Mikä muuttuu? STRUCTURE TECHNOLOGY TASKS PEOPLE. Leavitt in timantti: kaikki vaikuttaa kaikkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä muuttuu? STRUCTURE TECHNOLOGY TASKS PEOPLE. Leavitt in timantti: kaikki vaikuttaa kaikkeen"

Transkriptio

1 Muuttaminen Tietojärjestelmän kehittäminen on perinteisesti nähty muutosprosessina Börje Langefors: System för företagsstyrning 1968 Tietojärjestelmien merkitys realisoituu liiketoiminnassa Toiminta muuttuu tehokkaammaksi, nopeammaksi, luotettavammaksi, halvemmaksi Muistelua: BPR on radikaalin muutosorientoitunut 1

2 Mikä muuttuu? STRUCTURE TASKS TECHNOLOGY PEOPLE Leavitt in timantti: kaikki vaikuttaa kaikkeen 2

3 Toiminnan teoria Työväline Toimija Kohde Tulos 3

4 Muutoksen monimutkaisuus Kaikki vaikuttaa kaikkeen Siis mitään tekijöistä ei voida muuttaa ilman, että se saa aikaan muutoksia kaikissa muissa tekijöissä Muutoksen hallittavuus on vaikeaa Perinteisesti on ollut tapana ottaa lähtökohdaksi tietojärjestelmän muuttaminen Sitten katsotaan miten paljon muita tekijöitä voi kontrolloida ja varaudutaan odottamattomiin muutoksiin 4

5 Esimerkkinä ISAC Lähtökohtana Börje Langeforsin klassikko Theoretical Analysis of Information Systems 1966 Stockholms Universitet & KTH ISAC in isä oli Mats Lundeberg ISAC(1) Information Systems and Administrative Control (1970-luku) ISAC(2) Information Systems and Analysis of Change (1980-luku) 5

6 ISAC Versio 1 Informaatioanalyysi (informationsanalys) Informaatiojoukot ja käsittelyprosessit vuorottelivat Yleisen systeemiteorian syntaksi Kaksi perustekniikkaa: Edeltäjäanalyysi Systeemin osittaminen osasysteemeiksi 6

7 Edeltäjäanalyysi Määritellään ensin (osa)systeemin tuottamat informaatiojoukot Nämähän ovat liiketoiminnan (lue käyttäjien) informaatiotarpeita Näistä johdetaan vaiheittain systeemin käsittelyrakenteen perusteella edeltävät informaatiojoukot, kunnes tullaan syöttöinformaatioon (vrt. tarve- tai raakaainelaskenta) 7

8 Osasysteemeihin jakaminen Muodostetaan rajallinen määrä (esim. 4-8) osasysteemeitä Määritellään niiden väliset virtaukset edeltäjäanalyysin mukaisesti Tarkistetaan, että osasysteemien muodostama kokonaisuus on sama kuin oli jaettava systeemi Menettelyä toistetaan tarvittavan monta kertaa Vrt. Yleinen systeemiteoria ja rakenteellinen suunnittelu 8

9 Informaatioanalyysi ja erillisyyspostulaatti Eräkäsittelyn aikakaudell oli tavallista (ja luonnollista) ajatella tietojärjestelmää omana erillisenä kokonaisuutena Järjestelmän syötteet Järjestelmän tulosteet Koko peräkkäistiedosto käsiteltiin yhdessä eräkäsittelyajossa Tehdasmetafora: erillisyys kulutuksesta Dijkstran muuri 9

10 ISAC versio 2 Ongelma: yhteys liiketoimintaan liian heikko Tarpeiden määritys (kattavuus, ristiriidattomuus) Tarpeiden kohdistus (ketä ja mitä varten?) Uusi avaus: kuvataan myös toimintaa Informaatioanalyysin edelle sijoitettiin uusi vaihe: tominnan analyysi (verksamhetsstudier) 10

11 Toiminnan analyysi Toiminnan kuvauksen syntaksi sama kuin IA Lisäyksenä materiaaliset prosessit ja virrat sekä hybridit: samassa joukossa sekä materiaalisia että informaatiojoukkoja Aloitettiin toiminnan kuvauksesta Systeemien osittamisen kuluessa materiaaliset osat eriytyivät informaatio-osista Informaatio-osia edelleen analysoimalla siirryttiin jo informaatioanalyysiin Vrt. BPR 11

12 ISAC Versio 3 Ongelma: Toiminta-analyysissa oltiin jo päätetty ryhtyä kehittämään tietojärjestelmää, jonka rajatkin oli ja määrätty Usein osoittautui kuitenkin, että jokin aivan toisentyyppinen muutos olisi ollut paljon tehokkaampi Esim. investointi tuotantolaitteisiin tai henkilöstön koulutus ISACin alkuun lisättiin vielä yksi uusi vaihe: Muutosanalyysi (Change Analysis) 12

13 Muutosanalyysi Lähtökohtana olivat koetut ongelmat ja strategiset linjaukset Tavoitteeksi asetettiin selkeiden muutosvaihtoehtojen tunnistaminen ja esittäminen arviointia varten Esittämistekniikka lainattiin toiminta-analyysin työkalupakista Samalla saatiin luonnosteltua kunkin vaihtohdon vaatimat tietojärjestelmän kehittämisvaatimukset 13

14 Kontekstin löytäminen Tietojärjestelmätieteen identiteettikriisi Ydinosaaminen on perinteisesti ollut tietojärjestelmien suunnittelussa Onnistumisen kriteerit sijaitsevat kuitenkin näiden järjestelmien ulkopuolella Tietenkin järjestelmä voi olla kehno järjestelmänä (kaatuu usein, tekee virheitä jne.) Saavatko käyttäjät työnsä tehtyä ja onko järjestelmästä mitään apua heidän työhönsä (lisäarvo) 14

15 Kontekstin asema Perinteisesti suunnittelija katsoo järjestelmän suunnasta kontekstia, joka pitää ottaa huomioon, onhan se siinä ympärillä Muutosanalyysissä astutaan järjestelmän ja kontekstin välisen rajan toiselle puolelle ja tarkastellaan järjestelmää kontekstista käsin tai paremminkin sen osana 15

16 IS Core Käynnissä on kiihkeä väittely siitä, mikä muodostaa tietojärjestelmätieteen ytimen Orlikowski & Iacono: Research Commentary: Desperately Seeking the IT in IT Research A Call to Theorizing the IT Artifact (2001) Benbasat & Zmud: The Identity Crisis Within the IS Discipline: Defining and Communicating the Discipline s Core Properties (2003) Weber: Still Desperately Seeking the IS Artifact (2002) Is there a Crisis? Is there a Core? If so, what is the Core? 16

17 Kaksi leiriä IT artifaktan ympärille leiriytyneet Vaativat IT-spesifisyyttä erotukseksi muista esim. kaupallisista ja yhteiskuntatieteistä Ovat vaarassa jäädä teknisen itseymmärryksen kahlitsemiksi: konteksti pysyy periferiassa IS in Context Painottaa kontekstia, toimintaa tietotekniikan käytön ja kehittämisen lähtökohtana Vaarassa jäädä yleiseksi organisaatio-opiksi, jossa tietotekniikka muodostaa epämääräisen mustan laatikon, jonka vaikutusmekanismia ei tunneta ja johon ei voida aktiivisesti vaikuttaa 17

18 Tekninen versus sosiaalinen Tietojärjestelmä on tekninen järjestelmä, jolla on sosiaalisia (esim. taloudellisia) seuraamuksia Tietojärjestelmä on sosiaalinen järjestelmä, joka vain on (osittain) teknisesti toteutettu Tämä debatti on ollut käynnissä jo ainakin parikymmentä vuotta Nykyinen kriisi on sen yksi uusi ilmenemismuoto 18

19 IS in Context Yksi selkeimmistä edustajista on Steve Alter, San Francisco Hänellä perustana on käsite Work System Tietojärjestelmien teknisetkin ominaisuudet pyritään määrittelemään nojautuen tähän työsysteemiin Tietojärjestelmän kehittäminen nähdään siten osana työsysteemin muuttamista 19

20 Tämän kurssin mukainen tulkinta Hyvin lähellä Alterin käsitystä, joskin ehkä vielä radikaalisempi Erillistä tietojärjestelmää ei ole Tietojärjestelmä on sulautettu luonnollisiksi osiksi työrooleja Järjestelmän integroitu rakenne osoittautuu kiistanalaiseksi 20

21 JSD Jackson s System Development (1983) Olioajattelua ennen olio-ohjelmoinnin läpimurtoa Järjestelmä äärimmäisen hajautettu Jokaisella olioesiintymällä on oma prosessorinsa Hissin ohjausjärjestelmä OK Pankkitili?! Toiminta asettuu järjestelmän edelle 21

22 Reduktionismi Mikä on tietojärjestelmäkokonaisuuden ontologinen status? Voidaanko se jakaa osasysteemeiksi ilman vakavia haittoja? Onko järjestelmäsegmenttien sijoittaminen osaksi työrooleja mahdollinen tai hyödyllinen? Voidaanko tämä hajautus suorittaa loogisesti tai ehkä myös fyysisesti? Tämän kurssin puitteissa vastaus kolmeen edellä olevaan kysymykseen on myönteinen 22

23 Integroinnin polarisaatio PC-vallankumous 1980-luvulta lähtien Verkostoituminen palautti mahdollisuuden integroitua, mutta joustavasti ja monimuotoisesti, oman systeemin sulautumatta Sulautetut järjestelmät Ubiquituous Computing Mutta: organisaationlaajuiset toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) pyrkivät kaiken läpäisevään integraatioon 23

24 Integroidun järjestelmän piiloagenda Yhtenäiset käytännöt: rohkaisee / pakottaa Osa laatujärjestelmää Osa johtamisjärjestelmää: yhteenvetoraportit Sisäänrakennettu koordinointijärjestelmä Yhteiset tietoavaruudet Työnkulku ja sen seuranta Ongelmana järjestelmän kasvaminen subjektiksi Toimija ei näe toisia toimijoita järjestelmän lävitse Toimija ei voi muuttaa järjestelmäperäisiä toimintatapoja 24

25 Tietojärjestelmän kehittäminen, karikatyyri Muuttamista, jossa erottamattomuus ei ole eturivissä Tarpeet ja määritykset tulevat jollain tavalla toiminnasta Sitten irtaudutaan käytännöstä järjestelmää tuottamaan Käyttöönotossa se palautetaan käyttöön otettavaksi 25

26 Käyttäjien osallistuminen Pohjoismainen brandi Perusteluja Demokraattinen perusoikeus Järjestelmän laatu paranee kun käyttäjien äänetön tieto välittyy mukana olon, ei vain representaatioiden kautta Käyttäjien asenteet muuttuvat, jos heillä on tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus: panttivanki? Prototyyppien käyttäminen Iteratiivisuus 26

27 Osallistumisen lajit Konsultoiva Analyytikko tulee haastattelemaan ja yrittää selvittää tietotarpeita Ongelmana yhteisen kielen puute ja konkreettisuuden puute Edustuksellinen Käyttäjien edustajat mukaan suunnitteluun Ongelmana vaikutusmahdollisuuksien rajallisuus ja edustuksellisuuden korruptoituminen Consensus osallistuminen Kaikki käyttäjät ovat mukana suunnittelussa ja hyväksyvät tuloksen Ongelmana resurssit ja toiminnan lamaantuminen (demokratia?) 27

28 Ohjelmistotuotanto Monet perinteiset menetelmät ovat viitekehykseltään vanhentuneita Eräkäsittelyn tehdasmetafora paistaa lävitse Ajatuksena on ollut in-house tuotanto Järjestelmiä tehdään vain omaan käyttöön Käyttäjien osallistuminen järjestelmien määrittelyyn ja toteutukseen ei enää ole mahdollista samalla tavoin kuin nostalgiavuosina Good bye, consensus participation 28

29 Jako kahteen Järjestelmien tuottaminen ja käyttäminen tapahtuvat eri organisaatioissa (1 N) Tuotanto-organisaatiossa tärkeätä on saada käyttöön sovellusalueen erityisosaamista Edustuksellista osallistumista; ei-spesifisiä käyttäjiä Käyttäjäorganisaatiossa muuttaminen on luonteeltaan käyttöönotto Täällä voi toteutua sekä edustuksellista että consensus osallistumista 29

30 Ohjelmiston toimitus Toimituksen yhteydessä sovitaan Mukaan tulevista toiminnoista / moduleista Tehtävistä parametrisoinneista Asiakaskohtaisista räätälöinneistä Koulutuksesta Toimittaja myy mielellään samaa järjestelmää muillekin asiakkaille Järjestelmän kehittämiseen liittyy usein käyttäjien kerho, jossa asiakkaat sopivat mahdollisimman monia tyydyttävistä muutoksista 30

31 Tietotyöpeli muuttamisen välineenä Ongelmana perinteisissä suunnittelumenetelmissä on, että niitä vain harvoin suunnitellaan osaksi ihmisten työntekoa. Esimerkiksi rakenne, jossa jokin moduli voitaisiin siirtää yhden roolin vastuualueelta toiselle Tai what if ominaisuus, jossa voisi kokeilla toimenpiteen vaikutuksia ja halutessaan peruuttaa ne Tai prosessimalli, jossa määriteltäisiin prosessikohtainen tietojärjestelmän osasysteemi Tietotyöpelissä työnteko on päällimmäisenä ja tietojärjestelmä siihen sulautettuna 31

32 Tietotyöpelin siirrot Tietotyöpelin siirto on esitysmuoto muutokselle, jossa integroidusti nähdään kaikkien tekijöiden muutokset: Tehtävät Roolit ja niiden osaamisvaatimukset Järjestelmät (ja muut välineet) Toimijat ja heidän osaamisensa Kaikki vaikuttaa kaikkeen yhdessä pakkauksessa 32

33 Siirtoluokat Kahden roolin yhdistäminen Yhden roolin jakaminen kahdeksi Kahden roolin välisen rajan siirtäminen Voidaan toteuttaa kahden ensimmäisen säännön yhdistelmänä: ensin yhdistä ja sitten jaa uudesta kohdasta Työroolikäsitteen skaalautuvuuden vuoksi menettelyä voidaan soveltaa myös isoihin muutoksiin 33

34 Muutoksen tekijöitä Muutoksen ontologia Mikä muuttuu? Muutoksen representaatio Kuvaus tilanteesta ennen muutosta Kuvaus tilanteesta muutoksen jälkeen: tavoite Muutoksen toteutustapa Miten aiotaan siirtyä pisteestä A pisteeseen B? Miten muutosta seurataan ja varmistutaan sen onnistumisesta? Muutoksen tavoitteinen läpivienti ei ole mahdollinen ilman representaatioita Kollektiivisen muutoksen representaatio pitää olla eksplisiittinen 34

35 Muutosprosessin toinen osa Järjestelmän käyttöönotto Teknisen järjestelmän lisäksi on suunniteltava ja toteutettava organisaation omat muutokset Tehtävät ja prosessit Työroolit Toimijoiden osaaminen Tarpeellinen harjaantuminen Tätä kokonaisuutta kutsutaan organisatoriseksi käyttöönotoksi 35

36 Käyttöönotoissa usein pulmia tietojärjestelmien onnistunut käyttöönotto on yllättävän vaikeaa monien tutkimusten/arvioiden mukaan noin kolme neljäsosaa käyttöönotoista on enemmän tai vähemmän epäonnistuneita onnistuneiden käyttöönottojen suhteellinen osuus ei ole viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut 36

37 Mitä(än) ei ole opittu? sekä tietojärjestelmien käyttöönotossa että toimintaprosessien uudelleensuunnittelussa tekniikan toimivuus saa usein pääosan pulmat vain harvoin perimmiltään teknisiä tekniset pulmat usein helppoja ratkaista (koska oikean ratkaisun löytyminen voidaan havaita ja todentaa) 37

38 Tekniikka vs. toiminta teknisten ongelmien ratkaisemisen jälkeen järjestelmä ja työtehtävät tulisi vielä saada sovitettua toisiinsa järjestelmän tulisi palvella toimintaa eikä päinvastoin toisin sanoen, toiminnan pitää saada etusija ja tekniikan tulla vasta hyvänä kakkosena 3T3K = paikallisen toiminnan ja sitä tukevan tietojärjestelmän yhteensovittaminen 38

39 Hälläpyörä käyttöönottomalli ja -menettely Tekniikka (työväline) - toimivuus 2 Koulutus - työ/työväline - oma/muiden 1 Kuvaus (määrittely) - tekniikka - toiminta (vanha ja uusi) Toimija - osaaminen - tyytyväisyys Toiminta - tulos - laatu 3 Käyttö - sujuvuus Miksi? 39

40 Mitä yhteensovittaminen vaatii? paikallisen toiminnan, käytäntöjen, infrastruktuurin ja toimijoiden tuntemusta käyttöönotettavan tekniikan (riittävää) tuntemusta mielikuvitusta 40

41 Kuka on suorittaja? Tämä tapahtuu järjestelmää hyväksikäyttävässä organisaatiossa Sitä ei voida ulkoistaa Jokaisen käyttäjän pitää itse tuottaa itselleen tulkinta järjestelmästä ja sen käytöstä hänen työssään yhteensovittaminen vaatii pääasiallisesti paikallista osaamista, josta syystä suorittajien on oltava paikallisia työntekijöitä ryhmässä oltava edustajat koko toimintaketjusta 41

42 Miksi yksi kierros ei riitä? oppimisen, unohtamisen, ulkoisten muutosten jne. vaikutuksesta toimintatavat saattavat epäyhtenäistyä ensimmäisellä kerralla ei ehkä olekaan keksitty parhaita toimintatapoja (tarpeellisten) käytäntöjen yhtenäistäminen ja sitä kautta laadun ylläpitäminen on jatkuva prosessi 42

43 Kuka tarjoaa seuraavan kierroksen? käytön aikaiset ongelmat eivät ole kenenkään kiinnostuksen kohde (ongelmien selvittämisestä tulee osa työrutiineja) käytön aikaiseen kehittämiseen ei yleensä ole käytettävissä erityisresursointia vaihtoehtoiskustannukset tai toiminnan laadun rapistuminen eivät tule näkyviin mikäli niihin ei kiinnitetä huomiota 43

44 Liiketoiminnan muuttaminen Liiketoiminta on vaihdantaa Tarvikkeiden valmistaminen vain omaan käyttöön ei ole liiketoimintaa Liiketoiminnassa on (perusmuodossaan) kaksi osapuolta, ostaja ja myyjä Vaihdannan kohde voi olla tavara tai palvelu, jolla on hinta Elintarviketehtaan liiketoiminnan tärkein transaktio tapahtuu asiakkaiden tekemien tilausten muodossa Tilausten käsittely ja kokoaminen toimituksiksi tapahtuu lähettämö-varastossa 44

45 Tilausten käsittely Tilausten vastaanotto Tuotteet ja niiden määrät Toimitusehdot ja hinnat Tilausten aikatauluttaminen toimituksiksi Kuljetusten suunnittelu Tilausten / toimitusten keräily Rahtikirjan kirjoittaminen Toimituksen siirtäminen laskutukseen 45

46 Tilausten käsittelyn työroolit Myyjä / tilausten vastaanottaja Myyjät kiertävät asiakkaiden luona Asiakkaat voivat myös soittaa tilauspalveluun Toimitusten aikatauluttaja Keräilijä (käsitelty jo edellä) Tarkastaja (muodollinen luovutus, edellä) 46

47 Myyjän rooli Tehtävänä myydä mahdollisimman paljon hyvään hintaan Toiset tuotteet toivotumpia kuin toiset esim. parempi kate tai tuleva strategia Sovittava jokaisen toimituksen yksityiskohdat Varmistettava tavaran saatavuus ja toimitusaikataulu Hyvien asiakassuhteiden ylläpito Joskus johtaa hintaetuihin 47

48 Tietojärjestelmän osuus Myyjä tarkistaa toimitettavuuden järjestelmästä Myyjä kirjaa tilauksen mahdollisimman täydellisenä järjestelmään Myyjä ylläpitää asiakaskohtaista tietoprofiilia, johon tulee mukaan (laskutuksesta) myös maksukäyttäytyminen 48

49 Sisäinen asiakkuus Prosessiajattelun tavoitteena oli tunnistaa ja parantaa asiakkaalle koituvaa lisäarvoa toimintaprosessien kaikissa vaiheissa Asiakkaat voivat olla ulkoisia tai sisäisiä Liiketoiminnan periaatteet voidaan siten ulottaa myös sisäisen asiakkuuden piiriin Sisäisessä asiakkuudessa ei ole aitoa kilpailua. Sisäinen asiakas ei yleensä voi hankkia tarvitsemaansa tavaraa tai palvelua ulkopuolelta. 49

50 Varastonpidon asiakkaat Varastonpito on palvelu Lisäarvo seuraa parantuneesta toimituskyvystä Tässä edunsaajana on myynti Varsinainen asiakas on kuitenkin tavaran omistaja Omistusoikeus ei siirry varastolle Maksaako asiakas palvelusta? Kustannustietoisuus voisi parantaa varaston käytön tehokkuutta 50

51 Varaston käyttöasteen nosto Huomattiin kaksi asiaa Bulkkivarastoon olisi mahtunut enemmän tavaraa kuin normaali läpivirtaus edellytti Konsernin sisaryritys valmisti tuotteita, joilla oli melkein sama asiakaskunta kuin tällä tehtaalla Johtopäätös: siirrettiin tämän tuoteryhmän tuotteiden varastointi tähän varastoon. 51

52 Liiketoiminnalliset edut Varaston käyttöastetta saatiin nostettua. Lisähenkilöstön tarpeesta huolimatta varastonpidon yksikkökustannus saatiin alenemaan. Asiakkaiden tilauskäytäntö virtaviivaistui, kun he pystyivät tilaamaan aikaisempaa laajeman tuotevalikoiman samasta paikasta. 52

53 Sisäinen asiakkuus On tehty ratkaisu valintatilanteessa Make or Buy Sisäinen asiakkuus: tehdään itse Liiketoiminta ei määräydy hintamekanismilla vaan kustannusseurannalla Silti puhutaan paljon organisaation sisäisestä yrittäjyydestä Työroolin skaalautuvuuden takia sitä voidaan käyttää eri tasoilla koko organisaation tasolle asti 53

54 Tietojärjestelmä liiketoiminnassa Vaihdannan palveluksessa Tuotetiedot Asiakastiedot Tapahtumatiedot Tuotannon palveluksessa Tuotanto (prosessi) Kustannukset (työn kohde) 54

55 Tietojärjestelmä liiketoiminnassa (2) Tietojärjestelmätoiminnot sulautuvat liiketoimintaan Tapahtumat kirjautuvat kummankin osapuolen järjestelmään osana asianmukaisia prosesseja (sisäinen prosessi?) Tarjoaa uusia mahdollisuuksia viestinnän ja tietovarastojen yhdistelmien kautta esim. sähköisen kaupankäynnin muodot 55

56 Ehdotus: Liiketoiminnallinen uusjärjestely? Varasto voi ottaa myyntiorganisaation kimppaan ja ryhtyä harjoittamaan tukkukauppaa Markkinoinnin mukaanottaminen vahvistaisi uutta yhtiötä Uusi yksikkö silloin myös omistaisi ne tavarat, jotka se varastoi 56

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmien suunnittelu kevät 2014 17.2.2014 Luento 1 Pirkko Nykänen 1 Kurssin tavoitteista ja sisällöstä Kokonaiskuva ja ymmärrys Tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot