MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. yrityskauppa on harkittu prosessi. 3 Asunnon ostajalle lisälasku. 6 Yrittäjän verotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. yrityskauppa on harkittu prosessi. 3 Asunnon ostajalle lisälasku. 6 Yrittäjän verotus"

Transkriptio

1 summa MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN yrityskauppa on harkittu prosessi 3 Asunnon ostajalle lisälasku 6 Yrittäjän verotus

2 pääkirjoitus Laatu puhuttaa tilitoimistoja Taloushallintoliitto julkistaa 5. kesäkuuta 2012 toimialastandardin tilitoimistoille ja muille taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoaville toimijoille. Toimialastandardi TAL-STA on julkinen ja tarkoitettu koko toimialalle. TAL-STA ja sitä tukevat laatutyökalut ohjeistavat tilitoimistoja laadukkaan palvelun tuottamiseen ja alan hyvän tavan noudattamiseen. Taloushallinto- ja kirjanpitopalvelut toimialana ei ole lailla säädelty ja toimiala on vapaa kilpailulle. Taloushallintoliitto alan vaikuttavana toimialaliittona sekä hyvän tilitoimistotavan kehittäjänä on halunnut julkaista toimialastandardin hyvän tilitoimistotavan ohjeistukseksi. Toimialastandardi määrittelee alan yhteiset pelisäännöt. Se on julkinen dokumentti, johon myös asiakkaat voivat tutustua. Tilitoimistollesi Taloushallintoliiton jäsenenä toimialastandardi on osa laajempaa TAL-laatu kokonaisuutta, johon sisältyy monia konkreettisia työ kaluja ja apuvälineitä. TAL-STA toimii laatuohjeiston runkona, johon TAL-laadun apuvälineet ja työkalut linkittyvät. Nämä lomakkeet, työohjeet, kirjepohjat ym. on räätälöity Taloushallintoliiton jäsenten käyttöön. Työkalujen ja ohjeiden tarkoitus on varmistaa, helposti ja yksinkertaisella tavalla, että asiakkaan vastaanottama palvelu on luotettavaa ja eettisten toimintaperiaatteiden mukaista. Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen -merkki takaa laadukkaan palvelun ja osaamisen. Taloushallintoliiton jäseniltä saat toimialastandardin mukaista valvottua ja laadukasta palvelua. Hyvästä ja laadukkaasta palvelusta hyötyvät kaikki. Julkaisija Taloushallintoliiton Julkaisut Oy yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa Päätoimittaja Juha Ahvenniemi Toimitus MCI Press Oy, Mikonkatu 8 A, Helsinki Painosmäärä kpl Paino Libris Oy ISSN Juha Ahvenniemi Toimitusjohtaja Taloushallintoliitto SISÄLTÖ 2/ Asunnonostajan verotus kiristyy Miten muuttui omistajayrittäjän verotus? Yrityskaupan on oltava harkittu prosessi Elämäntyötään myyvä yrittäjä ei sisälly kauppaan.

3 MCI LAKI & VERO Markku Ojala, Taloushallintoliiton asiantuntija Asunnonostajan verotus kiristyy Asunto-osakkeiden varainsiirtoveroa esitetään korotettavaksi kahteen prosenttiin. Lakimuutoksen myötä vero tulisi maksettavaksi myös osakkeenomistajalle lankeavasta osuudesta taloyhtiön pitkäaikaisiin velkoihin. Asunnonostajalle tulisi näin merkittävä lisälasku, sillä osakkeenomistajan osuus taloyhtiön pitkäaikaista veloista on yleensä huomattava etenkin uudiskohteissa. Lakimuutos tulee voimaan ensi vuoden alussa, jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat. Asunnonostajan verotus kiristyy myös korkovähennysoikeuden asteittaisen kaventamisen myötä. Kuluvan vuoden koroista 85 prosenttia voi vähentää verotuksessa. Ensi vuonna osuus on 80 prosenttia, ja lopulta vuonna 2014 asuntokoroista enää 75 prosenttia on vähennettävissä verotuksessa. s Liikennevakuutuksen vaihtaminen helpottuu Ajoneuvon omistajan ei tarvitse kesäkuun alun jälkeen tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta, jos vakuutus siirtyy toiseen yhtiöön. Ilmoitusvelvollisuus siirtyy vakuutusyhtiölle, joka ilmoittaa muutoksen Liikenteen turvallisuusviraston sähköiseen palveluun, josta tieto välittyy ajoneuvoliikennerekisteriin. Muutoksella on haluttu helpottaa liikennevakuutusten kilpailuttamista vakuutusyhtiöiden välillä. s Sairauspäivärahan hakuaika lyhenee Kesäkuun alussa sairauspäivärahan hakuaika lyhenee nykyisestä neljästä kuukaudesta kahteen kuukauteen. Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos tuo uusia päivämääriä myös työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuollolle ilmoittamiseen sekä pitkittyvään sairauspoissaolotilanteeseen liittyvään työntekijän työkyvyn arviointiin. s summa YRITYSKAUPPA on harkittu prosessi 3 Asunnon ostajalle lisälasku PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 6 Yrittäjän verotus 01_Summa_kansi.indd Anna palautetta lehdestä ja voita Macbook Air! Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön. Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa /summa Vastaaminen on helppoa. 1. Kirjaudu osoitteeseen /summa. 2. Merkitse numerosarja Tämän jälkeen pääset lukija - kyselyyn klikkaamalla Lähetä-painiketta. Ja sitten vain onnea arvontaan! Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua! Arvottava palkinto on n euron arvoinen MacBook Air. Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. YLE-verosta hallituksen esitys Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen YLE-veron, jolla korvattaisiin nykyiset tvlupamaksut ensi vuoden alussa. Vero määräytyisi ansio- ja pääomatulojen perusteella tai yrittäjäeläkelaki en mukaisen työtulon perusteella, jos se on suurempi. Yhteisöillä vero porrastuisi kahteen maksuluokkaan liikevaihdon mukaan. Osakeyhtiö ei maksaisi veroa sen liikevaihdon jäädessä alle euron. s SUMMA 2/2012 3

4 LAKI & Vero Kauneudenhoitoalan ohimyynti kuriin Työ- ja elinkeinoministeriössä pitäisi toukokuun loppuun mennessä syntyä selvitys siitä, miten parturi-kampaamo- ja kauneudenhoitoalalla voidaan torjua kassan ja kirjanpidon ohi tapahtuvaa myyntiä. Selvitystyötä tehdään yhdessä alojen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Selvitys on osa eri ministeriöissä tehtävää harmaan talouden torjuntatyötä. s TIESITKÖ,?...että hallituksen huhtikuun kehysriihessä tekemien päätösten mukaan 1. kaikkia arvonlisäverokantoja aiotaan nostaa yhdellä prosenttiyksiköllä ensi vuoden alussa. Yleinen verokanta olisi tällöin 24 prosenttia. 2. tuotannollisista investoinneista voisi tehdä korotetut poistot vuoden 2014 loppuun saakka. 3. valtion tuloveroasteikon inflaatiotarkistukset jäädytetään kahden seuraavan vuoden ajaksi eli verotus kiristyisi tältä osin. Tappioiden poikkeuslupakäytäntö vaakalaudalla Suomalaisen tappioiden poikkeuslupakäytännön hyväksyttävyys on Euroopan unionin tuomioistuimen arvioitavana. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt tuomioistuimelta kannanottoa, onko luvan myöntäminen omistajanvaihdostilanteissa EU-oikeuden vastaista. Mikäli EU:n tuomioistuin tyrmää Suomen poikkeuslupakäytännön, lakia on tarpeen muuttaa. Verohallinto on luvannut jatkaa poikkeuslupahakemusten käsittelyä normaalisti. Poikkeuslupaa tappioiden vähentämistä varten on haettava niissä tilanteissa, joissa yli puolet yhtiön osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai myöhemmin sen jälkeen. s 4 SUMMA 2/2012

5 Tilinpäätöksiin uudistuksia EU:n tilinpäätösdirektiivejä ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistus edellyttää myöhemmin myös Suomen kansallisen kirjanpitolain muuttamista. Uudistuksessa yritykset luokiteltaisiin kokoluokkiin ja tilinpäätösvaatimukset tiukkenisivat yrityskoon kasvaessa. Pienin kokoluokka olisi niin sanotut mikroyhteisöt. Siihen kuuluvien yritysten liikevaihto olisi enintään euroa, taseen loppusumma euroa ja yrityksessä olisi työntekijöitä keskimäärin kymmenen. s Sokerivero toisi leipomotuotteetkin verolle Valtiovarainministeriössä pohditaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron korvaamista yleisellä sokeriverolla ensi vuoden alusta. Sokerivero kohdentuisi nykyistä laajemmin sokeripitoisiin tuotteisiin ja tietäisi uutta verobyrokratiaa muun muassa leipomoalalle, kun esimerkiksi pulla ja keksit tulisivat verolle. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverolaki on ollut voimassa vuoden 2011 alusta ja sitä korotettiin vuodenvaihteessa. s Korotetut poistot jatkuvat Kehitysalueille tehtävien investointien edistämiseksi näillä alueilla tuotannollista tai matkailuyritystoimintaa harjoittavat yritykset saavat tehdä korotetut poistot myös verovuosina 2012 ja 2013 tekemistään investoinneista. Kehitysaluekuntia on erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa. s Uusia tilaajavastuita rakennusalalle Rakennusalan yrityksille on heinäkuussa tulossa uutta selviteltävää tilaajavastuiden osalta. Tilaajan pitää nykyisestä poiketen pyytää tilaajavastuuselvitykset, vaikka sopimussuhde alihankkijan kanssa olisi vakiintunut. Myös tapaturmavakuutuksen ottaminen on tulossa selvitettävien asioiden joukkoon. Kuntien ja muiden julkisten hankintayksiköiden on edellytettävä rakennusurakoitsijalta lain ja työehtosopimusten mukaisten työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista. Lain tehosteeksi on tarkoitus säätää korotettu laiminlyöntimaksu. s 49 prosenttia kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä (t:mi, henkilöyhtiö, oy) oli osakeyhtiöitä viime vuoden lopussa. SUMMA 2/2012 5

6 Miten muuttui omistajayrittäjän verotus? Pääomatulovero nousi ja osinkoverotus kiristyi vuodenvaihteessa. Yhteisövero puolestaan laski puolellatoista prosenttiyksiköllä. Kuka voitti, kuka hävisi ja miten kävi omistajayrittäjän kokonaisverorasitukselle aiempaan nähden? Teksti: Markku Ojala N yrkkisääntönä voidaan sanoa, että verotus kiristyi niillä listaamattomien yhtiöiden omistajilla, jotka ovat aiemmin voineet nostaa niin sanottua verovapaata osinkoa euron enimmäismäärän. Tällaisen, vain yhtiön tulona verotetun voiton jakamismahdollisuus kaventui vuodenvaihteessa euroon. Verovapaa osinko on yhä edelleen nettovarallisuusriippuvainen. Osinko on verovapaata, jos osakkaan nettovarallisuusosuudelle laskettu yhdeksän prosentin tuotto riittää osingon katteeksi. Enimmäismäärä on euroa, ja sen ylimenevältä osin osinko verotetaan pääomatulona, jos nettovarallisuus vielä antaa siihen myöten. Tällä hetkellä osakkaalta vaaditaan euron nettovarallisuusosuutta osingon verovapaaseen enimmäismäärään. Aiemmin täysi verovapaa osinko edellytti miljoonan euron nettovarallisuutta. Nettovarallisuus lasketaan verotuksen säännöin eikä se ole katsottavissa suoraan tilinpäätöksestä. 6 SUMMA 2/2012 Yhteisveron lasku ja pääomatuloveron nousu eivät käytännössä vaikuttaneet osakkaan kokonaisverorasitukseen, kun pääomatulovero on 30 prosenttia. Aiemmat ja nykyiset yhteisö- ja pääomatuloverokannat antavat verotuksessa lähes saman loppu tuloksen. Mikäli yhtiöstä ei voida jakaa verovapaata osinkoa tai sen määrä ei ole merkittävä, kannattaa vertailla osingosta menevää veroa esimerkiksi palkkatulon veroon ja sosiaalikuluihin. Osinkoverotus on lähtökohtaisesti kahdenkertaista verotusta osakkaan kokonaisverorasituksen näkökulmasta, jos yrityksellä ei ole merkittävästä nettovarallisuutta eikä osakkaalla siten mahdollista nostaa verovapaata osinkoa. Osinko verotetaan kokonaan ansiotulona, jos nettovaroja ei ole lainkaan. Osinko saattaa tällöin olla kokonaisverorasituksen kannalta raskaammin verotettua kuin palkkatulo. s

7 Nyt Aiemmin Yhteisövero 24,5 % 26 % Verovapaa osinko euroa euroa Nettovarallisuusedellytys verovapaalle osingolle euroa 1 milj. euroa Pääomatulovero 30 % ja 32 % tulon ylittäessä euroa 28 % Taulukko 1) Tehdyt muutokset yhteisöveroon ja listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotukseen. Nyt Aiemmin Yhtiön vero 24,5 % 26 % Osakkaan vero 15,855 % (75,5 x 0,7 x 0,3) 14,5 % (74 x 0,7 x 0,28) Verot yhteensä 40,35 % 40,5 % Taulukko 2 ) Verot sadan euron voitosta ja yhteisöveron jälkeisestä netto-osingosta, jos tulo verotettaisiin saajallaan pääomatulona. Pääomatulovero on laskettu 30 prosentin mukaan. Pääomatuloveron ollessa 32 prosenttia verot olisivat yhteensä 41,41 euroa. Nettovarat Yhtiön voitto Yhtiön vero Osinko Verovapaa osa (nettovarat x 9 %) Ansiotulo-osinko Veronalainen osa (70 %) Osakkaan vero Verot yhteensä Kokonaisveroaste 24 % 30 % 39 % Taulukko 3) Osakkaan kokonaisveroasteet kolmessa vaihtoehtoisessa tilanteessa. Osinkoverotukseen vaikuttaa merkittävästi osakkaan osuus yrityksen nettovarallisuudesta ja sille laskettu 9 prosentin tuotto. Ansiotulojen verot on laskettu suoraan vuoden 2012 valtion tuloveroasteikon ja 19,25 prosentin keskimääräisen kunnallisen tuloveroprosentin mukaan (lähde: Kuntaliitto). Tulosta tai veroista tehtäviä vähennyksiä ei ole otettu huomioon, joten taulukko on vain suuntaa antava. Kokonaisveroaste kertoo yhteisöveron ja osinkoveron prosentuaalisen osuuden yhtiön tuottamasta voitosta eurosta. Yhtiön voiton nostaminen palkkana aiheuttaisi osakkaalle euron suuruiset verot suoraan valtion tuloveroasteikon ja keskimääräisen kunnallisen tuloveroprosentin mukaan laskettuna. Ne tekisivät yhteensä 35 prosenttia tulon määrästä. Tässä ei ole otettu huomioon sosiaaliturvamaksuja. SUMMA 2/2012 7

8 Yrityskaupan on oltava harkittu prosessi Teksti: Matti Paavonsalo Suunnitelmallisuus auttaa yrityskaupan onnistumisessa. Monta vuotta kestänyttä valmistelua ei lopuksi kannata vesittää liian väljällä sopimuksella. Suunnitelmallisuus on hyvän yrityskaupan perusta. Alaa tuntematon saattaa hämmästellä vaatimusta, että jo viitisen vuotta ennen h-hetkeä olisi varattava aikaa jatkuvasti tarkentuvan suunnitelman tekemiseen ja sen johdonmukaiseen toteuttamiseen. Mutta vain sellaista liikeyritystä kannattaa lähteä kauppaamaan, joka tekee selvästi liiketaloudellista tulosta, toteaa jyväskyläläisen Confidentum Oy:n toimitusjohtaja Sakari Oikarinen. Oikarinen tietää, mistä puhuu, sillä hän on työskennellyt vuosia muun muassa yritysten sukupolvenvaihdosten sekä alan asiantuntijatehtävien parissa. Hän korostaa, että mitä pienemmästä yrityksestä eli perinteisestä yhden miehen liikkeestä on kysymys, sitä todennäköisempää on heikko kassavirta. Se, että liiketoiminta tuo omistajalleen leivän pöytään ja mahdollisesti hieman kertyvää varallisuutta, ei riitä yrityskauppaa ajatellen. Kaupaksi kelpaavan liiketoiminnan on oltava kunnolla kannattavaa, koska tuleva uusi omistaja ja toiminnanjatkaja joutuu sen lähes poikkeuksetta ostamaan lainarahalla. On hyvin tarkkaan arvioitava, millainen kannattavuus tulee riittämään lainojen asianmukaiseen hoitamiseen prosessin toisessa päässä, Oikarinen huomauttaa. Päätös yrityksen myymisestä viisi vuotta ennen myyntitapahtumaa. Kannattavuuden nosto tilitoimiston tarjoaman asiantuntemuksen voimin. Yrityksen irrottaminen nykyomistuksen nimestä ja persoonasta alkaa. Tuloskunnon trimmaus: toimintojen rationointi, ajankäytön optimointi, tilauskannan kirittäminen. Toimilla tähdätään aiempaa paremman tuloksen saavuttamiseen. Yrityksen myynnin taitekohdat Vuodet SUMMA 2/2012

9 Palvelut ja tuotteet voivat yllättävän paljon henkilöityä tiettyyn ihmiseen. LISÄARVOA Yrittäjä ei kuulu kauppaan Mahdollisesti myytäväksi tarkoitettu yritys ja sen toiminta eivät saa liikaa nojata yrittäjän omaan persoonaan tai työpanokseen, Oikarinen jatkaa. Jos näin on, silloin puhutaan ainoastaan ammatin harjoittamisesta liikeyritysmuodon kautta eikä sellaisesta liiketoiminnasta, että sitä voisi henkilöä ja omistusjärjestelyä vaihtamalla joku toinen tulla jatkamaan. Palvelut ja valmiit tuotteet voivat yllättävän paljon henkilöityä tiettyyn ihmiseen, varsinkin kun puhutaan pienestä yrityksestä. On muistettava, ettei elämäntyötään myyvä yrittäjä sisälly kauppaan, Oikarinen kiteyttää. Iso jakolinja kulkee siinä, onko yritys työllistävä vai ei. Suomessa on noin yritystä, joista työllistäviä on reilut Se tarkoittaa, että yritystä on yhden henkilön hoitamia yksityisyrityksiä. Valtaosa Suomen yrityksistä on siis vaikeasti myytäviä yritystyyppejä. Tulevaisuuden haasteena onkin, että yrityksen omistaja ja vetäjä osaa rakentaa firmastaan ja imagostaa sellaisen, ettei se ole riippuvainen yhden miehen tai naisen nimestä, hänen asiantuntemuksestaan ja työpanoksestaan. Houkuttelevuus tulee tuoreudesta Kun myyntipäätös on tehty, on katse kohdistettava yrityksen myyntikuntoon saattamiseen. Tärkeintä on yrityksen kannattavuuden kohottaminen ja liiketoiminnan irrottaminen nykyomistuksen persoonasta. Kannattavuuden kasvattamisessa tilitoimistot pystyvät keino valikoimineen auttamaan huomattavasti, Sakari Oikarinen sanoo. Tilitoimisto voi ensinnäkin pätevästi kartoittaa yrityksen kannattavuustason. Tulosta voi myös parantaa kirjanpitoa, ajanhallintaa ja hinnoittelun korjaamista koskevin toimenpitein, yleisellä työn järkestämisellä sekä ydinliiketoiminnan sparraamisella. Yrityskauppa pähkinänkuoressa Hyvin ja ammattimaisesti toteutettu yrityskauppa voi antaa uutta potkua ja sisällöllistä lisäarvoa liiketoiminnalle. Omistajan liika henkilöityminen yritykseensä on korjattavissa asiantuntijan avulla. Yrityskauppa on monin verroin vaativampi kuin asuntokauppa; virheet voivat tulla todella kalliiksi. Uusi yritys syntyy kaupan kautta alle kymmenessä prosentissa kauppojen määrästä. Se voisi perustellusti olla suurempikin. Taseluvut ojennukseen. Kirjanpidosta on poistettava epävarmat saatavat samoin kuin kaikki muutkin epäselvyydet. Yrityksen pitäminen tuoreena loppuun asti. Kaikkien inventaarien on oltava uusinta ja tehokkainta mallia, kalusteiden toimivat sekä tilojen siistit ja sopivan kokoiset. Mahdollisen varaston perkaaminen kaikesta epäkurantista. Yrityksen omistuksenvaihdos. Viimeisessä vaiheessa yritysvälittäjän käyttö on erittäin suositeltavaa tämän kontaktien ja yrityskaupan mekanismien tuntemuksen vuoksi. Vuodet 2 4½ Vuodet 4½ 5 SUMMA 2/2012 9

10 Kun on tiedossa, että yritys jonain päivänä myydään, yrittäjän on ryhdyttävä vahvistaamaan sellaisia signaaleja, jotka korostavat yritystä ja sen tekemisiä enemmän kuin yrittäjää henkilökohtaisesti. Pk-sektorilla tapahtuva yrityskauppa kohdistuu määrällisesti eniten mikroyritys-kategoriaan, jolloin ostajakin on useimmiten yksityishenkilö. Tällöin hän pohdiskelee vaihtoehtoina joko yrityksen perustamista tai sellaisen ostamista. Yrittäjän täytyykin yrityksineen pysytellä loppuun asti ajan hermolla eikä ryhtyä jäähdyttelemään ennen viimeisiä toimivuosia. Usein eläkeikää lähestyvälle yrittäjälle saattaa olla kova haaste pitää yritys tuoreen tuntuisena. Spekulantin silmissä yrityksen täytyy kuitenkin näyttää houkuttelevalta investointikohteelta niin osaamisen, asiakkuuksien, tietotekniikan, tilojen kuin yleisen toimivuuden suhteen oltava sanalla sanottuna yritys tästä päivästä, Oikarinen painottaa. Nämä ovat valtavan tärkeitä uskottavuuskysymyksiä. On muistettava, että juuri näillä seikoilla ostaja hakee sitä etumatkaa, jota hän toivoo saavansa ostamalla valmiin yrityksen sen sijaan, että itse perustaisi firmansa. Yrityksen myyntikuntoon saattamisessa on myös olennaista tuloslaskelman ja taseen saaminen järjestykseen. Ne eivät saa sisältää mitään ylimääräisiä kustannuksia missään toiminnoissa. Taseesta ei saa löytyä ostajaa yllättäviä tai kummastuttavia eriä. Esimerkiksi kaikki epävarmat saatavat on poistettava. Varastojen täytyy niin ikään sisältää vain kuranttia tavaraa. Ihmeitä ei tarvita. Se riittää, että yritys on normaalissa päivittäisessä toimintakunnossa ja sen tulee riittää myös ostajalle. Kolmen vuoden tulostrimmaus Yrityksen myyntikuntoon panemiseen, toiminnan aktivoimiseen ja tehostamiseen sekä tilinpidollisiin taseen siivoamisiin tulisi varata aikaa kolmisen vuotta. Siinä ajassa pääsee myös näyttämään yrityksen tuloskuntoa. Se on erittäin merkittävä kriteeri, kun kaupan lopullista arvoa määritellään. Käytäntö on osoittanut, että suhteellisen pienetkin parannukset yrityksen tulostasossa ovat vaikuttaneet varsin voimakkaasti yrityksestä saatavaan hintaan, Oikarinen summaa. Mahdolliset yritysjärjestelyt ja yhtiöittämiset esimerkiksi henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi tai kiinteistöjen erottaminen toisistaan vievät yleensä aikaa muutamasta kuukaudesta ehkä puoleen vuoteen. Itse yrityksen myyntitapahtuman pitäisi sujua hyvien valmistelujen jälkeen noin puolen vuoden tai vuoden sisällä. Oikarinen suosittelee yritysvälittäjän puoleen kääntymistä, oli tapaus mikä tahansa. Ammattikunta on vuosien varrella vahvasti pätevöitynyt ja välittäjät tuntevat alan kontaktiverkot ja mekanismit. Yrityskaupan loppuunsaattaminen kun voi yhteensä vaatia hyvinkin kontaktia. Sovi paperilla, älä suullisesti Pahin sudenkuoppa pk-sektorin yrityskaupoissa on valmistautumattomuus koittavaan tilanteeseen. Valtaosa yritysten myyjistä ja ostajista on tilanteessa ensikertalaisia, vailla aikaisempaa kokemusta. Kaiken kaikkiaan yrittämisessämme näkyy jonkinlainen tee-se-itse-meininki, sekä hyvässä että pahassa, Oikarinen tiivistää. Yrityskauppoja käydään usein liian suurpiirteisesti. Läheskään aina ei tarkasteta kaikkia tähdellisiä dokumentteja, kuten työ- ja vuokrasopimuksia ja lupa-asioita. Useimmiten unohtaja on juuri ostaja, joka saa myöhemmin katua huolimattomuuttaan. Meillä on kansallinen väljän sopimisen ja useimmiten suullisen sellaisen perinne. Siitä aiheutuu monesti myöhemmin tulkintaerimielisyyksiä, jotka olisivat tarkemmalla kirjallisella sopimisella olleet helposti vältettävissä, Oikarinen muistuttaa. s Yrittämisessämme näkyy tee-se-itse-meininki, sekä hyvässä että pahassa. 10 SUMMA 2/2012

11 KOLUMNI Pauli Vahtera Kirjanpitäjän kesä Kirjanpitäjän kesä alkaa vapun aattona kun viimeinen veroilmoitus on jätetty. Olo tuntuu riemukkaalta, kun taas kerran, normaalirutiinien ohessa on selätetty palkkojen vuosi-ilmoitukset, eläke- ja tapaturmailmoitukset, tilinpäätökset ja veroilmoitukset. Määräaikojen tykyttäessä ohimoissa on kohteliaasti hymyillen hoidettu tilintarkastajien kopiotoiveet ja turhauttavat kysymykset. Ja vielä asiakkaiden omia veroilmoituksiakin on työstetty tarpeen mukaan. Kaiken tämän lisä- ja viikonlopputyön keskellä on sitten tuosta vaan laskettu kevätkuukausien arvonlisäverot ja palkat ja saatu verotilikin täsmäämään! Savotan loputtua voi jokainen kirjanpitäjä taputtaa toista olalle, että me ollaan hyviä, nyt kuoharit auki, poks! Ja tervehdys kesälle! Toukokuussa kirjanpito palkanlaskuineen sujuu taas kevyesti tanssien. Työmatkalla tulee hymy huuleen, viherrys ja liverrys kohottaa mieltä, leskenlehdet, valko- ja sinivuokot ja kevään ensimmäiset perhoset pakottavat kirjanpitäjän pyörän selkään tai patikoimaan ja istahtamaan ojan törmälle suunnittelemaan lomaa, kauan odotettua kesälomaa! Kirjanpitäjän kesä on iloinen ja virkistävä, jos hän voi lomailla niin, etteivät työt loman aikana kasaannu vuoreksi. Jos kaikki asiakkaat suostuisivat tuomaan toukokuun aineiston jo kesäkuun puolessavälissä, niin heinäkuussa kirjanpitäjä voisi suurimman osan aikaa olla yhtäjaksoisesti lomalla, kun vain palkat pitäisi käydä välillä laskemassa. Töiden suunnittelusta huolimatta kirjanpitäjän yhtäjaksoiset kesälomat jäävät kahden, kolmen viikon pituisiksi. Kirjanpitäjä ei voi ottaa reppua selkäänsä ja lähteä pitkälle matkalle Intiaan. Mutta kolmeen kahden viikon pituiseen jaksoon voi vuosiloman ja kevään ylityöt rytmittää oivallisesti. Tai laitetaan toimisto kiinni koko heinäkuun ajaksi ja pomo päivystämään kännykässään hätätapauksia varten. Kirjanpitäjät käyvät tarvittaessa lukittujen ovien ja suljettujen verhojen takana laskemassa palkat, ja sadepäivinä voi verkkareissa, ilman meikkiä, hoitoaine hiuksissa piipahtaa toimistolle tekemässä joitakin ei-kiireellisiä töitä ja kuitata näin hyödynnetyn ajan vapaa-aikana elo-syyskuun sadonkorjuuseen. Ja lomalla laitetaan läppärikin syrjään, lomavastaaja on keksitty ja sitä on lupa käyttää. Kirjanpitäjänkin kesä on aikaa perheelle, ystäville, rakkaille. Ja ennen kaikkea itselle. Ja lomalla laitetaan läppärikin syrjään. Pauli Vahtera on vuosikymmenten hioma taloushallinnon huippuammattilainen. Hänellä on taito katsoa yrittäjyyttä ja taloushallintoa yhtä aikaa läheltä ja kaukaa. Juuri siksi hänen tarkkanäköiset oivalluksensa puhuttelevat. SUMMA 2/

12 LUOTETTAVAN Auktorisoidut tilitoimistot noudattavat Taloushallintoliiton alalle luomaa toimialastandardia, jonka tarkoituksena on minimoida asiakkaan riskit ja taata laadukas palvelusuhde. Kolme askelta ulkoistukseen -opas antaa vastaukset niin tilitoimistopalvelujen ostamista pohtiville kuin jo kirjanpitonsa ulkoistaneillekin pk-yrityksille. Tarkista onko ostamasi palvelu ajan tasalla ja miten voit hyötyä lisäpalvelusta: 1. Miksi ostaisit talouspalveluita auktorisoidulta tilitoimistolta? 2. Millaisia vaihtoehtoja on tarjolla kun pohdit talousohjauksen kehittämistä? 3. Mitä ulkoistaminen vaatii yritykseltäsi? Tutustu oppaaseen osoitteessa Painettu julkaisu on maksuton tilitoimistojen asiakkaille. Tilaa:

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt summa 2 2015 MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS 3 Kesätyön säännöt 6 Tehoa taloushallintoon SISÄLTÖ 2/2015 6 Vuodelta 2014 toimitettavassa

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun summa 12012 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Poimi talteen tärkeät numerot 3 Vaihda verkkolaskuun 8 Yrityksen arvo nousuun pääkirjoitus Tervetuloa uuden Summan lukijaksi Taloushallintoliiton

Lisätiedot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Tuntityön. pelisäännöt. 6 Lomakarenssin loppu. 4 E-laskun vaihtoehdot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Tuntityön. pelisäännöt. 6 Lomakarenssin loppu. 4 E-laskun vaihtoehdot summa 2 2013 MCI AUKtorisoidun tilitoimiston asiakaslehti Tuntityön pelisäännöt 4 E-laskun vaihtoehdot 6 Lomakarenssin loppu SISÄLTÖ 2/2013 4 tiesitkö? Valmistaudu e-laskuun 6Kun työntekijä sairastuu lomalla

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2015 Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten 8 Vene tekee kesän!

Lisätiedot

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 Tilinpäätös työkaluksi Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui Pääkirjoitus tammikuu 2010 Ponnista alkaneeseen

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Kera Groupin Juha Nieminen luottaa tuotteistamiseen. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014

TILIPOSTI & Palkka. Kera Groupin Juha Nieminen luottaa tuotteistamiseen. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Ota hyöty irti henkilöstösuunnitelmista! Sähköinen taloushallinto säästää aikaa Edustuskulujen verovähennys poistui 8 Kera Groupin Juha

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita: TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2014 Erityisasiantuntijat palveluksessanne Hallitse vaativat esimiestilanteet Työaika seurantaan Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää?

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää? Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle Osinkoverotuksen muutosesityksiä Miten yritystä voi terveyttää? PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Tuokko Tilintarkastus Oy on ollut

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin

RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin Rantalainen Oy sähköisen taloushallinnon ammattilainen RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Nro 2 2010 ASIAKAS & SIDOSRYHMÄLEHTI RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin Lue lisää sivulta 4 Tässä numerossa:

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Viisas Raha TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 HYVÄT ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI?

Viisas Raha TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 HYVÄT ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI? 18 SIJOITUSDEBATTI: PITÄISIKÖ OSAKKEIDEN LYHYEKSIMYYNTI KIELTÄÄ? Viisas Raha 3 2010 9,50 E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI? 6 ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA 22 HYVÄT TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 TOIMITTAJALTA Mitkä

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Tykkimäen Sakari Pasanen investoi vesileikkeihin. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2014. Näin säilytät asiakirjoja

TILIPOSTI & Palkka. Tykkimäen Sakari Pasanen investoi vesileikkeihin. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2014. Näin säilytät asiakirjoja TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2014 Näin säilytät asiakirjoja Verkkolaskutus yleistyy Rantalainen laajenee 8 Tykkimäen Sakari Pasanen investoi vesileikkeihin Tapasimme asiakkaan

Lisätiedot

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2010 Herttoniemen LVI-huolto Oy Sukupolvenvaihdos isältä pojalle Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Yrityskauppoja

Lisätiedot

Opas talouspalvelun ostajalle

Opas talouspalvelun ostajalle Kolme askelta ulkoistukseen Kolme askelta ulkoistukseen Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 1 MIKSI OSTAISIT TALOUSPALVELUITA AUKTORISOIDULTA TILITOIMISTOLTA? 3 1.1 Kenelle opas on tarkoitettu?

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 HSK Sähkö Oy Arki pyörii Adminetillä, henkilöstö keskittyy kasvuun Paratec Oy Enemmän rahaa vähemmällä työllä PeLVI Oy Jos jokin menee pieleen, hälytyskellot

Lisätiedot

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 2 TERVEHDYS Sähköinen laskutus yleistyy. Arvonlisäverojen maksukäytännöt muuttuvat. Kirjanpidon vaatimukset pienelle yritykselle lisääntyvät. Aikasi on kallisarvoista.

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot