Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala"

Transkriptio

1 Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi Minna Huhtamäki-Kuoppala

2

3 Minna Huhtamäki-Kuoppala Leena Huhtala Johanna Ekola Outi Riihimäki

4 Kulttuurista muistoja -hanke Katja Kujala Manar Ameli

5 Palvelutuotanto muistineuvola, koulutus p / Minna

6 Yhteystiedot P Sähköposti: Kotisivut:

7 Terve muisti ei heikkene eikä lopu, ikä ei vie muistia. Joitain muutoksia muistissa kuitenkin tapahtuu iän myötä: Työmuistin teho heikkenee jo varhaisessa keski-iässä. Mieleen palauttaminen ja reagointi hidastuvat ja tilannetekijöiden merkitys korostuu eläkeiän taitteessa. Uuden oppiminen onnistuu ja kokemus- ja yleistieto karttuvat elämän loppuun asti.

8 Työelämä on muuttunut ja muuttuu edelleen Työn apuvälineiden muuttuminen ja hallittavan tietomäärän lisääntyminen tuovat haasteita erityisesti ikääntyville työntekijöille. Tulevaisuudessa eläkkeelle siirryttäneen yhä myöhemmin.

9 Ylikuormittuminen ja ylityöt haitaksi työteholle Työuupumus vie puolet työmuistin tehosta. Ylityöt saattavat heikentää älyllistä suoriutumista, lyhentää yöunta sekä lisätä masennustaipumusta ja alkoholin käyttöä. Muistin ongelmia 19 %:lla työikäisistä. Noin 50 %:lle työiässä muistin ongelmista kärsivistä kehittyy myöhemmässä elämässä muistisairaus.

10 Muistin ja muiden kognitiivisten toimintojen häiriöt ja niistä huolestuminen on aina otettava vakavasti! Kaikenikäisten muisti on herkkä lukuisille tekijöille, jotka vähentävät työpanoksen tehokkuutta ja huonontavat työsuorituksen laatua. Näihin syihin vaikuttamalla tilanne saadaan korjattua, esim. masennus, uupumus, uniongelmat, päihteet, vitamiininpuutos.

11 Milloin huolestua? Muistipulmat tulee aina ottaa vakavasti! Keskeisintä on verrata tilannetta entiseen Mikä on muuttunut ja miten? Läheisten havainnot tärkeitä Pieniä muistilipsahduksia sattuu jokaiselle, mutta jos oireet vaikeuttavat arkiselviytymistä on tilanteeseen on syytä tarttua.

12 Käypä hoito potilasohje 2010 Oma tai läheisten huoli lähimuistista, vaikka sosiaalinen toimintakyky olisikin säilynyt. Muistioire haittaa töitä tai arkiaskareita. Sovittujen tapaamisten unohtelu, epätarkoituksenmukainen terveyspalvelujen käyttö, vaikeus noudattaa (hoito-)ohjeita. Vaikeus löytää sanoja tai epäasianmukaiset sanat.

13 Päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn heikkeneminen. Käypä hoito potilasohje 2010 Käsitteellisen ajattelun heikkeneminen (esim. taloudelliset asiat). Esineiden katoaminen ja niiden käyttötavan ja tarkoituksen ymmärtämisen vaikeutuminen. Mielialamuutokset, ahdistuneisuus ja apaattisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa. Persoonallisuuden muuttuminen, sekavuus, epäluuloisuus tai pelokkuus erilainen kuin ennen. Aloitekyvyn heikkeneminen ja vetäytyminen voivat edeltää muistioiretta syrjään vetäytyminen.

14 Muistisairauden mahdollisia merkkejä Käyttäytyminen muuttuu aiemmasta. Esimerkiksi välinpitämättömyys tai jatkuva väsymys. Uuden oppiminen vaikeutuu. Itsestään selvät asiat hankaloituvat. Aina sairastunut ei itse ymmärrä heikentynyttä toimintakykyään! Tärkeää kuunnella myös läheisiä.

15 Miksi muistista on tarpeen puhua? Uupumista ja muistin heikkenemistä pidetään herkästi heikkoutena. Työikäisten muistihäiriöt ja -sairaudet sekä niiden hoito on vielä monelle vieras tai jopa tuntematon asia. Toisen toimintakyvyn muutoksiin on aina vaikea puuttua. Muistisairauksien ja dementian imago pelko itsemääräämiskyvyn epäämisestä, toimintakyvyn lopullisesta heikentymisestä ja muiden avun varaan joutumisesta. Muistisairas ihminen saattaa kieltää oman oireilunsa tai ei tunnista sitä.

16 Muisti voi heikentyä monista syistä kenellä tahansa, väliaikaisesti tai ohimenevästi vähäinen liikunta väsymys kiputilat ikä masennus kiire uupumus stressi virheellinen ravitsemus MUISTI, KESKITTYMINEN yms. tietojen käsittely lääkitys, nautintoaineet, tupakka motivaation puute aistipuutokset jännitys eri sairaudet

17 Määritelmiä Muistioire Muistioireet, työmuisti ja toiminnanohjaus. Lievä kognitiivinen heikentyminen (MCI) Kokee itse muistioireita tai todettu tiedonkäsittelyn yhden tai useamman osa-alueen selvä heikentyminen aiemmasta. Jokapäiväinen selviytyminen ei merkittävästi vaikeutunut. Muistisairaus Muistia ja muita tiedonkäsittelyn alueita heikentävä sairaus. Etenevät muistisairaudet johtavat yleensä dementia-asteiseen heikentymiseen. Dementia Useamman kuin yhden tiedonkäsittelyn ja muun toiminnon heikentyminen aiempaan suoritustasoon nähden. Puhutaan kognition heikentymisestä. Heikentää itsenäistä selviytymistä jokapäiväisissä toimissa, työssä tai sosiaalisissa suhteissa.

18 Muistihäiriöiden syitä Käypä hoito, muistisairaudet 2010 Ohimenevät syyt Aivoverenkiertosairaus Lievä aivovamma Epileptinen kohtaus Lääkkeet Päihteet Psykiatriset häiriöt Sekavuus Pysyvät jälkitilat Aivovamma Aivoverenkiertosairaus Aivotulehdus B1-vitamiinin puutos Leikkaus ja sädehoito Alkoholin aiheuttama aivovaurio

19 Parannettavissa olevia syitä Psykiatriset häiriöt Aineenvaihduntahäiriöt Puutostilat Keskushermostoinfektiot Kallonsisäiset syyt Aivojen hypoksia ja iskemia Lääkkeet ja keskushermostomyrkyt Etenevät muistisairaudet Alzheimerin tauti Verisuoniperäiset muistisairaudet Otsa-ohimolohkon rappeumat Lewyn kappale -tauti Parkinsonin taudin muistisairaus Prionitaudit jaharvinaiset perinnölliset dementiat

20 Perusselvitykset Käypä hoito, muistisairaudet 2010

21 Käypä hoito 2010

22 Muistisairauksien tutkimus ja hoito N työikäistä suomalaista sairastaa jotain muistisairautta (Käypä hoito 2010) Diagnoosit Muistisairauksia tunnetaan kymmeniä, ja niitä mahdollisesti edeltävä tila MCI (lievä kognitiivinen heikentyminen) on yllämainittuakin yleisempää Alzheimerin tauti todennäköisesti yleisin kaikenikäisillä, otsaohimolohkorappeumista johtuvat muistisairaudet suhteessa yleisempiä työikäisillä Diagnosointi neurologian poliklinikalla alle 65 / 70 vuotiaille. Diagnosointi geriatrian poliklinikalla yli 65 / 70 vuotiaille. Perusterveydenhuollossa (terveyskeskuksessa) saattaa olla oma muistipoliklinikka, joka tekee tutkimukset. Kaikkien jatkohoito terveyskeskuksessa / muistihoitajat / muistipoli.

23 Eri muistisairauksilla on eri vaaratekijöitä aivomuutoksia oireita eteneminen ennuste oheisoireita ja oheissairauksia lääkehoito Oikea diagnoosi on aina tärkeä! kuntoutuksen keinot ja mahdollisuudet

24 Oirekuva AT:n lievässä vaiheessa Kognitiiviset oireet Oppimis-, keskittymis-, laskuja päättelykyky heikentyy Toiminnanohjaus Sanojen löytäminen Unohtelu lisääntyy Käytösoireet voi olla! Apatia, vetäytyminen Lisääntynyt ärtyvyys Ahdistuneisuus, masennus Harhaluuloisuus Toimintakyvyn muutokset Keskustelun seuraaminen Talouden suunnittelu Rahankäyttö ja asiointi Lääkityksestä huolehtiminen Lukeminen Monimutkaiset harrastukset Työ- ja ajokyky Muistitukien käyttö Somaattiset oireet Laihtuminen Lähde: Käypä hoito, muistisairaudet 2010

25 Verisuoniperäiset eli vaskulaariset muistisairaudet Aivoverenkiertosairauden aiheuttama muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymä, taustalla voi olla sydän- ja verenkiertosairaudet, diabetes, voi olla tupakkatausta. Kognitiivisia oireita yhdellä tai useammalla tiedonkäsittelyn osaalueella. Oireisto riippuu siitä, missä osissa aivoja verenkiertovaurio on. Voi esiintyä myös yhdessä Alzheimerin taudin kanssa (AT + AVH). Yleinen, mutta vähälle huomiolle jäänyt etenevän muistisairauden alatyyppi. Yleisempi vanhemmissa ikäryhmissä. Käypä hoito, muistisairaudet 2010

26 Otsa-ohimolohkorappeumat Frontotemporaalinen dementia Alkaa n v., yleisempi miehillä, n. ½:lla sairautta suvussa. Ensioireita käyttäytymisen ja persoonallisuuden muutokset, muisti alkuvaiheessa hyvin säilynyt. Sairaudentunto usein heikko. Etenevä sujumaton afasia Alkaa n.65 v., yleisempi naisilla. Oireita työläs puheentuotto, kieliopilliset virheet, lyhyet ja yksinkertaiset lauseet, sanojen löytämisen vaikeus. Semanttinen dementia Alkaa n v., yleisempi miehillä. Oireita nimeämis- ja ymmärtämishäiriö, heikentynyt kasvojen ja esineiden tunnistaminen sekä sisällöllisesti tyhjä puhe. Käypä hoito, muistisairaudet 2010

27 Oireisto: Lewyn kappale -tauti Tarkkaavuuden, vireyden ja kogn. toimintojen vaihtelu Toistuvat yksityiskohtaiset näköharhat Parkinson-tyyppiset oireet: jähmeys, hitaus, kävelyvaikeus, joskus vapina REM-unen aikaiset käytösoireet Muistin ongelmia yleensä vasta sairauden edetessä Puolella sairastuneista aivoissa myös AT-muutoksia Myös Parkinsonin taudissa Lewyn kappale patologia PT:ssa etenevien tiedonkäsittelyoireiden esiintyvyys 4-6 x suurempi kuin muussa väestössä Kognitiivisia oireita esiintyy %:lla sairastuneista Käypä hoito, muistisairaudet 2010

28 Prionitaudit Muut muistisairaudet Creutzfeldt-Jakobin tauti (CJD) Harvinaiset perinnölliset muistisairaudet CADASIL Huntingtonin tauti Hakolan tauti Alkoholin aiheuttama muistisairaus

29 Muistisairaus etenee aina yksilöllisesti. Sairauden vaiheita ja etenemistä ei voida ennustaa. Säännölliset lääkärintarkastukset. Itsestään huolehtiminen. Kuntoutus on arjen askareita, liikuntaa, kohdennettua lääkehoitoa, osallistumista, vertaistukea!

30 Kansallinen muistiohjelma STM:n työryhmän ohjelma julkaistiin Muistiystävällinen Suomi, jonka kivijalkana: 1. Aivoterveyden edistäminen 2. Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen 3. Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikea-aikaisten tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin 4. Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen

31 Mitä muistisairas ja perhe tarvitsevat? Oikea-aikaista ja asiantuntevaa ohjausta, neuvontaa ja tietoa sairauteen, hoitovaihtoehtoihin, kuntoutuksiin ja sosiaalietuuksiin liittyen. Hoito- ja kuntoutussuunnitelman, johon he itse ovat saaneet vaikuttaa ja jonka he tuntevat ja johon he sitoutuvat. Virkistymis- ja osallistumismahdollisuuksia. Vertaistukea, keskustelukumppaneita, jakamista iloissa ja suruissa.

32 Mitä aivot tarvitsevat? Aivot tarvitsevat säännöllisesti ja keskeytyksettä ravinteita ja happea pysyäkseen toimintakykyisenä. Aivot ovat elimistön herkin elin, ja vaikka elimistöön on kehittynyt useita toimintoja ja rakenteita turvaamaan aivojen ravitsemisen, nämä luontaiset suojakeinot ovat kuitenkin rajallisia. Aivoja täytyy siis aktiivisesti suojata niiden terveyttä ja hyvinvointia uhkaavilta tekijöiltä. Aivojen suojeleminen on erityisen tärkeää sillä hermosolut eivät uusiudu samalla tavoin kuin muut elimistön solut, ja aivojen vaurio on tämän vuoksi aina pysyvä. Elämäntapoihin liittyvät aivojen vauriot tulevat esiin yleensä kaikkein hienostuneinta eri aivojen osien yhteistoimintaa vaativissa tiedonkäsittelytoiminnoissa.

33 Aivojen terveys ja hyvinvointi Niihin vaikuttavat monet elintapoihin liittyvät tekijät, ruokavalio, liikunta, stressi ja päihteiden käyttö. Aivoterveyttä uhkaavat erityisesti päähän kohdistuvat iskut, humalahakuinen alkoholinkäyttö, huumausaineiden sekä liuottimien käyttö, tupakointi sekä nuuskan käyttö sekä epäterveellinen ruokavalio, kuten yksipuolinen rasvainen ja suolainen ruoka. Riittävän unella, liikunnalla ja aivoja aktivoivalla sosiaalisella kanssakäymisellä voidaan vaikuttaa aivoterveyteen positiivisesti.

34 Elämäntavat Terveillä elämäntavoilla voidaan tehokkaasti pienentää muistisairauden riskiä ja siirtää muistisairauden puhkeamista pidemmälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi ylipaino, kohonnut kolesteroli ja korkea verenpaine ovat merkittäviä riskitekijöitä myöhäisiän dementialle ja Alzheimerin taudille. Kukin yksittäinen riskitekijä tuplaa riskin, ja kaikki kolme kuusinkertaistavat riskin verrattuna henkilöön, jolla ei ole yhtään riskitekijää.

35 Elämäntapatekijöiden lisäksi tunnetaan lukuisia muita muistisairauden riskitekijöitä, joista merkittävin on korkea ikä. Myös perinnölliset tekijät vaikuttavat muistisairauden kehittymiseen ja alkamisikään. Riskien pohtimisen sijasta kannattaa kuitenkin panostaa aivoterveellisiin elämäntapoihin, jotka voivat tuoda suojaa erityisesti niille, jotka kuuluvat perimältään korkeamman sairastumisriskin ryhmään. Jokaisen kannattaa ja pitää itsestään ja pääomastaan hyvää huolta.

36 Terveellisiä eväitä aivoille Säännöllinen ja monipuolinen ruokavalio takaa aivoille kaiken tarpeellisen. Muun muassa kasviksista, hedelmistä, kasviöljyistä ja kalasta koostuva ruokavalio sisältää aivoverisuonia ja sydäntä suojaavia ravintoaineita ja vitamiineja, jotka auttavat myös aivoja voimaan hyvin. Pidä hoitotasolla korkea kolesteroli ja verenpaine sekä sokeriaineenvaihdunnan häiriöt (kuten diabetes) jo keskiiässä, sillä ne kasvattavat riskiä sairastua muistisairauteen myöhemmällä iällä. Nämä tekijät vaikuttavat aivoterveyteen nimenomaan sydän- ja verenkiertoelimistön kautta. Esim. korkea verenpaine voi pitkään jatkuessaan vaurioittaa aivojen syviä verisuonia ja aiheuttaa pieniä verenvuotoja, jotka vaurioittavat hermosoluja.

37 Ylös, ulos ja lenkille Liikunta tuo sekä terveyttä että mielihyvää. Kannattaa liikkua reippaasti vähintään puoli tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa. Pääasia on, että ylipäätään liikkuu. Esimerkiksi marjastus ja pihatyöt pitävät kropan liikkeellä ja mielen vireänä. Säännöllisen, sykettä nostavan liikunnan on todettu vähentävän muistisairauden riskiä. Erityisen suuri vaikutus on keski-iän elämäntavoilla ja liikuntatottumuksilla. Keski-ikäisillä, liikuntaa harrastavilla on vähemmän iän tuomaa muistin heikentymistä kuin niillä, jotka eivät liiku säännöllisesti. Liikunta ehkäisee muistisairautta mm. torjumalla 2-tyypin diabetesta, masennusta, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia sekä ylipainoa. Nämä kaikki ovat yksittäisiä muistisairauden riskitekijöitä. Liikunta hoitaa myös verenpainetta, joka liian korkeaksi päästessään surkastuttaa aivoja ja aiheuttaa verisuoniperäisiä vaurioita. Korkea verenpaine lisää myös amyloidin, eli Alzheimerin tautiin liittyvän proteiinin, kertymistä aivoihin.

38 Kypärä päähän Esimerkiksi kaatumisen seurauksena tapahtuneet päähän kohdistuneet iskut voivat aiheuttaa muistin oireilua, kuten muistin heikentymistä tai muistikatkoksia. Myös tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus, hahmottaminen ja kielelliset taidot voivat heikentyä. Aivovammojen on todettu altistavan myös muistisairaudelle. Aivot ovat tärkein pääomamme, jota tulisi tarkkaan varjella. Siksi mopoilussa, moottoripyöräilyssä sekä monissa urheilulajeissa ja työpaikoilla tulisi käyttää kypärää myös aikuisena. Pienelläkin haaverilla voi olla myöhemmässä elämässä laaja-alaisia seurauksia.

39 Tupakka ja liika viina pois Nikotiini on aivoille myrkyllinen aine ja aiheuttaa muutoksia aivoissa. Tupakointi heikentää verenkiertoa ja vaikuttaa aivojen hapen saantiin ja mm. muistin toimintakykyyn. Myös aivoinfarktin riski on tupakoijilla suurentunut. Runsas alkoholin käyttö altistaa muistihäiriöille. Humalajuominen aiheuttaa sekä välittömiä että pysyviä muutoksia aivojen hermokudoksessa. Pitkään jatkuva ja riskirajan ylittävä alkoholin käyttö sekä toistuva humala-krapula tyyppinen juominen ovat aivosoluille kaikkein haitallisinta. Pienikin annos alkoholia heikentää muistijäljen syntymistä, keskittymiskykyä ja unen laatua. Pitkäaikainen, runsas alkoholinkäyttö huonontaa joka toisella suurkuluttajalla kognitiivista toimintakykyä ja aiheuttaa kymmenesosalla jopa dementiatasoista oireilua. Myös huumeet heikentävät muistia, tarkkaavaisuutta ja muuta kognitiivista suorituskykyä. Alkoholin kohtuukäytöllä on havaittu myös myönteisiä vaikutuksia, jotka liittyvät todennäköisesti aktiiviseen, sosiaaliseen elämään.

40 Käytä aivojasi Terveet aivot eivät höperöidy, muisti ei lopu kesken, eivätkä muistisairaudet kuulu normaaliin ikääntymiseen. Vuodet tosin tuovat mukanaan kognitiivisten toimintojen hidastumista, jota koulutus ja elämänkokemus kuitenkin tehokkaasti kompensoivat. Älylliset haasteet ja aktiivinen sosiaalinen elämä ylläpitävät aivojen toimintakykyä ja vaikuttavat positiivisesti myös muistiin. Mitä enemmän aivoja käyttää, sitä vastustuskykyisemmät ne ovat muistisairauksien aiheuttamille muutoksille. Aivot rakastavat esimerkiksi kulttuuria, palapelejä, musiikkia, opiskelua ja lukemista kaikkea, missä ne joutuvat jumppaamaan hermosolujaan.

41 Nuku tarpeeksi Unen tarve on yksilöllistä. Hyvä ja riittävä uni on aivojen toiminnan edellytys sekä oppimisen että muistin kannalta, kun taas jatkuva unenpuute voi aiheuttaa muistihäiriöitä. Päivällä opitut tiedot ja taidot tallentuvat unen aikana pitkäkestoiseen muistiin. Alle 5-6 tuntia nukkuvilla on todettu korkeampi riski sydäninfarktiin, 2-tyypin diabetekseen ja ennenaikaiseen kuolemaan kuin 7-8 tuntia nukkuvilla. Univajeen seurauksena on siis muutakin kuin pelkkää väsymystä. Vireystila, keskittymiskyky ja tarkkaavaisuus heikentyvät, jolloin onnettomuus- ja virheriski kasvaa. Muistaminen, uuden oppiminen ja luova toiminta vaikeutuu, kun aivot ovat väsyneet. Unilääkkeistä voi lyhytkestoisesti olla apua, mutta niiden käyttö myös omalta osaltaan vaikeuttaa oppimista ja muistin toimintaa. On hyvä painaa mieleen ns. kahdeksan tunnin sääntö: vuorokaudesta 8 h lepoa, 8 h työtä ja 8 h mielekästä vapaa-aikaa. Jos työ rasittaa aivoja, on niitä vapaalla hyvä lepuuttaa. Jos taas työ on rutiininomaista tai fyysistä, on vapaa-ajalla hyvä jumpata aivoja vaikka ristikoilla - millä tahansa haastavalla ja aktivoivalla tekemisellä.

42 Pidä yllä ystävyyssuhteitasi Aivoja aktivoiva sosiaalinen kanssakäyminen edistää aivojen terveyttä mm. auttamalla hallitsemaan stressiä ja ehkäisemällä masentuneisuutta. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät harrastukset, kulttuuri ja liikunta piristävät mieltä sekä virkistävät aivoja ja muistia.

43 Stressi heikentää muistia Kun mieliala on positiivinen, aivotkin toimivat ketterämmin. Stressi ja masennus voivat aiheuttaa vakavaakin muistioireilua, joka kuitenkin väistyy kun tilanne helpottaa. Positiivinen stressi on hyödyllistä, mutta jos elimistö ylikuormittuu, työmuistin toiminta heikkenee, ja mieleen painaminen, laajojen kokonaisuuksien hallinta sekä luova toiminta vaikeutuvat. Pitkään jatkuessaan stressi voi johtaa (työ)uupumukseen ja masennukseen, jotka ovat myös muistisairauden riskitekijöitä.

44 Mieliala - masennus Masennus vaikeuttaa uuden oppimista, mieleen painamista ja palauttamista, sekä heikentää keskittymiskykyä ja erityisesti työmuistia. Masentunutta ihmistä ei ympäröivä maailma kiinnosta, jolloin aivoja tehokkaasti aktivoivat sosiaaliset suhteet, liikunta ja haasteelliset tehtävät jäävät herkästi vähemmälle. Pitkäkestoinen masennuskin on muistisairauden riskitekijä, joten se kannattaa aina hoitaa.

45 Tukea ja apua Vertaistukea ja ammattilaisapua: Muistiliitto Muisti-, Alzheimer- ja dementiayhdistykset Vertaislinja p (ilmainen, joka päivä klo 17-21) kokeneet ja koulutetut omaishoitajat kuuntelevat Vertaislinja-keskustelufoorumi vertaistukea verkossa MuistiKoti teknologisia ratkaisuja kotona asumisen tueksi Muisti-Kummeli työikäisenä sairastuneiden verkkoyhteisö Palveluja ja tukea: Oman kunnan sosiaalitoimi monenlaisia palveluja Maistraatti edunvalvontaan liittyvät kysymykset Oikeusapuohjaus p Kela sopeutumisvalmennus, kuntoutus, taloudelliset tuet Muista myös sivusto

46 Lähteitä Alhainen K., Erkinjuntti T., Rinne J. & Soininen H Muistihäiriöt ja dementia. Duodecim. Andel R., Crowe M., Pedersen N.L., Fratiglioni L., Johansson B. & Gatz M Physical exercise at midlife and risk of dementia three decades later: A population-based study of Swedish twins. Journal of Gerontology: Biological Sciences 1, Brookmeyer R., Gray S. & Kawas C Projections of Alzheimer s disease in the United States and the public health impact of delaying disease onset. American Journal of Public Health 88, Carter R., Aldridge S., Page M. & Aivot. Kuvitettu opas aivojen rakenteeseen, toimintaan ja häiriöihin. DK. Debette S., Seshadri S., Beiser A., Au R., Himali J.J., Palumbo C., Wolf P.A. & DeCarli C Midlife vascular risk factor exposure accelerates structural brain aging and cognitive decline. Neurology 2, Elwood, P.C., Bayer A.J., Fish M., Pickering J., Mitchell C. & Gallacher J.E.J Sleep disturbance and daytime sleepiness predict vascular dementia. Journal of Epidemiology & Community Health 9, Erickson K.I., Raji C.A., Lopez O.L., Becker J.T., Rosano C., Newman A.B., Gach H.M., Thompson P.M., Ho A.J. & Kuller L.H Physical activity predicts gray matter volume in late adulthood: The Cardiovascular Health Study. Neurology 75, Hamer M. & Chida Y Physical activity and risk of neurogenerative disease: a systematic review of prospective evidence. Psychological Medicine 39, Hietanen M., Erkinjuntti T. & Huovinen M Tunne muistisi. Käytä, kehitä, kohenna. WSOY. Hirvonen,T., Pohjonen T., Eranti E., Pentilä R. & Poikonen M Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä. Helsingin kaupungin työterveyskeskus.

47 Lähteitä Härmä H. & Granö S Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro. Kalakoski, V Muistikirja. Edita. Kalska ym Kalska H Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Duodecim 122, Kivipelto M. & Granö S. 2008: Alzheimerin taudin ennaltaehkäisytyön tavoitteena on sairauden puhkeamisen viivästyttäminen. Muisti 3, Kivipelto M. Ngandu T., Laatikainen T., Winblad B., Soininen H. & Tuomilehto J Risk Score for prediction of dementia risk in 20 years among middle aged people: a longitudinal population based study. Lancet Neurology 9, Kivisaari S Muisti ja oppiminen. Kuikka P., Pulliainen V. & Hänninen, R Kliininen neuropsykologia. WSOY. Kwak Y.-S., Um S.-Y., Son T.-G. & Kim D.-J Effect of regular Exercise on senile dementia patients. Internal Journal of Sports Medicine 6, Käypä Hoito suositus muistisairauksista ja liikunnasta Larson E.B., Wang L., Bowen J.D., McCormick W.C., Teri L., Crane P. & Kukull W Exercise is associated with reduced risk for incident dementia among persons 65 years of age and older. Annals of Internal Medicine 144, López-García E., Faubel R., León-Muñoz L., Zuluaga M., Banegas J. & Rodríguez-Artalejo F Sleep duration, general and abdominal obesity, and weight change among the older adult population of Spain. American Journal of Clinical Nutrition 87, Middleton L.E., Barnes D.E., Lui L.-Y. & Yaffe K Physical activity over the life course and its association with cognitive performance and impairment in old age. Journal of the American Geriatrics Society 7, Muistiliitto ry Elämää muistisairauden kanssa Kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen. Esite 2010 Miten se nyt olikaan? Esite 2009 Muistiopas. Esite 2009 Muistisairaus työiässä. Esite 2011 Pidä huolta muististasi. Esite 2004 Timmit aivot

48 Lähteitä Müller K Aivokutinaa. Työterveyslaitos. Oatley K., Keltner D. & Jenkins J.M (2000). Understanding Emotions. Blackwell Publishing, Pieninkeroinen, I. & Rapeli, P Päihteet ja kognitiivinen suoriutuminen. Teoksessa: Muistihäiriöt ja dementia. Duodecim. Rovio S., Kåreholt I., Helkala E.L., Viitanen M., Winblad B., Tuomilehto J., Soininen H., Nissinen A. & Kivipelto M Leisure-time physical activity at midlife and the risk of dementia and Alzheimer s disease. Lancet Neurology 4, Reitz C., den Heijer T., van Duijn C., Hofman A. & Breteler M.M.B Relation between smoking and risk of dementia and Alzheimer disease. The Rotterdam Study. Neurology 10, Soininen H Dementia. Terveyskirjasto, Duodecim. Suutama T Muisti ja oppiminen. Teoksessa Heikkinen E. & Rantanen T. (toim.) Gerontologia. Duodecim. Työterveyslaitos 2010: Ylipitkät työpäivät saattavat lisätä sydäntaudin riskiä. Tiedote 22/2010. UKK-instituutin terveysliikunnan suositus Whitmer R.A., Gustafson D.R., Barrett-Connor, E., Haan M.N., Gunderson E.P. & Yaffe K Central obesity and increased risk of dementia more than three decades later. Neurology 14, Whitmer R.A., Sidney S., Selby J., Clairnorne Johnston, S. & Yaffe K Midlife cardiovascular risk factors and risk of dementia in late life. Neurology 2, Yaffe K., Laffan A.M., Litwack Harrison S., Redline S., Spira A.P., Ensrud K.E., Ancoli-Israel S. & Stone K.L Sleep-Disordered Breathing, Hypoxia, and Risk of Mild Cognitive Impairment and Dementia in Older Women. JAMA 6,

Muisti Käyttö- ja huolto-ohjeet

Muisti Käyttö- ja huolto-ohjeet Muisti Käyttö- ja huolto-ohjeet Työikäisen muisti 2 Muisti on monimutkainen instrumentti, joka koostuu erilaisista osista. Niistä työmuisti on herkin häiriöille, kuten stressin, masennuksen tai kiireen

Lisätiedot

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi Muistiopas Aivo - tärkein omistamamme pääoma Arvoisa lukija Kädessäsi on Muistiliitto ry:n Muistiopas. Muistiopas on jokamiehen opasvihkonen aivojen ja muistin toiminnasta sekä niiden aktivoimisesta. Oppaasta

Lisätiedot

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Erilaisia aivoverenkiertohäiriöiden ja aivojen verisuonten vaurioiden aiheuttamia muistisairauksia kutsutaan verisuoniperäisiksi

Lisätiedot

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ Käypä hoito suositus 2010. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Taustatietoa muistisairauksista Kansantauti yli 120 000 ihmistä, joilla on etenevä muistisairaus

Lisätiedot

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ Käypä hoito suositus 2010. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Taustatietoa muistisairauksista Kansantauti yli 120 000 ihmistä, joilla on etenevä muistisairaus

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeuma & siitä johtuvat muistisairaudet Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvat muistisairaudet (frontotemporaaliset degeneraatiot) on

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen. Sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Parkinsonin tautia sairastavalle

Parkinsonin tautia sairastavalle SEKSUAALIOPAS Parkinsonin tautia sairastavalle Opas sairastaville, heidän kumppaneilleen ja ammattilaisille Kirjoittajat Päivi Liippola, ft, auktorisoitu seksuaalineuvoja, Aivoliitto ry Kirsti Martikainen,

Lisätiedot

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen Leena Pekonen ja Riikka Väisänen SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Marraskuu

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry:n jäsenlehti 2/2010 (kesä-syksy)

Muistike. Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry:n jäsenlehti 2/2010 (kesä-syksy) Muistike Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry:n jäsenlehti 2/2010 (kesä-syksy) Yhteystiedot Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry Hämeenkatu 9 A 23 15110 Lahti (Maakuntatalo, 5 krs.) Puh/Fax (03) 735 1681 toimisto@ph-dementiayhdistys.fi

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Uniapnea, minullako?

Uniapnea, minullako? Uniapnea, minullako? Sisällys Hoidon myötä alkaa aivan uusi elämä... 4 Uni... 6 Terve uni... 6 Univaje ja valvominen... 7 Mitä on uniapnea?... 8 Obstruktiivinen uniapnea... 9 Sentraalinen uniapnea... 9

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ Elämän pelin säännöt Seppo Koskinen Tommi Härkänen Pekka Jousilahti Kari Kuulasmaa Tuija Martelin Ari-Pekka Sihvonen Ninni Vanhalakka Useimmat meistä toivovat elävänsä pitkään ja

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in!

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tämä %etopake, on tarkoite0u Sinulle, joka olet juuri kuullut sairastuneesi muis%sairauteen tai olet juuri kuullut läheisesi sairastuneen.

Lisätiedot

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009 ARTIKKELIT Koonnut Sanna Muukka, koulutettu hieroja Väsymys mistä johtuu? V äsymys on kehon tila, jossa energia ja elinvoimat ovat vähentyneet. Vireys palaa levolla. Väsymystä on monta lajia: fyysinen

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2008

VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2008 5/2008 VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO TEEMA: IKÄIHMISEN DIABETES Ikäihmisen diabeteksen erityispiirteet Ikääntyneen diabeetikon sokeritasapainon hoito Liikunta on lääkettä ikääntyneellekin Kuva:

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot