Gustav von Hertzen DEMOKRATIAN HAASTE. Maailmanlaajuisen plussummapelin toteuttaminen. Gummerus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gustav von Hertzen DEMOKRATIAN HAASTE. Maailmanlaajuisen plussummapelin toteuttaminen. Gummerus"

Transkriptio

1

2 Demokratian haaste

3

4 Gustav von Hertzen DEMOKRATIAN HAASTE Maailmanlaajuisen plussummapelin toteuttaminen Gummerus

5 Kiitokset Haluan osoittaa parhaat kiitokseni kaikille niille, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet tämän kirjan syntyyn. Elinkeinoelämän valtuuskunnan johto ja henkilöstö ovat tukeneet minua monin tavoin. Erityisesti haluan kiittää Martti Nybergiä ja Ilkka Haavistoa, jotka ovat auttaneet minua pitkällisen kirjoitusprosessin kaikissa käänteissä. Hannu Kaseva on kaivanut esille tuiki tarpeellisia tietoja, ja Petteri Larjos on auttanut tietokoneen reistaillessa. Suurkiitos Christina Lindqvistille, joka ei ole säästänyt vaivojaan ponnistellessaan laajan viiteaineiston kanssa. Kiitän myös Janne Salosta joka luki käsikirjoituksen varhaisessa vaiheessa ja tarjosi arvokkaita kommentteja. Jukka Gronow tutustutti minut filosofi Hans Joakseen, ja Christian Junnelius on aina ollut valmiina auttamaan. Bengt Stymne, Sören Lithell ja Anders Björnsson ovat tehneet parhaansa kansainvälisten kontaktien luomiseksi. Suomennostyössä Jarmo Heinonen on tehnyt suurtyön, ja Juhani Kohonen on antaumuksella ja ammattitaidolla viimeistellyt kieliasun. Kiitän myös Gummeruksen avainhenkilöstöä myötämielisestä suhtautumisesta ja hyvästä yhteistyöstä. Lopuksi haluan kiittää lähimpiäni. Vaimo, lapset ja lastenlapset ovat osallistuneet keskustelemalla, ja rakas puolisoni on nurkumatta hyväksynyt pitkät päiväni, viikkoni ja kuukauteni tietokoneen ääressä. Helsingissä elokuussa 2007 Gustav von Hertzen Ruotsinkielisestä käsikirjoituksesta Demokratins utmaning. Att realisera ett globalt plussummespel suomentanut Jarmo Heinonen yhteistyössä tekijän kanssa Gustav von Hertzen ISBN Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2007

6 Sisällys Hyvä lukija... 9 Johdanto Osa I Demokratian perusta Luku 1: Ihmisluonto Luonto vai kulttuuri? Ryhmäevoluutio Moraalin juuret Sukupolvesta toiseen Tie korkeakulttuuriin Luku 2: Aineellinen perusta Tekninen kekseliäisyys Kaupallinen yritteliäisyys Rahan arvo Pääomanmuodostus Markkinatalous Luku 3: Poliittinen perusta Demokratian juuret Demokratian läpimurto Demokratian kriisi Demokratian heikkous ja vahvuus Demokraattinen itseohjaus Luku 4: Moraalinen perusta Järkiperäisiä moraliteetteja Sosiaalinen pääoma Ihmisoikeudet Perusarvot Moraali ratkaiseva menestystekijä... 86

7 6 Sisällys Luku 5: Hengellinen perusta Usko ihmiseen Niin sanottu paha Moraalinen evoluutio Tiede esikuvallinen plussummapeli Uskon perusta Osa II Käytännön demokratiaa Luku 6: Poliittinen nollasummapeli Puoluejärjestelmä Hallinto ja byrokratia Verotus ja tulonjako Ulkoparlamentaarinen vallankäyttö Kansan isännyys Luku 7: Taloudellinen plussummapeli Kansantalous Yritysten talous Luonnonvarat ja ympäristö Inhimillinen pääoma Globaali talous Luku 8: Oikeudenkäyttö ja oikeudenmukaisuus Turvallisuuden hinta Asianmukainen oikeusjärjestys Rikos ja rangaistus Yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuksia Globaali turvallisuus ja oikeudenmukaisuus Luku 9: Neljäs valtiomahti Hyvässä ja pahassa Kontrolli ja itsekontrolli Yleinen mielipide Poliittinen korrektius Sähköinen viestintä

8 Sisällys 7 Luku 10: Demokratian harhoja Fobioita ja luulosairautta Nykyaikaista taikauskoa Salaliittoja kaikkialla Sukupuoli-ideologia Tuulen tavoittelua Osa III Demokratian tulevaisuus Luku 11: Historian opetuksia Kulttuurien nousu ja tuho Pysähtyneet korkeakulttuurit Keskeytynyt kulttuurikehitys Demokratian opettelu Historian opetuksia Luku 12: Tulevaisuuden näkymiä Kompleksisuus ja itseorganisoituminen Energiahuolto Tieto ja tiedonvälitys Biotekninen vallankumous Avaruustutkimus Luku 13: Uhkia riittämiin Komeetta tulee! Ilmasto ja ympäristö Hengenvaarallisia mikrobeja Liikaa ihmisiä? Kulttuurien törmäyksiä Luku 14: Demokratian levittäminen Ytimen vakauttaminen Tulevaisuuden suurvallat Rikollisia ja haaksirikkoutuneita valtioita Globaali hallinto Monimuotoinen ihmiskunta

9 8 Sisällys Luku 15: Moraalisia haasteita Hoida leiviskääsi! Arvojen generointi ja regenerointi Moraalinen pääoma Globaalit arvot? Pelatkaa plussummapeliä! Viitteet Kirjallisuusluettelo Hakemisto

10 Hyvä lukija Edessäsi oleva kirja ottaa mittaa demokratiasta ja on osoitettu kaikille niille kansalaisille, jotka tuntevat huolta tulevasta kehityksestä. Teokseni ei ole tieteellistä objektiivisuutta tavoitteleva akateeminen tutkielma, vaan se heijastaa häpeämättömästi tekijän omia näkemyksiä. Viiteaineisto tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden tutustua tosiasiataustaan, mutta en ole pyrkinyt edeltäjieni panosten kattavaan käsittelyyn. Viittaan monessa yhteydessä Alexis de Tocquevillen ( ) vuosina 1835 ja 1840 ilmestyneeseen kaksiosaiseen klassikkoon De la Démocratie en Amérique (suom Demokratia Amerikassa). Se kirjoitettiin Yhdysvaltoihin vuonna 1831 suuntautuneen kiertomatkan aikana tehtyjen havaintojen pohjalta. Kirjailija oli saavuttanut kunnioitettavan 26 vuoden iän, eivätkä kaksisetkaan tieteelliset ansiot häntä rasittaneet. Antaa ajattelemisen aihetta, että emme ole lähes kahteensataan vuoteen pystyneet merkittävästi kasvattamaan ymmärrystämme demokratian olemuksesta. Näin ollen saatamme epähuomiossa kovertaa demokratian olemassaolon perusedellytyksiä. Teokseni alaotsikko Maailmanlaajuisen plussummapelin toteuttaminen vaatii lyhyen kommentin. Yhteiskunta on olemassa, jotta yhteistyön kautta tuotettaisiin lisää arvoa sen jäsenille. Yksilöiden välisten pelisääntöjen pitää niin muodoin edistää lisäarvoa luovaa plussummapeliä ja minimoida tulokseton nollasummapelaaminen. Tuhoavat miinussummapelit olisi päättäväisesti torjuttava. Kun nämä itsestäänselvyydet määritellään matemaattisesti, voidaan hyödyntää peliteorian perusoivalluksia. Lukijaa ei kuitenkaan tulla rasittamaan kaavoilla tai todisteluilla. Nykyaikaiset, laajamittaiset demokratiat ovat mielenkiintoni kohteena. Historialliset ja esihistorialliset edelläkävijät otetaan huomioon ainoastaan suhteessa tähän ongelmakenttään. En ole myöskään hakenut demokratian täsmällistä määritelmää tai ryhtynyt seikkaperäisesti analysoimaan sen hyviä ja huonoja puolia; lähtökohtana on yksinkertaisesti demokratian ylivoimaisuus yhteiskuntamuotona. Olen käsitellyt näitä kysymyksiä laajemmin teoksessani The Spirit of the Game (1993), jonka alaotsikko kuuluu Navigational Aids for the Next Century. Pyrin tässäkin kirjassa varoittamaan ja opastamaan, osoittamaan vaaratekijöitä ja karikkoja, mutta samalla nostamaan esille voimavaroja ja mahdollisuuksia. Tulevaisuuden muovaaminen on haasteemme, ylimielisyyttä välttäen mutta vankasti itseemme luottaen.

11 Johdanto Ihmiskunnan historian voi nähdä plussummapelin oppituntina pienryhmien, heimojen ja jopa kokonaisten kansakuntien omaksuessa tuottavan yhteistyön pelisääntöjä. Rakentava yhteistoiminta vaatii aina luottamusta, joka perustuu moraaliin. Kun yhteiskunnat laajenevat, vapaamatkustajille jää enemmän tilaa, jolloin vilpin ja petoksen riski kasvaa. Jotta demokraattinen yhteispeli voisi toimia, moraalisten voimavarojen on vastaavasti lisäännyttävä. Vaihtoehtona on huipulta johdettu, pahimmassa tapauksessa totalitaarinen yhteiskuntarakenne. Demokratiat ovat viime aikoina menestyneet sekä poliittisesti että taloudellisesti. Nykyään pidetään demokraattista yhteiskuntamuotoa kiistattomasti ylivoimaisena, ja olkoon niin. Tällainen itsetyytyväisyys saattaa kuitenkin johtaa ylimielisiin päätelmiin demokratioiden lopullisesta voitosta, mikä on mitä vahingollisin harha. Demokratia ei ole ainoastaan paras tai vähiten huono vaan myös kaikkein vaativin yhteiselon muoto. Se edellyttää laajaa kansalaisvastuuta, ja sen perustukset ovat alttiina kulumiselle ja rapautumiselle. Lähihistoriamme lyhyt katsaus tarjoaa nöyryyden oppitunnin, ennen muuta meille eurooppalaisille. Vielä vuonna 1940 ei kovin moni tulevaisuuden tutkija olisi lyönyt Adolf Hitlerin ja Josif Stalinin varjossa vetoa demokratian puolesta, ei ainakaan meidän maanosassamme. Älymystön lähes täysilukuinen karkuruus demokraattisista ihanteista on vielä näin jälkikäteenkin erityisen masentavaa. Sosialismi ja suunnitelmataloudellinen ajattelu hallitsivat eri vivahteissaan myös liberaaleissa piireissä. Karl Popper ja Friedrich von Hayek puhuivat kuuroille korville varoittaessaan totalitaarisesta agendasta, joka piilee kaikenkattavassa valtiollisessa suunnittelussa. Toisen maailmansodan jälkeinen demokratian nousu tuntuu myös jälkiviisauden kirkkaassa valossa melkeinpä ihmeeltä. Vasemmistosuuntautunut älymystö julisti yhteen ääneen sosialismin väistämätöntä voittokulkua, kun taas porvarilliset olivat taipuvaisia alistuen hyväksymään tosiasiat. Ihmiskunnan enemmistöä ohjasivat ehdottoman epädemokraattiset hallinnot, ja uskonvarmat kommunistit, maolaiset, pasifistit ja kaikenlaiset kanssakulkijat vyöryttivät kotirintamaa. Itse demokratia-käsite prostituoitiin ja oli menettämässä sisältöään, kun samalla markkinataloudesta tuli haukkumasana. Onneksi kansa suhtautui maailmanvallankumouksen siunauksellisuuteen epäilevämmin. Ex-kommunistit tiesivät todistaa reaalisosialismin

12 Johdanto 11 käytännöstä, ja sosiaalidemokraattiset poliitikot osoittivat kerta toisensa jälkeen merkittävää kansalaisrohkeutta taistelussa kommunistien soluttautumista vastaan. Ilman Yhdysvaltojen päättäväistä ulkopolitiikkaa ja sotilaallista varustautumista peli olisi kuitenkin menetetty. Euroopan asteittainen rakennemuutos oli mahdollinen ainoastaan Yhdysvaltojen ydinasesuojan alla. Sosialismin maineenmenetys ja lopulta Neuvostoliiton romahdus eivät johtuneet ensi kädessä demokraattisten ihanteiden vetovoimasta vaan suunnitelmatalouden itsetuhosta. Markkinatalouden itseorganisoituva dynamiikka antoi ajan oloon demokratioille ratkaisevan poliittisen ja sotilaallisen kilpailuedun. Neuvostovaltion rappio ja Maon katastrofaalinen hallinto paljastivat marxilaisuuden sisäisen ristiriitaisuuden koko maailmalle. Vahingosta viisastuneina kiinalaisjohtajat yrittävät nyt merkittävällä menestyksellä yhdistää puoluepoliittisen alistamisen vapaiden markkinoiden ilmeisiin etuihin. Näemme mielellämme demokratian ja markkinatalouden globaaleina yleislääkkeinä kaikkeen yhteiskunnan pahaan, tai vähintäänkin taloudellisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn takeina. Demokratian avoimuus ja itsekritiikki, sopeutumiskyky ja luovuus ovatkin eittämättä hyviä puolia, vaikka demokraattinen käytäntö on ilmeisen keskeneräinen ja aina yhtä kiistanalainen. Kysymys kuuluu: Onko keskivertoihmisillä halua ja kykyä rakentaa ja vaalia sitä moraalista pääomaa, joka on kestävän demokratian välttämätön edellytys? Tämä on demokratian haaste, jota tarkastelen eri näkökulmista. Esimakua ongelmanasettelusta tarjoaa vanhaan hyvään sosialismiin kohdistuva nostalgia-aalto, joka on löytänyt epämääräisen polttopisteensä globalisoitumisen vastaisesta liikkeestä. Demokratian oppiminen on tosiaan hidas prosessi, jossa tunteet ja perityt asenteet jättävät useimmiten järkiperäisyyden varjoonsa. Demokratioilla on toisaalta ihmeellinen kyky integroida jopa äkkiväärät toisinajattelijat. Rahtusen totuutta sisältävät haihattelut rikastuvat ajan oloon poliittiseen päätäntäprosessiin osatekijöiksi, ja nuorista kumouksellisista saattaa ajan oloon kehkeytyä yhteiskunnan tukipilareita. Demokratioiden terveys ja elinvoima ovat meille ensisijaisia, mutta demokratian haasteessa on myös lähetysnäkökulma. Fundamentalistiset fanaatikot kyseenalaistavat koko arvojärjestelmämme, eikä demokratia näytä kiinnostavan miljoonia ihmisiä, jotka eri puolilla maailmaa pitävät kiinni perinteisistä elämäntavoistaan. Monen maahanmuuttajankaan on vaikea hyväksyä demokraattisia arvoja, mutta vieläkin suuremman haasteen muodostaa kehitysmaiden hiljainen enemmistö. Inhimillinen edistys kuvastuu yhä laajemmissa, lisäarvoa synnyttävissä plussummapeleissä. Rehellisyys ja avoimuus ovat ratkaisevia menestystekijöitä.

13 12 Johdanto Vain vaalimalla niukkoja moraalisia voimavarojamme voimme juurruttaa reilun pelin säännöt ja luoda edellytykset maailmanlaajuiselle demokraattiselle yhteistoiminnalle. Demokratia on poliittisista järjestelmistä ainoa ihmisen arvoinen. Avoimeksi jää, onko ihmiskunta tämän arvoaseman mittainen.

14 Osa I Demokratian perusta

15 Aluksi tarkastelemme ihmisen kehittymistä yhteiskuntakelpoiseksi ja moraalisesti tietoiseksi olennoksi. * * * * * Inhimillinen psyyke sisältää joukon muuttumattomia tekijöitä, joita ei voi kitkeä eikä liioin sivuuttaa. Voimme sen sijaan hallita, kontrolloida ja parhaassa tapauksessa hyödyntää näitä luonnonvoimia. Tekniikan ja talouden välinen hedelmällinen yhteispeli voidaan kestävästi toteuttaa ainoastaan yksityisomistuksen ja vakaan rahanarvon omaksuvassa markkinataloudessa. Demokratian nousu voidaan nähdä kristillisten perusarvojen käytännön toteutumisena. Renessanssi, uskonpuhdistus ja valistuksen aika olivat askelia järjen vapautumisen tiellä. Demokratian kriisi 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla oli kouriintuntuva opetus moraalisen romahduksen seuraamuksista. Ontuva, eettinen evoluutiomme on riippuvainen vaikeaselkoisesta, henkisestä uskonvarmuudesta. Demokratia on astia, jota täytyy jatkuvasti täyttää mielekkäällä sisällöllä.

16 Luku 1: Ihmisluonto Inhimillinen käyttäytyminen on geneettisen luonnon ja omatekoisen kulttuurin välistä vuorovaikutusta. 1 Evoluutiopsykologia on ryhtynyt kartoittamaan miljoonien vuosien sosiaalisen kanssakäymisen aikana syntynyttä perimää. Ryhmävalikoituminen on luonut ihmisten välisen geneettisesti ankkuroidun pelisäännöstön, joka mahdollistaa ryhmän tehokkaan yhteispelin. Tämä perinnöllinen moraali auttaa heimotasolla sovittamaan yhteen keskinäisen kilpailun ja luottamuksellisen yhteistyön. Ihminen on myös hyvin sopeutunut siirtämään elintärkeän kulttuuriperinnön seuraavalle sukupolvelle. Huomattavia vaikeuksia ilmenee kuitenkin, kun moraalista pääomaa täytyy kartuttaa jotta suuri, heterogeeninen populaatio pystyisi kestävään plussummapeliin. 1.1 Luonto vai kulttuuri? Mikä ihminen on? Miten hän suhtautuu kanssaihmisiinsä, lajitovereihinsa? Missä määrin häntä muovaa ympäristö ja missä määrin taas perityt ominaisuudet? Tarvitsemme näihin kysymyksiin ainakin viitteellisiä vastauksia ymmärtääksemme miten inhimilliset yhteisöt toimivat. Näiden kysymyksenasettelujen ympärillä on taisteltu todellisia sanasotia, jolloin vastapuolet ovat kaivautuneet syvälle asenteellisiin juoksuhautoihin. Vasta nyt, kun pahin taistelun melske on tauonnut, alkavat todistuskelpoiset syy-yhteydet nousta esiin. Pääsääntöisesti sekä geenit ja ympäristö että perimä ja kulttuuri vaikuttavat vaihtelevin suhtein. Psykologia ja behaviorismi ovat menettäneet suurimman osan uskottavuudestaan. Neurofysiologian alueella tuotetaan kiihtyvällä tahdilla uutta tietoa inhimillisen psyyken perusmekanismeista, mutta Homo sapiensin ymmärtäminen vapaana toimijana tuntuu edelleen utooppiselta. Tässä tilanteessa evoluutiopsykologia tarjoaa raikkaan tarkastelukulman. Sen lähtökohta on, että yleisinhimilliset käyttäytymismallit ovat luonnollisen valinnan kautta piirtyneet perimäämme. Evoluutio on muovannut tunne-elämäämme ja sitä voidaan tulkita analysoimalla miten se on auttanut meitä selviytymään muinaisissa, alkukantaisissa oloissa. Ankara lajin sisäinen kilpailu leimaa perittyä käyttäytymistämme. Oma hyvinvointimme on meille tärkein, seuraavana järjestyksessä ovat perhe ja suku; epäitsekkyyden ylijäämä on varattu heimoyhteisölle. Muun ihmiskunnan kohtalosta emme olisi voineet vähemmän välittää.

17 16 Demokratian perusta Inhimillistä luontoa on pidetty, ideologisista lähtökohdista riippuen, joko täysin muuttumattomana tai rajoittamattomasti manipuloitavana. Totuus on, että se muuttuu hitaasti, mutta nopeammin kuin aikaisemmin on uskottu. C. Lumsdenin ja E. O. Wilsonin (1983) mukaan tarvitaan noin viisikymmentä sukupolvea ennen kuin kulttuurin läpimurto on geneettisesti vakiintunut. Uusien, poikkeavasti käyttäytyvien koirarotujen kehittämiseen riittää kaksikymmentä sukupolvea. Tällaiset evoluution näkökulmasta nopeat kehityskulut voidaan selittää geenistön sääntelyn muunnoksilla, jotka ovat verrattain löysästi ankkuroitu eivätkä edellytä muutoksia itse DNA:ssa. 2 Tämän tyyppiset epigeneettiset eroavaisuudet saattavat osaltaan selittää, miksi alkuperäiskansojen on vaikea sopeutua moderniin yhteiskuntaan. Ihmisellä on muiden lihaa syövien laumaeläinten tavoin vaistonvarainen taipumus hierarkiaan. Vanhemmuuden ja osaamisen kunnioittaminen painavat leimansa inhimillisiin yhteiskuntiin; varsinkin miehet tavoittelevat kiivaasti korkeaa statusta. Arvostamme kuitenkin myös tasa-arvoisuutta, mikä on tunnusmerkillistä eloonjääneille kivikautisille heimoille. Kaukaiset esi-isämme tuntuvat olleen yllättävän demokraattisia, mutta on kuitenkin vältettävä liian nopeita johtopäätöksiä. Hierarkiataipumuksen vahvistuminen saattoi hyvin olla yhteiskunnallisen kasvun ja menestyksen perusedellytys, jolloin pienet, tasa-arvoiset ryhmät työnnettiin syrjään. Territoriaalinen vaisto on toinen yllyke, jonka jaamme monien eläinlajien kanssa. Yksilökohtaiset reviirit merkitään ja niitä puolustetaan lajitovereita vastaan; taistelu ryhmäreviiristä saattaa johtaa todelliseen sodankäyntiin. Simpanssien käyttäytyminen on erityisesti kiinnostanut tutkijoita. Urokset liittoutuvat yhteen muita eläimiä metsästäessään, ja ryhmän yhteenkuuluvuus kasvaa vielä vahvemmaksi, kun lähdetään sotapolulle. Heikompien laumojen kimppuun isketään ilman edeltävää provokaatiota, ja sotaa käydään joskus suorastaan etnisen hävittämisen hengessä. Vieras ryhmä koetaan parhaimmassakin tapauksessa kilpailijana ja kohtaamista värittää epäluuloisuus. Evoluution tulos ilmenee ihmisessä etnokeskeisyytenä, sisäänrakennettuna taipumuksena nähdä ympäröivä maailma oman ryhmänsä näkökulmasta. Poikkeava ulkonäkö, kieli tai käyttäytyminen saa aikaan torjuvia reaktioita. Monissa kielissä sana ihminen on varattu oman heimon jäsenille kaikki ulkopuoliset ovat määritelmän mukaan epäihmisiä. 3 Olemme siis kaikki sisimmässämme rasisteja; muukalaisvihamielisyys on ollut eloonjäämisen ehto. Alkukantaisellakin ihmisellä on kuitenkin liikkumavaraa: hän ei ole täysin sidottu kaavamaisiin reflekseihin. Vieraan-

18 Ihmisluonto 17 varaisuudella on vahvat perinteet monien alkuperäisväestöjen piirissä. Rauhallisin aikein lähestyvä muukalainen oli tervetullut tietojen tuoja ja mahdollinen kauppakumppani. Ruoan ja juoman jakaminen loi yhteenkuuluvuutta pitkäjänteisen vastavuoroisuuden ikivanhan mallin mukaisesti. Tulevaisuudessa roolit saattoivat vaihtua. Eristyneinä elävien heimojen parissa (inuitit, saamelaiset, tšsuktšit) vieraanvaraisuus oli tiettävästi viety niin pitkälle, että isäntä antoi perheen naispuoliset jäsenet vieraan käyttöön. Se voidaan tulkita vakuutukseksi sisäsiittoisuuden vaaroja vastaan huomattavan kaukonäköistä vastavuoroisuutta! Voimakkaimmilla tunteillamme ja estoillamme on syvät juuret. Insesti on useimmissa kulttuureissa tabu, harvoina poikkeuksina jumalallisina pidetyt henkilöt. Ilmiön suhteellinen harvinaisuus ei johdu lain kirjaimesta, vaan hyvin dokumentoidusta, sisäänrakennetusta vastenmielisyydestä sukurutsausta kohtaan, niin sanottu Westermarck-efekti. Monet nisäkkäät käyttäytyvät samalla tavalla ja minimoivat täten sisäsiittoisuuden geneettisiä rasitteita. Naisen ja miehen seksuaalisuuden välisellä selvällä erolla on myös luonnollinen, evoluutiopsykologinen selityksensä. Luonnontilassa eläessään sekä miehet että naiset on ohjelmoitu tuottamaan mahdollisimman paljon jälkeläisiä. Naisen välitön panostus lapsiinsa raskauteen, imettämiseen ja lastenhoitoon on paljon suurempi kuin miehen, vaikkakin miehellä varmasti on luonnollinen taipumus huolehtia jälkeläisistään. Hänellä on kuitenkin vielä suurempi kiinnostus yrittää vapaamatkustajana istuttaa geenejään yltympäriinsä. Nainen ei tunne samaa vetoa seksuaalikontaktien määrää kohtaan, mutta asettaa laatuvaatimukset korkealle hän haluaa valikoida. Syrjähyppy voi olla perusteltu, jos tilapäinen kumppani on tarpeeksi houkutteleva. Kiltti aviomies, joka tuntee vastuunsa lapsista ja korkeaa statusta edustava rakastaja, joka on ne siittänyt, saattaa olla geneettinen lottovoitto. Palaamme seuraavassa sukupuoliproblematiikkaan, joka sekä hyvässä että pahassa on tullut ajankohtaiseksi nykyaikaisissa demokratioissa. Tässä on vain syytä todeta, että perhe on aina ja kaikkialla ollut sosiaalisen verkoston keskiössä. Elleivät miehet tunne vastuuta jälkeläisistään, yhteiskunnan tulevaisuus vaarantuu. Edvard Westermarck ( ) osoitti ensimmäisenä vakuuttavasti, että perhe instituutiona ei ole myöhäissyntyinen keksintö vaan syvälle juurtunut universaali ilmiö. 4 Evoluutiopsykologia avautuu moneen suuntaan. Taipumus yhteisiin uskomuksiin, eräänlainen laumavaisto, sisältyy varmasti psyykkisen

19 18 Demokratian perusta rakenteeseemme puhutaan jopa uskontogeeneistä. 5 Tutut fobiat, kuten rottiin, käärmeisiin ja hämähäkkeihin kohdistuva inho, palautuvat luultavasti vielä syvemmälle ihmisen esihistoriaan. Psykopatologiamme valtaosa voidaan liiankin helposti selittää evoluutiopsykologian keinoin. Kuitenkin on yllättävää että lievä masennus, joka on nykyään suorastaan kansantauti, aukenee tällaiselle tulkinnalle. 6 Yksisuuntainen eli monopolaarinen masennus on henkilökohtainen protesti sellaista ympäristöä kohtaan, joka subjektiivisesti tuntuu sietämättömältä esimerkiksi stressin, pettymyksien tai myötätunnon puutteen johdosta. Masennus voi olla syvältä kumpuava vaistonvarainen reaktio, joka painostaa ympäristöä välittämään, auttamaan ja osoittamaan sympatiaa. Yksilö menee yksinkertaisesti lakkoon, millä on saattanut evoluution kannalta olla eloonjäämisarvoa. Välitön reaktiomme on myötäilevä ymmärrys, joka lienee asianomaisen välitön tavoite. Se saattaa lievittää oireita, mutta voi myös hidastaa välttämätöntä, sisäistä surutyötä. Ehdollistamisterapia on evoluutiopsykologian kliininen vastine. Sigmund Freud ( ) oli oikeilla jäljillä, kun hän joutui vastakkain hysteerikon kanssa, joka ei suostunut nousemaan sängystään. Freud huusi Tuli on irti, jolloin syvästi masentunut potilas välittömästi lähti liikkeelle. Useimmat fobiat voidaan saada hallintaan määrätietoisella terapialla. Toisaalta syvään juurtuneita ennakkoluuloja voidaan käsitellä omakohtaisen ehdollistamisen kautta, mutta eristettynä ihminen jää tunne-elämältään vajaaksi. Perhe- ja ryhmäyhteys on psyyken kohtu ja muinaisilla leiritulilla on edelleen ikivanha viehätyksensä. Suuri kirjallisuus rakentuu usein syvien evoluutiopsykologisten oivallusten pohjalle. David ja Nanelle Barash ruotivat kirjassaan Madame Bovary s Ovaries (2005) maailmankirjallisuuden kuuluisien teosten evoluutiopsykologisia taustarakenteita. Klassiset kreikkalaiset draamat, Shakespeare, Tšehov ja Flaubert tarjoavat hyviä esimerkkejä arkkityyppisten psykologisten voimien rajusta yhteentörmäyksestä. Evoluutiopsykologian tärkein sanoma on, että inhimillinen psyyke sisältää lukuisia muuttumattomia tekijöitä, invariansseja joita ei voida kitkeä eikä sivuuttaa. Sen sijaan voimme hallita, kontrolloida ja parhaimmassa tapauksessa käyttää hyväksemme näitä luonnonvoimia. Kulttuurimme yhä kiihtyvä kehitys luo jatkuvasti uusia jännitteitä perittyjen tunnepohjaisten asenteiden, yhteiskunnallisten normien ja rationaalisen päätöksenteon välille.

20 Ihmisluonto 19 Meidän on elettävä tämän emotionaalisen sopeutumattomuuden kanssa, joka on kiusallisten konfliktien mutta myös tuskallisen luovuuden ehtymätön lähde. 1.2 Ryhmäevoluutio Jo Charles Darwin ( ) pohdiskeli The Descent of Man -teoksessaan ryhmävalinnan merkitystä selittääkseen perhepiirinkin ulkopuolella esiintyvää epäitsekkyyttä. Tämän näkökannan mukaan ei vain yksilö (tai hänen geeninsä), vaan myös kilpailevat ryhmät voivat olla luonnollisen valinnan kohteina. Ryhmän edun mukaiset altruistiset käyttäytymismallit voivat tällöin ankkuroitua perimään, vaikka ne eivät palvelisi yksittäisen yksilön elinkelpoisuutta vaan saattaisivat jopa sitä vähentää. Ryhmävalinnasta tuli ajan myötä vähän liiankin suosittu selitysmalli. Päänvaivaa aiheuttavat evoluutiota koskevat kysymykset siirrettiin suoraan Lajin hyväksi -otsikon alle. Siitä huolimatta, että nämä helppohintaiset selitykset ovat valtaosaltaan joutuneet tieteen kaatopaikalle, vastaavat käsitykset elävät yhä voimakkaina ihmisten mielissä. Evoluutio kuitenkin noudattaa paljon hienostuneempaa logiikkaa. Perhesiteet ovat sosiaalisten suhteiden luonnollinen lähtökohta. W. D. Hamilton ( ) otti käyttöön käsitteen myötäsyntyinen elinkelpoisuus (inclusive fitness), joka mittaa sukulaisuusvaikutuksen kvantifioimalla geenien itsekkyyttä. 7 Esimerkiksi muurahaisten ja mehiläisten epäitsekkyys liittyy siihen, että Hymenoptera-sukuun kuuluvat urokset ovat haploidisia eli niillä on vain yksi kromosomisarja. Siitä johtuu, että siskoksien geeneistä 3/4 on yhteisiä, ja ne ovatkin läheisempää sukua keskenään kuin jälkeläistensä kanssa, mikä edistää sosiaalista yhteispeliä. Evoluutio on tosin vain harvoin yksisuuntaisen predestinoiva. Useimmat Hymonoptera-sukuun kuuluvat lajit eivät rakenna yhdyskuntia, vaan elävät yksinään tai ovat vain lievästi sosiaalisia. Mehiläispesän työläiset eivät myöskään ole kokosisaruksia, mehiläiskuningatar on yleensä paritellut useamman uroksen kanssa. Siitä huolimatta yhteistyö sujuu lähes täydellisesti. Kaiken kukkuraksi termiitit ovat erittäin sosiaalisia, vaikka ne eivät kuulu Hymonoptera-sukuun ja niillä on normaali, diploidinen kromosomirakenne. Termiitit tosin ovat näiden hyönteisten joukossa ainoa poikkeus. Ryhmävalintakonseptin väärinkäytön johdosta biologit julistivat sen pannaan. Taloustieteilijöiden tavoin he mielellään jättävät huomioimatta muut kun itsekkäät vaikuttimet. Siitä huolimatta, että yksilöllinen valikoituminen

21 20 Demokratian perusta on ja tulee olemaan vallitseva tekijä, ryhmävalinnan uskottavuus on nyttemmin palautunut. Koko ihmisen evoluution aikana ryhmän tuottavuus ja tehokkuus toisin sanoen sen kyky pelata plussummapeliä on ollut tärkeä kilpailukeino ja siis valinnan kohde. Seuraavassa jaksossa tarkastellaan miten välttämätön ryhmämoraali on voinut kehittyä. Mutta sitä ennen tutustumme yksinkertaiseen peliteoreettiseen malliin, joka kuvaa itsekkyyden ja ryhmäedun välistä ristiriitaa. Yhteisö- ja yhteispelimoraali vaatii aina tietyn määrän uhrauksia tai ainakin riskinottoa, yksilökohtaisen elinkelpoisuuden rajaamista yhteiseksi parhaaksi. Tätä eturistiriitaa voidaan valaista yksinkertaisella pelimatriisilla, joka historiallisista syistä sai nimekseen prisoner s dilemma, vangin ristiriita. 8 Kahdella vastakkain joutuvalla pelaajalla on molemmilla kaksi siirtovaihtoehtoa, rehellinen yhteistyö tai petos. Yhteistyö tuottaa eniten lisäarvoa ja antaa molemmille yhtä paljon. Petos antaa pettäjälle paremman tuloksen, mutta petetty häviää vielä enemmän ja pelin lisäarvo vähenee. Jos molemmat pelaajat petkuttavat, pelin tulos on yhtä kuin nolla. Yksinkertainen liiketoimi selvittäköön tapauksen logiikan: Jos myyjä pettää, esimerkiksi toimittamalla ala-arvoista tavaraa, hän saa ylimääräistä voittoa, mutta ostajan häviö on huomattavasti suurempi. Jos ostaja kieltäytyy maksamasta ja saatava ulosmitataan, meillä on päinvastainen tilanne. Jos epäluulo on molemminpuolinen, kauppoja ei synny ja lisäarvo jää muodostumatta. Looginen ristiriita piilee siinä, että pettäminen on molempien osapuolien dominantti strategia. Toisin sanoen se tuo aina parhaimman tuloksen vastapuolen siirrosta riippumatta, joten se on ainoa rationaalinen päätöksentekopohja. Pelin potentiaalinen lisäarvo jää kuitenkin toteutumatta, vaikka molemmat osapuolet pelaavat optimaalisesti. Yhteiskunnan tehtävänä on ennen kaikkea varmistaa tuottavan yhteispelin edellytykset. Vangin ristiriidan lyhytnäköinen ja itsekäs logiikka täytyy nujertaa tai kiertää. Ratkaisun pitää olla vapaaehtoinen, itseorganisoituva, ja sen tulee olla sopusoinnussa pelaajien pitkän tähtäimen etujen kanssa. Tilanne on helpommin hallittavissa, jos samat pelaajat pelaavat useampia pelejä toisiaan vastaan. Pettäjän ylivoitto rajoittuu ensimmäiseen peliin; seuraavien pelien mahdollinen hyöty on mennyttä, kun pettäjä on paljastanut itsensä. Vaikeutena on päästä plussummapelin alkuun. Ensimmäiset siirrot ovat molemmille osapuolille riskialttiita, kunnes luottamuspääomaa on kertynyt riittävästi. Tit for tat (sana sanasta) -niminen pelistrategia, on menestynyt hyvin tietokoneturnauksissa, joihin osallistuu suurehko määrä kilpailevia ohjelmia.

22 Ihmisluonto 21 Kaikki ohjelmat pelaavat toisiaan vastaan useampia kertoja ja muistavat aikaisempien yhteenottojen tulokset. Tit for tat -strategiassa on vain kaksi ohjetta: Ensimmäisessä kohtaamisessa valitse yhteistyö. Seuraavissa kohtaamisissa pelaa samalla tavalla kuin vastapuoli edellisessä kohtaamisessa. Tit for tat on rehellinen ohjelma, ja sama pelaaja voi huijata sitä vain kerran. Se ei saa koskaan yliotetta, mutta menestyy hyvin muita plussummapelaajia vastaan ja kaikkein parhaiten itsensä kanssa. Tietokonesimulaatioiden kautta on käynyt ilmi, että rehelliset, tit for tat -tyyppiset ohjelmat voivat menestyä myös petollisissa ympäristöissä, lähtötilanteesta riippuen. Yhteistyömoraali voidaan siis rakentaa miltei tyhjästä, ainakin tietokonemaailmassa. Se edellyttää tosin, että rehellisiä ohjelmia on alussa ainakin tietty minimiosuus. Muussa tapauksessa potentiaalinen plussummapeli jauhautuu väistämättä olemattomiin. Pelijakson täytyy myös olla riittävän pitkä ja kestoltaan epämääräinen. Jos päätösajankohta on tiedossa, se heikentää omaan etuun pohjautuvaa luottamusta. Viimeisessä pelissähän pettäminen on rationaalista, ja kun molemmat pelaajat tämän ymmärtävät, petoksen houkutus siirtyy toiseksi viimeistä edelliseen peliin jne. Epärehellisiä strategioita soveltavat pelaajat tuhlaavat aikaansa hedelmättömiin nollasummapeleihin, joissa he voivat voittaa ainoastaan vastapelaajien kustannuksella. Pokeri on tyypillinen nollasummapeli, jossa vastapuoli pitää harhauttaa, tai ainakin häneltä täytyy salata kaikki tieto. Sota on arvoja tuhoava miinussummapeli, jolloin salailu, hämäys, yllätys ja muut sotajuonet kuuluvat strategiseen keinovalikoimaan. Plussummapelin menestystekijöitä sen sijaan ovat avoimuus ja rehellisyys. Se merkitsee aina riskin ottamista vastapelaaja voi koska tahansa käyttää vilppiä ja viedä koko potin. Sen vuoksi pelaajien välinen luottamus on olennainen yhteinen voimavara, joka kasvaa hitaasti, mutta voi silmänräpäyksessä kadota taivaan tuuliin. 1.3 Moraalin juuret Epäsolidaariset vapaamatkustajat hyödyntävät yhteispeliä mutta eivät osallistu sen kustannuksiin ja parantavat siten omaa suhteellista elinkelpoisuuttaan. Heidät täytyy pitää aisoissa, jotta hyvä yhteiskuntamoraali ja sen myötä taipumus plussummapeliin voisi ankkuroitua geeneihin. Voidaankin kysyä, miten tämä on käynyt päinsä?

Maailman parantaja MIKSI PORVARILLISET ARVOT VOITTAVAT POPULISMIN JA TOTALITARISMIN. Paul Lillrank

Maailman parantaja MIKSI PORVARILLISET ARVOT VOITTAVAT POPULISMIN JA TOTALITARISMIN. Paul Lillrank Maailman parantaja MIKSI PORVARILLISET ARVOT VOITTAVAT POPULISMIN JA TOTALITARISMIN Paul Lillrank Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Kannen kuva: Tuomo Kostet Painopaikka:

Lisätiedot

Sisällys VOL. 68 3/2003. PÄÄKIRJOITUKSET Matti Virtanen Onko hyvinvointivaltio välivaihe?... 221

Sisällys VOL. 68 3/2003. PÄÄKIRJOITUKSET Matti Virtanen Onko hyvinvointivaltio välivaihe?... 221 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA VOL. 68 3/2003 Sisällys PÄÄKIRJOITUKSET Matti Virtanen Onko hyvinvointivaltio välivaihe?.............. 221 ARTIKKELIT Heikki Sarmaja Ihmislajin perheenmuodostuksen evoluutiopsykologinen

Lisätiedot

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi OMISTUS peruste 1/2010 vasemmistofoorumi Peruste 1/2010 toim. Ruurik Holm & Laura Tuominen Julkaisija Vasemmistofoorumi Hakapaino, Helsinki 2010 ISSN 1798-985X sisällysluettelo esipuhe petter korkman Omistus

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA, LUOTTAMUS JA MORAALI

SOSIAALINEN PÄÄOMA, LUOTTAMUS JA MORAALI INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET www.ace-economics.fi/mvihanto/inst LUKU 13 SOSIAALINEN PÄÄOMA, LUOTTAMUS JA MORAALI Martti Vihanto Luku perustuu artikkeliin Tunteiden ja sosiaalisen pääoman murtautuminen

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI OPETTAJAN AINEISTO Dialogi Tuukka Tomperi yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI Ulkoasu: Riitta Piuva Taitto: Eira Rantanen Tekijä ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2005 Kopiointikielto

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2014 tammikuu 5 Nicolas Walter Anarkismista Nicolas Walter Anarkismista 1969 Suomennos (2012) perustuu Freedom Pressin painokseen vuodelta 2002 Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. Mai Salmenkangas

Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. Mai Salmenkangas Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas Mai Salmenkangas Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas Mai Salmenkangas MUUTU. PUUTU. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas Käsikirjoitus: Mai Salmenkangas,

Lisätiedot

Vesa Mykkänen Antti Pesonen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2005 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto

Vesa Mykkänen Antti Pesonen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2005 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto KUN ON SE YKS JUTTU, ETTÄ TEHKÄÄ HEILLE NIIN KUN HALUAISITTE HEIDÄN TEKEVÄN TEILLE Tutkimus kuudennen luokan oppilaiden moraalisen ajattelun kehittymisestä Vesa Mykkänen Antti Pesonen Kasvatustieteen pro

Lisätiedot

Kehittyvä ihmiskunta

Kehittyvä ihmiskunta Kehittyvä ihmiskunta Kaj Sotala Kehittyvä ihmiskunta Kaj Sotala Kehittyvä ihmiskunta Uuden teknologian uhkaavat mahdollisuudet Finn Lectura ISBN 978-951-792-434-4 Copyright Kaj Sotala Finn Lectura Ulkoasu

Lisätiedot

4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00

4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00 HEIJASTE 4/2010 1 4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00 Tapio Talvitie Puheenjohtajan kynästä... 3 Pertti Leinonen Päätoimittajalta... 5 Eija Seppänen-Bolotinski Nojatuolimatka evoluutioon, osa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA Hanna Liisa Nordgren Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2013 2

Lisätiedot

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua. 1 RAKKAUS TAITONA (Tiivistelmä Erich Frommin kirjasta Rakkauden vaikea taito koonnut Ulla Andersson) Onko rakastaminen taito? Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O.

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. 1404 H. - 1984 jkr. SISÄLLYS LUKU SIVU Alkusanat Saatteeksi

Lisätiedot

Gustav von Hertzen Jalo Paananen Seppo Riski. Umpikujassa? AIKA ON AJAMASSA AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN OHITSE

Gustav von Hertzen Jalo Paananen Seppo Riski. Umpikujassa? AIKA ON AJAMASSA AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN OHITSE Gustav von Hertzen Jalo Paananen Seppo Riski Umpikujassa? AIKA ON AJAMASSA AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN OHITSE 1 Gustav von Hertzen Jalo Paananen Seppo Riski Umpikujassa? AIKA ON AJAMASSA AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN

Lisätiedot

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia pentagrammi suuri ihme, oi asklepius, on ihminen Suuri ihme, oi Asklepius, on ihminen, ovat tunnetut Hermeksen sanat. 9. vuosikerta nro 2-2008 sisällys Mitä meidän olisi tehtävä, että nuoret ihmiset löytäisivät

Lisätiedot

Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s?

Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s? Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s? Avo i nta k e s k u ste lua S u o m e n Venäjä-suhteesta. Toimittaneet Arto Luukkanen ja Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

sosialismin kirjasto vi ROSA LUXEMBURG

sosialismin kirjasto vi ROSA LUXEMBURG sosialismin kirjasto vi ROSA LUXEMBURG sosialismi.net 2010 Rosa Luxemburg Reformismi vai vallankumous? Sosialismin kirjasto vi 1796-928x Sosialismi.net Tampere 2010 Suomennos Brita Polttila sisä ltö Esipuhe

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Frank

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot