Matkaraportti. Seuranta ja neuvontamatka Etelä-Afrikkaan ja Swasimaahan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkaraportti. Seuranta ja neuvontamatka Etelä-Afrikkaan ja Swasimaahan 23.3. 5.4.2007"

Transkriptio

1 Matkaraportti Seuranta ja neuvontamatka Etelä-Afrikkaan ja Swasimaahan Nea Heinonen Sisällys: 1. Matkan tavoitteet 2 2. Bojanala Platinumin piirikunnan yhteistyöhanke Lahden kaupungin kanssa Hankkeen sisältö ja status Seuranta- ja neuvontatyön tulokset Toiminnan laajemmat vaikutukset 8 3. Tshwanen kaupungin yhteistyöhanke Oulun kaupungin kanssa Hankkeen sisältö ja status Seuranta- ja neuvontatyön tulokset SALGA Mbabanen kaupungin yhteistyöhanke Salon kaupungin kanssa Hankkeen sisältö ja status Seuranta- ja neuvontatyön tulokset Toiminnan laajemmat vaikutukset 18 Liite 1: Toteutunut matkaohjelma Liite 2: Henkilö- ja yhteystietoja Liite 3: Matkalle tehty Power Point esitys Liite 4: Valokuvadokumentaatio hanketoiminnoista Liite 5: Jenni Koiviston (Turku AMK) valokuvadokumentti Mbabanen hanketoiminnoista Liite 6: Materiaalia eri yhteistyöhankkeista 1

2 1. Matkan tavoitteet Osana pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelman hallinto- ja koordinaatiotyötä suoritetaan seuranta- ja neuvontamatkoja niin Suomen kuin Afrikankin yhteistyökuntiin. Niiden yleisenä tavoitteena on kerätä hankeseurantaan liittyvää materiaalia, varmistaa ohjelman tiedon kulku etelään sekä mahdollistaa keskustelut etelän kuntien edustajien kanssa suoraan. Näiden keskustelujen avulla saadaan usein sellaista tietoa, joka ei välttämättä muutoin välity ohjelman tietoisuuteen. Tämä seuranta- ja neuvontamatka suuntautui Etelä-Afrikassa sijaitseviin Bojanala Platinumin piirikunnan (Bojanala Platinum District Municipality, tästä edes BPDM) ja Lahden kaupungin sekä Tshwanen (ent. Pretoria) ja Oulun kaupungin välisiin yhteistyöhankkeisiin. Lisäksi vierailin Etelä- Afrikan Kuntaliitossa (South African Local Government Association, SALGA). Swasimaassa matkani suuntautui Mbabanen ja Salon kaupunkien yhteistyöhankkeeseen. (Ks. liite 1: Toteutunut matkaohjelma). Tavoitteena oli tarkastella yhteistyöhankkeiden tulosten saavuttamista ja edistymistä erityisesti koskien vuotta Laajamittaisempaa evaluointi- eli arviointityötä ei ohjelman taholta kuitenkaan tässä vaiheessa tehty, sillä Suomen ulkoasiainministeriö suorittaa sellaisen osana ohjelman väliarviointia keväällä Lisäksi vierailujen aikana välitettiin tietoa ohjelmasta ja sen uusista ohjeistuksista. Tarve seuranta- ja neuvontamatkalle näihin kohteisiin oli suuri. BPDM:ssa ei ohjelman järjestämän Rustenburgin paikallishallintoseminaarin yhteydessä helmikuussa 2006 varsinaisesti suoritettu seuranta- ja neuvontatyötä juuri tähän hankkeeseen liittyen. Lisäksi osa yhteistyöhankkeen henkilöstöstä on vaihtunut. Tshwanen kaupungin yhteistyöhanke Oulun kaupungin kanssa on hyvin alkuvaiheessa ja kohdannut joitakin viivästyksiä aloituksen suhteen, joten vierailu oli hyvin tärkeä tilannekatsauksen saamiseksi sekä ohjelmaa koskevan tiedon välittämiseksi. Tshwanessa on lisäksi tapahtunut ohjelmassa mukana olonsa aikana lukuisia henkilövaihdoksia, joten heidän tapaamisensa oli tärkeää (ks. liite 2). Näihin pääsyynä olivat Tshwanessa vuoden aikana tapahtuneet organisatoriset muutokset sekä järjestetyt paikallishallintovaalit. Mbabanessa ei ohjelman taholta ollut aikaisemmin vierailtu, minkä myös mbabanelaiset olivat panneet merkille. Näihin yhteistyöhankkeisiin liittyi myös käsiteltäviä erityiskysymyksiä. BPDM:n kohdalla se koski erityisesti yhteistyöhankkeen yleisen koordinoinnin, tiedon kulun ja yhteistyön sujuvuutta koskevia seikkoja. Tshwanessa erityishuomiota keskusteluissa sai yhteistyön alkamisen viivästyminen ja ohjeistukset. SALGA:n vierailulla nousivat esiin heidän kiinnostuksensa aloittaa ohjelman puitteissa liitojen välinen yhteistyö Suomen Kuntaliiton kanssa. Swasimaassa tarkasteltiin erityisesti hankintojen ja pieninvestointien kestävyysseikkoja, hankkeen taloushallinnon järjestämistä sekä pilottivaiheen rahojen palauttamisen tilaa. Lisäksi kaikissa hankkeissa esille tuotuja neuvontatyön aiheita olivat myös ohjelman uusimmat ohjeistukset koskien yhteistyöhankkeiden taloushallintoa, työvierailujen suunnittelua ja raportointia sekä luottamushenkilöiden mukanaoloa (ks. liite 3, Power Point esitys matkaa varten). 2

3 2. Bojanala Platinumin piirikunnan yhteistyöhanke Lahden kaupungin kanssa 2.1 Hankkeen sisältö ja status Yhteistyö ohjelman puitteissa alkoi pilottivaiheessa vuonna Tällä hetkellä toisen ohjelmakauden hanke on toteutusvaiheessa. Yhteistyöhankkeen pääkomponentit vuonna 2006 ovat: 1. Vesiensuojelun kehittäminen 2. Jätehuollon kehittäminen 3. Ympäristötietoisuuden levittäminen 4. Ympäristönhallintajärjestelmän (EMS) kehittäminen Vuoden 2006 hankehakemuksen mukaisesti Lahti-BPDM yhteistyöhankkeeseen kuuluvat seuraavat toimenpiteet: - Interaktiivisen verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto kunnan verkkosivustolle - ICLEI:n maailman kongressiin sekä pohjoinen-etelä kuntaohjelman Rustenburgin paikallishallintoseminaariin osallistuminen - BPDM:n ympäristöviikkojen järjestelytyöt - Jätehuollon hallinnon kehitystyö - Ympäristöystävällisten massatapahtumien järjestäminen ja eko-oppaiden kouluttaminen - Vedensuojelun kehittäminen ja vesihankkeiden vertaisarviointi BPDM:ssä - Vesilaboratoriotyöskentelyn statuksen arviointi ja kehitystarpeiden selvittäminen - Ympäristöhallintajärjestelmän (EMS) kehittäminen. 2.2 Seuranta- ja neuvontatyön tulokset Maanantai Läsnä: Nea Heinonen, Vuokko Laurila, Bhikhu Kanjee ja harjoittelija Maureen. Aamulla saavuimme BDPM:n ympäristö- ja jätehuoltoyksikön toimistolle koordinaattori Vuokko Laurilan kanssa (ks. liite 4). Aloitimme palaverin katsauksella Lahti-BPDM yhteistyöhankkeeseen. Paikalla olivat Vuokko Laurilan lisäksi Bhikhu Kanjee sekä yksikön harjoittelija Maureen. Tällä hetkellä yksikössä on kolme työntekijää: Vuokko Laurila, Kgomotso Setshedi sekä Bhikhu Kanjee. Yksikkö on päävastuussa pohjoinen-etelä yhteistyön koordinaatiosta ja toteutuksesta. Meneillään on prosessi, jossa yksiköstä pyrittäisiin tekemään oma direktoraattinsa, sillä Vuokon mukaan heidän toimintansa on jo nyt ollut hyvin poikkihallinnollista. Esimerkiksi EMS työn avulla yksikkö on yrittänyt jatkuvasti saada eri osastoja mukaan. Lisäksi ympäristöön liittyvää työtä tehdään nykyisellään muillakin eri osastoilla, kuten ympäristökatastrofeihin liittyviä asioita käsittelevällä osastolla. Vierailun ajankohdan hetkellä näytti siltä, että tämä tulisi tapahtumaan. Muutos kielii ympäristöasioiden yhä tärkeämmästä arvostuksesta BPDM:n hallinnossa ja laajentaa eittämättä toimintakenttää. Tällä hetkellä yksittäisillä piirikunnan alueen kunnilla ei ole Rustenburgia ja Madibengiä lukuun ottamatta kapasiteettia omaehtoiseen ympäristöhallinnolliseen työhön, joten piirikunnalla on tärkeä rooli tässä työssä. 3

4 Vuokko kertoi lyhyesti, miten hanke sai alkunsa. Yhteistyö alkoi epävirallisena jo vuonna 1995 silloin olemassa olevista näiden tahojen välisistä suhteista. Bojanala Platinumin piirikunta muodostettiin myöhemmin ja yhteistyö siirtyi sen alaisuuteen. Aluksi yhteistyö keskittyi vesihuoltoon ja ympäristökasvatukseen, mutta myöhemmin mukaan hankkeen toimintaan tulivat myös jätehuollon ja ympäristöhallinnon alat. Seuraavaksi Vuokko ja Bhikhu kertoivat lyhyesti, mitä nykyisen hankkeen eri osa-alueissa on tehty tähän mennessä. Vesihuollon saralla on tehty Peer Review Bojanalan vesihuollosta ja suojelusta syyskuussa Tällä hetkellä raporttia viimeistellään. Yksi jo tällä hetkellä tiedossa olevia raportin huomioita ovat pohjaveden saastumisen ongelma. Juha Keto ja Ismo Malin olivat mukana toiminnon toteuttamisessa. Yksi suosituksista koskee tarvetta veden laadun seurannalle alueella. Tähän liittyen Bojanalassa on tarve liikuteltavalle kenttälaboratoriolle, jotta eri kuntien vesitilannetta voidaan tarkkailla. Vertaisarvioinnin tuloksien jälkeen laboratorioyhteistyötä ollaan aloittamassa vuonna Bojanalassa toteutettiin myös kaksipäiväinen seminaari veteen liittyen. Tämän yhteydessä tiedotettiin myös ministeriölle veden puutteesta ja aavikoitumisesta. Vedensuojeluun liittyen Bojanalassa aloitteilla on myös kunnan Bospoort Damn Rehabilitation hanke, joka liittyy kalankasvatukseen. Tämän osalta BPDM:llä on ollut hankaluuksia saada kaikkia sidosryhmiä saman pöydän ääreen. Sidosryhmät ovat Rustenburgin kunta ja vesiasioita hoitava osasto, padon alueella asuvat tietystä heimosta koostuvat asukkaat sekä BPDM. He toivovat, että saavat hallinnolliset päätökset kalankasvatustoiminnasta pian. Tällä hetkellä miettivät myös että mitä muuta voisivat tehdä vesiprojektin yhteydessä. Lahdesta saatiinkin idea, että kehitettäisiin kaupallista kalankasvatustoimintaa. BPDM:ssä johto on kuitenkin toistaiseksi ollut sitä mieltä, että sellainen pitäisi antaa eri yksikön hoidettavaksi. Jos näin kävisi, kyseinen hanke leviäisi kunnan eri yksiköiden välille. Hankerahoitusta ei tälle projektille ole vielä suoranaisesti haettu. Jätehuollon saralla on toteutettu bojanalalaisten koulutusmatka Lahteen jätehuoltopalveluihin liittyen. Lisäksi eri kunnissa on toteutettu siivouskampanjoita, ja monet yhteisöt ovatkin siivonneet asuinympäristöään ensimmäistä kertaa. Kampanjat ovat ulottuneet jopa epävirallisille asuinalueille kuten hökkelikyliin. Aluksi asukkaat eivät Vuokon mukaan ymmärtäneet, että roskia ei tarvitsisi olla. Siivouksen jälkeen, kun muutos ympäristön tilassa huomattiin, siisteyttä on alettu arvostaa. Lahdesta Bojanalaan saapuneet opiskelijat toteuttivat kenttätyönsä. He tekivät selvitystyötä ja muun muassa toteutettavuuden arviointeja (feasibility study). Tällä hetkellä Bojanalassa odotellaan heidän työnsä valmistumista sekä heidän opintojensa päättymistä. Ovat saaneet sähköpostilla joitakin selvityksen väliversioita nähtäville. Ympäristötietoisuuden saralla on tehty paljon ja he ovat saaneet paljon kouluja mukaan toimintaan ja siitä on koitunut paljon hyötyjä. Erityisesti ympäristöviikon (environmental awareness week) kautta on saatu tietää koulujen tarpeista, kun osallistuneet eri kilpailuihin. Ala- ja keskiasteille on järjestetty jalkapallokilpailuja, joissa myös levitetään ympäristötietoisuutta tilaisuuksissa puhujien toimesta. Voittajille on jaettu palkintoja, jotka hyödyttävät koko koulua, kuten tietokoneita, tulostimia tai puutarhatyökaluja. Myös Kgomotson osallistuminen on ollut hyvä asia, koska kouluttajana hänellä on paljon suhteita. Osa kouluista on aloittanut kierrätysprojekteja ja niistä on koitunut jopa rahallista hyötyä kouluille. Toissavuotinen ympäristöviikon teema oli Kick it to the bin. Tänä ja edellisvuonna teemana on Road to 2010, joka liittyy vuonna 2010 järjestettäviin maailmanluokan jalkapalloturnaukseen 4

5 Etelä-Afrikassa. Rustenburgissa tullaan pelaamaan joitakin harjoitusotteluita. Hankkeen puitteissa pyritään minimoimaan tämän massatapahtuman aiheuttamat vaikutukset. Tähän ja muuhun ympäristötietoisuuden levittämiseen liittyen hankkeessa on tiedotettu eri yhteisöjä ympäristöasioista. Esimerkiksi Rustenburg show -tapahtuma oli ennen enemmän maatalouspainotteinen, mutta nykyään enemmän yrityshenkinen ja markkinatyylinen. Bojanalalla on ollut oma esittelypiste siellä liittyen massatapahtumien ympäristövaikutuksiin. Tämä koettiin kuitenkin hieman tehottomaksi. Bojanalassa on huomattu, että jalkapallo on tehokas yleisömagneetti ja sitä aiotaan hyödyntää paremmin. Tänä vuonna tietoa välitetään eri jalkapallootteluiden yhteydessä sekä puhujien että yleisön joukossa kiertävien eko-oppaiden (Eco-Guide) muodossa. EcoGuide koulutustilaisuus meni Vuokon mukaan hyvin Lahdessa. Mukana toiminnassa ovat Kgomotso ja Tabo sekä Lahdesta Helena Juutilainen ja Marja-Liisa Suomalainen. Vuokon mukaan BDDM:n toivomuksena olisi myös kasvattaa ympäristökasvatukseen liittyvää toimintaa. Suunnitteilla onkin road show, jossa mennään eri kuntiin eri sidosryhmäedustajista koostuvan ryhmän kanssa bussilla ja puhutaan kunnassa. Ympäristöhallintojärjestelmän (EMS) saralla Bojanalan työhön on saatu tukea Lahdesta Sakari Autiolta. Vuokko huomautti, että työtä tällä saralla on niin paljon, että Bojanalassa se käytännössä vaatisi yhden henkilön kokopäiväisen työn ja nykyisellään siihen ei ole resursseja. He ovatkin suunnitelleet mainostavansa sitä paikallisille asiantuntijoille. Alustavasti he ajattelevat kahden vuoden työsuhdetta. Tavoitteena on, että kaikilla osastoilla olisi ympäristösuunnitelma ja olisi tärkeää saada eri osastot mukaan. Haasteena työssä on, että EMS on vaikeaa selittää kunnan henkilöille, koska se usein ymmärretään yrityselämään kuuluvana järjestelmänä. Kunnassa sitä myös usein luullaan projektiksi eikä kokonaiseksi järjestelmäksi. EMS:ään liittyvät toimenpiteitä on toteutettu jatkuvasti. Esimerkiksi ympäristöpolitiikka on ollut integroituna Bojanalan IDP:hen (Integrated Development Plan) jo muutaman vuoden ajan. Vuoden 2006 hakemuksessa mainittu interaktiivisen verkkosivuston perustaminen ei vielä ole edennyt. Bojanalan yksikkö, joka vastaa informaatioteknologia-asioista, on ollut suhteellisen hidas edistämään asiaa. Tällä hetkellä sivuston toteuttamisen vastuu on siirretty Lahdelle. Esille nousi verkkosivuston tarpeellisuus sekä internet- ja tietojenkäsittelykoulutuksen tarve laajemminkin Bojanalan työntekijöiden parissa, sillä osaavaa henkilökuntaa on rajoitetusti. Toin esille mahdollisuuden vaikuttaa vuoden 2007 hankehakemukseen tämän toimenpiteen toteuttamisen suhteen, sillä lopullista hakemusta ei tässä vaiheessa vielä ollut saatu Kuntaliittoon. Myös ICLEI seminaariin bojanalalaiset osallistuivat ja ohjelman järjestämän Rustenburgin seminaarin lisäksi. Näihin liittyen hankevaroilla tehtiin sininen juliste hanketoimenpiteistä sekä pienempi valkoinen esite hankkeesta (ks. liite 6). Läsnä: Nea Heinonen, Vuokko Laurila, Bhikhu Kanjee, Maureen, nuoret ympäristökerholaiset Maanantain iltapäivän alkuperäinen ohjelma muuttui hieman, sillä toimistolle saapui odottamattomia vieraita. He olivat road show kierrosta tekevä nuorisoryhmä, joka edusti North West läänin alueen nuorten ympäristökerhoja. Heitä oli noin 20 henkilöä. Ympäristökouluttaja Kgomotson oli ollut tarkoitus pitää heille esitelmä ilmastonmuutoksesta, mutta hän oli joutunut samana päivänä sairaalaan leikkaukseen. Vuokko ei ollut asiasta tietoinen, ja hänen piti täysin valmistelematta ottaa ryhmä vastaan ja pitää kyseinen esitelmä. Katselimmekin yhdessä erään ilmastonmuutoksesta kertovan elokuvan, joka Vuokolla sattui olemaan toimistolla, ja keskustelimme lopuksi nuorisoryhmän kanssa. Alun perin iltapäivällä meidän piti käsitellä Vuokon kanssa hankkeen toteutusta yksityiskohtaisemmin. Tässä näin kuitenkin käytännössä sitä 5

6 ympäristövalistustyötä, jota he Bojanalassa jatkuvasti tekevät. Vuokko kannusti hyvin vahvasti nuoria eteenpäin ympäristönsuojelutyössä, ja nuoret puolestaan kokivat elokuvan hyvin informatiiviseksi. Lounaan söimme Vuokon kanssa klo 17:30. Tiistai Läsnä: Nea Heinonen, Geetesh Daya, Vuokko Laurila, Bhikhu Kanjee ja harjoittelija Maureen. Aamupäivällä katsoimme Vuokon kanssa toimistolla läpi ohjelman uusia taloushallinnon ohjeistuksia. Annoin englanninkielisen taloushallinnon ohjeistuksen ja esittelin uuden budjettilomakkeen, jonka Vuokko totesi hyväksi työkaluksi. Jaoin myös muuta ohjelman materiaalia, kuten esitteitä ja Power Point -esitelmäni (ks. liite 3). Teknisten palveluiden johtaja Geetesh Daya tuli lyhyesti tervehtimään ja osallistui hetken aikaa palaveriimme, mutta joutui muiden velvoitteiden vuoksi pian lähtemään. Hän läsnä ollessaan kerroin lyhyesti matkani tavoitteista, ohjelman tilanteesta, tulevasta ministeriön välievaluaatiosta sekä uusimmasta ohjelman materiaalista. Geeteshin lähdettyä kävimme tarkemmin läpi viimeisimmästä hankehakemuksesta tekemämme lausunnon asiat erityisesti taloushallintoon liittyen. Vuokko kertoi, miten yhteistyöhankkeen taloushallinto on hoidettu tähän mennessä Lahden kanssa. Päävastuu on toistaiseksi ollut Lahden kaupungilla ja rahaliikennettä etelään on ollut niukasti. Ennen vuotta 2006 ei ole rahansiirtoja ollut etelään, vaan Lahtea on laskutettu jälkeenpäin kulujen osalta. Esimerkiksi lentolippujen osalta BPDM on lähettänyt jälkeenpäin laskun Lahden kaupungille, kun ovat ensin ostaneet piirihallinnon rahoilla lentoliput matkoja varten. BPDM:llä on jokin tietty matkatoimisto, jossa piirihallinnolla on tili. Lahden kaupunki on sitten palauttanut hankevaroista BPDM:n tilille kyseisen summan. Muutamia matkalippuja on myös ostettu sähköisinä lippuina Lahdesta käsin, ja BPDM on lunastanut ne etelässä, mistä ei ole syntynyt kuluja piirikunnalle. Vuoden 2006 jälkeen pieniä rahasiirtoja on tehty etelään. Ohjeistin etelässä tehtävän tilintarkastuksen velvoitteesta. BPDM:n tapauksessa yhteistyöhankkeen tilintarkastus on heidän käytäntöjensä mukaisesti oltava osa piirihallinnon omaa tilintarkastusta. Taloushallinnon vuosi heillä on heinäkuu-kesäkuu. Sovimme, että tapaisimme myös BPDM:n taloushallinnosta vastaavan henkilön keskiviikkona lyhyesti, jotta saisin kerrottua tarkemmin ohjelmasta ja hankkeen järjestelyistä. Selitin myös lyhyesti ohjelmakauden loppumisesta koituvat seuraamukset yhteistyöhankkeiden taloushallinnon suhteen: Vuoden 2007 lopussa käyttämättömäksi jäävät hankevarat tulee palauttaa ohjelmalle eikä niitä voida suoraan siirtää vuodelle Tulevaisuudessa hankkeessa pyritään vahvistamaan etelän roolia yhteistyön taloushallinnossa. Esittelin mahdollisuudet sisällyttää erillinen hankekomponentti taloushallinnon järjestelyjen suunnittelemiselle seuraavaa ohjelmakautta ajatellen sekä taloushallinnon järjestelyjä ja rooleja käsittelevän yhteisen asiakirjan tekemisen Lahden kaupungin kanssa. Pidimme lounastauon kello 13 14:30. Alkuperäiseen ohjelmaani oli järjestetty vesihuollon hankekomponenttiin liittyen iltapäivälle tutustumismatka Moses Kotanen kuntaan ja tapaaminen Gideon Moremedin kanssa, joka on kunnan teknisten palveluiden johtaja. Hänkin oli kuitenkin sairaana ja tapaaminen peruuntui. Moses Kotane 6

7 on yksi pienemmistä maaseutukunnista, ja siksi siellä vierailu olisi ollut mielenkiinoista. Koska sairaalassa ollut ympäristökouluttaja Kgomotso oli herännyt leikkauksestaan, vierailimme Vuokon kanssa sairaalassa häntä tapaamassa. Kgomotson piti myös osallistua keskiviikon ympäristökouluttajien tapaamiseen, mutta estyi näistä valitettavista syistä. Sairaalavierailun jälkeen palasimme toimistolle hetkeksi. Illalla Bhikhu tarjoutui ajamaan minut kaupungin ulkopuolelle tutustumaan Haartebeespoort Dam patoon. Matkalla poikkesimme myös paikalliselle käsityöläistuotteita myyvälle torille ostoksille. Keskiviikko Läsnä: Nea Heinonen, Vuokko Laurila, Andre Venter Aloitimme Vuokon kanssa vierailulla Rustenburgin kunnan jätehuollosta vastaavan yksikön johtajan luokse (ks. liite 4). Andre kertoi kokemuksistaan Päijät-Hämeeseen suuntautuneelta koulutusmatkalta vuodelta Hän koki matkan erityisen hyödylliseksi, sillä sitä kautta osallistujat näkivät ja kokivat, millaiset jätehuoltoratkaisut ja järjestelmät ovat mahdollisia. Erityisesti heitä kiinnostavat jätteiden alkulajittelu sekä kaatopaikkojen kehittäminen, joihin matkalaiset saivat paljon ideoita. Erityistarpeita Rustenburgin alueeseen liittyen ovat Andren mielestä etelän kuntien puutteelliset henkilöresurssit etenkin jätehuollon osaamisen suhteen. Seuraavan ohjelmakauden hankkeelle Andre näkisi seuraavia jätehuoltoon liittyviä kehittämiskohteita: ongelmajätteiden keräys ja käsittely, jätetiedon levittämistä koskeva järjestelmä ja välineet, yhä kasvavan elektronisen jätteen käsittely, lupajärjestelyt, kompostointi ja jätteen keräyskeskuksien lisääminen (transfer station) (joilla saadaan vähennettyä jätemäärää ennen kaatopaikalle päätymistä). Läsnä: Nea Heinonen, Vuokko Laurila, kouluhallinnon edustajia, ympäristöympäristökouluttajia, ympäristökerholaisia. Tämän jälkeen lähdimme vierailemaan alueen eri ala-asteen kouluissa katsomassa kierrätyshakkeiden toimintaa. Vieraillut neljä koulua olivat L.D. Matshego, Reuben Monareng, Bosabosele ja Nkukise. Kierrätystoiminta on osa koulujen ympäristökerhojen toimintaa ja oppilaan tuovat kotoaan tai muualta kierrätettävät tavarat, jotka varastoidaan koulujen takapihalle suurissa säkeissä. Kierrätettäviä tuotteita ovat lähinnä lasipullot. Myös metallipurkkeja, pahvia ja paperia kierrätetään hieman joissain kouluissa. Noin kerran kuussa tulee tyhjennysauto, joka vie materiaalin eteenpäin ja koulu saa rahallisen korvauksen. Keskustelin koulujen joidenkin paikalla olleiden ympäristökouluttajien kanssa sekä kouluhallinnon ympäristövastaavan kanssa. Ympäristökouluttajat toteuttavat osaltaan yhteistyöhankkeen ympäristötietoisuuden levittämiseen liittyviä toimenpiteitä eri peruskouluissa. Ympäristökerhojen toiminta rajoittuu pääasiassa ala-asteisiin, mutta myös joillakin yksittäisillä yläasteilla on aktiivisia ympäristökerhoja. Reuben Monareng koulussa tapasin myös ympäristökerhon oppilaita, jotka olivat saapuneet tapaamaan meitä kesälomallaan. Lapset kertoivat osallistuneensa ympäristökerhon kautta erilaisiin ympäristöaiheisiin kilpailuihin, joista saa palkintoja kouluille. Lisäksi kerhojen toimintaan kuuluu siivoustalkoita ja retkiä luonnonpuistoihin. Lapset myös kertovat vanhemmilleen ympäristöasioista. Vuokko kertoi, että Bojanalassa aloitetaan pian jalkapallokilpailut ympäristökerhoille, joiden avulla levitetään myös ympäristötietoisuutta. Hän kannusti kerholaisia, myös tyttöjä, aloittamaan harjoitukset. 7

8 Yleisesti ottaen ympäristöviikon toimintaan on osallistunut Vuokon mukaan satoja kouluja erityisesti maaseutualueilla (Moses Kotane ja Moretele). Tiedotuskanavina on käytetty lähinnä sisäistä tiedotusta kouluhallinnon kautta. Aikaisemmin toimistolla Vuokko yritti saada taloushallinnon henkilöä puhelimitse kiinni sopiaksemme tapaamisen loppupäivälle, mutta tapaamista emme onnistuneet saamaan. Sovimme, että lähetän matkani jälkeen tietoa ohjelman taloushallinnon ohjeistuksista sähköpostilla, jonka Vuokko ja Geetesh välittävät eteenpäin. Sovimme myös, että pyydän sähköpostitse tarvittavat lisätiedot hankkeen taloushallintoon liittyen jälkeenpäin. Läsnä: Nea Heinonen, Vuokko Laurila, Bhikhu Kanjee, Maureen, koulujen ympäristökouluttajat Kouluvierailujen jälkeen palasimme toimistolle, jonne olimme kutsuneet osan koulujen ympäristökouluttajista tapaamiseen (17 henkilöä, ks. liitteet 4 ja 6). Söimme yhdessä kevyen lounaan samalla, kun aloitimme tapaamisen. Pidin lyhyen Power Point -esitelmän ohjelmasta (ks. liite) ja sen perusperiaatteista kouluttajille sekä kerroin itsestäni ja Kuntaliitosta. Vuokko jatkoi esitelmöimällä BPDM-Lahti hankkeesta ja Bojanalan roolista ympäristöasioissa. Vuokko kartoitti keskustelun avulla myös ympäristökouluttajien tarpeita kouluissa. Päätarpeiksi laajempaan Bojanalassa tehtävään työhön liittyen nousivat: tiedon saatavuus (kirjastopalvelut sekä teknologia asiat), tukitoimet ja verkostot kouluttajille, kouluttajien kapasiteetin vahvistaminen (projektien hallinta ja arviointitaidot), kouluttajien kansainvälinen vaihto-ohjelma, paikallisten sponsorien löytäminen. Tarkensin, että ohjelman kautta näitä kaikkia ei voi tukea. Tukea voisi kenties saada kouluttajien oman vertaisverkoston perustamiseen ja taitojen vahvistamiseen, missä BPDM olisi vahvasti mukana. Nykyisellään eri koulujen kouluttajat ovat vain satunnaisesti joidenkin toisten kouluttajien kanssa yhteydessä. Kyselin ympäristökouluttajilta millaisessa toiminnassa ovat olleet mukana omissa kouluissaan. Ympäristöasiat välittyvät koulupuutarhojen, puun istutuksen, ympäristöaiheisen kokous/luokkahuoneen perustamisen, siivouskampanjoiden, luontoretkien, teemaviikkojen, kilpailujen, kunniakirjojen, näytelmätoiminnan ja toisille kouluille tiedottamisen kautta. Kysyin, miten he mittaavat onnistumistaan ja työnsä tuloksia ympäristökouluttajina. Paikallisia muutoksen mittareita he kertoivat olevan havaittavat muutokset lasten asenteissa ympäristö kohtaan, lasten ottamat aktiiviset roolit eri tehtävissä ja roskaamisen vähentyminen. Lisäksi he mainitsivat muutokset sekä yksilöiden että paikallispolitiikan tasolla. Tilaisuuden päätyttyä Geetesh Daya halusi vielä tavata minut ja Vuokon päivälliselle ennen lähtöäni Bojanalasta. Tapasimme klo 17:30 eräässä ravintolassa ja keskustelimme vierailuni annista. Esitin viralliset lopputervehdykset ja kiitokset vielä Geeteshille. 2.3 Toiminnan laajemmat vaikutukset Esitän tässä muutamia huomioita BPDM-Lahti yhteistyöhankkeen vaikutuksista. Systemaattinen ja laajamittainen vaikutusten arviointi ei kuitenkaan ollut tämän työvierailun tavoite. Yhteistyöhanke on osaltaan vakauttanut ympäristöasioiden asemaa ja sen saamaa painoarvoa piirikunnanhallinnossa, sillä ympäristöasioita käsittelevästä yksiköstä ollaan parhaillaan tekemässä omaa direktoraattiaan. Piirikunnan sitoutuminen on ollut vahvaa ja nykyisen pormestarin tiedetään tukevan hankkeen jatkumista. Hanke nivoutuu hyvin osaksi piirikunnan laajempaa 8

9 ympäristöhallinnollista työtä. Se on osa kehitettyä IDP:tä ja ympäristöpolitiikka on integroitu IDP:hen. EMS työ osaltaan vaikuttaa kokonaisvaltaisempaan ja systemaattisempaan ympäristöasioiden huomioon ottamiseen koko piirikunnassa. Uusia paikallisia hankkeita on syntynyt BPDM-Lahti hankkeen kautta piirikuntaan ja suurempiin kuntiin, ympäristötietoisuuden levittäminen on ollut laajamittaista ja vaikutukset ulottuvat yksittäisiin kotitalouksiin sekä AIDS orpojen ruokatukeen asti. Esimerkkejä: Jätehuollon saralla Bhikhun kertoman perusteella bojanalalaiset kokivat hyödylliseksi viranhaltijoiden Lahteen suuntautuneet työvierailut. Eräs opituista asioista oli, että Lahden yksityisten urakoitsijoiden käyttäminen paljasti bojanalalaisille, että hekin voisivat käyttää tarjouskilpailuprosessia ja valita vain yhden jätteen kerääjän koko alueelleen. Myös jätteen erottelu etenkin ongelmajätteen ja energiajätteen osalta on koettu Bojanalassa mielenkiintoiseksi. Työvierailun aika he saivat hyvää uutta tietoa muun muassa näihin asioihin liittyen. Rustenburgin jätehuollon Andre Venter oli mukana tutustumassa Lahden kaatopaikkakaasua, biojätettä ja kotitalouskierrätystä koskeviin järjestelmiin. Tästä hän haluaisi kehittää tulevaisuudessa Bojanalan alueella uusia hankkeita. Jätteen lajittelu jo kotitalousvaiheessa auttaisi paikallisia ihmisiä, jotka lajittelevat työkseen jätteitä kaatopaikalla. Jätteet tulevat suurimmaksi osaksi Pilanesbergin luonnonpuistosta. Haasteena koetaan erityisesti ihmisten mielen kääntäminen. Bhikhu haluaisi työstää tätä hanketta eteenpäin Bojanalassa, ja tekee siitä parhaillaan jotain selvitystä. Yksittäisillä kunnilla ei nykyisellään kapasiteettia aloittaa tähän liittyvää toimintaa itsenäisesti. Andre Venterin kertomuksen mukaisesti jätehuollon koulutusmatka on osaltaan saanut aikaan sen, että jätehuollon strategia on laadittu ja erinäisiä uusia jätehuollon hankkeita on syntynyt Rustenburgin kunnassa. Myös muut suomalaiset tahot ovat kiinnostuneet yhteistyöstä suhteiden kautta, kuten esimerkiksi FINDER, joka esittänyt kiinnostuksen yhteistyön aloittamista. Yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan. Ympäristötietoisuuden levittämisen saralla koulujen ympäristökouluttajat kertoivat, että oppilaat, jotka osallistuvat ympäristökerhojen toimintaan, ovat hyötyneet saamalla kokemusta johtamistehtävistä sekä itsevarmuutta kertoessaan oppimistaan asioista muille. Kouluttajat itse kertoivat hyötyneensä toiminnasta saamansa ympäristötiedon kautta, jonka he vievät myös kotiinsa. He kertoivat kuluttajanroolinsa muuttuneen myös omassa elämässään. Lisäksi he saavat kokemusta kouluttamisesta ja ryhmätapaamisten vetämisestä. Kouluttajat ovat voineet ohjata opetussuunnitelmiaan ja koulutusmateriaalihankintojaan sisältämään ympäristöasioita. Lisäksi koulut ovat hyötyneet kilpailuista koululle koituneiden palkintojen kautta, kuten tietokoneiden tai pienempien palkintojen kautta. Vierailtujen koulujen pihat olivat hyvin siistejä. Myös yhteisöt, joissa kampanjoita on pidetty, haluavat jatkaa siistimistä tasaisin väliajoin siivouskampanjan loputtuakin. Koulujen kierrätystoiminnasta saaduilla rahoilla koulut ovat voineet ostaa esimerkiksi siemeniä tai työkaluja puutarhapalstansa viljelyyn. Puutarhapalstojen sato koituu ruokalisäksi erityisesti orvoille koululaisille. Hankkeen ympäristöviikon avulla on saatu tehokas alku näille toiminnoille koko piirikunnassa. Myös kunnat antavat omarahoitusta näille toimille noin randia vuodessa, joten toiminta tulee jatkumaan myöhemminkin. Kunnissa ympäristöviikon toiminnot on sidottu laajempaan budjettiin, joka tarkoitettu maailman ympäristöpäivän ja viikon toimintoihin. Ilman tätä sidosta ei kunnilla olisi kapasiteettia järjestää erillisiä BPDM hankkeeseen liittyviä tapahtumia. 9

10 Huomioita toimintaympäristöstä: Ympäristöasiat ovat Bojanalan alueella yhä keskeisempiä. Alue kärsii kasvavasta vesipulasta. Kuivuus oli vierailun ajankohtana silminnähtävä. Myös muina vuodenaikoina kuivuus on vaivannut aluetta. Metsä- ja ruohikkopalot ovat yleisiä. Vesialueiden saastuminen on esillä oleva kysymys. Esimerkiksi Haartebeespoortin patoalue, jonne virtaa vesi Johannesburgin suurkaupungista, kärsii pahasta leväongelmasta. Padon penkereellä olevat talot valittavat hajuhaitasta, joka oli selkeästi havaittavissa. Ilmanlaatuun vaikuttaa oleellisesti alueen laajamittainen kaivostoiminta (ks. liite 6). Savusumu oli silminnähtävä Rustenburgin alueella. Huomiota on alettu kiinnittämään kuivakäymälöihin ja niiden käyttöönoton kannustamiseen. Myös BPDM-Lahti hankkeen hakemukseen on vuodelle 2007 kirjattu tähän liittyvää toimintaa. Ongelmana asukkaiden keskuudessa on vesivessojen kielimä status arvo, jota moni mieluummin tavoittelee. Integrated Development Plan:it (IDP) on Etelä-Afrikassa tehty eri tasoilla: lääni-, piirihallinto- sekä kuntatasoille omansa. Piirihallinnon IDP on käytännössä laajempi, kun taas kunnan on käytännönläheisempi. Kunnan IDP:t tulee kuitenkin olla linjassa piirihallinnon IDP:n kanssa, sillä ne seuraavat piirihallinnon budjettia ja saavat rahoitusta sitä kautta. Kunnan byrokratia tarkoittaa Andre Venterin mukaan Rustenburgissa sitä, että oppimisprosessi ja etenkin tiedon täytäntöönpano usein kestää erinäisten kuntien hitaiden prosessien, kuten Section 78 prosessi, vuoksi. Strategiat ja oppimisprosessi ovat siis on jo olemassa, mutta toteutusvaiheeseen asti pääsy usein kestää. Esimerkiksi tällä hetkellä ei ole mitään velvoittavaa lainsäädäntöä toimeenpanoa koskien. Paikallispoliitikot myös monesti painottavat tuloksissa uusien työpaikkojen syntymistä alueelle, mikä osaltaan vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. 3. Tshwanen kaupungin yhteistyöhanke Oulun kaupungin kanssa 3.1 Hankkeen sisältö ja status Yhteistyö ohjelman puitteissa alkoi suunnitteluhakemuksen hyväksymisellä Tällä hetkellä suunnitteluvaihe on vielä täysin alkuvaiheessa eikä suunnitteluun myönnettyä rahoitusta. Alustavat yhteistyöalueet suunnitteluhakemuksen mukaan ovat: 1. Yrityssektorin kehittäminen 2. Tutkimus- ja koulutussektorin kehittäminen 3. Kaupungin kehittämistyön hallinnointi 3.2 Seuranta- ja neuvontatyön tulokset Torstai Lähdimme aamulla Rustenburgista ajamaan kohti Tshwanea. Palaveri Tshwanen henkilöiden kanssa alkoi klo 9:30. 10

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia kepan taustaselvitykset n:o 13 kepa s working papers n:o 13 Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia Kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä Tiina Kontinen (2007) Kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot