Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Perinne jatkuu...

3 SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu Oyj 22 Suominen Oyj Noteeraamattomat yhtiöt 26 Destia Group Oyj 28 Enics AG 30 ÅR Packaging Group AB 32 Cleantech-yhtiöt 34 Kiinteistösijoitukset 38 Metsäsijoitukset Hallinnointi ja johtaminen 46 Hallitus 48 Henkilöstö Tilinpäätös 2014 Osakkeet ja osakkeenomistajat Tietoja osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS

4 VUOSI 2014 LYHYESTI VUOSI 2014 LYHYESTI Sijoitukset Destiaan, Suomiseen ja Outokumpuun, irtautuminen Vaconista sekä Ahlströmin suvun yritys- ja teollisuusomaisuuden keskittäminen Ahlström Capitaliin olivat Ahlström Capitalin tärkeimpiä tapahtumia vuonna AHLSTRÖMIN SUVUN YHTIÖIDEN YRITYSJÄRJESTELYT PÄÄTÖKSEEN Ahlströmin suvun omistamien Antti Ahlström Perilliset Oy:n, A. Ahlström Osakeyhtiön ja Ahlström Capital Oy:n uudelleenjärjestely toteutettiin vuonna Ahlströmin suvun yritys- ja teollisuusomaisuuden hoitaminen ja kehittäminen keskitettiin Ahlström Capital Oy:lle, mukaan lukien merkittävät omistukset pörssiyhtiöissä Ahlstrom ja Munksjö sekä huomattava kiinteistö- ja metsäomaisuus. DESTIAN OSTAMINEN SUOMEN VALTIOLTA Ahlström Capital osti infra- ja rakennusalan palveluyrityksen Destia Oy:n Suomen valtiolta. Destia on Suomessa alallaan johtava toimija ja 4 VUOSIKERTOMUS 2014

5 sen liikevaihto on 430 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on kestävän kasvun mahdollisuuksia infra-alan kokonaispalvelujen tuottajana. SUOMISEN SUURIN OSAKKEENOMISTAJA Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja 27,3 prosentin osuudella. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Rahoitusjärjestelyssä, joka toteutettiin Suomisen ostaessa Ahlstromilta Brasiliassa sijaitsevan Paulínian tehtaan, Ahlström Capital sai option ostaa Ahlstromin omistamat Suominen Oyj:n osakkeet. Ahlström Capital käytti option lokakuussa SIJOITUS OUTOKUMPUUN Helmikuussa Ahlström Capital sai päätökseen yritysjärjestelyn, jolla se osti Outokumpu Oyj:n osakkeita. Maaliskuussa yhtiö merkitsi omistusosuutensa mukaisen osuuden Outokummun osakkeita merkintäoikeusannissa. Vuoden lopussa Ahlström Capital oli Outokummun kolmanneksi suurin osakkeenomistaja. IRTAUTUMINEN VACONISTA Omistus taajuusmuuttajia valmistavassa Vaconissa myytiin Danfossille. Ennen myyntiä Ahlström Capital oli Vaconin suurin osakkeenomistaja 10,6 prosentin osuudella Vaconin osakekannasta. Danfoss teki julkisen ostotarjouksen Vaconin osakkeista syyskuussa. Vuosi 2014 oli Ahlström Capitalille aktiivinen vuosi. AHLSTRÖM CAPITAL LUKUINA Liikevaihto 1 149,1 milj. euroa Liikevoitto 186,6 milj. euroa Tilikauden tulos 153,2 milj. euroa Taseen loppusumma 1 274,3 milj. euroa Portfolion ulkoinen käypä arvo (EFV) 634,0 milj. euroa Osakekohtainen ulkoinen käypä arvo (EFV) 1 008,14 euroa VUOSIKERTOMUS

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAPAHTUMARIKAS VUOSI 2014 Vuosi 2014 tarkoitti Ahlström Capitalille aktiivista, muutostenkin aikaa. Vuottamme kuvaavat huomattavat uudet sijoitukset sijoitukset Outokumpuun, Destiaan ja Suomiseen. Irtauduimme vuoden aikana pitkäaikaisesta omistuksestamme Vaconissa sekä alensimme omistustamme Outokummussa. Nämä takasivat tuloksemme. Samanaikaisesti kasvoimme, kun Ahlströmin suvun yhtiöiden yritysomaisuuden hoitaminen keskitettiin Ahlström Capitaliin. A hlström Capital on viime vuosien aikana noussut suomalaisten sijoittajien eturiviin. Vahva teollinen osaaminen, pitkät yrittäjäperinteet, merkittävät taloudelliset varat sekä aktiivinen osallistuminen omistamiemme yhtiöiden kehittämiseen ovat työmme peruspilareita. Vuoden 2014 lopun taseemme nousi yli miljardiin euroon ja konsernin vuotuinen liikevaihto noin 1,5 miljardiin euroon. Toukokuussa 2014 saatiin päätökseen Ahlströmin suvun omistamien yhtiöiden yritysjärjestelyt, minkä myötä Ahlströmin suvun yritysomaisuuden hoitamista ja kehittämistä keskitettiin Ahlström Capitaliin. Järjestelyjen jälkeen salkkuumme kuuluvat nyt merkittävät omistukset myös Ahlstromissa sekä Munksjössä, samoin kuin huomattavat kiinteistö- ja metsäomaisuudet. Keskitymme omistuksissamme jatkossa noteerattuihin ja noteeraamattomiin yhtiöihin, metsiin sekä kiinteistöihin. Näistä sijoituksilla noteeraamattomiin yhtiöihin on huomattavin merkitys kannattavuutemme sekä toisaalta ulkoisen käyvän arvomme kasvattamisessa. KOLME UUTTA HUOMATTAVAA SIJOITUSTA Merkitsevää on, että laajensimme vuoden aikana salkkuamme kolmella huomattavalla sijoituksella. Sitouduimme vuoden 2013 lopulla ostamaan Outokummun osakkeita ja osallistuimme yhtiön vuoden 2014 merkintäoikeusantiin omistusosuutemme mukaisesti. Myöhemmin vuoden aikana alensimme omistustamme yhtiössä 5,0 prosentista 3,1 prosenttiin. Toukokuussa 2014 tehdyllä sopimuksella ostimme infra- ja rakennusalan palveluyrityksen Destia Oy:n Suomen valtiolta. Destia on Suomessa alallaan johtava toimija, jolla näkemyksemme mukaan on kestävän kasvun mahdollisuuksia infra-alan kokonaispalvelujen tuottajana. Yhtiöittämisensä jälkeen Destiaa on kehitetty varsin moninaisesti, millä tiellä jatkamme yhtiön aktiivisena omistajana. Salkkumme näkökulmasta pidän Destiaa vahvana, osinkoa tuottavana yhtiönä. Varsin vireän vuotemme kolmas merkittävä sijoitus kohdistui Suomiseen, jolla on maailmanlaajuisesti johtava asema pyyhintään tarkoitetuissa kuitukankaissa. Olimme alkuvuodesta mukana rahoitusjärjestelyssä, joka mahdollisti Ahlstromin Paulíniassa, Brasiliassa sijaitsevan tehtaan myymisen Suomiselle. Saimme tästä korvauksena option, jonka käytimme ostaaksemme Suomisen osakkeita. Siten Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja. Olemme seuranneet tyytyväisenä yhtiön kehittymistä ja johdon toteuttamia muutoksia vuoden aikana. 6 VUOSIKERTOMUS 2014

7 Haluamme olla Suomen eturivin sijoittajiin kuuluva aktiivinen ja osallistuva omistaja. IRTAUDUIMME PITKÄAIKAISESTA OMISTUKSESTAMME VACONISSA Vuoden merkittävin irtautumisemme tapahtui, kun myimme omistuksemme taajuusmuuttajia valmistavasta Vaconista tanskalaiselle Danfossille. Yhdistämällä voimansa Danfossista ja Vaconista tulee vahva toimija markkinoille, ja ne voivat tarjota asiakkailleen entistä kattavamman ja innovatiivisemman taajuusmuuttajien valikoiman aiempaa nopeammin. Yhdessä yhtiöt voivat saavuttaa kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla kriittisen massan ja luoda siitä lisää kasvua, investoida lisää tutkimus- ja kehitystyöhön ja myyntiin sekä saavuttaa skaalaetuja, jotka ovat olennainen menestystekijä taajuusmuuttajaliiketoiminnassa. Ahlström Capital oli ollut mukana Vaconin kasvutarinassa merkittävänä omistajana jo vuodesta Yhtiö oli varsin suotuisan kurssikehityksensä ansiosta muodostanut huomattavan osuuden sijoitusomaisuudestamme, ja Ahlström Capitalin näkemyksen mukaan Danfossin tarjoama vastike antoi mahdollisuuden irtautua Vaconista hyvällä hintatasolla. Pidän Vaconin kehittymistä vuosien saatossa erinomaisena esimerkkinä omistajaarvon luomisesta aktiivisen omistajuutemme kautta. Vaconin menestys on myös oivallinen osoitus siitä, mikä merkitys omistajien ja yhtiön johdon välisellä hyvällä yhteistyöllä on. Muilta osin keskityimme vuonna 2014 portfoliomme selkeyttämisessä etenkin kiinteistöomaisuuden tasapainottamiseen, kun luovuimme merkittävästä osasta asuinkiinteistöjä. Tätä työtä jatkamme myös alkaneena vuonna. OLEMME AMMATTIMAINEN, OSALLISTUVA OMISTAJA Olen tyytyväinen vuoteemme Teimme lujasti töitä yritystemme kehittämiseksi, rakensimme portfoliotamme ja onnistuimme taloudellisesti erinomaisesti. Olemme yhdessä oman ja omistamiemme yritysten henkilöstön kanssa jälleen vieneet Ahlström Capitalia monta askelta eteenpäin, mistä esitän heille lämpimät kiitokseni. Kiitän omistajia ja hallitusta heidän osoittamastaan luottamuksesta ja tuesta sekä yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Ahlström Capitalilla on erinomaiset lähtökohdat aktiiviseen vuoteen Taseemme mahdollistaa uudet sijoitukset, joita pyrimme toteuttamaan edellisvuoden tapaan. Salkkuyhtiöissä toimimme yrittäjähenkisesti ammattimaisena ja osallistuvana omistajana, tavoitteenamme omistaja-arvon kasvattaminen pitkäjänteisesti. Panu Routila toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MARKKINOIDEN KEHITYS KAKSIJAKOISTA Ahlström Capitalin aktiivisiin, pitkäkestoisiin sijoituksiin perustuva strategia kantaa yhä hedelmää maailmantalouden epävarmuudesta ja markkinoiden huomattavan epävakaasta tilanteesta huolimatta. A ktiivisena sijoittajana Ahlström Capital pyrkii luomaan omistajuudellaan lisäarvoa, jolla on merkitystä sen omistamien yhtiöiden kasvulle ja kilpailukyvylle. Tavoitteeseensa päästäkseen Ahlström Capital tekee jatkuvaa yhteistyötä portfolioyhtiöidensä johdon ja hallitusten kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu taloudellisesti epävarmoina aikoina, jolloin Ahlström Capitalin aktiivinen investointistrategia osoittaa vahvuutensa. YHDYSVALLAT KASVAA MUITA NOPEAMMIN Maailmantalouden kehitys eriytyi vuonna Yhdysvaltain talous kasvoi voimakkaasti ja S&P 500 -indeksi ylsi marraskuussa uuteen kaikkien aikojen ennätykseensä. Samalla kasvu euroalueella ja myös kehittyvissä talouksissa oli odotettua verkkaisempaa. Ukrainan ja Venäjän kriisit sekä niihin liittyvät taloudelliset sanktiot aiheuttavat lisäpaineita maailman ja erityisesti Euroopan ja Venäjän talouksien kehitykselle. Öljyn hinnan lasku tukee talouskasvua useimmissa maissa, mutta se on ollut kova isku Venäjän taloudelle. Uhkaavaa deflaatiota torjuakseen ja parantaakseen euroalueen kasvunäkymiä Euroopan keskuspankki (EKP) on päättänyt lisätä markkinoiden likviditeettiä ostamalla euromaiden valtionvelkakirjoja. Sen sijaan Yhdysvalloissa keskuspankki Federal Reserve (Fed) todennäköisesti nostaa ohjauskorkoja vuoden 2015 aikana reaktiona talouden vahvistumiseen ja normalisoidakseen rahapolitiikkansa finanssikriisin väistyttyä. Nykynäkymien valossa inflaation odotetaan pysyvän maltillisena. Markkinatilanteen epävarmuus vaikuttaa myös Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden liiketoimintaan. Monien asiakkaiden päätöksentekoa leimaa varovaisuus, ja he toimivat lyhyemmällä aikajänteellä, mikä johtuu osittain siitä, että talouksien kasvutahdissa eri puolilla maailmaa on suuria vaihteluita ja valuuttakurssien heilahtelu on viime aikoina voimistunut. YHTIÖIDEN ARVOSTUKSET KORKEALLA JA KORKOTASO HISTORIALLISEN ALHAINEN Sekä yrityskauppojen lukumäärä että yritysten arvostustasot nousivat vuonna 2014 ja ovat nyt 8 VUOSIKERTOMUS 2014

9 PÄÄOMASIJOITUKSET EUROOPASSA KOROT JA INFLAATIO ,0 80 8,0 60 6,0 40 4,0 20 2,0 % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, * * 2015* 2016* Eurooppalaiset yritysostot, mrd dollaria Keskisuurten yritysten arvostustaso (EV/EBITDA keskiarvo) Inflaatio, Suomi Inflaatio, euroalue 10 vuoden valtion obligaatioiden korko, euroalue * Ennuste Lähde: Yhdistetty useista lähteistä * Ennuste Lähde: Nordea % 8 BKT:N KASVU * Kiina Maailma USA Euroalue Suomi 2016* Ruotsi Ennätysalhaalle laskeneet joukkovelkakirjojen tuotot ohjaavat sijoittajia hakemaan kasvua muista rahoitusinstrumenteista. * Ennuste Lähde: Nordea historiallisen keskiarvon yläpuolella. Tätä kehitystä tukivat ennätysalhaalle pudonneet joukkovelkakirjojen tuotot ja rahoituskustannukset. Koska velkainstrumenteista ei ollut saatavissa mainittavia tuottoja, pääomat hakeutuivat vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten pääomarahastoihin ja osakkeisiin, nostaen arvostustasoja. Matala korkotaso myötävaikutti osaltaan myös kiinteistömarkkinoiden kehitykseen. kysymykset alkaen Ukrainan tilanteesta ja Kreikan velkojen uudelleenneuvottelemisesta Yhdysvaltojen koronnostoon voivat luoda laajaa epävakautta markkinoille. Epävarmuus ja epävakaus voivat kuitenkin myös luoda uusia sijoitusmahdollisuuksia nopealiikkeiselle yksityiselle sijoitusyhtiölle, kuten Ahlström Capitalille. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Maailmantalouden epävarmuuden ja markkinoiden epävakauden odotetaan jatkuvan vuonna Monet ratkaisuaan odottavat VUOSIKERTOMUS

10 Omaisuuslajista riippuen tuottotavoitteemme on 5 15 prosenttia. 10 VUOSIKERTOMUS 2014

11 JOHTAVA PERHEOMISTEINEN SIJOITUSYHTIÖ Ahlström Capitalin missiona on kasvattaa omistaja-arvoa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti sekä tarjota vakaata ja hyvää vuotuista tuottoa. Yhtiö toteuttaa missiotaan tekemällä laadukkaita sijoituksia ja hoitamalla ja kehittämällä sijoitusomaisuuttaan Ahlströmin suvun arvojen ja yrittäjäperinteiden hengessä. A hlström Capital luo osakkeenomistajilleen arvoa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Vuosittain jaetaan ennakoitavaa ja kilpailukykyistä osinkoa. Kokonaistuottotavoite on korkeampi kuin tavallisilla pörssisijoituksilla. Ahlström Capital rajoittaa taloudellisia riskejään hajauttamalla sijoituksensa useisiin omaisuusluokkiin, eri teollisuuden aloille ja yhtiöihin vähentäen siten vuotuisten tuottojen ja kassavirran heilahtelua. Saadakseen sijoituksilleen mahdollisimman korkean tuoton Ahlström Capital kehittää yhtiöitään liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii luomaan kestäviä ja dynaamisia nykyaikaisesti johdettuja liiketoimintakokonaisuuksia, joiden toimintatavat mahdollistavat niille nopean tarttumisen avautuviin mahdollisuuksiin. Ahlström Capital sijoittaa pääasiassa noteerattuihin ja noteeraamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin (ml. metsät) maissa, joissa noudatetaan pohjoismaisia hallintoperiaatteita. Sijoitusten pitoaika on usein suhteellisen pitkä, normaalisti viidestä seitsemään vuotta. Tästä VUOSIKERTOMUS

12 STRATEGIA JA SIJOITUKSET Sijoitamme noteerattuihin ja noteeraamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin ja metsiin. huolimatta Ahlström Capital on päätöksenteossaan joustava ja nopea pystyen tarttumaan uusiin sijoitusmahdollisuuksiin ja hallinnoimaan portfoliotaan tehokkaasti nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Uudet pääomasijoitukset ovat tyypillisesti miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuttaan hoitaessaan ja kehittäessään Ahlström Capital käyttää parhainta saatavilla olevaa yhtiön sisäistä ja ulkopuolista osaamista ja asiantuntemusta. Yhtiö pyrkii järjestelmälliseen, tuloskeskeiseen ammattimaiseen toimintaan. Ahlström Capitalin toiminnan kulmakiviä ovat johdonmukaiset päätöksenteko-, seuranta- ja raportointijärjestelmät, ja Ahlström Capitalilla sekä sen portfolioyhtiöillä on asianmukaiset sisäiset toimintasäännöt ja riskienhallintakäytännöt. Ahlströmin suku on menneinä aikoina menestynyt yritystoiminnassaan suhtautumalla muutoksiin proaktiivisesti ja uudistumalla jatkuvasti. Ahlström Capital noudattaa tätä proaktiivista lähestymistapaa nykyisessä teollisuuden ja teknologian kehitysvaiheessa. Yhtiö katsoo pitkälle tulevaisuuteen, mutta tarvittaessa se kykenee muuttumaan ja tekemään nopeita päätöksiä. MONIPUOLISIA SIJOITUKSIA Ahlström Capitalin sijoitukset jakautuvat neljään pääomaisuusluokkaan: sijoitukset noteerattuihin yhtiöihin, sijoitukset noteeraamattomiin yhtiöihin, kiinteistöt ja metsät. Yhtiö on myös sijoittanut puhtaan teknologian kasvuyrityksiin cleantech-rahastonsa kautta. Ahlström Capitalin sijoitusomaisuuteen sisältyy myös likvidejä varoja, jotka koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista korkosijoituksista. Hallinnoitavien varojen ulkoisesta käyvästä arvosta sijoitukset noteerattuihin yhtiöihin edustivat vuoden 2014 lopussa 24,2 prosenttia, sijoitukset noteeraamattomattomiin yhtiöihin 32,5 prosenttia, kiinteistöt 22,6 prosenttia, metsät 13,3 prosenttia sekä likvidit ja muut varat 7,4 prosenttia. Ahlström Capital sijoittaa pääasiassa teollisuuteen ja palveluihin hankkimalla yrityksistä joko enemmistöosuuden tai sellaisen vähemmistöosuuden, joka antaa merkittävän määräysvallan. SIJOITUKSET NOTEERATTUIHIN YHTIÖIHIN Helmikuussa Ahlström Capital sai päätökseen yritysjärjestelyn, jossa se osti Outokumpu Oyj:n osakkeita. Maaliskuussa yhtiö merkitsi omistusosuutensa mukaisen määrän osakkeita Outokummun merkintäoikeusannissa. Syyskuussa Ahlström Capital myi taajuusmuuttajavalmistaja Vaconin omistuksensa Danfossille. Lokakuussa Ahlström Capital ilmoitti käyttävänsä oikeutensa ostaa Ahlstrom Oyj:ltä 26,9 prosenttia Suomisen osakkeista. Kaupan seurauksena Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja 27,3 prosentin osuudella. Vuoden 2014 lopussa Ahlström Capitalin omistuksiin noteeratuissa yhtiöissä lukeutuivat Ahlstrom Oyj, Munksjö Oyj, Outokumpu Oyj ja Suominen Oyj. SIJOITUKSET NOTEERAAMATTOMIIN YHTIÖIHIN Toukokuussa Ahlström Capital ilmoitti hankkivansa infra- ja rakennusalan palveluyrityksen Destia Oy:n Suomen valtiolta. Kaupan jälkeen Ahlström Capitalin noteeraamattomiin sijoituksiin lukeutuvat ÅR Packaging Group AB, Destia Group Oyj ja Enics AG. Ahlström Capitalin cleantech-rahasto sijoittaa kiinnostaviin cleantech-toimialan kohteisiin. Tällä hetkellä cleantech-portfolioon kuuluvat Ripasso Energy AB, Scandinavian Biogas Fuels International AB ja Frangible Safety Posts Ltd. KIINTEISTÖSIJOITUKSET Ahlström Capitalin kiinteistösijoitukset muodostuvat pääasiassa Eteläesplanadin kiinteistöstä sekä asuin-, teollisuus- ja liikekiinteistöistä Etelä-Suomessa. Ahlström Capital rakentaa myös uutta asuinaluetta Romaniassa lähellä Bukarestia, missä valmistui neljäs asuinkerrostalo keväällä Vuoden 2013 alusta lähtien useita asuntoosakeyhtiöitä tai asuinkerrostajoa on myyty, minkä seurauksena vuokrasopimusten määrä tulee vähenemään huomattavasti vuoden 2015 loppuun mennessä. METSÄT Ahlström Capitalilla on pitkät perinteet kestävässä metsäliiketoiminnassa. Ahlström Capitalin 12 VUOSIKERTOMUS 2014

13 AHLSTRÖM CAPITALIN MERKITTÄVIMMÄT TEOLLISET SIJOITUKSET Portfolioyhtiöt Tuotteet/Palvelut Liikevaihto, milj. euroa Omistus, % Noteeratut yhtiöt Ahlstrom Kuitumateriaalit ,9 Munksjö Erikoispaperit ,1 Outokumpu Ruostumaton teräs ,1 Suominen Kuitukankaat ,3 Noteeraamattomat yhtiöt ÅR Packaging Group Kartonki- ja joustopakkaukset ,8 Destia Infrastruktuuri- ja rakennuspalvelut ,0 Enics Teollisuuselektroniikan valmistuspalvelut ,0 LIIKEVAIHTO JA NETTOTULOS, MILJ. EUROA OSAKEKOHTAINEN ULKOINEN KÄYPÄ ARVO (EFV), EUROA ,8 801,9 873,2 861, , Liikevaihto Nettotulos metsäsijoitukset sijaitsevat pääosin Satakunnassa Länsi-Suomessa sekä Keski- ja Itä-Suomessa. Vuoden 2014 lopussa Ahlström Capitalin omistuksessa oli noin hehtaaria metsiä. Tämä tekee Ahlström Capitalista yhden Suomen suurimmista yksityisistä metsänomistajista. UUSIA SIJOITUSKOHTEITA KARTOITETAAN Ahlström Capital kartoittaa jatkuvasti uusia, kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia. Yhtiö on erikoistunut pohjoismaisiin kohteisiin ja keskittyy paikallisesti tai globaalisti toimiviin yhtiöihin sekä kiinteistöihin. Ahlström Capital sijoittaa kassavirraltaan vahvoihin, vakiintuneisiin yhtiöihin, joilla on selvää kasvupotentiaalia. Sijoituksia tehdään pääasiallisesti teollisuuden, palveluiden ja kaupan sektoreille. VUOSIKERTOMUS

14 KUVA: OUTOKUMPU Sijoituksiimme pörssiyhtiöissä kuuluivat vuoden 2014 lopussa omistukset Ahlstromissa, Munksjössä, Suomisessa ja Outokummussa. 14 ANNUAL VUOSIKERTOMUS REPORT 2014

15 NOTEERATUT YHTIÖT Sijoituksiimme pörssiyhtiöissä kuuluvat korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom Oyj; erikoispapereiden valmistaja Munksjö Oyj; Suominen Oyj, joka on johtava pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin ja terveydenhuollon sovelluksiin tarkoitettujen kuitukankaiden valmistaja sekä Outokumpu Oyj, joka on maailman johtava ruostumattoman teräksen tuottaja. VUOSIKERTOMUS

16 NOTEERATUT YHTIÖT Ahlstrom Oyj JOHTAVA KORKEALAATUISTEN MATERIAALIEN VALMISTAJA Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Yhtiön tavoitteena on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Ahlstromin kuitumateriaaleja käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. A hlstromin liiketoiminnalle on ominaista laaja ja hajautettu asiakaskunta, jolla on omat erityistarpeensa. Voidakseen palvella kilpailukykyisesti tällaista asiakaskuntaa Ahlstromin on kyettävä tarjoamaan pitkälle räätälöityjä tuotteita. Ahlstromin tuotteet eivät ole valmisratkaisuja, vaan jokainen tuote valmistetaan tarkkojen asiakasvaatimusten mukaisesti. Ahlstrom tekee tiivistä tuotekehitysyhteistyötä asiakkaidensa kanssa, jotta tuotteille pystytään varmistamaan optimaalinen markkinoilletuloaika. Ahlstromin innovaatio- ja tutkimustoiminta keskittyy asiakastarpeista lähteviin innovaatioihin ja tuoteparannuksiin. Vuonna 2014 liikevaihdosta 15 prosenttia syntyi kolmen viimeisen vuoden aikana kehitetyistä tuotteista. AHLSTROM LIIKEVAIHTO , M (JATKUVAT LIIKETOIMINNOT) AHLSTROM OMISTUSOSUUDET , , , , ,1 35,8 % 10,9 % Ahlström Capital Kotitaloudet 53,3 % Muut VUOSIKERTOMUS 2014

17 KUVAT: AHLSTROM OYJ Ahlstromin päämarkkinat ovat Eurooppa (48 %), Pohjois-Amerikka (28 %), Etelä-Amerikka (6 %) sekä Aasia ja Tyynenmeren alue (16 %). Yhtiöllä on 29 tehdasta ympäri maailmaa. Ahlstromilla on noin työntekijää 22 maassa. Ahlstromin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. AHLSTROMIN VUOSI 2014 Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli 1 001,1 miljoonaa euroa (2013: 1 014,8 milj. euroa). Yhtiö yli kaksinkertaisti operatiivisen tuloksensa vuonna Tulosta paransivat yhtiön rakenneuudistuksessa saavutetut kustannussäästöt, parantunut hinnoittelu sekä Advanced Filtration-, Transport Filtration- ja Food -liiketoiminta-alueiden parantuneet tulokset. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuonna 2015 Ahlstrom odottaa liikevaihtonsa olevan miljoonaa euroa. Organisaatiorakenteen ja prosessien yksinkertaistaminen on edennyt hyvin, ja tämän odotetaan pienentävän kustannuksia. Nämä hankkeet tuovat vähitellen lisää tehokkuutta ja hintakilpailukykyä vuoden 2015 aikana ja sen jälkeen. Ahlstrom Oyj ,1 Liikevaihto, milj. euroa 10,9 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

18 NOTEERATUT YHTIÖT Munksjö Oyj VAHVA TULOS JA LOPPUUN SAATETTU INTEGRAATIOPROJEKTI Munksjöllä on vahva asema erikoispapereissa ja se kuuluu markkinajohtajiin useassa houkuttelevassa tuotesegmentissä. Erilaisia paperituotteita käytetään useissa teollisissa sovelluksissa ja kuluttajalähtöisissä tuotteissa, kuten huonekaluteollisuudessa ja sisustusalalla, sekä kestävämpien energiahuoltojärjestelmien luomiseksi. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi koristepaperit, irrokepaperit, elektrotekniset paperit, hiomapapereiden pohjamateriaalit ja väliarkkipaperit. M unksjö tunnetaan asiantuntijuudestaan paperi- ja selluloosateknologioissa. Yhtiö käyttää tietoaan tarkoin valituilla teollisuudenaloilla, joilla selluloosa ja paperi voivat tuottaa toiminnallisia ja ympäristöä hyödyttäviä etuja, jotka lisäävät asiakkaan kykyä suunnitella ja valmistaa tuotteita menestyksekkäästi. Munksjö kehittää raaka-aineensa vastaamaan asiakkaiden erikoisvaatimuksiin. Tämä työ tehdään tiiviissä yhteistyössä hankintaorganisaation, toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Uuden tuotteen kehittäminen perustuu intensiiviseen prosessiketjun seurantaan koskien uusia teknologioita ja sovelluksia. Munksjö on yksi maailman suurimmista erikoispaperiyhtiöistä, ja sillä on 15 tuotanto- ja jalostuslaitosta sekä maailmanlaajuinen palveluorganisaatio. Yhtiöllä on noin työntekijää. Munksjön osake on ollut listattu NASDAQ MUNKSJÖ PRO FORMA* -LIIKEVAIHTO , M MUNKSJÖ OMISTUSOSUUDET , , ,3 53,2 % 11,1 % 26,3 % Ahlström Capital Kotitaloudet Ahlstrom Oyj Muut 9,4 % * Sisältää LP Europe ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun vuonna 2013 ja pro forma -tiedot on näin ollen laadittu vuoden 2013 neljänteen vuosineljännekseen saakka. Vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien luvut ovat raportoituja lukuja. 18 VUOSIKERTOMUS 2014

19 KUVA: MUNKSJÖ OYJ OMX Helsingissä kesäkuusta 2013 lähtien ja NASDAQ OMX Tukholmassa joulukuusta 2014 lähtien. MUNKSJÖN VUOSI 2014 Vuonna 2014 Munksjön liikevaihto oli 1 137,3 miljoonaa euroa (2013: 863,3 milj. euroa). Liikevaihdon merkittävä kasvu oli pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen liiketoimintojen yhdistämisestä. Vuoden 2014 aikana Munksjön toiminnan painopiste on siirtynyt integraatiotyöstä ja liiketoiminnan uudelleenjärjestämisestä integraation loppuun saattamiseen, kassavirran kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Munksjön tehokas organisaatio, vahva tuotetarjonta sekä läheiset asiakassuhteet luovat hyvät edellytykset pitkäaikaiselle menestykselle. Näkymät erikoispaperien kysynnälle vuodelle 2015 ovat vakaat. Munksjö Oyj ,3 Liikevaihto, milj. euroa 11,1 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

20 NOTEERATUT YHTIÖT Outokumpu Oyj OUTOKUMMUN TALOUDELLINEN TULOS PARANI SELVÄSTI Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa 2,6 miljoonan tonnin kylmävalssauskapasiteetilla. Yhtiö valmistaa edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä. Ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin. O utokumpu on ollut tärkeässä asemassa kehittämässä ruostumattoman teräksen teollisuutta. Materiaalina ruostumaton teräs on ollut olemassa 100 vuotta. Uusia laatuja kehitetään jatkuvasti, ja karakterisointeja tehdään lisää ruostumattoman teräksen kestävyyden, ruoste- ja lämpötilaresistanssin, pintaolemuksen ja koneistettavuuden täydeksi hyödyntämiseksi. Yhtiön tutkimustoiminta keskittyy ruostumattoman teräksen muotoiluominaisuuksiin ja muokattavuuteen, jotka avaavat ruostumattomalle teräkselle uusia sovellusmahdollisuuksia. Tähän lukeutuvat kiillotetut, harjatut sekä koristellut pinnat sekä myös karkaistut, suuren kestävyyden ruostumattomat teräkset ja laadut, jotka kestävät korroosiota erityisen hyvin. Outokummun tuotantolaitokset sijaitsevat Kiinassa, Suomessa, Saksassa, Meksikossa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja yhtiön globaali myynti- ja palvelukeskusver- OUTOKUMPU LIIKEVAIHTO , M OUTOKUMPU OMISTUSOSUUDET ,9 % 29,8 % Solidium Oy Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Ahlström Capital Kansaneläkelaitos 4,0 % 3,1 % 2,2 % 1,9 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Muut * * Vuosien luvut kattavat ainoastaan Outokummun. Vuoden 2012 tulos on esitetty kuin Outokumpu olisi saattanut Inoxumyrityskaupan päätökseen vuoden 2012 alussa. 20 VUOSIKERTOMUS 2014

21 KUVA: OUTOKUMPU OYJ kosto palvelevat asiakkaita läheltä. Outokummun palveluksessa on yli työntekijää yli 30 maassa. Outokummun osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. OUTOKUMMUN VUOSI 2014 Vuonna 2014 Outokummun liikevaihto oli miljoonaa euroa (2013: milj. euroa) ja ruostumatonta terästä toimitettiin yhteensä tonnia ( ). Vuosi 2014 oli toinen vuosi Outokummun ja Inoxumin yhdistymisen jälkeen, ja strategian hyödyt alkoivat konkretisoitua. Kannattavuus parani selvästi, ja panostus asiakastyöhön näkyi parantuneena toimitusvarmuutena. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuonna 2015 Outokumpu jatkaa toimitusvarmuuden ja asiakaspalvelun parantamista vahvistaakseen markkina-asemansa tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta. Outokumpu keskittyy edelleen kannattavuuden parantamiseen ja velan vähentämiseen yhtiön palauttamiseksi kannattavaksi. Outokumpu Oyj Liikevaihto, milj. euroa 3,1 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

22 NOTEERATUT YHTIÖT Suominen Oyj SUOMINEN JULKISTI UUDISTETUN STRATEGIANSA Suominen on rullatavarana toimitettavien kuitukankaiden maailmanlaajuisesti johtava valmistaja pyyhintä- ja hygieniatuotteiden sekä terveydenhuollon sovellusten osalta. Suomisen kuitukankaita käytetään kuluttajatuotteissa, kuten kosteuspyyhkeissä, terveyssiteissä ja haavataitoksissa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. S uomisen liiketoiminta on jaettu kahteen alueeseen: Convenience ja Care. Heinäkuussa 2014 Suominen myi joustopakkausliiketoimintansa Isossa-Britanniassa toimivalle pääomasijoitusyhtiö Lonsdale Capital Partners LLP:lle sekä liiketoiminnan johdolle. Järjestely koski yhtiön joustopakkausliiketoimintaa, johon sisältyivät Suominen Pakkaukset Oy ja sen tytäryhtiöt sekä Suominen Polska Sp. z.o.o. Kaupan myötä Suomisesta tuli strategisen linjauksensa mukaisesti yksinomaan kuitukankaisiin keskittynyt yhtiö. Lokakuussa 2014 Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja, kun yhtiö käytti oikeutensa ostaa Ahlstrom Oyj:ltä Suomisen osaketta. Ahlström Capitalin omistus Suomisesta kasvoi 27,3 prosenttiin. Suominen työllistää noin 600 työntekijää Euroopassa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Yhtiöllä on yhteensä kahdeksan tuotantolai- SUOMINEN LIIKEVAIHTO , M SUOMINEN OMISTUSOSUUDET ,9 373,7 401,8 38,4 % 27,3 % Ahlström Capital Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 55, , ,7% 8,9 % 9,1 % 10,7 % Suomen Teollisuussijoitus Oy Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Muut 22 VUOSIKERTOMUS 2014

23 KUVAT: SUOMINEN CORPORATION tosta. Suominen Oyj:n osake on listattu NAS- DAQ OMX Helsingissä. SUOMISEN VUOSI 2014 Suomisen liikevaihto oli 401,8 miljoonaa euroa vuonna 2014 (2013: 373,7 milj. euroa). Suominen saavutti vuonna 2014 tavoitetason kaikkien yhtiön hallituksen vuonna 2012 asettamien taloudellisten tavoitteiden osalta: sijoitetun pääoman tuotto nousi jatkuvien toimintojen osalta 15,7 prosenttiin (tavoitetaso yli 10 %) ja velkaantumisaste laski 34,7 prosenttiin (tavoitetaso %). Myös kolmas tavoite, liikevaihdon toimialan keskiarvoa (noin 3 %) nopeampi orgaaninen kasvu, saavutettiin. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi orgaanisesti 3,5 prosenttia. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä Suominen julkaisi strategiansa vuosille Sen tavoitteena on kasvu ja tuotejohtajuus. Strategian toteuttamiseksi Suominen käynnisti kasvuinvestointiohjelman, jonka ensimmäiset investoinnit toteutetaan Suomisen tehtailla Brasilian Paulíniassa, Espanjan Alicantessa sekä Nakkilassa. Suominen arvioi, että sen koko vuoden 2015 liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranevat vuodesta Suominen Oyj ,8 Liikevaihto, milj. euroa 27,3 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q2 2013 Helsinki, 17.7.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 17.7.2013 1 Sisältö Suomisen Q2 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q2 2013 Codi Wipes

Lisätiedot

Munksjö. Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2.

Munksjö. Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2. Munksjö Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat

Lisätiedot

Sisällys. Ahlström Capital lyhyesti. Vuosi 2015 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Sisällys. Ahlström Capital lyhyesti. Vuosi 2015 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset Vuosikertomus 2015 Sisällys 3 5 7 9 Ahlström Capital lyhyesti Vuosi 2015 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategia ja sijoitukset 13 Teollisuussijoitukset 15 Ahlstrom Oyj 17 Munksjö Oyj 19 Suominen Oyj

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO Munksjö Älykästä paperiteknologiaa Arvopaperin Rahapäivä Helsinki 15.9.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat ja liiketoiminta-alueet Taloudellinen kehitys ja taloudelliset

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Made by Munksjö. älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Lupaavat pörssiyhtiöt 2015 Helsinki, Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö

Made by Munksjö. älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Lupaavat pörssiyhtiöt 2015 Helsinki, Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö Made by Munksjö älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Lupaavat pörssiyhtiöt 2015 Helsinki, 3.3.2015 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Liiketoimintaidea ja strategia Taloudellinen

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Suominen Oyj sijoituskohteena. Pörssi-ilta Helsinki Nina Kopola, toimitusjohtaja

Suominen Oyj sijoituskohteena. Pörssi-ilta Helsinki Nina Kopola, toimitusjohtaja Suominen Oyj sijoituskohteena Pörssi-ilta 8.9.2014 Helsinki Nina Kopola, toimitusjohtaja Sisältö Suominen lyhyesti Suominen sijoituskohteena - Globaalit toiminnot - Kasvavat markkinat - Tuloksia tuottava

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.8 Esitys 3.4.8 8 Suominen yhteensä Milj. EUR Q1/8 Q1/7 Q4/7 7 Liikevaihto 54,5 54,3 54,1 15, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -,1 1,3 -,6 1,7 Liikevoitto -,1 1,3-6,8

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Suominen ostaa Ahlstromin Paulínian tehtaan Brasiliassa Kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla

Suominen ostaa Ahlstromin Paulínian tehtaan Brasiliassa Kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Suominen ostaa Ahlstromin Paulínian tehtaan Brasiliassa Kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Suominen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 31.1.2014 Nina Kopola, toimitusjohtaja Suominen Oyj 31.1.2014 1

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2014. Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 29.4.2014 28.4.2014 1

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2014. Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 29.4.2014 28.4.2014 1 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 214 Jan Lång Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 29.4.214 214 Ahlstrom Page Corporation 28.4.214 1 Sisältö Tammi-maaliskuu 214 Liiketoiminta-aluekatsaus Rahavirta

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui United Bankers Oyj YHTIÖTIEDOTE 26.2.2015 kello 9:00 United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui Tammi-joulukuu

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj Suominen Yhtymä Oyj Tulostiedote 1.1. 31.12.211 Esitys 17.2.212 Suominen Yhtymä Oyj 17.2.212 1 Suomisen 211 lyhyesti Avainluvut ja keskeiset tapahtumat Milj. Q4/211 Q4/21 211 21 Liikevaihto 85,5 45,3 216,3

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja Kemira Tammi - kesäkuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.7.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Piensijoittajatilaisuudet, maaliskuu 2015 Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhdepäällikkö Huhtamäki lyhyesti Olemme maailmanlaajuinen elintarvikepakkausten

Lisätiedot