Kannuksen kuntasivut Sivu Realistin vastaisku negatiivisuudelle. Yrittäjäpalkinnon. Trio Trading ja Bet-Ker. Kimmo Hanhisalosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannuksen kuntasivut Sivu 17-23. Realistin vastaisku negatiivisuudelle. Yrittäjäpalkinnon. Trio Trading ja Bet-Ker. Kimmo Hanhisalosta"

Transkriptio

1 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 2/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta YLIVIESKA Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja korostaa, että Suomella menee erityisen hyvin. Maassa asuu yksi rikkaimmista, onnellisimmista ja inhimillisimmistä kansoista. Sivu 3 Realistin vastaisku negatiivisuudelle Yrittäjäpalkinnon saajat Trio Trading ja Bet-Ker Sivu 6-7 Kimmo Hanhisalosta KPY:n uusi puheenjohtaja Sivu 8 Kannuksen kuntasivut Sivu Hannu Vanhala Jani Määttänen

2 2 YRITTÄJÄ-LEHTI P Ä Ä K I R J O I T U S Kuluva kesä näyttää Suomen taloussuunnan Taantuma määritellään makrotaloustieteessä usein tilanteeksi, jossa maan bruttokansantuote on laskenut kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Tämän määritelmän mukaan puoli vuotta ilman talouskasvua tarkoittaa siis taantumaa. Näin määritellään nyt koko Suomen taloustilanne. Uutisoinnit nykyisestä taantumasta ovat hiukan huolestuttavia, kylläkin useammat tutkimuslaitokset ja pankit arvioivat bruttokansantuotteen muutoksen olevan vuosina 2014 ja 2015 kasvusuunnassa. Tähän meidän tulee uskoa. Se kuinka julkisuudessa käsitellään em. asioita vaikuttaa suoraan kuluttajien käyttäytymiseen. Uutisoinnit irtisanomisista sekä palvelujen ulkoistamisesta vaikuttavat suoraan myös yritysten käyttäytymiseen. Kuitenkin suurin haaste tulevalle on yritysten kansainvälisen kaupan kasvu, johon meidän tulee myös alueellisesti vaikuttaa. Yritykset ovat kooltaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti pääsääntöisesti pieniä ja mikroyrityksiä, näin ollen sovituilla toimenpiteillä on positiivinen merkitys vain jos em. yritysten kasvuun tullaan panostamaan. Suomessa on noin vähintään 55-vuotiasta yrittäjää. Julkistettujen omistajanvaihdosbarometrien mukaan noin yritystä tulee koko Suomessa myyntiin seuraavien kymmenen vuoden aikana. Ongelma on vakava ja koskettaa kaikkia kuntia. Valtaosa ikääntyvien yrittäjien liiketoiminnoista on kannattavaa ja markkinatarpeeseen vankasti tukeutuvaa elinvoimaista liiketoimintaa. Tämä yrittäjien ikääntymisen johdosta vapautuva markkinapotentiaali ja sen säilyttäminen tulisi olla painopisteenä yritys-, maakunta- ja valtakunnan tasolla. Huolestutta- vaa on, että lopettamista harkitsevien yrittäjien määrä on vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut. Nyt liki 30 % ikääntyvistä yrittäjistä aikoo lopettaa liiketoimintansa. Keskeisimmät kolme haastetta yrityksille ovat jatkajan tai ostajan löytyminen, yrityksen arvonmääritys sekä osaamisen siirtäminen jatkajalle. Meidän tulisi muistaa että omistajanvaihdospalvelut on nähtävä palvelukokonaisuutena, jossa sekä julkisilla että yksityisillä toimijoilla on kaikilla oma roolinsa ja maakunnallisen toimijoiden yhteistyön on oltava organisoitua ja johdettua. Kunnallisjohdon seminaari painotti kunnissa elinkeinopolitiikan ja hankintojen tärkeyttä Juuri päättynyt valtakunnallinen kunnallisjohdon seminaari keräsi koolle Seinäjoella koko valtakunnasta 700 kunta- ja yritysvaikuttajaa. Keski-Pohjanmaan edustus oli väkevä. Omissa keskusteluissa todettiin alueemme kuntien elinkeinopolitiikan vaikuttavuudesta myös alueen yrityksiin. Tahtotila on kaikilla hyvä, ja sovimme että päättäjämme sitoutuvat yritysten menestyksen ja kasvun tukemiseen. Yhteistyö kuntien ja paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa kasvattaa yhteistä hyvää. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajistolle lämmin kiitos Keski-Pohjanmaan Yrittäjien pidetty puheenjohtaja Tapio Uusitalo jätti tehtävänsä kauden tultua täyteen. Puheenjohtaja Uusitalo on tehnyt erinomaista, arvostettua ja vilpitöntä työtä puheenjohtajakauden joskus vaikeissakin tilanteissa. Siitä lämmin kiitos Tapiolle. Tapio Uusitalo on tehnyt yrittäjiemme eteen merkittävää työtä laskematta siihen käytettyjen työtuntien määrää. Järjestömme ei olisi saavuttanut arvovaltaista asemaansa ilman asiansa osaavaa ja yhteistyökykyistä puheenjohtajaa. Kannuksessa kokoontunut vuosikokous valitsi uuden arvovaltaisen puheenjohtajan Tapion tilalle. Puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Kimmo Hanhisalo Kokkolasta. Pitkään hyvää yhteistyötä tehneenä uskomme että uuden puheenjohtajan kausi tullee olemaan myös työtäyteinen ja onnistunut. Onnea matkaan Keski-Pohjanmaan Yrittäjien uusi puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo! Onneksemme saimme K-P:n Yrittäjen johtoryhmään ja varapuheenjohtajistoon edelleen jatkamaan Tuula Anttiroikon Kalajoelta, Juha Endlundin Kaustiselta sekä Tapio Uusitalon Nivalasta. Näin sama kokoonpano jatkaa erinomaiseksi havaittua työtään. Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Palveluksessanne vuodesta 1987 P U H E E N J O H T A J A N P A L S T A Arvoisat Yrittäjät Tähän porukkaan kannattaa kuulua. Tällä sakilla on kokemusta, näkemystä ja uskallusta. Näin ajattelin aikoinaan vuosia tai vuosikymmeniä sitten. Nyt voin vuosien jälkeen sanoa, että näistä kaikista määreistä olen saanut ammentaa itselleni myös paljon näkemystä ja kokemusta yrittäjyydestä, yrittämisestä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on arvostettu ja tunnustettu alueen elinkeinoelämän vaikuttaja. Järjestömme jäsenkenttä on laaja, niin yritysten koon kuin monialaisuuden ansiosta. Se luo syvyyttä arvioida yrittäjyyttä monitahoisesti. Järjestön toiminnan painopisteet ovat vuosien aikana kohdistuneet jäsenistön esittämien asioiden mukaisesti. On tartuttu yksittäisiin pieniinkin ongelmiin esim. toimialakohtaisten valiokuntien työskentelyn avulla on voitu saada ammattimaista osaamista koko jäsenistön hyödyksi. Erityispiirteitä K-P:n Yrittäjien toimintaan luo meidän geopoliittinen asemamme. Toimimme kolmen maakunnan alueella, lukuisten seutukuntien verkossa. Tässä verkostossa olemme kuitenkin onneksemme saaneet luotettavan ja arvostetun asiantuntijaroolin. Olemme erittäin haluttu asiantuntija ja yhteistyökumppani myös niin maakunnallisiin kuin elinkeinoelämän toimielimiinkin. Edustajiamme on lukuisissa eri työryhmissä tuomassa yrittäjän näkökulmaa jopa hallinnollisiinkin asioihin. Meillä on myös omat edustajamme Suomen Yrittäjien hallituksessa ja SY:n valiokunnissa. Heidän avulla saamme alueemme yrittäjille tärkeitä asioita vietyä suoraan käsittelyyn ja taas toisinpäin, saamme heiltä myös suoraan tietoa eri alojen ajankohtaisista asioista. Yrittäjäjuhlassa palkittiin Vuoden 2014 Yrittäjä. Palkitseminen on tapa, jolla halutaan nostaa esiin menestyvä yritys esimerkiksi ja kannustukseksi muille yrittäjille. Menestyksen taakse on syytä kurkistaa. Sieltä löytyy useimmiten rohkeutta, ennakkoluulottomuutta ja usein myös hieman onneakin. Useimmiten olen kuullut yrittäjien nostavan esiin oman tarinansa taustoista ammattitaitoisen, sitoutuneen henkilökunnan ja sen merkityksen menestykselle. Yrittäjien ja henkilökunnan menestys on täydellinen Win-Win tilanne. Nyt palkitut yritykset ovat merkittäviä työnantajia alueellaan. Onnittelut palkituille ylivieskalaiselle Bet-Ker Oy:lle ja kokkolalaiselle Oy Trio Trading Ab:lle Ammattitaitoisen henkilökunnan tärkeyttä korostaaksemme olemme järjestönä ottaneet kantaa myös korkeakoulun sijoituspaikkojen puolesta. Haluamme järjestönä olla laajan alueemme vahva puolestapuhuja ja kehityksen turvaaja kaikella yrittäjyyteen vaikuttavilla saroilla. Nyt sääntömuutosten hyväksymisten ja uuden järjestelmän luoman helpotuksen myötä saan väistyä pj:n paikalta täysin palvelleena - ainakin toimivuosien määrän tullessa täytetyksi. On kiitoksen aika. Haluan onnitella ja toivottaa menestystä uudelle pj. Kimmo Hanhisalolle ja valituille varapuheenjohtajille. Haluan esittää kiitokseni toimiston henkilöstölle, Nina, Heidi, Riitta aurinkoisesta, ystävällisestä ja asiantuntevasta palvelusta. Merviä ei voi sen sijaan kiittää hyvin hoidetusta työstä riittävästi. Sillä hän elää tehtävässään täydellä sydämellä ja antaumuksella, täysin yrittäjämäisesti. Tämän porukan toimitusjohtajana hänen panoksensa on paljon enempi kuin pelkkä työpanos. Siitä välittyy elämänasenne yrittäjyyteen. Kiitos Mervi sinulle tarmokkaasta, innostavasta tavastasi hoitaa ja johtaa yrittäjiä. Kiitos aktiiviselle johtoryhmälle ja varapuheenjohtajistolle. Teidän kanssa työskentelyn ote on ollut antoisaa, keskustelevaa ja toimeen tarttuvaa. Hallitus ja valiokunnat ansaitsevat erityiskiitoksen siitä pyyteettömästä työstä, jolla he ovat hoitaneet yrittäjien edunvalvontaa. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin Teille hyvät Yrittäjät, ilman teidän jokaisen panosta ei olisi Keski-Pohjanmaan Yrittäjiä järjestönä, eikä Suomi niminen yhteiskunta voisi menestyä ilman yrittäjiä - yrittäjyyttä. Aurinkoista kesää kaikille! Yrittämällä onnistuu! Tapio Uusitalo ex pj. Keski-Pohjanmaan Yrittäjä -lehti Julkaisija: Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry Päätoimittaja: Mervi Järkkälä Puh Kustantaja ja toimitus: Viestimix Ky Puh. (08) Ilmoitusmyynti: Viestimix Ky Ilmoitusvalmistus: Pasi Tölli Puh Painopaikka: Botnia Print Kokkola

3 YRITTÄJÄ-LEHTI 3 Realistin vastaisku negatiivisuudelle Jorma Uusitalo Kun ihmisillä menee huonosti, kaivataan helposti takaisin vanhoja hyviä aikoja. Kasvun arvostelijat uskovat maapallon luisuvan pahimmillaan kohti ekokatastrofia. Iltapäivälehtien lööpit kirkuvat surmista ja sodista. Onko ihmiskunnalla mennyt koskaan yhtä huonosti, moni tuskailee. Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja suhtautuu maailmanlopun manaajien puheisiin ajoittain jopa huvittuneesti. Hänen mukaansa faktat puhuvat aivan jonkun muun kuin linkolalaisuuden puolesta. Valtaoja korostaa, ettei paratiisi löydy menneisyydestä, vaan menneisyyden mittapuulla paratiisi on tässä ja nyt. - Ihmisillä on tapana katsoa ainon ja reinon nokkia, etteivät he kompastu mattoon. Sen sijaan katse pitäisi nostaa ylös ja nähdä, mitä on edessä. Meidän aikahorisontti on liian lyhyt eteen- ja taaksepäin. - Ajatellaan mieluummin aikaa sata vuotta taaksepäin. Mitä vuonna 1914 pidettiin modernina ympäristönä ja mitä nykyään. Muutos on ollut valtava, ja millainen onkaan tilanne vuonna Sata vuotta sitten ihmiset eivät osanneet kuvitella sinnepäinkään, millainen maailma on nykyään. Meillä on tapana aliarvioida tulevaisuuttamme, Valtaoja muistuttaa. Hänen mukaansa ihmisiä vaivaa myös putkinäkö, jonka takia asioita katsotaan suppeasti. Ihmiset näkevät, mitä heille tarjotaan tai mitä he haluavat nähdä. Katseet kohdistuvat lööppeihin muistamatta, että oikeasti tärkeät asiat, trendit ja muutokset, tapahtuvat hitaasti. - Tulevaisuuden aliarviointi ja putkinäkö luovat ihmisille vääristyneen kuvan maailmasta, Valtaoja tiivistää. Eteenpäin on menty Professorin mukaan maailman todellinen tila ei ole huono vaan hyvä. Valtaoja toteaa, että viime vuosisata oli suunnaton menestyksen vuosisata, vaikka ajanjaksoon mahtuivatkin toinen maailmansota Hiroshiman atomipommeineen ja New Yorkin terrori-iskut. - Maailma on paljon vähemmän väkivaltainen kuin vaikkapa Tsingis-kaanin aikana, joka tappoi valloitussodissaan ihmisiä moninkertaisen määrän Hitleriin ja Stali- niin verrattuna, niin kauhea asia kuin toinen maailmansotakin oli. Samoin arjen väkivallan määrä on laskenut kuin lehmän häntä vaikkapa keskiajalta lähtien. Tänään arjen väkivalta on lööpeissä sen takia, että se on niin harvinaisia. - Ihmisten keski-ikä on noussut viimeiset parisataa vuotta hämmästyttävää vauhtia. Tänä vuonna syntyvä voi odottaa elävänsä vuoden pidempään kuin neljä vuotta sitten syntynyt. Samoin imeväiskuolleisuus on laskenut. Synnyin vuonna 1951 ja minulla oli 50-kertainen todennäköisyys kuolla lastentauteihin tai synnytykseen kuin tänä vuonna syntyneillä. Pessimistisistä ennusteista huolimatta maailma ei ole professori Esko Valtaojan mukaan lopussa, vaan hädin tuskin vasta alussa. - Ei viimeisistä suurista nälkävuosistakaan niin kovin kauan ole. Onhan se vähän kornia, kun Kainuussa lauletaan isoilla mahoilla Nälkämaan laulua. Maailma on mennyt eteenpäin lukemattomilla tavoilla. Meistä on tullut inhimillisempiä, vaikka maailma ei vielä valmis olekaan. Valtaoja korostaa, että Suomella menee erityisen hyvin. Maassa asuu yksi rikkaimmista, onnellisimmista ja inhimillisimmistä kansoista. Vaikka pörssikurssit sahaavat, bruttokansantuotteen kehitystä kuvaava käyrä on osoittanut selkeästi ja kiihtyvällä vauhdilla ylöspäin vuoden 1900 ajoista lähtien. - Ihan vielä ei valmiiksi paistettu peltopyy lennä suuhun mutta onhan meillä kännykät ja paljon muuta. Sekään ei pidä paikkansa kun sanotaan, ettei raha tuo onnea. Maailman rikkaimmissa maissa elävät onnellisimmat ihmiset, koska heillä on vara elää ihmisiksi. Keynes näki syvät virrat kehityksessä Valtaoja sanoo, että ihmisten on tärkeä tietää, mistä on tultu, jotta tiedetään missä ollaan tällä hetkellä ja minne ollaan menossa. - Tietenkin on syytä kysyä, miten pankkikriisit, perhesurmat ja poliittiset konfliktit olisi voitu estää, jotta opimme. Vielä tärkeämpää on kysyä, mitä olemme tehneet oikein, koska epämieluisia asioita tapahtuu niin paljon vähemmän kuin ennen. Asioita on katsottava laajemmin kuin iltapäivälehtien lööpeistä ja puoli yhdeksän uutisista. Erityisen usein kuulee sanottavan, että luonto ja maapallo tekevät ihmiskunnasta selvän, koska se on törmännyt kasvun rajoihin. Argumentti on paitsi käytetty myös vanha, ja Valtaoja uskookin, että todennäköisesti jo muinaiset egyptiläiset väittivät samaa. Ajattelijat ovat olleet pessimistejä läpi maailmankaikkeuden. - John Maynard Keynes oli yksi poikkeuksista luvun laman ollessa pahimmillaan hän julkaisi kirjan Economic Possibilities for our Grandchildren. Keynes katsoi syviä virtoja uutisten alla ennustaen, että maailma on ratkaisemassa talouden ongelmat ja että ihmisten elämänlaatu paranee merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä. Keynes erehtyi ainoastaan siinä, että maailman vauraus ja hyvinvointi kasvoivat vielä hurjemmin, kuin hän osasi ennustaa. - Ongelmia meillä toki on mutta pessimistit menevät pieleen siinä, etteivät ihmiset ole eläimiä. Me keksimme uusia keinoja toisensa jälkeen, ja tähän saakka ne ovat riittäneet. Keinoja löytyy jatkossakin, kunhan nostamme katseen tossujemme kärjistä. Tiede tarvitsee äänensä kuuluviin Sen sijaan, että ideologeissa ongelmien ratkaisuksi tarjotaan paluuta niukempaan ja köyhempään maailmaan, Valtaoja nostaa ratkaisuksi tieteen. Haasteena on hänen mukaansa se, ettei tiedä tahdo saada aina ääntään kuuluviin. - Tietenkin kannattaa miettiä tarvitsemmeko kaikkea sitä krääsää, mitä ympäriltämme löytyy. Minun vaihtoehtoni on kuitenkin tiede, joka otti ensimmäiset askeleensa 1600-luvun alussa. Tiede ja teknologia olivat ratkaisevia moottoreita sille, että kehitystä kuvaavat käyrät kääntyivät jyrkkään nousuun. - Hyvä uutinen on se, että meille syntyy koko ajan uusia keinoja luoda vaurautta. Kyse on siitä, että meillä pitää olla rohkeutta luopua omista ennakkoluuloistamme ja ideologioistamme, jos haluamme pelastaa maailman. Me emme tahdo millään uskoa niihin mahdollisuuksiin, joita käytössämme on vaan aliarvioimme niitä. Valtaoja luetteli esimerkkeinä muun muassa ydinvoiman mahdollisuudet ratkaista energiakysymykset, uudet tavat tuottaa raaka-aineita ja lääketieteen edellytykset edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. - Maailma ei suinkaan ole lopussa, vaan se on hädin tuskin vasta alussa. Tulevaisuus näyttää siltä, mitä päätämme sille tehdä. Se, mitä tarvitsemme on järkevää, tosiasioihin perustuvaa keskustelua.

4 4 YRITTÄJÄ-LEHTI UUDET JÄSENET Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n jäseneksi on liittynyt 116 yritystä edellisen Yrittäjälehden ilmestymisen jälkeen. TERVETULOA! Toimitusjohtaja Järkkälä luotsannut yrittäjiä 27 vuotta Haapajärven Yrittäjät Haapajärven Kukkakauppa ja Hautaustoimisto Oy Jokiseudun Kirjapiste Ky Kalustetalo Niemelä Selkämaan Suunnittelu Oy T:mi Digi Art Mainostoimisto Xpoint International Oy Himangan Yrittäjät Muuraiskankaan Peruna Kalajoen Yrittäjät Barenza Oy Hoitotupa Suvi Hyvinvointi & Ravintovalmennus Tanja Aksila Merenrannan Ratsut Oy Myllyvainion Peruna Oy Pohjanmaan Rehujauhatus Oy Pöyhtäri Engineering SunBowling Oy Tarcounts Oy Tmi Heidi Pasanen Turkistarha Timo Siirtola Turkistarha Veljekset Mäkelä Oy Kannuksen Yrittäjät Eskolan Kyläpalvelu Oy Hierontapalvelut EA Erna Jailhouse Cafe Oy Katja Tokola PouttuPLUS Hyvinvointipalvelut Ryhmäkoti Ritarinkannus Oy Kaustisen Yrittäjät 1138 Annika Känsäkangas Oy Arteax Oy EJ Kettu Oy Heino Hanhikoski Oy Huvilanikkarit Salo avoin yhtiö JJ Penttilä Oy Kuorikoski Kai & Kumpp. Turkistarha Oy Parturi-Kampaamo Seijan Salonki Pizzeria Cvetkovic Stefan tmi Pohjanmaan Ilmastointihuolto Oy Puheterapeutti Päivi Myllymäki Tarmo Penttilä Turkistarha Oy Tastula Antti-Pekka Tuleskeskus Askel avoin yhtiö Turkistarha Ari Päivärinta Kälviän Yrittäjät Hilli Henri Lohtajan Yrittäjät Atomin Pubi Oy Kokko-Bus Ab Ravintola Paikku T:mi Keijo Paavola Nivalan Yrittäjät Finnfresh Oy Kekkonen Riitta Ellen Kosken Kone Oy Maalaustyö Palola Maaseutupalvelu Apilapelto Reisjärven Yrittäjät Sähköpalvelu Niemi Oy Sievin Yrittäjät Eero Kangasoja perikunta (EK-Kaasu tmi) Osuuskunta Dewisa Sievin Koneistus Ky Toholammin Yrittäjät Eija Kumpulainen Ilari Kumpulainen Katiapu MK-Karika Oy Toholammin Apteekki Valjasliike Saarinen Oy Vetelin Yrittäjät AP Autokorjaamo Siivouspalvelut Nykänen Oy Vetelin Tikanpojat Oy Ylivieskan Yrittäjät FinnCode Oy Hakavainion Tila Avoin Yhtiö Jarmo Häivälä Oy Lattianvalu- ja Rakennuspalvelu Kuula Oy Ompelupalvelu Hautamäki Sansaar Oy Sähköliike M & T Oy Tmi Mirka Alila Vieskan kotimies Viihdeasema Oy Ylivieskan Tapetti ja Väri Oy Kokkkolan Yrittäjät Apecan oy AQUA Fish Spa Autokorjaamo Kokkolan Autoexpertti Oy Caravan-Huolto Asiel carola s deli Christoph Treier Ab E&J Kamula Oy Heavyinstall Oy Hierontafirma Georgi Dikanarov Hierontapalvelu Esa Vatunki Jaeshe Oy Jk Riding Kiltabar Oy LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Mediter LH Oy Newave Designs Oy Oy Trio Trading Ab Palkinto-Keisari Puupaja J. Lehtonen T:MI Juho Maunumäki TH. Muutoksen Tuulet Oy Tmi Hitsaus-apu L.Arsti Tmi Marja-Leena Yli-Suutala Tmi Rakennuspalvelu Bh Vaganci Komers Prizren Varustetukku.fi West Coast Wellmaker Oy Virpal Oy Pietarsaaren seudun Yrittäjät 1081 Kirsi-Marja Käldström Oy AES-TEAM EnergyFix Företagstjänst Harry Löfgren Jannika Stenback Mård Transport & Budtjänst Ab Oy Sulca Ab Spåra Group Oy/Ab Waff Design Lestijärven Yrittäjät Urakointi N. Kumpulainen Perhon Yrittäjät Koulutus Koukku Ky Rakennuspeltityö Lampela oy Kruunupyyn Yrittäjät Ab Rani Plast Oy Storbacka Jussi Ekolantbruk Uudessa juttusarjassamme kouluttautunut useampaan otteeseen esittelemme Keski-Pohjanmaan erilaisissa oppilaitok- Yrittäjien toimiston henkilökuntaa. He ovat tulleet tutuiksi alueen jäsenyrityksille sissa, viimeisimpinä emba tutkinto Jyväskylän Yliopistosta. työn merkeissä monista eri yhteyksistä, mutta mitä kaikkea henkilökunnan työhön kuuluu ja millainen on heidän siviiliminänsä? Siitä kerromme Millainen on aikaisempi työhistoriasi? Aiempi työhistoriani koostui Keski-Pohjanmaan Keskussairaalassa tarkemmin esittelyissä, joista sihteerintöis- vuorossa toimitusjohtaja Mervi tä, Kokkolalaisessa mainostä, Järkkälä. toimistossa toimistotöistä, mainospiirtämisestä sekä nuoruudessa toimin siivoojana. Lisäksi toimin Ylivieskan Kuka olet? Olen syntynyt Helsingissä, lapsuuteni kasvanut Joensuussa ja sieltä Ylivieskan kautta siirtynyt Kokkolaan. Kouluttauduin aikanaan Kokkolan Kauppaopistossa merkonomiksi, jonka jälkeen olen Videokoulutus opastaa omistajavaihdoksissa simmäisellä viikolla. - Apua omistajavaihdoksiin on runsaasti tarjolla. Monessa asiassa yrittäjä pärjää loistavasti yksin, mutta yritys- Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on toteuttanut yhteistyössä Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen, Start Up-yrityspalveluohjelman, Vaihtoaskelhankkeen sekä Nextian kanssa kaupassa toteuttanut tietoiskusarjan yrityskauppaa harkitseville. Kevään aikana on kuvattu neljä jaksoa, joissa alansa ammattilaiset kouluttavat yrityskaupan eri aiheista. Videot julkaistaan yhteistyötahojen internetsivuilla kesäkuun en- asiantuntija-avusta kieltäytyminen on todellista riskinottoa. Yrityskauppa on vaativa tehtävä kokeneellekin asiantuntijalle, ja ammattilaisen käyttäminen varmistaa yrityskaupan onnistumisen ilman jälkipyykkejä. Tämä on yhtälailla ostajan, maatalouspiirin Maataloustoimistossa konekirjoittajana koulujen kesälomilla. Ylpeänä voin todeta että en ole koskaan ollut päivääkään työttömänä toteaa Järkkälä. Nykyisen työurani aloitin Mikä on toimenkuvasi nykyisessä työssäsi? Nykyinen toimenkuvani koostuu hyvin monipuolisesta toimitusjohtajan vastuussa olevasta operatiivisesta työstä, henkilökunnan johtamisesta sekä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen ja johtoryhmän ohjaamasta työstä. Lisäksi toimin Keski-Pohjanmaan Yrittäjät sanomalehdessä päätoimittajana. Tehtävänäni on myös edustajaa yrittäjiä yhdessä yrittäjien kanssa lukemattomissa työryhmissä. Mikä on parasta työssäsi? Parasta työssäni on monipuolinen työ ja loistava työyhteisö. Ympärilläni olevat luottamusmiehet ovat vilpittömästi sitoutuneet järjestön asioihin, ja toimiston henkilökunta on erittäin asiantuntevaa. Yhteishenki sekä luottamusmiesten että toimiston välillä toimii erinomaisesti. Lisäksi jäsenyrittäjät ovat vuosien varrella muodostuneet läheisiksi aina oikeaan ystävyyteen saakka. Millaisena yrittäjyys näyttäytyy työsi näkökulmasta? Yrittäjyydessä näkyy kaikki, sekä sen hyvät että huonot puolet. Lamavuosien hätä ja siitä nousemisen suuri riemu ovat tuoneet mukanaan sekä kyyneleitä että riemunpilkahduksia. Yrittäjien toimiminen merkittävissä päättäjärooleissa ja niissä onnistuminen tuovat motivaatiota ja sitä kautta näyttäytyy yrittäjyydessä positiivisena tuloksena. Miten vietät vapaa-aikaasi? Vapaa-aikani olen pyhittänyt perheelleni, liikun usein luonnossa koiran kanssa tai lenkillä läheisten ystävien kanssa. myyjän kuin rahoittajan intressi, sanoo järjestösihteeri Heidi Huhtala Keski-Pohjanmaan Yrittäjistä. Kouluttajina videotietoiskuissa toimivat Juha Rantanen, Suomen Yrityskaupat Oy, Riitta Korpela, Viasensus Oy, Minna Herlevi, KPMG Oy Ab, Mika Talviaro Lakiasiaintoimisto Talviaro Oy. Tietoiskujen kuvauksista vastaa Mediakeskus LiMe.

5 YRITTÄJÄ-LEHTI 5 Meeting Point oli jälleen menestys Meeting Point 2014, nyt toista kertaa järjestettynä, kokosi yhteen Kokkolaan yhteensä 170 henkeä yli 100 yrityksestä ja noin 20 kehitys- ja koulutusorganisaatiosta. Tapahtuma kasvoi etenkin iltapäivän B2B-session tapaamismäärien osalta edellisvuodesta niin, että tapahtumapaikaksi oli vaihdettava upeasti tilana toiminut Snellman-sali. Päämiehistä paikalla olivat tällä kertaa AREVA, Fennovoima, Wärtsilä, UPM, Caverion Industria, Adven, BillerudKorsnäs, NCC Rakennus ja Puhuri. Vaikka pääjärjestysvastuun kantoi Kosek ja projektipäällikkö Jukka Oravainen, tapahtuma järjestettiin myös tänä vuonna laajan yhteistyöverkoston kesken; mukana olivat Pohjanlahden rannikkoalueen kehitysyhtiöt aina Vaasasta Tornioon saakka, Keski-Pohjanmaan koulutus- ja kehitysorganisaatiot, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät sekä Finnmet Partners -hanke ja Nextia omistajanvaihdospalvelu. Upeaa nähdä ja todistaa jälleen kerran, miten yhteis- työllä saadaan isoja asioita aikaiseksi! Snellman-sali oli iltapäivän ajan täynnä positiivisesti varautunutta räiskyvää pöhinää, yrityksiä oli saapunut paikalle koko yhteistyöalueelta ja sen ulkopuolelta aina Etelä-Suomesta saakka! toteaa innostunut projektipäällikkö Jukka Oravainen. Suomen suurhankkeissa ja investointikohteissa on jälleen uusi vaihe päällä, Fennovoiman ensimmäiset rakennusvaiheet ovat käynnistymässä kuluvan vuoden aikana ja esimerkiksi NCC Rakennus ja vuoden tapahtuma onnistui näissä tavoitteissa erinomaisesti. Uusia tuttavuuksia solmittiin kymmeniä eikä kau- Puhuri kertoivat useista mahdollisuuksista tuulivoimarakentamisen puolella. Päivän aikana kuultiin myös uutiset Metsä Groupin Äänekoskelle pankäynniltäkään kohdistuvasta uudesta miljardi-investoinnista, mikä osaltaan loi uskoa tapahtuman yrityksiin. Tapahtumana Meeting Point pyrki paitsi edistämään verkostointia ja kontaktointia myös luomaan mahdollisuuksia uusien kauppakumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen synnyttämiseksi. Kuten viime vuonna myös tämän projektipäällikkö Oravaisen mukaan vältytty: Tietooni tuli jo tapahtuman aikana useita yrityksiä, jotka päivän aikana joko pääsivät kauppoihin tai vähintään tekemään tarjousta. Palaute suoraan yrityksiltä on ollut pelkästään positiivista - tilausta tällaiselle tapahtumalle selkeästi on - Meeting Point saa varmasti ensi vuonna jatkoa! Valtakunnallinen Yrittäjien SM Golfkisa Kalajoella Seuraa ilmoittelua ONNITTELUT 15 vuotta Kenkä-Helena Ky, Haapajärvi 15 vuotta Haapajärven Sisustuskeskus Oy, Haapajärvi 5 vuotta Parturi-Kampaamo Henna Hartikka Tmi, Kalajoki, 15 vuotta Kuljetuspalvelu Pasi Syrjälä Ky, Kannus 20 vuotta Kannuksen Autohuolto Ay, Kannus 25 vuotta Kaustisen Varaosat Oy, Kaustinen Jätehuolto yrityksissä uuden jätelain mukaan Uusi jätelaki tuli voimaan Yritykset vastaavat edelleen itse jätehuoltonsa järjestämisestä tekemällä suoria sopimuksia jätehuoltopalveluja tarjoavan yksityisen yrityksen kanssa. Jätehuoltosopimuksella elinkeinotoimintaa harjoittava yritys voi siirtää jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät vastuunsa jätehuoltoyritykselle. Valitse vaatimukset täyttävä palveluntarjoaja Jätehuoltopalveluja tarjoavien yritysten tulee täyttää tietyt velvoitteet. Uuden lain mukaan jäteyrityksen tulee olla rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin, jotta se saa kuljettaa tai välittää jätteitä. Jätettä käsittelevillä yrityksillä tulee olla ympäristölupa. Jätteitä saa luovuttaa vain vaatimukset täyttäville yrityk- sille. Ammattimaisesti toimiva yritys esittää viimeistään sopimusta tehtäessä vaadittavat luvat ja dokumentit. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi Uusi jätelaki asettaa vaatimuksia jätteen käsittelylle. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee hyödyntää joko materiaalina tai energiana. Kaatopaikalle saa sijoittaa ainoastaan hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä. Vastuullisesti toimiva jätehuoltoyritys toimittaa yrityksen jätteet niille parhaiten soveltuvaan ja ympäristön kannalta parhaaseen käsittelyyn. Suomessa toimii yli 600 jätehuoltoyritystä. Koska yksityisillä yrityksillä on tarjolla runsaasti erilaisia jätteenkäsittelypalveluja eri puolilla maata, on erittäin harvinaista, että yritysten tarvitsee palvelutarjonnan puutteen takia pyytää jätehuollon palveluja kunnalta. Myös terveydenhuollon sekä sosiaali- ja koulutusalan toimijat voivat paremman jätehuollon tason saavuttamiseksi hoitaa jätehuoltonsa yksityisen yrityksen kanssa hakemalla kunnalta vapautuksen. Ammattimainen palveluyritys auttaa yrityksiä valvonnassa Uusi jätelaki toi lisävaatimuksia jätteiden seurantaan ja valvontaan. Laki vaatii siirtoasiakirjan mm. vaarallisista jätteistä, rakennus- ja purkujätteistä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä sekä pilaantuneista maista. Siirtoasiakirjassa on oltava tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätehuoltopalveluja tarjoava yritys toimittaa esitäytetyn siirtoasiakirjan näitä jätteitä tuottavalle yritykselle tarvittaessa. Jätelain mukaan jätettä tuottavien yritysten on pidettävä kirjaa jätteistään. Jätehuoltopalveluja tarjoava yritys auttaa toiminnanharjoittajia myös jätehuollon valvontaa varten vaadittavassa jätekirjanpidossa. Tämä ohjeistus on laadittu työryhmässä, jossa olivat mukana Ympäristöyritysten Liitto, Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto sekä edustajat suurimmista jätealan yrityksistä. Ohjeistus on tarkoitettu selkeyttämään yritysten jätehuoltoon liittyviä kysymyksiä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimisto on suljettu kesällä välisen ajan. Tänä aikana teitä palvelee Suomen Yrittäjät numerossa ja sähköisesti Luottotietopalvelu ei ole käytössä tänä aikana. Oikein aurinkoista ja rentouttavaa kesää yrittäjille ja yhteistyökumppaneille toivottaa: Mervi, Nina, Heidi ja Riitta KALENTERI KESÄKUU Get Together - Nuorten yrittäjien valtakunnallinen tapahtuma, Kokkola - Kalajoki Al. puheenjohtajien ja toimitusjohtajien kv-jakso Rakentamispalveluiden laajennettu ilmoittamisvelvollisuus, Kokkola K-P:n Yrittäjien uutiskirje nro Anders Chydenius vapaakauppaseminaari, Kokkola HEINÄKUU Aluejärjestön toimisto kiinni heinäkuussa ELOKUU K-P:n Yrittäjien uutiskirje nro Yrittäjien SM Golf 2014, Kalajoki Al toimihenkilöiden neuvottelupäivät Rakentamispalveluiden uusi ilmoitusmenettely, Webinaari (omalla koneellasi) SYYSKUU 1.9. K-P:n Yrittäjien hallitus nro 3, Kronoby 5.9. Suomalaisen Yrittäjän Päivä Keski-Pohjanmaan Yrittäjä -lehti nro Asiakasrekisteri Excelillä, Omalla koneellasi (webinaari) SY Hallitus Suomen Yrittäjien järjestöseminaari Verkostoidu ja menesty -ilta yrittäjille, Kokkola

6 6 YRITTÄJÄ-LEHTI Bet-Ker Oy:n menestys tullut pitkäjänteisellä työnteolla Jorma Uusitalo Maakunnallisella yrittäjäpalkinnolla palkitun ylivieskalaisen Bet-Ker Oy:n menestys perustuu ennen kaikkea pitkäjänteiseen työhön ja yhtiön kehittämiseen. Yrityksen päätuotteita ovat tulenkestävät massat, joita se valmistaa erityisesti terästeollisuuden tarpeisiin. - Lähes 40 vuotta jatkuneella kovalla työnteolla tämä talo on saatu aikaan. Viime vuosina ei markkinatilanteen takia ole juuri tullut kasvua, mutta olemme silti pysyneet kilpailukykyisinä, sanoo viime syksynä yhtiön toimitusjohtajana aloittanut Antti Hautamäki. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Yrittäjäpalkinnon palkintoraati perusteli valintaansa muun muassa sillä, että Bet- Ker on menestynyt perinteisellä terästeollisuuden alalla sekä erikoistumalla omalla toimialallaan ja kehitystyöllään. - Henkilökunnan merkitystä menestykselle ei voi korostaa liikaa, Bet-Ker Oy:n toimitusjohtaja Antti Hautamäki sanoo. - Pitkään jatkuneesta epävarmasta suhdanteesta huolimatta yrityksen tuloskunto sekä vakavaraisuus ovat pysyneet poikkeuksellisen hyvällä tasolla, raati totesi. Asiantuntijaratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin Bet-Ker Oy:n perustivat vuonna 1977 ylivieskalaiset Eero Miettinen ja Kalevi Mäkinen. Yhtiön omistus siirtyi 1982 Lohja Oy:lle ja vuonna 1995 yhtiön omistuspohja muuttui nykyisten omistajien tultua mukaan. Toimitusjohtajana toimi viime syksyyn saakka Antti Hautamäen isä Juhani Hautamäki. Yritys on kasvanut tasaisesti sekä henkilöstömäärältään että investoinneilla mitattuna. Bet-Ker työllistää tänä päivänä noin 25 työntekijää ja liikevaihdon ennakoidaan nousevan kuluvana vuonna arviolta 9,9 miljoonaan euroon. Entä mitä ovat ne kilpailutekijät, joiden ansiosta yritys on pystynyt säilyttämään markkina-asemansa vaikeista yleisistä taloussuhdanteista huolimatta? - Olemme kohtuullisen pieni toimija. Pystymme palvelemaan asiakkaita läheltä ja notkeasti tiedostaen hyvin heidän tarpeensa. Meillä on asiantuntevia työntekijöitä, jotka pystyvät tuomaan asiakkaille uusia tuotteita ja uusia ratkaisuja sen mukaan, mitä asiakas kulloinkin tarvitsee. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että meidän täytyy tuntea asiakkaamme riittävän hyvin, Antti Hautamäki kuvaa Bet- Kerin asiakaslähtöistä toimintatapaa. - Bet-Kerillä on lisäksi erittäin kilpailukykyiset tuotteet. Kaiken perustana on silti osaava henkilökunta, jonka merkitystä ei voi liikaa korostaa. Ihmiset ovat kuitenkin niitä, jotka tuottavat asiakkaillemme ratkaisut ja palvelut. Tulevaisuuteen toimitusjohtaja suhtautuu omien sanojensa mukaan kohtuullisen luottavaisesti. - Ei maailma ole vielä läheskään valmis ja tekijöille kyllä löytyy töitä, vaikka juuri tällä hetkellä elämmekin matalasuhdanteessa. Kotimaassa meillä on hyvä markkinaosuus ja uskon, että vientipuoleltakin löytyy mielenkiintoisia mahdollisuuksia. - Viennin osuus on noin 12 prosenttia ja siitä merkittävin osa suuntautuu Venäjälle. Keski-Euroopassa meillä on yhteistyökumppaneita lähinnä Italiassa sekä Saksassa, ja Indonesiaankin meillä menee hieman tuotteita, Hautamäki kertoo. Maakunnallista yrittäjäpalkintoa toimitusjohtaja sanoo arvostavansa suuresti. - Kyllähän tuollaisen kunnianosoituksen kohteeksi pääseminen vetää nöyräksi, sillä maakunnassa on paljon menestyviä yrityksiä.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat Ainali Markku Kokkolan Veikot M 400 m Ainali Markku Kokkolan Veikot M 800 m Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N 100 m 31942632 Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N Pituus 31942632 Arkkukangas

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista HYVINVOINTIFOORUMI 21.08.2014 Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien osaprojekti Tuula Löf 1 Hyvinvointiryhmät Perustettu ryhmiä Olemassa olleiden

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

NSS- aluekoulutus Kevät 2015

NSS- aluekoulutus Kevät 2015 NSS- aluekoulutus Kevät 2015 Huippuluokan tuotetieto laadukkaan - Nopeasti muuttuva tuotetieto - Tuotteiden vertailtavuus - ETIM mitä se on ja miten se vaikuttaa suunnittelijalle? - Kevään uutuustuotteita

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55 Evijärvi 07.06.2014 Kisassa 62 venekuntaa Suurin kala hauki 9215 g, Mika Mäenpään venekunta Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet Hauki 6530 g pist: 6530 24 Palomäki Tomi Pohjo Pertti ja Markku 48280

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 71

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 71 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 71 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta 22.08.2014 AIKA 22.08.2014 klo 10:02-12:01 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 53 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa

Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa Projektitutkija, YTM Niina Rantamäki Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius KAMPA-hanke Maaseudun hyvinvointipalveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta

Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta 1. SELVITYSTYÖN TAVOITE Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 05.04.2016 eri osapuolten toivomuksesta selvityshenkilön hakemaan ratkaisua Lapin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja Infra-alan aktiivinen vaikuttaja 2 Suomalaisen kilpailukyvyn puolesta Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

CxO Academy. Paras neuvoni johtamiseen ikinä. 5.10.2011 Toni Hinkka. CxO Mentor Oy 2011

CxO Academy. Paras neuvoni johtamiseen ikinä. 5.10.2011 Toni Hinkka. CxO Mentor Oy 2011 CxO Academy Paras neuvoni johtamiseen ikinä 5.10.2011 Toni Hinkka Sisältö Kirja Teidän neuvonne Parhaat neuvot 1-10 Keskustelua Yhteenveto Paras neuvoni johtamiseen ikinä! - kirja Teidän neuvonne 1. "Ole

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere 27.1.2017 Osuuskunta yhtiöittämisen mallina Kansalaisten oma vastuunotto hyvinvoinnistaan Palveluja koko maassa Sote-osuuskunnat palveluntuottajina Dataosuuskunnilla

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot