Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Perinne jatkuu...

3 SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu Oyj 22 Suominen Oyj Noteeraamattomat yhtiöt 26 Destia Group Oyj 28 Enics AG 30 ÅR Packaging Group AB 32 Cleantech-yhtiöt 34 Kiinteistösijoitukset 38 Metsäsijoitukset Hallinnointi ja johtaminen 46 Hallitus 48 Henkilöstö Tilinpäätös 2014 Osakkeet ja osakkeenomistajat Tietoja osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS

4 VUOSI 2014 LYHYESTI VUOSI 2014 LYHYESTI Sijoitukset Destiaan, Suomiseen ja Outokumpuun, irtautuminen Vaconista sekä Ahlströmin suvun yritys- ja teollisuusomaisuuden keskittäminen Ahlström Capitaliin olivat Ahlström Capitalin tärkeimpiä tapahtumia vuonna AHLSTRÖMIN SUVUN YHTIÖIDEN YRITYSJÄRJESTELYT PÄÄTÖKSEEN Ahlströmin suvun omistamien Antti Ahlström Perilliset Oy:n, A. Ahlström Osakeyhtiön ja Ahlström Capital Oy:n uudelleenjärjestely toteutettiin vuonna Ahlströmin suvun yritys- ja teollisuusomaisuuden hoitaminen ja kehittäminen keskitettiin Ahlström Capital Oy:lle, mukaan lukien merkittävät omistukset pörssiyhtiöissä Ahlstrom ja Munksjö sekä huomattava kiinteistö- ja metsäomaisuus. DESTIAN OSTAMINEN SUOMEN VALTIOLTA Ahlström Capital osti infra- ja rakennusalan palveluyrityksen Destia Oy:n Suomen valtiolta. Destia on Suomessa alallaan johtava toimija ja 4 VUOSIKERTOMUS 2014

5 sen liikevaihto on 430 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on kestävän kasvun mahdollisuuksia infra-alan kokonaispalvelujen tuottajana. SUOMISEN SUURIN OSAKKEENOMISTAJA Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja 27,3 prosentin osuudella. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Rahoitusjärjestelyssä, joka toteutettiin Suomisen ostaessa Ahlstromilta Brasiliassa sijaitsevan Paulínian tehtaan, Ahlström Capital sai option ostaa Ahlstromin omistamat Suominen Oyj:n osakkeet. Ahlström Capital käytti option lokakuussa SIJOITUS OUTOKUMPUUN Helmikuussa Ahlström Capital sai päätökseen yritysjärjestelyn, jolla se osti Outokumpu Oyj:n osakkeita. Maaliskuussa yhtiö merkitsi omistusosuutensa mukaisen osuuden Outokummun osakkeita merkintäoikeusannissa. Vuoden lopussa Ahlström Capital oli Outokummun kolmanneksi suurin osakkeenomistaja. IRTAUTUMINEN VACONISTA Omistus taajuusmuuttajia valmistavassa Vaconissa myytiin Danfossille. Ennen myyntiä Ahlström Capital oli Vaconin suurin osakkeenomistaja 10,6 prosentin osuudella Vaconin osakekannasta. Danfoss teki julkisen ostotarjouksen Vaconin osakkeista syyskuussa. Vuosi 2014 oli Ahlström Capitalille aktiivinen vuosi. AHLSTRÖM CAPITAL LUKUINA Liikevaihto 1 149,1 milj. euroa Liikevoitto 186,6 milj. euroa Tilikauden tulos 153,2 milj. euroa Taseen loppusumma 1 274,3 milj. euroa Portfolion ulkoinen käypä arvo (EFV) 634,0 milj. euroa Osakekohtainen ulkoinen käypä arvo (EFV) 1 008,14 euroa VUOSIKERTOMUS

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAPAHTUMARIKAS VUOSI 2014 Vuosi 2014 tarkoitti Ahlström Capitalille aktiivista, muutostenkin aikaa. Vuottamme kuvaavat huomattavat uudet sijoitukset sijoitukset Outokumpuun, Destiaan ja Suomiseen. Irtauduimme vuoden aikana pitkäaikaisesta omistuksestamme Vaconissa sekä alensimme omistustamme Outokummussa. Nämä takasivat tuloksemme. Samanaikaisesti kasvoimme, kun Ahlströmin suvun yhtiöiden yritysomaisuuden hoitaminen keskitettiin Ahlström Capitaliin. A hlström Capital on viime vuosien aikana noussut suomalaisten sijoittajien eturiviin. Vahva teollinen osaaminen, pitkät yrittäjäperinteet, merkittävät taloudelliset varat sekä aktiivinen osallistuminen omistamiemme yhtiöiden kehittämiseen ovat työmme peruspilareita. Vuoden 2014 lopun taseemme nousi yli miljardiin euroon ja konsernin vuotuinen liikevaihto noin 1,5 miljardiin euroon. Toukokuussa 2014 saatiin päätökseen Ahlströmin suvun omistamien yhtiöiden yritysjärjestelyt, minkä myötä Ahlströmin suvun yritysomaisuuden hoitamista ja kehittämistä keskitettiin Ahlström Capitaliin. Järjestelyjen jälkeen salkkuumme kuuluvat nyt merkittävät omistukset myös Ahlstromissa sekä Munksjössä, samoin kuin huomattavat kiinteistö- ja metsäomaisuudet. Keskitymme omistuksissamme jatkossa noteerattuihin ja noteeraamattomiin yhtiöihin, metsiin sekä kiinteistöihin. Näistä sijoituksilla noteeraamattomiin yhtiöihin on huomattavin merkitys kannattavuutemme sekä toisaalta ulkoisen käyvän arvomme kasvattamisessa. KOLME UUTTA HUOMATTAVAA SIJOITUSTA Merkitsevää on, että laajensimme vuoden aikana salkkuamme kolmella huomattavalla sijoituksella. Sitouduimme vuoden 2013 lopulla ostamaan Outokummun osakkeita ja osallistuimme yhtiön vuoden 2014 merkintäoikeusantiin omistusosuutemme mukaisesti. Myöhemmin vuoden aikana alensimme omistustamme yhtiössä 5,0 prosentista 3,1 prosenttiin. Toukokuussa 2014 tehdyllä sopimuksella ostimme infra- ja rakennusalan palveluyrityksen Destia Oy:n Suomen valtiolta. Destia on Suomessa alallaan johtava toimija, jolla näkemyksemme mukaan on kestävän kasvun mahdollisuuksia infra-alan kokonaispalvelujen tuottajana. Yhtiöittämisensä jälkeen Destiaa on kehitetty varsin moninaisesti, millä tiellä jatkamme yhtiön aktiivisena omistajana. Salkkumme näkökulmasta pidän Destiaa vahvana, osinkoa tuottavana yhtiönä. Varsin vireän vuotemme kolmas merkittävä sijoitus kohdistui Suomiseen, jolla on maailmanlaajuisesti johtava asema pyyhintään tarkoitetuissa kuitukankaissa. Olimme alkuvuodesta mukana rahoitusjärjestelyssä, joka mahdollisti Ahlstromin Paulíniassa, Brasiliassa sijaitsevan tehtaan myymisen Suomiselle. Saimme tästä korvauksena option, jonka käytimme ostaaksemme Suomisen osakkeita. Siten Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja. Olemme seuranneet tyytyväisenä yhtiön kehittymistä ja johdon toteuttamia muutoksia vuoden aikana. 6 VUOSIKERTOMUS 2014

7 Haluamme olla Suomen eturivin sijoittajiin kuuluva aktiivinen ja osallistuva omistaja. IRTAUDUIMME PITKÄAIKAISESTA OMISTUKSESTAMME VACONISSA Vuoden merkittävin irtautumisemme tapahtui, kun myimme omistuksemme taajuusmuuttajia valmistavasta Vaconista tanskalaiselle Danfossille. Yhdistämällä voimansa Danfossista ja Vaconista tulee vahva toimija markkinoille, ja ne voivat tarjota asiakkailleen entistä kattavamman ja innovatiivisemman taajuusmuuttajien valikoiman aiempaa nopeammin. Yhdessä yhtiöt voivat saavuttaa kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla kriittisen massan ja luoda siitä lisää kasvua, investoida lisää tutkimus- ja kehitystyöhön ja myyntiin sekä saavuttaa skaalaetuja, jotka ovat olennainen menestystekijä taajuusmuuttajaliiketoiminnassa. Ahlström Capital oli ollut mukana Vaconin kasvutarinassa merkittävänä omistajana jo vuodesta Yhtiö oli varsin suotuisan kurssikehityksensä ansiosta muodostanut huomattavan osuuden sijoitusomaisuudestamme, ja Ahlström Capitalin näkemyksen mukaan Danfossin tarjoama vastike antoi mahdollisuuden irtautua Vaconista hyvällä hintatasolla. Pidän Vaconin kehittymistä vuosien saatossa erinomaisena esimerkkinä omistajaarvon luomisesta aktiivisen omistajuutemme kautta. Vaconin menestys on myös oivallinen osoitus siitä, mikä merkitys omistajien ja yhtiön johdon välisellä hyvällä yhteistyöllä on. Muilta osin keskityimme vuonna 2014 portfoliomme selkeyttämisessä etenkin kiinteistöomaisuuden tasapainottamiseen, kun luovuimme merkittävästä osasta asuinkiinteistöjä. Tätä työtä jatkamme myös alkaneena vuonna. OLEMME AMMATTIMAINEN, OSALLISTUVA OMISTAJA Olen tyytyväinen vuoteemme Teimme lujasti töitä yritystemme kehittämiseksi, rakensimme portfoliotamme ja onnistuimme taloudellisesti erinomaisesti. Olemme yhdessä oman ja omistamiemme yritysten henkilöstön kanssa jälleen vieneet Ahlström Capitalia monta askelta eteenpäin, mistä esitän heille lämpimät kiitokseni. Kiitän omistajia ja hallitusta heidän osoittamastaan luottamuksesta ja tuesta sekä yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Ahlström Capitalilla on erinomaiset lähtökohdat aktiiviseen vuoteen Taseemme mahdollistaa uudet sijoitukset, joita pyrimme toteuttamaan edellisvuoden tapaan. Salkkuyhtiöissä toimimme yrittäjähenkisesti ammattimaisena ja osallistuvana omistajana, tavoitteenamme omistaja-arvon kasvattaminen pitkäjänteisesti. Panu Routila toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MARKKINOIDEN KEHITYS KAKSIJAKOISTA Ahlström Capitalin aktiivisiin, pitkäkestoisiin sijoituksiin perustuva strategia kantaa yhä hedelmää maailmantalouden epävarmuudesta ja markkinoiden huomattavan epävakaasta tilanteesta huolimatta. A ktiivisena sijoittajana Ahlström Capital pyrkii luomaan omistajuudellaan lisäarvoa, jolla on merkitystä sen omistamien yhtiöiden kasvulle ja kilpailukyvylle. Tavoitteeseensa päästäkseen Ahlström Capital tekee jatkuvaa yhteistyötä portfolioyhtiöidensä johdon ja hallitusten kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu taloudellisesti epävarmoina aikoina, jolloin Ahlström Capitalin aktiivinen investointistrategia osoittaa vahvuutensa. YHDYSVALLAT KASVAA MUITA NOPEAMMIN Maailmantalouden kehitys eriytyi vuonna Yhdysvaltain talous kasvoi voimakkaasti ja S&P 500 -indeksi ylsi marraskuussa uuteen kaikkien aikojen ennätykseensä. Samalla kasvu euroalueella ja myös kehittyvissä talouksissa oli odotettua verkkaisempaa. Ukrainan ja Venäjän kriisit sekä niihin liittyvät taloudelliset sanktiot aiheuttavat lisäpaineita maailman ja erityisesti Euroopan ja Venäjän talouksien kehitykselle. Öljyn hinnan lasku tukee talouskasvua useimmissa maissa, mutta se on ollut kova isku Venäjän taloudelle. Uhkaavaa deflaatiota torjuakseen ja parantaakseen euroalueen kasvunäkymiä Euroopan keskuspankki (EKP) on päättänyt lisätä markkinoiden likviditeettiä ostamalla euromaiden valtionvelkakirjoja. Sen sijaan Yhdysvalloissa keskuspankki Federal Reserve (Fed) todennäköisesti nostaa ohjauskorkoja vuoden 2015 aikana reaktiona talouden vahvistumiseen ja normalisoidakseen rahapolitiikkansa finanssikriisin väistyttyä. Nykynäkymien valossa inflaation odotetaan pysyvän maltillisena. Markkinatilanteen epävarmuus vaikuttaa myös Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden liiketoimintaan. Monien asiakkaiden päätöksentekoa leimaa varovaisuus, ja he toimivat lyhyemmällä aikajänteellä, mikä johtuu osittain siitä, että talouksien kasvutahdissa eri puolilla maailmaa on suuria vaihteluita ja valuuttakurssien heilahtelu on viime aikoina voimistunut. YHTIÖIDEN ARVOSTUKSET KORKEALLA JA KORKOTASO HISTORIALLISEN ALHAINEN Sekä yrityskauppojen lukumäärä että yritysten arvostustasot nousivat vuonna 2014 ja ovat nyt 8 VUOSIKERTOMUS 2014

9 PÄÄOMASIJOITUKSET EUROOPASSA KOROT JA INFLAATIO ,0 80 8,0 60 6,0 40 4,0 20 2,0 % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, * * 2015* 2016* Eurooppalaiset yritysostot, mrd dollaria Keskisuurten yritysten arvostustaso (EV/EBITDA keskiarvo) Inflaatio, Suomi Inflaatio, euroalue 10 vuoden valtion obligaatioiden korko, euroalue * Ennuste Lähde: Yhdistetty useista lähteistä * Ennuste Lähde: Nordea % 8 BKT:N KASVU * Kiina Maailma USA Euroalue Suomi 2016* Ruotsi Ennätysalhaalle laskeneet joukkovelkakirjojen tuotot ohjaavat sijoittajia hakemaan kasvua muista rahoitusinstrumenteista. * Ennuste Lähde: Nordea historiallisen keskiarvon yläpuolella. Tätä kehitystä tukivat ennätysalhaalle pudonneet joukkovelkakirjojen tuotot ja rahoituskustannukset. Koska velkainstrumenteista ei ollut saatavissa mainittavia tuottoja, pääomat hakeutuivat vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten pääomarahastoihin ja osakkeisiin, nostaen arvostustasoja. Matala korkotaso myötävaikutti osaltaan myös kiinteistömarkkinoiden kehitykseen. kysymykset alkaen Ukrainan tilanteesta ja Kreikan velkojen uudelleenneuvottelemisesta Yhdysvaltojen koronnostoon voivat luoda laajaa epävakautta markkinoille. Epävarmuus ja epävakaus voivat kuitenkin myös luoda uusia sijoitusmahdollisuuksia nopealiikkeiselle yksityiselle sijoitusyhtiölle, kuten Ahlström Capitalille. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Maailmantalouden epävarmuuden ja markkinoiden epävakauden odotetaan jatkuvan vuonna Monet ratkaisuaan odottavat VUOSIKERTOMUS

10 Omaisuuslajista riippuen tuottotavoitteemme on 5 15 prosenttia. 10 VUOSIKERTOMUS 2014

11 JOHTAVA PERHEOMISTEINEN SIJOITUSYHTIÖ Ahlström Capitalin missiona on kasvattaa omistaja-arvoa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti sekä tarjota vakaata ja hyvää vuotuista tuottoa. Yhtiö toteuttaa missiotaan tekemällä laadukkaita sijoituksia ja hoitamalla ja kehittämällä sijoitusomaisuuttaan Ahlströmin suvun arvojen ja yrittäjäperinteiden hengessä. A hlström Capital luo osakkeenomistajilleen arvoa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Vuosittain jaetaan ennakoitavaa ja kilpailukykyistä osinkoa. Kokonaistuottotavoite on korkeampi kuin tavallisilla pörssisijoituksilla. Ahlström Capital rajoittaa taloudellisia riskejään hajauttamalla sijoituksensa useisiin omaisuusluokkiin, eri teollisuuden aloille ja yhtiöihin vähentäen siten vuotuisten tuottojen ja kassavirran heilahtelua. Saadakseen sijoituksilleen mahdollisimman korkean tuoton Ahlström Capital kehittää yhtiöitään liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii luomaan kestäviä ja dynaamisia nykyaikaisesti johdettuja liiketoimintakokonaisuuksia, joiden toimintatavat mahdollistavat niille nopean tarttumisen avautuviin mahdollisuuksiin. Ahlström Capital sijoittaa pääasiassa noteerattuihin ja noteeraamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin (ml. metsät) maissa, joissa noudatetaan pohjoismaisia hallintoperiaatteita. Sijoitusten pitoaika on usein suhteellisen pitkä, normaalisti viidestä seitsemään vuotta. Tästä VUOSIKERTOMUS

12 STRATEGIA JA SIJOITUKSET Sijoitamme noteerattuihin ja noteeraamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin ja metsiin. huolimatta Ahlström Capital on päätöksenteossaan joustava ja nopea pystyen tarttumaan uusiin sijoitusmahdollisuuksiin ja hallinnoimaan portfoliotaan tehokkaasti nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Uudet pääomasijoitukset ovat tyypillisesti miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuttaan hoitaessaan ja kehittäessään Ahlström Capital käyttää parhainta saatavilla olevaa yhtiön sisäistä ja ulkopuolista osaamista ja asiantuntemusta. Yhtiö pyrkii järjestelmälliseen, tuloskeskeiseen ammattimaiseen toimintaan. Ahlström Capitalin toiminnan kulmakiviä ovat johdonmukaiset päätöksenteko-, seuranta- ja raportointijärjestelmät, ja Ahlström Capitalilla sekä sen portfolioyhtiöillä on asianmukaiset sisäiset toimintasäännöt ja riskienhallintakäytännöt. Ahlströmin suku on menneinä aikoina menestynyt yritystoiminnassaan suhtautumalla muutoksiin proaktiivisesti ja uudistumalla jatkuvasti. Ahlström Capital noudattaa tätä proaktiivista lähestymistapaa nykyisessä teollisuuden ja teknologian kehitysvaiheessa. Yhtiö katsoo pitkälle tulevaisuuteen, mutta tarvittaessa se kykenee muuttumaan ja tekemään nopeita päätöksiä. MONIPUOLISIA SIJOITUKSIA Ahlström Capitalin sijoitukset jakautuvat neljään pääomaisuusluokkaan: sijoitukset noteerattuihin yhtiöihin, sijoitukset noteeraamattomiin yhtiöihin, kiinteistöt ja metsät. Yhtiö on myös sijoittanut puhtaan teknologian kasvuyrityksiin cleantech-rahastonsa kautta. Ahlström Capitalin sijoitusomaisuuteen sisältyy myös likvidejä varoja, jotka koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista korkosijoituksista. Hallinnoitavien varojen ulkoisesta käyvästä arvosta sijoitukset noteerattuihin yhtiöihin edustivat vuoden 2014 lopussa 24,2 prosenttia, sijoitukset noteeraamattomattomiin yhtiöihin 32,5 prosenttia, kiinteistöt 22,6 prosenttia, metsät 13,3 prosenttia sekä likvidit ja muut varat 7,4 prosenttia. Ahlström Capital sijoittaa pääasiassa teollisuuteen ja palveluihin hankkimalla yrityksistä joko enemmistöosuuden tai sellaisen vähemmistöosuuden, joka antaa merkittävän määräysvallan. SIJOITUKSET NOTEERATTUIHIN YHTIÖIHIN Helmikuussa Ahlström Capital sai päätökseen yritysjärjestelyn, jossa se osti Outokumpu Oyj:n osakkeita. Maaliskuussa yhtiö merkitsi omistusosuutensa mukaisen määrän osakkeita Outokummun merkintäoikeusannissa. Syyskuussa Ahlström Capital myi taajuusmuuttajavalmistaja Vaconin omistuksensa Danfossille. Lokakuussa Ahlström Capital ilmoitti käyttävänsä oikeutensa ostaa Ahlstrom Oyj:ltä 26,9 prosenttia Suomisen osakkeista. Kaupan seurauksena Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja 27,3 prosentin osuudella. Vuoden 2014 lopussa Ahlström Capitalin omistuksiin noteeratuissa yhtiöissä lukeutuivat Ahlstrom Oyj, Munksjö Oyj, Outokumpu Oyj ja Suominen Oyj. SIJOITUKSET NOTEERAAMATTOMIIN YHTIÖIHIN Toukokuussa Ahlström Capital ilmoitti hankkivansa infra- ja rakennusalan palveluyrityksen Destia Oy:n Suomen valtiolta. Kaupan jälkeen Ahlström Capitalin noteeraamattomiin sijoituksiin lukeutuvat ÅR Packaging Group AB, Destia Group Oyj ja Enics AG. Ahlström Capitalin cleantech-rahasto sijoittaa kiinnostaviin cleantech-toimialan kohteisiin. Tällä hetkellä cleantech-portfolioon kuuluvat Ripasso Energy AB, Scandinavian Biogas Fuels International AB ja Frangible Safety Posts Ltd. KIINTEISTÖSIJOITUKSET Ahlström Capitalin kiinteistösijoitukset muodostuvat pääasiassa Eteläesplanadin kiinteistöstä sekä asuin-, teollisuus- ja liikekiinteistöistä Etelä-Suomessa. Ahlström Capital rakentaa myös uutta asuinaluetta Romaniassa lähellä Bukarestia, missä valmistui neljäs asuinkerrostalo keväällä Vuoden 2013 alusta lähtien useita asuntoosakeyhtiöitä tai asuinkerrostajoa on myyty, minkä seurauksena vuokrasopimusten määrä tulee vähenemään huomattavasti vuoden 2015 loppuun mennessä. METSÄT Ahlström Capitalilla on pitkät perinteet kestävässä metsäliiketoiminnassa. Ahlström Capitalin 12 VUOSIKERTOMUS 2014

13 AHLSTRÖM CAPITALIN MERKITTÄVIMMÄT TEOLLISET SIJOITUKSET Portfolioyhtiöt Tuotteet/Palvelut Liikevaihto, milj. euroa Omistus, % Noteeratut yhtiöt Ahlstrom Kuitumateriaalit ,9 Munksjö Erikoispaperit ,1 Outokumpu Ruostumaton teräs ,1 Suominen Kuitukankaat ,3 Noteeraamattomat yhtiöt ÅR Packaging Group Kartonki- ja joustopakkaukset ,8 Destia Infrastruktuuri- ja rakennuspalvelut ,0 Enics Teollisuuselektroniikan valmistuspalvelut ,0 LIIKEVAIHTO JA NETTOTULOS, MILJ. EUROA OSAKEKOHTAINEN ULKOINEN KÄYPÄ ARVO (EFV), EUROA ,8 801,9 873,2 861, , Liikevaihto Nettotulos metsäsijoitukset sijaitsevat pääosin Satakunnassa Länsi-Suomessa sekä Keski- ja Itä-Suomessa. Vuoden 2014 lopussa Ahlström Capitalin omistuksessa oli noin hehtaaria metsiä. Tämä tekee Ahlström Capitalista yhden Suomen suurimmista yksityisistä metsänomistajista. UUSIA SIJOITUSKOHTEITA KARTOITETAAN Ahlström Capital kartoittaa jatkuvasti uusia, kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia. Yhtiö on erikoistunut pohjoismaisiin kohteisiin ja keskittyy paikallisesti tai globaalisti toimiviin yhtiöihin sekä kiinteistöihin. Ahlström Capital sijoittaa kassavirraltaan vahvoihin, vakiintuneisiin yhtiöihin, joilla on selvää kasvupotentiaalia. Sijoituksia tehdään pääasiallisesti teollisuuden, palveluiden ja kaupan sektoreille. VUOSIKERTOMUS

14 KUVA: OUTOKUMPU Sijoituksiimme pörssiyhtiöissä kuuluivat vuoden 2014 lopussa omistukset Ahlstromissa, Munksjössä, Suomisessa ja Outokummussa. 14 ANNUAL VUOSIKERTOMUS REPORT 2014

15 NOTEERATUT YHTIÖT Sijoituksiimme pörssiyhtiöissä kuuluvat korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom Oyj; erikoispapereiden valmistaja Munksjö Oyj; Suominen Oyj, joka on johtava pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin ja terveydenhuollon sovelluksiin tarkoitettujen kuitukankaiden valmistaja sekä Outokumpu Oyj, joka on maailman johtava ruostumattoman teräksen tuottaja. VUOSIKERTOMUS

16 NOTEERATUT YHTIÖT Ahlstrom Oyj JOHTAVA KORKEALAATUISTEN MATERIAALIEN VALMISTAJA Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Yhtiön tavoitteena on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Ahlstromin kuitumateriaaleja käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. A hlstromin liiketoiminnalle on ominaista laaja ja hajautettu asiakaskunta, jolla on omat erityistarpeensa. Voidakseen palvella kilpailukykyisesti tällaista asiakaskuntaa Ahlstromin on kyettävä tarjoamaan pitkälle räätälöityjä tuotteita. Ahlstromin tuotteet eivät ole valmisratkaisuja, vaan jokainen tuote valmistetaan tarkkojen asiakasvaatimusten mukaisesti. Ahlstrom tekee tiivistä tuotekehitysyhteistyötä asiakkaidensa kanssa, jotta tuotteille pystytään varmistamaan optimaalinen markkinoilletuloaika. Ahlstromin innovaatio- ja tutkimustoiminta keskittyy asiakastarpeista lähteviin innovaatioihin ja tuoteparannuksiin. Vuonna 2014 liikevaihdosta 15 prosenttia syntyi kolmen viimeisen vuoden aikana kehitetyistä tuotteista. AHLSTROM LIIKEVAIHTO , M (JATKUVAT LIIKETOIMINNOT) AHLSTROM OMISTUSOSUUDET , , , , ,1 35,8 % 10,9 % Ahlström Capital Kotitaloudet 53,3 % Muut VUOSIKERTOMUS 2014

17 KUVAT: AHLSTROM OYJ Ahlstromin päämarkkinat ovat Eurooppa (48 %), Pohjois-Amerikka (28 %), Etelä-Amerikka (6 %) sekä Aasia ja Tyynenmeren alue (16 %). Yhtiöllä on 29 tehdasta ympäri maailmaa. Ahlstromilla on noin työntekijää 22 maassa. Ahlstromin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. AHLSTROMIN VUOSI 2014 Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli 1 001,1 miljoonaa euroa (2013: 1 014,8 milj. euroa). Yhtiö yli kaksinkertaisti operatiivisen tuloksensa vuonna Tulosta paransivat yhtiön rakenneuudistuksessa saavutetut kustannussäästöt, parantunut hinnoittelu sekä Advanced Filtration-, Transport Filtration- ja Food -liiketoiminta-alueiden parantuneet tulokset. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuonna 2015 Ahlstrom odottaa liikevaihtonsa olevan miljoonaa euroa. Organisaatiorakenteen ja prosessien yksinkertaistaminen on edennyt hyvin, ja tämän odotetaan pienentävän kustannuksia. Nämä hankkeet tuovat vähitellen lisää tehokkuutta ja hintakilpailukykyä vuoden 2015 aikana ja sen jälkeen. Ahlstrom Oyj ,1 Liikevaihto, milj. euroa 10,9 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

18 NOTEERATUT YHTIÖT Munksjö Oyj VAHVA TULOS JA LOPPUUN SAATETTU INTEGRAATIOPROJEKTI Munksjöllä on vahva asema erikoispapereissa ja se kuuluu markkinajohtajiin useassa houkuttelevassa tuotesegmentissä. Erilaisia paperituotteita käytetään useissa teollisissa sovelluksissa ja kuluttajalähtöisissä tuotteissa, kuten huonekaluteollisuudessa ja sisustusalalla, sekä kestävämpien energiahuoltojärjestelmien luomiseksi. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi koristepaperit, irrokepaperit, elektrotekniset paperit, hiomapapereiden pohjamateriaalit ja väliarkkipaperit. M unksjö tunnetaan asiantuntijuudestaan paperi- ja selluloosateknologioissa. Yhtiö käyttää tietoaan tarkoin valituilla teollisuudenaloilla, joilla selluloosa ja paperi voivat tuottaa toiminnallisia ja ympäristöä hyödyttäviä etuja, jotka lisäävät asiakkaan kykyä suunnitella ja valmistaa tuotteita menestyksekkäästi. Munksjö kehittää raaka-aineensa vastaamaan asiakkaiden erikoisvaatimuksiin. Tämä työ tehdään tiiviissä yhteistyössä hankintaorganisaation, toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Uuden tuotteen kehittäminen perustuu intensiiviseen prosessiketjun seurantaan koskien uusia teknologioita ja sovelluksia. Munksjö on yksi maailman suurimmista erikoispaperiyhtiöistä, ja sillä on 15 tuotanto- ja jalostuslaitosta sekä maailmanlaajuinen palveluorganisaatio. Yhtiöllä on noin työntekijää. Munksjön osake on ollut listattu NASDAQ MUNKSJÖ PRO FORMA* -LIIKEVAIHTO , M MUNKSJÖ OMISTUSOSUUDET , , ,3 53,2 % 11,1 % 26,3 % Ahlström Capital Kotitaloudet Ahlstrom Oyj Muut 9,4 % * Sisältää LP Europe ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun vuonna 2013 ja pro forma -tiedot on näin ollen laadittu vuoden 2013 neljänteen vuosineljännekseen saakka. Vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien luvut ovat raportoituja lukuja. 18 VUOSIKERTOMUS 2014

19 KUVA: MUNKSJÖ OYJ OMX Helsingissä kesäkuusta 2013 lähtien ja NASDAQ OMX Tukholmassa joulukuusta 2014 lähtien. MUNKSJÖN VUOSI 2014 Vuonna 2014 Munksjön liikevaihto oli 1 137,3 miljoonaa euroa (2013: 863,3 milj. euroa). Liikevaihdon merkittävä kasvu oli pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen liiketoimintojen yhdistämisestä. Vuoden 2014 aikana Munksjön toiminnan painopiste on siirtynyt integraatiotyöstä ja liiketoiminnan uudelleenjärjestämisestä integraation loppuun saattamiseen, kassavirran kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Munksjön tehokas organisaatio, vahva tuotetarjonta sekä läheiset asiakassuhteet luovat hyvät edellytykset pitkäaikaiselle menestykselle. Näkymät erikoispaperien kysynnälle vuodelle 2015 ovat vakaat. Munksjö Oyj ,3 Liikevaihto, milj. euroa 11,1 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

20 NOTEERATUT YHTIÖT Outokumpu Oyj OUTOKUMMUN TALOUDELLINEN TULOS PARANI SELVÄSTI Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa 2,6 miljoonan tonnin kylmävalssauskapasiteetilla. Yhtiö valmistaa edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä. Ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin. O utokumpu on ollut tärkeässä asemassa kehittämässä ruostumattoman teräksen teollisuutta. Materiaalina ruostumaton teräs on ollut olemassa 100 vuotta. Uusia laatuja kehitetään jatkuvasti, ja karakterisointeja tehdään lisää ruostumattoman teräksen kestävyyden, ruoste- ja lämpötilaresistanssin, pintaolemuksen ja koneistettavuuden täydeksi hyödyntämiseksi. Yhtiön tutkimustoiminta keskittyy ruostumattoman teräksen muotoiluominaisuuksiin ja muokattavuuteen, jotka avaavat ruostumattomalle teräkselle uusia sovellusmahdollisuuksia. Tähän lukeutuvat kiillotetut, harjatut sekä koristellut pinnat sekä myös karkaistut, suuren kestävyyden ruostumattomat teräkset ja laadut, jotka kestävät korroosiota erityisen hyvin. Outokummun tuotantolaitokset sijaitsevat Kiinassa, Suomessa, Saksassa, Meksikossa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja yhtiön globaali myynti- ja palvelukeskusver- OUTOKUMPU LIIKEVAIHTO , M OUTOKUMPU OMISTUSOSUUDET ,9 % 29,8 % Solidium Oy Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Ahlström Capital Kansaneläkelaitos 4,0 % 3,1 % 2,2 % 1,9 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Muut * * Vuosien luvut kattavat ainoastaan Outokummun. Vuoden 2012 tulos on esitetty kuin Outokumpu olisi saattanut Inoxumyrityskaupan päätökseen vuoden 2012 alussa. 20 VUOSIKERTOMUS 2014

21 KUVA: OUTOKUMPU OYJ kosto palvelevat asiakkaita läheltä. Outokummun palveluksessa on yli työntekijää yli 30 maassa. Outokummun osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. OUTOKUMMUN VUOSI 2014 Vuonna 2014 Outokummun liikevaihto oli miljoonaa euroa (2013: milj. euroa) ja ruostumatonta terästä toimitettiin yhteensä tonnia ( ). Vuosi 2014 oli toinen vuosi Outokummun ja Inoxumin yhdistymisen jälkeen, ja strategian hyödyt alkoivat konkretisoitua. Kannattavuus parani selvästi, ja panostus asiakastyöhön näkyi parantuneena toimitusvarmuutena. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuonna 2015 Outokumpu jatkaa toimitusvarmuuden ja asiakaspalvelun parantamista vahvistaakseen markkina-asemansa tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta. Outokumpu keskittyy edelleen kannattavuuden parantamiseen ja velan vähentämiseen yhtiön palauttamiseksi kannattavaksi. Outokumpu Oyj Liikevaihto, milj. euroa 3,1 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

22 NOTEERATUT YHTIÖT Suominen Oyj SUOMINEN JULKISTI UUDISTETUN STRATEGIANSA Suominen on rullatavarana toimitettavien kuitukankaiden maailmanlaajuisesti johtava valmistaja pyyhintä- ja hygieniatuotteiden sekä terveydenhuollon sovellusten osalta. Suomisen kuitukankaita käytetään kuluttajatuotteissa, kuten kosteuspyyhkeissä, terveyssiteissä ja haavataitoksissa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. S uomisen liiketoiminta on jaettu kahteen alueeseen: Convenience ja Care. Heinäkuussa 2014 Suominen myi joustopakkausliiketoimintansa Isossa-Britanniassa toimivalle pääomasijoitusyhtiö Lonsdale Capital Partners LLP:lle sekä liiketoiminnan johdolle. Järjestely koski yhtiön joustopakkausliiketoimintaa, johon sisältyivät Suominen Pakkaukset Oy ja sen tytäryhtiöt sekä Suominen Polska Sp. z.o.o. Kaupan myötä Suomisesta tuli strategisen linjauksensa mukaisesti yksinomaan kuitukankaisiin keskittynyt yhtiö. Lokakuussa 2014 Ahlström Capitalista tuli Suomisen suurin osakkeenomistaja, kun yhtiö käytti oikeutensa ostaa Ahlstrom Oyj:ltä Suomisen osaketta. Ahlström Capitalin omistus Suomisesta kasvoi 27,3 prosenttiin. Suominen työllistää noin 600 työntekijää Euroopassa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Yhtiöllä on yhteensä kahdeksan tuotantolai- SUOMINEN LIIKEVAIHTO , M SUOMINEN OMISTUSOSUUDET ,9 373,7 401,8 38,4 % 27,3 % Ahlström Capital Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 55, , ,7% 8,9 % 9,1 % 10,7 % Suomen Teollisuussijoitus Oy Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Muut 22 VUOSIKERTOMUS 2014

23 KUVAT: SUOMINEN CORPORATION tosta. Suominen Oyj:n osake on listattu NAS- DAQ OMX Helsingissä. SUOMISEN VUOSI 2014 Suomisen liikevaihto oli 401,8 miljoonaa euroa vuonna 2014 (2013: 373,7 milj. euroa). Suominen saavutti vuonna 2014 tavoitetason kaikkien yhtiön hallituksen vuonna 2012 asettamien taloudellisten tavoitteiden osalta: sijoitetun pääoman tuotto nousi jatkuvien toimintojen osalta 15,7 prosenttiin (tavoitetaso yli 10 %) ja velkaantumisaste laski 34,7 prosenttiin (tavoitetaso %). Myös kolmas tavoite, liikevaihdon toimialan keskiarvoa (noin 3 %) nopeampi orgaaninen kasvu, saavutettiin. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi orgaanisesti 3,5 prosenttia. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä Suominen julkaisi strategiansa vuosille Sen tavoitteena on kasvu ja tuotejohtajuus. Strategian toteuttamiseksi Suominen käynnisti kasvuinvestointiohjelman, jonka ensimmäiset investoinnit toteutetaan Suomisen tehtailla Brasilian Paulíniassa, Espanjan Alicantessa sekä Nakkilassa. Suominen arvioi, että sen koko vuoden 2015 liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranevat vuodesta Suominen Oyj ,8 Liikevaihto, milj. euroa 27,3 % Omistusosuus VUOSIKERTOMUS

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Liiketoimintaidea ja strategia Taloudellinen

Lisätiedot

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1. Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.2014 Suominen Corporation 10.1.2014 1 Agenda Yrityskauppa lyhyesti Kaupan

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Sisällys. Ahlström Capital lyhyesti. Vuosi 2015 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Sisällys. Ahlström Capital lyhyesti. Vuosi 2015 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset Vuosikertomus 2015 Sisällys 3 5 7 9 Ahlström Capital lyhyesti Vuosi 2015 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategia ja sijoitukset 13 Teollisuussijoitukset 15 Ahlstrom Oyj 17 Munksjö Oyj 19 Suominen Oyj

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Pörssi-ilta, Tampere 25.3.2014 Kim Henriksson, CFO

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Pörssi-ilta, Tampere 25.3.2014 Kim Henriksson, CFO Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Pörssi-ilta, Tampere 25.3.2014 Kim Henriksson, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Liiketoimintaidea ja strategia Taloudellinen kehitys ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Munksjö. Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2.

Munksjö. Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2. Munksjö Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010 Toimitusjohtaja Harri Takanen Vuosi 2009 Scanfil Oyj Scanfil EMS Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2009 päätti 65 milj. euron pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle.

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q2 2013 Helsinki, 17.7.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 17.7.2013 1 Sisältö Suomisen Q2 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q2 2013 Codi Wipes

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO Munksjö Älykästä paperiteknologiaa Arvopaperin Rahapäivä Helsinki 15.9.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat ja liiketoiminta-alueet Taloudellinen kehitys ja taloudelliset

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Made by Munksjö. älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Lupaavat pörssiyhtiöt 2015 Helsinki, Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö

Made by Munksjö. älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Lupaavat pörssiyhtiöt 2015 Helsinki, Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö Made by Munksjö älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Lupaavat pörssiyhtiöt 2015 Helsinki, 3.3.2015 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Liiketoimintaidea ja strategia Taloudellinen

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskarsin yritysarvo (EV) MEUR 1600 1400 1200 1000 800 600 Fiskarsin operations liiketoiminta Wärtsilän shares osakkeet 400 200 0 Fiskarsin liiketoimintojen

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Suominen Oyj sijoituskohteena. Pörssi-ilta Helsinki Nina Kopola, toimitusjohtaja

Suominen Oyj sijoituskohteena. Pörssi-ilta Helsinki Nina Kopola, toimitusjohtaja Suominen Oyj sijoituskohteena Pörssi-ilta 8.9.2014 Helsinki Nina Kopola, toimitusjohtaja Sisältö Suominen lyhyesti Suominen sijoituskohteena - Globaalit toiminnot - Kasvavat markkinat - Tuloksia tuottava

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28 28.1.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Heinä-syyskuu 28 lyhyesti Liikevaihto 451,2 miljoonaa euroa (444,9 milj. euroa), kasvua 1,4 % edellisestä vuodesta ja

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.8 Esitys 3.4.8 8 Suominen yhteensä Milj. EUR Q1/8 Q1/7 Q4/7 7 Liikevaihto 54,5 54,3 54,1 15, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -,1 1,3 -,6 1,7 Liikevoitto -,1 1,3-6,8

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Suominen ostaa Ahlstromin Paulínian tehtaan Brasiliassa Kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla

Suominen ostaa Ahlstromin Paulínian tehtaan Brasiliassa Kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Suominen ostaa Ahlstromin Paulínian tehtaan Brasiliassa Kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Suominen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 31.1.2014 Nina Kopola, toimitusjohtaja Suominen Oyj 31.1.2014 1

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017

Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017 Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017 28.4.2017 +5,1 % liikevaihdon kasvu 0,3 % liikevoittomarginaali Merkintäetuoikeusannin suunnittelu Ehdollinen pankkirahoitus +18,8 % henkilöstömäärän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja 1 (ex M-real) lyhyesti Liikevaihto noin 2,1 miljardia euroa, henkilöstömäärä noin 3 300 Johtava eurooppalainen ensikuitukartongin,

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008 3.2.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2008 ja Q4/2008 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Lisätiedot

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Kielikanavat Headphones Valitse kielikanava / Choose your language: English Svenska Suomi Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

Comptel Oyj Osavuosikatsaus

Comptel Oyj Osavuosikatsaus Q2 25 Tulosjulkistus Helsinki 2.7.25 Comptel Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu 25 SAMI ERVIÖ, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 25 Toinen vuosineljännes Liikevaihto 14,8 milj. euroa (16,) Laskua 7,7

Lisätiedot

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto kasvoi hieman Liikevaihto 51,5 (50,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,9 prosenttia V. 2012 vertailulukuihin sisältyy 3,4 MEUR sopimustuotekehitystoiminnasta kertynyttä liikevaihtoa,

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008

Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008 Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008 Merkittävä strateginen hanke Oriola KD:lle Oriola KD Oyj on allekirjoittanut sopimuksen,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2012 23. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q3 2012: Myönteinen kehitys jatkui ja rahavirta oli ennätystasolla Q3/2012 Q3/2011 Historiallinen muutos

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot