Mikä muuttuu? STRUCTURE TECHNOLOGY TASKS PEOPLE. Leavitt in timantti: kaikki vaikuttaa kaikkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä muuttuu? STRUCTURE TECHNOLOGY TASKS PEOPLE. Leavitt in timantti: kaikki vaikuttaa kaikkeen"

Transkriptio

1 Muuttaminen Tietojärjestelmän kehittäminen on perinteisesti nähty muutosprosessina Börje Langefors: System för företagsstyrning 1968 Tietojärjestelmien merkitys realisoituu liiketoiminnassa Toiminta muuttuu tehokkaammaksi, nopeammaksi, luotettavammaksi, halvemmaksi Muistelua: BPR on radikaalin muutosorientoitunut 1

2 Mikä muuttuu? STRUCTURE TASKS TECHNOLOGY PEOPLE Leavitt in timantti: kaikki vaikuttaa kaikkeen 2

3 Toiminnan teoria Työväline Toimija Kohde Tulos 3

4 Muutoksen monimutkaisuus Kaikki vaikuttaa kaikkeen Siis mitään tekijöistä ei voida muuttaa ilman, että se saa aikaan muutoksia kaikissa muissa tekijöissä Muutoksen hallittavuus on vaikeaa Perinteisesti on ollut tapana ottaa lähtökohdaksi tietojärjestelmän muuttaminen Sitten katsotaan miten paljon muita tekijöitä voi kontrolloida ja varaudutaan odottamattomiin muutoksiin 4

5 Esimerkkinä ISAC Lähtökohtana Börje Langeforsin klassikko Theoretical Analysis of Information Systems 1966 Stockholms Universitet & KTH ISAC in isä oli Mats Lundeberg ISAC(1) Information Systems and Administrative Control (1970-luku) ISAC(2) Information Systems and Analysis of Change (1980-luku) 5

6 ISAC Versio 1 Informaatioanalyysi (informationsanalys) Informaatiojoukot ja käsittelyprosessit vuorottelivat Yleisen systeemiteorian syntaksi Kaksi perustekniikkaa: Edeltäjäanalyysi Systeemin osittaminen osasysteemeiksi 6

7 Edeltäjäanalyysi Määritellään ensin (osa)systeemin tuottamat informaatiojoukot Nämähän ovat liiketoiminnan (lue käyttäjien) informaatiotarpeita Näistä johdetaan vaiheittain systeemin käsittelyrakenteen perusteella edeltävät informaatiojoukot, kunnes tullaan syöttöinformaatioon (vrt. tarve- tai raakaainelaskenta) 7

8 Osasysteemeihin jakaminen Muodostetaan rajallinen määrä (esim. 4-8) osasysteemeitä Määritellään niiden väliset virtaukset edeltäjäanalyysin mukaisesti Tarkistetaan, että osasysteemien muodostama kokonaisuus on sama kuin oli jaettava systeemi Menettelyä toistetaan tarvittavan monta kertaa Vrt. Yleinen systeemiteoria ja rakenteellinen suunnittelu 8

9 Informaatioanalyysi ja erillisyyspostulaatti Eräkäsittelyn aikakaudell oli tavallista (ja luonnollista) ajatella tietojärjestelmää omana erillisenä kokonaisuutena Järjestelmän syötteet Järjestelmän tulosteet Koko peräkkäistiedosto käsiteltiin yhdessä eräkäsittelyajossa Tehdasmetafora: erillisyys kulutuksesta Dijkstran muuri 9

10 ISAC versio 2 Ongelma: yhteys liiketoimintaan liian heikko Tarpeiden määritys (kattavuus, ristiriidattomuus) Tarpeiden kohdistus (ketä ja mitä varten?) Uusi avaus: kuvataan myös toimintaa Informaatioanalyysin edelle sijoitettiin uusi vaihe: tominnan analyysi (verksamhetsstudier) 10

11 Toiminnan analyysi Toiminnan kuvauksen syntaksi sama kuin IA Lisäyksenä materiaaliset prosessit ja virrat sekä hybridit: samassa joukossa sekä materiaalisia että informaatiojoukkoja Aloitettiin toiminnan kuvauksesta Systeemien osittamisen kuluessa materiaaliset osat eriytyivät informaatio-osista Informaatio-osia edelleen analysoimalla siirryttiin jo informaatioanalyysiin Vrt. BPR 11

12 ISAC Versio 3 Ongelma: Toiminta-analyysissa oltiin jo päätetty ryhtyä kehittämään tietojärjestelmää, jonka rajatkin oli ja määrätty Usein osoittautui kuitenkin, että jokin aivan toisentyyppinen muutos olisi ollut paljon tehokkaampi Esim. investointi tuotantolaitteisiin tai henkilöstön koulutus ISACin alkuun lisättiin vielä yksi uusi vaihe: Muutosanalyysi (Change Analysis) 12

13 Muutosanalyysi Lähtökohtana olivat koetut ongelmat ja strategiset linjaukset Tavoitteeksi asetettiin selkeiden muutosvaihtoehtojen tunnistaminen ja esittäminen arviointia varten Esittämistekniikka lainattiin toiminta-analyysin työkalupakista Samalla saatiin luonnosteltua kunkin vaihtohdon vaatimat tietojärjestelmän kehittämisvaatimukset 13

14 Kontekstin löytäminen Tietojärjestelmätieteen identiteettikriisi Ydinosaaminen on perinteisesti ollut tietojärjestelmien suunnittelussa Onnistumisen kriteerit sijaitsevat kuitenkin näiden järjestelmien ulkopuolella Tietenkin järjestelmä voi olla kehno järjestelmänä (kaatuu usein, tekee virheitä jne.) Saavatko käyttäjät työnsä tehtyä ja onko järjestelmästä mitään apua heidän työhönsä (lisäarvo) 14

15 Kontekstin asema Perinteisesti suunnittelija katsoo järjestelmän suunnasta kontekstia, joka pitää ottaa huomioon, onhan se siinä ympärillä Muutosanalyysissä astutaan järjestelmän ja kontekstin välisen rajan toiselle puolelle ja tarkastellaan järjestelmää kontekstista käsin tai paremminkin sen osana 15

16 IS Core Käynnissä on kiihkeä väittely siitä, mikä muodostaa tietojärjestelmätieteen ytimen Orlikowski & Iacono: Research Commentary: Desperately Seeking the IT in IT Research A Call to Theorizing the IT Artifact (2001) Benbasat & Zmud: The Identity Crisis Within the IS Discipline: Defining and Communicating the Discipline s Core Properties (2003) Weber: Still Desperately Seeking the IS Artifact (2002) Is there a Crisis? Is there a Core? If so, what is the Core? 16

17 Kaksi leiriä IT artifaktan ympärille leiriytyneet Vaativat IT-spesifisyyttä erotukseksi muista esim. kaupallisista ja yhteiskuntatieteistä Ovat vaarassa jäädä teknisen itseymmärryksen kahlitsemiksi: konteksti pysyy periferiassa IS in Context Painottaa kontekstia, toimintaa tietotekniikan käytön ja kehittämisen lähtökohtana Vaarassa jäädä yleiseksi organisaatio-opiksi, jossa tietotekniikka muodostaa epämääräisen mustan laatikon, jonka vaikutusmekanismia ei tunneta ja johon ei voida aktiivisesti vaikuttaa 17

18 Tekninen versus sosiaalinen Tietojärjestelmä on tekninen järjestelmä, jolla on sosiaalisia (esim. taloudellisia) seuraamuksia Tietojärjestelmä on sosiaalinen järjestelmä, joka vain on (osittain) teknisesti toteutettu Tämä debatti on ollut käynnissä jo ainakin parikymmentä vuotta Nykyinen kriisi on sen yksi uusi ilmenemismuoto 18

19 IS in Context Yksi selkeimmistä edustajista on Steve Alter, San Francisco Hänellä perustana on käsite Work System Tietojärjestelmien teknisetkin ominaisuudet pyritään määrittelemään nojautuen tähän työsysteemiin Tietojärjestelmän kehittäminen nähdään siten osana työsysteemin muuttamista 19

20 Tämän kurssin mukainen tulkinta Hyvin lähellä Alterin käsitystä, joskin ehkä vielä radikaalisempi Erillistä tietojärjestelmää ei ole Tietojärjestelmä on sulautettu luonnollisiksi osiksi työrooleja Järjestelmän integroitu rakenne osoittautuu kiistanalaiseksi 20

21 JSD Jackson s System Development (1983) Olioajattelua ennen olio-ohjelmoinnin läpimurtoa Järjestelmä äärimmäisen hajautettu Jokaisella olioesiintymällä on oma prosessorinsa Hissin ohjausjärjestelmä OK Pankkitili?! Toiminta asettuu järjestelmän edelle 21

22 Reduktionismi Mikä on tietojärjestelmäkokonaisuuden ontologinen status? Voidaanko se jakaa osasysteemeiksi ilman vakavia haittoja? Onko järjestelmäsegmenttien sijoittaminen osaksi työrooleja mahdollinen tai hyödyllinen? Voidaanko tämä hajautus suorittaa loogisesti tai ehkä myös fyysisesti? Tämän kurssin puitteissa vastaus kolmeen edellä olevaan kysymykseen on myönteinen 22

23 Integroinnin polarisaatio PC-vallankumous 1980-luvulta lähtien Verkostoituminen palautti mahdollisuuden integroitua, mutta joustavasti ja monimuotoisesti, oman systeemin sulautumatta Sulautetut järjestelmät Ubiquituous Computing Mutta: organisaationlaajuiset toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) pyrkivät kaiken läpäisevään integraatioon 23

24 Integroidun järjestelmän piiloagenda Yhtenäiset käytännöt: rohkaisee / pakottaa Osa laatujärjestelmää Osa johtamisjärjestelmää: yhteenvetoraportit Sisäänrakennettu koordinointijärjestelmä Yhteiset tietoavaruudet Työnkulku ja sen seuranta Ongelmana järjestelmän kasvaminen subjektiksi Toimija ei näe toisia toimijoita järjestelmän lävitse Toimija ei voi muuttaa järjestelmäperäisiä toimintatapoja 24

25 Tietojärjestelmän kehittäminen, karikatyyri Muuttamista, jossa erottamattomuus ei ole eturivissä Tarpeet ja määritykset tulevat jollain tavalla toiminnasta Sitten irtaudutaan käytännöstä järjestelmää tuottamaan Käyttöönotossa se palautetaan käyttöön otettavaksi 25

26 Käyttäjien osallistuminen Pohjoismainen brandi Perusteluja Demokraattinen perusoikeus Järjestelmän laatu paranee kun käyttäjien äänetön tieto välittyy mukana olon, ei vain representaatioiden kautta Käyttäjien asenteet muuttuvat, jos heillä on tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus: panttivanki? Prototyyppien käyttäminen Iteratiivisuus 26

27 Osallistumisen lajit Konsultoiva Analyytikko tulee haastattelemaan ja yrittää selvittää tietotarpeita Ongelmana yhteisen kielen puute ja konkreettisuuden puute Edustuksellinen Käyttäjien edustajat mukaan suunnitteluun Ongelmana vaikutusmahdollisuuksien rajallisuus ja edustuksellisuuden korruptoituminen Consensus osallistuminen Kaikki käyttäjät ovat mukana suunnittelussa ja hyväksyvät tuloksen Ongelmana resurssit ja toiminnan lamaantuminen (demokratia?) 27

28 Ohjelmistotuotanto Monet perinteiset menetelmät ovat viitekehykseltään vanhentuneita Eräkäsittelyn tehdasmetafora paistaa lävitse Ajatuksena on ollut in-house tuotanto Järjestelmiä tehdään vain omaan käyttöön Käyttäjien osallistuminen järjestelmien määrittelyyn ja toteutukseen ei enää ole mahdollista samalla tavoin kuin nostalgiavuosina Good bye, consensus participation 28

29 Jako kahteen Järjestelmien tuottaminen ja käyttäminen tapahtuvat eri organisaatioissa (1 N) Tuotanto-organisaatiossa tärkeätä on saada käyttöön sovellusalueen erityisosaamista Edustuksellista osallistumista; ei-spesifisiä käyttäjiä Käyttäjäorganisaatiossa muuttaminen on luonteeltaan käyttöönotto Täällä voi toteutua sekä edustuksellista että consensus osallistumista 29

30 Ohjelmiston toimitus Toimituksen yhteydessä sovitaan Mukaan tulevista toiminnoista / moduleista Tehtävistä parametrisoinneista Asiakaskohtaisista räätälöinneistä Koulutuksesta Toimittaja myy mielellään samaa järjestelmää muillekin asiakkaille Järjestelmän kehittämiseen liittyy usein käyttäjien kerho, jossa asiakkaat sopivat mahdollisimman monia tyydyttävistä muutoksista 30

31 Tietotyöpeli muuttamisen välineenä Ongelmana perinteisissä suunnittelumenetelmissä on, että niitä vain harvoin suunnitellaan osaksi ihmisten työntekoa. Esimerkiksi rakenne, jossa jokin moduli voitaisiin siirtää yhden roolin vastuualueelta toiselle Tai what if ominaisuus, jossa voisi kokeilla toimenpiteen vaikutuksia ja halutessaan peruuttaa ne Tai prosessimalli, jossa määriteltäisiin prosessikohtainen tietojärjestelmän osasysteemi Tietotyöpelissä työnteko on päällimmäisenä ja tietojärjestelmä siihen sulautettuna 31

32 Tietotyöpelin siirrot Tietotyöpelin siirto on esitysmuoto muutokselle, jossa integroidusti nähdään kaikkien tekijöiden muutokset: Tehtävät Roolit ja niiden osaamisvaatimukset Järjestelmät (ja muut välineet) Toimijat ja heidän osaamisensa Kaikki vaikuttaa kaikkeen yhdessä pakkauksessa 32

33 Siirtoluokat Kahden roolin yhdistäminen Yhden roolin jakaminen kahdeksi Kahden roolin välisen rajan siirtäminen Voidaan toteuttaa kahden ensimmäisen säännön yhdistelmänä: ensin yhdistä ja sitten jaa uudesta kohdasta Työroolikäsitteen skaalautuvuuden vuoksi menettelyä voidaan soveltaa myös isoihin muutoksiin 33

34 Muutoksen tekijöitä Muutoksen ontologia Mikä muuttuu? Muutoksen representaatio Kuvaus tilanteesta ennen muutosta Kuvaus tilanteesta muutoksen jälkeen: tavoite Muutoksen toteutustapa Miten aiotaan siirtyä pisteestä A pisteeseen B? Miten muutosta seurataan ja varmistutaan sen onnistumisesta? Muutoksen tavoitteinen läpivienti ei ole mahdollinen ilman representaatioita Kollektiivisen muutoksen representaatio pitää olla eksplisiittinen 34

35 Muutosprosessin toinen osa Järjestelmän käyttöönotto Teknisen järjestelmän lisäksi on suunniteltava ja toteutettava organisaation omat muutokset Tehtävät ja prosessit Työroolit Toimijoiden osaaminen Tarpeellinen harjaantuminen Tätä kokonaisuutta kutsutaan organisatoriseksi käyttöönotoksi 35

36 Käyttöönotoissa usein pulmia tietojärjestelmien onnistunut käyttöönotto on yllättävän vaikeaa monien tutkimusten/arvioiden mukaan noin kolme neljäsosaa käyttöönotoista on enemmän tai vähemmän epäonnistuneita onnistuneiden käyttöönottojen suhteellinen osuus ei ole viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut 36

37 Mitä(än) ei ole opittu? sekä tietojärjestelmien käyttöönotossa että toimintaprosessien uudelleensuunnittelussa tekniikan toimivuus saa usein pääosan pulmat vain harvoin perimmiltään teknisiä tekniset pulmat usein helppoja ratkaista (koska oikean ratkaisun löytyminen voidaan havaita ja todentaa) 37

38 Tekniikka vs. toiminta teknisten ongelmien ratkaisemisen jälkeen järjestelmä ja työtehtävät tulisi vielä saada sovitettua toisiinsa järjestelmän tulisi palvella toimintaa eikä päinvastoin toisin sanoen, toiminnan pitää saada etusija ja tekniikan tulla vasta hyvänä kakkosena 3T3K = paikallisen toiminnan ja sitä tukevan tietojärjestelmän yhteensovittaminen 38

39 Hälläpyörä käyttöönottomalli ja -menettely Tekniikka (työväline) - toimivuus 2 Koulutus - työ/työväline - oma/muiden 1 Kuvaus (määrittely) - tekniikka - toiminta (vanha ja uusi) Toimija - osaaminen - tyytyväisyys Toiminta - tulos - laatu 3 Käyttö - sujuvuus Miksi? 39

40 Mitä yhteensovittaminen vaatii? paikallisen toiminnan, käytäntöjen, infrastruktuurin ja toimijoiden tuntemusta käyttöönotettavan tekniikan (riittävää) tuntemusta mielikuvitusta 40

41 Kuka on suorittaja? Tämä tapahtuu järjestelmää hyväksikäyttävässä organisaatiossa Sitä ei voida ulkoistaa Jokaisen käyttäjän pitää itse tuottaa itselleen tulkinta järjestelmästä ja sen käytöstä hänen työssään yhteensovittaminen vaatii pääasiallisesti paikallista osaamista, josta syystä suorittajien on oltava paikallisia työntekijöitä ryhmässä oltava edustajat koko toimintaketjusta 41

42 Miksi yksi kierros ei riitä? oppimisen, unohtamisen, ulkoisten muutosten jne. vaikutuksesta toimintatavat saattavat epäyhtenäistyä ensimmäisellä kerralla ei ehkä olekaan keksitty parhaita toimintatapoja (tarpeellisten) käytäntöjen yhtenäistäminen ja sitä kautta laadun ylläpitäminen on jatkuva prosessi 42

43 Kuka tarjoaa seuraavan kierroksen? käytön aikaiset ongelmat eivät ole kenenkään kiinnostuksen kohde (ongelmien selvittämisestä tulee osa työrutiineja) käytön aikaiseen kehittämiseen ei yleensä ole käytettävissä erityisresursointia vaihtoehtoiskustannukset tai toiminnan laadun rapistuminen eivät tule näkyviin mikäli niihin ei kiinnitetä huomiota 43

44 Liiketoiminnan muuttaminen Liiketoiminta on vaihdantaa Tarvikkeiden valmistaminen vain omaan käyttöön ei ole liiketoimintaa Liiketoiminnassa on (perusmuodossaan) kaksi osapuolta, ostaja ja myyjä Vaihdannan kohde voi olla tavara tai palvelu, jolla on hinta Elintarviketehtaan liiketoiminnan tärkein transaktio tapahtuu asiakkaiden tekemien tilausten muodossa Tilausten käsittely ja kokoaminen toimituksiksi tapahtuu lähettämö-varastossa 44

45 Tilausten käsittely Tilausten vastaanotto Tuotteet ja niiden määrät Toimitusehdot ja hinnat Tilausten aikatauluttaminen toimituksiksi Kuljetusten suunnittelu Tilausten / toimitusten keräily Rahtikirjan kirjoittaminen Toimituksen siirtäminen laskutukseen 45

46 Tilausten käsittelyn työroolit Myyjä / tilausten vastaanottaja Myyjät kiertävät asiakkaiden luona Asiakkaat voivat myös soittaa tilauspalveluun Toimitusten aikatauluttaja Keräilijä (käsitelty jo edellä) Tarkastaja (muodollinen luovutus, edellä) 46

47 Myyjän rooli Tehtävänä myydä mahdollisimman paljon hyvään hintaan Toiset tuotteet toivotumpia kuin toiset esim. parempi kate tai tuleva strategia Sovittava jokaisen toimituksen yksityiskohdat Varmistettava tavaran saatavuus ja toimitusaikataulu Hyvien asiakassuhteiden ylläpito Joskus johtaa hintaetuihin 47

48 Tietojärjestelmän osuus Myyjä tarkistaa toimitettavuuden järjestelmästä Myyjä kirjaa tilauksen mahdollisimman täydellisenä järjestelmään Myyjä ylläpitää asiakaskohtaista tietoprofiilia, johon tulee mukaan (laskutuksesta) myös maksukäyttäytyminen 48

49 Sisäinen asiakkuus Prosessiajattelun tavoitteena oli tunnistaa ja parantaa asiakkaalle koituvaa lisäarvoa toimintaprosessien kaikissa vaiheissa Asiakkaat voivat olla ulkoisia tai sisäisiä Liiketoiminnan periaatteet voidaan siten ulottaa myös sisäisen asiakkuuden piiriin Sisäisessä asiakkuudessa ei ole aitoa kilpailua. Sisäinen asiakas ei yleensä voi hankkia tarvitsemaansa tavaraa tai palvelua ulkopuolelta. 49

50 Varastonpidon asiakkaat Varastonpito on palvelu Lisäarvo seuraa parantuneesta toimituskyvystä Tässä edunsaajana on myynti Varsinainen asiakas on kuitenkin tavaran omistaja Omistusoikeus ei siirry varastolle Maksaako asiakas palvelusta? Kustannustietoisuus voisi parantaa varaston käytön tehokkuutta 50

51 Varaston käyttöasteen nosto Huomattiin kaksi asiaa Bulkkivarastoon olisi mahtunut enemmän tavaraa kuin normaali läpivirtaus edellytti Konsernin sisaryritys valmisti tuotteita, joilla oli melkein sama asiakaskunta kuin tällä tehtaalla Johtopäätös: siirrettiin tämän tuoteryhmän tuotteiden varastointi tähän varastoon. 51

52 Liiketoiminnalliset edut Varaston käyttöastetta saatiin nostettua. Lisähenkilöstön tarpeesta huolimatta varastonpidon yksikkökustannus saatiin alenemaan. Asiakkaiden tilauskäytäntö virtaviivaistui, kun he pystyivät tilaamaan aikaisempaa laajeman tuotevalikoiman samasta paikasta. 52

53 Sisäinen asiakkuus On tehty ratkaisu valintatilanteessa Make or Buy Sisäinen asiakkuus: tehdään itse Liiketoiminta ei määräydy hintamekanismilla vaan kustannusseurannalla Silti puhutaan paljon organisaation sisäisestä yrittäjyydestä Työroolin skaalautuvuuden takia sitä voidaan käyttää eri tasoilla koko organisaation tasolle asti 53

54 Tietojärjestelmä liiketoiminnassa Vaihdannan palveluksessa Tuotetiedot Asiakastiedot Tapahtumatiedot Tuotannon palveluksessa Tuotanto (prosessi) Kustannukset (työn kohde) 54

55 Tietojärjestelmä liiketoiminnassa (2) Tietojärjestelmätoiminnot sulautuvat liiketoimintaan Tapahtumat kirjautuvat kummankin osapuolen järjestelmään osana asianmukaisia prosesseja (sisäinen prosessi?) Tarjoaa uusia mahdollisuuksia viestinnän ja tietovarastojen yhdistelmien kautta esim. sähköisen kaupankäynnin muodot 55

56 Ehdotus: Liiketoiminnallinen uusjärjestely? Varasto voi ottaa myyntiorganisaation kimppaan ja ryhtyä harjoittamaan tukkukauppaa Markkinoinnin mukaanottaminen vahvistaisi uutta yhtiötä Uusi yksikkö silloin myös omistaisi ne tavarat, jotka se varastoi 56

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6)

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6) PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite 1 2012-09-24 1 (6) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry Arvioitava yritys Arvioitava osasto Palautteen antava yritys Palautteen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Vaasan yliopisto 7.6.2013 1(10) Tietotekniikka ja tuotantotalous, kauppatieteet Valintakoe

Vaasan yliopisto 7.6.2013 1(10) Tietotekniikka ja tuotantotalous, kauppatieteet Valintakoe Vaasan yliopisto 7.6.2013 1(10) Valintakoe Vastaajan nimi: Lue nämä ohjeet ennen kuin aloitat valintakokeen tekemisen! Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: Ensimmäinen osio perustuu valintakoekirjallisuuteen

Lisätiedot

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Helsingin Yliopisto 28 Helmikuuta 2014 Agenda Agenda Työtehtävistä yleisesti Esimerkkejä Osaamisen/toiminnan kehittäminen 1 Turvallisuuden arviointi / auditointi

Lisätiedot

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Sales Excellence 2012 Global Results Menestyvän myyntiorganisaation tunnuspiirteet Mercuri International ja St. Gallenin

Lisätiedot

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Eero Elovaara Development Manager Ensto Building Technology eero.elovaara@ensto.com +358 40 503 2158 Ensto konserni Olemme sähköjärjestelmien

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Muistatko, miten asiat olivat ennen?

Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistat varmaan ajan, kun jokaisella menestyvällä yrityksellä oli vähintään yksi oma palvelin? Muistat varmaan myös, että palvelimen käyttöönottoprojekti oli lähes

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Syksy 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Miten on mennyt viimeisten 6 kuukauden aikana? 2 5: kasvanut paljon Syksy 2015 (n=25) Kevät 2015 (n=26) Syksy 201

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen 1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen Tarjontaa paljon tarvitaan henkilö, joka kokoaa oikeat palikat yhteen Ensin hahmotetaan kokonaisuus sen jälkeen tarkastellaan pienempiä osa-alueita Koulutus/tiedon

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Projektityö

Projektityö Projektityö 21.10.2005 Projektisuunnitelma Työn ositus Projektisuunnitelman sisältö Kurssin luennoitsija ja projektiryhmien ohjaaja: Timo Poranen (email: tp@cs.uta.fi, työhuone: B1042) Kurssin kotisivut:

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta itsmf Finalnd 21.09.2017 Jaana Nurmi Delivery Executive, SIAM & ITSM Tieto jaana.nurmi@tieto.com Jaanan historia Ovi Store Nokia Maps

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa.

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Tuote Ohjelmisto Ulkoiset tekijät Sisäiset tekijät 2 Hissin ohjausjärjestelmä ohjelmistotuotteena

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma Vaatimusten muutostenhallinta Ongelma Muutostenhallinta on usein vaatimustenhallinnan Akilleen kantapää. Projektien alkaessa ensimmäiset vaatimukset kootaan ja dokumentoidaan, mutta usein vaatimuksia ei

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Agenda Arek yrityksenä Testauspalvelun uudelleen järjestelyt 2014 Vastuut ja käytännön työnjako

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA mikä se on? Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmä (AIneistoPAnkki ) Tulee

Lisätiedot

Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49

Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49 Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49 Asko Puhakka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu asko.puhakka@pkamk.fi Puupolttoaineiden

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä ICT-palveluyhtiö VSP Perustettu 1896, itsenäinen operaattori ISO 9001 -laatusertifioitu palveluntarjoaja 200 alan ammattilaista viidellä paikkakunnalla Liikevaihto

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj Seminaariohjelma HUB logistics Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj HUBin palvelutarjooma Toimitusketjun ohjaus- ja kehitysprosessi Hankinta Tuotanto Varastointi Myynti

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012 Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn Liisa Boman 31.10.2012 Wermundsen Oy Wexon Oy Solotop Oy Gistele Oy OOO Wexon Wermundsen Oy Konsernin emoyhtiö Hallintopalvelut

Lisätiedot

CASE SLO. Logistiikkaan tehokuutta raportoinnilla Asmo Tapaninen

CASE SLO. Logistiikkaan tehokuutta raportoinnilla Asmo Tapaninen CASE SLO Logistiikkaan tehokuutta raportoinnilla Asmo Tapaninen Esityksen sisältö Yhtiön tausta Projektin lähtötilanne Projektin tarkoitus ja tehtävä Käytetyt tuotteet ja palvelut Aikataulut ja resurssit

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Synergiaseminaari TPY 10.10.2017, Hämeenlinna Anni Karttunen, vastaava asiantuntija Opetushallitus Kansainvälistymispalvelut Visio osaamisperustaisuudesta Viestintää:

Lisätiedot

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. GS1 standardit lisäämässä jäljitettävyyttä

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot