Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Kevät 2014 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppamarkkinat ovat käännekohdassa Monen vuoden hiljaiselon jälkeen yrityskauppamarkkinat ovat piristymässä. Markkinaedellytykset ovat olemassa sille, että tehtyjen yrityskauppojen määrä lähtisi viimeistään tämän vuoden toisella puoliskolla selvään kasvuun. Varsinkin ulkomaiset pääomasijoittajat ovat aktivoituneet. Monet yritykset etsivät aktiivisesti strategisia ostokohteita. Taseet ovat kunnossa ja korot alhaalla. Järjestelyjä on vireillä varsin runsaasti. Yrityskauppamarkkinat seuraavat yleensä pörssikurssien nousua pienellä viiveellä. Tällä vuosituhannella yrityskauppamarkkinoiden kasvu ei ole juuri koskaan ollut niin selvästi jäljessä pörssikurssien kehityksestä kuin tällä hetkellä. SSAB:n ja Rautaruukin suunniteltu yhdistyminen on esimerkki strategisesta kaupasta, joita tulemme näkemään tämän vuoden aikana lisää. Varsinkin pörssiyhtiöillä on suuri tarve tehdä yrityskauppoja, jotka tukevat nopeasti kasvaneita arvostustasoja. Yritysjärjestelyillä pyritään vahvistamaan markkina-asemaa ja tehostamaan kustannusrakenteita. Moni yritys on ilmoittanut yritysostoaikeistaan. Finanssikriisin aikana ostajilla ja myyjillä on ollut vaikeuksia sopia yrityskaupan ehdoista, mutta vähitellen tasapaino löytyy kun rahoitusmarkkinoiden epävarmuus hälvenee. Tehtyjen yrityskauppojen määrä laski vuonna 2013 noin 5 %. Kauppojen määrällä mitattuna markkinat ovat noin 40 % vuoden 2007 tasosta jäljessä. Määrä on merkittävästi alle normaalina pidettävän tason, joten tarvetta kaupoille on runsaasti. Markkinoilla on suuri määrä myyjiä, jotka ovat siirtäneet tai laittaneet jäihin käynnissä olevia projekteja. Yrityskauppaneuvotteluiden ilmapiirissä heijastuu kuitenkin yhä vahvemmin usko tulevaisuuteen. Vaikka yrityskauppamarkkinat vaihtelevat voimakkaasti suhdanteiden mukaan, pitkällä aikavälillä markkinat kasvavat. Suomessa merkittävä pitkän aikavälin tekijä on vanhemman yrittäjäpolven eläköityminen. Eurotaantuma päättyi tilastojen valossa kesällä 2013, mutta elpyminen tulee olemaan hidas. Syksyllä 2007 alkanut kriisitunnelma on vaihtumassa talousoptimismiin USA:ssa. Kasvun hidastuminen kehittyvillä markkinoilla on tämän hetken suurimpia huolia. Uhkakuvia talouden kasvulle tulee varmasti aika ajoin jatkossakin, mutta eurokriisin rauhoittuminen ja matalalla pysyvä korkotaso helpottavat kasvun mahdollisuuksia. Yritysten usko tulevaisuuteen on parantunut. Tuoreen suhdannebarometrin mukaan erityisesti pienten ja keskisuuren teollisuusyritysten kohdalla näkymät ovat parantuneet. Toivottavaa on, että valtion rakenneuudistusohjelma painottuu jatkossa enemmän leikkauksiin kuin veronkorotuksiin. Veronkorotukset heikentäisivät orastavaa talouskasvua. Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on tunnettava yrityskauppoihin liittyvät perusasiat ja markkinatilanteet ja osattava hyödyntää niitä. Tämän uutiskirjeen artikkeleissa olemme tuoneet tarkemmin esille yrityskauppaprosessiin liittyviä asioita sekä myös ajankohtaisia seikkoja markkinatilanteesta. Mielellämme keskustelemme näistä asioista luottamuksellisesti. Ottakaa yhteyttä! Riku Hildén

2 Yrityskaupan onnistuminen ei ole sattumankauppaa Riku Hildén, Partner Seuraavan kymmenen vuoden aikana lähes yrittäjää tulee eläkeikään. Varsin suuri osa yrityksistä on niin pieniä, että toiminta loppuu, mutta joukossa on myös paljon osaamisen ja työllistämisen kannalta merkittäviä yhtiöitä. Arvioiden mukaan alle puolelle löytyy jatkaja omasta lähipiiristä, eli hyvin suurelle joukolle olisi löydyttävä uusi omistaja perheen ulkopuolelta. Yrityskauppaprosessi on jokaiselle erilainen, useimmissa tapauksissa melko pitkäkestoinen ja monivaiheinen. Lopputulos ei ole itsestään selvä, mutta siihen voi vaikuttaa monin tavoin omilla toimenpiteillä. Liian usein prosessiin lähdetään ilman selvää suunnitelmaa ja tavoiteasetantaa. Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on tunnettava ja osattava hyödyntää yrityskauppoihin liittyvät perusasiat. On osattava tuoda esille yhtiön vahvuudet sekä tiedostaa myös myynnin kannalta negatiivisia asioita. Ennen projektin aloittamista on arvioitava niin organisaation ja järjestelmien toimivuutta kuin myös juridisia ja taloudellisia asioita. Etukäteissuunnittelulla varmistetaan kaupan edellytykset ja saadaan myyjälle parhaat mahdolliset ehdot. Yrittäjä tietää, mitä yrityskauppaprosessin kuluessa on odotettavissa ja miten hän itse voi vaikuttaa prosessiin ja sen lopputulokseen. Kun aloitetaan ajoissa, ovat mahdollisuudet onnistuneeseen yrityskauppaan selvästi paremmat ja kaupan ehdot yleensä paremmat. Hyvin hoidetulla myyntiprosessilla voidaan vaikuttaa myös siihen, mitkä ovat yrittäjän vastuut ja sitoutumisvelvoitteet kaupanteon jälkeen. Prevestor Partners on erikoistunut yritysten myyntitoimeksiantoihin. Runsaan 15 vuoden aikana olemme olleet mukana reilusti yli 100 yritysjärjestelyssä. Olemme neuvotelleet yli tuhannen eri ostajaehdokkaan kanssa. Kokemuksemme perusteella tiedämme, millä edellytyksillä kauppa voi toteutua. Tiedämme myös mitkä ovat ne monet eri seikat, jotka voivat saada ostajan epäröimään kauppaa ja jopa vetäytymään siitä, tai jotka joka tapauksessa alentavat hintaa. Seuraavissa kohdissa on käsitelty lyhyesti yrityskauppaprosessin eri osa-alueita ja niihin liittyviä huomionarvoisia näkökohtia. Valmistautuminen yrityskauppaan Ei ole pahitteeksi tarkastella analyyttisesti yrityksen myynnin edellytyksiä jo hyvissä ajoin ennen ajateltua myynnin ajankohtaa. Silloin voi toteuttaa yrityksen arvon kehityksen ja myytävyyden kannalta olennaisia toimenpiteitä. Olisi hyvä laatia realistinen liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan konkreettiset tavoitteet lähivuosille. Liiketoiminta-analyysien ja taloudellisten selvitysten ohella organisaatio, henkilöstö ja toimintatavat ovat huomionarvoisia asioista. Yrityskulttuurilla on suuri merkitys ajatellen mahdollista yrityskauppaa. Henkilöstön ja osaamisen merkitys kauppojen syntymiselle ja niiden ehdoille on suuri. Ostajalle on keskeistä, miten osaaminen saadaan siirrettyä uudelle omistajalle. Kysymys on luottamuksen rakentamisesta ostajan ja myyjän välille. Henkilöstö on yrityksen voimavara, mutta myös merkittävin yrityskauppaan liittyvä riskitekijä. Henkisten voimavarojen ja hiljaisen tiedon selvittäminen on usein paljon vaikeampaa kuin teknisten, taloudellisten ja juridisten asioiden. On tärkeätä tulevaa yrityskauppaprosessia ajatellen, että myyntiä suunnitteleva yrittäjä tiedostaa yrityksensä henkiset voimavarat ja niihin liittyvät mahdollisuudet ja kehitystarpeet. Useimmissa tapauksissa ostaja toivoo saavansa eritysosaamista, asiakkaita, pääsyä markkinoille, uusia tuotteita ja muita merkittäviä lisäarvoja. Näiden asioiden sisältö saattaa vaihdella hyvin paljon sen mukaan, kenen näkökulmasta asioita tarkastellaan. Myyjän on hyvä miettiä oman yrityksensä asemoitumista koko kentässä ja vahvuuksia eri näkökulmista. Yrityksen menestys tulee yleensä yrittäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista. Luopumista harkitsevan yrittäjän tulisi varhaisessa vaiheessa analysoida myös henkilökohtaisia ominaisuuksia ja roolia. Kapasiteetin käytön tehostaminen samoin kuin kulujen karsiminen ja muut kannattavuutta parantavat toimenpiteet kannattaa tehdä ajoissa niin, että koneisto on täydessä iskussa silloin kun yrityskauppaprosessi on käynnissä. Sellaisiin investointeihin, joiden takaisinmaksuaika on pitkä, kannattaa suhtautua varovasti ennen suunniteltua kauppaa. Käyttöpääoman tehostaminen on oleellinen osa yrityksen toiminnan kehittämistä. Varsinkin varastossa olevia epäkurantteja tai heikosti kiertäviä eriä kannattaa mahdollisuuksien mukaan myydä. Ostaja ei ole valmis maksamaan täyttä hintaa tuotteista, jotka ovat olleet varastossa pitkään. Omistajan ja yrityksen väliset lainat tai saatavat kannattaa hoitaa pois. Heikosti kannattavia tuotteita tai liiketoimintoja voidaan mahdollisesti myydä. Myös toimintaan kuulumattomista omaisuuseristä kannattaa luopua.

3 Analysoitavia asioita ovat esimerkiksi: onko asiakaskuntarakenne tasapainossa, mitkä ovat kannattavimmat tuotteet, ovatko toimittajat ja alihankkijat kilpailukykyisiä? Voidaanko mahdollisesti tehdä joissakin tuotteissa hinnankorotuksia jne.? Raportoinnin kehittäminen on tärkeässä roolissa yrityskauppaa ajatellen. Mahdolliset oikeudenkäynnit, reklamaatiot ja muut negatiiviset asiat olisi hyvä saada pois päiväjärjestyksestä. Tämä helpottaa kauppaa, kun ostajan riskit ovat pienemmät sekä vähentää kauppakirjan erityisehtoja, mikä on myös myyjän etu. Arvonmääritys Täysin objektiivista arviota yrityksen arvosta ei ole olemassa. Arvonmääritys on valistunut arvio siitä, millä hinnalla kokenut ja riippumaton taho olisi valmis ostamaan tai myymään yrityksen. Kohteen hinta on neuvottelutulos ja riippuu osapuolten neuvotteluasemasta, synergioista ja muista tilannekohtaisista asioista. Jokainen yritys, tilanne ja osapuolet ovat erilaisia ja siksi on tärkeää, että neuvonantajalla on pitkä kokemus vastaavista tilanteista ja näkemys siitä miten eri osapuolet arvioivat ostokohdetta ja käyttäytyvät ostoprosessin aikana. Eri ostajien kohdalla näkemykset yrityksen arvosta vaihtelevat hyvinkin paljon. Myös neuvottelukäytännöissä voi olla merkittäviä eroja, esimerkiksi prosessin keston ja tinkimistaktiikan kohdalla. Arvonmäärityksen lähtökohta on selkeä. Se perustuu yrityksen toteutuneeseen taloudelliseen kehitykseen sekä arvioon tulevasta kehityksestä. Kuitenkin näistä vain toteutunut kehitys on yleensä helposti todennettavissa. Lisäksi yrityksen arvoon vaikuttavat monet ei-numeeriset tekijät kuten henkilöstö. Yrityksen arvoon vaikuttavat oleelliset myös ostajasta riippuvat tekijät kuten ostajan riskinottokyky, tuottovaatimus, rahoitusvaihtoehdot sekä kaupan mahdollisesti tuomat synergiahyödyt. Eniten näkemyseroja myyjän ja ostajan kesken syntyy tulevaisuuden näkymistä. Myyjän ja ostajan samojen perustietojen pohjalta luomat näkemykset poikkeavat toisistaan usein hyvin paljon. Myös eri ostajaehdokkaiden näkemykset saattavat poiketa loppusummaltaan toisistaan jopa niin, että paras tarjous voi olla kaksinkertainen huonoimpaan verrattuna. Olemme tutkineet viime vuosina toteutuneita kauppoja (muita kuin Prevestorin toteuttamia) maksetun hinnan ja taloudellisten tietojen pohjalta. Lopputulos on, että yrityksistä maksetaan hyvin erilaisten kertoimien mukaisia hintoja myös niissä tapauksissa kun yritykset toimivat samalla toimialalla. Myös sijoitusyhtiöiden arvonmäärityksissä on suuria eroja, vaikka ne lähtökohtaisesti analysoivat yrityksiä samankaltaisilla perusteilla. Olemme myös haastatelleet yrityksensä myyneitä ja verranneet keskenään erilaisia myyntitilanteita ja -prosesseja. Näkemyksemme mukaan hinnan asettuminen on vähemmän sattumanvaraista jos kaupasta neuvotellaan useamman kuin yhden tai korkeintaan kahden ostajaehdokkaan kanssa. Yhteenveto, yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät: 1. Taloudelliset luvut; tulos, tase, kassavirta (historiallinen kehitys, ennusteet ja niiden perusteet) 2. Ympäristötekijät; suhdanteet, markkinatilanne, verotus 3. Liiketoiminta; tuotteet, palvelut, asiakkaat, markkinat, tuotanto, patentit 4. Organisaatio; omistaja, johto, avainhenkilöt 5. Hallinto ja rutiinit; työjärjestykset ja seurantajärjestelmät 6. Haltuunottoon liittyvät tekijät 7. Rahoituksen tarve, saatavuus ja hinta 8. Yrityksen vastuut ja riskit 9. Järjestelyn toteutustapa ja rakenne 10. Myyntiprosessi. Ostajaehdokkaat, vaihtoehtoiset ratkaisut, kilpailutilanne Neuvonantaja Yritysjärjestelyneuvonantajan rooli on nähdä ulkopuolisin silmin yrityksen keskeiset piirteet. Yritysjärjestelyn suunnittelu ja toteutus on johdonmukainen prosessi, jossa ulkopuolinen neuvonantaja on yrittäjän erityisasiantuntija sekä samalla keskustelukumppani ja sparraaja, hänen pohtiessaan luopumisprosessiin ryhtymistä, luopumiseen liittyviä monia vaihtoehtoja sekä eri vaihtoehtojen merkitystä hänelle itselleen ja yritykselleen. Kokeneella neuvonantajalla on hyvä markkinatuntemus ja valmiiksi ostajaehdokkaita. Tärkeätä on prosessin kokonaishallinta, johon olennaisena osana kuuluu luottamuksellisuus. Hyvällä neuvonantajalla on ammatillisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi aimo annos analyyttista kykyä, vuorovaikutustaitoja ja pitkäjänteisyyttä. Prevestor hoiti myyntiprosessin ammattitaitoisesti alusta loppuun, toteaa Lassi Liljavirta. Liljavirta möi Tenwood Oy:n syksyllä (Liljavirta valittiin vuoden yrittäjäksi Salossa 2013). Vaihtoehdot ja kaupan rakenne Vaihtoehtojen kartoittaminen on onnistuneen yrityskaupan tärkein tekijä. Useissa tapauksissa erityyppisiä potentiaalia ostajia voi olla iso joukko, joskus jopa kymmeniä. On tunnistettava erityyppisten ostajien lähtökohdat ja intressit ja otettava ne huomioon jo prosessin suunnitteluvaiheessa. Myyjällä on hyvä olla näkemys siitä miten yhtiön vahvuuksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa eri tavoin, usean erityyppisen ostajan näkökulmasta. Myyntiprosessin alussa käydään läpi muun muassa toimialalla toteutuneet yrityskaupat. Prevestorilla on oma yrityskauppatietokanta, sisältäen yli Suomessa tehtyä

4 yrityskauppaa. Analysoimme tehtyjen kauppojen ostajia ja kohteita ja yhdistämme siihen oman kokemuksemme toimialan kaupoista ja markkinoista. Kansainvälisen yhteistyöverkostomme kautta etsitään myös ulkomaisia ostajakandidaatteja. Erilaisia vaihtoehtoja on myös järjestelyn toteuttamisen kohdalla. Yleensä yrityskauppa tehdään joko osakekauppana tai liiketoimintakauppana. Prevestorin toteuttamat kaupat ovat pääasiassa olleet 100 %:n osakekauppoja. Joissakin tapauksissa kauppahinta sidotaan osittain tulevaan kehitykseen. Kauppa voidaan toteuttaa myös vaiheittain siten, että myyjälle jää aluksi omistusosuus yhtiöstä. Järjestely voidaan toteuttaa myös siten, että myytävän yhtiön osakekanta tai liiketoiminta siirretään uudelle perustettavalle yhtiölle, jonka omistajiksi tulevat uuden omistajan ohella myös myyjä vähemmistöosakkaana. Usein ostajan ehdotuksena on, että myytävän yrityksen omistama kiinteistö jäisi kaupan ulkopuolelle ja olisi vuokrattavissa. Rakennevaihtoehtojen selvittämiseen kuuluu oleellisesti myös verotuskysymykset sekä yritysverotuksen että pääomaverotuksen osalta. Ostajan tekemä tarkastus Due diligence Yrityskaupan yhteydessä ostaja käyttää luonnollisesti paljon aikaa ja resursseja ostokohteen tarkistamiseen. Jos asiat ovat kunnossa, antaa se yrityksestä kokonaisuutena hyvän kuvan, nopeuttaen yrityskauppaprosessin läpivientiä ja parantaen edellytyksiä päästä ehdoista yksimielisyyteen. Pääpaino on yleensä taloudessa ja juridiikassa. Lisäksi haetaan tarkempaa ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta ja sen ympäristöstä ja siihen liittyvistä riskeistä. Tarkasteltavana on mm kannattavuuskehitys, asiakaskunta, valmistus, kapasiteetti, ennusteet, kassavirta, käyttöpääoma, omaisuuserät, vastuut, tilaus- ja tarjouskanta, sopimukset, yhtiöoikeudelliset asiat, immateriaalioikeudet jne. Joissakin tapauksissa tehdään myös selvitykset ympäristö- ja henkilöstöasioista. Yrityskauppaprosessin aikana käydään useita sopimusneuvotteluja. Salassapitosopimuksella estetään tietojen luovuttaminen tai kaupan paljastaminen kolmansille osapuolille sekä tietojen käyttäminen muuhun kuin yrityskauppaprosessiin. Aiesopimuksessa osapuolet sopivat neuvotteluiden tavoitteesta ja aikataulusta. Kauppakirjassa sovitaan kauppahinnasta ja sen maksusta sekä muista ehdoista ja vastuista. Eräs perusperiaate on, että myyjä ei vastaa sellaisista kohdeyrityksessä mahdollisesti olevista puutteista, jotka ovat olleet ostajan tiedossa kauppaa tehtäessä. Mikäli yhtiöllä on kaupan jälkeen useita omistajia, tehdään myös osakassopimus. Tavallista on myös tehdä kaupan yhteydessä johtajasopimus, varsinkin jos myyjä jatkaa yrityksen palveluksessa kaupan jälkeen. Salassapito Luottamuksellisuus on yrityskauppaprosessin keskeisiä asioita. Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että prosessi kokonaisuudessaan ja sen yhteydessä luovutetut tiedot pysyvät salassa ja tietoja ei käytetä väärin. Myyjän kannalta on tärkeätä tiedostaa, että useimpien neuvotteluosapuolten kanssa ei päästä varsinaiseen päämäärään eli kauppasopimukseen. Prosessin kuluessa tietojen luovutusta annostellaan sen mukaan kuin vastapuolikin sitoutuu hankkeeseen. Strategisesti tärkeitä tietoja luovutetaan tarkkaan harkiten, varsinkin jos vastapuoli toimii samassa liiketoimintaympäristössä. Haltuunotto Yritys kannattaa myydä silloin kun yrittäjällä on vielä ideoita ja intoa yrityksen kehittämiseen. Yrityksen arvo on parhaimmillaan silloin kun toteutunut kehitys on positiivinen ja myös kasvumahdollisuudet olemassa. Yrityksen haltuun otettavuus on esimerkki asiakokonaisuudesta, joka poikkeuksetta nousee tärkeään asemaan ostajan päätöksenteossa. Ostokohteen henkilöstö ja järjestelmät ovat haltuunoton kannalta tärkeitä asioita. Yrittäjän oma rooli joutuu yrityskauppatilanteessa suurennuslasin alle; sitä kannattaa miettiä ajoissa etukäteen. Yrittäjän pitää tehdä itselleen selväksi miksi hän haluaa luopua yrityksestä. Pitää henkisesti valmistautua siihen, että muutkin voivat ottaa vastuuta organisaation sisällä. Henkilöstön vastuunkannon kasvun kautta yrityksen tuloskehitys yleensä kehittyy positiivisesti. Yrityksen arvo kasvaa kun yrittäjän rooli ei ole ylikorostunut ja henkilöstöllä on selkeät vastuualueet. Kannattaa analysoida yrityksen organisaatiota ja tehdä tarvittavia rekrytointeja ajoissa. Sopimusneuvottelut

5 Yrityskauppamarkkinat 2013 Stefan Ekholm, Analyytikko Yrityskauppojen määrä laski vuonna 2013 noin 5 % ja oli alhaisin 15 vuoteen. Kaupanteko pysyi suhteellisen hiljaisena koko vuoden, vaikka loppuvuotta kohden tapahtui pientä piristymistä. Hankkeita on nyt melko paljon vireillä ja vuodelle 2014 ennustamme kasvua. Koskaan aikaisemmin Prevestorin lähes 20 vuoden aikana pörssin kurssikehityksen ja yrityskauppojen kehityksen välillä ei ole ollut niin suuri ero kuin tällä hetkellä. Pörssikurssien kehitystä on vauhdittanut korkea likviditeetti ja alhainen korkotaso. Tavallisesti yrityskauppamarkkinat seuraavat hieman jälkijunassa pörssin kehitystä. Ulkomaisten tekemät yrityskaupat lisääntyivät merkittävästi vuonna 2013, mikä yleensä on ollut ensimmäisiä merkkejä piristyvistä kokonaismarkkinoista. Ruotsalaisten tekemien yritysostojen määrä Suomessa lähes kaksinkertaistui. Taustalla oli useimmissa kaupoissa pääomasijoittaja. Tilastojen mukaan suurten ja keskikokoisten yrityskauppojen osuus kasvoi vuonna 2013, kun taas pienempien yrityskauppojen osuus laski. Yrityskauppa toteutetaan joko myymällä yrityksen osakkeet tai liiketoiminta. Viime vuonna osakekauppojen osuus kasvoi ja vastaavasti liiketoimintakauppojen osuus laski noin kolmannekseen kaikista kaupoista. Verouudistusten seurauksena liiketoimintakauppojen osuuden voi olettaa kasvavan edelleen tänä vuonna. Viime vuonna sellaisten kauppojen osuus kasvoi, joissa kauppahinta sidottiin tulevaan kehitykseen. Viime vuosina yrittäjävetoisten yritysten osuus myydyistä yrityksistä on laskenut selvästi, mutta nyt näyttää tapahtuneen käänne. Taustalla on se, että yrittäjät ovat halunneet odottaa parempia suhdanneaikoja ennen kuin myyvät elämäntyönsä. Laajemmassa omistuksessa olevien ja palkkajohdon vetämien yritysten kohdalla tilanne on toinen eli niiden kohdalla kauppoja tehdään herkemmin myös huonoissa suhdannetilanteissa. Markkinoilla on erittäin paljon yrittäjiä, jotka ovat päätyneet yrityksen myyntiin, mutta siirtäneet yrityskauppaprosessin aloittamista suhdanteiden takia. Tämän lisäksi on vielä suurempi joukko joka harkitsee myyntiä. Näkemyksemme mukaan lähivuosien aikana tarjonta yrityskauppamarkkinoilla lisääntyy merkittävästi. Kuten aikaisemminkin toimialojen välillä on merkittäviä eroja, ja yksittäisen toimialan kohdalla tehtyjen kauppojen määrä vaihtelee paljon vuodesta toiseen. Viime vuonna ICT-toimialan järjestelyt kasvoivat selvästi. Kasvua oli myös elintarvike- ja muoviteollisuuden kohdalla sekä rahoitusalalla. Yrityskauppojen määrä väheni merkittävästi muun muassa metalliteollisuudessa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä rakentamisessa ja liikenteessä. Palvelusektori on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut merkittävin toimiala toteutuneiden yrityskauppojen lukumäärällä mitattuna. Kauppojen määrä kaksinkertaistui vuosina Finanssikriisin alkaessa 2008 myös tämän alan kaupat vähenivät, mutta kääntyivät nousuun vuonna Vuonna 2012 ja 2013 kauppojen lukumäärä on laskenut samassa suhteessa kuin markkinat yleisesti, joskin teollisten palveluiden kaupat ovat silti kasvaneet hieman. Palvelualan suurimpia kauppoja vuonna 2013 oli Terveystalo Healthcare Oy:n myynti pääomasijoitusyhtiö EQT:lle. ICT-alasta on muodostunut yksi merkittävimmistä toimialoista myös yrityskauppojen määrällä mitattuna. Vuonna 2013 alan huomattavimpia järjestelyitä olivat Nokia Siemens Networksin siirtyminen kokonaan Nokia Oyj:lle, sekä peliteollisuudessa toimivan Supercellin osake-enemmistön myynti Japaniin, mikä lienee kautta aikojen yksi arvokkaimmista yritysjärjestelyistä, jossa myyjänä oli yrityksen henkilöstö. Merkittävä kaupan kohde oli myös Stonesoft Oyj, jonka ostajana oli yhdysvaltalainen McAfee Inc. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa järjestelyiden määrä oli viime vuonna laskusuunnassa, mutta alalla tehtiin erittäin merkittävä yksittäinen kauppa kun Nokia Oyj:n Devices & Services-liiketoiminta myytiin Microsoftille. Kaupan alalla tehdään yritysjärjestelyitä varsin tasaisesti. Vähittäiskaupan järjestelyt kasvoivat viime vuonna kun taas tukkukaupan järjestelyt vähenivät. Toimialan suurin järjestely oli Suomen Lähikauppa Oy:n myynti pääomasijoittaja Tritonille. Kaupan alan kehitys on taittunut. Yleiseen talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus heikentää kuluttajien luottamusta ja saattaa vähentää kysyntää etenkin kulutushyödykkeissä. Myös ostotottumusten siirtyminen verkkokaupan suuntaan lisää painetta uudelleenjärjestelyihin. Elintarviketeollisuudessa merkittävä kauppa oli Oy Hartwall Ab:n siirtyminen tanskalaisen Royal Unibrew A/S:n omistukseen, jonka yhteydessä Hartwallin suvusta tuli ostajan merkittävä vähemmistöomistaja. Virolainen AS Maag Grupp osti Pouttu Oy:n.

6 Metalliteollisuus oli viime vuosikymmenellä suurimpia toimialoja yrityskaupparintamalla. Viime vuosina alalla on tehty järjestelyjä alle puolet siitä mitä keskimäärin vuosituhannen taitteessa tehtiin. Vuonna 2013 suurimpia kauppoja oli Outokummun Ternin tehtaan myynti takaisin ThyssenKrupp AG:lle. Graafisen alan yrityskaupat koskevat yleensä varsin pieniä yrityksiä. Vuonna 2013 merkittävimmän kaupan kohteena oli Suomen Lehtiyhtymä Oy, ostajana Keskisuomalainen Oyj. Puunjalostusteollisuudessa kauppoja tehdään melko harvakseltaan ja kauppojen määrän suhteelliset vaihtelut ovat suuret vuodesta toiseen. Viime vuonna Jujo Thermal Oy myytiin japanilaiselle Nippon Paperille. Kalusteteollisuudessa mielenkiintoinen kauppa oli Fenestra Oy:n sisäoviliiketoiminnan myynti Matti-Ovi Oy:lle, joka puolestaan myytin Taaleritehtaan yhteydessä oleville sijoittajille. Sijoitusyhtiöt eivät ole kovinkaan usein olleet ostajina tällä toimialalla. Rakennusalan ja siihen liittyvien palveluiden yrityskaupat vaihtelevat voimakkaasti suhdanteiden mukaan. Ala oli jonkinasteisessa noususuhdanteessa kolmen vuoden ajan, vuoteen 2012 saakka. Viime vuonna kauppojen määrä laski alle aiempien vuosien tason. Suurimpia kauppoja viime vuonna olivat ISS:n vahinkosaneerauksen liiketoiminnan myynti iso-britannialaiselle pääomasijoittajalle sekä suomalaisen pääomasijoittajan omistaman Delete Group Oy:n myynti tanskalaiselle pääomasijoittajalle. Rakennusaineteollisuudessa suurimpia kauppoja viime vuonna oli Morenia Oy:n kiviainesliiketoiminnan siirtyminen Andament Group Oy:n omistukseen. Omistusjärjestelyt pelastavat työtä Yritysjärjestely voi tukea työllisyyttä, vaikka kaupan välitön seuraus olisi työpaikkojen väheneminen. Olli Vesikivi, Partner Yritysjärjestelyillä turvataan kilpailukyky ja toiminnan jatkuvuus. Niillä kehitetään yritystä ja luodaan uusia mahdollisuuksia. Juuri kehittymisestä syntyy yritysjärjestelyn mielekkyys. Ja juuri siinä on usein yritysjärjestelyn keskeinen haaste: mistä löytää hyvät yhteensopivuustekijät ja miten saavuttaa konkreettiset synergiahyödyt? Julkisuudessa yritysjärjestelystä näkyvät etupäässä henkilöstövähennykset. Ne ovat usein välttämättömiä, kun kaksi saman alan yritystä fuusioituu karsiakseen ylikapasiteettia ja päällekkäisyyksiä. Supistuneet markkinat ja epäterveet rakenteet saattavat vaatia kipeitä leikkauksia. Onnistunut omistusjärjestely voi kuitenkin olla keskeinen tekijä työpaikkojen turvaamisessa. Näin on esimerkiksi niissä lukuisissa yrityksissä, joissa yrittäjä on tulossa eläkeikään ja jatkajaa ei löydy omasta lähipiiristä. Niiden olisi välttämätöntä löytää sopiva ostaja, joka turvaa toiminnan jatkumisen ja pystyy viemään yrityksen uuteen kehitysvaiheeseen. Omistusjärjestely voi tulla tarpeelliseksi muutenkin kuin yrittäjän ikääntyessä. Nuorikin yrittäjä voi hyvällä syyllä todeta, että on kehittänyt toimintaa niin pitkälle kuin omat rahkeet riittävät ja olisi saatava leveämmät hartiat, esimerkiksi toiminnan laajentamiseksi vientimarkkinoille. Onnistuneessa järjestelyssä yritykset täydentävät toisiaan. Kun laitevalmistaja ostaa palveluyhtiön, syntyy uusi palvelukonsepti. Kun kotimaassa toimiva ostaa ulkomailla toimivan, kasautuu markkina-tuntemusta. Järjestelyt voivat tuoda lisää voimavaroja, osaamista ja asiakkuuksia. Eli syntyy juuri niitä asioita, joilla duunit pelastetaan. Yritystään myyvän on tärkeää löytää ostaja, jolle järjestely voi tuoda selviä hyötyjä. Tällainen ostaja turvaa parhaalla tavalla yrityksen jatkuvuuden ja työpaikat. Tällainen ostaja voi myös maksaa yrityksestä parhaimman hinnan. Uuden omistajan löytyminen on ollut monissa tapauksissa ison työn takana. Yleinen epävarmuus on synnyttänyt varovaisuutta, ja ostajat ovat asettaneet ostokohteille aiempaa tiukempia kriteereitä. Kauppoja on syntynyt suhteellisen vähän ja samalla myyntipäätöksiä on lykätty niin, että yrityskauppamarkkinoille on syntynyt jo paljon patoutunutta tarvetta. Edellytykset omistusjärjestelyille tulevat paranemaan, mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa. Järjestelyn toteuttamiseksi on kuitenkin tehtävä paljon taustatyötä. Eri vaihtoehtojen selvittäminen laajasti on eräs onnistuneen yrityskaupan osatekijä. Varteenotettava ostajavaihtoehto voi olla uusi yrittäjä tai yrittäjäryhmä, mahdollisesti sijoittajatahon tukemana. Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet suunnittelevat yrittäjäksi ryhtymistä ja useat heistä etsivät aktiivisesti ostokohdetta. Monella konkarilla tuntuisi olevan halu päästä tekemään vielä jotain kokonaan uutta, jotain itsenäistä. Murrosvaiheessa oleva yrityskenttä tarvitsee kipeästi vereksiä voimia vetovastuuseen. Mahdollisuuksia on paljon, joten on syytä rohkaista ryhtymään tuumasta toimeen eli etsimään aktiivisesti sopivaa kohdetta. Isot yritykset keskittyvät melko tiukasti rajattuun ydinliiketoimintaan, jonka puitteissa ne rakentavat erityisesti tuotekehitys- ja markkinointivoimaa maailmanlaajuisia markkinoita ja suuria volyymeja tavoitellen. Tällöin ne karsivat joitakin pitkälle erikoistuneita tuotteita, joiden volyymit ovat pienet. Karsittaviin toimintoihin ja prosesseihin liittyy usein erityisosaamista, joilla voi olla elinvoimaa muussa yhteydessä. Yrittäjävetoisuus on luonnollinen ympäristö erikoisosaamista ja ketteryyttä vaativaan, pienten volyymien liiketoimintaan. Niihin liittyviä työpaikkoja voidaan pelastaa järjestelyillä, joiden keskeisenä toimijana on luova ja asiaansa uskova yrittäjä - ja häneen luottava rahoittaja.

7 Prevestor Partners Yrityskaupat avaimet käteen periaatteella! Prevestor on yrityskauppojen ja rahoitusjärjestelyiden asiantuntija Vuodesta 1996 alkaen meillä on ollut yli 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä. Painopistealueina ovat yrittäjävetoiset yritykset. Olemme erikoistuneet myyntitoimeksiantoihin ja niihin liittyviin rahoitusjärjestelyihin ja teemme asiakkaillemme myös arvonmäärityksiä ja omistaja-arvon kehitysohjelmia. Toimeksiantajamme on useimmiten yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat arvostavat palvelujamme. Hankkeissamme ostajana on yleensä teollinen toimija tai pääomasijoittaja tai yksityisiä henkilöitä, ja yhä useammassa yrityskaupassa on ulkomainen osapuoli. Olemme kansainvälisen euromerger- yhteistyöverkoston jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Sweden Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

8 Valikoituja referenssejä Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Atoy Oy Fram Foods hf. Ahlsell AB Empower Oy Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Box Delivery AB Lassila & Tikanoja Oyj Arctic Machine Oy Investment Group Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Salon Hannu Seppälä Oy Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 50% shares to Investment Company Salon FK Oy PMJ Automec Oyj K. Hartwall Oy AB Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Asset sale to Oy Arwidson AB Instrumentointi Oy Loimaan S. Puhelin Oy MBO Team Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer FOTOLUX OY KONEVOX Asset sale (tube division) to Asset sale to Sale of 100% shares to Asset sale to Ilmatuote Oy Perkko Oy Konepiste J. Oja Oy Markantalo Oy Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Kokkolan Paikallisradio Oy Asset sale to Sale of 100 % shares to Sale of 100% shares to Sale of 100 % shares in MBO Team Markantalo Oy Upo oor Oy MBI Team Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller

9 Valikoituja referenssejä Sale of shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Top Air AG Empower Oy Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller TURUN PUHELIN Asset sale to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to LSP-Group TechTeam Global Inc. Finnet Oyj Ahlsell AB Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Asset sale to Sale of 100% shares to Sale of 100 % shares to Sale of 100% shares to MBO Team MBO Team MBI Team AS Sähkötukku Oy Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Asset sale to Sale of 70% shares to Salon FK Oy Ahlsell AB MBO Team Europart S.A. Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller HIISIVISIO OY Sale of shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Lohjan Puhelin Oy Finnet Oyj Oy Primula Ab MBI Team Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Pejan Oy Malmgårdin Panimo Fairness Opinion / Yrityskauppa Fairness Opinion / Yritysjärjestely Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Kansainvlinen yrityskauppa Hartwall Invest Tekniseri Group Oy Elfving Ab Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Mikä Osuva- Yrityspörssi on?

Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Osuva-Yrityspörssi 2 Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Omistajanvaihdoksiin keskittyvä maksuton markkinapaikka, joka tuo Joensuun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seudun jatkajaa hakevat yrittäjät ja toimivaa

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Ixonos Oyj I 15.1.2013 YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Ixonos Plc I I I KOKOUKSEN AVAUS Pertti Ervi I Hallituksen puheenjohtaja Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 2 MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ TÄNÄÄN? Ixonos on läpikäynyt

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa 9.6.2016 Ville Huuhtanen OP Etelä-Karjala Sisältö 1. Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteet ja rahoituslähteet 2. Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Yrityskaupoista kasvua ja menestystä

Yrityskaupoista kasvua ja menestystä Yrityskaupoista kasvua ja menestystä Elina Varamäki Tutkimus- ja innovaatiojohtaja KTT, dosentti SeAMK Foorumi 12.3.2015 Omistajanvaihdosmaajoukkue SeAMKilla 15 vuoden kokemus omistajanvaihdostutkimuksista

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja Kemira Tammi - kesäkuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.7.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy Arvonmääritysopas Copyright 2015 3J Consulting Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisua ei saa ladata tai julkaista ilman julkaisijan lupaa. Luvan saamiseksi kysy kirjallisesti julkaisijalta: info@3j.fi

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen JOHDANTO 25.2.2016 Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Kurssin vastaava opettaja: Assistant Professor Antti Peltokorpi antti.peltokorpi@aalto.fi

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI.

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI. OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymähallitus 26.02.2016 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI Kehitysjohtaja: Lapin yliopisto on syksyn 2015 aikana lähestynyt Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Aiesopimus - Future Learning Finland

Aiesopimus - Future Learning Finland Aiesopimus 1 (5) Aiesopimus - Future Learning Finland Future Learning Finland kansalliseen koulutusvientiklusteriin haetaan jäseniksi alan johtavia toimijoita, yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla on tuotteita,

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 TAMMI-KESÄKUU 2010 Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman ja oli 31,8 milj. euroa (32,3 milj. euroa). Liikevoitto parani selvästi

Lisätiedot