Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006"

Transkriptio

1 Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006

2 Sisältö 3 Aina Group lyhyesti 4 Keskeisimmät tiedotteet Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Medialiiketoiminta 14 ICT-liiketoiminta 18 Henkilöstö 20 Yhtiön hallinnointi 23 Osakkeet ja osakkeenomistajat 25 Hallituksen toimintakertomus 28 Tase, konserni 29 Tuloslaskelma, konserni 30 Rahoituslaskelma, konserni 31 Tase, emo 32 Tuloslaskelma, emo 33 Rahoituslaskelma, emo 34 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 35 Tilinpäätöksen liitetiedot 43 Hallituksen ehdotus voitonjaosta, tilintarkastuskertomus 44 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 45 Avainluvut Hallitus 48 Konsernin johtoryhmä 50 Tietoa osakkeenomistajille 51 Yhteystiedot 2 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

3 Aina Group lyhyesti Aina Group -konserni on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Tavoitteenamme on tarjota kiinnostavinta sisältöä, parhaat palvelut moderniin viestintään ja liiketoiminta-alueidemme parasta asiakaspalvelua. KONSERNIN AVAINLUVUT Liikevaihto, T Liikevoitto/-tappio, T Tilikauden voitto, T Tulos/osake, 14,52 82,24 Tuotekehitys- ja tutkimusmenot, T Bruttoinvestoinnit, T Omavaraisuusaste, % 37,2 51,9 Henkilöstö työsuhteessa keskimäärin Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 612 Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 97,0 milj. euroa ja sen palveluksessa oli kokoaikaiseksi muutettuna 612 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj, jonka alakonsernit muodostuvat medialiiketoimintaa harjoittavasta Hämeen Sanomat Oy:stä tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa harjoittavasta AinaCom Oy:stä emoyhtiöineen. Medialiiketoimintaan kuuluvat maakuntalehti Hämeen Sanomat, kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, paikallisradio Iskelmä Janne, varhaisjakelua harjoittava Ilves Jakelu Oy, suorajakelua harjoittava Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy sekä osakkuusyhtiönä Hämeen Lehtipaino Oy. ICT-liiketoiminnan yhtiörakenne on selkeytetty konsernin sisäisillä fuusioilla. Telekolmio Oy sulautui Hämeen Puhelin Oy:öön ja Hämeen Puhelin Oy ja Sysco Oy sulautuivat AinaCom Oy:öön Konsernin strategian kolme painopistealuetta ovat monimediainen kuluttajaliiketoiminta, yrityksille suunnattu aito ICT-liiketoiminta ja medialiiketoiminta. AINA GROUP OYJ 100 % 60 % 100 % Hämeen Sanomat Oy Aina Oy Omnivest Oy Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy 100 % Ainatel Oy 100 % Radio Janne Oy 100 % AinaCom Oy Ilves Jakelu Oy 100 % Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy 20 % Hämeen Lehtipaino Oy alkaen AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

4 Keskeisimmät tiedotteet Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan määräämänä välimiesoikeus vahvisti Hämeen Sanomat Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastushinnaksi 30,30 euroa osakkeelta Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi Matti Carpénin ja Tapio Hintikan. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Tapio Hintikan ja varapuheenjohtajaksi Arto Kajannon Aina Group -konserniin kuuluva Hämeen Puhelin Oy ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistama Feva Kiinteistöt Oy allekirjoittivat kauppakirjat kiinteistöjen vaihdosta Hämeenlinnassa. Aina Group keskittää ICT-liiketoimintansa Hämeenlinnassa Parolantie 104:ään Aina Group -konsernin ICT-yhtiöt AinaCom Oy, Hämeen Puhelin Oy, Sysco Oy ja Telekolmio Oy yhtenäistävät visuaalisen ilmeensä ja ottavat käyttöön Aina-tunnuksen Aina Group osti Finnet Oy:ltä Finnet Com Oy:n osakekannan. Hämeen Sanomat Oy osti Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy:n osakekannan Aina Group uudistaa strategiaa, organisaatiota ja yhtiörakennetta Nokia ja Aina Group solmivat runkosopimuksen Aina Groupin virtuaalioperaattorikonseptin kehittämisestä. Aina Group teki virtuaaliverkko-operaattorisopimuksen DNA Verkot Oy:n kanssa Hämeen Sanomat Oy perusti Ilves Jakelu Oy nimisen yhtiön ja siirtää sille jakeluliiketoimintansa FK Kari Väisänen nimitettiin elokuusta 2006 alkaen Hämeen Sanomat Oy:n kustannusjohtajaksi. Väisänen toimii sekä Hämeen Sanomien päätoimittajana että Hämeen Sanomat Oy:n toimitusjohtajana ja kuuluu Aina Group -konsernin johtoryhmään Empower Oy osti Hämeen Puhelin Oy:ltä ulkokaapeliverkon rakentamis- ja kunnossapitoliiketoiminnan Helmikuussa ostetun Finnet Com Oy:n nimi muutettiin AinaCom Oy:ksi. Aina Group -konsernin ICT-liiketoiminnan yhtiörakenne selkeytyy vuodenvaihteessa konsernin sisäisillä fuusioilla. ICT-liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Hämeen Puhelin Oy, Telekolmio Oy ja Sysco Oy sulautuvat AinaCom Oy:öön. 4 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

5 Avainluvut graafi sesti HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN KOKOAIKAISEKSI MUUTETTUNA V LIIKEVAIHDON JAKAUMA V. 2006, % LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA LIIKEVOITTO, MILJ. EUROA AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

6 Toimitusjohtajan katsaus Taloudellinen kehitys maassamme on jatkunut hyvänä, mikä on osaltaan vaikuttanut sekä media- että ICT-markkinoiden positiiviseen volyymikehitykseen. Telepäätelaitteiden valmistuksen osalta kotimainen teollisuus on vielä kovemmalla kuin aikaisemmin tuotannon siirtyessä kiihtyvällä tahdilla halvan työvoiman maihin. Kokonaisuutena tietoliikennemarkkinat ovat selvästi jättäneet pahimman kehityslaman taakseen. Alan toimijoiden investointihalukkuus on edelleen kuitenkin vaisua. Investointivaltainen ala edellyttää palvelujen kehittämiseksi ja verkkojen ylläpidon säilyttämiseksi hintatason, joka mahdollistaa edellä mainitut asiat. Tätä helpottaa se, että pahimmasta, pelkästään hinnalla kilpailemisesta, on selkeästi päästy ohi. Palveluiden kehittäminen on edelleen iso haaste. 3G-paketteja on mainostettu ja kehuttu paljon, mutta suurin osa asiakkaista ostaa paketin ainoastaan tavoitteenaan saada hyvä puhelin, puhua ja lähettää tekstiviestejä. Muiden palveluiden, mm. datapalveluiden käyttö on kokonaismarkkinoiden kannalta minimaalista. Palveluiden kehittäminen vaatii entistä enemmän niiden suuntaamista massamarkkinoiden jokapäiväisiin tarpeisiin. Palveluita rakennetaan edelleen pääsääntöisesti teknologialähtöisesti. Tietoyhteiskunnan ja verkkoratkaisujen osalta keskustellaan aivan liikaa vain yhteyden nopeudesta ja kaistan leveydestä. Ne ovat tärkeitä asioita, mutta niiden rinnalla on kaksi muuta keskeistä kysymystä: Miten saadaan Suomen kaltaisessa harvaanasutussa maassa kattavat verkkopalvelut koko maahan? Kaupallisesti ja nykyisillä investointitasoilla ratkaisut eivät kulje maaliin. Uudentyyppisiä ajatuksia ja ideoita tarvitaan. Uusia, vaihtoehtoisia ja alan rakenteitakin ravistelevia ehdotuksia ei pidä tyrmätä välittömästi, lähes ilman perusteluita. Palveluiden kehittämiseen tarvitaan aivan uudenlainen ote. Tämä ja edellinen kohta saattavat merkitä rajujakin muutoksia rakenteisiin ja ansaintalogiikkoihin. Toimivan virtuaalioperaattorin kannalta radioverkon vuokraus on erittäin haastavaa. Jos tähän asiaan ei löydy ratkaisuja, jää palvelujen kehittäminen vain verkonomistajien huoleksi. Vaikka verkonomistajat käyttäisivätkin siinä kumppaneita, tulee lopullinen tarjooma aina verkonomistajan kautta. Tämä tulpan avaaminen on keskeinen edellytys sille, että markkinat kehittyvät ja asiakkaiden palvelutarjonta todella edistyy. Aina Group on jatkanut kehitystyötä ollakseen uudenlainen ICTpalveluyritys, joka yhdistää palvelutarjontaansa mediapalveluita. Ne panostukset, jotka on tehty virtuaaliverkkokonseptiin, median ja telemaailman yhteisiin palveluihin ja pk-yritysten palvelupaketteihin ovat tuoneet liiketoiminnalle uutta kasvua ja ennen kaikkea takaavat tulevien vuosien kasvun. Olemme luoneet uusia jakelukanavia ja teemme vuonna 2007 merkittäviä läpimurtoja liiketoiminnan laajentamiseksi niin mobiilipalveluiden kuin Aina Viestintäratkaisun osalta. Keskeisenä tavoitteenamme on myös palvella asiakkaitamme paikallisesti entistä paremmin. Hankimme keväällä 2006 oman mobiilikeskuksen ja teimme virtuaaliverkkosopimuksen DNA Verkot Oy:n kanssa. Otimme mobiilikeskuksen käyttöön syksyllä. ICT-yhtiöiden rakenteessa siirryimme yhteen vuoden 2007 alusta, mutta otimme uuden yhteisen toimintamallin mukaisen organisaatiorakenteen käyttöön jo elokuussa. Syvensimme partner-ratkaisuja mm. laskutuksessa. Myös verkonrakentamis- ja kunnossapitotoiminnassa otimme käyttöön uuden yhteistyömallin, jonka yhteydessä myimme ko. toiminnan Empower Oy:lle. Hämeen Sanomien osalta liiketoiminta kehittyi hyvin; keskimääräinen levikki oli hyvällä tasolla ja mediamyynti kasvoi merkittävästi. Kehitimme Tarjouskanavaa konsernin yhteisenä palveluna ja pyrimme luomaan uusia yhteisiä palvelukonsepteja myös valtakunnalliselle markkinalle. Hämeen Sanomien organisaatiorakennetta muutettiin yhdistämällä toimitusjohtajan ja lehden päätoimittajan tehtävät kustannusjohtaja Kari Väisäselle. Konsernin liiketoiminnassa vuosi 2006 oli voimakkaan kasvun ja merkittävien panostusten vuosi. Investointi mobiilikeskukseen ja konseptien rakentaminen vaativat paljon panostuksia. Lisäksi AinaComin (ent. Finnet Comin) alkuvuoden tappiollisuus ja saneerauskulut rasittivat tulosta merkittävästi. Yhtiön tulos saatiin kesän kuluessa nouse- 6 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

7 maan nollatasolle ja loppuvuoden osalta kannattavuus nousi edelleen. Sama kannattavuuden parantuminen koski koko ICT-liiketoimintaa viimeisen vuosineljänneksen osalta. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät ja haastavat. Kokonaispaketit ja uudentyyppinen sisällöntarjonta on vastaanotettu markkinoilla hyvin. Seuraavan kahden vuoden haaste on palvelutarjonnan valtakunnallistaminen. Meidän tulee kehittää palvelutarjontaamme edelleen ja ennen kaikkea parantaa jatkuvasti asiakaspalveluamme, minkä tulee näkyä asiakkaillemme. Menestyäksemme tulevaisuuden ICT-markkinoilla meidän tulee taata uusien teknologioiden hyväksikäyttö ja kustannustehokkuus, tarjota niitä asiakkaillemme ja huolehtia asiakkaistamme paikallisesti. Viimeksi mainitussa korostuvat paikallinen sisältö ja jokapäiväistä elämää tukevat palvelut. Nämä asiat ovat keskeisessä asemassa Aina Groupin strategiassa ja viemme niitä eteenpäin asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiitän kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja Aina Group -konsernin koko henkilökuntaa vuodesta 2006! Jaakko Nevanlinna toimitusjohtaja Hallituksen puheenjohtajan katsaus Aina Group on lähtenyt rohkeasti toteuttamaan toimialoilleen poikkeuksellista liiketoimintakonseptia, jota voisi kuvailla muutamilla avainsanoilla monimedia, paikallisuus ja aina saatavilla oleva informaatiopalvelu. Viimeisimpinä vuosikymmeninä tapahtunut teknologinen vallankumous on mahdollistanut tietoyhteiskunta-ajatusmallin syntymisen. Yksikäsitteistä määritelmää siitä, mitä tietoyhteiskunta käytännössä tarkoittaa, ei ole vielä olemassa, mutta usko teknologian tarjoamiin, lähes rajattomiin tiedonsaannin, ajantasaisuuden ja käsittelyn mahdollisuuksiin piirtää eteemme kuvan tulevaisuudesta, jossa lähes kaikki arkipäiväiset asiat hoituvat toisin. Teknologian kehitys on ollut huima ja tuloksia on syntynyt odotuksiin nähden pienistä ajoittaisista pettymyksistä huolimatta. Tässä maailmankuvassa on kuitenkin huomioitava, että ihmisen kyky ja halu muuttaa käyttäytymistään on kehityksen vaatimaa aikaa määräävä tekijä. Olemme ilahtuneina ottaneet vastaan painetun median täydennykseksi modernit sähköiset mediat ja välineet: internetin, laajakaistan ja langattoman puhelimen. Kuitenkin valtaosa käyttäytymisestämme perustuu edelleen perinteiseen tapaamme toimia ja elää. Tosin on todettava, että perinteistä riippumaton nuoriso avaa tietä kehittyneemmälle teknologian hyödyntämiselle. Toimijoiden, kuten Aina Groupin haaste on luoda asiakkaille ahaaelämys-tarjontaa, jolloin teknologian mahdollistama palvelu arkipäiväistyy kuluttajan kannalta ja tunnemme kuluttajina olevamme sinut tulevan tietoyhteiskunnan kanssa. Tyypillinen esimerkki päinvastaisesta tilanteesta on tapa, jolla todennäköisesti perustellustikin on toteutettu määräys television digiaikaan siirtymisestä. Meille Aina Groupissa ei riitä, että tarjoamme ainoastaan sitä, mitä asiakkaat osaavat pyytää, vaan meidän on toimittava kansantajuisesti silmien avaajana tälle uudelle uljaalle mahdollisuudelle helpottaa, avartaa ja syventää ihmisen elämänpiiriä. Aina Group on lähtenyt tälle tielle tarjoamaan sekä yrityksille että yksityishenkilöille monimediaratkaisuja, joissa on aina myös vahva paikallisviritys. Tähän mennessä tulokset ovat olleet lupaavia tämän yhteisen oppimisprosessin osalta. Jatkossakin herkkäkorvaisuus heikkojenkin signaalien noteeraamiseksi tulee olemaan tärkeää, olivatpa ne sitten uusia ideoita tuottavia tai kriittisiä. Tapio Hintikka hallituksen puheenjohtaja AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

8 Strategia Aina Group -konserni on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Tavoitteenamme on tarjota kiinnostavinta sisältöä, parhaat palvelut moderniin viestintään ja liiketoiminta-alueidemme parasta asiakaspalvelua. Medialiiketoiminta toimii läheisessä yhteistyössä ICT-liiketoiminnan kanssa. Se tuo perinteiselle printtimedialle lisämahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa uusiin tuotteisiin. ICT-liiketoiminta hyödyntää uusia teknologioita ja panostaa kustannustehokkuuteen. Tärkeätä on tarjota asiakkaille uusia palveluita, joissa korostuvat paikallisen median tuottama sisältö ja jokapäiväistä elämää tukevat palvelut. Oleellista on huolehtia asiakkaista paikallisesti. STRATEGIAN KOLME PAINOPISTEALUETTA OVAT Monimediainen kuluttajaliiketoiminta Yrityksille suunnattu aito ICT-liiketoiminta mobiili- ja laajakaista mediatalo- ja brändipartnerit paketoidut viestintäratkaisut räätälöidyt asiakasratkaisut Medialiiketoiminta sisältö ilmoitusmyynti levikki jakelu 8 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

9 AINA GROUPIN NELJÄN ARVON KETJU Aina Groupin arvoja symboloi arvoketju. Sen toisiinsa liittyvät silmukat kuvaavat jokaisen arvon välttämättömyyttä. Kaiken perustana on reilu yhteistyö ja luotettava paikallisuus, mutta markkinoilla menestyminen ei onnistu ilman uuden luomista ja tuloksellista työntekoa. Arvostamme Aina Groupissa Luotettavaa paikallisuutta Haluamme ylläpitää läheisen suhteen paikallisiin asiakkaisiimme, lukijoihimme ja kuuntelijoihimme. Paikallisuus merkitsee meille läsnäoloa ja omaan seutuumme liittyvän luotettavan tiedon ja mieleenpainuvien elämysten tuottamista ja välittämistä. Se merkitsee myös ajanmukaisten palveluiden ja viestintävälineiden tarjoamista yli sadan vuoden perinteitämme kunnioittaen ja seudun elinvoimaa vahvistaen. Uuden luomista Haluamme varmistaa yrityksemme tulevaisuuden rohkeilla ideoilla ja niiden ennakkoluulottomalla toteuttamisella. Uuden luomisessa ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa eri aloja edustavien ammattilaistemme erilaiset tietotaustat. Niitä yhdistelemällä syntyy uutta ja myös päteviä arvioita uutuuksien onnistumisen edellytyksistä. Reilua yhteistyötä Haluamme tehdä reilua yhteistyötä sekä kumppaneidemme kanssa että talon sisällä, koska meille on tärkeää saada kaikki osaaminen yhteiseen käyttöön. Reilu yhteistyö perustuu keskinäiseen luottamukseen ja arvostukseen sekä rohkeuteen arvioida omia ja toistemme tekemisiä rakentavasti. Tavoitteenamme on yhteistyö, johon jokainen meistä haluaa sitoutua. Tuloksellisuutta Haluamme sekä menestyä työssämme että työskennellä menestyvässä yrityksessä. Tämä onnistuu, kun jokainen meistä pyrkii työssään mahdollisimman hyviin tuloksiin. Yrityksemme menestys varmistaa oman hyvinvointimme, työmme jatkuvuuden sekä mahdollistaa toimintamme luovan kehittämisen. Näiden arvojen haluamme näkyvän teoissamme ja toimintamme lopputuloksissa. Kuinka tässä onnistumme eli kuinka arvoketjumme kestää? Sen arvioivat meille tärkeät ihmiset: asiakkaamme, lukijamme ja kuuntelijamme, kaikki yhteistyökumppanimme, oma henkilökuntamme sekä omistajamme. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

10 Medialiiketoiminta 10 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

11 Meillä Hämeen Sanomat kuuluu aamiaispöytään. Toivomme, että myös lapsemme omaksuvat heräämisen pehmeään tunnelmaan sopivan uutismuodon, toteaa hämeenlinnalainen Janne Korpela. Hämeen Sanomat toimittaa myös uutisia Aina Matkapuhelinliittymän käyttäjille sekä markkinoi ilmoittaja-asiakkailleen matkapuhelinliittymän Tarjouskanavaa nykyaikaisena monikanavaisena mediana. Kuvassa Santeri, Janne, Annika ja Eveliina Korpela. Aina Groupin viestinnällinen kirjo on monipuolinen. Medialiiketoiminta, yhdessä konsernin viestintä- ja tietoliikennepalveluiden kanssa tarjoaa asiakkaillemme laajan, koko perheen viestintäpaketin. Hämeen Sanomat on laadukas, yksi Suomen vanhimmista sanomalehdistä. Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset on pirteän uutisnälkäinen kaupunkilehti. Nuorekas paikallisradio Radio Janne täydentää konsernin mediavalikoiman. Liiketoimintaan kuuluvat myös sanomalehtien varhaisjakelu ja suorajakelupalvelu. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

12 Medialiiketoiminta Aina Groupin toinen toiminnallinen kivijalka on medialiiketoiminta, joka toimii läheisessä yhteistyössä ICT-liiketoiminnan kanssa. Konserniyhteistyö tuo perinteiselle printtimedialle lisämahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa uusiin tuotteisiin. Laadukas sanomalehti menestyy jatkossakin, joskin yhä suurempi osa viestinnästä tapahtuu tulevaisuudessa erilaisten sähköisten tarjoamien kautta. Mobiili on jo nyt paljon muutakin kuin pelkkä perinteinen matkapuhelin. Ihmiset viettävät myös entistä enemmän aikaansa verkossa. Internet on muuntunut vuorovaikutteiseksi palveluksi, joka on samalla niin kauppapaikka kuin sisällön tarjoaja. Hämeen Sanomat -konserniin kuuluvat maakuntalehteä kustantava Hämeen Sanomat Oy, kaupunkilehteä julkaiseva Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, paikallisradioyhtiö Radio Janne Oy, suorajakelua harjoittava Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy ja uusimpana tulokkaana varhaisjakelusta vastaava Ilves Jakelu Oy. Konserni on myös vähemmistöomistajana lehden painamisesta vastaavassa Hämeen Lehtipaino Oy:ssä. Medialiiketoiminnan liikevaihto oli euroa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli 176. HÄMEEN SANOMAT Maakunnan ykköslehti Hämeen Sanomat kehittyi suotuisasti vuonna Levikki kääntyi jälleen kasvuun, virallinen levikki oli tilattua lehteä päivää kohden. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,6 %. Tulos on hyvä, sillä useimpien seitsenpäiväisten lehtien levikki pieneni. Erityisen ilahduttavaa olivat lukuisat uudet kestotilaajat Hämeenlinnan alueella. Ilmoitusmyynti kehittyi vieläkin paremmin. Hämeen Sanomien ilmoitusmäärä kasvoi seitsenpäiväisistä lehdistä eniten Suomessa. Saavutettu tulos johtui lähinnä Hämeenlinnan seudun voimakkaasta talouskasvusta, joka näkyi palveluyritysten uusperustantana ja toiminnan laajentamisina. Kanta-Hämeen talousnäkymät ovat loistavat myös lähivuosille. Hämeen Sanomien toimialue on varsin poikkeuksellinen Suomessa. Lehden tilausmyynnissä kasvun mahdollisuudet ovat rajalliset. Levikkialue on maantieteellisesti pieni, rajautuen selkeästi muihin maakuntiin, joilla on omat vahvat alueen ykköslehtensä. Toisaalta Kanta-Häme on muuttovoittoaluetta, jonka vetovoima pääkaupunkiseudulta on selkeä. Alkaneena vuonna medialiiketoiminnan kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla. Taloudelliset tavoitteet ovat silti haastavia, sillä erityisesti Hämeen Sanomien viime vuoden tulokset niin levikin kuin ilmoitusmyynnin osalta olivat hyviä. Lehden toimituksessa käynnistettiin avoin keskustelu tulevien vuosien kehitystarpeista. Loppuvuonna uudistettiin toimituksen organisaatio, aloitettiin lehden tuotantoprosessin nykyaikaistaminen ja lukijasuhteen syventämiseen liittyvät ponnistelut. Alakonsernin toiminnallisia tavoitteita tälle vuodelle ovat kehitysyhteistyön lisääminen Aina-tuoteperheen kanssa, verkkopalveluiden uudistaminen, uutishankinnan tehostaminen ja jakelupalveluiden laadun kehittäminen. Hämeen Sanomissa ymmärretään laajalti lehden uudistumistarpeet. Kyse ei ole vuosisadan lehtiuudistuksesta, vaan lukijoiden ja asiakkaiden tarpeiden huomioimisesta muuttuvassa viestintäympäristössä. Haasteisiin vastaaminen vaatii koko organisaation avautumista ulospäin. 12 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

13 Käytäntöön muutettuna kyse on näkyvämmästä levikkimarkkinoinnista, aktiivisemmasta asiakastyöstä ilmoitusmyynnissä ja entistä nopeammasta uutishankinnasta lehden toimituksessa. Hämeen Sanomat elää lukijoidensa ja asiakkaidensa arjessa. Läheisyys on hyvä sana sekä kaupallisessa että journalistisessa toiminnassa. Yksittäisiä tärkeitä hankkeita vuodelle 2007 ovat Hämeenlinnassa kesällä pidettävät asuntomessut, yhdessä Forssan Lehden kanssa toteutettava alueellinen talouslehti Taaleri ja Hämeen Sanomien toimituksen laajentaminen kauppakeskus Linnassa sijaitsevan Aina Shopin yhteyteen. RADIO JANNE Kaupalliselle Iskelmä-Radio -ketjuun kuuluvalle Radio Jannelle vuosi 2006 oli taloudellisesti yksi sen historian parhaista. Kilpailu paikallisradiomarkkinoilla on kiristynyt, mutta siitä huolimatta Radio Janne teki hyvän tuloksen ja säilytti kuuntelijaluvut ennallaan. Radiokanavaa kuuntelee viikossa noin kuuntelijaa. Radio Jannen kestosuosikkeja vuodesta toiseen ovat perjantaiset toivekonsertit ja HPK:n otteluselostukset. Jatkossa Radio Jannessa mietitään vakavasti paikallisen uutisoinnin lisäämistä. HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET Iskelmä Jannen toimilupa on voimassa vuoteen 2011 saakka. Kaupunkilehtikentän rajut murrosvuodet näyttävät viime vuonna tasaantuneen. Myös mediamainonnan kasvu tasaantui. Kaupunki- ja noutopistelehtien ilmoitusmyynti kasvoi 2,5 %. Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten liikevaihto ei aivan yltänyt edellisen vuoden tasolle. Lehtiä julkaistiin 101 kappaletta, keskikoko oli 27,2 sivua. Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset vietti maaliskuussa 30-vuotisjuhliaan. Vuoteen mahtui paljon haasteita, sillä lehden ulkoasu uusittiin ja ilmoitusvalmistus sekä taitto siirtyivät Kajamäkeen. Samalla otettiin käyttöön uusi ilmoitusvarausjärjestelmä ja sivutaitto-ohjelma. Myyntitiimi sai uutta verta henkilövaihdosten myötä. Samalle vuodelle osuneet monet muutokset vaativat henkilöstöltä vahvaa motivaatiota ja sitoutumista työhönsä. Kahdeksan työntekijän yhteisvoimin haasteista selvittiin kunnialla. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

14 ICT-liiketoiminta 14 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

15 Liiketoimintamme vaatii tehokkaat ja luotettavat tietoliikennepalvelut. Tarjoamme asiakkaillemme hyvää asiakaspalvelua ja edellytämme sitä myös ICT-toimittajaltamme AinaComilta, kertoo Senior Account Manager Jani Särmäkari Danske Capital Finlandista. Danske Capital on toiminut Suomessa vuodesta 1994 tarjoten sijoitusratkaisuja vaativiin sijoitustilanteisiin niin instituutioasiakkaille kuin yksityishenkilöillekin. Danske Capitalin toiminta kattaa koko Suomen ja kiinteät toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Aina Groupin ICT-liiketoiminta on viimeisen kahden vuoden aikana laajentunut yritysostoilla perinteiseltä toiminta-alueelta pääkaupunkiseudulle. ICT-liiketoimintaa harjoittava AinaCom tarjoaa uudenajan teknologian viestintäpalveluja kuluttajille ja yrityksille. Yhtiö panostaa vanhanajan hyvään asiakaspalveluun. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

16 ICT-liiketoiminta Aina Group -konsernin ICT-liiketoimintaa (ICT = viestintä- ja informaatioteknologia) harjoittaa AinaCom Oy. Hämeen Puhelin Oy myi joulukuussa ulkokaapeliverkon rakentamis- ja kunnossapitoliiketoiminnan Empower Oy:lle. ICT-liiketoiminnan laajentamista pääkaupunkiseudun ICT-yritysmarkkinoille vahvistettiin ostamalla Finnet Com Oy Finnet Oy:ltä. Finnet Com Oy:n toiminimi muutettiin kaupan jälkeen AinaCom Oy:ksi. ICT-palvelujen kehittyessä ne myös monimutkaistuvat. AinaComin haasteena ja mahdollisuutena on tarjota asiakkaille helposti ostettavia ja käytettäviä palveluja. ICT-liiketoiminnan yhtiörakenne selkeytettiin sisäisillä fuusioilla, joiden seurauksena Hämeen Puhelin Oy, Telekolmio Oy, Sysco Oy, Graftor Media Production Oy ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy sulautuivat AinaCom Oy:öön. ICT-liiketoiminnan liikevaihto oli euroa. Liikevaihto kaksinkertaistui pääkaupunkiseudun yritysostojen seurauksena. Finnet Com Oy (nyk. AinaCom Oy) toi yhdessä edellisenä vuonna ostetun Sysco Oy:n kanssa konsernille yhteensä uutta yritysasiakasta. ICT-liiketoiminnassa työskentelevän henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli 346. AinaCom Oy:n päätoimipaikat ovat Hämeenlinnassa ja Espoossa, jonka lisäksi yhtiöllä on toimipisteet Riihimäellä ja Lohjalla. Oman organisaation lisäksi yhtiöllä on Aina Viestintäratkaisua myyvä valtakunnallisesti laajentuva jälleenmyyjäverkosto. Maaliskuussa käynnistettiin virtuaalioperaattoritoiminnan kehittäminen yhteistyössä Nokia Networks Oy:n kanssa. Samassa yhteydessä konserni tilasi Nokialta tuotantolaitteiston, johon kuuluvat mm. matkapuhelinkeskus ja nk. älyverkkojärjestelmä. Finnet Com Oy:n oston yhteydessä Hämeen Puhelin Oy myi DNA Verkot Oy:lle sille vuokrattuna olleet matkapuhelinverkon tukiasemat ja teki virtuaaliverkko-operaattorisopimuksen DNA Verkot Oy:n kanssa. KULUTTAJATARJOOMAN tuotteet ovat vahvasti asiakaslähtöisiä palvelutuotteita. Ne mahdollistavat asiakkaalle luotettavan toiminnallisuuden, ymmärtäväisen ja hätäilemättömän asiakaspalvelun sekä asiantuntevan ongelmien ratkaisemisen. Kokonaisuus kattaa palvelut ja tuotteet laajasti kaikessa sähköisten palveluiden kirjossa; on sitten kysymys ratkaisuista, nopeuksista, turvallisuudesta tai yksilöllisistä vaateista. Liittymävalikoimaan kuuluvat kotipuhelin, matkapuhelin, nettiyhteydet, kaapelitelevisioyhteydet ohjelmakortteineen sekä talokaapeli. AinaCom selkeytti maaliskuun 2007 alussa brändistrategiansa ja siirtyi käyttämään Aina-brändiä kaikkien liittymien osalta lopettaen kuluttajamarkkinoinnissa käytetyn Armas-brändin. Samalla yhtiö toi kuluttajamarkkinoille uuden Aina Matkapuhelinliittymän, jonka moderni teknologia perustuu Nokia Networks Oy:n toimittamaan matkapuhelinkeskukseen. Samassa yhteydessä yhtiö lanseerasi peruslupauksen uudenajan teknologiaa ja vanhanajan palvelua. Vanhanajan hyvään palveluun yhtiö palaa mm. poistamalla käytöstä nauhoiteautomaatin kuluttaja-asiakaspalvelusta. Asiakas pääsee puhelinnumerolla suoraan asiakaspalveluhenkilölle, eikä joudu asioimaan näppäilemällä numerosarjoja automaattiselle puhelinvastaajalle. Uusi liittymä mahdollistaa perhepaketin, jossa kotitalouden kaikki matkapuhelinliittymät hyödyntävät samaa kiinteähintaista minuuttisopimusta. Aina-liittymä tarjoaa matkapuhelinyhteyksien lisäksi käyttäjilleen myös muita etuja, joista osa on paikallisten ja osa valtakunnallisten yritysten antamia erikoistarjouksia. 16 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

17 YRITYSTEN VIESTINTÄ- JA TIETOLIIKENNETARPEIDEN kasvu kulkee usein käsi kädessä yrityksen koon ja liikevaihdon kasvun kanssa. Tarpeet vaihtelevat yrityskohtaisesti ja niihin kyetään vastaamaan eri palveluista koostettavilla muokattavilla kokonaisuuksilla. Pienyritystarjooman tärkein palvelukokonaisuus on Aina Viestintäratkaisu, jossa pienyrityksen perusviestintätarpeet on koottu kattavaksi pakettiratkaisuksi. Aina Viestintäratkaisu kattaa kaikki yrityksen sähköisen viestinnän osa-alueet eli internet-palvelun, IT:n, mobiilin, laitteet ja palvelun ongelmatilanteisiin. Aina Viestintäratkaisu on helppo hankkia ja käyttää. Aina Viestintäratkaisun kukin osa-alue on valittavissa myös erikseen ja siihen sisältyy aina kattava palvelu ja tuki. Pakettia voi myöhemmin tarpeen mukaan täydentää lisäpalveluilla. Aina Viestintäratkaisu muodostaa kokonaisuuden, josta AinaCom kantaa kokonaisvastuun. Palvelujen ja laitteiden käyttövalmius on varmistettu etukäteen. Kaikki maksut on määritelty kilpailukykyisiksi kiinteiksi kuukausihinnoiksi, mikä merkitsee edullisia ja helposti hallittavia kustannuksia. Yrityksen investointipaineita pienentää myös mahdollisuus saada laitteet sovelluksineen käyttöön vuokrasopimuksella. Aina Yritysratkaisuilla voidaan toteuttaa yritysten tarpeisiin mukautuvia tietoliikenneratkaisuja yhdistelemällä erilaisia palvelukomponentteja. Ratkaisu voi mukautua yksinkertaisesta suljetusta yritysverkkoratkaisusta monen toimipisteen modernit viestintäratkaisut sisältävään palveluratkaisuun. Yritysratkaisujen data- ja internet-palvelut muodostuvat internet-yhteyksistä ja yritysliittymäpalveluista, joihin on saatavilla monipuolisia internet- ja tietoturvapalveluja. Luotettavien yhteyksien nopeusvaihtoehdot alkavat 1 Mbit/s xdsl-liittymistä ja jatkuvat aina 100 Mbit/s Ethernet-liittymiin asti. Aina IT-palvelut ovat maailman johtavien ICT-toimittajien HP:n, Microsoftin ja Nokian teknologiaan perustuvia ratkaisuja, joihin yhdistetään AinaComin osaaminen ja oma palvelutarjonta. Näin asiakasta autetaan rakentamaan liiketoimintaa helpottavia ja tukevia räätälöityjä ratkaisuja. Asiakas voi valita yhteistyömalliksi joko täydellisen kumppanuuden, jolloin AinaCom ottaa kokonaisvastuun asiakkaan ICT-ympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä tai vaihtoehtoisesti asiakas itse valitsee haluamansa tuotteet ja ratkaisut kattavasta valikoimastamme. Aina Yritysmobiili on suunniteltu liikkuvan yritysasiakkaan tarpeisiin. Liittymissä on valmiina oleva palvelupaketti ja hinnoittelu on suunniteltu kattamaan kustannustehokkaasti yrityksen perusviestintätarpeet. Palvelut ovat liitettävissä saumattomasti muihin Aina Yritysratkaisuihin. Yhdistämällä yritysmobiiliin Aina Exchange -palvelun ovat sähköposti ja kalenteri käytettävissä myös mobiilipäätelaitteessa. Aina Puhepalveluvalikoimasta yritys voi valita sopivimman palvelukokonaisuuden, joka kattaa joustavat ja kustannustehokkaat ulkomaanpuhelut sekä edulliset lähi- ja kaukopuhelut. Puhepalveluvalikoimaa voi hyödyntää parhaiten hankkimalla puhejärjestelmään Aina Yritysvaihdeliittymän. Varmennetut koti- ja ulkomaan verkkomme sekä jatkuva verkonvalvonta takaavat yhteyksien korkean laadun, luotettavuuden ja häiriöttömän kuuluvuuden. AinaComin verkkopalvelut tarjoavat tietoliikennepalveluja niin operaattoreille kuin palveluyrityksille tietoliikennepalvelujen toteuttamiseen. Palvelut käsittävät kiinteän verkon tuotteet ja palvelut, laitetilat sekä televerkkojen yhteenliittämispalvelut. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

18 Henkilöstö AinaCom Oy:n toimihenkilöiden luottamusmies Pasi Vesala, joka toimii henkilöstön edustajana AinaCom Oy:n johtoryhmässä ja konsernin tasa-arvotyöryhmän jäsenenä, esitteli henkilöstölle vuoden 2007 tasaarvotavoitteita Aamustartti-infotilaisuuksissa. 18 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

19 Aina Group -konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli 612. Tästä määrästä Hämeen Sanomat -alakonsernissa työskenteli 176 henkilöä, joista varhaisjakelussa 76 ja suorajakelussa 120 jakajaa. AinaCom-alakonsernin palveluksessa työskenteli 346 ja Aina Group Oyj:n palveluksessa 90 henkilöä. Vuoden 2007 alussa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun toiminnot siirrettiin Aina Group Oyj:stä liiketoimintaa harjoittaviin yhtiöihin. Konsernissa järjestettiin keväällä 2006 englannin kielen kursseja englannin kieltä työssään tarvitseville eri tasoisissa ryhmissä. Opiskelu tapahtui työajalla. Aina Group kuuluu Häme Business Education Forum -nimiseen Hämeen yritysten väliseen verkostoon, joka tukee yritysten henkilöstön osaamisen kehittymistä. Sen toimintaa ovat yhteisesti suunnitellut ja hankitut koulutustapahtumat sekä teemapäivät. Vuonna 2006 henkilöstöä osallistui mm. HBEF:n järjestämiin JET-ohjelmiin (Johtamisen erikoisammattitutkinto), mentorointiohjelmaan ja ensiapukursseille. KONSERNIN HENKILÖSTÖYHTEISTYÖ Konserniin kuuluvien yritysten henkilöstö ja Aina Group Oyj ovat sopineet konserniyhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää konsernin johdon ja henkilöstön välistä sekä henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Konserniyhteistyöelimenä toimii Aina Groupin yhtiötoimikunta, johon vuoden 2006 päättyessä kuuluivat henkilöstön edustajina Pasi Hakkarainen, Sari Kallio, Lea Karmala, Markku Kuoppamaa, Merja Kutilainen, Ari Käyhkö, Veli-Martti Lainesalo, Jari Prevost, Seppo Pekonen, Merja Penttinen, Marja Salo, Ritva Sarjas, Petri Suomalainen ja Pasi Vesala. Työnantajan edustajina yhtiötoimikunnan kokouksiin osallistuivat säännöllisesti Jaakko Nevanlinna, Seppo Lamminaho, Kari Väisänen ja Katri Pietilä. Lisäksi konsernissa on sovittu henkilöstön hallintoedustuksen järjestämisestä niin, että henkilöstön edustajat nimeävät edustajansa liiketoiminta-alueiden johtoryhmiin. Vuonna 2006 ICT-liiketoiminnan johtoryhmän jäsenenä toimi Petri Suomalainen ja Medialiiketoiminnan johtoryhmän jäsenenä Ritva Sarjas. HENKILÖSTÖKERHO Henkilöstön virkistystoiminta ja liikuntaharrastuksen tukeminen on järjestetty henkilöstökerho Tempon kautta. Kerhon toimintaa konserniin kuuluvat yhtiöt rahoittavat henkilöstömääriensä perusteella ja lisäksi jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Kerhon puheenjohtajana toimi Pirjo Pirnes. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Konsernin yhteinen henkilöstön kehittämisohjelma Aina Group -akatemia jatkui johtamiseen ja esimiestyöhön keskittyvällä Leader-ohjelmalla. Ohjelmaan on läpikäynyt 50 esimiestehtävissä olevaa tai niihin aikovaa henkilöä. SISÄINEN VIESTINTÄ Sähköinen henkilöstötiedote eemeli julkaistaan 2 3 kertaa viikossa. Painettu henkilöstölehti Elviira lisää ilmestymiskertoja kahdesta neljään vuonna Molempien julkaisujen päätoimittajana toimii Mari-Anne Viitala. Konsernissa järjestetään kuukausittain koko henkilöstölle yhteisiä Aamustartti -infotilaisuuksia, joissa käsitellään ja taustoitetaan kulloinkin ajankohtaisia aiheita. KEHITYSKESKUSTELUT Esimiehet käyvät vuosittain kehityskeskustelut johdettavien kanssa. Konsernissa on laadittu yhteinen kehityskeskustelumalli, jota esimiehet voivat soveltaa käymissään keskusteluissa. Kehityskeskustelujen yhteydessä käsitellään myös yhteisten arvojen toteutumista toiminnassa. PALKITSEMINEN Konsernin henkilöstöllä on monipuoliset henkilöstöedut. Lisäksi konsernissa on käytössä koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä, jonka tavoiteasetanta määritellään vuosittain. TASA-ARVO Aina Group -konsernin yhteinen tasa-arvosuunnitelma on laadittu konsernin tasa-arvotyöryhmässä, jossa ovat mukana konsernin yhtiötoimikunnan nimeämät henkilöstön edustajat sekä työnantajan edustajat. Tasa-arvosuunnitelman ja vuotuisten selvitysten perusteella ryhmä määrittelee vuotuiset konkreettiset tasa-arvotavoitteet toimenpidesuunnitelmineen. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

20 Yhtiön hallinnointi Aina Group Oyj pyrkii noudattamaan HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja -Työnantajain Keskusliiton voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) esittämättä kuitenkaan poikkeuksia ja ottaen huomioon, että Aina Group Oyj:n osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja. Tämän lisäksi yhtiö hyödyntää Keskuskauppakamarin hallituksen tammikuussa 2006 suosittelemaa asialuetteloa listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi. Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu yhtiökokoukseen, esittelee tilinpäätöksen ja pitää katsauksen konsernin toimintaan. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenet, jäsenehdokkaat ja tilintarkastajat ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Hämeen Sanomat- lehdessä viimeistään 17 päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu julkistetaan tiedotteena, joka on nähtävänä myös Aina Group Oyj:n internet-sivuilla. Yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava kokouskutsussa esitetyllä tavalla. AINA GROUP -KONSERNIN RAKENNE Aina Group -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaisina toimieliminä yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimielimiä säätelee myös Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on yhtiön internet-sivuilla. Aina Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Aina Group Oyj vastaa konsernin johdosta, taloushallinnosta ja rahoituksesta, strategisesta suunnittelusta, henkilöstöhallinnosta ja viestinnästä. Aina Group -konsernissa on kaksi toimialaa: media ja ICT (informaatio- ja viestintäteknolgia). Aina Group Oyj:n merkittävimmät tytäryhtiöt ovat Hämeen Sanomat Oy ja AinaCom Oy sekä arvopaperikauppaa harjoittava Omnivest Oy. Tytäryhtiöt harjoittavat liiketoimintaansa emoyhtiön hallituksen, tytäryhtiöiden hallitusten ja sekä konsernin johtoryhmien päättämissä puitteissa. YHTIÖKOKOUS Aina Group Oyj:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle sekä valmistelee kokoukselle esityslistan. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; taseen osoittaman voiton käyttämisestä; vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; hallituksen jäsenten lukumäärästä; valitaan hallituksen jäsenet; tilintarkastajat ja heille yhteinen varamies HALLITUS Aina Group Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät osakeyhtiölain perusteella. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty toisten elinten päätettäväksi. Hallituksen työjärjestys määrittelee tarkemmin hallituksen toiminnan. Hallituksen työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviä ovat mm: konsernin strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen, vuosibudjetin käsittely, vuosibudjetin ja strategioiden toteutumisen seuranta, tarvittavien toimien käynnistäminen mahdollisten poikkeamien korjaamiseksi osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen strategisesti merkittävien yritys- ja kiinteistökauppojen sekä investointien hyväksyminen investointien hyväksyminen erillisen investointiohjeen mukaisesti sijoitusstrategiasta päättäminen osingonjakoehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle yhtiön toimintaan liittyvien keskeisten riskien ja niiden hallinnan vuosittainen läpikäynti sekä niitä koskevien ohjeiden antaminen toimitusjohtajalle; mahdollisten korjaustoimien käynnistäminen toimitusjohtajan nimittäminen ja tehtävästä vapauttaminen toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista päättäminen yhtiön organisaation vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta toimitusjohtajan suorien alaisten työehtojen vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta tilintarkastajien kanssa yhteisen kokouksen pitäminen vähintään kerran vuodessa muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle. muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muuten säädetyistä tehtävistä vastaaminen 20 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj VUOSIKERTOMUS 2013 Aina Group Oyj SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006 SSH Communications Security Vuosikertomus 2006 YHTIÖKOKOUS SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä, SSH Communications Security

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Elisa Oyj Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa Oyj 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Muut liiketoiminnat 9

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

Tecnomen lyhyesti. Tecnomen kehittää ja toimittaa viestintä- ja maksuratkaisuja

Tecnomen lyhyesti. Tecnomen kehittää ja toimittaa viestintä- ja maksuratkaisuja VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLTÖ Sisältö Tecnomen lyhyesti.............................. 3 Avainluvut.................................... 4 Toimitusjohtajan katsaus........................ 5 Tecnomenin tuotelinjat..........................

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N TULOSRAPORTIT VUONNA

COMPTEL OYJ:N TULOSRAPORTIT VUONNA VUOSIKERTOMUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO Vuoden 2002 keskeisiä tapahtumia...3 Comptel lyhyesti...4 Comptelin kehittyminen telemarkkinoiden evoluutiossa...6 Toimitusjohtajan katsaus...8 Tuotteet ja ratkaisut...10

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj Sisältö YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli

Lisätiedot

Ei toimittaja, vaan kumppani

Ei toimittaja, vaan kumppani vuosikertomus 2009 tecnotree 2009 Lyhyesti 2 sisältö Tecnotree 2 3 5 7 8 9 11 13 17 18 19 21 22 26 27 33 Tecnotree lyhyesti Tecnotree maailmalla Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Tecnotreen tarjonta

Lisätiedot

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2014 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus 7 Hallituksen toimintakertomus 9

Lisätiedot

Jippii Group Vuosikertomus 2002

Jippii Group Vuosikertomus 2002 Jippii Group Vuosikertomus 2002 www.jippiigroup.fi TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous Jippii Group Oyj:n vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 11.4.2003 klo 10 Espoossa,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014 23.2.2015 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen innofactor@innofactor.fi Sisältö

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot