Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Kevät 2014 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppamarkkinat ovat käännekohdassa Monen vuoden hiljaiselon jälkeen yrityskauppamarkkinat ovat piristymässä. Markkinaedellytykset ovat olemassa sille, että tehtyjen yrityskauppojen määrä lähtisi viimeistään tämän vuoden toisella puoliskolla selvään kasvuun. Varsinkin ulkomaiset pääomasijoittajat ovat aktivoituneet. Monet yritykset etsivät aktiivisesti strategisia ostokohteita. Taseet ovat kunnossa ja korot alhaalla. Järjestelyjä on vireillä varsin runsaasti. Yrityskauppamarkkinat seuraavat yleensä pörssikurssien nousua pienellä viiveellä. Tällä vuosituhannella yrityskauppamarkkinoiden kasvu ei ole juuri koskaan ollut niin selvästi jäljessä pörssikurssien kehityksestä kuin tällä hetkellä. SSAB:n ja Rautaruukin suunniteltu yhdistyminen on esimerkki strategisesta kaupasta, joita tulemme näkemään tämän vuoden aikana lisää. Varsinkin pörssiyhtiöillä on suuri tarve tehdä yrityskauppoja, jotka tukevat nopeasti kasvaneita arvostustasoja. Yritysjärjestelyillä pyritään vahvistamaan markkina-asemaa ja tehostamaan kustannusrakenteita. Moni yritys on ilmoittanut yritysostoaikeistaan. Finanssikriisin aikana ostajilla ja myyjillä on ollut vaikeuksia sopia yrityskaupan ehdoista, mutta vähitellen tasapaino löytyy kun rahoitusmarkkinoiden epävarmuus hälvenee. Tehtyjen yrityskauppojen määrä laski vuonna 2013 noin 5 %. Kauppojen määrällä mitattuna markkinat ovat noin 40 % vuoden 2007 tasosta jäljessä. Määrä on merkittävästi alle normaalina pidettävän tason, joten tarvetta kaupoille on runsaasti. Markkinoilla on suuri määrä myyjiä, jotka ovat siirtäneet tai laittaneet jäihin käynnissä olevia projekteja. Yrityskauppaneuvotteluiden ilmapiirissä heijastuu kuitenkin yhä vahvemmin usko tulevaisuuteen. Vaikka yrityskauppamarkkinat vaihtelevat voimakkaasti suhdanteiden mukaan, pitkällä aikavälillä markkinat kasvavat. Suomessa merkittävä pitkän aikavälin tekijä on vanhemman yrittäjäpolven eläköityminen. Eurotaantuma päättyi tilastojen valossa kesällä 2013, mutta elpyminen tulee olemaan hidas. Syksyllä 2007 alkanut kriisitunnelma on vaihtumassa talousoptimismiin USA:ssa. Kasvun hidastuminen kehittyvillä markkinoilla on tämän hetken suurimpia huolia. Uhkakuvia talouden kasvulle tulee varmasti aika ajoin jatkossakin, mutta eurokriisin rauhoittuminen ja matalalla pysyvä korkotaso helpottavat kasvun mahdollisuuksia. Yritysten usko tulevaisuuteen on parantunut. Tuoreen suhdannebarometrin mukaan erityisesti pienten ja keskisuuren teollisuusyritysten kohdalla näkymät ovat parantuneet. Toivottavaa on, että valtion rakenneuudistusohjelma painottuu jatkossa enemmän leikkauksiin kuin veronkorotuksiin. Veronkorotukset heikentäisivät orastavaa talouskasvua. Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on tunnettava yrityskauppoihin liittyvät perusasiat ja markkinatilanteet ja osattava hyödyntää niitä. Tämän uutiskirjeen artikkeleissa olemme tuoneet tarkemmin esille yrityskauppaprosessiin liittyviä asioita sekä myös ajankohtaisia seikkoja markkinatilanteesta. Mielellämme keskustelemme näistä asioista luottamuksellisesti. Ottakaa yhteyttä! Riku Hildén

2 Yrityskaupan onnistuminen ei ole sattumankauppaa Riku Hildén, Partner Seuraavan kymmenen vuoden aikana lähes yrittäjää tulee eläkeikään. Varsin suuri osa yrityksistä on niin pieniä, että toiminta loppuu, mutta joukossa on myös paljon osaamisen ja työllistämisen kannalta merkittäviä yhtiöitä. Arvioiden mukaan alle puolelle löytyy jatkaja omasta lähipiiristä, eli hyvin suurelle joukolle olisi löydyttävä uusi omistaja perheen ulkopuolelta. Yrityskauppaprosessi on jokaiselle erilainen, useimmissa tapauksissa melko pitkäkestoinen ja monivaiheinen. Lopputulos ei ole itsestään selvä, mutta siihen voi vaikuttaa monin tavoin omilla toimenpiteillä. Liian usein prosessiin lähdetään ilman selvää suunnitelmaa ja tavoiteasetantaa. Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on tunnettava ja osattava hyödyntää yrityskauppoihin liittyvät perusasiat. On osattava tuoda esille yhtiön vahvuudet sekä tiedostaa myös myynnin kannalta negatiivisia asioita. Ennen projektin aloittamista on arvioitava niin organisaation ja järjestelmien toimivuutta kuin myös juridisia ja taloudellisia asioita. Etukäteissuunnittelulla varmistetaan kaupan edellytykset ja saadaan myyjälle parhaat mahdolliset ehdot. Yrittäjä tietää, mitä yrityskauppaprosessin kuluessa on odotettavissa ja miten hän itse voi vaikuttaa prosessiin ja sen lopputulokseen. Kun aloitetaan ajoissa, ovat mahdollisuudet onnistuneeseen yrityskauppaan selvästi paremmat ja kaupan ehdot yleensä paremmat. Hyvin hoidetulla myyntiprosessilla voidaan vaikuttaa myös siihen, mitkä ovat yrittäjän vastuut ja sitoutumisvelvoitteet kaupanteon jälkeen. Prevestor Partners on erikoistunut yritysten myyntitoimeksiantoihin. Runsaan 15 vuoden aikana olemme olleet mukana reilusti yli 100 yritysjärjestelyssä. Olemme neuvotelleet yli tuhannen eri ostajaehdokkaan kanssa. Kokemuksemme perusteella tiedämme, millä edellytyksillä kauppa voi toteutua. Tiedämme myös mitkä ovat ne monet eri seikat, jotka voivat saada ostajan epäröimään kauppaa ja jopa vetäytymään siitä, tai jotka joka tapauksessa alentavat hintaa. Seuraavissa kohdissa on käsitelty lyhyesti yrityskauppaprosessin eri osa-alueita ja niihin liittyviä huomionarvoisia näkökohtia. Valmistautuminen yrityskauppaan Ei ole pahitteeksi tarkastella analyyttisesti yrityksen myynnin edellytyksiä jo hyvissä ajoin ennen ajateltua myynnin ajankohtaa. Silloin voi toteuttaa yrityksen arvon kehityksen ja myytävyyden kannalta olennaisia toimenpiteitä. Olisi hyvä laatia realistinen liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan konkreettiset tavoitteet lähivuosille. Liiketoiminta-analyysien ja taloudellisten selvitysten ohella organisaatio, henkilöstö ja toimintatavat ovat huomionarvoisia asioista. Yrityskulttuurilla on suuri merkitys ajatellen mahdollista yrityskauppaa. Henkilöstön ja osaamisen merkitys kauppojen syntymiselle ja niiden ehdoille on suuri. Ostajalle on keskeistä, miten osaaminen saadaan siirrettyä uudelle omistajalle. Kysymys on luottamuksen rakentamisesta ostajan ja myyjän välille. Henkilöstö on yrityksen voimavara, mutta myös merkittävin yrityskauppaan liittyvä riskitekijä. Henkisten voimavarojen ja hiljaisen tiedon selvittäminen on usein paljon vaikeampaa kuin teknisten, taloudellisten ja juridisten asioiden. On tärkeätä tulevaa yrityskauppaprosessia ajatellen, että myyntiä suunnitteleva yrittäjä tiedostaa yrityksensä henkiset voimavarat ja niihin liittyvät mahdollisuudet ja kehitystarpeet. Useimmissa tapauksissa ostaja toivoo saavansa eritysosaamista, asiakkaita, pääsyä markkinoille, uusia tuotteita ja muita merkittäviä lisäarvoja. Näiden asioiden sisältö saattaa vaihdella hyvin paljon sen mukaan, kenen näkökulmasta asioita tarkastellaan. Myyjän on hyvä miettiä oman yrityksensä asemoitumista koko kentässä ja vahvuuksia eri näkökulmista. Yrityksen menestys tulee yleensä yrittäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista. Luopumista harkitsevan yrittäjän tulisi varhaisessa vaiheessa analysoida myös henkilökohtaisia ominaisuuksia ja roolia. Kapasiteetin käytön tehostaminen samoin kuin kulujen karsiminen ja muut kannattavuutta parantavat toimenpiteet kannattaa tehdä ajoissa niin, että koneisto on täydessä iskussa silloin kun yrityskauppaprosessi on käynnissä. Sellaisiin investointeihin, joiden takaisinmaksuaika on pitkä, kannattaa suhtautua varovasti ennen suunniteltua kauppaa. Käyttöpääoman tehostaminen on oleellinen osa yrityksen toiminnan kehittämistä. Varsinkin varastossa olevia epäkurantteja tai heikosti kiertäviä eriä kannattaa mahdollisuuksien mukaan myydä. Ostaja ei ole valmis maksamaan täyttä hintaa tuotteista, jotka ovat olleet varastossa pitkään. Omistajan ja yrityksen väliset lainat tai saatavat kannattaa hoitaa pois. Heikosti kannattavia tuotteita tai liiketoimintoja voidaan mahdollisesti myydä. Myös toimintaan kuulumattomista omaisuuseristä kannattaa luopua.

3 Analysoitavia asioita ovat esimerkiksi: onko asiakaskuntarakenne tasapainossa, mitkä ovat kannattavimmat tuotteet, ovatko toimittajat ja alihankkijat kilpailukykyisiä? Voidaanko mahdollisesti tehdä joissakin tuotteissa hinnankorotuksia jne.? Raportoinnin kehittäminen on tärkeässä roolissa yrityskauppaa ajatellen. Mahdolliset oikeudenkäynnit, reklamaatiot ja muut negatiiviset asiat olisi hyvä saada pois päiväjärjestyksestä. Tämä helpottaa kauppaa, kun ostajan riskit ovat pienemmät sekä vähentää kauppakirjan erityisehtoja, mikä on myös myyjän etu. Arvonmääritys Täysin objektiivista arviota yrityksen arvosta ei ole olemassa. Arvonmääritys on valistunut arvio siitä, millä hinnalla kokenut ja riippumaton taho olisi valmis ostamaan tai myymään yrityksen. Kohteen hinta on neuvottelutulos ja riippuu osapuolten neuvotteluasemasta, synergioista ja muista tilannekohtaisista asioista. Jokainen yritys, tilanne ja osapuolet ovat erilaisia ja siksi on tärkeää, että neuvonantajalla on pitkä kokemus vastaavista tilanteista ja näkemys siitä miten eri osapuolet arvioivat ostokohdetta ja käyttäytyvät ostoprosessin aikana. Eri ostajien kohdalla näkemykset yrityksen arvosta vaihtelevat hyvinkin paljon. Myös neuvottelukäytännöissä voi olla merkittäviä eroja, esimerkiksi prosessin keston ja tinkimistaktiikan kohdalla. Arvonmäärityksen lähtökohta on selkeä. Se perustuu yrityksen toteutuneeseen taloudelliseen kehitykseen sekä arvioon tulevasta kehityksestä. Kuitenkin näistä vain toteutunut kehitys on yleensä helposti todennettavissa. Lisäksi yrityksen arvoon vaikuttavat monet ei-numeeriset tekijät kuten henkilöstö. Yrityksen arvoon vaikuttavat oleelliset myös ostajasta riippuvat tekijät kuten ostajan riskinottokyky, tuottovaatimus, rahoitusvaihtoehdot sekä kaupan mahdollisesti tuomat synergiahyödyt. Eniten näkemyseroja myyjän ja ostajan kesken syntyy tulevaisuuden näkymistä. Myyjän ja ostajan samojen perustietojen pohjalta luomat näkemykset poikkeavat toisistaan usein hyvin paljon. Myös eri ostajaehdokkaiden näkemykset saattavat poiketa loppusummaltaan toisistaan jopa niin, että paras tarjous voi olla kaksinkertainen huonoimpaan verrattuna. Olemme tutkineet viime vuosina toteutuneita kauppoja (muita kuin Prevestorin toteuttamia) maksetun hinnan ja taloudellisten tietojen pohjalta. Lopputulos on, että yrityksistä maksetaan hyvin erilaisten kertoimien mukaisia hintoja myös niissä tapauksissa kun yritykset toimivat samalla toimialalla. Myös sijoitusyhtiöiden arvonmäärityksissä on suuria eroja, vaikka ne lähtökohtaisesti analysoivat yrityksiä samankaltaisilla perusteilla. Olemme myös haastatelleet yrityksensä myyneitä ja verranneet keskenään erilaisia myyntitilanteita ja -prosesseja. Näkemyksemme mukaan hinnan asettuminen on vähemmän sattumanvaraista jos kaupasta neuvotellaan useamman kuin yhden tai korkeintaan kahden ostajaehdokkaan kanssa. Yhteenveto, yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät: 1. Taloudelliset luvut; tulos, tase, kassavirta (historiallinen kehitys, ennusteet ja niiden perusteet) 2. Ympäristötekijät; suhdanteet, markkinatilanne, verotus 3. Liiketoiminta; tuotteet, palvelut, asiakkaat, markkinat, tuotanto, patentit 4. Organisaatio; omistaja, johto, avainhenkilöt 5. Hallinto ja rutiinit; työjärjestykset ja seurantajärjestelmät 6. Haltuunottoon liittyvät tekijät 7. Rahoituksen tarve, saatavuus ja hinta 8. Yrityksen vastuut ja riskit 9. Järjestelyn toteutustapa ja rakenne 10. Myyntiprosessi. Ostajaehdokkaat, vaihtoehtoiset ratkaisut, kilpailutilanne Neuvonantaja Yritysjärjestelyneuvonantajan rooli on nähdä ulkopuolisin silmin yrityksen keskeiset piirteet. Yritysjärjestelyn suunnittelu ja toteutus on johdonmukainen prosessi, jossa ulkopuolinen neuvonantaja on yrittäjän erityisasiantuntija sekä samalla keskustelukumppani ja sparraaja, hänen pohtiessaan luopumisprosessiin ryhtymistä, luopumiseen liittyviä monia vaihtoehtoja sekä eri vaihtoehtojen merkitystä hänelle itselleen ja yritykselleen. Kokeneella neuvonantajalla on hyvä markkinatuntemus ja valmiiksi ostajaehdokkaita. Tärkeätä on prosessin kokonaishallinta, johon olennaisena osana kuuluu luottamuksellisuus. Hyvällä neuvonantajalla on ammatillisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi aimo annos analyyttista kykyä, vuorovaikutustaitoja ja pitkäjänteisyyttä. Prevestor hoiti myyntiprosessin ammattitaitoisesti alusta loppuun, toteaa Lassi Liljavirta. Liljavirta möi Tenwood Oy:n syksyllä (Liljavirta valittiin vuoden yrittäjäksi Salossa 2013). Vaihtoehdot ja kaupan rakenne Vaihtoehtojen kartoittaminen on onnistuneen yrityskaupan tärkein tekijä. Useissa tapauksissa erityyppisiä potentiaalia ostajia voi olla iso joukko, joskus jopa kymmeniä. On tunnistettava erityyppisten ostajien lähtökohdat ja intressit ja otettava ne huomioon jo prosessin suunnitteluvaiheessa. Myyjällä on hyvä olla näkemys siitä miten yhtiön vahvuuksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa eri tavoin, usean erityyppisen ostajan näkökulmasta. Myyntiprosessin alussa käydään läpi muun muassa toimialalla toteutuneet yrityskaupat. Prevestorilla on oma yrityskauppatietokanta, sisältäen yli Suomessa tehtyä

4 yrityskauppaa. Analysoimme tehtyjen kauppojen ostajia ja kohteita ja yhdistämme siihen oman kokemuksemme toimialan kaupoista ja markkinoista. Kansainvälisen yhteistyöverkostomme kautta etsitään myös ulkomaisia ostajakandidaatteja. Erilaisia vaihtoehtoja on myös järjestelyn toteuttamisen kohdalla. Yleensä yrityskauppa tehdään joko osakekauppana tai liiketoimintakauppana. Prevestorin toteuttamat kaupat ovat pääasiassa olleet 100 %:n osakekauppoja. Joissakin tapauksissa kauppahinta sidotaan osittain tulevaan kehitykseen. Kauppa voidaan toteuttaa myös vaiheittain siten, että myyjälle jää aluksi omistusosuus yhtiöstä. Järjestely voidaan toteuttaa myös siten, että myytävän yhtiön osakekanta tai liiketoiminta siirretään uudelle perustettavalle yhtiölle, jonka omistajiksi tulevat uuden omistajan ohella myös myyjä vähemmistöosakkaana. Usein ostajan ehdotuksena on, että myytävän yrityksen omistama kiinteistö jäisi kaupan ulkopuolelle ja olisi vuokrattavissa. Rakennevaihtoehtojen selvittämiseen kuuluu oleellisesti myös verotuskysymykset sekä yritysverotuksen että pääomaverotuksen osalta. Ostajan tekemä tarkastus Due diligence Yrityskaupan yhteydessä ostaja käyttää luonnollisesti paljon aikaa ja resursseja ostokohteen tarkistamiseen. Jos asiat ovat kunnossa, antaa se yrityksestä kokonaisuutena hyvän kuvan, nopeuttaen yrityskauppaprosessin läpivientiä ja parantaen edellytyksiä päästä ehdoista yksimielisyyteen. Pääpaino on yleensä taloudessa ja juridiikassa. Lisäksi haetaan tarkempaa ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta ja sen ympäristöstä ja siihen liittyvistä riskeistä. Tarkasteltavana on mm kannattavuuskehitys, asiakaskunta, valmistus, kapasiteetti, ennusteet, kassavirta, käyttöpääoma, omaisuuserät, vastuut, tilaus- ja tarjouskanta, sopimukset, yhtiöoikeudelliset asiat, immateriaalioikeudet jne. Joissakin tapauksissa tehdään myös selvitykset ympäristö- ja henkilöstöasioista. Yrityskauppaprosessin aikana käydään useita sopimusneuvotteluja. Salassapitosopimuksella estetään tietojen luovuttaminen tai kaupan paljastaminen kolmansille osapuolille sekä tietojen käyttäminen muuhun kuin yrityskauppaprosessiin. Aiesopimuksessa osapuolet sopivat neuvotteluiden tavoitteesta ja aikataulusta. Kauppakirjassa sovitaan kauppahinnasta ja sen maksusta sekä muista ehdoista ja vastuista. Eräs perusperiaate on, että myyjä ei vastaa sellaisista kohdeyrityksessä mahdollisesti olevista puutteista, jotka ovat olleet ostajan tiedossa kauppaa tehtäessä. Mikäli yhtiöllä on kaupan jälkeen useita omistajia, tehdään myös osakassopimus. Tavallista on myös tehdä kaupan yhteydessä johtajasopimus, varsinkin jos myyjä jatkaa yrityksen palveluksessa kaupan jälkeen. Salassapito Luottamuksellisuus on yrityskauppaprosessin keskeisiä asioita. Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että prosessi kokonaisuudessaan ja sen yhteydessä luovutetut tiedot pysyvät salassa ja tietoja ei käytetä väärin. Myyjän kannalta on tärkeätä tiedostaa, että useimpien neuvotteluosapuolten kanssa ei päästä varsinaiseen päämäärään eli kauppasopimukseen. Prosessin kuluessa tietojen luovutusta annostellaan sen mukaan kuin vastapuolikin sitoutuu hankkeeseen. Strategisesti tärkeitä tietoja luovutetaan tarkkaan harkiten, varsinkin jos vastapuoli toimii samassa liiketoimintaympäristössä. Haltuunotto Yritys kannattaa myydä silloin kun yrittäjällä on vielä ideoita ja intoa yrityksen kehittämiseen. Yrityksen arvo on parhaimmillaan silloin kun toteutunut kehitys on positiivinen ja myös kasvumahdollisuudet olemassa. Yrityksen haltuun otettavuus on esimerkki asiakokonaisuudesta, joka poikkeuksetta nousee tärkeään asemaan ostajan päätöksenteossa. Ostokohteen henkilöstö ja järjestelmät ovat haltuunoton kannalta tärkeitä asioita. Yrittäjän oma rooli joutuu yrityskauppatilanteessa suurennuslasin alle; sitä kannattaa miettiä ajoissa etukäteen. Yrittäjän pitää tehdä itselleen selväksi miksi hän haluaa luopua yrityksestä. Pitää henkisesti valmistautua siihen, että muutkin voivat ottaa vastuuta organisaation sisällä. Henkilöstön vastuunkannon kasvun kautta yrityksen tuloskehitys yleensä kehittyy positiivisesti. Yrityksen arvo kasvaa kun yrittäjän rooli ei ole ylikorostunut ja henkilöstöllä on selkeät vastuualueet. Kannattaa analysoida yrityksen organisaatiota ja tehdä tarvittavia rekrytointeja ajoissa. Sopimusneuvottelut

5 Yrityskauppamarkkinat 2013 Stefan Ekholm, Analyytikko Yrityskauppojen määrä laski vuonna 2013 noin 5 % ja oli alhaisin 15 vuoteen. Kaupanteko pysyi suhteellisen hiljaisena koko vuoden, vaikka loppuvuotta kohden tapahtui pientä piristymistä. Hankkeita on nyt melko paljon vireillä ja vuodelle 2014 ennustamme kasvua. Koskaan aikaisemmin Prevestorin lähes 20 vuoden aikana pörssin kurssikehityksen ja yrityskauppojen kehityksen välillä ei ole ollut niin suuri ero kuin tällä hetkellä. Pörssikurssien kehitystä on vauhdittanut korkea likviditeetti ja alhainen korkotaso. Tavallisesti yrityskauppamarkkinat seuraavat hieman jälkijunassa pörssin kehitystä. Ulkomaisten tekemät yrityskaupat lisääntyivät merkittävästi vuonna 2013, mikä yleensä on ollut ensimmäisiä merkkejä piristyvistä kokonaismarkkinoista. Ruotsalaisten tekemien yritysostojen määrä Suomessa lähes kaksinkertaistui. Taustalla oli useimmissa kaupoissa pääomasijoittaja. Tilastojen mukaan suurten ja keskikokoisten yrityskauppojen osuus kasvoi vuonna 2013, kun taas pienempien yrityskauppojen osuus laski. Yrityskauppa toteutetaan joko myymällä yrityksen osakkeet tai liiketoiminta. Viime vuonna osakekauppojen osuus kasvoi ja vastaavasti liiketoimintakauppojen osuus laski noin kolmannekseen kaikista kaupoista. Verouudistusten seurauksena liiketoimintakauppojen osuuden voi olettaa kasvavan edelleen tänä vuonna. Viime vuonna sellaisten kauppojen osuus kasvoi, joissa kauppahinta sidottiin tulevaan kehitykseen. Viime vuosina yrittäjävetoisten yritysten osuus myydyistä yrityksistä on laskenut selvästi, mutta nyt näyttää tapahtuneen käänne. Taustalla on se, että yrittäjät ovat halunneet odottaa parempia suhdanneaikoja ennen kuin myyvät elämäntyönsä. Laajemmassa omistuksessa olevien ja palkkajohdon vetämien yritysten kohdalla tilanne on toinen eli niiden kohdalla kauppoja tehdään herkemmin myös huonoissa suhdannetilanteissa. Markkinoilla on erittäin paljon yrittäjiä, jotka ovat päätyneet yrityksen myyntiin, mutta siirtäneet yrityskauppaprosessin aloittamista suhdanteiden takia. Tämän lisäksi on vielä suurempi joukko joka harkitsee myyntiä. Näkemyksemme mukaan lähivuosien aikana tarjonta yrityskauppamarkkinoilla lisääntyy merkittävästi. Kuten aikaisemminkin toimialojen välillä on merkittäviä eroja, ja yksittäisen toimialan kohdalla tehtyjen kauppojen määrä vaihtelee paljon vuodesta toiseen. Viime vuonna ICT-toimialan järjestelyt kasvoivat selvästi. Kasvua oli myös elintarvike- ja muoviteollisuuden kohdalla sekä rahoitusalalla. Yrityskauppojen määrä väheni merkittävästi muun muassa metalliteollisuudessa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä rakentamisessa ja liikenteessä. Palvelusektori on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut merkittävin toimiala toteutuneiden yrityskauppojen lukumäärällä mitattuna. Kauppojen määrä kaksinkertaistui vuosina Finanssikriisin alkaessa 2008 myös tämän alan kaupat vähenivät, mutta kääntyivät nousuun vuonna Vuonna 2012 ja 2013 kauppojen lukumäärä on laskenut samassa suhteessa kuin markkinat yleisesti, joskin teollisten palveluiden kaupat ovat silti kasvaneet hieman. Palvelualan suurimpia kauppoja vuonna 2013 oli Terveystalo Healthcare Oy:n myynti pääomasijoitusyhtiö EQT:lle. ICT-alasta on muodostunut yksi merkittävimmistä toimialoista myös yrityskauppojen määrällä mitattuna. Vuonna 2013 alan huomattavimpia järjestelyitä olivat Nokia Siemens Networksin siirtyminen kokonaan Nokia Oyj:lle, sekä peliteollisuudessa toimivan Supercellin osake-enemmistön myynti Japaniin, mikä lienee kautta aikojen yksi arvokkaimmista yritysjärjestelyistä, jossa myyjänä oli yrityksen henkilöstö. Merkittävä kaupan kohde oli myös Stonesoft Oyj, jonka ostajana oli yhdysvaltalainen McAfee Inc. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa järjestelyiden määrä oli viime vuonna laskusuunnassa, mutta alalla tehtiin erittäin merkittävä yksittäinen kauppa kun Nokia Oyj:n Devices & Services-liiketoiminta myytiin Microsoftille. Kaupan alalla tehdään yritysjärjestelyitä varsin tasaisesti. Vähittäiskaupan järjestelyt kasvoivat viime vuonna kun taas tukkukaupan järjestelyt vähenivät. Toimialan suurin järjestely oli Suomen Lähikauppa Oy:n myynti pääomasijoittaja Tritonille. Kaupan alan kehitys on taittunut. Yleiseen talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus heikentää kuluttajien luottamusta ja saattaa vähentää kysyntää etenkin kulutushyödykkeissä. Myös ostotottumusten siirtyminen verkkokaupan suuntaan lisää painetta uudelleenjärjestelyihin. Elintarviketeollisuudessa merkittävä kauppa oli Oy Hartwall Ab:n siirtyminen tanskalaisen Royal Unibrew A/S:n omistukseen, jonka yhteydessä Hartwallin suvusta tuli ostajan merkittävä vähemmistöomistaja. Virolainen AS Maag Grupp osti Pouttu Oy:n.

6 Metalliteollisuus oli viime vuosikymmenellä suurimpia toimialoja yrityskaupparintamalla. Viime vuosina alalla on tehty järjestelyjä alle puolet siitä mitä keskimäärin vuosituhannen taitteessa tehtiin. Vuonna 2013 suurimpia kauppoja oli Outokummun Ternin tehtaan myynti takaisin ThyssenKrupp AG:lle. Graafisen alan yrityskaupat koskevat yleensä varsin pieniä yrityksiä. Vuonna 2013 merkittävimmän kaupan kohteena oli Suomen Lehtiyhtymä Oy, ostajana Keskisuomalainen Oyj. Puunjalostusteollisuudessa kauppoja tehdään melko harvakseltaan ja kauppojen määrän suhteelliset vaihtelut ovat suuret vuodesta toiseen. Viime vuonna Jujo Thermal Oy myytiin japanilaiselle Nippon Paperille. Kalusteteollisuudessa mielenkiintoinen kauppa oli Fenestra Oy:n sisäoviliiketoiminnan myynti Matti-Ovi Oy:lle, joka puolestaan myytin Taaleritehtaan yhteydessä oleville sijoittajille. Sijoitusyhtiöt eivät ole kovinkaan usein olleet ostajina tällä toimialalla. Rakennusalan ja siihen liittyvien palveluiden yrityskaupat vaihtelevat voimakkaasti suhdanteiden mukaan. Ala oli jonkinasteisessa noususuhdanteessa kolmen vuoden ajan, vuoteen 2012 saakka. Viime vuonna kauppojen määrä laski alle aiempien vuosien tason. Suurimpia kauppoja viime vuonna olivat ISS:n vahinkosaneerauksen liiketoiminnan myynti iso-britannialaiselle pääomasijoittajalle sekä suomalaisen pääomasijoittajan omistaman Delete Group Oy:n myynti tanskalaiselle pääomasijoittajalle. Rakennusaineteollisuudessa suurimpia kauppoja viime vuonna oli Morenia Oy:n kiviainesliiketoiminnan siirtyminen Andament Group Oy:n omistukseen. Omistusjärjestelyt pelastavat työtä Yritysjärjestely voi tukea työllisyyttä, vaikka kaupan välitön seuraus olisi työpaikkojen väheneminen. Olli Vesikivi, Partner Yritysjärjestelyillä turvataan kilpailukyky ja toiminnan jatkuvuus. Niillä kehitetään yritystä ja luodaan uusia mahdollisuuksia. Juuri kehittymisestä syntyy yritysjärjestelyn mielekkyys. Ja juuri siinä on usein yritysjärjestelyn keskeinen haaste: mistä löytää hyvät yhteensopivuustekijät ja miten saavuttaa konkreettiset synergiahyödyt? Julkisuudessa yritysjärjestelystä näkyvät etupäässä henkilöstövähennykset. Ne ovat usein välttämättömiä, kun kaksi saman alan yritystä fuusioituu karsiakseen ylikapasiteettia ja päällekkäisyyksiä. Supistuneet markkinat ja epäterveet rakenteet saattavat vaatia kipeitä leikkauksia. Onnistunut omistusjärjestely voi kuitenkin olla keskeinen tekijä työpaikkojen turvaamisessa. Näin on esimerkiksi niissä lukuisissa yrityksissä, joissa yrittäjä on tulossa eläkeikään ja jatkajaa ei löydy omasta lähipiiristä. Niiden olisi välttämätöntä löytää sopiva ostaja, joka turvaa toiminnan jatkumisen ja pystyy viemään yrityksen uuteen kehitysvaiheeseen. Omistusjärjestely voi tulla tarpeelliseksi muutenkin kuin yrittäjän ikääntyessä. Nuorikin yrittäjä voi hyvällä syyllä todeta, että on kehittänyt toimintaa niin pitkälle kuin omat rahkeet riittävät ja olisi saatava leveämmät hartiat, esimerkiksi toiminnan laajentamiseksi vientimarkkinoille. Onnistuneessa järjestelyssä yritykset täydentävät toisiaan. Kun laitevalmistaja ostaa palveluyhtiön, syntyy uusi palvelukonsepti. Kun kotimaassa toimiva ostaa ulkomailla toimivan, kasautuu markkina-tuntemusta. Järjestelyt voivat tuoda lisää voimavaroja, osaamista ja asiakkuuksia. Eli syntyy juuri niitä asioita, joilla duunit pelastetaan. Yritystään myyvän on tärkeää löytää ostaja, jolle järjestely voi tuoda selviä hyötyjä. Tällainen ostaja turvaa parhaalla tavalla yrityksen jatkuvuuden ja työpaikat. Tällainen ostaja voi myös maksaa yrityksestä parhaimman hinnan. Uuden omistajan löytyminen on ollut monissa tapauksissa ison työn takana. Yleinen epävarmuus on synnyttänyt varovaisuutta, ja ostajat ovat asettaneet ostokohteille aiempaa tiukempia kriteereitä. Kauppoja on syntynyt suhteellisen vähän ja samalla myyntipäätöksiä on lykätty niin, että yrityskauppamarkkinoille on syntynyt jo paljon patoutunutta tarvetta. Edellytykset omistusjärjestelyille tulevat paranemaan, mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa. Järjestelyn toteuttamiseksi on kuitenkin tehtävä paljon taustatyötä. Eri vaihtoehtojen selvittäminen laajasti on eräs onnistuneen yrityskaupan osatekijä. Varteenotettava ostajavaihtoehto voi olla uusi yrittäjä tai yrittäjäryhmä, mahdollisesti sijoittajatahon tukemana. Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet suunnittelevat yrittäjäksi ryhtymistä ja useat heistä etsivät aktiivisesti ostokohdetta. Monella konkarilla tuntuisi olevan halu päästä tekemään vielä jotain kokonaan uutta, jotain itsenäistä. Murrosvaiheessa oleva yrityskenttä tarvitsee kipeästi vereksiä voimia vetovastuuseen. Mahdollisuuksia on paljon, joten on syytä rohkaista ryhtymään tuumasta toimeen eli etsimään aktiivisesti sopivaa kohdetta. Isot yritykset keskittyvät melko tiukasti rajattuun ydinliiketoimintaan, jonka puitteissa ne rakentavat erityisesti tuotekehitys- ja markkinointivoimaa maailmanlaajuisia markkinoita ja suuria volyymeja tavoitellen. Tällöin ne karsivat joitakin pitkälle erikoistuneita tuotteita, joiden volyymit ovat pienet. Karsittaviin toimintoihin ja prosesseihin liittyy usein erityisosaamista, joilla voi olla elinvoimaa muussa yhteydessä. Yrittäjävetoisuus on luonnollinen ympäristö erikoisosaamista ja ketteryyttä vaativaan, pienten volyymien liiketoimintaan. Niihin liittyviä työpaikkoja voidaan pelastaa järjestelyillä, joiden keskeisenä toimijana on luova ja asiaansa uskova yrittäjä - ja häneen luottava rahoittaja.

7 Prevestor Partners Yrityskaupat avaimet käteen periaatteella! Prevestor on yrityskauppojen ja rahoitusjärjestelyiden asiantuntija Vuodesta 1996 alkaen meillä on ollut yli 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä. Painopistealueina ovat yrittäjävetoiset yritykset. Olemme erikoistuneet myyntitoimeksiantoihin ja niihin liittyviin rahoitusjärjestelyihin ja teemme asiakkaillemme myös arvonmäärityksiä ja omistaja-arvon kehitysohjelmia. Toimeksiantajamme on useimmiten yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat arvostavat palvelujamme. Hankkeissamme ostajana on yleensä teollinen toimija tai pääomasijoittaja tai yksityisiä henkilöitä, ja yhä useammassa yrityskaupassa on ulkomainen osapuoli. Olemme kansainvälisen euromerger- yhteistyöverkoston jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Sweden Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

8 Valikoituja referenssejä Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Atoy Oy Fram Foods hf. Ahlsell AB Empower Oy Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Box Delivery AB Lassila & Tikanoja Oyj Arctic Machine Oy Investment Group Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Salon Hannu Seppälä Oy Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 50% shares to Investment Company Salon FK Oy PMJ Automec Oyj K. Hartwall Oy AB Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Asset sale to Oy Arwidson AB Instrumentointi Oy Loimaan S. Puhelin Oy MBO Team Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer FOTOLUX OY KONEVOX Asset sale (tube division) to Asset sale to Sale of 100% shares to Asset sale to Ilmatuote Oy Perkko Oy Konepiste J. Oja Oy Markantalo Oy Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Kokkolan Paikallisradio Oy Asset sale to Sale of 100 % shares to Sale of 100% shares to Sale of 100 % shares in MBO Team Markantalo Oy Upo oor Oy MBI Team Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller

9 Valikoituja referenssejä Sale of shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Top Air AG Empower Oy Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller TURUN PUHELIN Asset sale to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to LSP-Group TechTeam Global Inc. Finnet Oyj Ahlsell AB Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Asset sale to Sale of 100% shares to Sale of 100 % shares to Sale of 100% shares to MBO Team MBO Team MBI Team AS Sähkötukku Oy Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Asset sale to Sale of 70% shares to Salon FK Oy Ahlsell AB MBO Team Europart S.A. Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller HIISIVISIO OY Sale of shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Lohjan Puhelin Oy Finnet Oyj Oy Primula Ab MBI Team Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Pejan Oy Malmgårdin Panimo Fairness Opinion / Yrityskauppa Fairness Opinion / Yritysjärjestely Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Kansainvlinen yrityskauppa Hartwall Invest Tekniseri Group Oy Elfving Ab Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Toukokuu 2013 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Palkkajohtajasta yrittäjäksi merkittävä askel yksilötasolla, samalla kansantalouden avainkysymyksiä Riku Hildén Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Joulukuu 2010 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Miten voidaan vaikuttaa yrityksen arvoon ja kiinnostavuuteen? Perheyritysten liiton mukaan 40.000 yrittäjää jää eläkkeelle viiden vuoden

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2010 Herttoniemen LVI-huolto Oy Sukupolvenvaihdos isältä pojalle Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Yrityskauppoja

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin VAIHTOASKEL-hanke onnistumisia omistajanvaihdoksiin 1.1.2013 31.12.2015 Tässä julkaisussa esitellään valtakunnallisen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Kesäkuu 2008 YRITTÄJÄKSI YRITYKSEN OSTOLLA YRITTÄJÄKSI Mikroyritysten omistajanvaihdokset ovat hyvä vaihtoehto uusyritykselle.

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE Osakassopimuksista Lokakuu 2002 Lukijalle Life Science -alan yrityksille ovat osakassopimukset erittäin tärkeitä sekä yrityksen perustamiseen liittyvän

Lisätiedot