MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. yrityskauppa on harkittu prosessi. 3 Asunnon ostajalle lisälasku. 6 Yrittäjän verotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. yrityskauppa on harkittu prosessi. 3 Asunnon ostajalle lisälasku. 6 Yrittäjän verotus"

Transkriptio

1 summa MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN yrityskauppa on harkittu prosessi 3 Asunnon ostajalle lisälasku 6 Yrittäjän verotus

2 pääkirjoitus Laatu puhuttaa tilitoimistoja Taloushallintoliitto julkistaa 5. kesäkuuta 2012 toimialastandardin tilitoimistoille ja muille taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoaville toimijoille. Toimialastandardi TAL-STA on julkinen ja tarkoitettu koko toimialalle. TAL-STA ja sitä tukevat laatutyökalut ohjeistavat tilitoimistoja laadukkaan palvelun tuottamiseen ja alan hyvän tavan noudattamiseen. Taloushallinto- ja kirjanpitopalvelut toimialana ei ole lailla säädelty ja toimiala on vapaa kilpailulle. Taloushallintoliitto alan vaikuttavana toimialaliittona sekä hyvän tilitoimistotavan kehittäjänä on halunnut julkaista toimialastandardin hyvän tilitoimistotavan ohjeistukseksi. Toimialastandardi määrittelee alan yhteiset pelisäännöt. Se on julkinen dokumentti, johon myös asiakkaat voivat tutustua. Tilitoimistollesi Taloushallintoliiton jäsenenä toimialastandardi on osa laajempaa TAL-laatu kokonaisuutta, johon sisältyy monia konkreettisia työ kaluja ja apuvälineitä. TAL-STA toimii laatuohjeiston runkona, johon TAL-laadun apuvälineet ja työkalut linkittyvät. Nämä lomakkeet, työohjeet, kirjepohjat ym. on räätälöity Taloushallintoliiton jäsenten käyttöön. Työkalujen ja ohjeiden tarkoitus on varmistaa, helposti ja yksinkertaisella tavalla, että asiakkaan vastaanottama palvelu on luotettavaa ja eettisten toimintaperiaatteiden mukaista. Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen -merkki takaa laadukkaan palvelun ja osaamisen. Taloushallintoliiton jäseniltä saat toimialastandardin mukaista valvottua ja laadukasta palvelua. Hyvästä ja laadukkaasta palvelusta hyötyvät kaikki. Julkaisija Taloushallintoliiton Julkaisut Oy yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa Päätoimittaja Juha Ahvenniemi Toimitus MCI Press Oy, Mikonkatu 8 A, Helsinki Painosmäärä kpl Paino Libris Oy ISSN Juha Ahvenniemi Toimitusjohtaja Taloushallintoliitto SISÄLTÖ 2/ Asunnonostajan verotus kiristyy Miten muuttui omistajayrittäjän verotus? Yrityskaupan on oltava harkittu prosessi Elämäntyötään myyvä yrittäjä ei sisälly kauppaan.

3 MCI LAKI & VERO Markku Ojala, Taloushallintoliiton asiantuntija Asunnonostajan verotus kiristyy Asunto-osakkeiden varainsiirtoveroa esitetään korotettavaksi kahteen prosenttiin. Lakimuutoksen myötä vero tulisi maksettavaksi myös osakkeenomistajalle lankeavasta osuudesta taloyhtiön pitkäaikaisiin velkoihin. Asunnonostajalle tulisi näin merkittävä lisälasku, sillä osakkeenomistajan osuus taloyhtiön pitkäaikaista veloista on yleensä huomattava etenkin uudiskohteissa. Lakimuutos tulee voimaan ensi vuoden alussa, jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat. Asunnonostajan verotus kiristyy myös korkovähennysoikeuden asteittaisen kaventamisen myötä. Kuluvan vuoden koroista 85 prosenttia voi vähentää verotuksessa. Ensi vuonna osuus on 80 prosenttia, ja lopulta vuonna 2014 asuntokoroista enää 75 prosenttia on vähennettävissä verotuksessa. s Liikennevakuutuksen vaihtaminen helpottuu Ajoneuvon omistajan ei tarvitse kesäkuun alun jälkeen tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta, jos vakuutus siirtyy toiseen yhtiöön. Ilmoitusvelvollisuus siirtyy vakuutusyhtiölle, joka ilmoittaa muutoksen Liikenteen turvallisuusviraston sähköiseen palveluun, josta tieto välittyy ajoneuvoliikennerekisteriin. Muutoksella on haluttu helpottaa liikennevakuutusten kilpailuttamista vakuutusyhtiöiden välillä. s Sairauspäivärahan hakuaika lyhenee Kesäkuun alussa sairauspäivärahan hakuaika lyhenee nykyisestä neljästä kuukaudesta kahteen kuukauteen. Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos tuo uusia päivämääriä myös työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuollolle ilmoittamiseen sekä pitkittyvään sairauspoissaolotilanteeseen liittyvään työntekijän työkyvyn arviointiin. s summa YRITYSKAUPPA on harkittu prosessi 3 Asunnon ostajalle lisälasku PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 6 Yrittäjän verotus 01_Summa_kansi.indd Anna palautetta lehdestä ja voita Macbook Air! Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön. Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa /summa Vastaaminen on helppoa. 1. Kirjaudu osoitteeseen /summa. 2. Merkitse numerosarja Tämän jälkeen pääset lukija - kyselyyn klikkaamalla Lähetä-painiketta. Ja sitten vain onnea arvontaan! Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua! Arvottava palkinto on n euron arvoinen MacBook Air. Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. YLE-verosta hallituksen esitys Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen YLE-veron, jolla korvattaisiin nykyiset tvlupamaksut ensi vuoden alussa. Vero määräytyisi ansio- ja pääomatulojen perusteella tai yrittäjäeläkelaki en mukaisen työtulon perusteella, jos se on suurempi. Yhteisöillä vero porrastuisi kahteen maksuluokkaan liikevaihdon mukaan. Osakeyhtiö ei maksaisi veroa sen liikevaihdon jäädessä alle euron. s SUMMA 2/2012 3

4 LAKI & Vero Kauneudenhoitoalan ohimyynti kuriin Työ- ja elinkeinoministeriössä pitäisi toukokuun loppuun mennessä syntyä selvitys siitä, miten parturi-kampaamo- ja kauneudenhoitoalalla voidaan torjua kassan ja kirjanpidon ohi tapahtuvaa myyntiä. Selvitystyötä tehdään yhdessä alojen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Selvitys on osa eri ministeriöissä tehtävää harmaan talouden torjuntatyötä. s TIESITKÖ,?...että hallituksen huhtikuun kehysriihessä tekemien päätösten mukaan 1. kaikkia arvonlisäverokantoja aiotaan nostaa yhdellä prosenttiyksiköllä ensi vuoden alussa. Yleinen verokanta olisi tällöin 24 prosenttia. 2. tuotannollisista investoinneista voisi tehdä korotetut poistot vuoden 2014 loppuun saakka. 3. valtion tuloveroasteikon inflaatiotarkistukset jäädytetään kahden seuraavan vuoden ajaksi eli verotus kiristyisi tältä osin. Tappioiden poikkeuslupakäytäntö vaakalaudalla Suomalaisen tappioiden poikkeuslupakäytännön hyväksyttävyys on Euroopan unionin tuomioistuimen arvioitavana. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt tuomioistuimelta kannanottoa, onko luvan myöntäminen omistajanvaihdostilanteissa EU-oikeuden vastaista. Mikäli EU:n tuomioistuin tyrmää Suomen poikkeuslupakäytännön, lakia on tarpeen muuttaa. Verohallinto on luvannut jatkaa poikkeuslupahakemusten käsittelyä normaalisti. Poikkeuslupaa tappioiden vähentämistä varten on haettava niissä tilanteissa, joissa yli puolet yhtiön osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai myöhemmin sen jälkeen. s 4 SUMMA 2/2012

5 Tilinpäätöksiin uudistuksia EU:n tilinpäätösdirektiivejä ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistus edellyttää myöhemmin myös Suomen kansallisen kirjanpitolain muuttamista. Uudistuksessa yritykset luokiteltaisiin kokoluokkiin ja tilinpäätösvaatimukset tiukkenisivat yrityskoon kasvaessa. Pienin kokoluokka olisi niin sanotut mikroyhteisöt. Siihen kuuluvien yritysten liikevaihto olisi enintään euroa, taseen loppusumma euroa ja yrityksessä olisi työntekijöitä keskimäärin kymmenen. s Sokerivero toisi leipomotuotteetkin verolle Valtiovarainministeriössä pohditaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron korvaamista yleisellä sokeriverolla ensi vuoden alusta. Sokerivero kohdentuisi nykyistä laajemmin sokeripitoisiin tuotteisiin ja tietäisi uutta verobyrokratiaa muun muassa leipomoalalle, kun esimerkiksi pulla ja keksit tulisivat verolle. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverolaki on ollut voimassa vuoden 2011 alusta ja sitä korotettiin vuodenvaihteessa. s Korotetut poistot jatkuvat Kehitysalueille tehtävien investointien edistämiseksi näillä alueilla tuotannollista tai matkailuyritystoimintaa harjoittavat yritykset saavat tehdä korotetut poistot myös verovuosina 2012 ja 2013 tekemistään investoinneista. Kehitysaluekuntia on erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa. s Uusia tilaajavastuita rakennusalalle Rakennusalan yrityksille on heinäkuussa tulossa uutta selviteltävää tilaajavastuiden osalta. Tilaajan pitää nykyisestä poiketen pyytää tilaajavastuuselvitykset, vaikka sopimussuhde alihankkijan kanssa olisi vakiintunut. Myös tapaturmavakuutuksen ottaminen on tulossa selvitettävien asioiden joukkoon. Kuntien ja muiden julkisten hankintayksiköiden on edellytettävä rakennusurakoitsijalta lain ja työehtosopimusten mukaisten työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista. Lain tehosteeksi on tarkoitus säätää korotettu laiminlyöntimaksu. s 49 prosenttia kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä (t:mi, henkilöyhtiö, oy) oli osakeyhtiöitä viime vuoden lopussa. SUMMA 2/2012 5

6 Miten muuttui omistajayrittäjän verotus? Pääomatulovero nousi ja osinkoverotus kiristyi vuodenvaihteessa. Yhteisövero puolestaan laski puolellatoista prosenttiyksiköllä. Kuka voitti, kuka hävisi ja miten kävi omistajayrittäjän kokonaisverorasitukselle aiempaan nähden? Teksti: Markku Ojala N yrkkisääntönä voidaan sanoa, että verotus kiristyi niillä listaamattomien yhtiöiden omistajilla, jotka ovat aiemmin voineet nostaa niin sanottua verovapaata osinkoa euron enimmäismäärän. Tällaisen, vain yhtiön tulona verotetun voiton jakamismahdollisuus kaventui vuodenvaihteessa euroon. Verovapaa osinko on yhä edelleen nettovarallisuusriippuvainen. Osinko on verovapaata, jos osakkaan nettovarallisuusosuudelle laskettu yhdeksän prosentin tuotto riittää osingon katteeksi. Enimmäismäärä on euroa, ja sen ylimenevältä osin osinko verotetaan pääomatulona, jos nettovarallisuus vielä antaa siihen myöten. Tällä hetkellä osakkaalta vaaditaan euron nettovarallisuusosuutta osingon verovapaaseen enimmäismäärään. Aiemmin täysi verovapaa osinko edellytti miljoonan euron nettovarallisuutta. Nettovarallisuus lasketaan verotuksen säännöin eikä se ole katsottavissa suoraan tilinpäätöksestä. 6 SUMMA 2/2012 Yhteisveron lasku ja pääomatuloveron nousu eivät käytännössä vaikuttaneet osakkaan kokonaisverorasitukseen, kun pääomatulovero on 30 prosenttia. Aiemmat ja nykyiset yhteisö- ja pääomatuloverokannat antavat verotuksessa lähes saman loppu tuloksen. Mikäli yhtiöstä ei voida jakaa verovapaata osinkoa tai sen määrä ei ole merkittävä, kannattaa vertailla osingosta menevää veroa esimerkiksi palkkatulon veroon ja sosiaalikuluihin. Osinkoverotus on lähtökohtaisesti kahdenkertaista verotusta osakkaan kokonaisverorasituksen näkökulmasta, jos yrityksellä ei ole merkittävästä nettovarallisuutta eikä osakkaalla siten mahdollista nostaa verovapaata osinkoa. Osinko verotetaan kokonaan ansiotulona, jos nettovaroja ei ole lainkaan. Osinko saattaa tällöin olla kokonaisverorasituksen kannalta raskaammin verotettua kuin palkkatulo. s

7 Nyt Aiemmin Yhteisövero 24,5 % 26 % Verovapaa osinko euroa euroa Nettovarallisuusedellytys verovapaalle osingolle euroa 1 milj. euroa Pääomatulovero 30 % ja 32 % tulon ylittäessä euroa 28 % Taulukko 1) Tehdyt muutokset yhteisöveroon ja listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotukseen. Nyt Aiemmin Yhtiön vero 24,5 % 26 % Osakkaan vero 15,855 % (75,5 x 0,7 x 0,3) 14,5 % (74 x 0,7 x 0,28) Verot yhteensä 40,35 % 40,5 % Taulukko 2 ) Verot sadan euron voitosta ja yhteisöveron jälkeisestä netto-osingosta, jos tulo verotettaisiin saajallaan pääomatulona. Pääomatulovero on laskettu 30 prosentin mukaan. Pääomatuloveron ollessa 32 prosenttia verot olisivat yhteensä 41,41 euroa. Nettovarat Yhtiön voitto Yhtiön vero Osinko Verovapaa osa (nettovarat x 9 %) Ansiotulo-osinko Veronalainen osa (70 %) Osakkaan vero Verot yhteensä Kokonaisveroaste 24 % 30 % 39 % Taulukko 3) Osakkaan kokonaisveroasteet kolmessa vaihtoehtoisessa tilanteessa. Osinkoverotukseen vaikuttaa merkittävästi osakkaan osuus yrityksen nettovarallisuudesta ja sille laskettu 9 prosentin tuotto. Ansiotulojen verot on laskettu suoraan vuoden 2012 valtion tuloveroasteikon ja 19,25 prosentin keskimääräisen kunnallisen tuloveroprosentin mukaan (lähde: Kuntaliitto). Tulosta tai veroista tehtäviä vähennyksiä ei ole otettu huomioon, joten taulukko on vain suuntaa antava. Kokonaisveroaste kertoo yhteisöveron ja osinkoveron prosentuaalisen osuuden yhtiön tuottamasta voitosta eurosta. Yhtiön voiton nostaminen palkkana aiheuttaisi osakkaalle euron suuruiset verot suoraan valtion tuloveroasteikon ja keskimääräisen kunnallisen tuloveroprosentin mukaan laskettuna. Ne tekisivät yhteensä 35 prosenttia tulon määrästä. Tässä ei ole otettu huomioon sosiaaliturvamaksuja. SUMMA 2/2012 7

8 Yrityskaupan on oltava harkittu prosessi Teksti: Matti Paavonsalo Suunnitelmallisuus auttaa yrityskaupan onnistumisessa. Monta vuotta kestänyttä valmistelua ei lopuksi kannata vesittää liian väljällä sopimuksella. Suunnitelmallisuus on hyvän yrityskaupan perusta. Alaa tuntematon saattaa hämmästellä vaatimusta, että jo viitisen vuotta ennen h-hetkeä olisi varattava aikaa jatkuvasti tarkentuvan suunnitelman tekemiseen ja sen johdonmukaiseen toteuttamiseen. Mutta vain sellaista liikeyritystä kannattaa lähteä kauppaamaan, joka tekee selvästi liiketaloudellista tulosta, toteaa jyväskyläläisen Confidentum Oy:n toimitusjohtaja Sakari Oikarinen. Oikarinen tietää, mistä puhuu, sillä hän on työskennellyt vuosia muun muassa yritysten sukupolvenvaihdosten sekä alan asiantuntijatehtävien parissa. Hän korostaa, että mitä pienemmästä yrityksestä eli perinteisestä yhden miehen liikkeestä on kysymys, sitä todennäköisempää on heikko kassavirta. Se, että liiketoiminta tuo omistajalleen leivän pöytään ja mahdollisesti hieman kertyvää varallisuutta, ei riitä yrityskauppaa ajatellen. Kaupaksi kelpaavan liiketoiminnan on oltava kunnolla kannattavaa, koska tuleva uusi omistaja ja toiminnanjatkaja joutuu sen lähes poikkeuksetta ostamaan lainarahalla. On hyvin tarkkaan arvioitava, millainen kannattavuus tulee riittämään lainojen asianmukaiseen hoitamiseen prosessin toisessa päässä, Oikarinen huomauttaa. Päätös yrityksen myymisestä viisi vuotta ennen myyntitapahtumaa. Kannattavuuden nosto tilitoimiston tarjoaman asiantuntemuksen voimin. Yrityksen irrottaminen nykyomistuksen nimestä ja persoonasta alkaa. Tuloskunnon trimmaus: toimintojen rationointi, ajankäytön optimointi, tilauskannan kirittäminen. Toimilla tähdätään aiempaa paremman tuloksen saavuttamiseen. Yrityksen myynnin taitekohdat Vuodet SUMMA 2/2012

9 Palvelut ja tuotteet voivat yllättävän paljon henkilöityä tiettyyn ihmiseen. LISÄARVOA Yrittäjä ei kuulu kauppaan Mahdollisesti myytäväksi tarkoitettu yritys ja sen toiminta eivät saa liikaa nojata yrittäjän omaan persoonaan tai työpanokseen, Oikarinen jatkaa. Jos näin on, silloin puhutaan ainoastaan ammatin harjoittamisesta liikeyritysmuodon kautta eikä sellaisesta liiketoiminnasta, että sitä voisi henkilöä ja omistusjärjestelyä vaihtamalla joku toinen tulla jatkamaan. Palvelut ja valmiit tuotteet voivat yllättävän paljon henkilöityä tiettyyn ihmiseen, varsinkin kun puhutaan pienestä yrityksestä. On muistettava, ettei elämäntyötään myyvä yrittäjä sisälly kauppaan, Oikarinen kiteyttää. Iso jakolinja kulkee siinä, onko yritys työllistävä vai ei. Suomessa on noin yritystä, joista työllistäviä on reilut Se tarkoittaa, että yritystä on yhden henkilön hoitamia yksityisyrityksiä. Valtaosa Suomen yrityksistä on siis vaikeasti myytäviä yritystyyppejä. Tulevaisuuden haasteena onkin, että yrityksen omistaja ja vetäjä osaa rakentaa firmastaan ja imagostaa sellaisen, ettei se ole riippuvainen yhden miehen tai naisen nimestä, hänen asiantuntemuksestaan ja työpanoksestaan. Houkuttelevuus tulee tuoreudesta Kun myyntipäätös on tehty, on katse kohdistettava yrityksen myyntikuntoon saattamiseen. Tärkeintä on yrityksen kannattavuuden kohottaminen ja liiketoiminnan irrottaminen nykyomistuksen persoonasta. Kannattavuuden kasvattamisessa tilitoimistot pystyvät keino valikoimineen auttamaan huomattavasti, Sakari Oikarinen sanoo. Tilitoimisto voi ensinnäkin pätevästi kartoittaa yrityksen kannattavuustason. Tulosta voi myös parantaa kirjanpitoa, ajanhallintaa ja hinnoittelun korjaamista koskevin toimenpitein, yleisellä työn järkestämisellä sekä ydinliiketoiminnan sparraamisella. Yrityskauppa pähkinänkuoressa Hyvin ja ammattimaisesti toteutettu yrityskauppa voi antaa uutta potkua ja sisällöllistä lisäarvoa liiketoiminnalle. Omistajan liika henkilöityminen yritykseensä on korjattavissa asiantuntijan avulla. Yrityskauppa on monin verroin vaativampi kuin asuntokauppa; virheet voivat tulla todella kalliiksi. Uusi yritys syntyy kaupan kautta alle kymmenessä prosentissa kauppojen määrästä. Se voisi perustellusti olla suurempikin. Taseluvut ojennukseen. Kirjanpidosta on poistettava epävarmat saatavat samoin kuin kaikki muutkin epäselvyydet. Yrityksen pitäminen tuoreena loppuun asti. Kaikkien inventaarien on oltava uusinta ja tehokkainta mallia, kalusteiden toimivat sekä tilojen siistit ja sopivan kokoiset. Mahdollisen varaston perkaaminen kaikesta epäkurantista. Yrityksen omistuksenvaihdos. Viimeisessä vaiheessa yritysvälittäjän käyttö on erittäin suositeltavaa tämän kontaktien ja yrityskaupan mekanismien tuntemuksen vuoksi. Vuodet 2 4½ Vuodet 4½ 5 SUMMA 2/2012 9

10 Kun on tiedossa, että yritys jonain päivänä myydään, yrittäjän on ryhdyttävä vahvistaamaan sellaisia signaaleja, jotka korostavat yritystä ja sen tekemisiä enemmän kuin yrittäjää henkilökohtaisesti. Pk-sektorilla tapahtuva yrityskauppa kohdistuu määrällisesti eniten mikroyritys-kategoriaan, jolloin ostajakin on useimmiten yksityishenkilö. Tällöin hän pohdiskelee vaihtoehtoina joko yrityksen perustamista tai sellaisen ostamista. Yrittäjän täytyykin yrityksineen pysytellä loppuun asti ajan hermolla eikä ryhtyä jäähdyttelemään ennen viimeisiä toimivuosia. Usein eläkeikää lähestyvälle yrittäjälle saattaa olla kova haaste pitää yritys tuoreen tuntuisena. Spekulantin silmissä yrityksen täytyy kuitenkin näyttää houkuttelevalta investointikohteelta niin osaamisen, asiakkuuksien, tietotekniikan, tilojen kuin yleisen toimivuuden suhteen oltava sanalla sanottuna yritys tästä päivästä, Oikarinen painottaa. Nämä ovat valtavan tärkeitä uskottavuuskysymyksiä. On muistettava, että juuri näillä seikoilla ostaja hakee sitä etumatkaa, jota hän toivoo saavansa ostamalla valmiin yrityksen sen sijaan, että itse perustaisi firmansa. Yrityksen myyntikuntoon saattamisessa on myös olennaista tuloslaskelman ja taseen saaminen järjestykseen. Ne eivät saa sisältää mitään ylimääräisiä kustannuksia missään toiminnoissa. Taseesta ei saa löytyä ostajaa yllättäviä tai kummastuttavia eriä. Esimerkiksi kaikki epävarmat saatavat on poistettava. Varastojen täytyy niin ikään sisältää vain kuranttia tavaraa. Ihmeitä ei tarvita. Se riittää, että yritys on normaalissa päivittäisessä toimintakunnossa ja sen tulee riittää myös ostajalle. Kolmen vuoden tulostrimmaus Yrityksen myyntikuntoon panemiseen, toiminnan aktivoimiseen ja tehostamiseen sekä tilinpidollisiin taseen siivoamisiin tulisi varata aikaa kolmisen vuotta. Siinä ajassa pääsee myös näyttämään yrityksen tuloskuntoa. Se on erittäin merkittävä kriteeri, kun kaupan lopullista arvoa määritellään. Käytäntö on osoittanut, että suhteellisen pienetkin parannukset yrityksen tulostasossa ovat vaikuttaneet varsin voimakkaasti yrityksestä saatavaan hintaan, Oikarinen summaa. Mahdolliset yritysjärjestelyt ja yhtiöittämiset esimerkiksi henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi tai kiinteistöjen erottaminen toisistaan vievät yleensä aikaa muutamasta kuukaudesta ehkä puoleen vuoteen. Itse yrityksen myyntitapahtuman pitäisi sujua hyvien valmistelujen jälkeen noin puolen vuoden tai vuoden sisällä. Oikarinen suosittelee yritysvälittäjän puoleen kääntymistä, oli tapaus mikä tahansa. Ammattikunta on vuosien varrella vahvasti pätevöitynyt ja välittäjät tuntevat alan kontaktiverkot ja mekanismit. Yrityskaupan loppuunsaattaminen kun voi yhteensä vaatia hyvinkin kontaktia. Sovi paperilla, älä suullisesti Pahin sudenkuoppa pk-sektorin yrityskaupoissa on valmistautumattomuus koittavaan tilanteeseen. Valtaosa yritysten myyjistä ja ostajista on tilanteessa ensikertalaisia, vailla aikaisempaa kokemusta. Kaiken kaikkiaan yrittämisessämme näkyy jonkinlainen tee-se-itse-meininki, sekä hyvässä että pahassa, Oikarinen tiivistää. Yrityskauppoja käydään usein liian suurpiirteisesti. Läheskään aina ei tarkasteta kaikkia tähdellisiä dokumentteja, kuten työ- ja vuokrasopimuksia ja lupa-asioita. Useimmiten unohtaja on juuri ostaja, joka saa myöhemmin katua huolimattomuuttaan. Meillä on kansallinen väljän sopimisen ja useimmiten suullisen sellaisen perinne. Siitä aiheutuu monesti myöhemmin tulkintaerimielisyyksiä, jotka olisivat tarkemmalla kirjallisella sopimisella olleet helposti vältettävissä, Oikarinen muistuttaa. s Yrittämisessämme näkyy tee-se-itse-meininki, sekä hyvässä että pahassa. 10 SUMMA 2/2012

11 KOLUMNI Pauli Vahtera Kirjanpitäjän kesä Kirjanpitäjän kesä alkaa vapun aattona kun viimeinen veroilmoitus on jätetty. Olo tuntuu riemukkaalta, kun taas kerran, normaalirutiinien ohessa on selätetty palkkojen vuosi-ilmoitukset, eläke- ja tapaturmailmoitukset, tilinpäätökset ja veroilmoitukset. Määräaikojen tykyttäessä ohimoissa on kohteliaasti hymyillen hoidettu tilintarkastajien kopiotoiveet ja turhauttavat kysymykset. Ja vielä asiakkaiden omia veroilmoituksiakin on työstetty tarpeen mukaan. Kaiken tämän lisä- ja viikonlopputyön keskellä on sitten tuosta vaan laskettu kevätkuukausien arvonlisäverot ja palkat ja saatu verotilikin täsmäämään! Savotan loputtua voi jokainen kirjanpitäjä taputtaa toista olalle, että me ollaan hyviä, nyt kuoharit auki, poks! Ja tervehdys kesälle! Toukokuussa kirjanpito palkanlaskuineen sujuu taas kevyesti tanssien. Työmatkalla tulee hymy huuleen, viherrys ja liverrys kohottaa mieltä, leskenlehdet, valko- ja sinivuokot ja kevään ensimmäiset perhoset pakottavat kirjanpitäjän pyörän selkään tai patikoimaan ja istahtamaan ojan törmälle suunnittelemaan lomaa, kauan odotettua kesälomaa! Kirjanpitäjän kesä on iloinen ja virkistävä, jos hän voi lomailla niin, etteivät työt loman aikana kasaannu vuoreksi. Jos kaikki asiakkaat suostuisivat tuomaan toukokuun aineiston jo kesäkuun puolessavälissä, niin heinäkuussa kirjanpitäjä voisi suurimman osan aikaa olla yhtäjaksoisesti lomalla, kun vain palkat pitäisi käydä välillä laskemassa. Töiden suunnittelusta huolimatta kirjanpitäjän yhtäjaksoiset kesälomat jäävät kahden, kolmen viikon pituisiksi. Kirjanpitäjä ei voi ottaa reppua selkäänsä ja lähteä pitkälle matkalle Intiaan. Mutta kolmeen kahden viikon pituiseen jaksoon voi vuosiloman ja kevään ylityöt rytmittää oivallisesti. Tai laitetaan toimisto kiinni koko heinäkuun ajaksi ja pomo päivystämään kännykässään hätätapauksia varten. Kirjanpitäjät käyvät tarvittaessa lukittujen ovien ja suljettujen verhojen takana laskemassa palkat, ja sadepäivinä voi verkkareissa, ilman meikkiä, hoitoaine hiuksissa piipahtaa toimistolle tekemässä joitakin ei-kiireellisiä töitä ja kuitata näin hyödynnetyn ajan vapaa-aikana elo-syyskuun sadonkorjuuseen. Ja lomalla laitetaan läppärikin syrjään, lomavastaaja on keksitty ja sitä on lupa käyttää. Kirjanpitäjänkin kesä on aikaa perheelle, ystäville, rakkaille. Ja ennen kaikkea itselle. Ja lomalla laitetaan läppärikin syrjään. Pauli Vahtera on vuosikymmenten hioma taloushallinnon huippuammattilainen. Hänellä on taito katsoa yrittäjyyttä ja taloushallintoa yhtä aikaa läheltä ja kaukaa. Juuri siksi hänen tarkkanäköiset oivalluksensa puhuttelevat. SUMMA 2/

12 LUOTETTAVAN Auktorisoidut tilitoimistot noudattavat Taloushallintoliiton alalle luomaa toimialastandardia, jonka tarkoituksena on minimoida asiakkaan riskit ja taata laadukas palvelusuhde. Kolme askelta ulkoistukseen -opas antaa vastaukset niin tilitoimistopalvelujen ostamista pohtiville kuin jo kirjanpitonsa ulkoistaneillekin pk-yrityksille. Tarkista onko ostamasi palvelu ajan tasalla ja miten voit hyötyä lisäpalvelusta: 1. Miksi ostaisit talouspalveluita auktorisoidulta tilitoimistolta? 2. Millaisia vaihtoehtoja on tarjolla kun pohdit talousohjauksen kehittämistä? 3. Mitä ulkoistaminen vaatii yritykseltäsi? Tutustu oppaaseen osoitteessa Painettu julkaisu on maksuton tilitoimistojen asiakkaille. Tilaa:

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Kirjallisuutta Mirrlees review: Tax by design Hetemäen verotyöryhmän raportti Tulolajin valinta: Harju ja Matikka 2012 Investointivaikutukset:

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT 1 LÄHTÖKOHTA VERONSAAJAN RAHANTARVE KASVUSSA KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU KIRISTYY LUONNOLLISEN HENKILÖN KOKONAISVERORASITE KASVAA

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN

VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN Veronmaksajain Keskusliiton ohjelma verotuksen ja julkisen talouden kehittämiseksi vuosina 2012-2015 VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN 1 Teemu Lehtinen 17.1.2011 ANSIOTULOJEN VEROTUSTA KEVENNETÄÄN ALENTAMALLA TULOVEROASTEIKKOA

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Esityksen sisältö Kysymys: Miten verottaa yhtiön oman pääoman tuottoa? Suomen nykyjärj

Lisätiedot

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 MAATILAN VEROTUS ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 Aihealueet verotuksen perusteet muutokset 2013 ja 2014 yhtenäistämisohjeet 2013 metsäverotus 2013 arvonlisäverotus kotitalousvähennys verotuksen

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija 28.1.2010 1 Muutoksia Verotili, ja siihen tarvittavat tunnukset ALV: verokantojen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011 HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT 29 tammikuuta 2011 1. Nykyinen suunnitelma 1. Wasaborg myy uusille osakkaille Hyllykallion liikkeen saaden 450,000 myyntituloa Tästä ei jouduta maksamaan myyntivoittoveroa,

Lisätiedot

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Osinkoverotuksen pääperiaate - Listaamaton yhtiö 50 000 :sta verovapaata 15

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Yritys- ja osinkoverotus ja riskinotto. Verotuksen kehittämistyöryhmä 13.3.2009 Essi Eerola ja Seppo Kari/VATT

Yritys- ja osinkoverotus ja riskinotto. Verotuksen kehittämistyöryhmä 13.3.2009 Essi Eerola ja Seppo Kari/VATT Yritys- ja osinkoverotus ja riskinotto Verotuksen kehittämistyöryhmä 13.3.2009 Essi Eerola ja Seppo Kari/VATT Esityksen aihe ja sisältö Peruskysymys: Miten toteuttaa neutraali pääomatulojen verotus ympäristössä,

Lisätiedot

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt summa 2 2015 MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS 3 Kesätyön säännöt 6 Tehoa taloushallintoon SISÄLTÖ 2/2015 6 Vuodelta 2014 toimitettavassa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Virossa virtaa yrittäjyyteen?

Virossa virtaa yrittäjyyteen? Virossa virtaa yrittäjyyteen? Viro uhka vai mahdollisuus? Irma Pahlman Yliopettaja oikeustieteen tohtori, varatuomari, MBA www.laurea.fi Mikä Viro? Asukkaita 1,3 miljoonaa Euroopan unionin jäsen 2004 Sotilasliitto

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 3 2009. Suunnitelmallisuus. tuottaa tulosta. Verotilijärjestelmä Arvonlisäverot nousevat

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 3 2009. Suunnitelmallisuus. tuottaa tulosta. Verotilijärjestelmä Arvonlisäverot nousevat SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 3 2009 Suunnitelmallisuus tuottaa tulosta Verotilijärjestelmä Arvonlisäverot nousevat Pääkirjoitus syyskuu 2009 Yritysten talousosaamiseen kannattaa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS Mika Kavakka Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus Tuki: - Puhelin 020 795 9960 (vain ennen koulutusta) - Sähköposti info@opinahjo.fi Kysymykset koulutuksen aikana: - Kaikki kysymykset pikaviestien kautta - Mikrofonit avataan tarvittaessa keskustelua varten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 313 Skill Taloushallinto Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 313 Skill Taloushallinto Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 313 Skill Taloushallinto Competition Day 1 Sub Criterion Kalenterikuukausien liiketapahtumat Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 21-03-2014 09:05:06 Entry Lock 08-04-2014 20:34:32

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät

Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät 1 Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät 2 Miksi yrittäjyys? Talouden vaurastuminen lähtee yrityksistä Yritysten talous, liiketoiminta ja investoinnit

Lisätiedot

Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013

Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013 Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013 Sisältö 1) Tausta yritysverotuksesta mitä se on? kuka sen maksaa (kohtaanto)? kansainvälinen verokilpailu 2) Pohdintaa

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Tilannekatsaus Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.9.2014 sekä osuuskuntien että niiden jäsenten verotukseen

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Luopujan pohdintaa JATKAJA? OSTAJAN LÖYTÄMINEN? YEL? RAHOITUS? VEROTUS? LAKIASIAT? LIIKETOIMINTAKAUPPA? SOPIMUKSET? LAHJAVEROT? Paljon kysymyksiä, jotka

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset 5.9.2011

Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset 5.9.2011 Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset 5.9.2011 Hallitusohjelman ja valtiovarainministeriön talousarvioesityksen verolinjaukset Yhteystiedot: Jani Peräsarka Veroasiantuntija Tuloverotus Puhelin:

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot