PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA"

Transkriptio

1 PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA VUOSIKATSAUS 2014

2 Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 MISSIO... 2 Oras Investin vuosi Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 VISIO... 8 Arvot... 9 Oras Investin strategia Uudistettu hallintokäytäntö Portfolioyhtiöt Oras Group Uponor Tikkurila Kemira PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET Tilinpäätöstiivistelmä Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahavirtalaskelma Hallitus Henkilöstö Hallintoperiaatteet Graafinen suunnittelu ja taitto Kreab Valokuvat Mika Malo Kuvien taideteokset Erkki Paasikivi, teoksesta Metalli ja vesi (1988), teoksen valokuvat Pentti M. Valmunen A.R.P.S Vuosikatsaus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan ovat luettavissa englannin- ja suomenkielisinä myös yrityksemme verkkosivuilla osoitteessa orasinvest.fi.

3 Oras Invest lyhyesti ORAS INVEST LYHYESTI Perheyritys Oras Investillä on 70 vuoden perinteet teollisessa yrittäjyydessä. Nykyiset teolliset omistukset ovat Oras Groupissa, Uponorissa, Tikkurilassa ja Kemirassa. Vuoden 2014 lopussa Oras Investin nettovarallisuus oli 732 miljoonaa euroa. Oras Investin omistukset Oras Group 100 % Vuodesta 1945 Uponor 23 % Vuodesta 1999 Tikkurila 18 % Vuodesta 2010 Kemira 18 % Vuodesta 2007 Kooste avainluvuista 2014 LIIKEVAIHTO 4,0 miljardia TYÖNTEKIJÖITÄ keskimäärin TOIMIMME 40 maassa Vuosikatsaus

4 MISSIO Oras Invest on perheyhtiö ja teollinen omistaja. Kehitämme omistamiamme yrityksiä aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta yritysten johdon kanssa päämääränä luoda kestävää, pitkän aikavälin arvonnousua. 2

5 Oras Investin vuosi 2014 VUOSI 2014 PÄHKINÄNKUORESSA Hallinto- ja ohjausjärjestelmä uudistettiin. Portfoliomme pysyi ennallaan keskittyen vahvasti vesi- ja rakennusteollisuuteen. Nettovarallisuus oli 732 miljoonaa euroa ja omistajan kokonaistuotto 6 %. Oman pääoman suhde koko pääomaan parani 81 prosenttiin ja gearing väheni 23 prosenttiin. Oras Investin avainluvut Tilikauden tulos 27,7 milj. euroa 27,4 milj. euroa Oma pääoma 511,1 milj. euroa 485,0 milj. euroa Koko pääoma 630,6 milj. euroa 635,6 milj. euroa Oma pääoma/koko pääoma 81 % 76 % Gearing 23 % 30 % Nettovarallisuus (NAV) 732 milj. euroa 776 milj. euroa Omistajan kokonaistuotto (TSR) 6 % 26 % Velkojen suhde markkina-arvoisiin sijoituksiin 14 % 16 % Oras Group EBITDA 8 nettovelat, 2013 pro-forma uusi Oras Group Vuosikatsaus

6 Toimitusjohtajan tervehdys INTEGROITUMISEN VUOSI Takanamme on jälleen yksi epävakaa vuosi, jonka läpi yrityksemme onnistuivat luovimaan vakaasti. Vuoden 2014 alkua leimasi geopoliittinen epävarmuus, mikä jatkui vuoden loppuun saakka. Venäjää vastaan kohdistetut talouspakotteet ja ruplan jyrkkä heikkeneminen vaikeuttivat eurooppalaisten ja erityisesti useiden suomalaisten yritysten toimintaa Venäjällä. Vuoden loppupuoliskolla kasvavaa levottomuutta aiheutti öljyn hinnan romahtaminen. Samaan aikaan nollaa hipova yleinen korkotaso kasvatti osakemarkkinoille suuntautunutta rahavirtaa ja siitä seurannutta markkinoiden vilkastumista. Teollinen portfoliomme ja omistuksemme pysyivät muuttumattomina vuonna Keskitymme yhä vahvasti vesi- ja rakennusteollisuuteen. Hanavalmistaja Oras Group on menestyksekkäästi integroitunut yhdeksi yritykseksi, jolla on kaksi vahvaa brändiä, Oras ja Hansa. Putkisto- ja sisäilmastoratkaisuja tarjoava Uponor kasvoi vahvasti Pohjois-Amerikassa nyt jo toisena vuonna peräkkäin. Kansainvälinen vesikemikaaliyritys Kemira kasvoi orgaanisesti yritysmyynneistä huolimatta. Maaliyritys Tikkurilalle vuosi 2014 ja erityisesti sen loppupuoli oli varsin haasteellinen, koska noin kolmannes sen myynnistä tulee Venäjältä. Vakaa tulos ja uudet rakenteet Kaikki yrityksemme pystyvät nopeasti mukautumaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin, mistä kertoo vakaa tuloskyky silloinkin, kun liikevaihtoon on kohdistunut suuria paineita. Oras Groupin ensimmäinen kokonainen tilikausi Hansan hankinnan jälkeen tuotti integraation aiheuttamista rasitteista huolimatta erinomaisen tuloksen. Oras Groupin liikevaihto oli 258,1 miljoonaa euroa (pro forma -liikevaihto 252,7 miljoonaa euroa). Liikevoitto kasvoi 24,6 miljoonaan euroon ja oli 9,5 % liikevaihdosta (vastaavat pro forma -luvut 22,1 miljoonaa euroa ja 8,7 %). Liikevoitto sisältää Hansan hankkimisesta syntyneet 3,2 (0,8) miljoonan euron aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot sekä 2,2 (4,2) miljoonan euron kertaluonteiset erät. Vahva kassavirta mahdollisti yrityskauppalainan lyhentämisen sovittua aikaisemmin, mikä laski Oras Groupin nettovelkaantumisasteen 28,5 prosenttiin (53,4 %). Rakenteellinen integraatio on Oras Groupissa suoritettu loppuun, ja nyt jatketaan yhteisen, kohti kestävää kasvua johdattavan Our Way Forward -strategian toteutusta. Uponorin liikevaihto ylitti miljardin rajan ja oli 1 023,9 (906,0) miljoonaa euroa vuonna Myös liikevoitto parani ja oli 63,4 (50,2) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 6,2 % (5,5 %). 4

7 Nettovelkaantumisaste laski 33,7 prosentista 27,6 prosenttiin. Talotekniikka Pohjois-Amerikka -segmentti kasvoi voimakkaasti ja laajeni myös maantieteellisesti. Talotekniikka Euroopan kehitys oli tasainen, Saksan loppuvuoden heikentyneen markkinatilanteen ohjatessa sitä. KWH Pipen kanssa muodostetusta Uponor Infrasta saatiin nyt ensimmäiset koko vuoden kattavat luvut. Synergiaedut ovat jo selvästi näkyvissä huolimatta kysynnän heikkenemisestä ja myyntimäärien pienenemisestä Suomessa. Kemiran liikevaihto oli 2 136,7 (2 229,1) miljoonaa euroa vuonna Lasku johtui lähinnä Brasilian saostuskemikaaliliiketoiminnan, Suomen muurahaishappoliiketoiminnan ja Tanskan jakeluliiketoiminnan myynnistä. Liikevaihdon laskusta huolimatta Kemiran orgaaninen kasvu oli 3 %. Kemiran liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 252,9 (141,9) miljoonaan euroon. Liikevoittomarginaali pysyi ennallaan 7,4 prosentissa (7,4 %) ja nettovelkaantumisaste nousi 41 prosentista 42 prosenttiin. Keskitymme yhä vahvasti vesi- ja rakennusteollisuuteen. Toimitusjohtaja, Jari Paasikivi Tikkurilan kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti liikevaihdon supistuminen, ruplan heikkeneminen sekä myynti- ja markkinointitoimien kiinteiden kustannusten nousu. Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa Venäjän heikentyneestä markkinatilanteesta. Myös Ukrainan kriisi lisäsi osaltaan epävarmuutta Tikkurilan toimintaympäristössä. Tikkurilan liikevaihto oli 618,4 (653,0) miljoonaa euroa vuonna Liikevoitto oli 63,7 (71,5) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 10,3 % (11,0 %) ja nettovelkaantumisaste 24,6 % (23,4 %). Oras Investin kauden tulos oli 27,7 (27,4) miljoonaa euroa. Nettovarallisuus laski 6 prosenttia ja oli 732 (776) miljoonaa euroa, omistajan kokonaistuotto oli 6 % (26 %). Osinkovirtamme vuodelle 2014 on odotusten mukaisesti noin 33 (32) miljoonaa euroa. Olemme vahvistaneet tasettamme entisestään strategiamme mukaisesti. Oras Investin omavaraisuusaste nousi 76 prosentista 81 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste laski 30 prosentista 23 prosenttiin. Kauden aikana Oras Invest uudisti hallinto- ja ohjausjärjestelmäänsä. Uuden järjestelmän myötä olemme perustaneet omistajaneuvoston. Uusi rakenne selkeyttää yhtiön päätöksentekoelinten työnjakoa ja vahvistaa hallituksen strategista roolia. Perheyritys jo 70 vuotta Perheyrityksemme täyttää tänä vuonna 70 vuotta, ja saavutuksemme sitoutuneena ja omistautuneena pitkän tähtäimen teollisena omistajana puhuvat puolestaan. Paasikivet ovat omistaneet Oras Groupin vuodesta 1945 alkaen, ja Uponorin suurin omistaja olemme olleet jo 16 vuotta. Kahdeksan vuotta sitten saavutimme tärkeän strategisen merkkipaalun hankkiessamme suurimman osuuden Kemirasta, jossa olemme sen jälkeen kasvattaneet omistusosuuttamme. Tikkurilan suurin omistaja olemme olleet siitä saakka, kun se viisi vuotta sitten erotettiin Kemirasta itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Vuodet ovat osoittaneet, että Oras Invest on sitoutunut ja aktiivinen pitkän tähtäimen teollinen omistaja. 70-vuotisjuhlan kunniaksi perheemme yrittäjyyden ja teollisen omistamisen historiaa juhlitaan julkaisemalla historiikki toukokuussa Tämän lisäksi juhlavuosi näkyy Oras Groupin toimipaikoissa ympäri vuoden. Uskomme Euroopan markkinatilanteen pysyvän haasteellisena vuonna Keskitymme seuraamaan toimialojemme kehitystä ja niillä tapahtuvia muutoksia. Seuraava teollinen vallankumous on aivan nurkan takana, kun digitalisaatio yhdistää reaali- ja virtuaalimaailmat. Kestävä kasvu ja lisäarvon luominen yrityksillemme pitkällä aikavälillä edellyttää, että ymmärrämme, miten toimialojemme perinteiset dynamiikat linkittyvät uusiin trendeihin. Haluan kiittää lämpimästi yritystemme kaikkia työntekijää ympäri maailmaa taas yhdestä menestyksekkäästä vuodesta epävarmassa markkinatilanteessa. Lisäksi haluan kiittää kaikkia hallituksen jäseniä heidän tuestaan ja ennakointikyvystään sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta. Maaliskuu, 2015 Jari Paasikivi Vuosikatsaus

8 Oras Investin tarina MEIDÄN TARINAMME TEOLLISEN OMISTAJAN SYNTY Edelläkävijäyritys Perheyrityksemme aloitti toimintansa Raumalla vuonna 1945, kun Erkki ja Irja Paasikivi sekä Irjan isä Kosti Oras perustivat pienen pajan Kostin kellariin heti toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Yritys nimettiin alkuvaiheessa rahoittajana toimineen Kosti Oraksen mukaan luvulle tultaessa sarjatuotanto oli jo hyvässä vauhdissa. Erkki oli onnistunut hankkimaan ylijäämäkranaattien kuoria Ammus Oy:ltä, ja niistä valmistettiin lämpöpatterien putkenliittimiä. Näin alkoi työ metallin ja veden yhdistelmän parissa, josta yritys edelleen tunnetaan ja 1970-lukujen välinen aika ei ollut kasvun aikaa vain Orakselle, vaan myös koko Suomelle, kun se nousi jaloilleen sodan jälkeen luvun loppupuolella Oras oli jo tunnettu vipuhanojen valmistaja. Arvostettuna työnantajana pidetty Oras oli tuonut kotiseudulleen uutta teollisuutta ja osoittanut todellista yrittäjähenkeä. Ensimmäiset askeleet kohti kansainvälistymistä oli otettu viennin muodossa ja ennen kaikkea tuomalla Suomeen tietotaitoa ja osaamista. Erkki Paasikivi rakensi itse Oraksen ensimmäisen valimon saksalaisen yhteistyökumppaninsa avulla. Kasvua, kansainvälistymistä ja yrityskauppoja 1980-luvulla Oras laajeni ja kasvoi Pohjoismaiden markkinajohtajaksi ja yhdeksi Euroopan suurimmista hanavalmistajista. Omistajat kehittivät yhdessä johdon kanssa yritykselle selkeän liikeidean. Innovatiiviset tuotteet, liikevaihdon tasainen kasvu ja laajeneminen uusille markkinoille takasivat kannattavuuden ja tarjosivat vakaan pohjan strategisille yritysostoille. Ensin Oras osti saksalaisen hanavalmistajan, sen jälkeen suurimman kotimaisen kilpailijansa ja kolmanneksi norjalaisen kilpailijan. Vuonna 1995 Oras julkisti kunnianhimoisen kasvustrategian nimeltä Visio Yrityksen tavoitteena oli valloittaa Euroopan markkinat ja kolminkertaistaa liikevaihto. Tähän pyrittiin tuotekehityspuolella, kun Oras toi ensimmäisenä eurooppalaisena valmistajana markkinoille elektronisen hanan. Yrityksen nimi ja tavaramerkki olivat kehittyneet tunnetuksi ja arvostetuksi brändiksi, joka yhdistettiin kestävyyteen, innovatiivisuuteen ja laadukkaaseen muotoiluun. Yritys teki jälleen yritysoston, tällä kertaa Puolassa. Vision toteuttaminen osoittautui kuitenkin liian haastavaksi, ja omistajat alkoivat tarkastella toimialaa laajemmin. Samaan aikaan hiljattain perustettu energiajätti Fortum Oyj etsi uutta omistajaa muoviputkiliiketoiminnalleen. Teollinen omistaja Vuonna 1999 Oraksesta tuli Uponorin suurin omistaja. Näin alkoi teollisen omistajuuden aikakausi. Pekka Paasikivestä tuli Uponorin hallituksen puheenjohtaja. Hän toi yritykseen liikeideakeskeisen ajattelutavan ja yhden brändin strategian. Uuden omistajan lähestymistapa oli aktiivinen ja huomattavan sitoutunut. Uponorin osakkeet ostettiin hyvään aikaan ja osakkeen hinta nousi tasaisesti. Vakaasti kasvanut osinkovirta saavutti huippunsa vuonna Samaan aikaan Oraksen omistajat päättivät organisoida nämä 6

9 70 vuotta teollista kokemusta Netto-omaisuus Oras Oy:n aika Perheyritys Yrittäjä L I I K E Johtoryhmä Yritysostot Oras Investin aika Perheyritys & teollinen omistaja Kemira Uponor Tikkurila Uusi Oras Group I D E A T Sukupolvi 1 Sukupolvi 2 Sukupolvi kaksi teollisuusyritystä yhden emo yhtiön alaisuuteen. Oras Invest perustettiin hallinnoimaan perheen omistuksia. Sillä oli alusta alkaen selvä strategia. Tavoitteena oli olla pörssi yhtiöiden suurin omistaja ja yksityisomistuksessa olevien yhtiöiden enemmistöomistaja pitkäjänteisesti ja sitoutuneesti. Samaan aikaan kolmas omistajasukupolvi alkoi osallistua yrityksen toimintaan hallituksen jäseninä. Vuoteen 2007 mennessä Oras Investistä oli tullut kaikkien tuntema toimija LVI- ja rakennustarvikealalla. Omistajat olivat valmiita laajentamaan uudelle toimialalle. Perusteellisten selvitysten jälkeen Kemira osoittautui kiinnostavaksi sijoituskohteeksi. Kemiran toiminta globaaleilla vesikemianmarkkinoilla ja sen tytäryhtiö Tikkurila olivat ratkaisevia tekijöitä. Suomen valtio, joka oli tuohon aikaan Kemiran pääomistaja, oli valmis luopumaan riittävän suuresta osakemäärästä, jotta Oras Investistä voisi tulla yhtiön suurin omistaja. Oras Invest näki Kemirassa konsolidaation mahdollisuuden ja osti valtion tarjoamat osakkeet. Vesialalla toimivan Kemiran liikevaihdosta neljännes Nykyään Oras Invest jatkaa työtään sitoutuneena ja aktiivisena pitkän tähtäimen omistajana tuli rakennusteollisuudesta, joten yhtiö nähtiin sopivan strategisesti hyvin Oras Investin teollisiin omistuksiin. Pian sen jälkeen, kun yhtiöstä tuli Kemiran suurin omistaja, Oras Invest lisäsi alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti salkkuunsa neljännen elementin, kun Tikkurila erotettiin Kemirasta itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Vuonna 2013 perustettiin uusi Oras Group, kun Oras osti Hansan. Yritysoston myötä yhtiön koko kaksin kertaistui sekä liikevaihdon että henkilöstö määrän osalta. Nykyään Oras lnvest jatkaa työtään Oras Groupin, Uponorin, Kemiran ja Tikkurilan sitoutuneena ja aktiivisena pitkän tähtäimen omistajana. Kaikki 70-vuotisen historiamme aikana ottamamme askeleet ovat lisänneet ymmärrystämme ja osaamistamme ja samalla mahdollistaneet uusien haasteiden kohtaamisen. Olemme pystyneet säilyttämään pitkän aikavälin näkemyksen ja kasvamaan tasaisesti merkittäväksi yhteiskunnalliseksi arvontuottajaksi. Oras lnvest on pysynyt koko historiansa ajan sataprosenttisesti perheyrityksenä. Vuosikatsaus

10 VISIO Tavoitteenamme on olla halutuin omistaja teollisille yrityksille. Yrityksemme ovat toimialojensa parhaita pitkällä tähtäimellä. Niissä työskentelevät osaavimmat ammattilaiset, ja niillä on sitoutunut omistajapohja. 8

11 Arvot PITKÄLLÄ TIELLÄ KESTÄVIN ARVOIN Hyvä omistajuus on Oras Investin sisäistämä arvo ja elämäntapa. Se vaatii rehellistä, avointa ja vastuullista otetta, työn kunnioitusta ja reilua peliä. Aktiivisena teollisena omistajana katsomme yli talouden vaihtelujen. Oras Investin jatkuvan, pitkän tähtäimen arvonluonnin perustana ovat elinvoima, sitoutuminen ja kestävyys. Huolehdimme siitä, että omistamamme yritykset uudistuvat, ja osoitamme hyvin konkreettisesti sitoutumisemme niiden pitkän tähtäimen kehittämiseen. Haluamme tukea osaamisellamme ja kokemuksellamme omistamiemme yritysten kestävää arvonluontia. ORAS INVESTIN ARVOT OMISTAJUUS edellyttää avointa ja rehellistä otetta, työn kunnioittamista ja reilua peliä. Omistajuuteen liittyvä vastuu on suurempi kuin sen suomat etuoikeudet. Kannamme osaltamme vastuun siitä, että yrityksillämme on hyvä omistusrakenne, hyvä hallitus ja hyvä toimitusjohtaja. Näillä edellytyksillä varmistetaan yritystoiminnan terve pohja ja jatkuva parantaminen. Yritys voi täyttää yhteiskuntavastuunsa vain, jos se toimii vakaalla alustalla, kannattavasti ja arvoa luoden. ELINVOIMAISUUS: kehitämme liiketoimintaa uusiutumisen ja innovatiiviseen omistajuuteen liittyvien ideoiden pohjalta. KESTÄVYYS: toimintamme on osaavaa ja pitkäjänteistä ja meitä motivoi kestävä arvonluonti. SITOUTUMINEN: olemme sitoutuneet omistamiemme yritysten pitkän tähtäimen kehittämiseen, asianosaisiin ja perheeseemme. Vuosikatsaus

12 Strategia AKTIIVISEN OMISTAJAN STRATEGIA Sitoutunut omistajuus, pitkäjänteinen kehittämistyö ja arvon kasvattaminen ovat strategiamme pysyvät perustekijät. Katsomme yli suhdanteiden ja toimimme hyvässä yhteistyössä muiden omistajien, Kestävä kasvu johdon sekä kaikkien Kannattavuus sidosryhmien kanssa. Perusta Liiketoiminnan perusolettamat Liiketoimintaosaaminen Sitoutunut omistajuus, pitkäjänteinen kehittämistyö ja arvon kasvattaminen ovat strategiamme pysyvät perustekijät. Katsomme yli suhdanteiden ja toimimme hyvässä yhteistyössä muiden omistajien, johdon sekä kaikkien sidosryhmien kanssa. Perheyritystaustamme on vaikuttanut vahvasti luonteeseemme ja tavoitteisiimme pitkäjänteisesti sitoutuneena ja yrityksiään määrätietoisesti kehittävänä teollisena omistajana. Yritystemme jatkuva arvonlisäys yli talouden vaihtelujen ja tarvittaessa rohkeatkin liikkeet sekä varautuminen haastaviin vaiheisiin ohjaavat strategiaamme. Aktiivinen teollinen omistaminen merkitsee meille sitä, että tuemme omistamiemme yritysten pitkän tähtäimen strategiaa. Käymme myös jatkuvaa vuoropuhelua yritystemme muiden omistajien sekä lähimpien sidosryhmiemme kanssa. Käytämme ansaitsemiamme osinkoja joko taseemme vahvistamiseen tai lisäsijoituksiin sekä nykyisiin että uusiin yhtiöihin. Pyrimme arvon kasvattamiseen, mikä edellyttää aktiivista hallitustyöskentelyä sekä rakentavaa yhteistyötä yritysten johdon Pörssiyhtiöissä tavoitteenamme on suurimman omistajan asema, muissa enemmistöomistus. kanssa. On välttämätöntä ja kaikkien osakkeenomistajien ja sidosryhmien etu, että hallitukset kykenevät luomaan kirkkaan kuvan yrityksen olosuhteista, liikeideasta, strategioista, johdosta ja sen toimenpiteistä sekä riskeistä. Pörssiyhtiöissä tavoitteemme on suurimman omistajan asema, listaamattomissa yrityksissä enemmistöomistus. Noudatamme hyvää hallintotapaa. Yhtiöiden omistajina päätämme ja vaikutamme yhtiökokouksissa, hallituksissa ja toimikunnissa. Osaltamme huolehdimme siitä, että yhtiöiden pääomarakenne pysyy terveenä ja antaa niille voimaa kehittymiseen, uudistumiseen ja kestävän tulevaisuuden luomiseen. Luodaksemme jatkuvuutta aktiiviseen teolliseen omistamiseemme tarkkailemme signaaleja teollisuuksiemme näkymistä ja talouden sekä rahoitusmarkkinoiden vaihteluista. Arvioimme yritysten kehitysmahdollisuuksia ja arvonluontikykyä sekä niiden johdon osaamista. 10

13 Uudistettu hallintokäytäntö UUDISTETTU HALLINTOKÄYTÄNTÖ Yritykset muuttuvat ajan kuluessa, ja myös hallinto- ja ohjausjärjestelmän on pysyttävä muutoksissa mukana. Oras Investin uudistettu hallinto- ja ohjausjärjestelmä vastaa paremmin yrityksen uutta rakennetta ja perheyrityksen nykyistä toimintaa. Omistajien tavoitteena on ollut luoda selkeä hallinto- ja ohjausjärjestelmä, joka sisältää omistajista muodostuvan neuvoston kokoamisen sekä ammattitaitoisen, itsenäisesti toimivan hallituksen nimittämisen. Uusi hallintorakenne selkeyttää teollisen omistajan roolia kaikilla tasoilla. Uudistuksessa tärkeintä oli kuitenkin selkeyttää hallintoa ja ohjausta. Omistajat ovat tehneet selvän eron perheen, omistajien ja liiketoiminnan välille. Tavoitteena on, että myös hallinnon ja johdon toimet erotetaan toisistaan. Terveellä pohjalla oleva omistajarakenne, ammattitaitoinen hallitus ja pätevä johto ovat menestyksen välttämätön edellytys. Lue myös hallintoperiaatteista sivulta 28. Omistajaneuvosto keskittyy niihin, osakkeenomistajiin liittyviin asioihin, joita ei käsitellä yhtiökokouksessa. Omistajaneuvostoon kuuluu kaksi toimielintä: nimitysvaliokunta ja perhetoimikunta. Nimitysvaliokunnan tärkein tehtävä on taata, että Oras Investin hallituksen kokoonpano on aina paras mahdollinen. Perhetoimikunta sen sijaan ylläpitää ja kehittää perheen omistajuutta sekä huolehtii perheyritykseemme liittyvien perinteiden pitämisestä elinvoimaisina. Omistajaneuvosto määrittelee omistajien vision ja strategisen suunnan ja välittää tämän tiedon Oras Investin hallitukselle. Omistajaneuvoston kokoaminen mahdollistaa omistajiin liittyvien asioiden poistamisen hallituksen asialistalta antaen hallitukselle rauhan keskittyä strategiatyöhön. Viestintä ja tiedonkulku sujuu katkeamatta molempiin suuntiin omistajaneuvoston ja hallituksen välillä. Perhe PERHE Omistajat Omistajaneuvosto Nimitysvaliokunta OMISTAJAT Hallinnointi Hallitus Oras Invest Oy Strateginen ohjaus LIIKETOIMINTA Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Uponor Oyj Kemira Oyj Tikkurila Oyj Oras Group Vuosikatsaus

14 Portfolioyhtiöt ORAS GROUP VARTEENOTETTAVA PELAAJA EUROOPAN KEITTIÖ- JA KYLPYHUONEHANOJEN MARKKINOILLA Oras Group on merkittävä eurooppalainen keittiö- ja kylpyhuonehanojen toimittaja. Konserni on markkinajohtaja Pohjoismaissa ja yksi Manner-Euroopan johtavista yrityksistä. Syksyllä 2013 Oras Group kaksinkertaisti kokonsa hankkimalla omistukseensa Hansan. Yrityskauppa nosti Oras Groupin suurten eurooppalaisten pelaajien joukkoon. Konsernin missio on tehdä veden käytöstä helppoa ja ympäristöä säästävää sekä nousta Euroopan johtavaksi modernien keittiö- ja kylpyhuonehanojen toimittajaksi. Oras Investin omistus 100 % Vuodesta 1945 Katsaus vuoteen 2014 Oras Groupin liikevaihto oli 258,1 milj. euroa (pro forma -liikevaihto 252,7 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 24,6 milj. euroa eli 9,5 % liikevaihdosta (pro forma 22,1 milj. euroa eli 8,7 %). Epävakaasta markkinatilanteesta huolimatta Oras Group onnistui kasvattamaan myyntiä tärkeimmillä markkinoillaan, erityisesti Saksassa ja Suomessa. Positiivista kehitystä nähtiin myös Tanskassa, Belgiassa ja Tšekin tasavallassa. Kasvu on kohdistunut markkinoille lisäarvoa tuoviin, moderneihin tuotteisiin. Norjassa markkinatilanne oli haastava. Jo yrityskaupan aikoihin tiedettiin, että Oras ja Hansa täydentävät hienosti toisiaan, koska päällekkäisyyksiä oli vain vähän. Kukaan ei kuitenkaan osannut arvata, että yhteensopivuus on vielä odotettua paljon parempi. Yrityskaupan myötä molemmat brändit, erityisesti HANSA, ovat parantaneet uskottavuuttaan. 12

15 Vuosi 2014 oli Oras Groupissa toimintojen integroimisen aikaa. Rakenteellinen integraatio on saatu valmiiksi, ja monet yhteiset järjestelmät ja työkalut on jo otettu käyttöön, joskin toteutusta jatketaan vielä vuoden 2015 puolella. Uudessa konsernissa suoritettiin laaja tutkimus yrityskulttuurin selvittämiseksi, ennen kuin Oras Groupin arvot päätettiin, jotta ne voitaisiin valaa tukevalle maaperälle. Konsernin uudet arvot ovat rohkeus, reiluus, tehokkuus ja avoimuus. Uudet arvot toimivat ohjenuorana kaikissa toiminnoissa, ja arvojen toteuttamiseen konsernin kaikilla tasoilla sekä yhteisen yrityskulttuurin luomiseen on varauduttu panostamaan voimia säästämättä. Joulukuussa henkilökunnalle esiteltiin Oras Groupin uusi strategia: Tie eteenpäin Strategian esittelyä seurasi tavoitteiden asettaminen. Toiminnalliset strategiat on jo otettu käyttöön ja strategian toteuttaminen on käynnistynyt. Konsernitasolla yhtiössä on kaksi vahvaa brändiä, HANSA ja Oras, mutta eri markkinoilla toteutetaan aina vain yhtä brändistrategiaa. Tuotteiden hallinnassa konsernin resurssit ovat molempien brändien käytettävissä. Molempien brändien tuotevalikoimaa on laajennettu brändejä uudistamalla, ja markkinoiden reaktiot ovat Liikevaihto 258,1 milj. euroa olleet rohkaisevia. Oras Groupin ensimmäiset tuotekehityksen tulokset julkaistaan keväällä Merkittäviä synergiaetuja on tunnistettu ja toteutettu, varsinkin hankinnoissa. Myös logistiikkaverkon kehittäminen uuden konsernin tarpeita paremmin huomioivaksi on aloitettu. Oras Groupin neljä tehdasta sijaitsevat Saksassa, Suomessa, Puolassa ja Tšekin tasavallassa. Jokaiselle tehtaalle on määritelty oma erillinen strateginen roolinsa. Tulevaisuuden näkymät Kuten edeltävinäkin vuosina, markkinoiden ei odoteta kasvavan ja kuluttajien luottamuksen uskotaan pysyvän alhaisena, mikä heikentää alan ennustettavuutta. Jakelun ja hintojen osalta markkinat ovat pirstaloituneet. Edullisten ja keskihintaisten tuotteiden hintaeroosio jatkuu samalla, kun kustannustaso nousee. Siksi kaikkia toimintoja täytyy tehostaa. Hintaeroosion kiihdyttämisen sijaan Oras Group keskittyy markkinoille, jotka luovat kaikille asianosaisille lisäarvoa. Oras Groupin toiminnot keskittyvät Eurooppaan, missä yhtiö tekee yhteistyötä valikoitujen ammattilaisten kanssa. Rakenteellinen integraatio määritti vahvasti Oras Groupin vuotta Nyt tehokkaat myyntiorganisaatiot ovat valmiina, ja kuluvana vuonna huomio keskitetään myyntiin. Tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa nykyisillä markkinoilla hyödyntämällä sen uutta tehokkuutta. Konserni on toiminut nyt kokonaisen vuoden ja sen perusteella voidaan jo todeta, että Oras Group on noussut vahvaksi eurooppalaiseksi toimijaksi. FAKTAT&LUVUT Oras Groupin liikevaihdon kehitys ,5 milj. euroa 129,0 milj. euroa 131,1 milj. euroa 156,7 milj. euroa 258,1 milj. euroa Oras Group lyhyesti Liikevaihto: 258,1 milj. euroa Liikevoitto ilman satunnaiseriä: 30,4 milj. euroa Työntekijöitä keskimäärin: Hallituksen puheenjohtaja: Jari Paasikivi Toimitusjohtaja: Pekka Kuusniemi Vuosikatsaus

16 Portfolioyhtiöt UPONOR KANSAIN- VÄLINEN TALOTEKNIIKAN, LVI- RATKAISUJEN JA YHDYSKUNTA TEKNIIKAN TOIMITTAJA Oras Investin omistus 23 % Vuodesta 1999 Uponor on kansainvälisesti yksi johtavista rakennusten lämmitys-, viilennys- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista sekä johtavia yhdyskuntateknisten putkijärjestelmien toimittajia Pohjois-Euroopassa. Yhtiön tuotteita myydään noin sadassa maassa. Uponorin liiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin: Talotekniikka Eurooppa, Talotekniikka Pohjois-Amerikka ja Uponor Infra. Katsaus vuoteen 2014 Uponorin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 023,9 miljoonaa euroa, kasvua 13,0 prosenttia edellisvuoteen. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 2,0 prosenttia, kun huomioidaan alkaen tilinpäätöksessä mukana olevan Uponor Infran liiketoimintojen aiemmat liikevaihdot. Myös liikevoitto kasvoi edellisvuodesta ja oli 63,4 milj. euroa, mikä on 26,3 % edellisvuotta enemmän. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 5,5 prosentista 6,2 prosenttiin. Yhtiön kasvu oli voimakkainta Talotekniikka Pohjois-Amerikassa. Etenkin Yhdysvalloissa Uponor onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan sekä asuin- että liikerakentamisen markkinoilla ja laajentamaan maantieteellistä toiminta-aluettaan. Talotekniikka Euroopan liikevaihto laski mutta kasvoi paikallisissa valuutoissa mitattuna hienoiset 1,7 prosenttia. Tasainen kehitys selittyy suurimman markkina-alueen eli Saksan odotettua heikommalla markkinatilanteella vuoden jälkipuoliskolla, mikä vaikutti kasvuun. Uponor Infran vuoden 2014 liikevaihto sisältää ensimmäisen kerran koko vuoden luvut. Uponor Infra on yhteisyritys, joka 14

17 perustettiin yhdessä KWH Pipen kanssa Siksi liikevaihdon kasvu vuoteen 2013 verrattuna on suuri: 34,4 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevaihto kuitenkin supistui hieman eli 2,2 prosenttia. Se johtui suurelta osin valuuttakurssien vaihteluista, mutta jossain määrin myös kysynnän romahtamisesta eräillä tärkeillä markkinoilla, kuten Suomessa ja Tanskassa, ja markkinaosuuksien heikosta kehityksestä erityisesti Suomessa. Liiketoimintaryhmittäin konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: yhdyskuntatekniikka 34 %, käyttövesiratkaisut 39 % ja sisäilmastoratkaisut 27 %. Vuonna 2014 Uponor jatkoi investointeja uusiin putkiteknologioihin, kuten saumattoman komposiittiputken ja PEX-putkien valmistuksen kehitykseen. PEX-kehitystyöllä tavoiteltiin tuotantokapasiteetin ja -tehokkuuden lisäystä. Minnesotan tehtaan viides laajennus valmistui Pohjois-Amerikassa vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Laajennuksen myötä raaka-aineen käsittelykapasiteettia voitiin kasvattaa ja tuotantotilat laajenivat yli neliömetrillä. Lisäksi Yhdysvalloissa otettiin käyttöön vuonna 2013 sinne siirretyt Euroopassa käyttämättöminä olleet tuotantolinjat. Keski-Euroopassa Uponor käynnisti jakelutoimintojen tehostamisen. Wettringenissä Luoteis-Saksassa sijaitseva jakelukeskus päätettiin sulkea ja sen toiminnot siirretään uuteen, lattiapintaalaltaan neliömetrin jakelukeskukseen. Uusi keskus Liikevaihto 1 023,9 milj. euroa avataan vuoden 2015 toisen neljänneksen alussa. Samassa yhteydessä myös eristettyjen aluelämpöputkien valmistus siirretään Hassfurtiin. Uponorin tärkeimmille markkinoille tuotiin laaja valikoima uusia ja päivitettyjä tuotteita. Yksi merkittävimmistä uutuuksista oli eräillä Euroopan markkinoilla lanseerattu käyttövesisovelluksiin suunniteltu saumaton alumiinikomposiittiputki ja siitä jatkokehitetty pinta-asennuksiin soveltuva komposiittiputki, jonka ulkopinta näyttää metallilta. Lähiajan näkymät Taloustilanne Uponorin tärkeimmillä markkina-alueilla säilynee myös vuonna 2015 kaksijakoisena. Pohjois-Amerikassa rakennusalan kasvun uskotaan jatkuvan noususuuntaisena kun taas Euroopassa markkinatilanteen odotetaan jatkuvan tasaisena. Uponor on panostanut merkittävästi asemansa vahvistamiseen tärkeimmillä markkina-alueillaan. Painopistealueita ovat olleet muun muassa kumppanuussuhteiden lujittaminen kautta arvoketjun sekä asiakkaiden ja kumppaneiden erilaisiin tarpeisiin vastaaminen kehittämällä tuote- ja palvelutarjontaa niin, että koko rakennusala voi mennä kohti yhä kestävämpää kehitystä. Yhtiön sisällä on toteutettu johdonmukaisesti toimintojen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen tähtäävää ohjelmaa. Kehityskohteina ovat olleet esimerkiksi tuotteiden toimitus ja jakelu, toimintojen tehostaminen, ympäristövaikutusten vähentäminen ja asiakaspalvelun korkea laatu. FAKTAT&LUVUT Suurimmat osakkeenomistajat Oras Invest Oy 22,6 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 5,3 % Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 4,3 % Ilmarinen Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 2,2 % Sigrid Juséliuksen säätiö 1,1 % Valtion eläkerahasto 1,0 % Muut 63,5 % Uponor lyhyesti Liikevaihto: 1 023,9 milj. euroa Liikevoitto: 63,4 milj. euroa Henkilökunta keskimäärin: Hallituksen puheenjohtaja: Jorma Eloranta Toimitusjohtaja: Jyri Luomakoski Oras Invest Oy:n omistus Uponorissa Vuodesta 1999 Osuus osakepääomasta: 22,6 % Osuus äänimäärästä: 22,6 % Omistuksen markkina-arvo: 190 milj. euroa Vuosikatsaus

18 Portfolioyhtiöt TIKKURILA ON TARJONNUT KESTÄVÄÄ KAUNEUTTA VUODESTA 1862 Oras Investin omistus 18 % Vuodesta 2010 Tikkurila on johtava pohjoiseurooppalainen maalialan toimija, joka tunnetaan laadukkaista tuotteistaan, asiantuntevista palveluistaan ja vahvoista brändeistään. Vahva laatu, palvelukulttuuri, kestävän kehityksen ratkaisut ja markkinajohtajuus ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja. Tikkurila tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen kuluttajille, rakentamisen ammattilaisille sekä valikoiduille teollisuusasiakkaille. Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa väri- ja sävytyspalvelut, maalausneuvonta sekä asiantuntija- ja koulutuspalvelut. Tikkurilan tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus. Tikkurila kehittää mahdollisimman laadukkaita, helppokäyttöisiä ja ympäristön kannalta kestäviä tuotteita, kouluttaa sidosryhmiä tuotteidensa kestävään käyttöön sekä panostaa maalin valintaa, myyntiä ja ostamista helpottavien ratkaisujen kehittämiseen. Tikkurila tukee asiakkaitansa maalaamisen kaikissa vaiheissa onnistuneen ja kestävän lopputuloksen varmistamiseksi. Yhtiön suurimmat markkinat ovat Venäjä, Ruotsi ja Suomi, joissa Tikkurila on kauppa- ja rakennusmaalien markkinajohtaja. Tikkurilalla on tuotantoa yhdeksässä maassa, ja suurin osa sen myynnistä on korkean laatu- ja hintaluokan premium-tuotteita. Suurin yksittäinen brändi on Tikkurila, joka tuo yli puolet konsernin liikevaihdosta. Tikkurila on perustettu vuonna 1862, ja sen osakkeet on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 2010 lähtien. 16

19 Vuoden 2014 kehitys Markkinatilanne heikkeni Tikkurilan suurimmalla yksittäisellä markkinalla Venäjällä vuoden mittaan ja muuttui vaikeaksi viimeisellä neljänneksellä öljyn hinnan voimakkaan laskun ja ruplan arvon romahduksen johdosta. Liiketoiminnan kehitys oli tasaisempaa muilla markkinoilla, tosin Ruotsissakin kruunun heikkenemisellä oli kielteinen vaikutus euromääräiseen liikevaihtoon. Konsernin koko vuoden liikevaihto laski 5 prosenttia, kun heikot valuutat veivät raportoidusta liikevaihdosta suoraan yli 50 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Myyntimixin suotuisa kehitys jatkui. Liikevaihto 618,4 milj. euroa Liikevaihdon laskulla ja merkittävillä valuuttakurssimuutoksilla oli kielteinen vaikutus kannattavuuteen. Lisäksi vertailukautta suuremmat myynti- ja markkinointipanostukset kasvattivat kiinteitä kustannuksia. Operatiivinen liikevoittoprosentti laski 10,4 prosenttiin edellisvuoden 11,1 prosentista. Hyvä nettotulos ja yritysostoista huolimatta vahvana säilynyt rahavirta pitivät osingonmaksukyvyn vakaana. Tulevaisuuden näkymät Geopoliittiset jännitteet, alhainen öljyn hinta ja heikko rupla tekevät toimintaympäristöstä vaikean vuonna Venäjän talouden arvioidaan laskevan selvästi, ja EU-alueelle odotetaan hidasta toipumista. Venäjällä maalin kysynnän odotetaan laskevan ja alemman hinta- ja laatukategorian tuotteiden suhteellisen markkinaosuuden kasvavan. EU-alueen kysynnän odotetaan säilyvän lähellä viime vuoden tasoa. Tikkurila korottaa hintojaan lähinnä Venäjällä kompensoidakseen osin, ei täysimääräisesti, heikon ruplan vaikutuksia. Myynti- ja markkinointipanostuksia jatketaan aiempien vuosien tapaan markkina-aseman vahvistamiseksi. Kustannusten taso on jatkuvassa seurannassa. Tikkurila arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän vuoden 2014 tasosta. FAKTAT&LUVUT Suurimpien osakkeenomistajien jakautuminen Tikkurilassa 2014 Oras Invest Oy 18,1 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 8,8 % Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 5,7 % Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3,6 % Muut 63,8 % Tikkurila lyhyesti Liikevaihto: 618,4 milj. euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 64,2 milj. euroa Henkilöstö keskimäärin: Hallituksen puheenjohtaja: Jari Paasikivi Toimitusjohtaja: Erkki Järvinen Oras Invest Oy:n omistus Tikkurilassa Vuodesta 2010 Osuus osakepääomasta: 18,1 % Osuus äänimäärästä: 18,1 % Omistuksen markkina-arvo: 115 milj. euroa Vuosikatsaus

20 Portfolioyhtiöt KESKITYMME KASVUUN Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raakaainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2014 Kemiran liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Oras Investin omistus 18 % Vuodesta 2007 Katsaus vuoteen 2014 Viimeaikaisten uudelleenjärjestelyjen jälkeen Kemirassa alkaa uusi vaihe joka tähtää kohti kasvua. Tämä on mahdollista selkeällä strategialla, asiakaslähtöisillä innovaatioilla, vastuullisilla liiketoimintatavoilla sekä sitoutuneiden osaajien avulla. Strateginen fokuksemme on selkeä: tarjoamme sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-intensiivisten teollisuudenalojen vesi-, energia- ja raakaainetehokkuutta. Viime vuosina olemme tehneet organisaatiossamme uudelleenjärjestelyitä ja muuttaneet toimintatapojamme tehokkaammiksi ja taloudellisemmiksi. Nyt Kemiran uudelleenjärjestelyt on pääosin saatu päätökseen ja voimme keskittyä keskipitkän aikavälin tavoitteidemme saavuttamiseen: vuoteen 2017 mennessä tavoitteena on 2,7 mrd euron liikevaihto ja 15 % käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä. Meidän kolmella segmentillämme on selkeät strategiset suuntaviivat tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on kannattava, yli markkinatason kasvu Paper- ja Oil & Mining -segmenteissä, kun taas Municipal & Industrial -segmentin yhtä tärkeä tehtävä on varmistaa rahavirran tuottaminen. Vuonna 2014 Kemiran liikevaihto oli 2,1 mrd euroa (2,2) ja käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 11,8 %:iin (11,3 %). Kemiran orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 3 % vuonna 2014, joka oli linjassa vuoden 2014 ohjeistuksen kanssa. Kaikkien kolmen segmentin tulos oli strategisten tavoitteiden mukainen. Paper-segmentin orgaaninen kasvu oli 6 % ja Oil & Mining -segmentin 15 %. Molempien segmenttien liikevaihtokasvu ylitti markkinoiden kasvutason. Municipal & Industrial 18

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2013

Lisätiedot

Uponorin sijoittajasuhteet

Uponorin sijoittajasuhteet Tilinpäätös 2011 Uponorin sijoittajasuhteet Kysymykset ja tiedustelut Sähköposti: ir@uponor.com Tapaamispyynnöt Päivi Dahlqvist, johdon assistentti Puh. 020 129 2823 paivi.dahlqvist@uponor.com Muut yhteydenotot

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällys TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2013...1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013...2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2013... 8 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)...8 Konsernitase

Lisätiedot

Sisällys 2004. Fiskars ja ihminen

Sisällys 2004. Fiskars ja ihminen 2004 vuosikertomus Sisällys 2004 2 3 4 6 7 8 14 16 18 19 52 Fiskars since 1649 Tietoja osakkeenomistajille Toimitusjohtajan katsaus Hallitus ja tilintarkastaja Konsernin johto Fiskars Brands Inhan Tehtaat

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 01 Uponor Oyj

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 01 Uponor Oyj Vuosikertomus 2001 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13. maaliskuuta 2002 klo 16.00 alkaen Radisson SAS Royal -hotellissa, os. Runeberginkatu 2, 00100

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2011...1 Tilinpäätös ja toimintakertomus...2 Hallituksen toimintakertomus...2

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Vuosi 2014 NESTE OIL 2014 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Megatrendit 10 Strategian toteuttaminen vuonna 2014 12 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 15

Lisätiedot

Vahvasti mukana tulevaisuudessa

Vahvasti mukana tulevaisuudessa Vahvasti mukana tulevaisuudessa Nerokkaat yksityiskohdat... Vuosikertomus 20 Vuosi 20 oli Huhtamäelle taloudellisesti vahva. Vaikka kysyntää leimasi varovaisuus, tulos parani ja nettovelka väheni. Liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot