NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI VIIKKOKOKOUSMUISTIOT PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN HEINÄKUU 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI 2004-2005 VIIKKOKOKOUSMUISTIOT PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN HEINÄKUU 2005"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN VIIKKOKOKOUSMUISTIOT HEINÄKUU 2005 KOLME ENSIMMÄISTÄ VIIKKOKOKOUSTA KORVATTIIN KESÄTAPAHTUMILLA KLUBIKOKOUS Presidentti Matti Iivanainen toivotti kaikki veljet tervetulleeksi uuteen rotarivuoteen. Joukkomme liittyi uutena jäsenenä Vesa Rajahalme, joka esitteli itsensä. Veli Vesa asuu Rajamäellä ja on töissä palvelupäällikkönä Lammin Säästöpankissa. Hän toimii Nurmijärven pankin vetäjänä. Työn ohessa hän opiskelee Jyväskylän yliopistossa. Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi 13-vuotias lapsi. Harrastuksekseen hän ilmoitti omakotitalon saneerauksen sekä pihamaan hoidon. Talvisin hän harrastaa hiihtoa eri muodoissa ja on aikaisemmin pelannut aktiivisesti jääkiekkoa. Toivotimme uuden veljen tervetulleeksi joukkoomme. Illan alustajaksi saimme Nurmijärven kunnan kulttuurijohtaja Riitta Manka aiheenaan kulttuuritoiminta Nurmijärvellä. Aluksi kulttuurijohtaja esitteli itsensä ja kertoi aloittaneensa työuransa Nurmijärvellä aluksi kirjastonhoitajana ja sittemmin viran lakkauttamisen myötä kulttuurijohtajana. Kulttuurijohtajan tehtäväkenttä kunnassa on laaja. Kirjailija Aleksis Kivi on kunnan kulttuurin perusjalka. Kirjailija Kivestä ja Kivijuhlista kunta tunnetaan. Kunnan kulttuurihistorian voidaan katsoa alkaneeksi jo vuodesta 1855, jolloin seurakunnan ylläpitämä kulttuuritoiminta alkoi mm. kuorolaulun harrastuksella. Lisäksi yritykset, mm. Alko, järjesti kulttuuri- ja harrastustoimintaa, samoin nuorisoseurat sekä työväenyhdistykset. Kirjasto perustettiin Nurmijärvelle vuonna Valtakuntaan tuli kirjastolaki voimaan vuonna Perustamisvuonna kirjastossa oli 268 nidettä, joita tilastojen mukaan lainasi 27 miestä, 26 naista sekä 4 lasta. Kirjastotoiminta laajeni 1960 ja 1970 luvulla voimakkaasti. Nykyisin kunnassa toimii kirkonkylän pääkirjaston lisäksi uusittu Klaukkalan kirjasto ja Rajamäen kirjasto, joka myös saanee uudet tilat lähiaikoina. Lisäksi kunnassa ajaa kirjastoauto Sepeteus. Kirjastotoiminnasta aiheutuvat menot ovat nykyisin 1,75 % kunnan kokonaismenoista.

2 Kunnassa ei ole itsenäistä taidelaitosta. Kunnassa on musiikkiopisto, kulttuuritoiminnallisia yhdistyksiä 31 kpl., 16 kuoroa, 2 orkesteria ja yksi taideyhdistys (jossa n. 140 jäsentä). Lisäksi kunnassa toimii aktiivisesti vuonna 1953 perustettu Kivijuhla ry. ja pääkirjaston taidegalleria. Esitystilojen puute on merkittävä samoin kuin museoesineiden näyttelytilat. Tärkein museo on Aleksis Kiven kotimuseo Palojoella ja monien tapahtumien paikka kansalliskirjailijan lapsuuden leikkipaikka Taaborinvuori museon vieressä. Jokakesäinen päätapahtuma on Kivi-juhlat, joiden järjestämistä kunta tukee merkittävällä avustuksella ja vastaamalla Taaborinvuoren museoalueen kaikkien rakennusten ja alueen kunnostuksesta ja hoidosta. Kulttuuritarjontaa on kuitenkin paljon muutakin lastentapahtumista rocklyriikkaan. Nurmijärveläisiä kulttuuripersoonia kulttuurijohtaja toi esille mm. puupiirtäjä Vilho Askolan (s , k ), joka muutti 1940-luvulla Nurmijärvelle. Lisäksi kulttuurijohtaja esitteli kuvanveistäjä Toivo Jaatisen, kirjailija Elmer Dictoniuksen, joka kuvaa teoksissaan Röykkää sekä Marja-Liisa Vartion, joka esittelee teoksissaan Klaukkalaan. Säveltaiteen puolelta hän mainitsi mm. R. Raalan, joka on säveltänyt laulun "kello löi jo viisi". Kivi-kohteiden lisäksi tärkeitä ovat nurmijärveläisyyteen kuuluvat rakennetut kulttuuriympäristöt ja -maisemat. Kulttuurimaiseman säilyttämisen ja rakennuskulttuuriin osalta kulttuurijohtajan mielestä kunnan maine on huono. Näitä kulttuuriarvoja ei ole osattu riittävästi vaalia. Kunnan kulttuuritarjontaa esitellään laajasti mm. Nurmijärven kotisivuilla: palvelut/kulttuuri. Lopuksi kulttuurijohtaja kehotti kaikkia veljiä saapumaan Taaborin vuorelle , jolloin siellä kuvataan suorana TV-lähetyksenä luontoiltaohjelma. Siispä sinne! (Olli-Pekka Kuosmanen) ELOKUU VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Saimme yllättävästä ohjelmamuutoksesta johtuen kaksi esitelmöitsijää viikkokokoukseemme, joilla molemmilla oli aiheena kuukauden teema kulttuuri. Ensin meille piti esitelmän Nurmijärven musiikkiopiston rehtori Urpo Rauhala aiheesta "Musiikkikasvatus Suomessa". Suomalaisen musiikin nousu voidaan katsoa syntyneen suomalaisuuden nousun myötä. Kuitenkin vasta 1950 luvulla musiikkikasvatukseen alettiin kiinnittää laajemmin huomiota. Tällöin lainsäädännön ja rahoituksen turvin musiikkikasvatusta kehitettiin mm. perustamalla selkeästi organisoituja musiikkioppilaitoksia. Nykyisin koulujen perusopetuksessa musiikkikasvatus on valitettavasti vähentynyt, mutta samalla sisältö on kuitenkin monipuolistunut: musiikkiopetuksessa ei ole raja-aitoja eri musiikkilajien suhteen. Nykyisin haetaan ja toivotaan elämyksellisyyttä yhteiskunnassa ja tämä asettaa musiikin opetuksen vaikeaan asemaan. Perusopetusta vai elämyksiä? Mistä rahat? Yksin musiikki ei riitä, vaan se on osa kokonaisuutta tanssin, kuvataiteen ja näyttämötaiteen kera. Yhtenä esimerkkinä musiikkiopiston suuri produktio Pähkinänsärkijä. Selvää on, että musiikinopetus on myös ennaltaehkäisevää nuorisotyötä! Lasten maailma on avoin ja rajaton. Siitä näkyy vain pieni osa ulospäin ja se mikä näkyy on vain osa kokonaisuutta. Oppilaan ja musiikkiopettajan suhteessa on kaikki, ehkä vielä instrumentti ja säveltäjä siihen mukaan. Opettajan kiinnostus oppilaan innostamiseen yhä uudelleen on tekemisen jatkuva edellytys. Mopoikäiset eivät kuvia kumarra. He eivät helpolla tyydy paikallaan olemiseen. Elämän tarkoitus on liikkua, toteuttaa ja kokea täyttymystä. Musiikkiopiston opetus alkoi Nurmijärvelle vuonna 1983 tammikuussa. Ensimmäisissä pääsykokeissa hyväksyttiin 47 oppilasta soitinopintoihin. Heistä 16 pääsi aloittamaan opinnot seuraavana syksynä. Kuorossa oli 70 laulajaa ja musiikkileikkikoulussa oli 150 lasta. Nykyisin oppilaita on n. 300 ja musiikkileikkikoulussa n. 600 lasta. Opetussuunnittelu on suuri haaste: halutaan elämyksellisyyttä ja pitää talous tasapainossa. Seuraavaksi meille piti esitelmän Sampo Suihko aiheesta "Mihin menet suomalainen kulttuuri? Julkishallinnon näkökulma" Sampo Suihko on itsekin taiteilija ja toimii nykyisin Uudenmaan läänin taidetoimikunnan puheenjohtajana. Taiteen perusopetuslaissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

3 säädetään pääsääntöisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavasta esiopetuksesta, perusopetuksen oppimäärän suorittaneille annettavasta lisäopetuksesta ja maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. Kulttuuri on kuitenkin yhteiskunnassamme jäänyt liikunnan alle. Tämä johtuneen ajattelutavasta: kulttuurihan on itseisarvo! Opetusministeriö on viime aikoina julkaissut monia kulttuuripoliittisia julkaisuja ja mietintöjä. Eräs julkaisuista on "Taide on mahdollisuuksia" -raportti. Raportissa valtioneuvosto on asettanut neljän kohdan tavoitteet (4 pilaria): 1) Syventäminen; taiteilijoiden tuen parantaminen, 2) Laajentaminen; taide yksilön perusoikeus, rikastuttaminen, taidekasvatus, lasten kulttuuri, monikansallinen kulttuuri, 3) Kohtaaminen; tilat ja mahdollisuudet, liike-elämän sponsorointi, kansainvälisyys ja 4) Edistäminen; päätöksenteossa, vaikuttamisen arviointi, 0,4 % BKT:sta voitaisiin käyttää. Perustavoite on kuitenkin: KULTTUURI KUULUU KAIKILLE! (Olli-Pekka Kuosmanen) VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Presidentti Matti Iivanainen ilmoitti syksyn ohjelman muutoksista ja tarkennuksista. Ohjelmasta poiketen pidettävä Intercity-kokous ei ole Avec-tilaisuus tilajärjestelyistä johtuen. Veli Jyrki Lausvaara kertoi kokouksen suunnitellusta sisällöstä: osallistumismaksu on 10 euroa / veli, joka sisältää linja-autokuljetuksen sekä kevyen välipalan. Paikalla käydään minigolf-kilpailu ja voittajajoukkue saa keräyksen tuoton itselleen. Nyt kaikki veljet ennen kisaa puttiharjoituksiin! Syksyn ohjelmassa on ilmoitettu Kullervo-esityksen olevan virheellisesti lauantai. Kyse on perjantaista. Puutarhajuhlaan matkustamme linja-autolla, joka lähteen Rajamäestä klo 17:00 ja poikkeaa kirkonkylän linjaautoasemalla. Linja-auto pysähtyy myös tarvittaessa Pekontien risteyksen pysäkillä. Ajankohtaisten asioiden jälkeen 18 tiedonhaluista veljeä siirtyi tutustumaan Klaukkalan rakenteilla olevaan jätevedenpuhdistamoon veli Hannu Korpi-Halkolan johdolla. Klaukkalaan valmistuu nyt syksyllä uusi jätevedenpuhdistamo, jossa tullaan käsittelemään Klaukkalan, Rajamäen ja Röykän viemäröinnin toiminta-alueiden sekä Altia Oyj:n jätevedet. Kirkonkylän toiminta-alueella toimii jatkossakin oma jätevedenpuhdistamo. Puhdistamoilta tulevat ylijäämälietteet sakeutetaan ja kuivataan, minkä jälkeen ne on pääosin kompostoidaan Metsä-Tuomelan jäteasemalla. Rakennusteknisistä töistä sekä koneistuksesta on huolehtinut Skanska. Sähkötyöt on tehnyt Tekmanni Oy ja LVI- ja automaatiotyöt on tehnyt YIT. Puhdistamo on lähes kokonaisuudessa rakennettu kallion sisään. Kalliosta on louhittu n kuutiota kiveä. Kustannusarvio koko projektille on n. 15 meur. Puhdistamon altaat on jo valettu. Puhdistamon koekäyttö viivästyy suunnitellusta ja tämä tapahtuneen loka/marraskuussa. Putkilinjaukset ovat kuitenkin pääasiassa jo valmiit. Kiitokset veli Hannulle mielenkiintoisesta tutustumiskäynnistä kuntamme uuteen jätevesipuhdistamoon. (Olli-Pekka Kuosmanen)

4 VIERAILU TAABORINVUORELLA: KULLERVO Joukko veljiä vieraili Taaborinvuorella katsomassa näytelmän Kullervo. Vierailu kahvitarjoiluineen oli Nurmijärven Inner Wheel klubin järjestämä. Näytelmä oli odotettu ensi-ilta Aleksis Kiven näytelmästä Kullervo, joka esitettiin ensimmäistä kertaa Taaborinvuorella. Näytelmän on sovittanut ja ohjannut Timo Bergholm ja musiikin on säveltänyt Janne Storm. Lavastuksesta vastasi Anu Maja ja puvustuksestamarjatta Grundström. Kullervo on Kiven esikoisteos ja ensimmäinen merkittävä suomenkielinen tragedia. Ohjaaja Bergholm luonnehtii otteestaan näytelmään: En modernisoi Kullervoa riittää kun lukee Kiven tekstin tämän päivän kokemusten kautta, tämän päivän pelot ja epävarmuudet herkästi tuntien ja tiedostaen. Kullervosta näkee selvästi myös, että Kivi tunsi antiikin draaman rakenteen. Ottaen aiheensa Kalevalan Kullervo runoista hän on vapaasti työstänyt sitä unohtamatta näitä draaman aineksia. Me teemme Kiven tarun, joka sisällöltään on ajaton, yhtä hyvin tähän päivään kuin menneisiin aikoihinkin sopiva. Kullervossa tuntuu olevan kaikki tämän päivän suuret kysymykset. Ja niin kuin hyvissä näytelmissä, siinä on myös pieniä asioita, aivan ihmisen arkipäivän kokoisia. Kullervo -näytäntö esitettiin Taaborinvuoren verenpunaisen soivan honkametsän keskellä. Lavasteratkaisu oli järeä - näyttelijät piirittivät 110 tukkia hirsistöön kiinnitettyinä. Janne Stormin sähkökitaran monimuotoiset ja viiltävät sävelet kommunikoivat näyttelijöiden kanssa saumattomasti ja kiinnittivät katsojan Kullervon kuolemattomaan kauneuteen. Lähde: (Olli-Pekka Kuosmanen) PUUTARHAJUHLA KASVITIETEELLISESSÄ PUUTARHASSA Porvoon läntinen rotaryklubi järjesti Puutarhajuhlan Kasvitieteellisessä puutarhassa Kaisaniemessä. Kutsu oli esitetty klubin kaikille rotareille ja kutsun oli vastaanottanut lähes parisataa Rotaryveljeä tai Inner-Wheel sisarta. Nurmijärven klubi korvasi tilaisuudella normaalin kokouksensa ja paikalla oli viitisentoista jäsentä ja kymmenkunta InnerWeeleriä. Iltaa vietettiin svengaava musiikin, ohjelman ja coctail-tarjoilun merkeissä. Tilaisuuden tuotto käytetään rotarien oman nimikkohuoneen hankkimiseen Ronald McDonald Lastentalosta. Klubimme presidentti Matti Iivanainen käytti tilaisuudessa Lastentalosäätiön hallituksen edustajana säätiön toimintaa esittelevän puheenvuoron. Seuraavassa kuvasatoa tilaisuudesta:

5 Porvoon läntisen klubin presidentti Jarkko Vasama avasi puutarhajuhlan. Nurmijärveläisiä osanottajia ryhmäkuvassa. Kaikkia ei onnistuttu saamaan yhteiseen kuvaan. Puutarhan lummehuoneessa voitiin todistaa harvinaista jättilumpeen kukintaa. Kuvasi ja kirjasi: (Reijo Orava)

6 SYYSKUU 2005 INTERCITYKOKOUS KAUNIAISISSA Intercity kokouksemme oli yhteinen Kauniaisen RK:n kanssa. Osallistuminen oli runsaslukuinen. Kokousta vietettiin Kauniaisissa veli Martti Kiikan kauniissa kodissa. Kokouksen luonne oli varsin urheilullinen ja kilpailullinen: klubit ottivat mittaa toisistaan ratagolfissa. Green fee oli 10 euroa / kilpailija ja voittajajoukkue sai pitää koko potin sillä edellytyksellä, että se lahjoitetaan kokonaisuudessaan harkitsemalleen hyväntekeväisyyskohteelle. Kilpailu oli tasainen ja niin siinä vain lopulta kävi, että Kauniaisten klubi voitti kisan pistein Iltaa jatkettiin herkullisella iltapalalla ja saimme keskustella ja vaihtaa mielipiteitä ja ajatuksia rotary-asioista. Kiitokset illan isännälle veli Martille sekä hänen perheelleen. (Olli-Pekka Kuosmanen) VIIKKOKOKOUS Kokoonnuimme viikkokokoukseen Duettoon syksyn ensimmäisen myrskyn riehuessa raivokkaasti ulkona. Presidentti jakoi Guvernorin syyskuun kuukausikirjeen sekä elokuun läsnäolotilaston luettavaksi. Lisäksi presidentti ilmoitti ainutlaatuisesta tilaisuudesta suhteellisen edullisilla matkakustannuksilla osallistua RI:n kokoukseen (Convention June 2006 Copenhagen-Malmö). Kokouksen osallistujat on klubikohtaisesti ilmoitettava mennessä DGE Pentti Jänkälälle jotta ryhmämatkan hinta voidaan neuvotella. Alustava tarjous Hki-CPH-Hki on n Osallistumisilmoitukset presidentille. Ohjelmasta poiketen emme kuulleet veli Seppo Pellisen alustusta Nurmijärven kunnan tilinpäätöksestä, koska esitelmä oli siirretty pidettävään klubikokoukseen. Sen sijaan saimme kuulla kolme asiantuntevaa ja mielenkiintoista alustusta rotary-tietoudesta. Veli Tauno Janhonen piti esitelmän Benjamin Franklinista ja Junton -klubista, joka perustettiin noin 100 vuotta ennen rotary-järjestön perustamista. Benjamin Franklin eli vuosina ja hänet ehkä parhaiten tunnetaan Amerikan itsenäisyysjulistuksen laatijana. Junton-klubi perustettiin vuonna Jäseniä oli 12. Ensimmäiseksi perustettiin kirjasto. Klubin tavoitteena oli kaikkien elinolojen kohentaminen ja tuki nuorille lahjakkaille ihmisille. Veli Aarre Aittasalmi piti esitelmän rotary-liikkeen synnystä. Samasta aiheesta hän piti esitelmän klubillemme n. 30 vuotta sitten. Kansainvälinen rotaryjärjestö perustettiin Chicagossa Yhdysvalloissa 23. helmikuuta Perustajat ottivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kotikaupunkinsa liikemoraalin parantamisen. Tavoitteeseen päästäisiin perustajien mielestä parhaiten tutustuttamalla kaupungin liikemiehet toisiinsa. Toiminta-ajatus laajeni pian liikeelämästä koskemaan myös ympäröivän yhteiskunnan kehittämistä. Rotaryliikkeelle näytti olevan sosiaalinen tilaus.

7 Laajeneminen oli nopeaa, ja vuonna 1911 rotary tuli Eurooppaan, kun Lontooseen perustettiin rotaryklubi. Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 26. tammikuuta Nyt, sata vuotta perustamisen jälkeen, rotareita on maailmassa yli 1,2 miljoonaa 166 maassa. Suomessa toimii noin 300 rotaryklubia, suurimmilla paikkakunnilla useita. Klubit kutsuvat jäsenikseen hyvämaineisia ammattihenkilöitä, miehiä ja naisia. Säännöllinen kanssakäyminen muiden ammattiryhmien edustajien kanssa lisää ymmärrystä eri ammateista ja tuo mahdollisuudet oman yhteiskuntatietämyksen laajentamiseen yhteisten hankkeiden kautta. Suomen klubeissa on noin rotaria. Järjestönä rotary on tullut tunnetuksi ensisijaisesti tekojensa kautta. Ohjelmista erityisesti nuorisovaihto, stipendit ja maailmanlaajuiset hyväntekeväisyyshankkeet ovat muovanneet rotaryn kuvaa. Järjestön tunnuslauseena on Palvelumieli itsekkyyden edelle. Kansainvälisesti rotaryliike on ollut kantavana voimana maailman terveysjärjestön 1988 aloittamassa hankkeessa eliminoida polio maapallolta. Tämä hanke, johon rotary on kanavoinut yli 500 miljoonaa dollaria ja jäsentensä henkilökohtaisia ammattipanoksia, on ihmiskunnan tähän asti suurin yhteinen terveydenedistämisaloite. Järjestönä rotary ei etsi korkeaa profiilia vaan pyrkii toimintansa kautta jättämään hyvät jäljet ympäröivään yhteiskuntaan. Järjestön kansalliset ja kansainväliset kattoelimet ovat hallintoelimiä, joilla on määritellyt koordinointitehtävät. Rotarysäätiö (per. 1917) pitää toiminta-ajatuksenaan hyvien asioiden edistämistä maailmanlaajuisesti (Doing Good in the World). Varallisuudeltaan säätiö kuuluu maailman kuuden suurimman joukkoon. Polion vastaiseen työhön sijoitettavien varojen lisäksi Rotarysäätiö käyttää vuosittain noin 90 milj. dollaria ( 70 milj. euroa) opiskelu- ja hyväntekeväisyysohjelmiinsa. Suomalaisen Rolf Klärichin toimiessa Rotary Internationalin presidenttinä hän otti tunnuslauseekseen Anna ajastasi. Tämä kehotus eri ammattiryhmien edustajista muodostuvalle rotaryn jäsenkunnalle kuvaa edelleen osuvasti rotaryn syvintä olemusta. Lopuksi Veli Paavo Handolin kertoi elämästään, johon on sisältynyt 50 vuotta kaalinveljelyä sekä kolme mieleenpainuvaa vuotta eturintamalla sodassa, jossa hän kunnostautui palkitulla tavalla. Klubi-kokouksen herkin hetki olisi se, kun veli Urpo Wilska luki veli Paavon kirjeen kotiväelle sodasta! (Arto Lindström & Olli-Pekka Kuosmanen) VIIKKOMUISTIO Viikkokokous alkoi juhlavissa merkeissä, sillä veljet Olli Vallinkoski ja Mauri Lindfors olivat palkitut kunnan taholta kuntalaisina yrittäjinä. Onnittelut! Veli Tauno Janhonen kertoi kokemuksestaan Harjattula Golf & Country Clubilla, jossa kokoontui rotaryveljiä eri puolelta Suomea sekä pääministeri Matti Vanhasen kanssa käymästään keskusteluista viime keväisen lehtemme julkaisemisen tiimoilta. Veli Hannu Lakee ilmoitti Kansallismuseossa pidettävästä Mannerheim-näyttelystä sekä Tampereen Vapriikissa pidettävästä poliisinäyttelystä, joka on samalla liikkuvan poliisin 75-vuotis juhlanäyttely. Illan alustajana oli veli Jorma Kaartama. Veli Jorma kertoi autonsa maahantuontiproseduurista USA:sta. Ostettavia ajoneuvoja löytyy USA:sta helpoiten 1) internetistä, esim. 2) autolehdistä, 3) sanomalehtien ilmoitussivuilta 4) huutokaupoista, joita järjestetään erikseen ammattilaisille ja tavallisille auton ostajille. Luotettavinta on ostaa ajoneuvo autoliikkeestä, jolloin ajoneuvon mukana saa yksityiskohtaisen historiaraportin. Suomalaiseen tapaan ajoneuvon huoltokirjaa ei ole, mutta jos ajoneuvo on huollettu samassa liikkeessä, on yksityiskohtainen historiaraportti yleensä luotettava. Veli Jorman ajoneuvon, avo-jaguar, ostoon liittyvä paperisota kesti paikan päällä kolme päivää. Ajoneuvo toimitettiin konttikuljetuksin reittinä Lake Worth - Miami - Bremenhavn - Helsinki naarmuitta. Kuljetuksen ajaksi arvioitiin 6 viikkoa. Kuljetus ja huolinta maksoivat euroa. Tämän jälkeen tulli tarkasti ajoneuvon varustetason. Itse tullauspäätös maksoi euroa. Ajoneuvolle jouduttiin tekemään rekisteröintikatsastus, jossa katsastettiin 54 eri kohtaa. Puutteista joutui hankkimaan maahantuojan vaatimuksenmukaisuustodistuksen. Ajovalojen korkeussäätöön veli Jorma sain erillisen anomuksen nojalla poikkeusluvan AKE:sta. Tulli määritteli ajoneuvon arvon, joka oli maksettava 10 päivän sisällä eikä ilman maksua saanut ajoneuvoa käyttää liikenteessä. Koko prosessi kesti 4,5 kuukautta ja sisälsi paljon paperityötä. Veli Jorma kertoi

8 Jaggensa lopulliseksi muodostuneen hinnan ja esitti muutamin esimerkein paljonko maksaa vastaavanlainen auto Suomen markkinoilla. Jätettiin veljien pääteltäväksi kannattiko taloudellisesti tällaiseen prosessiin ryhtyä. (Olli-Pekka Kuosmanen) VIIKKOMUISTIO Nuorisovaihtoasiamies veli Heikki Tikkanen ilmoitti, että 18-vuotiaalle australialaiselle Jozef McPhersonilla tarvitaan isäntäperhettä touko-, kesä- ja heinäkuun sekä marras, joulu- ja tammikuun ajaksi. Veli Tauno Janhonen kertoi muista vapaaehtoisjärjestöistä: Stuart Morrow:n Soroptimistista, Leijonista ja Punaisesta Rististä. Soroptimistit perustettiin Californian Oaklandissa Perustajana oli Stuart Morrow ja kyse oli naisjärjestöstä, joka rahasti osan jäsenmaksusta. Jäsenkunta levisi 102 maahan ja järjestössä oli yli jäsentä Stuart Morrowille maksettiin $ eroraha sillä sopimuksella, että hän jää pois järjestön toiminnasta. Rotarien kanssa yhteistyö on päättynyt. Vuodesta 1917 saakka lionsklubit ovat tarjonneet monille mahdollisuuden avustaa ja tukea lähi- ja asuinyhteisöjään. Lionit osallistuvat sekä puistojen siivoamisen tapaisiin paikallisiin projekteihin että kaukana kotoa tapahtuviin hankkeisiin, kuten näön palauttamiseen eri puolilla maailmaa asuville sokeille. Lionsklubit ovat aina ottaneet avoimesti vastaan kaikki, joiden sydämen asiana on paremman tulevaisuuden rakentaminen yhteisölleen. Nykyään klubeja on yli yhteensä 194 maassa ja alueella. Lionit ovat laajentaneet toimintansa painopisteitä täyttääkseen omalta osaltaan maailmanlaajuisen yhteisön kasvavia tarpeita. Lionien ohjelmat muuttuvat jatkuvasti uusien tarpeiden ja entistä suuremman kysynnän mukaan, mutta missio on pysynyt samana alusta alkaen: "Me palvelemme." Punainen Risti sai alkunsa vuonna 1859 Pohjois-Italiassa, kun sveitsiläinen Henry Dunant järjesti vapaaehtoisia auttamaan Solferinon taistelun uhreja. Dunant kirjoitti kokemuksistaan kirjan Solferinon muisto (1862), jossa hän esitti, että kaikkiin maihin perustettaisiin vapaaehtoinen järjestö avustamaan sodanaikaista lääkintähuoltoa ja että haavoittuneiden hoito turvattaisiin kansainvälisin sopimuksin. Dunantin ajatukset saivat nopeasti vastakaikua. Jo vuonna 1863 perustettiin Genevessä toimikunta, josta kehittyi myöhemmin vuonna 1876 kansainvälinen toimikunta. Toimikunta määritteli Dunantin ajatusten mukaisten avustusyhdistysten tehtävät ja suositteli niiden perustamista. Näitä kansallisia yhdistyksiä alkoikin syntyä nopeasti eri puolille Eurooppaa ja myöhemmin myös muihin maanosiin. Monet niistä ottivat alusta alkaen tehtäväkseen avustaa myös suuronnettomuuksien uhreja ja taistella kulkutauteja vastaan. Selkeän järjestäytymisensä ansiosta Punainen Risti pystyy reagoimaan nopeasti niin maailmanlaajuisiin kuin paikallisiinkin avunpyyntöihin. Samasta syystä järjestö hyväksytään myös kansainvälisesti sovittelijaksi ja rauhan edistäjäksi konfliktitilanteissa. Kansainvälisellä Punaisella Ristillä ja Punaisella Puolikuulla on keskustoimisto Genevessä, josta käsin toimivat kansainvälisen toiminnan keskeiset osapuolet: Liitto, Komitea ja konferenssi. Illan alustuksen piti moninkertainen ralliautoilun maailmanmestari Hannu Mikkola (http://www.flyingfinns.com/mikkola.htm), joka kertoi nelivetoautojen kehityksestä ja eduista. Hannu Mikkola voittanut myös Jyväskylän Suurajot seitsemän kertaa. Vuonna 1975 saksan armeija tilasi Volkswagenin tehtailta maasto-auton. Vuonna 1977 tehdas kehitti Audi 200-mallin, joka oli etuvetoinen ja turbo, mutta testeissä hävisi kehitetylle nelivetomaasturille. Tästä syntyi ajatus nelivedon lisäämisestä henkilöautoihin. Vuonna 1988 Audi 80 oli ensimmäinen neliveto henkilöauto. Nelivedon tunnetuksi tekemisessä rallikilpailuissa oli paras foorumi. Hannu Mikkola kertoi vuoden 1981 Monte Carlo-rallin kokemuksista, jolloin oli nelivedollaan ylivoimaisen nopea. Samana vuonna hän voitti Ruotsin rallin. Kehitys jatkui huimaa vauhtia ja sen seurauksena hevosvoimat ja nopeudet kasvoivat. Henry Toivosen kuolema Korsikalla pysäytti yltiöpäisen nopeuden kasvun hakemisen. Etuna nelivedossa on se, että se jaksaa koko ajan jakaa tehoa kaikille pyörille. Haittapuolena neliveto vie enemmän polttoainetta. Mielenkiintoinen esitys ja veljillä riitti kysymyksiä. (Olli-Pekka Kuosmanen).

9 LOKAKUU 2005 VIIKKOMUISTIO Joukko veljiä kokoontui IW-piirin 142 synttärijuhliin. Piirin vietti 20-vuotisjuhlia elokuvateatteri Bio Rexissä Helsingissä. Juhlissa esitettiin Oscar-ehdokkaaksi valittu, Klaus Härön ohjaama koskettava draama Äideistä parhain on tarina pienen ihmisen ahdingosta keskellä sotivaa maailmaa. Suomesta evakuoitiin talvi- ja jatkosodan aikana Ruotsiin yli lasta. Äideistä parhain on ensimmäinen fiktiivinen elokuva yhden sotalapsen kohtalosta. Elokuva pojasta, jolla on kaksi äitiä, mutta samalla ei yhtään. Sota syttyy ja 9-vuotiaan Eeron isä kaatuu rintamalla. Leskeksi jäänyt Kirsti-äiti ei kykene surun murtamana pitämään huolta pojastaan ja lähettää Eeron turvaan Ruotsiin, hyvinvoinnin keskelle. Elämä vieraassa maassa ei kuitenkaan ala hyvin. Eero ei tunnu vastaavan skoonelaisperheen odotuksia ja ankara Signe-äiti tekee Eerosta maalaistalonsa rengin. Kaikki ympärillä puhuvat ruotsia ja Eero elää omassa, irrallisessa maailmassaan. Pahinta kuitenkin on, että äidiltä tulevat kirjeet on aina osoitettu Signelle. Eräänä päivänä Eero saa käsiinsä äidin kirjeen, jossa äiti kirjoittaa, että Eeron olisi ehkä parasta jäädä Ruotsiin pysyvästi. Eero järkyttyy, mutta yhden äidin hylätessä hän kiintyy voimakkaammin toiseen. Pikku hiljaa Eerosta tulee osa uutta perhettään ja Signestä hänen äitinsä. Mutta sota päättyy ja sotalasten on palattava Suomeen. Jälleen kerran Eeron pitää jättää kotinsa ja aloittaa kaikki alusta. Sodan arvet on unohdettava. Vanhan Kirsti-äitinsä kuolinvuoteella Eeron kohtaa menneisyyteensä. Vuosikymmenien vaikenemisen jälkeen Eero on valmis puhumaan sodasta, äidin valinnoista ja omasta tuskastaan. Tarina pohjautuu vapaasti Heikki Hietamiehen samannimiseen romaaniin. Kiitokset ja onnittelut Inner Wheelereille koskettavasta illasta. (Olli-Pekka Kuosmanen) VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Poikkeuksellisen lämpimän lokakuisen illan hämärtyessä kokoonnuimme ravintola Duettoon yhteiseen klubineuvotteluun. Presidentti kertoi kuvernöörin kuukausitiedotteen sisällön sekä keskustelimme ajankohtaisista aiheista. Veli Vesa Rajahalme pitää ohjelmasta poiketen luokite-esitelmänsä ja Veli Reijo Orava esittelee Nurmijärven luontoa valokuvin Illan alustajana oli rotaryveljemme Seppo Pellinen, joka on Nurmijärven kunnanhallituksen jäsen. Veli Seppo antoi meille selvityksen kunnan taloudellisesta tilanteesta ja budjettiluonnoksen tämänhetkisestä vaiheesta. Budjetti on kunnanjohtajan esitys, johon voi tulla ja tuleekin muutoksia (mutta todennäköisesti ei kovin merkittäviä) hallituksen ja valtuuston käsittelyssä. Tuloveroprosenttia tultaneen korottamaan 0,50 prosenttiyksikköä siten, että tuloveroprosentiksi muodostuu 18,75. Verotulot sisältäen korotuksen kasvavat 8,2 meur. Kunnan nettokulut kasvavat 2,5 % ja valtionosuudet 2,6 meur. Kunnan nettoinvestoinnit ovat 26,8 meur, joka koostuu lähinnä koulujen ja päiväkotien rakentamisesta, saneerauksista ja laajennuksista. Kunnalla on tarkoitus myydä uusia rakennustontteja kpl, joista saadaan lisätuloa. Budjetti kaudelle 2006 näyttää seuraavanlaiselta: Asukasluku henkilöä Vero % 18,75 Verotulot Vuosikate

10 Investoinnit Lainat vuoden lopussa Lainaa / asukas Kiireinen veli Seppo joutui vielä lähtemään kunnanhallituksen kokoukseen ja veljet evästivät luottamusmiestä monilla kysymyksillä ja ehdotuksilla. (Olli-Pekka Kuosmanen) KUVERNÖÖRIN VIERAILU DUETOSSA Kuvernööri Börje Thorström vieraili klubissamme ja saimme kuulla häneltä mielenkiintoisen puheenvuoron rotarytoiminnasta. Klubimme oli 58:s, jossa hän tämän syksyn aikana on vieraillut. Ensiksi kuvernööri halusi esitellä ja kiittää kahta ansioitunutta charterveljeämme Paavo Handolinia ja Aarre Aittasalmea pitkäaikaisesta rotary-työstään. Kuvernööri piti tärkeänä jäsenhankinnassa kummien roolin tärkeyttä: uuden jäsenen perehdyttäminen sekä jäsen saatava mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman nopeasti aktiivisesti toimintaan mukaan. Naisjäsenyyskysymyksestä hän ilmoitti, että hallitus tekee asiasta ratkaisun sääntöjen mukaan viikon moiteajan jälkeen. Moitteen tulee olla perusteltu. Kuvernööri piti hyvänä ajatuksiamme ja toimenpiteitämme uusien jäsenten hankinnassa. Tavoitteena on yksi nettojäsen lisää ensi kesään mennessä. Kuvernööri esitteli rotarytoiminnassa kolmen A:n teemaa: hyväksyttävällä tasolla Attitude (asenne), eettisten sääntöjen ymmärtäminen. Jokainen rotary ympäri maailmaa voi luottaa siihen, että jokainen rotary toimii eettisesti Activity (aktiivisuus); jokaisella rotarylla on mahdollisuus osallistu monipuoliseen rotary-toimintaan Attendance (läsnäolo); Vaikka klubikokouksessa käynti on "pakollista", niin pitää voida hyväksyä, että jäsen voi olla joskus estynyt pääsemään viikoittaiseen klubikokoukseen. Voitaisiin keksiä paikkauksien ohella järjestelmä, jossa jäsen voisi muuten kunnostautua rotarina. Läsnäolopakon sijasta voitaisiin puhua läsnäolo-oikeudesta. Klubikokousten henki pitää olla toverillinen ja iloinen asia. Tätä edesauttaa klubin hyvä ohjelma. Kuvernööri pitää nuorisovaihtoasiaa tärkeänä ja ilmoitti klubimme toimivan siinä mallikkaasti. Hän kertoi omakohtaisista kokemuksistaan ja oli vahvasti sitä mieltä, että vanhempikin rotary voi ottaa vastaan vaihto-oppilaan. Kuvernööri kehui projektityömme saavutuksia. DDF tilillä on kuulemma yli $ eri projekteihin käytettäväksi. Virosta tulee paljon eri projektiehdotuksia ja kuvernööri tulee tiedottamaan niistä seuraavassa kuukausikirjeessään. Lopuksi kuvernööri kertoi, että RI:n presidentin Stenhammarin tavoitteena on madaltaa organisaatiota ja teeman Service Above Self tärkeyden korostamista; palvelusta on jäätävä kollektiivinen hyvän olon tunne. Kuvernööri ehdotti, että tukeaksemme RI presidentin toimintaa haemme muiden klubien tavoin klubin presidentin ansiomainintaa, jonka hakuprosessi on huomattavasti helpottunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lopuksi kuvernööri kertoi, että on piirikonfrenssi Tammisaaressa, jossa on mukana entinen RI:n presidentti. Lisäksi hän toivoi osallistumista RI:n konventioon Kööpenhaminassa. Piiri 1420 johtaa tällä hetkellä pohjoismaista ilmoittautumistilastoa! (Olli-Pekka Kuosmanen)

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 LIONS CLUB TAMMELA RY TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 Yleistä Tällä kaudella ei ole kansainvälisiä projekteja. Pääpaino on paikallisissa palveluaktiviteeteissa sekä klubin toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017)

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Rotary tänään jäseniä 1.22 milj./ 34 000 klubissa mukana 200 maassa ja maantieteellisellä alueella palvelee, auttaa ja kehittää jäsenistöään noudattaa

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5.

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. 2013 Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. Liisa BenHenia, Eija Kämäräinen, Pirkko Lindberg, Raija Seppänen, Ari Koistinen, Jarkko Oinonen AVI ELY 10.6.2013 Lähiyhteistyön

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08 Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 Nuorisotyötoimikunta jakaantuu neljään osa-alueeseen: Nuorisovaihto, Lions Quest, Päihteiden vastainen työ ja Leo-toiminta. Osa-alueiden vetäjät ovat Ulla

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Osmo Säntti, Olli Hietala, Varatilintarkastaja: Kari Koskenranta

Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Osmo Säntti, Olli Hietala, Varatilintarkastaja: Kari Koskenranta 7.12.2007 / Olavi Vähämäki 1 LAIHIAN ROTARYKLUBI Vuosikertomus v. 2006-2007 Hallitus ja komiteat Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Presidentti Past Presidentti

Lisätiedot

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen Lions Clubs International District 107-I-Finland

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2016 2017 RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Klubin hallitus ja komiteat 2016 20177 Klubin hallitus presidentti Leena Jokinen varapresidentti

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Kotkantie 1, Oulu Leijonehenki Esityslista 1. Kokouksen avaus -DG Eero avasi kokouksen -DG jakoi Lions liiton palkitsemiset ensimmäisen

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

JÄÄKÄRIEN VUODET 10 ALUKSI 11

JÄÄKÄRIEN VUODET 10 ALUKSI 11 SISÄLLYS JÄÄKÄRIEN VUODET 10 ALUKSI 11 I JÄÄKÄRIPATALJOONAN TAUSTA 13 Keitä jääkärit olivat? 13 Lähtötilanne 13 Per Zilliacus, Helmikuun manifesti 14 Ilmari A-E Martola, Venäjän lippu salossa 15 Auno Kuiri,

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen RI:n terveisiä Kauden 2016 2017 pääteema on Rotary serving humanity / Rotary palvelee

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana.

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana. Ammattiopisto Tavastian Hotelli-, ravintola-, catering- ja elintarvikeosaston opiskelijat (8) ja opettajat (2) osallistuivat Vana-Vigalan Tehnika ja Teeninduskoolin hallinnoimaan Nordplus junior Vocational

Lisätiedot

ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20

ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20 INNER WHEEL PIIRI 142 20.3.2013 KEVÄTPIIRIKOKOUS AIKA la 16.3.2013 klo 10.20-11.55 PAIKKA Vallmogård, Kauniainen ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN 24.1.2017 MAJAOJA-SÄÄTIÖSTÄ Säätiö perustettiin 14.12.2000 rakkaudesta kulttuuriin. Säätiön tarkoituksena on jakaa vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus Finland Inner Wheel Unique&United Ainutlaatuiset Yhdessä Vuosikertomus 1.7.2015-30.6.2016 Kansallisen neuvoston toiminta käynnistyi huomaamattomasti, koska sama henkilö jatkoi vielä presidenttinä ja kansallisena

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 2/2015 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 2/2015 Maahanmuuttajaneuvosto Aika maanantai 7.9.2015 klo 16.30-19.15 Paikka Oulu 10, Torikatu 10A, Kokoushuone 142 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Awad Jamal El Hassane Kaza Györgyne Szanto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

lokakuun TIETÄMÄT 3 Lokakuun TIETÄMÄT aloitetaan PNAT kokousuutisella.

lokakuun TIETÄMÄT 3 Lokakuun TIETÄMÄT aloitetaan PNAT kokousuutisella. 2013 LC TORNIO PUDAS UUTISIA 10.10.2013 LOKAKUU lokakuun TIETÄMÄT 3 Lokakuun TIETÄMÄT aloitetaan PNAT kokousuutisella. PNAT- kokouksen oli kutsunut koolle III alueen 2. lohkon puheenjohtaja Tuomo Hokkinen.

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Konttimäki-kylistä komein

Konttimäki-kylistä komein Konttimäki-kylistä komein Faktaa kylästä Asukasluku 119 Taloja n.70 Kyläyhdistys toiminut vuodesta 1979 alkaen, alkuun kylätoimikuntana Kyläyhdistyksen jäsenmäärä 136 Konttinetti (konttimaki.suntuubi.com)

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme?

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lions-kampanjat kaudella 2016-1. Punainen Sulka 2017 Lions-liiton rekisteröity tuotemerkki Lionit ovat vuodesta 1972 keränneet Punainen Sulka kampanjoissa noin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 30.1.2017 klo 18.30 20.30 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot