Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Kevät 2014 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppamarkkinat ovat käännekohdassa Monen vuoden hiljaiselon jälkeen yrityskauppamarkkinat ovat piristymässä. Markkinaedellytykset ovat olemassa sille, että tehtyjen yrityskauppojen määrä lähtisi viimeistään tämän vuoden toisella puoliskolla selvään kasvuun. Varsinkin ulkomaiset pääomasijoittajat ovat aktivoituneet. Monet yritykset etsivät aktiivisesti strategisia ostokohteita. Taseet ovat kunnossa ja korot alhaalla. Järjestelyjä on vireillä varsin runsaasti. Yrityskauppamarkkinat seuraavat yleensä pörssikurssien nousua pienellä viiveellä. Tällä vuosituhannella yrityskauppamarkkinoiden kasvu ei ole juuri koskaan ollut niin selvästi jäljessä pörssikurssien kehityksestä kuin tällä hetkellä. SSAB:n ja Rautaruukin suunniteltu yhdistyminen on esimerkki strategisesta kaupasta, joita tulemme näkemään tämän vuoden aikana lisää. Varsinkin pörssiyhtiöillä on suuri tarve tehdä yrityskauppoja, jotka tukevat nopeasti kasvaneita arvostustasoja. Yritysjärjestelyillä pyritään vahvistamaan markkina-asemaa ja tehostamaan kustannusrakenteita. Moni yritys on ilmoittanut yritysostoaikeistaan. Finanssikriisin aikana ostajilla ja myyjillä on ollut vaikeuksia sopia yrityskaupan ehdoista, mutta vähitellen tasapaino löytyy kun rahoitusmarkkinoiden epävarmuus hälvenee. Tehtyjen yrityskauppojen määrä laski vuonna 2013 noin 5 %. Kauppojen määrällä mitattuna markkinat ovat noin 40 % vuoden 2007 tasosta jäljessä. Määrä on merkittävästi alle normaalina pidettävän tason, joten tarvetta kaupoille on runsaasti. Markkinoilla on suuri määrä myyjiä, jotka ovat siirtäneet tai laittaneet jäihin käynnissä olevia projekteja. Yrityskauppaneuvotteluiden ilmapiirissä heijastuu kuitenkin yhä vahvemmin usko tulevaisuuteen. Vaikka yrityskauppamarkkinat vaihtelevat voimakkaasti suhdanteiden mukaan, pitkällä aikavälillä markkinat kasvavat. Suomessa merkittävä pitkän aikavälin tekijä on vanhemman yrittäjäpolven eläköityminen. Eurotaantuma päättyi tilastojen valossa kesällä 2013, mutta elpyminen tulee olemaan hidas. Syksyllä 2007 alkanut kriisitunnelma on vaihtumassa talousoptimismiin USA:ssa. Kasvun hidastuminen kehittyvillä markkinoilla on tämän hetken suurimpia huolia. Uhkakuvia talouden kasvulle tulee varmasti aika ajoin jatkossakin, mutta eurokriisin rauhoittuminen ja matalalla pysyvä korkotaso helpottavat kasvun mahdollisuuksia. Yritysten usko tulevaisuuteen on parantunut. Tuoreen suhdannebarometrin mukaan erityisesti pienten ja keskisuuren teollisuusyritysten kohdalla näkymät ovat parantuneet. Toivottavaa on, että valtion rakenneuudistusohjelma painottuu jatkossa enemmän leikkauksiin kuin veronkorotuksiin. Veronkorotukset heikentäisivät orastavaa talouskasvua. Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on tunnettava yrityskauppoihin liittyvät perusasiat ja markkinatilanteet ja osattava hyödyntää niitä. Tämän uutiskirjeen artikkeleissa olemme tuoneet tarkemmin esille yrityskauppaprosessiin liittyviä asioita sekä myös ajankohtaisia seikkoja markkinatilanteesta. Mielellämme keskustelemme näistä asioista luottamuksellisesti. Ottakaa yhteyttä! Riku Hildén

2 Yrityskaupan onnistuminen ei ole sattumankauppaa Riku Hildén, Partner Seuraavan kymmenen vuoden aikana lähes yrittäjää tulee eläkeikään. Varsin suuri osa yrityksistä on niin pieniä, että toiminta loppuu, mutta joukossa on myös paljon osaamisen ja työllistämisen kannalta merkittäviä yhtiöitä. Arvioiden mukaan alle puolelle löytyy jatkaja omasta lähipiiristä, eli hyvin suurelle joukolle olisi löydyttävä uusi omistaja perheen ulkopuolelta. Yrityskauppaprosessi on jokaiselle erilainen, useimmissa tapauksissa melko pitkäkestoinen ja monivaiheinen. Lopputulos ei ole itsestään selvä, mutta siihen voi vaikuttaa monin tavoin omilla toimenpiteillä. Liian usein prosessiin lähdetään ilman selvää suunnitelmaa ja tavoiteasetantaa. Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on tunnettava ja osattava hyödyntää yrityskauppoihin liittyvät perusasiat. On osattava tuoda esille yhtiön vahvuudet sekä tiedostaa myös myynnin kannalta negatiivisia asioita. Ennen projektin aloittamista on arvioitava niin organisaation ja järjestelmien toimivuutta kuin myös juridisia ja taloudellisia asioita. Etukäteissuunnittelulla varmistetaan kaupan edellytykset ja saadaan myyjälle parhaat mahdolliset ehdot. Yrittäjä tietää, mitä yrityskauppaprosessin kuluessa on odotettavissa ja miten hän itse voi vaikuttaa prosessiin ja sen lopputulokseen. Kun aloitetaan ajoissa, ovat mahdollisuudet onnistuneeseen yrityskauppaan selvästi paremmat ja kaupan ehdot yleensä paremmat. Hyvin hoidetulla myyntiprosessilla voidaan vaikuttaa myös siihen, mitkä ovat yrittäjän vastuut ja sitoutumisvelvoitteet kaupanteon jälkeen. Prevestor Partners on erikoistunut yritysten myyntitoimeksiantoihin. Runsaan 15 vuoden aikana olemme olleet mukana reilusti yli 100 yritysjärjestelyssä. Olemme neuvotelleet yli tuhannen eri ostajaehdokkaan kanssa. Kokemuksemme perusteella tiedämme, millä edellytyksillä kauppa voi toteutua. Tiedämme myös mitkä ovat ne monet eri seikat, jotka voivat saada ostajan epäröimään kauppaa ja jopa vetäytymään siitä, tai jotka joka tapauksessa alentavat hintaa. Seuraavissa kohdissa on käsitelty lyhyesti yrityskauppaprosessin eri osa-alueita ja niihin liittyviä huomionarvoisia näkökohtia. Valmistautuminen yrityskauppaan Ei ole pahitteeksi tarkastella analyyttisesti yrityksen myynnin edellytyksiä jo hyvissä ajoin ennen ajateltua myynnin ajankohtaa. Silloin voi toteuttaa yrityksen arvon kehityksen ja myytävyyden kannalta olennaisia toimenpiteitä. Olisi hyvä laatia realistinen liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan konkreettiset tavoitteet lähivuosille. Liiketoiminta-analyysien ja taloudellisten selvitysten ohella organisaatio, henkilöstö ja toimintatavat ovat huomionarvoisia asioista. Yrityskulttuurilla on suuri merkitys ajatellen mahdollista yrityskauppaa. Henkilöstön ja osaamisen merkitys kauppojen syntymiselle ja niiden ehdoille on suuri. Ostajalle on keskeistä, miten osaaminen saadaan siirrettyä uudelle omistajalle. Kysymys on luottamuksen rakentamisesta ostajan ja myyjän välille. Henkilöstö on yrityksen voimavara, mutta myös merkittävin yrityskauppaan liittyvä riskitekijä. Henkisten voimavarojen ja hiljaisen tiedon selvittäminen on usein paljon vaikeampaa kuin teknisten, taloudellisten ja juridisten asioiden. On tärkeätä tulevaa yrityskauppaprosessia ajatellen, että myyntiä suunnitteleva yrittäjä tiedostaa yrityksensä henkiset voimavarat ja niihin liittyvät mahdollisuudet ja kehitystarpeet. Useimmissa tapauksissa ostaja toivoo saavansa eritysosaamista, asiakkaita, pääsyä markkinoille, uusia tuotteita ja muita merkittäviä lisäarvoja. Näiden asioiden sisältö saattaa vaihdella hyvin paljon sen mukaan, kenen näkökulmasta asioita tarkastellaan. Myyjän on hyvä miettiä oman yrityksensä asemoitumista koko kentässä ja vahvuuksia eri näkökulmista. Yrityksen menestys tulee yleensä yrittäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista. Luopumista harkitsevan yrittäjän tulisi varhaisessa vaiheessa analysoida myös henkilökohtaisia ominaisuuksia ja roolia. Kapasiteetin käytön tehostaminen samoin kuin kulujen karsiminen ja muut kannattavuutta parantavat toimenpiteet kannattaa tehdä ajoissa niin, että koneisto on täydessä iskussa silloin kun yrityskauppaprosessi on käynnissä. Sellaisiin investointeihin, joiden takaisinmaksuaika on pitkä, kannattaa suhtautua varovasti ennen suunniteltua kauppaa. Käyttöpääoman tehostaminen on oleellinen osa yrityksen toiminnan kehittämistä. Varsinkin varastossa olevia epäkurantteja tai heikosti kiertäviä eriä kannattaa mahdollisuuksien mukaan myydä. Ostaja ei ole valmis maksamaan täyttä hintaa tuotteista, jotka ovat olleet varastossa pitkään. Omistajan ja yrityksen väliset lainat tai saatavat kannattaa hoitaa pois. Heikosti kannattavia tuotteita tai liiketoimintoja voidaan mahdollisesti myydä. Myös toimintaan kuulumattomista omaisuuseristä kannattaa luopua.

3 Analysoitavia asioita ovat esimerkiksi: onko asiakaskuntarakenne tasapainossa, mitkä ovat kannattavimmat tuotteet, ovatko toimittajat ja alihankkijat kilpailukykyisiä? Voidaanko mahdollisesti tehdä joissakin tuotteissa hinnankorotuksia jne.? Raportoinnin kehittäminen on tärkeässä roolissa yrityskauppaa ajatellen. Mahdolliset oikeudenkäynnit, reklamaatiot ja muut negatiiviset asiat olisi hyvä saada pois päiväjärjestyksestä. Tämä helpottaa kauppaa, kun ostajan riskit ovat pienemmät sekä vähentää kauppakirjan erityisehtoja, mikä on myös myyjän etu. Arvonmääritys Täysin objektiivista arviota yrityksen arvosta ei ole olemassa. Arvonmääritys on valistunut arvio siitä, millä hinnalla kokenut ja riippumaton taho olisi valmis ostamaan tai myymään yrityksen. Kohteen hinta on neuvottelutulos ja riippuu osapuolten neuvotteluasemasta, synergioista ja muista tilannekohtaisista asioista. Jokainen yritys, tilanne ja osapuolet ovat erilaisia ja siksi on tärkeää, että neuvonantajalla on pitkä kokemus vastaavista tilanteista ja näkemys siitä miten eri osapuolet arvioivat ostokohdetta ja käyttäytyvät ostoprosessin aikana. Eri ostajien kohdalla näkemykset yrityksen arvosta vaihtelevat hyvinkin paljon. Myös neuvottelukäytännöissä voi olla merkittäviä eroja, esimerkiksi prosessin keston ja tinkimistaktiikan kohdalla. Arvonmäärityksen lähtökohta on selkeä. Se perustuu yrityksen toteutuneeseen taloudelliseen kehitykseen sekä arvioon tulevasta kehityksestä. Kuitenkin näistä vain toteutunut kehitys on yleensä helposti todennettavissa. Lisäksi yrityksen arvoon vaikuttavat monet ei-numeeriset tekijät kuten henkilöstö. Yrityksen arvoon vaikuttavat oleelliset myös ostajasta riippuvat tekijät kuten ostajan riskinottokyky, tuottovaatimus, rahoitusvaihtoehdot sekä kaupan mahdollisesti tuomat synergiahyödyt. Eniten näkemyseroja myyjän ja ostajan kesken syntyy tulevaisuuden näkymistä. Myyjän ja ostajan samojen perustietojen pohjalta luomat näkemykset poikkeavat toisistaan usein hyvin paljon. Myös eri ostajaehdokkaiden näkemykset saattavat poiketa loppusummaltaan toisistaan jopa niin, että paras tarjous voi olla kaksinkertainen huonoimpaan verrattuna. Olemme tutkineet viime vuosina toteutuneita kauppoja (muita kuin Prevestorin toteuttamia) maksetun hinnan ja taloudellisten tietojen pohjalta. Lopputulos on, että yrityksistä maksetaan hyvin erilaisten kertoimien mukaisia hintoja myös niissä tapauksissa kun yritykset toimivat samalla toimialalla. Myös sijoitusyhtiöiden arvonmäärityksissä on suuria eroja, vaikka ne lähtökohtaisesti analysoivat yrityksiä samankaltaisilla perusteilla. Olemme myös haastatelleet yrityksensä myyneitä ja verranneet keskenään erilaisia myyntitilanteita ja -prosesseja. Näkemyksemme mukaan hinnan asettuminen on vähemmän sattumanvaraista jos kaupasta neuvotellaan useamman kuin yhden tai korkeintaan kahden ostajaehdokkaan kanssa. Yhteenveto, yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät: 1. Taloudelliset luvut; tulos, tase, kassavirta (historiallinen kehitys, ennusteet ja niiden perusteet) 2. Ympäristötekijät; suhdanteet, markkinatilanne, verotus 3. Liiketoiminta; tuotteet, palvelut, asiakkaat, markkinat, tuotanto, patentit 4. Organisaatio; omistaja, johto, avainhenkilöt 5. Hallinto ja rutiinit; työjärjestykset ja seurantajärjestelmät 6. Haltuunottoon liittyvät tekijät 7. Rahoituksen tarve, saatavuus ja hinta 8. Yrityksen vastuut ja riskit 9. Järjestelyn toteutustapa ja rakenne 10. Myyntiprosessi. Ostajaehdokkaat, vaihtoehtoiset ratkaisut, kilpailutilanne Neuvonantaja Yritysjärjestelyneuvonantajan rooli on nähdä ulkopuolisin silmin yrityksen keskeiset piirteet. Yritysjärjestelyn suunnittelu ja toteutus on johdonmukainen prosessi, jossa ulkopuolinen neuvonantaja on yrittäjän erityisasiantuntija sekä samalla keskustelukumppani ja sparraaja, hänen pohtiessaan luopumisprosessiin ryhtymistä, luopumiseen liittyviä monia vaihtoehtoja sekä eri vaihtoehtojen merkitystä hänelle itselleen ja yritykselleen. Kokeneella neuvonantajalla on hyvä markkinatuntemus ja valmiiksi ostajaehdokkaita. Tärkeätä on prosessin kokonaishallinta, johon olennaisena osana kuuluu luottamuksellisuus. Hyvällä neuvonantajalla on ammatillisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi aimo annos analyyttista kykyä, vuorovaikutustaitoja ja pitkäjänteisyyttä. Prevestor hoiti myyntiprosessin ammattitaitoisesti alusta loppuun, toteaa Lassi Liljavirta. Liljavirta möi Tenwood Oy:n syksyllä (Liljavirta valittiin vuoden yrittäjäksi Salossa 2013). Vaihtoehdot ja kaupan rakenne Vaihtoehtojen kartoittaminen on onnistuneen yrityskaupan tärkein tekijä. Useissa tapauksissa erityyppisiä potentiaalia ostajia voi olla iso joukko, joskus jopa kymmeniä. On tunnistettava erityyppisten ostajien lähtökohdat ja intressit ja otettava ne huomioon jo prosessin suunnitteluvaiheessa. Myyjällä on hyvä olla näkemys siitä miten yhtiön vahvuuksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa eri tavoin, usean erityyppisen ostajan näkökulmasta. Myyntiprosessin alussa käydään läpi muun muassa toimialalla toteutuneet yrityskaupat. Prevestorilla on oma yrityskauppatietokanta, sisältäen yli Suomessa tehtyä

4 yrityskauppaa. Analysoimme tehtyjen kauppojen ostajia ja kohteita ja yhdistämme siihen oman kokemuksemme toimialan kaupoista ja markkinoista. Kansainvälisen yhteistyöverkostomme kautta etsitään myös ulkomaisia ostajakandidaatteja. Erilaisia vaihtoehtoja on myös järjestelyn toteuttamisen kohdalla. Yleensä yrityskauppa tehdään joko osakekauppana tai liiketoimintakauppana. Prevestorin toteuttamat kaupat ovat pääasiassa olleet 100 %:n osakekauppoja. Joissakin tapauksissa kauppahinta sidotaan osittain tulevaan kehitykseen. Kauppa voidaan toteuttaa myös vaiheittain siten, että myyjälle jää aluksi omistusosuus yhtiöstä. Järjestely voidaan toteuttaa myös siten, että myytävän yhtiön osakekanta tai liiketoiminta siirretään uudelle perustettavalle yhtiölle, jonka omistajiksi tulevat uuden omistajan ohella myös myyjä vähemmistöosakkaana. Usein ostajan ehdotuksena on, että myytävän yrityksen omistama kiinteistö jäisi kaupan ulkopuolelle ja olisi vuokrattavissa. Rakennevaihtoehtojen selvittämiseen kuuluu oleellisesti myös verotuskysymykset sekä yritysverotuksen että pääomaverotuksen osalta. Ostajan tekemä tarkastus Due diligence Yrityskaupan yhteydessä ostaja käyttää luonnollisesti paljon aikaa ja resursseja ostokohteen tarkistamiseen. Jos asiat ovat kunnossa, antaa se yrityksestä kokonaisuutena hyvän kuvan, nopeuttaen yrityskauppaprosessin läpivientiä ja parantaen edellytyksiä päästä ehdoista yksimielisyyteen. Pääpaino on yleensä taloudessa ja juridiikassa. Lisäksi haetaan tarkempaa ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta ja sen ympäristöstä ja siihen liittyvistä riskeistä. Tarkasteltavana on mm kannattavuuskehitys, asiakaskunta, valmistus, kapasiteetti, ennusteet, kassavirta, käyttöpääoma, omaisuuserät, vastuut, tilaus- ja tarjouskanta, sopimukset, yhtiöoikeudelliset asiat, immateriaalioikeudet jne. Joissakin tapauksissa tehdään myös selvitykset ympäristö- ja henkilöstöasioista. Yrityskauppaprosessin aikana käydään useita sopimusneuvotteluja. Salassapitosopimuksella estetään tietojen luovuttaminen tai kaupan paljastaminen kolmansille osapuolille sekä tietojen käyttäminen muuhun kuin yrityskauppaprosessiin. Aiesopimuksessa osapuolet sopivat neuvotteluiden tavoitteesta ja aikataulusta. Kauppakirjassa sovitaan kauppahinnasta ja sen maksusta sekä muista ehdoista ja vastuista. Eräs perusperiaate on, että myyjä ei vastaa sellaisista kohdeyrityksessä mahdollisesti olevista puutteista, jotka ovat olleet ostajan tiedossa kauppaa tehtäessä. Mikäli yhtiöllä on kaupan jälkeen useita omistajia, tehdään myös osakassopimus. Tavallista on myös tehdä kaupan yhteydessä johtajasopimus, varsinkin jos myyjä jatkaa yrityksen palveluksessa kaupan jälkeen. Salassapito Luottamuksellisuus on yrityskauppaprosessin keskeisiä asioita. Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että prosessi kokonaisuudessaan ja sen yhteydessä luovutetut tiedot pysyvät salassa ja tietoja ei käytetä väärin. Myyjän kannalta on tärkeätä tiedostaa, että useimpien neuvotteluosapuolten kanssa ei päästä varsinaiseen päämäärään eli kauppasopimukseen. Prosessin kuluessa tietojen luovutusta annostellaan sen mukaan kuin vastapuolikin sitoutuu hankkeeseen. Strategisesti tärkeitä tietoja luovutetaan tarkkaan harkiten, varsinkin jos vastapuoli toimii samassa liiketoimintaympäristössä. Haltuunotto Yritys kannattaa myydä silloin kun yrittäjällä on vielä ideoita ja intoa yrityksen kehittämiseen. Yrityksen arvo on parhaimmillaan silloin kun toteutunut kehitys on positiivinen ja myös kasvumahdollisuudet olemassa. Yrityksen haltuun otettavuus on esimerkki asiakokonaisuudesta, joka poikkeuksetta nousee tärkeään asemaan ostajan päätöksenteossa. Ostokohteen henkilöstö ja järjestelmät ovat haltuunoton kannalta tärkeitä asioita. Yrittäjän oma rooli joutuu yrityskauppatilanteessa suurennuslasin alle; sitä kannattaa miettiä ajoissa etukäteen. Yrittäjän pitää tehdä itselleen selväksi miksi hän haluaa luopua yrityksestä. Pitää henkisesti valmistautua siihen, että muutkin voivat ottaa vastuuta organisaation sisällä. Henkilöstön vastuunkannon kasvun kautta yrityksen tuloskehitys yleensä kehittyy positiivisesti. Yrityksen arvo kasvaa kun yrittäjän rooli ei ole ylikorostunut ja henkilöstöllä on selkeät vastuualueet. Kannattaa analysoida yrityksen organisaatiota ja tehdä tarvittavia rekrytointeja ajoissa. Sopimusneuvottelut

5 Yrityskauppamarkkinat 2013 Stefan Ekholm, Analyytikko Yrityskauppojen määrä laski vuonna 2013 noin 5 % ja oli alhaisin 15 vuoteen. Kaupanteko pysyi suhteellisen hiljaisena koko vuoden, vaikka loppuvuotta kohden tapahtui pientä piristymistä. Hankkeita on nyt melko paljon vireillä ja vuodelle 2014 ennustamme kasvua. Koskaan aikaisemmin Prevestorin lähes 20 vuoden aikana pörssin kurssikehityksen ja yrityskauppojen kehityksen välillä ei ole ollut niin suuri ero kuin tällä hetkellä. Pörssikurssien kehitystä on vauhdittanut korkea likviditeetti ja alhainen korkotaso. Tavallisesti yrityskauppamarkkinat seuraavat hieman jälkijunassa pörssin kehitystä. Ulkomaisten tekemät yrityskaupat lisääntyivät merkittävästi vuonna 2013, mikä yleensä on ollut ensimmäisiä merkkejä piristyvistä kokonaismarkkinoista. Ruotsalaisten tekemien yritysostojen määrä Suomessa lähes kaksinkertaistui. Taustalla oli useimmissa kaupoissa pääomasijoittaja. Tilastojen mukaan suurten ja keskikokoisten yrityskauppojen osuus kasvoi vuonna 2013, kun taas pienempien yrityskauppojen osuus laski. Yrityskauppa toteutetaan joko myymällä yrityksen osakkeet tai liiketoiminta. Viime vuonna osakekauppojen osuus kasvoi ja vastaavasti liiketoimintakauppojen osuus laski noin kolmannekseen kaikista kaupoista. Verouudistusten seurauksena liiketoimintakauppojen osuuden voi olettaa kasvavan edelleen tänä vuonna. Viime vuonna sellaisten kauppojen osuus kasvoi, joissa kauppahinta sidottiin tulevaan kehitykseen. Viime vuosina yrittäjävetoisten yritysten osuus myydyistä yrityksistä on laskenut selvästi, mutta nyt näyttää tapahtuneen käänne. Taustalla on se, että yrittäjät ovat halunneet odottaa parempia suhdanneaikoja ennen kuin myyvät elämäntyönsä. Laajemmassa omistuksessa olevien ja palkkajohdon vetämien yritysten kohdalla tilanne on toinen eli niiden kohdalla kauppoja tehdään herkemmin myös huonoissa suhdannetilanteissa. Markkinoilla on erittäin paljon yrittäjiä, jotka ovat päätyneet yrityksen myyntiin, mutta siirtäneet yrityskauppaprosessin aloittamista suhdanteiden takia. Tämän lisäksi on vielä suurempi joukko joka harkitsee myyntiä. Näkemyksemme mukaan lähivuosien aikana tarjonta yrityskauppamarkkinoilla lisääntyy merkittävästi. Kuten aikaisemminkin toimialojen välillä on merkittäviä eroja, ja yksittäisen toimialan kohdalla tehtyjen kauppojen määrä vaihtelee paljon vuodesta toiseen. Viime vuonna ICT-toimialan järjestelyt kasvoivat selvästi. Kasvua oli myös elintarvike- ja muoviteollisuuden kohdalla sekä rahoitusalalla. Yrityskauppojen määrä väheni merkittävästi muun muassa metalliteollisuudessa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä rakentamisessa ja liikenteessä. Palvelusektori on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut merkittävin toimiala toteutuneiden yrityskauppojen lukumäärällä mitattuna. Kauppojen määrä kaksinkertaistui vuosina Finanssikriisin alkaessa 2008 myös tämän alan kaupat vähenivät, mutta kääntyivät nousuun vuonna Vuonna 2012 ja 2013 kauppojen lukumäärä on laskenut samassa suhteessa kuin markkinat yleisesti, joskin teollisten palveluiden kaupat ovat silti kasvaneet hieman. Palvelualan suurimpia kauppoja vuonna 2013 oli Terveystalo Healthcare Oy:n myynti pääomasijoitusyhtiö EQT:lle. ICT-alasta on muodostunut yksi merkittävimmistä toimialoista myös yrityskauppojen määrällä mitattuna. Vuonna 2013 alan huomattavimpia järjestelyitä olivat Nokia Siemens Networksin siirtyminen kokonaan Nokia Oyj:lle, sekä peliteollisuudessa toimivan Supercellin osake-enemmistön myynti Japaniin, mikä lienee kautta aikojen yksi arvokkaimmista yritysjärjestelyistä, jossa myyjänä oli yrityksen henkilöstö. Merkittävä kaupan kohde oli myös Stonesoft Oyj, jonka ostajana oli yhdysvaltalainen McAfee Inc. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa järjestelyiden määrä oli viime vuonna laskusuunnassa, mutta alalla tehtiin erittäin merkittävä yksittäinen kauppa kun Nokia Oyj:n Devices & Services-liiketoiminta myytiin Microsoftille. Kaupan alalla tehdään yritysjärjestelyitä varsin tasaisesti. Vähittäiskaupan järjestelyt kasvoivat viime vuonna kun taas tukkukaupan järjestelyt vähenivät. Toimialan suurin järjestely oli Suomen Lähikauppa Oy:n myynti pääomasijoittaja Tritonille. Kaupan alan kehitys on taittunut. Yleiseen talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus heikentää kuluttajien luottamusta ja saattaa vähentää kysyntää etenkin kulutushyödykkeissä. Myös ostotottumusten siirtyminen verkkokaupan suuntaan lisää painetta uudelleenjärjestelyihin. Elintarviketeollisuudessa merkittävä kauppa oli Oy Hartwall Ab:n siirtyminen tanskalaisen Royal Unibrew A/S:n omistukseen, jonka yhteydessä Hartwallin suvusta tuli ostajan merkittävä vähemmistöomistaja. Virolainen AS Maag Grupp osti Pouttu Oy:n.

6 Metalliteollisuus oli viime vuosikymmenellä suurimpia toimialoja yrityskaupparintamalla. Viime vuosina alalla on tehty järjestelyjä alle puolet siitä mitä keskimäärin vuosituhannen taitteessa tehtiin. Vuonna 2013 suurimpia kauppoja oli Outokummun Ternin tehtaan myynti takaisin ThyssenKrupp AG:lle. Graafisen alan yrityskaupat koskevat yleensä varsin pieniä yrityksiä. Vuonna 2013 merkittävimmän kaupan kohteena oli Suomen Lehtiyhtymä Oy, ostajana Keskisuomalainen Oyj. Puunjalostusteollisuudessa kauppoja tehdään melko harvakseltaan ja kauppojen määrän suhteelliset vaihtelut ovat suuret vuodesta toiseen. Viime vuonna Jujo Thermal Oy myytiin japanilaiselle Nippon Paperille. Kalusteteollisuudessa mielenkiintoinen kauppa oli Fenestra Oy:n sisäoviliiketoiminnan myynti Matti-Ovi Oy:lle, joka puolestaan myytin Taaleritehtaan yhteydessä oleville sijoittajille. Sijoitusyhtiöt eivät ole kovinkaan usein olleet ostajina tällä toimialalla. Rakennusalan ja siihen liittyvien palveluiden yrityskaupat vaihtelevat voimakkaasti suhdanteiden mukaan. Ala oli jonkinasteisessa noususuhdanteessa kolmen vuoden ajan, vuoteen 2012 saakka. Viime vuonna kauppojen määrä laski alle aiempien vuosien tason. Suurimpia kauppoja viime vuonna olivat ISS:n vahinkosaneerauksen liiketoiminnan myynti iso-britannialaiselle pääomasijoittajalle sekä suomalaisen pääomasijoittajan omistaman Delete Group Oy:n myynti tanskalaiselle pääomasijoittajalle. Rakennusaineteollisuudessa suurimpia kauppoja viime vuonna oli Morenia Oy:n kiviainesliiketoiminnan siirtyminen Andament Group Oy:n omistukseen. Omistusjärjestelyt pelastavat työtä Yritysjärjestely voi tukea työllisyyttä, vaikka kaupan välitön seuraus olisi työpaikkojen väheneminen. Olli Vesikivi, Partner Yritysjärjestelyillä turvataan kilpailukyky ja toiminnan jatkuvuus. Niillä kehitetään yritystä ja luodaan uusia mahdollisuuksia. Juuri kehittymisestä syntyy yritysjärjestelyn mielekkyys. Ja juuri siinä on usein yritysjärjestelyn keskeinen haaste: mistä löytää hyvät yhteensopivuustekijät ja miten saavuttaa konkreettiset synergiahyödyt? Julkisuudessa yritysjärjestelystä näkyvät etupäässä henkilöstövähennykset. Ne ovat usein välttämättömiä, kun kaksi saman alan yritystä fuusioituu karsiakseen ylikapasiteettia ja päällekkäisyyksiä. Supistuneet markkinat ja epäterveet rakenteet saattavat vaatia kipeitä leikkauksia. Onnistunut omistusjärjestely voi kuitenkin olla keskeinen tekijä työpaikkojen turvaamisessa. Näin on esimerkiksi niissä lukuisissa yrityksissä, joissa yrittäjä on tulossa eläkeikään ja jatkajaa ei löydy omasta lähipiiristä. Niiden olisi välttämätöntä löytää sopiva ostaja, joka turvaa toiminnan jatkumisen ja pystyy viemään yrityksen uuteen kehitysvaiheeseen. Omistusjärjestely voi tulla tarpeelliseksi muutenkin kuin yrittäjän ikääntyessä. Nuorikin yrittäjä voi hyvällä syyllä todeta, että on kehittänyt toimintaa niin pitkälle kuin omat rahkeet riittävät ja olisi saatava leveämmät hartiat, esimerkiksi toiminnan laajentamiseksi vientimarkkinoille. Onnistuneessa järjestelyssä yritykset täydentävät toisiaan. Kun laitevalmistaja ostaa palveluyhtiön, syntyy uusi palvelukonsepti. Kun kotimaassa toimiva ostaa ulkomailla toimivan, kasautuu markkina-tuntemusta. Järjestelyt voivat tuoda lisää voimavaroja, osaamista ja asiakkuuksia. Eli syntyy juuri niitä asioita, joilla duunit pelastetaan. Yritystään myyvän on tärkeää löytää ostaja, jolle järjestely voi tuoda selviä hyötyjä. Tällainen ostaja turvaa parhaalla tavalla yrityksen jatkuvuuden ja työpaikat. Tällainen ostaja voi myös maksaa yrityksestä parhaimman hinnan. Uuden omistajan löytyminen on ollut monissa tapauksissa ison työn takana. Yleinen epävarmuus on synnyttänyt varovaisuutta, ja ostajat ovat asettaneet ostokohteille aiempaa tiukempia kriteereitä. Kauppoja on syntynyt suhteellisen vähän ja samalla myyntipäätöksiä on lykätty niin, että yrityskauppamarkkinoille on syntynyt jo paljon patoutunutta tarvetta. Edellytykset omistusjärjestelyille tulevat paranemaan, mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa. Järjestelyn toteuttamiseksi on kuitenkin tehtävä paljon taustatyötä. Eri vaihtoehtojen selvittäminen laajasti on eräs onnistuneen yrityskaupan osatekijä. Varteenotettava ostajavaihtoehto voi olla uusi yrittäjä tai yrittäjäryhmä, mahdollisesti sijoittajatahon tukemana. Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet suunnittelevat yrittäjäksi ryhtymistä ja useat heistä etsivät aktiivisesti ostokohdetta. Monella konkarilla tuntuisi olevan halu päästä tekemään vielä jotain kokonaan uutta, jotain itsenäistä. Murrosvaiheessa oleva yrityskenttä tarvitsee kipeästi vereksiä voimia vetovastuuseen. Mahdollisuuksia on paljon, joten on syytä rohkaista ryhtymään tuumasta toimeen eli etsimään aktiivisesti sopivaa kohdetta. Isot yritykset keskittyvät melko tiukasti rajattuun ydinliiketoimintaan, jonka puitteissa ne rakentavat erityisesti tuotekehitys- ja markkinointivoimaa maailmanlaajuisia markkinoita ja suuria volyymeja tavoitellen. Tällöin ne karsivat joitakin pitkälle erikoistuneita tuotteita, joiden volyymit ovat pienet. Karsittaviin toimintoihin ja prosesseihin liittyy usein erityisosaamista, joilla voi olla elinvoimaa muussa yhteydessä. Yrittäjävetoisuus on luonnollinen ympäristö erikoisosaamista ja ketteryyttä vaativaan, pienten volyymien liiketoimintaan. Niihin liittyviä työpaikkoja voidaan pelastaa järjestelyillä, joiden keskeisenä toimijana on luova ja asiaansa uskova yrittäjä - ja häneen luottava rahoittaja.

7 Prevestor Partners Yrityskaupat avaimet käteen periaatteella! Prevestor on yrityskauppojen ja rahoitusjärjestelyiden asiantuntija Vuodesta 1996 alkaen meillä on ollut yli 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä. Painopistealueina ovat yrittäjävetoiset yritykset. Olemme erikoistuneet myyntitoimeksiantoihin ja niihin liittyviin rahoitusjärjestelyihin ja teemme asiakkaillemme myös arvonmäärityksiä ja omistaja-arvon kehitysohjelmia. Toimeksiantajamme on useimmiten yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat arvostavat palvelujamme. Hankkeissamme ostajana on yleensä teollinen toimija tai pääomasijoittaja tai yksityisiä henkilöitä, ja yhä useammassa yrityskaupassa on ulkomainen osapuoli. Olemme kansainvälisen euromerger- yhteistyöverkoston jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Sweden Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

8 Valikoituja referenssejä Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Atoy Oy Fram Foods hf. Ahlsell AB Empower Oy Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Box Delivery AB Lassila & Tikanoja Oyj Arctic Machine Oy Investment Group Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Salon Hannu Seppälä Oy Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 50% shares to Investment Company Salon FK Oy PMJ Automec Oyj K. Hartwall Oy AB Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Asset sale to Oy Arwidson AB Instrumentointi Oy Loimaan S. Puhelin Oy MBO Team Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer FOTOLUX OY KONEVOX Asset sale (tube division) to Asset sale to Sale of 100% shares to Asset sale to Ilmatuote Oy Perkko Oy Konepiste J. Oja Oy Markantalo Oy Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Kokkolan Paikallisradio Oy Asset sale to Sale of 100 % shares to Sale of 100% shares to Sale of 100 % shares in MBO Team Markantalo Oy Upo oor Oy MBI Team Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller

9 Valikoituja referenssejä Sale of shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Top Air AG Empower Oy Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller TURUN PUHELIN Asset sale to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to LSP-Group TechTeam Global Inc. Finnet Oyj Ahlsell AB Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Asset sale to Sale of 100% shares to Sale of 100 % shares to Sale of 100% shares to MBO Team MBO Team MBI Team AS Sähkötukku Oy Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Asset sale to Sale of 70% shares to Salon FK Oy Ahlsell AB MBO Team Europart S.A. Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller HIISIVISIO OY Sale of shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Lohjan Puhelin Oy Finnet Oyj Oy Primula Ab MBI Team Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Pejan Oy Malmgårdin Panimo Fairness Opinion / Yrityskauppa Fairness Opinion / Yritysjärjestely Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Kansainvlinen yrityskauppa Hartwall Invest Tekniseri Group Oy Elfving Ab Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Syyskuu 2012 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppoja tehdään epävarmuudesta huolimatta Ajoissa liikkeelle lähtö ja huolellinen valmistelu ovat yrityksen myyntiä harkitsevalle

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Toukokuu 2013 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Palkkajohtajasta yrittäjäksi merkittävä askel yksilötasolla, samalla kansantalouden avainkysymyksiä Riku Hildén Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Syksy 2006 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Onnistuneet yrityskaupat sattumalla ei ole sijaa Prevestor Partners täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Haluamme tässä uutiskirjeessä jakaa kokemuksiamme

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Luopujan pohdintaa JATKAJA? OSTAJAN LÖYTÄMINEN? YEL? RAHOITUS? VEROTUS? LAKIASIAT? LIIKETOIMINTAKAUPPA? SOPIMUKSET? LAHJAVEROT? Paljon kysymyksiä, jotka

Lisätiedot

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Yrityskaupan prosessi Pirkanmaan Yritysvälitys Oy Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Joulukuu 2010 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Miten voidaan vaikuttaa yrityksen arvoon ja kiinnostavuuteen? Perheyritysten liiton mukaan 40.000 yrittäjää jää eläkkeelle viiden vuoden

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Yrityskauppaprosessin kipupisteet Yrityskauppaprosessin kipupisteet Tampere, 16.4.2013 Riku Salomaa Yleistä yrityskauppaprosessista Yrityskauppa on monimutkainen kokonaisuus Tunteet voimakkaasti mukana Kauppaprosessin kesto yleensä 6 12

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Nordea mukana yrityskaupoissa

Nordea mukana yrityskaupoissa Nordea mukana yrityskaupoissa Jukka Turunen 30.9.2014 Rahoitusnäkymät yrityskaupoissa Markkinatilanne Rahoituksen saatavuus Hinnoittelu Lainamaturiteetti Vakuudet Yrityscaseja Haasteet Mitä yrityskaupan

Lisätiedot

Täyden palvelun asianajotoimisto

Täyden palvelun asianajotoimisto Markkina-aseman parantaminen - yrityskohteen haku Case Study juristin näkökulmasta, Asianajaja, osakas Vesa Turkki, Asianajotoimisto Bützow Oy KiVi Technopolis 15.11.2011 Tampere Täyden palvelun asianajotoimisto

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous 09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous Hallituksen täydentäminen Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM, CEFA Saga Forss (s. 1969).

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa 1 Pirkanmaan Viestinvaihto palvelu maksuton Ikääntyville yrittäjille, jotka ovat luopumassa/myymässä

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

TR Building Investment Research

TR Building Investment Research Uusien asuntojen kauppa Suomessa Kesäkuu 2015 Yhteystiedot: p. 040-595 3156 tuomasr@building-research.fi Data uusien asuntojen kaupasta Suomessa - myynti Asuntojen myynti - kuukausi (kesäkuu 2015) Yhtiö

Lisätiedot

Yrityskaupan Rahoitus Tampere, 6.3.2013 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Strukturointi Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikauppa Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ YRITYSKAUPOISTA TAMPERE 1.4.2014

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ YRITYSKAUPOISTA TAMPERE 1.4.2014 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ YRITYSKAUPOISTA TAMPERE 1.4.2014 Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikaupat Yhteenveto Pekka Tammela, KHT, KTM Puh. +358 (0)40

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksista ja niiden rahoittamisesta

Omistajanvaihdoksista ja niiden rahoittamisesta Omistajanvaihdoksista ja niiden rahoittamisesta Omistajanvaihdostilaisuus Keski-Uusimaa, Tuusula 20.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2008 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Prevestor Partners Riku Hildén ryhmän jäseneksi Prevestor on kutsuttu kansainvälisen euromerger verkoston jäseneksi. euromerger on itsenäisten Corporate

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2009 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Elämme merkittävää Riku Hildén murrosvaihetta - nyt on aika toimia! Yrityskauppamarkkinat ovat viime kuukausina olleet edelleen hyvin hiljaiset, mutta

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessi. Tampere, 1.11.2011 Pajamaa Partners Oy Pekka Tammela

Yrityskauppaprosessi. Tampere, 1.11.2011 Pajamaa Partners Oy Pekka Tammela Yrityskauppaprosessi Tampere, 1.11.2011 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Prosessin kuvaus Strukturointi ja verotus Hinnoittelusta lyhyesti Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ s. 1962

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Meillä on vankka kokemus eri kokoluokkien ja toimialojen neuvontapalveluista Olemme luotettava ja riippumaton kumppani kaikissa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin

Lisätiedot

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Jussi Luoma Asiakasvastuullinen johtaja 1.4.2014 2 3 Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteita Finanssikriisistä huolimatta hyville yrityskauppahankkeille kyllä

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2007 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Prevestorilla vilkas alkuvuosi Prevestor on ollut vuoden 2007 alkupuolella neuvonantajana useassa yritysjärjestelyssä monella eri toimialalla.

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja lakipalvelut Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2014 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

Suunnitellusti muutokseen seminaari 19.9.2014

Suunnitellusti muutokseen seminaari 19.9.2014 Suunnitellusti muutokseen seminaari 19.9.2014 Econia Yrityspalvelut Oy» Perustettu 1996, itsenäinen ja ketjuista riippumaton» Päätoimipaikka Porissa, 7 muuta toimipistettä Satakunnassa, Pirkanmaalla ja

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Onnistuneen yrityskaupan resepti. Asiantuntijan avulla onnistuu

Onnistuneen yrityskaupan resepti. Asiantuntijan avulla onnistuu Onnistuneen yrityskaupan resepti Asiantuntijan avulla onnistuu Helsinki 5.9.2017 Asko Virén Suomen Yrityskaupat Lahti Copyright Suomen Yrityskaupat 1 Suomen Yrityskaupat Suomen suurin pk-yritysten omistajanvaihdoksiin

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksen neljä osapuolta

Omistajanvaihdoksen neljä osapuolta Omistajanvaihdoksen neljä osapuolta Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Keski-Uusimaa 20.9.2017 Omistajavaihdoksen 4 osapuolta Myyjä haluaa yrityksensä hyvään kotiin hyvään hintaan

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/

Osavuosikatsaus 1-9/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2008 28.10.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-9/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-9/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 90,4 miljoonaa

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja neuvonta Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. TaxAdvisers

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Seamk:n kehittämistoiminta omistajanvaihdosten edistämiseksi Ostamalla yrittäjäksi

Seamk:n kehittämistoiminta omistajanvaihdosten edistämiseksi Ostamalla yrittäjäksi Metropolia/Hyrrät Helsinki 5.9.2014 Seamk:n kehittämistoiminta omistajanvaihdosten edistämiseksi Ostamalla yrittäjäksi juha.tall@seamk.fi Euroopan komission yritysten omistajanvaihdosten asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Mikä Osuva- Yrityspörssi on?

Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Osuva-Yrityspörssi 2 Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Omistajanvaihdoksiin keskittyvä maksuton markkinapaikka, joka tuo Joensuun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seudun jatkajaa hakevat yrittäjät ja toimivaa

Lisätiedot

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017 Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus Helmikuu 2017 Valtaosa tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä ennakoi liikevaihdon kehittyvän positiivisesti kuluvan vuoden aikana Kuinka odotatte yrityksenne

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2008 05.08.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-6/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-6/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 64,8 miljoonaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle Kaupunginhallituksen 17 20.03.2017 konsernijaosto Kaupunginhallitus 151 27.03.2017 Kaupunginhallitus 444 11.09.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010 Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet Jukka Juntunen Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen Ostokohteen vakuuttaminen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa 9.6.2016 Ville Huuhtanen OP Etelä-Karjala Sisältö 1. Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteet ja rahoituslähteet 2. Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1. Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.2014 Suominen Corporation 10.1.2014 1 Agenda Yrityskauppa lyhyesti Kaupan

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014 Pankki yritysten kumppanina Kari Kolomainen 31.3.2014 Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Vahvuus syntyy hyvästä kannattavuudesta,

Lisätiedot