SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014"

Transkriptio

1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma

2 1. TOIMNTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 560 Ammatillinen koulutus Itä-Lapin ammattiopistoon kuuluvat tulosyksikköinä tuotantoalojen ja palvelualojen koulutusyksiköt sekä yhteisten palvelujen yksikkö, jonka sisäisenä yksikkönä toimii Kemijärven oppisopimustoimisto. Itä-Lapin ammattiopisto on yksilöllistä elinikäistä oppimista tukeva ammattitaidon edistäjä. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.

3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Itsearvioinnin toteuttaminen Tukipalveluprosessien tehostaminen Osaston toimistopalvelujen kehittäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Tehdään CAF-itsearviointi prosessien osalta Prosessien tunnistaminen, kuvaus ja asiakaslähtöinen tehostaminen Tehdään suunnitelma osaston toimistopalveluiden organisoinnista vuosille Toteutettu Hallinnon ydinprosessit tunnistettu ja kuvattu ja niihin liittyvät ohjeet laadittu Konkreettinen suunnitelma, jossa kuvattu toimistopalvelujen organisaatio, tehtävät, tehtäväkuvaukset ja asemointi tavoiteorganisaatiossa Itsearviointia tehty toimistopalvelujen prosessien osalta kun organisoitu toimistopalvelut uudelleen. Muista prosesseista ei vielä tehty. Toteutus siirtynyt palvelurakenne ja verkkouudistukseen tehtäväksi koko kaupunkitasolla, jotta saadaan yhtenäinen käytäntö koko kaupungissa. Yhdistetty varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistotehtävät. Vähennys vuoteen 2016 mennessä 1 henkilötyövuosi. Koulujen toimistotehtävät yhdistetty ja osittain organisoitu uudelleen kouluilla. Kansalaisopiston ja musiikkiopiston toimistotehtävien suunnitelman laatiminen aloitettu. 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Koululaisten aamu jailtapäivätoiminnan tilojen uudelleen järjestelyt keskustaalueella Uuden päiväkotirakennuksen suunnittelutyö Särkikankaan alueelle Uusien tilojen etsiminen Yhteisten tilojen käytön suunnittelu koulun kanssa Kalusteiden tarpeen suunnittelu Koneiden ja laitteiden järkevän hankinnan suunnittelu Ulkotilojen toimivuuden Tilat on löydetty ja toiminta on sopeutunut uusiin toimitiloihin Toimivat, hyvät tilat Särkikankaan alueen lapsilla Toteutunut suunnitellusti. Päiväkoti muuttaa uusiin tiloihin

4 Varhaiskasvatuksen liikuntaohjauksen tehostaminen 510 PERUSOPETUS (TUA) Sopeutetaan toiminta oppilasmäärään ja talouteen suunnittelu Liikuntakoulutusta hoitajille Liikuntaprojekteihin osallistuminen Liikunnan mahdollisuuksien huomioiminen arjen toimissa ja leikeissä TOIMENPITEET Ryhmäkokojen ja koulutilojen käyttöasteen arviointi Vakituisten opettajien osaamisen hyödyntäminen laajaalaisesti Hyvät, toimivat liikuntakäytännöt osana hoitopäivää ja esiopetusta MITTARIT Opetusryhmien lkm/koulu Osaamiskartoitus tehty Toteutunut suunnitellusti Suunnitellut ohjaajien liikuntakoulutukset toteutuvat kevään 2015 aikana Tavoiteorganisaatiotyös sä on aloitettu ryhmäkokojen ja koulutilojen arviointi. Osaamiskartoitus tehty. Aloitetaan OPS 2016 suunnittelu Valmistellaan erityisopetuksen integrointi yleisopetukseen OPS2016 suunnittelun järjestäytyminen ja käynnistäminen Valmistellaan v Sepänmäen sulkeminen Vetäjä/vetäjät valittu Suunnitelma vuosille paikallisesta OPS2016 työstä valmis ja aloitettu Suunnitelma valmis 2014 Ryhmä on valittu ja suunnitelma on tehty Valtuuston päätös LUKIO (TUA) TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa järjestettyjen täydennyskoulutusten 6 Henkilökunnan täydennyskoulutus OPH:n rahoittamien hankkeiden (2 kpl) puitteissa Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin lukumäärä (kpl) Koulutukseen osallistuvien opettajien lukumäärä (kpl) Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä (kpl) Yhteistyö muiden lukioiden kanssa Yhteinen kurssitarjotin Sodankylän ja Janakkalan lukioiden kanssa Kurssimuotoinen vaihtoopiskeluyhteistyö Mattlidens gymnasiumin (Espoo) kanssa Verkkokursseille osallistuvien Kemijärven lukion opiskelijoiden lukumäärä (kpl) Yhteisten verkkokurssien lukumäärä (kpl) Yhteistarjonnasta seuraavat taloudelliset säästöt ( ) Kurssivaihtoon osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä (kpl) KANSALAISOPISTO TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN

5 (TUA) 1.Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6776 Pelkosenniemellä 1400 Savukoskella Toiminnalla tavoitetaan 4200 kurssiopiskelijaa noin toimipaikassa. 3.Laatu- ja kehittämistoimintaa jatketaan. CAF-malli laatuarvioinnissa otetaan käyttöön. Haetaan avustusta Laketoimintaan 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) 540 Musiikkiopisto (TA) Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. 540 Musiikkiopisto (TA) Toiminnan laadun kehittäminen 540 Musiikkiopisto (TA) Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Kurssien järjestäminen lähellä opiskelijoita, taajamissa ja kylissä. Aktiivinen tiedottaminen ja verkostoituminen.. Nivelletään CAF aikaisempaan arviointi- ja laatujärjestelmään. Toteutetaan laatu- ja kehittämistoimintaa. Toteutuneet opetustunnit Kurssiopiskelija- ja toimipaikkamäärät. Laatu- ja kehittämistoiminnan mittarit käytössä. Hankearvioinnit. Opetustunteja toteutui yhteensä 8480 joista Kemijärvellä 6794, Pelkosenniemellä 1179 ja Savukoskella 489. Kurssiopiskelijoita oli yhteensä 4217, joista Kemijärvellä 3604, Pelkosenniemellä 381 ja Savukoskella 232. Toimipaikkoja oli 59, joista K 44, P 8 ja S 7. CAF-itsearvioinnin perustyö on tehty ja se on osana arviointi- ja laatujärjestelmää, vaatii edelleen tarkentamista ja syventämistä. Uutta Lake-avustusta ei saatu. Osallistuttu aktiivisesti eri Osaavakoulutushankkeiden toimintaan. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Erillisrahoituksella Hankerahoitusten Hankerahoitus saatu toteutettavat hankkeet ja hakeminen. kahteen uuteen täydennyskoulutus Täydennys- hankkeeseen yht. musiikkiteknologiassa koulutuksen tulosalueella ja alueen järjestäminen. Tädennyskoulutusta muissa oppilaitoksissa. järjestetty henkilöstölle Oppilaitoksen itsearviointimallin toteuttaminen: opettajien osaamiskartoitus; konserttien monipuolistaminen, musiikin perusteiden pedagoginen kehittäminen. Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa tuntia vuodessa 252 oppilasta 717 tuntia vuodessa 22 oppilasta 595 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1600 tuntia vuodessa 50 oppilasta OPH-hanke Virvatuli toteuttaminen; teemakonserttien toteuttaminen; Soitinlähtöinen ja luova MUPE hankkeen (OPHhanke) toteuttaminen Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. toteutuminen toteutuminen toteutuminen toteutuminen (+ pienryhmäohjaukset) Toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Hankkeet päättyivät. Toteutunut 6579,33 tuntia vuodessa 217 oppilasta 651,33 tuntia vuodessa (tanssi)= ,67 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1648,67 tuntia vuodessa (tanssi)= 44

6 550 VAPAA-AIKA (TUA) TOTEUTUMINEN 5510 Kirjasto (TY) Kirjastoautotoiminnan kehittäminen. Uuden kirjastoauton hankinta Hankinnan toteutuminen 2014 Kirjastoauton alusta ja korityö kilpailutettiin alkuvuonna. Kilpailutuksen perusteella sivistyslautakunta valitsi alustaksi Volvon ja korityön Kiitokorilta. Uusi auto valmistui loppuvuonna ja se otetaan käyttöön alkuvuonna Kirjasto (TY) Kirjastopalvelujen saavutettavuus Kirjasto (TY) Kirjastokäytön saavutettavuus verkossa Kulttuuri (TY) Kulttuurikeskuksen digitaalisen elokuvaprojektorin hankinta oheislaitteineen Pop up kirjastojen järjestäminen kylillä. Uuden verkkopalvelun käyttöönotto. Hakemus elokuvasäätiölle 11/2013. Järjestetään 2 pop up kirjastotapahtumaa. Opastukset asiakkaille. Osallistujien määrä. Hankintapäätös tehty. AVI on maksanut Kemijärven kaupungille opetusministeriön tuen euroa kirjastoauton hankintaan Pop up kirjasto järjestettiin kirjavinkkauksien yhteydessä Särkelän koululla Kylillä ei ole järjestetty pop up kirjastoja muuttuneen henkilöstötilanteen vuoksi (kirjastonjohtaja on tehnyt kulttuurisihteerin sijaisuutta oman työn ohella). Verkkopalvelu otettu käyttöön helmikuussa. Opastuksia järjestetty (5 opastustilaisuutta, joissa 7 osallistujaa) ja asiakaspalvelun ohessa neuvottu verkkopalvelun käyttöä n. 500 asiakkaalle. Elokuva- ja äänilaitteisto hankittu StudioTec Oy:ltä. Laitteisto asennettu ja otettu käyttöön elokuussa Kulttuuri (TY) Puustelli päärakennuksen myynti siv.ltk : Siirto tekniselle osastolle siv.ltk : Puustellia ei siirretä tekniselle osastolle vaan Elokuvasäätiön avustus hankintahinnasta on 50 %. Säätiölle raportoitu hankinta Puustelli sivistysosastolla kulttuuritoimen käytössä.

7 5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorisotoimen toiminnan arvioinnin kehittäminen 5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorten osallisuuden lisääminen 5520 Nuorisotoimi (TY) Varhaisen puuttumisen ja tukemisen takaaminen tuen tarpeessa olevalle nuorelle Liikunta (TY) Uimahallin käyntikertojen hienoinen lisäys pidetään edelleen sivistyosastolla. Itsearviointimallien käyttöönotto Tapahtumien järjestäminen / osallistuminen Monialaisen yhteistyöverkoston avulla kopataan nuori mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jatketaan markkinointiyhteistyötä kaupungin matkailutoimen kanssa ja kuntosalin käytön opastuspakettien tarjontaa paikallisiin yrityksiin/yhteisöihin On / ei ole otettu käyttöön Varauksia Puustellissa ollut 12. Puustellin siirto tekniselle osastolle Ei ole aloitettu. Tapahtumien määrä Järjestetty 42 tapahtumaa, nuoria toimijoina 20 tapahtumassa Nuorten määrä Tavoitettiin 37 nuorta. Kävijämäärä Uimahallin kesäaukioloajat suunniteltiin huomioiden Kemijärven tapahtumat. Tehostettiin lehti- ja radiomainontaa. Kuntosalin opastuspaketteja tarjottiin useille yrityksille. Kävijämäärä nousi hieman, lähes käyntikertaa Liikunta (TY) Pyritään lisäämään liikuntahallin iltavalvontaa suorittavien yhdistysten määrää (urheiluseurojen lisäksi muita yhdistyksiä). 560 AMMATILLINEN KOULUTUS 1. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus on vähintään valtakunnallisen keskiarvon mukainen Hallivalvontaa tarjotaan urheiluseurojen lisäksi mm. nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille. Valvontaa suorittavien yhdistysten määrä/lisäys. Ei lisäystä. Iltavalvonta järjestyi urheiluseurojen toimesta. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Varmistetaan jokaisen 1. Oph:n 1. Vaikuttavuusmittarin opiskelijan vaikuttavuusmittari, mukaan läpäisyaste on opintojen opettajien 48,2 % paras Lapissa henkilökohtaistaminen ja kelpoisuusmittari, (Lapin ka 43,3 %). Myös varhainen tuki läpäisyä ja henkilöstön keskeyttämisaste on määräajassa valmistumista kehittämismittari pienin 14 % (Lapin ka varten ,5 %). Valmistuneet Tuetaan opiskelijoiden Kehityskeskustelujen opiskelijat sijoittuivat työllistymistä kattavuus 62,5 % omalle alueelle, ja jatko-opintoihin Itä-Lappiin, (Lapissa siirtymistä opinto-ohjauksen omalle alueelle keinoin. Panostetaan sijoittumisen ka 51,6 %) henkilöstön Opiskelijoille on laadittu täydennyskoulutukseen hops- tai ja työhyvinvointiin. henkilökohtaistamissuunnitelma, joissa on otettu huomioon

8 tarvittava tuki. Opiskelun tueksi on järjestetty rästipajoja. Opettajien kelpoisuusmittari on 86,8 %, mikä on parantunut edellisvuoden (84,1 %) tilanteesta. Henkilöstö kehittämismittari (%- osuus henkilöstömenoista) on 2,6 %, mikä on heikentynyt säästösyistä edellisvuoden (3,8 %) tilanteesta. Oph:n tulosindeksi on 926, mikä oikeuttaa tulosrahoitus- osuuteen yksikköhinnassa. 2. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet n. 98 %. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua työhyvinvointia lisäävään te tapäiviin. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointivalmennukseen. Oppilaitoksen järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuminen ollut lähes 100 %, poissaolon on hyväksynyt pakottavista syistä esimies. Henkilöstöä on kuultu järjestäjärakenteen muutosprosessin vaiheissa. Oppilaitokselle on laadittu ja hyväksytty työhyvinvointisuunnitelma. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointivalmennukseen. Henkilöstö osallistui kesäkuun ja syyskuun TYHY-iltapäiviin.

9 2. Ammattiopiston laadunhallinnan vahvistaminen 3. Ammattiopiston toimintaa sopeutetaan toimintaympäristön muutoksiin, hallintoorganisaation keventäminen 4. Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen 5650 Palvelualat (TY) Ammattiopistolle laaditaan laatustrategian linjausten mukainen, kaikki koulutusmuodot kattava toimintajärjestelmä vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstö otetaan mukaan aktiiviseen toimintajärjestelmän rakentamiseen ja henkilöstölle järjestetään laadunhallintaan liittyvää koulutusta ja opastusta. Sopeutetaan koulutuksen kustannukset valtakunnalliseen opetuksen resursointiin ja yksikköhintoihin. Ennakoidaan yritysten ja työpaikkojen työvoima- ja koulutustarpeita. Opetustarjonta suunnitellaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan se OKM:n antamaan järjestämislupaan. Yhteistyöneuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa 1. Ammattiopiston sähköinen toimintajärjestelmän valmiusaste 2. Henkilöstön laatuosaamisen valmiusaste: henkilöstö käyttää sähköistä toimintajärjestelmää luontevasti. 1. Koulutuskustannukset yksikköhinnan suhteen 2. Vos -pohjaisen koulutuksen täyttöaste 3. Ammatillisen lisäkoulutuksen määrä opiskelijatyövuosina ja oppisopimusopiskelijoi den määrä järjestämisluvan mukaisesti Asia tuodaan päätettäväksi loppukeväästä Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Laatujärjestelmän suunnittelu keskeytettiin yhdistymisneuvotteluje n ajaksi 2. Henkilöstölle on suunniteltua IMS koulutusta ei toteutettu. Rovaniemen koulutusyhtymällä on erilainen toimintajärjestelmän dokumentointi 1.Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Ryhmiä on yhdistetty ATTO -aineissa. Eläkkeelle siirtyneiden (2) tilalle ei ole palkattu työntekijöitä. 2. Täyttöaste lasketaan tammikuun ja syyskuun laskentapäivien painotettuna. Keskiarvona oli 238,9. Toisen asteen negatiivinen keskeyttämisprosentti on n Maksullisena palvelutoimintana ja VOS2 resursoituja opiskelijatyövuosia toteutunut 26,8. Oppisopimusopiskelijoid en laskentapäivien keskiarvo on Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen on sisältänyt työtä useissa työryhmissä RKK:n kanssa. Kemijärven kaupungin siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään alkaen on varmistunut. TOTEUTUMINEN 1. Opiskelun työelämälähtöisyyden Kehitetään sekä nuorten että aikuisten Työpaikkaohjaajista - ja arvioijista 80 % Tavoite 80 % on saavutettu

10 vahvistaminen 2. Työvoimakoulutuksena toteutettavan aikuiskoulutuksen kehittäminen vastaamaan ELYn tarjouspyyntöjä ja työelämää 3.Henkilöstön pedagogisten taitojen vahvistaminen työssäoppimisen-, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien käytäntöjä ja arviointia eri rahoitusmalleilla toteutettavissa koulutuksissa. Kannustetaan ohjaajia ja arvioijia suorittamaan/ päivittämään osaamisensa oppilaitoksen laatimilla verkko-oppimisopintoina. Työvoimakoulutuksen toteuttamista ja tarjontaa kehitetään yhdessä Lappian ja Laon kanssa yhteisessä hankkeessa ja yhteisillä tarjouksilla sekä yhteistyössä Lapin TEtoimiston, alueen yritysten, ja työyhteisöjen kanssa. Henkilöstön kanssa käydään osaamiskeskustelut, joiden tulokset otetaan esiin kehityskeskusteluissa. Painopisteenä ovat hyvinvointi, jolla voidaan vaikuttaa yksikön toiminnan laatuun sekä opettajan reaaliaikaisen ammattitaidon ylläpitäminen/ laajentaminen ja työelämäjaksot. Opettajat osallistuvat oppilaitoksessa järjestettäviin pedagogisiin koulutuksiin. on osallistunut ohjaaja- ja arvioijakoulutuksiin. Verkko-opintoina ohjaaja- ja arvioijakoulutusta kokeilee viisi (5) henkilöä. Koulutustarjousten hyväksyminen 100 % Osaamismatriisien päivittäminen 100 % Kehityskeskustelut 85 % Opettajien työelämäjaksojen määrä 3 Oppilaitoksen järjestämiin koulutuksiin osallistuminen 100 % Kuusitoista(16) työelämän edustajaa suoritti NTM- tutkinnon lokakuussa. Verkkooppimisalustalla opiskelua ei saatu toteutettua. Yhteistyössä ELYlle jätetyt tarjouspyynnöt johtivat osittain hankintapäätöksiin, kaikki koulutukset eivät ole toteutuneet hakijoiden puuttuessa (Osa toteutuu 2015). Opettajien kelpoisuus/ pätevyys ja tehtäväkuvaukset on päivitetty. Kehityskeskusteluja on käyty 100 % Opettajien työelämäjaksot, joissa vaaditaan sijaisen palkkaaminen, eivät ole toteutuneet. Opettajat ovat osallistuneet koulutuksiin 96 %. 4. Läpäisyn tehostaminen Varmistetaan jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5. Hankkeiden tuotosten käyttöönotto Oppilaitoksessa toteutettujen hyvinvointiin, työssäoppimiseen ja osaamiseen liittyvien Keskeyttämisaste alle 8 % Koko opetushenkilöstö tuntee eri hankkeilla kehitetyt tuotokset. Keskeyttämisaste on alle 8 %. Opiskelijoille (nuoret) on laadittu sähköinen HOPSit ja tutkinnon suorittajille (aikuiset) henkilökohtaistamissuunnitelmat. Henkilöstöä on informoitu hankkeiden tuotoksista yhteisissä kokouksissa ja

11 5670 Tuotantoalat 1. Koulutuksen sisällön ja toteutuksen kehittäminen yhteistyössä elinkeinoelämän, työvoimaviranomaisten sekä kaupungin elinkeino-osaston kanssa 2. Koulutustoiminnan sopeuttaminen taloudellisiin sekä toimintaympäristön muutoksista johtuviin tavoitteisiin 3. Työelämäyhteyksien kehittäminen hankkeiden tuotokset jalkautetaan osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja pienryhmätapaamisia. Opetusuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työelämän kanssa. Työssäoppimisen tehostaminen ja tekemällä oppimisen lisääminen. Neuvottelut tuotantoalojen työnantajien, työvoimaviranomaisten, kaupungin elinkeinotoimen sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa Koulutuksen sisältöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Uusien koulutuksien käynnistäminen. 4. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointiin sekä täydennyskoulutukseen panostaminen. Kehityskeskustelujen järjestäminen. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvän koulutuksen järjestäminen. 5. Läpäisyn tehostaminen Jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisen ja varhaisen tuen varmistaminen läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5690 Yhteiset palvelut (TY) 1. Parannetaan oppilaitoksen työhyvinvointia Laaditaan ja otetaan käyttöön oppilaitoksen työhyvinvointisuunnitelma Harjoitustöiden ja työsaliopiskelun määrä. Työpaikoilla suoritettavien näyttöjen määrä. Koulutusstrategia 2015 alkaen. Yrityskontaktien lkm. Käynnistyvien koulutuksien lkm. Kehityskeskusteluje n kattavuus. Koulutuspäivien lkm vähintään 5 / opettaja. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvä koulutus 100 % Keskeyttämisaste alle 8 % Suunnitelma on 100 % valmis. toimintaa on toteutettu esim. rästipajoissa, ryhmäytymisessä ja opiskeluhuollossa sekä matematiikan ja äidinkielen opetuksena työssäoppimisessa. TOTEUTUMINEN Jatkettu harjoitus/asiakastöiden osuuden painottamista opetuksessa. Kone- ja metallialan opiskelija osallistunut Taitaja 2014 kisaan. Jatkettu neuvotteluita RKK:n, elinkeinotoimen ja työvoimaviranomaisten kanssa. Koulutuksien käynnistämisessä on ollut oppilashankinnasta johtuvia vaikeuksia. Koulutukset toteutuvat vuonna Pidetty opetusaloittaiset suunnittelukokoukset liittyen työolosuhteisiin ja henk. kohtaisiin koulutustarpeisiin. Henkilöstölle (100%) järjestetty EA1 koulutus. Osa henkilöstöstä suorittanut tulityö- ja työturvakoulutuksia sekä tieturvakoulutuksia. Keskeyttämisaste on alle 8%. Henkilöstöä on informoitu läpäisyn tehostamishankkeiden tuotoksista yhteisissä kokouksissa ja toimintaa on toteutettu esim. ryhmäytymisessä, rästipajoissa ja opiskeluhuollossa. TOTEUTUMINEN Suunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa

12 2. Toimintakäsikirja, prosessien kuvaukset, dokumentit, mittaristo ja raportointi kuvataan IMStoimintajärjestelmän avulla. 3. Oppimisympäristöjen kehittäminen 4. Vastataan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän velvoitteista 5. Kiinteistöjen käyttöasteen tehostaminen 6. Arkistoinnin ja kalustoluetteloiden päivittäminen 7. Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen laatukriteerien ja OKM:n laatukoulutusten mukaisesti Jatketaan toimintajärjestelmän laatimista Saneerataan ja varustetaan luonnonvaratuottajakoulutukseen luonnontuotteiden kehittämis- ja tuotantoprosessitilat Myllylammentie 23:een Myönnettyjen resurssien puitteissa yritys- ja organisaatioiden kehittämisoperaatiot Opetuskiinteistöjen ja asuntolapalvelujen sopeuttaminen opiskelijamäärään ja kustannuksiin Resursoidaan työaikaa Vertaisarviointi ja itsearviointi kriteerien pohjalta. Opiskelija ja työnantajapalautteen kerääminen ja hyödyntäminen oppisopimuskoulutuksessa Toimintajärjestelmä kattaa keskeisiltä osin koulutuksen järjestäjän perustehtävän ja menettelytavat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tilat otetaan opetuskäyttöön Yritysten kehittämiskontaktien lukumäärä Tapahtumien lukumäärä Vähennetään opiskelija- kohtaisia neliöitä 15 % opetuksessa ja luovutaan kahdesta asuntolarakennukse sta Arkistot ja kalusteluettelot ovat ajantasaiset Oppisopimuskoulutu ksen vertaisarviointikritee rit. Keskiarvopalaute vähintään 3(0 4) Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Prosessien kuvaukset keskeytettiin yhdistymisneuvottelujen ajaksi. Toimintakäsikirja ei valmistunut. Tilojen suunnittelu Myllylammentie 23:een meneillään. Laitehankintoja kilpailutetaan. Muutostyöt käynnistyvät tammi-helmikuussa Yrityskontakteja luonnonvara- matkailuja hyvinvointialalla on ollut 65 ja yhteistyöhön niistä on sitoutunut noin puolet. Suurempia tapahtumia, joissa oppilaitos on ollut mukana on yhteensä 15. Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Marras-joulukuussa kaupan- ja hallinnonalan koulutus siirtyi Halmetie 3 tiloihin ja toimistopalvelut Myllylammentie 23 tiloihin. Toisen asteen arkistointi on valmis. Kalusteluettelot on ajantasaistettu. Osallistuttiin oppisopimuskoulutukse n vertaisarviointiseminaariin Kansalliset kriteerit on julkaistu 4/2014. Opiskelijoilta kerättiin aloitus-, toteutus- ja päättövaiheen palautetietoa. Palautteiden keskiarvo oli Työssaoppimissuunnitelmien (TOS) sekä Oppisopimusopiskelijoita sekä työpaikkakouluttajia ohjeistetaan TOS TOS suunnitelmien määrä ja laatu. TOS -suunnitelma on käytössä kaikilla tutkintoa suorittavilla

13 osaamiskartoituksen käytön vakiinnuttaminen suunnitelmien käyttöön. Oppisopimusopiskelijoita ohjeistetaan Sopro - osaamiskartoituksen käyttöön kaikissa uusissa sopimuksissa. Määrä yli. 80 % Osaamiskartoituste n määrä yli 80 % opiskelijoilla. Suunnitelman täyttäminen vaati vielä ohjeistusta ja seurantaa. Osaamiskartoituksen on tehnyt tähän mennessä 70 % uusista opiskelijoista. 9. Läpäisyn tehostaminen oppisopimuskoulutuksessa Varmistetaan jokaisen oppisopimus opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten. Keskeyttämisaste alle 3 % Vuoden 2014 keskeyttämisaste oli 6,3 %. Keskeyttämisiä lisäsivät yrityskaupat ja paikkakunnalta muutot päättyneistä sopimuksista 80 % on suorittanut tutkinnon. 595 RUOKAPALVELU (TUA) Toiminnan kehittämiseksi tehdään osaamiskartoitukset TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Työntekijöiden osaaminen Osaamiskartta Osaamiskartoitus on kartoitetaan Seurantalomake tehty ja tehdään sen perusteella uudelleen resursointia. Osaamiskartoituksen ensi vaiheessa laaditaan osaamiskartta, jonka avulla tehdään näkyväksi organisaatiossa tarvittava osaaminen. Kuvataan tuotannon prosessit Kuvataan tuotannonprosessit: aamupala, lounas ja päivällinen Prosessien vaiheet muuttuvat käytäntöjen muuttuessa. Kuvauspohjalomake Tarkistukset vuosittain seurantalomakkeell e Tuotannon prosessien avaukset ja kuvaukset on tehty joulussa Prosessien tarkastelu jatkuu yksiköissä selvitystyön myötä. Parannetaan tiedottamista ja viestintää palaverikäytäntöjä uudistamalla Kehitetään tuotantoa Henkilöstön kuukausittaiset palaverit ja esimiesten palaverit myös Lynch-palavereita Tuotannossa otetaan reseptiikka ja ruokalista kehittämisen kohteeksi, tuotannontiimi perustettu, kokoontumiset säännöllisesti kuukausittain. Koulutusta lisätään ruuan valmistuksen osalta ajanmukaisiin menetelmiin Itsearvionnissa vuosittain tarkistus parantamisesta Asiakastyytyväisyys kysely tehdään vähintään joka toinen vuosi. Keväällä 2014 tehdään ensimmäinen kysely. Asiakkaille annetaan mahdollisuus palautteeseen palautelaatikon avulla Henkilöstöpalaverit pidetään kuukausittain. Yksiköiden tiimipalaverit ovat kerran viikossa. Ruokalistaa on uudistettu ja siitä on tehty varsinainen runkoruokalista. Yksiköt käyttävät samoja pääraaka-aineita listalla.

14 Kehittämisessä tähdätään jatkuvaan parantamiseen sekä työhyvinvointiin Caffi-laatutiimi aloittaa 2014 toiminnan ja pyrkii pitkäjänteiseen kehittämiseen laadun ja itsearvioinnin myötä jatkuvaan parantamiseen. Itsearviointikysely keväällä 2014, osa-alueina henkilöstö, johtaminen, ruokasaleissa. Itsearvioinnista tehdään henkilöstökysely. Tuloksista valitaan vähintään kolme parantamista aina vuosittain. Itsearviointi on suoritettu joulukuussa ja on valittu kolme varsinaista parannettavaa sekä useampi pienempi parannuskohde. 1.Ruokalistojen ja ruokaohjeiden kehittäminen. 2.Tiimipalaverikäytännöt 3. Tiedottaminen ja viestintä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Toimintakate /asukas VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Päivähoidossa olevien määrä Läsnäolopäivät Toimintakate / asukas Esioppilaat PERUSOPETUS 510 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Oppilasmäärä sis. esiopetus Toimintakate /oppilas Koulukuljetukset /oppilas Kiinteistökulut /oppilas Toimintakate /asukas Koulujen määrä 4 4 4

15 LUKIO 520 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Opiskelijat ka Toimintakate /opiskelija Toimintakate /asukas Vos-yksikköhinta /opiskelija Vos-pohjaiset menot /opiskelija Kahden tutkinnon suorittajien määrä Kiinteistökulut /opiskelija KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) TP 2013 TA 2014 Tot (18,9 %) (19,0 %) Toimintakate /asukas Tuntihinta netto 30, Nettokustannus / asukas (19,2%) MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Opetustuntimäärä vuodessa 1. Kemijärvi 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski Oppilasmäärä 1. Kemijärvi 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski TP 2013 TA 2014 Tot Toimintakate /asukas 46,2 47,7 49,5 Nettokustannus / asukas 18,6 21,7 22,5 Nettokustannus /opetustunti 27,2 32,1 32,5

16 VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kirjaston verkkopalvelun opastukset. Henkilökunnan Asiakkaille 7 perehdytykset järjestetyt opastukset Kirjaston kirjavinkkaukset Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) 14, Käyntikerrat kirjastossa Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat NUORISOTOIMI 5520 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Nuorisotapahtumat Nuorisotilojen kävijämäärät KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kulttuuritilaisuudet Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Vakinainen henkilöstö * Henkilöstömenot Muutos % -6,1-6,5-12,8 Palvelujen ostot Muutos % -8,9-6,8 2 Toimintakate /asukas asteen opiskelijat 276, Aikuiskoulutus opv Oppisopimusopiskelijat Opiskelijat yhteensä 453,

17 Toimintakate /opisk. ka Toimintakate /opiskelija ilman pääomamenoja **vos.yksikköhinta /opiskelija opetusryhmän keskikoko 9, opetustilat m 2 / 2.asteen opiskelija 41, opetustilat m 2 / kaikki opiskelijat 22, *Kaksi opettajaa virkavapaalla ** 2. asteen yksikköhinta *** Ammatillisissa aineissa, opiskelijaryhmissä lisäksi oppisopimus- ja työvoimakoulutusopiskelijoita. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Sairauspoissaolojen vähentyminen TP 2013 TA 2014 Tot. Sairauspoissaolot 24pv/hlö Sairauspoissaolot 18/hlö Sairauspoissaolot 21pv/hlö Asiakasmäärien lisääminen (tuotetut lounas- annokset) Kehitystyön aloitus, tuotannontiimin työn aloitus 2014 (asiakaskyselyn tulos mittarina) Kehitystyön aloitus, laatutiimin työn aloitus 2014 (itsearvioinnin tulos) Valmistettuja lounaita Valmistettuja lounaita Kohtalainen tulos asiakaspalautteesta tulos 3 (1-5) Saadaan valittua kolme (3) parannusaluetta Valmistettuja lounaita Tulos 3,5 1. Runkoruokalista 2. Viikoittaiset, tiimipalaverit - Töiden rytmitys, oikeaaikaisuus, suunnitelmallisuus 4. Tiedon kulku varmistetaan, kuittaus muistioon nimimerkillä. luettu. 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto on mukana koko kaupunkia koskevassa tavoiteorganisaatiotyössä. Sivistysosaston toimistopalveluista vähenee henkilökuntamäärä lähivuosina eläköitymisen takia ja sen vuoksi toiminnot on organisoitava uudelleen vähemmällä henkilökunnalla. Toisaalta oppilasmäärä vähenee ja oman muutoksen tuo mahdollisesti ammatillisen koulutuksen siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintaan. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Varhaiskasvatus on siirtynyt vuoden 2014 alusta osaksi sivistysosaston toimintaa. Erityisenä haasteena on tehostaa tietotekniikan käyttöä päivähoidon toiminnassa, jotta

18 toiminta saadaan sujuvaksi sekä asiakkaiden että henkilökunnan näkökulmasta. Varhaiskasvatuslaki on uudistumassa. Valtioneuvoston asettama työryhmän valmistelu on päättymässä ja tarkoituksena on saattaa lakiesitys valtioneuvoston käsiteltäväksi syksyllä PERUSOPETUS 510 (TUA) Kemijärvellä vähenee perus- ja esiopetuksessa olevien lasten määrä vuoteen 2020 mennessä lähes sadalla lapsella. Tämä edellyttää kestäviä ratkaisuja, jotta opetuksen taso voidaan säilyttää vähempien seinien sisällä. LUKIO 520 (TUA) - kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuen ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen järjestämiskysymyksestä - toiminnan supistumisen vaikutus henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan - ylioppilaskirjoitusten digitalisointi syksystä 2016 alkaen - valtakunnallisen opetussuunnitelman päivitys 2016 KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvaa edelleen (vuonna 2013 opiskelijoista n. 36 % oli yli 60-vuotiaita). Tärkeätä on kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja pyritään edelleen vuokraamaan mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimintapaikkoja on edelleen vuositasolla Opetus- ja kulttuuriministeriö on uusinut kansalaisopiston ylläpitämisluvan joulukuussa Kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen päivittäminen sopimuskuntien kanssa on meneillään. Opetusministeri on asettanut tammikuussa 2014 vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmän. Työryhmä jättää ehdotuksensa joulukuussa Työryhmän tulokset vaikuttanevat kansalaisopistokentän valtionosuusrahoitukseen ja toimintaan jatkossa. Valtionosuusrahoituksen perusteena säilynee kuitenkin edelleen toteutuneet opetustunnit. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Asiakasmäärät ovat vakiintuneet. Hakijoita on enemmän kuin opetustunteja voidaan antaa: Kaikki valintakokeen läpäisseet hakijat eivät saaneet heti opiskelupaikkaa. Joissakin kunnissa jono kestää yli vuoden.

19 Säästövelvoitteista johtuen 2014 Kemijärvellä pidettiin 188 viikkotuntia aiemman 189 viikkotunnin sijaan, Sallassa tuntikatto oli 46 viikkotuntia, Savukoskella 17 viikkotuntia ja Pelkosenniemellä 20 viikkotuntia. Koska vuosituntimäärä on alittanut valtionosuuden (VOS) perusteena olevan tuntimäärän , OKM ilmoitti laskevansa vuoden 2015 VOS-laskennallista perustetta tuntiin, mutta nosti samalla opetustunnin yksikköhintaa Opetustuntikohtainen VOS 2015 on täten yhteensä (lisäystä 397 ). Lukukausimaksuihin tehtiin indeksikorotus (edellinen korotus oli ), mikä lisäsi hieman tuloja. Hankerahoitusta saatiin lisää (kaksi uutta OPH-hanketta). Vuonna 2014 ollut toteutettu neljää OPH-hanketta: Virvatuli, oppilaitoksen itsearviointiprojekti , Soitinlähtöinen ja luova MUPE , ipad-ympäristö soitin- ja mupe-opinnoissa , sekä Soitinhuolto- ja hankinta-hanke Hankkeet liittyvät toiminnan laadun ja toimintakulttuurin kehittämiseen, uusien oppimisympäristöjen pedagogisen käytön edistämiseen sekä instrumenttien kunnossapitoon ja hankintaan. Kaksi opettajaa on opintovapaalla, ja vain toiselle on palkattu viransijainen. Musiikkileikkikoulun opettaja on saatu omalta paikkakunnalta. Näistä syntyi hieman säästöä. Matkakuluissa on säästetty mahdollisuuksien mukaan. Opetushenkilöstön TVA-lisien uudistuksen johdosta joitakin uusia lisiä maksetaan takautuvasti alkaen, mikä lisää hieman henkilöstökuluja. Syyslukukaudelta 2014 alkaen sopimus on tehty Revontuli-opiston kanssa, tanssinopettaja tulee Sodankylästä. Tanssinopetus on aiemmin järjestetty ostopalveluna Lapin balettiopiston kanssa (Rovaniemi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Paikallisen kulttuurin edistäminen ja kulttuuritarjonta pysynee edellisten vuosien tasolla. Kulttuurikeskuksen digitalisointi laajentaa ja monipuolistaa tarjontaa. Kirjasto 5510 (TY) Kemijärven väestömuutokset vaikuttavat aina kirjaston käyttöön. Väkiluvun väheneminen on lähes suorassa suhteessa kirjastossa kävijöiden ja lainojen määrään. Muutokset ovat toisaalta ennakoitavia ja ne tapahtuvat pitkällä aikavälillä. Uusi kirjastoauto mahdollistaa ikäihmisten tavoittamisen kylissä paremmin. Kirjastoautotoimintaa kehitetään uuden auton myötä. Nuorisotoimi 5520 (TY) Nuorisotoimen henkilöstöön saatiin syksyllä 2013 kaksi uutta nuorisotyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, etsivä nuorisotyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja. Nuorisotoimella on nuorisotilat liikuntahallin ja kulttuurikeskuksen yhteydessä sekä Kallaanvaarassa. Kallaanvaaran nuorisotila toimii vapaaehtoistyövoimin. Lisäksi Särkikankaalla on bändien harjoitustila. Setlementti Tunturila ry:n kanssa vuosittain tehty

20 nuorisotyön ostopalvelusopimus päättyi , jolloin myös Tunturilan nuorisotila lopetti toimintansa. Särkikankaan nuorisotilatoiminta haluttiin turvata ja kaupunki perusti liikuntahallin kahvioon nuorisotilan, jonka toiminta aloitettiin syyskuussa Lasten ja nuorten määrä vähenee, mutta ohjatulle, ennaltaehkäisevälle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Etsivä nuorisotyö on toiminut Kemijärvellä 2,5 vuotta ja osoittanut tarpeellisuutensa vuotiaiden nuorten elämän hallinnan tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Etsivä nuorisotyö on saanut vuosittain OKM:n myöntämää erityisavustusta työparitoimintaa /vuosi. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin väkiluvun lievä väheneminen ei aiheuta liikunta- ja uimahallin palvelutasoon muutoksia. Matkailijoiden käyntikerrat uimahallissa todennäköisesti lisääntyvät jonkin verran edellisvuodesta, lähinnä venäläisten toimesta. Urheiluseurojen liikuntahallin käyttö on vähentynyt vuosien mittaan, kun taas eri yhteisöt ja työpaikat ovat lisänneet hallin käyttöään niin, että käyttötuntimäärä on pysynyt iltakäytön osalta viime vuosien ajan samoissa lukemissa. Jäähallin osalta voidaan todeta, että Kemijärven Kiekko ry:n valmennuspäällikkö on suorittanut jääajan myynnin markkinointia loppukesän ajalle viime vuoden syksystä lähtien Etelä- ja Keski-Suomen liiga- ja mestisseuroihin, jotka ovat alueensa pääseuroja. Tämänhetkinen tilanne näyttää vahvasti siltä, että jääajan kysyntää ei ole heinä-elokuun ajalle, joten syyskauden jäänteko aloitetaan normaaliin tapaan elokuun loppupuolella, mikä voidaan toteuttaa määrärahojen puitteissa. AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) Ikäluokkien pienentyminen tulee edelleen heikentämään koulutuksen järjestäjän toimintaedellytyksiä. Lapin AVI:n tilaston mukaan Itä-Lapissa oli vuonna vuotiasta. Määrä on ennusteen mukaan vuonna Mikä tarkoittaa 23 % alenemaa. OKM on muuttanut osana ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttamisen ja uudelleen suuntaamisen toimeenpanoa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9 :n 2 momentin ja ammatillisesta aikuiskoulutusta annetun lain (631/1998) 4 :n nojalla ammatillisen koulutuksen järjestämisluvasta tekemäänsä päätöstä (64/530/2010) lukien. Kyseessä on koulutuksen järjestämislupa, jonka kohdassa 2.4. määrätään koulutuksen järjestäjän vuosiopiskelijoiden enimmäismäärät vuosille 2014, 2015 ja Järjestämisluvan mukaan ammatillisen peruskoulutuksen (vos-pohjainen) kokonaisopiskelijamäärä on enintään 340 opiskelijaa vuonna 2014, enintään 270 vuonna 2015 ja enintään 250 opiskelijaa vuonna Valtiontalouden säästötoimenpiteet heikentävät koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä. Tähän liittyen tulee huolehtia siitä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaamisen kannalta riittävän vahvoja toimijoita. Ministeriö edellyttää, että Kemijärven kaupunki käynnistää aktiiviset rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet koulutustoimintansa fuusioimiseksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Itä-Lapin ammattiopiston koulutustarjonta on pyritty pitämään monipuolisena alueen elinkeinorakenteen mukaisesti. Monipuolisuuden tärkeys on korostunut seutukunnassa viimeisen vuosikymmen aikana tapahtuneen elinkeinorakenteen muutoksen vuoksi.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 14-31.8. 20 14 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki Aira Rajamäki Opetushallituksen valtionavustustoiminta

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus LAATUA LAIVALLA Laadunhallinta nyt ja kohti vuotta 2020 29.-31.8.2011 Laki 630/1998 ja 631/1998, asetus

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen Lapin koulutusfoorumi Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen 14.1.2015 - Juha Narkilahti- Taustaa Prosessi voi olla rinnastettavissa ammatillisen koulutuksen vastaavaan Kemijärven kokemukset ministeriön

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot