tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Case: Nokian Renkaat SIVU 10 Erityishaasteita toiminnanohjaukselle Atria on oiva esimerkki oikeaoppisesti toteutetusta toiminnanohjausjärjestelmä-prosessista. Sivut 4-5 Liiketoimintatavoitteita tukemaan Pohjimmiltaan ei ole kyse ohjelmistoista, vaan prosessien optimoinnista ja tuottavuuden parantamisesta. Sivut 6-7 Nopeat projektit = nopea käyttöönotto Toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet joustavammiksi, koska niiden pitää mukautua toimintaprosessien mukaan. Sivut 8-9 Webpohjaisia järjestelmiä pk-yrityksille Kustannustehokas malli tuo maailmanluokan ohjelmistot kaikkien yritysten ulottuville. Sivu 13 ERP-hyödyt julkishallinnossa Vuosina Jyväskylän kaupunki lähti tekemään koko organisaation tukipalveluiden tehostamissuunnitelmaa. Sivut 14-15

2 2 ERP ILMOITUSLIITE Mitä on ERP ja mitä siitä hyötyy ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 TÄMÄ ERP JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Toiminnanohjausjärjestelmä tukee yrityksen liiketoimintatavoitteita aaliaikaisen tiedon saantia. Asiakkaista ja heidän käyttäytymisestään haluttiin enemmän tietoa markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin. Erilaiset CRM (Customer Relationship Management) ja HR (Human Resource) -järjestelmät kehittyivät ERP-järjestelmien rinnalla. Martti From, Tuotepäällikkö, TIEKE ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) muodostuu erilaisten modulaaristen sovellusten yhteisestä kokonaisuudesta. Järjestelmällä integroidaan yrityksen eri toimintoja ja siihen voi sisältyä monia eri sovelluksia kuten esimerkiksi palkanlaskenta, myynti, tilaukset, kirjanpito, ostoreskontra, myyntireskontra, varastonhallinta, tuotannonohjaus, projektienhallinta sekä erilaisia materiaalin hallintaan liittyviä sovelluksia. Jokainen näistä on oma moduulinsa (sovellus), jotka voidaan ottaa käyttöön vaiheittain. Niitä voidaan myös ostaa myöhemmin lisää ja näin laajentaa jo olemassaolevaa järjestelmää. Kehitys Ensimmäisiä tietotekniikkaan liittyviä asioita tehtiin jo 1880-luvulla, kun tallennettiin tietoja reikäkorttiin. Tästä alkoi tietojenkäsittelyn automatisoinnin kehittäminen. Yrityksillä oli jo 1960-luvulla käytettävissään MRP-ohjelmistoja (Material Requirement Planning), joiden avulla ne pystyivät automatisoimaan raaka-aineiden hankinnan ja suunnittelemaan tuotantonsa etukäteen. Tämä on pohja, josta ERP-järjestelmät ovat lähteneet kehittymään. Kilpailun koveneminen johti yhä kiihtyvämpään tarpeeseen saada tietoa yrityksen eri osa-alueilta. Järjestelmän perustana on sama tietokanta eri sovelluksille, jolloin saadaan reaaliaikaista tietoa eri toiminnoista ja osastoista. Täten pyrittiin myös vähentämään päällekkäistä työtä ja nopeuttamaan eri prosesseja. Myös tulevan suunnittelu helpottui järjestelmän avulla. Yritysten käyttämä teknologia oli 1980-luvulla vielä melkoisen alkeellista. Laskuja tehtiin usein kirjoituskoneella ja asiakkaita hallinnoitiin asiakaskortiston avulla manuaalisesti. Kehityksen mennessä eteenpäin saatiin laskutukseen jo edullisia ohjelmia. Päästiin vaiheeseen, jossa voitiin laskuttaa sähköisesti, ja tiedot voitiin säilyttää tietokoneella. Kehityksen myötä syntyi erilaisia tarpeita, kun kaikkea muutakin yrityksen toimintaa haluttiin seurata sähköisesti. Varsinainen kehittyminen alkoi 1990-luvulla. Markkinoille syntyi erilaisia standardiohjelmia ja niiden hinnat alenivat kilpailun myötä samassa tahdissa kuin tietotekniikka. Hintojen alentuessa myös pienemmät yritykset saivat mahdollisuuden hankkia tietotekniikkaa ja siirtää liiketoimintaansa sähköiseksi. Kehitys kiihtyi koko ajan ja yritysten halu saada reaaliaikaista tietoa busineksestaan tuli yhä tärkeämmäksi. Ohjelmistot kehittyivät laajemmiksi ja samalla monia komponentteja ohjelmiston sisällä automatisoitiin. Tämä jälleen helpotti re- Hyödyt Nykyajan yrityksillä on lähes kaikilla olemassa jonkinlainen liiketoimintaa ohjaava järjestelmä. ERP-järjestelmät ovatkin monissa yrityksissä korvanneet vanhat järjestelmät ja näin nopeuttaneet jokapäiväistä työskentelyä. ERP:n tärkeimpinä hyötyinä ovatkin eri toimintojen reaaliaikaiset seurantamahdollisuudet: Joka hetki tiedetään miten yrityksellä menee ja voidaan helposti laskea tulevaisuuden ennusteita sekä ohjata yrityksen toimintaa oikeaan suuntaan. Kerran syötettyä tietoa käytetään hyväksi eri sovelluksissa ja niiden välinen toiminta voidaan pitkälle automatisoida. Esim. kun tehdään tarjous asiakkaalle ja asiakas hyväksyy sen, tarjous sitten siirretään avoimeksi tilaukseksi, tilauksen tuotteet toimitetaan ja tilaus siirretään laskutukseen sekä sieltä myyntireskontraan ja lopuksi kirjanpitoon. Samalla avoin tilaus on automaattisesti vähentänyt varaston saldoja. Käyttöönotto ERP-järjestelmän käyttöönottaminen on vaativaa ja työlästä. Monesti koulutuksen osuus on jopa kustannuksiltaan suurempi kuin varsinainen järjestelmä. Käyttöönoton hankaluutena on nivouttaa yrityksen olemassa olevat prosessit järjestelmään ja melkein aina yrityksen käyttämiä prosesseja joudutaan muokkaamaan toimimaan järjestelmän logiikan mukaisesti. Ilman muutosta järjestelmästä ei saada irti haluttua hyötyä. Ennen tehtiin paljon yrityskohtaisia räätälöintejä tai rakennettiin koko järjestelmä yrityksen tarpeiden mukaisesti. Tämä oli hyvin kallista ja paljon aikaa vievä prosessi. Ongelmia syntyi enemmän kuin valmiissa ohjelmistossa ja ylläpito oli hankalaa kun päivityksetkin jouduttiin rakentamaan räätälintyönä. Myös räätälöityjen ohjelmien vaihtaminen uudempiin versioihin oli hankalaa ja sen johdosta monet vaihtoprojektit venyivätkin aikatauluistaan huomattavasti. Valmisohjelmien hyödyt ymmärrettiin entistä paremmin ja nykyään ERPjärjestelmiä räätälöidään yhä harvemmin. Yrityksille on halvempaa muuttaa omia toimintaprosessejaan kuin lähteä räätälöimään ohjelmia toimintaprosesseja vastaaviksi.valmisohjelmien myötä myös erilaiset integraatiot muihin ohjelmiin kuten esim. MES (Manufacturing Execution System) tuotannon tai valmistuksen valmisohjelmaan helpottuivat ja näin ERP-järjestelmästä saadaan yhä enemmän hyötyä irti. Lisätietoja löytyy TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen sivuilta Muuta hyödyllistä tietoa löytyy ERITYISHAASTEITA TOIMINNANOHJAUKSELLE Atria on oiva esimerkki oikeaoppisesti toteutetusta toiminnanohjausjärjestelmä-prosessista. Sivu 4-5 LIIKETOIMINTATAVOITTEITA TUKEMAAN Pohjimmiltaan ei ole kyse ohjelmistoista, vaan prosessien optimoinnista ja tuottavuuden parantamisesta. Sivu 6-7 NOPEAT PROJEKTIT = NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO Toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet joustavammiksi, koska niiden pitää mukautua toimintaprosessien mukaan. Sivu 8 ERP on Mediaplanetin tuottama teemalehti JOKA ilmestyy KAUPPALEHDEN yhteydessä tavoittaen lukijaa. Kannen kuva: NOKIAN RENKAAT Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Case: Nokian Renkaat SISÄLTÖ WEBPOHJAISIA JÄRJES- TELMIÄ PK-YRITYKSILLE Kustannustehokas malli tuo maailmanluokan ohjelmistot kaikkien yritysten ulottuville. Sivu 13 SIVU 10 ERP-HYÖDYT JULKISHALLINNOSSA Vuosina Jyväskylän kaupunki lähti tekemään koko organisaation tukipalveluiden tehostamissuunnitelmaa. Sivut 14 Pääkirjoitus... 2 Toiminnanohjaus ratkaiseva menestystekijä Kansainvälistyvän yrityksen ERP-vinkkejä... 4 ERP:n tulee tukea liiketoimintatavoitteita Integraatio voidaan tehdä myös liian vaikeasti... 6 ERP-ratkaisut johdon tukena liiketoiminnan johtamisessa... 6 Palveleeko järjestelmätoimittajasi vielä huomennakin?... 8 Yritysten verkostomainen toiminta vaatii järjestelmiltäkin joustavuutta ERP -markkinatilannekatsaus... 9 Nokian Renkailla ERP on johdon apuväline...10 Asiantuntijaorganisaation laskutusaste nousuun...10 PK-sektorilla ERP:tä vasta tarvitaankin...12 Pk-yritys arvostaa help desk -palvelua...12 Webpohjainen toiminnanohjaus...12 Tehokas toiminnanohjausjärjestelmä auttaa myös kuntaliitoksessa...14 Laadukas tieto vaatii hyvän käytettävyyden...15 helsinki TUKHOLMA lontoo zürich madrid oslo KÖÖPENHAMINA BERLIINI AMSTERDAM MILANO dublin TALLINNA BRYSSEL NEW YORK PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Annakaisa Ojala, TOIMITTAJAT: Päivi Remes, Päivi Piispa TuotantopäälLikkö: Nora Helanto, taitto: Mikko Hänninen, KUVAT: Mikaela Katro, Jaetaan KAUPPALEHDEN välissä: Lisätietoja Suomi Mediaplanet Oy:n teemalehdistä: Suomi Mediaplanet Oy, Unioninkatu 18, Helsinki

3 ILMOITUSLIITE ERP 3 Epicor on toiminnassaan kyltymättömän innovatiivinen ja se onnistuu jatkuvasti ylittämään asiakkaansa odotukset. GROWTH IN SIGHT Kun valitsemasi suunta on ylös. Ota vastaan haasteet ja hyödy niistä. Epicor toiminnanohjausratkaisut lisäävät yrityksesi reagointiherkkyyttä ja toiminnan joustoa. Ne auttavat optimoimaan resurssit ja minimoimaan kulut. Ja kuten sinä, teemme mekin työtä pitkällä tähtäimellä. Ratkaisujemme skaalautuvuus ja monipuolisuus auttavat vahvistamaan kilpailukykyä ja tukevat yrityksesi kasvua myös muutosten keskellä. Asiakkaita meillä on 146 maassa yli ja Suomessa olemme olleet jo vuodesta Epicor Ratkaisut: Taloushallinto Tuotanto Logistiikka Projektinhallinta Business Intelligence Epicor auttaa sinua kasvattamaan bisnestäsi kannattavasti Epicor Software Corporation. Epicor and the Epicor logo are registered trademarks of Epicor Software Corporation.

4 4 ERP ILMOITUSLIITE Kuva: Atria Toiminnanohjaus Elintarvikealalla tuoretuotteet asettavat erityishaasteita toiminnanohjaukselle. Siksi Atrialla panostettiin ERP-hallintaan vahvasti jo ennen uuden järjestelmän valintaa. Itse käyttöönotto tapahtui vaiheittain riskit minimoiden. Atria on oiva esimerkki oikeaoppisesti toteutetusta toiminnanohjausjärjestelmä-prosessista. Ennen uuden järjestelmän valintaa yritys teki perusteellisen esiselvitysprojektin, jossa vertailtiin eri vaihtoehtoja. Järjestelmävalinnan jälkeen käyttöönotto tapahtui vaiheittain, hallittuina erillisprojekteina. Järjestelmä pyörii nyt lähes täysimittaisesti, mutta laakereille ei jäädä lepäämään. - Meillä oli melko tyypillinen lähtötilanne: kokonaisuus oli aikamoisen monimuotoinen coctail eri toimittajien versioista, ja osa teknologias- Katsaus myös konehuoneeseen Uusiin ERP- sovelluksiin tarvitaan usein myös laitteistohankintoja. Atrian toiminnanohjausjärjestelmäympäristö ajetaan IBM System i -palvelimella, joka on kehitetty liiketoimintasovellusten ajoympäristöksi. - Laitealusta on IT-optimoinnin edelläkävijä ja hyödyntää mm. osiointiteknologiaa, jolloin yhdessä fyysisessä koneessa on useita loogisia osioita. Sillä voidaan ajaa useita eri käyttöjärjestelmiä samassa laitteessa. Oleellista on myös, että järjestelmä pyörii virusresistanttisessa ympäristössä ja palvelin on kompakti paketti, josta löytyvät kaikki komponentit ERP-ympäristön palvelinkäyttöön, sanoo IBM:n Tarmo Puukko. - Laitealustan mitoittaminen ja käytettävyyden varmistaminen liiketoimintakriittisimmälle järjestelmälle oli varsin haasteellinen osa kokonaisprojektiamme. Haluttuun lopputulokseen pääsimme, mutta se vaati laiteresurssien ja ylläpitomallien uudelleenarviointia matkan varrella. Kohtaamamme mitoitusongelmat eivät liene lainkaan ainutlaatuisia tällaisissa hankkeissa, kertoo Atrian Jukka Mäntykivi. Kansainvälistyvän yrityksen ERP-vinkkejä Kansainvälistymisen kynnyksellä olevan yrityksen kannattaa käyttää kunnolla aikaa toiminnanohjausjärjestelmän hankintapohdintoihin ja -vertailuihin. Kunnollinen ERP-alkusatsaus tukee yrityksen toimintoja myös ennakoitua nopeammassa kasvuvauhdissa. Moniyritysympäristössä toimivan yrityksen toiminnanohjaus on vielä haasteellisempaa kuin selkeästi yhdelle toimialalla fokusoituneen. Kun tähän palettiin lisätään vielä toiminnan laajentuminen uusiin maihin, on toiminnan keskitetty johtaminen ja ajantasatiedon merkitys entistä suurempi. - Yksinkertainen esimerkki on, jos suomalainen emoyritys myy tavaraa suoraan Ruotsin tytäryrityksen Ruotsissa sijaitsevasta varastosta, voidaan laskutus hoitaa suoraan Suomesta. Silti tilipäätökset voi tehdä omissa tulosyksiköissä; kaikki tarvittava tieto läpinäkyvän logistiikkavirran ja taustalla automaattisesti tapahtuvan sisäisten taloustapahtumien kirjautumisien ansiosta on käytettävissä kummassakin maassa. Kaikki tieto on yhdessä ja samassa tietokannassa, kertoo Vesa Kauppi, Customer Account Executive Lawsonilta. Nykyhetki ja tavoitetila - Järjestelmätoimittajaa ja järjestelmää valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että palveluntarjoaja pystyy vastaamaan asiakkaan tarpeisiin eli hänellä on kokemusta kyseisiltä toimialoilta ja tämä tulisi pystyä tekemään sekä nykyhetkessä että yrityksen tavoitetila sisäistäen. Lisäksi toimittajan tulisi pystyä antamaan konkreettista tukea paikalliselle toiminnanohjausprojektille eli toimittajalla tulisi itsellään olla yksikkö kyseisessä maassa, Kauppi ohjeistaa. Vesa Kauppi, Customer Account Executive Lawsonilta

5 ILMOITUSLIITE ERP CSR 59 ratkaiseva menestystekijä Kuva: Atria ta oli niin vanhentunutta ettei sille enää edes löytynyt toimittajaa, kuvailee Jukka Mäntykivi, Atrian Toimitusketjun ohjauksen, IT:n ja logistiikan johtaja. Uuden järjestelmän tarjoajista karsittiin lopuksi jäljelle kaksi, joista valinta kohdistui referenssitutkailujen jälkeen elintarvikealan ERP-ratkaisuosaajaan. - Toki myös raha osaltaan ratkaisi. Sopimuksen sisältö tärkeä Toiminnanohjausjärjestelmän kaksivuotisesta asteittaisesta käyttöönotosta tehtiin tarkka suunnitelma, jossa lähdettiin liikkeelle helpommin toteutettavista tuotannon osioista. Itse sopimuksessa huomioitiin tarkasti projektinhallintaan liittyvät yksityiskohdat ratkaisuntoimittajan projektihenkilöstön pysyvyys mukaanlukien. - Pahin kompastuskivi olikin prosessin aikana järjestelmätoimittajallemme tapahtuneen fuusion seurauksena strategian muutospaineet, mutta siitäkin selvittiin, Mäntykivi muistelee. Syventävää hyödyntämistä kiikarissa - Tulevaisuuden tavoitteenamme on lähteä syventämään ERP-osaamista ja ulosmittaamaan hyötyjä. Kaiken kaikkiaan olemme kulkeneet jo pitkän matkan mustakantisten vihkojen, excelien ja myyntijärjestelmäohjelmien yhdistelmästä nykyiseen ihan oikeaan toiminnanohjaussovellukseen. Tulevaisuuden tavoitteenamme on lähteä syventämään ERP-osaamista ja ulosmittaamaan hyötyjä. 253x180

6 6 ERP ILMOITUSLIITE ERP:n tulee tukea liiketoimin Kuva: Mikaela Katro Henry Himanen, Petri Niittymäki ja Marika Auramo SAP Finland Oy:stä. Integraatio voidaan tehdä myös liian vaikeasti Ei riitä, että onnistuu hankkimaan sopivat ohjelmistot. Lisäksi tarvitaan oikein mitoitetut riittävät palvelut, jotka auttavat saamaan ohjelmiston mahdollisimman nopeasti laajamittaiseen tehokäyttöön koko henkilöstön parissa ja saamaan niistä parhaan hyödyn irti toiminnan kehittämistä unohtamatta. ERP-markkinoilla ei ole kysymys kilpavarustelusta: itse asiassa pohjimmiltaan kyse ei ole ohjelmistoista, vaan strategian ja prosessien optimoinnista ja tuottavuuden parantamisesta eli liiketoimintatavoitteiden tukemisesta. Parhaimmillaan ERP luo niin vankan infrastruktuurin, että se kannustaa tarttumaan aivan uusiin mahdollisuuksiin. - Toiminnanohjausjärjestelmien valinnat ovat viime vuosina suuntautuneet yhä enemmän strategisiin platform-valintoihin. Liiketoimintaprosessien tueksi halutaan teknologia-alusta, joka mahdollistaa prosessien joustavan ja kustannustehok- kaan mukauttamisen liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa. Muutosvauhti on tänä päivänä niin nopea, että vain teknologia-alustat, jotka perustuvat standardien hyödyntämiseen, aidosti palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin ja jo olemassa olevien ratkaisujen hyödyntämiseen, voivat tukea tätä kriittistä asiakastarvetta, sanoo SAP Finland Oy:stä Solution Management Director Henry Himanen. Alalla tapahtuu vilkkaasti kondolisoitumista; isot ERP-toimittajat syövät hanakasti pieniä yrittäjiä. - Valinnassa tulisi huomioida myös se, että ratkaisutoimittajalla on riittävät toimintaresurssit maatasolla ja globaalisti. Lisäksi merkittävänä valintakriteerinä on myös ERP- toimittajan toimiva ja kattava kumppaniverkosto, muistuttaa SAP Finlandin Business Unit Director Marika Auramo. Hyötykäyttöön läpi organisaation Olipa kyseessä sitten järjestelmän implementointi tai versionpäivitys, ratkaisevaa on tarjota yrityksen henkilöstölle riittävää käyttöönottokoulutusta. - On tärkeää huomioida, että käytettävyys on mahdollisimman helppoa. Aikaisemmin ERP-käyttäjät olivat pääosin tehokäyttäjiä talous- tai henkilöstöhallinnossa. Nyt järjestelmien hyödyn maksimoimiseksi niitä tulisi pystyä vaivatta käyttämään nekin työntekijät, jotka eivät päätyökseen järjestelmän tai edes tietokoneen kanssa työskentele, valottaa SAP Finlandin myyntijohtaja Petri Niittymäki. Suomessa ollaan jo pitkään totuttu laajamittaisesti hyödyntämään verkkopalveluja. Käyttäjät osaavat vaatia sujuvaa käyttölogiikkaa myös työ- ERP-ratkaisut johdon tukena liiketoiminnan johtamisessa Teksti: Päivi Piispa Integraatio on yksi niistä toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvistä asioista, jonka hankinnassa tarvitaan rautaista ammattitaitoa. Se voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Integraatio voi SapfoXin Michael Finckenbergin mukaan tarkoittaa kolmea eri osa-aluetta: prosessien yhdistämistä, informaation saatavuutta tai sitä, että oikeille henkilöille saadaan oikeat sovellukset. Tekniikkana käytetään usein niin kutsuttua keskitintyökalua eli EAI-ratkaisua. Ennen ongelmana oli se, että tietoa oli vaikea kääntää sopivaksi toiseen järjestelmään ja tehtiin paljon manuaalistakin työtä. Nykyään käytetään tekniikoita, jotka ovat yhteensopivia kaikkiin järjestelmiin. EAI on suurimmalle osalle tarpeellinen työkalu. Mitä enemmän on järjestelmiä, sitä enemmän usein on integroitavaa. Kyseenalaistettava on kuitenkin kahden samanlaisen järjestelmän yhdistäminen keskitintyökalun kautta, sillä nämä järjestelmät saisi yhdistettyä muutenkin, Finckenberg sanoo. Ole tarkkana ostaessasi Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan kannattaa varata tarpeeksi aikaa, jotta ostaa juuri sen tekniikan, mitä tarvitsee. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä pitää selvittää, mitä järjestelmältään haluaa. Tietoa on saatavilla niin seminaareista kuin tutkimuslaitoksiltakin. Turhaan ei kannata yrittää säästää: isolta tuntuva alkuinvestointi voi olla halvempi kuin järjestelmän häiriöstä aiheutunut muutaman tunnin tuotantokatkos. Jos resurssit antavat periksi, suosittelen ulkopuolisen konsultin käyttöä. Hän pystyy käymään asiat läpi neutraalisti ja auttaa neuvotteluissa ja lisenssisopimusten solmimisessa. Hyvä neuvottelija pääsee usein halvemmalla kuin muut, Finckenberg sanoo. Aikaisemmin ERP koettiin manuaalista työtä korvaavana tapahtumakäsittelyn moottorina. Nyt sekä tarpeet että järjestelmät ovat muuttuneet. ERP:n avulla haetaan jo selkeästi lisää liikevaihtoa. Ennen vanhaan tehtaassa hoitui tuotekehitys, tuotanto, myynti ja taloushallinto tehtaanpampun tiukassa valvonnassa. Tuotteet pukattiin lähimarkkinoille. Viestintäkin tehtaassa hoitui ongelmitta. Nykyisin toimintoja ja varastoja hajautetaan eri maihin ja mantereille. Uusien pelaajien myötä kilpailukenttä paitsi laajenee, myös kovenee. Viimeisin tieto pitää olla heti ja samanaikaisesti hyödynnettävissä eri yksiköissä. - ERP on jo nyt ottamassa vahvan roolin tuotannon ja viestinnän koordinoinnissa ja valvonnassa, sanoo Oracle Finlandin Senior Director Kari Järveläinen. Toimitusketjun lisäksi myös asiakkaat ja alihankkijat kansainvälistyvät; tätä täytyy hallita. Tuotanto- ja esimerkiksi kuljetuskustannusten nousua on pystyttävä kompensoimaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Samaan aikaan rahoittajat edellyttävät nopeammin voittoa sijoituksilleen ja viranomaisvalvonta kiristyy. - Kokonaispalettia täytyy hallita reaaliajassa: toimiva, kasvun ja laajenemisen mahdollistava ERP-ratkaisu on välttämätön. ERP:llä nopeampi tuoteinnovaatio - Tuotehinnan ajassa rapautumista voidaan kompensoida hakemalla lisäarvoa lisäpalveluiden tai räätälöin- Oracle Finlandin Kari Järveläinen. nin kautta tai siirtymällä ratkaisutyyppiseen projektimyyntiin. Tämä vaatii oman seurantamekanismin ja osaamisen. Voidaan myös nopeuttaa tuoteinnovaatioita, jolloin on kyettävä hallitsemaan koko tuotteen elinkaari, riippumatta siitä, kuinka pirstaloituneena tuotetieto on. Markkinatiedon keruu- ja seurantamekanismi on lisäksi välttämätöntä. Tarvitaankin kunnon liikkeenjohdon työkalu, ERP, johon on mallinnettu myös toimintatavat ja prosessit, Järveläinen listaa.

7 ILMOITUSLIITE ERP 7 ILMOITUSLIITE ERP 7 tatavoitteita paikkansa toiminnanohjausjärjestelmältä. Toisaalta laajamittainen ERP-uudistus myös möyhii monen yrityksen sisäisiä rooleja ja valta-asetelmia, kun tiedon päällä ei enää istuta. - Yrityksen sisällä uuden ERP:n myötä organisaatioiden ja työntekijöiden toimenkuvat muuttuvat. Myös tämä tulisi huomioida yhtenä osatekijänä uudistusprosessissa, sanoo Auramo. - Jatkossa yhdeksi tärkeäksi valintakriteeriksi muodostuu yhä painokkaammin käytettävyys, Himanen ennustaa ja jatkaa: - oleellista olisi yrityksissä aidosti pyrkiä hyödyntämään jo tehdyt järjestelmäinvestoinnit. Käytettävyyden näkökulmasta tämä on mahdollista toteuttaa tarjoamalla eri käyttäjäryhmille heidän tarpeeseensa perustuva helppo pääsy järjestelmän tietoihin - ja vieläpä loppukäyttäjätyytyväisyyttä parantaen. Järjestelmää tulee voida hyödyntää esimerkiksi portaalin, mobiililaitteiden, RFID:n, Adobe-lomakkeen tai jopa tutun MS Office Outlook -käyttöliittymän kautta. Eri lähtökohdista kohti uutta - Jos yrityksessä on muodostunut vuosien saatossa melko heterogeeninen järjestelmäkokonaisuus, suosittelen uudeksi järjestelmäksi standardiohjelmistopakettia. Yritys voi vaiheittain laajentaa ratkaisun hyödyntämistä perinteisen ERP:n ulkopuolelle niin, että IT -arkkitehtuuri säilyy integroituna, kustannustehokkaasti ylläpidettävänä kokonaisuutena. Ylläpitokustannuksissa säästetyt eurot voidaan hyödyntää ottamalla ohjelmistopaketista käyttöön uusia liiketoimintaa tukevia ratkaisuja, Niittymäki neuvoo. - Uuden järjestelmän ja kumppanin valinta on aina iso päätös asiakkaalle. Valitun järjestelmän tulee olla riskitön ja tukea asiakkaan liiketoimintaympäristön uusia tarpeita vielä kymmenen vuoden päästäkin, Himanen tiivistää. Oleellista olisi yrityksissä aidosti pyrkiä hyödyntämään jo tehdyt järjestelmäinvestoinnit. Lue lisää tyytyväisistä asiakkaistamme sekä ratkaisuvalikoimastamme Oletko koskaan ajatellut, että ERP on enemmän kuin laskutusjärjestelmä? Me olemme. Meillä on yli 15 vuoden ja 300 asiakasratkaisun kokemus ERP-järjestelmähankkeista. Liiketoimintatarpeen mukaan vaihtoehtomme ovat joko yksilöllinen yrityskohtainen räätälöinti tai valmiiksi moduloitu ERP-ratkaisu. ERP-järjestelmämme skaalautuvat kaikenkokoisille yrityksille ja organisaatioille. Ratkaisumme tukevat sisäisten prosessien hallintaa sekä integraatiota avainasiakkaisiin, toimittajiin ja yrityksen arvoketjun muihin toimijoihin. Ajantasainen tieto on saatavilla paikasta ja ajasta riippumatta.

8 8 ERP ILMOITUSLIITE Palveleeko järjestelmätoimittajasi vielä huomennakin? Yritysten ve mainen toim ERP-toimittajan toimialaosaaminen on yksi ratkaisevista valintakriteereistä. Neuvoteltaessa tekstiiliteollisuuden tuotannon optimoinnista referenssiksi ei riitä, jos toimittaja on onnistunut vartiointiliikkeen toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisessa. Entä riittävätkö toimittajan resurssit ja onko hän tarjoamassa ylläpitopalveluita kahden vuoden kuluttua? Kun yrityksen liikevaihto pyörii keskimäärin miljoonan euron vuositasolla, on toiminnan volyymi sen verran massiivista, että sen ohjaamiseen tarvitaan paitsi järeää kalustoa, myös kokenutta tulenjohtoa. Sysopendigian Enterprise Solutions yksikön johtaja Roy Nurmi tuntee tilanteita, joissa pahimmillaan isoa tehdasta on toiminnanohjausjärjestelmäasioiden hoitamattomuuden puutteessa jouduttu pyörittämään tovi ilman minkäänlaista ohjausjärjestelmää ja siksi hänen neuvojaan kannattaa kuunnella. - Liikkeelle kannattaa lähteä tarvepohjalta. Ensinnäkin valittaessa tuotetta tulee pohtia tarkasti, valitaanko geneerinen ohjelmisto, johon voi tarvittaessa lisätä toimialamoduuleja vai valmis nk. toimialapaketti. Jos toimialapaketissa on aidosti kilpailuetua tuottavia toimintoja, jälkimmäinen puoltaa paikkaansa. Usein ykkösvaihtoehto on parempi. Ratkaisutoimittajat syväsyyniin - Osa haluaa valita koko paletin, tuotteen ja toimittajan, yhdestä ja samasta paikasta, joku toinen haluaa kilpailuttaa eri osat. Kummassakin tapauksessa on tärkeintä pohtia toimittajaa valittaessa seuraavat seikat: toimittajan kokonaistarjonta, aito toimialaosaaminen, toimittajan jatkuvuus sekä resurssit, Nurmi listaa. Nurmi korostaa toimittajalle kertyvän asiakastiedon jatkohyödyntämismahdollisuutta. - Selvitä, onko toimittajalla help desk-palvelu tai muu henkilöriippumaton ylläpitomalli, jossa tukea pystytään tarjoamaan yrityksestäsi kertyneen asiakastiedon perusteella. Toimittajan resurssien tarkistamisessa ei riitä tieto siitä, minkäsuuruinen henkilövahvuus tällä Sysopendigian Enterprise Solutions yksikön johtaja Roy Nurmi. on. Nurmi antaa konkreettisia neuvoja: - Kysy yksityiskohtaisesti, montako tämän alueen osaajaa löytyy Suomesta tai siltä markkinalta, jossa toimit ja minkälaisia osaajia yrityksessä on. Pyydä nähtäville henkilöiden CV:t ja kutsu tuleva projektipäällikkö esittäytymään. Käyttöönottoaika 6-9 kk - Pääsääntöisesti käyttöönottoon kuluu kuusi kuukautta, jos ei ole sovitustyötarvetta ja asiakasyritys on varannut tarpeeksi resursseja liikkeenjohtoa myöten. Jos lähdetään vahvasti räätälöimään, määrittely, sovitustyöt ja muutosten testi ja hyväksyttäminen lisäävät aikaa n. kolmella kuukaudella, Nurmi laskee. Mahdollisten vuotokohtien ennakolta tukkimisen jälkeen yhteistyö voi alkaa vankalta pohjalta, josta on turvallista soutaa eteenpäin epävakaammassakin aallokossa. Ei vara venettä kaada, mutta tapin unohtaminen kylläkin. järjestelmilt joustavuutt Yrityksiltä vaaditaan yhä ketterämpää toimintaa, jotta ne menestyvät muuttuvassa toimintaympäristössään. Uudet, verkostomaiset toimintatavat tuovat myös ERP -järjestelmiin uusia ominaisuuksia. Teksti: Päivi Piispa Haluatko työskennellä edistyksellisten taloushallinnon, asiakkuudenhallinnan ja toimitusketjun hallinnan ratkaisujen parissa? Microsoft DynamicsTM on integroitujen joustavien liiketoimintaratkaisujen tuoteperhe, jonka avulla yritys ja sen työntekijät voivat tehdä perusteltuja liiketoimintaan vaikuttavia päätöksiä. Microsoft Dynamics -liiketoimintaratkaisut toimivat samalla tavoin kuin muut Microsoftin tuotteet. Ratkaisut tukevat yrityksen menestystä automatisoimalla ja optimoimalla taloushallinnon, asiakkuuden- ja toimitusketjunhallinnan prosesseja. Yhteistyökumppanimme hakevat palvelukseensa kokeneita, projektitehtävissä jo kannuksensa hankkineita asiantuntijoita. He tarjoavat kokeneille osaajille kiinnostavien työtehtävien lisäksi ammatillisia kehittymismahdollisuuksia. Microsoft Dynamics -ratkaisujen parissa työlläsi on tulevaisuutta. Tehtävissä menestyminen edellyttää: Laajaa kokemusta ja näkemystä yritystason toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallinnan ratkaisuista ja niiden käyttöönotosta Kokemusta projektityöskentelystä Soveltuvaa ja konsultoivaa toimialakokemusta tai teknistä osaamista ERP-ratkaisujen mukauttamisesta Kiinnostusta ja innostusta paneutua uuteen teknologiaan ja uusiin ratkaisuihin Asiakaspalveluhenkisyyttä Lisätietoja kumppaneiden avoimista työpaikoista: Microsoft Oy, johtaja Iikka Lindroos, puhelin Lisätietoja Microsoft Dynamics -ratkaisuista ja yhteistyökumppaneistamme osoitteessa

9 ILMOITUSLIITE ERP 9 Kuva: HEIKKI AHO rkostointa vaatii äkin a ERP -markkinatilannekatsaus Aara Finlandin ERP-asiantuntija Mika Jantunen. Yrityksen tulee pystyä reagoimaan nopeasti muutoksiin, jotta se pärjää markkinoilla. Kilpailutilanne on muuttunut yhä globaalimmaksi pienilläkin yrityksillä. Yritysten tulee tuoda markkinoille yhä nopeammin asiakkaiden tarpeisiin sopivia tuote- ja palveluratkaisuja. Kilpailutilanteen muutos on saanut yritykset toimimaan verkostomaisesti, jotta ne pystyvät toimimaan ketterästi asiakkaan vaatimassa aikataulussa. Yhdessä toimitusprojektissa saattaa olla mukana monia eri yrityksiä. Toimitus- ja palveluprosessien kokoonpano saattaa vaihdella nykyään jopa projektikohtaisesti. Perinteisesti on ajateltu, että yritys itse tekee suurimman osan tuotannosta ja toiminnasta, ja toiminnanohjausjärjestelmätkin oli suunniteltu tätä toimintamallia tukemaan. Nykyiset järjestelmät joustavat vaihtelevan projektiorganisaation mukaan, Henry Nieminen WM-data, a LogicaCMG companystä kertoo. Nopeat projektit vaativat nopeaa käyttöönottoa Kuva: Andrey Armyagov Toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet yhä joustavammiksi, koska niiden pitää mukautua toimintaprosessien mukaan. Järjestelmästä täytyy pystyä esimerkiksi poistamaan ja lisäämään käyttäjiä nopeasti ja käyttäjiksi pitää pystyä hyväksymään myös ulkopuolisia kumppaneita. Järjestelmän käyttöönoton tulee olla mahdollisimman helppoa. Monet toiminnanohjausjärjestelmät ovat jo internetpohjaisia, ja käyttöönotto käy lähettämällä kumppanille internetosoite ja salasana. Käyttöönotossa ei voi tehdä massiivisia operaatioita: yksittäiset projektit tulevat ja menevät nopeasti ja jokainen projekti on aina erilainen, Nieminen kertoo. Toiminnanohjausmarkkinat Suomessa ovat muuttumassa: asiakkaan ostokäyttäytymisen rooli markkinoita jakavana tekijänä korostuu merkittävästi. Oikea ratkaisu haetaan sen mukaan, millaista hyötyä asiakas tavoittelee. Järjestelmätoimittajien ohjaava rooli asiakasta eniten hyödyttävään ratkaisuun pääsemiseksi korostuu entisestään. ERP:n osalta voidaan nähdä kolmijakoiset markkinat: pienet ja keskisuuret yritykset, suuret yritykset ja julkishallinnon ala. - Kovin kasvuvauhti on pienten ja keskisuurten yritysten osalta. Sillä sektorilla investointiratkaisujen merkitys on myös erittäin suuri. ERP-ratkaisujen toimittajilta peräänkuulutetaankin asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeiden ymmärtämistä, vahvistaa Aara Finlandin pitkän linjan ERPasiantuntija Mika Jantunen. Uusi järjestelmä vai päivitys? Kun yritys kasvaa ulos nykyisestä järjestelmästään, on edessä valinnan paikka: satsataanko tulevaan järjestelmään vain pakollinen minimi teknisen päivityksen avulla vai käytetäänkö tilanne hyödyksi ja punnitaan strategiset prosessipisteet uudestaan ja lähdetään hakemaan tukea liiketoiminnalle hyvän työkalun muodossa. - Osa ostajista korostaa ostopäätöksessään hintaa ja osa hakee järjestelmästä selkeää kilpailuetua, Jantunen sanoo ja jatkaa: - ostajia pitäisi tukea sekä siten, että avataan tarpeeksi järjestelmän mahdollisuuksia sekä niin, että toimitaan asiakkaan sparraajana, jotta tämä saisi maksimaalisen hyödyn irti investoinnistaan. Ylilyöntejä ei kuitenkaan pidä tehdä. Julkishallinnon puolella voidaan puhua ihan omasta ERP-markkinasta: varsinaista ulkoista liiketoiminnallista painetta ei siellä ole siinä suhteessa kuin yksityisellä sektorilla ja siksi markkinoilla ei viimeiseen kolmeen vuoteen ole tapahtunutkaan merkittävää kehitystä. - Edelläkävijäorganisaatioista hyviä esimerkkejä ovat mm. Espoon ja Jyväskylän kaupungit. Tietohallinto ja liikkeenjohto yhteistuumintaan Aaran vuosittain toteuttama ERP-kilpailutilannekatsaus antaa selviä viitteitä siitä, että ostokäyttäytymisen muutos tulee ohjaamaan toiminnanohjausmarkkinoita hitaasti, mutta vahvasti. - Oleellista yrityksissä onkin tehdä hyötyanalyysi tietohallintapuolen ja liiketoiminnan johdon yhteistyönä. Myös järjestelmätoimittajilta kannattaa vaatia näyttöjä siitä, kuinka uuden järjestelmän käyttöönotto tehostaisi asiakkaan toimintaa ja miten se lisäisi kilpailuetua. Ratkaisuntarjoajilla on tässä aivan keskeinen rooli, Jantunen painottaa. Läpinäkyvyys parantaa yritysten yhteistyötä ERP-järjestelmän avulla täytyy pystyä ohjaamaan paitsi omaa toimintaa myös kumppaneiden toimintaa. Toimintaketjujen hallinta voi ulottua moneen eri yritykseen. Järjestelmältä vaaditaan siis joustavuuden lisäksi myös läpinäkyvyyttä. Se voi tarkoittaa vaikkapa yhdessä tilatun raaka-aineen materiaalivirtatietoja tai kumppanin toimitusaikojen tai resurssikuormien selkeytymistä järjestelmän kautta. Myös yhteistyöhön liittyvät tunnusluvut, kuten liikevaihto, volyymi tai hinta voivat olla tietyissä tilanteissa tärkeitä yhteistyön kannalta, Nieminen sanoo.

10 10 ERP ILMOITUSLIITE KUVA: Nokian renkaat Nokian Renkailla ERP on johdon apuväline Kansainvälisen yhtiön toiminnanohjauksessa tietojärjestelmä toimii sekä päätöksenteon pohjana että strategian jalkauttamisessa. Teksti: Päivi Piispa Nokian Renkaat Oyj:llä on ollut käytössä ERP-järjestelmä kymmenisen vuotta. Yritys on kasvanut ja kansainvälistynyt voimakkaasti: Venäjälle on perustettu tehdas, minkä seurauksena tuotantokapasiteetti on kasvanut. Vianor-myyntipisteiden määrä on kasvanut Venäjällä ja ketju on laajentunut Ukrainaan, Kazakstaniin, Sveitsiin ja USA:han. Omia myyntiyhtiöitä on perustettu päämarkkinoille. Rakenteellinen ja volyymien kasvu ovat tehneet liiketoiminnan ohjaamisesta yhä monimutkaisempaa. Perinteisillä keinoilla tätä ei enää hallita, yrityskehitysjohtaja Raimo Mansikkaoja kertoo. Strategia käytäntöön Nokian Renkailla ERP-järjestelmän tuottaman tiedon analysoimiseksi on rakennettu tietovarasto, josta liikkeenjohto hakee tietoa tilauskannas- ta, globaaleista varastotasoista sekä asiakas- ja tuotekohtaisista kannattavuuksista. Näiden tietojen varassa tehdään sekä operatiivisia että strategisia päätöksiä. Toiminnanohjausjärjestelmää käytetään paitsi raporttien ja analyysien pohjatietona, myös strategian jalkauttamisen välineenä. Strategiset päätökset implementoidaan ERP:n kautta. Sillä ohjataan muun muassa logistiikan ja tuotannon suunnittelua strategian suuntaan, Mansikkaoja kertoo. Tieto vuorokausitasolla riittää Tärkeimmät toiminnanohjauksen tehtävät kulminoituvat Nokian Renkailla logistiikkaan, asiakaspalveluun ja tuotannon häiriöttömään toimintaan. Yhtiöllä on positiivinen ongelma: kysyntä on suurempi kuin tuotanto pystyy toimittamaan. ERP:tä käytetään apuna päätettäessä, keitä asiakkaita voidaan palvella. Myös tuotannon kolminkertaistuminen ja valikoimien laajentuminen tuovat omat mausteensa päätöksentekoon. Nykyään rengasmalleista lanseerataan kymmeniä eri kokoja. Meidän täytyy tietää, miten saadaan oikeat tuotteet oikeaan aikaan sinne, missä asiakkaat tarvitsevat niitä, Mansikkaoja sanoo. Hänen mielestään suurimman osan tietovaraston tiedosta ei tarvitse olla reaaliaikaista. Strategiseen päätöksentekoon riittää, jos tieto tulee vuorokausitasolla. Mielestäni on osittain harhaluuloa, että tiedon täytyy olla reaaliaikaista. Usein tämä tieto printataan järjestelmästä ulos ja luetaan viikon päästä. ERP-järjestelmässä online-tieto on toki tärkeää, esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa, Mansikkaoja kertoo. Asiantuntijaorganisaation laskutusaste nousuun Asiantuntijaorganisaatiot ovat ottamassa käyttöön niiden tarpeisiin suunnitteluja toiminnanohjausjärjestelmiä. Teksti: Päivi Piispa Asiantuntijaorganisaatiot, kuten insinööri-, mainos- tai suunnittelutoimistot, laskuttavat asiakkailtaan aikaa. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni työntekijän työtunti laskutettua asiakkaalta. Parhailla asiantuntijayrityksillä laskutusaste on 75 prosenttia työajasta, mutta siihen on vaikea päästä ilman systemaattista toimintaa ja tehokkuutta. Ajan tehokkaan käytön takaamiseksi asiantuntijayrityksen toiminnan ohjauksessa pääpaino on työn, henki- löstön ja projektien hallinnassa. Systemaattinen toiminta vaatii järjestelmän, jolla sitä ohjataan. ERP:t ovat silti asiantuntijaorganisaatioille suhteellisen uusi asia. Severan toimitusjohtajan Ari-Pekka Salovaaran mukaan kuitenkin harhaluulo siitä, että asiantuntijaorganisaatio ei tarvitse toiminnanohjausjärjestelmää, on väistynyt. Samalla tavalla kuin tuotannolliset yritykset, asiantuntijaorganisaatio ei voi toimia ilman laskutusta ja tila- uksia eikä niin, ettei tekisi oikeita asioita oikeaan aikaan, Salovaara sanoo. Asiantuntijaorganisaatioiden vaatimuksiin onkin suunniteltu omia ERP-järjestelmiä, joita kutsutaan PSA:ksi. Ne ovat tyypillisesti webpohjaisia eli niitä käytetään tietoverkon kautta. Itse ohjelmisto on palveluntarjoajan palvelimella, jossa tiedot myös säilyvät turvassa. Webpohjaiset järjestelmät ovat helppoja ottaa käyttöön eivätkä vaadi suuria kertainvestointeja. Pullonkaulat pois Severan myyntipäällikkö Janne Hirvonen kertoo, että järjestelmän tarve syntyy usein yrityksen kehityspaineista, henkilöstövaihdoksista tai toimitusongelmista: työmäärät ylittyvät, toimitukset viivästyvät tai laskutusaste on alhainen. Monessa isossakaan asiantuntijayrityksessä ei tehdä vielä systemaattista toiminnanohjausta. Ei ole olemassa yhtä paikkaa, josta kaikki tarvittava tieto löytyisi. Toimitusjohtaja käyttää viikon laskutuksen hoitamiseen ja osa työstä saattaa silti jäädä laskuttamatta, Salovaara huokaa. Asiantuntijaorganisaatioissa onkin onnistuttu selkeyttämään liiketoimintaa PSA-järjestelmän käyttöönoton myötä. Organisaation toiminnan pullonkauloja on saatu karsittua järjestelmän avulla. Moni on myös kiitellyt ajan ja resurssien käytön tehostumista järjestelmän käyttöönoton myötä. Yritykset ovat myös onnistuneet tehostamaan laskutustaan ja selkeyttämään liiketoimintaansa toiminnanohjausjärjestelmän avulla, Janne Hirvonen sanoo.

11 ilmoitusliite erp 11 CSI Professional tehostaa asiantuntijan työtä Csi helsinki oy:n toimitusjohtaja harri tiili csi helsinki Oy kehitti asiantuntijapalveluita tuottavien yritysten tarpeisiin kokonaisvaltaisen toiminnanohjausjärjestelmän (erp). helppokäyttöinen järjestelmä auttaa asiantuntijaa tekemään omaa työtään tehokkaasti, toimii johtamisen apuvälineenä ja nopeuttaa yrityksen prosesseja. Perinteisesti toiminnanohjaus on yksi iso kokonaisuus, joka kuitenkin voi olla irrallaan muista yritykselle tärkeistä järjestelmistä tai jopa arkitodellisuudesta, kuten työntekijän kalenterista. Jos halutaan tietää mitä todella on tapahtunut, tietoa voidaan joutua keräämään monista eri järjestelmistä, tai sitä ei välttämättä ole olemassakaan. Sama tieto voi olla syötettynä useaan kertaan lukuisiin järjestelmiin; tieto on hajallaan ja siitä johtuen toiminnan seuranta ja raportointi hankalaa. Tähän tarpeeseen CSI Helsinki Oy on kehittänyt uuden ohjelmistoratkaisun, CSI Professionalin, joka yhdistää asiantuntijaorganisaation toiminnanohjaukseen liittyvän tiedon yhteen järjestelmään. CSI Professional automatisoi, tehostaa ja sähköistää asiantuntijayrityksen prosesseja. Se yhdistää kaikki asiantuntijaorganisaation ydintoiminnot: toiminnanohjauksen (ERP), asiakkuudenhallinnan (CRM), resurssienhallinnan, dokumentinhallinnan, taloushallinnon sekä raportoinnin. Asiantuntijayrityksissä, kuten konsultointi-, insinööri-, media-, mainos- ja viestintätoimistoissa, asiakkaisiin ja pro- jekteihin liittyvä tieto on avainasemassa. Ratkaisun avulla tietoa jaetaan eri organisaatioyksiköiden välillä, jolloin tieto on kaikkien saatavilla yhdessä paikassa. CSI Professional myös vähentää päällekkäisiä tehtäviä ja nopeuttaa asioiden käsittelyä projektin aloittamisesta aina laskuttamiseen ja seurantaan asti, CSI Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Harri Tiili kertoo. kalenteri toiminnanohjauksen ytimessä Jotta asiantuntijat saadaan käyttämään yritystoiminnan kehittämisen kannalta kriittisiä järjestelmiä, niiden tulee antaa merkittävää lisäarvoa heidän työhönsä, olla helppokäyttöisiä ja jatkuvasti saatavilla. Asiantuntijan ei silti tarvitse tuntea järjestelmää läpikotaisin, vaan hänen täytyy tietää vain se osa-alue, jota hän käyttää päivittäin, Tiili sanoo. Helppokäyttöisyyden takia CSI:n toiminnanohjausjärjestelmän ytimenä on kalenteri. Se on yleensä kaikilla käytössä, ja siksi siihen on hyödyllistä liittää myös asiantuntijan liiketoimintaprosessit. Tuntikirjaukset merkitään CSI Professionalin kalenteriin, joka pitää kirjaa paitsi työntekijän tulevista töistä, myös laskutettavista, asiakkaalle jo tehdyistä työtunneista. Sen perusteella voidaan arvioida työkuormaa ja aikatauluttaa uusia tehtäviä. Nopean ja helpon kirjausmenetelmän ansiosta asiantuntijan arvokasta aikaa säästyy ydinosaamiseen. Kalenteritapahtumia voi parilla hiiren klikkauksella siirtää Outlookin kalenteriin ja takaisin CSI Professionaliin sekä muodostaa niistä laskutettavia toimenpiteitä, Tiili kertoo esimerkkinä. CSI Professionalin käyttöliittymä ja kalenterinäkymä on monelle tuttu Microsoftin Outlook-ohjelmasta. CSI Professional onkin täysin integroitu Microsoftin tuotteisiin. Outlookin lisäksi myös tietokanta- ja palvelinratkaisut on tehty Microsoftin ohjelmilla; asiakkuudenhallinta -osio käyttää Microsoft Dynamics CRM:ää ja lisäksi CSI Professional toimii hyvin yhteen Wordin ja Excelin kanssa. kate paranee työtä tehostamalla CSI Professional CSI Professionalin käyttöönoton alussa kuvataan yrityksen palveluprosessit, jotta ratkaisu voi palvella yritystä parhaalla mahdollisella tavalla. Kuvausten tekeminen auttaa ohjaamaan ja tukemaan prosesseja, ja sitä kautta päivittäinen työnteko nopeutuu. Ratkaisu tukee asiantuntijan työtä projektien alusta loppuun. Taustatoimissa työskentelevien henkilöiden työn tehostaminen ei riitä, vaan yksittäisen asiantuntijan päivittäisen työn tulee nopeutua, jotta koko asiantuntijaorganisaation tehokkuutta saadaan lisättyä. Jo yhden prosentin ajansäästö päivittäisessä työssä tuo asiantuntijalle vuodessa yli 10 tuntia lisää aikaa. CSI Professionalia käyttämällä tämä onnistuu helposti. Vastaavaa säästöä on vaikea saada kulupuolelta, Tiili sanoo. Myös katelaskenta paranee järjestelmästä saatavien monipuolisten ja helposti muokattavien kateraporttien myötä. Kaikki asiantuntijayritykset myyvät tavalla tai toisella aikaa, joten tuntikirjausten ajan tasalla oleminen on tärkeää laskutuksen ja raportoinnin kannalta. Monen yrityksen tuntikirjausjärjestelmänä voi olla ehkä eniten käytetty projektinseurantajärjestelmä Excel. Hinnoittelu tapahtuu usein tunnepohjalta, kun tarkkaa tietoa aikaisemmin tehdyistä vastaavista projekteista ei ole saatavilla, Tiili toteaa. käyttöönotto on helppoa CSI Professionalin käyttöönotto sujuu yleensä muutamassa päivässä. Käyttöönotto toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja koulutuksella on siinä tärkeä osuus. CSI Helsinki haluaa varmistaa, että tulevat käyttäjät osaavat hyödyntää järjestelmää omien tarpeidensa mukaan. Asiakasta ei jätetä yksin uuden järjestelmän kanssa, vaan me CSI:ssä olemme asiakkaan tukena alusta loppuun asti, Tiili sanoo. Asiakkuudenhallinta Toiminnanohjaus Resurssienhallinta Dokumentinhallinta Taloushallinto Raportointi (CRM) (ERP) Microsoft Projektien hallinta Resurssointi Microsoft Koelaskutus Toiminnan dynamics CRM Toimenpiteiden Budjetointi sharepoint Ajastetut eräajot seuranta (integroitu) kirjaus Osaamisen (integroitu) Laskutus Pivotraportointi Asiakkuuksien Työn hallinta hallinta Dokumenttien Raportointien historiatieto arkistointi muokkaus Myyntimahdollisuudet Myyntiprosessit Markkinointikampanjat CSI Helsinki Oy on vuonna 1985 perustettu ohjelmistoalan asiantuntijayritys. csi kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja toiminnanohjaukseen, asiakkuudenhallintaan ja saatavanhallintaan.

12 12 ERP ILMOITUSLIITE Kuva: Sean Locke Pk-sektorilla ERP:tä vasta tarvitaankin Jokaisen pk-yrityksen vetäjän silmissä siintävät kasvutavoitteet. Tehokas toiminnanohjausjärjestelmä on iso ja pitkäaikainen investointi, joka pitää perustella ja suunnitella hyvin. Yhtä tärkeää on peilata järjestelmää kasvusuunnitelmaan. Toiminnanohjausjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen ei riitä toimiva järjestelmä eli mahdollisimman hyvä tuote, vaan käyttäjä tarvitsee palvelu- ja tukiverkoston edistämään ohjelman käyttöä ja siitä saatavaa hyötyä. - Kokemus on osoittanut, että sen jälkeen, kun uusi järjestelmä on ollut jonkin aikaa aidosti toiminnassa, aletaan saavuttaa hyötyjä. Ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä varhaisessa vaiheessa laskemaan lisenssimaksuja ja päivittelemään kuluja, vaan ERP tulisi nähdä pitkän tähtäimen investointina, josta suurin hyöty saavute- taan, kun projekti viedään loppuun, päästään automatisoimaan prosesseja ja integroitumaan muihin sidosryhmiin, sanoo Matti Pulla Epicorilta. - Myös pk-sektorilla samoin kuin suuremmissakin yrityksissä on oleellista, että valitsee kerralla kunnollisen ERP:n. Valintaprosessissa kannattaa kiinnittää huomiota nykyisiin ja tu- leviin tarpeisiin eli pitää liiketoiminnan kokonaistavoitemaali mielessä, Pulla lisää. - Pk-sektorilla on usein ihan samat toiminnanohjausta koskevat tarpeet kuin isommillakin yrityksillä, mutta vähemmän taloudellisia resursseja käytössään: siksi on todella tärkeää priorisoida tarpeet ja panostaa järjestelmän aitoon hyödyntämiseen, Pulla korostaa. Toiminnanohjausratkaisujen todellinen ja lopullinen arvo kuvastuu siinä, paljonko sen suomista uusista mahdollisuuksista todella pystytään käyttämään lisätäkseen liiketoiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Pk-yritys arvostaa help desk -palvelua Pk-yrityksen ERP-valinnassa vaakakupissa painavat järjestelmän käyttöönoton joustavuus sekä järjestelmän käytettävyys. Ongelmatilanteissa asiantunteva help desk on erittäin tärkeä. KB-tuote Oy on pieni 40 hengen yritys, jonka liikevaihto on n. 8 miljoonaa euroa. ERP:n tuorein päivitys ja laajennus tehtiin yrityksessä viime kesänä. - Meillä oikeastaan on koettu aika ennen ERP:tä ja ERP-aika, ja nykyinen järjestelmämme on rakennettu vanhan jatkumoksi. On erittäin suuri kynnys lähteä uusimaan koko järjestelmää enkä tarkoita tällä vain kustannuksia. Kun henkilökunta on useiden vuosien käyttökokemuksen seurauksena oppinut tuntemaan nykyisen käyttöjärjestelmän toiminnot ja ottamaan sen tietyt ominaisuudet itsestäänselvyyksinä, on tämä seikka todella punnittava täysin uudenlaisen systeemin kanssa, vaikka uuden järjestelmän myötä joitakin uusia etuja saavutettaisiinkin, kertoo KBtuotteen Mika Paappanen. Hän näkee myös etuna sen, että kaikki saadaan samasta paikasta. - Tämä sitoo vähemmän resurssejamme, lisäsoftat keskustelevat hyvin pääohjelman kanssa ja muuntokoulutus ja parametrointi saadaan järjestettyä helposti tuttujen henkilöiden kanssa. Tosin pitkässä juoksussa vaarana voidaan nähdä liika sitoutuminen yhteen toimittajaan. Sähköiset rajapinnat selkeä plussa - Yrityksessämme selkeästi suurimpana etuna olemme kokeneet uuden järjestelmän myötä sähköisen laskutuksen ja web-kaupankäyntimahdollisuuden. Lisäksi raportointityökalut ovat kehittyneemmät kuin aiemmissa versioissa, Paappanen kehuu. Vain varastokirjanpito on aiheuttanut ylimääräistä kummittelua. - Ns. haamusaldoja ilmestyy varastokirjanpitoomme silloin, kun tehdään asioita vähän väärässä järjestyksessä. Enemmän hyötyjä irti jatkossa - Toistaiseksi emme ole vielä käyttäneet kaikkia ERP:n tarjoamia mahdollisuuksia: esimerkiksi tuoterekisteriin olemme aiemmin tehneet vain välttämättömimmän. Nykyisin pyrimme päivittämään tuotetiedot niin, että tuoterekisteriin tulee kaikki yrityksen kannalta hyödynnettävissä oleva tieto.

13 ILMOITUSLIITE ERP 13 Kuva: Mikaela Katro Webpohjainen toiminnanohjaus Pk-yrityksillä on monta eri vaihtoehtoa toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan. Palveluntarjoajan tuottama webpohjainen ratkaisu on usein oikea vaihtoehto. Teksti: Päivi Piispa Kaikki pk-yritykset ohjaavat toimintaansa jollakin tavalla, vaikka ruutupaperille kirjoitetulla asiakaslistauksella tai Excel-taulukolla. Kun yritys kasvaa, tuotevalikoima laajenee merkittävästi tai projektit monimutkaistuvat, liiketoiminnan hallinta ei enää onnistukaan vanhoin, tutuin keinoin, vaan tarvitaan ERP-järjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan hakea kilpailuetua, kun pyritään tekemään asiat yhä systemaattisemmin ja tehokkaammin. Pk-yrityksellä on monta vaihtoehtoa sopivan järjestelmän hankintaan. Järjestelmän voi ostaa täysin omaksi, jolloin lisenssi maksetaan itse tai Severa Kauppalehti.ai :31:54 käytetään rahoitusta. Tällöin järjestelmä pyörii yrityksen omissa tiloissa tai palvelimet on ulkoistettu palvelutoimittajalle. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset hyötyvät palveluna tarjottavista, tietoverkossa käytettävistä ERP-järjestelmistä. Palveluna tarjottavassa toiminnanohjausjärjestelmässä ohjelmistoyritys ja palvelinratkaisuja tarjoava yritys ovat yhdistäneet voimansa ja tarjoavat järjestelmän käyttöön tietoverkossa. Nämä ovat edullisia ratkaisuja, jotka on helppo ottaa käyttöön, Microsoftin Dynamics markkinointijohtaja Juha Karppinen sanoo. Microsoftin Dynamics NAV -tuotepäällikkö Jani Liukkonen ja Microsoftin Dynamics markkinointijohtaja Juha Karppinen. Päätös pk-yrityksissä tehdään usein alkuinvestoinnin eikä elinkaarikustannusten takia, ja palveluna tarjottavissa järjestelmissä veloitus tehdään yleensä kuukausittaisen käytön mukaan ja alkuinvestointi on pieni. Kustannustehokas ja riskitön malli tuo maailmanluokan ohjelmistot kaikkien yritysten ulottuville. Palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän toimivuudesta ja turvallisuudesta, joten pk-yrityksen resursseja ei kulu niihin, Microsoftin Dynamics NAV -tuotepäällikkö Jani Liukkonen sanoo. Standardipalvelu riittää useimmille Webpohjaisen järjestelmän voi saada joko itselle täysin räätälöitynä tai standardipalveluna. Monet pk-yritysten toiminnanohjauksen prosesseista ovat niin samanlaisia, että yrityskohtaisesti räätälöityä ratkaisua ei tarvita. On myös olemassa alakohtaisesti räätälöityjä järjestelmiä, esimerkiksi LVI-alalle. Samalla alalla toimivien yritysten prosessit, kuten projektinhallinta, taloushallinto ja palkanlaskenta, ovat hyvin samantapaisia, ja siksi yritys voi hyvillä mielin ottaa standardijärjestelmän käyttöön, Karppinen kertoo. C M Y CM MY Luo uutta aikaa. severa.com CY CMY K "200 %:n kasvu 2 vuodessa Severan tukemana" - Mainostoimisto Aava & Bang "Ensimmäiset projektit teimme jo tilauspäivänä" - Lappeenrannan kaupunki "Vertailimme 20 tuotetta ja valitsimme Severan" - NCC Rakennus "Ohjelmiston käyttöönotto oli erittäin nopeaa" - Alma Media

14 14 ERP ILMOITUSLIITE Tehokas toiminnanohjausjärjestelmä auttaa myös kuntaliitoksessa Julkishallinnon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on aikaavievä prosessi, jossa oleellista on sitouttaa prosessiin tarpeeksi omaa vakituista ammattitaitoista henkilökuntaa, jotta osaaminen jää omaan organisaatioon. Lisäksi kannattaa kysellä kokemuksia ja neuvoja toisilta kunnilta ja kaupungeilta. Kuvat: Jyväskylän kaupunki, Hanna Korhonen Toisaalta Turunen neuvoo tekemään kuten he onnistuneesti tekivät. - Panostimme oman vakituisen ammattitaitoisen henkilöstömme työaikaa reilusti tähän prosessiin: hankejohtaja ja kolme projektipäällikköä eivät todellakaan ole olleet ylimitoitettuja resursseja. Etenkin, kun toimittajan puolelta projektipäällikkö vaihtui kesken prosessin. Kompastuskiviä Jyväskylän kaupungin talouspalvelukeskuksen johtaja Heli Turunen omaa nyt paljon enemmän ymmärrystä ERP:stä kuin vielä kaksi vuotta sitten. Häneltä onkin hyvä kysyä vinkkejä uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprosessista. - Meillä lähdettiin vuosina tekemään koko organisaation tukipalveluiden arviointia ja tehostamissuunnitelmaa ja sen pohjalta asetettiin tiukat tavoitteet. Samaan aikaan osa silloisista järjestelmistämme oli auttamattomasti tullut tiensä päähän. Tässä yhteydessä oli loogista siirtyä kokonaan uuteen järjestelmään, Turunen muistelee. Uusi järjestelmä valittiin pääsääntöisesti kahteen kriteeriin pohjautuen. - Toimittajien referenssit nimenomaan julkisella puolella painoivat vaakakupissa. Toisaalta järjestelmävalintaan vaikutti suoraan hinta. Kullanarvoisia vinkkejä Jyväskylässä uusi järjestelmä otettiin käyttöön vaiheittain. Jälkeenpäin Turunen korostaa kuitenkin muutamaa tärkeää seikkaa, jotka kannattaa huomioida käyttöönottoa suunniteltaessa. - Toteutimme käyttöönottojärjestyksen meidän logiikkamme mukaisesti eli ensin budjetointiosion ja vasta sitten operatiivisen taloushallinnon osion. Emme tuolloin uskoneet järjestelmätoimittajien emmekä Tampereen kaupungin kollegamme neuvoja siitä, että meidän kannattaisi toimia juuri päinvastoin. Nyt olemme joutuneet maksamaan omapäisyydestämme osittaisen tuplatyön muodossa, Turunen myöntää avoimesti. Jyväskylässä perusosiot on nyt otettu käyttöön ja niihin onkin kannattanut panostaa mahdollisen Jyväskylän maalaiskunnan kanssa tapahtuvan yhdistymisprosessin tapahtuessa lähiaikoina. - Teoriassa olemme käyttöönotossa aikataulussa. Suurin ongelma on kuitenkin ollut se, ettemme etukäteen ymmärtäneet oman työnosuutemme suurta määrää, varsinkin mitä tulee järjestelmän testaamiseen. Turunen korostaa lisäksi muutamaa tärkeää seikkaa. - Kokonaisprojektin hallinta on erittäin tärkeää; järjestelmätoimittajan hankejohtaja saattaa olla liian etäällä koko prosessista, siksi hänelläkin tulisi olla useampi projektipäällikkö. Lisäksi ratkaisutoimittajien referenssejä tarkistettaessa kannattaa selvittää, onko osaaminen henkilöitynyt tietylle työntekijälle, joka on jo vaihtanut taloa vai onko kokemus aidosti jäänyt yrityksen sisälle. Esimerkki arkipäivän ERP-hyödystä Turunen antaa konkreettisen esimerkin siitä, kuinka paljon uusi järjestelmä on nopeuttanut ja helpottanut tietyn yksikön arkipäivää samalla vähentäen virhemahdollisuuksia ja kustannuksia. Tulkkikeskus tallensi aikaisemmin omaan järjestelmäänsä tiedot tulkkauksista. Laskutustiedot koottiin kuukausittain omasta järjestelmästä tulostettujen raporttien avulla. Näiden tietojen perusteella tehtiin käsin laskulähetteet, jotka toimitettiin Talouspalvelukeskukseen. Siellä laskut tallennettiin laskutusjärjestelmään, lähetettiin tulostuspalveluun ja sitä kautta asiakkaille. Nyt tiedot syötetään vain kerran; sen jälkeen kaikki muut tapahtumat on automatisoitu.

15 ILMOITUSLIITE ERP 15 Laadukas tieto vaatii hyvän käytettävyyden Mitä helpompaa ERP-järjestelmää on käyttää, sitä laadukkaampaa tietoa siitä saadaan. Järjestelmien käyttöliittymät saavat vaikutteita peleistä ja internetpalveluista. Teksti: Päivi Piispa Toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyys on kehittynyt paljon vuosien mittaan luvulla saavutettiin se, että eri prosessit hoidetaan saman järjestelmän kautta. Vuosituhannen vaihteessa kehitystyössä keskityttiin siihen, miten käyttäjä omaksuu järjestelmän käytön mahdollisimman helposti. Järjestelmän eri osien toiminnallisuutta yhdistettiin eli esimerkiksi käyttäjän varastonhallinnassa oppimat hakutoiminnot olivat samat myös taloushallinnon puolella. Viime vuosina toiminnanohjausjärjestelmiä on laajennettu uusiin liiketoiminnan alueisiin. Toiminnallisuus on paisunut ja käyttäjäryhmiä tulee jatkuvasti enemmän. Enää toiminnanohjausjärjestelmää eivät käytä vain spesialistit vaan yhä useampi organisaation jäsen. Myös organisaation ulkopuolisia henkilöitä on tullut mukaan käyttäjäkuntaan, esimerkiksi alihankkijoita, jälleenmyyjiä ja kuluttajia, IFS Finlandin liiketoimintakonsultti Peter Bröckl kertoo. Käyttäjät ovat keskeisessä asemassa liiketoiminnallisen hyödyn saamisessa ERP-järjestelmästä: mitä parempi käytettävyys on, sitä paremmin järjestelmää käytetään ja sitä luotettavampaa ja reaaliaikaisempaa tietoa saadaan. Pelien ja internetin käyttöliittymät tulevat ERP:iin Nykyään käyttöliittymän kehittämisessä eletään mielenkiintoisia aikoja. Sekä pelimaailma että internetpalvelut tuovat vaikutteita toiminnanohjausjärjestelmien käyttöliittymiin. Pelimaailmassa käyttöliittymät ovat helppoja: peliin pääsee heti sisälle ilman manuaalien lukua. Myös monet internetpalvelut, kuten Google tai karttapalvelut, ovat aivan loistavia käytettävyydeltään. Ihmiset haluavat tätä samaa käyttömukavuutta myös ERPjärjestelmiin, Bröckl sanoo. IFS Finlandin liiketoimintakonsultti Peter Bröckl. ERP:t ovat olleet suljettuja järjestelmiä ja niiden kehityksen painopiste on ollut toiminnallisuudessa eikä käytettävyydessä. Siksi niiden käyttöliittymissä ollaan kuluttajapuolta jäljessä, mutta kuluttajatuotteista voidaan ottaa käyttöön hyviä ideoita. Myös design ja ulkoasu ovat nousemassa esiin toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyydessä. Usein yritykset vaativat oman ERP:nsä muokkaamista omannäköisekseen, koska järjestelmän kautta tarjotaan esimerkiksi verkkopalvelua kuluttajille ja siitä tulee osa yritysviestintää, Bröckl sanoo. ERP-järjestelmä lähtee liikkeelle asiakkaan strategiasta WM-datan toimittamissa ERP-järjestelmissä lähdetään liikkeelle toimialaosaamisesta ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisestä. Yritysten verkostomaisessa toiminnassa tietotekniikka ja toiminnanohjauksen ratkaisut nousevat tärkeään rooliin. Uuden sukupolven ERP-järjestelmät tarjoavat tehokkaita välineitä verkostojen läpinäkyvään ja joustavaan ohjaukseen. WM-datassa keskitytään standardiratkaisuihin perustuvien palveluja komponenttipohjaisten järjestelmien toteuttamiseen. Se on laadukas, nopea ja kustannustehokas ratkaisu yritysten muuttuviin tarpeisiin. ERP-ratkaisujen on tuettava yrityksen liiketoimintaprosesseja. Siksi WM-datassa lähdetään aina liikkeelle toimialaosaamisesta ja asiakkaan liiketoiminnasta. Useimmiten tietojärjestelmä-projekti lähtee liikkeelle siitä, että käymme läpi asiakkaan toiminnallisia tarpeita: missä he haluavat kehittyä ja lisätä toiminnan ketteryyttä. Saatamme käydä yhdessä läpi yrityksen liiketoimintastrategioita, mitä asioita halutaan erityisesti painottaa ja mitä toimintoja tietojärjestelmän halutaan tukevan, Henry Nieminen WM-data, a LogicaCMG companystä kertoo. Komponenttipohjaisuus tuo joustavuutta WM-datan vahva toimialaosaaminen ja asiakkaan toiminnan ymmärtäminen ovat kehittyneet vuosien mittaan. Toinen vahvuusalue on asiakkaan tarpeiden mukainen ratkaisu. Yhteisen analyysiprojektin pohjalta valitaan tietojärjestelmään oikeat elementit ja komponentit. Järjestelmien komponenttipohjaisuus tekee niistä joustavia niin, että jokaiselle yritykselle valitaan sopivin komponenttien valikoima. Esimerkiksi järjestelmän käyttöliittymä voidaan valita käyttäjille parhaiten sopivaksi, jolloin käyttäjä käyttää järjestelmää web- tai Windows-käyttöliittymän tai vaikkapa älypuhelimen kautta. Järjestelmiä ei ole aina pakko uusia kokonaan, vaan sitä voidaan kehittää integroimalla uusia komponentteja yrityksen kasvavien tarpeiden mukaan. Näitä tarpeita ovat usein muun muassa sähköiseen asiointiin ja asiakkuuden hallintaan liittyvät toiminnot. Mobiilikäyttöliittymiä halutaan yhä enemmän. Tällöin älypuhelimella saa yhteyden toiminnanohjausjärjestelmään vaikkapa asiakasneuvottelutilanteessa, Nieminen kertoo. WM-datan konkarius näkyy myös sen järjestelmien käyttöönottoprojekteissa. Käyttöönotto ja sen läpivienti on systemaattinen projekti, joka perustuu sertifioituihin ja standardoituihin menetelmiin. Käyttöönottoprojektin ajankohta kannattaa suunnitella yrityksen toiminnan mukaan. Käyttöönottoa ei kannata tehdä yrityksen hektisimpään vuodenaikaan, vaan käyttöönoton vaiheiden tulee sopia liiketoiminnan rytmiin, Nieminen kertoo. WM-data, a LogicaCMG company I puh I

16 16 ERP ILMOITUSLIITE

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Elokuu 2008 projektin hallinta Ja -JOHTAMINEN Projektinhallinnan ja -johdon valmennus Kokenutkin projektipäällikkö voi lisätä

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS Toukokuu 2007 YRITYSTURVALLISUUS - OSA YRITYSTOIMINTAA Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Kesäkuu 2008 YRITTÄJÄKSI YRITYKSEN OSTOLLA YRITTÄJÄKSI Mikroyritysten omistajanvaihdokset ovat hyvä vaihtoehto uusyritykselle.

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 HSK Sähkö Oy Arki pyörii Adminetillä, henkilöstö keskittyy kasvuun Paratec Oy Enemmän rahaa vähemmällä työllä PeLVI Oy Jos jokin menee pieleen, hälytyskellot

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008 SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua Arto Jormanainen 31.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2007 CSR Yritysten yhteiskuntavastuu Monimuotoisempaa työllistämistä Monimuotoisuuden hyödyntäminen on yrityksiltä

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot