Yhteiskuntavastuu. Finnair-konsernin yhteiskuntavastuuraportti 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuu. Finnair-konsernin yhteiskuntavastuuraportti 2008 www.finnair.fi/konserni"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuu Finnair-konsernin yhteiskuntavastuuraportti 2008

2 Yhteiskuntavastuuraportti SISÄLTÖ Toimituskunta: Kati Ihamäki ja Maria Mroue Tekstit: Maria Mroue Konsepti: Miltton Oy. Projektipäällikkö Leena Löytömäki, AD Sampsa Voutilainen, graafiset suunnittelijat Tiina Paasila & Ilkka Martio, kuvittaja Anton Yarkin Kuvat: Finnairin arkistot Yhteystiedot: Finnair Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Tietotie 11 A, Finnair Puhelinvaihde: (09) Johdanto 02 Finnair-konsernin yhteiskuntavastuupolitiikka 03 Vastuun perusta on avoimuus 04 Finnair-konserni 09 Hallintoperiaatteet 13 Taloudellinen vastuu 14 Aasian strategia tuo työtä 16 Päästöjä kaupan vuonna Liittouma laajentaa lentoyhtiön tarjontaa ja kertoo laadusta 18 GRI:n taloudelliset indikaattorit 20 Sosiaalinen vastuu 21 Hyvällä henkilöstöjohtamisella luodaan onnistumisen edellytykset 22 Kohti nollaa työtapaturmaa 24 Työntekijöiden terveydeksi 26 Lentoliikenne luo kehityksen edellytykset 27 Kohti parempaa 28 GRI:n sosiaaliset indikaattorit 31 Ympäristövastuu 32 Ympäristötyö ei ole uusia tuulia, vaan pitkäjänteistä vastuullisuutta 33 Oikeilla keinoilla ympäristövaikutusten kimppuun 35 Ympäristökuormitus vähemmäksi modernilla laivastolla ja suorilla reiteillä 37 Kestävä kehitys on matkailun elinehto 38 Pihistystä energiassa ja nuukuutta jätteissä 39 GRI:n ympäristöindikaattorit 47 Mitä sinä asiakkaana voit tehdä? 48 Matkustaminen järkevämmäksi 49 Ympäristötietoisen matkustajan valinnat 50 Viisas lomailija kunnioittaa kohdetta 51 Valitse vastuullinen hotelli Pisaraluokitus kertoo kestävästä toiminnasta 52 GRI-taulukko 60 Lopuksi

3 2 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti Finnair-konsernin yhteiskuntavastuupolitiikka Vastuun perusta on avoimuus jukka hienonen toimitusjohtaja Finnair Finnair-konsernin päätoimiala on lentoliikenne- ja matkustuspalvelujen tuottaminen sekä kotimaassa että ulkomailla. Finnairin mielestä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen on koko toimialalle elinehto. Yhteiskuntavastuun kantaminen alkaa taloudesta. Kilpailukykyinen ja kannattava Finnair pystyy investoimaan moderniin laivastoon, mikä on suurin ympäristöteko, jonka lentoyhtiö voi tehdä. Jo nyt Finnairin Euroopanlaivasto on yksi maailman moderneimmista ja kaukoliikennelaivaston uudistus on parhaillaan käynnissä. Taloudellisesti tasapainoinen ja menestyksekästä kasvustrategiaa toteuttava Finnair pystyy kantamaan myös sosiaalisen vastuunsa, turvaamaan työpaikat ja luomaan niitä lisää. Henkilöstön hyvinvointi on myös menestyksen edellytys. Vastuuntuntoinen ja avoin ympäristöasioiden hoitaminen on kiinteä osa konsernin liiketoimintaa. Haluamme olla johtavia lentoyhtiöitä ympäristöasioissa. Käymme vastavuoroista keskustelua aktiivisesti ja avoimesti toimintamme vaikutuksista sidosryhmiemme kanssa. Finnair laajensi vuoteen 2007 asti julkaistun ympäristöraportin vastaamaan paremmin yhteiskuntavastuuta kokonaisuutena. Vuosittainen kestävän kehityksen raportti on yhteiskuntavastuuviestintämme perusta. Finnair keskittyy liiketoiminnan kasvattamisessaan Euroopan ja Aasian väliseen liikenteeseen, jossa pystymme tarjoamaan Helsingin kautta nopeimmat, suorimmat ja siten vähäpäästöisimmät reitit. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon päätöksenteossamme. Keräämme ja arvioimme järjestelmällisesti tietoa tuottamiemme palvelujen ympäristövaikutuksista. Näin saadun tiedon avulla sitoudumme jatkuvaan kehitystyöhön ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja ympäristönsuojelun tason parantamiseksi. Ehkäisemme ennalta ympäristöhaittoja suosimalla uushankinnoissa parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja muuttamalla toimintatapoja ympäristöystävälliseen suuntaan. Huolehdimme henkilökuntamme ympäristöosaamisesta. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja kansainvälisen siviili-ilmailuorganisaation, ICAO:n, ympäristönsuojelullisia periaatteita. Tuemme kansainvälisen lentoyhtiöjärjestön, IATA:n, tavoitetta päästöttömästä lentämisestä. Edistämme vastuullista ja kestävää matkailua ja otamme eettiset näkökohdat huomioon sopimuskumppaneita valitessamme. Vastuu alkaa omasta toiminnasta, mutta myös pitkäjänteiset kumppanuudet ja erilaisiin hankkeisiin osallistuminen ovat osa Finnairin yhteiskuntavastuuta. Niiden avulla Finnair toimii laajemmin yhteiskunnan osana. Kati Ihamäki Ympäristöjohtaja Finnair Yritys on osa yhteiskuntaa. Se on vastuussa toiminnastaan niin sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille. Yrityksen tulee toimia avoimesti ja rakentaa toimintaansa ympäristöään ja ympäröivää yhteiskuntaa kunnioittaen. Finnairin yhteiskuntavastuu rakentuu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhteistyö taas edellyttää avoimuutta sekä vuorovaikutusta. On pystyttävä keskustelemaan myös vaikeista asioista. Näin voimme oppia toisiltamme ja kehittää toimintatapoja kaikkien kannalta paremmiksi. Finnairissa asiakkaita ja sidosryhmiä kuunnellaan monin eri tavoin. Myös tämän raportin myötä haluamme osaltamme jatkaa keskustelua ja toivommekin palautetta, jonka avulla voimme ohjata toimintaamme oikeaan suuntaan. Raportin laatimisessa olemme keskustelleet monien eri tahojen kanssa löytääksemme erityisen tärkeät painopistealueet omien sidosryhmiemme kannalta. Tämä on Finnairin ensimmäinen varsinainen yhteiskuntavastuuraportti. Aiemmin olemme viestineet yhteiskuntavastuustamme vuosikertomuksen yhteydessä. Ympäristöraportointia Finnair on tehnyt jo yli kymmenen vuotta, aiemmat raportit löytyvät internetsivuiltamme. Nyt halusimme laajentaa käytäntöämme ja raportoida yhteiskuntavastuusta kokonaisuutena kansainvälisesti tunnustetun GRI-ohjeistuksen mukaisesti. Raportti sisältää kaikki yhteiskuntavastuun osa-alueet: sosiaalisen, ekologisen sekä taloudellisen ulottuvuuden. Tässä raportissa painotamme erityisesti sosiaalisia ja ekologisia mittareita. Tarkemmat taloudelliset tunnusluvut löytyvät taloudellisesta katsauksesta (http://www. finnairgroup.com/konserni/konserni_12_2.html). Lentoyhtiön vastuu ympäristöstä alkaa strategiasta ja sen tulee ulottua kaikkeen toimintaan. Finnairilla tämä tarkoittaa koko konserninlaajuista ympäristötyötä lentokonehuollosta matkatoimistotyöhön. Raportin teemana oleva yhteistyö kattaa tässä siis konsernin sisäisen yhteistyön sekä yhteistyön yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Teemaa käsitellään niin numeeristen tunnuslukujen kuin tekstienkin kautta. Maailman lentoyhtiöistä Finnair julkaisee GRI-yhteiskuntavastuuraportin ensimmäisten joukossa. Meillekin tämä ensimmäinen harjoitus oli vaativa jatkossa aiomme kehittyä edelleen ja saada mukaan lisää indikaattoreita sekä laajempaa numeerista tietoa koko konsernista. Toivottavasti jatkatte kanssamme yhteistyössä! Finnairin päästölaskuri

4 4 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti Finnair-konserni Avainluvut 2008 Finnair-konsernin toimialat ovat reitti- ja lomalentotoiminta, tekniset ja maapalvelut sekä catering-toiminta, matkatoimistoala sekä matkailualan tieto- ja varauspalvelu. Finnair-konserni koostuu Finnair Oyj -emoyhtiöstä ja 17 tytäryhtiöstä. Tytäryhtiöt toimivat lentoliikennettä tukevilla tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla. Finnair-konsernin liiketoimintayksiköt ja tytäryhtiöt jäsentyvät neljäksi liiketoiminta-alueeksi: Reittiliikenne, Lomaliikenne, Matkapalvelut ja Lentotoimintapalvelut. Reittiliikenteeseen kuuluvat Finnair Reittiliikenne, rahtiyhtiöt Finnair Cargo Oy ja Finnair Cargo Terminal Operations Oy sekä lentokonehankinnoista ja lentokoneiden vuokrasopimuksista vastaava Finnair Aircraft Finance Oy. Lomaliikenne-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat lomalennoista vastaava Finnair Lomaliikenne, valmismatkojen järjestäjä Oy Aurinkomatkat Suntours Ltd Ab sekä sen tytäryhtiöt Horizon Tarvel, Calypso sekä Takeoff/ Matkayhtymä Oy. Lentotoimintapalvelut-alueeseen kuuluvat lentokoneiden huolto- ja korjaustoiminnasta vastaava Finnair Tekniikka, maapalveluyhtiö Northport Oy, catering-yhtiö Finnair Catering Oy, sen tytäryhtiö Finncatering Oy sekä kiinteistöistä vastaava Finnair Facilities Management Oy. Matkapalveluihin kuuluvat Suomen Matkatoimisto Oy (SMT), sen tytäryhtiö A/S Estravel Ltd, Matkatoimisto Oy Area, matka-alan teknologia- ja järjestelmäasiantuntija Amadeus Finland Oy sekä Matkayhtymä. Finnair-konsernin henkilöstön määrä on noin F innairin pääkonttori sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Finnairilla on myyntiyksiköitä yli 20 maassa ja Suomen ulkopuolella finnairilaisia työskentelee yli 150. Finnairin reittiliikenteen pääpaino on Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Finnair on listattu Suomen pörssiin vuonna Osakkaita on noin Suomen valtio omistaa Finnairin osakkeista 55, 8 prosenttia ja ulkomainen omistus on noin 20 prosenttia. Finnair-konsernin vuotuinen liikevaihto on noin kaksi miljardia euroa. Konsernin omavaraisuusaste vuonna 2008 oli 38,1 prosenttia, nettovelkaantumisaste (Gearing) -11,6 prosenttia ja oikaistu nettovelkaantumisaste 63,2 prosenttia. Vuonna 2008 Finnairin lennoilla kulki matkustajaa ja rahtia ja postia kuljetettiin tonnia. Myytyjä henkilökilometrejä kertyi miljoonaa. Finnair-konsernin avainluvut Liikevaihto milj. euroa Toiminnallinen liikevoitto, EBIT* milj. euroa Toiminnallinen liikevoitto* liikevaihdosta % 0,3 4,4 0,6 Liiketulos, EBIT milj. euroa Tulos ennen veroja milj. euroa Lentotoiminnan yksikkötuotot eurosenttiä/rtk 70,1 72,6 74,0 Lentotoiminnan yksikkökulut eurosenttiä/atk 43,5 43,5 46,0 Tulos/osake euroa -0,33 1,04-0,14 Oma pääoma/osake euroa 6,04 7,70 6,14 Bruttoinvestoinnit milj. euroa Korollinen nettovelka milj. euroa Omavaraisuusaste % 38,1 47,1 37,2 Nettovelkaantumisaste (Gearing) % -11,6-22,5 7,1 Oikaistu nettovelkaantumisaste % 63,2 35,1 112,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -2,5 14,2-0,1 Henkilöstö, keskimäärin Reittiliikenne Matkapalvelut * Ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja kertaluonteisia eriä. Reittiliikenne Finnair Reittiliikenne Finnair Cargo Oy Finnair Aircraft Finance Oy Matkapalvelut Suomen Matkatoimisto Oy A/S Estravel Ltd Matkatoimisto Oy Area Amadeus Finland Oy Lomaliikenne Lentotoimintapalvelut Finnair Lomaliikenne Oy Aurinkomatkat Suntours Ltd Ab Horizon Travel Calypso Takeoff/Matkayhtymä Oy Finnair-konserni Finnair Tekniikka Northport Oy (maapalvelu) Finnair Catering Oy Finncatering Oy Finnair Facilities Management Oy

5 OH-LBR 6 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti Liikennetietoja Finnairin laivasto Lentotunteja Lentokilometrejä Tarjottuja henkilökilometrejä milj Myytyjä henkilökilometrejä milj Matkustajakäyttöaste % 75,2 75,5 75,2 72,6 71,2 Tarjottuja tonnikilometrejä milj Myytyjä tonnikilometrejä milj Kokonaiskäyttöaste % 56,7 58,0 58,3 57,0 56,6 Matkustajia Rahtia ja postia kg Istuimia Lukumäärä Omat Vuokratut Keskim. ikä Airbus A ,2 Airbus A ,4 Airbus A ,9 Airbus A ,6 Boeing MD ,2 Boeing B ,6 Embraer ,7 Embraer 190* ,4 Yhteensä ,4 * Vuonna 2009 Finnair vastaanottaa kaksi ja vuosina kolme Embraer 190 -lentokonetta. Finnair vastaanottaa vuonna 2009 viisi ja vuonna 2010 vähintään kolme Airbus A330 -laajarunkokonetta.

6 8 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti Sidosryhmät Hallintoperiaatteet Finnair-konsernin sidosryhmäviestintä Sidosryhmiä Asiakkaat Henkilöstö Omistajat, sijoittajat ja analyytikot Muut lentoyhtiöt ja toimiala Viranomaiset Järjestöt Palveluntarjoajat ja tavarantoimittajat Media Suuri yleisö Esimerkkejä keskustelukumppaneista ja -kanavista Asiakaskyselyt ja -tutkimukset, asiakaspalautteet, asiakaspalvelutilanteet, internetsivut, säännöllinen yhteydenpito yritysasiakkaiden kanssa, kanta-asiakasviestintä Henkilöstölehti, intranet, henkilöstötilaisuudet, 4D-työhyvinvointikysely, työterveydenhuolto, esimies-alaiskeskustelut, keskustelut työmarkkinajärjestöiden kanssa Pörssitiedotteet ja raportointi, sijoittajatapaamiset ja -tilaisuudet, yhtiökokous IATA:n, ICAO:n ja AEA:n jäsen, allianssiyhteistyö oneworld-liittoumassa, code-share-yhteistyö, toimialajärjestöt, yhteistyö Finavian ja lentoasemien kanssa Ministeriötyöryhmät, tilaisuudet, tapaamiset, lentoturvallisuushallinto Yhteistyö Suomen luonnonsuojeluliiton, Unicefin ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa, Carbon Disclosure Projectin jäsen, Aviation Global Deal -ryhmän jäsen Sopimusyhteistyö, omat hankintaohjeet, extranet Tiedotteet, lehdistötilaisuudet, toimitusvierailut, lehdistömatkat, haastattelut, internetsivut, blogit Viestintä median kautta, internetsivut, blogit Finnair noudattaa vuonna 2008 julkaistua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Siitä poiketen Finnairilla ei ole hallituksen nimitysvaliokuntaa, vaan Finnairin varsinaisen yhtiökokouksen asettama osakkeenomistajien nimitysvaliokunta. Lisäksi Finnairin tarkastusvaliokunnan tehtäviin ei kuulu valmistella tilintarkastajien valintaa koskevaa päätösehdotusta. Yhtiökokous ja äänivallan käyttö yhtiökokouksessa Finnair Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous päättää muun muassa seuraavista asioista: hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista tilintarkastajien lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista tilinpäätöksen hyväksymisestä voitonjaosta yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Finnair Oyj:n yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastuslauseketta eikä äänileikkureita. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Hallitus Kokoonpano ja toimikausi Finnair Oyj:n hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Finnair Oyj:n yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi ministeri Christoffer Taxellin sekä jäseniksi MBA Sigurdur Helgasonin, Tradeka-yhtymän hallituksen puheenjohtaja Markku Hyvärisen, toimitusjohtaja Satu Huberin, toimitusjohtaja Kari Jordanin (varapuheenjohtaja), varatuomari, diplomiekonomi Ursula Raninin ja johtaja Veli Sundbäckin. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin ylijohtaja Pekka Timonen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiön ulkopuolisia ja yhtiöstä riippumattomia. Pekka Timonen on Finnair Oyj:n suurimman omistajan, Suomen valtion palveluksessa. Hallituksen toimikausi päättyy yhtiökokouksen lopussa Tehtävät ja kokoukset Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta ja taloudesta sekä päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus vastaa myös yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkansa ja työsuhteensa ehdot sekä nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sijaisen. Hallitus valitsee konsernin ylimpään johtoon kuuluvat ja päättää heidän työsuhde-ehdoistaan ottaen huomioon yhtiön hallintoperiaatteiden mukaiset henkilöstöstrategian suuntaviivat ja palkitsemisjärjestelmän. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito, budjetin seurantajärjestelmä, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta on järjestetty yhtiön hallintoperiaatteiden mukaisesti. Hallitus myös vastaa siitä, että hallintoperiaatteisiin kirjattu avoimuus ja oikeellisuus toteutuvat yhtiön tilinpäätöksestä annettavassa informaatiossa. Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen, kukin erikseen yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja ne henkilöt, joille hallitus on antanut oikeuden edustaa yhtiötä yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Hallitus kokoontuu vuoden aikana keskimäärin 8 10 kertaa. Vuonna 2008 hallitus piti kymmenen kokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 96,25. Hallituksen kokouksen esittelijänä toimii Finnair Oyj:n toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu Finnair-konsernin johtajistoon kuuluva henkilö. Hallituksen sihteerinä toimii Finnair-konsernin lakiasiainjohtaja Sami Sarelius. Hallitus arvioi toimintatapojaan säännöllisesti. Hallituksen työjärjestys on nähtävissä Finnair-konsernin internetsivuilla Valiokunnat Hallitus on keskuudestaan valinnut palkka- ja nimitysvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Palkka- ja nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Christoffer Taxell sekä hallituksen jäsenet Pekka Timonen, Kari Jordan ja Ursula Ranin. Esittelijänä toimii toimitusjohtaja Jukka Hienonen. Vuonna 2008 valiokunta kokoontui kolme kertaa. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Markku Hyvärinen sekä jäseninä Sigurdur Helgason, Satu Huber ja Veli Sundbäck. Esittelijänä toimii toimitusjohtaja Jukka Hienonen. Vuonna 2008 valiokunta kokoontui kaksi kertaa. Molempien valiokuntien sihteerinä toimii Finnair-konsernin lakiasiainjohtaja Sami Sarelius. Valiokuntien työjärjestykset ovat nähtävissä Finnair-konsernin internetsivuilla Palkkiot ja muut etuisuudet Yhtiökokouksen päättämät kuukausija kokouspalkkiot hallituksen jäsenille olivat vuonna 2008:

7 10 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti puheenjohtajan vuosipalkkio euroa varapuheenjohtajan vuosipalkkio euroa jäsenen vuosipalkkio euroa Suomessa asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa/kokous ulkomailla asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio euroa/ kokous Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen Finnair Oyj:n yleisen matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä on rajoitettu oikeus henkilöstölippujen käyttöön Finnair Oyj:n henkilöstölippuohjesäännön mukaisesti. Finnair Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuodelta 2008 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä ,79 euroa. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Finnair Oyj:llä on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Vuonna 2008 Finnair Oyj:n toimitusjohtajana toimi Jukka Hienonen ja toimitusjohtajan sijaisena Henrik Arle. Henrik Arle jäi eläkkeelle Toimitusjohtajan sijaiseksi alkaen nimitettiin Finnair-konsernin talousjohtaja Lasse Heinonen. Toimitusjohtaja Jukka Hienoselle maksettiin vuonna 2008 palkkaa ,04 euroa ja luontaisetuja ,51 euroa sekä osakepalkkiojärjestelmän mukaisia osakkeita ja rahaosuutta ,47 euron arvosta vuoden 2007 tulokseen perustuen. Varatoimitusjohtaja Henrik Arlelle maksettiin vuonna 2008 palkkaa ,68 euroa ja luontaisetuja euroa sekä osakepalkkiojärjestelmän mukaisia osakkeita ja rahaosuutta ,61 arvosta vuoden 2007 tulokseen perustuen. Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on oikeus siirtyä eläkkeelle 60 vuoden ikäisenä. Täysimääräinen eläke on 60 prosenttia eläkepalkasta. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on 6 kuukautta ja heille irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 12 kuukauden palkkaa, mikäli työsuhde päätetään heistä riippumattomasta syystä. Muutokset yhtiön hallinnossa vuonna 2008 Finnairin Reittiliikenteen johtaja Henrik Arle jäi eläkkeelle Samassa yhteydessä tehtiin muutoksia Finnair-konsernin organisaatiossa ja johtovastuissa. Finnair-konsernin talousjohtaja Lasse Heinonen nimitettiin Finnairin toimitusjohtajan sijaiseksi alkaen. Heinonen jatkaa edelleen konsernin talousjohtajana. Talous- ja rahoitusyksiköiden lisäksi Lasse Heinoselle raportoivat myös Lentotoimintapalveluihin kuuluvat yksiköt maapalveluja tuottava Northport Oy, Finnair Catering Oy, Finnair Tekniikka sekä Finnairin rahtiyhtiöt, lentokonelaivastoa hallinnoiva Finnair Aircraft Finance Oy ja kiinteistöpalveluja tuottava Finnair Facilities Management Oy alkaen Finnairin toimitusjohtaja Jukka Hienonen johtaa Reittiliikenneorganisaatiota yhdessä liiketoimintayksikön johtoryhmän kanssa. Lentotoimintaryhmän johtaja Veikko Sievänen toimii lentotoimintaluvan tarkoittamana vastuullisena johtajana (accountable manager). Samalla Sievänen nimitettiin myös konsernin johtoryhmän jäseneksi. Aiemmin Henrik Arlen alaisuudessa ollut operatiivinen riskienhallinta siirtyi toimitusjohtajan alaisuuteen. Yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Christer Haglund nimitettiin johtoryhmän jäseneksi. Finnair Oyj:n johtoryhmä Finnair Oyj:n johtoryhmä kokoontuu noin 20 kertaa vuodessa ja sen tehtäviin kuuluvat muun muassa konsernilaajuisten kehityshankkeiden sekä konsernitasoisten periaatteiden ja menettelytapojen käsittely. Lisäksi johtoryhmää informoidaan muun muassa konsernin ja toimialayhtiöiden liiketoimintasuunnitelmista, tuloskehityksestä ja Finnair Oyj:n hallituksessa käsiteltävistä asioista, joiden valmisteluun se myös osallistuu. Johtoryhmä toimii myös konsernin riskienhallinnan ohjausryhmänä. Johtoryhmään kuuluvat: toimitusjohtaja Jukka Hienonen puheenjohtajana sekä jäseninä yhteiskuntasuhdeja viestintäjohtaja Christer Haglund, talousjohtaja Lasse Heinonen, henkilöstöjohtaja Anssi Komulainen kaupallisen ryhmän johtaja Mika Perho, lentotoimintaryhmän johtaja Veikko Sievänen, Finnair Tekniikan johtaja Kimmo Soini sekä lomaliikenteen ja matkapalvelujen johtaja Kaisa Vikkula. Finnair-konsernin johtokunta Johtokunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa. Finnair-konsernin johtokuntaan kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi Northport Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hämäläinen, Finnair Catering Oy:n toimitusjohtaja Kristina Inkiläinen ja Finnair- rahtiyhtiöiden toimitusjohtaja Antero Lahtinen sekä henkilöstön edustajina Suomen Lentoemäntä ja Stuerttiyhdistys SLSY ry:n puheenjohtaja, purseri Mauri Koskenniemi, Finnairin ylemmät ry:n puheenjohtaja, purseri Tiina Sillankorva, Suomen Lentovirkailijat ry:n puheenjohtaja, järjestelmäasiantuntija Timo Kettunen ja Finnairin henkilöstörahaston asiamies Juhani Sinisalo. Johtokuntaa informoidaan muun muassa konsernin liiketoimintasuunnitelmista ja tuloskehityksestä. Johtokunta valmistelee muun ohella henkilöstöön vaikuttavat merkittävät muutokset sekä hallituksessa hyväksyttävät lentokoneiden ja muun käyttöomaisuuden investoinnit ja hankkeet. Johtokunta päättää muun ohella sen hyväksyttäviin kuuluvat investoinnit ja hankkeet. Tytäryhtiöhallinto Merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan Finnair-konsernin johtoon kuuluvista henkilöistä sekä henkilöstöryhmien ehdottamista edustajista. Tytäryhtiöiden hallitusten tärkeimpiä tehtäviä ovat strategian laatiminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen sekä investoinneista ja vastuusitoumuksista päättäminen Finnair Oyj:n hallituksen määrittelemien ohjeiden rajoissa. Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä Avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmään liittyvät kysymykset valmistellaan hallituksen palkka- ja nimitysvaliokunnassa. Päätökset tekee yhtiön hallitus. Johdon kannustinpalkkio määräytyy vuosittain yhtiön osakekohtaisen tuloksen, sijoitetun pääoman tuoton, yksikkökohtaisten laatu- ja prosessimittareiden sekä henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin perusteella. Palkkion suuruus vastaa enimmillään neljän kuukauden rahapalkkaa. Vuosien osakepalkkiojärjestelmään kuuluu noin 70 konsernin avainhenkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän palkitsevuus perustuu sijoitetun pääoman tuottoon ja osakekohtaiseen tulokseen, joiden tavoitetasot hallitus päättää vuosittain. Osakepalkkioihin liittyy myyntirajoituksia. Tilintarkastajat ja valvontajärjestelmä Tilintarkastajat Yhtiössä on kaksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Finnair Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajiksi KHT Jyri Heikkisen sekä KHT-yhteisö Pricewaterhouse- Coopers Oy:n, jossa yhtiön päävastuullisena tilintarkastajan toimii KHT Eero Suomela. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Tuomas Honkamäki ja KHT Timo Takalo. Finnair-konsernin tytäryhtiöiden tilintarkastajina toimivat pääosin PricewaterhouseCooperstilintarkastusyhteisö tai näiden palveluksessa olevat tilintarkastajat. Tilintarkastajille vuonna 2008 Suomessa ja ulkomailla maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat euroa. Tilintarkastuksen oheispalveluja (mm. veroneuvonta) Finnair Oyj osti tilintarkastajilta eurolla. Valvonta- ja raportointijärjestelmä Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan hallitukselle vähintään kerran vuodessa ja antavat yhtiön osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Riskienhallinnan ohjausryhmänä toimiva Finnair Oyj:n johtoryhmä arvioi ja varmistaa konsernin riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Rahoitusriskien ohjausryhmä arvioi ja ennakoi rahoitusriskejä sekä ohjaa konsernin rahoituspolitiikan toteutumista. Finnair Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet. Sisäinen tarkastus vastaa osakeyhtiölain mukaisen yhtiön johdon valvonta- ja tarkastusvelvollisuuden täyttämisestä. Sisäisen tarkastustoiminnan avulla varmennetaan liiketapahtumien paikkansapitävyys, informaation oikeellisuus sisäisessä ja ulkoisessa laskennassa sekä varmistutaan kontrollien toimivuudesta, omaisuuden säilymisestä ja toimintojen tarkoituksenmukaisuudesta konsernin tavoitteiden mukaisesti. Sisäinen tarkastus osallistuu myös Finnair Oyj:n tytäryhtiöiden tilintarkastuksiin yhteistyössä ulkoisen tarkastuksen kanssa. Sisäisen tarkastustoiminnan painopistealueet määritellään konsernin riskienhallintastrategian mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla raportoinnilla. Raportointi sisältää toteutuneet tiedot ja ajantasaiset ennusteet rullaavalle 12 kuukauden jaksolle. Taloudellisen lisäarvon kertymistä seurataan kuukausittain sisäisessä raportoinnissa. Konsernin liikennesuoritteet julkistetaan kuukausittain pörssitiedotteella. Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys-, vahinko- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

8 12 Finnair-konserni taloudellinen vastuu Sovellettavat säännökset Finnair Oyj:ssä noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, sen nojalla annettuja säännöksiä sekä yhtiöjärjestystä. Lisäksi Finnair Oyj noudattaa toiminnassaan vuonna 2008 julkaistua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä sisäpiiriohjetta. Yhtiön sisäpiiri Finnair-konsernin sisäpiiriläiset jaetaan arvopaperimarkkinalain mukaan pysyvästi sisäpiiriin kuuluviin ja tilapäisesti sisäpiiriin kuuluviin. Pysyvästi sisäpiiriin kuuluvat jaetaan edelleen julkiseen sisäpiirirekisteriin merkittyihin sekä ei-julkiseen yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittyihin. Tilapäisesti sisäpiiriin kuuluvia ovat henkilöt, jotka saavat jonkin tehtävän (hankkeen) toteuttamisen aikana sisäpiirintietoa. Heidät merkitään ei-julkiseen yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin, sen hankekohtaiseen osarekisteriin. Finnair Oyj:n pysyvään, julkiseen sisäpiiriin luetaan Finnair Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan suorat alaiset sekä tilintarkastajat, mukaan lukien tilintarkastusyhteisön yhtiöstä päävastuullinen tarkastaja. Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirin kuuluvat Finnairin johtokunnan työskentelyyn osallistuvat henkilöstön edustajat; Amadeus Finland Oy:n, Matkatoimisto Oy Arean, Suomen Matkatoimisto Oy:n, Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab:n, FTS Financial Services Oy:n, Finnair Facilities Management Oy:n ja Finnair Aircraft Finance Oy:n toimitusjohtajat; Finnairin toimitusjohtajan ja talousjohtajan sihteerit; Finnairin lakimiehet ja sisäiset tarkastajat; Finnairin talousviestinnästä vastaavat henkilöt sekä talous- ja rahoitusosaston johtajat ja apulaisjohtajat, rahoituspäälliköt, talouspäälliköt ja talousohjauksen ja valvonnan suunnittelupäällikkö; Finnairin kaupallisen ryhmän johtajat ja lomalentojen johtaja; työsuhdeasioiden ja HR-palvelujen osastonjohtajat sekä muut Finnairin toimitusjohtajan erikseen rekisteriin merkittäväksi määräämät henkilöt. Finnair Oyj:n hallitus on vahvistanut Finnair Oyj:n sisäpiiriohjeiston, joka sisältää ohjeet pysyville ja hankekohtaisille sisäpiiriläisille, sekä määritellyt yhtiön sisäpiirihallinnon organisaation ja menettelytavat. Yhtiön sisäpiiriohjeet on jaettu kaikille sisäpiiriläisille. Sisäpiiriohjeen sisällöstä vastaa lakiasiainosasto. Sen noudattamista valvoo talous- ja rahoitusosasto. Yhtiössä on käytössä kaupankäyntirajoitus, joka koskee sisäpiiriläisten kaupankäyntiä yhtiön osakkeilla tai niihin oikeuttavilla arvopapereilla 30 vuorokautta ennen tulosjulkistusajankohtia. Finnair Oyj:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy. Julkiseen sisäpiiriin kuuluvat sekä heidän ajantasaiset osake- ja optio-omistustietonsa ovat nähtävillä Euroclear Finlandin toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5C sekä Finnairin internetsivuilla osoitteessa www. finnair.fi/konserni. Corporate Governancen päivitys Säännöllisesti päivitettävä Finnairin Corporate Governance -osio on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa Finnair Oyj:n internetsivut julkaistaan suomeksi ja englanniksi sekä osin myös ruotsiksi. Vuosikatsaus 2008 julkaistaan painettuna ja sähköisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä taloudellinen katsaus suomeksi ja englanniksi. Osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. HELSINKI HONGKONG PARIISI Lennettäessä Pariisista Hongkongiin Helsingin kautta tuotetaan 424 kg hiilidioksidipäästöjä matkustajaa kohden. Välilaskuttomalla lennolla tuotetaan 436 kg hiilidioksidipäästöjä, 12 kg enemmän kuin lennolla Helsingin kautta. Yrityksen vastuullisuus alkaa taloudesta. Ilman toimivaa taloutta ei synny sosiaalista tai ekologista vastuuta. Kilpailukykyinen ja kannattava lentoyhtiö pystyy investoimaan moderniin laivastoon ja tehokkaisiin toimitiloihin, jotka kuormittavat ympäristöä vähemmän. Taloudellisella tasapainolla turvataan työpaikat ja hyvällä liiketoimintastrategialla luodaan niitä lisää.

9 14 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti Finnairin olemassaolo viime vuosina, ja tulevaisuudessa, kiteytyy sanaparissa Aasian-strategia. Ilman sitä Finnair olisi näivettynyt syöttöliikenneyhtiö Euroopan rajamailla, mutta sen ansiosta kilpailee suurten sarjassa. Finnairin ansiosta Aasia on työllistänyt Suomessa jo tuhansia. Aasian-strategia tuo työtä Neljä vuotta sitten Finnair kertoi käänteisestä Kiina-ilmiöstä: työpaikat Suomesta eivät olleet karanneet Kiinaan, vaan päinvastoin. Aasian-liikenne oli kolminkertaistunut neljässä vuodessa ja tuonut suomalaiseen lentoyhtiöön tuhat työpaikkaa. Nyt 85 olemassaolon vuoden jälkeen Finnairilla on noin 60 viikkovuoroa 10 kohteeseen Aasiassa. Viime vuoteen men nessä Aasia on työllistänyt henkilöä. Luku selviää Finnairin Aasian-strategian vaikutuksista valmistuneesta tutkimuksesta. Asialla ovat olleet professorit Seppo Ikäheimo ja Panu Kalmi Helsingin Kauppakorkeakoulusta sekä Tomi Laamanen Teknillisestä korkeakoulusta. V uosien 2001 ja 2007 välillä Helsinki-Vantaan lentoaseman kansainvälisten lentojen matkustajamäärä on kasvanut 3,8 miljoonalla matkustajalla. Tutkijat laskivat, että kasvusta noin 23 prosenttia tulee Aasian-liikenteestä. Aasian-strategian tulokseksi voidaan laskea myös osa muun liikenteen kasvusta, sillä Aasian-lennot kasvattavat syöttöliikennettä: kaksi matkustajaa kolmesta jatkaa Helsingistä jatkolennolla jonnekin päin Eurooppaa. Aasian-strategia on tuonut noin 38 prosenttia kansainvälisten matkustajamäärien kasvusta Helsinki-Vantaalla. T ähystetään pidemmälle tulevaisuuteen professoreiden avulla. Heidän laskujensa mukaan Aasian työllistämisvaikutukset ovat huimat, useita satoja henkilöitä voidaan rekrytoida vuosittain. Vuoteen 2015 mennessä Aasianstrategia on toteutuessaan työllistänyt henkilöä, kun vertailukohtana on vuoden 2007 liikevaihto/henkilösuhde. Seitsemän vuoden päästä Aasia on tuottanut kumulatiivisesti henkilötyövuotta. Se on valtava luku ja sillä on suuret vaikutukset, ei pelkästään Finnairiin, vaan koko yhteiskuntaan. Samaa mieltä on professori Ikäheimo. Minulle oli täysi yllätys, että tähänastiset vaikutukset ovat olleet näin laajat, ensinnäkin Finnairille ja myös yhteistyökumppaneille. Finnairin Aasian-strategian kasvu on vastannut noin 3,7 prosenttia Suomen BKT:n kasvusta vuosina , tiivistää Ikäheimo. F innairin lähes kaikki kasvu aikavälillä tulee reittikuljetustuottojen kasvusta. Tämä kasvu on juuri Aasian-lentojen ansiota, ja sille tutkijat ovat myös laskeneet lisätuoton arvon 609 miljoonaa euroa. Entäpä jos Finnairilla ei olisi Aasian-strategiaa? Kaikilla on kai jonkinlainen aavistus siitä, että meno ei olisi kovin kaksinaista. Tutkijatrio laski, että jos Finnair menettäisi Aasian-strategian tuoman 609 miljoonan euron lisäliikevaihdon, tarkoittaisi se henkilön vähen- nystarvetta nykyisellä liikevaihto/henkilösuhteella tai yli henkilön vähennystarvetta, jos vertailukohdaksi otetaan vuoden 2001 luvut. Silloin Finnair olisi kutistunut puoleen, todelliseksi regionaaliseksi siipirikoksi, josta enemmän kuin joka toinen työntekijä olisi saanut lähteä etsimään vihreää oksaa jostain muualta. A asian-strategialla on suuri merkitys sille, mitä Finnair tänä päivänä on. Sillä on myös suuri vaikutus yhteistyökumppaneiden toimintaan. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasema olisi paljon nykyistä pienempi ja vaatimattomampi. Aasian-strategia on ollut onnistunut valinta, kun huomioi, mitä muissa lentoyhtiöissä tapahtuu. Se on ollut viisas suunta, kehuu professori Ikäheimo. Kun professorilta kysyy, onko Suomen talouselämässä tapahtunut jotain vastaavaa ilmiötä, mihin Finnairin kulkemaa tietä voisi verrata, on vastaus hätkähdyttävä: 90-luvun Nokia on ollut vastaava menestystarina. Finnairin mittakaava on vain pienempi. I tämaiden rikkauksille on muitakin ottajia kuin Finnair. Olipa taloudellisesti tiukat ajat tai ei, on katseen pysyttävä visiossa ja tulevaisuuden ansaintamahdollisuuksissa. Juuri äskettäin kerrottiin, että Finnair saavutti 20 vuotta kestäneen tavoitteensa päivittäisistä Tokion-lennoista. Ne voidaan aloittaa vuonna Kymmenen vuoden megatavoite on, että Finnair on rakentanut Eurooppa Aasia-akselin lisäksi toisen akselin Pohjois-Amerikan ja Kaakkois-Aasian välille, Intian Bollywoodista ainakin Broadwaylle ja Hollywoodiin asti. Aasian-lennoilla koneissa on myös kohdemaan kielen ja kulttuurin tuntevaa henkilökuntaa hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi. Finnairin onnistunut Aasian-strategia on tukenut myös Helsinkivantaan lento aseman kehitystä.

10 16 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti EU:n päätöksellä eurooppalaiset lentoyhtiöt liitetään päästökauppaan vuonna Finnairin mielestä tulisi varmistaa, että koko toimiala maailmanlaajuisesti kuuluu globaalin päästökaupan piiriin. Mahdollisuus tällaisen kaikki lentoyhtiöt kattavan sektorisopimuksen syntymiseen on Kööpenhaminan ilmastokokouksessa syksyllä Finnair tukee sopimusta Aviation Global Deal -ryhmän jäsenenä. Finnair kuuluu maailmanlaajuiseen oneworld-lentoyhtiöallianssiin, jonka kymmenellä jäsenellä on yhteensä yli 675 kohdetta. Liittouma tuo lentoyhtiölle lisää asiakkaita ja mahdollistaa laajemman kohdevalikoiman tarjoamisen asiakkaille. Päästöjä kaupan vuonna 2012 Liittouma laajentaa lentoyhtiön tarjontaa ja kertoo laadusta On laskettu, että lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt muodostavat ihmisten tuottamista hiilidioksidipäästöistä noin kahdesta kolmeen prosenttia. EU tarttui toimeen ja päätti, että kaikki Eurooppaan ja Euroopasta liikennöitävät lennot liitetään päästökaupan piiriin vuodesta 2012 alkaen. Tavoitteesta on lähes kaikkien helppoa olla samaa mieltä: päästöjä on vähennettävä. Maltti on kuitenkin valttia, myös päästökauppapäätöksessä, jotta lopputulos olisi halutunlainen. Päästöjen väheneminen edellyttää, että lentoyhtiöillä on kykyä investoida uusiin koneisiin. Investointikyky puolestaan versoo kilpailukyvystä, jota ei paranneta sanktioilla tai toisia eriarvoiseen asemaan siirtämällä. Lentoyhtiöiden ja koko toimialan on otettava vastuu päästöistään ja ympäristövaikutuksistaan, Finnairin ympäristöjohtaja Kati Ihamäki sanoo. L entämisen ympäristövaikutukset ovat sen tehokkuuteen nähden varsin kohtuulliset ja lisäksi teknologian kehittyessä ne saadaan karsittua hyvin pieniksi. Toisaalta maailman taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta lentäminen on hyvin tärkeää. On selvää, että lentäminen jatkuu ja sitä tarvitaan. Talous on globaalia ja tuotanto keskittyy. Lisäksi ihmiset haluavat matkustaa, Ihamäki selventää. Ei siis ole järkevää ottaa käyttöön päästökauppamallia, joka kohtuuttomasti vaikeuttaisi lentoyhtiöiden toimintaa tai asettaisi jotkut lentoyhtiöt erilaiseen asemaan vapaassa kilpailussa. Pikemminkin tarvittaisiin järjestelmää, joka palkitsi niitä, jotka hoitavat asiansa esimerkillisesti, vähentä- vät päästöjään investoimalla moderniin teknologiaan ja kehittämällä toimintatapojaan. Päästökauppa EU:n esittämässä muodossa rankaisee eurooppalaisia yhtiöitä, sillä Euroopasta käsin liikennöivät yhtiöt maksavat kaikkien lentojensa päästöistä, muualta tulevat vain Eurooppaan tai Euroopasta liikennöitävistä lennoista. Lisäksi muualta tulevat lentoyhtiöt voivat liikennöidä Euroopan yli maksamatta päästöistään. Tällöin välilaskupaikkoina aletaan suosia Euroopan ulkopuolisia alueita, jolloin kiertoreiteillä päästöjä tuotetaankin enemmän. Toivomme todella, että asiasta saataisiin tehtyä sektorisopimus eli globaali, kaikkia lentoyhtiöistä koskeva sopimus Kööpenhaminan ilmastokokouksessa Tällöin lentoliikenteen päästöille saataisiin oikea hinta ja päästökauppa ohjaisi vähentämään päästöjä, Ihamäki sanoo. Finnair kuuluu Aviation Global Deal (AGD) -ryhmään, jonka muodostavat kansainvälinen The Climate Group sekä useat merkittävät lentoyhtiöt. AGD:n tavoitteena on saada Kööpenhaminan ilmastokokouksessa aikaan globaali sektorisopimus lentoyhtiöiden hiilidioksidipäästöistä. E U:n päästökauppamalli myös heikentäisi eurooppalaisten lentoyhtiöiden kykyä vastuullisuuteen: kilpailuaseman heikentyessä investointikyky huononee, yrityksen asema työpaikkana vaarantuu ja kehitys- ja vastuuhankkeista on tingittävä. Yritysten investointikyvyn heikentyessä lentokonevalmistajat eivät uskalla satsata tuotekehitykseen, jolloin koneiden energiankulutus ja päästöt eivät vähene. Erilaisia päästökauppamalleja on käytössä ja suunnitteilla jo useita. Ihamäki harmitteleekin, miksi päästökauppapäätös tehtiin EU:ssa niin kiireisesti, ettei kaikkia seurauksia ehditty ottaa huomioon. Esimerkiksi lennonjohdon yhtenäistäminen, jolla voitaisiin saavuttaa heti noin 12 prosentin päästövähennykset, on ollut esillä EU:ssa jo kaksikymmentä vuotta, ja on vasta nyt toteutumassa, vaikka sillä olisi välittömät vaikutukset päästöihin. Lentoyhtiömaailman kovassa kilpailussa laadukkaaseen allianssiin kuuluminen vahvistaa yksittäisen yhtiön asemia. On tärkeää, että voimme tarjota asiakkaalle maailmanlaajuisen kohdevalikoiman, eikä meidän tarvitse lähettää häntä toiselle yhtiölle, jos omat kohteemme eivät riitä hänen tarpeisiinsa, Finnairin allianssipäällikkö Outi Koponen sanoo. Muut liittoumaan kuuluvat yhtiöt toimivat samalla tavoin ja vahvistavat näin myös Finnairin liikennevirtoja. Lisäksi yhteisostoilla saavutetaan säästöjä, mikä tuo liittouman jäsenille taloudellista kestävyyttä. oneworld-jäsenillä on lähes 700 kohdetta lähes 150 maassa. Se on ainoa liittouma, jolla on täydellinen Australian-verkosto, jäsenlentoyhtiö Etelä-Amerikassa ja jäsenlentoyhtiö Aasian Lähi-idässä. Kattavan liittouman avulla edesautetaan sujuvaa matkustusta ja mahdollisimman suorien reittien käyttöä, jolloin päästöjä tuotetaan vähemmän. A siakkaalle liittouman jäsenyys tarkoittaa myös takuuta laadusta. oneworld-allianssilla on tarkat vaatimukset, jotka jäsenten tulee täyttää ja niitä seurataan jatkuvasti. oneworld kiinnittää huomiota esimerkiksi jäsentensä lähtöselvitykseen, loungeihin, koneeseen nousuun, matkustamohenkilökuntaan, aterioihin, istuinmukavuuteen, täsmällisyyteen, matkustamoviihteeseen, lentokoneen siisteyteen ja matkatavaroiden käsittelyyn. Näin varmistetaan liittouman maine ja pystytään tarjoamaan laatutietoisille asiakkaille hyvää palvelua. Kaikilla oneworldiin kuuluvilla yhtiöillä on myös ympäristötavoitteet. Matkailun lisääntyessä ja toisaalta kilpailun kiristyessä laatu on yhä tärkeämpi kilpailutekijä. Monet paljon matkustavat asiakkaat seuraavat tarkasti erilaisia mittareita, kuten Skytrax-luokitusta, joka arvioi Finnairin vastikään neljän tähden yhtiöksi, Finnairin asiakaskokemusten kehittämisestä vastaava Markku Remes kertoo. oneworldiin kuuluvat American Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN Airlines, Malév Hungarian Airlines, Qantas sekä Royal Jordanian. Vuonna 2009 allianssiin liittyy lisäksi Mexicana. Kolme Finnairin konetta lentää oneworldin väreissä.

11 18 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti GRI:n taloudelliset indikaattorit EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo, sisältäen tulot, toimintakulut, henkilöstökulut, lahjoitukset ja muut yleishyödylliset panokset, kertyneet voittovarat ja maksut sijoittajille ja valtiolle Suora taloudellinen arvo Konsernin liikevaihto Jaettu taloudellinen arvo Yrityksen ulkopuolelle maksetut rahavarat, materiaalit ja palvelut, liiketoiminnan muut kulut sekä poistot ja arvonalennukset Työntekijöiden palkat ja etuudet Maksut osakkeenomistajille ja lainantarjoajille Maksut valtiolle (verot) milj. euroa 1 802,4 milj. euroa 541 milj. euroa Osingot: 0 euroa Korot: 1,4 milj. euroa + 12,4 milj. euroa Yhteensä: 13,8 milj. euroa 14,6 milj. euroa EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnan kannalta EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen avustus Valtio ei tue Finnairin toimintaa taloudellisesti. Suomen valtio omistaa 55,8 prosenttia Finnairin osakkeista. EC8 Infrastruktuuri-investointien kehittyminen ja vaikutukset sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut (kaupalliset, luontaissuoritukset, pro bono -työ) Finnair on tiiviissä yhteistyössä Valtioneuvoston, ministeriöiden ja Suomen Punaisen Ristin kanssa ja tukee tarvittaessa suomalaisten matkaajien evakuointia maailmalta, jos heidän turvallisuuttaan ei voida taata tai olosuhteet esimerkiksi luonnonmullistusten vuoksi vaativat välitöntä kotiuttamista. FTPorganisaation (Finnairin toiminta poikkeustilanteissa) toimenkuvaan kuuluu ottaa välittömästi toiminnan alettua yhteys asianomaiseen ministeriöön jatkotoimenpiteiden kartoittamiseksi sekä toimia valtioneuvoston valmiuspäälliköiden ehdotusten pohjalta. Finnair on ollut mukana muun muassa kotiuttamassa tsunamin uhreja ja tuonut kotiin laajassa bussionnettomuudessa erityistä sairaalahoitoa vaatineet matkustajat Malagasta. Finnair toimittaa katastrofialueille SPR:n lähettämiä avustuslähetyksiä, tässä kuitenkin poikkeuksena sotatoimialueet. Finnair osallistuu aktiivisesti sidosryhmäkeskusteluun ilmastonmuutoksesta ja päästökaupasta sekä toimii eri järjestöissä, joissa kysymystä käsitellään. Finnair tekee yhteistyötä myös viranomaisten kanssa. Päästökaupan ohjausryhmä Finnairissa arvioi säännöllisesti päästökaupan kustannusvaikutuksia. Finnair raportoi julkisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksista toimintaan myös CDPhankkeen (Carbon Disclosure Project) kautta. EC3 Eläkesitoumusten kattavuus Työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen eläketurva koskee kaikkia Finnair-konsernin työntekijöitä. Lisäksi osaa henkilöstöä koskee eläkesäätiön lisäetu ja johtoa omien sopimuksien mukainen lisäetu.

12 Yhteiskuntavastuuraportti Finnairin menestykselle on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstö toimii työssään ammattitaidolla ja luotettavasti. Lentoliikenne on vaativa ala, joka edellyttää vahvaa osaamista ja monipuolisia kykyjä. Henkilöstöjohtamisen keskeisin tehtävä on luoda finnairilaisille onnistumisen edellytykset sekä varmistaa heidän hyvinvointinsa työssä. Sosiaalinen vastuu HELSINKI DELHI Hyvällä henkilöstöjohtamisella luodaan onnistumisen edellytykset Vastuullinen henkilöstöpolitiikka tarkoittaa Finnairissa myös sitä, että kestävän, kannattavan kasvun strategia luo työpaikkoja. Kasvava liikenne tarvitsee lisää tekijöitä. Sosiaalinen yhteiskuntavastuu toteutuu toimivassa henkilöstöpolitiikassa. Menestyksen perustana ovat hyvä johtaminen, muutosten hallinta, turvallinen työympäristö, toimiva työyhteisö, työhyvinvoinnin edistäminen, luottamus, avoin vuoropuhelu ja tasaarvoisuus. F innairin henkilöstöstrategian tavoitteena on luoda finnairilaisille edellytykset työssään menestymiseen, ja tukea Finnairin vision saavuttamista sekä vahvistaa Finnairin menestystekijöitä. Finnairin kasvusta hyötyy koko suomalainen yhteiskunta. Finnairin tarjoamat työpaikat ja hyvät yhteydet Suomesta maailmalle ovat koko maan etu. F innair haluaa olla kansainvälisesti houkutteleva työnantaja. Suomessa Finnair on yksi suosituimmista työnantajista, mistä kertovat myös pitkät työsuhteet ja korkea ammattiylpeys. Finnairin henkilöstöstä kolmannes on ollut konsernin palveluksessa yli 20 vuotta ja keskimääräinen palvelusvuosien määrä on 14. Finnair on todettu arvostetuksi työnantajaksi myös monissa tutkimuksissa. Keväällä 2009 Universumkonsulttiyhtiön tekemässä tutkimuksessa Finnair sijoittui opiskelijoiden keskuudessa toiseksi suosituimmaksi työnantajaksi heti Nokian jälkeen. Vaativa työ edellyttää keskittymistä ja motivoituneisuutta. Työympäristöstä pyritään Finnairissa luomaan ehdottoman tasa-arvoinen ja häiriötön, eikä ketään syrjitä sukupuolen, vakaumuksen, iän, ihonvärin tai syntyperän vuoksi. Puolet henkilöstöstä on naisia ja puolet miehiä. Y rityksessä on oltava joka hetki oikea määrä alansa parhaita ja työstään innostuneita osaajia. Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimialan kehitys ja kilpailutilanne. Osaaminen edellyttää jatkuvaa henkilöstön kehittämistä. Koulutusja kehittämistoiminnalla annetaan konkreettisia työkaluja päivittäisten työtehtävien hoitamiseen ja hiotaan henkilöstön ammattitaito vastaamaan liiketoiminnan tarpeita. Koulutuksen tehtävänä on myös varmistaa, että käytettävissä on määrällisesti ja laadullisesti oikeat henkilöstövoimavarat. NEW YORK Lennettäessä New Yorkista Delhiin Helsingin kautta säästetään 9 tonnia polttoainetta ja tuotetaan 28 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna välilaskuttomaan lentoon. Polttoainetta kuluu Helsingin kautta lennettäessä 92 tonnia ja ilman välilaskua 101 tonnia. Menestyvä yritys luo työpaikkoja ja hyvinvointia. Menestyksen yksi edellytys on hyvinvoiva ja työssä viihtyvä henkilöstö. Vastuullinen matkanjärjestäjä edistää ihmisten hyvinvointia myös matkakohteissa. Pitkäjänteisillä yhteistyöhankkeilla voidaan parantaa monien arkea, kuten esimerkiksi Finnair ja Unicef ovat tehneet jo yli kymmenen vuotta. Finnair Cateringissa työskentelee 700 ihmistä, joiden joukossa on kahtakymmentä kansalaisuutta. Kyseessä on yksi Suomen monikulttuurisimmista työyhteisöistä. Laadunvarmistaja Henry Appleton toimii maahanmuuttajien tukihenkilönä sekä osallistuu työsuojelutoimikunnan toimintaan.

13 22 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti Finnairille on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstö toimii työssään ammattitaidolla ja luotettavasti. Työssään viihtyvä henkilöstö varmistaa myös asiakastyytyväisyyden. Kun tavoitteena on hyvinvoiva työntekijä, kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen ja -terveyteen. Kohti nollaa työtapaturmaa Finnairin toimintaa ohjaa korkeatasoinen lentoturvallisuuskulttuuri, jota säätelevät tiukat ilmailuviranomaismääräykset. Samalla tavalla vaalitaan työturvallisuutta. Vuonna 2003 Finnairissa otettiin käyttöön Nolla tapaturmaa -ajattelu. Siinä korostetaan, että työturvallisuus kuuluu jokaiselle, kaikista vaaratilanteista opitaan ja niihin reagoidaan välittömästi, Finnairin työturvallisuuspäällikkö Anna Melleri kertoo. Finnairin monipuoliset työtehtävät ja lukuisat erilaiset työympäristöt asettavat omat haasteensa turvallisuustyölle. On työympäristöjä, joissa on erityisesti huomioitava vaikkapa kemikaalit tai melu. Toisaalla puolestaan on kiinnitettävä huomiota liikkumiseen ja raskaiden esineiden ergonomiseen siirtelyyn. Lentokone työympäristönä on omanlaisensa ja osa henkilöstöämme tekee toimistotyötä, Melleri kiteyttää. M alliesimerkkinä Nolla tapaturmaa -tavoitteeseen sitoutumisesta on Finnair Tekniikka. Kesällä 2007 tehtiin työturvallisuuden suursiivous, jolloin kaikki tavarat laitettiin turvallisiin ja toimiviin paikkoihin, paikat merkittiin ja ylimääräinen tavara siivottiin pois. Samalla Tekniikassa otettiin käyttöön Safety Walk -turvallisuuskävelyt. Niillä pidetään yllä entistä turvallisemmaksi kunnostettua työympäristöä. Työnjohto suorittaa Safety Walkin joka päivä. Kunkin yksikön esimies kiertää turvallisuuskävelyllä viikoittain tai kuukausittain yksikön koosta riippuen. Tekniikassa on saatu aikaan erittäin hyviä tuloksia. Ne ovat rohkaisevia, mutta kehityksestä ei jäädä nauttimaan, vaan matkaa kohti Nolla tapaturmaa -visiota jatketaan edelleen, Finnair Tekniikan apulaisjohtaja Lasse Freden muistuttaa. K oko konsernin tasolla työturvallisuuden puolesta kampanjoidaan näkyvästi kahdesti vuodessa. Teemoitetuilla kampanjoilla kannustetaan riskien havainnointiin, muistutetaan turvallisista työtavoista ja rohkaistaan huolehtimaan kollegoista sekä työympäristöstä. Vuoden 2008 kevätkampanjan teemana oli siisteys ja järjestys. Tietoa jaettiin julisteilla sekä sisäisen viikkotiedotteen ja henkilöstölehden välityksellä. Työpaikan hyvä järjestys on tärkeää sekä työturvallisuuden että toiminnan tehokkuuden kannalta. Järjestys ja siisteys lisää työympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta vähentäen mm. kaatumis- ja liukas- tumistapaturmia ja parantaa yrityksen paloturvallisuutta. Järjestyksessä oleva siisti työympäristö parantaa yrityskuvaa kokonaisuudessaan, Melleri muistuttaa. Syksyllä 2008 vietettiin työturvallisuusviikkoa, jonka aikana kerrottiin ja keskusteltiin useista teemoista. Esillä olivat muun muassa suojavarusteiden käyttö, vaaratilanteiden havainnointi ja raportointi sekä opasteiden ja sääntöjen noudattaminen. Kampanjoilla muistutetaan tärkeistä asioista, herätetään keskustelua ja vaikutetaan asenteisiin, Melleri kiteyttää. T yöturvallisuuden lisäksi työhyvinvointiin Finnairissa kuuluvat esimerkiksi työterveys, henkilöstöjohtaminen ja osaamisen kehittäminen. Työterveys- ja turvallisuusyhteistyö toteutetaan yhdessä työpaikkojen ja niiden vastuuhenkilöiden kanssa. Myös jokaisella yksittäisellä henkilöllä on oma vastuunsa. Jokaisella konsernilaisella on mahdollisuus vuosittain osallistua 4D-kartoitukseen, jolla mitataan työhyvinvoinnin tilaa. Kartoituksen tulosten perusteella käynnistetään tarvittavia toimia tilanteen parantamiseksi. Työelämän muutostilanteissa työympäristö- ja työyhteisötekijöiden merkitys korostuu. Työn tekeminen koetaan edelleenkin tärkeänä. Työn tekeminen on yhteydessä ihmisen elämänarvoihin, hyvään vointiin ja terveyteen, Anja Koho Finnair Terveyspalveluista toteaa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi otettiin viime vuonna käyttöön verkkokurssit Puheeksiottovalmiudet avain varhaiseen välittämiseen ja Pelko pois väkivallan uhkaan varautuminen. Ensisijaisesti esimiehille tarkoitetulla puheeksiottokurssilla opitaan varhaisen välittämisen malli sekä puheeksiottamisen muistilista. Harjoituksissa perehdytään toistuvien poissaolojen, kiusaamisen, alentuneen työkykyisyyden ja päihdeongelman kohtaamiseen. Pelko pois -kurssi puolestaan antaa välineitä työssä koettujen uhkatilanteiden varalle. Jokaisen finnairilaisen, erityisesti asiakaspalvelussa toimivan tulee tietää, kuinka toimia väkivallanuhkatilanteessa. Näkyvät huomiovarusteet ovat tärkeitä lentokentällä työskenneltäessä. Kuvassa kuormaajat Mika Hakku ja Tomi Jarillo Finnair Cateringistä. Tasa-arvoisessa ja häiriöttömässä työympäristössä ei syrjitä sukupuolen, vakaumuksen, ihonvärin tai syntyperän vuoksi.

14 24 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti Finnair Terveyspalvelut vastaa paitsi lakisääteisestä työterveyshuollosta, myös viranomaisten säätelemistä lentävän henkilökunnan tarkastuksista. Lisäksi Terveyspalvelut tuottaa työterveyteen liittyvää tutkimustietoa ja on mukana kansanterveyshankkeissa sekä kriisivalmiustyössä. Työntekijöiden terveydeksi Finnairin henkilökunnalle, etenkin lentävälle henkilökunnalle, tehdään paljon lakisääteisiä ja viranomaisvaatimuksiin perustuvia tarkastuksia. Finnair Terveyspalveluissa on kokeiltu uutta käytäntöä, jossa määräaikaistarkastusten yhteydessä voitaisiin arvioida myös elintapoihin ja perimään liittyviä terveysriskejä. Aiemmin tällaista pidettiin yksinomaan kansanterveystyönä. Vuonna 2006 aloitettiin tutkimus, jossa selvitetään miten tyypin 2 diabetesta voi seuloa ja ehkäistä työterveyshuollossa, Finnairin työterveys- ja ilmailulääkäri Katriina Viitasalo kertoo. Tutkimuksen seulonta- ja terveysneuvontavaihe toteutettiin vuosina Syksyllä alkaa seurantavaihe. Tarkempia tuloksia on luvassa vuoden 2011 jälkeen. Myönteisiä merkkejä on näkyvissä kuitenkin jo nyt. Jotkut riskitestissä korkeita pisteitä saaneet ovat pudottaneet painoaan tuntuvasti, mikä puolestaan näkyy verenpainearvoissa, Viitasalo kertoo. Finnair Terveyspalveluiden tavoitteena on antaa apua ja tukea elämänmuutoksille, ei vaatia tai vahtia. Tarkoituksena ei ole pakkosyöttää terveyttä, vaan antaa eväitä ja tukea elämänmuutoksiin sitä haluttaessa, Viitasalo linjaa. Finnairin yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Kansanterveyslaitos ja Työterveyslaitos ja rahoittajana Työsuojelurahasto ja Suomen Akatemia. Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen on tärkeää työkyvyn kannalta, mutta vielä merkittävämpää erityistä vireystilaa edellyttävässä lentoturvallisuuteen liittyvässä työssä, Viitasalo huomauttaa. F innair-konsernissa on lukuisia ammatteja, joissa töitä tehdään vuoroissa. Vuorotyön tiedetään olevan kuormittavaa ja siksi Finnair Terveyspalvelut alkoi aktiivisesti etsiä uusia mahdollisuuksia lisätä vuorotyöntekijöiden hyvinvointia ja työssä sekä vapaa-ajalla jaksamista. Finnair oli mukana EU:n rahoittamassa Respect-hankkeessa, jonka tarkoituksena oli parantaa ikääntyvien ihmisten työssä jaksamista. Finnairilla kehitettiin vuosina tehtyjen tutkimusten perusteella uusi nopeasti eteenpäin kiertävä Respect-vuorojärjestelmä. Esimerkiksi Finnairin lentokonehuollossa on nyt käytössä kolme erilaista vuorotyömallia. Vuorotyöläisten uniongelmat voivat helpottua järjestelmää vaihtamalla, Viitasalo kertoo. Respect vuorojärjestelmä kulkee myötäpäivään, mihin on yleensä helpompi muuttaa vuorokausirytmiä. Järjestelmässä tehdään ensin aamuvuoro, sitten iltavuoro ja seuraavaksi yövuoro, jonka jälkeen seuraa kaksi vapaapäivää. Tulokset ovat lupaavia: väsymys väheni, vapaa-ajan laatu parani ja per- heet olivat tyytyväisiä, Viitasalo kiteyttää. F innair tuo päivittäin useita lentokoneellisia matkustajia ja tavaraa eripuolilta maailmaa. Riski myös sairauksien kulkeutumiseen on olemassa ja siksi esimerkiksi pandemioiden ehkäisemiseksi on selkeät suunnitelmat ja toimintaohjeet. Finnair tekee yhteistyötä muun muassa viranomaisten ja Meilahden infektio-osaston kanssa. Esimerkiksi tuberkuloositapauksia hoidetaan melko usein, mutta myös vakavampiin riskeihin, kuten SARSiin, on varauduttu, Finnair Terveyspalveluiden lääketieteellinen johtaja Markku Vanhanen kertoo. Finnair on sopinut Suomen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa toiminnasta myös muunlaisissa kriiseissä, jotka vaativat esimerkiksi evakuointia tai humanitääristä apua. Hyvinvoiva henkilöstö on myös tärkeä osa onnistunutta asiakaspalvelua. Sopiva vuorojärjestelmä auttaa vuorotyöntekijöitä jaksamaan sekä työssä että vapaa-ajalla.

15 26 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti Davosin ilmastonmuutosta ja matkailua käsitelleessä kongressissa Fidzin edustaja kuuli Britannian suunnitellusta kaukolentoverosta ja totesi: kärsimme ilmastonmuutoksesta, jota emme aiheuttaneet ja sitten vielä viette meiltä kehittymisen mahdollisuudet. Parempi huominen on tavoittelemisen arvoinen. Vastuun ottamisella ja esimerkin näyttämisellä ollaan menossa oikeaan suuntaan. Finnair tekee yhteistyötä useiden tahojen kanssa muun muassa ympäristön tilan ja kehitysmaiden lasten aseman edistämiseksi. Lentoliikenne luo kehityksen edellytykset Kestävästä kehityksestä ja etenkin ilmastonmuutoksesta puhuttaessa vapaa-ajanmatkailu nostetaan usein esiin turhana ylellisyytenä. Tällöin unohdetaan helposti se, että elämme maailmassa, joka on monin paikoin riippuvainen matkailusta taloudellisesti, sosiaalisesti ja myös ekologisesti, Aurinkomatkojen varatoimitusjohtaja Tom Selänniemi huomauttaa. Monissa Fidzin kaltaisissa paikoissa matkailu on merkittävin elinkeino, joten sen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat huomattavat. Matkailun mukana katoaisi lähestulkoon ainoa tulonlähde, mikä puolestaan veisi mukanaan monet yhteiskunnan rakenteista. Matkailun rajoittaminen vähentäisi näiden paikkojen edellytyksiä kehittyä kestävästi. Pelkästään yhteen sektoriin keskittyvät toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi eivät tuo onnistunutta kokonaisratkaisua kestävän kehityksen kannalta, Selänniemi kiteyttää. P aitsi tulonlähteenä, matkailu voi eri toimijoiden yhteistyöllä ja kulutuksen ohjauksella edistää kestävää kehitystä matkakohteissa. Monet matkanjärjestäjät käyttävät jo hotelleiden ja muiden palvelutarjoajien sopimuksien tekemisessä eettisiä ohjeistuksia, joissa kiinnitetään huomiota ekologisiin ja sosiaalisiin arvoihin sekä paikallisen talouden tukemiseen. Näin ohjataan kulutusta niille tahoille, jotka hoitavat asiansa hyvin. Aurinkomatkat pisteyttää kaikki käyttämänsä hotellit sen mukaan kuinka kestävää niiden toiminta on. Pisteiden perusteella hotelli voi saada joko yhden, kahden tai kolmen pisaran tunnuksen. Kolmen pisaran hotellit luokitellaan kestävän matkailun kärkihotelleiksi. Aurinkomatkojen pisarapisteytyksen pääpaino on ympäristöasioissa, mutta myös hotellin omistussuhteet ja asema paikallisessa yhteisössä vaikuttavat, Selänniemi kertoo. M atkailun eri toimijat työskentelevät yhteistyössä myös esimerkiksi lapsiseksikauppaa vastaan. Aurinkomatkat on liittynyt kansainväliseen lapsiseksikauppaa vastustavaan rintamaan allekirjoittamalla The Code -käytössäännöstön. The Code on kansalaisjärjestöjen (mm. ECPAT, lyhenne nimestä End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking Children for Sexual Purposes), matkanjärjestäjien ja Unicefin yhteishanke. Tämän käytössäännöstön avulla matkanjärjestäjät voivat aktiivisesti osallistua työhön lapsiseksikaupan pysäyttämiseksi. Valitsemalla matkanjärjestäjän, joka on sitoutunut ohjeistukseen, myös asiakas tekee vastuullisen valinnan ja on mukana kamppailussa lasten oikeuksien puolesta kaikkialla maailmassa. Kohti parempaa Kumppaneiden kanssa Finnair panostaa pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Tulevaisuudessa sijaa saanevat luonnon monimuotoisuutta edistävät hankkeet. S uomen luonnonsuojeluliiton ja Finnairin kolmivuotinen vesistösuojeluhanke vuosina keskittyi Itämeren ja erityisesti sen rannikkovesien suojeluun. Yhteistyön olennaisena osana oli ympäristökasvatus. Suomen lukioille suunnattu Puroista syntyy virta -kampanja toteutettiin osana vesistönsuojeluhanketta. Kampanjan julistesarja käsitteli ravinteiden kiertoa vesistössä ja antoi perustietoja Suomen vesistöistä sekä ihmisen aiheuttamasta vesistökuormituksesta. Suomen Partiolaiset ry osallistui vesiensuojeluun Rantaseuranta-hankkeessa keväällä Rantaseurantavihkosen avulla laadittuja seurantatuloksia tuli lähes 200 ympäri Suomea ja niistä raportoitiin muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla. Heinäkuussa 2008 Suomen Partio järjesti Big Jump -tempauksen osana vesistönsuojeluhanketta. Yhteensä yli 300 partiolaista hyppäsi veteen Hangossa ja Lohtajalla tarkoituksenaan kerätä huomiota vesistönsuojelun hyväksi. Näkyvyyttä mediassa tulikin laajalti. U nicefin kanssa Finnair on tehnyt yhteistyötä vuodesta Change for Good -keräys on tehty aina joulun aikaan jo 13 vuotta. Vuosina keräyksen tuotot sekä Finnairin joululahjoihin ja -kortteihin varaamat rahat ohjattiin aidsin vastaiseen työhön vietnamilaislasten hyväksi. Aids-työssä pienilläkin summilla saadaan paljon aikaiseksi: lääke, joka estää hi-viruksen siirtymistä äidistä lapseen synnytyksen yhteydessä, maksaa vain neljä euroa. R eel time -elokuvafestivaalien satoa, nuorten tekemiä ympäristöaiheisia lyhytelokuvia, esitetään Finnairin lomalennoilla. Finnairin ja Reel timen ympäristökasvatusyhteistyö alkoi vuonna 2008 ja sitä jatketaan myös tänä vuonna. Kansainväliseksi laajentunut Reel time motivoi nuoria elokuvan keinoin ottamaan kantaa ympäristökysymyksiin. Vuonna 2008 Reel timen aiheena oli ilmastonmuutos. Reel Time film festival järjestetään Tampereen elokuvajuhlien yhteydessä. Monille paratiisia muistuttaville paikoille matkailu on pääelinkeino, joka tuo mukanaan edellytykset kehitykseen niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ekologisestikin. Vuosina Pinkyn ja muun nepalilaistytön koulukäyntiä rahoitettiin Finnairin ja Unicefin Change for Good -keräyksen varoilla.

16 28 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti GRI:n sosiaaliset indikaattorit LA1 Henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan Finnair-konsernin henkilöstö jaetaan työtekijöihin toimihenkilöihin ylempiin toimihenkilöihin johtoon LA3 Kokopäiväisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole tarjottu määräaikaisille tai osaaikaisille työntekijöille (keskeisten toimintojen osalta) Vakituisia, määräaikaisia ja osa-aikaisia työntekijöitä koskevat samat edut työsuhteen tyypistä riippumatta. Esimerkiksi työterveyshuoltopalvelut kuuluvat kaikille työntekijöille. Osa eduista astuu voimaan vasta työsuhteen jatkuttua tietyn ajan. Sairauskassan etuudet koskevat kaikkia työntekijöitä Vaihtuvuus % Henkilöstömäärä Reittiliikenne 3, Lomaliikenne 3,8 400 Lentotoimintapalvelut 4, Matkatoimistot 11,4 850 Muut 5,3 150 Yhteensä 4, LA4 Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden suhteellinen osuus Kaikki työntekijät johtoa lukuun ottamatta ovat työehtosopimuksen piirissä. Kaikilla työntekijöillä on työsopimus ja johtoon sovelletaan soveltuvin osin ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta. Työsuhteiden tyypit ovat vakituinen kokoaikainen vakituinen, osa-aikainen määräaikainen, kokoaikainen määräaikainen, osa-aikainen Henkilöstön jakauma Reittiliikenne 44 Lomaliikenne 5 Lentotoimintapalvelut 38 Matkatoimistot 11 Muut 2 LA2 Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja -aste ikäryhmän, sukupuolen ja organisaation toiminta-alueen mukaan puolen vuoden kuluttua työsuhteen laadusta riippumatta. Lisäksi yhtiö tarjoaa erilaisia työkykyä edistäviä palveluita. Finnair Oyj myöntää omille työntekijöilleen sekä omistamiensa Finnair Cargo Oy:n, Finnair Cargo Terminal Operations Oy:n, Finnair Catering Oy:n, Finnair Facilities Management Oy:n, FTS Financial Services Oy:n ja Northport Oy:n työntekijöille lentolippuja henkilöstöhintaan. Työntekijä on oikeutettu henkilöstölippuihin oltuaan vähintään kuusi kuukautta yhtiön palveluksessa. % LA6 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa Koko henkilöstö on edustettuna yksikkökohtaisissa työsuojelutoimikunnissa, jotka kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään työpaikan työterveys- ja työturvallisuusasioita. LA7 Tapaturmien ja ammattitautien, menetettyjen työpäivien ja poissaolojen määrät ja työhön liittyvien kuolemantapausten lukumäärä toimialueittain 2008 Työpaikkatapaturmien lukumäärä Työmatkatapaturmien lukumäärä Ammattitautien ja epäilyjen lukumäärä Työtapaturmasairauspäivät Lentävä henkilökunta Lomalennot Konsernihallinto ja Fama Reittiliikenne Tekniikka Cargo Oy ja FCTO Oy Finnair Catering Oy Finncatering Oy Northport Oy Yhteensä Ei kuolemantapauksia vuosina Työtapaturma tarkoittaa työpaikkatapaturmaa, työmatkatapaturmaa tai ammattitautia. Konsernin matkatoimistot puuttuvat tilastosta. LA8 Organisaation työntekijöille, heidän perheilleen ja muille toimintayhteisön jäsenille suunnatut koulutus-, harjoittelu-, opastus-, ennaltaehkäisy- ja riskinhallintaohjelmat vakavien sairauksien varalta Finnair tekee ammattiliittojen ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa yhteistyötä ilmailualan toimijoiden työturvallisuuden edistämiseksi. Yhteisinä kehittämiskohteina ovat Finnairin henkilöstöstä vähintään viidellä prosentilla ja koko matkustamomiehistöllä on pelastus- ja ensiapuvalmius. Toimintavalmiuksia ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella, harjoituksilla sekä tiedottamisella. Poikkeustilanteessa, esimerkiksi pandemiauhan aikana, Finnairissa kootaan poikkeustilanneorganisaatio, joka pitää yhteyttä olleet muun muassa yhteisen työpaikan työturvallisuus ja ilmailualan työsuojelun peruskurssi. viranomaisiin ja määrittää toimintaohjeet. Lentokoneiden miehistö ja kenttähenkilökunta on myös ohjeistettu mahdollisten tartuntatautiepäilyjen varalta. LA9 Ammattiliittojen kanssa solmittujen sopimusten käsittämät terveys- ja turvallisuusteemat

17 30 Finnair-konserni ympäristövastuu LA10 Koulutustuntien vuosikeskiarvo työntekijää kohden henkilöstöryhmittäin Finnair-konsernin liiketoimintayksiköiden ja tytäryhtiöiden koulutustunteja ei tällä hetkellä voida kootusti raportoida. Raportointi käynnistyy vuoden 2010 aikana. Konsernin-laajuisia koulutuksia järjestettiin 4,3 tuntia henkilöä kohden vuonna Tähän lukuun ei vielä sisälly esimerkiksi ammatillista koulutusta. LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmat työssäoloaikana ja työsuhteen päättyessä TOKIO Finnair-konserni tarjoaa niin sanottuja oppimispolkuja asiakaspalvelijalle, esimiehelle ja asiantuntijalle, kouluttajalle sekä assistentille. Lisäksi järjestetään talouden oppimispolku. Kukin polku sisältää useamman moduulin tuotettuna monimuotoisesti. LA13 Hallintoelinten kokoonpano ja niihin kuuluvien työntekijöiden osuus sukupuolen, iän, vähemmistöryhmien ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien indikaattoreiden mukaisesti Hallitus vuonna 2008: kahdeksan jäsentä, joista kaksi naista Johtoryhmä 2008: kahdeksan jäsentä, joista yksi nainen Johtokunta 2008: 15 jäsentä, joista kolme naista Tarkemmat tiedot hallituksen, johtoryhmän ja johtokuntien jäsenistä löytyvät vuosikatsauksesta konserni_12_2.html HELSINKI FRANKFURT PR1 Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren eri vaiheessa tehdyt terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi- ja kehittämistoimenpiteet sekä näiden käytäntöjen kohteena olleiden tuote- ja palveluryhmien prosentuaalinen osuus Asiakastyytyväisyyttä seurataan päivittäin Finnairin reittilennoilla ja raportoidaan neljännesvuosittain. Raportti sisältää mm. yleisarvosanan lentomatkasta ja arvion palvelun eri osa-alueista PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt, mukaan luettuna asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Kaikkien valmistuksessa käytettävien tuotteiden turvallisuus on arvioitu. Elintarvikkeiden turvallisuudesta huolehditaan alihankkijoiden valinnasta ja auditoinnista valmistukseen ja tarjoiluun asti. Kaikkien Cateringissa käytettävien tuotteiden valinta- ja kilpailutusvaiheessa selvitetään mahdollisen alihankkijan ympäristövaikutukset. kuten varauksesta, lentoasemasta ja lennonaikaisista palveluista Lisäksi Finnair osallistuu neljännesvuosittaiseen kilpailijaseurantaan Aasian-reiteillä. Kilpailijaseurannasta raportoidaan samalla tavoin kuin asiakastyytyväisyydestä. Finnair käsitteli vuonna 2008 yhteensä asiakaspalautetta, joihin sisältyvät myös positiiviset palautteet. Palautteita ei tässä eritellä aiheen mukaan. BERLIINI Lennolla Berliinistä Helsingin kautta Tokioon tuotetaan 84 kg vähemmän hiilidioksidipäästöjä matkustajaa kohden kuin lennettäessä Frankfurtin kautta. Helsingin kautta lennettäessä päästöjä syntyy 681 kg ja Frankfurtin kautta 765 kg. Lentoyhtiön tärkein ympäristöteko on moderni laivasto. Uuteen teknologiaan investoimalla sitoudumme vähentämään päästöjä ja tuemme päästöttömän lentoteknologian kehittämistä. Lentoliikenne on vastuussa päästöistään. Pitkillä matkoilla lentäminen on kuitenkin ylivoimaisen tehokas liikkumismuoto ja kuluttaa vähän maa-alaa sekä uusiutumattomia luonnonvaroja. Finnairille ympäristöasioiden huomioiminen on osa laatua: haluamme tarjota asiakkaillemme kaikin puolin laadukkaan matkustuskokemuksen.

18 32 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti Ympäristötyö ei ole Finnairille uusi asia tai äkillinen muoti-ilmiö, vaan ympäristövaikutuksien vähentämiseen on perehdytty järjestelmällisesti lähes kaksi vuosikymmentä. Pitkäjänteinen sitoutuneisuus tekee myös sidosryhmäyhteistyöstä antoisaa. Lentäminen on ylivoimainen matkustusmuoto pitkillä matkoilla, sillä se on tehokasta, eikä tarvitse paljoa maaalaa tai infrastruktuuria. Pitkillä välimatkoilla myöskään nopeudessa muut liikkumismuodot eivät pysty kilpailemaan lentämisen kanssa. Ympäristötyö ei ole uusia tuulia, vaan pitkäjänteistä vastuullisuutta Oikeilla keinoilla ympäristö - vaikutusten kimppuun Finnair noudattaa kaikessa toiminnassaan ympäristölainsäädäntöä ja kansainvälisen siviili-ilmailuorganisaatio ICAO:n ympäristönsuojelun periaatteita. Yhtiö on myös sitoutunut kansainvälisen lentoyhtiöjärjestön IATA:n jäsenenä vähentämään toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia talou dellisesti järkevällä tavalla, lentoturvallisuudesta tinkimättä. Finnairiin ympäristöorganisaatio perustettiin 1990-luvun alussa. Aluksi teknispainotteisen ympäristöorganisaation puheenjohtajaksi valittiin Tekniikan johtaja. Jäseniksi konsernista löytyi henkilöt, joilla jo muutenkin oli ympäristöasioita vastuullaan oman toimensa ohella. Pian ympäristöorganisaatiota laajennettiin ja syntyi uusia ideoita infrastruktuurin kehittämiseksi ja tiukentuvien ympäristömääräyksien vaatimusten täyttämiseksi. Finnair on esimerkiksi ollut aktiivisesti mukana Euroopan lentoyhtiöjärjestö AEA:ssa kehittämässä menettelytapaa matkustamojätteen lajittelemiseksi ja uudet konetyypit onkin varustettu asianmukaisella tekniikalla jätelajittelun mahdollistamiseksi. Moottoripäästöistä ja lentokoneen meluarvoista muodostui keskeinen laivaston valintakriteeri, Finnairin ympäristöorganisaatiossa jo pitkään työskennellyt Tekniikan laatuinsinööri Pertti Pitkänen kertoo. A ktiivinen keskusteluyhteys sidosryhmien kanssa on Finnairin onnistuneen ympäristötyön perusta. Myös kilpailijat ovat yksi keskeinen sidosryhmä. Vaikka lentolippujen myynnissä kilpailu on armotonta, lentoliikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseksi kilpailijoiden keskinäinen tiedonvaihto ja parhaiden käyttökelpoisten menettelytapojen vertailu on aktiivista, Pitkänen toteaa. Finnairin ensimmäinen ympäristöraportti julkaistiin vuodelta Sen jälkeen säännöllisesti ilmestyneen raportin seuraava merkittävä virstanpylväs on nyt, kun Finnair etenee kohti yhteiskuntavastuuta kokonaisuutena käsittelevää GRI-raportointikäytäntöä. Lentoliikenne aiheuttaa noin kaksi prosenttia kaikista ihmisen tuottamista hiilidioksidipäästöistä. Hiilidioksidi vaikuttaa ilmastoa lämmittävästi ja sen vaikutus ei riipu korkeudesta, jossa se tuotetaan. Ihmisen tuottamista typenoksidipäästöistä syntyy lentoliikenteessä noin kolme prosenttia. Typenoksidipäästöillä on kasvihuoneilmiön voimistumiseen sekä nopeuttava että hidastava vaikutus. Matkalentokorkeudessa, keskimäärin kilometrissä, typenoksidipäästöt vähentävät ilmakehässä olevaa voimakasta kasvihuonekaasua, metaania. Metaani on hiilidioksidin jälkeen merkittävin ilmastoa lämmittävä kaasu. Typenoksidien lämmittävä vaikutus syntyy niiden tuottamasta otsonista. Otsonia syntyy sitä enemmän, mitä voimakkaampaa auringon säteily on. Parhaillaan tutkitaan typpioksidien vaikutusta eri lentoreiteillä. Pohjoisilla reiteillä lennettäessä typpioksidien ilmastoa viilentävä vaikutus saattaa olla niiden lämmittävää vaikutusta suurempi. Typenoksideilla on kuitenkin vaikutusta myös paikalliseen ilmanlaatuun ja siksi on tärkeää, että niitä pyritään vähentämään. Nykyisellä teknologialla on kuitenkin vaikeaa vähentää samalla sekä hiilidioksidia että typenoksideja. L entoliikenteenne synnyttää myös hieman rikinoksidi- ja hiukkaspäästöjä. Hiukkaset lisäävät matkalentokorkeuksissa pilvien muodostumista ja näin lämmittävät ilmastoa, mutta samalla rikkidioksidin muodostamat sulfaattihiukkaset vaikuttavat ilmakehään viilentävästi. Matkalentokorkeudessa lentokoneet tuottavat tietyissä olosuhteissa vesihöyryn tiivistymisvanoja, jotka vaikuttavat cirruspilvien muodostumiseen. Näiden pilvien lämmittävä tai vastaavasti viilentävä vaikutus riippuu vuorokaudenajasta, vuodenajasta sekä lentoreitistä. Vaikutusprosessia tutkitaan tällä hetkellä useilla tahoilla. On tärkeää saada vaikutus selville, jotta lentoliikennettä voitaisiin ohjata muodostumisen kannalta suotuisimmille korkeuksille ja reiteille. Tässäkin tapauksessa näyttää, että pohjoisen pallonpuoliskon lentojen lämmittävä vaikutus olisi vähäisempi kuin eteläisellä pallonpuoliskolla tapahtuvan liikennöinnin. Keskustelu ilmastovaikutuksista on tärkeää, mutta samalla pitäisi kiinnittää huomiota myös eri liikennemuotojen ekologiseen jalanjälkeen. Päästöjen lisäksi ympäristökuormitusta ovat esimerkiksi uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö ja maa-alan käytön kautta luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikentäminen, Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori Atte Korhola toteaa. Kestävän kehityksen näkökulmasta lentäminen on pitkien matkojen liikkumismuotona ylivoimainen. Kolmel- Ennen jokaista lentoa suunnitellaan sääolosuhteisiin ja lennonjohtorajoituksiin nähden polttoaineenkulutuksen kannalta ihanteellisin reitti. Lentämisen päästöjä vähennetään jatkuvasti kehittyvän teknologian avulla. Finnairin uusi Airbus A330-kone kuluttaa 14 prosenttia vähemmän polttoainetta istumapaikkaa kohden kuin Boeing MD- 11 -koneet. Tulevaisuudessa laivastoon liittyvä Airbus A350-kone puolestaan säästää polttoainetta 36 prosenttia istumapaikkaa kohden verrattuna MD-11-koneeseen.

19 34 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti Vuosikymmenen vaihteessa Finnairin laivasto on yksi maailman moderneimmista. Euroopan-laivasto on sitä jo nyt ja kaukoliikenteen laivastouudistus on käynnissä parhaillaan. Moderni laivasto vähentää suorien reittien ohella ympäristökuormitusta olennaisesti. Ympäristökuormitus vähemmäksi modernilla laivastolla ja suorilla reiteillä la kilometrillä kiitotietä pääsee minne vain maailmassa. Kuinka pitkälle pääsee samalla määrällä tietä tai kiskoja? Lentämiseen tarvitaan erittäin vähän infrastruktuuria, kun koko matkan kattavia tie- tai raideverkostoja ei tarvita. Uusiutumattomia luonnonvaroja kulutetaan hyvin vähän, Korhola kertoo. P äästöjen lisäksi luonnonvarojen kulutus kuormittaa ympäristöä. Liikenteessä tarvittavan infrastruktuurin, kuten teiden ja raiteiden, rakentamiseen ja ylläpitoon kuluu valtavasti energiaa materiaalien ja rakentamisen muodossa. Lisäksi infrastruktuuri vie maa-alaa, mikä uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Lisää tietoa eri liikennevälineiden päästöistä saa luotettavasti VTT:n yksikköpäästöprojektin sivuilta lipasto.vtt.fi/ tai Liikenne MIPS hankkeesta asp?contentid= Suomessa on 75 kilometriä kiitotietä, jota pitkin matkusti ympäri maailmaa yli 17 miljoonaa ihmistä vuonna Rautatietä Suomeen mahtuu kilometriä, jolla matkusti vuoden aikana alle 13 miljoonaa kaukoliikennematkustajaa (ei sisällä pääkaupunkiseudun sisäistä liikennettä). Kotimaan lentoliikenteessä kuluu henkilökilometriä kohden keskimäärin 0,6 kilogrammaa uusiutumattomia luonnonvaroja. Raideliikenteessä vastaava luku uusiutumattomille luonnonvaroille on 1,2 kilogrammaa. Kaikkein eniten uusiutumattomia luonnonvaroja, 1,5 kilogrammaa henkilökilometriä kohden, kuluttaa Suomessa henkilöautoliikenne. Keskusteluun lentämisen ilmastovaikutuksista pohjoisella pallonpuoliskolla on ilmaantunut uudenlaisia ääniä, mikä osoittaa, että ympäristövaikutusten tutkimisessa on vielä paljon tehtävää. On esitetty, että pohjoisella pallonpuoliskolla lentäminen ei edistäisikään ilmaston lämpenemistä, vaan päinvastoin, edesauttaisi ilmaston viilenemistä. Olisi tärkeää esimerkiksi saada tarkempi kuva tiivistymisjuovien vaikutuksista erilaisissa olosuhteissa. Talloin lentoliikennettä voitaisiin ohjata sellaisille reiteille ja korkeuksille, joilla tiivistymisjuovia ei synny, tai joilla niillä on vain vähäinen ilmastoa lämmittävä, tai parhaassa tapauksessa mahdollisesti jopa sitä lievästi viilentävä vaikutus, Finnairin ympäristöjohtaja Kati Ihamäki sanoo. Kaikkia mekanismeja ja niiden yhteisvaikutuksia ilmaston lämpenemiseen ei siis vielä tunneta ja skenaarioita on paljon. Tutkimus ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksista on erittäin tärkeää, jotta ympäristön hyväksi osataan ajoissa tehdä oikeita asioita. Tutustu Finnairin päästölaskuriin osoitteessa Lentoyhtiölle on monista syistä edullista investoida moderniin teknologiaan laivastossaan. Uudet konesukupolvet ovat aina polttoainetaloudellisempia kuin edelliset, joten hyödyt ovat sekä taloudellisia että ekologisia. Taloudellinen merkitys on myös uusien koneiden paremmalla lähtöluotettavuudella sekä huoltotarpeen vähentymisellä. Finnair on tilastojen mukaan yksi maailman täsmällisimmistä ja luotettavimmista lentoyhtiöistä. Vähentynyt polttoaineenkulutus tarkoittaa automaattisesti myös vähentyneitä päästöjä. Modernin laivaston ansiosta Finnairin polttoaineenkulutus kokonaisuudessaan laskee vuonna L aivastouudistuksen tavoitteena on myös supistaa edelleen konetyyppien määrää. Se vähentää miehistöjen koulutuskustannuksia ja tarvetta ylläpitää monen konetyypin huoltovalmiutta. Myös koneiden vaihdettavuus lennolta toiselle on joustavampaa harvempia konetyyppejä sisältävässä laivastossa. Miehistönkäyttö on tehokasta, kun samat miehistöt voivat lentää sekä kaukoliikenteen että Euroopanliikenteen Airbuseja. L aivastouudistuksen jälkeen alkuvuonna 2010 Finnairilla on reittiliikenteessä vain kahden valmistajankoneita. Euroopan- ja kotimaan liikenteessä käytetään Airbus A320 -perheenkoneita sekä Embraer 170- ja 190 -lentokoneita. Kaukoliikenteessä käytetään Airbus A330- ja A340 -laajarunkokoneita. Niillä korvataan loput Finnairin käytössä olevat Boeing MD-11 -koneet pääosin tämän vuoden aikana. Päästöjen kannalta on olennaista lentää koneilla, joiden matkustajapaikat ovat täynnä. Puolityhjässä koneessa päästöt matkustajaa kohden ovat kaksinkertaiset täyteen verrattuna, joten lennon hyötysuhde laskee. Finnairin laivasto suunnitellaan siten, että kullekin reitille ja lentovuorolle löytyy kysynnän mukaan valittu, paikkamäärältään sopivan kokoinen lentokone. Ihannetilanne, jota kohti olemme menossa, on niin sanottu Demand Driven Dispatc. Se tarkoittaa sitä, että sopivan kokoinen kone kullekin lennolle valitaan mahdollisimman lähellä lennon lähtöaikaa. Tällöin tiedetään tarkasti matkustajien ja rahdin määrä ja koneen koko voidaan valita kunkin tilanteen mukaan, Finnairin ympäristöjohtaja Kati Ihamäki kertoo. Airbus A330- ja A340 -koneet ovat pitkälti samanlaisia. Kaksimoottorisilla Airbus A330 -koneella lennetään reittejä, joilla rahtia on vähemmän ja nelimoottorisilla Airbus A340 -koneilla lennetään reittejä, joilla kulkee paljon rahtia. F innairin kaukoliikennelaivasto kasvaa nykyisillä tilauksilla enintään 15 Airbus-laajarunkokoneeseen. Ensi vuosikymmenen puolivälissä kau- Lentämiseen tarvitaan erittäin vähän infrastruktuuria verrattuna muuhun liikkumiseen, kun koko matkan pituudelta ei tarvita tie- tai raideverkostoa. Tästä johtuen uusiutumattomia luonnonvaroja kuluu vähän. Helsingin sijainti suorimman reitin varrella Euroopan ja Aasian välillä on Finnairille kiistaton kilpailuetu. Suora reitti ja välilasku oikeassa paikassa säästävät sekä aikaa että polttoainetta.

20 36 Finnair-konserni Yhteiskuntavastuuraportti Matkailu on yksi maailman suurimmista elinkeinoista. Sen työllistää yli kahdeksan prosenttia työvoimasta ja tuottaa yli kymmenen prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Matkailun vaikutukset maailmaan ovat ne sitten hyviä tai huonoja ovat valtavia. Kestävä kehitys on matkailun elinehto koliikennelaivaston rungon muodostavat uuden sukupolven Airbus A350 -koneet, joita Finnair on tilannut 11. Tilausvarauksia on lisäksi neljä. Lomalennoilla Finnair käyttää liikennelajin suosituinta konetyyppiä Boeing 757 -lentokonetta. Finnair Lomalentojen 227-paikkaiset koneet ovat vuorokautiselta käyttöasteeltaan maailman tehokkain konetyypin laivasto. Kaikkien seitsemän lomalentokoneen vuokrasopimukset päättyvät alkuvuonna 2010, jolloin voidaan harkita myös lomalento- ja reittiliikennelaivastojen keskinäistä harmonisointia. F innairissa on vastikään toteutettu Painonvartijat-projekti. Jokainen lentokoneessa kuljetettu kilo kuluttaa enemmän polttoainetta ja tuottaa enemmän päästöjä. Finnairin Painonvartijat-projektissa käytiin läpi kaikki lentokoneen painoon vaikuttavat tekijät maalauksesta happipulloihin, arvioitiin kaiken kuljetettavan tarpeellisuus, jätettiin turha pois, vähennettiin tavaroiden määriä ja vaihdettiin kaikki mahdollinen kevyempään. Tulokset olivat erittäin hyviä, kertoo Finnairin insinööritoimiston päällikkö Heikki Helander. K iistaton etu Finnairille on Helsingin maantieteellinen sijainti. Lyhin ja suorin reitti Euroopan- ja Aasian välillä kulkee Helsingin kautta. Paitsi että Finnair voi tarjota matkustajalle nopean yhteyden, se myös lentää ihanteellisia reittejä, jolloin vältytään turhilta päästöiltä. Matkustajankaan ei tarvitse ensin kulkea Euroopassa väärään suuntaan päästäkseen kaukolennolle Aasiaan. Pidemmillä lennoilla on ympäristön kannalta parempi tehdä välilasku, jolloin polttoainetta ei kulu myöhemmin tarvittavan polttoaineen kuljetukseen. Kevyemmin tankattu kone tuottaa vähemmän päästöjä. Jo Pariisin ja Hongkongin väliä lennettäessä kannattaa tehdä välilasku: lento Pariisista Helsingin kautta Hongkongiin kuluttaa vähemmän kuin välilaskuton lento Pariisista Hongkongiin, Ihamäki muistuttaa. Samoin esimerkiksi Berliinistä olisi parempi lentää Helsingin kuin Frankfurtin kautta Aasiaan ja Manchesteristä kannattaisi lentää mieluummin Helsingin kuin Lontoon kautta Aasiaan. Finnairin Painonvartijat-projektissa tarkasteltiin jokainen lentokoneen painoon vaikuttava tekijä maalauksesta tarjoiluvälineistöön ja happipulloihin. Vähemmällä painolla säästetään polttoainetta ja tuotetaan vähemmän päästöjä. Matkailun kasvun jatkumisen elinehto on kestävä toiminta. Eettisten näkökulmien lisäksi matkailualan vaa assa painaa se, että matkakohteiden on säilyttävä sellaisina, että niihin halutaan matkustaa. Kohteissa sekä ympäristön että kulttuurin on säilytettävä ominaispiirteensä, jotta matkailijoilla riittäisi katsottavaa ja koettavaa. Taloudellisesti hyvinvoivissa matkakohteissa on miellyttävämpää ja turvallisempaa lomailla kuin kurjuuden keskellä. Ainoastaan kestävän kehityksen periaatteita noudattamalla voidaan jatkossakin tarjota kohteiden ihmisille hyvinvoinnin edellytykset ja matkailijoille elämyksellisiä kokemuksia kauniissa paikoissa. Finnair-konserni allekirjoitti yhdessä yli seitsemänkymmenen matkailun toimijan kanssa Helsinki Declaration -julistuksen Matka messuilla tammikuussa. Helsinki Declaration on sitoumus kestävään kehitykseen. Se ei ole lista pääsyvaatimuksista, vaan lupaus kehittää omaa toimintaa kestävään suuntaan. Finnairille tämä on hyvä jatkumo koko konsernin laajuudella jo vuosia tehdylle työlle. Helsinki Declaration käsittelee kestävää kehitystä kokonaisuutena, eikä pureudu ainoastaan vaikkapa ympäristöasioihin. On tärkeää, että kestävästä kehityksestä puhuttaessa muistetaan koko paketti eli ympäristövastuu sekä sosiaalinen ja taloudellinen vastuu, ympäristöjohtaja Kati Ihamäki kiteyttää. M aailmanlaajuinen yhteistyö eri matkailun toimijoiden välillä on keskeisessä roolissa kestävän matkailun toteutumisessa. Aurinkomatkat on voimakkaasti mukana kansainvälisessä kestävän matkailun kehittämisessä. Merkittävin kansainvälinen yhteistyömuoto on Tour Operators Initiative for Sustainable Tourism Deve- lopment (TOI), joka on Unescon, YK:n ympäristöohjelma UNEP:in, WTO:n (World Tourism Organization) ja matkanjärjestäjien yhteishanke kestävän matkailun kehittämiseksi, Aurinkomatkojen varatoimitusjohtaja Tom Selänniemi kertoo. Reilun kahdenkymmenen TOI:n jäsenmatkanjärjestäjän yhteenlaskettu matkustajavolyymi on yli 60 miljoonaa asiakasta vuodessa. Aurinkomatkat on toiminut kuusi vuotta hankkeen puheenjohtajana. Matkanjärjestäjillä on suora liiketaloudellinen intressi sisällyttää kestävä matkailu osaksi ydinstrategiaansa, sillä kukaan ei halua lomailla tuhoutuneessa ympäristössä tai keskellä sosiaalisia ongelmia. TOI:n puitteissa muun muassa lobataan matkakohteiden päätöksentekijöitä kehittämään ympäristöinftrastruktuuria, koulutusta ja sosiaalisia oloja, jotta matkailulla olisi kohteessa hyvä tulevaisuus, Selänniemi kertoo. Vastikään TOI ja WWF ovat käynnistäneet suuret yhteishankkeet luonnonsuojelun ja matkailuelinkeinon yhteensovittamiseksi Riviera Mayalla Meksikossa ja Andamanmeren rannikolla Thaimaassa. Valloittavien matkakohteiden kauneutta, hyvinvointia ja ominaispiirteitä on vaalittava, jotta matkailulla olisi tulevaisuutta.

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Matkalla Aasiaan Taneli Hassinen viestintäpäällikkö. Sijoitusristeily 23. 24.3.2007

Matkalla Aasiaan Taneli Hassinen viestintäpäällikkö. Sijoitusristeily 23. 24.3.2007 Matkalla Aasiaan Taneli Hassinen viestintäpäällikkö Sijoitusristeily 23. 24.3.2007 Finnair on matkalla kasvuun Keskittyminen Eurooppa-Aasia -liikenteeseen Voimakkaasti kasvava kysyntä Moderni laivasto

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

Finnair sijoituskohteena Pörssi-ilta 24.11.2014, Helsinki

Finnair sijoituskohteena Pörssi-ilta 24.11.2014, Helsinki Finnair sijoituskohteena Pörssi-ilta 24.11.2014, Helsinki Pekka Vauramo toimitusjohtaja 1 Finnair on verkostolentoyhtiö joka yhdistää Aasian ja Euroopan liikenteen jakauma 5% 3% Yli 9 miljoonaa matkustajaa

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann Finnairin Johtoryhmä Pekka Vauramo toimitusjohtaja Eija Hakala Henkilöstö Ville

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot

Lisätiedot

Finnair konserni Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002

Finnair konserni Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002 Finnair konserni Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002 Tilanne hallinnassa Syyskuun tilanteen haltuunotto Tuotannon nopea ja oikein kohdistettu leikkaus Toimintakulut laskivat Käyttöasteet paranivat Q1/2002 lyhyesti

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014)

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Hallituksen palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Finnair konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005

Finnair konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Finnair konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Vahvasti kannattava neljännes Kannattavuuskehitys jatkunut myönteisenä Kysyntä ja liikevaihto kasvoivat yli alan keskiarvon Tulos tuplaantui kalliista polttoaineesta

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013 1Q 2013 Tulos 1 Markkinaympäristö edelleen haastava IATA:n mukaan, Tulosparannuskehitys pysähtyi Euroopassa jo Q4 2012 aikana, tulokset edellisvuoden tasolla Öljyn hinta laski maaliskuussa, hintataso kuitenkin

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 26.3.2014 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Kielikanavat Headphones Valitse kielikanava / Choose your language: English Svenska Suomi Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016 1 (5) Tämä palkka- ja palkkioselvitys 2016 on tehty 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance, www.cgfinland.fi) mukaisesti ja julkaistaan vuoden 2016 tilinpäätöksen,

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase ovat taloudellisen katsauksen sivuilla

Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase ovat taloudellisen katsauksen sivuilla 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 31,15 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa,

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 23.3.2017 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2017 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018

Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 Minkä suuruista osinkoa Keskon hallitus ehdottaa maksettavaksi? Keskon hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 vahvistetun taseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

(6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET

(6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET 5.8.2010 1 (6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET Neomarkka Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan Suomen lakeja ja yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa myös NASDAQ OMX Helsingin ja Finanssivalvonnan

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Jaa Stock exchange release 23.03.2017-12:30 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä.

Lisätiedot

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) (Y-tunnus: 0350017-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika 25.4.2014 klo 11.00 Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 Kokouksessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä selvitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/213 artiklan 450 mukaiset tiedot Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin palkitsemisjärjestelmästä.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTYÖTÄ MAASSA JA ILMASSA

YMPÄRISTÖTYÖTÄ MAASSA JA ILMASSA YMPÄRISTÖTYÖTÄ MAASSA JA ILMASSA Lehdistötilaisuus 14.4.2008 1 13/04/2008 Kati Ihamäki Helsinki on aina matkan varrella Euroopan ja Aasian välillä kulkee nyt noin 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Markkinat

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S 2 0 1 2 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 47 mukaisesti. Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Finnair konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005

Finnair konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Finnair konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Hyvä tuloskehitys Monen vaikean vuoden aikana tehty työ tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi kantaa nyt hedelmää Tulos jopa odotuksia parempi Myynti

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Finnair konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Sähköinen vuosikertomus: www.finnair.fi/2004

Finnair konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Sähköinen vuosikertomus: www.finnair.fi/2004 Finnair konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Sähköinen vuosikertomus: www.finnair.fi/2004 Tilikauden merkittävimmät tapahtumat Voimakasta kasvua ja parantuneet käyttöasteet Euroopan täsmällisin Businessluokka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Finnair konserni Tilinpäätös

Finnair konserni Tilinpäätös Finnair konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 Alalla piristymisen merkkejä Eurooppalaisilla lentoyhtiöille paras kysynnän kasvu viiteen vuoteen Kilpailu jatkui kovana, varsinkin Pohjoismaissa Matkustajakäyttöasteet

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Aika: klo 14:00. Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs.

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Aika: klo 14:00. Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs. ASPOCOMP GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA Nro r /2oii ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 20.4.2011 klo 14:00 Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs. Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus ja äänivaltaosuus Valtion omistus ja äänivaltaosuus 100 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot