KEHITTÄMISSELVITYS TÄKTOMIN LENTOKENTÄSTÄ ISS PROKO INFRA OY, HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTÄMISSELVITYS TÄKTOMIN LENTOKENTÄSTÄ 29.3.2010 ISS PROKO INFRA OY, HELSINKI"

Transkriptio

1 1 KEHITTÄMISSELVITYS TÄKTOMIN LENTOKENTÄSTÄ ISS PROKO INFRA OY, HELSINKI

2 JOHDANTO Aluekeskusohjelma AKO määritti tehtävän Täktomin lentokentän logistisista käyttö- ja kehittämismahdollisuuksien hyödyntämisestä. Hankkeen toteuttajina ovat Hangon kaupunki, Länsi-Uudenmaan Kauppakamari ja Raaseporin elinkeinokeskus. Työn rahoittajana on Länsi-Uudenmaan aluekehitysohjelma AKO, jota hallinnoi Länsi-Uudenmaan uusyrityskeskus Oy. Työhön valittiin konsultiksi ISS Proko Infra Oy ja työ käynnistettiin Työ valmistui Yhtiössä työstä on vastannut toimitusjohtaja Ari Tuutti. Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat: Kaupunginjohtaja Jouko Mäkinen, Hangon kaupunki Satamajohtaja Paavo O. Lyytikäinen, Hangon kaupunki Kansliapäällikkö Jukka-Pekka Halme, Hangon kaupunki Toimitusjohtaja Torleif Söderlund, Länsi-Uudenmaan Kauppakamari Toimitusjohtaja Marcus Forsström, Eteläkärjen Uusyrityskeskus Ry Toimitusjohtaja Jorma Korhonen, Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Projektipäällikkö Erja Vaarala, Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Johtaja Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Asiantuntijajäsenet: Matkailupäällikkö Anna Piiroinen, Hangon kaupunki Tekninen johtaja Sten Öhman, Hangon kaupunki Ulf Hägglund, Rajavartiolaitos Sami Iso-Lauri, Puolustusvoimat Työssä analysoitiin Täktomin lentokentän ja lentoliikenteen nykytilanne ja koottiin sekä muodostettiin kehittämisen tavoitteet.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SISÄLLYSLUETTELO LÄHTÖKOHTA Nykytilanne Länsi-Uusimaa Hanko Keskeiset liikenneyhteydet ja logistiikka Matkailu Tuotannollinen rakenne Luontoarvot ja suojelu Täktomin lentokenttä Lentokenttä ja sen hallinta... 7 Yhteydet muuhun liikenneverkkoon...7 Kiitotie...7 Asemataso...7 Yhdystiet...7 Rakennukset...7 Lennonvarmistuslaitteet...7 Kunnallistekniikka Lentotoiminta Lentoliikennealue KEHITTÄMISSELVITYKSEN PERUSTEET Yhteenveto haastatteluista Haastateltujen joukko Tavoitteita lentokentän kehittämiselle Lentoliikenteen rakenteellinen murros ja sen aiheuttamat muutospaineet Suomessa KEHITTÄMISSELVITYKSEN SISÄLTÖ Lentoliikenteen kehittämisvaihtoehdot toiminnoittain Yleisilmailu Laskuvarjohyppytoiminta...12 Koulutustoiminta...12 Pienkoneharrastustoiminta (sis. ultrakevyet)...12 Pienkonekorjaamotoiminta...12 Purjelentotoiminta...12 Lentokenttä Viranomais-, puolustusvoimien- ja SAR -toiminta Meripelastustoiminta...13 Rannikkovartiosto...13 Tulli...13 Puolustusvoimat...13 Palo- ja pelastustoimi Kaupallinen liikenne Tilauslentoliikenne ulos...13 Tilauslentoliikenne sisään...13 Liikelentotoiminta (liikesuihkut ja helikopterit)...14 Säännöllinen reittiliikenne...14 Lentorahtiliikenne KEHITTÄMISEN TAVOITTEET JA SEN MUKAISET LIIKETOIMINTAMALLIT Vaihtoehdot ja valittu kehittämispolku ja sen mukainen alustava kentän kehittämissuunnitelma A Täktomin sulkeminen B Yleisilmailutoimintojen kehittäminen ympäristön kanssa sopusoinnussa C Täktomista Helsingin halpalentoasema... 15

4 4 Lentokenttärakenteet Maanomistus Kehittämisen kustannusarvio Lentokentän osalta...17 Lennonvarmistuksen osalta...17 Maakulkuyhteyksien toteutuksen osalta Rahoitusvaihtoehtoja Lentokentän operaattori Riskianalyysi SWOT -ANALYYSI KEHITTÄMISESTÄ JATKOTOIMENPITEET LIITTEET... 23

5 5 1 LÄHTÖKOHTA Lähtökohdat on arvioitu ensisijaisesti lentoliikenteellisistä näkökulmista. 1.1 Nykytilanne Hangon Täktom on yksi lukuisista Suomessa sijaitsevista ns. korpikentistä, joita on jäänyt maahamme toisen maailmansodan jälkeen. Näiden korpikenttien lisäksi valtionyhtiö Finavia Oyj ylläpitää 25 lentoasemaa ja yksityisesti omistettuja on lisäksi kaksi lentoasemaa. Lentoliikenteellisesti Hanko sijaitsee 105 km:n etäisyydellä Helsinki-Vantaasta, 180 km:n etäisyydellä Tampere-Pirkkalasta ja 90 km:n etäisyydellä Turun lentoasemasta. Etelä-Suomessa on haettu vaihtoehtoja Malmin yleisilmailukentän uudelleensijoittamiseksi. Muita merkittäviä Hankoa koskevia lentoliikenteellisiä kehittämishankkeita Suomessa ei ole tunnistettu Länsi-Uusimaa Tarkastelualue on ensisijaisesti Länsi-Uusimaa. Lisäksi työssä selvitettiin toiminnallisia tarpeita Salosta ja arvioitiin lentoliikenteen kehittämismahdollisuuksia laajemminkin. Alueella on aikaisemmin selvityksissä ollut Lohjan lentokenttähanke ns. uudishankkeena. Muita lähistöllä olemassa olevia lentokenttiä ovat Nummela (1200mx18m+800mx18m), Kiikala (930mx15m+600mx15m), Torbacka (360mx15m) ja Genböle (530mx12m). Uudenmaan maakuntakaava on saanut lainvoiman Kaavaa ollaan uudistamassa. Aikataulun mukaan kaavaluonnos valmistuu alkuvuodesta 2011 ja kaavaehdotus alkuvuodesta Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voisi hyväksyä kaavan vuoden 2012 loppuun mennessä. Täktomin lentokentän muutokset voidaan saada mukaan kaavatyöhön. Lentokentän kehittämiseksi tarvittavat selvitykset voidaan laatia rinnan kaavaprosessin kanssa Hanko Hanko on toiminut vahvana satamapaikkana Venäjälle suuntautuvassa tavaraliikenteessä. Satama on pääsääntöisesti jäistä vapaa ja sen toimintavarmuus läpi vuoden on parasta luokkaa Suomessa. Idänviennin väheneminen tarjoaa laiturikapasiteettia esim. risteilymatkustajaliikenteen kehittämiseen Keskeiset liikenneyhteydet ja logistiikka Maantieyhteys Helsinkiin kulkee kehitteillä olevaa V-kehää (nyk. kt 51 ja 25) myöten ja matka-aika nykyistä 120 km:n yhteyttä myöten kestää noin 1:30-1:45 tuntia. Rautatieyhteys Hankoon kulkee Karjaan vaihtopysäkin kautta ja sen kesto on noin 1:50 tuntia.

6 Matkailu Hangon matkailu perustuu perinteiseen regattatyyppiseen imagoon ja sen oheispalveluihin. Kaupungin matkailulliset palvelut ovat sesonkiluonteisia ja ne edellyttävät tuotteistamista ja ketjuttamista kehittyäkseen ympärivuotisiksi. Seudullinen tai alueellinen yhteistyö on alkamassa. Hanko ja Raasepori ovat käynnistäneet käytännön yhteistyön Tuotannollinen rakenne Hangon talousalueella sijaitsee tuotannollisia laitoksia, joiden tuotevalikoimaan kuuluu suhteellisen arvokkaita, mutta kevyitä tuotteita Tällä hetkellä näistä osa vie tuotteitaan Helsinki-Vantaalta lentorahtina ulkomaille Luontoarvot ja suojelu Hangon kunnan pinta-alasta 800,2 km 2, maapinta-alaa on vain 117,5 km 2. Rantaviivaa Hangolla on noin 540 km, josta vapaata rantaviivaa koko rantaviivasta on noin 74 prosenttia. Hankoniemi muodostaa maisemaltaan ja luonnonarvoiltaan rikkaan kokonaisuuden. Hangon alue kuuluu hemiboreaaliseen metsävyöhykkeeseen (tammi) ja metsätalousmaan osuus maapintalasta 117,5 km 2 :sta on 79 %. Hankoniemellä sijaitsevat Uddskattanin ja Tulliniemen luonnonsuojelualueet sekä Täktomin suojellut merenlahdet. Uddskatan ja Tulliniemen alue on Suomen mantereen eteläisin kohta. Uddskatanin vesistöalue rantoineen rauhoitettiin arvokkaana lintukohteena jo vuonna Täktomin suojellut merenlahdet kuuluvat lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura verkostoon. Täktomin pohjoisosassa sijaitsee myös Santalan korven soidensuojelualue. Hangossa luonnonsuojelualueita (kansallispuistoja, vanhojen metsien suojelualueita, soiden suojelualueita ja lehtojen suojelualueita) on 73 ha. Yksityismaiden luonnonsuojelualueita on ha ja Natura-alueita ha. Kaiken kaikkiaan Hangon maa- ja vesialueista (800,2 km 2 ) on suojeltuja yhteensä 213,01 km 2 eli runsas neljäsosa. Hangossa on vietetty vilkasta huvilaelämää 1800-luvun lopulta lähtien, josta kaupunkiin on muodostunut arvokas rakennushistoriallinen huvilarakentamisen aikakerrostuma. 1.2 Täktomin lentokenttä Täktomin lentokenttä on rakennettu vuonna 1940 venäläisten toimesta. Sitä on vuosien saatossa korjailtu ja paranneltu. Luokitukseltaan kenttä on ns. korpikenttä, jossa ei ole lennonohjauspalvelua. Kenttä sijaitsee koilliseen n. 7 kilometrin etäisyydellä Hangon keskustasta. Kentän pohjoispuolella on ympäristöllisesti merkittävä suoalue, joka on suojeltu. Kentän itäpuolella sijaitsee puolustusvoimien harjoitusalue. Kentän länsipuolella on golfkenttä. Etelän lähestymissuunnassa on pientaloasutusta.

7 Lentokenttä ja sen hallinta Lentokenttä sijaitsee Hangon kaupungin omistamalla maalla, josta kaupunki on tehnyt vuokrasopimuksen 37,9 hehtaarin alueesta (liite 1) Hangon lentokerho ry:n kanssa. Hangon lentokerho vastaa kentän ylläpidosta ilmailuviranomaisen vaatimusten mukaisesti Lentokentän paikallistoimija on Hangon lentokenttäyhdistys ry. Yhdistys vuokraa tarvitsemansa tilat Hangon lentokerholta, kuten Suomen laskuvarjokerhokin, joka käyttää kenttää aktiivisesti. Hangon lentokenttäyhdistys on viime vuosina kunnostanut kenttäaluetta saamillaan kaupungin avustuksilla. Lisäksi Suomen laskuvarjokerho huolehtii talkoilla kentän kunnossapidosta. Kaupunki on neuvotellut Hangon lentokenttäyhdistyksen kanssa uudesta maanvuokrasopimuksesta. Kentän toiminnan hallinta ja vastuusuhteet ovat tällä hetkellä sekavat. Hangon kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt lentotoiminnalle ympäristöluvan , jonka perusteella yleisilmailutoimintaa kentällä harjoitetaan. Yhteydet muuhun liikenneverkkoon Täktomin lentokenttä sijaitsee vajaan 10 km:n etäisyydellä satamasta, 1,5 km Hankoniementiestä ja vain runsaan kilometrin päässä rautatiestä. Kiitotie Täktomissa kiitotien suunnat ovat 03/21 (koilliseen ja lounaaseen). Kiitotien pituus on metriä ja sen leveys on 18 metriä. Päällystetyn kiitoradan molemmin puolin on tasainen nurmikenttä. Tällä hetkellä kiitotien 03 kynnystä on siirretty noin 200 metriä kiitotien epätasaisuuksien vuoksi, joten käytännön kiitotiepituus on m. Kiitotien numerointi ja maalaukset ovat välttävässä kunnossa. Kentällä ei ole järjestettyä polttoainehuoltoa. Asemataso Kentällä on kaksi asematasoa: Entinen tankkauspaikka ja kerhon hallin viereinen asemataso. Asemataso on nurmipintainen. Yhdystiet Yhdystiet ovat nurmipintaisia, eikä niitä ole merkitty ilmailukarttaan. Rakennukset Kenttäalueella on kolme rakennusta: Lentokonehalli, kerhorakennus ja kioski (liite 2). Lennonvarmistuslaitteet Kentän toimintasäännöissä määrätään, että kentällä operoitaessa käytetään radiotaajuutta 123,6 MHz. Kentällä ei ole lähestymislaitteita, yövalaistusta eikä lennontiedotus- (AFIS) tai -ohjauspalvelua.

8 8 Kunnallistekniikka Lentokenttää rakennuksineen ei ole kytketty kunnallisteknisiin verkostoihin. Sähköliittymä on. Lentokentän läheisyyteen on lähivuosina rakenteilla siirtoviemäri ja vesijohto Lappohja - Hanko, johon on mahdollista saada liittymät kunnallisteknisiin verkkoihin Lentotoiminta Kentän pääkäyttäjä on Suomen laskuvarjokerho Ry, jolla vuonna 2009 oli kentällä laskuvarjohyppyä (koko Suomi ), mikä tarkoittaa noin operaatiota ja 500 lentotuntia vuodessa. Toinen käyttäjä on Hangon lentokerho, joka operoi kentältä Evector EV-97-ultrakevyellä koneella. Lentotunteja vuositasolla kertyy alle 100. Puolustusvoimat tarvitsee tasaisen nurmialueen ja lennokkitoimintaan soveltuvan ilmatilan, jollainen Täktomissa on, noin viikon kestävälle leirilleen vuosittain. Tuona aikana lennokkitoimintaa on noin 4 tuntia päivässä. Muut toimijat ovat satunnaisia. Kentällä on vieraillut mm. Learjet -liikesuihku ja rannikkovartioston Dornier Do 228-kalustoa sekä lukuisia yksityisiä pienkoneita. Lentotoiminta on ympäristöluvassa rajattu kello 09:00-18:00 tapahtuvaksi. 1.3 Lentoliikennealue Kentän läheisin pää, kiitotie 03 sijaitsee n. 7 km:n päässä Hangon ydinkeskustasta. Ilmatilan osalta Täktomin lentokenttä ei risteä Helsinki-Vantaan tai muidenkaan nykyisten lentoasemien ilmatilan tai lähestymissuuntien kanssa. Kuvassa 1 on esitetty Helsinki- Vantaan lentoaseman lentorajoitusalueet. Kuva 1. Helsinki- Vantaan lentoaseman lentorajoitusalueet.

9 9 Kiitotien lounaispää on mereltä lähestyttävissä ja koillispään lähestymisalue on Santalan päällä. Kiitotien jatkeilla ei ole luonnonesteitä eikä rakennelmia, jotka haittaavat lentoliikennettä. Kentän itäpuolella sijaitsee ensin puolustusvoimien harjoitusalue ja sen jälkeen luonnonsuojelualueita. Pohjoispuolella sijaitsee soidensuojelualue. Länsipuolella lentotoimintaa rajoittavana vaara-alueena on räjähdysainetehdas.

10 10 2 KEHITTÄMISSELVITYKSEN PERUSTEET 2.1 Yhteenveto haastatteluista Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa päädyttiin kokoamaan kehittämistavoitteita matkailun, kemianteollisuuden ja valtion turvallisuusalan toimijoilta. Lisäksi kaikki yleisilmailutoimijat sovittiin haastateltaviksi. Matkailun ja elinkeinoelämän edustajat näkivät kaupallisten toimintojen kehittämisen myönteisenä. Valtaosa vastaajista ei vastustanut kentän kehittämistä, yksi haastateltava ilmoittautui neutraaliksi ja yksi näki kentän nykytoiminnan ja mahdollisen kehittämisen häiritsevän Hankoniemen luonnonrauhaa. Sammutuslentojen kannalta Täktomin kentän säilyttäminen lentokelpoisena paikka nähtiin oleellisen tärkeäksi. Meripelastustoiminnalle Täktom tarjoaa tarvittaessa valmiin alustan suuronnettomuuksien varalta. SAR-toiminta hoituu rajavartiolaitoksen nykyisen toiminnan puitteissa, eikä Täktomilla ole siinä merkittävää roolia. Hankoniemi tarjoaa hyvän ulokkeen Itämerelle ja Suomenlahdelle. Tullilla ei ole omia lentoliikennetarpeita. Tulli järjestää valvontaa tarvittaessa elinkeinoelämän tarpeiden mukaan. Yleisilmailussa tavoitteena nähtiin nykyisen lentotoiminnan säilyttäminen ja sen kehittäminen erityisesti laskuvarjohyppytoiminnassa Haastateltujen joukko Selvitystyön yhteydessä on haastateltu joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse ohjausryhmän jäsenet sekä ohjausryhmän nimeämät alueella toimivien viranomaisten ja yritysten yhteyshenkilöt. Viranomaisista haastateltiin tullin, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitoksen henkilöitä yhteensä 8 henkilöä. Alueella toimivien yritysten edustajia haastateltiin 8 henkilöä. Lentokentän toimijoista haastateltiin Hangon lentokerhon ja Suomen Laskuvarjokerhon sekä Hangon lentokenttäyhdistyksen edustajat. Matkailuyrittäjiä haastateltiin 5 henkilöä. Lisäksi haastateltiin seudullisten tarpeiden selvittämiseksi Yrityssalon edustaja Tavoitteita lentokentän kehittämiselle Haastatteluissa tiedusteltiin erikseen yleisilmailun ja kaupallisen liikenteen kehittämis- ja kuljetustarpeita, niin rahdin kuin henkilöidenkin osalta. Seuraavanlaisia kehittämistavoitteita kirjattiin: Yleisilmailu: - Pienimuotoista lentokoulu- ja tutustumistoimintaa ultrakevyellä kalustolla - Ammattimaisesti hoidettuja maa- ja majoittumispalveluja kentällä vieraileville Kaupallinen liikenne: - Yhdistetyt risteily-lentopaketit (Rostock, Lyypekki, Baltia)

11 11 Kenttä ja sen rakenteet: - Laskuvarjokerho on kiinnostunut huolehtimaan ympäristölupaehtojen mukaisten rakenteiden toteuttamisesta kentän toiminnan jatkuvuutta vastaan. - Lentorahtipooliin on myönteistä mielenkiintoa. Rahdin määrä on kuitenkin sen verran vähäinen ja se suuntautuu lukuisiin eri kohteisiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, että yksinään lentorahdille ei ole liiketoiminnallisia edellytyksiä. Sen sijaan rahdin osuus voi nousta merkittäväksi lisätuotoksi kaupallisessa matkustajareittiliikenteessä. 2.2 Lentoliikenteen rakenteellinen murros ja sen aiheuttamat muutospaineet Suomessa Lentoliikenne on voimakkaassa globaalissa murroksessa. Lentoyhtiöt tekevät mittavia tappioita ympäri maailmaa. Lentoyhtiöiden välillä käytävä kansainvälinen kilpailu on yhä kovempaa ja vain harvat lentoyhtiöt näyttävät enää yltävän positiiviseen liiketulokseen. Näille harvalukuisille kannattaville lentoyhtiöille näyttäisi olevan yhteistä se että ne ovat pystyneet kehittämään uudenlaisen tavan toimia ts. entisiä kustannusrakenteita selvästi kustannustehokkaammalla tavalla. Nämä ns. Low Cost lentoyhtiöt ovat kyenneet parhaiten vastaamaan muuttuvaan toimintaympäristöön ja niiden markkinaosuudet ovat voimakkaassa kasvussa. Nykyisen markkinaosuuden 8 % on arvioitu kasvavan 50 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Suomessa tämä ilmiö on myös havaittavissa, vaikka sen merkittävin rantautuminen tapahtuukin vasta muutamien vuosien kuluttua. Suomi ei voi jäädä tämän kehityksen ulkopuolelle, se merkitsisi maamme saavutettavuuden vaarantumista samalla kun perinteiset lentoyhtiöt, kuten Finnair, ovat jatkuvassa selviytymistaistelussa, jonka lopputulos voi olla mikä tahansa. Tarvitsemme halpalentoyhtiöiden laajenevaa liikenneverkostoa ja näiden tarjoamaa huippuedullista hintatasoa. Edelleen nämä halpalentoyhtiöt tarvitsevat lentoasema- ja -liikennepalveluita, jotka on suunniteltu ja mitoitettu niiden tarpeista lähtien.

12 12 3 KEHITTÄMISSELVITYKSEN SISÄLTÖ 3.1 Lentoliikenteen kehittämisvaihtoehdot toiminnoittain Yleisilmailu Hanko sijaitsee liian kaukana ollakseen mahdollinen vaihtoehto Malmin kentän liikenteelle, jonka käyttäjät ovat pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulta. Mahdollinen sähköistys nykyiseen rataan ja suorat junayhteydet lisäisivät Hangon houkuttelevuutta myös Malmin korvaavana yleisilmailukenttänä, mutta yleisilmailun tuotot seudulla jäävät rakentamisvaiheen jälkeen verraten ohuiksi. Yleisilmailun saralla muut kehitysnäkymät on jaettu toiminnoittain seuraavasti. Laskuvarjohyppytoiminta Hangossa hypätään joka kolmas Suomessa tehty laskuvarjohyppy. Se on siis jo nyt merkittävä laskuvarjotoimintakeskittymä. Toimintaa harjoittava Suomen laskuvarjokerho ry on aktiivinen ja valmis toimimaan kenttärakenteiden ja -hallinnon kehittämisen osalta. Taloudellinen konsepti on valmis. Koulutustoiminta Paikallinen yhdistys, Hangon lentokerho ry, pyrkii tarjoamaan koulutusta ultrakevyelle kalustolle. Taloudellinen konsepti on vielä toistaiseksi avoinna. Pienkoneharrastustoiminta (sis. ultrakevyet) Hangon lentokerho toimii aktiivisesti Täktomin kentältä jatkossakin. Tavoitteena mm. venelaskentalennot, kuten yhdistys hoitaa jo nyt Vaasan seudulla. Pienkonekorjaamotoiminta Tarpeita ei ilmennyt eikä tätä ei ole erikseen selvitetty. Sinällään mahdollinen toiminta, joka ei ole liian kaukana asiakkaista (vrt. nyk. Malmi). Vastaavia on mm. Joensuussa ja Ranualla. Purjelentotoiminta Täktom on mahdollinen, joskin epätodennäköinen ko. toiminnan sijoittumispaikkana. Nykyiset keskittymät ovat Nummela, Kiikala ja Räyskälä ja siirtymätarvetta niiltä ei ole eikä uuden keskuksen tarvetta kokonaisuutena ole ilmennyt. Lentokenttä Lentokentän hallintaa esitetään yksinkertaistettavaksi ja keskeiset toimijat ottaviksi mukaan ylläpitovastuuseen ja hallintoon Viranomais-, puolustusvoimien- ja SAR -toiminta Ei käytännön kehittämistarpeita nykyiseen. Kenttä on säilytettävä liikennealueiltaan nykyisellään.

13 13 Meripelastustoiminta Meripelastustoiminta tukeutuu helikopterilentokalustollaan Tulliniemessä sijaitsevaan merivartioasemaan. Täktomin kenttä toimii suuronnettomuuksissa liikennepaikkana. Rannikkovartiosto Samanlainen toiminta, kuin meripelastustoiminnassa. Tulli Nykyisellä kentän käytöllä tulli hoitaa tehtävät tilausten perusteella liikkuvan kaluston voimin. Toiminnan mahdollisesti laajentuessa voidaan tullin toiminta hoitaa liikkuvalla kalustolla hyvin pitkälle. Mikäli Täktomin kentän toiminta laajenee siinä määrin, että kentälle tehdään uusia rakennuksia, tulee tullin tarpeet tiloissa huomioida. Puolustusvoimat Puolustusvoimilla ei ole tarpeita lentokentän käyttöön. Tällä hetkellä lennokkitoiminta käsittää noin viikon mittaisen leirin ja toiminta säilyy nykyisellä tasolla. Lennokkitoiminta edellyttää aina lupamenettelyä eli ilmatilavarausta, joka on sovittavissa kentän toimijoiden kesken. Palo- ja pelastustoimi Täktomin kenttä toimii suuronnettomuuksissa pelastuskenttänä. Kentän sijainti on erittäin tärkeä säilyttää sammutuslentojen tukikohtana Helsingin ja Turun lentokenttien välissä Kaupallinen liikenne Kaupallisen liikenteen perusteet eivät löydy Länsi-Uudeltamaalta tai hieman laajemmaltakaan alueelta, vaan valtakunnan tason halpalentoliikenneratkaisusta. Tilauslentoliikenne ulos Helsinki-Vantaan ja Turun tarjonta asettaa ulospäin suuntautuvalle tilauslentoliikenteelle niin kovat tavoitteet suhteessa asutuksen jakaumaan, että sen kehittäminen on erittäin epätodennäköistä. Tarvittaisiin ehdoton taloudellinen poistyöntävä tarve nykyisiltä ympäröiviltä keskuslentoasemilta, jota ei ole tiedossa. Tilauslentoliikenne sisään Pienet Lapin kunnat ovat onnistuneet pitkäjänteisellä työllä kasvattamaan sisään tulevan tilauslentoliikenteen merkittäväksi turismiksi (esim. Kittilä matkustajaa vuonna 2008). Näiden sijainti suhteessa maakuntalentoasemiin on kuitenkin verraten etäinen. Yksinään Hangon tai sitä ympäröivän alueen matkailupalvelut eivät riitä sisään suuntautuvan tilauslentoliikenteen kehittämiseen. Ketjuuntumalla pääkaupunkiseudun kanssa pieni mahdollisuus saattaa olla olemassa, mutta tällöinkin se voisi olla ensisijaisesti yhdistetty risteily-lento-paketti, jolloin Hangon tulisi arvioida, kumpi on tavoiteltavampi vaihtoehto, lento vai risteily Hankoon.

14 14 Liikelentotoiminta (liikesuihkut ja helikopterit) Liikelentotoiminta toimii parhaimmillaan runsaan väestön keskuslentoasemilla. Koska käyttäjät maksavat ajasta ja suorista, välilaskuttomista lennoista, muodostuvat liikelentokeskukset yleensä suurten metropolien yhteyteen. Tällöin siirtymämatkat maitse ovat ajallisesti ratkaisevassa asemassa, jolloin Täktom ei ole realistinen vaihtoehto. Samat perusteet ohjaavat myös helikopteritoiminnan keskuspaikkojen läheisyyteen. Säännöllinen reittiliikenne Säännöllinen reittiliikenne voidaan jakaa Suomessa kolmeen pääluokkaan: kotimaan liikenne, perinteinen kansainvälinen liikenne ja ns. halpalentoliikenne. Kotimaan reittiverkkoon Hanko ei tuo lisäarvoa. Tilanne ei ole kehittymässä myönteisesti, kun perinteiset lentoyhtiöt pyrkivät siirtämään ns. commuter -liikennöitsijöille jo keskikokoisiakin lentoasemia (mm. Joensuu, Kajaani, Kemi). Perinteinen kansainvälinen liikenneyhteys Hangosta ei ole realistinen kehittämisvaihtoehto. Seudun väestöllä ei ole haastattelujen perusteella, eikä väestöpohjaan perustuvalla tarkastelulla riittävää tarvetta ja potentiaalia tällaisen reitin käynnistämiseksi. Halpalentoliikenteessä Suomi on kytketty kansainväliseen verkkoon neljän lentoaseman, Turun, Helsingin, Tampereen ja Lappeenrannan kautta. Halpalentoyhtiöt pyrkivät minimoimaan kääntöajat ja liikennöimismaksut, jotka ovat merkittävä osa niiden kustannusrakenteessa. Kaikki Suomen lentoasemat, joille lennetään halpalentoliikennettä, ovat perinteisiä, kustannuksiltaan korkeaksi koettuja ja lentoasemaverkon omistusjärjestelystä johtuen myös siihen sidottuja lentoasemia. Euroopassa useiden metropolien läheisyyteen (max. noin tunnin julkisen kulkuneuvomatkan) on rakennettu erityisesti halpalentoliikennettä palvelevia lentoasemia (Tukholma, Frankfurt). Tähän Hangolla voisi olla erittäin hyvä mahdollisuus. Lentorahtiliikenne Lentorahti kulkee osana säännöllistä matkustajaliikennettä. Erikseen yhteenkään selvään suuntaan ei lentorahtivolyymia nähdä riittäväksi. Lentorahdin osalta todettiin muutama päävirtasuunta, joita voidaan tarkastella mahdollisesti kehitettävän reittiliikenteen osana. Eräät yritysten edustajat totesivat kuitenkin, että rahtiliikenteen kulku saattaa tulla ainakin kehittämiskohteeksi, mikäli lentoliikennetoiminta kehittyy kaupalliseen suuntaan ja tuo todellisen mahdollisuuden rahdin kulun lentoteitse.

15 15 4 KEHITTÄMISEN TAVOITTEET JA SEN MUKAISET LIIKETOIMINTAMALLIT 4.1 Vaihtoehdot ja valittu kehittämispolku ja sen mukainen alustava kentän kehittämissuunnitelma Tässä työssä on käyty läpi seuraavat kehittämisvaihtoehdot ja niistä on muodostettu jatkotyöohjelmaesitys A Täktomin sulkeminen Tämä vaihtoehto helpottaisi toteutuessaan ympäristön häiriöistä käytäviä keskusteluja tai siirtäisi esim. melukeskustelun muihin kohteisiin (vesiskootteri, raideliikenne jne). Kenttää ei voi jättää nykyiselleen mahdollisen sulkemisen jälkeen, vaan se on ympäristö huomioon ottaen kehitettävä maankäytöllisesti muihin tarkoituksiin (asuminen, teollisuus, metsitys). Joka tapauksessa kentän rakenteet on silloin purettava ja alue siivottava B Yleisilmailutoimintojen kehittäminen ympäristön kanssa sopusoinnussa Lentokentän ympäristölupa rajoittaa merkittävästi nykyisellään arkisin tapahtuvaa yleisilmailutoimintaa käytännössä. Koska yleisilmailu on harraste, ja koska pääosa harrastajista on työssä käyviä, ei työajan päättymisen ja ympäristölupaehdon väliin jää harrasteaikaa. Harrastajat ovat lupautuneet melumittauksiin ja ympäristöluvan ehtojen mukaiseen rakentamiseen ( ), mikäli saavat varmuuden toiminnan jatkumisesta Täktomissa. Toimintaa voidaan jatkossakin yhteistyössä arvioida ja sen sisältöä tarkistaa, esim. ulkopuolisen organisaation koolle kutsumana. Yleisilmailu voi kehittyä ja toimia Täktomissa itsenäisenä toimintana, mutta mahdollisen halpalentoliikenteen rinnalla se ei mahdu samalle kentälle, kun reittiliikenne lähestyy noin miljoonaa vuotuisen matkustajan määrää. Eli kehittyessään kaupallinen liikenne tarvitsee vapaata ilmatilaa, mikä aikaansaa yleisilmailulle rajoituksia C Täktomista Helsingin halpalentoasema Nykyiseen eurooppalaiseen tapaan, Täktomia voi ajatella Helsingin halpalentoliikenteen lentoasemana. Kuten Ryan Airilla tai Air Berlinillä matkustettaessa lentolipussa lukee Tukholma tai Frankfurt, mutta matkustaja kuljetetaan Tukholmassa Skavstaan, joka sijaitsee noin tunnin maaliikennematkan päässä Arlandasta. Kaupallisen liikenteen kehittämisen ehdoton edellytys on alle tunnin kestävä suora julkinen liikenneyhteys Helsingin keskustaan tai Helsinki-Vantaalle. Tämä tarkoittaa, että Hangosta on oltava suora sähköratayhteys Helsinkiin. Halpalentoliikenne voi keskittyä yhdelle sitä varten toteutetulle lentoasemalle alueella, jonka raja näkyy kuvassa 2. Hangon sijainti ei ole maayhteyksiä ajatellen paras mahdollinen, mutta ilmatilaa ja lentoreittejä ajatellen se on oivallinen.

16 16 Lähestymissuunnat Täktomiin eivät leikkaa tai häiritse muita päälentoasemia (Helsinki, Turku ja Tampere). Hanko sijaitsee 105 km länteen Helsinki-Vantaasta ja 180 km lounaaseen Tampereesta, joten keskeisten Eurooppaan suuntautuvien yhteyksien lentoajat ovat nykyisiä lyhyemmät (Lontoo-Helsinki 3:10, Lontoo - Täktom 3:00). Edestakaisen matkan aikasäästö yhtiölle on noin 20 minuuttia eli lentotoiminnallisten kustannusten osalta 5 %. Kuva 2. Suomen väestökeskittymä ja uuden sukupolven lentoaseman sijaintialue Lentokenttärakenteet Halpalentoliikenne tarvitsee vähintään 2500m pituisen kiitotien, jonka leveys on yli 45 m, miel. 60 m. Lähestymisvalolinjoineen kiitotien suunnassa tarvittava suora maa-alueen pituus on vähimmillään m. Alueen leveys vaihtelee mm. asematason ja terminaalin sekä maaliikenneterminaalin sijoittelun perusteella. Lisäksi liikenteen kehittyessä tarvitaan yhdystiejärjestelmä ja asemataso. Matkustajien käsittelyä varten tarvitaan terminaali ja kentän ylläpitolaitteille hallitilat.

17 17 Lentokenttärakenteet koostuvat seuraavista osista: Lähestymisalueen ilmatila Lähialue Kiitotiejärjestelmä poistumisrullausteineen, yhdysteineen ja odotuspaikkoineen Asematasoalue Porttijärjestelmä Terminaalirakennukset Maaliikenneterminaali Pysäköinti Lisäksi tarvitaan lennonvarmistusjärjestelmät, lähestymisjärjestelmät ja valojärjestelmät. Nämä tilatarpeet mitoitetaan yleensä ns. lentoaseman pääsuunnitelmassa (master-plan), joka esitetään julkisen keskustelun YVA -prosessin yhteydessä. Käyttöä ja ylläpitoa varten tarvitaan lumen- ja jäänpoistokalusto, tankkausjärjestelmä, varavoimajärjestelmä sekä koneiden huolto- ja varustamisjärjestelmät ajoneuvoineen ja suojineen. Yhteensä nämä rakenteet edellyttävät vähimmillään noin 150 hehtaarin maa-aluetta. Lisäksi tarvitaan mahdollista lentokenttäkaupunkia varten alueen sijainnista riippuen ha. Liitteessä 3 on tarkasteltu kiitotien jatkamisen eri vaihtoehtoja. Todennäköisimpinä ratkaisuina ovat kiitotien jatkaminen etelään tai kiitotien suunnan muuttaminen nykyisestä suunnasta suuntaan Maanomistus Kääntövaihtoehto on kiinteistönomistuksellisesti yksinkertaisin toteuttaa. Eteläinen kiitotien jatkaminen edellyttää lukuisia yksityisten kiinteistöjen lunastuksia (liite 3) Kehittämisen kustannusarvio Lentokentän osalta Liikennealueet, asemataso, rakennukset, maaliikennepuoli, koneet ja järjestelmät, kunnallistekniikka, jne. ovat noin M. Lennonvarmistuksen osalta Lennonvarmistusjärjestelmä, lähestymisjärjestelmät, valojärjestelmät, varavoimajärjestelmä, jne. ovat noin 10 M. Maakulkuyhteyksien toteutuksen osalta Raideyhteys lentoasemalle esitetään toteutettavaksi joko suorana tai vaihdejärjestelmän kautta silmukkana. Tämä edellyttää raidelinjasuunnitelman laatimisen mahdollisen seudullisen toteutuspäätöksen yhteydessä. Kustannusarvio suorana ohjautuu raidehankkeeseen ja silmukkana se kohdistuu lentoasemahankkeeseen.

18 Rahoitusvaihtoehtoja Hanketta esitetään rahoitettavaksi osakeyhtiöpohjaisena yrityksenä, johon osakkaiksi haetaan myöhemmin myös lentokentän toimijoita. Valtion rahoitusosuudesta esitetään käytäväksi keskustelu LVM:n, Liikenneviraston ja VM:n kanssa Lentokentän operaattori Kehittämishankkeen alussa lentokentälle esitetään muodostettavaksi tilapäinen, määräaikainen hallinto, jonka muodostavat Hangon kaupungin nimeämät henkilöt (maanomistaja) ja yleisilmailijat (Suomen laskuvarjokerho ry ja Hangon lentokerho ry). Perustettava Lentokenttäyhtiö tekee vuokrasopimuksen Hangon kanssa maapohjan vuokraamisesta, kun hankepäätökset on saatu aikaan. Taulukko 1. Yhteenvetovertailu vaihtoehdoista 5B ja 5C: B C Lähiyhteydet muuhun liikenneverkkoon Ennallaan itäpuolella Uuden toteutus länsipuolella Kiitotie Pintakorjaus Uusi 2500x45m/60m Asemataso - Uusi 6-paikk Yhdystiet ja rullaustie - Uusi Rakennukset Kunnostustoimenpiteitrakennus Terminaali ja TWR- Lähestymisjärjestelmät - IFR varustus eli ILS CAT I ja GPSlähestymismenetelmät Kunnallistekniikka + liittymät Kaikki Neuvottelut seudullisen kehittämisorganisaation Kenttäkohtainen Valtakunnallinen muodostamiseksi Neuvottelut viranomaisten kanssa Kohtalaiset Laajat Lentoliikenneviranomaiset Vaatimattomat Laajat Maankäyttö ja hankinta Ei muutoksia Lunastuksia Lentokentän hallinta Uudistus Yhtiö Kehittämisen kustannusarvio 0,1-0,5 M M Lentokentän ympäristö Meluselvitys Kaava/YVA Lennonvarmistuspalvelun taso Ei muutoksia AFIS, TWR tai TWR- RAD Maakulkuyhteydet Ei muutoksia Sähköraide Lentokentän operaattori - Ammattilaisorganisaatio Oheispalvelujen tuottajat Pienmyyntitoimintaa Aviapolis Rahoitusvaihtoehtoja Yhdistykset + kaupunki Investori(t) + valtio

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos M A T K O J A M A I S E M I A 1 F I N A V I A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 New York 8:40 F I N A V I A N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 S I S Ä LT Ö Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35 K A

Lisätiedot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Julkaisuja 16/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1998 1 Toimitusjohtajan katsaus Ilmailulaitoksen ensisijainen tavoite on pitää yllä hyvää lentoturvallisuutta. Järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja poikkeamista

Lisätiedot

FINAVIA 2010. 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS. Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22. Kansanedustaja Pekka Haaviston matkassa s.

FINAVIA 2010. 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS. Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22. Kansanedustaja Pekka Haaviston matkassa s. 365 mahdollisuutta Vuosikertomus 2010 Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22 FINAVIA 2010 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS 4 Poimintoja vuodelta 2010 8 Toimitusjohtajan katsaus 12 Finavia lyhyesti

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Hangon sataman logistiikkaselvitys

Hangon sataman logistiikkaselvitys Hangon sataman logistiikkaselvitys Hanko 2007 1 2 ESIPUHE Uudenmaan liitto, Hangon Satama, Raaseporin elinkeinokeskus sekä Länsi-Uudenmaan kauppakamari ovat teettäneet Hangon sataman logistiikkaselvityksen,

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

Oulunkaaren logistiikkaselvitys

Oulunkaaren logistiikkaselvitys Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 ALKUSANAT Oulunkaaren logistiikkaselvityksessä on selvitetty alueen logistiikan kehittämistarpeet ja -potentiaalit. Logistiikkaselvityksen

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI 1 MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI KESKI-SUOMEN LIITTO HORONJÄRVI KY / ILKKA MANKONEN 28.5.2003 KESKI-SUOMEN LIITTO, Julkaisu B 124, ISBN 951-594-200-4; ISBN 951-594-201-2

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Marko Hassinen Jani Bergström Pelastusopisto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 1/2015 ISBN:

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana KIINTEISTÖN OMISTUSKETJUT Uuden tilan rakentaminen/ vanhan tilan uudistaminen tai käyttötarkoituksen muutos Välivaiheen omistaja/ rakennuttaja Rakennusliike Koy Kaupunki Muu Loppuomistaja KOy Passiivinen/

Lisätiedot