POWERFLUTE OYJ Y-tunnus PL KUOPIO TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 POWERFLUTE OYJ Y-tunnus PL KUOPIO TILINPÄÄTÖS

2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta. Konsernin päätoimialat ja toiminta on kuvattu pääpiirteittäin ohessa. Liiketoiminta Aaltopahvin raaka-aineet Konserni omistaa tytäryhtiönsä Savon Sellu Oy:n kautta Kuopiossa sijaitsevan paperitehtaan, joka valmistaa Suomesta hankitusta koivusta korkealaatuista puolikemiallista aallotuskartonkia eli flutingia tuotenimellä Powerflute. Neitseellisestä aallotuskartongista valmistetut aaltopahvilaatikot ovat erittäin kestäviä ja sietävät hyvin kosteutta, ja niitä käytetään laajasti hedelmien ja vihannesten sekä arvokkaiden teollisuustuotteiden, kuten sähkölaitteiden ja autonosien kuljetuksessa. Kuopion tehdas on yksi kolmesta pohjoismaisen aallotuskartongin valmistajista Euroopassa. Hylsykartongit ja hylsyt Joulukuussa 2014 konserni sai päätökseen yrityskaupan Corenso-yhtiöistä, jotka se osti Stora Ensolta 106,7 miljoonan euron hankintahinnalla. Corenso on eräs maailman johtavista korkealaatuisten hylsykartongin ja hylsyjen valmistajista, jolla on hylsykartonkitehtaita Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä hylsytehtaiden verkosto Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Hylsyt ja hylsykartongit ovat kierrätyskuitupohjaisia ja niitä käytetään mm. paperi-, pakkaus-, tekstiili-, teräs-, alumiiniteollisuudessa. Corenson valmistamalle hylsykartongille ja hylsylle on ominaista erinomainen kestävyys ja jäykkyys sekä käytettävyys vaativissa olosuhteissa. Strategia Konsernin tavoitteena on kannattava kasvu ja lisäarvon tuottaminen osakkeenomistajille kehittämällä jatkuvasti nykyisiä liiketoimintojaan sekä hankkimalla omistukseensa tehottomasti toimivaa tai aliarvostettua omaisuutta toimialaltaan. Markkinat Konserni toimi päättyneellä tilikaudella kahdella liiketoiminta-alueella. Aaltopahvin raaka-aineet Valmistus- ja jalostustoiminnot mukaan lukien aaltopahvisektorin vuotuinen liikevaihto oli noin 70 miljardia euroa ja kokonaistuotanto yli 100 miljoonaa tonnia. Markkinoiden ennustetaan kasvavan noin 3 % vuodessa. Noin 40 % maailman kokonaiskysynnästä kohdistuu neitseelliseen kuituun ja loput kierrätyskuitupohjaisiin tuotteisiin. Savon Sellun tehdas on yksi pohjoismaisen puolikemiallisen aallotuskartongin johtavista valmistajista Euroopassa. Pohjoismaista puolikemiallista aallotuskartonkia käytetään lähinnä hedelmä- ja vihannespakkauksissa sekä teollisuustuotteiden pakkaamisessa. Vaikka taloudellinen tilanne Euroopassa säilyi edelleen haastavana, aaltopahvin raaka-aineiden kysyntä pysyi suotuisana ja yhtiö pystyi parantamaan asemaansa päämarkkina-alueilla. Vuoden alkupuoliskolla Euroopan ulkopuolisia markkina-alueita pystyttiin edelleen valtaamaan huolimatta heikosta dollarista suhteessa euroon. Monivuotisen investointiohjelman mukaiset investoinnit massatehtaalla toteutettiin vuoden loppupuoliskolla. Nämä investoinnit massan tuotantoon, laatuun ja tasalaatuisuuteen vaikuttavat positiivisesti konsernin tulokseen. Konserni jatkoi ponnisteluja siirtääkseen myyntiä nykyisiltä pienempikatteisilta markkinoilta kehittyville talousalueille, joissa on mahdollisuuksia korkeampiin myyntivolyymeihin ja -hintoihin. 1

3 Hylsykartongit ja hylsyt Hylsyjen pääraaka-aine on hylsykartonki. Se on pääasiassa valmistettu kierrätyskartongista, jota on yleensä saatavilla tuotantolaitosten lähialueilta. Hylsykartonkimarkkina on hyvin kansainvälinen ja tuotteita toimitetaan laajalle asiakaskunnalle. Hylsymarkkinat ovat puolestaan paikallisia, jolloin toimitukset tehdään lähialueille. Kilpailijat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: alempien, keski- ja ylempien laatujen valmistajiin, tosin suuri osa valmistaa yleensä kaikkien näiden kategorioiden laatuja. Konsernilla on hylsykartonkitehtaat Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Vuotuinen tuotantokapasiteetti näillä tehtailla on yli tonnia. Konsernin hylsykartonkitehtaiden konekanta ja tuotteet ovat maailman kärkiluokkaa. Hylsyjä käytetään laajasti paperi-, kartonki-, filmi- ja pakkausteollisuudessa sekä myös tekstiili- ja metalliteollisuudessa. Valmistetut tuotteet kierrätetään näissä hylsyn ympärille tuotantoprosessin yhteydessä. Kilpailijat voidaan jakaa paikallisiin ja globaaleihin toimijoihin, tosin pääosa kilpailijoista toimii paikallisilla markkinoilla. Paikalliset pk-sektorin yritykset kilpailevat yleensä alempilaatuisilla tuotteilla, kun taas globaalien kilpailijoiden markkina-alueet ovat maantieteellisesti laajat ja ne tarjoavat laajan tuotevalikoiman sekä korkealaatuisia tuotteita. Globaaleilla toimijoilla on yleensä vertikaalisesti rakennetut tuotantotoiminnot. Konsernilla on hylsytehtaiden verkosto Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä Kiinassa. Tehtaiden tuotantokapasiteetti on yli tonnia. Sekä hylsykartonki- että hylsymarkkinoilla on useita pieniä ja keskisuuria kilpailijoita, jotka toimivat paikallisilla markkinoilla, mutta vain muutama kansainvälinen kilpailija, joka pystyy kilpailemaan vaativimmilla lopputuotealueilla korkealaatuisten hylsyjen ja korkealaatuisen hylsykartongin ansiosta. Hylsykartongit ja hylsyt -liiketoiminnan merkittävimpiä kilpailijoita ovat yhdysvaltalainen Sonoco Products Company ja saksalainen Paul & Co. (Kunert-konserni). Markkinatilanne vuonna 2014 oli hyvä vahvan kysynnän, vakaan hintatason sekä suotuisten raakaainekustannusten vuoksi. Pohjois-Amerikassa kysyntää lisäsi positiivinen taloustilanne, kun taas Euroopassa vaikutti paino- ja hienopaperien kysynnän lasku. Kiinassa markkinat kasvoivat edelleen aiempien vuosien tapaan, vaikka inflaatio ja lisääntynyt kilpailu rasittivat kannattavuutta. Konsernin liiketoiminnan tulos Jatkuvien toimintojen liikevaihto päättyneellä tilikaudella kasvoi 16 % 150,1 miljoonaan euroon (129,4 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 113,1 miljoonaa euroa vuonna 2012) johtuen lähinnä volyymien ja myyntihintojen kasvusta aaltopahvin raaka-aineissa sekä hylsykartongit ja hylsyt - liiketoiminnan 15,7 miljoonaa euroa tuomasta lisäyksestä konsernin liikevaihtoon. Jatkuvien toimintojen liikevoitto tilikaudella oli 10,1 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 6,9 miljoonaa euroa voittoa vuonna 2012), joka oli 6,7 % liikevaihdosta (8,5 % vuonna 2013 ja 6,1 % vuonna 2012). Tulos ennen veroja oli 8,6 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 6,3 miljoonaa euroa vuonna 2012). Lopetetuista toiminnoista ei syntynyt tulosta vuonna 2014 (ei voittoa/tappiota vuonna 2013 ja voittoa 0,7 miljoonaa euroa vuonna 2012). Konsernin tilikauden voitto oli 6,1 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa voittoa vuonna 2013 ja 5,4 miljoonaa euroa tappiota vuonna 2012). Oman pääoman tuotto tilikaudella (määriteltynä tilikauden voitto suhteessa omaan pääomaan ) oli 8,8 % (12,8 % vuonna 2013 ja 9,1 % vuonna 2012). Sijoitetun pääoman tuotto tilikaudelta (määriteltynä tilikauden jatkuvien toimintojen liikevoitto suhteessa taseen loppusummaan vähennettynä lyhytaikaisilla veloilla ) oli 7,7 % (17,3 % vuonna 2012 ja 11,7 % vuonna 2011). Emoyhtiön liiketoiminnan tulos Emoyhtiön liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 0,2 miljoonaa euroa vuonna 2012). Liiketappio oli 5,8 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa tappiota vuonna 2013 ja 2,0 miljoonaa euroa tappiota vuonna 2012) ja tilikauden voitto oli 0,2 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa voittoa vuonna 2013 ja 1,0 miljoonaa euroa voittoa vuonna 2012). 2

4 Sijoitetun pääoman tuotto oli tilikaudella 0,4 % (21,9 % vuonna 2013 ja 2,6 % vuonna 2012). Osingot ja voitonjako Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 38,6 miljoonaa euroa vuonna 2012) sisältäen tilikauden voiton 0,2 miljoonaa euroa. Hallitus aikoo ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään Kuopiossa , että osinkoa päättyneeltä tilikaudelta maksetaan 1,50 senttiä osakkeelta. Ehdotetun osingon kirjauspäivä olisi ja maksu noin Emoyhtiön maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Tase Konsernin oma pääoma kasvoi 78,1 miljoonaan euroon (63,3 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 58,9 miljoonaa euroa vuonna 2012) taseen loppusumman kasvaessa 141,2 miljoonalla eurolla 264,1 miljoonaan euroon (122,9 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 114,7 miljoonaa euroa vuonna 2012). Sijoitus yhteisyritykseen Konserni osallistui edelleen puunhankintayhtiö Harvestia Oy:n kehittämiseen. Harvestia perustettiin vuonna 2008 yhteistyössä Myllykoski Oyj:n kanssa. Helmikuun 15. päivänä 2013, Harvestia lunasti 5 % osuuden yhtiön omia osakkeita yhtiön perustajajäsenen luopuessa yhtiön osakkuudesta. Näin ollen konsernin suhteellinen omistusosuus Harvestiasta kohosi 45 prosentista 47,4 prosenttiin. Tammikuun 2. päivänä 2012, Konserni lisäsi omistustaan Harvestia Oy:ssä 30 %:sta 45 %:in hankkimalla 15 %:n lisäosuuden Harvestian omasta pääomasta 1,4 miljoonan euron kauppahintaan. Harvestian osakkeiden osto rahoitettiin konsernin omilla kassavaroilla. Rahoitus ja maksuvalmius Liiketoiminnan kassavirta oli 17,2 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 13,3 miljoonaa euroa vuonna 2012). Huolimatta Corenso-yrityskaupasta, konsernin taloudellinen asema oli edelleen vahva nettovelan ollessa 61,5 miljoonaa euroa positiivinen (nettovelat olivat 5,1 miljoonaa euroa positiiviset vuonna 2013 ja 10,9 miljoonaa euroa vuonna 2012). Velkaantumisaste oli täten alle 1,5 kertaa vähemmän kuin konsernin pro-forma-lukuina laskettu historiallinen käyttökate (nettovelaton vuonna 2013 ja vuonna 2012). Konsernilla oli käytettävissään 47,5 miljoonaa euroa käteisvaroja ja lyhytaikaisia talletuksia (28,9 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 35,1 miljoonaa euroa vuonna 2012) ja kaikkien lainojen ja korollisten velkojen määrä oli 108,9 miljoonaa euroa (23,8 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 24,2 miljoonaa euroa vuonna 2012). Vuoden sisällä tai vaadittaessa erääntyvien lainojen ja korollisten velkojen määrä oli 2,3 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 21,2 miljoonaa euroa vuonna 2012). Syyskuun 30. päivänä 2014 konserni allekirjoitti uuden 120 miljoonan euron rahoitussopimuksen. Rahoitussopimus sisältää luottolimiitin 40 miljoonaa euroa, joka on käytettävissä saakka sekä lyhennysohjelman 80 miljoonan lainalle, josta konsernin tulee tehdä puolivuosittaiset 2 miljoonan euron lyhennykset joka kesäkuun ja joulukuun lopussa. Ensimmäinen lainanlyhennys tehdään

5 Henkilöstö Vuonna 2014 konsernin jatkuvissa toiminnoissa työskenteli keskimäärin 285 henkilöä (204 vuonna 2013 ja 201 vuonna 2012). Tilinpäätöshetkellä henkilöstölukumäärä oli (2013: 200 ja 2012: 198). Jatkuvien toimintojen henkilöstökustannukset vuonna 2014 olivat 22,1 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 16,2 miljoonaa euroa vuonna 2012). Tutkimus ja kehitys Yhtiö toteutti useita parannuksia tuotantoprosesseihinsa tilikauden aikana ja investoinnit aaltopahvin raaka-aineissa toteutettiin lähinnä massatehtaalla, kartonkikoneella ja ympäristöasioissa. Hylsykartongeissa ja hylsyissä ei toteutettu merkittäviä investointeja, koska liiketoiminta oli vastikään hankittu Suurimmat investoinnit aaltopahvin raaka-aineissa tehtiin massatehtaalla, jossa jatkettiin monivuotisen investointiohjelman toteuttamista. Näiden ja jo aiemmin toteutettujen investointien ansiosta sekä massan pesu että massan tasalaatuisuus ovat parantuneet, mikä on edelleen parantanut tuotantokapasiteettiä sekä kartongin laatua ja tasalaatuisuutta. Samalla jätevesilaitokselle menevä ja sieltä vesistöön poistuva kuorma ovat edelleen vähentyneet. Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehityskulut olivat tilikaudella 2014 yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 0,1 miljoonaa euroa vuonna 2012). Investoinnit käyttöomaisuuteen Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 5,7 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 8,3 miljoonaa euroa vuonna 2012). 4

6 Muutokset konsernirakenteessa Joulukuun 1. päivänä 2014, konserni sai päätökseen Corenso-yhtiöiden yrityskaupan entiseltä omistajaltaan Stora Ensolta. Suunnitelman mukaisesti konserni perusti useita holdingyhtiöitä Englantiin, Yhdysvaltoihin, Suomeen, Ruotsiin, Saksaan, Ranskaan ja Hollantiin. Nämä holdingyhtiöt hankkivat liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakekannan Stora Ensolta. Powerflute Oyj rahoitti hankintoihin liittyvät liiketoimet oman pääoman ehtoisesti sekä konsernilainoilla. Joulukuun 31. päivänä 2013, konsernin sata prosenttisesti omistama tytäryhtiö Coated Papers Finland Oy fuusioitui emoyhtiö Powerflute Oyj:öön. Konserni omisti Coated Papers Finlandin kautta päällystettyjen hienopapereiden liiketoimintaa, joka luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi tilinpäätöksessä Coated Papers Finland Oy:llä ei ollut muita liiketoimintoja. Konsernirakenteessa ei tapahtunut tilikauden 2012 aikana muutoksia. Osakkeet Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kuopiossa pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat myönsivät hallitukselle valtuutuksen päättää enimmillään uuden osakkeen annista joko osakeannin tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen seurauksena. Valtuutuksen osakemäärä vastaa noin 9,9 % kaikista osakkeista. Hallitukselle myönnettiin myös valtuutus hankkia yhtiön omia osakkeita enintään kappaletta, joka vastaa 9,9 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tai saakka ja korvaavat kaikki hallitukselle aiemmin myönnetyt vastaavat valtuudet. Tilikauden 2014 aikana ei hankittu omia osakkeita eikä tehty osakeanteja. Huhtikuussa 2012, yhtiö laati Powerfluten optio-ohjelman (PSOS 2012), joka oli suunnattu tietyille yhtiön ylimpään johtoon kuuluville. Varsinaisen yhtiökokouksen antamien valtuutusten nojalla yhtiön hallitus myönsi tietyille yhtiön ylimpään johtoon kuuluville optiota kyseisestä optioohjelmasta. Joulukuun 9. päivänä 2014 yhtiön hallitus myönsi optio-ohjelmasta lisää optiota tietyille yhtiön ylimmässä johdossa. Muita optioita ei myönnetty tilikauden 2014 aikana. Kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä oli ( vuonna 2013 ja vuonna 2012), joista yhtiön hallussa oli osaketta. Ulkona olevien, äänioikeutettujen osakkeiden lukumäärä, kun huomioidaan yhtiön omassa hallussa olevat osakkeet, oli ( vuonna 2013 ja vuonna 2012). Osakeoptioiden merkinnöillä osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään osakkeeseen ( vuonna 2013 ja vuonna 2012). 5

7 Merkittävät osakkeenomistajat konsernin tietoon on tullut seuraavat 3 %:n tai sitä suuremmat omistusosuudet Powerflute Oyj:n osakepääomasta. Osakkeenomistaja Osakkeita kpl % koko osakepääomasta Bacchantes Limited 61,590,213 21,7 Henderson Global Investors 50,847,062 17,9 Dr Dermot Smurfit 44,252,008 15,6 Miton Asset Management 30,707,525 10,8 Legal and General Investment Management 16,167,900 5,7 Close Asset Management 12,091,232 4,3 Hallitus Osakeyhtiölain säännösten mukaisesti varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen. Kuopiossa pidetyssä yhtiökokouksessa vahvistettiin kuuden hallituksen jäsenen uudelleenvalinta, sekä Teresa Presasin valinta. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimitti Dermot Smurfitin hallituksen puheenjohtajaksi ja nimitti jäsentensä joukosta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Christopher Knightin, nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Tony Smithin ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Tony Smithin. Lisätietoa jäsenistä ja edellä mainituista valiokunnista on saatavilla konsernin vuosikertomuksesta. Riskit ja riskien hallinta Konsernin liiketoimintojen johtamiseen ja strategian toteuttamiseen liittyy useita riskejä, jotka koskevat sekä liiketoiminnan tiettyjä toimintoja että makrotalouden ympäristöä. Seuraavassa on tiivistelmä hallituksen arvioimista pääriskeistä ja epävarmuustekijöistä, joilla voi olla mahdollisesti vaikutusta konsernin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Strategiset riskit Konserni toimii erittäin kilpailuilla markkinoilla ja altistuu siten ajoittain kilpailijoiden toimista aiheutuville riskeille, mikä voi vaikuttaa toiminnan kannattavuuteen. Konsernin useiden tuotteiden kysyntään vaikuttavat myös muutokset kuluttajien ja yritysten luottamuksessa tulevaisuuteen sekä makrotalouden ympäristössä. Vaikka konserni ei ole riippuvainen mistään tietystä asiakkaasta tai asiakasryhmästä, konsernilla on muutamia suurasiakkaita. Yhden tai useamman merkittävän asiakkaan menetys ilman, että sitä saadaan korvattua, voi vaikuttaa epäedullisesti konsernin tulokseen. Operatiiviset riskit Konsernin tuotteiden markkinat ovat suhdanneherkkiä ja niille on tyypillistä että tarjonta ja kysyntä ovat kausiluonteisesti epätasapainossa. Tämän johdosta myyntihinnat voivat vaihdella huomattavasti. Lisäksi ei ole mitään varmuutta siitä, että nykyiset hintatasot voidaan säilyttää tai että uusia hinnankorotuksia voidaan saavuttaa. Häiriöt tärkeimpien raaka-aineiden ja muiden tuotannon hyödykkeiden, kuten sähkö, toimituksissa tai näiden tekijöiden merkittävä kustannusnousu voivat haitata konsernin tuotantotoimintaa ja alentaa katteita. 6

8 Taloudelliset riskit Konserni myy ja jakelee tuotteitaan sekä ostaa raaka-aineita kansainvälisillä markkinoilla ja altistuu siten useiden valuuttojen, erityisesti Yhdysvaltain dollarin kurssivaihtelulle. Arviolta 30 % konsernin myynnistä sekä määrällisesti että rahallisesti ja noin 5 % konsernin raaka-aine- ja palveluostoista tehdään Yhdysvaltain dollarilla. Suurin osa konsernin lainoista perustuu vaihtuviin korkoihin ja koron vaihtelulla voi olla merkittävä vaikutus konsernin tulokseen. Konserni on ottanut käyttöön järjestelmällisen ja ennaltaehkäisevän lähestymistavan kunkin edellä mainitun riskin hallitsemiseksi. Hallitus on arvioinut ja määritellyt konsernin kokonaisriskinsietokyvyn ja laatinut tavoitteet riskien hallinnalle sekä sisäisen valvonnan käytännöt varmistaakseen strategisten, operatiivisten ja taloudellisten riskien tehokkaan hallinnan. Tarkasteltavana olevan ajanjakson aikana ei ole tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia konsernia koskevissa riskeissä. Konsernin toiminnallinen valuutta on euro. Konsernilla on myös merkittävät Yhdysvaltain dollarin arvonvaihteluun liittyvät liiketapahtuma- ja taseriskit. Konsernin politiikkana on suojata valuuttatermiinejä käyttäen 100 %:in saakka sen valuuttariskit enintään 12 kuukautta eteenpäin. Konserni ei sovella näihin johdannaissopimuksiin suojauslaskentaa. Lisäksi konserni käyttää hyödykejohdannais- ja termiinisopimuksia suojautuakseen energian ja tiettyjen muiden raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hintavaihteluilta. Hyödykejohdannaisiin sovelletaan suojauslaskentaa. Lisätietoa valuutta- ja hyödykejohdannaisten käytöstä löytyy liitetiedosta 14. Konserni toimii markkinoilla, joissa yleisesti käytetään pitkiä maksuaikoja sekä luottovakuutuksia. Viimeaikainen talouden epävarmuus on johtanut luottovakuutusmarkkinan kiristymiseen ja useita luottovakuutuksia on kokonaan peruttu tai niiden määrää on pienennetty. Tämä on aiheuttanut haasteita konsernin liiketoimintojen maksuvalmiudelle, erityisesti raaka-aineiden ostoissa ja varastoissa. Myynnin osalta konsernin on ollut pakko hyväksyä enemmän asiakaskohtaisia riskejä. Maksuvalmius ja toiminnan jatkuvuus Hallitus on käynyt huolellisesti läpi konsernin budjetin, ennusteet ja niihin liittyvät riskit sekä herkkyysanalyysit. Hallitus on tullut siihen johtopäätökseen, että konsernilla on riittävät resurssit jatkaa toimintaansa ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa, mikä jakso on vähintään 12 kuukautta tilinpäätöksen vahvistamisesta eteenpäin. Ympäristö Konserni toimi asetettujen ympäristölupien mukaisesti koko vuoden 2014 ajan. Konsernissa käytetyt toimintajärjestelmät ja -menetelmät täyttävät muun muassa seuraavien kansainvälisten standardien vaatimukset: Laatu ISO 9001: 2000 Ympäristö ISO 14001: 2004 Elintarviketurvallisuus ISO

9 Yhteenveto ja näkymät Corenso-yhtiöiden hankinnalla oli käänteentekevä vaikutus Powerflutelle, ja uuden hylsykartongit ja hylsyt-liiketominta-alueen odotetaan lisäävän merkittävästi konsernin tilikauden voittoa sekä osakekohtaista tulosta. Aaltopahvin raaka-aineiden alkuvuosi on ollut lupaava. Suotuiset markkinaolosuhteet ja valuuttakurssit sekä hyvä tuotanto ovat kasvattaneet tulosta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Hylsykartongit ja hylsyt ovat myös suoriutuneet hyvin ja irtautumis- ja integrointitoimenpiteissä on edistytty. Menossa olevat toimintojen uudelleenjärjestelykustannukset ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät suunnitelmat tulevat vaikuttamaan vuoden 2015 tulokseen. Liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan myös nykyisten parannusohjelmien päätyttyä eli näkymä on varsin myönteinen. Vaikka yhtiön vieras pääoma lisääntyi Corenson hankinnan yhteydessä, konsernin velkaantumisaste on kuitenkin kohtuullisella tasolla. Konsernilla on vahva taloudellinen asema, ja liiketoiminta-alueiden kehittämisessä pystytään tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin aina tällaisten ilmaantuessa. 8

10 KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS) Liitetieto Jatkuvat toiminnot Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Liiketoiminnan muut kulut Osuus yhteisyritysten tuloksesta Yrityshankinnasta syntynyt voitto Poistot ja arvonalentumiset 11, Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista Tilikauden voitto Jakautuminen - Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien omistajien osuus Osakekohtainen tulos (senttejä) Laimentamaton 10 2,2 2,8 Laimennettu 10 2,1 2,7 Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot (senttejä) Laimentamaton 10 2,2 2,8 Laimennettu 10 2,1 2,7 9

11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) Liitetieto Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot Myytävissä olevat sijoitukset Rahavirran suojaukset Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, netto Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot Tuloverot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 14 - Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi, netto Tilikauden laaja tulos verojen jälkeen yhteensä Laajan tuloksen jakautuminen: - Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien omistajien osuus

12 KONSERNITASE (IFRS) Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Osuudet yhteisyrityksissä Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Johdannaissopimukset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 13, Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet muuntoerot Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto Myytävissä olevat sijoitukset Etuuspohjaiset järjestelyt Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Johdannaissopimukset Varaukset Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Korolliset velat Muut lyhytaikaiset velat Eläkevelvoitteet Johdannaissopimukset Varaukset Tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat Lyhyaikaiset velat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

13 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Osakepääoma vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto Myytävissä olevat sijoitukset Etuuspohjaiset järjestelyt Kertyneet muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Laaja tulos yhteensä Osingonjako Osakeperusteiset maksut Yrityshankinnat (Liitetieto 5) Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Laaja tulos yhteensä Osingonjako Osakeperusteiset maksut

14 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS) Liitetieto Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja jatkuvista toiminnoista Voitto/tappio ennen veroja lopetetuista toiminnoista - - Voitto ennen veroja Oikaisuerät: Poistot aineellisista hyödykkeistä Poistot aineettomista hyödykkeistä Osakeperusteiset maksut Yrityshankinnasta syntynyt voitto Johdannaissopimusten muutos Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus yhteisyrityksen tuloksesta Varausten, eläkevastuiden ja saatujen avustusten muutos Käyttöpääoman muutokset: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Korottomien velkojen muutos Saadut/maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Osakkuusyritysten hankinta Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla Saadut korot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen maksut Maksetut korot Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Muuntoerot tytäryritysten hankinnassa Rahavarat tilikauden lopussa

15 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (IFRS) 1. Konsernin perustiedot Powerflute Oyj on suomalainen ja Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Emoyhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Sorsasalo/PL 57, Kuopio. Powerflute Oyj:n osakkeet on ensisijaisesti noteerattu Lontoon AIM-listalla. Powerflute Oyj:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen julkistettavaksi. Konsernin pääasialliset toiminnot on kuvattu liitetiedossa Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 2.1 Laatimisperusta ja noudatetut tilinpäätösstandardit Konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin hankintamenoihin, lukuun ottamatta käypään arvoon arvostettuja johdannaissopimuksia. Konsernitilinpäätös on esitetty tuhansina euroina (000 ), ellei toisin ole mainittu. 2.2 Konsolidointiperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Powerflute Oyj ja sen tytäryhtiöt kunkin vuoden joulukuun viimeisenä päivänä. Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, siihen hetkeen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Tytäryhtiöiden tilinpäätökset on laadittu samalle raportointijaksolle emoyhtiön kanssa ja tilinpäätöksissä noudatetaan yhdenmukaisia laadintaperiaatteita. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat, tuotot ja kulut, realisoitumattomat sisäiset katteet sekä konsernin sisäinen voitonjako on eliminoitu kokonaisuudessaan. Powerflute Oyj:n ja Savon Sellu Oy:n liiketoimintojen yhdistäminen on käsitelty kirjanpidossa poolingmenetelmällä. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina. Jos konserni menettää määräysvallan tytäryrityksessä, se: kirjaa tytäryrityksen varat (liikearvo mukaan luettuna) ja velat pois taseesta kirjaa entisessä tytäryrityksessä määräysvallan menettämispäivänä mahdollisesti olleen määräysvallattomien omistajien osuuden pois taseesta kirjaa kumulatiiviset muuntoerot pois omasta pääomasta kirjaa vastikkeen käyvän arvon, jos vastiketta on saatu kirjaa mahdollisesti jäljellä olevan sijoituksen käypään arvoon kirjaa tästä mahdollisesti syntyvän erotuksen tulosvaikutteisesti voitoksi tai tappioksi siirtää emoyhtiön osuuden muihin laajan tuloksen eriin aikaisemmin kirjatuista määristä tulosvaikutteisiksi tai kertyneisiin voittovaroihin, jos asianmukaista. 14

16 Lopetettujen toimintojen tuotot ja kulut esitetään omana eränään konsernin laajassa tuloslaskelmassa, erillään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista aina voitto verojen jälkeen riville asti. Tätä menettelytapaa sovelletaan siinäkin tapauksessa, että määräysvalta menetetään, mutta konsernille jää sijoitus entiseen tytäryritykseen. 2.3 Laatimisperiaatteita ja tilinpäätöksessä esitettyjä tietoja koskevat muutokset Laatimisperiaatteet ovat yhdenmukaiset konsernin edellisen tilikauden laatimisperiaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla mainittuja muutoksia. Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRICtulkintoja: Muutokset: IFRS 10, IFRS 12 ja IAS 27 Sijoitusyhteisöjen yhdistelyä konsernitilinpäätökseen Muutos: IAS 32 Rahoitusinstrumentit: Rahoitusvarojen ja -velkojen vähentäminen toisistaan Muutos: IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. Johdannaisten uudistaminen ja suojauslaskennan jatkaminen IFRIC 21 Julkiset maksut Vuosittaiset parannukset Vuosittaiset parannukset Yllä mainituilla uusilla ja uudistetuilla IFRS-standardeilla ja IFRIC-tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernin laadintaperiaatteisiin, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Konserni ei ole, ennen niiden pakollista voimaantuloa, soveltanut uusia, uudistettuja tai muutettuja standardeja tai tulkintoja, jotka eivät ole vielä voimassa. Konserni ei ole ottanut käyttöön uusia tai uudistettuja standardeja eikä tulkintoja, jotka olisi julkistettu, mutta joiden käyttöä ei edellytettäisi. 2.4 Keskeiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet a) Liiketoimintojen yhdistämiset ja liikearvo Muiden kuin samassa määräysvallassa olevien yhteisöjen liiketoimintojen yhdistämiseen sovelletaan hankintamenomenetelmää. Hankintamenomenetelmän mukaisesti hankintameno kohdistetaan hankituille yksilöitävissä oleville omaisuus- ja velkaerille sekä ehdollisille velkaerille (nettovaroille) niiden hankintahetken käypien arvojen mukaan. Hankintamenon ja hankittujen nettovarojen käyvän arvon välinen mahdollinen ero kirjataan liikearvoksi konsernitaseeseen tai tuotoksi ( negatiivinen liikearvo ) konsernituloslaskelmaan. Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen yksilöitävissä olevista nettovaroista hankinta-ajankohtana. Alkuperäisen kirjauksen jälkeen liikearvo arvostetaan hankintamenoon vähennettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla. Liikearvolle suoritetaan arvonalentumistesti vuosittain tai useammin, jos tapahtumat tai olosuhteet viittaavat siihen, että kirjanpitoarvo on mahdollisesti alentunut. Liiketoimintojen yhdistämiseen samassa määräysvallassa olevien yhteisöjen osalta sovelletaan pooling-menetelmää. Pooling-menetelmän mukaisesti yhteisöt yhdistetään sen tilikauden alusta lähtien, jonka aikana yhdistäminen on tapahtunut. Konsernituloslaskelma sisältää yhdistettyjen yhteisöjen tulokset koko tilikaudelta ja konsernitase varat ja velat kirjanpitoarvojen mukaisesti. Hankitun yhteisön osakepääomaa suurempi hankintamenon osuus kirjataan konsernin omaan pääomaan. Liikearvoa ei kirjata. b) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Huomattava vaikutusvalta on oikeus osallistua sijoituskohteen talouden ja toiminnan periaatteita koskevaan päätöksentekoon, mutta se ei ole kyseisiä periaatteita koskevaa määräysvaltaa eikä yhteistä määräysvaltaa. 15

17 Yhteisyritys on yhteisjärjestely, jonka mukaan osapuolilla, joilla on järjestelyssä yhteinen määräysvalta, on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen. Yhteinen määräysvalta on järjestelyä koskevan määräysvallan pitämistä yhteisenä sopimukseen perustuen, ja se vallitsee vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja koskevat päätökset edellyttävät määräysvallan jakavien osapuolten yksipuolista hyväksymistä. Huomattavan vaikutusvallan tai yhteisen määräysvallan syntymistä arvioidaan vastaavin seikoin kuin tytäryhtiöiden kohdalla. Konsernin osakkuus- ja yhteisyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Pääomaosuusmenetelmän mukaan konsernin sijoitus osakkuus- tai yhteisyritykseen kirjataan alun perin hankintamenoon ja sitä oikaistaan hankinnan jälkeen tapahtuneilla muutoksilla osakkuus- tai yhteisyrityksen nettovarallisuudessa. Osakkuus- tai yhteisyrityksen hankinnasta syntynyt liikearvo sisältyy osakkuus- tai yhteisyrityssijoituksen kirjanpitoarvoon eikä siitä kirjata poistoja tai sille tehdä erillistä arvonalennustestausta. Konsernin osuus osakkuus- tai yhteisyrityksen tilikauden voitosta tai tappiosta esitetään tuloslaskelmassa. Konsernin laajassa tuloslaskelmassa esitetään osuus osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä, samoin kuin osuus oman pääoman muutoksesta esitetään laskelmassa konsernin oman pääoman muutoksista. Konsernin ja sen osakkuus- tai yhteisyritysten välisistä realisoitumattomista voitoista ja tappioista eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaava osuus. Osuus osakkuus- ja yhteisyrityksen tuloksesta verojen jälkeen esitetään omana eränään tuloslaskelmassa liiketuloksen yläpuolella. Osuus tuloksesta on osakkuus- ja yhteisyrityksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus verojen ja määräysvallattomien omistajien osuuden erottamisen jälkeen. Osakkuus- ja yhteisyritysten tilinpäätökset on laadittu samalle raportointikaudelle emoyhtiön kanssa ja laatimisperiaatteita on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Pääomaosuusmenetelmän soveltamisen jälkeen konserni määrittelee, onko tarpeen kirjata erillistä arvonalentumistappiota osakkuus- tai yhteisyrityssijoituksen kirjanpitoarvosta. Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko mitään viitteitä siitä, että osakkuus- tai yhteisyritykseen tehdyn sijoituksen arvo on alentunut. Jos tällaisia viitteitä esiintyy, konserni määrittää arvonalentumistappioksi osakkuus- tai yhteisyrityssijoituksesta kerrytettävissä olevan rahamäärän ja sijoituksen kirjanpitoarvon erotuksen ja kirjaa negatiivisen erotuksen arvonalentumistappiona tulokseen erään osuudet osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Kun huomattava vaikutusvalta tai yhteinen määräysvalta menetetään, konserni arvostaa mahdollisen jäljellä olevan sijoituksen käypään arvoon. Konserni kirjaa tulosvaikutteisesti seuraavien erien erotuksen: sijoituksen kirjanpitoarvo huomattavan vaikutusvallan tai yhteisen määräysvallan menettämispäivänä ja jäljellä olevan sijoituksen käypä arvo lisättynä mahdollisella luovutustulolla. c) Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät Myytävänä olevaksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät arvostetaan kirjanpitoarvoon tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät luokitellaan myytävinä olevaksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä jatkuvan käytön sijaan. Myytävänä olevaksi luokittelun edellytyksen katsotaan täyttyvän ainoastaan, kun myynti on erittäin todennäköinen ja omaisuuserä tai luovutettavien erien ryhmä on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan ja myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta. Poistot myytäviksi luokitelluista aineellisista ja aineettomista käyttöomaisuushyödykkeistä lopetetaan luokitteluhetkellä. 16

18 d) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Konsernitilinpäätöksen tiedot esitetään euroina, joka on konsernin emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden sekä osakkuus- ja yhteisyritysten toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muunnetaan toimintavaluutan määräisiksi liiketapahtuman tapahtumapäivän valuuttakurssin mukaan. Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat on muunnettu toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän valuuttakursseja käyttäen. Rahoitusvarojen ja -velkojen kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. e) Tuloutusperiaatteet Tuotot kirjataan siltä osin kuin on todennäköistä, että konsernille koituu taloudellista hyötyä ja tuotto voidaan mitata luotettavasti. Liikevaihtona esitetään myynnistä saadut tuotot käypään arvoon arvostettuina oikaistuna alennuksilla, välillisillä veroilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Konserni arvioi myyntitapahtumien tosiasiallista sisältöä ennalta määrättyjen kriteerien perusteella ja määrittää onko kyseessä päämies- vai agenttisopimus. Konserni on toiminut päämiehenä kaikissa myyntitapahtumissa. Seuraavien tuloutuskriteerien tulee myös täyttyä ennen kuin myynti on tuloutuskelpoista: (i) Tavaroiden myynti Tavaroiden myynnistä syntyvät tuotot tuloutetaan, kun tuotteiden omistukseen liittyvät keskeiset riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle ja myyjällä ei enää ole tuotteisiin valvonta- tai määräysvaltaa. Tavallisesti tämä tarkoittaa hetkeä, jona tavara on toimitettu asiakkaalle sovittujen, Incoterms ehtoihin perustuvien toimitusehtojen mukaisesti. Konsernin myyntiä koskevat yleisimmät toimitusehdot ovat seuraavat: D-lausekkeet, joiden mukaan konserni on velvollinen toimittamaan tavarat ostajalle sovittuun määräpaikkaan, yleensä ostajan toimitiloihin. Myynnin toteutumishetki on toimitus ostajalle sovitussa määräpaikassa sovittuna aikana. C- lausekkeet, joiden mukaan konserni järjestää ja maksaa kuljetuksen sekä tietyt muut kulut. Konsernin vastuu tavaroista kuitenkin päättyy, kun tavarat on luovutettu rahdinkuljettajalle käytettävän lausekkeen mukaisesti. Myynnin toteutumishetki on tällöin tavaroiden luovutus rahdinkuljettajalle, jonka kanssa myyjä on tehnyt sopimuksen kuljetuksesta sovittuun määräpaikkaan. F- lausekkeet, joiden mukaan ostaja järjestää ja maksaa kuljetuksen. Myynnin toteutumishetki on tavaroiden luovutus rahdinkuljettajalle, jonka kanssa ostaja on tehnyt sopimuksen. (ii) Korkotuotot Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusinstrumenttien ja myytävänä oleviksi sijoituksiksi luokiteltujen korollisten rahoitusvarojen korkotuotot ja korkokulut kirjataan efektiivisen koron menetelmällä. Korkotuotot esitetään tuloslaskelman rahoitustuotoissa. f) Verot (i) Tuloverot Kuluvan tilikauden ja aikaisempien tilikausien verotettavaan tuloon perustuvat tuloverosaamiset ja - velat kirjataan veroviranomaisilta saatavien tai heille maksettavien arvioitujen rahamäärien perusteella. Veron määrän laskemiseen käytetään verokantaa ja -lakeja, jotka on säädetty tai vahvistettu tilinpäätöspäivään mennessä kussakin konsernin toimintavaltiossa, jossa syntyy verotettavaa tuloa. Suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvä tulovero kirjataan omaan pääomaan eikä 17

19 tuloslaskelmaan. Johto arvioi kausittain veroilmoituksessa olevia mahdollisia tulkinnallisia kannanottoja ja kirjaa tarvittaessa verovarauksia. (ii) Laskennalliset verot Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvojen ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verovelat kirjataan kaikista veronalaisista väliaikaisista eroista, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia: laskennallinen verovelka johtuu liikearvon, omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon; ja laskennallinen verovelka liittyy tytäryrityksiin sekä osakkuus- ja yhteisyrityksiin tehtyihin sijoituksiin ja emoyritys pystyy määräämään väliaikaisen eron purkautumisajankohdan eikä väliaikainen ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Laskennalliset verosaamiset kirjataan kaikista verotuksessa vähennyskelpoisista väliaikaisista eroista, tulevaisuudessa käytettävistä verohyvityksistä ja verotuksellisista tappioista siinä määrin kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa on käytettävissä verotettavaa voittoa, jota vastaan verotuksessa vähennyskelpoisia väliaikaisia eroja sekä tulevaisuudessa käytettäviä verohyvityksiä ja verotuksellisia tappioita voidaan hyödyntää, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia: vähennyskelpoiseen väliaikaiseen eroon liittyvä laskennallinen verosaaminen johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon; ja laskennallinen verosaaminen vähennyskelpoisesta väliaikaisesta erosta, joka liittyy tytäryrityksiin ja osakkuus- ja yhteisyrityksiin tehtyihin sijoituksiin, kirjataan siihen ja vain siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että väliaikainen ero purkautuu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa ja käytettävissä on verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero on hyödynnettävissä. Laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvoa tarkastellaan uudelleen kunakin tilinpäätöspäivänä, ja sitä vähennetään siinä määrin kuin ei enää ole todennäköistä, että tulevaisuudessa on käytettävissä riittävästi verotettavaa voittoa, jota vastaan kaikki tai osa laskennallisesta verosaamisesta voidaan hyödyntää. Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset arvioidaan uudelleen kunakin tilinpäätöspäivänä, ja niitä kirjataan siinä määrin kuin on käynyt todennäköiseksi, että tuleva verotettava voitto sallii laskennallisen verosaamisen hyödyntämisen. Laskennalliset tuloverosaamiset ja -velat arvostetaan käyttäen verokantoja, joita odotetaan sovellettavan sinä vuonna, jona omaisuuserä realisoituu tai velka maksetaan, niiden verokantojen (ja verolakien) mukaisesti, jotka on säädetty tai olennaiselta osin säädetty tilinpäätöspäivään mennessä. Tuloslaskelman ulkopuolisiin eriin liittyvät laskennalliset verot kirjataan kohteena olevan erän mukaisesti joko muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan. Laskennalliset verosaamiset ja -velat netotetaan, jos on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata voimassa olevia verosaamisia voimassa olevia verovelkoja vastaan ja laskennalliset tuloverot liittyvät samaan verotettavaan yhteisöön ja samaan veroviranomaiseen. 18

20 (iii) Arvonlisävero Tuotot, kulut ja varat kirjataan ilman arvonlisäveroa lukuun ottamatta seuraavia tapauksia: kun hyödykkeiden tai palvelujen ostoon liittyvä arvonlisävero ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen, jolloin arvonlisävero kirjataan osaksi kyseisen hyödykkeen hankintamenoa tai kuluerää; ja saamiset ja velat, jotka kirjataan arvonlisävero mukaan luettuna. Veroviranomaiselta saatavan tai veroviranomaiselle maksettavan arvonlisäveron nettomäärä sisältyy taseessa esitettäviin saamisiin tai velkoihin. g) Julkiset avustukset Julkiset avustukset kirjataan, kun on kohtuullisen varmaa, että avustus tullaan saamaan ja avustuksen saamisen edellytykset täyttyvät. Sellaiset avustukset, jotka on saatu syntyneiden menojen korvaukseksi, tuloutetaan tuloslaskelmaan samalla kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot merkitään kuluksi. Kun avustus liittyy omaisuuserään, tuloutetaan avustus hyödykkeen hankintamenosta tehtävien poistojen tahdissa. Kun konserni vastaanottaa muita kuin rahallisia avustuksia, omaisuuserä ja avustus kirjataan nimellisarvoon ja avustus tuloutetaan kyseisen omaisuuserän odotettuna taloudellisena vaikutusaikana tasasuuruisina vuotuisina erinä. (h) Eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (i) Maksupohjaiset eläkejärjestelyt Konsernilla on useita maksupohjaisia eläkejärjestelyjä, joista suoritetaan maksuja erikseen hallinnoitaviin rahastoihin. Lisäksi konserni tarjoaa muita työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia tietyille työntekijöilleen, jotka jäävät eläkkeelle ennen normaalia eläkkeelle jäämisaikaa. Tällaiset etuudet ovat rahastoimattomia. (ii) Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Konsernilla on useita etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joista suoritetaan maksuja erikseen hallinnoitaviin rahastoihin. Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet on laskettu käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (projected unit credit method). Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot sekä järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto (poislukien nettokorko) kirjataan omana eränään muihin laajan tuloksen eriin tilikaudella, jona ne syntyvät. Uudelleenarvostuksia ei kirjata tulosvaikutteisesti takautuvasti. Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan tulosvaikutteisesti aikaisempana seuraavista ajankohdista: kun järjestelyn muuttaminen tai supistaminen toteutuu; ja kun konserni kirjaa tähän liittyvät uudelleenjärjestelymenot. Nettokorko määritetään kertomalla etuuspohjainen nettovelka tai omaisuuserä diskonttauskorolla. Konserni kirjaa seuraavat muutokset etuuspohjaisessa velvoitteessa myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin, hallintomenoihin ja myynnin ja jakelun kuluihin konsernituloslaskelmaan (toiminnoittain): 19

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma Tilinpäätös 2010 Sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 3 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2009

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot