Kannuksen kuntasivut Sivu Realistin vastaisku negatiivisuudelle. Yrittäjäpalkinnon. Trio Trading ja Bet-Ker. Kimmo Hanhisalosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannuksen kuntasivut Sivu 17-23. Realistin vastaisku negatiivisuudelle. Yrittäjäpalkinnon. Trio Trading ja Bet-Ker. Kimmo Hanhisalosta"

Transkriptio

1 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 2/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta YLIVIESKA Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja korostaa, että Suomella menee erityisen hyvin. Maassa asuu yksi rikkaimmista, onnellisimmista ja inhimillisimmistä kansoista. Sivu 3 Realistin vastaisku negatiivisuudelle Yrittäjäpalkinnon saajat Trio Trading ja Bet-Ker Sivu 6-7 Kimmo Hanhisalosta KPY:n uusi puheenjohtaja Sivu 8 Kannuksen kuntasivut Sivu Hannu Vanhala Jani Määttänen

2 2 YRITTÄJÄ-LEHTI P Ä Ä K I R J O I T U S Kuluva kesä näyttää Suomen taloussuunnan Taantuma määritellään makrotaloustieteessä usein tilanteeksi, jossa maan bruttokansantuote on laskenut kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Tämän määritelmän mukaan puoli vuotta ilman talouskasvua tarkoittaa siis taantumaa. Näin määritellään nyt koko Suomen taloustilanne. Uutisoinnit nykyisestä taantumasta ovat hiukan huolestuttavia, kylläkin useammat tutkimuslaitokset ja pankit arvioivat bruttokansantuotteen muutoksen olevan vuosina 2014 ja 2015 kasvusuunnassa. Tähän meidän tulee uskoa. Se kuinka julkisuudessa käsitellään em. asioita vaikuttaa suoraan kuluttajien käyttäytymiseen. Uutisoinnit irtisanomisista sekä palvelujen ulkoistamisesta vaikuttavat suoraan myös yritysten käyttäytymiseen. Kuitenkin suurin haaste tulevalle on yritysten kansainvälisen kaupan kasvu, johon meidän tulee myös alueellisesti vaikuttaa. Yritykset ovat kooltaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti pääsääntöisesti pieniä ja mikroyrityksiä, näin ollen sovituilla toimenpiteillä on positiivinen merkitys vain jos em. yritysten kasvuun tullaan panostamaan. Suomessa on noin vähintään 55-vuotiasta yrittäjää. Julkistettujen omistajanvaihdosbarometrien mukaan noin yritystä tulee koko Suomessa myyntiin seuraavien kymmenen vuoden aikana. Ongelma on vakava ja koskettaa kaikkia kuntia. Valtaosa ikääntyvien yrittäjien liiketoiminnoista on kannattavaa ja markkinatarpeeseen vankasti tukeutuvaa elinvoimaista liiketoimintaa. Tämä yrittäjien ikääntymisen johdosta vapautuva markkinapotentiaali ja sen säilyttäminen tulisi olla painopisteenä yritys-, maakunta- ja valtakunnan tasolla. Huolestutta- vaa on, että lopettamista harkitsevien yrittäjien määrä on vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut. Nyt liki 30 % ikääntyvistä yrittäjistä aikoo lopettaa liiketoimintansa. Keskeisimmät kolme haastetta yrityksille ovat jatkajan tai ostajan löytyminen, yrityksen arvonmääritys sekä osaamisen siirtäminen jatkajalle. Meidän tulisi muistaa että omistajanvaihdospalvelut on nähtävä palvelukokonaisuutena, jossa sekä julkisilla että yksityisillä toimijoilla on kaikilla oma roolinsa ja maakunnallisen toimijoiden yhteistyön on oltava organisoitua ja johdettua. Kunnallisjohdon seminaari painotti kunnissa elinkeinopolitiikan ja hankintojen tärkeyttä Juuri päättynyt valtakunnallinen kunnallisjohdon seminaari keräsi koolle Seinäjoella koko valtakunnasta 700 kunta- ja yritysvaikuttajaa. Keski-Pohjanmaan edustus oli väkevä. Omissa keskusteluissa todettiin alueemme kuntien elinkeinopolitiikan vaikuttavuudesta myös alueen yrityksiin. Tahtotila on kaikilla hyvä, ja sovimme että päättäjämme sitoutuvat yritysten menestyksen ja kasvun tukemiseen. Yhteistyö kuntien ja paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa kasvattaa yhteistä hyvää. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajistolle lämmin kiitos Keski-Pohjanmaan Yrittäjien pidetty puheenjohtaja Tapio Uusitalo jätti tehtävänsä kauden tultua täyteen. Puheenjohtaja Uusitalo on tehnyt erinomaista, arvostettua ja vilpitöntä työtä puheenjohtajakauden joskus vaikeissakin tilanteissa. Siitä lämmin kiitos Tapiolle. Tapio Uusitalo on tehnyt yrittäjiemme eteen merkittävää työtä laskematta siihen käytettyjen työtuntien määrää. Järjestömme ei olisi saavuttanut arvovaltaista asemaansa ilman asiansa osaavaa ja yhteistyökykyistä puheenjohtajaa. Kannuksessa kokoontunut vuosikokous valitsi uuden arvovaltaisen puheenjohtajan Tapion tilalle. Puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Kimmo Hanhisalo Kokkolasta. Pitkään hyvää yhteistyötä tehneenä uskomme että uuden puheenjohtajan kausi tullee olemaan myös työtäyteinen ja onnistunut. Onnea matkaan Keski-Pohjanmaan Yrittäjien uusi puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo! Onneksemme saimme K-P:n Yrittäjen johtoryhmään ja varapuheenjohtajistoon edelleen jatkamaan Tuula Anttiroikon Kalajoelta, Juha Endlundin Kaustiselta sekä Tapio Uusitalon Nivalasta. Näin sama kokoonpano jatkaa erinomaiseksi havaittua työtään. Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Palveluksessanne vuodesta 1987 P U H E E N J O H T A J A N P A L S T A Arvoisat Yrittäjät Tähän porukkaan kannattaa kuulua. Tällä sakilla on kokemusta, näkemystä ja uskallusta. Näin ajattelin aikoinaan vuosia tai vuosikymmeniä sitten. Nyt voin vuosien jälkeen sanoa, että näistä kaikista määreistä olen saanut ammentaa itselleni myös paljon näkemystä ja kokemusta yrittäjyydestä, yrittämisestä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on arvostettu ja tunnustettu alueen elinkeinoelämän vaikuttaja. Järjestömme jäsenkenttä on laaja, niin yritysten koon kuin monialaisuuden ansiosta. Se luo syvyyttä arvioida yrittäjyyttä monitahoisesti. Järjestön toiminnan painopisteet ovat vuosien aikana kohdistuneet jäsenistön esittämien asioiden mukaisesti. On tartuttu yksittäisiin pieniinkin ongelmiin esim. toimialakohtaisten valiokuntien työskentelyn avulla on voitu saada ammattimaista osaamista koko jäsenistön hyödyksi. Erityispiirteitä K-P:n Yrittäjien toimintaan luo meidän geopoliittinen asemamme. Toimimme kolmen maakunnan alueella, lukuisten seutukuntien verkossa. Tässä verkostossa olemme kuitenkin onneksemme saaneet luotettavan ja arvostetun asiantuntijaroolin. Olemme erittäin haluttu asiantuntija ja yhteistyökumppani myös niin maakunnallisiin kuin elinkeinoelämän toimielimiinkin. Edustajiamme on lukuisissa eri työryhmissä tuomassa yrittäjän näkökulmaa jopa hallinnollisiinkin asioihin. Meillä on myös omat edustajamme Suomen Yrittäjien hallituksessa ja SY:n valiokunnissa. Heidän avulla saamme alueemme yrittäjille tärkeitä asioita vietyä suoraan käsittelyyn ja taas toisinpäin, saamme heiltä myös suoraan tietoa eri alojen ajankohtaisista asioista. Yrittäjäjuhlassa palkittiin Vuoden 2014 Yrittäjä. Palkitseminen on tapa, jolla halutaan nostaa esiin menestyvä yritys esimerkiksi ja kannustukseksi muille yrittäjille. Menestyksen taakse on syytä kurkistaa. Sieltä löytyy useimmiten rohkeutta, ennakkoluulottomuutta ja usein myös hieman onneakin. Useimmiten olen kuullut yrittäjien nostavan esiin oman tarinansa taustoista ammattitaitoisen, sitoutuneen henkilökunnan ja sen merkityksen menestykselle. Yrittäjien ja henkilökunnan menestys on täydellinen Win-Win tilanne. Nyt palkitut yritykset ovat merkittäviä työnantajia alueellaan. Onnittelut palkituille ylivieskalaiselle Bet-Ker Oy:lle ja kokkolalaiselle Oy Trio Trading Ab:lle Ammattitaitoisen henkilökunnan tärkeyttä korostaaksemme olemme järjestönä ottaneet kantaa myös korkeakoulun sijoituspaikkojen puolesta. Haluamme järjestönä olla laajan alueemme vahva puolestapuhuja ja kehityksen turvaaja kaikella yrittäjyyteen vaikuttavilla saroilla. Nyt sääntömuutosten hyväksymisten ja uuden järjestelmän luoman helpotuksen myötä saan väistyä pj:n paikalta täysin palvelleena - ainakin toimivuosien määrän tullessa täytetyksi. On kiitoksen aika. Haluan onnitella ja toivottaa menestystä uudelle pj. Kimmo Hanhisalolle ja valituille varapuheenjohtajille. Haluan esittää kiitokseni toimiston henkilöstölle, Nina, Heidi, Riitta aurinkoisesta, ystävällisestä ja asiantuntevasta palvelusta. Merviä ei voi sen sijaan kiittää hyvin hoidetusta työstä riittävästi. Sillä hän elää tehtävässään täydellä sydämellä ja antaumuksella, täysin yrittäjämäisesti. Tämän porukan toimitusjohtajana hänen panoksensa on paljon enempi kuin pelkkä työpanos. Siitä välittyy elämänasenne yrittäjyyteen. Kiitos Mervi sinulle tarmokkaasta, innostavasta tavastasi hoitaa ja johtaa yrittäjiä. Kiitos aktiiviselle johtoryhmälle ja varapuheenjohtajistolle. Teidän kanssa työskentelyn ote on ollut antoisaa, keskustelevaa ja toimeen tarttuvaa. Hallitus ja valiokunnat ansaitsevat erityiskiitoksen siitä pyyteettömästä työstä, jolla he ovat hoitaneet yrittäjien edunvalvontaa. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin Teille hyvät Yrittäjät, ilman teidän jokaisen panosta ei olisi Keski-Pohjanmaan Yrittäjiä järjestönä, eikä Suomi niminen yhteiskunta voisi menestyä ilman yrittäjiä - yrittäjyyttä. Aurinkoista kesää kaikille! Yrittämällä onnistuu! Tapio Uusitalo ex pj. Keski-Pohjanmaan Yrittäjä -lehti Julkaisija: Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry Päätoimittaja: Mervi Järkkälä Puh Kustantaja ja toimitus: Viestimix Ky Puh. (08) Ilmoitusmyynti: Viestimix Ky Ilmoitusvalmistus: Pasi Tölli Puh Painopaikka: Botnia Print Kokkola

3 YRITTÄJÄ-LEHTI 3 Realistin vastaisku negatiivisuudelle Jorma Uusitalo Kun ihmisillä menee huonosti, kaivataan helposti takaisin vanhoja hyviä aikoja. Kasvun arvostelijat uskovat maapallon luisuvan pahimmillaan kohti ekokatastrofia. Iltapäivälehtien lööpit kirkuvat surmista ja sodista. Onko ihmiskunnalla mennyt koskaan yhtä huonosti, moni tuskailee. Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja suhtautuu maailmanlopun manaajien puheisiin ajoittain jopa huvittuneesti. Hänen mukaansa faktat puhuvat aivan jonkun muun kuin linkolalaisuuden puolesta. Valtaoja korostaa, ettei paratiisi löydy menneisyydestä, vaan menneisyyden mittapuulla paratiisi on tässä ja nyt. - Ihmisillä on tapana katsoa ainon ja reinon nokkia, etteivät he kompastu mattoon. Sen sijaan katse pitäisi nostaa ylös ja nähdä, mitä on edessä. Meidän aikahorisontti on liian lyhyt eteen- ja taaksepäin. - Ajatellaan mieluummin aikaa sata vuotta taaksepäin. Mitä vuonna 1914 pidettiin modernina ympäristönä ja mitä nykyään. Muutos on ollut valtava, ja millainen onkaan tilanne vuonna Sata vuotta sitten ihmiset eivät osanneet kuvitella sinnepäinkään, millainen maailma on nykyään. Meillä on tapana aliarvioida tulevaisuuttamme, Valtaoja muistuttaa. Hänen mukaansa ihmisiä vaivaa myös putkinäkö, jonka takia asioita katsotaan suppeasti. Ihmiset näkevät, mitä heille tarjotaan tai mitä he haluavat nähdä. Katseet kohdistuvat lööppeihin muistamatta, että oikeasti tärkeät asiat, trendit ja muutokset, tapahtuvat hitaasti. - Tulevaisuuden aliarviointi ja putkinäkö luovat ihmisille vääristyneen kuvan maailmasta, Valtaoja tiivistää. Eteenpäin on menty Professorin mukaan maailman todellinen tila ei ole huono vaan hyvä. Valtaoja toteaa, että viime vuosisata oli suunnaton menestyksen vuosisata, vaikka ajanjaksoon mahtuivatkin toinen maailmansota Hiroshiman atomipommeineen ja New Yorkin terrori-iskut. - Maailma on paljon vähemmän väkivaltainen kuin vaikkapa Tsingis-kaanin aikana, joka tappoi valloitussodissaan ihmisiä moninkertaisen määrän Hitleriin ja Stali- niin verrattuna, niin kauhea asia kuin toinen maailmansotakin oli. Samoin arjen väkivallan määrä on laskenut kuin lehmän häntä vaikkapa keskiajalta lähtien. Tänään arjen väkivalta on lööpeissä sen takia, että se on niin harvinaisia. - Ihmisten keski-ikä on noussut viimeiset parisataa vuotta hämmästyttävää vauhtia. Tänä vuonna syntyvä voi odottaa elävänsä vuoden pidempään kuin neljä vuotta sitten syntynyt. Samoin imeväiskuolleisuus on laskenut. Synnyin vuonna 1951 ja minulla oli 50-kertainen todennäköisyys kuolla lastentauteihin tai synnytykseen kuin tänä vuonna syntyneillä. Pessimistisistä ennusteista huolimatta maailma ei ole professori Esko Valtaojan mukaan lopussa, vaan hädin tuskin vasta alussa. - Ei viimeisistä suurista nälkävuosistakaan niin kovin kauan ole. Onhan se vähän kornia, kun Kainuussa lauletaan isoilla mahoilla Nälkämaan laulua. Maailma on mennyt eteenpäin lukemattomilla tavoilla. Meistä on tullut inhimillisempiä, vaikka maailma ei vielä valmis olekaan. Valtaoja korostaa, että Suomella menee erityisen hyvin. Maassa asuu yksi rikkaimmista, onnellisimmista ja inhimillisimmistä kansoista. Vaikka pörssikurssit sahaavat, bruttokansantuotteen kehitystä kuvaava käyrä on osoittanut selkeästi ja kiihtyvällä vauhdilla ylöspäin vuoden 1900 ajoista lähtien. - Ihan vielä ei valmiiksi paistettu peltopyy lennä suuhun mutta onhan meillä kännykät ja paljon muuta. Sekään ei pidä paikkansa kun sanotaan, ettei raha tuo onnea. Maailman rikkaimmissa maissa elävät onnellisimmat ihmiset, koska heillä on vara elää ihmisiksi. Keynes näki syvät virrat kehityksessä Valtaoja sanoo, että ihmisten on tärkeä tietää, mistä on tultu, jotta tiedetään missä ollaan tällä hetkellä ja minne ollaan menossa. - Tietenkin on syytä kysyä, miten pankkikriisit, perhesurmat ja poliittiset konfliktit olisi voitu estää, jotta opimme. Vielä tärkeämpää on kysyä, mitä olemme tehneet oikein, koska epämieluisia asioita tapahtuu niin paljon vähemmän kuin ennen. Asioita on katsottava laajemmin kuin iltapäivälehtien lööpeistä ja puoli yhdeksän uutisista. Erityisen usein kuulee sanottavan, että luonto ja maapallo tekevät ihmiskunnasta selvän, koska se on törmännyt kasvun rajoihin. Argumentti on paitsi käytetty myös vanha, ja Valtaoja uskookin, että todennäköisesti jo muinaiset egyptiläiset väittivät samaa. Ajattelijat ovat olleet pessimistejä läpi maailmankaikkeuden. - John Maynard Keynes oli yksi poikkeuksista luvun laman ollessa pahimmillaan hän julkaisi kirjan Economic Possibilities for our Grandchildren. Keynes katsoi syviä virtoja uutisten alla ennustaen, että maailma on ratkaisemassa talouden ongelmat ja että ihmisten elämänlaatu paranee merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä. Keynes erehtyi ainoastaan siinä, että maailman vauraus ja hyvinvointi kasvoivat vielä hurjemmin, kuin hän osasi ennustaa. - Ongelmia meillä toki on mutta pessimistit menevät pieleen siinä, etteivät ihmiset ole eläimiä. Me keksimme uusia keinoja toisensa jälkeen, ja tähän saakka ne ovat riittäneet. Keinoja löytyy jatkossakin, kunhan nostamme katseen tossujemme kärjistä. Tiede tarvitsee äänensä kuuluviin Sen sijaan, että ideologeissa ongelmien ratkaisuksi tarjotaan paluuta niukempaan ja köyhempään maailmaan, Valtaoja nostaa ratkaisuksi tieteen. Haasteena on hänen mukaansa se, ettei tiedä tahdo saada aina ääntään kuuluviin. - Tietenkin kannattaa miettiä tarvitsemmeko kaikkea sitä krääsää, mitä ympäriltämme löytyy. Minun vaihtoehtoni on kuitenkin tiede, joka otti ensimmäiset askeleensa 1600-luvun alussa. Tiede ja teknologia olivat ratkaisevia moottoreita sille, että kehitystä kuvaavat käyrät kääntyivät jyrkkään nousuun. - Hyvä uutinen on se, että meille syntyy koko ajan uusia keinoja luoda vaurautta. Kyse on siitä, että meillä pitää olla rohkeutta luopua omista ennakkoluuloistamme ja ideologioistamme, jos haluamme pelastaa maailman. Me emme tahdo millään uskoa niihin mahdollisuuksiin, joita käytössämme on vaan aliarvioimme niitä. Valtaoja luetteli esimerkkeinä muun muassa ydinvoiman mahdollisuudet ratkaista energiakysymykset, uudet tavat tuottaa raaka-aineita ja lääketieteen edellytykset edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. - Maailma ei suinkaan ole lopussa, vaan se on hädin tuskin vasta alussa. Tulevaisuus näyttää siltä, mitä päätämme sille tehdä. Se, mitä tarvitsemme on järkevää, tosiasioihin perustuvaa keskustelua.

4 4 YRITTÄJÄ-LEHTI UUDET JÄSENET Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n jäseneksi on liittynyt 116 yritystä edellisen Yrittäjälehden ilmestymisen jälkeen. TERVETULOA! Toimitusjohtaja Järkkälä luotsannut yrittäjiä 27 vuotta Haapajärven Yrittäjät Haapajärven Kukkakauppa ja Hautaustoimisto Oy Jokiseudun Kirjapiste Ky Kalustetalo Niemelä Selkämaan Suunnittelu Oy T:mi Digi Art Mainostoimisto Xpoint International Oy Himangan Yrittäjät Muuraiskankaan Peruna Kalajoen Yrittäjät Barenza Oy Hoitotupa Suvi Hyvinvointi & Ravintovalmennus Tanja Aksila Merenrannan Ratsut Oy Myllyvainion Peruna Oy Pohjanmaan Rehujauhatus Oy Pöyhtäri Engineering SunBowling Oy Tarcounts Oy Tmi Heidi Pasanen Turkistarha Timo Siirtola Turkistarha Veljekset Mäkelä Oy Kannuksen Yrittäjät Eskolan Kyläpalvelu Oy Hierontapalvelut EA Erna Jailhouse Cafe Oy Katja Tokola PouttuPLUS Hyvinvointipalvelut Ryhmäkoti Ritarinkannus Oy Kaustisen Yrittäjät 1138 Annika Känsäkangas Oy Arteax Oy EJ Kettu Oy Heino Hanhikoski Oy Huvilanikkarit Salo avoin yhtiö JJ Penttilä Oy Kuorikoski Kai & Kumpp. Turkistarha Oy Parturi-Kampaamo Seijan Salonki Pizzeria Cvetkovic Stefan tmi Pohjanmaan Ilmastointihuolto Oy Puheterapeutti Päivi Myllymäki Tarmo Penttilä Turkistarha Oy Tastula Antti-Pekka Tuleskeskus Askel avoin yhtiö Turkistarha Ari Päivärinta Kälviän Yrittäjät Hilli Henri Lohtajan Yrittäjät Atomin Pubi Oy Kokko-Bus Ab Ravintola Paikku T:mi Keijo Paavola Nivalan Yrittäjät Finnfresh Oy Kekkonen Riitta Ellen Kosken Kone Oy Maalaustyö Palola Maaseutupalvelu Apilapelto Reisjärven Yrittäjät Sähköpalvelu Niemi Oy Sievin Yrittäjät Eero Kangasoja perikunta (EK-Kaasu tmi) Osuuskunta Dewisa Sievin Koneistus Ky Toholammin Yrittäjät Eija Kumpulainen Ilari Kumpulainen Katiapu MK-Karika Oy Toholammin Apteekki Valjasliike Saarinen Oy Vetelin Yrittäjät AP Autokorjaamo Siivouspalvelut Nykänen Oy Vetelin Tikanpojat Oy Ylivieskan Yrittäjät FinnCode Oy Hakavainion Tila Avoin Yhtiö Jarmo Häivälä Oy Lattianvalu- ja Rakennuspalvelu Kuula Oy Ompelupalvelu Hautamäki Sansaar Oy Sähköliike M & T Oy Tmi Mirka Alila Vieskan kotimies Viihdeasema Oy Ylivieskan Tapetti ja Väri Oy Kokkkolan Yrittäjät Apecan oy AQUA Fish Spa Autokorjaamo Kokkolan Autoexpertti Oy Caravan-Huolto Asiel carola s deli Christoph Treier Ab E&J Kamula Oy Heavyinstall Oy Hierontafirma Georgi Dikanarov Hierontapalvelu Esa Vatunki Jaeshe Oy Jk Riding Kiltabar Oy LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Mediter LH Oy Newave Designs Oy Oy Trio Trading Ab Palkinto-Keisari Puupaja J. Lehtonen T:MI Juho Maunumäki TH. Muutoksen Tuulet Oy Tmi Hitsaus-apu L.Arsti Tmi Marja-Leena Yli-Suutala Tmi Rakennuspalvelu Bh Vaganci Komers Prizren Varustetukku.fi West Coast Wellmaker Oy Virpal Oy Pietarsaaren seudun Yrittäjät 1081 Kirsi-Marja Käldström Oy AES-TEAM EnergyFix Företagstjänst Harry Löfgren Jannika Stenback Mård Transport & Budtjänst Ab Oy Sulca Ab Spåra Group Oy/Ab Waff Design Lestijärven Yrittäjät Urakointi N. Kumpulainen Perhon Yrittäjät Koulutus Koukku Ky Rakennuspeltityö Lampela oy Kruunupyyn Yrittäjät Ab Rani Plast Oy Storbacka Jussi Ekolantbruk Uudessa juttusarjassamme kouluttautunut useampaan otteeseen esittelemme Keski-Pohjanmaan erilaisissa oppilaitok- Yrittäjien toimiston henkilökuntaa. He ovat tulleet tutuiksi alueen jäsenyrityksille sissa, viimeisimpinä emba tutkinto Jyväskylän Yliopistosta. työn merkeissä monista eri yhteyksistä, mutta mitä kaikkea henkilökunnan työhön kuuluu ja millainen on heidän siviiliminänsä? Siitä kerromme Millainen on aikaisempi työhistoriasi? Aiempi työhistoriani koostui Keski-Pohjanmaan Keskussairaalassa tarkemmin esittelyissä, joista sihteerintöis- vuorossa toimitusjohtaja Mervi tä, Kokkolalaisessa mainostä, Järkkälä. toimistossa toimistotöistä, mainospiirtämisestä sekä nuoruudessa toimin siivoojana. Lisäksi toimin Ylivieskan Kuka olet? Olen syntynyt Helsingissä, lapsuuteni kasvanut Joensuussa ja sieltä Ylivieskan kautta siirtynyt Kokkolaan. Kouluttauduin aikanaan Kokkolan Kauppaopistossa merkonomiksi, jonka jälkeen olen Videokoulutus opastaa omistajavaihdoksissa simmäisellä viikolla. - Apua omistajavaihdoksiin on runsaasti tarjolla. Monessa asiassa yrittäjä pärjää loistavasti yksin, mutta yritys- Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on toteuttanut yhteistyössä Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen, Start Up-yrityspalveluohjelman, Vaihtoaskelhankkeen sekä Nextian kanssa kaupassa toteuttanut tietoiskusarjan yrityskauppaa harkitseville. Kevään aikana on kuvattu neljä jaksoa, joissa alansa ammattilaiset kouluttavat yrityskaupan eri aiheista. Videot julkaistaan yhteistyötahojen internetsivuilla kesäkuun en- asiantuntija-avusta kieltäytyminen on todellista riskinottoa. Yrityskauppa on vaativa tehtävä kokeneellekin asiantuntijalle, ja ammattilaisen käyttäminen varmistaa yrityskaupan onnistumisen ilman jälkipyykkejä. Tämä on yhtälailla ostajan, maatalouspiirin Maataloustoimistossa konekirjoittajana koulujen kesälomilla. Ylpeänä voin todeta että en ole koskaan ollut päivääkään työttömänä toteaa Järkkälä. Nykyisen työurani aloitin Mikä on toimenkuvasi nykyisessä työssäsi? Nykyinen toimenkuvani koostuu hyvin monipuolisesta toimitusjohtajan vastuussa olevasta operatiivisesta työstä, henkilökunnan johtamisesta sekä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen ja johtoryhmän ohjaamasta työstä. Lisäksi toimin Keski-Pohjanmaan Yrittäjät sanomalehdessä päätoimittajana. Tehtävänäni on myös edustajaa yrittäjiä yhdessä yrittäjien kanssa lukemattomissa työryhmissä. Mikä on parasta työssäsi? Parasta työssäni on monipuolinen työ ja loistava työyhteisö. Ympärilläni olevat luottamusmiehet ovat vilpittömästi sitoutuneet järjestön asioihin, ja toimiston henkilökunta on erittäin asiantuntevaa. Yhteishenki sekä luottamusmiesten että toimiston välillä toimii erinomaisesti. Lisäksi jäsenyrittäjät ovat vuosien varrella muodostuneet läheisiksi aina oikeaan ystävyyteen saakka. Millaisena yrittäjyys näyttäytyy työsi näkökulmasta? Yrittäjyydessä näkyy kaikki, sekä sen hyvät että huonot puolet. Lamavuosien hätä ja siitä nousemisen suuri riemu ovat tuoneet mukanaan sekä kyyneleitä että riemunpilkahduksia. Yrittäjien toimiminen merkittävissä päättäjärooleissa ja niissä onnistuminen tuovat motivaatiota ja sitä kautta näyttäytyy yrittäjyydessä positiivisena tuloksena. Miten vietät vapaa-aikaasi? Vapaa-aikani olen pyhittänyt perheelleni, liikun usein luonnossa koiran kanssa tai lenkillä läheisten ystävien kanssa. myyjän kuin rahoittajan intressi, sanoo järjestösihteeri Heidi Huhtala Keski-Pohjanmaan Yrittäjistä. Kouluttajina videotietoiskuissa toimivat Juha Rantanen, Suomen Yrityskaupat Oy, Riitta Korpela, Viasensus Oy, Minna Herlevi, KPMG Oy Ab, Mika Talviaro Lakiasiaintoimisto Talviaro Oy. Tietoiskujen kuvauksista vastaa Mediakeskus LiMe.

5 YRITTÄJÄ-LEHTI 5 Meeting Point oli jälleen menestys Meeting Point 2014, nyt toista kertaa järjestettynä, kokosi yhteen Kokkolaan yhteensä 170 henkeä yli 100 yrityksestä ja noin 20 kehitys- ja koulutusorganisaatiosta. Tapahtuma kasvoi etenkin iltapäivän B2B-session tapaamismäärien osalta edellisvuodesta niin, että tapahtumapaikaksi oli vaihdettava upeasti tilana toiminut Snellman-sali. Päämiehistä paikalla olivat tällä kertaa AREVA, Fennovoima, Wärtsilä, UPM, Caverion Industria, Adven, BillerudKorsnäs, NCC Rakennus ja Puhuri. Vaikka pääjärjestysvastuun kantoi Kosek ja projektipäällikkö Jukka Oravainen, tapahtuma järjestettiin myös tänä vuonna laajan yhteistyöverkoston kesken; mukana olivat Pohjanlahden rannikkoalueen kehitysyhtiöt aina Vaasasta Tornioon saakka, Keski-Pohjanmaan koulutus- ja kehitysorganisaatiot, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät sekä Finnmet Partners -hanke ja Nextia omistajanvaihdospalvelu. Upeaa nähdä ja todistaa jälleen kerran, miten yhteis- työllä saadaan isoja asioita aikaiseksi! Snellman-sali oli iltapäivän ajan täynnä positiivisesti varautunutta räiskyvää pöhinää, yrityksiä oli saapunut paikalle koko yhteistyöalueelta ja sen ulkopuolelta aina Etelä-Suomesta saakka! toteaa innostunut projektipäällikkö Jukka Oravainen. Suomen suurhankkeissa ja investointikohteissa on jälleen uusi vaihe päällä, Fennovoiman ensimmäiset rakennusvaiheet ovat käynnistymässä kuluvan vuoden aikana ja esimerkiksi NCC Rakennus ja vuoden tapahtuma onnistui näissä tavoitteissa erinomaisesti. Uusia tuttavuuksia solmittiin kymmeniä eikä kau- Puhuri kertoivat useista mahdollisuuksista tuulivoimarakentamisen puolella. Päivän aikana kuultiin myös uutiset Metsä Groupin Äänekoskelle pankäynniltäkään kohdistuvasta uudesta miljardi-investoinnista, mikä osaltaan loi uskoa tapahtuman yrityksiin. Tapahtumana Meeting Point pyrki paitsi edistämään verkostointia ja kontaktointia myös luomaan mahdollisuuksia uusien kauppakumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen synnyttämiseksi. Kuten viime vuonna myös tämän projektipäällikkö Oravaisen mukaan vältytty: Tietooni tuli jo tapahtuman aikana useita yrityksiä, jotka päivän aikana joko pääsivät kauppoihin tai vähintään tekemään tarjousta. Palaute suoraan yrityksiltä on ollut pelkästään positiivista - tilausta tällaiselle tapahtumalle selkeästi on - Meeting Point saa varmasti ensi vuonna jatkoa! Valtakunnallinen Yrittäjien SM Golfkisa Kalajoella Seuraa ilmoittelua ONNITTELUT 15 vuotta Kenkä-Helena Ky, Haapajärvi 15 vuotta Haapajärven Sisustuskeskus Oy, Haapajärvi 5 vuotta Parturi-Kampaamo Henna Hartikka Tmi, Kalajoki, 15 vuotta Kuljetuspalvelu Pasi Syrjälä Ky, Kannus 20 vuotta Kannuksen Autohuolto Ay, Kannus 25 vuotta Kaustisen Varaosat Oy, Kaustinen Jätehuolto yrityksissä uuden jätelain mukaan Uusi jätelaki tuli voimaan Yritykset vastaavat edelleen itse jätehuoltonsa järjestämisestä tekemällä suoria sopimuksia jätehuoltopalveluja tarjoavan yksityisen yrityksen kanssa. Jätehuoltosopimuksella elinkeinotoimintaa harjoittava yritys voi siirtää jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät vastuunsa jätehuoltoyritykselle. Valitse vaatimukset täyttävä palveluntarjoaja Jätehuoltopalveluja tarjoavien yritysten tulee täyttää tietyt velvoitteet. Uuden lain mukaan jäteyrityksen tulee olla rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin, jotta se saa kuljettaa tai välittää jätteitä. Jätettä käsittelevillä yrityksillä tulee olla ympäristölupa. Jätteitä saa luovuttaa vain vaatimukset täyttäville yrityk- sille. Ammattimaisesti toimiva yritys esittää viimeistään sopimusta tehtäessä vaadittavat luvat ja dokumentit. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi Uusi jätelaki asettaa vaatimuksia jätteen käsittelylle. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee hyödyntää joko materiaalina tai energiana. Kaatopaikalle saa sijoittaa ainoastaan hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä. Vastuullisesti toimiva jätehuoltoyritys toimittaa yrityksen jätteet niille parhaiten soveltuvaan ja ympäristön kannalta parhaaseen käsittelyyn. Suomessa toimii yli 600 jätehuoltoyritystä. Koska yksityisillä yrityksillä on tarjolla runsaasti erilaisia jätteenkäsittelypalveluja eri puolilla maata, on erittäin harvinaista, että yritysten tarvitsee palvelutarjonnan puutteen takia pyytää jätehuollon palveluja kunnalta. Myös terveydenhuollon sekä sosiaali- ja koulutusalan toimijat voivat paremman jätehuollon tason saavuttamiseksi hoitaa jätehuoltonsa yksityisen yrityksen kanssa hakemalla kunnalta vapautuksen. Ammattimainen palveluyritys auttaa yrityksiä valvonnassa Uusi jätelaki toi lisävaatimuksia jätteiden seurantaan ja valvontaan. Laki vaatii siirtoasiakirjan mm. vaarallisista jätteistä, rakennus- ja purkujätteistä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä sekä pilaantuneista maista. Siirtoasiakirjassa on oltava tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätehuoltopalveluja tarjoava yritys toimittaa esitäytetyn siirtoasiakirjan näitä jätteitä tuottavalle yritykselle tarvittaessa. Jätelain mukaan jätettä tuottavien yritysten on pidettävä kirjaa jätteistään. Jätehuoltopalveluja tarjoava yritys auttaa toiminnanharjoittajia myös jätehuollon valvontaa varten vaadittavassa jätekirjanpidossa. Tämä ohjeistus on laadittu työryhmässä, jossa olivat mukana Ympäristöyritysten Liitto, Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto sekä edustajat suurimmista jätealan yrityksistä. Ohjeistus on tarkoitettu selkeyttämään yritysten jätehuoltoon liittyviä kysymyksiä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimisto on suljettu kesällä välisen ajan. Tänä aikana teitä palvelee Suomen Yrittäjät numerossa ja sähköisesti Luottotietopalvelu ei ole käytössä tänä aikana. Oikein aurinkoista ja rentouttavaa kesää yrittäjille ja yhteistyökumppaneille toivottaa: Mervi, Nina, Heidi ja Riitta KALENTERI KESÄKUU Get Together - Nuorten yrittäjien valtakunnallinen tapahtuma, Kokkola - Kalajoki Al. puheenjohtajien ja toimitusjohtajien kv-jakso Rakentamispalveluiden laajennettu ilmoittamisvelvollisuus, Kokkola K-P:n Yrittäjien uutiskirje nro Anders Chydenius vapaakauppaseminaari, Kokkola HEINÄKUU Aluejärjestön toimisto kiinni heinäkuussa ELOKUU K-P:n Yrittäjien uutiskirje nro Yrittäjien SM Golf 2014, Kalajoki Al toimihenkilöiden neuvottelupäivät Rakentamispalveluiden uusi ilmoitusmenettely, Webinaari (omalla koneellasi) SYYSKUU 1.9. K-P:n Yrittäjien hallitus nro 3, Kronoby 5.9. Suomalaisen Yrittäjän Päivä Keski-Pohjanmaan Yrittäjä -lehti nro Asiakasrekisteri Excelillä, Omalla koneellasi (webinaari) SY Hallitus Suomen Yrittäjien järjestöseminaari Verkostoidu ja menesty -ilta yrittäjille, Kokkola

6 6 YRITTÄJÄ-LEHTI Bet-Ker Oy:n menestys tullut pitkäjänteisellä työnteolla Jorma Uusitalo Maakunnallisella yrittäjäpalkinnolla palkitun ylivieskalaisen Bet-Ker Oy:n menestys perustuu ennen kaikkea pitkäjänteiseen työhön ja yhtiön kehittämiseen. Yrityksen päätuotteita ovat tulenkestävät massat, joita se valmistaa erityisesti terästeollisuuden tarpeisiin. - Lähes 40 vuotta jatkuneella kovalla työnteolla tämä talo on saatu aikaan. Viime vuosina ei markkinatilanteen takia ole juuri tullut kasvua, mutta olemme silti pysyneet kilpailukykyisinä, sanoo viime syksynä yhtiön toimitusjohtajana aloittanut Antti Hautamäki. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Yrittäjäpalkinnon palkintoraati perusteli valintaansa muun muassa sillä, että Bet- Ker on menestynyt perinteisellä terästeollisuuden alalla sekä erikoistumalla omalla toimialallaan ja kehitystyöllään. - Henkilökunnan merkitystä menestykselle ei voi korostaa liikaa, Bet-Ker Oy:n toimitusjohtaja Antti Hautamäki sanoo. - Pitkään jatkuneesta epävarmasta suhdanteesta huolimatta yrityksen tuloskunto sekä vakavaraisuus ovat pysyneet poikkeuksellisen hyvällä tasolla, raati totesi. Asiantuntijaratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin Bet-Ker Oy:n perustivat vuonna 1977 ylivieskalaiset Eero Miettinen ja Kalevi Mäkinen. Yhtiön omistus siirtyi 1982 Lohja Oy:lle ja vuonna 1995 yhtiön omistuspohja muuttui nykyisten omistajien tultua mukaan. Toimitusjohtajana toimi viime syksyyn saakka Antti Hautamäen isä Juhani Hautamäki. Yritys on kasvanut tasaisesti sekä henkilöstömäärältään että investoinneilla mitattuna. Bet-Ker työllistää tänä päivänä noin 25 työntekijää ja liikevaihdon ennakoidaan nousevan kuluvana vuonna arviolta 9,9 miljoonaan euroon. Entä mitä ovat ne kilpailutekijät, joiden ansiosta yritys on pystynyt säilyttämään markkina-asemansa vaikeista yleisistä taloussuhdanteista huolimatta? - Olemme kohtuullisen pieni toimija. Pystymme palvelemaan asiakkaita läheltä ja notkeasti tiedostaen hyvin heidän tarpeensa. Meillä on asiantuntevia työntekijöitä, jotka pystyvät tuomaan asiakkaille uusia tuotteita ja uusia ratkaisuja sen mukaan, mitä asiakas kulloinkin tarvitsee. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että meidän täytyy tuntea asiakkaamme riittävän hyvin, Antti Hautamäki kuvaa Bet- Kerin asiakaslähtöistä toimintatapaa. - Bet-Kerillä on lisäksi erittäin kilpailukykyiset tuotteet. Kaiken perustana on silti osaava henkilökunta, jonka merkitystä ei voi liikaa korostaa. Ihmiset ovat kuitenkin niitä, jotka tuottavat asiakkaillemme ratkaisut ja palvelut. Tulevaisuuteen toimitusjohtaja suhtautuu omien sanojensa mukaan kohtuullisen luottavaisesti. - Ei maailma ole vielä läheskään valmis ja tekijöille kyllä löytyy töitä, vaikka juuri tällä hetkellä elämmekin matalasuhdanteessa. Kotimaassa meillä on hyvä markkinaosuus ja uskon, että vientipuoleltakin löytyy mielenkiintoisia mahdollisuuksia. - Viennin osuus on noin 12 prosenttia ja siitä merkittävin osa suuntautuu Venäjälle. Keski-Euroopassa meillä on yhteistyökumppaneita lähinnä Italiassa sekä Saksassa, ja Indonesiaankin meillä menee hieman tuotteita, Hautamäki kertoo. Maakunnallista yrittäjäpalkintoa toimitusjohtaja sanoo arvostavansa suuresti. - Kyllähän tuollaisen kunnianosoituksen kohteeksi pääseminen vetää nöyräksi, sillä maakunnassa on paljon menestyviä yrityksiä.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013!

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013! 1 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI 5/2012 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013! Keskittämällä pankki- ja vakuutusasiointisi

Lisätiedot

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2014!

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2014! YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 5/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Maakunnallinen Yrittäjä Gaala

Lisätiedot

HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA

HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 5/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

KONICA MINOLTA. Tulostus- ja kopiointiratkaisut sekä -sovellukset

KONICA MINOLTA. Tulostus- ja kopiointiratkaisut sekä -sovellukset YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Sanoista tekoihin Kokkolalaisella

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Lainan saanti tiukkenee

Lainan saanti tiukkenee suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Keksikää parempi idea nuorten työllistämiseksi 3 6/2012 1000 yrittäjää Kuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjät on asettanut

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä 8 11 22 Yrittäjän Yrittäjien vaalit Katso, miten yrittäjäehdokkailta sujuivat vaalit. Tolkkua maksuaikoihin Yrityksien välisiä maksuaikoja rajaava laki tulee voimaan toukokuussa. kesäloma Yrittäjän pitää

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Yrittäjätiedote. ER j A

Yrittäjätiedote. ER j A Yrittäjätiedote ER j A jarkko VUODEN YRITTÄJÄ: PUUSEPÄNLIIKE AIMO JÄRVINEN URPO RANNALLE UUDENMAAN YRITTÄJIEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO JÄRVENPÄÄ PILOTTIKUNNAKSI KUNTALIITON HANKKEESEEN FINNVERA MUKANA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ

Lisätiedot

Tuotteiden on maistuttava hyvälle

Tuotteiden on maistuttava hyvälle KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Kyllä yrittäjät tietää 3 kymen Menestystarinoita maakunnasta KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 2/2014 11 Tuotteiden on maistuttava hyvälle Jussi

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan HÄMEEN KAUPPAKAMARIN JÄSENLEHTI WWW.HAMECHAMBER.FI 1/2015 Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan s. 12 JÄRKIVIHREÄÄ Yritysyhteistyötä s. 20 JULKINEN SEKTORI TUKEMAAN KASVUA S. 5 BAROMETRI Johdon

Lisätiedot

Hyvinvointialalla. ostopalvelut lisääntyvät. Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. Yrittäjä Tuula Peltolaa ohjaa työssään vahva hoivavietti.

Hyvinvointialalla. ostopalvelut lisääntyvät. Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. Yrittäjä Tuula Peltolaa ohjaa työssään vahva hoivavietti. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Katsotaanpas vähän ulos ikkunasta. 3 kymen Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2013 10 Hyvinvointialalla

Lisätiedot

Jäsentiedote. Maakunnallinen Nuori Yrittäjä -palkinto 2012 Alias Studiot Oy:lle (juttu sivulla 7.)

Jäsentiedote. Maakunnallinen Nuori Yrittäjä -palkinto 2012 Alias Studiot Oy:lle (juttu sivulla 7.) Jäsentiedote 3 2012 Maakunnallinen Nuori Yrittäjä -palkinto 2012 Alias Studiot Oy:lle (juttu sivulla 7.) Tässä numerossa: Vuoden Yrittäjäteko palkittiin ja valtiolliset kunniamerkit jaettiin...6 Hulabalo

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille Mäntän klubi uudistui 10 kysymystä pääministerille 02 Helmikuu 2011 LOUNAS ON TYÖPÄIVÄN TÄRKEIN ATERIA nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 Hyödynnä Kotipizzan maittavat lounastarjoukset! JUOMA KAUPAN

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle kauppalehti kamari Tampereen Numero 2 maaliskuu 2013 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Digitaalista arvotavaraa tarjolle sivu 8 Millog yhtenäisti, varikoista

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

DUUNI BUUMI -KAMPANJA, PILOTTIHANKE JÄRVENPÄÄSSÄ SYYSKOKOUSKUTSU UUSI VEROTILIMENETTELY KÄYTTÖÖN V. 2010 ALUSTA ESITTELYSSÄ ÄÄNIMAISEMA JA MESTART

DUUNI BUUMI -KAMPANJA, PILOTTIHANKE JÄRVENPÄÄSSÄ SYYSKOKOUSKUTSU UUSI VEROTILIMENETTELY KÄYTTÖÖN V. 2010 ALUSTA ESITTELYSSÄ ÄÄNIMAISEMA JA MESTART DUUNI BUUMI -KAMPANJA, PILOTTIHANKE JÄRVENPÄÄSSÄ SYYSKOKOUSKUTSU UUSI VEROTILIMENETTELY KÄYTTÖÖN V. 2010 ALUSTA ESITTELYSSÄ ÄÄNIMAISEMA JA MESTART ELIAS-KIRJAN 25-VUOTISJUHLAT LOPPUVUODEN TAPAHTUMAKALENTERI

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot