Supply Chain Management - SCM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Supply Chain Management - SCM"

Transkriptio

1 University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan hallinnan aina raakaaineentuotannosta vähittäismyyntiin saakka. Tavoitteena on lisätä kaikkien ketjun jäsenten välistä kommunikointia ja siten alentaa kustannuksia, lisätä myyntiä ja tehostaa asiakaspalvelua. Logistiikka Logistiikkaa tarkastelee tuotannon, materiaali- ja tietovirtojen sekä hankinta- ja asiakaspalvelujen hallitsemista, operatiivisen tason kuljetus-, varastointi-, tilaustenkäsittely- ja pakkauskysymyksistä strategisen tason kilpailukysymyksiin. SCM -järjestelmät ovat hyvin massiivisia tietojärjestelmiä sisältäen lukuisia toimintoja. käytännössä hyvin puutteellisia ajatellen toimitusketjun hallintaa alun perin tarkoitettu lähinnä suuryritysten sisäisten toimitusketjujen hallintaan. Supply Chain Management - SCM SCM yhdistäjänä Toimitusketjun hallintajärjestelmä on esitetty yksittäisen yrityksen eri tehtaiden toiminnanohjaus järjestelmien (ERP) yhdistäjänä. ERP järjestelmien sisältämä informaatio on usein yhteen sopimattomassa muodossa, jolloin SCM tarvitaan informaation yhteensovittamiseen. ERP järjestelmien toiminnallisuudet ovat vaatimattomia, jolloin SCM tarjoaa runsaasti lisäominaisuuksia, kuten keskitetyn ratkaisun päätöksentekoon. 1

2 University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management Syyt SCM -järjestelmien käyttöönottoon Yritysten kansainvälistyminen Toimipisteitä ja tehtaita maantieteellisesti laajalla alueella, jolloin yrityksen toimintojen koordinointi mm. kuljetusten taloudellistaminen on helpompaa. Tuotteiden monimutkaisuus Yrityksellä ei aina ole tarvittavia resursseja omien tuotteiden tuottamiseksi. Joskus myös resurssien kehittäminen vaatii runsaasti aikaa, minkä vuoksi yritykset tekevät yhteistyötä yhteisen toimitusketjun hallinnan järjestelmien välityksellä mm. ajoitusten yhteensovittamisessa. Markkinoiden nopeat muutokset Monilla toimialoilla kehitys on yhä dynaamisempaa, jolloin markkinat saturoituvat nopeammin ja uusia tuotteita on tuotava markkinoille tiheämmin. Lisäksi tuotteet ovat entistä enemmän asiakasräätälöityjä. Tarvitaan siis yritysten sisäisten ja niiden välisten toimitusketjujen hallintaa. Supply Chain Management Syyt SCM -järjestelmien käyttöönottoon Toimintavarmuuden parantuminen keskeinen tekijä yrityksen kilpailukyvyn kannalta, koska se lisää yrityksen houkuttelevuutta (esim. asema varmana toimittajana). Varastojen pieneneminen varastojen pieneneminen vaikuttaa kannattavuuteen varsinkin monimutkaisten tuotteiden kohdalla (varastot muuttuvat nopeasti epäkuranteiksi). SCM:n seuraukset Tuotannon läpimenoajan lyheneminen antaa yritykselle mahdollisuuden joustavuuteen ja nopeisiin reaktioihin, mutta tällöin (jälleen kerran) yritysten sisäisen kuin välisenkin toimitusketjun hallinta on oltava kunnossa. Toimitusketjun hallinnan keskeisenä tarkoituksena on kyetä lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja jolloin voidaan samanaikaisesti lisätä kilpailukykyä parantamalla toimitusvarmuutta ja parantamalla kannattavuutta pienentämällä varastoja. 2

3 University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management SCM:n vaarat Laajojen järjestelmien heikko luotettavuus tietoturvan ja käyttövarmuuden osalta. Järjestelmien synnyttämien epätasapainoisten yrityssuhteiden epäterve vaikutus markkinoihin. Kehitysnäkymät Yritykset ulkoistavat toimintojaan nykyistä teknologiaa ja tekniikkaa hyödyntäen (ASP, SaaS ym.), mikä alentaa huomattavasti toimitusketjun kustannuksia, mikä puolestaan voisi alentaa PK - yritysten kynnystä ryhtyä hyödyntämään SCM -järjestelmiä. Informaatio ja päätöksenteko tehokas päätöksenteko edellyttää informaatiota, mutta toisaalta informaation jakaminen vaikuttaa päätöksenteossa osapuolten valtaasemaan toistensa suhteen. Yritykset (voivat toimia) toimivat toistensa asiakkaina, mutta samanaikaisesti jollain toisella alueella toistensa kilpailijoina. Niin kauan kuin omien ollaan tekemisissä omien lähi asiakkaiden ja toimittajien kanssa, ongelmien suuruus on kohtuullinen, mutta kun ketju kattaa myös asiakkaiden asiakkaat ja toimittajien toimittajat, niin ollaan hieman vaikeammassa tilanteessa. Informaation jakamisessa on (vieläkin) ongelmia johtuen mm. järjestelmien joustamattomuudesta, tosin tässä asiassa on päästy jo aika pitkälle. 3

4 University of Vaasa, Department of Computer Science, Ratkaisumallit Toimitusketjun hallinnassa on kaksi ratkaisumallia yritysten väliselle päätöksenteolle: keskitetty malli ja avoin hajautettu malli. Keskitetty malli informaatio kerätään yhteen toimitusketjun yritykseen, joka tekee päätöksiä koskien omaa ja toimitusketjun muita yrityksiä ajatellen ja levittää informaation päätöksistään toimitusketjun muille yrityksille. Avoin, hajautettu malli jokainen yritys kerää muilta toimitusketjujensa yrityksiltä tarvitsemansa informaation, jonka avulla se tekee omat päätöksensä. Lisäksi informaation ja päätösten on oltava näkyviä muille toimitusketjujensa yrityksille. Ratkaisumallien ongelmat Keskitetyn ratkaisumalli rengillä on useita isäntiä, joiden edut ovat ristiriitaisia, mistä aiheutuu tehottomuutta jos yksi isäntä voi tehdä päätöksen omaksi edukseen ja joka voi haitaksi muille. Avoin, hajautettu malli yrityksellä on toimitusketjuissa asiakkaita ja toimittajia, jotka ovat toistensa kilpailijoita, jolloin yrityksen luotettavuus kärsii, jos yksi osapuoli saa sen kautta tärkeää informaatiota toisesta osapuolesta. Tehokas yritysten välinen päätöksenteko edellyttää ainakin osin suljettua hajautettua ratkaisumallia, jossa päätöksentekoa tukevat toiminnot perustuvat informaation jakamiseen vain siihen suoraan liittyvien osapuolien välillä. Keskeisin ongelmista liittyy siihen, kuinka laajasti yksittäiseen päätöksentekoon kannattaa kytkeä muita toimitusketjujen yrityksiä. 4

5 University of Vaasa, Department of Computer Science, Lopuksi Kyky vastata asiakkaiden toiveisiin luo enemmän liiketoimintamahdollisuuksia. Toimitusketjun parantaminen nostaa arvoa asiakkaalle ja luodaan kannattavampi yhtiö. Kuluttajat etsivät periaatteessa samaa tai vastaavaa tuotetta parhaaseen mahdolliseen hintaan. Yritykset tietävät tämän olevan totta ja siksi on etsittävä tapoja leikata kustannuksia, pitää tulot ja tarjota parempaa palvelua ja arvoa asiakkaalle koska se haluaa säilyttää kyseisen asiakkaan. Tekniikka on tärkeä rooli siinä. Lopuksi Kuusi tärkeintä suuntausta toimitusketjun hallintaan tänään kysynnän suunnittelu Kysyntävetoinen painopiste tarkoittaa sitä että myynti keskittyy siihen, mitä tuotteita "halutaan" markkinoilla ja siksi johtaa asiakaslähtöiseen tapaan hallita toimitusketju tehokkaasti. globalisaatio Useimmat yritykset etsivät parasta paikkaa missä valmistaa tuote halvalla, laadusta tinkimättä, sekä etsivät parasta paikkaa ostaa tarvitsemansa raaka-aineet tai alihankinta valmistaa tuote. Lisääntynyt kilpailu ja hintapaineet Tänään ainutlaatuinen tuote ei riitä säilyttämään kilpailukykyään markkinoilla, koska on liian monia kilpailukykyisiä tuotteita joka kategoriassa. Hinta ei ole aioa tekijä, koska ihmiset valmiita ostamaan paremmat tuotteen kuin halvemman, jos heillä ei ole varaa siihen. 5

6 University of Vaasa, Department of Computer Science, Lopuksi Kuusi tärkeintä suuntausta toimitusketjun hallintaan tänään Ulkoistaminen Toimitusketjusta voi ulkoistaa tiettyjä osia, mutta on keskityttävä asianmukaiseen hallinnointiin, viestintään ja kontrollimuuttujiin joilla arvioidaan ulkoistettuja palveluntarjoajia ja heidän prosesseja. Lyhyemmät ja monimutkaisemmat tuotteiden elinkaaret Tarvitsee keskittyä paremmin uuden tuotteen tuotesuunnittelun niin että tuotteen myynnin lakkauttaminen otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon, ja suunnitteluun ja valmistukseen käytetään samankaltaisia menetelmiä niin, että ne koskevat koko tuotevalikoimaa. Sidosryhmien välinen yhteistyö laajennetussa toimitusketjussa Oikeat työkalut (ohjelmistot), prosessit ja organisaatiorakenne tekee tehokakkaan toimitusketjun yhteistyön mahdolliseksi. Kuluttajien, toimittajien ja valmistajien tulee olla linjassa parantaakseen toimitusketjun arvoa. Lopuksi Teknologioita tarvitaan näiden keskeisten trendien toteuttamiseen: ERP ohjaa liiketoimintaa tehokkaasti, täydennettynä SCM ratkaisuilla jotka on suunniteltu nykypäivän monimutkaisuuden ja volatiliteetin huomioon ottaen ja suunnattu luomaan integroitu, virtaviivainen ja ketterä toimitusketju. 6

7 University of Vaasa, Department of Computer Science, Asiakkuudenhallinta Customer Relationship Management CRM Tietojärjestelmien rooli Porterin mukaan yrityksen toiminta voidaan jakaa sen arvoketju mukaisesti perus- ja tukitoimintoihin, mutta organisaation tietojärjestelmien rooli voidaan hahmottaa toisin jakamalla niiden toimintaalue samoin perustein. Aina jako ei ole täysin selvä, sillä osa järjestelmistä (ERP) voi hallita osittain niin perus- ja tukitoimintojakin. Asiakkuudenhallinta Asiakkuuksien hallinta tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joiden avulla organisaatiot pyrkivät hoitamaan asiakassuhteitaan kaikissa asiakkuuden elinkaaren vaiheissa. Perustaltaan on kyse asiakkaiden, liiketoiminnan ja prosessien tuntemisesta ja oikeiden, tarpeisiin pohjautuvien ratkaisujen löytämisestä. ERM, ecrm, SFA, Contact Center Asiakkaiden liiketoiminnan ja prosessien tuntemista ja oikeiden tarpeisiin pohjautuvien ratkaisujen löytäminen TEKES 110/2001 7

8 University of Vaasa, Department of Computer Science, Asiakkuuden elinkaari jokaisessa vaiheessa asiakkaalla on erilaisia tarpeita ja haluja, joihin yrityksen on kyettävä vastaamaan omalla tarjonnallaan. ongelman muodostaa em. kuvan alaosan toimintojen välinen tiedonvaihto: useita eri henkilöitä, jotka eivät välttämättä tiedä mitä yrityksen toiset edustajat ovat asiakkaan kanssa sopineet. CRM pyrkii poistamaan näitä tietoaukkoja. Miksi asiakkuuksien hallintajärjestelmä? Kilpailuetu asiakastyytyväisyyden ja uskollisuuden nostaminen markkinointi-, myynti-, ja asiakastukipanostuksia on tehostettava enemmän hyötyä tuotekehitykseen ja liiketoiminnan strategiseen suuntaamiseen. Vanhoista asiakassuhteista lisää liikevaihtoa ja samalla luomaan proaktiivinen suhde asiakkaan kanssa jolloin pystytään ennustamaan asiakkaan tarve tai ongelma. Etua yritykslle Tutkimusten mukaan CRM-mallien vaikutus liiketoimintaan näkyy mm. säästöinä toimintakuluissa (mm. myynti- ja markkinointi) liiketoiminnan voittojen kasvamisessa (myyntihenkilöstön ajankäyttö, asiakastyytyväisyys) Johto kykenee strategisesti suuntaamaan yritystä ja sen tuote- ja palvelukehitystä kun se tietää merkittävimmät asiakasryhmät ja niiden tarpeet.. henkilöstön ajan käytön tehostuminen laaja-alainen asiakkaiden tarpeita koskevan tietämyksen kasvu lisääntynyt asiakastyytyväisyys 8

9 University of Vaasa, Department of Computer Science, Etua yrityksille mutta, vain jos CRM-liiketoimintamallit ja järjestelmät kyetään yhteensovittamaan ja ottamaan käyttöön CRM ei aina kyetä hyödyntämään johtuen teknologian rajallisuudesta nykyisen liiketoimintamallin toimivuudesta hyvin ilman voimakasta asiakaskeskeistä ajattelua henkilöstön vastarinta kanava minkä kautta asiakkaan kanssa kommunikoidaan on tärkeä, mutta asiakas on kyettävä tunnistamaan jokaisessa kanavassa yksilöllisesti (tunne asiakkaasi) Asiakastiedon kerääminen haaste yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi entistä dynaamisemmaksi (asiakas profiili, toiminnan integroiminen asiakkaiden prosessien mukaisesti). CRM hanke (Töyli) CRM tarkoittaa aina muutoksia organisaatiossa itsessään sekä teknologian hyödyntämisessä. Se tarkoittaa sitoutumista ja asiakkaan tarpeiden huomioimista ja itse organisaatiossa kannustimia. Toinen merkittävä muutos organisaatiossa koskee tiedon saatavuutta. CRM ajattelussa organisaatiossa pyritään avoimeen asiakastiedon jakamiseen. CRM tarkoittaa myös vision ja strategian tarkentamista, uudelleen organisoinnin suunnittelua ja mittausjärjestelmiä. PK yrityksille on tarjolla kohtuuhintaisia järjestelmiä, jotka ovat heikosti skaalautuvia ja räätälöitäviä. Suurille yrityksille isompia järjestelmiä jotka maksavat paljon ja ovat suhteellisen helppoja sovittaa yrityksen tarpeisiin. Asiakaskohtaisesti räätälöityjä järjestelmiä. 9

10 University of Vaasa, Department of Computer Science, CRM ohjelmistot (Töyli) Asiakaslähtöiset järjestelmät ovat merkittäviä investointeja, joten epäonnistumisiin ei ole varaa. Kustannuksia tulee ohjelmistojen lisäksi laitteistoista, implementoinnista, sisäisestä kehityksestä, tuesta jne. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti prosessilähtöisyyteen ja helppokäyttöisyyteen. Valitun ohjelmiston tulisi olla avoin, skaalautuva, modulaarinen ja integroitavissa yrityksen muihin sovelluksiin. Asiakassuhteiden hallinta (Töyli) CRM-järjestelmien tärkeimpiä komponentteja: Myynnin tuki asiakasprofiili, tuotekonfigurointi Myynnin johdon tuki myynnin analysointi Markkinointi segmentointi, kampanjoiden hallinta Ajanhallinta käyttäjien ja ryhmien kalenterit Asiakaspalvellu ja tuki virheiden vastaanotto, reklamointi Kenttähenkilöstön tuki reaaliaikainen tieto Ylimmän johdon tuki raportointi, ennusteet Toiminnanohjausjärjestelmäintegrointi perusjärjestelmät 10

11 University of Vaasa, Department of Computer Science, Enterprice Relationship Management (Töyli) ERM = ecom + CRM + KM + ERP + SCM ERM on CRM:n laajennus, jossa asiaskasuhteiden lisäksi hallitaan suhteita alihankkijoihin ja toimittajiin. ERM ja CRM käsittelyä voi selkiyttää rajauksella, että ERM ja CRM eivät tue suoranaisesti päivittäistä operatiivista toimintaa, vaan ne ovat näiden taustatoimintoja. ERM:n ajatellaan laajentuvan asiakkaiden suuntaan. Sen toiminnot sisältävät mm: potentiaalisten toimittajien tunnistamisen toimittajien osaamisen ja suorituskyvyn arvioinnin toimittajien seurannan toimittajien kehittämisen. Myyntiketjun hallintajärjestelmä (SeCM)(Töyli) Tarkoittaa tässä tapauksessa samanlaista järjestelmää kuin Supply Chain Management (toimitusketjunhallinta), mutta vain käytettynä asiakkaaseen päin syntyvän ketjun hallintaan. Järjestelmällä voidaan hallita myyntiprosessia kuten asiakkaan ostopäätöksiä ja tilauksia. SCM -järjestelmällä hallitaan asiakasprosessia. Myyntiketjun hallintajärjestelmä on integroitu monikanavaiseen tilaustenhankinta järjestelmään, joka kohdistuu lähinnä ostotapahtumaan. 11

12 University of Vaasa, Department of Computer Science, Myyntiketjun hallintajärjestelmä (SeCM)(Töyli) Selling Chain Management (SeCM) Ajureita Liiketoiminnan voimat massaräätälöinti/henkilökohtaistaminen, myynninedistämisen tuki ja tilausvirheet, monikanavaisuus, tuotteiden monimutkaisuus, sääntely ym. Teknologiset voimat Prosessien toimivuuden rajoittuneisuus, myynnin rajoitukset, SFA (Sales Force Automation) rajallisuus Toiminnanohjausjärjestelmät Tietojärjestelmien kehityksen ja yritysten tarpeiden muutosten takia yritykset ovat ottaneet käyttöön yhä laajempia tietojärjestelmäkokonaisuuksia Trendinä on ollut järjestelmien, tietokantojen ja sovellusten kasvava integraatio Viime vuosikymmenen kuluessa monen organisaation keskeiseksi haasteeksi nousi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Nämä järjestelmät tarjoavat integroidun ratkaisun yrityksen tietomassojen ja liiketoimintaprosessien hallintaan 92 12

13 University of Vaasa, Department of Computer Science, Toiminnanohjausjärjestelmät Järjestelmät ovat kasvaneet monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi, joiden tarjoamia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia on vaikea hahmottaa Mitä laajempaa ja kokonaisvaltaisemmin organisaation toimintaan vaikuttavaa tietojärjestelmää ollaan hankkimassa, sitä haastavampi on järjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi Epäonnistuminen käyttöönottoprojektissa voi johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin ja estää toiminnanohjausjärjestelmän potentiaalien hyödyntämisen 93 Tuotannonohjaus Tuotannonohjauksella tarkoitetaan yrityksen eri toimintojen, ostojen, valmistuksen, markkinoinnin, talouden yms. yhteensovittamista siten, että tuotantotavoitteet saavutetaan. Yrityksen tuotannon suunnitteluavaruus on moniulotteinen ja siihen liittyy ohjaustoiminnot, ohjauksen kohteet ja aikajänne PTS=pitkän tähtäimen suunnittelu (useita vuosia) KTS=keskipitkän tähtäimen (vuosi tai pari) LTS=lyhyen tähtäimen suunnittelu (vuosi tai alle) Huom! Aikajänteiden pituus riippuu suunnittelun kohteesta 94 13

14 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjaus Tuotannonohjaus on toiminnan jatkuvaa käynnissä pitämistä Ohjaus perustuu operatiivisen tason lyhyen aikavälin suunnitelmiin Taustalla on kuitenkin taktisia ja strategisia suunnitelmia, joiden aikaulottuvuus voi olla useita vuosia Tuotannonohjauksen päämäärä on tehokas tuotanto Päätavoitteet ovat toimitusten hallinta, kapasiteetin tehokas käyttö ja tuotannon sitoman pääoman tehokas käyttö Tavoitteet voidaan kuvata myös tarkemmin kuten alla olevassa taulukossa. Mikäli tavoitteet on kuvattu tarkasti, voi osa olla toisilleen vastakkaisia. 95 Tuotannonohjaus Automaatiojärjestel mät Tuotannonohjauksen informaatiojärjestelmä joutuu tyydyttämään hyvin monia tarpeita, jotka vaihtelevat toimialasta ja yrityksestä riippuen. Tuotetekijöistä keskeisiä ohjattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat Tuotteen rakenteen monimutkaisuus Vakioisuus Tuotteen asema elinkaarellaan tai jalostusketjussa Tuotteen luonne tavarana, palveluksena tai immateriaalisena tuotteena

15 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjaus Markkinatekijöistä ohjattavuuteen vaikuttaa Kausi- ja suhdannevaihtelut Lama (nousu- tai laskusuhdanne) Muutokset kilpailurakenteessa Uusien yritysten tulo markkinoille tai poistuminen Muutokset asiakaskäyttäytymisessä Kilpailevien tuotteiden markkinakehitys Muoti-ilmiöt Kuva: Suhdannevaihtelun vaikutus ohjauksen Painoaloihin (Tauno Kilpeläinen) Automaatiojärjestel mät 97 Tuotannonohjausjärjestelmät Perustoiminnoista myyntiä ja markkinointia hallitaan usein CRM (Customer Relationship Management) eli asiakkuudenhallintajärjestelmällä. CRM -järjestelmällä voidaan hallita asiakassuhteita, säilyttää tietoja eri asiakkaista, jaotella asiakkaat segmentteihin ja seurata asiakkaiden toimintaa kuten ostoja ja kiinnostuksen kohteita. CRM -järjestelmällä voidaan aikatauluttaa myyntiä ja myös hallita asiakassuhteeseen sitoutuvia organisaation osia, kuten myynti- ja markkinointihenkilöitä, teknistä tukea ja myyntityöntekijöitä

16 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät Myynnin järjestelmänä voi toimia CRM:n rinnalla myös SCM*, Selling Chain Management, eli myyntiketjun hallintajärjestelmä, joka tässä tapauksessa tarkoittaa samanlaista järjestelmää kuin Supply Chain Management, johon lyhenne SCM yleensä viittaa, mutta vain käytettynä toimitusketjun sijaan asiakkaaseen päin syntyvän ketjun hallintaan. Järjestelmällä voidaan hallita myyntiprosessia kuten asiakkaan ostopäätöksiä ja tilauksia. Järjestelmän kautta syntyy tietoa, kuten liikevaihtoon, myynnin toimintamuotoihin ja tarjouksiin liittyvää tietoa, joka usein integroidaan muihin järjestelmiin. Myyntiprosessin hallintajärjestelmä on usein integroituna CRM:ään, sillä molemmissa järjestelmissä käsitellään asiakasta ja asiakkaaseen liittyvää tietoa. Siinä missä CRM hallitsee asiakastietoa, hallitaan SCM* -järjestelmällä asiakasprosessia. * Selling Chain Management -järjestelmän lyhenne on sama kuin Supply Chain Management -järjestelmän, eli SCM 99 Tuotannonohjausjärjestelmät Logistiikka ja ostotoiminta ovat toimintoja, joita hallitaan hallitsemalla toimitusketjua. Toimitusketjun hallintajärjestelmää kutsutaan nimellä SCM, Supply Chain Management ja sillä voidaan suunnitella, aikatauluttaa ja kontrolloida toimituksia toimitusketjussa. Logistisessa ketjussa kaikilla väliportailla voi olla oma tietokantansa, mutta tällöin tietojärjestelmä kohdistuu vain yrityksen oman toimintaan. Jos toimitusketju on kiinteä, voi yrityksillä myös olla yhtenäinen SCM, jossa tietokannat on integroitu ja esimerkiksi asiakasyritys voi tehdä tilauksia toimittajaltaan internetin yli. Katso SCI

17 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät SCI eli Supply Chain Intelligence on seuraava kehitysaskel SCM-järjestelmistä. Erona on SCI-järjestelmän älykkyys. SCI-järjestelmä kerää tietoa toimitusketjusta strategista päätöksentekoa varten. Tapahtumat tallentuvat tietokantaan ja niitä voidaan seurata tilastollisesti. 101 Tuotannonohjausjärjestelmät PDM, Product Data Management, eli suomeksi tuotetiedon hallintajärjestelmä on järjestelmä, jonka avulla säilötään, jaetaan ja ylläpidetään tuotteeseen liittyvää tietoa koko sen elinkaaren ajan. Tuotetietoa ovat esimerkiksi tuotteeseen liittyvät dokumentit, kuten suunnittelupiirustukset (usein CAD-piirustuksia) ja käyttöohjeet, tuoterakenne, tuotteeseen tarvittavat nimikkeet ja/tai komponentit ja tuotteen elinkaaren tila. Tuotetiedon hallintajärjestelmää tarvitsevat usein valmistavan teollisuuden yritykset ja se voi olla tarpeellinen myös valmistavalle pkyritykselle, jos sillä on vaikeasti hallittavia ja monimutkaisia valmistettavia tuotteita. Se toimii erityisesti tuotesuunnittelun ja -kehityksen työkaluna, sillä nämä toiminnot tuottavat tuotetietoa, mutta se on myös olennainen työkalu huollolle, joka tarvitsee tuotetietoja huoltotoimenpiteitä varten. Huolto myös päivittää järjestelmään jälkikäteen tehdyt muutokset. Katso PLM

18 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät PLM, Product Life Cycle Management, eli elinkaaren hallintajärjestelmä liittyy usein PDM -järjestelmään. Se on suunniteltu erityisesti hallitsemaan tuotteen elinkaarta ja sen avulla voidaan jäljittää mikä tahansa valmistettu tai myyty tuote aina valmistuserään asti. Sen avulla voidaan myös seurata esimerkiksi huoltovälejä ja ennakoida huoltotarpeita. Katso PDM. 103 Tuotannonohjausjärjestelmät Yleisin tuotesuunnittelun ja -kehityksen työkalu on CADjärjestelmä. CAD-järjestelmiä on erilaisia ja niitä käytetään varsinkin valmistavassa teollisuudessa, missä tuotesuunnittelulla on keskeinen rooli, mutta myös esimerkiksi rakennusalalla. CAD-järjestelmillä luodaan ja hallitaan tuotesuunnitelmia, esimerkiksi kaaviokuvia koneiden osista. Järjestelmät voivat olla useiden osastojen käytössä, niin että suunnittelutieto on käytettävissä yhteisen tietokannan kautta eri tuotesuunnitteluprosessin vaiheissa. CAD-järjestelmät ovat myös läheisessä yhteydessä PDMjärjestelmien kanssa, sillä alun perin PDM oli CADjärjestelmän laajennus suunnittelutiedon jakamista varten

19 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät ERP, Enterprise Resource Planning tarkoittaa toiminnanohjausjärjestelmää. Se on yleensä yksi suurimmista tietojärjestelmäkokonaisuuksista yrityksessä. ERP:n rooli on toimia eri toimintojen erillisten tietojärjestelmien sijasta yhtenäisenä, integroituna järjestelmänä, jossa sama tieto on eri osastojen käytössä ja palvelee niitä eri tarkoituksissa. Yleensä ERP:llä hallitaan yrityksen sisäisiä perustoimintoja kuten logistiikkaa, tuotantoa ja taloushallintoa. ERP-järjestelmät ovat luonteeltaan modulaarisia, mikä tarkoittaa että kaikki toiminnot järjestelmässä ovat omia moduulejaan. ERP-järjestelmän hankintaa suunniteltaessa yritys voi siis miettiä mitä moduuleja se tarvitsee järjestelmäänsä ja valita näin räätälöidyn ratkaisun toimittajalta. Modulaarisuus mahdollistaa myös ominaisuuksien helpohkon lisäämisen järjestelmään jälkikäteen. 105 Tuotannonohjausjärjestelmät Perustoimintojen lisäksi nykyiset ERP-toimittajat ovat laajentaneet järjestelmiensä moduuleja jo niin paljon, että joillain ERP-järjestelmillä voidaan hallita jo lähestulkoon kaikki toiminnot yrityksessä. ERP:n ja muiden järjestelmien, kuten CRM:n ja SCM:n keskinäiset roolit ovatkin muuttumassa ERP-järjestelmien pystyessä hallitsemaan yhä useampia toimintoja. Alla oleva kuva esittää perinteisen ERP-järjestelmän ja lähitulevaisuuden laajennetun ERP:n, eli XRP(eXtended ERP) - järjestelmän välisen eron

20 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät ERP-järjestelmät kattavat usein niin monia toimia jo automaattisesti, että esimerkiksi palvelualojen pk-yritysten tulisi varoa hankkimasta liian laajaa järjestelmää. Logistiikka- ja tuotantomoduulit lienevät hyödyllisiä valmistavan teollisuuden toimialoilla, kun palvelualojen tarve kohdistuu usein ERP:stä vain taloushallintoon. Taloushallinnon järjestelmiä onkin tarjolla paljon myös erillisinä ohjelmistoina. Näillä ohjelmistoilla voidaan hallita joko koko taloushallintoa, tai sitten vain tarpeelliseksi katsottavaa taloushallinnon osa-aluetta. 107 Tuotannonohjausjärjestelmät Taloushallinnon järjestelmät koostuvat useista eri toiminnoista, jotka voivat olla olemassa joko erikseen, tai integroituna toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Pkyrityksille ei ehkä ole välttämätöntä hankkia kaikkia taloushallinnon sovelluksia, vaan ne osat tai moduulit, jotka palvelevat parhaiten sen tarpeita. Järjestelmät sisältävät mm. seuraavia ominaisuuksia: Rahaliikenteen hallinta Pääkirja, päiväkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Käyttöomaisuus Tilinpäätös

21 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät Henkilöstöhallinnan (Human Resource Management) - järjestelmillä voidaan hallita yrityksen henkilöstöä. Järjestelmän avulla hallinnoidaan henkilöstön osaamistietoja, voidaan tehdä urasuunnittelua ja hallita esimerkiksi työnkiertoa, sekä hallita kaikenlaista henkilöstöön liittyvää tietoa. HRM-järjestelmillä voidaan hallita myös palkanlaskentaa erilaisiin tulos- ja bonuspalkkausiin, sekä ikälisiin liittyen, luomalla esimerkiksi henkilökohtaisia kerroinjärjestelmiä. Henkilöstöhallinta on yrityksen tukitoimintoja, mutta sitä pystytään usein myös hallitsemaan pääosin perustoimintoihin käytetyillä ERP-järjestelmillä. 109 Tuotannonohjausjärjestelmät Tiedonhallintajärjestelmillä (Knowledge Management) voidaan hallita niin henkilöstöön liittyviä osaamistietoja kuin esimerkiksi yrityksen dokumentteja. Järjestelmän tarkoituksena on tiedon jakaminen yrityksessä sen henkilöiden kesken. Yhteisiä, esimerkiksi maantieteellisesti hajautettuja projekteja voidaan hallita yhteisten verkossa olevien jaettujen tietojen ja dokumenttien avulla

22 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät Johdon laskentajärjestelmät Taloushallinnon järjestelmillä hallitaan yrityksen ulkoista laskentaa, sisäistä, eli johdon laskentaa puolestaan siihen suunnitelluilla järjestelmillä. Järjestelmillä voidaan hallita kaikenlaisia peruslaskentatoimen operaatioita kuten budjetointia, kustannuslajilaskentaa, toimintolaskentaa ja suoritus- ja investointilaskelmia. eprocurement Sähköinen hankinta Sähköisen hankinnan järjestelmillä hankinta voidaan sähköistää käyttämällä sähköisiä markkinapaikkoja ja ekatalogeja. Sähköisellä hankinnalla tarkoitetaan koko hankintaprosessin sähköistämistä ostotapahtumasta laskutukseen. 111 Tuotannonohjausjärjestelmät Jotta liiketoimintaa voidaan kehittää, pitää yrityksen toimintaa pystyä seuraamaan ja mittaamaan. Tätä varten on kehittynyt erilaisia seuraus- ja raportointijärjestelmiä. Yksi keskeisimmistä järjestelmistä on DSS, Decision Support System jonka tarkoituksena on tukea johtoa päätöksenteossa. Muita järjestelmiä ovat esimerkiksi MIS, Management Information System eli keskijohdon tietojärjestelmä ja EIS, Executive Information System eli ylimmän johdon tietojärjestelmä. Monet johdonjärjestelmistä perustuvat Data Warehouse -ratkaisuun. Data Warehouse on tietokanta, johon kerätään keskeistä tietoa yrityksen eri tietokannoista. Data Warehouse ei ole reaaliaikaisesti päivittyvä, vaan sinne päivitetään tärkeää tietoa muista tietokannoista esimerkiksi päivittäin tai viikoittain. Tietokantaan tehdään porauksia, joiden tuloksena saadaan raportteja esimerkiksi asiakaskäyttäytymistrendeistä. Raportointi- ja päätöksenteontukijärjestelmät eivät tee päätöksiä, vaan antavat tarvittavaa informaatiota päätöksiä tekevälle johdolle. Myös BI, eli Business Intelligence -järjestelmällä kerätään tietoa päätöksentekoa ja strategian luomista varten. BI:ssä tieto on muihin järjestelmiin poiketen tietoa myös yrityksen ympäristöstä, sidosryhmistä ja kilpailijoista

23 University of Vaasa, Department of Computer Science, Enterprice resource Planning(ERP) (Töyli) Toiminnanohjausjärjestelmät ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) on yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, kuten tuotantoa, jakelua, laskutusta jne. ERP-järjestelmään voi sisältyä erilaisia osioita, esimerkiksi palkanlaskenta, kirjanpito, reskontra, varastonhallinta, tuotannonohjaus sekä materiaalin, projektien, huollon, resurssien ja omaisuuden hallinta. Tyypillistä on, että nykyaikaisissa järjestelmissä osiot ovat erillisiä moduuleita. Rakenne antaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia vain osan komponenteista tai edetä käyttöönotossa asteittain. Modulaarisuus vaatii integrointia, joka toteutetaan yhteisen tietokannan tai tietokantojen kautta. ERP (Töyli) Integrointi voi tuottaa yritykselle todella suuria etuja, kun eri toiminnoissa syntyvä tieto saadaan reaaliaikaisesti muiden käyttöön. Samalla se kuitenkin muuttaa organisaatioiden toimintatapoja ja riippuvuutta eri toimintojen välillä. Häiriöt ja virheet yhdessä toiminnossa vaikuttavat entistä herkemmin ja nopeammin toiseen toimintoon. Ongelmat voivat olla järjestelmän monimutkaisuuden takia hankalia selvittää. ERPin käyttöönotto on suuri ja vaikea projekti erityisesti yrityksille, joilla ei ole ollut toimintojen yli ulottuvia tietojärjestelmiä. Tilanne voi olla ongelmallinen myös käyttäjäryhmille ja osastoille joiden toimintakulttuurit ja ajattelumallit poikkevat toisistaan. PK-yrityksille ERP järjestelmien käyttöönotto on ongelmallinen siksi, että perusmodulien määrä on sama kuin isoilla yrityksillä ja PK yrityksillä on usein rajallisemmat resurssit ja myös puutteellinen osaaminen tietojärjestelmien käyttöönotossa. 23

24 University of Vaasa, Department of Computer Science, ERP (Töyli) Hankinta ja käyttöönotto Jotkut järjestelmät pakottavat yritykset sopeuttamaan toimintansa järjestelmän määrittelemiin malleihin. Joustamattomista keskivertoratkaisuista ei voi odottaa merkittävää kilpailuetua. Toiset järjestelmät ovat joustavia ja ne voidaan parametroinnin avulla sovittaa yrityksen liiketoimintaprosesseihin. Tällaisilla ratkaisuilla on taas mahdollisuus saada kilpailuetua. Riippuvuus toimittajista Suurissa yrityksissä koko toiminta voidaan harvoin rakentaa yhden kokonaisratkaisun varaan, koska riippuvuus yhdestä toimittajasta aiheuttaisi merkittävän riskin (suuri toimittaja saattaa menettää markkinaosuuttaan ja kannattavuuttaan nopeasti). Erittäin voimakkaat toimittajat voivat puolestaan päästä liian merkittävään osan asiakkaan päätöksentekoprosessissa. ERP (Töyli) Riskejä Isolla, merkittävällä toimittajalla on useita asiakkaita, jolloin merkityksettömille asiakkaille tarjotaan standardiratkaisuja, joita asiakkaiden on vaikea sovittaa omaan ympäristöönsä. Asiakkaiden neuvotteluasema on huono, koska toimittajan vaihtaminen on erittäin kallis operaatio silloin kun järjestelmä rakentuu yhden ratkaisun varaan. Lisäksi organisaatiomuutosten ja yritysfuusioiden onnistuminen täysin erilaiset tietojärjestelmäarkkitehtuurit omaavien yritysten välillä voi olla vaikeaa ja yhtenäiseen järjestelmään ei päästä. 24

Organisaation tietojärjestelmät

Organisaation tietojärjestelmät Organisaation tietojärjestelmät Yrityksen tietojenkäsittely neljä pääaluetta perinteiseen tietojenkäsittely, tietoliikenne, toimistoautomaatio ja tuotantoautomaatio 2 Perinteinen tietojenkäsittely Liiketoiminnan

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Esityksen sisältö 2 Mitä ovat (myynnin) konfiguraattorit? Tiedonhallinta massaräätälöinnissä

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

ERP järjestelmät. Mitä, miksi ja kuinka? Parhaita käytäntöjä. Kevät 2017 Lauri Tapola

ERP järjestelmät. Mitä, miksi ja kuinka? Parhaita käytäntöjä. Kevät 2017 Lauri Tapola ERP järjestelmät. Mitä, miksi ja kuinka? Parhaita käytäntöjä. Kevät 2017 Lauri Tapola Vanha liiketoimintamalli organisaation toiminta osastoperustaista. Lopputuote Raaka-aine Kaikilla funktioilla omat

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Pitkäjänteistä suunnittelua ja ketterää, ihmisläheistä toteutusta Sami Sulkko Osallistava strategiaprosessi

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Liiketoimintaa verkossa seminaari Markku Pitkänen, Vice President, Basware Oyj Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

TransICT: ICT:n hyödyntäminen Suomen koneteollisuuden tuottavuuden ja transformaation tukena. Tero Lausala, Aila Vuoria & Merja Tiira / 13.4.

TransICT: ICT:n hyödyntäminen Suomen koneteollisuuden tuottavuuden ja transformaation tukena. Tero Lausala, Aila Vuoria & Merja Tiira / 13.4. TransICT: ICT:n hyödyntäminen Suomen koneteollisuuden tuottavuuden ja transformaation tukena Tero Lausala, Aila Vuoria & Merja Tiira / 13.4.2010 TransICT-projekti vastaa seuraaviin kysymyksiin 1. Mitkä

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6)

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6) PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite 1 2012-09-24 1 (6) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry Arvioitava yritys Arvioitava osasto Palautteen antava yritys Palautteen

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus. Anthony Gyursanszky CEO Endero

ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus. Anthony Gyursanszky CEO Endero ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus Anthony Gyursanszky CEO Endero 2 ICT- PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN ICT-palveluntarjoajan toimintaympäristö ja vaatimukset

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9. Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Ilari Vaalavirta, toimitusjohtaja Mediq Suomi Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Älykkyyttä, mutta millä hinnalla Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Click Logistiikan to edit merkitys Master title yrityksille style Logistiikkakustannukset

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus SYKE Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hanke Kestävän tuotekehittämisen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Askeleen edellä Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Liiketoiminnan ja taloushallinnon prosessit kilpailuetuna Asiakkaamme saavat meiltä heidän kilpailijoitaan tehokkaammat liiketoiminnan

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI http://partnet.vtt.fi/serviisi/ Hankintalogistiikan ulkoistamisesta hankintatoimen ulkoistamiseen EGLO-ohjelman vuosiseminaari

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15 Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 PÄÄTEEMAT 1. Organisoituminen ja työnjako käytännössä 2. Johtaminen ja liiketoimintaprosessit 3. Asiakkaat 4.

Lisätiedot

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa?

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Kohti Kesää -tietopäivä 10.5.2016 Patrik Cederberg, Myynti- ja markkinointijohtaja, Nethit Oy 27.5.2016 1 Me = & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3

Lisätiedot