MITÄ ON MONIKULTTUURISUUS SUOMALAISESSA VALTAKULTTUURISSA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITÄ ON MONIKULTTUURISUUS SUOMALAISESSA VALTAKULTTUURISSA?"

Transkriptio

1 MITÄ ON MONIKULTTUURISUUS SUOMALAISESSA VALTAKULTTUURISSA? Anna-Leena Riitaoja Tohtorikoulutettava Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

2 SISÄLTÖ Identiteetti Suomalaisuuden rakentaminen Moninaisuus suomalaisuudessa Moninaisuus minussa ymmärränkö toista? Monikulttuurisuuden tulkinnat ja toiseus Sovellus koulumaailmaan kysymyksiä pohdittavaksi

3 Kuka sinä olet? Valitse kolme asiaa. Kenelle vastasit? Millaista tilannetta ajattelit? Mitä vaikutusta on sillä, kuka kysyy ja missä yhteydessä? Entä jos kysyjä olisi Millaisia asioita itsestä on suotavaa yleensä kertoa? Entä mistä vaietaan? Julkisen tilan sisäänrakennetut arvot, normit ja odotukset, sekä julkisen ja yksityisen raja

4 MUUTTUVA IDENTITEETTI Maailmankatsomus Sosiaaliluokka Uskonto paikka Ammattiryhmä Sukupuoli (gender) Kieli Asuin- Ikä Fyysiset erot & poikk. Kansallisuus Etnisyys Identiteetit muuttuvat ja erilaiset asiat korostuvat ajasta, paikasta ja tilanteesta riippuen Amartya Sen 2006/2009: Ihmisiä ei pidä määritellä tai ryhmitellä vain yhden identiteetin kautta Mukailtu Gollnick & Chinn (1998); Hokkanen 2002

5 Kulttuurin käsite on yritys rajata jatkuvaa kulttuurista vaihtoa ja kulttuurien sekoittumista (Bhabha 1994) Rajojen piirtämistä virtaavaan veteen? Toisistaan erillisiä, staattisia kulttuureja ei ole olemassa Benedict Andersson (1991): Imagined communities, kansa kuviteltuna yhteisönä

6 SUOMALAISUUDEN RAKENTAMINEN ENNEN (JA NYT)

7 SUOMALAISUUDEN HAHMOTTUMINEN Snellman: Suomen kielen asema Kansanrunouden kerääminen Lönnrot: Kalevala J. L. Runebergin runous Isänmaanrakkauden herättäminen Kotiseuduntutkimus Topelius: Maamme kirja, lauluja, runoja, lastenkirjoja Cygnaeus: Kansakoululaitos 1866 Oma raha (Suomen markka) 1860 J.L. Runeberg, Elias Lönnrot, Fredrik Cygnaeus, J.V. Snellman, Zacharias Topelius

8 KOULUTUSJÄRJESTELMÄN SYNTY EUROOPASSA JA SUOMESSA Koululaitos kansallisvaltion, kansan ja kansalaisten rakentajana ja uusintajana Kansallinen identiteetti opetussuunnitelmissa

9 KOULU KANSALLISEN IDENTITEETIN VAHVISTAJANA Kotiseutuopetus ympäristöopetus Topeliaaninen kotiseutukäsitys: kotiseudun tuntemuksen ja - rakkauden herättäminen

10 KANSALLISMAISEMAT Suomalaisuuden ideologian lisäksi tarvittiin kulttuurin tuotteita, jotka voitiin kokea omaksi Runeberg: Sisä-Suomen korpi- ja järvimisemat (Saarijärven Paavo) Topelius: Kansallisesti arvokkaat maisemat Maisemamaalaukset: Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt Kirjallisuus: karelianismi (esim. Juhani Aho ja Eino Leino) Maisemavalokuvaus (I.K. Inha)

11

12

13

14

15 SUOMALAINEN KANSANLUONNE? Kansanluonne: tiettyyn alueelliseen yksikköön tai sosiaalisen yhteisön kollektiiviseen mentaliteettiin liittyvä käsitys ilman tiedollista pohjaa. (Paasi 1984; Knuuttila & Paasi 1995) Tavoitteena sosiaalisen identiteetin rakentaminen, me ja he jaottelut Suomalainen kansanluonne ja suomalaisten heimojen kuvaukset (Topelius: Maamme-kirja)

16 Suomalaisen kansanluonteen lisäksi käsitys muiden kansojen kansanluonteista Stereotypioita on siirretty tyypillisesti maantiedon kouluopetuksessa, me ja he Suomalaiset lapset on 1960-luvulle saakka koulussa sosiaalistettu suoraan kansallisten stereotypioiden maailmaan, erityisesti alimmilla luokilla. (Anssi Paasi 1995) Suomalaisen mentaliteetin uudelleen tuottaminen

17 Saunominen, onkiminen, makkaranpaisto ja lavatanssit ovat supisuomalaista kesän viettoa (Luonnontutkija 3-4; 1998) Savolainen iloisuus ja huumori saa kaikki hyvälle tuulelle (Koulun ympäristötieto 4; 2001) Ahkeruudellaan islantilaiset ovat karulla saarellaan saavuttaneet korkean elintason, joka näkyy hyvin maan pääkaupungin Reykjavikin eli Savuavan lahden kaduilla. (Koulun ympäristötieto 4; 2001) Maailmalla Tanska tunnetaan miellyttävänä ja siistinä hyvinvointivaltiona, jonka asukkaat näyttävät iloisilta ja onnellisilta. (Verne 4; 1995) Muiden slaavien tavoin venäläiset ovat seurallisia ihmisiä, jotka saavat hyvin aikansa kulumaan juomalla teetä, syömällä monenlaisia pikku herkkuja ja seurustelemalla ystävien kanssa. (Koulun ympäristötieto 5; 2001) Tani (2004)

18 KANSALLISEN YHTENÄISYYDEN KOROSTAMINEN Kansalaissodan jälkeen syntyi yhteinen oppivelvollisuus kansan eheyttämiseksi Yhteiskuntaluokkien välisten erojen vähentäminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen 1960-luvulta alkaen Tasa-arvopuhe käsitys toteutuneesta tasaarvosta ja samanlaisuudesta? Ihan tavallinen suomalainen Ahonen 2003; Julkunen 2010

19 MONINAISUUS SUOMALAISUUDESSA - ESIMERKKEJÄ

20 YHTEISKUNTALUOKKA MENNEESSÄ JA NYKYISESSÄ Työläistaustaisena opettajana keskiluokkaisessa opettajanhuoneessa Luokkien habitus, luokkaidentiteetti ja sosiaalinen koodi Taloudelliseen, koulutukselliseen, yhteiskunnalliseen asemaan ja terveyteen liittyvien erojen kasvu Alueellisten erojen kasvu Kohtaako opettajan maailma lapsen maailman?

21 SUOMALAINEN RUOKAKULTTUURI MENNEESSÄ JA NYKYISESSÄ Läntinen ja itäinen ruokakulttuuri Läntiset keittoruuat, kova leipä Itäiset uuniruuat, kukot ja piirakat,pehmeä leipä Juhlat Muutokset ruokakulttuurissa Pizza, lasagne, jogurtti, appelsiini Hampurilainen, kebab, sushi Etnisen ruuan arkipäiväistyminen Ks. esim. Suomalaisen ruokakulttuurin ulottuvuuksia, 2009

22 NUORISOKULTTUURIT SUOMESSA Formaalit ryhmät Nuorisojärjestöt, urheilu- ym. järjestöjen nuorisoosastot jne. Informaalit ryhmät Lasten ja nuorten koulukavereista tai naapureista muodostuvat ryhmät Erilaiset sakit, jengit ja alakulttuuriset ryhmät Ryhmän sijasta 1980-luvulta lähtien on puhuttu mieluummin alakulttuureista, yhteisöistä ja verkostoista

23 HS

24 TAVALLISUUS OPPILASKULTTUURISSA Arkisuus Itsen ja toisten tarkkailu Pukeutumistavat Tavallisuuteen ja ulkonäköön liittyvät kommentit saavat merkityksiä myös sukupuolen kautta Tolonen 1999, 2002

25

26

27

28

29 MONINAISUUS MINUSSA YMMÄRRÄNKÖ TOISTA?

30 MONINAISUUDEN NÄKEMINEN ITSESSÄ VOI AUTTAA NÄKEMÄÄN MONINAISUUDEN MYÖS TOISESSA... Oma vähemmistöasema ja siihen liitetyt yleistykset, stereotypiat ja ennakkoluulot tai heikompi yhteiskunnallinen tai taloudellinen asema Miten kategorioita ja niihin liittyviä yleistyksiä tuotetaan muiden kohdalla

31 TAI SITTEN EI Vahvat stereotypiat jostain ryhmästä Siirtovaikutus ei synny automaattisesti Ei tunnisteta sitä, missä asioissa ollaan etuoikeutettuja suhteessa johonkin toiseen ryhmään, kuulutaan valtakulttuuriin tai valtaapitäviin etuoikeus voi olla diskursiivista tai yhteiskunnalliseen asemaan, sosiaalisiin suhteisiin tai taloudelliseen asemaan liittyvää

32 MONIKULTTUURISUUS = NE TOISET? Vaikka sekä suomalaisuus että muut kansalliset ja etniset ryhmät ja kulttuurit ovat sisäisesti moninaisia, monikulttuurisuudella tarkoitetaan usein ei-suomalaista toista Suomalaisuutta ei nähdä sisäisesti monikulttuurisena tai ajassa ja tilanteissa muuttuvana Toinen ei ole kuka tahansa toinen, vaan tummaihoiseen, erilaista kulttuuria ja uskontoa edustavaan (tai sellaiseksi kuviteltuun) ihmiseen

33 MONIKULTTUURISUUDEN TULKINNAT JA TOISEUS

34 MIKSI MONIKULTTUURISUUDEN TULKINNALLA ON VÄLIÄ? Oletus oman kulttuurin yhdenmukaisuudesta oletus toisen kulttuurin yhdenmukaisuudesta Ajatus suomalaisuuden moninaisuudesta puree huonosti uuteen monikulttuurisuuspuheeseen Monikulttuurisuuden kapeutunut merkitys Viittaa tummaihoiseen, erilaista kulttuuria ja uskontoa edustavaan (tai sellaiseksi kuviteltuun) ihmiseen Koloniaalisen toisen uudelleen tuottaminen

35 ABYSSAL LINE: SUURI RAJA PINNAN ALLA Läntinen maailmankuva, todellisuus ja tieto tulee ensisijaiseksi ja ainoaksi varteen otettavaksi Toisen puolen todellisuus ja tieto katoavat tai muuttuvat tarpeettomiksi. Maldonado-Torres 2004; Santos 2007; Andreotti 2011

36 SOVELLUS KOULUMAAILMAAN KYSYMYKSIÄ POHDITTAVAKSI

37 KENEN KOULU / PÄIVÄKOTI? Mitkä ryhmät saavat näkyä ja kuulua, ketä kuunnellaan, ketkä saavat osallistua päätöksiin aikuisten ja lasten kohdalla? Miten eri ryhmistä puhutaan, miten ihmisiä niiden kautta tulkitaan, miten toimintaa ennakoidaan tai arvioidaan? Saanko minä ja muut määritellä itseni, vai määrittelevätkö muut minua jonkin ominaisuuden tai ryhmäjäsenyyden perusteella? Onko kaikki oppilaat tehty opetussuunnitelman mukaan?

38 Mitatessaan yksilöllistä kyvykkyyttä koulu tuleekin mitanneeksi luokka-asemalle tyypillistä koulu-kestävyyttä. Vähitellen lasten ja nuorten kotitaustaan liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset erot alkavat näyttäytyä yksilöiden välisinä kyvykkyyseroina. (Naumanen & Silvennoinen 2010)

39 Vaikka Suomi on ollut monikulttuurinen, koulukasvatus on ollut yksikulttuurista. (Räsänen 2005)

40 Samanlaista kohtelua kaikille vai yhdenvertaisuutta? Normiin kasvattaminen? Tavallisuus? Tunnistanko miten toiseus tai toisenlaisuus koulussa muodostuu puheessa ja teoissa sekä oletuksissa ja miten se vaikuttaa lapsiin ja aikuisiin? Tunnistanko oma toiseuden kokemukseni? Paremmin tietäjästä, toisin tietämiseen, ja poisoppimiseen?

41 Kiitos!

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on Sisältö 1 Aluksi 9 14 Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on 15 Kertomus Sori vaan kaverit, mutta olen somali 19 2 Valtasuhteet koulussa 22 25 Kertomus Onko sinulla poikaystävää? 27 Kertomus Kelaten

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI OPETTAJAN AINEISTO Dialogi Tuukka Tomperi yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI Ulkoasu: Riitta Piuva Taitto: Eira Rantanen Tekijä ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2005 Kopiointikielto

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista Jussi Semi 138570 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Maantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu 2002 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Av A aimet aimet Av A oimuuteen

Av A aimet aimet Av A oimuuteen Avaimet Avoimuuteen Avaimet avoimuuteen Julkaisija: Avaus-monikulttuurisuushanke, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Julkaisun rahoitus: Hankkeen rahoittaja EU:n kotouttamisrahasto Tekijät: Aktiviteetit

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää.

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää. HANNA-MARI IKONEN Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Maaseudun naisyrittäjäksi tuleminen esimerkki identiteetin rakentumisesta TIIVISTELMÄ Artikkeli tarkastelee maaseudun naisyrittäjien

Lisätiedot

TYÖLKI ELLÄÄ MUT KAUPAL RIKASTUU Näkökulmia mediakasvatukseen musiikinopetuksessa

TYÖLKI ELLÄÄ MUT KAUPAL RIKASTUU Näkökulmia mediakasvatukseen musiikinopetuksessa TYÖLKI ELLÄÄ MUT KAUPAL RIKASTUU Näkökulmia mediakasvatukseen musiikinopetuksessa Seminaarityö Kevät 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopisto/sokla Olli Kari Sibelius-Akatemia

Lisätiedot

Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta. Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN

Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta. Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN Informaatiotutkimuksen Pro gradu-tutkielma Oulu 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat!

Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat! Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat! Välitilassa alakulttuurit, toimijuus ja kommunitas Helsingin seudun nuorten keskuudessa Pro-gradu tutkielma Vilma Nummela Helsingin Yliopisto 2011 Valtiotieteellinen

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Juha Järvelä. Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930

Juha Järvelä. Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930 Juha Järvelä Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930 Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Huhtikuu 2006 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty

Lisätiedot

Kultainen nuoruus. nuorisotutkimusverkosto. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.

Kultainen nuoruus. nuorisotutkimusverkosto. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim. Kultainen nuoruus Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.) nuorisotutkimusverkosto KULTAINEN NUORUUS KURKISTUKSIA NUORTEN HYVINVOINTIIN JA SEN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Viinikka, Jukka-Pekka Opetussuunnitelmien kasvatuspäämäärät ja niiden taustatekijät; tarkastelussa vuosien 1925, 1946, 1952 ja 1970 opetussuunnitelmat Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot