Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy"

Transkriptio

1 Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1

2 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi tarjoaa puitteet itsenäiseen asumiseen 6 Kehittämistoiminta edistää osallistumista ja osallisuutta 8 on alansa asiantunteva edelläjävijä Uudistamme KVPS-Konsernin strategian uudistunein voimin Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä asemaan ja palveluihin vaikuttava lainsäädäntö ja koko toimintaympäristö ovat muuttumassa merkittävällä tavalla. Puolueet sopivat maaliskuussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, jossa palveluiden järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä sote-alueella. Juhannuksen jälkeen parlamentaarinen ohjausryhmä julkisti sote-lakiehdotuksensa. Sosiaalihuoltolaki uudistetaan ja vammaispalvelu- ja kehitysvammalaki yhdistetään, kansallinen omaishoidon ohjelma on jo julkistettu. Lisäksi uudistetaan hankintalakia, joka ei huomioi palvelunkäyttäjän osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia palveluidensa järjestämiseen ja tuottamiseen. Muuttuvassa toimintaympäristössä strategisten valintojemme merkitys korostuu siinä, miten omaisjärjestötaustamme, visiomme ja perustehtävämme mukainen toimintatapa todellistuu. KVPS-konsernin tulevien vuosien strategia on päätetty uudistaa. n ja :n hallituksissa on tapahtunut tänä vuonna useita muutoksia. Uudistunein luottamushenkilövoimin vastaamme konsernin päätöksenteosta. Uskomme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä roolin vahvistamiseen itseään koskevissa asioissa, mikä edellyttää alan toimijoilta jatkuvaa osaamisen ja esimiestyön kehittämistä sekä arvojen toteutumisen seurantaa. 10 Timo Rintala uskoo avoimeen yhteistyöhön 12 Osaaminen esille ja jakoon Markku Virkamäki toiminnanjohtaja, Päivi Kari toimitusjohtaja, 14 Kesälapsista kokonaiseen elämäntehtävään 16 Perhelomittajan korkeakoulu 19 Ilkka Koskenranta on omasta kodistaan onnellinen mies 22 Yhteistyössä yksilöllisiä asumispalveluita 24 "Imimme uutta kuin pesusienet" Koulutuksesta työvälineitä 26 Tietotekniikan vertaiskouluttajiksi n ja :n yhteisen Vuosikirjan 2014 tarkoituksena on antaa yleiskuva KVPS-konsernin tämän päivän toiminnasta ja tulevaisuuden haasteista. n hallitus ja johtoryhmä: Takana Jyrki Pinomaa, Sanna-Maija Kela, Arto Mäkinen, Kirsi Konola, Markku Virkamäki, Miina Weckroth, Risto Kortelainen, edessä Tuomo Takala, Timo Rintala, Keijo Linja ja Aarne Rajalahti. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ KVPS TUKENA OY 29 Tom Brandt viihtyy Tulppaanikodissa 32 Aikuistuvalle Joonakselle ikäkauden mukaisia asioita 34 Henkilökohtainen avustaja kulkee vierellä ja elää mukana 36 Vanhemmuus vahvasti esille! 37 Hopeanuolen asukkaat osallistuivat arvotyöskentelyyn 38 Yhteystiedot 39 Yhteystiedot Elina Leinonen Julkaisun toimitus Anna-Liisa Nikus Kannen valokuva Oppimisen ja onnistumisen iloa! Kansikuvassa vastaava ohjaaja Johanna Rosvall ja tilapäishoidon asiakas Tom Brandt Tulppaanikodista. Jaakko Bashmakov Ulkoasu Forssa Print 2014 Raha-automaattiyhdistys tukee Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimintaa. :n hallitus ja johtoryhmä: Timo Rintala, Päivi Kari, Päivi Kaltio, Jere Metsähonkala, Juhani Lankinen, Markku Virkamäki, Tuula Henttu ja Minna Hyvärinen. 2 3

3 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan Kiinteistötoimi tarjoaa puitteet itsenäiseen asumiseen Ylläpidämme monipuolista tilapäishoidon palveluvalikoimaa perheiden tarpeita kuunnellen. Perhelähtöisyys sekä vanhempien osallisuus ja asiantuntemus ovat palveluidemme perusta. Tilapäishoitopalvelumme mahdollistavat omaishoitajien lakisääteisen vapaan, vakinaisen hoitajan vapaapäivät ja harkinnanvaraisen tilapäishoidon. Tavoitteenamme on palvelukokonaisuus, joka soveltuu perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Perhelomituksessa perhelomittaja tulee kotiin ja hoitaa vammaisen lapsen, nuoren tai aikuisen lisäksi kotiin jäävät sisarukset. Lomitusta tehdään ympäri vuorokauden, ja perheen oma elämänrytmi pyritään säilyttämään. Hoitoapu on tarkoitettu kaikenikäisille ja -kokoisille perheille. Perhehoito on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille, joita perhehoitaja hoitaa omassa kodissaan. Lyhytaikainen perhehoito voi kestää yhdestä päivästä useaan vuorokauteen. Pitkäaikainen perhehoito tarjoaa lapselle sellaisen kiintymyssuhteen ja vanhemmuuden, jota omien vanhempien elämäntilanne ja voimavarat eivät mahdollista. Nuorelle tai aikuiselle perhehoito on yksilöllinen asumisvaihtoehto. Ryhmälomitus on leiritoiminnan periaattein järjestettävää tilapäishoitoa, joka suunnitellaan yhteistyössä kunnan tai seutukunnan kanssa. Turvallinen ympärivuorokautinen huolenpito ja ohjattu yhdessäolo tukevat lasten kehitystä, sosiaalisia taitoja sekä uusien elämysten ja kokemusten saamista. Teema- ja harrastekurssit ohjaavat erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja aikuisia erilaisiin vapaa-ajantoimintoihin. Kursseja järjestetään leirimuotoisina lähinnä loma-aikaan. Leirit sisältävät monipuolista ohjattua tekemistä, täysihoidon ja ympärivuorokautisen huolenpidon. Perheet pitävät tilapäishoitopalveluita erittäin tärkeinä omalle jaksamiselleen. Tilapäishoidon asemaa tulee vahvistaa yhteiskunnan palvelujärjestelmässä, koska valtaosa palveluista on lainsäädännöllisesti yhä harkinnanvaraisia. Palveluiden saatavuus ja jatkuvuus edellyttävät yhteistyötä perheiden ja kuntien kesken. Vanhempien voimavarojen tukemiseksi on olennaista, että palvelut tukevat koko perheen hyvinvointia. Ryhmälomituksessa tärkeää on yhdessäolo ja mukava tekeminen. Kuvassa perhelomittaja Toini Anttila ja Nella Katajamäki. Lue lisää sivuilta Kuva: Antti Ekola Rakennutamme ryhmämuotoisia asuntoja ja hankimme asuntoja tavallisista taloyhtiöistä kodeiksi erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Avun ja tuen tarpeet vaihtelevat, minkä vuoksi tarvitaan erilaisia asumisratkaisuja. Tavoitteenamme on löytää kullekin asukkaalle sellainen koti, jossa hän itse haluaa asua. Seuraamme alan kehitystä, kehitämme uusia asumismalleja ja teemme yhteistyötä muun muassa kuntien, yhdistysten ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Asukkaiden ja heidän läheistensä antamat palautteet ovat meille arvokkaita. Rakennutamme ryhmämuotoisia koteja llä on yli 20 vakituiseen asumiseen tarkoitettua asumispalveluyksikköä eri puolilla Suomea. Niiden asukkaat tarvitsevat paljon apua ja tukea arjessaan. Joissain asumisyksiköissä on huoneisto tilapäistä asumista tai asumisharjoittelua varten, ja joidenkin yhteydessä on päivätoiminnan tilat. Tilapäishoitokodit sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Palveluntuottajana toimii useimmiten. Rakennutamme uusia asumisyksiköitä yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeen perustana on paikkakunnalla tai lähikunnissa tiedostettu asumispalveluiden tarve. Asumisyksiköt suunnitellaan ottaen huomioon paikalliset ja yksilölliset tarpeet. Kaikki uusien asumispalveluyksiköiden rakentamista koskevat aloitteet ovat tervetulleita. Yhteydenotto on hyvä tehdä yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton tukipiirin, paikallisen tukiyhdistyksen tai kunnan sosiaalitoimen kanssa. Hankimme asuntoja itsenäiseen elämään Oman kodin hankinnan valmistelu alkaa kehitysvammaisen nuoren tai aikuisen omasta halusta itsenäistyä. Aluksi on tärkeää kartoittaa arjessa tarvittava apu ja tuki sekä suunnitellun asuinalueen mahdollisuudet. Kodin sijainti läheisiin, työpaikkaan ja harrastuksiin nähden sekä asunnon varusteet ja esteettömyys ovat tärkeitä asioita. Sopiva asunto löytyy yleensä parhaiten kotipaikkakunnalta läheisten ja tukiverkoston avulla. ostaa asunnon valmiista rakennuskannasta ja vuokraa sen asukkaalle. Huoneiston vuokra oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen, jolloin henkilölle itselleen jäävä maksuosuus pysyy kohtuullisena. Kotikunta tekee päätöksen järjestettävistä tukipalveluista. Annamme mielellämme lisätietoja asunnon hankinnasta kiinnostuneille tuleville asukkaille, läheisille, kunnille, yhdistyksille ja oppilaitoksille. Itsenäisen asumisen ja elämisen taidot vaativat harjoittelua. Johanna Rosvall avustaa Tom Brandtia Tulppaanikodin oven avaamisessa. Kuva: Anna-Liisa Nikus Tuemme itsenäisen asumisen onnistumista on vuokranantajana turvallinen ja joustava. Vuokrasopimusta tehtäessä sovimme muuttajan kanssa vuokrasuhteen yksityiskodista yksilöllisten tarpeiden mukaan. Teemme aktiivista yhteistyötä asukkaan, hänen läheistensä ja asumista tukevien ihmisten sekä taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden kanssa. Korostamme tuen jatkuvuutta ja yhteistyön avoimuutta ja luottamuksellisuutta. Haluamme olla mukana tukemassa asumisen onnistumista. 4 5

4 Kehittämistoiminta edistää osallistumista ja osallisuutta Luomme yksilökeskeisiä ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän läheistensä erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Kehittämistoimintamme tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä omaa osallisuutta ja ääntä kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa ja heidän oman elämänsä suunnittelussa. Koulutustoiminta aktivoi työyhteisöjä pohtimaan oman työnsä arvolähtökohtia ja työtapojensa kehittämistä. Hankkeissa vahvistetaan henkilöstön osaamista ja tuetaan työntekijöitä edistämään kehitysvammaisten ihmisten osallistumista ja täyttä kansalaisuutta. Henkilökohtainen apu vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja edistää monimuotoista osallisuutta yhteiskunnassa. Henkilökohtainen avustajatoiminta luo henkilökohtaisen avun malleja, järjestää koulutusta, tuottaa selkokielistä materiaalia ja vaikuttaa aktiivisesti toiminnan valtakunnalliseen kehittämiseen. Toiminnassa tuetaan kehitysvammaisia ihmisiä omien valintojen tekemisessä, henkilökohtaisen avun hakemissa ja työnjohtajana toimimisessa. voi olla osallisena tapahtumien kulussa: Mitkä ovat minulle tärkeitä asioita? Miten arkeni muuttuu? Kun asioita mietitään yhdessä etukäteen, muuttajat voivat vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun, heidän itsetuntemuksensa lisääntyy ja he saavat rohkeutta kertoa omista ajatuksistaan. Muuttovalmennus tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua tuleviin naapureihin ja kodin lähiympäristöön. Ikäperhetoiminta tukee perheitä, joissa tukea tarvitseva aikuinen asuu lapsuudenkodissa usein jo iäkkäiden vanhempiensa kanssa. Toimintaan on mahdollista hakeutua, vaikka tukea tarvitseva perheenjäsen on jo muuttanut kodista, mutta läheiset ja muuttaja kokevat tarvitsevansa tukea elämänmuutokseen. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on kannustaa kehitysvammaisia ihmisiä omannäköisen elämän suunnitteluun: Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja unelmia minulla on? Millaisia asumisen mahdollisuuksia on? Kehittämishankkeet Yksi naapureista Laitosasumisen lakkautus Suomessa -hanke perustuu ajatukseen, että kukaan ei ole liian vaikeavammainen asumaan omassa kodissaan. Tavoitteena on mahdollistaa yksilöllinen elämä laitoksista muuttaville palveluvaihtoehtoja kehittämällä. Hankkeessa tehdään aktiivista vaikuttamistyötä ja korostetaan jokaisen ihmisen oikeutta asua ja elää osana yhteiskuntaa sekä oikeutta oppia ja kokeilla uutta. Kuntien palvelurakenteen kehittämistä tuetaan siten, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän läheisensä saavat tarvitsemansa palvelut avohuollon palveluina. Työyhteisöjä koulutetaan tukemaan muuttajia ja heidän läheisiään elämänmuutoksessa. Kipinöitä!-hankkeen lähtökohtana on ajatus, että kehitysvammaisten ja muuten tukea tarvitsevien ihmisten tulee kuulua lähiyhteisöihinsä niiden tasavertaisina jäseninä. Tavoitteena on luoda kehitysvammaisille ihmisille aitoja mahdollisuuksia osallistua oman lähiyhteisönsä toimintaan ja edistää heidän ja muun yhteisön yhteistoimintaa. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja ja erilaisia koulutus- ja valmennuskokonaisuuksia. Kehitysvammaiset ihmiset ovat mukana aktiivisina kumppaneina oppimassa uutta ja ottamassa uusia rooleja kouluttajina, asiantuntijoina ja vertaisvalmentajina. Henkilökohtainen budjetointi on tukea tarvitsevien ihmisten omalle määrittelyvallalle perustuva prosessi, jossa suunnitellaan yksilöllisesti tukea ja palveluja sekä niihin varatun budjetin käyttöä. Kehitämme ja toteutamme henkilökohtaista budjetointia vuonna 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Toiminta perustuu n ja Kehitysvammaliiton toteuttamaan Tiedän mitä tahdon! -projektiin. Tietotekniikkataidot edistävät yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Kuvissa Marko Forsten (keskellä) kouluttaa Miia Pallosta ja Kimmo Tuomaista toimimaan atk-taitojen vertaiskouluttajina. Lue lisää sivuilta Kuvat: Tiiu Kaitalo Elämänmuutostoiminta Elämänmuutostoimintaan kuuluvat aikuisuuden kynnyksellä, muuttovalmennus ja ikäperhetoiminta. Kehitysvammaiset ihmiset ja heidän läheisensä tarvitsevat tukea eri elämänvaiheisiin siirtyessään. Jokainen elämänvaihe tuo mukanaan uusia asioita, joita harjoittelemalla ja oppimalla itsetuntemus vahvistuu. Hyvä itsetuntemus mahdollistaa omannäköisen elämän. Aikuisuuden kynnyksellä -toiminta tukee elämänmuutosta lapsuudesta aikuisuuteen: Millaista elämää haluaisin viettää? Mitä opiskella? Millaisessa kodissa asua? Perheitä tuetaan tulevaisuuden suunnittelussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tulevaisuuden suunnittelu ja tiedon saaminen lisäävät perheiden vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta sekä antavat erityistä tukea tarvitseville perheenjäsenille hyvän pohjan luoda itse omannäköinen elämänsä. Muuttovalmennukseen osallistuvat muuttajien lisäksi heidän läheisensä, lähityöntekijänsä ja tulevan kodin henkilökunta. Elämänmuutoksessa on tärkeää, että ihminen 6 7

5 Alansa asiantunteva edelläkävijä on omaisjärjestötaustainen, valtakunnallinen kehitysvammaista ja erityistä tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen läheisiään auttavien palveluiden tuottaja ja kehittäjä. :n asema palvelualansa asiantuntevana edelläkävijänä ja laadukkaiden palveluiden tuottajana on edelleen vahvistunut viime vuosien aikana. Tästä kertovat asiakasmäärien, liikevaihdon ja henkilötyövuosien merkittävä kasvu. Yhtiön kasvaessa ja toimintaympäristön voimakkaasti muuttuessa ja markkinoistuessa strategisten valintojen merkitys on entisestään korostunut. Vision, arvojen ja perustehtävän mukaisen toimintatavan edistäminen kaikissa Tukenan palveluissa ja arjen ainutkertaisissa kohtaamisissa on tärkeää. Olemme halunneet korostaa omaisjärjestötaustamme merkityksellisyyttä yhdessä omistajamme Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa ja erottautua siten positiivisella tavalla muista palveluntuottajista. Tämä antaa hyvän perustan myös strategiamme uudistamiselle tulevan vuoden aikana. Tukenan laadukkaat palvelut ja palvelulupaukset tekee todeksi osaava, kehittämismyönteinen ja aktiivinen henkilökuntamme. Yhteinen päämäärämme on hakea ratkaisuja asiakkaidemme ja heidän läheistensä parempaan arkeen sekä mahdollistaa merkityksellisten roolien kehittyminen ja itsemääräämisoikeus. Toteutimme viime vuonna yhdessä n ja Aalto yliopiston kanssa lupa toimia eri tavalla -kokeilukilpailun, jossa henkilöstömme lähti innokkaasti ja ennakkoluulottomasti yhdessä asiakkaidemme kanssa kokeilemaan arjessa uusia toimintamalleja esimerkiksi perinteisiä työntekijä-asiakasrooleja muuttamalla. tuottamisen tulee perustua yksilöllisiin palvelutarpeisiin ja niitä vastaaviin palveluratkaisuihin, ei markkinaehtoisuuteen. Visio Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan ihmisen osallisuus, hyvä elämä ja läheisten luottamus. Olemme edelläkävijä omalla toimialallamme. Tuloksellisuus suunta selvillä Luotettavuus tukijalka Uudistuminen liikkeellä olo Ihmisen kunnioitus perusta Tukenan varatoimitusjohtaja Jere Metsähonkala, toimitusjohtaja Päivi Kari ja kehittämispäällikkö Minna Hyvärinen. K u v a : Anna-Liisa Nikus Olemme pitäneet Tukenassa tärkeänä, että organisaatiossamme sekä johdolla että henkilöstöllä on vahva alan substanssiosaaminen ja ymmärrys asiakkaidemme ja heidän läheistensä tarpeista ja itsemääräämisoikeudesta. Keskittymisemme kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän läheisiään auttavien palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen antaa meille vahvan aseman myös tulevaisuudessa. Tukenan vuoden 2013 lukuja Liikevaihto 23,9 milj. (2013), arvioitu liikevaihto 25 milj. (2014) Palveluyksiköitä 25 (2014) Henkilötyövuosia 446 (2013) Asiakkaita palvelujen piirissä 1220 (2013) Asiakkaita ympärivuorokautisessa asumispalvelussa 340 (2013) Kunta-asiakkaita n. 100 (2013) Kehitysvammaisten ihmisten hyvän elämän edistämisen kannalta on tärkeää, että palvelurakenteiden muutoksessa löydetään inhimillisesti ja taloudellisesti kestävät ratkaisut. Palveluiden järjestämisen ja 8 9

6 Timo Rintala uskoo avoimeen yhteistyöhön KVPS-konserni Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tuoreen puheenjohtaja Timo Rintalan mukaan oman pojan kehitysvammaisuus on opettanut, että sovittelevalla asenteella asiat etenevät ja yhteistyö toimii parhaiten. Kauhavalainen Timo Rintala aloitti n kolmantena puheenjohtajana tammikuussa. Myyntipäällikkö Timo Rintala on tehnyt neljä vuosikymmentä työtä IT-alalla ja lähes yhtä pitkän uran Kauhavan-Härmäin Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen ja myöhemmässä vaiheessa myös Pohojalaaset-99 tukipiirin luottamustoimissa. Timo Rintalan perheeseen kuuluvat vaimo Leena sekä aikuisikään ehtineet pojat Olli-Matti ja Sami-Pekka. Näin jälkeenpäin tuntuu siltä, että Sami- Pekka on vienyt leijonan osan isyydestäni, Timo Rintala pohtii. Sami-Pekka sairastui alle vuoden ikäisenä vauvaiän epilepsiaan, joka hoidettiin raskaalla ACTH-hormonihoidolla, kärsi monista muistakin vaivoista ja oli hyvin infektioherkkä lapsi. Olen yrittänyt paikata isoveli Olli-Matin tilannetta olemalla mahdollisimman hyvä ja huolehtivainen paappa hänen tyttärilleen. Timo Rintalan mukaan kehitysvammaisen lapsen syntymä muutti aikoinaan heidän perheensä elämää. Vanhemmuus on vaatinut päättäväistä ja aktiivista toimintaa, jotta kehitysvammaisille ihmisille kuuluvat palvelut toteutuisivat. Sami-Pekka on tuonut myös uudenlaisen näkymän elämäämme. Hän on antanut meille elämäniloa, opettanut aitoutta ja kykyä olla onnellinen elämän pienistä asioista. Pikkutulppaani syntyi vanhempien aktiivisuudesta Timo lähti yhdessä vaimonsa Leenan kanssa mukaan Kauhavan-Härmäin tukiyhdistyksen Timo Rintalan poika Sami-Pekka Rintala viihtyy palvelukoti Pikkutulppaanissa. Pikkutulppaani rakennettiin aikoinaan aktiivisten vanhempien aloitteesta Kauhavalle. toimintaan pian Sami-Pekan syntymän jälkeen. Ajan myötä yhdistyksen piirissä virisi ajatus palvelukodin rakentamisesta. Yhdistyksessämme oli useita perheitä, joiden kehitysvammaiset nuoret alkoivat lähestyä aikuisikää. Meillä oli yhteinen näkemys asuntojen tarpeesta. Vailla huolen häivää ryhdyimme itse rakennuttamaan kotia aikuistuville nuorillemme, Timo Rintala muistelee. Alkuvaiheessa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö oli tukena Raha-automaattiyhdistyksen hakemusten teossa ja itse rakentamiseen liittyvissä yksityiskohdissa. Vähitellen huomasimme, millaiseen urakkaan olimme päätoimiemme ohessa ryhtyneet. Olimme todella helpottuneita, kun Palvelusäätiö meidän aloitteestamme otti palvelukotihankkeemme omakseen, Timo Rintala sanoo. Koko Rintalan perhe osallistui Palvelusäätiön muuttajille ja heidän läheisilleen järjestämään muuttovalmennukseen. Palvelukoti Pikkutulppaani valmistui kreivin aikaan, sillä vanhemmat yrittivät samanaikaisesti vastata työelämän vaatimuksiin ja järjestää Sami- Pekan hoitoasioita. Arjen rauhattomuutta lisäsivät usein vaihtuvat puolipäiväiset henkilökohtaiset avustajat. Meille vanhemmille oli selvää, että isoveljensä tavoin myös Sami-Pekka itsenäistyy ja muuttaa omaan kotiin. Muutto sujui Sami- Pekan osalta kivuttomasti, mutta kuten monille vanhemmille se oli meille jonkinasteinen haaste, Timo Rintala toteaa. Mietimme, osataanko palvelukodissa varmasti hoitaa poikaamme hyvin. Pian kuitenkin löysimme Pikkutulppaanin ohjaajien kanssa yhteisen kielen, Timo jatkaa. Myös henkilökunta löysi yhteisen ymmärryksen kuvin, viittomin ja yksittäisin sanoin kommunikoivan Sami-Pekan kanssa. Yhteistyötä ja yksilön kunnioitusta Henkilökunnan ja läheisten yhteistyön tulee olla avointa ja kumpaakin osapuolta kunnioittavaa. Läheisyhteistyö onkin koko KVPSkonsernissa keskeisenä kehittämisalueena, Timo Rintala korostaa. Pikkutulppaanissa läheisten ja ohjaajien yhteistyö on alusta alkaen sujunut hyvin. Timo Rintalan mielestä on tärkeää, että jokainen ihminen kohdataan yksilönä ja jokaisen yksilölliset tarpeet tunnistetaan ja niihin pyritään vastaamaan. Hyvä elämä ja ihmisoikeudet toteutuvat, kun asukkailla on mahdollisuus normaaliin elämään, johon kuuluvat kotielämän lisäksi myös liikkuminen, osallistuminen ja harrastaminen lähiyhteisössä palvelukodin ulkopuolella. Henkilökunnan työssä viihtyminen heijastuu suoraan asukkaiden hyvinvointiin. Minusta on hienoa, että Palvelusäätiö ja Tukena panostavat henkilöstönsä työhyvinvointiin, Timo Rintala sanoo. Tulevaisuuden uhkia ja haasteita Puheenjohtaja Timo Rintala uskoo Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Tukenan lunastaneen paikkansa luotettavana palveluiden tuottajana ja yhteistyökumppanina. Niiden palveluihin ovat sekä perheet että kunnat tyytyväisiä. Suurimpana tulevaisuuden uhkana uusi puheenjohtaja pitää hoiva-alalle levittäytyneitä kansainvälisiä pääomasijoittajia ja sijoitusyhtiöitä. Suuret kansainväliset hoiva-alan yritykset polkevat hintoja palveluiden laadun ja henkilöstömitoitusten kustannuksella. Ne ovat vallanneet markkinoita alihintaisilla tarjouksilla ja ostaneet pieniä yrityksiä. Asiat ovat hyvin niin kauan kuin kunnat vaativat laatua, Timo Rintala toteaa. Puheenjohtaja Rintalaa huolestuttavat myös kansainvälisen yritystoiminnan markkinahenkisyys, palvelutuotannon lyhytjänteisyys ja yrityskaupat. Kehitysvammaisista asiakkaista tulee helposti pelkkiä pelinappuloita. Kokemuksemme on, että kehitysvammaisilla ihmisillä ja heidän läheisillään ei ole kilpailutuksissa osallisuutta eikä vaikutusmahdollisuuksia itseään koskeviin asioihin. Merkittäväksi tulevaisuuden haasteeksi Timo Rintala näkee laitosten alasajon, jonka seurauksena llä on yhä merkittävämpi rooli paitsi asumisyksiköiden rakentajana ja tukiasuntojen hankkijana myös perheiden tukijana tilapäishoitopalveluidensa avulla. Teksti ja kuva: Elina Leinonen KVPS-konserni 10 11

7 KEHITTÄMISHANKKEESSA Osaaminen esille ja jakoon Osaamisen kehittämishanketta koordinoivat Sanna Kekki ja Minna Hyvärinen muistuttavat, että vaikka hanke loppuu aikanaan, osaamisen kehittäminen on jatkuvaa työtä. KVPS-konserni Minna Hyvärinen ja Sanna Kekki uskovat, että Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n osaamisen kehittämishanke tuo uusia avauksia ja tukee työhyvinvointia. Osaamisen kehittämishankkeen suunnittelu alkoi helmikuussa 2014, ja hanke käynnistettiin toukokuussa. n koulutuspäällikkö Sanna Kekki ja :n kehittämispäällikkö Minna Hyvärinen koordinoivat hanketta. KVPS-konserni työllistää yhteensä noin 500 henkilöä sijaiset mukaan lukien. Hankkeessa kartoitetaan systemaattisesti henkilöstön olemassa olevaa osaamista ja osaamiseen liittyviä tarpeita. Hanke liittyy myös meneillään olevaan konsernin strategian uudistamiseen, joka alkoi kesäkuussa Meillä on niin iso henkilöstö, että sen kehittämisen täytyy olla suunnitelmallista ja strategiaa tukevaa, Minna Hyvärinen kertoo. Yhtäältä tarkastelemme, mitä osaamista strategian toimeenpano edellyttää, toisaalta strategian rakentamisessa voidaan huomioida jo olemassa olevat vahvat osaamisalueet. Sanna Kekki ja Minna Hyvärinen näkevät osaamisen kehittämisen myös henkilöstöstä huolehtimiseksi. KVPS-konsernilla on jo entuudestaan hyvä maine työnantajana. Haluamme panostaa työntekijöiden osaamiseen ja tarjota heille mielekästä työtä ja kehittymismahdollisuuksia työuran kaikissa vaiheissa, Sanna Kekki kertoo. Myös tilapäiset työntekijät ovat osaamisen kehittämisen piirissä. Henkilöstöstä ja sen osaamisesta huolehtiminen on myös kilpailuetu. Sosiaalialalla kilpailu hyvistä työntekijöistä on Sanna Kekin mukaan yhä kovempaa. Työnantaja, joka tunnetaan työntekijöitä arvostavaksi, on työntekijöistä kilpailtaessa muita vetovoimaisempi. Osaavat työntekijät puolestaan vahvistavat organisaatiota ja sen palvelujen laatua. Hankemuotoinen toiminta mahdollistaa osaamisen kehittämisen suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Suunnittelupalaverissa kartoitettiin KVPS-konsernin ydinosaamista, ja toukokuussa aloittivat kehittämisen eri osaalueista vastaavat työryhmät. Kukin työryhmä vastaa tietystä kehittämisen osa-alueesta, esimerkiksi osaamisen kartoittamisesta, ja tekee oman toimintasuunnitelmansa aikatauluineen tämän vuoden aikana, Sanna Kekki kertoo. Työryhmät vievät kehittämisen henkilöstön tasolle ja miettivät itse, millä tavoin ne osallistavat eri yksiköiden työntekijöitä ja asiakkaita osaamisen kehittämiseen. Suunnittelupalaverissa koko konsernin läpäiseväksi erityisosaamisen alueeksi määrittyi muun muassa läheisten kanssa tehtävä yhteistyö. Henkilöstön vahvuuksia ovat esimerkiksi kyky hyväksyä jatkuva muutos sekä kyky kehittää yhteistuumin toimintaa ja arvioida sitä tarvittaessa kriittisestikin. Kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta olennaista osaamista on yksilöllisten ratkaisujen ja palvelujen tarpeisiin vastaaminen. Lisäksi toiminta keskittyy kehitysvammaisten ihmisten palveluihin, joten voimavaroja ei kulu rönsyilyyn. Hanke toteutetaan konsernin sisäisenä yhteistyönä. Tavoitteena on luoda erilaisia käytäntöjä ja välineitä, joiden avulla esimiehet omissa yksiköissään voivat saada näkyviin työntekijöiden osaamista ja osaamistarpeita sekä keinoja tarpeiden täyttämiseen. Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään konsernissa olevaa osaamista. Tarvittaessa käytetään myös ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Kun osaamista tarkastellaan palvelujen kehittämisenä, on tärkeää saada työhön mukaan työntekijöiden lisäksi asiakkaat ja sidosryhmät. Verkostojen laajuus mahdollistaa osaamisen jakamisen mahdollisimman hyvin sieltä, missä sitä on, sinne, missä sitä tarvitaan. Sanna Kekin ja Minna Hyvärisen mukaan henkilöstö on ottanut osaamisen kehittämishankkeen vastaan myönteisesti, ja sille on tilausta. Nyt on tärkeää, että mennään lähelle työntekijöiden arkea niin, että jokaiselle tulee omaa tarttumapintaa osaamisen kehittämiseen. Sitten kun lähdetään jakamaan omaa osaamista muille, täytyy miettiä, minkälaista tukea siihen tarvitaan. Olisiko esimerkiksi kouluttajakoulutus työntekijöille yksi ratkaisu, he miettivät. Osaamisen kehittämishanke on vasta aluillaan, joten konkreettiset tulokset ovat edessäpäin. Tarkoitus on, että hankkeeseen osallistuvat ihmiset luovat itse prosesseja, jotka edistävät hankkeen tavoitteita. Meidän tehtävämme on sparrata, kannustaa ja pidellä lankoja käsissämme niin, että homma etenee. Odotamme myönteisellä jännityksellä, mihin prosessissa päästään, Minna Hyvärinen ja Sanna Kekki sanovat. Teksti: Tuula Puranen Kuva: Anna-Liisa Nikus KVPS-konserni 12 13

8 Kesälapsista kokonaiseen elämäntehtävään Tiina Syrjä on toiminut perhehoitajana 29 vuotta. Perhehoitajan kodissa arki tehdään yhdessä. Tiina Syrjä löysi aikoinaan puolisonsa Markun kanssa kauniin kotipaikan Keuruun Lankkualta. Kumpuilevaan maalaismaisemaan rakennettiin asuintalo ja ulkorakennus. Odotin nuorimmaistani, kun kuulin radioohjelman, jossa kerrottiin Pelastakaa Lapset ry:n kesälapsiohjelmasta. Innostuin heti, Tiina Syrjä muistelee. Perheeseen alkoi tulla kesälapsia seuraavana suvena. Samaan aikaan Tiina toimi perhepäivähoitajana ja hänellä oli vauvan lisäksi kaksi kouluikäistä lasta. Voisitteko ryhtyä sijaisvanhemmiksi? Tiinan tapa työskennellä tuli Keuruulla tunnetuksi. Niinpä sosiaalityöntekijä kysyikin häneltä apua, kun 9-vuotias poika tarvitsi nopeasti sijoituksen uuteen perheeseen. Syrjät päättivät harkinnan jälkeen ryhtyä sijaisvanhemmiksi. Poika tuli perheeseen ja viipyi uudessa kodissaan muutaman vuoden. Hänen jälkeensä on tullut useita lapsia, joista osa on ollut perheessä aikuisiksi asti. Opiskeltuaan lähihoitajaksi Tiina päätti puolisonsa kanssa keskittyä sijaisvanhempina toimimiseen, eikä Tiina enää tehnyt perhepäivähoitajan työtä. Tiinan puoliso kuoli vuonna 2003 lyhyen sairastamisen jälkeen. Jäljelle jäimme minä ja viisi alaikäistä poikaa. Vanhimmat lapsem- Anni Raunion mielestä perhehoito on inhimillinen ja yksilöllisyyttä kunnioittava tapa tuottaa palveluja. me, Petri ja Heidi, olivat jo muuttaneet pois kotoa, ja nuorin lapsemme Juho oli abiturientti. Sijoitetut lapset olivat hyvin eri ikäisiä. Arjen pyörittäminen yksin vaati sinnikkyyttä. Onneksi läheiset ja Keuruulla asuvat veljeni tulivat tarvittaessa apuun, Tiina muistelee. Lasten aikuistuttua Tiinan piti valita, lopettaisiko hän perhehoidon ja lähtisikö lähihoitajan työhön vaikkapa sairaalaan. Valinta oli selvä. Tunsin, että perhehoito on sitä työtä, jota haluan, pystyn ja osaan tehdä. Kehitysvamma-ala on monipuolista Kehitysvammaisuus tuli Tiinalle tutuksi perheeseen kahdeksanvuotiaana tulleen Janipojan kautta. Yhteistyö koulun ja eri alan terapeuttien kanssa opetti Tiinalle paljon, muun muassa viittomia ja kuvakommunikaatiota. Tiina toimii nykyään kehitysvammaisen nuoren miehen pitkäaikaisena perhehoitajana ja jo itsenäistyneen, omaan kotiin muuttaneen Janin tukihenkilönä. on yksi Tiinan työnantajista. Hän työskentelee kehitysvammaisten lasten ja nuorten lyhytaikaisena perhehoitajana. Lisäksi hän lomittaa toisia perhehoitajia ja omaishoitajia heidän vapaapäivinään. on monipuolinen kumppani, joka tarjoaa koulutusta ja työnohjausta, Tiina kehuu. Ajatus itsenäiseen elämään harjaannuttamisesta kunkin omien kykyjen ja edellytysten mukaisesti on Tiinan työn johtotähtenä. Niin lastensuojelun sijoittamien kuin kehitysvammaistenkin lasten ja nuorten kanssa työsken- nellessäni tavoitteenani on luoda heille edellytykset mahdollisimman itsenäiseen elämään. Harjoittelemme päivittäin yhdessä arkielämän taitoja, Tiina Syrjä korostaa. Tiina Syrjä pitää työssään erittäin tärkeänä myös tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten läheisten ja koko heidän tukiverkostonsa kanssa. Yhteistä aktiivista arkea Kesäisin Tiinan perhe, milloin missäkin koostumuksessa, lähtee yhdessä erilaisiin rientoihin: leirikeskukseen illanviettoon, sirkukseen, lintutorneille ja elokuviin. Lähimetsästä saa äkkiä poimurin täyteen puolukoita, joista tulee hyvää vispipuuroa. Talvisin piha kolataan yhdessä ja kolauksen päälle lasketaan vauhdikkaita pulkkamäkiä pihasta alas pellolle. Arkea tehdään yhdessä. Perhehoidossa olevat lähtevät halutessaan mukaan kauppaan, ja ruoka valmistetaan yhteisvoimin. Kun muut ovat koulussa ja töissä, pääsen keskipäivällä palavereihin ja asioita hoitamaan. Voimia ja virkistystä saan kesäisin kasvimaalta ja talvisin avantouinnista. Myös vapaat viikonloput auttavat jaksamaan, Tiina kertoo. Perhehoitaja Tiina Syrjä haluaa työssään tukea kehitysvammaisia lapsia ja nuoria mahdollisimman itsenäiseen elämään. Perhehoito mahdollistaa kokonaisvaltaisen kohtaamisen tarjoaa perhehoitoa ostopalveluna kunnille ja kuntayhtymille. Eri puolilla Suomea työskentelee noin 30 perhehoitajaa, joiden valmennuksesta, työnohjauksesta, tuesta ja palkkioista Kehitysvammaisten Palvelusäätiö huolehtii. Perhehoidon johtaja Anni Raunio korostaa, että perhehoitoa järjestettäessä ei hätiköidä. Valmistautuminen perhehoitoon vaatii huolellista työtä ja tutustumista puolin ja toisin, koska kehitysvammaisilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on hyvin yksilöllisiä tarpeita. Tärkeintä on, että hoidettavan tarve ja hoitajan osaaminen kohtaavat. Perhehoitopaikan tulee myös sijaita riittävän lähellä kotia. Usein haastavinta onkin löytää jokaiselle sopiva perhehoitaja. Minun tehtäväni on auttaa hoitajia ja hoidettavia löytämään toisensa, Anni Raunio pohtii. Aloitin työni vuoden alussa vierailemalla perhehoitajien luona sekä tutustumalla heihin ja perhehoidon maailmaan, Anni Raunio kertoo. Perhehoito vaatii perhehoitajalta sitoutumista ja joustavuutta. Se on koko perheen yhteinen asia. Näitä asioita käydään valmennuksessa läpi, samoin kehitysvammaisuuteen liittyviä erityispiirteitä, Anni Raunio kertoo. Usein kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitajiksi ryhtyvät ovat jo aiemmin toimineet kehitysvamma-alalla tai ovat muuten tutustuneet kehitysvammaisuuteen. Anni Raunion mukaan perhehoitajat ovat arjen taitureita ja he tekevät työtään lämmöllä. He ovat myös innokkaita oppimaan uutta ja ottamaan haasteita vastaan. Kyse on valinnasta ja elämäntavasta. Monella on taustalla halu antaa enemmän kuin päivätyössä on mahdollista ja kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti, Anni Raunio pohtii. Perheet tarvitsevat erilaisia tilapäishoidon ja -asumisen vaihtoehtoja. Tärkeintä on, että jokaiselle lapselle ja perheelle järjestyy yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluita

Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille

Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille Päivän ohjelma 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 Virittäytyminen päivään Tervetuloa Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille 9.45 Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous 21.5.2011 KVPS konserni KVPS konsernin muodostavat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki

Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki Kehitysvammaisten Palvelusäätiö - Kehitysvammaisten Tukiliitto perusti ja lahjoitti säädepääoman 18.9.1992 - Palvelukoti-

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 1.11.2013

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 1.11.2013 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 1.11.2013 Ohjelma 9.30 Avaussanat Taru Kuotisaho, vastaava hoitaja Portsan Kehräkoti, Turun kaupunki 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sekä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto. 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi

Kehitysvammaisten Tukiliitto. 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi Kehitysvammaisten Tukiliitto 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi Tukiliitto on kansalaisjärjestö Yhteiskuntaa pyörittää neljä sektoria: Julkinen

Lisätiedot

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Härmän kuntokeskus, 27.05.2015 Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja Laitosasuminen Laitososastoja on kuusi: Kuntokaari, Kuusikoto, Kotopihlaja, Neliapila,

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy haluavat nostaa sosiaalihuoltolakiesityksestä esille seuraavat asiat. Esityksen keskeisistä tavoitteista Pidämme sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa. perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen

Hyvää perhehoitoa. perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen Hyvää perhehoitoa perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen Laukaa, Peurunka 17.9.2013 Paula Korkalainen Kyselyyn 2013 vastasi yht. 25 perhehoitajaa * Vammaisia tai muita erityisen tuen tarpeessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto. Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta

Kehitysvammaliitto. Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta Kehitysvammaliitto Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta Me Kehitysvammaliitossa uskomme, että hyvä elämä kuuluu kaikille. Toimimme sen puolesta, että kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

YKS YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITELMA

YKS YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITELMA PUMPPU-HANKE (A31860) pumppu-hanke.blogspot.com YKS YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITELMA MAHDOLLISUUS KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEEN AJATTELUUN JA TOIMINTAAN Lohja 5.9.2012 Merja Laurén Tiedetään, että (Val Williams

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 KVPS Tukena Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto ry yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä Oma Elämäomannäköiset palvelut Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä 1 Paula Pakarinen Yhdistystoiminta Suonenjoen Kehitysvammaisten tuki ry Kehitysvammaisten Pohjois-Savon tukipiiri Vaalijalan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Maria Kuukkanen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen kasvatuksen, hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Valtioneuvosto teki 2010 ja toisen 2012 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asunto-ohjelmaksi, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut Oikea koti Aspan asumisratkaisut Näin Aspan asumisratkaisut syntyivät Asumispalvelusäätiö Aspan perustamiseen vaikutti laajalti järjestöjen välillä käyty keskustelu siitä, mihin suuntaan vammaisten ihmisten

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta. Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta. Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12.2011 KVPS Tukena Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Individuell serviceplanering

Individuell serviceplanering Palvelusuunnittelu perheen näkökulmasta Pia Jättömäki Miina Weckroth Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 6.6.2013 Individuell serviceplanering ur familjens perspektiv Pia Jättömäki Miina Weckroth

Lisätiedot

Erityislasten ja nuorten tilapäishoidon tarpeet Kaakkois-Suomessa

Erityislasten ja nuorten tilapäishoidon tarpeet Kaakkois-Suomessa Erityislasten ja nuorten tilapäishoidon tarpeet Kaakkois-Suomessa - Toive tilapäishoidon selvityksen tekemisestä kunnilta - Päätös selvityksen aloittamisesta projektiryhmän kokouksessa 7.2.-08 - Perustettiin

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10. Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.2014 Tuetusti päätöksentekoon- projekti Projektin toiminta-aika:

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Vanhuksia on moneksi Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Itsenäisesti kotona asuvat, mutta jotka ovat haurastumisen riskissä Hyväkuntoiset eläkeläiset

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Juho Jaakkola muutti laitoksesta 1Lamminrantaan

Juho Jaakkola muutti laitoksesta 1Lamminrantaan Juho Jaakkola muutti laitoksesta 1Lamminrantaan Aurinko lämmittää, ja Lamminrannan asukkaat nauttivat keväästä. Pihakeinussa hymyilee iloinen ja hyväntuulinen nuori mies. Hän on Juho Jaakkola, jonka elämäkin

Lisätiedot

KEHAS-kuulumiset. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen

KEHAS-kuulumiset. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen KEHAS-kuulumiset Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen Yhteiskunta muuttuu muuttuvatko palvelut? Palvelurakenne Sukupolvet vaihtuvat Toimintakulttuuri Tarpeet muuttuvat

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World!

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki -toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille (60+), jotka ovat kokeneet elämässään muutoksia ja luopumisia

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi

Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 24.3.2013 Tiedän mitä tahdon! projekti (2010 2013) Kokeillaan ja kehitetään suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa henkilökohtaista budjetointia (kehitys)vammaisten

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu tukee lasta ja vahvistaa perheiden yhteistyötä Perhehoidosta tuli lastensuojelun sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto vuoden 2012

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

PERHE-YKS. Perhekeskeinen suunnitelma

PERHE-YKS. Perhekeskeinen suunnitelma Luonnos! Runko, jota edelleen kehitetään pilottiperheiden kanssa Vammaispalveluhankkeessa PERHE-YKS Perhekeskeinen suunnitelma Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -teemaverkosto

Lisätiedot

Investointi sijaisvanhempaanparas

Investointi sijaisvanhempaanparas Investointi sijaisvanhempaanparas sijoitus Sijaisvanhemman hyvinvointi hyvän sijoituksen perustuksena Sijaishuollon päivät Lahti 29.9. 2015/Virpi Vaattovaara Oikea investointi sijaisvanhempaan tuottaa:

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Materiaalille tilausta Asumisen asioiden käsittelyyn ei ole ollut välineitä, vaikka nuorten asumisen haasteet nousseet

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Asiakkaan äänellä -kehittämistoiminta

Asiakkaan äänellä -kehittämistoiminta Asiakkaan äänellä -kehittämistoiminta Milla Ilonen 040 848 0909 milla.ilonen@aspa.fi Asiakkaat kokemuskehittäjinä! Vuonna 2008 kutsuttiin koolle eripuolilta Suomea 50 asumispalvelujen käyttäjää. Vertaisarviointi

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot