Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015"

Transkriptio

1 Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa

2 Sisällysluettelo Arvonmääritys yrityskauppa-prosessissa Yrityksen arvo ja arvonmääritysmenetelmiä Arvon määrittäminen Arvo ja kauppahinta Slide 2

3 Arvonmääritys yrityskauppaprosessissa Slide 3

4 Kaupan kohteen arvostus on mukana useassa prosessin vaiheessa Identifiointi Arviointi Toteuttaminen Yhdistäminen Järjestelyt Osto- tai myyntikohteen tunnistaminen Omistaja- strateginen selvitys Kohteen alustava arvonmääritys Irtautumisvaihtoehtojen arviointi Fairness Opinionlausunnot Tarjous-/neuvottelustrategian suunnittelu Kauppahintaneuvottelut Synergiapotentiaalin arviointi Investointilaskelmat Strategisten optioiden määrittely ja taloudellinen analyysi Ostotarjouksen hinnoittelu Taloudellinen neuvonanto Rahoitusjärjestelyt ja -neuvottelut Yrityskaupan verovaikutukset Kauppahinnan täsmäytyserien arvostus Rahoitus- ja kassavirtaanalyysi Hankintataselaskelmat/ lausunnot Yrityskaupan jälkeisten järjestelyiden suunnittelu Sisäisiä järjestelyitä sekä lunastustilanteita koskevat riippumattoman asiantuntijan lausunnot Kohteen restrukturointi ja jatkokaupat Uudelleen rahoituksen järjestäminen Järjestelyiden ja rahoituksen verovaikutukset Slide 4

5 Yrityksen arvo ja arvonmääritysmenetelmiä Slide 5

6 Yrityksen oikea arvo? Arvo ostajalle (sisältää synergiaa) Käypä arvo Käypä arvo on se hyödykkeen arvo, jolla hyödykkeen omistuksesta voidaan käydä kauppaa ostajan ja myyjän välillä, kun kumpikin osapuoli toimii omasta tahdostaan vailla pakottavaa syytä myydä tai ostaa. Omassa käytössä (sisäistä synergiaa) Likvidointiarvo (nettorealisointiarvo) tai pakkomyynti Kirja-arvo (historiatieto) Slide 6

7 Arvonmääritysmenetelmiä Kolme yleisesti käytettyä menetelmää käyvän arvon määrittämiseksi Arvonmääritysmenetelmiä Markkinaperusteinen Kustannuslähtöinen Tuottoarvo Kerroin- arvostus Substanssiarvo Kirja- arvo Kassavirta Osinkotuotto Slide 7

8 Markkinaperusteinen arvostus Pörssiyhtiöiden arvostustasot Tehtyjen yrityskauppojen arvostukset muodostavat empiiristä todistusaineistoa käyvän arvon arvioimiseksi EV/Liikevaihto EV/EBITDA EV/EBIT EV: Yrityksen velaton arvo EBITDA: Käyttökate EBIT: Liiketulos Slide 8

9 Kustannuslähtöinen arvostus Ostaja ei maksa yrityksestä enempää kuin sen, mitä maksaa perustaa tai ostaa ominaisuuksiltaan vastaava yritys - substanssi Slide 9

10 Tuottoperusteinen arvostus Yrityksen arvo on se, mitä se tuottaa omistajalleen - tulevaisuus Slide 10

11 Arvon määrittäminen Slide 11

12 Yrityksen arvon määrittämisen näkökulmat Löytyykö osakkeelle noteerausta? Onko markkinahinta määriteltävissä samankaltaisista yrityskaupoista? Muut käyvän arvon määrittämisen menetelmät ja niiden soveltuvuus Slide 12

13 Substanssiarvo Verohallinnon ohjeistus yritysvarallisuuden arvostuksesta perintö- ja lahjaverotuksessa Lähtökohtana taseen substanssiarvo, jota mahdollisesti oikaistaan Historiallinen tuottoarvo (3v) - Tilikauden tulosta oikaistaan eliminoimalla satunnaisten erien ja tilinpäätössiirtojen vaikutus, ja huomioidaan mm. yrittäjän laskennalliset palkkakustannukset ja oikaistut verot - Diskonttauskorko 15% Käytännössä omistuksen käypä arvo määritetään usein substanssi- ja (sitä korkeamman) tuottoarvon keskiarvona Slide 13

14 Tuottoarvomenetelmä Yrityskohtainen arvonmääritys perustuu yrityksen historiatietoihin ja johdon ennusteisiin ja näkemyksiin Yleisin nykyään käytetty menetelmä on ns. kassavirtamenetelmä, DCF (discounted cash flow) Soveltuu erityisen hyvin vakaiden yritysten arvonmäärityksiin Yrityksen arvo määritellään tulevaisuuden rahaprosessin pohjalta Vapaat kassavirrat Rahoittamiseen sitoutuvan pääoman kustannus (riski, tuottovaatimus) Aikajänne 3-10 vuotta + jäännösarvo Slide 14

15 Vapaa kassavirta Vapaa kassavirta verojen jälkeen ja ennen rahoitusta kuvaa sitä rahamäärää, joka yhtiöllä on käytettävissään toiminnan rahoituksen kustannuksiin (lainojen lyhennyksiin, korkoihin ja osinkoihin), ts. pääoman palautuksiin ja voitonjakoon VUOSITUOTOT -VUOSIKULUT =VUOTUINEN KÄYTTÖKATE -MAKSETUT VEROT +/-KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS -VUOTUISET INVESTOINNIT =YHTIÖN VAPAA KASSAVIRTA Slide 15

16 Pääoman kustannus Pääoman kustannus, WACC (the Weighted Average Cost of Capital), koostuu eri komponenteista Velka, oma pääoma, velan ja oman pääoman (sijoitettu pääoma) kustannus Pääoman kustannuksen (WACC) laskennassa huomioidaan Riskitön tuottotaso ja velan marginaali Kohdeyhtiön toimialan tuoton korrelaatio (osake)markkinoiden tuottoon (Beta-kerroin) Kohdeyhtiön tai sen vertaisryhmän (tavoite) rahoitusrakenne Osakemarkkinoiden riskipreemio Mahdollinen pienyritys- riskipreemio Slide 16

17 Kassavirtojen nykyarvo DCF calculation (1 000 EUR): Yritys Oy Valuation date: Next full year-end: ,0 2,0 3,0 4,0 Discount rate (WACC): 13,0 % Tax rate: 20 % Actual Actual Actual Estimate Estimate Estimate Estimate Residual year Growth rate % 11,5 % 20,0 % 8,3 % -3,8 % 8,0 % 3,7 % 3,6 % Net Sales EBITDA EBITDA of Net Sales 15,0 % 13,3 % 13,8 % 15,6 % 14,8 % 15,7 % 15,5 % 17,2 % 14,4 % Depreciations EBITA EBITA of Net Sales 4,6 % 5,7 % 6,6 % 4,6 % 2,7 % 3,3 % 3,5 % 13,2 % Taxes Effective tax rate -% 20,0 % 20,0 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % NOPLAT Change in Net Working Capital Investments Investment rate % 5,0 % 4,2 % 3,8 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Free cash flows (FCFs) Residual Value as of Net Present Value of cash flows Value of cash flows % Residual value % Enterprise value (EV) EV/SALES 0,9 Net Interest bearing debt -252 EV/EBITDA 6,3 Other non-operating assets & deferred tax assets 0 Other liabilities (deferred tax, other long-term debt) 0 Other liabilities not included in the balance sheet 0 Value of Equity Slide 17

18 Käyvän arvon alennukset ja preemiot Enemmistön arvo Vapaasti vaihdettavan vähemmistön arvo Likviidittömyysalennus Ei vaihdettavan vähemmistön arvo Vähemmistöalennus Kontrollipre Slide 18

19 Tulosten vertailu Mean multiples MEUR Country Fiscal year Market Enterprise EV / Sales EV / EBITDA end Cap Value 2013A LTM 2014E 2015E 2016E 2013A LTM 2014E 2015E 2016E Yhtiö 1 Maa 1 02/ ,12 1,12 1,01 0,90 n.a. 12,95 12,95 9,55 6,93 n.a. Yhtiö 2 Maa 2 09/ ,09 2,17 n.a. n.a. n.a. 6,35 6,44 n.a. n.a. n.a. Yhtiö 3 Maa 3 12/ ,77 0,77 0,77 0,73 0,69 8,53 8,53 7,19 6,45 5,83 Yhtiö 4 Maa 1 02/ ,12 1,12 1,01 0,90 n.a. 12,95 12,95 9,55 6,93 n.a. Yhtiö 5 Maa 4 12/ ,67 0,69 0,65 0,58 0,50 7,84 7,82 7,68 5,70 5,13 Yhtiö 6 Maa 4 12/ ,94 0,95 0,95 0,93 0,90 6,33 6,64 6,56 6,49 6,32 Average 1,12x 1,14x 0,88x 0,81x 0,70x 9,16x 9,22x 8,10x 6,50x 5,76x Median 1,03x 1,04x 0,95x 0,90x 0,69x 8,18x 8,17x 7,68x 6,49x 5,83x Tuottoarvomenetelmällä saatujen tulosten vertailu markkinainformaatioon Korrelaatioanalyysi: mitkä tunnusluvut ohjaavat arvoa -> mitkä lähimpänä Huomattava kuitenkin, että Yrityskaupoista saatavat tiedot usein epätäydellisiä Joskus epäselvää, onko kertoimien perusteena oman pääoman vai koko pääoman hankintahinta Markkinoilta saataviin arvostuksiin saattaa sisältyä synergioita, joista ostaja on maksanut preemion Slide 19

20 Arvo ja kauppahinta Slide 20

21 Arvonmääritys ja kauppahinta yrityskaupassa Arvonmäärityksen tulos on harvoin suoraan kauppahinta Myyjän näkökulma Arvo omassa käytössä (stand alone) on alhaisempi kuin kohteen markkinapotentiaali Ostajan hinnoittelussa pitää näkyä (koko) markkinapotentiaali Kaupan taloudelliset ja juridiset ehdot eivät voi sisältää riskejä Ostajan näkökulma Mitä lisäarvoa kohde tuo nykyiseen liiketoimintaan/salkkuun Synergiat/markkinapotentiaali kuuluu ostajalle Neuvottelu- ja kilpailuasemasta riippuen osa lisäarvosta on maksettava myyjälle Kaupan taloudelliset ja juridiset ehdot eivät voi sisältää riskejä Slide 21

22 Lopuksi Yrityskaupassa on usein kyse elämäntyön arvon realisoinnista. Arvonmääritys tuottaa perustellun näkemyksen ja käyttökelpoisen työkalun. Kauppahinta on yrityskaupan keskeisimpiä elementtejä ja syntyy useiden tekijöiden lopputuloksena. Slide 22

23 Kiitos! All rights reserved. Not for further distribution without the permission of. "" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (IL), or, as the context requires, individual member firms of the network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of IL or any other member firm. IL does not provide any services to clients. IL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or IL in any way.

Dosentti, professori, kauppat. tri Teemu Aho, Ahocontrol Oy Yrityksen arvonmääritys

Dosentti, professori, kauppat. tri Teemu Aho, Ahocontrol Oy Yrityksen arvonmääritys Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon opettajien neuvottelu- ja koulutuspäivät 6.10.2011 Omistaja-arvo Shareholder value Yritysarvo Enterprise value EV Substanssiarvo Dosentti, professori, kauppat. tri

Lisätiedot

Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin

Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin Yhtiöpäivitys Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin Olemme nostaneet bioteknologiayhtiö Biotien tavoitehinnan 0,23 euroon (aik. 0,20 euroa) yhtiön Yhdysvaltojen osakeannin onnistuttua hyvin ja

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Sisällys 1 Tietoverkkojen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Tietoverkkojen kehitystrendejä Valtiolta tukea haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Rahoitus ja vakuudet seminaarisarja tammikuu 2011 LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA VAKUUSJÄRJESTELYT LAATINUT HENRY HILJANDER TAMMIKUU 2011

Lisätiedot

IFRS 3. Uusi kansainvälinen tilinpäätösstandardi koskien yritysten yhteenliittymiä. pwc

IFRS 3. Uusi kansainvälinen tilinpäätösstandardi koskien yritysten yhteenliittymiä. pwc IFRS 3 Uusi kansainvälinen tilinpäätösstandardi koskien yritysten yhteenliittymiä pwc Sisältö Yleiset lyhenteet... 3 Hankintamenomenetelmän soveltaminen kaikkiin yritysten yhteenliittymiin... 4 Liikearvon

Lisätiedot

Yrityskauppaa käytännössä. Yrityksen hinnan määrittely

Yrityskauppaa käytännössä. Yrityksen hinnan määrittely Yrityskauppaa käytännössä Yrityksen hinnan määrittely Juha Rantanen, toimitusjohtaja Suomen Yrityskaupat Oy Apunasi yrityskaupan kaikissa tilanteissa 1 Suomen Yrityskaupat on Suomen suurin mikro- ja pk-yritysten

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN VASTAUKSET 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Sidosryhmät ovat niitä, joilla on yrityksessä jokin taloudellinen panos, josta he saavat jotakin vastineeksi. Sidosryhmiä

Lisätiedot

INVESTOINTIEN RAHOITUS

INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS Yritystoiminta perustuu investointeihin, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia Omistajille lisäarvoa Yritystoiminnan rahoituspäätökset

Lisätiedot

Omistaja-arvon kehittäminen yritysostoilla

Omistaja-arvon kehittäminen yritysostoilla Omistaja-arvon kehittäminen yritysostoilla onko brändiarvo usein vain mielikuvitusta? SanomaPro 13.3.2012 Jaakko Niemelä WWW.ALEXANDER.FI Esityksen sisältö I. Yrityskaupan motiivit Uuden ajan yrityskauppoja

Lisätiedot

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA KURSSIN OPETUSALUEET FINANCIAL ACCOUNTING Rahoittajan tuloslaskenta Tilinpäätös- ja verosuunnittelu FINANCIAL MARKETS Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi Sisältö Yhteenveto 4 Kysymyksiä ja vastauksia 6 IFRS:n ja US GAAPin erot 16 Vaikutukset liiketoimintaan

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Aspo Tilinpäätös 2005

Aspo Tilinpäätös 2005 Aspo Tilinpäätös 2005 Aspo Tilinpäätös 2005 Sisällys Lyhyesti 1 Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2009 Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma

Lisätiedot

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Summa-arvomenetelmä metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen Tekniikan tohtorin

Lisätiedot