Mikä muuttuu? STRUCTURE TECHNOLOGY TASKS PEOPLE. Leavitt in timantti: kaikki vaikuttaa kaikkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä muuttuu? STRUCTURE TECHNOLOGY TASKS PEOPLE. Leavitt in timantti: kaikki vaikuttaa kaikkeen"

Transkriptio

1 Muuttaminen Tietojärjestelmän kehittäminen on perinteisesti nähty muutosprosessina Börje Langefors: System för företagsstyrning 1968 Tietojärjestelmien merkitys realisoituu liiketoiminnassa Toiminta muuttuu tehokkaammaksi, nopeammaksi, luotettavammaksi, halvemmaksi Muistelua: BPR on radikaalin muutosorientoitunut 1

2 Mikä muuttuu? STRUCTURE TASKS TECHNOLOGY PEOPLE Leavitt in timantti: kaikki vaikuttaa kaikkeen 2

3 Toiminnan teoria Työväline Toimija Kohde Tulos 3

4 Muutoksen monimutkaisuus Kaikki vaikuttaa kaikkeen Siis mitään tekijöistä ei voida muuttaa ilman, että se saa aikaan muutoksia kaikissa muissa tekijöissä Muutoksen hallittavuus on vaikeaa Perinteisesti on ollut tapana ottaa lähtökohdaksi tietojärjestelmän muuttaminen Sitten katsotaan miten paljon muita tekijöitä voi kontrolloida ja varaudutaan odottamattomiin muutoksiin 4

5 Esimerkkinä ISAC Lähtökohtana Börje Langeforsin klassikko Theoretical Analysis of Information Systems 1966 Stockholms Universitet & KTH ISAC in isä oli Mats Lundeberg ISAC(1) Information Systems and Administrative Control (1970-luku) ISAC(2) Information Systems and Analysis of Change (1980-luku) 5

6 ISAC Versio 1 Informaatioanalyysi (informationsanalys) Informaatiojoukot ja käsittelyprosessit vuorottelivat Yleisen systeemiteorian syntaksi Kaksi perustekniikkaa: Edeltäjäanalyysi Systeemin osittaminen osasysteemeiksi 6

7 Edeltäjäanalyysi Määritellään ensin (osa)systeemin tuottamat informaatiojoukot Nämähän ovat liiketoiminnan (lue käyttäjien) informaatiotarpeita Näistä johdetaan vaiheittain systeemin käsittelyrakenteen perusteella edeltävät informaatiojoukot, kunnes tullaan syöttöinformaatioon (vrt. tarve- tai raakaainelaskenta) 7

8 Osasysteemeihin jakaminen Muodostetaan rajallinen määrä (esim. 4-8) osasysteemeitä Määritellään niiden väliset virtaukset edeltäjäanalyysin mukaisesti Tarkistetaan, että osasysteemien muodostama kokonaisuus on sama kuin oli jaettava systeemi Menettelyä toistetaan tarvittavan monta kertaa Vrt. Yleinen systeemiteoria ja rakenteellinen suunnittelu 8

9 Informaatioanalyysi ja erillisyyspostulaatti Eräkäsittelyn aikakaudell oli tavallista (ja luonnollista) ajatella tietojärjestelmää omana erillisenä kokonaisuutena Järjestelmän syötteet Järjestelmän tulosteet Koko peräkkäistiedosto käsiteltiin yhdessä eräkäsittelyajossa Tehdasmetafora: erillisyys kulutuksesta Dijkstran muuri 9

10 ISAC versio 2 Ongelma: yhteys liiketoimintaan liian heikko Tarpeiden määritys (kattavuus, ristiriidattomuus) Tarpeiden kohdistus (ketä ja mitä varten?) Uusi avaus: kuvataan myös toimintaa Informaatioanalyysin edelle sijoitettiin uusi vaihe: tominnan analyysi (verksamhetsstudier) 10

11 Toiminnan analyysi Toiminnan kuvauksen syntaksi sama kuin IA Lisäyksenä materiaaliset prosessit ja virrat sekä hybridit: samassa joukossa sekä materiaalisia että informaatiojoukkoja Aloitettiin toiminnan kuvauksesta Systeemien osittamisen kuluessa materiaaliset osat eriytyivät informaatio-osista Informaatio-osia edelleen analysoimalla siirryttiin jo informaatioanalyysiin Vrt. BPR 11

12 ISAC Versio 3 Ongelma: Toiminta-analyysissa oltiin jo päätetty ryhtyä kehittämään tietojärjestelmää, jonka rajatkin oli ja määrätty Usein osoittautui kuitenkin, että jokin aivan toisentyyppinen muutos olisi ollut paljon tehokkaampi Esim. investointi tuotantolaitteisiin tai henkilöstön koulutus ISACin alkuun lisättiin vielä yksi uusi vaihe: Muutosanalyysi (Change Analysis) 12

13 Muutosanalyysi Lähtökohtana olivat koetut ongelmat ja strategiset linjaukset Tavoitteeksi asetettiin selkeiden muutosvaihtoehtojen tunnistaminen ja esittäminen arviointia varten Esittämistekniikka lainattiin toiminta-analyysin työkalupakista Samalla saatiin luonnosteltua kunkin vaihtohdon vaatimat tietojärjestelmän kehittämisvaatimukset 13

14 Kontekstin löytäminen Tietojärjestelmätieteen identiteettikriisi Ydinosaaminen on perinteisesti ollut tietojärjestelmien suunnittelussa Onnistumisen kriteerit sijaitsevat kuitenkin näiden järjestelmien ulkopuolella Tietenkin järjestelmä voi olla kehno järjestelmänä (kaatuu usein, tekee virheitä jne.) Saavatko käyttäjät työnsä tehtyä ja onko järjestelmästä mitään apua heidän työhönsä (lisäarvo) 14

15 Kontekstin asema Perinteisesti suunnittelija katsoo järjestelmän suunnasta kontekstia, joka pitää ottaa huomioon, onhan se siinä ympärillä Muutosanalyysissä astutaan järjestelmän ja kontekstin välisen rajan toiselle puolelle ja tarkastellaan järjestelmää kontekstista käsin tai paremminkin sen osana 15

16 IS Core Käynnissä on kiihkeä väittely siitä, mikä muodostaa tietojärjestelmätieteen ytimen Orlikowski & Iacono: Research Commentary: Desperately Seeking the IT in IT Research A Call to Theorizing the IT Artifact (2001) Benbasat & Zmud: The Identity Crisis Within the IS Discipline: Defining and Communicating the Discipline s Core Properties (2003) Weber: Still Desperately Seeking the IS Artifact (2002) Is there a Crisis? Is there a Core? If so, what is the Core? 16

17 Kaksi leiriä IT artifaktan ympärille leiriytyneet Vaativat IT-spesifisyyttä erotukseksi muista esim. kaupallisista ja yhteiskuntatieteistä Ovat vaarassa jäädä teknisen itseymmärryksen kahlitsemiksi: konteksti pysyy periferiassa IS in Context Painottaa kontekstia, toimintaa tietotekniikan käytön ja kehittämisen lähtökohtana Vaarassa jäädä yleiseksi organisaatio-opiksi, jossa tietotekniikka muodostaa epämääräisen mustan laatikon, jonka vaikutusmekanismia ei tunneta ja johon ei voida aktiivisesti vaikuttaa 17

18 Tekninen versus sosiaalinen Tietojärjestelmä on tekninen järjestelmä, jolla on sosiaalisia (esim. taloudellisia) seuraamuksia Tietojärjestelmä on sosiaalinen järjestelmä, joka vain on (osittain) teknisesti toteutettu Tämä debatti on ollut käynnissä jo ainakin parikymmentä vuotta Nykyinen kriisi on sen yksi uusi ilmenemismuoto 18

19 IS in Context Yksi selkeimmistä edustajista on Steve Alter, San Francisco Hänellä perustana on käsite Work System Tietojärjestelmien teknisetkin ominaisuudet pyritään määrittelemään nojautuen tähän työsysteemiin Tietojärjestelmän kehittäminen nähdään siten osana työsysteemin muuttamista 19

20 Tämän kurssin mukainen tulkinta Hyvin lähellä Alterin käsitystä, joskin ehkä vielä radikaalisempi Erillistä tietojärjestelmää ei ole Tietojärjestelmä on sulautettu luonnollisiksi osiksi työrooleja Järjestelmän integroitu rakenne osoittautuu kiistanalaiseksi 20

21 JSD Jackson s System Development (1983) Olioajattelua ennen olio-ohjelmoinnin läpimurtoa Järjestelmä äärimmäisen hajautettu Jokaisella olioesiintymällä on oma prosessorinsa Hissin ohjausjärjestelmä OK Pankkitili?! Toiminta asettuu järjestelmän edelle 21

22 Reduktionismi Mikä on tietojärjestelmäkokonaisuuden ontologinen status? Voidaanko se jakaa osasysteemeiksi ilman vakavia haittoja? Onko järjestelmäsegmenttien sijoittaminen osaksi työrooleja mahdollinen tai hyödyllinen? Voidaanko tämä hajautus suorittaa loogisesti tai ehkä myös fyysisesti? Tämän kurssin puitteissa vastaus kolmeen edellä olevaan kysymykseen on myönteinen 22

23 Integroinnin polarisaatio PC-vallankumous 1980-luvulta lähtien Verkostoituminen palautti mahdollisuuden integroitua, mutta joustavasti ja monimuotoisesti, oman systeemin sulautumatta Sulautetut järjestelmät Ubiquituous Computing Mutta: organisaationlaajuiset toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) pyrkivät kaiken läpäisevään integraatioon 23

24 Integroidun järjestelmän piiloagenda Yhtenäiset käytännöt: rohkaisee / pakottaa Osa laatujärjestelmää Osa johtamisjärjestelmää: yhteenvetoraportit Sisäänrakennettu koordinointijärjestelmä Yhteiset tietoavaruudet Työnkulku ja sen seuranta Ongelmana järjestelmän kasvaminen subjektiksi Toimija ei näe toisia toimijoita järjestelmän lävitse Toimija ei voi muuttaa järjestelmäperäisiä toimintatapoja 24

25 Tietojärjestelmän kehittäminen, karikatyyri Muuttamista, jossa erottamattomuus ei ole eturivissä Tarpeet ja määritykset tulevat jollain tavalla toiminnasta Sitten irtaudutaan käytännöstä järjestelmää tuottamaan Käyttöönotossa se palautetaan käyttöön otettavaksi 25

26 Käyttäjien osallistuminen Pohjoismainen brandi Perusteluja Demokraattinen perusoikeus Järjestelmän laatu paranee kun käyttäjien äänetön tieto välittyy mukana olon, ei vain representaatioiden kautta Käyttäjien asenteet muuttuvat, jos heillä on tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus: panttivanki? Prototyyppien käyttäminen Iteratiivisuus 26

27 Osallistumisen lajit Konsultoiva Analyytikko tulee haastattelemaan ja yrittää selvittää tietotarpeita Ongelmana yhteisen kielen puute ja konkreettisuuden puute Edustuksellinen Käyttäjien edustajat mukaan suunnitteluun Ongelmana vaikutusmahdollisuuksien rajallisuus ja edustuksellisuuden korruptoituminen Consensus osallistuminen Kaikki käyttäjät ovat mukana suunnittelussa ja hyväksyvät tuloksen Ongelmana resurssit ja toiminnan lamaantuminen (demokratia?) 27

28 Ohjelmistotuotanto Monet perinteiset menetelmät ovat viitekehykseltään vanhentuneita Eräkäsittelyn tehdasmetafora paistaa lävitse Ajatuksena on ollut in-house tuotanto Järjestelmiä tehdään vain omaan käyttöön Käyttäjien osallistuminen järjestelmien määrittelyyn ja toteutukseen ei enää ole mahdollista samalla tavoin kuin nostalgiavuosina Good bye, consensus participation 28

29 Jako kahteen Järjestelmien tuottaminen ja käyttäminen tapahtuvat eri organisaatioissa (1 N) Tuotanto-organisaatiossa tärkeätä on saada käyttöön sovellusalueen erityisosaamista Edustuksellista osallistumista; ei-spesifisiä käyttäjiä Käyttäjäorganisaatiossa muuttaminen on luonteeltaan käyttöönotto Täällä voi toteutua sekä edustuksellista että consensus osallistumista 29

30 Ohjelmiston toimitus Toimituksen yhteydessä sovitaan Mukaan tulevista toiminnoista / moduleista Tehtävistä parametrisoinneista Asiakaskohtaisista räätälöinneistä Koulutuksesta Toimittaja myy mielellään samaa järjestelmää muillekin asiakkaille Järjestelmän kehittämiseen liittyy usein käyttäjien kerho, jossa asiakkaat sopivat mahdollisimman monia tyydyttävistä muutoksista 30

31 Tietotyöpeli muuttamisen välineenä Ongelmana perinteisissä suunnittelumenetelmissä on, että niitä vain harvoin suunnitellaan osaksi ihmisten työntekoa. Esimerkiksi rakenne, jossa jokin moduli voitaisiin siirtää yhden roolin vastuualueelta toiselle Tai what if ominaisuus, jossa voisi kokeilla toimenpiteen vaikutuksia ja halutessaan peruuttaa ne Tai prosessimalli, jossa määriteltäisiin prosessikohtainen tietojärjestelmän osasysteemi Tietotyöpelissä työnteko on päällimmäisenä ja tietojärjestelmä siihen sulautettuna 31

32 Tietotyöpelin siirrot Tietotyöpelin siirto on esitysmuoto muutokselle, jossa integroidusti nähdään kaikkien tekijöiden muutokset: Tehtävät Roolit ja niiden osaamisvaatimukset Järjestelmät (ja muut välineet) Toimijat ja heidän osaamisensa Kaikki vaikuttaa kaikkeen yhdessä pakkauksessa 32

33 Siirtoluokat Kahden roolin yhdistäminen Yhden roolin jakaminen kahdeksi Kahden roolin välisen rajan siirtäminen Voidaan toteuttaa kahden ensimmäisen säännön yhdistelmänä: ensin yhdistä ja sitten jaa uudesta kohdasta Työroolikäsitteen skaalautuvuuden vuoksi menettelyä voidaan soveltaa myös isoihin muutoksiin 33

34 Muutoksen tekijöitä Muutoksen ontologia Mikä muuttuu? Muutoksen representaatio Kuvaus tilanteesta ennen muutosta Kuvaus tilanteesta muutoksen jälkeen: tavoite Muutoksen toteutustapa Miten aiotaan siirtyä pisteestä A pisteeseen B? Miten muutosta seurataan ja varmistutaan sen onnistumisesta? Muutoksen tavoitteinen läpivienti ei ole mahdollinen ilman representaatioita Kollektiivisen muutoksen representaatio pitää olla eksplisiittinen 34

35 Muutosprosessin toinen osa Järjestelmän käyttöönotto Teknisen järjestelmän lisäksi on suunniteltava ja toteutettava organisaation omat muutokset Tehtävät ja prosessit Työroolit Toimijoiden osaaminen Tarpeellinen harjaantuminen Tätä kokonaisuutta kutsutaan organisatoriseksi käyttöönotoksi 35

36 Käyttöönotoissa usein pulmia tietojärjestelmien onnistunut käyttöönotto on yllättävän vaikeaa monien tutkimusten/arvioiden mukaan noin kolme neljäsosaa käyttöönotoista on enemmän tai vähemmän epäonnistuneita onnistuneiden käyttöönottojen suhteellinen osuus ei ole viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut 36

37 Mitä(än) ei ole opittu? sekä tietojärjestelmien käyttöönotossa että toimintaprosessien uudelleensuunnittelussa tekniikan toimivuus saa usein pääosan pulmat vain harvoin perimmiltään teknisiä tekniset pulmat usein helppoja ratkaista (koska oikean ratkaisun löytyminen voidaan havaita ja todentaa) 37

38 Tekniikka vs. toiminta teknisten ongelmien ratkaisemisen jälkeen järjestelmä ja työtehtävät tulisi vielä saada sovitettua toisiinsa järjestelmän tulisi palvella toimintaa eikä päinvastoin toisin sanoen, toiminnan pitää saada etusija ja tekniikan tulla vasta hyvänä kakkosena 3T3K = paikallisen toiminnan ja sitä tukevan tietojärjestelmän yhteensovittaminen 38

39 Hälläpyörä käyttöönottomalli ja -menettely Tekniikka (työväline) - toimivuus 2 Koulutus - työ/työväline - oma/muiden 1 Kuvaus (määrittely) - tekniikka - toiminta (vanha ja uusi) Toimija - osaaminen - tyytyväisyys Toiminta - tulos - laatu 3 Käyttö - sujuvuus Miksi? 39

40 Mitä yhteensovittaminen vaatii? paikallisen toiminnan, käytäntöjen, infrastruktuurin ja toimijoiden tuntemusta käyttöönotettavan tekniikan (riittävää) tuntemusta mielikuvitusta 40

41 Kuka on suorittaja? Tämä tapahtuu järjestelmää hyväksikäyttävässä organisaatiossa Sitä ei voida ulkoistaa Jokaisen käyttäjän pitää itse tuottaa itselleen tulkinta järjestelmästä ja sen käytöstä hänen työssään yhteensovittaminen vaatii pääasiallisesti paikallista osaamista, josta syystä suorittajien on oltava paikallisia työntekijöitä ryhmässä oltava edustajat koko toimintaketjusta 41

42 Miksi yksi kierros ei riitä? oppimisen, unohtamisen, ulkoisten muutosten jne. vaikutuksesta toimintatavat saattavat epäyhtenäistyä ensimmäisellä kerralla ei ehkä olekaan keksitty parhaita toimintatapoja (tarpeellisten) käytäntöjen yhtenäistäminen ja sitä kautta laadun ylläpitäminen on jatkuva prosessi 42

43 Kuka tarjoaa seuraavan kierroksen? käytön aikaiset ongelmat eivät ole kenenkään kiinnostuksen kohde (ongelmien selvittämisestä tulee osa työrutiineja) käytön aikaiseen kehittämiseen ei yleensä ole käytettävissä erityisresursointia vaihtoehtoiskustannukset tai toiminnan laadun rapistuminen eivät tule näkyviin mikäli niihin ei kiinnitetä huomiota 43

44 Liiketoiminnan muuttaminen Liiketoiminta on vaihdantaa Tarvikkeiden valmistaminen vain omaan käyttöön ei ole liiketoimintaa Liiketoiminnassa on (perusmuodossaan) kaksi osapuolta, ostaja ja myyjä Vaihdannan kohde voi olla tavara tai palvelu, jolla on hinta Elintarviketehtaan liiketoiminnan tärkein transaktio tapahtuu asiakkaiden tekemien tilausten muodossa Tilausten käsittely ja kokoaminen toimituksiksi tapahtuu lähettämö-varastossa 44

45 Tilausten käsittely Tilausten vastaanotto Tuotteet ja niiden määrät Toimitusehdot ja hinnat Tilausten aikatauluttaminen toimituksiksi Kuljetusten suunnittelu Tilausten / toimitusten keräily Rahtikirjan kirjoittaminen Toimituksen siirtäminen laskutukseen 45

46 Tilausten käsittelyn työroolit Myyjä / tilausten vastaanottaja Myyjät kiertävät asiakkaiden luona Asiakkaat voivat myös soittaa tilauspalveluun Toimitusten aikatauluttaja Keräilijä (käsitelty jo edellä) Tarkastaja (muodollinen luovutus, edellä) 46

47 Myyjän rooli Tehtävänä myydä mahdollisimman paljon hyvään hintaan Toiset tuotteet toivotumpia kuin toiset esim. parempi kate tai tuleva strategia Sovittava jokaisen toimituksen yksityiskohdat Varmistettava tavaran saatavuus ja toimitusaikataulu Hyvien asiakassuhteiden ylläpito Joskus johtaa hintaetuihin 47

48 Tietojärjestelmän osuus Myyjä tarkistaa toimitettavuuden järjestelmästä Myyjä kirjaa tilauksen mahdollisimman täydellisenä järjestelmään Myyjä ylläpitää asiakaskohtaista tietoprofiilia, johon tulee mukaan (laskutuksesta) myös maksukäyttäytyminen 48

49 Sisäinen asiakkuus Prosessiajattelun tavoitteena oli tunnistaa ja parantaa asiakkaalle koituvaa lisäarvoa toimintaprosessien kaikissa vaiheissa Asiakkaat voivat olla ulkoisia tai sisäisiä Liiketoiminnan periaatteet voidaan siten ulottaa myös sisäisen asiakkuuden piiriin Sisäisessä asiakkuudessa ei ole aitoa kilpailua. Sisäinen asiakas ei yleensä voi hankkia tarvitsemaansa tavaraa tai palvelua ulkopuolelta. 49

50 Varastonpidon asiakkaat Varastonpito on palvelu Lisäarvo seuraa parantuneesta toimituskyvystä Tässä edunsaajana on myynti Varsinainen asiakas on kuitenkin tavaran omistaja Omistusoikeus ei siirry varastolle Maksaako asiakas palvelusta? Kustannustietoisuus voisi parantaa varaston käytön tehokkuutta 50

51 Varaston käyttöasteen nosto Huomattiin kaksi asiaa Bulkkivarastoon olisi mahtunut enemmän tavaraa kuin normaali läpivirtaus edellytti Konsernin sisaryritys valmisti tuotteita, joilla oli melkein sama asiakaskunta kuin tällä tehtaalla Johtopäätös: siirrettiin tämän tuoteryhmän tuotteiden varastointi tähän varastoon. 51

52 Liiketoiminnalliset edut Varaston käyttöastetta saatiin nostettua. Lisähenkilöstön tarpeesta huolimatta varastonpidon yksikkökustannus saatiin alenemaan. Asiakkaiden tilauskäytäntö virtaviivaistui, kun he pystyivät tilaamaan aikaisempaa laajeman tuotevalikoiman samasta paikasta. 52

53 Sisäinen asiakkuus On tehty ratkaisu valintatilanteessa Make or Buy Sisäinen asiakkuus: tehdään itse Liiketoiminta ei määräydy hintamekanismilla vaan kustannusseurannalla Silti puhutaan paljon organisaation sisäisestä yrittäjyydestä Työroolin skaalautuvuuden takia sitä voidaan käyttää eri tasoilla koko organisaation tasolle asti 53

54 Tietojärjestelmä liiketoiminnassa Vaihdannan palveluksessa Tuotetiedot Asiakastiedot Tapahtumatiedot Tuotannon palveluksessa Tuotanto (prosessi) Kustannukset (työn kohde) 54

55 Tietojärjestelmä liiketoiminnassa (2) Tietojärjestelmätoiminnot sulautuvat liiketoimintaan Tapahtumat kirjautuvat kummankin osapuolen järjestelmään osana asianmukaisia prosesseja (sisäinen prosessi?) Tarjoaa uusia mahdollisuuksia viestinnän ja tietovarastojen yhdistelmien kautta esim. sähköisen kaupankäynnin muodot 55

56 Ehdotus: Liiketoiminnallinen uusjärjestely? Varasto voi ottaa myyntiorganisaation kimppaan ja ryhtyä harjoittamaan tukkukauppaa Markkinoinnin mukaanottaminen vahvistaisi uutta yhtiötä Uusi yksikkö silloin myös omistaisi ne tavarat, jotka se varastoi 56

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA mikä se on? Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmä (AIneistoPAnkki ) Tulee

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus Strategia, visio, missio Mintzberg (1998)

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

Laitteiden ja tilojen yhteiskäyttö. Eeva Liisa Hartikainen, SYKE FINAS-päivä

Laitteiden ja tilojen yhteiskäyttö. Eeva Liisa Hartikainen, SYKE FINAS-päivä Laitteiden ja tilojen yhteiskäyttö Eeva Liisa Hartikainen, SYKE FINAS-päivä 26.1.2017 Onko esteitä yhteiskäyttöisille tiloille ja laitteille? Akkreditointi ei ole este, mutta Täytyy olla tarve Kaikilla

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto..0 Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Tapani Toppi, Espoo www.marsh.fi Mistä mielenkiintoa toimitusketjun riskienhallintaan? Hyvät syyt työn tekemiseen Sopiva

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia Kurssikuvaukset 1 (6) TEOLLINEN PALVELULIIKETOIMINTA Strategiset palvelut, Jari Olli, Metropolia Jakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä on teollinen palveluliiketoiminta, mitkä

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

$$$ Raha ratkaisee. $$$ Raha ratkaisee. Ohjelmistotuote. Ohjelmistotekniikan määritelmä

$$$ Raha ratkaisee. $$$ Raha ratkaisee. Ohjelmistotuote. Ohjelmistotekniikan määritelmä $$$ Raha ratkaisee On vaara rakastua tekniikkaan, myös asiakkailla Kaikki pitää pystyä perustelemaan taloudellisesti Projektin toteutus yleensä -> voidaan jättää toteuttamatta, jos ei maksa itseään takaisin

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Tietohallinto big picture

Tietohallinto big picture Tietohallinto big picture g Tietohallinto tiedon tuottamista (liike)toiminnan tarpeisiin g Tiedon oltava Saatavissa Luotettavaa Ehjää g Tietohallinnon oltava kustannustehokasta Suorat kustannukset Epäsuorat

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri Museo 2015 -aloitusseminaari 23.11.2011 Kansallismuseon auditorio, Helsinki 23.11.2011 Riitta Autere museo 2015 Esityksen sisältö Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Pilottiehdotuksen osapuolet: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Verohallinto Yhteyshenkilö: Suvi Remes suvi.remes@csc.fi

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tietoarkkitehtuuri nyt!

Tietoarkkitehtuuri nyt! 1 Tietoarkkitehtuuri nyt! - tietoarkkitehtuuri tietovarastoinnin kivijalkana - miten ratkaista lähes kaikkia vaivaava tietojen siiloutumistauti - miten saada käyttäjät määrittelyyn mukaan Ari Hovi Ari

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Finland ZA4877 Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Finland FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE TIETOA YHTIÖSTÄ D1. Aloitetaan muutamalla yleisellä, yritystänne

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta

Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta Kuopasta kansalle kaivosteollisuuden hyväksyntä ja paikallinen hallinta 17.3.2015 Lasse Peltonen, SYKE Hyväksyttävyyden ja sosiaalisen toimiluvan ajankohtaisuus

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Opetus ja oppiminen verkossa. Erno Lehtinen Turun yliopisto

Opetus ja oppiminen verkossa. Erno Lehtinen Turun yliopisto Opetus ja oppiminen verkossa Erno Lehtinen Turun yliopisto Virtuaaliyliopistotoiminnan kokemukset Virtuaaliyliopisto poliittisena projektina Avoimen yliopisto-opetuksen ja kampuspohjaisen opetuksen näkökulmat

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Siirtohinnoittelumenetelmät: vaihtoehdot, tehokas soveltaminen ja verrokkianalyysien hyödyntäminen

Siirtohinnoittelumenetelmät: vaihtoehdot, tehokas soveltaminen ja verrokkianalyysien hyödyntäminen Siirtohinnoittelumenetelmät: vaihtoehdot, tehokas soveltaminen ja verrokkianalyysien hyödyntäminen Henri Becker Partner Reima Linnanvirta Partner Hannu-Tapani Leppänen Partner Alder & Sound Oy Vuorikatu

Lisätiedot