Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Perinne jatkuu...

3 SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu Oyj 22 Suominen Oyj Noteeraamattomat yhtiöt 26 Destia Group Oyj 28 Enics AG 30 ÅR Packaging Group AB 32 Cleantech-yhtiöt 34 Kiinteistösijoitukset 38 Metsäsijoitukset Hallinnointi ja johtaminen 46 Hallitus 48 Henkilöstö Tilinpäätös 2014 Osakkeet ja osakkeenomistajat Tietoja osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS

4 VUOSI 2014 LYHYESTI VUOSI 2014 LYHYESTI Sijoitukset Destiaan, Suomiseen ja Outokumpuun, irtautuminen Vaconista sekä Ahlströmin suvun yritys- ja teollisuusomaisuuden keskittäminen Ahlström Capitaliin olivat Ahlström Capitalin tärkeimpiä tapahtumia vuonna AHLSTRÖMIN SUVUN YHTIÖIDEN YRITYSJÄRJESTELYT PÄÄTÖKSEEN Ahlströmin suvun omistamien Antti Ahlström Perilliset Oy:n, A. Ahlström Osakeyhtiön ja Ahlström Capital Oy:n uudelleenjärjestely toteutettiin vuonna Ahlströmin suvun yritys- ja teollisuusomaisuuden hoitaminen ja kehittäminen keskitettiin Ahlström Capital Oy:lle, mukaan lukien merkittävät omistukset pörssiyhtiöissä Ahlstrom ja Munksjö sekä huomattava kiinteistö- ja metsäomaisuus. DESTIAN OSTAMINEN SUOMEN VALTIOLTA Ahlström Capital osti infra- ja rakennusalan palveluyrityksen Destia Oy:n Suomen valtiolta. Destia on Suomessa alallaan johtava toimija ja 4 VUOSIKERTOMUS 2014

5 sen liikevaihto on 430 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on kestävän kasvun mahdollisuuksia infra-alan kokonaispalvelujen tuottajana. SUOMISEN SUURIN OSAKKEENOMISTAJA Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja 27,3 prosentin osuudella. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Rahoitusjärjestelyssä, joka toteutettiin Suomisen ostaessa Ahlstromilta Brasiliassa sijaitsevan Paulínian tehtaan, Ahlström Capital sai option ostaa Ahlstromin omistamat Suominen Oyj:n osakkeet. Ahlström Capital käytti option lokakuussa SIJOITUS OUTOKUMPUUN Helmikuussa Ahlström Capital sai päätökseen yritysjärjestelyn, jolla se osti Outokumpu Oyj:n osakkeita. Maaliskuussa yhtiö merkitsi omistusosuutensa mukaisen osuuden Outokummun osakkeita merkintäoikeusannissa. Vuoden lopussa Ahlström Capital oli Outokummun kolmanneksi suurin osakkeenomistaja. IRTAUTUMINEN VACONISTA Omistus taajuusmuuttajia valmistavassa Vaconissa myytiin Danfossille. Ennen myyntiä Ahlström Capital oli Vaconin suurin osakkeenomistaja 10,6 prosentin osuudella Vaconin osakekannasta. Danfoss teki julkisen ostotarjouksen Vaconin osakkeista syyskuussa. Vuosi 2014 oli Ahlström Capitalille aktiivinen vuosi. AHLSTRÖM CAPITAL LUKUINA Liikevaihto 1 149,1 milj. euroa Liikevoitto 186,6 milj. euroa Tilikauden tulos 153,2 milj. euroa Taseen loppusumma 1 274,3 milj. euroa Portfolion ulkoinen käypä arvo (EFV) 634,0 milj. euroa Osakekohtainen ulkoinen käypä arvo (EFV) 1 008,14 euroa VUOSIKERTOMUS

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAPAHTUMARIKAS VUOSI 2014 Vuosi 2014 tarkoitti Ahlström Capitalille aktiivista, muutostenkin aikaa. Vuottamme kuvaavat huomattavat uudet sijoitukset sijoitukset Outokumpuun, Destiaan ja Suomiseen. Irtauduimme vuoden aikana pitkäaikaisesta omistuksestamme Vaconissa sekä alensimme omistustamme Outokummussa. Nämä takasivat tuloksemme. Samanaikaisesti kasvoimme, kun Ahlströmin suvun yhtiöiden yritysomaisuuden hoitaminen keskitettiin Ahlström Capitaliin. A hlström Capital on viime vuosien aikana noussut suomalaisten sijoittajien eturiviin. Vahva teollinen osaaminen, pitkät yrittäjäperinteet, merkittävät taloudelliset varat sekä aktiivinen osallistuminen omistamiemme yhtiöiden kehittämiseen ovat työmme peruspilareita. Vuoden 2014 lopun taseemme nousi yli miljardiin euroon ja konsernin vuotuinen liikevaihto noin 1,5 miljardiin euroon. Toukokuussa 2014 saatiin päätökseen Ahlströmin suvun omistamien yhtiöiden yritysjärjestelyt, minkä myötä Ahlströmin suvun yritysomaisuuden hoitamista ja kehittämistä keskitettiin Ahlström Capitaliin. Järjestelyjen jälkeen salkkuumme kuuluvat nyt merkittävät omistukset myös Ahlstromissa sekä Munksjössä, samoin kuin huomattavat kiinteistö- ja metsäomaisuudet. Keskitymme omistuksissamme jatkossa noteerattuihin ja noteeraamattomiin yhtiöihin, metsiin sekä kiinteistöihin. Näistä sijoituksilla noteeraamattomiin yhtiöihin on huomattavin merkitys kannattavuutemme sekä toisaalta ulkoisen käyvän arvomme kasvattamisessa. KOLME UUTTA HUOMATTAVAA SIJOITUSTA Merkitsevää on, että laajensimme vuoden aikana salkkuamme kolmella huomattavalla sijoituksella. Sitouduimme vuoden 2013 lopulla ostamaan Outokummun osakkeita ja osallistuimme yhtiön vuoden 2014 merkintäoikeusantiin omistusosuutemme mukaisesti. Myöhemmin vuoden aikana alensimme omistustamme yhtiössä 5,0 prosentista 3,1 prosenttiin. Toukokuussa 2014 tehdyllä sopimuksella ostimme infra- ja rakennusalan palveluyrityksen Destia Oy:n Suomen valtiolta. Destia on Suomessa alallaan johtava toimija, jolla näkemyksemme mukaan on kestävän kasvun mahdollisuuksia infra-alan kokonaispalvelujen tuottajana. Yhtiöittämisensä jälkeen Destiaa on kehitetty varsin moninaisesti, millä tiellä jatkamme yhtiön aktiivisena omistajana. Salkkumme näkökulmasta pidän Destiaa vahvana, osinkoa tuottavana yhtiönä. Varsin vireän vuotemme kolmas merkittävä sijoitus kohdistui Suomiseen, jolla on maailmanlaajuisesti johtava asema pyyhintään tarkoitetuissa kuitukankaissa. Olimme alkuvuodesta mukana rahoitusjärjestelyssä, joka mahdollisti Ahlstromin Paulíniassa, Brasiliassa sijaitsevan tehtaan myymisen Suomiselle. Saimme tästä korvauksena option, jonka käytimme ostaaksemme Suomisen osakkeita. Siten Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja. Olemme seuranneet tyytyväisenä yhtiön kehittymistä ja johdon toteuttamia muutoksia vuoden aikana. 6 VUOSIKERTOMUS 2014

7 Haluamme olla Suomen eturivin sijoittajiin kuuluva aktiivinen ja osallistuva omistaja. IRTAUDUIMME PITKÄAIKAISESTA OMISTUKSESTAMME VACONISSA Vuoden merkittävin irtautumisemme tapahtui, kun myimme omistuksemme taajuusmuuttajia valmistavasta Vaconista tanskalaiselle Danfossille. Yhdistämällä voimansa Danfossista ja Vaconista tulee vahva toimija markkinoille, ja ne voivat tarjota asiakkailleen entistä kattavamman ja innovatiivisemman taajuusmuuttajien valikoiman aiempaa nopeammin. Yhdessä yhtiöt voivat saavuttaa kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla kriittisen massan ja luoda siitä lisää kasvua, investoida lisää tutkimus- ja kehitystyöhön ja myyntiin sekä saavuttaa skaalaetuja, jotka ovat olennainen menestystekijä taajuusmuuttajaliiketoiminnassa. Ahlström Capital oli ollut mukana Vaconin kasvutarinassa merkittävänä omistajana jo vuodesta Yhtiö oli varsin suotuisan kurssikehityksensä ansiosta muodostanut huomattavan osuuden sijoitusomaisuudestamme, ja Ahlström Capitalin näkemyksen mukaan Danfossin tarjoama vastike antoi mahdollisuuden irtautua Vaconista hyvällä hintatasolla. Pidän Vaconin kehittymistä vuosien saatossa erinomaisena esimerkkinä omistajaarvon luomisesta aktiivisen omistajuutemme kautta. Vaconin menestys on myös oivallinen osoitus siitä, mikä merkitys omistajien ja yhtiön johdon välisellä hyvällä yhteistyöllä on. Muilta osin keskityimme vuonna 2014 portfoliomme selkeyttämisessä etenkin kiinteistöomaisuuden tasapainottamiseen, kun luovuimme merkittävästä osasta asuinkiinteistöjä. Tätä työtä jatkamme myös alkaneena vuonna. OLEMME AMMATTIMAINEN, OSALLISTUVA OMISTAJA Olen tyytyväinen vuoteemme Teimme lujasti töitä yritystemme kehittämiseksi, rakensimme portfoliotamme ja onnistuimme taloudellisesti erinomaisesti. Olemme yhdessä oman ja omistamiemme yritysten henkilöstön kanssa jälleen vieneet Ahlström Capitalia monta askelta eteenpäin, mistä esitän heille lämpimät kiitokseni. Kiitän omistajia ja hallitusta heidän osoittamastaan luottamuksesta ja tuesta sekä yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Ahlström Capitalilla on erinomaiset lähtökohdat aktiiviseen vuoteen Taseemme mahdollistaa uudet sijoitukset, joita pyrimme toteuttamaan edellisvuoden tapaan. Salkkuyhtiöissä toimimme yrittäjähenkisesti ammattimaisena ja osallistuvana omistajana, tavoitteenamme omistaja-arvon kasvattaminen pitkäjänteisesti. Panu Routila toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MARKKINOIDEN KEHITYS KAKSIJAKOISTA Ahlström Capitalin aktiivisiin, pitkäkestoisiin sijoituksiin perustuva strategia kantaa yhä hedelmää maailmantalouden epävarmuudesta ja markkinoiden huomattavan epävakaasta tilanteesta huolimatta. A ktiivisena sijoittajana Ahlström Capital pyrkii luomaan omistajuudellaan lisäarvoa, jolla on merkitystä sen omistamien yhtiöiden kasvulle ja kilpailukyvylle. Tavoitteeseensa päästäkseen Ahlström Capital tekee jatkuvaa yhteistyötä portfolioyhtiöidensä johdon ja hallitusten kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu taloudellisesti epävarmoina aikoina, jolloin Ahlström Capitalin aktiivinen investointistrategia osoittaa vahvuutensa. YHDYSVALLAT KASVAA MUITA NOPEAMMIN Maailmantalouden kehitys eriytyi vuonna Yhdysvaltain talous kasvoi voimakkaasti ja S&P 500 -indeksi ylsi marraskuussa uuteen kaikkien aikojen ennätykseensä. Samalla kasvu euroalueella ja myös kehittyvissä talouksissa oli odotettua verkkaisempaa. Ukrainan ja Venäjän kriisit sekä niihin liittyvät taloudelliset sanktiot aiheuttavat lisäpaineita maailman ja erityisesti Euroopan ja Venäjän talouksien kehitykselle. Öljyn hinnan lasku tukee talouskasvua useimmissa maissa, mutta se on ollut kova isku Venäjän taloudelle. Uhkaavaa deflaatiota torjuakseen ja parantaakseen euroalueen kasvunäkymiä Euroopan keskuspankki (EKP) on päättänyt lisätä markkinoiden likviditeettiä ostamalla euromaiden valtionvelkakirjoja. Sen sijaan Yhdysvalloissa keskuspankki Federal Reserve (Fed) todennäköisesti nostaa ohjauskorkoja vuoden 2015 aikana reaktiona talouden vahvistumiseen ja normalisoidakseen rahapolitiikkansa finanssikriisin väistyttyä. Nykynäkymien valossa inflaation odotetaan pysyvän maltillisena. Markkinatilanteen epävarmuus vaikuttaa myös Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden liiketoimintaan. Monien asiakkaiden päätöksentekoa leimaa varovaisuus, ja he toimivat lyhyemmällä aikajänteellä, mikä johtuu osittain siitä, että talouksien kasvutahdissa eri puolilla maailmaa on suuria vaihteluita ja valuuttakurssien heilahtelu on viime aikoina voimistunut. YHTIÖIDEN ARVOSTUKSET KORKEALLA JA KORKOTASO HISTORIALLISEN ALHAINEN Sekä yrityskauppojen lukumäärä että yritysten arvostustasot nousivat vuonna 2014 ja ovat nyt 8 VUOSIKERTOMUS 2014

9 PÄÄOMASIJOITUKSET EUROOPASSA KOROT JA INFLAATIO ,0 80 8,0 60 6,0 40 4,0 20 2,0 % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, * * 2015* 2016* Eurooppalaiset yritysostot, mrd dollaria Keskisuurten yritysten arvostustaso (EV/EBITDA keskiarvo) Inflaatio, Suomi Inflaatio, euroalue 10 vuoden valtion obligaatioiden korko, euroalue * Ennuste Lähde: Yhdistetty useista lähteistä * Ennuste Lähde: Nordea % 8 BKT:N KASVU * Kiina Maailma USA Euroalue Suomi 2016* Ruotsi Ennätysalhaalle laskeneet joukkovelkakirjojen tuotot ohjaavat sijoittajia hakemaan kasvua muista rahoitusinstrumenteista. * Ennuste Lähde: Nordea historiallisen keskiarvon yläpuolella. Tätä kehitystä tukivat ennätysalhaalle pudonneet joukkovelkakirjojen tuotot ja rahoituskustannukset. Koska velkainstrumenteista ei ollut saatavissa mainittavia tuottoja, pääomat hakeutuivat vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten pääomarahastoihin ja osakkeisiin, nostaen arvostustasoja. Matala korkotaso myötävaikutti osaltaan myös kiinteistömarkkinoiden kehitykseen. kysymykset alkaen Ukrainan tilanteesta ja Kreikan velkojen uudelleenneuvottelemisesta Yhdysvaltojen koronnostoon voivat luoda laajaa epävakautta markkinoille. Epävarmuus ja epävakaus voivat kuitenkin myös luoda uusia sijoitusmahdollisuuksia nopealiikkeiselle yksityiselle sijoitusyhtiölle, kuten Ahlström Capitalille. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Maailmantalouden epävarmuuden ja markkinoiden epävakauden odotetaan jatkuvan vuonna Monet ratkaisuaan odottavat VUOSIKERTOMUS

10 Omaisuuslajista riippuen tuottotavoitteemme on 5 15 prosenttia. 10 VUOSIKERTOMUS 2014

11 JOHTAVA PERHEOMISTEINEN SIJOITUSYHTIÖ Ahlström Capitalin missiona on kasvattaa omistaja-arvoa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti sekä tarjota vakaata ja hyvää vuotuista tuottoa. Yhtiö toteuttaa missiotaan tekemällä laadukkaita sijoituksia ja hoitamalla ja kehittämällä sijoitusomaisuuttaan Ahlströmin suvun arvojen ja yrittäjäperinteiden hengessä. A hlström Capital luo osakkeenomistajilleen arvoa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Vuosittain jaetaan ennakoitavaa ja kilpailukykyistä osinkoa. Kokonaistuottotavoite on korkeampi kuin tavallisilla pörssisijoituksilla. Ahlström Capital rajoittaa taloudellisia riskejään hajauttamalla sijoituksensa useisiin omaisuusluokkiin, eri teollisuuden aloille ja yhtiöihin vähentäen siten vuotuisten tuottojen ja kassavirran heilahtelua. Saadakseen sijoituksilleen mahdollisimman korkean tuoton Ahlström Capital kehittää yhtiöitään liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii luomaan kestäviä ja dynaamisia nykyaikaisesti johdettuja liiketoimintakokonaisuuksia, joiden toimintatavat mahdollistavat niille nopean tarttumisen avautuviin mahdollisuuksiin. Ahlström Capital sijoittaa pääasiassa noteerattuihin ja noteeraamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin (ml. metsät) maissa, joissa noudatetaan pohjoismaisia hallintoperiaatteita. Sijoitusten pitoaika on usein suhteellisen pitkä, normaalisti viidestä seitsemään vuotta. Tästä VUOSIKERTOMUS

12 STRATEGIA JA SIJOITUKSET Sijoitamme noteerattuihin ja noteeraamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin ja metsiin. huolimatta Ahlström Capital on päätöksenteossaan joustava ja nopea pystyen tarttumaan uusiin sijoitusmahdollisuuksiin ja hallinnoimaan portfoliotaan tehokkaasti nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Uudet pääomasijoitukset ovat tyypillisesti miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuttaan hoitaessaan ja kehittäessään Ahlström Capital käyttää parhainta saatavilla olevaa yhtiön sisäistä ja ulkopuolista osaamista ja asiantuntemusta. Yhtiö pyrkii järjestelmälliseen, tuloskeskeiseen ammattimaiseen toimintaan. Ahlström Capitalin toiminnan kulmakiviä ovat johdonmukaiset päätöksenteko-, seuranta- ja raportointijärjestelmät, ja Ahlström Capitalilla sekä sen portfolioyhtiöillä on asianmukaiset sisäiset toimintasäännöt ja riskienhallintakäytännöt. Ahlströmin suku on menneinä aikoina menestynyt yritystoiminnassaan suhtautumalla muutoksiin proaktiivisesti ja uudistumalla jatkuvasti. Ahlström Capital noudattaa tätä proaktiivista lähestymistapaa nykyisessä teollisuuden ja teknologian kehitysvaiheessa. Yhtiö katsoo pitkälle tulevaisuuteen, mutta tarvittaessa se kykenee muuttumaan ja tekemään nopeita päätöksiä. MONIPUOLISIA SIJOITUKSIA Ahlström Capitalin sijoitukset jakautuvat neljään pääomaisuusluokkaan: sijoitukset noteerattuihin yhtiöihin, sijoitukset noteeraamattomiin yhtiöihin, kiinteistöt ja metsät. Yhtiö on myös sijoittanut puhtaan teknologian kasvuyrityksiin cleantech-rahastonsa kautta. Ahlström Capitalin sijoitusomaisuuteen sisältyy myös likvidejä varoja, jotka koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista korkosijoituksista. Hallinnoitavien varojen ulkoisesta käyvästä arvosta sijoitukset noteerattuihin yhtiöihin edustivat vuoden 2014 lopussa 24,2 prosenttia, sijoitukset noteeraamattomattomiin yhtiöihin 32,5 prosenttia, kiinteistöt 22,6 prosenttia, metsät 13,3 prosenttia sekä likvidit ja muut varat 7,4 prosenttia. Ahlström Capital sijoittaa pääasiassa teollisuuteen ja palveluihin hankkimalla yrityksistä joko enemmistöosuuden tai sellaisen vähemmistöosuuden, joka antaa merkittävän määräysvallan. SIJOITUKSET NOTEERATTUIHIN YHTIÖIHIN Helmikuussa Ahlström Capital sai päätökseen yritysjärjestelyn, jossa se osti Outokumpu Oyj:n osakkeita. Maaliskuussa yhtiö merkitsi omistusosuutensa mukaisen määrän osakkeita Outokummun merkintäoikeusannissa. Syyskuussa Ahlström Capital myi taajuusmuuttajavalmistaja Vaconin omistuksensa Danfossille. Lokakuussa Ahlström Capital ilmoitti käyttävänsä oikeutensa ostaa Ahlstrom Oyj:ltä 26,9 prosenttia Suomisen osakkeista. Kaupan seurauksena Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja 27,3 prosentin osuudella. Vuoden 2014 lopussa Ahlström Capitalin omistuksiin noteeratuissa yhtiöissä lukeutuivat Ahlstrom Oyj, Munksjö Oyj, Outokumpu Oyj ja Suominen Oyj. SIJOITUKSET NOTEERAAMATTOMIIN YHTIÖIHIN Toukokuussa Ahlström Capital ilmoitti hankkivansa infra- ja rakennusalan palveluyrityksen Destia Oy:n Suomen valtiolta. Kaupan jälkeen Ahlström Capitalin noteeraamattomiin sijoituksiin lukeutuvat ÅR Packaging Group AB, Destia Group Oyj ja Enics AG. Ahlström Capitalin cleantech-rahasto sijoittaa kiinnostaviin cleantech-toimialan kohteisiin. Tällä hetkellä cleantech-portfolioon kuuluvat Ripasso Energy AB, Scandinavian Biogas Fuels International AB ja Frangible Safety Posts Ltd. KIINTEISTÖSIJOITUKSET Ahlström Capitalin kiinteistösijoitukset muodostuvat pääasiassa Eteläesplanadin kiinteistöstä sekä asuin-, teollisuus- ja liikekiinteistöistä Etelä-Suomessa. Ahlström Capital rakentaa myös uutta asuinaluetta Romaniassa lähellä Bukarestia, missä valmistui neljäs asuinkerrostalo keväällä Vuoden 2013 alusta lähtien useita asuntoosakeyhtiöitä tai asuinkerrostajoa on myyty, minkä seurauksena vuokrasopimusten määrä tulee vähenemään huomattavasti vuoden 2015 loppuun mennessä. METSÄT Ahlström Capitalilla on pitkät perinteet kestävässä metsäliiketoiminnassa. Ahlström Capitalin 12 VUOSIKERTOMUS 2014

13 AHLSTRÖM CAPITALIN MERKITTÄVIMMÄT TEOLLISET SIJOITUKSET Portfolioyhtiöt Tuotteet/Palvelut Liikevaihto, milj. euroa Omistus, % Noteeratut yhtiöt Ahlstrom Kuitumateriaalit ,9 Munksjö Erikoispaperit ,1 Outokumpu Ruostumaton teräs ,1 Suominen Kuitukankaat ,3 Noteeraamattomat yhtiöt ÅR Packaging Group Kartonki- ja joustopakkaukset ,8 Destia Infrastruktuuri- ja rakennuspalvelut ,0 Enics Teollisuuselektroniikan valmistuspalvelut ,0 LIIKEVAIHTO JA NETTOTULOS, MILJ. EUROA OSAKEKOHTAINEN ULKOINEN KÄYPÄ ARVO (EFV), EUROA ,8 801,9 873,2 861, , Liikevaihto Nettotulos metsäsijoitukset sijaitsevat pääosin Satakunnassa Länsi-Suomessa sekä Keski- ja Itä-Suomessa. Vuoden 2014 lopussa Ahlström Capitalin omistuksessa oli noin hehtaaria metsiä. Tämä tekee Ahlström Capitalista yhden Suomen suurimmista yksityisistä metsänomistajista. UUSIA SIJOITUSKOHTEITA KARTOITETAAN Ahlström Capital kartoittaa jatkuvasti uusia, kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia. Yhtiö on erikoistunut pohjoismaisiin kohteisiin ja keskittyy paikallisesti tai globaalisti toimiviin yhtiöihin sekä kiinteistöihin. Ahlström Capital sijoittaa kassavirraltaan vahvoihin, vakiintuneisiin yhtiöihin, joilla on selvää kasvupotentiaalia. Sijoituksia tehdään pääasiallisesti teollisuuden, palveluiden ja kaupan sektoreille. VUOSIKERTOMUS

14 KUVA: OUTOKUMPU Sijoituksiimme pörssiyhtiöissä kuuluivat vuoden 2014 lopussa omistukset Ahlstromissa, Munksjössä, Suomisessa ja Outokummussa. 14 ANNUAL VUOSIKERTOMUS REPORT 2014

15 NOTEERATUT YHTIÖT Sijoituksiimme pörssiyhtiöissä kuuluvat korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom Oyj; erikoispapereiden valmistaja Munksjö Oyj; Suominen Oyj, joka on johtava pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin ja terveydenhuollon sovelluksiin tarkoitettujen kuitukankaiden valmistaja sekä Outokumpu Oyj, joka on maailman johtava ruostumattoman teräksen tuottaja. VUOSIKERTOMUS

16 NOTEERATUT YHTIÖT Ahlstrom Oyj JOHTAVA KORKEALAATUISTEN MATERIAALIEN VALMISTAJA Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Yhtiön tavoitteena on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Ahlstromin kuitumateriaaleja käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. A hlstromin liiketoiminnalle on ominaista laaja ja hajautettu asiakaskunta, jolla on omat erityistarpeensa. Voidakseen palvella kilpailukykyisesti tällaista asiakaskuntaa Ahlstromin on kyettävä tarjoamaan pitkälle räätälöityjä tuotteita. Ahlstromin tuotteet eivät ole valmisratkaisuja, vaan jokainen tuote valmistetaan tarkkojen asiakasvaatimusten mukaisesti. Ahlstrom tekee tiivistä tuotekehitysyhteistyötä asiakkaidensa kanssa, jotta tuotteille pystytään varmistamaan optimaalinen markkinoilletuloaika. Ahlstromin innovaatio- ja tutkimustoiminta keskittyy asiakastarpeista lähteviin innovaatioihin ja tuoteparannuksiin. Vuonna 2014 liikevaihdosta 15 prosenttia syntyi kolmen viimeisen vuoden aikana kehitetyistä tuotteista. AHLSTROM LIIKEVAIHTO , M (JATKUVAT LIIKETOIMINNOT) AHLSTROM OMISTUSOSUUDET , , , , ,1 35,8 % 10,9 % Ahlström Capital Kotitaloudet 53,3 % Muut VUOSIKERTOMUS 2014

17 KUVAT: AHLSTROM OYJ Ahlstromin päämarkkinat ovat Eurooppa (48 %), Pohjois-Amerikka (28 %), Etelä-Amerikka (6 %) sekä Aasia ja Tyynenmeren alue (16 %). Yhtiöllä on 29 tehdasta ympäri maailmaa. Ahlstromilla on noin työntekijää 22 maassa. Ahlstromin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. AHLSTROMIN VUOSI 2014 Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli 1 001,1 miljoonaa euroa (2013: 1 014,8 milj. euroa). Yhtiö yli kaksinkertaisti operatiivisen tuloksensa vuonna Tulosta paransivat yhtiön rakenneuudistuksessa saavutetut kustannussäästöt, parantunut hinnoittelu sekä Advanced Filtration-, Transport Filtration- ja Food -liiketoiminta-alueiden parantuneet tulokset. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuonna 2015 Ahlstrom odottaa liikevaihtonsa olevan miljoonaa euroa. Organisaatiorakenteen ja prosessien yksinkertaistaminen on edennyt hyvin, ja tämän odotetaan pienentävän kustannuksia. Nämä hankkeet tuovat vähitellen lisää tehokkuutta ja hintakilpailukykyä vuoden 2015 aikana ja sen jälkeen. Ahlstrom Oyj ,1 Liikevaihto, milj. euroa 10,9 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

18 NOTEERATUT YHTIÖT Munksjö Oyj VAHVA TULOS JA LOPPUUN SAATETTU INTEGRAATIOPROJEKTI Munksjöllä on vahva asema erikoispapereissa ja se kuuluu markkinajohtajiin useassa houkuttelevassa tuotesegmentissä. Erilaisia paperituotteita käytetään useissa teollisissa sovelluksissa ja kuluttajalähtöisissä tuotteissa, kuten huonekaluteollisuudessa ja sisustusalalla, sekä kestävämpien energiahuoltojärjestelmien luomiseksi. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi koristepaperit, irrokepaperit, elektrotekniset paperit, hiomapapereiden pohjamateriaalit ja väliarkkipaperit. M unksjö tunnetaan asiantuntijuudestaan paperi- ja selluloosateknologioissa. Yhtiö käyttää tietoaan tarkoin valituilla teollisuudenaloilla, joilla selluloosa ja paperi voivat tuottaa toiminnallisia ja ympäristöä hyödyttäviä etuja, jotka lisäävät asiakkaan kykyä suunnitella ja valmistaa tuotteita menestyksekkäästi. Munksjö kehittää raaka-aineensa vastaamaan asiakkaiden erikoisvaatimuksiin. Tämä työ tehdään tiiviissä yhteistyössä hankintaorganisaation, toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Uuden tuotteen kehittäminen perustuu intensiiviseen prosessiketjun seurantaan koskien uusia teknologioita ja sovelluksia. Munksjö on yksi maailman suurimmista erikoispaperiyhtiöistä, ja sillä on 15 tuotanto- ja jalostuslaitosta sekä maailmanlaajuinen palveluorganisaatio. Yhtiöllä on noin työntekijää. Munksjön osake on ollut listattu NASDAQ MUNKSJÖ PRO FORMA* -LIIKEVAIHTO , M MUNKSJÖ OMISTUSOSUUDET , , ,3 53,2 % 11,1 % 26,3 % Ahlström Capital Kotitaloudet Ahlstrom Oyj Muut 9,4 % * Sisältää LP Europe ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun vuonna 2013 ja pro forma -tiedot on näin ollen laadittu vuoden 2013 neljänteen vuosineljännekseen saakka. Vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien luvut ovat raportoituja lukuja. 18 VUOSIKERTOMUS 2014

19 KUVA: MUNKSJÖ OYJ OMX Helsingissä kesäkuusta 2013 lähtien ja NASDAQ OMX Tukholmassa joulukuusta 2014 lähtien. MUNKSJÖN VUOSI 2014 Vuonna 2014 Munksjön liikevaihto oli 1 137,3 miljoonaa euroa (2013: 863,3 milj. euroa). Liikevaihdon merkittävä kasvu oli pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen liiketoimintojen yhdistämisestä. Vuoden 2014 aikana Munksjön toiminnan painopiste on siirtynyt integraatiotyöstä ja liiketoiminnan uudelleenjärjestämisestä integraation loppuun saattamiseen, kassavirran kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Munksjön tehokas organisaatio, vahva tuotetarjonta sekä läheiset asiakassuhteet luovat hyvät edellytykset pitkäaikaiselle menestykselle. Näkymät erikoispaperien kysynnälle vuodelle 2015 ovat vakaat. Munksjö Oyj ,3 Liikevaihto, milj. euroa 11,1 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

20 NOTEERATUT YHTIÖT Outokumpu Oyj OUTOKUMMUN TALOUDELLINEN TULOS PARANI SELVÄSTI Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa 2,6 miljoonan tonnin kylmävalssauskapasiteetilla. Yhtiö valmistaa edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä. Ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin. O utokumpu on ollut tärkeässä asemassa kehittämässä ruostumattoman teräksen teollisuutta. Materiaalina ruostumaton teräs on ollut olemassa 100 vuotta. Uusia laatuja kehitetään jatkuvasti, ja karakterisointeja tehdään lisää ruostumattoman teräksen kestävyyden, ruoste- ja lämpötilaresistanssin, pintaolemuksen ja koneistettavuuden täydeksi hyödyntämiseksi. Yhtiön tutkimustoiminta keskittyy ruostumattoman teräksen muotoiluominaisuuksiin ja muokattavuuteen, jotka avaavat ruostumattomalle teräkselle uusia sovellusmahdollisuuksia. Tähän lukeutuvat kiillotetut, harjatut sekä koristellut pinnat sekä myös karkaistut, suuren kestävyyden ruostumattomat teräkset ja laadut, jotka kestävät korroosiota erityisen hyvin. Outokummun tuotantolaitokset sijaitsevat Kiinassa, Suomessa, Saksassa, Meksikossa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja yhtiön globaali myynti- ja palvelukeskusver- OUTOKUMPU LIIKEVAIHTO , M OUTOKUMPU OMISTUSOSUUDET ,9 % 29,8 % Solidium Oy Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Ahlström Capital Kansaneläkelaitos 4,0 % 3,1 % 2,2 % 1,9 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Muut * * Vuosien luvut kattavat ainoastaan Outokummun. Vuoden 2012 tulos on esitetty kuin Outokumpu olisi saattanut Inoxumyrityskaupan päätökseen vuoden 2012 alussa. 20 VUOSIKERTOMUS 2014

21 KUVA: OUTOKUMPU OYJ kosto palvelevat asiakkaita läheltä. Outokummun palveluksessa on yli työntekijää yli 30 maassa. Outokummun osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. OUTOKUMMUN VUOSI 2014 Vuonna 2014 Outokummun liikevaihto oli miljoonaa euroa (2013: milj. euroa) ja ruostumatonta terästä toimitettiin yhteensä tonnia ( ). Vuosi 2014 oli toinen vuosi Outokummun ja Inoxumin yhdistymisen jälkeen, ja strategian hyödyt alkoivat konkretisoitua. Kannattavuus parani selvästi, ja panostus asiakastyöhön näkyi parantuneena toimitusvarmuutena. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuonna 2015 Outokumpu jatkaa toimitusvarmuuden ja asiakaspalvelun parantamista vahvistaakseen markkina-asemansa tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta. Outokumpu keskittyy edelleen kannattavuuden parantamiseen ja velan vähentämiseen yhtiön palauttamiseksi kannattavaksi. Outokumpu Oyj Liikevaihto, milj. euroa 3,1 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

22 NOTEERATUT YHTIÖT Suominen Oyj SUOMINEN JULKISTI UUDISTETUN STRATEGIANSA Suominen on rullatavarana toimitettavien kuitukankaiden maailmanlaajuisesti johtava valmistaja pyyhintä- ja hygieniatuotteiden sekä terveydenhuollon sovellusten osalta. Suomisen kuitukankaita käytetään kuluttajatuotteissa, kuten kosteuspyyhkeissä, terveyssiteissä ja haavataitoksissa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. S uomisen liiketoiminta on jaettu kahteen alueeseen: Convenience ja Care. Heinäkuussa 2014 Suominen myi joustopakkausliiketoimintansa Isossa-Britanniassa toimivalle pääomasijoitusyhtiö Lonsdale Capital Partners LLP:lle sekä liiketoiminnan johdolle. Järjestely koski yhtiön joustopakkausliiketoimintaa, johon sisältyivät Suominen Pakkaukset Oy ja sen tytäryhtiöt sekä Suominen Polska Sp. z.o.o. Kaupan myötä Suomisesta tuli strategisen linjauksensa mukaisesti yksinomaan kuitukankaisiin keskittynyt yhtiö. Lokakuussa 2014 Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja, kun yhtiö käytti oikeutensa ostaa Ahlstrom Oyj:ltä Suomisen osaketta. Ahlström Capitalin omistus Suomisesta kasvoi 27,3 prosenttiin. Suominen työllistää noin 600 työntekijää Euroopassa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Yhtiöllä on yhteensä kahdeksan tuotantolai- SUOMINEN LIIKEVAIHTO , M SUOMINEN OMISTUSOSUUDET ,9 373,7 401,8 38,4 % 27,3 % Ahlström Capital Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 55, , ,7% 8,9 % 9,1 % 10,7 % Suomen Teollisuussijoitus Oy Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Muut 22 VUOSIKERTOMUS 2014

23 KUVAT: SUOMINEN CORPORATION tosta. Suominen Oyj:n osake on listattu NAS- DAQ OMX Helsingissä. SUOMISEN VUOSI 2014 Suomisen liikevaihto oli 401,8 miljoonaa euroa vuonna 2014 (2013: 373,7 milj. euroa). Suominen saavutti vuonna 2014 tavoitetason kaikkien yhtiön hallituksen vuonna 2012 asettamien taloudellisten tavoitteiden osalta: sijoitetun pääoman tuotto nousi jatkuvien toimintojen osalta 15,7 prosenttiin (tavoitetaso yli 10 %) ja velkaantumisaste laski 34,7 prosenttiin (tavoitetaso %). Myös kolmas tavoite, liikevaihdon toimialan keskiarvoa (noin 3 %) nopeampi orgaaninen kasvu, saavutettiin. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi orgaanisesti 3,5 prosenttia. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä Suominen julkaisi strategiansa vuosille Sen tavoitteena on kasvu ja tuotejohtajuus. Strategian toteuttamiseksi Suominen käynnisti kasvuinvestointiohjelman, jonka ensimmäiset investoinnit toteutetaan Suomisen tehtailla Brasilian Paulíniassa, Espanjan Alicantessa sekä Nakkilassa. Suominen arvioi, että sen koko vuoden 2015 liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranevat vuodesta Suominen Oyj ,8 Liikevaihto, milj. euroa 27,3 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot Make it real. Vuosikertomus 2001 Vuosikertomus 2001 a 2 Vuosi lyhyesti ja keskeisiä tapahtumia vuonna 2001 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 M-realin liiketoimintastrategia 5 M-realin toimintaympäristö 6M-realin

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74 VUOSIKERTOMUS Larox 2008 Laroxin maailma 3 Toimitusjohtajan katsaus 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 23 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 23 Konsernin tase, IFRS 24

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

More with metals. Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2009

More with metals. Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2009 More with metals Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2009 Sisällys Ruukki yhtiönä 1 Ruukki lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2009 lyhyesti 6 Liiketoimintaympäristö 10 Strategia 18 Ruukki Construction

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA 21 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tuotevalikoima Etusivu VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA CRAMO STRATEGIA JA TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Cramo lyhyesti 4 Vuosi 21 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp 2008 VUOSIKERTOMUS Glaston OYJ ABP 2 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Vuosi 2008 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoimintastrategia 10 Toimintaympäristö 12 Liiketoiminta-alueet Pre-processing

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot