MAAHANMUUTTOVIRASTON TIEDONHANKINTAMATKA AFGANISTANIIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTOVIRASTON TIEDONHANKINTAMATKA AFGANISTANIIN"

Transkriptio

1 3/024/2009 MATKARAPORTTI Paluurahasto MAAHANMUUTTOVIRASTON TIEDONHANKINTAMATKA AFGANISTANIIN Paluurahasto Tiedonhankintamatka Afganistania koskevan maatietolähdejärjestelmän kehittäminen turvallisen paluun edellytysten varmistamiseksi nimisen hankkeen yhtenä tavoitteena oli järjestää tiedonhankintamatka Afganistaniin. Raportin tarkoitus on jakaa tietoa matkasta Suomen viranomaisten lisäksi EURASIL ja IGC jäsenmaiden maahanmuuttoviranomaisille. Afganistanin turvallisuustilanteessa esiintyy suuria ajoittaisia ja alueellisia vaihteluita. Hankkeen tavoitteena on kehittää Maahanmuuttoviraston ja maastapoistamispäätöksiä toimeenpanevan poliisin käyttöön Afganistanin turvallisuustilannetta arvioiva maatietolähdejärjestelmä, jonka perusteella paluun turvallisuuden edellytyksistä sekä päätöksentekovaiheessa että maastapoistamisvaiheessa voitaisiin tehdä aina luotettava ja ajantasainen arvio. Tietoa saisivat myös Afganistanin kansalaisten vapaaehtoista paluumuuttoa organisoivat viranomaiset. Sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö antoi rahoituspäätöksen, joka koski rahoituksen myöntämistä paluurahastosta ja hankkeen kansallisen rahoituksen vahvistamista. Paluurahaston johtoryhmä esitti hanketta rahoitettavaksi EU-paluurahaston vuosiohjelmasta Maahanmuuttovirasto toteutti matkan yhdessä Ulkomaalaispoliisin kanssa Matkalle osallistuvien kokoonpanoa suunnitellessa otettiin huomioon maastapoistamispäätösten toimeenpanon ja täytäntöönpanon jako poliisin ja Maahanmuuttoviraston kesken. Maahanmuuttovirasto tekee päätökset maastapoistamisesta, jotka poliisi toimeenpanee. Matkalle osallistui turvapaikkayksiköstä virkamies, jotta matkalta saataisiin olennainen tieto kansainvälistä suojelua koskevien päätösten tueksi. Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietoyksikön tehtävänä on toimia maatiedon ja oikeudellisten asioiden asiantuntijana virastossa. Matkalle osallistuivat yksiköstä oikeudellisten palveluiden ylitarkastaja ja maatietotutkija. Matkalle osallistuneelle poliisikomisariolle kuului käytännön toimenpiteisiin keskittyminen eli miten toimitaan jatkossa maasta poistettavien Afganistanin kansalaisten palauttamisessa Afganistaniin; mitä vaatimuksia paikallisilla viranomaisilla on esim. henkilöllisyyspapereista ja vaatimuksista ennakkoilmoitusten suhteen sekä miten muut pohjoismaat toimivat ottaen huomioon palautussopimukset. Tiedonhankintamatkan yhtenä osana oli ulottaa maatietolähdejärjestelmä myös Kabulin ulkopuolelle. Valtaosa Suomesta turvapaikkaa hakevista on kotoisin syrjäisestä Jaghorista, joka sijaitsee Ghaznin läänissä. Turvallisuustilanteesta johtuen maanteitse tapahtuvaa matkaa ei onnistuttu toteuttamaan. Tiedonhankintamatkan aikana suoritettiin vierailuja paikallisviranomaisten, Suomen ja ulkomaiden edustustojen, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten toimijoiden luona Kabulissa. Yksittäiset vierailut ja haastattelut kestivät 45 minuutista 2,5 tuntiin. Kol-

2 2 (18) me haastattelua tehtiin Serena hotellissa, muut haastattelut tehtiin haastateltavien toimitiloissa. AIHRC 1 sijaitsee Hotel Intercontinentalin lähellä, useimmat muut järjestöt ja lähetystöt uudenkaupungin (Shahr-i-Now) kaupunginosassa. ANSO:lta ja ISAF:ilta ei saatu matkan aikana haastattelua. Ennen tiedonhankintamatkaa haastateltiin Helsingissä useita asiantuntijoita, jotka ovat asuneet pitkään Afganistanissa ja toimineet siellä erinäisissä tehtävissä. Lisäksi keskusteltiin Suomen afganistanilaisjärjestöjen, kahden EU-paluurahaston hankkeen ja ulkoasiainministeriön edustajien kanssa matkasta ja hankkeesta. Matkan osalta olimme yhteydessä Ruotsin Maahanmuuttovirastoon, koska heillä suunniteltiin vastaavanlaista matkaa. HAASTATTELUT KABULISSA Tundra/JICA EUPOL 4 Ensimmäinen haastateltava on työskennellyt lokakuusta 2004 lähtien Afganistanissa; vuoden rauhanturvaajana, vuoden ANSO:ssa ja nyttemmin JICA:lle 2 yksityisen Tundra Strategies 3 -turvafirman kautta, jonka alaan kuuluvat riskien hallinta ja turvallisuuspalvelut. Suomalainen edustaja tekee Afganistanissa turvallisuusanalyysejä ja näihin liittyviä toimeksiantoja. Suomalainen EUPOL:in edustaja on ollut vuoden 2006 lopusta alkaen ensin ISAFin rauhanturvaajana Pohjois-Afganistanissa ja sitten EUPOL:in palveluksessa. EUPOL:in tehtävänä Afganistanissa on koordinoida ja tehostaa eri tahojen poliisiyhteistyötä Afganistanissa. Tällä hetkellä Afganistanissa työskentelee yli 600 kansainvälistä poliisiviranomaista. EUPOL toimii yhdessä sen amerikkalaisen vastineen CSTC-Alphan 5 kanssa. Afganistanissa poliisien (Afghanistan National Police) koulutus on lähtenyt hyvin käyntiin. Koulutus ja poliisipäälliköiden ohjaus toimii jo viidessätoista läänissä. Ongelmana on poliisien huono arvostus ja heihin kohdistuvat korruptioepäilyt. EU:n poliisioperaation resursseja ollaan edelleen lisäämässä. Koulutuksen yhtenä tarkoituksena on afganistanilaispoliisien toiminnan valvominen. Afganistanissa rikosten tilastointi on kehittymässä. Kabulissa ja useissa lääneissä toimii tilannekeskuksia. Varsinaista arkirikollisuutta on vähän johtuen vallitsevasta heimoyhteiskunnasta. Kunniamurhia ja naisten katoamistapauksia on raportoitu paljon. Lisäksi kaukaisemmissa provinsseissa perheitä on uhkailtu. 1 Katso tarkemmin sivu 5. 2 Japan International Cooperation Agency, (käyty ) 3 (käyty ): Tundra Strategies is a Canadian operated International Security Consulting company that manages risk by developing and implementing comprehensive security solutions to corporate and government agencies around the world. We specialize in security assessments, protective services, training and intelligence gathering and analysis. 4 EU Police Mission, (käyty ) 5 Combined Security Transition Command Afghanistan, (käyty )

3 3 (18) Kahden paluumuuttajan tapaaminen EUSRA AREU Alkuperäisen suunnitelman mukaan maatietolähdejärjestelmä tuli ulottaa Kabulin lisäksi läheiseen Ghaznin maakuntaan, jonka johdosta sovimme ennen matkaa tapaavamme Kabulissa jaghorilaisen pariskunnan. Heiltä oli tarkoitus saada tietoa Ghaznista ja erityisesti Jaghorista. Haastateltava (mies)on työskennellyt Future Generations 6 avustusprojekteissa ja avustaa nyt amerikkalaisten ISAF-PRT Ghaznin rakennusprojekteissa oman yrityksensä P.C.C 7 kautta. Juuri ennen haastattelua hän oli palannut Ghaznista ja näytti valokuvia kotipaikkakunnastaan Jaghorista. Hänen mukaansa matka Ghaznista autolla on vaarallista mahdollisten Taliban tarkastuspisteiden johdosta. Hän on rakentanut 8 Jaghoriin tyttökouluja ja järjestänyt aikuiskoulutusta, jossa naisille on opetettu muun muassa kätilönammattia, tietokoneen ja ompelukoneen käyttöä, kirjailua sekä valmistamaan hilloa ja koruja. Jaghorilaisille oli hankittu tietokoneluokka ja nuoria miehiä houkuteltiin huumeiden sijasta itämaisten taistelulajien ja muun urheilun pariin 9. Jaghorin tekojärven patoamisella ja vesivoimalla saadaan alueelle tuotettua sähköä. Maanviljelyä on tehostettu, pohjavettä nostettu lähemmäksi maanpintaa, taimia istutettu ja kasvihuoneita rakennettu. Tällä hetkellä hänen projekteihinsa kuuluvat ammattikoulutuksen lisääminen ja rakennuttamansa lentokentän kiitoradan pidennys. Tapaamamme EU:n erityisedustajan ihmisoikeusneuvonantaja 10 tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ja tutkii naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja mediaan kohdistuvia uhkailuja. Hän kertoi tehdystä paluumuuttotutkimuksesta, jonka mukaan vapaaehtoisesti palaavien oli vaikeampi sopeutua paluuseen kuin muiden palautettavien. Syyksi tähän katsottiin, että heillä oli suuremmat odotukset paluun suhteen kuin palautettavilla. Afganistanissa jopa 70 % miehistä ja 90 % naisista on lukutaidottomia. Ikärakenteesta kertoo se, että yli 60 % afgaaneista on alle 25-vuotiaita. Nuorten koulutus on tärkeää, koska maan tulevaisuus on riippuvainen heistä. Satoja kouluja on kuitenkin jouduttu sulkemaan kaukaisen sijainnin tai Talibanien uhkailujen takia. Taistelut ovat lisääntyneet Afganistanissa ja siviiliuhrien määrä on kasvanut. Edustaja korosti kansainvälisen yhteisön vastuuta hankkeiden seurannassa ja kehotti meitä olemaan kriittinen tiedonhaussa. AREU 11 on riippumaton tutkimusjärjestö, joka on perustettu Kabulissa. Tapaamamme varajohtaja on asunut Kabulissa kuusi vuotta. AREU:n tehtävänä on kerätä ja jakaa tietoa. Toiminnallaan se pyrkii parantamaan afganistanilaisten elämää. 6 (käyty ) 7 Pulgoo Construction & Supply Company 8 Future Generation järjestön toimeksiannosta. 9 Haastattelun aikana hän esitti valokuvia jaghorilaisista tietokoneluokassa, tekstiilityöluokassa sekä liikunnan parissa. 10 Human Rights and Rule of Law Advisor, Office of the Special Representative of the European Union for Afghanistan. 11 Afghanistan Research and Evaluation Unit, (käyty )

4 4 (18) AREU julkaisee vuosijulkaisua The A to Z Guide to Afghanistan Assistance. Lisäksi se julkaisee joka toinen tai kolmas kuukausi bibliografista monistetta Afghanistan Research Newsletter ja runsaasti erilaisia tutkimuksia. Kaikki painotuotteet löytyvät myös sähköisesti internetistä. Tutkimusprojekteja on tehty 150:ltä eri elämänalueelta. AREU:lla on julkinen kirjasto, jonka kokoelmat on luetteloitu internetissä. 12 AREU laatii listaa voimassaolevista laeista. Varajohtajan mukaan tietoja uusista laeista on vaikea saada, koska vain valtaa pitävillä on hallussaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Saimme vuonna 2005 tehdyn listan, jota on jatkettu englanniksi käännettyjen lakien osalta. Edustajan mukaan Afganistanin hallituksen ongelmana on, että sillä ei ole tietoa tai siltä puuttuu järjestelmä tiedon jakamiseen. Esimerkiksi väestötilastoa pidetään poliittisesti arkaluonteisena, joten väestönlaskentaa ei ole tehty vuoden 1979 jälkeen ja silloinkin se jäi keskeneräiseksi. Naisten lukumäärä oli osin vain kysytty miehiltä. Kaikki julkisuudessa liikkuvat väkiluvut ovat pelkkiä arvioita. Edustajan mukaan uutistoimisto BBC Monitoring on hyvä tietolähde. Uutistoimisto Pajhwok 13 on nimensä mukaisesti pastunkielinen lähde sekä kalliimpi kuin BBC Monitoring. Radio on tärkeä ja luotettava tietolähde Afganistanissa, jopa tärkeämpi media kuin lehdistö. Usein paikalliset poliisit ja vartijat kuuntelevat radiota saadakseen tietoja turvallisuustilanteesta. Lista paikallisesta mediasta löytyy internetistä. 14 UNAMA UNAMA:n 15 tehtävänä on edistää rauhaa, tasapainoa ja johtaa kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä Afganistanissa. Afganistanissa se toimii noin 20 läänissä, jotka on jaettu kahdeksaan suuralueeseen, joissa UNAMA:lla on aluetoimistot. UNDSS 16 eli YK:n turvallisuus osasto toimii kaikkialla missä YK:kin varmistamassa maailmanjärjestön henkilöstön turvallisuuden. UNDSS laatii sisäiseen käyttöönsä päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia raportteja. Tilastoja on pidetty vuodesta 2003 tai Heiltä voi pyytää rajoitetusti tietoja tilastoista esimerkiksi joltain tietyltä alueelta ja ajalta. UNAMA:n tietolähteitä ovat Afganistanin poliisi (engl. ANP) ja turvallisuuspalvelu (engl. NDS), ulkomaiset sotilaat (ISAF) ja kansalaisjärjestöt. Tietoja vaihdetaan ANSO:n kanssa. UNHCR 17 Ajallinen ja paikallinen vaihtelu Afganistanissa on suurta. YK:n pakolaisasiain turvallisuuspäivitykset (Security Update) 18 ja ohjeet turvaikanhakijoiden kansainvälisen suojelun tarpeesta (Eligibility Guidelines) ovat toimineet kansallisen päätöksenteon tukena arvioitaessa turvapaikanhakijoiden kansainvälistä suojelun tarvetta. Osin re- 12 (käyty ) 13 Pajhwok Afghan News, (käyty ) 14 (käyty ) 15 United Nations Assistance Mission in Afghanistan (YK:n Afganistanin avustusoperaatio), (käyty ) 16 The United Nations Department of Safety and Security, https://dss.un.org/dssweb/ (käyty ) 17 United Nations High Commissioner for Refugees, (käyty ) 18 (käyty )

5 5 (18) surssien puutteesta ja koska UNHCR:llä ei ole enää pääsyä kaikkiin maakuntiin on ajantasaisen listan turvallisuuspäivityksistä ylläpitäminen osoittautunut mahdottomaksi. UNHCR:n toimintaa on jouduttu supistamaan pari prosenttia ja se suosittaa turvallisuuspäivityksen sijaan muiden lähteiden käyttöä. Esimerkkinä käytettävistä lähteistä edustaja mainitsi vuonna 2009 ilmestyneen Eligibility Guidelines asiakirjan 19 lähdeluettelon. Lisäksi hänen mielestään on tärkeä etsiä useita ja tuoreita, maakuntakohtaisia lähteitä yhdessä käytettäviksi. Afganistaniin palaa vuosittain henkilöä. Vuonna 2009 noin afganistanilaista on palannut Pakistanista. Vuonna 2008 Pakistanista palasi ja Iranista afganistanilaista. Jatkuvista taisteluista huolimatta palajien määrät ovat tasaantumassa. Yleensä palaajat löytävät paikan kaupungeista. 20 Pakistanin Swatinlaakson tapahtumat eivät yllättäen vaikuttaneetkaan pitkällä aikavälillä alueen muuttopaineisiin. Iranissa elintaso on parempi kuin Pakistanissa ja Afganistanissa. Valtaosan palaajista muodostavat nuoret miehet, joista osa on kadottanut matkustusasiakirjansa. Iranissa esiintyy ulkomaalaisten syrjintää ja sinne on perustettu alueita, jonne ulkomaalaisille ei ole pääsyä 21. Iranissa ulkomaalaisia on pakkosiirretty pois rajaseuduilta. UNHCR seuraa palaajien humanitaarista tilannetta. Kolmikantasopimusten hyödyllisyyttä ollaan arvioimassa uudelleen. UNHCR toivoo Iranin solmivan sellaisen Afganistanin kanssa sekä uusivan sen Pakistanin kanssa. IOM IOM:n 22 edustajat kertoivat vapaaehtoisesta paluusta ja humanitaarisesta avustustyöstä. Paluumuuttajille järjestetään IOM:n toimesta majoitus ja starttirahaa. Heille annetaan pari viikkoa aikaa etsiä sukulaisiaan, jonka jälkeen he järjestävät kuljetuksen kotiin. Järjestelyt aloitetaan jo ennen paluumuuttoa. IOM:n edustajat lentokentällä auttavat jo passintarkastuksessa paluumuuttajia, mutta eivät ole mukana ns. pakkopalautuksissa. Vapaaehtoisuuden kriteerinä on se, että on vastaanottanut paluumuuttoavustusta. IOM kuten myös UNHCR saa turvallisuustietonsa UNDSS:ltä. Tiedot koskevat henkilöstön turvallisuutta, mutta ne vaikuttavat myös saatettavien afganistanilaisten turvallisuuden arviointiin. Päivittäinen tilanne vaihtelee, eikä IOM ota kantaa siihen, mihin ketäkin voidaan palauttaa turvallisesti. IOM:ssä on kaavailtu paluuseen liittyvistä uusista käytännöistä. Nämä eivät tuo muutoksia vapaaehtoisen paluun osalta. Paluuseen liittyen valtioiden edustustojen tulee olla aktiivisia suhteessa Afganistanin viranomaisiin erityisesti pakolais- ja paluumuuttoministeriöön. 19 (käyty ) 20 Palaajien joukossa on myös pastunkielisiä. 21 Nämä alueet sijaitsevat rajojen tuntumassa. no go areas for foreigners. 22 International Organization for Migration Afghanistan, (käyty )

6 6 (18) AIHRC Afganistanin riippumaton ihmisoikeuskomissio AIHRC 23 on tärkeä ihmisoikeuksien raportoija. Sen tekemiä raportteja on alettu seurata ja tästä syystä sen vaikutusvalta on kasvanut. Se julkaisee vuosittaisia raportteja ihmisoikeusrikkomuksista 24. AIHRC:n toiminta kattaa suuren osan maasta. Aiemmin moniin paikkoihin päästettiin AIHRC:n edustajia helpommin kuin hallituksen tai ulkomaiden edustajia. Noin seitsemän kuukautta ennen haastattelua kylänvanhimmat alkoivat jakaa poistumiskehotuksia Talibanin pelosta. AIHRC on joutunut heikentyneestä turvallisuustilanteesta johtuen supistamaan kenttätoimintaansa vuonna 2007 noin 10 %, vuonna 2008 noin 9 % ja vuonna 2009 jo yli 30 %. Kansainvälinen Punaisen Ristin komitea 25 (ICRC) Punainen Risti on auttanut Afganistanin konfliktien uhreja jo 30 vuotta keskeytyksettä. Se tarjoaa ensinnäkin suojelua vankiloissa, toiseksi palveluita perheenyhdistämiseksi (postin/puhelimen kautta, lapset myös saattamalla heidät fyysisesti vanhempiensa luo) ja kolmanneksi avustusta sotatoimien siviiliuhreille. Vierailun aikana meille kerrottiin kuinka Punainen Risti on järjestänyt ruoka-, lääkeja majoitushuoltoa sekä poliorokotuksia, proteesien välitystä, vesitoimituksia ja viemäröintiä Afganistanissa. Punaisella Ristillä on kaksi sairaalaa Sheberghanissa ja Kandaharissa. Ensiapua tarjotaan myös levottomiin paikkoihin, joissa on sovittu taksien kanssa haavoittuneiden ambulanssikuljetuksista ja ruumiiden korjaamisesta talteen. Ruokahuollon tueksi avustetaan maanviljelijöitä ja armeijalle luennoidaan kansainvälisestä oikeudesta. Luonnononnettomuuksien uhreista huolehtii varsinaisesti Afganistanin Punainen Puolikuu (ARCS). Kansainvälisen Punaisen Ristin keräämät tiedot ovat salaisia. UNDSS ja ANSO keräävät konfliktitilastoja, jotka vastaavat aika hyvin Punaisen Ristin käsityksiä. Punainen Risti liikkuu alueilla ilman aseita tai panssariajoneuvoja. Se on ainoana kansainvälisenä järjestönä pitänyt yhteyksiä myös Talibaniin. Takaisku koettiin vuonna 2003 kun Punaisen Ristin aikoinaan hoitama Taliban-taistelija murhasi täysin tietoisesti järjestön edustajan. Sen jälkeen ei ole liikuttu kaupunkien ulkopuolella. Vuonna 2006 uuden keskusteluyhteyden turvin päästiin käymään taas Talibanin valvomilla alueilla. Kansainvälinen Punainen Risti tarjoaa mahdollisuutta auttaa löytämään tietoja perheenjäsenistä. Koska Kansainvälinen Punainen Risti järjestää suojelua vankiloissa, turvapaikanhakija voi hankkia tietoja vankilassaolostaan turvapaikkahakemuksen tueksi. 26 Kansainvälinen Punainen Risti ei talleta kaikkien vankilassa olevien henkilöiden tietoja ja tiedon puuttuminen ei välttämättä merkitse sitä, ettei hakija olisi ollut vankilassa. Tiedot kerätään vain tietyistä henkilöistä ja heistäkin vain, jos delegaatio on vieraillut kyseisessä vankilassa. Yhteydenpito so. tietopyyntö tehdään aina kansallisen Punaisen Ristin kautta. 23 Afghanistan Independent Human Rights Commission, (käyty ) 24 Vuoden 2008 raportti, katso (käyty ) 25 International Committee of the Red Cross, (käyty ) 26 ICRC

7 7 (18) Pakolais- ja paluumuuttoministeriö 27 Pakolais- ja paluumuuttoministerin vastuulla ovat ulkomailla asuvat afgaanit, paluumuuttajat ja maansisäiset pakolaiset. Afganistaniin on palannut vuodesta 2001 lähtien noin viisi miljoonaa pakolaista ja noin 4 miljoonaa afganistanilaista edelleen elää pakolaisina ulkomailla. Monikansalaisuus on sallittu, koska veljesten täytyy olla keskenään tasavertaisia Afganistanin viranomaisten edessä, vaikka osalla olisikin toisen maan kansalaisuus. Paluumuuttaja tulkitaan siis Afganistanin kansalaiseksi. Mitään lainsäädännön muutostarvetta ei pakolaisministerin mielestä ole, vaikka Karzai lupasikin vaalikampanjassaan jotain perustuslainmuutosta. Afganistanissa sovelletaan syntyperäperiaatetta 28 eli jos lapsi syntyy ulkomailla, hän saa automaattisesti Afganistanin kansalaisuuden, jos hänen molemmat vanhempansa ovat Afganistanin kansalaisia. Kansalaisuuslaki on päivitetty joka perustuslain yhteydessä. Afganistanin tilastokeskus ylläpitää kansalaisistaan väestörekisteriä. Rekisteriin on kirjattu kansallisen henkilöllisyystodistuksen saaneet, joihin kuuluu vain murto-osa väestöstä. Sisäministeriön Criminal Technic Department tarkistaa henkilöllisyystodistusten teknisen aitouden. Asiakirjan myöntänyt taho tarkistaa sen alkuperäisyyden. Mikäli henkilöllä on sairaalan myöntämä syntymätodistus, sen aitouden tarkistaa terveysministeriö, Ministry of Public Health. Koulutodistusten aitouden tarkistaa opetus- ja korkeakouluministeriö, Ministry of Education, Ministry of Higher Education. On kuitenkin mahdollista, ettei ainakaan maaseudulla eläneellä täysi-ikäisellä afgaanilla ole ainuttakaan todistusta henkilöllisyydestään. Ulkomailla Afganistanin lähetystöt voivat myöntää kansalaiselleen passin. Lähetystöt eivät järjestä muita henkilöllisyyden osoittavia asiakirjoja. Tehtävä on varmistaa passinhakijan kansalaisuus. Jos henkilöllä ei ole todistusta siitä, että hän on afganistanilainen, on hänen henkilöllisyytensä selvitettävä. Esimerkiksi tiedot siitä, missä läänissä / kaupungissa / kylässä hän on syntynyt ja kuka on hänen isänsä. Myös palautettavan kansalaisuus tarkistetaan kysymällä isän nimeä ja paikallistietoa kotikylästään (tunteeko sen koulut, klinikat yms.). Sama menettely koskee myös palautettavia henkilöitä. On tapauksia, joissa Afganistaniin on palautettu henkilö, joka on todettu pakistanilaiseksi tai iranilaiseksi, joten hänet palautettiin saattajineen takaisin lähtömaahan. Palautettavia lähettävän maan tulisi varmistaa palautettavien kansalaisuus Afganistanin suurlähetystössä. Jos palautettava on rikollinen, siitä tulisi ilmoittaa etukäteen. Afganistanin delegaatiot matkustavat myös ulkomaille tarkistaakseen ovatko henkilöt Afganistanin kansalaisia. Tarkistaminen suoritetaan henkilöä kuulustelemalla. Ministeri kertoi delegaatiosta, joka oli matkustamassa Ranskaan vielä samana päivänä. 27 Ministry of Refugees and Repatriation 28 vrt. syntyperäperiaate (jus sanguinis) ja syntymämaaperiaatetta (jus soli)

8 8 (18) Norjan suurlähetystö Ministeri ilmoitti seuraavat edellytykset palautuksille: Palautettava ei saa olla henkilö, joka on saanut pakolaisstatuksen. Palautettava ei saa olla kotoisin ns. vaarallisilta alueilta Rikoksentekijät ja henkilöt joille ei ole myönnetty palauttavassa maassa oleskelulupaa (esim. käännytykset) voidaan palauttaa. Ennen palautusta päätöksestä tulisi informoida ministeriötä ja kaikki valitusasteet tulisi olla käytetty. Ministerin mukaan IOM avustaa palautuksissa. Tämä koskee lähinnä niitä maita, joilla on voimassa oleva palautussopimus. Ministeri toivoi palautussopimusta Suomen, Afganistanin ja UNHCR:n välille. Palautukset voitaisiin siten organisoida joustavasti ja tehokkaasti ottaen huomioon myös palautettavien omat lähtökohdat ja tarpeet. Norja aloitti palautukset vuonna 2006 ja on palauttanut vuonna afganistanilaista. Vuonna 2008 palasi vapaaehtoisesti 13, vuonna 2009 pelkästään kahdessa kuukaudessa 16 afganistanilaista, ehkä johtuen ulkomaalaispolitiikan muutoksista. Yhteensä Afganistaniin on palannut Norjasta 104 afganistanilaista. 29 Norjan kolmivuotinen palautussopimus päättyi , mutta sitä jatkettiin saakka. Suurin huoli on alaikäisistä, joita on 40 % kaikista afganistanilaisista turvapaikanhakijoista (vuonna 2008 lukumäärä oli 1300 lasta). Tarkoitus on tältä osin tehdä muutoksia sopimukseen, jotta myös lapsiperheitä voitaisiin palauttaa. Toistaiseksi ei ole palautettu lapsia eikä yksinäisiä naisia, mutta eräs pariskunta on palautettu. Norja tutkii IOM:n kautta, millaisia asuntoja, kouluja ja huoltajia tarvitaan lasten palauttamiseksi. Afganistanin opetusministeriö suhtautuu myönteisesti joihinkin projekteihin, mutta tärkeää on Afganistanin ulkoministeriön ja pakolaisministeriön myötämielisyys. Norja palauttaa nykyisin keskimäärin kaksi afganistanilaista viikossa. Norjalaispoliisit palaavat saattomatkoiltaan samoilla koneilla Dubain kautta ja joskus Safilla 30 Frankfurtin kautta. Poliisi ilmoittaa tulostaan vain 6-7 päivää aiemmin, koska eivät voi pitää palautettavia pidätettyinä kahta vuorokautta kauempaa. Joskus ennakkotieto palautuksesta voi kantautua palautettavien tietoon ja estää näin henkilön tavoittamisen ja siten palautuksen toteutumisen. Vapaaehtoisen paluun järjestää IOM, mutta pakkopalautukset ovat poliisin vastuulla ja IOM ottaa heidät integraatio-ohjelmaansa vasta passintarkastuksen jälkeen. Aiemmin Norjasta lähetettiin ennakkoilmoitus myös UNHCR:lle, mutta nykyisin ilmoitus lähetetään vain pakolaisministeriölle. 29 vrt. Norjan jättämän Eurasil kyselyn Eurasil Workshop on Afghanistan perusteella Norjasta palautettiin vuonna , ja 2009 marraskuuhun mennessä 31 henkilöä. Vapaaehtoisesti palasi vuonna , ja 2009 lokakuuhun mennessä 31 henkilöä. 30 (käyty )

9 9 (18) Ruotsin suurlähetystö Tanskan suurlähetystö Ruotsin kolmikantasopimus Tripartite Memorandum of Understanding, umpeutui huhtikuussa Pakolaisministeri toivoi siihen muutoksia, mutta lopulta tämä suostui jatkamaan sitä sellaisenaan lokakuun loppuun asti. Afganistanin ulkoministeriö kuitenkin vaati muutoksia, joten neuvotteluja täytyy pian jatkaa. Nykyisin Ruotsi palauttaa vain rikollisia ja vapaaehtoisesti palaavia. Vapaaehtoisesti palaavien avustamiseksi IOM edellytti ensin sopimusta Ruotsin ja Afganistanin pakolaisministeriön välillä. UNHCR ilmoitti saakka, ketkä saatetaan Afganistaniin, mutta nyt Ruotsi ilmoittaa heidät itse suoraan: poliisi tai maahanmuuttovirasto ilmoittaa nimet lähetystölle kahta viikkoa aiemmin ja lähetystö antaa lentokentälle ja pakolaisministeriölle suullisella nootilla 10 päivää aikaa reagoida, mutta yleensä nämä eivät reagoi ilmoitukseen ja palautukset sujuvat hyvin. Ruotsista palasi 2008 vuonna 25 ja palautettiin 28 afganistanilaista, vuoden 2009 alusta huhtikuuhun mennessä 12 ja 17. Joukossa on ollut yksinäisiä lapsia, joiden määrä lisääntyi Ruotsissa 144 % viime vuonna. Ruotsiin tuli 2009 (toukokuun loppuun mennessä) 222 afganistanilaista turvapaikanhakijaa, joista 80 % sai turvapaikan (viime vuonna 347). Heidän joukossaan oli kuitenkin paljon iranilaisia. Ruotsalainen tiedonhankintamatka on lykkääntynyt 31, norjalaiset kävivät pari viikkoa aiemmin. Lähetystö ehdotti, että hyvä tietolähde olisi Mazar-i-Sharifissa toimivan, Ruotsin rahoittaman kehitysyhteistyöjärjestön The Swedish Committee for Afghanistan 32, jonka edustaja tuli Afganistaniin ensi kertaa jo vuonna Järjestöllä on toimisto myös Kabulissa ja se työllistää tuhansia afganistanilaisia. Tanskan lähetystö toimii pääasiassa tiedonvälittäjänä Tanskan ja Afganistanin viranomaisten välillä. Yhden virkailijan työpanoksesta 10 % kuluu ulkomaalaisasioihin, vaikka viisumiasiat hoidetaankin Islamabadissa. Harva EU-maa myöntää viisumeja Kabulissa. Lähetystö kuulee poliisilta turvapaikanhakijoita, mutta ei tee omia tutkimuksiaan, vaan välittää tiedustelut esimerkiksi passien aitoudesta IOM:n kautta Afganistanin sisäministeriölle, joka varmistaa aitouden passinhaltijan kotikunnasta. Hylättyjen turvapaikanhakijoiden paluusta lähetystö ilmoittaa UNHCR:lle, IOM:lle, pakolaisministeriölle, sisäministeriölle ja lentokentälle, jossa IOM ja lähetystö sekä yleensä myös UNHCR ovat vastassa tarkkailemassa afganistanilaisviranomaisten toimintaa. Tanskalla on IOM:n kanssa sopimus tukipaketista, joka sisältää neuvontaa, lääkärinpalveluita, yhteydenottoja sukulaisiin ja starttirahaa, jolla voidaan ostaa osake tai työkaluja palaavan afganistanilaisen yksityisen yritteliäisyyden tukemiseksi. Tanska on ollut ainoa maa, jonka kanssa IOM on osallistunut pakkopalautettujen vastaanottoon. Sopimuksia on jatkettu vuoden loppuun, ne ovat toimineet sinänsä hyvin ja uusikin saadaan niiden tilalle. 31 Ruotsin tiedonhankintamatka tehtiin joulukuussa (käyty )

10 10 (18) TURVALLISUUDESTA Lainvalvontaviranomaiset Afganistanissa on noin poliisia 33. Siviilien poliisikoulutus alkoi vuodesta 2006 saksalaisten toimesta ja on edistynyt hyvin. Suurin osa heistä on etniseltä taustaltaan pataaneja, mutta muitakin kansallisuuksia on, eikä heidän välillään esiinny kansallisuudesta johtuvia ongelmia. 34 Amerikkalaiset järjestävät poliiseille 8 viikkoa kestävän peruskoulutuksen ja EU jatkokouluttaa heitä 9 kuukautta. Kolmivuotisesta poliisipäällystökoulutuksesta valmistuvat saavat everstiluutnantin arvon ja heidät voidaan komentaa myös kotiseutunsa ulkopuolelle. Keskimääräinen poliisin peruspalkka on $/kk. Amerikkalaiset pyrkivät antamassaan peruskoulutuksessa puolisotilaallisen joukon luomiseen kun taas EU-maat haluavat poliisista enemmän ns. eurooppalaistyyppisemmän. 35 Afganistanissa toimii 800 naispoliisia ja sisäministeriössä on tarkoitus nostaa poliisinaisten määrä 5000:een. Heidät on sijoitettu enimmäkseen suurimpiin kaupunkeihin, koska maaseudulla heitä uhkaillaan ja kolme heistä on menettänyt henkensä palveluksessa. Poliisinaisten koulutus, tehtävät ja palkkaus eivät eroa miehistä, mutta heidät on sijoitettu erilliseksi osastoksi. 36 Tietoa siitä, että kukaan olisi kärsinyt vainoa poliisinvirkansa vuoksi, ei ole. Sen sijaan tiedetään, että omaisia on uhkailtu syrjäseuduilla. Jos poliisi kieltäytyy hoitamasta tehtäviään, sanktiot löytyvät poliisilaista ja ovat joskus lievempiä kuin vankilatuomio. Poliisin virasta voi erota. YK:lla on hyvät suhteet paikallispoliisiin, jota EUPOL ja sen amerikkalainen vastine CSTC-Alpha (Combined Security Transition Command Afghanistan) kouluttavat. Poliisijohtajat nimitetään Kabulista. 37 Tulli on valtiovarainministeriön alaisuudessa. Tullipoliisi on kuitenkin sisäministeriön alainen kuten muukin poliisi. 38 Afganistanissa toimii myös turvallisuuspalvelu National Directorate of Security (NDS). Afganistanin turvallisuuspalvelun tarkkaa miesvahvuutta ei tiedetä, mutta se saattaa olla jopa miestä, kun varsinaisilla palkkalistoilla on vain henkilöä. 39 Turvallisuuspalvelu ei auta yksityisiä tahoja, mutta sisäministeriön terrorisminvastainen osasto jäljitti erään uhkaussoittoja soittaneen henkilön. Kyseinen uhkailija onnistuttiin pidättää ja tuomita, mutta toimeksiantajaa ei saatu selville. Uhkailija vapautettiin hänen valitettuaan tuomiosta EUPOL. Turvallisuusasiain sisäministeriö kertoi, että poliisimiehiä on ja naisia 800 mukaan lukien yksi naiskenraali, mikä on yhä liian vähän. 34 EUPOL 35 EUPOL 36 Turvallisuusasiain sisäministeriö 37 EUPOL 38 Kabulin kansainvälinen lentokenttä, Liikenne- ja siviili-ilmailuministeriö 39 Tundra/JICA 40 AIHRC

11 11 (18) Talibanien ja muiden ryhmittymien toiminnasta Afganistanissa Läänit Turvallisuus on monitahoinen asia, jota uhkaavat muutkin kuin Taliban 41. Taliban asettaa tiesulkujaan 42 lähinnä yöaikaan ja lyhytaikaisesti, alkaen puolesta tunnista kahteen tuntiin. Tiesulkuja ei ole tilastoitu ja poliisille ilmoitetaan lähinnä sellaiset tapaukset, jotka aiheuttivat ongelmia. Tavalliset afganistanilaiset, jotka eivät työskentele hallitukselle tai kansainvälisille järjestöille, voivat kuitenkin yleensä liikkua suhteellisen turvallisesti. Taliban johtaja Mulla Zakir syrjäytti Bahadirin loppukesällä Taliban laati puoli vuotta sitten käyttäytymisohjeensa (Code of Conduct), joka levisi julkisuuteen neljä kuukautta sitten. Pakistanin Quetan kaupungissa perustettu Taliban johdon neuvosto 43 antaa käskyjä läänien tasolla toimiville piirikomentajille, jotka eivät suvaitse paikallistasolta itsenäistä toimintaa. Ryöstösaaliista tulee kuitenkin riitoja eri paikallis- ja piiritason Taliban-ryhmien välillä, vaikkapa että päällikön pitäisi saada neljännes saaliista. 44 Taliban on ilmoittanut, ettei se enää iske ulkomaisiin siviileihin eikä paikallisiin ihmisiin, jotka eivät työskentele ulkomaisten sotilaiden tai hallituksen palveluksessa. Työskentely esimerkiksi sotilaiden tulkkina on vaarallista. Talibanin paikallistaso on hajautunut amerikkalaisten surmatessa tämän johtajia. Talibanin kanssa on käyty jo 1,5 vuotta salaisia neuvotteluja, jotta se suostuisi rauhanomaiseen poliittiseen toimintaan. Afganistanin Taliban ei ole niin globaali kuin Pakistanin Taliban, eivätkä afganistanilaiset tee palveluksia al-qaidalle. 45 Viime vuoden aikana Talibanjoukoissa on havaittu muitakin kuin pashtunkielisiä (pataaneja): tadzhikkeja sekä uzbekkeja (Kunduzissa toimiva Uzbekistanin islamilainen liike, engl. IMU). Nämä eivät ole pakkovärvättyjä, vaan vapaaehtoisia, jotka joko odottavat Talibanin pääsevän voitolle tai ovat turhautuneet nykytilaan. Hazarat ovat edelleenkin kaikkein epätodennäköisimpiä altistumaan Talibanin vetovoimalle. Kerrotaan, että Talibanin pelkoa heijastaa Kalashnikovien ja burqien kysyntä, joka näkyy niiden hinnoissa. 46 UNAMA:n mukaan turvallisimpia läänejä ovat Khost, Paktia, Nangarhar, Wardak, Logar, kaikki pohjoiset läänit Balkh, Jowzjan, Faryab, Sar-i-Pol, Samangan, Parwan, Kapisa, Panjshir, Badghis ja Herat. UNAMA:lla on aluetoimistot Kunduzissa, Baghlanissa ja Badakhshanissa, jotka pitkään olivat rauhallisia, mutta nyt sielläkin on alkanut esiintyä levottomuuksia. Badakhshanin pääkaupungin ympäristö on huonon tiestön vuoksi vaikeakulkuinen. Takhariin on tulossa toimisto. Toimistoa ei ole Paktikassa, Laghmanissa eikä Nuristanissa. Ghaznin toimisto on tarkoitus avata vielä kuluvana vuonna, koska alue on turvallinen vaikka tie sinne ei olekaan Tanskan suurlähetystö 42 Mahdollisten tiesulkujen takia emme voineet tehdä maanteitse matkaa Ghazniin. 43 Taliban johdon neuvosto eli Shura (afg) 44 Tundra 45 Tundra 46 Tundra 47 UNDSS/ UNAMA

12 12 (18) Oopiumintuotanto Sieppaukset Tanskan lähetystöltä saadun tiedon mukaan osissa Helmandia ja Kandaharia on yleistä turvattomuutta. Kabul ja Jalalabad ovat afganistanilaisille turvallista aluetta. 48 UNDSS:n mukaan turvallisuustietoa saadaan liian niukasti Helmandista (johon ei ole pääsyä), Kandaharista (puolet kunnista), Nimruzista (muualta kuin Zaranjista), Uruzganista (muualta kuin Tarin Kutista), Zabulista (muualta kuin Qalatista), Kunarista (muualta kuin Asadabadista muu osa läänistä on sotatilassa), Ghorista (muualta kuin Chaghcharanista). Joskus tiedon saantia haittaavat levottomuuksien sijasta sää ja huonot liikenneyhteydet. 49 Punaisen Ristin edustajan mukaan Kandaharissa liikkuminen on hyvin rajoitettua, Herat on vastikään avautunut. Pohjois-Afganistanin tilanne on yhä hallinnassa, vaikka heikentynyt. Bamiyanin suunta on turvallinen. Punaisen Ristin lista toimipisteistä antaa käsityksen turvallisista alueista. Esimerkiksi Punainen Risti ei toimi seuraavissa lääneissä: Khost, Paktia, Paktika, Logar ja Kunarin Pechin laakso. Pohjois- Afganistanin tilanne on yhä hallinnassa, vaikka heikentynyt. Ghazni ei sinänsä ole ongelma, mutta tie sinne on hankala. Bamiyanin suunta on turvallinen. 50 AIHRC on joutunut vetäytymään seuraavista lääneistä: Paktika, Khost, Helmand, Kandahar, Ghazni, Uruzgan, Farah, Faryab, Baghlan, Kunduz, jopa Jowzjan. 51 Kandaharissa liikkuminen on hyvin rajoitettua, Herat on vastikään avautunut 52. Oopiumintuotanto Afganistanissa on vähentynyt, mutta oopiumia on varastoitu huomattavat määrät ja sitä vaihdetaan aseisiin Kunduzin pohjoispuolella, Tadzhikistanin-vastaisella rajalla. Myös ihmissalakuljetus Iranin tai Pakistanin kautta on merkittävä liiketoimi. 53 Sieppaukset ovat yleinen riesa. Suhteellisen turvallisessa Mazar-i-Sharifissa siepattiin yöllä viisi nuorta miestä. Heratissa sieppaukset muodostavat suurimman turvallisuusongelman. Rahaton, vallaton ja viraton on turvassa, mutta maaseudulla Taliban pakkovärvää poikia. 54 Itsemurhaiskuilla ei ole taktista arvoa, vaan niiden ainoa tarkoitus on strateginen, vaikuttaa median kautta ulkomaalaisten taistelumoraaliin. Näitä iskuja tekevät globaalin jihadin taistelijat, eivät afganistanilaiset. 55 Yleisen käsityksen mukaan kehätiellä pataanikylien kohdalla voivat paikalliset rosvot tai Taliban pystyttää tilapäisiä tiesulkuja, joilla hallituksen tai ulkomaalaisten hyväksi työskentelevät afganistanilaiset surmataan ja rikkaat afganistanilaiset tai ulkomaa- 48 Tanskan suurlähetystö 49 UNDSS/ UNAMA 50 ICRC 51 AIHRC 52 AIHRC 53 Tundra 54 Pakolais- ja paluumuuttoministeri 55 UNDSS/UNAMA

13 13 (18) laiset ehkä siepataan lunnaiden toivossa. Kukaan ei kuitenkaan osaa arvioida, milloin viimeksi ja millaisella todennäköisyydellä näin tapahtuu. 56 Maakiistat Turvallisuusriskejä enteilevät maanomistuskiistat ja uhkailut 57. Maakiistoissa vaaditaan omistuspapereita ja kärsivällisyyttä. 58 Kunduzissa pataanivähemmistö kutsui Talibanin ulkomaalaisia taistelijoita avukseen saadakseen neuvotteluvaltin maanomistuskiistoissaan muihin kansallisuuksiin kuuluvien paluumuuttajien kanssa 59. Kiinteistönomistukseen kohdistuvat kiistat johtavat joskus uhkailuun. Sitä tapahtuu kaikkialla ja kolmannes AIHRC:n saamista valituksista liittyy tällaisiin tapauksiin. Ne vähenivät hetkellisesti vuonna 2007, mutta nousivat seuraavana vuonna entiselle tasolleen. 60 Verikostot Naisten ja lasten asema Verikoston kohteiksi voivat joutua samassa kotitaloudessa asuvat suurperheen jäsenet. Koston kierteen voi katkaista tunnustamalla, hyvittämällä ja pyytämällä anteeksi, jolloin kylänvanhimmat yrittävät sovitella riitaa. Verikostosta on esimerkkinä Nangarharissa sattunut tapaus, jossa kaksi sukua taisteli keskenään tuntemattomasta ikivanhasta syystä kunnes hallitus sovitteli niiden välillä. Hazaraperhe saattaisi hylätä Talibanin palvelukseen asettuvan jäsenensä. Perhe saattaisi hylätä myös sellaisen jäsenensä, joka ilmiantaa toisen, mutta muuten on mahdollista, että veljeksetkin voivat taistella toisiaan vastaan eri puolilla, esimerkiksi toinen Talibanin ja toinen poliisin joukoissa, minkä jälkeen juodaan teetä yhdessä. 61 Verikostot eivät kuitenkaan ole kovin yleisiä. 62 Naisten ja lasten asema Afganistanissa on heikko. Kabulissa ja Mazar-i-Sharifissa naiset saavat liikkua yksin. Vain osa pataaneista pitää burqaa. Käytännössä kaikki aikuiset ovat naimisissa ja äidillä on suuri valta miniänsä valinnassa. Häät täytyy pitää, vaikka tulevat kalliiksi. Perhe kerää rahaa ja kustantaa häät vaikka velaksi. Häät voivat hyvinkin maksaa $. 63 Naiset ja lapset ovat alttiita perheväkivallalle kaikkialla. Etelän pataanialueilla kulttuurilliset piirteet ovat huolestuttavimmat 64, eivätkä parhaat ystävyksetkään tunne toistensa vaimoja nimeltä. Olisi loukkaus kysyä mieheltä, mitä tämän vaimolle kuuluu. Naisista ei puhuta, eikä heitä nähdä ulkona AIHRC 57 UNDSS/UNAMA 58 Tundra 59 UNDSS/UNAMA 60 AIHRC 61 Tundra 62 EUSRA:n edustajan mukaan verikosto tuntuu vieraalta ilmiöltä, johon hän ei ole törmännyt. Useimmiten kyse lienee yleisestä epäluulosta kansallisuuksien välillä. 63 Tundra 64 Huomiona, että kahden paluumuuttajan tapaaminen yhteydessä saimme tiedon, jonka mukaan hazarat suhtautuvat naisiin erilailla. Hazaranaiset ovat perinteisesti käyneet työssä ja myös tytöt ovat käyneet koulua. Jaghurissa myös naiset käyvät moskeijassa. 65 EUSRA

14 14 (18) Yhteiskunta ja kulttuuri Erityisen uhattuja ovat aktiiviset naiset. Perheet eivät suvaitse naisten pakoa kotoaan ja oleskelua yksin. Intiastakin on pakolaisnaisen vaikea palata kotiinsa, koska hänen epäillään turmeltuneen. Koska naisten on vaikea saada käsiinsä aseita ja myrkkyjä, he turvautuvat polttoitsemurhiin, joista ei ole todellisia tilastoja ja joista osaan voi sisältyä henkirikoksia. Henkirikoksia esiintyy etenkin pataanialueilla. Maaseudun ja kaupungin ero tässäkin on huomattava. Poikiin kohdistuu seksuaalista hyväksikäyttöä Kandaharissa ja muualla pataanialueilla, missä sukupuolten erottelu on ankarin. 66 Lapsissa on maan tulevaisuus ja tyttöjen pääsy kouluun joillakin alueilla on tärkeä muutos parempaan. YK:lla voisi olla tuoreita koulutustilastoja, mutta usein projektirahoilla on rakennettu kouluja vain fyysisinä rakennuksina, ilman että niihin on tullut opettajia ja oppilaita. Kansainvälinen yhteisö on ollut yhtäältä liian kärsimätön ja toisaalta liian kiltti asettaakseen ehtoja. Satoja kouluja on myös jouduttu sulkemaan kaukaisen sijaintinsa takia tai koska Taliban on uhkaillut oppilaita ja opettajia, muun muassa happohyökkäyksillä. 67 Miesten henkirikoskuolleisuus on vähäistä, mutta tilastoja on vain Kabulista ja muista suurimmista kaupungeista 68. Jokaisella kotitaloudella saa olla tuliase, joka on useimmiten Kalashnikov (markkina-arvo nykyisin $), mutta joskus jopa 120 mm:n tykki. Aseet ja ammukset ostetaan pimeiltä markkinoilta, joilla riittää vanhaa varastoa 69. Afganistanin passin voi saada $:lla ja parhaimmillaan aitona, kunhan tietää keneltä kysyä. Korruptio on pahinta Pakistanin rajalla. 70 Afganistanilaiset eivät mielellään kerro huonoja uutisia, eikä ole kohteliasta kertoa sellaista, mitä kysyjä ei halua kuulla. Ihmiset käyttävät useampia eri nimiä ja vaihtavat etunimensä tarvittaessa. Isännimeä ei tietenkään voi vaihtaa. Sisäinen pako on kuitenkin vaikeaa, koska ihmiset juoruavat. Joka perheellä (erityisesti hazaroilla) on kunnia-asia saada joku jäsenistään ulkomaille 71 Kabulissa on ollut vuoden ajan ympärivuorokautinen sähkö. Alkoholia löytyy osista ulkomaalaisille tarkoitetuista ravintoloista. Työttömyys on ongelma, mutta normaalisti töitä haetaan Human resources virastosta/ministeriöstä 72 tai työmiesmarkkinoilta. Vierailimme paikallisessa apteekissa, joka sijaitsi Ruotsin lähetystön lähellä. Saimme selville, että sieltä on saatavilla useita eri lääkkeitä. Esimerkiksi antibiootteja ja insuliinia saa tabletteina ilman reseptiä. Kiinalaiset harjoittavat Badakhshanissa kaivostoimintaa ja heillä on omat turvayhtiönsä. Kiinalaiset ovat rakentaneet maantien Pakistanista Kabuliin ja viimeistelleet kehätien. 66 EUSRA 67 EUSRA 68 EUPOL 69 Tundra 70 Tundra 71 AREU, 72 Turvallisuusasiain sisäministeriö

15 15 (18) Huhtikuussa shiialaisten perhelain säätämistä vastaan osoitti mieltään Kabulissa 200 naista, mutta sen puolesta 600. Mielenosoitukset ovat yleisiä ja rauhallisia. 73 Kartat Afganistanissa paikannimistä voi esiintyä useita eri versioita. Ne voivat olla vanhoja tai uusia ja niitä voidaan molempia kuulla käytettävän. Afganistanissa on mahdollista, että teiden nimet voivat muuttua sen mukaan mihin ne johtavat. Afganistanissa myös joet ja kanavat on nimetty. Esimerkiksi muinainen hindujen pyhä paikka, nykyinen Kabulin laidalla sijaitseva televisiokukkula, tunnettiin 1800-luvulla nimellä Kohi Asmayi. AREU:lta saadun tiedon mukaan vanhat neuvostokartat (1:50.000) ovat parempia kuin amerikkalaisten laatimat kartat (1: ). 74 Tuomioistuimet ja lainsäädäntö Italialaisten vuonna 2006 tekemän tutkimuksen mukaan osa afganistanilaisista tuomareista on lukutaidottomia. Lisäksi syyttäjät ja tuomarit alistuvat uskonnon edessä. Pelkän korkeakoulutuksen avulla ei pystytä parantamaan tuomioistuinten tasoa. Tuomioistuinten päätöksiä (edes korkeimman oikeuden) ei dokumentoida eikä tuomioistuimista saa todistuksia. 75 Uskonoppineiden neuvostoa pidetään maassa epäpätevänä ja poliittisena, eikä maan sisällä käydä uskonnollista vuoropuhelua, kuten muissa islaminuskoisissa maissa on tapana. Yhteiskunnan muuttaminen koulutuksen kautta uskotaan kestävän vuosikymmeniä. 76 Laeista ei saa tietoa, koska ne ovat usein (tällä hetkellä noin sata lakia) parlamentissa valmisteluvaiheessa ja asetukset painetaan vuosien viiveellä. Afganistanin presidentti Hamid Karzai kumosi aikoinaan perustuslain kanssa ristiriitaiset Talibanlait, mutta nykyisin ei tiedetä, mitkä lait ja miltä osin ovat ristiriitaisia. Julkisuudessa esitetyissä teksteissä on käännösvirheitä, jopa perustuslaissa. 77 Shiialaisten perhelaki oli taka-askel. Hallituksen uskottiin hämänneen ulkomaisia tarkkailijoita pimittämällä tietoa lain valmisteluvaiheista ja levittämällä väärää tietoa sen sisällöstä. Siihen saatiin mallia ilmeisesti Iranista ja se ajettiin läpi ennen presidentinvaaleja. Uskottiin, että taustalla olivat jyrkimpien uskonoppineiden mielipide ja heidän asemansa vahvistaminen uskon- ja laintulkitsijoina. Shiialaisten perhelain tavoin ohjelmassa ollut siveellisyyslaki poistettiin parlamentin agendalta. Se olisi rajoittanut jopa naisten keskinäistä yhteydenpitoa, kieltänyt leijat ja miehiltä pitkät hiukset sekä säätänyt tarkasti huiveista. Kaikki lait julkaistaan kahdella kielellä, däriksi ja päshtuksi EUPOL 74 AREU 75 AREU 76 EUSRA 77 AREU 78 EUSRA

16 16 (18) LENNOT JA PALAUTUKSET Kabulin lentoasema Lennot Kabulista Lennot Kabuliin Kabulin uusi lentoasema avattiin 3-4 kk sitten ja vanha osa jäi kotimaan terminaaliksi. Kabulin lentokentällä tehdyn vierailun perusteella palautettavia saapuu sekä viranomaisten saattamina että ilman. Mikäli palautettavalla on passi, ei saattajia tarvitse. EU Standard Travel Document (U22) hyväksytään maahantuloon vain jos henkilöllä on saattajat. Etukäteisilmoitus olisi suositeltavaa ja se tehdään pakolaisja paluumuuttoministeriöön. Taustatietoja palautuksen syystä ei enää tarvita. Saattajat eivät tarvitse viisumia mikäli palaavat saman tien takaisin. Mikäli jäävät yön yli, on viisumi hankittava etukäteen Afganistanin lähetystöstä. Viisumin hankinnassa ei ole eroa siinä, onko saattajalla virkapassi vai tavallinen passi. Haastattelussa Kabulin lentokentän päällikkö piti EUPOL:in roolia lentokentällä tärkeänä ja kertoi että yhteistyö heidän kanssaan on sujunut hyvin. EUPOL:in edustajat ovat aina paikalla, kun lentoja saapuu suoraan EU-maista. Kentällä toimii myös EUPOL:in neuvonantajia (mentors). Yksityiskoneen laskeutumislupaa tulee hakea siviili-ilmailuvirastolta. 79 Edellytyksenä on, että koneen tekniset tiedot ja tuloaika faksataan lentokentän päällikölle. 80 Afganistanin sisällä lentoja tehdään Kabulista suurimmille kentille Kandahariin (Ariana) ja Heratiin (Pamir ja Kam Air). Kansallinen lentoyhtiö Ariana sekä yksityinen Safi Airways lentävät myös Mazar-i-Sharifiin. Ulkomaan lentoja on eniten Dubaihin ja Delhiin. Ariana lentää säännöllisesti lisäksi Istanbuliin, Frankfurtiin ja Moskovaan. Muina kohteina mainitaan Ankara, Baku, Dushanbe, Islamabad, Jedda, Kuwait, Mashhad, Riad, Sharja, Teheran ja Urumqi. Safi Airways lentää Kabulista säännöllisesti Dubaihin, Abu Dhabiin, Kuwaitiin, Sharjaan ja Frankfurtiin. Kam Air lentää Dubaihin, Delhiin, Almatiin, Mashhadiin, Dushanbeen, Tirikotiin ja Urumqiin. Eurooppalaisista lentoyhtiöistä Lufthansalla on säännöllinen yhteys Frankfurt - Kabul - Frankfurt. 81 Afganistanin liikenne- ja ilmailuministeriön mukaan maassa toimivat kansallisen lentoyhtiön Arianan lisäksi yksityiset afganistanilaiset lentoyhtiöt Kam Air, Pamir Airways ja Safi Airways. Ulkolmaalaisista lentoyhtiöistä Kabuliin lentää Azerbaijan Airlines, Indian Airlines, Air India, Pakistan International Airlines, Askari Airlines, Turkish Airlines, Air Arabia ja Qatar Airways. Eurooppalaisista lentoyhtiöistä Lufthansalla on säännöllinen yhteys Frankfurt - Kabul - Frankfurt. Rahtilentoja tekee Kalitta Air, Tryco International ja Coyne Air (käyty ) 80 Kabulin kansainvälinen lentokenttä, Liikenne- ja siviili-ilmailuministeriö 81 Kabulin kansainvälinen lentokenttä, Liikenne- ja siviili-ilmailuministeriö 82 Kabulin kansainvälinen lentokenttä, Liikenne- ja siviili-ilmailuministeriö

17 17 (18) Temaattiset raportit ja tilastot LOPUKSI Tapaamamme Tundran edustaja kerää tietoja pääasiallisesti samoista YKraporteista kuin ANSO. Lisäksi hän hankkii tietoja myös Afganistanin armeijalta ja poliisilta, sekä muutamilta muilta tahoilta. Edellä mainitun johdosta tiedot kattavat ANSO:a paremmin afganistanilaisten keskinäiset väkivaltaisuudet. Yksityisten henkilöiden välisistä välienselvittelyistä raportoidaan kuitenkin puutteellisemmin. 83 Tundran edustajalta on mahdollisuus hankkia myös eri aiheita koskevia raportteja 84. Sisäministeriö julkaisee henkirikostilastoja, jotka ovat hyvin epätarkkoja. ANSO tilastoi näistä vain avustustyöntekijöihin kohdistuneet väkivaltaisuudet 85. UNDSS ja ANSO keräävät konfliktitilastoja, jotka vastaavat aika hyvin Punaisen Ristin käsityksiä 86. UNDSS laatii sisäiseen käyttöönsä päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia raportteja. Tilastoja on pidetty vuodesta 2003 tai Ne ovat omassa tietokannassaan, mutta eivät internetissä. Niistä voidaan pyydettäessä poimia rajoitetusti tietoja joltain tietyltä alueelta ja ajalta. 87 Joillakin kansalaisjärjestöillä on paikallista henkilökuntaa, joiden turvallisuusanalyysien tanskalaiset uskovat perustuvan muihinkin kuin sotilaslähteisiin. 88 Maahanmuuttoviraston ja poliisin tiedonhankintamatka toteutettiin vierailuilla paikallisviranomaisissa, Suomen ja ulkomaiden edustustoissa, kansalaisjärjestöissä ja kansainvälisissä organisaatioissa. Tärkeimpänä tavoitteena ollut paikallistason kontaktiverkoston luominen onnistui noin 20 haastattelun avulla. Lisäksi haastateltiin noin kahdeksaa matkalla tavattua tai matkan aikana avustanutta henkilöä. Yli puoleen haastatelluista on oltu yhteydessä matkan jälkeen sähköpostitse. Ajantasaisen paikanpäältä hankittavan tiedon saaminen Afganistanista on helpompaa verkoston avulla. Verkoston ylläpitäminen vaatii työpanosta ja kontaktihenkilöiden vaihtuessa voi osaksi jopa tyrehtyä. Organisaatioverkoston ylläpitäminen henkilövaihdostilanteissa on varmempaa kuin yksityishenkilöistä koostuvan verkoston. Haastateltavilla paikallisviranomaisilla ei ollut saatavilla yleisiä sähköpostiosoitteita vaan annetut osoitteet olivat yksityisiä. Lisäksi asiointikieli, joka ei ollut englanti, asettaa haasteita. Tundran edustajan kanssa sovittiin matkan jälkeen turvallisuus ym. tiedon toimittamisesta Maahanmuuttovirastolle. Häneltä on pyydetty vastauksia yksittäisiin kysymyksiin ja lisäksi hän on oma-aloitteisesti toimittanut meitä kiinnostavaa materiaalia. Lisäksi muilta toimijoilta on saatu hyödynnettävissä olevaa materiaalia säännöllisten tiedustelujen kautta. Maahanmuuttoviraston sivuille ja Maahanmuuttokirjastoon tullaan kokoamaan haastateltavilta hankittavia julkisia raportteja sekä kirjallisuutta. Raportit 83 Tundra 84 Yksityisten toimijoiden tuottamia raportteja voisi käyttää maatietolähdejärjestelmässä. 85 AREU 86 ICRC 87 UNAMA/UNDSS 88 Tanskan suurlähetystö

18 18 (18) käsittävät pääasiassa tiettyä teemaa. Raportit muodostavat osan maatietolähdejärjestelmästä. Itse matkaraportti toimii apuna hankittaessa lähtömaatietoa Afganistanista. Raportissa esiintyviltä haastateltavilta on mahdollista saada hyvinkin yksityiskohtaista tietoa joko suorina vastauksina tai viittaamalla hankittuihin raportteihin. Matkaraportin liitteenä on luottamuksellinen luettelo haastateltavien nimistä, yhteystiedoista sekä haastatteluajoista.

Turvapaikanhakija: Perheen pitkä matka uuteen kotimaahan Spirit-hanke

Turvapaikanhakija: Perheen pitkä matka uuteen kotimaahan Spirit-hanke Turvapaikanhakija: Perheen pitkä matka uuteen kotimaahan Afganistanissa on käyty sisällissotaa vuodesta 1978 lähtien. Vuosien saatossa konfliktin osapuolet ovat vaihdelleet, ja siihen on osallistunut myös

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Punainen Risti Malissa. Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti

Punainen Risti Malissa. Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti Juridinen tulkinta Malin tilanteesta Malin hallituksen ja YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntä ulkomaisten sotilasjoukkojen voimankäytölle

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Irak -lähtömaatietojärjestelmähanke Solid -rahastoseminaari. 12.11.2012 Martin Airisto, Maahanmuuttovirasto Oikeus- ja maatietoyksikkö

Irak -lähtömaatietojärjestelmähanke Solid -rahastoseminaari. 12.11.2012 Martin Airisto, Maahanmuuttovirasto Oikeus- ja maatietoyksikkö Irak -lähtömaatietojärjestelmähanke Solid -rahastoseminaari 12.11.2012 Martin Airisto, Maahanmuuttovirasto Oikeus- ja maatietoyksikkö 2 Irak-hanke: perusta ja rahoitus Irak-hanke toteutettiin v. 2011 aikana

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden KAN_7 1 *1229901* KANSALAISUUSILMOITUS; ENTINEN SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden Jos haluat hakea Suomen

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI TIETOSIVU SUOMEN KANSALAISUUSLAKI Suomen nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan syyskuussa vuonna 2011. Lain keskeisimpiä tavoitteita on edistää Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista

Lisätiedot

EU-Turkki pakolaissopimus

EU-Turkki pakolaissopimus EU-Turkki pakolaissopimus 18.3.2016 sopimuksen pääkohdat & arviointia Toni Alaranta/Ulkopoliittinen instituutti Sopimuksen pääkohdat: 1) Yksi yhdestä periaate: jokainen Kreikkaan saapuva pakolainen (koskee

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä.

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen Oletko mökkiomistaja? Haluaisitko vuokrata mökkisi venäläisille turisteille? Helposti Tuottoisasti Turvallisesti Me tarjoamme keinon! majapaikka.fi kallista.ru Se on Helppo Tuottoisa Turvallinen Me tarjoamme

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18

Lisätiedot

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla.

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. PUNAISEN RISTIN HAASTEET Kristiina Kumpula pääsihteeri Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. SUOMEN PUNAINEN RISTI Julkisoikeudellinen yhdistys: Laki Suomen

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Muuttoliike, pakolaisuus, turvallisuus: Haaste Suomelle ja EU:lle 2.12.2016 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) Tutkimus-

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Seurantajärjestelmä Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Mitkä ovat yleissopimuksen tavoitteet? Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta astui

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI KAN_5 1 *1209901* KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneelle ottolapselle, jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen.

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin?

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Mirjam Kalland 13.9.2012 Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Yksin kotona? Usein esitetty kysymys Yksin pärjäämisen eetos ja epäily? Palvelujärjestelmän puutteet esimerkiksi

Lisätiedot

Maatietopalvelu AFGANISTANIN TURVALLISUUSTILANNE VUODEN 2016 LOPUSSA

Maatietopalvelu AFGANISTANIN TURVALLISUUSTILANNE VUODEN 2016 LOPUSSA MUISTIO Maatietopalvelu MIGDno-2017-70 17.1.2017 JULKINEN AFGANISTANIN TURVALLISUUSTILANNE VUODEN 2016 LOPUSSA Afganistanin konflikti jatkui edellisvuosien lailla intensiivisenä myös vuonna 2016. Taliban-liike

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

CPT-komiteasta lyhyesti

CPT-komiteasta lyhyesti CPT-komiteasta lyhyesti Eurooppalainen komitea kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) Vapautensa menettäneiden ihmisten huonon kohtelun ehkäiseminen Euroopassa

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Ihmiskauppa.fi. Inkeri Mellanen tarkastaja, Hapke-hanke Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Ihmiskauppa.fi. Inkeri Mellanen tarkastaja, Hapke-hanke Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Ihmiskauppa.fi Inkeri Mellanen tarkastaja, Hapke-hanke Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 1 HAPKE Haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden palvelujärjestelmän kehittämishanke Johdanto

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Numerologiaa yksinkertaisille

Numerologiaa yksinkertaisille 1.12.2006 Numerologiaa yksinkertaisille Laadustaan tunnetulla Suomi24-palstalla on mainittu, 1 että kampanjaltani putosi pohja pois, koska Suomi on tänä vuonna ottanut vastaan vain 75 kiintiöpakolaista,

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta RINNAKKAISTEKSTIT 1. Laki konsulipalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan konsulipalvelulain (498/1999) 2, sellaisena kuin se on laissa 970/2014, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 23 ja

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

MARAK vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillinen riskinarviointi. Mari Kaltemaa-Uurtamo 27.8.2014 Hki

MARAK vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillinen riskinarviointi. Mari Kaltemaa-Uurtamo 27.8.2014 Hki MARAK vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillinen riskinarviointi Mari Kaltemaa-Uurtamo 27.8.2014 Hki 1 Miksi tarvitaan moniammatillista lähestymistapaa korkean riskin uhrien auttamiseen? Henkirikokset

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

LAKIEHDOTUS. Laki. konsulipalvelulain muuttamisesta

LAKIEHDOTUS. Laki. konsulipalvelulain muuttamisesta LAKIEHDOTUS Laki konsulipalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan konsulipalvelulain (498/1999) 2, sellaisena kuin se on laissa 970/2014, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 23, ja 24 sekä

Lisätiedot

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Suomi EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Sinulla on oikeus säilyttää itselläsi tämä ilmoitus oikeuksistasi pidätyksesi ajan.

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

TURVAPAIKANHAKIJAT:

TURVAPAIKANHAKIJAT: TURVAPAIKANHAKIJAT: ARKIPÄIVÄISET HALLINNON JA HALLINNAN KÄYTÄNNÖT JUSSI S. JAUHIAINEN URMI & TURUN YLIOPISTO jusaja@utu.fi Aineisto on peräisin YK:n (UNHCR), EU:n (Eurostat) ja Migrin tilastotietokannoista.

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY S Ulkomaalaislaki: 36 (13.9.2013/668) > Voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahantuloa

Lisätiedot

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Kokemusasiantuntija Anita Sinanbegovic ja VTM, suunnittelija Kia Lundqvist, Turun

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa. Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen 29.3.

Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa. Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen 29.3. Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen 29.3.2017 Valmistelutyöryhmä Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Maatietopalvelu 24.1.2013

Maatietopalvelu 24.1.2013 MAAKATSAUS Maatietopalvelu JULKINEN 24.1.2013 AFGANISTAN - MAAKATSAUS Afganistan on kärsinyt jo yli 30 vuoden ajan pitkittyneestä konfliktista, joka on ajanut miljoonat maan kansalaiset pakolaisuuteen

Lisätiedot

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Kohtaammeko kulttuureja vai ihmisiä? seminaari Raisiossa 25.8.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityksen rakenne 1. Maahanmuutto - Suomeen

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Kurssitentit. Turvallisuus ja kehitys Afganistanin tapaus. Kysymykset (1) Istunnon kulku. Afganistanin sota 20.2.2012

Kurssitentit. Turvallisuus ja kehitys Afganistanin tapaus. Kysymykset (1) Istunnon kulku. Afganistanin sota 20.2.2012 Kurssitentit Turvallisuus ja kehitys Afganistanin tapaus Juhani Koponen 17.2.2012 (kevään 2011 keposeminaariryhmän avustuksella) Lopputentti pe 24.2. klo 12.15-13.45 Metsätalo, sali 1 Rästitentti pe 2.3.

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_2 1 *1179901* KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet Suomen kansalaisuutta huollossasi olevalle ja luonasi asuvalle alaikäiselle

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen

Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen Kuka on ihmiskaupan uhri? Rikoslain määritelmä (RL 25:3 (a)). - Ihmiskaupan uhrina voidaan pitää sellaisen toiminnan kohdetta, missä sekä käytetyt keinot, tekotavat että

Lisätiedot