POWERFLUTE OYJ Y-tunnus PL KUOPIO TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 POWERFLUTE OYJ Y-tunnus PL KUOPIO TILINPÄÄTÖS

2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta. Konsernin päätoimialat ja toiminta on kuvattu pääpiirteittäin ohessa. Liiketoiminta Aaltopahvin raaka-aineet Konserni omistaa tytäryhtiönsä Savon Sellu Oy:n kautta Kuopiossa sijaitsevan paperitehtaan, joka valmistaa Suomesta hankitusta koivusta korkealaatuista puolikemiallista aallotuskartonkia eli flutingia tuotenimellä Powerflute. Neitseellisestä aallotuskartongista valmistetut aaltopahvilaatikot ovat erittäin kestäviä ja sietävät hyvin kosteutta, ja niitä käytetään laajasti hedelmien ja vihannesten sekä arvokkaiden teollisuustuotteiden, kuten sähkölaitteiden ja autonosien kuljetuksessa. Kuopion tehdas on yksi kolmesta pohjoismaisen aallotuskartongin valmistajista Euroopassa. Hylsykartongit ja hylsyt Joulukuussa 2014 konserni sai päätökseen yrityskaupan Corenso-yhtiöistä, jotka se osti Stora Ensolta 106,7 miljoonan euron hankintahinnalla. Corenso on eräs maailman johtavista korkealaatuisten hylsykartongin ja hylsyjen valmistajista, jolla on hylsykartonkitehtaita Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä hylsytehtaiden verkosto Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Hylsyt ja hylsykartongit ovat kierrätyskuitupohjaisia ja niitä käytetään mm. paperi-, pakkaus-, tekstiili-, teräs-, alumiiniteollisuudessa. Corenson valmistamalle hylsykartongille ja hylsylle on ominaista erinomainen kestävyys ja jäykkyys sekä käytettävyys vaativissa olosuhteissa. Strategia Konsernin tavoitteena on kannattava kasvu ja lisäarvon tuottaminen osakkeenomistajille kehittämällä jatkuvasti nykyisiä liiketoimintojaan sekä hankkimalla omistukseensa tehottomasti toimivaa tai aliarvostettua omaisuutta toimialaltaan. Markkinat Konserni toimi päättyneellä tilikaudella kahdella liiketoiminta-alueella. Aaltopahvin raaka-aineet Valmistus- ja jalostustoiminnot mukaan lukien aaltopahvisektorin vuotuinen liikevaihto oli noin 70 miljardia euroa ja kokonaistuotanto yli 100 miljoonaa tonnia. Markkinoiden ennustetaan kasvavan noin 3 % vuodessa. Noin 40 % maailman kokonaiskysynnästä kohdistuu neitseelliseen kuituun ja loput kierrätyskuitupohjaisiin tuotteisiin. Savon Sellun tehdas on yksi pohjoismaisen puolikemiallisen aallotuskartongin johtavista valmistajista Euroopassa. Pohjoismaista puolikemiallista aallotuskartonkia käytetään lähinnä hedelmä- ja vihannespakkauksissa sekä teollisuustuotteiden pakkaamisessa. Vaikka taloudellinen tilanne Euroopassa säilyi edelleen haastavana, aaltopahvin raaka-aineiden kysyntä pysyi suotuisana ja yhtiö pystyi parantamaan asemaansa päämarkkina-alueilla. Vuoden alkupuoliskolla Euroopan ulkopuolisia markkina-alueita pystyttiin edelleen valtaamaan huolimatta heikosta dollarista suhteessa euroon. Monivuotisen investointiohjelman mukaiset investoinnit massatehtaalla toteutettiin vuoden loppupuoliskolla. Nämä investoinnit massan tuotantoon, laatuun ja tasalaatuisuuteen vaikuttavat positiivisesti konsernin tulokseen. Konserni jatkoi ponnisteluja siirtääkseen myyntiä nykyisiltä pienempikatteisilta markkinoilta kehittyville talousalueille, joissa on mahdollisuuksia korkeampiin myyntivolyymeihin ja -hintoihin. 1

3 Hylsykartongit ja hylsyt Hylsyjen pääraaka-aine on hylsykartonki. Se on pääasiassa valmistettu kierrätyskartongista, jota on yleensä saatavilla tuotantolaitosten lähialueilta. Hylsykartonkimarkkina on hyvin kansainvälinen ja tuotteita toimitetaan laajalle asiakaskunnalle. Hylsymarkkinat ovat puolestaan paikallisia, jolloin toimitukset tehdään lähialueille. Kilpailijat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: alempien, keski- ja ylempien laatujen valmistajiin, tosin suuri osa valmistaa yleensä kaikkien näiden kategorioiden laatuja. Konsernilla on hylsykartonkitehtaat Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Vuotuinen tuotantokapasiteetti näillä tehtailla on yli tonnia. Konsernin hylsykartonkitehtaiden konekanta ja tuotteet ovat maailman kärkiluokkaa. Hylsyjä käytetään laajasti paperi-, kartonki-, filmi- ja pakkausteollisuudessa sekä myös tekstiili- ja metalliteollisuudessa. Valmistetut tuotteet kierrätetään näissä hylsyn ympärille tuotantoprosessin yhteydessä. Kilpailijat voidaan jakaa paikallisiin ja globaaleihin toimijoihin, tosin pääosa kilpailijoista toimii paikallisilla markkinoilla. Paikalliset pk-sektorin yritykset kilpailevat yleensä alempilaatuisilla tuotteilla, kun taas globaalien kilpailijoiden markkina-alueet ovat maantieteellisesti laajat ja ne tarjoavat laajan tuotevalikoiman sekä korkealaatuisia tuotteita. Globaaleilla toimijoilla on yleensä vertikaalisesti rakennetut tuotantotoiminnot. Konsernilla on hylsytehtaiden verkosto Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä Kiinassa. Tehtaiden tuotantokapasiteetti on yli tonnia. Sekä hylsykartonki- että hylsymarkkinoilla on useita pieniä ja keskisuuria kilpailijoita, jotka toimivat paikallisilla markkinoilla, mutta vain muutama kansainvälinen kilpailija, joka pystyy kilpailemaan vaativimmilla lopputuotealueilla korkealaatuisten hylsyjen ja korkealaatuisen hylsykartongin ansiosta. Hylsykartongit ja hylsyt -liiketoiminnan merkittävimpiä kilpailijoita ovat yhdysvaltalainen Sonoco Products Company ja saksalainen Paul & Co. (Kunert-konserni). Markkinatilanne vuonna 2014 oli hyvä vahvan kysynnän, vakaan hintatason sekä suotuisten raakaainekustannusten vuoksi. Pohjois-Amerikassa kysyntää lisäsi positiivinen taloustilanne, kun taas Euroopassa vaikutti paino- ja hienopaperien kysynnän lasku. Kiinassa markkinat kasvoivat edelleen aiempien vuosien tapaan, vaikka inflaatio ja lisääntynyt kilpailu rasittivat kannattavuutta. Konsernin liiketoiminnan tulos Jatkuvien toimintojen liikevaihto päättyneellä tilikaudella kasvoi 16 % 150,1 miljoonaan euroon (129,4 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 113,1 miljoonaa euroa vuonna 2012) johtuen lähinnä volyymien ja myyntihintojen kasvusta aaltopahvin raaka-aineissa sekä hylsykartongit ja hylsyt - liiketoiminnan 15,7 miljoonaa euroa tuomasta lisäyksestä konsernin liikevaihtoon. Jatkuvien toimintojen liikevoitto tilikaudella oli 10,1 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 6,9 miljoonaa euroa voittoa vuonna 2012), joka oli 6,7 % liikevaihdosta (8,5 % vuonna 2013 ja 6,1 % vuonna 2012). Tulos ennen veroja oli 8,6 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 6,3 miljoonaa euroa vuonna 2012). Lopetetuista toiminnoista ei syntynyt tulosta vuonna 2014 (ei voittoa/tappiota vuonna 2013 ja voittoa 0,7 miljoonaa euroa vuonna 2012). Konsernin tilikauden voitto oli 6,1 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa voittoa vuonna 2013 ja 5,4 miljoonaa euroa tappiota vuonna 2012). Oman pääoman tuotto tilikaudella (määriteltynä tilikauden voitto suhteessa omaan pääomaan ) oli 8,8 % (12,8 % vuonna 2013 ja 9,1 % vuonna 2012). Sijoitetun pääoman tuotto tilikaudelta (määriteltynä tilikauden jatkuvien toimintojen liikevoitto suhteessa taseen loppusummaan vähennettynä lyhytaikaisilla veloilla ) oli 7,7 % (17,3 % vuonna 2012 ja 11,7 % vuonna 2011). Emoyhtiön liiketoiminnan tulos Emoyhtiön liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 0,2 miljoonaa euroa vuonna 2012). Liiketappio oli 5,8 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa tappiota vuonna 2013 ja 2,0 miljoonaa euroa tappiota vuonna 2012) ja tilikauden voitto oli 0,2 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa voittoa vuonna 2013 ja 1,0 miljoonaa euroa voittoa vuonna 2012). 2

4 Sijoitetun pääoman tuotto oli tilikaudella 0,4 % (21,9 % vuonna 2013 ja 2,6 % vuonna 2012). Osingot ja voitonjako Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 38,6 miljoonaa euroa vuonna 2012) sisältäen tilikauden voiton 0,2 miljoonaa euroa. Hallitus aikoo ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään Kuopiossa , että osinkoa päättyneeltä tilikaudelta maksetaan 1,50 senttiä osakkeelta. Ehdotetun osingon kirjauspäivä olisi ja maksu noin Emoyhtiön maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Tase Konsernin oma pääoma kasvoi 78,1 miljoonaan euroon (63,3 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 58,9 miljoonaa euroa vuonna 2012) taseen loppusumman kasvaessa 141,2 miljoonalla eurolla 264,1 miljoonaan euroon (122,9 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 114,7 miljoonaa euroa vuonna 2012). Sijoitus yhteisyritykseen Konserni osallistui edelleen puunhankintayhtiö Harvestia Oy:n kehittämiseen. Harvestia perustettiin vuonna 2008 yhteistyössä Myllykoski Oyj:n kanssa. Helmikuun 15. päivänä 2013, Harvestia lunasti 5 % osuuden yhtiön omia osakkeita yhtiön perustajajäsenen luopuessa yhtiön osakkuudesta. Näin ollen konsernin suhteellinen omistusosuus Harvestiasta kohosi 45 prosentista 47,4 prosenttiin. Tammikuun 2. päivänä 2012, Konserni lisäsi omistustaan Harvestia Oy:ssä 30 %:sta 45 %:in hankkimalla 15 %:n lisäosuuden Harvestian omasta pääomasta 1,4 miljoonan euron kauppahintaan. Harvestian osakkeiden osto rahoitettiin konsernin omilla kassavaroilla. Rahoitus ja maksuvalmius Liiketoiminnan kassavirta oli 17,2 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 13,3 miljoonaa euroa vuonna 2012). Huolimatta Corenso-yrityskaupasta, konsernin taloudellinen asema oli edelleen vahva nettovelan ollessa 61,5 miljoonaa euroa positiivinen (nettovelat olivat 5,1 miljoonaa euroa positiiviset vuonna 2013 ja 10,9 miljoonaa euroa vuonna 2012). Velkaantumisaste oli täten alle 1,5 kertaa vähemmän kuin konsernin pro-forma-lukuina laskettu historiallinen käyttökate (nettovelaton vuonna 2013 ja vuonna 2012). Konsernilla oli käytettävissään 47,5 miljoonaa euroa käteisvaroja ja lyhytaikaisia talletuksia (28,9 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 35,1 miljoonaa euroa vuonna 2012) ja kaikkien lainojen ja korollisten velkojen määrä oli 108,9 miljoonaa euroa (23,8 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 24,2 miljoonaa euroa vuonna 2012). Vuoden sisällä tai vaadittaessa erääntyvien lainojen ja korollisten velkojen määrä oli 2,3 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 21,2 miljoonaa euroa vuonna 2012). Syyskuun 30. päivänä 2014 konserni allekirjoitti uuden 120 miljoonan euron rahoitussopimuksen. Rahoitussopimus sisältää luottolimiitin 40 miljoonaa euroa, joka on käytettävissä saakka sekä lyhennysohjelman 80 miljoonan lainalle, josta konsernin tulee tehdä puolivuosittaiset 2 miljoonan euron lyhennykset joka kesäkuun ja joulukuun lopussa. Ensimmäinen lainanlyhennys tehdään

5 Henkilöstö Vuonna 2014 konsernin jatkuvissa toiminnoissa työskenteli keskimäärin 285 henkilöä (204 vuonna 2013 ja 201 vuonna 2012). Tilinpäätöshetkellä henkilöstölukumäärä oli (2013: 200 ja 2012: 198). Jatkuvien toimintojen henkilöstökustannukset vuonna 2014 olivat 22,1 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 16,2 miljoonaa euroa vuonna 2012). Tutkimus ja kehitys Yhtiö toteutti useita parannuksia tuotantoprosesseihinsa tilikauden aikana ja investoinnit aaltopahvin raaka-aineissa toteutettiin lähinnä massatehtaalla, kartonkikoneella ja ympäristöasioissa. Hylsykartongeissa ja hylsyissä ei toteutettu merkittäviä investointeja, koska liiketoiminta oli vastikään hankittu Suurimmat investoinnit aaltopahvin raaka-aineissa tehtiin massatehtaalla, jossa jatkettiin monivuotisen investointiohjelman toteuttamista. Näiden ja jo aiemmin toteutettujen investointien ansiosta sekä massan pesu että massan tasalaatuisuus ovat parantuneet, mikä on edelleen parantanut tuotantokapasiteettiä sekä kartongin laatua ja tasalaatuisuutta. Samalla jätevesilaitokselle menevä ja sieltä vesistöön poistuva kuorma ovat edelleen vähentyneet. Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehityskulut olivat tilikaudella 2014 yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 0,1 miljoonaa euroa vuonna 2012). Investoinnit käyttöomaisuuteen Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 5,7 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 8,3 miljoonaa euroa vuonna 2012). 4

6 Muutokset konsernirakenteessa Joulukuun 1. päivänä 2014, konserni sai päätökseen Corenso-yhtiöiden yrityskaupan entiseltä omistajaltaan Stora Ensolta. Suunnitelman mukaisesti konserni perusti useita holdingyhtiöitä Englantiin, Yhdysvaltoihin, Suomeen, Ruotsiin, Saksaan, Ranskaan ja Hollantiin. Nämä holdingyhtiöt hankkivat liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakekannan Stora Ensolta. Powerflute Oyj rahoitti hankintoihin liittyvät liiketoimet oman pääoman ehtoisesti sekä konsernilainoilla. Joulukuun 31. päivänä 2013, konsernin sata prosenttisesti omistama tytäryhtiö Coated Papers Finland Oy fuusioitui emoyhtiö Powerflute Oyj:öön. Konserni omisti Coated Papers Finlandin kautta päällystettyjen hienopapereiden liiketoimintaa, joka luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi tilinpäätöksessä Coated Papers Finland Oy:llä ei ollut muita liiketoimintoja. Konsernirakenteessa ei tapahtunut tilikauden 2012 aikana muutoksia. Osakkeet Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kuopiossa pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat myönsivät hallitukselle valtuutuksen päättää enimmillään uuden osakkeen annista joko osakeannin tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen seurauksena. Valtuutuksen osakemäärä vastaa noin 9,9 % kaikista osakkeista. Hallitukselle myönnettiin myös valtuutus hankkia yhtiön omia osakkeita enintään kappaletta, joka vastaa 9,9 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tai saakka ja korvaavat kaikki hallitukselle aiemmin myönnetyt vastaavat valtuudet. Tilikauden 2014 aikana ei hankittu omia osakkeita eikä tehty osakeanteja. Huhtikuussa 2012, yhtiö laati Powerfluten optio-ohjelman (PSOS 2012), joka oli suunnattu tietyille yhtiön ylimpään johtoon kuuluville. Varsinaisen yhtiökokouksen antamien valtuutusten nojalla yhtiön hallitus myönsi tietyille yhtiön ylimpään johtoon kuuluville optiota kyseisestä optioohjelmasta. Joulukuun 9. päivänä 2014 yhtiön hallitus myönsi optio-ohjelmasta lisää optiota tietyille yhtiön ylimmässä johdossa. Muita optioita ei myönnetty tilikauden 2014 aikana. Kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä oli ( vuonna 2013 ja vuonna 2012), joista yhtiön hallussa oli osaketta. Ulkona olevien, äänioikeutettujen osakkeiden lukumäärä, kun huomioidaan yhtiön omassa hallussa olevat osakkeet, oli ( vuonna 2013 ja vuonna 2012). Osakeoptioiden merkinnöillä osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään osakkeeseen ( vuonna 2013 ja vuonna 2012). 5

7 Merkittävät osakkeenomistajat konsernin tietoon on tullut seuraavat 3 %:n tai sitä suuremmat omistusosuudet Powerflute Oyj:n osakepääomasta. Osakkeenomistaja Osakkeita kpl % koko osakepääomasta Bacchantes Limited 61,590,213 21,7 Henderson Global Investors 50,847,062 17,9 Dr Dermot Smurfit 44,252,008 15,6 Miton Asset Management 30,707,525 10,8 Legal and General Investment Management 16,167,900 5,7 Close Asset Management 12,091,232 4,3 Hallitus Osakeyhtiölain säännösten mukaisesti varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen. Kuopiossa pidetyssä yhtiökokouksessa vahvistettiin kuuden hallituksen jäsenen uudelleenvalinta, sekä Teresa Presasin valinta. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimitti Dermot Smurfitin hallituksen puheenjohtajaksi ja nimitti jäsentensä joukosta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Christopher Knightin, nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Tony Smithin ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Tony Smithin. Lisätietoa jäsenistä ja edellä mainituista valiokunnista on saatavilla konsernin vuosikertomuksesta. Riskit ja riskien hallinta Konsernin liiketoimintojen johtamiseen ja strategian toteuttamiseen liittyy useita riskejä, jotka koskevat sekä liiketoiminnan tiettyjä toimintoja että makrotalouden ympäristöä. Seuraavassa on tiivistelmä hallituksen arvioimista pääriskeistä ja epävarmuustekijöistä, joilla voi olla mahdollisesti vaikutusta konsernin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Strategiset riskit Konserni toimii erittäin kilpailuilla markkinoilla ja altistuu siten ajoittain kilpailijoiden toimista aiheutuville riskeille, mikä voi vaikuttaa toiminnan kannattavuuteen. Konsernin useiden tuotteiden kysyntään vaikuttavat myös muutokset kuluttajien ja yritysten luottamuksessa tulevaisuuteen sekä makrotalouden ympäristössä. Vaikka konserni ei ole riippuvainen mistään tietystä asiakkaasta tai asiakasryhmästä, konsernilla on muutamia suurasiakkaita. Yhden tai useamman merkittävän asiakkaan menetys ilman, että sitä saadaan korvattua, voi vaikuttaa epäedullisesti konsernin tulokseen. Operatiiviset riskit Konsernin tuotteiden markkinat ovat suhdanneherkkiä ja niille on tyypillistä että tarjonta ja kysyntä ovat kausiluonteisesti epätasapainossa. Tämän johdosta myyntihinnat voivat vaihdella huomattavasti. Lisäksi ei ole mitään varmuutta siitä, että nykyiset hintatasot voidaan säilyttää tai että uusia hinnankorotuksia voidaan saavuttaa. Häiriöt tärkeimpien raaka-aineiden ja muiden tuotannon hyödykkeiden, kuten sähkö, toimituksissa tai näiden tekijöiden merkittävä kustannusnousu voivat haitata konsernin tuotantotoimintaa ja alentaa katteita. 6

8 Taloudelliset riskit Konserni myy ja jakelee tuotteitaan sekä ostaa raaka-aineita kansainvälisillä markkinoilla ja altistuu siten useiden valuuttojen, erityisesti Yhdysvaltain dollarin kurssivaihtelulle. Arviolta 30 % konsernin myynnistä sekä määrällisesti että rahallisesti ja noin 5 % konsernin raaka-aine- ja palveluostoista tehdään Yhdysvaltain dollarilla. Suurin osa konsernin lainoista perustuu vaihtuviin korkoihin ja koron vaihtelulla voi olla merkittävä vaikutus konsernin tulokseen. Konserni on ottanut käyttöön järjestelmällisen ja ennaltaehkäisevän lähestymistavan kunkin edellä mainitun riskin hallitsemiseksi. Hallitus on arvioinut ja määritellyt konsernin kokonaisriskinsietokyvyn ja laatinut tavoitteet riskien hallinnalle sekä sisäisen valvonnan käytännöt varmistaakseen strategisten, operatiivisten ja taloudellisten riskien tehokkaan hallinnan. Tarkasteltavana olevan ajanjakson aikana ei ole tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia konsernia koskevissa riskeissä. Konsernin toiminnallinen valuutta on euro. Konsernilla on myös merkittävät Yhdysvaltain dollarin arvonvaihteluun liittyvät liiketapahtuma- ja taseriskit. Konsernin politiikkana on suojata valuuttatermiinejä käyttäen 100 %:in saakka sen valuuttariskit enintään 12 kuukautta eteenpäin. Konserni ei sovella näihin johdannaissopimuksiin suojauslaskentaa. Lisäksi konserni käyttää hyödykejohdannais- ja termiinisopimuksia suojautuakseen energian ja tiettyjen muiden raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hintavaihteluilta. Hyödykejohdannaisiin sovelletaan suojauslaskentaa. Lisätietoa valuutta- ja hyödykejohdannaisten käytöstä löytyy liitetiedosta 14. Konserni toimii markkinoilla, joissa yleisesti käytetään pitkiä maksuaikoja sekä luottovakuutuksia. Viimeaikainen talouden epävarmuus on johtanut luottovakuutusmarkkinan kiristymiseen ja useita luottovakuutuksia on kokonaan peruttu tai niiden määrää on pienennetty. Tämä on aiheuttanut haasteita konsernin liiketoimintojen maksuvalmiudelle, erityisesti raaka-aineiden ostoissa ja varastoissa. Myynnin osalta konsernin on ollut pakko hyväksyä enemmän asiakaskohtaisia riskejä. Maksuvalmius ja toiminnan jatkuvuus Hallitus on käynyt huolellisesti läpi konsernin budjetin, ennusteet ja niihin liittyvät riskit sekä herkkyysanalyysit. Hallitus on tullut siihen johtopäätökseen, että konsernilla on riittävät resurssit jatkaa toimintaansa ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa, mikä jakso on vähintään 12 kuukautta tilinpäätöksen vahvistamisesta eteenpäin. Ympäristö Konserni toimi asetettujen ympäristölupien mukaisesti koko vuoden 2014 ajan. Konsernissa käytetyt toimintajärjestelmät ja -menetelmät täyttävät muun muassa seuraavien kansainvälisten standardien vaatimukset: Laatu ISO 9001: 2000 Ympäristö ISO 14001: 2004 Elintarviketurvallisuus ISO

9 Yhteenveto ja näkymät Corenso-yhtiöiden hankinnalla oli käänteentekevä vaikutus Powerflutelle, ja uuden hylsykartongit ja hylsyt-liiketominta-alueen odotetaan lisäävän merkittävästi konsernin tilikauden voittoa sekä osakekohtaista tulosta. Aaltopahvin raaka-aineiden alkuvuosi on ollut lupaava. Suotuiset markkinaolosuhteet ja valuuttakurssit sekä hyvä tuotanto ovat kasvattaneet tulosta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Hylsykartongit ja hylsyt ovat myös suoriutuneet hyvin ja irtautumis- ja integrointitoimenpiteissä on edistytty. Menossa olevat toimintojen uudelleenjärjestelykustannukset ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät suunnitelmat tulevat vaikuttamaan vuoden 2015 tulokseen. Liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan myös nykyisten parannusohjelmien päätyttyä eli näkymä on varsin myönteinen. Vaikka yhtiön vieras pääoma lisääntyi Corenson hankinnan yhteydessä, konsernin velkaantumisaste on kuitenkin kohtuullisella tasolla. Konsernilla on vahva taloudellinen asema, ja liiketoiminta-alueiden kehittämisessä pystytään tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin aina tällaisten ilmaantuessa. 8

10 KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS) Liitetieto Jatkuvat toiminnot Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Liiketoiminnan muut kulut Osuus yhteisyritysten tuloksesta Yrityshankinnasta syntynyt voitto Poistot ja arvonalentumiset 11, Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista Tilikauden voitto Jakautuminen - Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien omistajien osuus Osakekohtainen tulos (senttejä) Laimentamaton 10 2,2 2,8 Laimennettu 10 2,1 2,7 Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot (senttejä) Laimentamaton 10 2,2 2,8 Laimennettu 10 2,1 2,7 9

11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) Liitetieto Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot Myytävissä olevat sijoitukset Rahavirran suojaukset Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, netto Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot Tuloverot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 14 - Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi, netto Tilikauden laaja tulos verojen jälkeen yhteensä Laajan tuloksen jakautuminen: - Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien omistajien osuus

12 KONSERNITASE (IFRS) Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Osuudet yhteisyrityksissä Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Johdannaissopimukset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 13, Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet muuntoerot Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto Myytävissä olevat sijoitukset Etuuspohjaiset järjestelyt Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Johdannaissopimukset Varaukset Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Korolliset velat Muut lyhytaikaiset velat Eläkevelvoitteet Johdannaissopimukset Varaukset Tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat Lyhyaikaiset velat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

13 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Osakepääoma vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto Myytävissä olevat sijoitukset Etuuspohjaiset järjestelyt Kertyneet muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Laaja tulos yhteensä Osingonjako Osakeperusteiset maksut Yrityshankinnat (Liitetieto 5) Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Laaja tulos yhteensä Osingonjako Osakeperusteiset maksut

14 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS) Liitetieto Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja jatkuvista toiminnoista Voitto/tappio ennen veroja lopetetuista toiminnoista - - Voitto ennen veroja Oikaisuerät: Poistot aineellisista hyödykkeistä Poistot aineettomista hyödykkeistä Osakeperusteiset maksut Yrityshankinnasta syntynyt voitto Johdannaissopimusten muutos Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus yhteisyrityksen tuloksesta Varausten, eläkevastuiden ja saatujen avustusten muutos Käyttöpääoman muutokset: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Korottomien velkojen muutos Saadut/maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Osakkuusyritysten hankinta Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla Saadut korot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen maksut Maksetut korot Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Muuntoerot tytäryritysten hankinnassa Rahavarat tilikauden lopussa

15 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (IFRS) 1. Konsernin perustiedot Powerflute Oyj on suomalainen ja Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Emoyhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Sorsasalo/PL 57, Kuopio. Powerflute Oyj:n osakkeet on ensisijaisesti noteerattu Lontoon AIM-listalla. Powerflute Oyj:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen julkistettavaksi. Konsernin pääasialliset toiminnot on kuvattu liitetiedossa Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 2.1 Laatimisperusta ja noudatetut tilinpäätösstandardit Konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin hankintamenoihin, lukuun ottamatta käypään arvoon arvostettuja johdannaissopimuksia. Konsernitilinpäätös on esitetty tuhansina euroina (000 ), ellei toisin ole mainittu. 2.2 Konsolidointiperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Powerflute Oyj ja sen tytäryhtiöt kunkin vuoden joulukuun viimeisenä päivänä. Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, siihen hetkeen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Tytäryhtiöiden tilinpäätökset on laadittu samalle raportointijaksolle emoyhtiön kanssa ja tilinpäätöksissä noudatetaan yhdenmukaisia laadintaperiaatteita. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat, tuotot ja kulut, realisoitumattomat sisäiset katteet sekä konsernin sisäinen voitonjako on eliminoitu kokonaisuudessaan. Powerflute Oyj:n ja Savon Sellu Oy:n liiketoimintojen yhdistäminen on käsitelty kirjanpidossa poolingmenetelmällä. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina. Jos konserni menettää määräysvallan tytäryrityksessä, se: kirjaa tytäryrityksen varat (liikearvo mukaan luettuna) ja velat pois taseesta kirjaa entisessä tytäryrityksessä määräysvallan menettämispäivänä mahdollisesti olleen määräysvallattomien omistajien osuuden pois taseesta kirjaa kumulatiiviset muuntoerot pois omasta pääomasta kirjaa vastikkeen käyvän arvon, jos vastiketta on saatu kirjaa mahdollisesti jäljellä olevan sijoituksen käypään arvoon kirjaa tästä mahdollisesti syntyvän erotuksen tulosvaikutteisesti voitoksi tai tappioksi siirtää emoyhtiön osuuden muihin laajan tuloksen eriin aikaisemmin kirjatuista määristä tulosvaikutteisiksi tai kertyneisiin voittovaroihin, jos asianmukaista. 14

16 Lopetettujen toimintojen tuotot ja kulut esitetään omana eränään konsernin laajassa tuloslaskelmassa, erillään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista aina voitto verojen jälkeen riville asti. Tätä menettelytapaa sovelletaan siinäkin tapauksessa, että määräysvalta menetetään, mutta konsernille jää sijoitus entiseen tytäryritykseen. 2.3 Laatimisperiaatteita ja tilinpäätöksessä esitettyjä tietoja koskevat muutokset Laatimisperiaatteet ovat yhdenmukaiset konsernin edellisen tilikauden laatimisperiaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla mainittuja muutoksia. Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRICtulkintoja: Muutokset: IFRS 10, IFRS 12 ja IAS 27 Sijoitusyhteisöjen yhdistelyä konsernitilinpäätökseen Muutos: IAS 32 Rahoitusinstrumentit: Rahoitusvarojen ja -velkojen vähentäminen toisistaan Muutos: IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. Johdannaisten uudistaminen ja suojauslaskennan jatkaminen IFRIC 21 Julkiset maksut Vuosittaiset parannukset Vuosittaiset parannukset Yllä mainituilla uusilla ja uudistetuilla IFRS-standardeilla ja IFRIC-tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernin laadintaperiaatteisiin, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Konserni ei ole, ennen niiden pakollista voimaantuloa, soveltanut uusia, uudistettuja tai muutettuja standardeja tai tulkintoja, jotka eivät ole vielä voimassa. Konserni ei ole ottanut käyttöön uusia tai uudistettuja standardeja eikä tulkintoja, jotka olisi julkistettu, mutta joiden käyttöä ei edellytettäisi. 2.4 Keskeiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet a) Liiketoimintojen yhdistämiset ja liikearvo Muiden kuin samassa määräysvallassa olevien yhteisöjen liiketoimintojen yhdistämiseen sovelletaan hankintamenomenetelmää. Hankintamenomenetelmän mukaisesti hankintameno kohdistetaan hankituille yksilöitävissä oleville omaisuus- ja velkaerille sekä ehdollisille velkaerille (nettovaroille) niiden hankintahetken käypien arvojen mukaan. Hankintamenon ja hankittujen nettovarojen käyvän arvon välinen mahdollinen ero kirjataan liikearvoksi konsernitaseeseen tai tuotoksi ( negatiivinen liikearvo ) konsernituloslaskelmaan. Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen yksilöitävissä olevista nettovaroista hankinta-ajankohtana. Alkuperäisen kirjauksen jälkeen liikearvo arvostetaan hankintamenoon vähennettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla. Liikearvolle suoritetaan arvonalentumistesti vuosittain tai useammin, jos tapahtumat tai olosuhteet viittaavat siihen, että kirjanpitoarvo on mahdollisesti alentunut. Liiketoimintojen yhdistämiseen samassa määräysvallassa olevien yhteisöjen osalta sovelletaan pooling-menetelmää. Pooling-menetelmän mukaisesti yhteisöt yhdistetään sen tilikauden alusta lähtien, jonka aikana yhdistäminen on tapahtunut. Konsernituloslaskelma sisältää yhdistettyjen yhteisöjen tulokset koko tilikaudelta ja konsernitase varat ja velat kirjanpitoarvojen mukaisesti. Hankitun yhteisön osakepääomaa suurempi hankintamenon osuus kirjataan konsernin omaan pääomaan. Liikearvoa ei kirjata. b) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Huomattava vaikutusvalta on oikeus osallistua sijoituskohteen talouden ja toiminnan periaatteita koskevaan päätöksentekoon, mutta se ei ole kyseisiä periaatteita koskevaa määräysvaltaa eikä yhteistä määräysvaltaa. 15

17 Yhteisyritys on yhteisjärjestely, jonka mukaan osapuolilla, joilla on järjestelyssä yhteinen määräysvalta, on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen. Yhteinen määräysvalta on järjestelyä koskevan määräysvallan pitämistä yhteisenä sopimukseen perustuen, ja se vallitsee vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja koskevat päätökset edellyttävät määräysvallan jakavien osapuolten yksipuolista hyväksymistä. Huomattavan vaikutusvallan tai yhteisen määräysvallan syntymistä arvioidaan vastaavin seikoin kuin tytäryhtiöiden kohdalla. Konsernin osakkuus- ja yhteisyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Pääomaosuusmenetelmän mukaan konsernin sijoitus osakkuus- tai yhteisyritykseen kirjataan alun perin hankintamenoon ja sitä oikaistaan hankinnan jälkeen tapahtuneilla muutoksilla osakkuus- tai yhteisyrityksen nettovarallisuudessa. Osakkuus- tai yhteisyrityksen hankinnasta syntynyt liikearvo sisältyy osakkuus- tai yhteisyrityssijoituksen kirjanpitoarvoon eikä siitä kirjata poistoja tai sille tehdä erillistä arvonalennustestausta. Konsernin osuus osakkuus- tai yhteisyrityksen tilikauden voitosta tai tappiosta esitetään tuloslaskelmassa. Konsernin laajassa tuloslaskelmassa esitetään osuus osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä, samoin kuin osuus oman pääoman muutoksesta esitetään laskelmassa konsernin oman pääoman muutoksista. Konsernin ja sen osakkuus- tai yhteisyritysten välisistä realisoitumattomista voitoista ja tappioista eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaava osuus. Osuus osakkuus- ja yhteisyrityksen tuloksesta verojen jälkeen esitetään omana eränään tuloslaskelmassa liiketuloksen yläpuolella. Osuus tuloksesta on osakkuus- ja yhteisyrityksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus verojen ja määräysvallattomien omistajien osuuden erottamisen jälkeen. Osakkuus- ja yhteisyritysten tilinpäätökset on laadittu samalle raportointikaudelle emoyhtiön kanssa ja laatimisperiaatteita on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Pääomaosuusmenetelmän soveltamisen jälkeen konserni määrittelee, onko tarpeen kirjata erillistä arvonalentumistappiota osakkuus- tai yhteisyrityssijoituksen kirjanpitoarvosta. Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko mitään viitteitä siitä, että osakkuus- tai yhteisyritykseen tehdyn sijoituksen arvo on alentunut. Jos tällaisia viitteitä esiintyy, konserni määrittää arvonalentumistappioksi osakkuus- tai yhteisyrityssijoituksesta kerrytettävissä olevan rahamäärän ja sijoituksen kirjanpitoarvon erotuksen ja kirjaa negatiivisen erotuksen arvonalentumistappiona tulokseen erään osuudet osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Kun huomattava vaikutusvalta tai yhteinen määräysvalta menetetään, konserni arvostaa mahdollisen jäljellä olevan sijoituksen käypään arvoon. Konserni kirjaa tulosvaikutteisesti seuraavien erien erotuksen: sijoituksen kirjanpitoarvo huomattavan vaikutusvallan tai yhteisen määräysvallan menettämispäivänä ja jäljellä olevan sijoituksen käypä arvo lisättynä mahdollisella luovutustulolla. c) Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät Myytävänä olevaksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät arvostetaan kirjanpitoarvoon tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät luokitellaan myytävinä olevaksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä jatkuvan käytön sijaan. Myytävänä olevaksi luokittelun edellytyksen katsotaan täyttyvän ainoastaan, kun myynti on erittäin todennäköinen ja omaisuuserä tai luovutettavien erien ryhmä on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan ja myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta. Poistot myytäviksi luokitelluista aineellisista ja aineettomista käyttöomaisuushyödykkeistä lopetetaan luokitteluhetkellä. 16

18 d) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Konsernitilinpäätöksen tiedot esitetään euroina, joka on konsernin emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden sekä osakkuus- ja yhteisyritysten toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muunnetaan toimintavaluutan määräisiksi liiketapahtuman tapahtumapäivän valuuttakurssin mukaan. Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat on muunnettu toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän valuuttakursseja käyttäen. Rahoitusvarojen ja -velkojen kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. e) Tuloutusperiaatteet Tuotot kirjataan siltä osin kuin on todennäköistä, että konsernille koituu taloudellista hyötyä ja tuotto voidaan mitata luotettavasti. Liikevaihtona esitetään myynnistä saadut tuotot käypään arvoon arvostettuina oikaistuna alennuksilla, välillisillä veroilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Konserni arvioi myyntitapahtumien tosiasiallista sisältöä ennalta määrättyjen kriteerien perusteella ja määrittää onko kyseessä päämies- vai agenttisopimus. Konserni on toiminut päämiehenä kaikissa myyntitapahtumissa. Seuraavien tuloutuskriteerien tulee myös täyttyä ennen kuin myynti on tuloutuskelpoista: (i) Tavaroiden myynti Tavaroiden myynnistä syntyvät tuotot tuloutetaan, kun tuotteiden omistukseen liittyvät keskeiset riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle ja myyjällä ei enää ole tuotteisiin valvonta- tai määräysvaltaa. Tavallisesti tämä tarkoittaa hetkeä, jona tavara on toimitettu asiakkaalle sovittujen, Incoterms ehtoihin perustuvien toimitusehtojen mukaisesti. Konsernin myyntiä koskevat yleisimmät toimitusehdot ovat seuraavat: D-lausekkeet, joiden mukaan konserni on velvollinen toimittamaan tavarat ostajalle sovittuun määräpaikkaan, yleensä ostajan toimitiloihin. Myynnin toteutumishetki on toimitus ostajalle sovitussa määräpaikassa sovittuna aikana. C- lausekkeet, joiden mukaan konserni järjestää ja maksaa kuljetuksen sekä tietyt muut kulut. Konsernin vastuu tavaroista kuitenkin päättyy, kun tavarat on luovutettu rahdinkuljettajalle käytettävän lausekkeen mukaisesti. Myynnin toteutumishetki on tällöin tavaroiden luovutus rahdinkuljettajalle, jonka kanssa myyjä on tehnyt sopimuksen kuljetuksesta sovittuun määräpaikkaan. F- lausekkeet, joiden mukaan ostaja järjestää ja maksaa kuljetuksen. Myynnin toteutumishetki on tavaroiden luovutus rahdinkuljettajalle, jonka kanssa ostaja on tehnyt sopimuksen. (ii) Korkotuotot Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusinstrumenttien ja myytävänä oleviksi sijoituksiksi luokiteltujen korollisten rahoitusvarojen korkotuotot ja korkokulut kirjataan efektiivisen koron menetelmällä. Korkotuotot esitetään tuloslaskelman rahoitustuotoissa. f) Verot (i) Tuloverot Kuluvan tilikauden ja aikaisempien tilikausien verotettavaan tuloon perustuvat tuloverosaamiset ja - velat kirjataan veroviranomaisilta saatavien tai heille maksettavien arvioitujen rahamäärien perusteella. Veron määrän laskemiseen käytetään verokantaa ja -lakeja, jotka on säädetty tai vahvistettu tilinpäätöspäivään mennessä kussakin konsernin toimintavaltiossa, jossa syntyy verotettavaa tuloa. Suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvä tulovero kirjataan omaan pääomaan eikä 17

19 tuloslaskelmaan. Johto arvioi kausittain veroilmoituksessa olevia mahdollisia tulkinnallisia kannanottoja ja kirjaa tarvittaessa verovarauksia. (ii) Laskennalliset verot Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvojen ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verovelat kirjataan kaikista veronalaisista väliaikaisista eroista, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia: laskennallinen verovelka johtuu liikearvon, omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon; ja laskennallinen verovelka liittyy tytäryrityksiin sekä osakkuus- ja yhteisyrityksiin tehtyihin sijoituksiin ja emoyritys pystyy määräämään väliaikaisen eron purkautumisajankohdan eikä väliaikainen ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Laskennalliset verosaamiset kirjataan kaikista verotuksessa vähennyskelpoisista väliaikaisista eroista, tulevaisuudessa käytettävistä verohyvityksistä ja verotuksellisista tappioista siinä määrin kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa on käytettävissä verotettavaa voittoa, jota vastaan verotuksessa vähennyskelpoisia väliaikaisia eroja sekä tulevaisuudessa käytettäviä verohyvityksiä ja verotuksellisia tappioita voidaan hyödyntää, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia: vähennyskelpoiseen väliaikaiseen eroon liittyvä laskennallinen verosaaminen johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon; ja laskennallinen verosaaminen vähennyskelpoisesta väliaikaisesta erosta, joka liittyy tytäryrityksiin ja osakkuus- ja yhteisyrityksiin tehtyihin sijoituksiin, kirjataan siihen ja vain siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että väliaikainen ero purkautuu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa ja käytettävissä on verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero on hyödynnettävissä. Laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvoa tarkastellaan uudelleen kunakin tilinpäätöspäivänä, ja sitä vähennetään siinä määrin kuin ei enää ole todennäköistä, että tulevaisuudessa on käytettävissä riittävästi verotettavaa voittoa, jota vastaan kaikki tai osa laskennallisesta verosaamisesta voidaan hyödyntää. Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset arvioidaan uudelleen kunakin tilinpäätöspäivänä, ja niitä kirjataan siinä määrin kuin on käynyt todennäköiseksi, että tuleva verotettava voitto sallii laskennallisen verosaamisen hyödyntämisen. Laskennalliset tuloverosaamiset ja -velat arvostetaan käyttäen verokantoja, joita odotetaan sovellettavan sinä vuonna, jona omaisuuserä realisoituu tai velka maksetaan, niiden verokantojen (ja verolakien) mukaisesti, jotka on säädetty tai olennaiselta osin säädetty tilinpäätöspäivään mennessä. Tuloslaskelman ulkopuolisiin eriin liittyvät laskennalliset verot kirjataan kohteena olevan erän mukaisesti joko muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan. Laskennalliset verosaamiset ja -velat netotetaan, jos on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata voimassa olevia verosaamisia voimassa olevia verovelkoja vastaan ja laskennalliset tuloverot liittyvät samaan verotettavaan yhteisöön ja samaan veroviranomaiseen. 18

20 (iii) Arvonlisävero Tuotot, kulut ja varat kirjataan ilman arvonlisäveroa lukuun ottamatta seuraavia tapauksia: kun hyödykkeiden tai palvelujen ostoon liittyvä arvonlisävero ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen, jolloin arvonlisävero kirjataan osaksi kyseisen hyödykkeen hankintamenoa tai kuluerää; ja saamiset ja velat, jotka kirjataan arvonlisävero mukaan luettuna. Veroviranomaiselta saatavan tai veroviranomaiselle maksettavan arvonlisäveron nettomäärä sisältyy taseessa esitettäviin saamisiin tai velkoihin. g) Julkiset avustukset Julkiset avustukset kirjataan, kun on kohtuullisen varmaa, että avustus tullaan saamaan ja avustuksen saamisen edellytykset täyttyvät. Sellaiset avustukset, jotka on saatu syntyneiden menojen korvaukseksi, tuloutetaan tuloslaskelmaan samalla kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot merkitään kuluksi. Kun avustus liittyy omaisuuserään, tuloutetaan avustus hyödykkeen hankintamenosta tehtävien poistojen tahdissa. Kun konserni vastaanottaa muita kuin rahallisia avustuksia, omaisuuserä ja avustus kirjataan nimellisarvoon ja avustus tuloutetaan kyseisen omaisuuserän odotettuna taloudellisena vaikutusaikana tasasuuruisina vuotuisina erinä. (h) Eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (i) Maksupohjaiset eläkejärjestelyt Konsernilla on useita maksupohjaisia eläkejärjestelyjä, joista suoritetaan maksuja erikseen hallinnoitaviin rahastoihin. Lisäksi konserni tarjoaa muita työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia tietyille työntekijöilleen, jotka jäävät eläkkeelle ennen normaalia eläkkeelle jäämisaikaa. Tällaiset etuudet ovat rahastoimattomia. (ii) Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Konsernilla on useita etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joista suoritetaan maksuja erikseen hallinnoitaviin rahastoihin. Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet on laskettu käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (projected unit credit method). Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot sekä järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto (poislukien nettokorko) kirjataan omana eränään muihin laajan tuloksen eriin tilikaudella, jona ne syntyvät. Uudelleenarvostuksia ei kirjata tulosvaikutteisesti takautuvasti. Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan tulosvaikutteisesti aikaisempana seuraavista ajankohdista: kun järjestelyn muuttaminen tai supistaminen toteutuu; ja kun konserni kirjaa tähän liittyvät uudelleenjärjestelymenot. Nettokorko määritetään kertomalla etuuspohjainen nettovelka tai omaisuuserä diskonttauskorolla. Konserni kirjaa seuraavat muutokset etuuspohjaisessa velvoitteessa myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin, hallintomenoihin ja myynnin ja jakelun kuluihin konsernituloslaskelmaan (toiminnoittain): 19

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo 16.05

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo 16.05 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 24.8.2010 klo 16.05 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Huhti kesäkuu 2011: Liikevaihto 29,1 Meur (25,4 Meur), 14,4% kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

IFRS. Siirtymätiedote Täsmäytyslaskelmat. Täsmäytyslaskelmien liitetiedot Siirtyminen kansainvälisiin IFRS-tilinpäätösstandardeihin

IFRS. Siirtymätiedote Täsmäytyslaskelmat. Täsmäytyslaskelmien liitetiedot Siirtyminen kansainvälisiin IFRS-tilinpäätösstandardeihin Siirtymätiedote IFRS Siirtyminen kansainvälisiin IFRS-tilinpäätösstandardeihin 25.4.2007 Täsmäytyslaskelmat Täsmäytyslaskelmien liitetiedot 2006 Preliminary Information 2005 IFRS Siirtymätiedote Siirtyminen

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA 1 LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA YHDISTELTY LAAJA TULOSLASKELMA 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013 1 000 1 000 Muutos-%

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS IFRS-VERTAILUTIEDOT. Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote kello 10.30

SIILI SOLUTIONS IFRS-VERTAILUTIEDOT. Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote kello 10.30 SIILI SOLUTIONS IFRS-VERTAILUTIEDOT Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 16.2.2016 kello 10.30 Siili Solutions Oyj siirtyy noudattamaan vuoden 2015 tilinpäätöksessään kansainvälisiä IFRS-standardeja (International

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot