SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014"

Transkriptio

1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma

2 1. TOIMNTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 560 Ammatillinen koulutus Itä-Lapin ammattiopistoon kuuluvat tulosyksikköinä tuotantoalojen ja palvelualojen koulutusyksiköt sekä yhteisten palvelujen yksikkö, jonka sisäisenä yksikkönä toimii Kemijärven oppisopimustoimisto. Itä-Lapin ammattiopisto on yksilöllistä elinikäistä oppimista tukeva ammattitaidon edistäjä. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.

3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Itsearvioinnin toteuttaminen Tukipalveluprosessien tehostaminen Osaston toimistopalvelujen kehittäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Tehdään CAF-itsearviointi prosessien osalta Prosessien tunnistaminen, kuvaus ja asiakaslähtöinen tehostaminen Tehdään suunnitelma osaston toimistopalveluiden organisoinnista vuosille Toteutettu Hallinnon ydinprosessit tunnistettu ja kuvattu ja niihin liittyvät ohjeet laadittu Konkreettinen suunnitelma, jossa kuvattu toimistopalvelujen organisaatio, tehtävät, tehtäväkuvaukset ja asemointi tavoiteorganisaatiossa Itsearviointia tehty toimistopalvelujen prosessien osalta kun organisoitu toimistopalvelut uudelleen. Muista prosesseista ei vielä tehty. Toteutus siirtynyt palvelurakenne ja verkkouudistukseen tehtäväksi koko kaupunkitasolla, jotta saadaan yhtenäinen käytäntö koko kaupungissa. Yhdistetty varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistotehtävät. Vähennys vuoteen 2016 mennessä 1 henkilötyövuosi. Koulujen toimistotehtävät yhdistetty ja osittain organisoitu uudelleen kouluilla. Kansalaisopiston ja musiikkiopiston toimistotehtävien suunnitelman laatiminen aloitettu. 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Koululaisten aamu jailtapäivätoiminnan tilojen uudelleen järjestelyt keskustaalueella Uuden päiväkotirakennuksen suunnittelutyö Särkikankaan alueelle Uusien tilojen etsiminen Yhteisten tilojen käytön suunnittelu koulun kanssa Kalusteiden tarpeen suunnittelu Koneiden ja laitteiden järkevän hankinnan suunnittelu Ulkotilojen toimivuuden Tilat on löydetty ja toiminta on sopeutunut uusiin toimitiloihin Toimivat, hyvät tilat Särkikankaan alueen lapsilla Toteutunut suunnitellusti. Päiväkoti muuttaa uusiin tiloihin

4 Varhaiskasvatuksen liikuntaohjauksen tehostaminen 510 PERUSOPETUS (TUA) Sopeutetaan toiminta oppilasmäärään ja talouteen suunnittelu Liikuntakoulutusta hoitajille Liikuntaprojekteihin osallistuminen Liikunnan mahdollisuuksien huomioiminen arjen toimissa ja leikeissä TOIMENPITEET Ryhmäkokojen ja koulutilojen käyttöasteen arviointi Vakituisten opettajien osaamisen hyödyntäminen laajaalaisesti Hyvät, toimivat liikuntakäytännöt osana hoitopäivää ja esiopetusta MITTARIT Opetusryhmien lkm/koulu Osaamiskartoitus tehty Toteutunut suunnitellusti Suunnitellut ohjaajien liikuntakoulutukset toteutuvat kevään 2015 aikana Tavoiteorganisaatiotyös sä on aloitettu ryhmäkokojen ja koulutilojen arviointi. Osaamiskartoitus tehty. Aloitetaan OPS 2016 suunnittelu Valmistellaan erityisopetuksen integrointi yleisopetukseen OPS2016 suunnittelun järjestäytyminen ja käynnistäminen Valmistellaan v Sepänmäen sulkeminen Vetäjä/vetäjät valittu Suunnitelma vuosille paikallisesta OPS2016 työstä valmis ja aloitettu Suunnitelma valmis 2014 Ryhmä on valittu ja suunnitelma on tehty Valtuuston päätös LUKIO (TUA) TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa järjestettyjen täydennyskoulutusten 6 Henkilökunnan täydennyskoulutus OPH:n rahoittamien hankkeiden (2 kpl) puitteissa Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin lukumäärä (kpl) Koulutukseen osallistuvien opettajien lukumäärä (kpl) Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä (kpl) Yhteistyö muiden lukioiden kanssa Yhteinen kurssitarjotin Sodankylän ja Janakkalan lukioiden kanssa Kurssimuotoinen vaihtoopiskeluyhteistyö Mattlidens gymnasiumin (Espoo) kanssa Verkkokursseille osallistuvien Kemijärven lukion opiskelijoiden lukumäärä (kpl) Yhteisten verkkokurssien lukumäärä (kpl) Yhteistarjonnasta seuraavat taloudelliset säästöt ( ) Kurssivaihtoon osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä (kpl) KANSALAISOPISTO TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN

5 (TUA) 1.Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6776 Pelkosenniemellä 1400 Savukoskella Toiminnalla tavoitetaan 4200 kurssiopiskelijaa noin toimipaikassa. 3.Laatu- ja kehittämistoimintaa jatketaan. CAF-malli laatuarvioinnissa otetaan käyttöön. Haetaan avustusta Laketoimintaan 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) 540 Musiikkiopisto (TA) Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. 540 Musiikkiopisto (TA) Toiminnan laadun kehittäminen 540 Musiikkiopisto (TA) Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Kurssien järjestäminen lähellä opiskelijoita, taajamissa ja kylissä. Aktiivinen tiedottaminen ja verkostoituminen.. Nivelletään CAF aikaisempaan arviointi- ja laatujärjestelmään. Toteutetaan laatu- ja kehittämistoimintaa. Toteutuneet opetustunnit Kurssiopiskelija- ja toimipaikkamäärät. Laatu- ja kehittämistoiminnan mittarit käytössä. Hankearvioinnit. Opetustunteja toteutui yhteensä 8480 joista Kemijärvellä 6794, Pelkosenniemellä 1179 ja Savukoskella 489. Kurssiopiskelijoita oli yhteensä 4217, joista Kemijärvellä 3604, Pelkosenniemellä 381 ja Savukoskella 232. Toimipaikkoja oli 59, joista K 44, P 8 ja S 7. CAF-itsearvioinnin perustyö on tehty ja se on osana arviointi- ja laatujärjestelmää, vaatii edelleen tarkentamista ja syventämistä. Uutta Lake-avustusta ei saatu. Osallistuttu aktiivisesti eri Osaavakoulutushankkeiden toimintaan. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Erillisrahoituksella Hankerahoitusten Hankerahoitus saatu toteutettavat hankkeet ja hakeminen. kahteen uuteen täydennyskoulutus Täydennys- hankkeeseen yht. musiikkiteknologiassa koulutuksen tulosalueella ja alueen järjestäminen. Tädennyskoulutusta muissa oppilaitoksissa. järjestetty henkilöstölle Oppilaitoksen itsearviointimallin toteuttaminen: opettajien osaamiskartoitus; konserttien monipuolistaminen, musiikin perusteiden pedagoginen kehittäminen. Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa tuntia vuodessa 252 oppilasta 717 tuntia vuodessa 22 oppilasta 595 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1600 tuntia vuodessa 50 oppilasta OPH-hanke Virvatuli toteuttaminen; teemakonserttien toteuttaminen; Soitinlähtöinen ja luova MUPE hankkeen (OPHhanke) toteuttaminen Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. toteutuminen toteutuminen toteutuminen toteutuminen (+ pienryhmäohjaukset) Toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Hankkeet päättyivät. Toteutunut 6579,33 tuntia vuodessa 217 oppilasta 651,33 tuntia vuodessa (tanssi)= ,67 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1648,67 tuntia vuodessa (tanssi)= 44

6 550 VAPAA-AIKA (TUA) TOTEUTUMINEN 5510 Kirjasto (TY) Kirjastoautotoiminnan kehittäminen. Uuden kirjastoauton hankinta Hankinnan toteutuminen 2014 Kirjastoauton alusta ja korityö kilpailutettiin alkuvuonna. Kilpailutuksen perusteella sivistyslautakunta valitsi alustaksi Volvon ja korityön Kiitokorilta. Uusi auto valmistui loppuvuonna ja se otetaan käyttöön alkuvuonna Kirjasto (TY) Kirjastopalvelujen saavutettavuus Kirjasto (TY) Kirjastokäytön saavutettavuus verkossa Kulttuuri (TY) Kulttuurikeskuksen digitaalisen elokuvaprojektorin hankinta oheislaitteineen Pop up kirjastojen järjestäminen kylillä. Uuden verkkopalvelun käyttöönotto. Hakemus elokuvasäätiölle 11/2013. Järjestetään 2 pop up kirjastotapahtumaa. Opastukset asiakkaille. Osallistujien määrä. Hankintapäätös tehty. AVI on maksanut Kemijärven kaupungille opetusministeriön tuen euroa kirjastoauton hankintaan Pop up kirjasto järjestettiin kirjavinkkauksien yhteydessä Särkelän koululla Kylillä ei ole järjestetty pop up kirjastoja muuttuneen henkilöstötilanteen vuoksi (kirjastonjohtaja on tehnyt kulttuurisihteerin sijaisuutta oman työn ohella). Verkkopalvelu otettu käyttöön helmikuussa. Opastuksia järjestetty (5 opastustilaisuutta, joissa 7 osallistujaa) ja asiakaspalvelun ohessa neuvottu verkkopalvelun käyttöä n. 500 asiakkaalle. Elokuva- ja äänilaitteisto hankittu StudioTec Oy:ltä. Laitteisto asennettu ja otettu käyttöön elokuussa Kulttuuri (TY) Puustelli päärakennuksen myynti siv.ltk : Siirto tekniselle osastolle siv.ltk : Puustellia ei siirretä tekniselle osastolle vaan Elokuvasäätiön avustus hankintahinnasta on 50 %. Säätiölle raportoitu hankinta Puustelli sivistysosastolla kulttuuritoimen käytössä.

7 5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorisotoimen toiminnan arvioinnin kehittäminen 5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorten osallisuuden lisääminen 5520 Nuorisotoimi (TY) Varhaisen puuttumisen ja tukemisen takaaminen tuen tarpeessa olevalle nuorelle Liikunta (TY) Uimahallin käyntikertojen hienoinen lisäys pidetään edelleen sivistyosastolla. Itsearviointimallien käyttöönotto Tapahtumien järjestäminen / osallistuminen Monialaisen yhteistyöverkoston avulla kopataan nuori mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jatketaan markkinointiyhteistyötä kaupungin matkailutoimen kanssa ja kuntosalin käytön opastuspakettien tarjontaa paikallisiin yrityksiin/yhteisöihin On / ei ole otettu käyttöön Varauksia Puustellissa ollut 12. Puustellin siirto tekniselle osastolle Ei ole aloitettu. Tapahtumien määrä Järjestetty 42 tapahtumaa, nuoria toimijoina 20 tapahtumassa Nuorten määrä Tavoitettiin 37 nuorta. Kävijämäärä Uimahallin kesäaukioloajat suunniteltiin huomioiden Kemijärven tapahtumat. Tehostettiin lehti- ja radiomainontaa. Kuntosalin opastuspaketteja tarjottiin useille yrityksille. Kävijämäärä nousi hieman, lähes käyntikertaa Liikunta (TY) Pyritään lisäämään liikuntahallin iltavalvontaa suorittavien yhdistysten määrää (urheiluseurojen lisäksi muita yhdistyksiä). 560 AMMATILLINEN KOULUTUS 1. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus on vähintään valtakunnallisen keskiarvon mukainen Hallivalvontaa tarjotaan urheiluseurojen lisäksi mm. nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille. Valvontaa suorittavien yhdistysten määrä/lisäys. Ei lisäystä. Iltavalvonta järjestyi urheiluseurojen toimesta. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Varmistetaan jokaisen 1. Oph:n 1. Vaikuttavuusmittarin opiskelijan vaikuttavuusmittari, mukaan läpäisyaste on opintojen opettajien 48,2 % paras Lapissa henkilökohtaistaminen ja kelpoisuusmittari, (Lapin ka 43,3 %). Myös varhainen tuki läpäisyä ja henkilöstön keskeyttämisaste on määräajassa valmistumista kehittämismittari pienin 14 % (Lapin ka varten ,5 %). Valmistuneet Tuetaan opiskelijoiden Kehityskeskustelujen opiskelijat sijoittuivat työllistymistä kattavuus 62,5 % omalle alueelle, ja jatko-opintoihin Itä-Lappiin, (Lapissa siirtymistä opinto-ohjauksen omalle alueelle keinoin. Panostetaan sijoittumisen ka 51,6 %) henkilöstön Opiskelijoille on laadittu täydennyskoulutukseen hops- tai ja työhyvinvointiin. henkilökohtaistamissuunnitelma, joissa on otettu huomioon

8 tarvittava tuki. Opiskelun tueksi on järjestetty rästipajoja. Opettajien kelpoisuusmittari on 86,8 %, mikä on parantunut edellisvuoden (84,1 %) tilanteesta. Henkilöstö kehittämismittari (%- osuus henkilöstömenoista) on 2,6 %, mikä on heikentynyt säästösyistä edellisvuoden (3,8 %) tilanteesta. Oph:n tulosindeksi on 926, mikä oikeuttaa tulosrahoitus- osuuteen yksikköhinnassa. 2. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet n. 98 %. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua työhyvinvointia lisäävään te tapäiviin. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointivalmennukseen. Oppilaitoksen järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuminen ollut lähes 100 %, poissaolon on hyväksynyt pakottavista syistä esimies. Henkilöstöä on kuultu järjestäjärakenteen muutosprosessin vaiheissa. Oppilaitokselle on laadittu ja hyväksytty työhyvinvointisuunnitelma. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointivalmennukseen. Henkilöstö osallistui kesäkuun ja syyskuun TYHY-iltapäiviin.

9 2. Ammattiopiston laadunhallinnan vahvistaminen 3. Ammattiopiston toimintaa sopeutetaan toimintaympäristön muutoksiin, hallintoorganisaation keventäminen 4. Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen 5650 Palvelualat (TY) Ammattiopistolle laaditaan laatustrategian linjausten mukainen, kaikki koulutusmuodot kattava toimintajärjestelmä vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstö otetaan mukaan aktiiviseen toimintajärjestelmän rakentamiseen ja henkilöstölle järjestetään laadunhallintaan liittyvää koulutusta ja opastusta. Sopeutetaan koulutuksen kustannukset valtakunnalliseen opetuksen resursointiin ja yksikköhintoihin. Ennakoidaan yritysten ja työpaikkojen työvoima- ja koulutustarpeita. Opetustarjonta suunnitellaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan se OKM:n antamaan järjestämislupaan. Yhteistyöneuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa 1. Ammattiopiston sähköinen toimintajärjestelmän valmiusaste 2. Henkilöstön laatuosaamisen valmiusaste: henkilöstö käyttää sähköistä toimintajärjestelmää luontevasti. 1. Koulutuskustannukset yksikköhinnan suhteen 2. Vos -pohjaisen koulutuksen täyttöaste 3. Ammatillisen lisäkoulutuksen määrä opiskelijatyövuosina ja oppisopimusopiskelijoi den määrä järjestämisluvan mukaisesti Asia tuodaan päätettäväksi loppukeväästä Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Laatujärjestelmän suunnittelu keskeytettiin yhdistymisneuvotteluje n ajaksi 2. Henkilöstölle on suunniteltua IMS koulutusta ei toteutettu. Rovaniemen koulutusyhtymällä on erilainen toimintajärjestelmän dokumentointi 1.Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Ryhmiä on yhdistetty ATTO -aineissa. Eläkkeelle siirtyneiden (2) tilalle ei ole palkattu työntekijöitä. 2. Täyttöaste lasketaan tammikuun ja syyskuun laskentapäivien painotettuna. Keskiarvona oli 238,9. Toisen asteen negatiivinen keskeyttämisprosentti on n Maksullisena palvelutoimintana ja VOS2 resursoituja opiskelijatyövuosia toteutunut 26,8. Oppisopimusopiskelijoid en laskentapäivien keskiarvo on Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen on sisältänyt työtä useissa työryhmissä RKK:n kanssa. Kemijärven kaupungin siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään alkaen on varmistunut. TOTEUTUMINEN 1. Opiskelun työelämälähtöisyyden Kehitetään sekä nuorten että aikuisten Työpaikkaohjaajista - ja arvioijista 80 % Tavoite 80 % on saavutettu

10 vahvistaminen 2. Työvoimakoulutuksena toteutettavan aikuiskoulutuksen kehittäminen vastaamaan ELYn tarjouspyyntöjä ja työelämää 3.Henkilöstön pedagogisten taitojen vahvistaminen työssäoppimisen-, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien käytäntöjä ja arviointia eri rahoitusmalleilla toteutettavissa koulutuksissa. Kannustetaan ohjaajia ja arvioijia suorittamaan/ päivittämään osaamisensa oppilaitoksen laatimilla verkko-oppimisopintoina. Työvoimakoulutuksen toteuttamista ja tarjontaa kehitetään yhdessä Lappian ja Laon kanssa yhteisessä hankkeessa ja yhteisillä tarjouksilla sekä yhteistyössä Lapin TEtoimiston, alueen yritysten, ja työyhteisöjen kanssa. Henkilöstön kanssa käydään osaamiskeskustelut, joiden tulokset otetaan esiin kehityskeskusteluissa. Painopisteenä ovat hyvinvointi, jolla voidaan vaikuttaa yksikön toiminnan laatuun sekä opettajan reaaliaikaisen ammattitaidon ylläpitäminen/ laajentaminen ja työelämäjaksot. Opettajat osallistuvat oppilaitoksessa järjestettäviin pedagogisiin koulutuksiin. on osallistunut ohjaaja- ja arvioijakoulutuksiin. Verkko-opintoina ohjaaja- ja arvioijakoulutusta kokeilee viisi (5) henkilöä. Koulutustarjousten hyväksyminen 100 % Osaamismatriisien päivittäminen 100 % Kehityskeskustelut 85 % Opettajien työelämäjaksojen määrä 3 Oppilaitoksen järjestämiin koulutuksiin osallistuminen 100 % Kuusitoista(16) työelämän edustajaa suoritti NTM- tutkinnon lokakuussa. Verkkooppimisalustalla opiskelua ei saatu toteutettua. Yhteistyössä ELYlle jätetyt tarjouspyynnöt johtivat osittain hankintapäätöksiin, kaikki koulutukset eivät ole toteutuneet hakijoiden puuttuessa (Osa toteutuu 2015). Opettajien kelpoisuus/ pätevyys ja tehtäväkuvaukset on päivitetty. Kehityskeskusteluja on käyty 100 % Opettajien työelämäjaksot, joissa vaaditaan sijaisen palkkaaminen, eivät ole toteutuneet. Opettajat ovat osallistuneet koulutuksiin 96 %. 4. Läpäisyn tehostaminen Varmistetaan jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5. Hankkeiden tuotosten käyttöönotto Oppilaitoksessa toteutettujen hyvinvointiin, työssäoppimiseen ja osaamiseen liittyvien Keskeyttämisaste alle 8 % Koko opetushenkilöstö tuntee eri hankkeilla kehitetyt tuotokset. Keskeyttämisaste on alle 8 %. Opiskelijoille (nuoret) on laadittu sähköinen HOPSit ja tutkinnon suorittajille (aikuiset) henkilökohtaistamissuunnitelmat. Henkilöstöä on informoitu hankkeiden tuotoksista yhteisissä kokouksissa ja

11 5670 Tuotantoalat 1. Koulutuksen sisällön ja toteutuksen kehittäminen yhteistyössä elinkeinoelämän, työvoimaviranomaisten sekä kaupungin elinkeino-osaston kanssa 2. Koulutustoiminnan sopeuttaminen taloudellisiin sekä toimintaympäristön muutoksista johtuviin tavoitteisiin 3. Työelämäyhteyksien kehittäminen hankkeiden tuotokset jalkautetaan osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja pienryhmätapaamisia. Opetusuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työelämän kanssa. Työssäoppimisen tehostaminen ja tekemällä oppimisen lisääminen. Neuvottelut tuotantoalojen työnantajien, työvoimaviranomaisten, kaupungin elinkeinotoimen sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa Koulutuksen sisältöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Uusien koulutuksien käynnistäminen. 4. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointiin sekä täydennyskoulutukseen panostaminen. Kehityskeskustelujen järjestäminen. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvän koulutuksen järjestäminen. 5. Läpäisyn tehostaminen Jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisen ja varhaisen tuen varmistaminen läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5690 Yhteiset palvelut (TY) 1. Parannetaan oppilaitoksen työhyvinvointia Laaditaan ja otetaan käyttöön oppilaitoksen työhyvinvointisuunnitelma Harjoitustöiden ja työsaliopiskelun määrä. Työpaikoilla suoritettavien näyttöjen määrä. Koulutusstrategia 2015 alkaen. Yrityskontaktien lkm. Käynnistyvien koulutuksien lkm. Kehityskeskusteluje n kattavuus. Koulutuspäivien lkm vähintään 5 / opettaja. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvä koulutus 100 % Keskeyttämisaste alle 8 % Suunnitelma on 100 % valmis. toimintaa on toteutettu esim. rästipajoissa, ryhmäytymisessä ja opiskeluhuollossa sekä matematiikan ja äidinkielen opetuksena työssäoppimisessa. TOTEUTUMINEN Jatkettu harjoitus/asiakastöiden osuuden painottamista opetuksessa. Kone- ja metallialan opiskelija osallistunut Taitaja 2014 kisaan. Jatkettu neuvotteluita RKK:n, elinkeinotoimen ja työvoimaviranomaisten kanssa. Koulutuksien käynnistämisessä on ollut oppilashankinnasta johtuvia vaikeuksia. Koulutukset toteutuvat vuonna Pidetty opetusaloittaiset suunnittelukokoukset liittyen työolosuhteisiin ja henk. kohtaisiin koulutustarpeisiin. Henkilöstölle (100%) järjestetty EA1 koulutus. Osa henkilöstöstä suorittanut tulityö- ja työturvakoulutuksia sekä tieturvakoulutuksia. Keskeyttämisaste on alle 8%. Henkilöstöä on informoitu läpäisyn tehostamishankkeiden tuotoksista yhteisissä kokouksissa ja toimintaa on toteutettu esim. ryhmäytymisessä, rästipajoissa ja opiskeluhuollossa. TOTEUTUMINEN Suunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa

12 2. Toimintakäsikirja, prosessien kuvaukset, dokumentit, mittaristo ja raportointi kuvataan IMStoimintajärjestelmän avulla. 3. Oppimisympäristöjen kehittäminen 4. Vastataan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän velvoitteista 5. Kiinteistöjen käyttöasteen tehostaminen 6. Arkistoinnin ja kalustoluetteloiden päivittäminen 7. Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen laatukriteerien ja OKM:n laatukoulutusten mukaisesti Jatketaan toimintajärjestelmän laatimista Saneerataan ja varustetaan luonnonvaratuottajakoulutukseen luonnontuotteiden kehittämis- ja tuotantoprosessitilat Myllylammentie 23:een Myönnettyjen resurssien puitteissa yritys- ja organisaatioiden kehittämisoperaatiot Opetuskiinteistöjen ja asuntolapalvelujen sopeuttaminen opiskelijamäärään ja kustannuksiin Resursoidaan työaikaa Vertaisarviointi ja itsearviointi kriteerien pohjalta. Opiskelija ja työnantajapalautteen kerääminen ja hyödyntäminen oppisopimuskoulutuksessa Toimintajärjestelmä kattaa keskeisiltä osin koulutuksen järjestäjän perustehtävän ja menettelytavat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tilat otetaan opetuskäyttöön Yritysten kehittämiskontaktien lukumäärä Tapahtumien lukumäärä Vähennetään opiskelija- kohtaisia neliöitä 15 % opetuksessa ja luovutaan kahdesta asuntolarakennukse sta Arkistot ja kalusteluettelot ovat ajantasaiset Oppisopimuskoulutu ksen vertaisarviointikritee rit. Keskiarvopalaute vähintään 3(0 4) Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Prosessien kuvaukset keskeytettiin yhdistymisneuvottelujen ajaksi. Toimintakäsikirja ei valmistunut. Tilojen suunnittelu Myllylammentie 23:een meneillään. Laitehankintoja kilpailutetaan. Muutostyöt käynnistyvät tammi-helmikuussa Yrityskontakteja luonnonvara- matkailuja hyvinvointialalla on ollut 65 ja yhteistyöhön niistä on sitoutunut noin puolet. Suurempia tapahtumia, joissa oppilaitos on ollut mukana on yhteensä 15. Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Marras-joulukuussa kaupan- ja hallinnonalan koulutus siirtyi Halmetie 3 tiloihin ja toimistopalvelut Myllylammentie 23 tiloihin. Toisen asteen arkistointi on valmis. Kalusteluettelot on ajantasaistettu. Osallistuttiin oppisopimuskoulutukse n vertaisarviointiseminaariin Kansalliset kriteerit on julkaistu 4/2014. Opiskelijoilta kerättiin aloitus-, toteutus- ja päättövaiheen palautetietoa. Palautteiden keskiarvo oli Työssaoppimissuunnitelmien (TOS) sekä Oppisopimusopiskelijoita sekä työpaikkakouluttajia ohjeistetaan TOS TOS suunnitelmien määrä ja laatu. TOS -suunnitelma on käytössä kaikilla tutkintoa suorittavilla

13 osaamiskartoituksen käytön vakiinnuttaminen suunnitelmien käyttöön. Oppisopimusopiskelijoita ohjeistetaan Sopro - osaamiskartoituksen käyttöön kaikissa uusissa sopimuksissa. Määrä yli. 80 % Osaamiskartoituste n määrä yli 80 % opiskelijoilla. Suunnitelman täyttäminen vaati vielä ohjeistusta ja seurantaa. Osaamiskartoituksen on tehnyt tähän mennessä 70 % uusista opiskelijoista. 9. Läpäisyn tehostaminen oppisopimuskoulutuksessa Varmistetaan jokaisen oppisopimus opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten. Keskeyttämisaste alle 3 % Vuoden 2014 keskeyttämisaste oli 6,3 %. Keskeyttämisiä lisäsivät yrityskaupat ja paikkakunnalta muutot päättyneistä sopimuksista 80 % on suorittanut tutkinnon. 595 RUOKAPALVELU (TUA) Toiminnan kehittämiseksi tehdään osaamiskartoitukset TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Työntekijöiden osaaminen Osaamiskartta Osaamiskartoitus on kartoitetaan Seurantalomake tehty ja tehdään sen perusteella uudelleen resursointia. Osaamiskartoituksen ensi vaiheessa laaditaan osaamiskartta, jonka avulla tehdään näkyväksi organisaatiossa tarvittava osaaminen. Kuvataan tuotannon prosessit Kuvataan tuotannonprosessit: aamupala, lounas ja päivällinen Prosessien vaiheet muuttuvat käytäntöjen muuttuessa. Kuvauspohjalomake Tarkistukset vuosittain seurantalomakkeell e Tuotannon prosessien avaukset ja kuvaukset on tehty joulussa Prosessien tarkastelu jatkuu yksiköissä selvitystyön myötä. Parannetaan tiedottamista ja viestintää palaverikäytäntöjä uudistamalla Kehitetään tuotantoa Henkilöstön kuukausittaiset palaverit ja esimiesten palaverit myös Lynch-palavereita Tuotannossa otetaan reseptiikka ja ruokalista kehittämisen kohteeksi, tuotannontiimi perustettu, kokoontumiset säännöllisesti kuukausittain. Koulutusta lisätään ruuan valmistuksen osalta ajanmukaisiin menetelmiin Itsearvionnissa vuosittain tarkistus parantamisesta Asiakastyytyväisyys kysely tehdään vähintään joka toinen vuosi. Keväällä 2014 tehdään ensimmäinen kysely. Asiakkaille annetaan mahdollisuus palautteeseen palautelaatikon avulla Henkilöstöpalaverit pidetään kuukausittain. Yksiköiden tiimipalaverit ovat kerran viikossa. Ruokalistaa on uudistettu ja siitä on tehty varsinainen runkoruokalista. Yksiköt käyttävät samoja pääraaka-aineita listalla.

14 Kehittämisessä tähdätään jatkuvaan parantamiseen sekä työhyvinvointiin Caffi-laatutiimi aloittaa 2014 toiminnan ja pyrkii pitkäjänteiseen kehittämiseen laadun ja itsearvioinnin myötä jatkuvaan parantamiseen. Itsearviointikysely keväällä 2014, osa-alueina henkilöstö, johtaminen, ruokasaleissa. Itsearvioinnista tehdään henkilöstökysely. Tuloksista valitaan vähintään kolme parantamista aina vuosittain. Itsearviointi on suoritettu joulukuussa ja on valittu kolme varsinaista parannettavaa sekä useampi pienempi parannuskohde. 1.Ruokalistojen ja ruokaohjeiden kehittäminen. 2.Tiimipalaverikäytännöt 3. Tiedottaminen ja viestintä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Toimintakate /asukas VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Päivähoidossa olevien määrä Läsnäolopäivät Toimintakate / asukas Esioppilaat PERUSOPETUS 510 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Oppilasmäärä sis. esiopetus Toimintakate /oppilas Koulukuljetukset /oppilas Kiinteistökulut /oppilas Toimintakate /asukas Koulujen määrä 4 4 4

15 LUKIO 520 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Opiskelijat ka Toimintakate /opiskelija Toimintakate /asukas Vos-yksikköhinta /opiskelija Vos-pohjaiset menot /opiskelija Kahden tutkinnon suorittajien määrä Kiinteistökulut /opiskelija KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) TP 2013 TA 2014 Tot (18,9 %) (19,0 %) Toimintakate /asukas Tuntihinta netto 30, Nettokustannus / asukas (19,2%) MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Opetustuntimäärä vuodessa 1. Kemijärvi 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski Oppilasmäärä 1. Kemijärvi 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski TP 2013 TA 2014 Tot Toimintakate /asukas 46,2 47,7 49,5 Nettokustannus / asukas 18,6 21,7 22,5 Nettokustannus /opetustunti 27,2 32,1 32,5

16 VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kirjaston verkkopalvelun opastukset. Henkilökunnan Asiakkaille 7 perehdytykset järjestetyt opastukset Kirjaston kirjavinkkaukset Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) 14, Käyntikerrat kirjastossa Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat NUORISOTOIMI 5520 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Nuorisotapahtumat Nuorisotilojen kävijämäärät KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kulttuuritilaisuudet Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Vakinainen henkilöstö * Henkilöstömenot Muutos % -6,1-6,5-12,8 Palvelujen ostot Muutos % -8,9-6,8 2 Toimintakate /asukas asteen opiskelijat 276, Aikuiskoulutus opv Oppisopimusopiskelijat Opiskelijat yhteensä 453,

17 Toimintakate /opisk. ka Toimintakate /opiskelija ilman pääomamenoja **vos.yksikköhinta /opiskelija opetusryhmän keskikoko 9, opetustilat m 2 / 2.asteen opiskelija 41, opetustilat m 2 / kaikki opiskelijat 22, *Kaksi opettajaa virkavapaalla ** 2. asteen yksikköhinta *** Ammatillisissa aineissa, opiskelijaryhmissä lisäksi oppisopimus- ja työvoimakoulutusopiskelijoita. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Sairauspoissaolojen vähentyminen TP 2013 TA 2014 Tot. Sairauspoissaolot 24pv/hlö Sairauspoissaolot 18/hlö Sairauspoissaolot 21pv/hlö Asiakasmäärien lisääminen (tuotetut lounas- annokset) Kehitystyön aloitus, tuotannontiimin työn aloitus 2014 (asiakaskyselyn tulos mittarina) Kehitystyön aloitus, laatutiimin työn aloitus 2014 (itsearvioinnin tulos) Valmistettuja lounaita Valmistettuja lounaita Kohtalainen tulos asiakaspalautteesta tulos 3 (1-5) Saadaan valittua kolme (3) parannusaluetta Valmistettuja lounaita Tulos 3,5 1. Runkoruokalista 2. Viikoittaiset, tiimipalaverit - Töiden rytmitys, oikeaaikaisuus, suunnitelmallisuus 4. Tiedon kulku varmistetaan, kuittaus muistioon nimimerkillä. luettu. 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto on mukana koko kaupunkia koskevassa tavoiteorganisaatiotyössä. Sivistysosaston toimistopalveluista vähenee henkilökuntamäärä lähivuosina eläköitymisen takia ja sen vuoksi toiminnot on organisoitava uudelleen vähemmällä henkilökunnalla. Toisaalta oppilasmäärä vähenee ja oman muutoksen tuo mahdollisesti ammatillisen koulutuksen siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintaan. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Varhaiskasvatus on siirtynyt vuoden 2014 alusta osaksi sivistysosaston toimintaa. Erityisenä haasteena on tehostaa tietotekniikan käyttöä päivähoidon toiminnassa, jotta

18 toiminta saadaan sujuvaksi sekä asiakkaiden että henkilökunnan näkökulmasta. Varhaiskasvatuslaki on uudistumassa. Valtioneuvoston asettama työryhmän valmistelu on päättymässä ja tarkoituksena on saattaa lakiesitys valtioneuvoston käsiteltäväksi syksyllä PERUSOPETUS 510 (TUA) Kemijärvellä vähenee perus- ja esiopetuksessa olevien lasten määrä vuoteen 2020 mennessä lähes sadalla lapsella. Tämä edellyttää kestäviä ratkaisuja, jotta opetuksen taso voidaan säilyttää vähempien seinien sisällä. LUKIO 520 (TUA) - kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuen ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen järjestämiskysymyksestä - toiminnan supistumisen vaikutus henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan - ylioppilaskirjoitusten digitalisointi syksystä 2016 alkaen - valtakunnallisen opetussuunnitelman päivitys 2016 KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvaa edelleen (vuonna 2013 opiskelijoista n. 36 % oli yli 60-vuotiaita). Tärkeätä on kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja pyritään edelleen vuokraamaan mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimintapaikkoja on edelleen vuositasolla Opetus- ja kulttuuriministeriö on uusinut kansalaisopiston ylläpitämisluvan joulukuussa Kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen päivittäminen sopimuskuntien kanssa on meneillään. Opetusministeri on asettanut tammikuussa 2014 vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmän. Työryhmä jättää ehdotuksensa joulukuussa Työryhmän tulokset vaikuttanevat kansalaisopistokentän valtionosuusrahoitukseen ja toimintaan jatkossa. Valtionosuusrahoituksen perusteena säilynee kuitenkin edelleen toteutuneet opetustunnit. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Asiakasmäärät ovat vakiintuneet. Hakijoita on enemmän kuin opetustunteja voidaan antaa: Kaikki valintakokeen läpäisseet hakijat eivät saaneet heti opiskelupaikkaa. Joissakin kunnissa jono kestää yli vuoden.

19 Säästövelvoitteista johtuen 2014 Kemijärvellä pidettiin 188 viikkotuntia aiemman 189 viikkotunnin sijaan, Sallassa tuntikatto oli 46 viikkotuntia, Savukoskella 17 viikkotuntia ja Pelkosenniemellä 20 viikkotuntia. Koska vuosituntimäärä on alittanut valtionosuuden (VOS) perusteena olevan tuntimäärän , OKM ilmoitti laskevansa vuoden 2015 VOS-laskennallista perustetta tuntiin, mutta nosti samalla opetustunnin yksikköhintaa Opetustuntikohtainen VOS 2015 on täten yhteensä (lisäystä 397 ). Lukukausimaksuihin tehtiin indeksikorotus (edellinen korotus oli ), mikä lisäsi hieman tuloja. Hankerahoitusta saatiin lisää (kaksi uutta OPH-hanketta). Vuonna 2014 ollut toteutettu neljää OPH-hanketta: Virvatuli, oppilaitoksen itsearviointiprojekti , Soitinlähtöinen ja luova MUPE , ipad-ympäristö soitin- ja mupe-opinnoissa , sekä Soitinhuolto- ja hankinta-hanke Hankkeet liittyvät toiminnan laadun ja toimintakulttuurin kehittämiseen, uusien oppimisympäristöjen pedagogisen käytön edistämiseen sekä instrumenttien kunnossapitoon ja hankintaan. Kaksi opettajaa on opintovapaalla, ja vain toiselle on palkattu viransijainen. Musiikkileikkikoulun opettaja on saatu omalta paikkakunnalta. Näistä syntyi hieman säästöä. Matkakuluissa on säästetty mahdollisuuksien mukaan. Opetushenkilöstön TVA-lisien uudistuksen johdosta joitakin uusia lisiä maksetaan takautuvasti alkaen, mikä lisää hieman henkilöstökuluja. Syyslukukaudelta 2014 alkaen sopimus on tehty Revontuli-opiston kanssa, tanssinopettaja tulee Sodankylästä. Tanssinopetus on aiemmin järjestetty ostopalveluna Lapin balettiopiston kanssa (Rovaniemi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Paikallisen kulttuurin edistäminen ja kulttuuritarjonta pysynee edellisten vuosien tasolla. Kulttuurikeskuksen digitalisointi laajentaa ja monipuolistaa tarjontaa. Kirjasto 5510 (TY) Kemijärven väestömuutokset vaikuttavat aina kirjaston käyttöön. Väkiluvun väheneminen on lähes suorassa suhteessa kirjastossa kävijöiden ja lainojen määrään. Muutokset ovat toisaalta ennakoitavia ja ne tapahtuvat pitkällä aikavälillä. Uusi kirjastoauto mahdollistaa ikäihmisten tavoittamisen kylissä paremmin. Kirjastoautotoimintaa kehitetään uuden auton myötä. Nuorisotoimi 5520 (TY) Nuorisotoimen henkilöstöön saatiin syksyllä 2013 kaksi uutta nuorisotyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, etsivä nuorisotyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja. Nuorisotoimella on nuorisotilat liikuntahallin ja kulttuurikeskuksen yhteydessä sekä Kallaanvaarassa. Kallaanvaaran nuorisotila toimii vapaaehtoistyövoimin. Lisäksi Särkikankaalla on bändien harjoitustila. Setlementti Tunturila ry:n kanssa vuosittain tehty

20 nuorisotyön ostopalvelusopimus päättyi , jolloin myös Tunturilan nuorisotila lopetti toimintansa. Särkikankaan nuorisotilatoiminta haluttiin turvata ja kaupunki perusti liikuntahallin kahvioon nuorisotilan, jonka toiminta aloitettiin syyskuussa Lasten ja nuorten määrä vähenee, mutta ohjatulle, ennaltaehkäisevälle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Etsivä nuorisotyö on toiminut Kemijärvellä 2,5 vuotta ja osoittanut tarpeellisuutensa vuotiaiden nuorten elämän hallinnan tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Etsivä nuorisotyö on saanut vuosittain OKM:n myöntämää erityisavustusta työparitoimintaa /vuosi. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin väkiluvun lievä väheneminen ei aiheuta liikunta- ja uimahallin palvelutasoon muutoksia. Matkailijoiden käyntikerrat uimahallissa todennäköisesti lisääntyvät jonkin verran edellisvuodesta, lähinnä venäläisten toimesta. Urheiluseurojen liikuntahallin käyttö on vähentynyt vuosien mittaan, kun taas eri yhteisöt ja työpaikat ovat lisänneet hallin käyttöään niin, että käyttötuntimäärä on pysynyt iltakäytön osalta viime vuosien ajan samoissa lukemissa. Jäähallin osalta voidaan todeta, että Kemijärven Kiekko ry:n valmennuspäällikkö on suorittanut jääajan myynnin markkinointia loppukesän ajalle viime vuoden syksystä lähtien Etelä- ja Keski-Suomen liiga- ja mestisseuroihin, jotka ovat alueensa pääseuroja. Tämänhetkinen tilanne näyttää vahvasti siltä, että jääajan kysyntää ei ole heinä-elokuun ajalle, joten syyskauden jäänteko aloitetaan normaaliin tapaan elokuun loppupuolella, mikä voidaan toteuttaa määrärahojen puitteissa. AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) Ikäluokkien pienentyminen tulee edelleen heikentämään koulutuksen järjestäjän toimintaedellytyksiä. Lapin AVI:n tilaston mukaan Itä-Lapissa oli vuonna vuotiasta. Määrä on ennusteen mukaan vuonna Mikä tarkoittaa 23 % alenemaa. OKM on muuttanut osana ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttamisen ja uudelleen suuntaamisen toimeenpanoa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9 :n 2 momentin ja ammatillisesta aikuiskoulutusta annetun lain (631/1998) 4 :n nojalla ammatillisen koulutuksen järjestämisluvasta tekemäänsä päätöstä (64/530/2010) lukien. Kyseessä on koulutuksen järjestämislupa, jonka kohdassa 2.4. määrätään koulutuksen järjestäjän vuosiopiskelijoiden enimmäismäärät vuosille 2014, 2015 ja Järjestämisluvan mukaan ammatillisen peruskoulutuksen (vos-pohjainen) kokonaisopiskelijamäärä on enintään 340 opiskelijaa vuonna 2014, enintään 270 vuonna 2015 ja enintään 250 opiskelijaa vuonna Valtiontalouden säästötoimenpiteet heikentävät koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä. Tähän liittyen tulee huolehtia siitä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaamisen kannalta riittävän vahvoja toimijoita. Ministeriö edellyttää, että Kemijärven kaupunki käynnistää aktiiviset rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet koulutustoimintansa fuusioimiseksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Itä-Lapin ammattiopiston koulutustarjonta on pyritty pitämään monipuolisena alueen elinkeinorakenteen mukaisesti. Monipuolisuuden tärkeys on korostunut seutukunnassa viimeisen vuosikymmen aikana tapahtuneen elinkeinorakenteen muutoksen vuoksi.

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2014 1" SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2015 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 14-31.8. 20 14 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä.

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 30.4.2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 30.4.2015 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-31.8. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA Johtaja Jorma Kauppinen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki 27.11.2014 Lain käsitteet Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki Opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2016 Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 27.1.2016 1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallitus 21.9.2012 LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista /31.8.2011-10,

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä

Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä Laatustrategian toteuttaminen: Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi vuonna 2015 Opetusneuvos

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

13.11.2015. ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta.

13.11.2015. ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Muistio 1 (6) OAJ NÄKÖKULMIA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SOPEUTTAMINEN/ REFORMI Aikataulu Hallinto Saavutettavuuden turvaaminen ja opetuksen laatu edellyttävät, että

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus Tilaisuuden avaus Mikko Hartikainen Minna Muukkonen Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto 15.11.2010 Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Esiopetuksen ja

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot