. Tällä hetkellä olen 22-vuotias, asun ja työskentelen aurinkorannikolla, Fuengirolassa. Kävin ylä-asteen jälkeen lukion Kauhajoella ja sieltä hain kosmetologi-opintoihin eri puolelle Suomea ja päädyin Valkeakoskelle. Jo ensimmäisenä vuotenani kaverini alkoivat puhumaan työssäoppimisen suorittamisesta ulkomailla, ja itsekin aloin ajatuksesta innostua. Mutta sinä vuonna olimme liian myöhään asialla ja paikat jäivät saamatta. Toisena opiskeluvuotenani otimme kaverini Sinin kanssa asiaksi jo syksyllä yhteydenotot työssäoppimispaikkoihin. Kävikin niin hyvin, että pääsimme samaan paikkaan työssäoppimaan Fuengirolaan, Espanjaan. Pitkän odotuksen jälkeen koitti kevät ja työssäoppiminen lähestyi lähestymistään. Kunnes taivaalle ilmestyi tuhkapilviä Islannista ja lentomme peruuntui. Olimme molemmat muuttaneet jo pois Valkeakoskelta ja asuimme kotipaikkakunnillamme. Sini Vaasassa ja minä Kauhajoella. Kun lennot eivät kulkeneet, jouduimme miettimään varavaihtoehtoja työssäoppimisen suorittamiseen. Yhtenä niistä oli sen suorittaminen koululla, mutta kummallakaan ei enää ollut asuntoa Valkeakoskella ja emme halunneet luovuttaa ulkomaiden suhteen. Onneksemme osa lennoista alkoi lentämään, joten soitin SAS:lle ja sain vaihdettua lentomme. Pääsimme perille lämpimään Espanjaan vajaan viikon viivellä, joten saimme muutaman harjoittelupäivän menetyksen anteeksi. Maanantaina aloitimme työt ja samassa hoitolassa oli myös muita kosmetologi-harjoittelijoita ja yksi parturikampaaja opiskelija. Töitä riitti kaikille silti ihan mukava määrä ja pääsimme muutamana päivänä tutustumaan myös suomalaiseen meikkikouluun Cosmetica Norrikseen. Fuengirola tuntui heti kotoisalta paikalta, kuin mini-suomi lämpöisessä Espanjassa. Kun lähdön aika sitten koitti, aloimme Sinin kanssa heti miettiä paluuta takaisin.samana keväänä pari päivää paluumme jälkeen vietimme valmistujaisia kosmetologeiksi. Kumpikaan meistä ei saanut jatkoopiskelupaikkaa eikä töitä alalta, joten päätimme hakea meikkikouluun Espanjaan. Jukka meidät heti muistikin ja paikat ensi keväälle varmistuivat! Molemmilla oli onneksi työpaikka kesästä talveen saakka, joten saimme vähän kerättyä matkarahoja kasaan, koulukaan ei ihan ilmainen kuitenkaan ollut. Alle vuoden päästä astuimme samaan vanhaan asuntoomme ja molemmille tuli välittömästi kotoinen olo, vaikka ensimmäisellä kerralla emme olleetkaan kuin reilut viisi viikkoa. Keväällä ajaksi kertyi kokonaiset viisi kuukautta, koska tulimme hieman etukäteen ennen koulun alkua ja lähdimme takaisin Suomeen vasta kesäkuun lopussa. Kuulimme uudesta suomalaisesta parturiliikkeestä, jonka omistaja etsi kosmetologia ja menimme heti juttusille. Kävi selväksi, että palkalliseksi ei ole mahdollista päästä eli ainoa keino olisi oma toiminimi ja vuokratuoli. Aikani mietittyä aloin vakaasti harkita tänne muuttoa ja kävin uudelleen Seijan juttusilla. Suomeen palattuani pyörittelin asiaa mielessäni moniin kertoihin, uskallanko muuttaa yksin ulkomaille yrittäjäksi? Mietin asiaa myös siltä kantilta, että takaisin pääsee aina, mutta tämmöisiä tilaisuuksia ei noin vain satele taivaalta ja sovin Seijan kanssa tulevani syksyllä takaisin ja aloittavani Studio Primerossa kosmetologina. Nyt olen ollut Espanjassa vajaat kaksi kuukautta ja töissä olen ollut jo reilun kuukauden. Alussa asiakkaita oli suhteellisen vähän, koska suuri osa suomalaisista tulee takaisin Suomesta vasta lokakuun puolenvälin jälkeen. Nyt on onneksi alkanut olemaan jo huomattavasti enemmän asiakkaita ja koko ajan vilkastuu. Hyvää palautetta olen saanut paljon ja tällä hetkellä tuntuu, että tämä oli minulle ainoa oikea ratkaisu. Noora Palonkoski valmistui kosmetologiksi VAAO:sta keväällä

7 Maahanmuuttajaopiskelijoiden ajatuksia Suomesta Tähän tekstiin on koottu maahanmuuttajaopiskelijoiden omia mielipiteitä ja kokemuksia elämästään Suomessa ja opiskeluistaan aikuiskoulutuksessa. Kotoutumiskoulutuksessa Faktiassa he opiskelevat Suomen kieltä ja kulttuuria, työnhakua ja arkipäivän asioita yhdeksän kuukauden ajan. Tämän jälkeen he usein jatkavat opintojaan eri koulutusasteille tai menevät töihin. Opiskelijat ovat kaiken ikäisiä, nuorimmat 17-, ja vanhimmat yli 50-vuotta. Tähän tekstiin on poimittu opiskelijoiden mielipiteitä jotka he saivat kirjoittaa itsenäisesti. Toivottavasti kommentit antavat suomalaisille opiskelijoille ajattelemisen aihetta ja innostavat ihmisiä puhumaan eri kulttuureista! Miia Ojala, ohjaava kouluttaja, Faktia Koulutus Oy Olisi kiva jos suomalaiset ihmiset osaisivat avautua enemmän Suomessa opiskelu on maksutonta, se on hyvä Suomalaiset opettajat ovat hyviä Suomessa opettaja on ystävällinen, kärsivällinen, ymmärtävä. Venäjällä ankara ja jos en ymmärrä niin se on minun ongelmani Täällä on enemmän vapaa-aikaa töiden jälkeen. Harrastus-kulttuuri on todella kehittynyttä ja arvostan sitä Yhtenä erona on kuri. Kotimaassani koulussa on kova kuri. Suomessa opiskelijat eivät kunnioita opettajia ja voivat tehdä mitä haluavat. Suomessa opiskelijoilla on liikaa vapautta Namibialaisen Francon vierailu Suomessa Vierailumme oli osa kansainvälistä yhteistyöhanketta Omarurun kunnan ja Hämeenlinnan välillä. Namibia on kaksi kertaa Suomen kokoinen, mutta väkiluku on vain puolet Suomen väkiluvusta. Omaruru on pieni kylä Namibiassa Eteläisessä Afrikassa. Saavuimme Helsinki-Vantaan lentoasemalle Frankfurtin kautta kulkevalla lennolla. Tunnin ajomatkan jälkeen lentoasemalta saavuimme Hämeenlinnaan, jossa majoituimme paikalliseen hotelliin. Matka oli erittäin rakentava ja antoisa. Virallisen ohjelman ulkopuolella kävimme opastetulla kierroksella vanhassa Hämeen linnassa. Opas tunsi erittäin hyvin kaupungin historian ja tietenkin linnan. Teimme myös kierroksen Koulutuskeskus Tavastian tiloissa nähdäksemme eri alojen työskentelyä esimerkiksi maanmittausta, puutyöskentelyä, autoalaa, sosiaali- ja terveyspuolta, laboratoriota, kampaamoa, leipomoa, hattujen tekoa ja niin edelleen.kävimme myös keskusteluja koulutuksesta, sillä koulutus täällä on ilmaista. Keskustelimme myös valtion taloudesta ja raportointijärjestelmistä, Namibialaisten opiskelijoiden mahdollisuudesta opiskella sekä vaihto-opiskelija ohjelmista. Osallistuimme seminaariin jätehuollosta ja jätevesistä Suomessa ja samalla saimme katsauksen jätehuollon järjestämisestä yrityksissä ja vesilaitoksen toiminnasta Hämeessä. Matka oli erittäin rakentava ja antoisa. Omarurun kunnan ja Tavastian yhteistyö vahvenee vahvenemistaan. Meille järjestettiin illallinen jossa oli perinteisiä suomalaisia ruokalajeja ja osa meistä saunoi ja ui järvessä. Olimme oli hyvin innoissaan nähdessään metsät ja järvet ja kokiessaan tyypillisen Suomalaisen tavan elää. Etenkin saunan ja suomalaisen leivän koimme mahtaviksi. Havaitsimme, että Suomi on erittäin ystävällinen ja vieraanvarainen maa ja odotamme jo uutta vierailua. Minttu Pitkänen/Referaatti Kansainvälisyyssihteeri Koulutuskeskus Tavastia 12 13

8 Report on a visit from Namibian Municipality to Hämeenlinna This visit was part of a Partnership between Omaruru Municipality, a small Town in Namibia in southern Africa and Hameenlinna under an international Partnership Program. Namibia is two times the size of Finland, but the population is only half of Finland. Namibia has vast open spaces and a large part is uninhabited. Namibia has desert on the west called the Namib, and desert on the east called the Kalahari. Namibians use about 13 Languages, including English, German, Afrikaans, Oshiwambo, Herero, Damara, which are the main languages found in the larger parts of the country. Omaruru is a Town with a population of almost 15, 000 people and is a very mixed community. Although a small Town, it is probably the oldest proclaimed Municipality, and it is a fast growing town as it is located on a major traffic route and is also a Town most sought after for retirement and tourism. The group arrived on 29 August in Helsinki via a connect flight with Frankfurt and after an hour's drive, they reached Hameenlinna where they stayed at a local Hotel. Apart from the official program, the group was treated to a tour of the Old Castle of Hameenlinna. This was conducted by a Guide who knows the history of the town and in particular the Castle. The group also made a tour of Tavastia Vocational Training College to look at different sections like Land Surveying, Carpentry, Auto mechanics, Health Care Services, Water testing lab, Hair dressing, the bakery, Dress Making, Hat making, Weaving and so forth. Here the group also had discussions about education as education is free here, the Government Budget and reporting system, possibilities of study for Namibian students and exchange programs. They also attended a presentation on waste management and waste water issues in Finland, with an overview on the organization of waste management and water works in the Hämeenlinna region. Other issues that were discussed here are the duties of the local authority with regards to Waste management, the responsibilities of Producer and Importer to consider the whole life cycle of their products, and the new by-laws that are being implemented to improve the management of waste. The last day was spent on finalizing the implementation and scheduling of program activities and planning for a GIS Forum at the end of November 2011 in Omaruru. The trip was very constructive and fruitful as the relationship between Omaruru Municipality and Tavastia continues to grow from strength to strength through this interaction and exchange of ideas, view and experiences, and new relationships were formed at the Seminar with other participants from Africa and Finland. The group was treated to an evening dinner of special Finnish cuisine, and some of the delegates enjoyed the sauna and swimming in the lake. The group was very excited to see the forests and lakes and to experience the typical Finnish way of life, especially the sauna and the Finnish breads. The group found Finland to be a very friendly and hospital country, and they look forward to visiting again soon. A group from Finland will visit in Omaruru in November There are discussions to have a twinning with one of the schools in Hämeenlina and Omaruru. Franco Uirab Town Engineer Omaruru Municipality 14 15

9 16 Kansainväliset ammattitaitokilpailut International Abilympics-kilpailut ovat joka neljäs vuosi järjestettävät, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kansainväliset ammattitaitokilpailut. Kilpailutoiminnalla edistetään ammatillisen erityisopetuksen tunnettuutta ja arvostusta maailmalla sekä lisätään yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä. Abilympics joukkue: Lentokentällä joukkuetta oli vastassa kisamaskotit. Maskottien seurassa Suomen joukkueen kilpailijat: Muhammed, Jenna ja kisamaskotti Uuno, Markku, Eino, Hans ja Eero. Kuvasta puuttuu Samuli. Kuva: Sirpa Komsi, Keskuspuiston ammattiopisto / Skills Finland Suomi osallistui Abilympics-kilpailuihin toista kertaa, tänä vuonna kansainvälisillä areenoilla mitteli seitsemän hengen edustusjoukkue. Soulin kilpailussa oli 33 ammattitaitolajia, joista Suomi osallistui kuuteen: CADsuunnittelu, tietokoneen kokoaminen, floristiikka, puuseppä, kultaseppä ja studiovalokuvaus. Kilpailijoiden suorituksia lähtivät tukemaan myös heidän valmentajansa. Lisäksi Suomi lähetti kilpailuun myös kaksi tuomaria, CAD-suunnitteluun ja floristiikkaan. Abilympicsin ytimessä: - Kilpailuun osallistumisen perusteena on jokin jokapäiväistä elämää haittaava vamma - Alaikäraja on 15 vuotta, yläikärajaa ei ole. - Soulissa järjestettyyn kilpailuun osallistui yli 400 kilpailijaa 30 eri maasta. - Suunnitteilla vuoden 2015 kilpailujen järjestäminen Suomessa; suunnitelmaa ei ole vielä vahvistettu - Toimintaa koordinoi Skills Finland ry Kiipulalainen puutarhatalouden opiskelija Jenna Sipponen suoriutui kisaurakastaan hienosti, vaikka olikin joukkueen juniori. Lopullista kilpailusijoitusta ei kuitenkaan tiedetä, koska vain neljän parhaan sijoitus julkaistaan. Jenna valmisti floristiikassa kolme eri työtä: ensimmäisenä valmistui kimppu maljakkoon 70 minuutissa, toisena asetelma 90 minuutissa ja kolmantena pöytäkoriste kahden hengen pöytään 120 minuutissa. Töistä arvioitiin kokonaisvaikutelma, värien käyttö, idea ja kilpailijan työskentelytekniikka. Kilpailuaika on suhteellisen pitkä ja siinä on koko ajan työskenneltävä keskittyneesti. Monella kilpailijalla kolmannessa työssä alkoi tulla esille väsymystä ja huolimattomuutta työskentelyssä. Jennan toiminta oli rauhallista ja tavoitteidemme mukaista, kommentoi valmentaja Heidi. Kukkasidonnan arviointi on hyvin subjektiivista ja kulttuurisidonnaista. Suomessa painotetaan vahvasti teknistä osaamista, kun taas Soulin Abilympics-kilpailussa korkein painoarvo arvioinnissa oli kuitenkin kokonaisvaikutuksella ja idealla, kertoo floristiikan tuomari Heidi Stubb Kiipulan ammattiopistosta. Kiipulan ammattiopiston kilpailija Jenna Sipponen sekä valmentaja / tuomari Heidi Stubb Kuva: Minna Leino, Kiipulan ammattiopisto Piia Kokko-Parikka Kiipulan ammattiopisto Suomalaisten kilpailijoiden kilpakumppaneilla oli huomattavasti enemmän työelämän kokemusta omalta alaltaan, mutta juuri tästä syystä suomalaisten nuorten vuorovaikutustaidot, sitoutuneisuus ja sinnikkyys työskentelyssä sai arvostusta tuomareilta. Niin ikään arvostusta sai valmentajien työskentely sekä tapa, jolla he keskittyneesti seurasivat suojattiensa toimintaa kilpailun aikana. Nämä asiat kertoivat osaltaan suomalaisen koulutusjärjestelmän ja ammattitaitovalmennuksen tehokkuudesta ja selkeästä työelämälähtöisyydestä. Kilpailuun osallistuva joukkue valmistautui kilpailuun yhdessä Suomen WorldSkillsjoukkueen kanssa. Kilpailijat kävivät läpi lähes vuoden kestävän maajoukkuevalmennuksen, jossa hiottiin ammattitaidon lisäksi myös henkistä valmentautumista. 17

10 Tutkimassa ammatillisen koulutuksen laatua CEDEFOP Study visit 44: Quality Assurance in Dutch VET , Utrecht (NL) Amsterdamissa paistoi aurinko, kun lentoni laskeutui Schipholin lentokentälle syyskuisena sunnuntai- iltapäivänä. Ja sama sää jatkui koko matkan ajan yhtä sateista iltaa lukuun ottamatta. Vierailu oli myös muilta osin todella onnistunut, kaikki järjestelyt pelasivat loistavasti ja kielitaitonikin riitti omaksi yllätykseksi! CEDEFOPin opintovierailulla oli kollegoita Iso-Britanniasta, Tšekin tasavallasta, Espanjasta, Portugalista ja Turkista: laatupäälliköitä, opettajia, yksikönjohtajia, opinto-ohjauksesta vastaavia. Kirjava, mukava joukko ihmisiä, joilla kaikilla oli oma, erilainen näkökulma ammatillisen koulutuksen laatuun. Osallistujat yhteispotretissa puistossa Haagissa. Vasemmalta oikealle: Lola, Klára, Nermin, Paula, Virpi, Jordi ja Mario. Kävimme aivan aluksi opetus- ja kulttuuriministeriössä Haagissa, jossa kuulimme ministeriön edustajan ja paikallisten asiantuntijoiden ja laadunhallinnasta vastaavien asiantuntijoiden ja virkamiesten (Centres of Expertice, COLO) esitykset. Lisäksi kävimme kahdessa ammatillisessa koulussa tutustumiskäynnillä Rotterdamissa: ROC Albeda, (monialainen suuri ammattikoulu) ja STC-Group (merenkulkualan erikoisoppilaitos). Etenkin Albeda oli aikamoinen paikka käydä, suosittelen! Osallistuimme myös kansainväliseen osaan Quality Time -konferenssia, joka järjestettiin Rotterdamissa, ja aurinkoisena iltapäivänä pääsimme vielä Rotterdamin satamaa esitelleelle risteilylle. Opetus- ja kulttuuriministeriön talo Haagissa oli kynän muotoinen pilvenpiirtäjä. Lopuksi kävimme vielä vierailulla paikallisessa AMKE:ssa (hollanniksi MBO Raad, Utrechtin lähellä Woerdenissa), joka on voimakkaasti mukana Hollannin ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen kehittämisessä. Mukanamme kulkeneet asiantuntijat Marloes van Bussel ja Tonnie van Opstaal (Hollannin CIMOsta eli CINOPista) vielä varmistivat, että olemme ymmärtäneet asiat oikein ja vastasivat kysymyksiimme. Tonnie myös luotsasi meidät varmoin ottein paikasta toiseen junilla ja busseilla. Iltaisin teimme CEDEFOPin vaatimaa ryhmäraporttia vapaamuotoisesti englanniksi

11 Hollannissa ammatillisen koulutuksen laadunvarmistus on hyvin hallinnassa. Pohjana on eurooppalainen laadunvarmistuksen malli EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and training). Meidän tutkintotoimikuntiamme lähinnä vastaavat Centres of Expertice ja niiden yhteiselin COLO pitävät silmällä tutkintojen ja opetuksen laadukkuutta. Lisäksi Hollannissa on erikseen vielä ammatillisen koulutuksen tarkastuselin (Inspectorate), joka tekee tarkastuksia oppilaitoksiin kolmen vuoden välein tai riskiperusteisesti, eli jos tarvetta ilmenee. Opiskelijapalaute Hollannissa kerätään vuosittain opiskelijajärjestön toimesta (JOB Monitor). Palautesysteemi on valtakunnallinen ja tuloksista kootaan hieno painettu julkaisu, jota käytetään myös ammatillisen koulutuksen markkinoinnissa. Albeda College on monialainen ammattikoulu, jossa on yhteensä opiskelijaa. Vierailimme metallialan yksikössä Rotterdamissa. Merenkulkuoppilaitos STC-Group sijaitsee aivan Rotterdamin satamassa. Samassa rakennuksessa oli myös Quality Time -konferenssi (auditorio oli tuossa rakennuksen ulokkeessa). Tyypillinen hollantilainen lounas esitysten lomassa Opetus- ja kulttuuriministeriössä Haagissa: tarjottimellinen täytettyjä sämpylöitä, juotavaksi maitoa ja piimää (!) sekä jälkiruoaksi hedelmiä, keksejä ja kahvia/ teetä. Majoituimme hotellissa Utrechtissa, jossa oli Hollannille tyypillisiä kauniita kanaaleita. Eräänä iltana illastimme kanaalin rannan ravintolan terassilla. Eikä haitannut, vaikka satoi! Opin kollegoiltani Hollannin, Englannin, Espanjan, Tsekin, Turkin ja Portugalin ammatillisen koulutuksen järjestelmistä ja laadunhallintamenetelmistä todella paljon. Opin myös Suomen omasta ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan järjestelmästä, koska jouduin sen itselleni kertaamaan ja kertomaan muille. Lisäksi aktivoin englannin kieltä, etenkin ammattisanastoa. Opinto- vierailu on mielestäni erinomainen tapa kehittää ammattitaitoa ja saada kansainvälistä näkökulmaa työhön. Kaikki vierailulle osallistujat olimme myös valmiita lähtemään toistemme kanssa kv-projekteihin, jos sellaisiin partnereita halutaan. Jos kiinnostuit, lisätietoja ja muiden osallistujien yhteystiedot saa allekirjoittaneelta! Virpi Lyytimäki Kehittämispäällikkö Hyria 20 21

12 Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen näkyy ja koskettaa meitä kaikkia. Yritysten toimintaympäristö on kansainvälistynyt ja kansalaisten ulkomaanmatkailu on lisääntynyt. Niin työelämässä kuin vapaaaikanakin tarvitaan yhä enemmän kielitaitoa sekä kykyä toimia eri kulttuuritaustasta tulevien ihmisten kanssa. Miten aikuiskoulutus kansainvälistyy? Kansainvälistyminen voi toteutua oppilaitoksessa monimuotoisena toimintana. Sen muotoina voi olla kansainvälinen hankeyhteistyö ja verkostot, opiskelijoiden ja opettajien kansainvälinen liikkuvuus, maahanmuuttajataustaisille tai ulkomaisille opiskelijoille suunnattu koulutus, suomalaisille suunnattu kielikoulutus, kansainvälisiä valmiuksia kehittävä koulutus sekä ulkomaisten henkilöiden käyttäminen opettajina. Kansainvälinen hankeyhteistyö on vireää erityisesti isommissa oppilaitoksissa, joissa hankkeiden koordinointiin on riittävästi resursseja ja kansainvälisiä verkostoja on jo olemassa. Kansainvälinen hanketoiminta on usein kiinni yksittäisten henkilöiden innostuksesta. Kun hankkeisiin saadaan mukaan uusia henkilöitä, tuo se vaihtelua ja uusia näkökulmia ja henkilöstölle uudenlaisia valmiuksia. Hankeyhteistyöhön liittyykin usein mahdollisuus opetushenkilöstön kansainväliseen liikkuvuuteen. Kansainvälistyminen tuo todennäköisesti oppilaitokselle lisää näkyvyyttä ja nostaa sen imagoa. Opiskelijoiden liikkuvuus on aikuiskoulutuksessa satunnaisempaa kuin nuorisokoulutuksessa eikä oppilaitoksilla ole siihen vakiintuneita kanavia eikä rahoitusmuotoja. Opiskeluun liittyviä ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ulkomailla toteutetaan jonkin verran, mutta yleensä ne ovat yksittäistapauksia. Näyttötutkintojen suorittaminen työssäoppimisjaksolla ulkomailla onkin yksi aikuiskoulutuksen kansainvälistymisalue, josta ei vielä ole paljoa kokemusta. Maahanmuuttajien koulutus on osa oppilaitosten kansainvälistä toimintaa. Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat rikastuttavat oppimisympäristöä ja eri kulttuurien kohtaaminen mahdollistuu opiskelun arjessa. Haasteena maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiselle on kova kilpailu koulutuksen rahoituksesta, mikä johtaa oppilaitoksissa epävarmuuteen ja suunnittelun lyhytjänteisyyteen. Erityisesti maahanmuuttajien koulutuksessa on tarvetta alueelliselle, eri oppilaitosten ja viranomaisten väliselle yhteistyölle, jotta eri maahanmuuttajaryhmien koulutustarpeisiin voidaan vastata. Kansainvälistä näkökulmaa voi tuoda opetukseen monella tavalla: kansainvälisenä harjoitteluna ja työssäoppimisena, ulkomaisena opintojaksona, vieraalla kielellä tapahtuvana opiskeluna, kieli- ja kulttuuriopintoina ja ulkomaisilla luennoitsijoilla. Yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa tehdään mm. täsmäkouluttamalla ulkomailta rekrytoituja työntekijöitä niiden työvoimatarpeeseen ja tukemalla yrityksiä ulkomaisten työntekijöiden vastaanottamisessa. Kansainvälisiä sisältöjä otetaan koulutustarjontaan siinä määrin kuin asiakaskunnalla ilmenee tarvetta niihin. Kehittämistarpeet Vaikka useissa oppilaitoksissa on jo kokemusta kansainvälisestä toiminnasta, aikuiskoulutuksen puolella toiminta on kuitenkin vähäistä ja satunnaista. Kansainvälisyyttä ei nähdä kehittämistoimintaan linkittyvänä strategisena toimintana. Tähän on osasyynä se, että kansallista rahoitusta ei ole juurikaan suunnattu aikuisoppilaitosten kansainväliseen toimintaan. Projektimuotoinen rahoitus tukee uusien toimintamallien kehittämistä, mutta pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen se tuo omat haasteensa. Kansainvälinen toiminta nähdään myös mahdollisuutena viedä oppilaitosten osaamista ulkomaille. Ulkomaalaisille yrityksille voidaan tarjota kokonaisia tutkintoja tai räätälöityjä koulutuksia. Ulkomaille voidaan toteuttaa koulutuksia myös virtuaalisesti tai perustaa tarvittaessa jopa toimipiste. Asiakkaiden tavoittamisessa, markkinoinnissa ja tiedottamisessa kansainvälisistä yhteistyöverkostoista on hyötyä. Koulutusvienti ulkomaille haastaakin oppilaitoksen uudenlaiseen kansainväliseen ajatteluun. Uudessa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä korostetaan monin tavoin. Aikuiskoulutuksen tavoitteissa ei kansainvälistymistä ole erikseen nostettu, mutta esitetty toimenpideohjelma koskee kaikkea ammatillista koulutusta. Toimenpideohjelmassa esitetään mm. opiskelijoiden ja opetushenkilöstön liikkuvuuden lisäämistä, koulutuksen järjestäjien kansainvälistä verkostoitumista sekä kansainvälistä vertaisoppimista ja arviointia. Myös tuleva opintosuoritusten siirtojärjestelmä (ECVET) edistää liikkuvuutta ja tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta. Oppilaitosten kannattaa panostaa henkilökunnan kansainväliseen osaamiseen, mikäli kansainvälistä yhteistyötä halutaan vahvistaa. Kielitaidon ja kulttuurientuntemuksen lisäksi tarvitaan myös kansainvälistä projektiosaamista ja valmiuksia luoda kansainvälisiä verkostoja. Tärkeintä on kuitenkin rohkea luovuus ja ennakkoluulottomuus sekä halu oppia ja kokea uutta. Taina Sipilä Rehtori Faktia Koulutus Oy 22 23

13 3 girls in Finland Decorations for the Giant Vegetables Competition We are Femke, Lisa en Karlijn and we re from Holland. We re following and internship for 5 weeks at Hämeen ammatti-instituutti in Lepaa, Finland. In Holland we re studying In-&Outdoor Styling at Clusius College in Hoorn. This means we re doing anything and everything which has to do with art styling. You can think of graphic, interior, product and fashion design plus the programs PhotoShop and InDesign. At the moment we re in our thrid year, of the four. In this year we could finally go on an abroad internship. The three of us are in for going abroad, so we directly started to organize it. We went to Riet Massee, asking her about her connections in Finland. She brought us in contact with Soile Viljakka. We had first asked Riet for information about the internship in Finland. She told us about the campus and what we could all do when we would be here. It sounded really interesting to us, so Riet gave us the address of Soile. We sent her an full of enthusiasm. Asking her if it was possible to go to her in Finland, to have our internship there. Soon enough we got a reply, which was positive, it was possible! Then we heard that at the time we would be there, there was going to be a Giant Vegetables Competition for which we could make decorations. From that moment on everything went so fast, from arranging our staying to booking our flight tickets to Finland. Before we knew it we were in the airplane on our way to Soile, waiting for us, together with an amazing internship. You can read about it in this article. It sounded really interesting, exciting and fun to us Our first assignment was the making the hay characters for the Giant Vegetables Competition. The assignment was making a boy and a girl from Hay. We chose to do a mother and a son and it took us one week to finish them both. We first made malls out of gauze to form the body of the characters. These we decorated with hay and grain. We also chose to use sackcloth for the back of the skirt of the woman and the jacket of the boy. We decided to make a corset for the woman, we made that from tree bark and bound it around her torso with ribbon. In the picture below you can see Karlijn working on the dress of the woman. Because we gave the woman an corset we wanted to give the boy a cap. We made that of 2 tree slices, some gauze and sackcloth Both got their own place on the Giant Vegetables Competition, separated though. The woman was outside, standing near the apples. The little boy was standing inside the winery. He was practically standing next to our own table, where we were selling our bouquets. We had some nice comments about them, people telling us they really looked nice. We even saw a little boy trying to make a conversation with the hay boy, that was really funny! 24 25

14 Other Decorations We also had to make other decorations for the tables on the Giant Vegetables Competition. The three of us were divided into different groups. The group Karlijn was in decorated little pumpkins with flowers. The other group where Lisa was in, decorated buckets with flowers. And the last one, where Femke was in, made garlands of autumn leaves There were about 14 attending pumpkins for the competition. There were also several other vegetables which were bigger, more giant, than normal. Watermelons, sunflowers, carrots, cucumbers, beetroots, etc. There was also a stall where they sold the apples, where our hay woman was standing. Those apples were from the own school s apple gardens. Our stay in Finland Our expectations of Finland were pretty high. People from our school had told us it was really luxurious and big and all that. The moment we arrived there were a lot of people in our apartment, so it was a lot of shaking hands and meeting all the international students. Many people walk in and out of our apartment, which we share with four other girls. We were not used to that at all, so that was really weird in the beginning. Now we got used to it, and do it ourselves also. The first real day we got a tour around the campus from Soile. The view was very beautiful and all the people we met were really nice. The weather was really good when we got here, better than we expected even! What we still find weird is that we have to do our shopping once a week! That s very different from our home country, there is practically a supermarket around the corner. The food is also different from Dutch food, some things we do know, but most of it we don t. The food is also more expensive. We also think it s different We ve noticed that everyone around here, Finnish or not, can speak English quite well because here, they use a lot of their own vegetables and fruits from the school s own gardens. The rooms in the student houses are pretty white and blank. So we decided to put some posters and photo s on the walls, to make it look a bit nicer. That s also a bit of our creative mind, we guess. We also keep track of everything we do in a travel diary and a blog, for our family, classmates and friends. And until now we wrote something every day. It s a pity that everything on the campus is closed in the weekend, so if you don t have any homework, it s hard to find something to do

15 That s why we went to Hameenlinna to look around in the city, and visit a castle. It was very interesting to see. Everything that we ve done here until now is totally new to us. Here everyone works with material from the nature. At home we re doing more with magazines. So now we ve learned how to make bouquets, hay characters and wire work for example. All these things we can teach to our family, friends and classmates at home.. this is how differentkinds of creativity travel all over the world. Ranskalaiset opiskelijatytöt harjoittelemassa päiväkotia Augustinassa 28 Text: Femke, Lisa and Karlijn HAMI Sosiaali- ja terveysalan opetusta antavien oppilaitosten muodostamalla SOTENET -oppilaitosverkostolla on ollut jo vuosia opiskelijavaihtoa useamman eri maan kanssa. Ranskalaisia opiskelijoita oli jo toisen kerran Forssassa harjoittelemassa Päiväkoti Augustinassa. Caroline Brunel ja Mary-lee Pesty ovat saapuneet Ranskasta Suomeen työharjoitteluun kolmeksi viikoksi. Heidän luokaltaan on 23 oppilasta tutustumassa suomalaiseen työelämään eri puolilla Suomea yhteistyöverkoston puitteissa. Tytöt tulevat yksityisestä ammattioppilaitoksesta, jossa opiskelee eri linjoilla nuorta. Suomesta heille muodostui mielikuva, että täällä on paljon metsiä, järviä ja oravia. Molemmat ovat ensimmäistä kertaa ulkomailla. Caroline ja Mary-lee ovat työskennelleet päiväkoti Augustinassa Forssassa alkaen. Mary-lee on ollut 2-5 -vuotiaiden lasten ryhmässä ja Caroline 3-6 -vuotiaiden kanssa. 29

16 Eija Savolainen ruokailemassa tyttöjen kanssa 30 Suomalaiset lapset ovat heidän mielestään itsenäisempiä, kehittyneempiä ja tottelevampia kuin ranskalaiset lapset. Molemmat ovat olleet myös Ranskassa työharjoittelussa päiväkodeissa. Ranskassa päiväkodissa hoito on heidän mielestään ohjatumpaa kuin Suomessa. Caroline ja Mary-lee ovat auttaneet lapsia pukeutumisessa ja syömisessä sekä osallistuneet lasten ohjaukseen. Lasten kanssa toimiessa tytöt eivät ole kokeneet suuria ongelmia yhteisen kielen puuttumisesta huolimatta. Mary-leen ryhmässä on ollut yksi lapsi, joka on osannut vähän englantia. Tytöt ovat opiskelleet koulussa englannin kieltä noin 10 vuotta. Heidän mielestään ranskalaiset eivät ole lahjakkaita kielissä ja heidän vähäinen kielitaitonsa on hankaloittanut kommunikointia suomalaisten kanssa. Tytöt opiskelevat neljättä ja viimeistä vuotta ammatillista ylioppilastutkintoa (BAC professionnel Services en Milieu Rural). Kahden opintovuoden jälkeen he ovat suorittaneet ammattitutkinnon (BEP Brevet d etude Professionnel Carrières Sanitaires et Sociales). Työharjoittelua on ollut kahden ensimmäisen vuoden aikana yhteensä 9 viikkoa. Kahden viimeisen vuoden aikana työharjoittelun osuus on kumpanakin vuonna 20 viikkoa. Nykyään saman koulutuksen aloittaneet suorittavat ammatillisen ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa kuten Suomessakin. Tytöt opiskelevat yksityisessä ammattioppilaitoksessa, jossa lukukausimaksu on 1600 euroa/lukuvuosi. Internaattiopiskeljoille hinta on 2100 euroa. Myöskään julkisissa oppilaitoksissa opiskelu ei ole täysin ilmaista. Ateriat ovat niissäkin maksullisia. Caroline aikoo valmistumisensa jälkeen jatkaa työskentelyä lasten parissa. Mary-lee taas toivoo saavansa työtä vaatetusalalta. Siellä tosin työnsaantimahdollisuudet eivät ole yhtä hyvät kuin hoiva-alalla. Hoiva-alalla on Ranskassakin kova pula työntekijöistä, erityisesti vanhusten ja vammaisten hoidossa. Eija Savolainen ja Kalle Tammisto FAI Caroline ja Mary-lee ovat olleet oikein tyytyväisiä asuntoonsa Forssan ammatti-instituutin asuntolassa. Makuuhuone ja oleskelutila keittiönurkkauksineen on tilava, suihku on toiminut hyvin ja heidän käytössä on ollut TV ja nettiyhteys. He ovat voineet siten olla yhteydessä Facebookin kautta myös ulkomaailmaan. Vapaa-aikaa Forssassa tytöt ovat käyttäneet musiikin kuunteluun ja shoppailuun. Mukaan tuliaisiksi on tarttunut mm. nallekarhuja. He ovat käyneet Forssasta käsin myös Turussa ja Tampereella. Ennen kotiin paluutaan tytöt viettivät vielä kaksi päivää ryhmän ja englannin opettajansa kanssa Helsingissä. Heidän oleskelunsa Suomessa on kaiken kaikkiaan sujunut ongelmitta, mutta he odottavat paluuta kotimaahan ja perheensä näkemistä. 31

17 Kalle Tammisto Lehtori, kauppa ja hallinto puh Taina Sipilä Rehtori puh Tanja Korteharju Kansainvälisten asioiden suunnittelija puh (0) Ari Mikkola Rehtori puh Piia Kokko-Parikka Yhteyspäällikkö, viestintä ja kansainvälisyys puh Anssi Kovanen Kansainvälisyyskoordinaattori puh Mikko Siirilä Koulutuspäällikkö, Kansainvälisyysvastaava Liiketalous ja kauppa puh

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle.

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle. Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012 VÄL KKY Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Työssäoppimalla kansainväliselle uralle Abilympics Ulkomaalaisena opiskelijana Sisällysluettelo Kansainvälisyyttä

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Dream College Hollanti. Asiantuntijavaihto Kansainväliset oppimisympäristöt Kokemuksia Alankomaista 8.-14.9.2013

Dream College Hollanti. Asiantuntijavaihto Kansainväliset oppimisympäristöt Kokemuksia Alankomaista 8.-14.9.2013 Dream College Hollanti Asiantuntijavaihto Kansainväliset oppimisympäristöt Kokemuksia Alankomaista 8.-14.9.2013 Osallistujat Piia Kokko-Parikka, Kiipula Mari Kontturi, Luovi, koordinaattori Liisa Metsola,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET EXPERT -toiminta 2012 2013 Savonlinna 28.10.2013 Hannele Nevalampi, CIMO Kansallinen ECVET Expert-toiminto Toiminto on perustettu 2012 Tukemaan ECVETin kansallista toimeenpanoa

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit 2011 19 september 23 september ICT in education Minna Taivassalo-Salkosuo Opintovierailut ohjelman tiedotustilaisuus 12.1.2012 Study visitors from

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Kiinan kielen kasvava merkitys

Kiinan kielen kasvava merkitys Kiinan kielen kasvava merkitys Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lukion kiinan kielen opetuksen forum Esityksen sisältö Kiinan merkitys kauppa- ja yhteistyökumppanina Osaamistarpeet

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Miksi mobiilioppiminen?

Miksi mobiilioppiminen? we mobilize change Miksi mobiilioppiminen? Pääsy Metodi Tulos Työryhmät Rajallinen Intensiiviset 1-2 päivää, sitten unohdus Vaihteleva Kasvokkain tapahtuva ohjaaminen Rajallinen Henkilökohtainen kouluttaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

ChiNet. Ammatillista yhteistyötä Kiinassa ja Suomessa. Aino-Reetta Väänänen Kansainvälisten asioiden koordinaattori Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

ChiNet. Ammatillista yhteistyötä Kiinassa ja Suomessa. Aino-Reetta Väänänen Kansainvälisten asioiden koordinaattori Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ChiNet Ammatillista yhteistyötä Kiinassa ja Suomessa Aino-Reetta Väänänen Kansainvälisten asioiden koordinaattori Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ChiNet-verkosto Ammatillisten oppilaitosten Chinet-verkosto

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt:

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: On jälleen tullut testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja 3A-TEHTÄVÄT.

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki Muutos mahdollisuutena Tuusula 12.9.2017 Anssi Tuulenmäki +358-50-3819772 anssi.tuulenmaki@mindustry.fi www.mindspace.fi Miksi olen Yli-innovaatioaktivisti? 1.Väite; jos et voi muuttaa arkeasi, jos et

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena

Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena Skills-laivaseminaari 12.-14.5.2011 m/s Silja Serenade Erityisasiantuntija Annikki Häkkilä, Opetushallitus

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name 1 MINÄ ITSE MAAT, KIELET ja KANSALAISUUDET TERVEHDYKSET ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paul

Lisätiedot

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Case: Cosy Finland Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring, 8.4.2011 Mistä kaikki alkoi? Kirsti Sergejeff pääsi Gambian matkallaan vuonna 2002 tutustumaan

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista - ja kansallisistakin Mikko Nupponen 8.2.2011 Feb- 11 Eurooppalaisista linjauksista ja kansallisista EU 2020 Hallitusohjelma Youth

Lisätiedot

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen 8.11.2013 Päivi Puutio Hankkeen taustaa Selvitys tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Bryggen kommunikea 2010

Bryggen kommunikea 2010 ECVET tulee - oletko valmis! Seinäjoki 10.12.2012 ECVET EXPERT 2012-2013 FINLAND Leena-Maija Talikka CIMO Bryggen kommunikea 2010 Tavoitteita Ammatillisen koulutuksen vetovoima Taitokisat Liikkuvuus korostuu

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Mitä Master Class:ssa opittiin?

Mitä Master Class:ssa opittiin? Mitä Master Class:ssa opittiin? Tutkimuskoordinaattori Kaisa Korhonen-Kurki, Helsingin yliopisto Tutkija Katriina Soini, Helsingin yliopisto Yliopistopedagogi Henna Asikainen, Helsingin yliopisto Tausta

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE FINNISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Verbit To be Olla I Minä olen You Sinä olet He/She/It Hän/Se

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

ChiNet-verkosto. Ensimmäinen delegaatiomatka lokakuussa 2006. PIRKOn aloitteesta alkanut: Vetovastuu 2009 syksyyn PIRKOlla, nykyään TAIlla

ChiNet-verkosto. Ensimmäinen delegaatiomatka lokakuussa 2006. PIRKOn aloitteesta alkanut: Vetovastuu 2009 syksyyn PIRKOlla, nykyään TAIlla ChiNet-verkosto OPHn verkosto Aloittanut toimintansa 2006 Ensimmäinen delegaatiomatka lokakuussa 2006 PIRKOn aloitteesta alkanut: Vetovastuu 2009 syksyyn PIRKOlla, nykyään TAIlla Suomalaiset verkostokoulut:

Lisätiedot