SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014"

Transkriptio

1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma

2 1. TOIMNTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 560 Ammatillinen koulutus Itä-Lapin ammattiopistoon kuuluvat tulosyksikköinä tuotantoalojen ja palvelualojen koulutusyksiköt sekä yhteisten palvelujen yksikkö, jonka sisäisenä yksikkönä toimii Kemijärven oppisopimustoimisto. Itä-Lapin ammattiopisto on yksilöllistä elinikäistä oppimista tukeva ammattitaidon edistäjä. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.

3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Itsearvioinnin toteuttaminen Tukipalveluprosessien tehostaminen Osaston toimistopalvelujen kehittäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Tehdään CAF-itsearviointi prosessien osalta Prosessien tunnistaminen, kuvaus ja asiakaslähtöinen tehostaminen Tehdään suunnitelma osaston toimistopalveluiden organisoinnista vuosille Toteutettu Hallinnon ydinprosessit tunnistettu ja kuvattu ja niihin liittyvät ohjeet laadittu Konkreettinen suunnitelma, jossa kuvattu toimistopalvelujen organisaatio, tehtävät, tehtäväkuvaukset ja asemointi tavoiteorganisaatiossa Itsearviointia tehty toimistopalvelujen prosessien osalta kun organisoitu toimistopalvelut uudelleen. Muista prosesseista ei vielä tehty. Toteutus siirtynyt palvelurakenne ja verkkouudistukseen tehtäväksi koko kaupunkitasolla, jotta saadaan yhtenäinen käytäntö koko kaupungissa. Yhdistetty varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistotehtävät. Vähennys vuoteen 2016 mennessä 1 henkilötyövuosi. Koulujen toimistotehtävät yhdistetty ja osittain organisoitu uudelleen kouluilla. Kansalaisopiston ja musiikkiopiston toimistotehtävien suunnitelman laatiminen aloitettu. 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Koululaisten aamu jailtapäivätoiminnan tilojen uudelleen järjestelyt keskustaalueella Uuden päiväkotirakennuksen suunnittelutyö Särkikankaan alueelle Uusien tilojen etsiminen Yhteisten tilojen käytön suunnittelu koulun kanssa Kalusteiden tarpeen suunnittelu Koneiden ja laitteiden järkevän hankinnan suunnittelu Ulkotilojen toimivuuden Tilat on löydetty ja toiminta on sopeutunut uusiin toimitiloihin Toimivat, hyvät tilat Särkikankaan alueen lapsilla Toteutunut suunnitellusti. Päiväkoti muuttaa uusiin tiloihin

4 Varhaiskasvatuksen liikuntaohjauksen tehostaminen 510 PERUSOPETUS (TUA) Sopeutetaan toiminta oppilasmäärään ja talouteen suunnittelu Liikuntakoulutusta hoitajille Liikuntaprojekteihin osallistuminen Liikunnan mahdollisuuksien huomioiminen arjen toimissa ja leikeissä TOIMENPITEET Ryhmäkokojen ja koulutilojen käyttöasteen arviointi Vakituisten opettajien osaamisen hyödyntäminen laajaalaisesti Hyvät, toimivat liikuntakäytännöt osana hoitopäivää ja esiopetusta MITTARIT Opetusryhmien lkm/koulu Osaamiskartoitus tehty Toteutunut suunnitellusti Suunnitellut ohjaajien liikuntakoulutukset toteutuvat kevään 2015 aikana Tavoiteorganisaatiotyös sä on aloitettu ryhmäkokojen ja koulutilojen arviointi. Osaamiskartoitus tehty. Aloitetaan OPS 2016 suunnittelu Valmistellaan erityisopetuksen integrointi yleisopetukseen OPS2016 suunnittelun järjestäytyminen ja käynnistäminen Valmistellaan v Sepänmäen sulkeminen Vetäjä/vetäjät valittu Suunnitelma vuosille paikallisesta OPS2016 työstä valmis ja aloitettu Suunnitelma valmis 2014 Ryhmä on valittu ja suunnitelma on tehty Valtuuston päätös LUKIO (TUA) TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa järjestettyjen täydennyskoulutusten 6 Henkilökunnan täydennyskoulutus OPH:n rahoittamien hankkeiden (2 kpl) puitteissa Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin lukumäärä (kpl) Koulutukseen osallistuvien opettajien lukumäärä (kpl) Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä (kpl) Yhteistyö muiden lukioiden kanssa Yhteinen kurssitarjotin Sodankylän ja Janakkalan lukioiden kanssa Kurssimuotoinen vaihtoopiskeluyhteistyö Mattlidens gymnasiumin (Espoo) kanssa Verkkokursseille osallistuvien Kemijärven lukion opiskelijoiden lukumäärä (kpl) Yhteisten verkkokurssien lukumäärä (kpl) Yhteistarjonnasta seuraavat taloudelliset säästöt ( ) Kurssivaihtoon osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä (kpl) KANSALAISOPISTO TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN

5 (TUA) 1.Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6776 Pelkosenniemellä 1400 Savukoskella Toiminnalla tavoitetaan 4200 kurssiopiskelijaa noin toimipaikassa. 3.Laatu- ja kehittämistoimintaa jatketaan. CAF-malli laatuarvioinnissa otetaan käyttöön. Haetaan avustusta Laketoimintaan 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) 540 Musiikkiopisto (TA) Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. 540 Musiikkiopisto (TA) Toiminnan laadun kehittäminen 540 Musiikkiopisto (TA) Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Kurssien järjestäminen lähellä opiskelijoita, taajamissa ja kylissä. Aktiivinen tiedottaminen ja verkostoituminen.. Nivelletään CAF aikaisempaan arviointi- ja laatujärjestelmään. Toteutetaan laatu- ja kehittämistoimintaa. Toteutuneet opetustunnit Kurssiopiskelija- ja toimipaikkamäärät. Laatu- ja kehittämistoiminnan mittarit käytössä. Hankearvioinnit. Opetustunteja toteutui yhteensä 8480 joista Kemijärvellä 6794, Pelkosenniemellä 1179 ja Savukoskella 489. Kurssiopiskelijoita oli yhteensä 4217, joista Kemijärvellä 3604, Pelkosenniemellä 381 ja Savukoskella 232. Toimipaikkoja oli 59, joista K 44, P 8 ja S 7. CAF-itsearvioinnin perustyö on tehty ja se on osana arviointi- ja laatujärjestelmää, vaatii edelleen tarkentamista ja syventämistä. Uutta Lake-avustusta ei saatu. Osallistuttu aktiivisesti eri Osaavakoulutushankkeiden toimintaan. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Erillisrahoituksella Hankerahoitusten Hankerahoitus saatu toteutettavat hankkeet ja hakeminen. kahteen uuteen täydennyskoulutus Täydennys- hankkeeseen yht. musiikkiteknologiassa koulutuksen tulosalueella ja alueen järjestäminen. Tädennyskoulutusta muissa oppilaitoksissa. järjestetty henkilöstölle Oppilaitoksen itsearviointimallin toteuttaminen: opettajien osaamiskartoitus; konserttien monipuolistaminen, musiikin perusteiden pedagoginen kehittäminen. Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa tuntia vuodessa 252 oppilasta 717 tuntia vuodessa 22 oppilasta 595 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1600 tuntia vuodessa 50 oppilasta OPH-hanke Virvatuli toteuttaminen; teemakonserttien toteuttaminen; Soitinlähtöinen ja luova MUPE hankkeen (OPHhanke) toteuttaminen Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. toteutuminen toteutuminen toteutuminen toteutuminen (+ pienryhmäohjaukset) Toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Hankkeet päättyivät. Toteutunut 6579,33 tuntia vuodessa 217 oppilasta 651,33 tuntia vuodessa (tanssi)= ,67 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1648,67 tuntia vuodessa (tanssi)= 44

6 550 VAPAA-AIKA (TUA) TOTEUTUMINEN 5510 Kirjasto (TY) Kirjastoautotoiminnan kehittäminen. Uuden kirjastoauton hankinta Hankinnan toteutuminen 2014 Kirjastoauton alusta ja korityö kilpailutettiin alkuvuonna. Kilpailutuksen perusteella sivistyslautakunta valitsi alustaksi Volvon ja korityön Kiitokorilta. Uusi auto valmistui loppuvuonna ja se otetaan käyttöön alkuvuonna Kirjasto (TY) Kirjastopalvelujen saavutettavuus Kirjasto (TY) Kirjastokäytön saavutettavuus verkossa Kulttuuri (TY) Kulttuurikeskuksen digitaalisen elokuvaprojektorin hankinta oheislaitteineen Pop up kirjastojen järjestäminen kylillä. Uuden verkkopalvelun käyttöönotto. Hakemus elokuvasäätiölle 11/2013. Järjestetään 2 pop up kirjastotapahtumaa. Opastukset asiakkaille. Osallistujien määrä. Hankintapäätös tehty. AVI on maksanut Kemijärven kaupungille opetusministeriön tuen euroa kirjastoauton hankintaan Pop up kirjasto järjestettiin kirjavinkkauksien yhteydessä Särkelän koululla Kylillä ei ole järjestetty pop up kirjastoja muuttuneen henkilöstötilanteen vuoksi (kirjastonjohtaja on tehnyt kulttuurisihteerin sijaisuutta oman työn ohella). Verkkopalvelu otettu käyttöön helmikuussa. Opastuksia järjestetty (5 opastustilaisuutta, joissa 7 osallistujaa) ja asiakaspalvelun ohessa neuvottu verkkopalvelun käyttöä n. 500 asiakkaalle. Elokuva- ja äänilaitteisto hankittu StudioTec Oy:ltä. Laitteisto asennettu ja otettu käyttöön elokuussa Kulttuuri (TY) Puustelli päärakennuksen myynti siv.ltk : Siirto tekniselle osastolle siv.ltk : Puustellia ei siirretä tekniselle osastolle vaan Elokuvasäätiön avustus hankintahinnasta on 50 %. Säätiölle raportoitu hankinta Puustelli sivistysosastolla kulttuuritoimen käytössä.

7 5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorisotoimen toiminnan arvioinnin kehittäminen 5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorten osallisuuden lisääminen 5520 Nuorisotoimi (TY) Varhaisen puuttumisen ja tukemisen takaaminen tuen tarpeessa olevalle nuorelle Liikunta (TY) Uimahallin käyntikertojen hienoinen lisäys pidetään edelleen sivistyosastolla. Itsearviointimallien käyttöönotto Tapahtumien järjestäminen / osallistuminen Monialaisen yhteistyöverkoston avulla kopataan nuori mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jatketaan markkinointiyhteistyötä kaupungin matkailutoimen kanssa ja kuntosalin käytön opastuspakettien tarjontaa paikallisiin yrityksiin/yhteisöihin On / ei ole otettu käyttöön Varauksia Puustellissa ollut 12. Puustellin siirto tekniselle osastolle Ei ole aloitettu. Tapahtumien määrä Järjestetty 42 tapahtumaa, nuoria toimijoina 20 tapahtumassa Nuorten määrä Tavoitettiin 37 nuorta. Kävijämäärä Uimahallin kesäaukioloajat suunniteltiin huomioiden Kemijärven tapahtumat. Tehostettiin lehti- ja radiomainontaa. Kuntosalin opastuspaketteja tarjottiin useille yrityksille. Kävijämäärä nousi hieman, lähes käyntikertaa Liikunta (TY) Pyritään lisäämään liikuntahallin iltavalvontaa suorittavien yhdistysten määrää (urheiluseurojen lisäksi muita yhdistyksiä). 560 AMMATILLINEN KOULUTUS 1. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus on vähintään valtakunnallisen keskiarvon mukainen Hallivalvontaa tarjotaan urheiluseurojen lisäksi mm. nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille. Valvontaa suorittavien yhdistysten määrä/lisäys. Ei lisäystä. Iltavalvonta järjestyi urheiluseurojen toimesta. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Varmistetaan jokaisen 1. Oph:n 1. Vaikuttavuusmittarin opiskelijan vaikuttavuusmittari, mukaan läpäisyaste on opintojen opettajien 48,2 % paras Lapissa henkilökohtaistaminen ja kelpoisuusmittari, (Lapin ka 43,3 %). Myös varhainen tuki läpäisyä ja henkilöstön keskeyttämisaste on määräajassa valmistumista kehittämismittari pienin 14 % (Lapin ka varten ,5 %). Valmistuneet Tuetaan opiskelijoiden Kehityskeskustelujen opiskelijat sijoittuivat työllistymistä kattavuus 62,5 % omalle alueelle, ja jatko-opintoihin Itä-Lappiin, (Lapissa siirtymistä opinto-ohjauksen omalle alueelle keinoin. Panostetaan sijoittumisen ka 51,6 %) henkilöstön Opiskelijoille on laadittu täydennyskoulutukseen hops- tai ja työhyvinvointiin. henkilökohtaistamissuunnitelma, joissa on otettu huomioon

8 tarvittava tuki. Opiskelun tueksi on järjestetty rästipajoja. Opettajien kelpoisuusmittari on 86,8 %, mikä on parantunut edellisvuoden (84,1 %) tilanteesta. Henkilöstö kehittämismittari (%- osuus henkilöstömenoista) on 2,6 %, mikä on heikentynyt säästösyistä edellisvuoden (3,8 %) tilanteesta. Oph:n tulosindeksi on 926, mikä oikeuttaa tulosrahoitus- osuuteen yksikköhinnassa. 2. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet n. 98 %. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua työhyvinvointia lisäävään te tapäiviin. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointivalmennukseen. Oppilaitoksen järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuminen ollut lähes 100 %, poissaolon on hyväksynyt pakottavista syistä esimies. Henkilöstöä on kuultu järjestäjärakenteen muutosprosessin vaiheissa. Oppilaitokselle on laadittu ja hyväksytty työhyvinvointisuunnitelma. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointivalmennukseen. Henkilöstö osallistui kesäkuun ja syyskuun TYHY-iltapäiviin.

9 2. Ammattiopiston laadunhallinnan vahvistaminen 3. Ammattiopiston toimintaa sopeutetaan toimintaympäristön muutoksiin, hallintoorganisaation keventäminen 4. Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen 5650 Palvelualat (TY) Ammattiopistolle laaditaan laatustrategian linjausten mukainen, kaikki koulutusmuodot kattava toimintajärjestelmä vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstö otetaan mukaan aktiiviseen toimintajärjestelmän rakentamiseen ja henkilöstölle järjestetään laadunhallintaan liittyvää koulutusta ja opastusta. Sopeutetaan koulutuksen kustannukset valtakunnalliseen opetuksen resursointiin ja yksikköhintoihin. Ennakoidaan yritysten ja työpaikkojen työvoima- ja koulutustarpeita. Opetustarjonta suunnitellaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan se OKM:n antamaan järjestämislupaan. Yhteistyöneuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa 1. Ammattiopiston sähköinen toimintajärjestelmän valmiusaste 2. Henkilöstön laatuosaamisen valmiusaste: henkilöstö käyttää sähköistä toimintajärjestelmää luontevasti. 1. Koulutuskustannukset yksikköhinnan suhteen 2. Vos -pohjaisen koulutuksen täyttöaste 3. Ammatillisen lisäkoulutuksen määrä opiskelijatyövuosina ja oppisopimusopiskelijoi den määrä järjestämisluvan mukaisesti Asia tuodaan päätettäväksi loppukeväästä Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Laatujärjestelmän suunnittelu keskeytettiin yhdistymisneuvotteluje n ajaksi 2. Henkilöstölle on suunniteltua IMS koulutusta ei toteutettu. Rovaniemen koulutusyhtymällä on erilainen toimintajärjestelmän dokumentointi 1.Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Ryhmiä on yhdistetty ATTO -aineissa. Eläkkeelle siirtyneiden (2) tilalle ei ole palkattu työntekijöitä. 2. Täyttöaste lasketaan tammikuun ja syyskuun laskentapäivien painotettuna. Keskiarvona oli 238,9. Toisen asteen negatiivinen keskeyttämisprosentti on n Maksullisena palvelutoimintana ja VOS2 resursoituja opiskelijatyövuosia toteutunut 26,8. Oppisopimusopiskelijoid en laskentapäivien keskiarvo on Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen on sisältänyt työtä useissa työryhmissä RKK:n kanssa. Kemijärven kaupungin siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään alkaen on varmistunut. TOTEUTUMINEN 1. Opiskelun työelämälähtöisyyden Kehitetään sekä nuorten että aikuisten Työpaikkaohjaajista - ja arvioijista 80 % Tavoite 80 % on saavutettu

10 vahvistaminen 2. Työvoimakoulutuksena toteutettavan aikuiskoulutuksen kehittäminen vastaamaan ELYn tarjouspyyntöjä ja työelämää 3.Henkilöstön pedagogisten taitojen vahvistaminen työssäoppimisen-, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien käytäntöjä ja arviointia eri rahoitusmalleilla toteutettavissa koulutuksissa. Kannustetaan ohjaajia ja arvioijia suorittamaan/ päivittämään osaamisensa oppilaitoksen laatimilla verkko-oppimisopintoina. Työvoimakoulutuksen toteuttamista ja tarjontaa kehitetään yhdessä Lappian ja Laon kanssa yhteisessä hankkeessa ja yhteisillä tarjouksilla sekä yhteistyössä Lapin TEtoimiston, alueen yritysten, ja työyhteisöjen kanssa. Henkilöstön kanssa käydään osaamiskeskustelut, joiden tulokset otetaan esiin kehityskeskusteluissa. Painopisteenä ovat hyvinvointi, jolla voidaan vaikuttaa yksikön toiminnan laatuun sekä opettajan reaaliaikaisen ammattitaidon ylläpitäminen/ laajentaminen ja työelämäjaksot. Opettajat osallistuvat oppilaitoksessa järjestettäviin pedagogisiin koulutuksiin. on osallistunut ohjaaja- ja arvioijakoulutuksiin. Verkko-opintoina ohjaaja- ja arvioijakoulutusta kokeilee viisi (5) henkilöä. Koulutustarjousten hyväksyminen 100 % Osaamismatriisien päivittäminen 100 % Kehityskeskustelut 85 % Opettajien työelämäjaksojen määrä 3 Oppilaitoksen järjestämiin koulutuksiin osallistuminen 100 % Kuusitoista(16) työelämän edustajaa suoritti NTM- tutkinnon lokakuussa. Verkkooppimisalustalla opiskelua ei saatu toteutettua. Yhteistyössä ELYlle jätetyt tarjouspyynnöt johtivat osittain hankintapäätöksiin, kaikki koulutukset eivät ole toteutuneet hakijoiden puuttuessa (Osa toteutuu 2015). Opettajien kelpoisuus/ pätevyys ja tehtäväkuvaukset on päivitetty. Kehityskeskusteluja on käyty 100 % Opettajien työelämäjaksot, joissa vaaditaan sijaisen palkkaaminen, eivät ole toteutuneet. Opettajat ovat osallistuneet koulutuksiin 96 %. 4. Läpäisyn tehostaminen Varmistetaan jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5. Hankkeiden tuotosten käyttöönotto Oppilaitoksessa toteutettujen hyvinvointiin, työssäoppimiseen ja osaamiseen liittyvien Keskeyttämisaste alle 8 % Koko opetushenkilöstö tuntee eri hankkeilla kehitetyt tuotokset. Keskeyttämisaste on alle 8 %. Opiskelijoille (nuoret) on laadittu sähköinen HOPSit ja tutkinnon suorittajille (aikuiset) henkilökohtaistamissuunnitelmat. Henkilöstöä on informoitu hankkeiden tuotoksista yhteisissä kokouksissa ja

11 5670 Tuotantoalat 1. Koulutuksen sisällön ja toteutuksen kehittäminen yhteistyössä elinkeinoelämän, työvoimaviranomaisten sekä kaupungin elinkeino-osaston kanssa 2. Koulutustoiminnan sopeuttaminen taloudellisiin sekä toimintaympäristön muutoksista johtuviin tavoitteisiin 3. Työelämäyhteyksien kehittäminen hankkeiden tuotokset jalkautetaan osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja pienryhmätapaamisia. Opetusuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työelämän kanssa. Työssäoppimisen tehostaminen ja tekemällä oppimisen lisääminen. Neuvottelut tuotantoalojen työnantajien, työvoimaviranomaisten, kaupungin elinkeinotoimen sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa Koulutuksen sisältöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Uusien koulutuksien käynnistäminen. 4. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointiin sekä täydennyskoulutukseen panostaminen. Kehityskeskustelujen järjestäminen. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvän koulutuksen järjestäminen. 5. Läpäisyn tehostaminen Jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisen ja varhaisen tuen varmistaminen läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5690 Yhteiset palvelut (TY) 1. Parannetaan oppilaitoksen työhyvinvointia Laaditaan ja otetaan käyttöön oppilaitoksen työhyvinvointisuunnitelma Harjoitustöiden ja työsaliopiskelun määrä. Työpaikoilla suoritettavien näyttöjen määrä. Koulutusstrategia 2015 alkaen. Yrityskontaktien lkm. Käynnistyvien koulutuksien lkm. Kehityskeskusteluje n kattavuus. Koulutuspäivien lkm vähintään 5 / opettaja. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvä koulutus 100 % Keskeyttämisaste alle 8 % Suunnitelma on 100 % valmis. toimintaa on toteutettu esim. rästipajoissa, ryhmäytymisessä ja opiskeluhuollossa sekä matematiikan ja äidinkielen opetuksena työssäoppimisessa. TOTEUTUMINEN Jatkettu harjoitus/asiakastöiden osuuden painottamista opetuksessa. Kone- ja metallialan opiskelija osallistunut Taitaja 2014 kisaan. Jatkettu neuvotteluita RKK:n, elinkeinotoimen ja työvoimaviranomaisten kanssa. Koulutuksien käynnistämisessä on ollut oppilashankinnasta johtuvia vaikeuksia. Koulutukset toteutuvat vuonna Pidetty opetusaloittaiset suunnittelukokoukset liittyen työolosuhteisiin ja henk. kohtaisiin koulutustarpeisiin. Henkilöstölle (100%) järjestetty EA1 koulutus. Osa henkilöstöstä suorittanut tulityö- ja työturvakoulutuksia sekä tieturvakoulutuksia. Keskeyttämisaste on alle 8%. Henkilöstöä on informoitu läpäisyn tehostamishankkeiden tuotoksista yhteisissä kokouksissa ja toimintaa on toteutettu esim. ryhmäytymisessä, rästipajoissa ja opiskeluhuollossa. TOTEUTUMINEN Suunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa

12 2. Toimintakäsikirja, prosessien kuvaukset, dokumentit, mittaristo ja raportointi kuvataan IMStoimintajärjestelmän avulla. 3. Oppimisympäristöjen kehittäminen 4. Vastataan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän velvoitteista 5. Kiinteistöjen käyttöasteen tehostaminen 6. Arkistoinnin ja kalustoluetteloiden päivittäminen 7. Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen laatukriteerien ja OKM:n laatukoulutusten mukaisesti Jatketaan toimintajärjestelmän laatimista Saneerataan ja varustetaan luonnonvaratuottajakoulutukseen luonnontuotteiden kehittämis- ja tuotantoprosessitilat Myllylammentie 23:een Myönnettyjen resurssien puitteissa yritys- ja organisaatioiden kehittämisoperaatiot Opetuskiinteistöjen ja asuntolapalvelujen sopeuttaminen opiskelijamäärään ja kustannuksiin Resursoidaan työaikaa Vertaisarviointi ja itsearviointi kriteerien pohjalta. Opiskelija ja työnantajapalautteen kerääminen ja hyödyntäminen oppisopimuskoulutuksessa Toimintajärjestelmä kattaa keskeisiltä osin koulutuksen järjestäjän perustehtävän ja menettelytavat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tilat otetaan opetuskäyttöön Yritysten kehittämiskontaktien lukumäärä Tapahtumien lukumäärä Vähennetään opiskelija- kohtaisia neliöitä 15 % opetuksessa ja luovutaan kahdesta asuntolarakennukse sta Arkistot ja kalusteluettelot ovat ajantasaiset Oppisopimuskoulutu ksen vertaisarviointikritee rit. Keskiarvopalaute vähintään 3(0 4) Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Prosessien kuvaukset keskeytettiin yhdistymisneuvottelujen ajaksi. Toimintakäsikirja ei valmistunut. Tilojen suunnittelu Myllylammentie 23:een meneillään. Laitehankintoja kilpailutetaan. Muutostyöt käynnistyvät tammi-helmikuussa Yrityskontakteja luonnonvara- matkailuja hyvinvointialalla on ollut 65 ja yhteistyöhön niistä on sitoutunut noin puolet. Suurempia tapahtumia, joissa oppilaitos on ollut mukana on yhteensä 15. Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Marras-joulukuussa kaupan- ja hallinnonalan koulutus siirtyi Halmetie 3 tiloihin ja toimistopalvelut Myllylammentie 23 tiloihin. Toisen asteen arkistointi on valmis. Kalusteluettelot on ajantasaistettu. Osallistuttiin oppisopimuskoulutukse n vertaisarviointiseminaariin Kansalliset kriteerit on julkaistu 4/2014. Opiskelijoilta kerättiin aloitus-, toteutus- ja päättövaiheen palautetietoa. Palautteiden keskiarvo oli Työssaoppimissuunnitelmien (TOS) sekä Oppisopimusopiskelijoita sekä työpaikkakouluttajia ohjeistetaan TOS TOS suunnitelmien määrä ja laatu. TOS -suunnitelma on käytössä kaikilla tutkintoa suorittavilla

13 osaamiskartoituksen käytön vakiinnuttaminen suunnitelmien käyttöön. Oppisopimusopiskelijoita ohjeistetaan Sopro - osaamiskartoituksen käyttöön kaikissa uusissa sopimuksissa. Määrä yli. 80 % Osaamiskartoituste n määrä yli 80 % opiskelijoilla. Suunnitelman täyttäminen vaati vielä ohjeistusta ja seurantaa. Osaamiskartoituksen on tehnyt tähän mennessä 70 % uusista opiskelijoista. 9. Läpäisyn tehostaminen oppisopimuskoulutuksessa Varmistetaan jokaisen oppisopimus opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten. Keskeyttämisaste alle 3 % Vuoden 2014 keskeyttämisaste oli 6,3 %. Keskeyttämisiä lisäsivät yrityskaupat ja paikkakunnalta muutot päättyneistä sopimuksista 80 % on suorittanut tutkinnon. 595 RUOKAPALVELU (TUA) Toiminnan kehittämiseksi tehdään osaamiskartoitukset TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Työntekijöiden osaaminen Osaamiskartta Osaamiskartoitus on kartoitetaan Seurantalomake tehty ja tehdään sen perusteella uudelleen resursointia. Osaamiskartoituksen ensi vaiheessa laaditaan osaamiskartta, jonka avulla tehdään näkyväksi organisaatiossa tarvittava osaaminen. Kuvataan tuotannon prosessit Kuvataan tuotannonprosessit: aamupala, lounas ja päivällinen Prosessien vaiheet muuttuvat käytäntöjen muuttuessa. Kuvauspohjalomake Tarkistukset vuosittain seurantalomakkeell e Tuotannon prosessien avaukset ja kuvaukset on tehty joulussa Prosessien tarkastelu jatkuu yksiköissä selvitystyön myötä. Parannetaan tiedottamista ja viestintää palaverikäytäntöjä uudistamalla Kehitetään tuotantoa Henkilöstön kuukausittaiset palaverit ja esimiesten palaverit myös Lynch-palavereita Tuotannossa otetaan reseptiikka ja ruokalista kehittämisen kohteeksi, tuotannontiimi perustettu, kokoontumiset säännöllisesti kuukausittain. Koulutusta lisätään ruuan valmistuksen osalta ajanmukaisiin menetelmiin Itsearvionnissa vuosittain tarkistus parantamisesta Asiakastyytyväisyys kysely tehdään vähintään joka toinen vuosi. Keväällä 2014 tehdään ensimmäinen kysely. Asiakkaille annetaan mahdollisuus palautteeseen palautelaatikon avulla Henkilöstöpalaverit pidetään kuukausittain. Yksiköiden tiimipalaverit ovat kerran viikossa. Ruokalistaa on uudistettu ja siitä on tehty varsinainen runkoruokalista. Yksiköt käyttävät samoja pääraaka-aineita listalla.

14 Kehittämisessä tähdätään jatkuvaan parantamiseen sekä työhyvinvointiin Caffi-laatutiimi aloittaa 2014 toiminnan ja pyrkii pitkäjänteiseen kehittämiseen laadun ja itsearvioinnin myötä jatkuvaan parantamiseen. Itsearviointikysely keväällä 2014, osa-alueina henkilöstö, johtaminen, ruokasaleissa. Itsearvioinnista tehdään henkilöstökysely. Tuloksista valitaan vähintään kolme parantamista aina vuosittain. Itsearviointi on suoritettu joulukuussa ja on valittu kolme varsinaista parannettavaa sekä useampi pienempi parannuskohde. 1.Ruokalistojen ja ruokaohjeiden kehittäminen. 2.Tiimipalaverikäytännöt 3. Tiedottaminen ja viestintä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Toimintakate /asukas VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Päivähoidossa olevien määrä Läsnäolopäivät Toimintakate / asukas Esioppilaat PERUSOPETUS 510 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Oppilasmäärä sis. esiopetus Toimintakate /oppilas Koulukuljetukset /oppilas Kiinteistökulut /oppilas Toimintakate /asukas Koulujen määrä 4 4 4

15 LUKIO 520 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Opiskelijat ka Toimintakate /opiskelija Toimintakate /asukas Vos-yksikköhinta /opiskelija Vos-pohjaiset menot /opiskelija Kahden tutkinnon suorittajien määrä Kiinteistökulut /opiskelija KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) TP 2013 TA 2014 Tot (18,9 %) (19,0 %) Toimintakate /asukas Tuntihinta netto 30, Nettokustannus / asukas (19,2%) MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Opetustuntimäärä vuodessa 1. Kemijärvi 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski Oppilasmäärä 1. Kemijärvi 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski TP 2013 TA 2014 Tot Toimintakate /asukas 46,2 47,7 49,5 Nettokustannus / asukas 18,6 21,7 22,5 Nettokustannus /opetustunti 27,2 32,1 32,5

16 VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kirjaston verkkopalvelun opastukset. Henkilökunnan Asiakkaille 7 perehdytykset järjestetyt opastukset Kirjaston kirjavinkkaukset Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) 14, Käyntikerrat kirjastossa Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat NUORISOTOIMI 5520 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Nuorisotapahtumat Nuorisotilojen kävijämäärät KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kulttuuritilaisuudet Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Vakinainen henkilöstö * Henkilöstömenot Muutos % -6,1-6,5-12,8 Palvelujen ostot Muutos % -8,9-6,8 2 Toimintakate /asukas asteen opiskelijat 276, Aikuiskoulutus opv Oppisopimusopiskelijat Opiskelijat yhteensä 453,

17 Toimintakate /opisk. ka Toimintakate /opiskelija ilman pääomamenoja **vos.yksikköhinta /opiskelija opetusryhmän keskikoko 9, opetustilat m 2 / 2.asteen opiskelija 41, opetustilat m 2 / kaikki opiskelijat 22, *Kaksi opettajaa virkavapaalla ** 2. asteen yksikköhinta *** Ammatillisissa aineissa, opiskelijaryhmissä lisäksi oppisopimus- ja työvoimakoulutusopiskelijoita. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Sairauspoissaolojen vähentyminen TP 2013 TA 2014 Tot. Sairauspoissaolot 24pv/hlö Sairauspoissaolot 18/hlö Sairauspoissaolot 21pv/hlö Asiakasmäärien lisääminen (tuotetut lounas- annokset) Kehitystyön aloitus, tuotannontiimin työn aloitus 2014 (asiakaskyselyn tulos mittarina) Kehitystyön aloitus, laatutiimin työn aloitus 2014 (itsearvioinnin tulos) Valmistettuja lounaita Valmistettuja lounaita Kohtalainen tulos asiakaspalautteesta tulos 3 (1-5) Saadaan valittua kolme (3) parannusaluetta Valmistettuja lounaita Tulos 3,5 1. Runkoruokalista 2. Viikoittaiset, tiimipalaverit - Töiden rytmitys, oikeaaikaisuus, suunnitelmallisuus 4. Tiedon kulku varmistetaan, kuittaus muistioon nimimerkillä. luettu. 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto on mukana koko kaupunkia koskevassa tavoiteorganisaatiotyössä. Sivistysosaston toimistopalveluista vähenee henkilökuntamäärä lähivuosina eläköitymisen takia ja sen vuoksi toiminnot on organisoitava uudelleen vähemmällä henkilökunnalla. Toisaalta oppilasmäärä vähenee ja oman muutoksen tuo mahdollisesti ammatillisen koulutuksen siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintaan. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Varhaiskasvatus on siirtynyt vuoden 2014 alusta osaksi sivistysosaston toimintaa. Erityisenä haasteena on tehostaa tietotekniikan käyttöä päivähoidon toiminnassa, jotta

18 toiminta saadaan sujuvaksi sekä asiakkaiden että henkilökunnan näkökulmasta. Varhaiskasvatuslaki on uudistumassa. Valtioneuvoston asettama työryhmän valmistelu on päättymässä ja tarkoituksena on saattaa lakiesitys valtioneuvoston käsiteltäväksi syksyllä PERUSOPETUS 510 (TUA) Kemijärvellä vähenee perus- ja esiopetuksessa olevien lasten määrä vuoteen 2020 mennessä lähes sadalla lapsella. Tämä edellyttää kestäviä ratkaisuja, jotta opetuksen taso voidaan säilyttää vähempien seinien sisällä. LUKIO 520 (TUA) - kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuen ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen järjestämiskysymyksestä - toiminnan supistumisen vaikutus henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan - ylioppilaskirjoitusten digitalisointi syksystä 2016 alkaen - valtakunnallisen opetussuunnitelman päivitys 2016 KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvaa edelleen (vuonna 2013 opiskelijoista n. 36 % oli yli 60-vuotiaita). Tärkeätä on kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja pyritään edelleen vuokraamaan mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimintapaikkoja on edelleen vuositasolla Opetus- ja kulttuuriministeriö on uusinut kansalaisopiston ylläpitämisluvan joulukuussa Kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen päivittäminen sopimuskuntien kanssa on meneillään. Opetusministeri on asettanut tammikuussa 2014 vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmän. Työryhmä jättää ehdotuksensa joulukuussa Työryhmän tulokset vaikuttanevat kansalaisopistokentän valtionosuusrahoitukseen ja toimintaan jatkossa. Valtionosuusrahoituksen perusteena säilynee kuitenkin edelleen toteutuneet opetustunnit. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Asiakasmäärät ovat vakiintuneet. Hakijoita on enemmän kuin opetustunteja voidaan antaa: Kaikki valintakokeen läpäisseet hakijat eivät saaneet heti opiskelupaikkaa. Joissakin kunnissa jono kestää yli vuoden.

19 Säästövelvoitteista johtuen 2014 Kemijärvellä pidettiin 188 viikkotuntia aiemman 189 viikkotunnin sijaan, Sallassa tuntikatto oli 46 viikkotuntia, Savukoskella 17 viikkotuntia ja Pelkosenniemellä 20 viikkotuntia. Koska vuosituntimäärä on alittanut valtionosuuden (VOS) perusteena olevan tuntimäärän , OKM ilmoitti laskevansa vuoden 2015 VOS-laskennallista perustetta tuntiin, mutta nosti samalla opetustunnin yksikköhintaa Opetustuntikohtainen VOS 2015 on täten yhteensä (lisäystä 397 ). Lukukausimaksuihin tehtiin indeksikorotus (edellinen korotus oli ), mikä lisäsi hieman tuloja. Hankerahoitusta saatiin lisää (kaksi uutta OPH-hanketta). Vuonna 2014 ollut toteutettu neljää OPH-hanketta: Virvatuli, oppilaitoksen itsearviointiprojekti , Soitinlähtöinen ja luova MUPE , ipad-ympäristö soitin- ja mupe-opinnoissa , sekä Soitinhuolto- ja hankinta-hanke Hankkeet liittyvät toiminnan laadun ja toimintakulttuurin kehittämiseen, uusien oppimisympäristöjen pedagogisen käytön edistämiseen sekä instrumenttien kunnossapitoon ja hankintaan. Kaksi opettajaa on opintovapaalla, ja vain toiselle on palkattu viransijainen. Musiikkileikkikoulun opettaja on saatu omalta paikkakunnalta. Näistä syntyi hieman säästöä. Matkakuluissa on säästetty mahdollisuuksien mukaan. Opetushenkilöstön TVA-lisien uudistuksen johdosta joitakin uusia lisiä maksetaan takautuvasti alkaen, mikä lisää hieman henkilöstökuluja. Syyslukukaudelta 2014 alkaen sopimus on tehty Revontuli-opiston kanssa, tanssinopettaja tulee Sodankylästä. Tanssinopetus on aiemmin järjestetty ostopalveluna Lapin balettiopiston kanssa (Rovaniemi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Paikallisen kulttuurin edistäminen ja kulttuuritarjonta pysynee edellisten vuosien tasolla. Kulttuurikeskuksen digitalisointi laajentaa ja monipuolistaa tarjontaa. Kirjasto 5510 (TY) Kemijärven väestömuutokset vaikuttavat aina kirjaston käyttöön. Väkiluvun väheneminen on lähes suorassa suhteessa kirjastossa kävijöiden ja lainojen määrään. Muutokset ovat toisaalta ennakoitavia ja ne tapahtuvat pitkällä aikavälillä. Uusi kirjastoauto mahdollistaa ikäihmisten tavoittamisen kylissä paremmin. Kirjastoautotoimintaa kehitetään uuden auton myötä. Nuorisotoimi 5520 (TY) Nuorisotoimen henkilöstöön saatiin syksyllä 2013 kaksi uutta nuorisotyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, etsivä nuorisotyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja. Nuorisotoimella on nuorisotilat liikuntahallin ja kulttuurikeskuksen yhteydessä sekä Kallaanvaarassa. Kallaanvaaran nuorisotila toimii vapaaehtoistyövoimin. Lisäksi Särkikankaalla on bändien harjoitustila. Setlementti Tunturila ry:n kanssa vuosittain tehty

20 nuorisotyön ostopalvelusopimus päättyi , jolloin myös Tunturilan nuorisotila lopetti toimintansa. Särkikankaan nuorisotilatoiminta haluttiin turvata ja kaupunki perusti liikuntahallin kahvioon nuorisotilan, jonka toiminta aloitettiin syyskuussa Lasten ja nuorten määrä vähenee, mutta ohjatulle, ennaltaehkäisevälle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Etsivä nuorisotyö on toiminut Kemijärvellä 2,5 vuotta ja osoittanut tarpeellisuutensa vuotiaiden nuorten elämän hallinnan tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Etsivä nuorisotyö on saanut vuosittain OKM:n myöntämää erityisavustusta työparitoimintaa /vuosi. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin väkiluvun lievä väheneminen ei aiheuta liikunta- ja uimahallin palvelutasoon muutoksia. Matkailijoiden käyntikerrat uimahallissa todennäköisesti lisääntyvät jonkin verran edellisvuodesta, lähinnä venäläisten toimesta. Urheiluseurojen liikuntahallin käyttö on vähentynyt vuosien mittaan, kun taas eri yhteisöt ja työpaikat ovat lisänneet hallin käyttöään niin, että käyttötuntimäärä on pysynyt iltakäytön osalta viime vuosien ajan samoissa lukemissa. Jäähallin osalta voidaan todeta, että Kemijärven Kiekko ry:n valmennuspäällikkö on suorittanut jääajan myynnin markkinointia loppukesän ajalle viime vuoden syksystä lähtien Etelä- ja Keski-Suomen liiga- ja mestisseuroihin, jotka ovat alueensa pääseuroja. Tämänhetkinen tilanne näyttää vahvasti siltä, että jääajan kysyntää ei ole heinä-elokuun ajalle, joten syyskauden jäänteko aloitetaan normaaliin tapaan elokuun loppupuolella, mikä voidaan toteuttaa määrärahojen puitteissa. AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) Ikäluokkien pienentyminen tulee edelleen heikentämään koulutuksen järjestäjän toimintaedellytyksiä. Lapin AVI:n tilaston mukaan Itä-Lapissa oli vuonna vuotiasta. Määrä on ennusteen mukaan vuonna Mikä tarkoittaa 23 % alenemaa. OKM on muuttanut osana ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttamisen ja uudelleen suuntaamisen toimeenpanoa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9 :n 2 momentin ja ammatillisesta aikuiskoulutusta annetun lain (631/1998) 4 :n nojalla ammatillisen koulutuksen järjestämisluvasta tekemäänsä päätöstä (64/530/2010) lukien. Kyseessä on koulutuksen järjestämislupa, jonka kohdassa 2.4. määrätään koulutuksen järjestäjän vuosiopiskelijoiden enimmäismäärät vuosille 2014, 2015 ja Järjestämisluvan mukaan ammatillisen peruskoulutuksen (vos-pohjainen) kokonaisopiskelijamäärä on enintään 340 opiskelijaa vuonna 2014, enintään 270 vuonna 2015 ja enintään 250 opiskelijaa vuonna Valtiontalouden säästötoimenpiteet heikentävät koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä. Tähän liittyen tulee huolehtia siitä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaamisen kannalta riittävän vahvoja toimijoita. Ministeriö edellyttää, että Kemijärven kaupunki käynnistää aktiiviset rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet koulutustoimintansa fuusioimiseksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Itä-Lapin ammattiopiston koulutustarjonta on pyritty pitämään monipuolisena alueen elinkeinorakenteen mukaisesti. Monipuolisuuden tärkeys on korostunut seutukunnassa viimeisen vuosikymmen aikana tapahtuneen elinkeinorakenteen muutoksen vuoksi.

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot