Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006"

Transkriptio

1 Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006

2 Sisältö 3 Aina Group lyhyesti 4 Keskeisimmät tiedotteet Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Medialiiketoiminta 14 ICT-liiketoiminta 18 Henkilöstö 20 Yhtiön hallinnointi 23 Osakkeet ja osakkeenomistajat 25 Hallituksen toimintakertomus 28 Tase, konserni 29 Tuloslaskelma, konserni 30 Rahoituslaskelma, konserni 31 Tase, emo 32 Tuloslaskelma, emo 33 Rahoituslaskelma, emo 34 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 35 Tilinpäätöksen liitetiedot 43 Hallituksen ehdotus voitonjaosta, tilintarkastuskertomus 44 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 45 Avainluvut Hallitus 48 Konsernin johtoryhmä 50 Tietoa osakkeenomistajille 51 Yhteystiedot 2 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

3 Aina Group lyhyesti Aina Group -konserni on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Tavoitteenamme on tarjota kiinnostavinta sisältöä, parhaat palvelut moderniin viestintään ja liiketoiminta-alueidemme parasta asiakaspalvelua. KONSERNIN AVAINLUVUT Liikevaihto, T Liikevoitto/-tappio, T Tilikauden voitto, T Tulos/osake, 14,52 82,24 Tuotekehitys- ja tutkimusmenot, T Bruttoinvestoinnit, T Omavaraisuusaste, % 37,2 51,9 Henkilöstö työsuhteessa keskimäärin Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 612 Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 97,0 milj. euroa ja sen palveluksessa oli kokoaikaiseksi muutettuna 612 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj, jonka alakonsernit muodostuvat medialiiketoimintaa harjoittavasta Hämeen Sanomat Oy:stä tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa harjoittavasta AinaCom Oy:stä emoyhtiöineen. Medialiiketoimintaan kuuluvat maakuntalehti Hämeen Sanomat, kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, paikallisradio Iskelmä Janne, varhaisjakelua harjoittava Ilves Jakelu Oy, suorajakelua harjoittava Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy sekä osakkuusyhtiönä Hämeen Lehtipaino Oy. ICT-liiketoiminnan yhtiörakenne on selkeytetty konsernin sisäisillä fuusioilla. Telekolmio Oy sulautui Hämeen Puhelin Oy:öön ja Hämeen Puhelin Oy ja Sysco Oy sulautuivat AinaCom Oy:öön Konsernin strategian kolme painopistealuetta ovat monimediainen kuluttajaliiketoiminta, yrityksille suunnattu aito ICT-liiketoiminta ja medialiiketoiminta. AINA GROUP OYJ 100 % 60 % 100 % Hämeen Sanomat Oy Aina Oy Omnivest Oy Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy 100 % Ainatel Oy 100 % Radio Janne Oy 100 % AinaCom Oy Ilves Jakelu Oy 100 % Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy 20 % Hämeen Lehtipaino Oy alkaen AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

4 Keskeisimmät tiedotteet Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan määräämänä välimiesoikeus vahvisti Hämeen Sanomat Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastushinnaksi 30,30 euroa osakkeelta Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi Matti Carpénin ja Tapio Hintikan. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Tapio Hintikan ja varapuheenjohtajaksi Arto Kajannon Aina Group -konserniin kuuluva Hämeen Puhelin Oy ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistama Feva Kiinteistöt Oy allekirjoittivat kauppakirjat kiinteistöjen vaihdosta Hämeenlinnassa. Aina Group keskittää ICT-liiketoimintansa Hämeenlinnassa Parolantie 104:ään Aina Group -konsernin ICT-yhtiöt AinaCom Oy, Hämeen Puhelin Oy, Sysco Oy ja Telekolmio Oy yhtenäistävät visuaalisen ilmeensä ja ottavat käyttöön Aina-tunnuksen Aina Group osti Finnet Oy:ltä Finnet Com Oy:n osakekannan. Hämeen Sanomat Oy osti Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy:n osakekannan Aina Group uudistaa strategiaa, organisaatiota ja yhtiörakennetta Nokia ja Aina Group solmivat runkosopimuksen Aina Groupin virtuaalioperaattorikonseptin kehittämisestä. Aina Group teki virtuaaliverkko-operaattorisopimuksen DNA Verkot Oy:n kanssa Hämeen Sanomat Oy perusti Ilves Jakelu Oy nimisen yhtiön ja siirtää sille jakeluliiketoimintansa FK Kari Väisänen nimitettiin elokuusta 2006 alkaen Hämeen Sanomat Oy:n kustannusjohtajaksi. Väisänen toimii sekä Hämeen Sanomien päätoimittajana että Hämeen Sanomat Oy:n toimitusjohtajana ja kuuluu Aina Group -konsernin johtoryhmään Empower Oy osti Hämeen Puhelin Oy:ltä ulkokaapeliverkon rakentamis- ja kunnossapitoliiketoiminnan Helmikuussa ostetun Finnet Com Oy:n nimi muutettiin AinaCom Oy:ksi. Aina Group -konsernin ICT-liiketoiminnan yhtiörakenne selkeytyy vuodenvaihteessa konsernin sisäisillä fuusioilla. ICT-liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Hämeen Puhelin Oy, Telekolmio Oy ja Sysco Oy sulautuvat AinaCom Oy:öön. 4 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

5 Avainluvut graafi sesti HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN KOKOAIKAISEKSI MUUTETTUNA V LIIKEVAIHDON JAKAUMA V. 2006, % LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA LIIKEVOITTO, MILJ. EUROA AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

6 Toimitusjohtajan katsaus Taloudellinen kehitys maassamme on jatkunut hyvänä, mikä on osaltaan vaikuttanut sekä media- että ICT-markkinoiden positiiviseen volyymikehitykseen. Telepäätelaitteiden valmistuksen osalta kotimainen teollisuus on vielä kovemmalla kuin aikaisemmin tuotannon siirtyessä kiihtyvällä tahdilla halvan työvoiman maihin. Kokonaisuutena tietoliikennemarkkinat ovat selvästi jättäneet pahimman kehityslaman taakseen. Alan toimijoiden investointihalukkuus on edelleen kuitenkin vaisua. Investointivaltainen ala edellyttää palvelujen kehittämiseksi ja verkkojen ylläpidon säilyttämiseksi hintatason, joka mahdollistaa edellä mainitut asiat. Tätä helpottaa se, että pahimmasta, pelkästään hinnalla kilpailemisesta, on selkeästi päästy ohi. Palveluiden kehittäminen on edelleen iso haaste. 3G-paketteja on mainostettu ja kehuttu paljon, mutta suurin osa asiakkaista ostaa paketin ainoastaan tavoitteenaan saada hyvä puhelin, puhua ja lähettää tekstiviestejä. Muiden palveluiden, mm. datapalveluiden käyttö on kokonaismarkkinoiden kannalta minimaalista. Palveluiden kehittäminen vaatii entistä enemmän niiden suuntaamista massamarkkinoiden jokapäiväisiin tarpeisiin. Palveluita rakennetaan edelleen pääsääntöisesti teknologialähtöisesti. Tietoyhteiskunnan ja verkkoratkaisujen osalta keskustellaan aivan liikaa vain yhteyden nopeudesta ja kaistan leveydestä. Ne ovat tärkeitä asioita, mutta niiden rinnalla on kaksi muuta keskeistä kysymystä: Miten saadaan Suomen kaltaisessa harvaanasutussa maassa kattavat verkkopalvelut koko maahan? Kaupallisesti ja nykyisillä investointitasoilla ratkaisut eivät kulje maaliin. Uudentyyppisiä ajatuksia ja ideoita tarvitaan. Uusia, vaihtoehtoisia ja alan rakenteitakin ravistelevia ehdotuksia ei pidä tyrmätä välittömästi, lähes ilman perusteluita. Palveluiden kehittämiseen tarvitaan aivan uudenlainen ote. Tämä ja edellinen kohta saattavat merkitä rajujakin muutoksia rakenteisiin ja ansaintalogiikkoihin. Toimivan virtuaalioperaattorin kannalta radioverkon vuokraus on erittäin haastavaa. Jos tähän asiaan ei löydy ratkaisuja, jää palvelujen kehittäminen vain verkonomistajien huoleksi. Vaikka verkonomistajat käyttäisivätkin siinä kumppaneita, tulee lopullinen tarjooma aina verkonomistajan kautta. Tämä tulpan avaaminen on keskeinen edellytys sille, että markkinat kehittyvät ja asiakkaiden palvelutarjonta todella edistyy. Aina Group on jatkanut kehitystyötä ollakseen uudenlainen ICTpalveluyritys, joka yhdistää palvelutarjontaansa mediapalveluita. Ne panostukset, jotka on tehty virtuaaliverkkokonseptiin, median ja telemaailman yhteisiin palveluihin ja pk-yritysten palvelupaketteihin ovat tuoneet liiketoiminnalle uutta kasvua ja ennen kaikkea takaavat tulevien vuosien kasvun. Olemme luoneet uusia jakelukanavia ja teemme vuonna 2007 merkittäviä läpimurtoja liiketoiminnan laajentamiseksi niin mobiilipalveluiden kuin Aina Viestintäratkaisun osalta. Keskeisenä tavoitteenamme on myös palvella asiakkaitamme paikallisesti entistä paremmin. Hankimme keväällä 2006 oman mobiilikeskuksen ja teimme virtuaaliverkkosopimuksen DNA Verkot Oy:n kanssa. Otimme mobiilikeskuksen käyttöön syksyllä. ICT-yhtiöiden rakenteessa siirryimme yhteen vuoden 2007 alusta, mutta otimme uuden yhteisen toimintamallin mukaisen organisaatiorakenteen käyttöön jo elokuussa. Syvensimme partner-ratkaisuja mm. laskutuksessa. Myös verkonrakentamis- ja kunnossapitotoiminnassa otimme käyttöön uuden yhteistyömallin, jonka yhteydessä myimme ko. toiminnan Empower Oy:lle. Hämeen Sanomien osalta liiketoiminta kehittyi hyvin; keskimääräinen levikki oli hyvällä tasolla ja mediamyynti kasvoi merkittävästi. Kehitimme Tarjouskanavaa konsernin yhteisenä palveluna ja pyrimme luomaan uusia yhteisiä palvelukonsepteja myös valtakunnalliselle markkinalle. Hämeen Sanomien organisaatiorakennetta muutettiin yhdistämällä toimitusjohtajan ja lehden päätoimittajan tehtävät kustannusjohtaja Kari Väisäselle. Konsernin liiketoiminnassa vuosi 2006 oli voimakkaan kasvun ja merkittävien panostusten vuosi. Investointi mobiilikeskukseen ja konseptien rakentaminen vaativat paljon panostuksia. Lisäksi AinaComin (ent. Finnet Comin) alkuvuoden tappiollisuus ja saneerauskulut rasittivat tulosta merkittävästi. Yhtiön tulos saatiin kesän kuluessa nouse- 6 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

7 maan nollatasolle ja loppuvuoden osalta kannattavuus nousi edelleen. Sama kannattavuuden parantuminen koski koko ICT-liiketoimintaa viimeisen vuosineljänneksen osalta. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät ja haastavat. Kokonaispaketit ja uudentyyppinen sisällöntarjonta on vastaanotettu markkinoilla hyvin. Seuraavan kahden vuoden haaste on palvelutarjonnan valtakunnallistaminen. Meidän tulee kehittää palvelutarjontaamme edelleen ja ennen kaikkea parantaa jatkuvasti asiakaspalveluamme, minkä tulee näkyä asiakkaillemme. Menestyäksemme tulevaisuuden ICT-markkinoilla meidän tulee taata uusien teknologioiden hyväksikäyttö ja kustannustehokkuus, tarjota niitä asiakkaillemme ja huolehtia asiakkaistamme paikallisesti. Viimeksi mainitussa korostuvat paikallinen sisältö ja jokapäiväistä elämää tukevat palvelut. Nämä asiat ovat keskeisessä asemassa Aina Groupin strategiassa ja viemme niitä eteenpäin asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiitän kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja Aina Group -konsernin koko henkilökuntaa vuodesta 2006! Jaakko Nevanlinna toimitusjohtaja Hallituksen puheenjohtajan katsaus Aina Group on lähtenyt rohkeasti toteuttamaan toimialoilleen poikkeuksellista liiketoimintakonseptia, jota voisi kuvailla muutamilla avainsanoilla monimedia, paikallisuus ja aina saatavilla oleva informaatiopalvelu. Viimeisimpinä vuosikymmeninä tapahtunut teknologinen vallankumous on mahdollistanut tietoyhteiskunta-ajatusmallin syntymisen. Yksikäsitteistä määritelmää siitä, mitä tietoyhteiskunta käytännössä tarkoittaa, ei ole vielä olemassa, mutta usko teknologian tarjoamiin, lähes rajattomiin tiedonsaannin, ajantasaisuuden ja käsittelyn mahdollisuuksiin piirtää eteemme kuvan tulevaisuudesta, jossa lähes kaikki arkipäiväiset asiat hoituvat toisin. Teknologian kehitys on ollut huima ja tuloksia on syntynyt odotuksiin nähden pienistä ajoittaisista pettymyksistä huolimatta. Tässä maailmankuvassa on kuitenkin huomioitava, että ihmisen kyky ja halu muuttaa käyttäytymistään on kehityksen vaatimaa aikaa määräävä tekijä. Olemme ilahtuneina ottaneet vastaan painetun median täydennykseksi modernit sähköiset mediat ja välineet: internetin, laajakaistan ja langattoman puhelimen. Kuitenkin valtaosa käyttäytymisestämme perustuu edelleen perinteiseen tapaamme toimia ja elää. Tosin on todettava, että perinteistä riippumaton nuoriso avaa tietä kehittyneemmälle teknologian hyödyntämiselle. Toimijoiden, kuten Aina Groupin haaste on luoda asiakkaille ahaaelämys-tarjontaa, jolloin teknologian mahdollistama palvelu arkipäiväistyy kuluttajan kannalta ja tunnemme kuluttajina olevamme sinut tulevan tietoyhteiskunnan kanssa. Tyypillinen esimerkki päinvastaisesta tilanteesta on tapa, jolla todennäköisesti perustellustikin on toteutettu määräys television digiaikaan siirtymisestä. Meille Aina Groupissa ei riitä, että tarjoamme ainoastaan sitä, mitä asiakkaat osaavat pyytää, vaan meidän on toimittava kansantajuisesti silmien avaajana tälle uudelle uljaalle mahdollisuudelle helpottaa, avartaa ja syventää ihmisen elämänpiiriä. Aina Group on lähtenyt tälle tielle tarjoamaan sekä yrityksille että yksityishenkilöille monimediaratkaisuja, joissa on aina myös vahva paikallisviritys. Tähän mennessä tulokset ovat olleet lupaavia tämän yhteisen oppimisprosessin osalta. Jatkossakin herkkäkorvaisuus heikkojenkin signaalien noteeraamiseksi tulee olemaan tärkeää, olivatpa ne sitten uusia ideoita tuottavia tai kriittisiä. Tapio Hintikka hallituksen puheenjohtaja AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

8 Strategia Aina Group -konserni on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Tavoitteenamme on tarjota kiinnostavinta sisältöä, parhaat palvelut moderniin viestintään ja liiketoiminta-alueidemme parasta asiakaspalvelua. Medialiiketoiminta toimii läheisessä yhteistyössä ICT-liiketoiminnan kanssa. Se tuo perinteiselle printtimedialle lisämahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa uusiin tuotteisiin. ICT-liiketoiminta hyödyntää uusia teknologioita ja panostaa kustannustehokkuuteen. Tärkeätä on tarjota asiakkaille uusia palveluita, joissa korostuvat paikallisen median tuottama sisältö ja jokapäiväistä elämää tukevat palvelut. Oleellista on huolehtia asiakkaista paikallisesti. STRATEGIAN KOLME PAINOPISTEALUETTA OVAT Monimediainen kuluttajaliiketoiminta Yrityksille suunnattu aito ICT-liiketoiminta mobiili- ja laajakaista mediatalo- ja brändipartnerit paketoidut viestintäratkaisut räätälöidyt asiakasratkaisut Medialiiketoiminta sisältö ilmoitusmyynti levikki jakelu 8 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

9 AINA GROUPIN NELJÄN ARVON KETJU Aina Groupin arvoja symboloi arvoketju. Sen toisiinsa liittyvät silmukat kuvaavat jokaisen arvon välttämättömyyttä. Kaiken perustana on reilu yhteistyö ja luotettava paikallisuus, mutta markkinoilla menestyminen ei onnistu ilman uuden luomista ja tuloksellista työntekoa. Arvostamme Aina Groupissa Luotettavaa paikallisuutta Haluamme ylläpitää läheisen suhteen paikallisiin asiakkaisiimme, lukijoihimme ja kuuntelijoihimme. Paikallisuus merkitsee meille läsnäoloa ja omaan seutuumme liittyvän luotettavan tiedon ja mieleenpainuvien elämysten tuottamista ja välittämistä. Se merkitsee myös ajanmukaisten palveluiden ja viestintävälineiden tarjoamista yli sadan vuoden perinteitämme kunnioittaen ja seudun elinvoimaa vahvistaen. Uuden luomista Haluamme varmistaa yrityksemme tulevaisuuden rohkeilla ideoilla ja niiden ennakkoluulottomalla toteuttamisella. Uuden luomisessa ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa eri aloja edustavien ammattilaistemme erilaiset tietotaustat. Niitä yhdistelemällä syntyy uutta ja myös päteviä arvioita uutuuksien onnistumisen edellytyksistä. Reilua yhteistyötä Haluamme tehdä reilua yhteistyötä sekä kumppaneidemme kanssa että talon sisällä, koska meille on tärkeää saada kaikki osaaminen yhteiseen käyttöön. Reilu yhteistyö perustuu keskinäiseen luottamukseen ja arvostukseen sekä rohkeuteen arvioida omia ja toistemme tekemisiä rakentavasti. Tavoitteenamme on yhteistyö, johon jokainen meistä haluaa sitoutua. Tuloksellisuutta Haluamme sekä menestyä työssämme että työskennellä menestyvässä yrityksessä. Tämä onnistuu, kun jokainen meistä pyrkii työssään mahdollisimman hyviin tuloksiin. Yrityksemme menestys varmistaa oman hyvinvointimme, työmme jatkuvuuden sekä mahdollistaa toimintamme luovan kehittämisen. Näiden arvojen haluamme näkyvän teoissamme ja toimintamme lopputuloksissa. Kuinka tässä onnistumme eli kuinka arvoketjumme kestää? Sen arvioivat meille tärkeät ihmiset: asiakkaamme, lukijamme ja kuuntelijamme, kaikki yhteistyökumppanimme, oma henkilökuntamme sekä omistajamme. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

10 Medialiiketoiminta 10 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

11 Meillä Hämeen Sanomat kuuluu aamiaispöytään. Toivomme, että myös lapsemme omaksuvat heräämisen pehmeään tunnelmaan sopivan uutismuodon, toteaa hämeenlinnalainen Janne Korpela. Hämeen Sanomat toimittaa myös uutisia Aina Matkapuhelinliittymän käyttäjille sekä markkinoi ilmoittaja-asiakkailleen matkapuhelinliittymän Tarjouskanavaa nykyaikaisena monikanavaisena mediana. Kuvassa Santeri, Janne, Annika ja Eveliina Korpela. Aina Groupin viestinnällinen kirjo on monipuolinen. Medialiiketoiminta, yhdessä konsernin viestintä- ja tietoliikennepalveluiden kanssa tarjoaa asiakkaillemme laajan, koko perheen viestintäpaketin. Hämeen Sanomat on laadukas, yksi Suomen vanhimmista sanomalehdistä. Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset on pirteän uutisnälkäinen kaupunkilehti. Nuorekas paikallisradio Radio Janne täydentää konsernin mediavalikoiman. Liiketoimintaan kuuluvat myös sanomalehtien varhaisjakelu ja suorajakelupalvelu. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

12 Medialiiketoiminta Aina Groupin toinen toiminnallinen kivijalka on medialiiketoiminta, joka toimii läheisessä yhteistyössä ICT-liiketoiminnan kanssa. Konserniyhteistyö tuo perinteiselle printtimedialle lisämahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa uusiin tuotteisiin. Laadukas sanomalehti menestyy jatkossakin, joskin yhä suurempi osa viestinnästä tapahtuu tulevaisuudessa erilaisten sähköisten tarjoamien kautta. Mobiili on jo nyt paljon muutakin kuin pelkkä perinteinen matkapuhelin. Ihmiset viettävät myös entistä enemmän aikaansa verkossa. Internet on muuntunut vuorovaikutteiseksi palveluksi, joka on samalla niin kauppapaikka kuin sisällön tarjoaja. Hämeen Sanomat -konserniin kuuluvat maakuntalehteä kustantava Hämeen Sanomat Oy, kaupunkilehteä julkaiseva Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, paikallisradioyhtiö Radio Janne Oy, suorajakelua harjoittava Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy ja uusimpana tulokkaana varhaisjakelusta vastaava Ilves Jakelu Oy. Konserni on myös vähemmistöomistajana lehden painamisesta vastaavassa Hämeen Lehtipaino Oy:ssä. Medialiiketoiminnan liikevaihto oli euroa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli 176. HÄMEEN SANOMAT Maakunnan ykköslehti Hämeen Sanomat kehittyi suotuisasti vuonna Levikki kääntyi jälleen kasvuun, virallinen levikki oli tilattua lehteä päivää kohden. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,6 %. Tulos on hyvä, sillä useimpien seitsenpäiväisten lehtien levikki pieneni. Erityisen ilahduttavaa olivat lukuisat uudet kestotilaajat Hämeenlinnan alueella. Ilmoitusmyynti kehittyi vieläkin paremmin. Hämeen Sanomien ilmoitusmäärä kasvoi seitsenpäiväisistä lehdistä eniten Suomessa. Saavutettu tulos johtui lähinnä Hämeenlinnan seudun voimakkaasta talouskasvusta, joka näkyi palveluyritysten uusperustantana ja toiminnan laajentamisina. Kanta-Hämeen talousnäkymät ovat loistavat myös lähivuosille. Hämeen Sanomien toimialue on varsin poikkeuksellinen Suomessa. Lehden tilausmyynnissä kasvun mahdollisuudet ovat rajalliset. Levikkialue on maantieteellisesti pieni, rajautuen selkeästi muihin maakuntiin, joilla on omat vahvat alueen ykköslehtensä. Toisaalta Kanta-Häme on muuttovoittoaluetta, jonka vetovoima pääkaupunkiseudulta on selkeä. Alkaneena vuonna medialiiketoiminnan kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla. Taloudelliset tavoitteet ovat silti haastavia, sillä erityisesti Hämeen Sanomien viime vuoden tulokset niin levikin kuin ilmoitusmyynnin osalta olivat hyviä. Lehden toimituksessa käynnistettiin avoin keskustelu tulevien vuosien kehitystarpeista. Loppuvuonna uudistettiin toimituksen organisaatio, aloitettiin lehden tuotantoprosessin nykyaikaistaminen ja lukijasuhteen syventämiseen liittyvät ponnistelut. Alakonsernin toiminnallisia tavoitteita tälle vuodelle ovat kehitysyhteistyön lisääminen Aina-tuoteperheen kanssa, verkkopalveluiden uudistaminen, uutishankinnan tehostaminen ja jakelupalveluiden laadun kehittäminen. Hämeen Sanomissa ymmärretään laajalti lehden uudistumistarpeet. Kyse ei ole vuosisadan lehtiuudistuksesta, vaan lukijoiden ja asiakkaiden tarpeiden huomioimisesta muuttuvassa viestintäympäristössä. Haasteisiin vastaaminen vaatii koko organisaation avautumista ulospäin. 12 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

13 Käytäntöön muutettuna kyse on näkyvämmästä levikkimarkkinoinnista, aktiivisemmasta asiakastyöstä ilmoitusmyynnissä ja entistä nopeammasta uutishankinnasta lehden toimituksessa. Hämeen Sanomat elää lukijoidensa ja asiakkaidensa arjessa. Läheisyys on hyvä sana sekä kaupallisessa että journalistisessa toiminnassa. Yksittäisiä tärkeitä hankkeita vuodelle 2007 ovat Hämeenlinnassa kesällä pidettävät asuntomessut, yhdessä Forssan Lehden kanssa toteutettava alueellinen talouslehti Taaleri ja Hämeen Sanomien toimituksen laajentaminen kauppakeskus Linnassa sijaitsevan Aina Shopin yhteyteen. RADIO JANNE Kaupalliselle Iskelmä-Radio -ketjuun kuuluvalle Radio Jannelle vuosi 2006 oli taloudellisesti yksi sen historian parhaista. Kilpailu paikallisradiomarkkinoilla on kiristynyt, mutta siitä huolimatta Radio Janne teki hyvän tuloksen ja säilytti kuuntelijaluvut ennallaan. Radiokanavaa kuuntelee viikossa noin kuuntelijaa. Radio Jannen kestosuosikkeja vuodesta toiseen ovat perjantaiset toivekonsertit ja HPK:n otteluselostukset. Jatkossa Radio Jannessa mietitään vakavasti paikallisen uutisoinnin lisäämistä. HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET Iskelmä Jannen toimilupa on voimassa vuoteen 2011 saakka. Kaupunkilehtikentän rajut murrosvuodet näyttävät viime vuonna tasaantuneen. Myös mediamainonnan kasvu tasaantui. Kaupunki- ja noutopistelehtien ilmoitusmyynti kasvoi 2,5 %. Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten liikevaihto ei aivan yltänyt edellisen vuoden tasolle. Lehtiä julkaistiin 101 kappaletta, keskikoko oli 27,2 sivua. Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset vietti maaliskuussa 30-vuotisjuhliaan. Vuoteen mahtui paljon haasteita, sillä lehden ulkoasu uusittiin ja ilmoitusvalmistus sekä taitto siirtyivät Kajamäkeen. Samalla otettiin käyttöön uusi ilmoitusvarausjärjestelmä ja sivutaitto-ohjelma. Myyntitiimi sai uutta verta henkilövaihdosten myötä. Samalle vuodelle osuneet monet muutokset vaativat henkilöstöltä vahvaa motivaatiota ja sitoutumista työhönsä. Kahdeksan työntekijän yhteisvoimin haasteista selvittiin kunnialla. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

14 ICT-liiketoiminta 14 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

15 Liiketoimintamme vaatii tehokkaat ja luotettavat tietoliikennepalvelut. Tarjoamme asiakkaillemme hyvää asiakaspalvelua ja edellytämme sitä myös ICT-toimittajaltamme AinaComilta, kertoo Senior Account Manager Jani Särmäkari Danske Capital Finlandista. Danske Capital on toiminut Suomessa vuodesta 1994 tarjoten sijoitusratkaisuja vaativiin sijoitustilanteisiin niin instituutioasiakkaille kuin yksityishenkilöillekin. Danske Capitalin toiminta kattaa koko Suomen ja kiinteät toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Aina Groupin ICT-liiketoiminta on viimeisen kahden vuoden aikana laajentunut yritysostoilla perinteiseltä toiminta-alueelta pääkaupunkiseudulle. ICT-liiketoimintaa harjoittava AinaCom tarjoaa uudenajan teknologian viestintäpalveluja kuluttajille ja yrityksille. Yhtiö panostaa vanhanajan hyvään asiakaspalveluun. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

16 ICT-liiketoiminta Aina Group -konsernin ICT-liiketoimintaa (ICT = viestintä- ja informaatioteknologia) harjoittaa AinaCom Oy. Hämeen Puhelin Oy myi joulukuussa ulkokaapeliverkon rakentamis- ja kunnossapitoliiketoiminnan Empower Oy:lle. ICT-liiketoiminnan laajentamista pääkaupunkiseudun ICT-yritysmarkkinoille vahvistettiin ostamalla Finnet Com Oy Finnet Oy:ltä. Finnet Com Oy:n toiminimi muutettiin kaupan jälkeen AinaCom Oy:ksi. ICT-palvelujen kehittyessä ne myös monimutkaistuvat. AinaComin haasteena ja mahdollisuutena on tarjota asiakkaille helposti ostettavia ja käytettäviä palveluja. ICT-liiketoiminnan yhtiörakenne selkeytettiin sisäisillä fuusioilla, joiden seurauksena Hämeen Puhelin Oy, Telekolmio Oy, Sysco Oy, Graftor Media Production Oy ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy sulautuivat AinaCom Oy:öön. ICT-liiketoiminnan liikevaihto oli euroa. Liikevaihto kaksinkertaistui pääkaupunkiseudun yritysostojen seurauksena. Finnet Com Oy (nyk. AinaCom Oy) toi yhdessä edellisenä vuonna ostetun Sysco Oy:n kanssa konsernille yhteensä uutta yritysasiakasta. ICT-liiketoiminnassa työskentelevän henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli 346. AinaCom Oy:n päätoimipaikat ovat Hämeenlinnassa ja Espoossa, jonka lisäksi yhtiöllä on toimipisteet Riihimäellä ja Lohjalla. Oman organisaation lisäksi yhtiöllä on Aina Viestintäratkaisua myyvä valtakunnallisesti laajentuva jälleenmyyjäverkosto. Maaliskuussa käynnistettiin virtuaalioperaattoritoiminnan kehittäminen yhteistyössä Nokia Networks Oy:n kanssa. Samassa yhteydessä konserni tilasi Nokialta tuotantolaitteiston, johon kuuluvat mm. matkapuhelinkeskus ja nk. älyverkkojärjestelmä. Finnet Com Oy:n oston yhteydessä Hämeen Puhelin Oy myi DNA Verkot Oy:lle sille vuokrattuna olleet matkapuhelinverkon tukiasemat ja teki virtuaaliverkko-operaattorisopimuksen DNA Verkot Oy:n kanssa. KULUTTAJATARJOOMAN tuotteet ovat vahvasti asiakaslähtöisiä palvelutuotteita. Ne mahdollistavat asiakkaalle luotettavan toiminnallisuuden, ymmärtäväisen ja hätäilemättömän asiakaspalvelun sekä asiantuntevan ongelmien ratkaisemisen. Kokonaisuus kattaa palvelut ja tuotteet laajasti kaikessa sähköisten palveluiden kirjossa; on sitten kysymys ratkaisuista, nopeuksista, turvallisuudesta tai yksilöllisistä vaateista. Liittymävalikoimaan kuuluvat kotipuhelin, matkapuhelin, nettiyhteydet, kaapelitelevisioyhteydet ohjelmakortteineen sekä talokaapeli. AinaCom selkeytti maaliskuun 2007 alussa brändistrategiansa ja siirtyi käyttämään Aina-brändiä kaikkien liittymien osalta lopettaen kuluttajamarkkinoinnissa käytetyn Armas-brändin. Samalla yhtiö toi kuluttajamarkkinoille uuden Aina Matkapuhelinliittymän, jonka moderni teknologia perustuu Nokia Networks Oy:n toimittamaan matkapuhelinkeskukseen. Samassa yhteydessä yhtiö lanseerasi peruslupauksen uudenajan teknologiaa ja vanhanajan palvelua. Vanhanajan hyvään palveluun yhtiö palaa mm. poistamalla käytöstä nauhoiteautomaatin kuluttaja-asiakaspalvelusta. Asiakas pääsee puhelinnumerolla suoraan asiakaspalveluhenkilölle, eikä joudu asioimaan näppäilemällä numerosarjoja automaattiselle puhelinvastaajalle. Uusi liittymä mahdollistaa perhepaketin, jossa kotitalouden kaikki matkapuhelinliittymät hyödyntävät samaa kiinteähintaista minuuttisopimusta. Aina-liittymä tarjoaa matkapuhelinyhteyksien lisäksi käyttäjilleen myös muita etuja, joista osa on paikallisten ja osa valtakunnallisten yritysten antamia erikoistarjouksia. 16 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

17 YRITYSTEN VIESTINTÄ- JA TIETOLIIKENNETARPEIDEN kasvu kulkee usein käsi kädessä yrityksen koon ja liikevaihdon kasvun kanssa. Tarpeet vaihtelevat yrityskohtaisesti ja niihin kyetään vastaamaan eri palveluista koostettavilla muokattavilla kokonaisuuksilla. Pienyritystarjooman tärkein palvelukokonaisuus on Aina Viestintäratkaisu, jossa pienyrityksen perusviestintätarpeet on koottu kattavaksi pakettiratkaisuksi. Aina Viestintäratkaisu kattaa kaikki yrityksen sähköisen viestinnän osa-alueet eli internet-palvelun, IT:n, mobiilin, laitteet ja palvelun ongelmatilanteisiin. Aina Viestintäratkaisu on helppo hankkia ja käyttää. Aina Viestintäratkaisun kukin osa-alue on valittavissa myös erikseen ja siihen sisältyy aina kattava palvelu ja tuki. Pakettia voi myöhemmin tarpeen mukaan täydentää lisäpalveluilla. Aina Viestintäratkaisu muodostaa kokonaisuuden, josta AinaCom kantaa kokonaisvastuun. Palvelujen ja laitteiden käyttövalmius on varmistettu etukäteen. Kaikki maksut on määritelty kilpailukykyisiksi kiinteiksi kuukausihinnoiksi, mikä merkitsee edullisia ja helposti hallittavia kustannuksia. Yrityksen investointipaineita pienentää myös mahdollisuus saada laitteet sovelluksineen käyttöön vuokrasopimuksella. Aina Yritysratkaisuilla voidaan toteuttaa yritysten tarpeisiin mukautuvia tietoliikenneratkaisuja yhdistelemällä erilaisia palvelukomponentteja. Ratkaisu voi mukautua yksinkertaisesta suljetusta yritysverkkoratkaisusta monen toimipisteen modernit viestintäratkaisut sisältävään palveluratkaisuun. Yritysratkaisujen data- ja internet-palvelut muodostuvat internet-yhteyksistä ja yritysliittymäpalveluista, joihin on saatavilla monipuolisia internet- ja tietoturvapalveluja. Luotettavien yhteyksien nopeusvaihtoehdot alkavat 1 Mbit/s xdsl-liittymistä ja jatkuvat aina 100 Mbit/s Ethernet-liittymiin asti. Aina IT-palvelut ovat maailman johtavien ICT-toimittajien HP:n, Microsoftin ja Nokian teknologiaan perustuvia ratkaisuja, joihin yhdistetään AinaComin osaaminen ja oma palvelutarjonta. Näin asiakasta autetaan rakentamaan liiketoimintaa helpottavia ja tukevia räätälöityjä ratkaisuja. Asiakas voi valita yhteistyömalliksi joko täydellisen kumppanuuden, jolloin AinaCom ottaa kokonaisvastuun asiakkaan ICT-ympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä tai vaihtoehtoisesti asiakas itse valitsee haluamansa tuotteet ja ratkaisut kattavasta valikoimastamme. Aina Yritysmobiili on suunniteltu liikkuvan yritysasiakkaan tarpeisiin. Liittymissä on valmiina oleva palvelupaketti ja hinnoittelu on suunniteltu kattamaan kustannustehokkaasti yrityksen perusviestintätarpeet. Palvelut ovat liitettävissä saumattomasti muihin Aina Yritysratkaisuihin. Yhdistämällä yritysmobiiliin Aina Exchange -palvelun ovat sähköposti ja kalenteri käytettävissä myös mobiilipäätelaitteessa. Aina Puhepalveluvalikoimasta yritys voi valita sopivimman palvelukokonaisuuden, joka kattaa joustavat ja kustannustehokkaat ulkomaanpuhelut sekä edulliset lähi- ja kaukopuhelut. Puhepalveluvalikoimaa voi hyödyntää parhaiten hankkimalla puhejärjestelmään Aina Yritysvaihdeliittymän. Varmennetut koti- ja ulkomaan verkkomme sekä jatkuva verkonvalvonta takaavat yhteyksien korkean laadun, luotettavuuden ja häiriöttömän kuuluvuuden. AinaComin verkkopalvelut tarjoavat tietoliikennepalveluja niin operaattoreille kuin palveluyrityksille tietoliikennepalvelujen toteuttamiseen. Palvelut käsittävät kiinteän verkon tuotteet ja palvelut, laitetilat sekä televerkkojen yhteenliittämispalvelut. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

18 Henkilöstö AinaCom Oy:n toimihenkilöiden luottamusmies Pasi Vesala, joka toimii henkilöstön edustajana AinaCom Oy:n johtoryhmässä ja konsernin tasa-arvotyöryhmän jäsenenä, esitteli henkilöstölle vuoden 2007 tasaarvotavoitteita Aamustartti-infotilaisuuksissa. 18 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

19 Aina Group -konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli 612. Tästä määrästä Hämeen Sanomat -alakonsernissa työskenteli 176 henkilöä, joista varhaisjakelussa 76 ja suorajakelussa 120 jakajaa. AinaCom-alakonsernin palveluksessa työskenteli 346 ja Aina Group Oyj:n palveluksessa 90 henkilöä. Vuoden 2007 alussa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun toiminnot siirrettiin Aina Group Oyj:stä liiketoimintaa harjoittaviin yhtiöihin. Konsernissa järjestettiin keväällä 2006 englannin kielen kursseja englannin kieltä työssään tarvitseville eri tasoisissa ryhmissä. Opiskelu tapahtui työajalla. Aina Group kuuluu Häme Business Education Forum -nimiseen Hämeen yritysten väliseen verkostoon, joka tukee yritysten henkilöstön osaamisen kehittymistä. Sen toimintaa ovat yhteisesti suunnitellut ja hankitut koulutustapahtumat sekä teemapäivät. Vuonna 2006 henkilöstöä osallistui mm. HBEF:n järjestämiin JET-ohjelmiin (Johtamisen erikoisammattitutkinto), mentorointiohjelmaan ja ensiapukursseille. KONSERNIN HENKILÖSTÖYHTEISTYÖ Konserniin kuuluvien yritysten henkilöstö ja Aina Group Oyj ovat sopineet konserniyhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää konsernin johdon ja henkilöstön välistä sekä henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Konserniyhteistyöelimenä toimii Aina Groupin yhtiötoimikunta, johon vuoden 2006 päättyessä kuuluivat henkilöstön edustajina Pasi Hakkarainen, Sari Kallio, Lea Karmala, Markku Kuoppamaa, Merja Kutilainen, Ari Käyhkö, Veli-Martti Lainesalo, Jari Prevost, Seppo Pekonen, Merja Penttinen, Marja Salo, Ritva Sarjas, Petri Suomalainen ja Pasi Vesala. Työnantajan edustajina yhtiötoimikunnan kokouksiin osallistuivat säännöllisesti Jaakko Nevanlinna, Seppo Lamminaho, Kari Väisänen ja Katri Pietilä. Lisäksi konsernissa on sovittu henkilöstön hallintoedustuksen järjestämisestä niin, että henkilöstön edustajat nimeävät edustajansa liiketoiminta-alueiden johtoryhmiin. Vuonna 2006 ICT-liiketoiminnan johtoryhmän jäsenenä toimi Petri Suomalainen ja Medialiiketoiminnan johtoryhmän jäsenenä Ritva Sarjas. HENKILÖSTÖKERHO Henkilöstön virkistystoiminta ja liikuntaharrastuksen tukeminen on järjestetty henkilöstökerho Tempon kautta. Kerhon toimintaa konserniin kuuluvat yhtiöt rahoittavat henkilöstömääriensä perusteella ja lisäksi jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Kerhon puheenjohtajana toimi Pirjo Pirnes. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Konsernin yhteinen henkilöstön kehittämisohjelma Aina Group -akatemia jatkui johtamiseen ja esimiestyöhön keskittyvällä Leader-ohjelmalla. Ohjelmaan on läpikäynyt 50 esimiestehtävissä olevaa tai niihin aikovaa henkilöä. SISÄINEN VIESTINTÄ Sähköinen henkilöstötiedote eemeli julkaistaan 2 3 kertaa viikossa. Painettu henkilöstölehti Elviira lisää ilmestymiskertoja kahdesta neljään vuonna Molempien julkaisujen päätoimittajana toimii Mari-Anne Viitala. Konsernissa järjestetään kuukausittain koko henkilöstölle yhteisiä Aamustartti -infotilaisuuksia, joissa käsitellään ja taustoitetaan kulloinkin ajankohtaisia aiheita. KEHITYSKESKUSTELUT Esimiehet käyvät vuosittain kehityskeskustelut johdettavien kanssa. Konsernissa on laadittu yhteinen kehityskeskustelumalli, jota esimiehet voivat soveltaa käymissään keskusteluissa. Kehityskeskustelujen yhteydessä käsitellään myös yhteisten arvojen toteutumista toiminnassa. PALKITSEMINEN Konsernin henkilöstöllä on monipuoliset henkilöstöedut. Lisäksi konsernissa on käytössä koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä, jonka tavoiteasetanta määritellään vuosittain. TASA-ARVO Aina Group -konsernin yhteinen tasa-arvosuunnitelma on laadittu konsernin tasa-arvotyöryhmässä, jossa ovat mukana konsernin yhtiötoimikunnan nimeämät henkilöstön edustajat sekä työnantajan edustajat. Tasa-arvosuunnitelman ja vuotuisten selvitysten perusteella ryhmä määrittelee vuotuiset konkreettiset tasa-arvotavoitteet toimenpidesuunnitelmineen. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS

20 Yhtiön hallinnointi Aina Group Oyj pyrkii noudattamaan HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja -Työnantajain Keskusliiton voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) esittämättä kuitenkaan poikkeuksia ja ottaen huomioon, että Aina Group Oyj:n osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja. Tämän lisäksi yhtiö hyödyntää Keskuskauppakamarin hallituksen tammikuussa 2006 suosittelemaa asialuetteloa listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi. Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu yhtiökokoukseen, esittelee tilinpäätöksen ja pitää katsauksen konsernin toimintaan. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenet, jäsenehdokkaat ja tilintarkastajat ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Hämeen Sanomat- lehdessä viimeistään 17 päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu julkistetaan tiedotteena, joka on nähtävänä myös Aina Group Oyj:n internet-sivuilla. Yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava kokouskutsussa esitetyllä tavalla. AINA GROUP -KONSERNIN RAKENNE Aina Group -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaisina toimieliminä yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimielimiä säätelee myös Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on yhtiön internet-sivuilla. Aina Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Aina Group Oyj vastaa konsernin johdosta, taloushallinnosta ja rahoituksesta, strategisesta suunnittelusta, henkilöstöhallinnosta ja viestinnästä. Aina Group -konsernissa on kaksi toimialaa: media ja ICT (informaatio- ja viestintäteknolgia). Aina Group Oyj:n merkittävimmät tytäryhtiöt ovat Hämeen Sanomat Oy ja AinaCom Oy sekä arvopaperikauppaa harjoittava Omnivest Oy. Tytäryhtiöt harjoittavat liiketoimintaansa emoyhtiön hallituksen, tytäryhtiöiden hallitusten ja sekä konsernin johtoryhmien päättämissä puitteissa. YHTIÖKOKOUS Aina Group Oyj:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle sekä valmistelee kokoukselle esityslistan. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; taseen osoittaman voiton käyttämisestä; vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; hallituksen jäsenten lukumäärästä; valitaan hallituksen jäsenet; tilintarkastajat ja heille yhteinen varamies HALLITUS Aina Group Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät osakeyhtiölain perusteella. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty toisten elinten päätettäväksi. Hallituksen työjärjestys määrittelee tarkemmin hallituksen toiminnan. Hallituksen työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviä ovat mm: konsernin strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen, vuosibudjetin käsittely, vuosibudjetin ja strategioiden toteutumisen seuranta, tarvittavien toimien käynnistäminen mahdollisten poikkeamien korjaamiseksi osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen strategisesti merkittävien yritys- ja kiinteistökauppojen sekä investointien hyväksyminen investointien hyväksyminen erillisen investointiohjeen mukaisesti sijoitusstrategiasta päättäminen osingonjakoehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle yhtiön toimintaan liittyvien keskeisten riskien ja niiden hallinnan vuosittainen läpikäynti sekä niitä koskevien ohjeiden antaminen toimitusjohtajalle; mahdollisten korjaustoimien käynnistäminen toimitusjohtajan nimittäminen ja tehtävästä vapauttaminen toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista päättäminen yhtiön organisaation vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta toimitusjohtajan suorien alaisten työehtojen vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta tilintarkastajien kanssa yhteisen kokouksen pitäminen vähintään kerran vuodessa muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle. muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muuten säädetyistä tehtävistä vastaaminen 20 AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2006

AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 TIEDOTE 1(9) 29.3.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 Aina Group on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa; media, tietoliikenne ja tietotekniikka.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2006 TIEDOTE 1(6) 22.5.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 20.713.670 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 76.888.019 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta kehittyy positiivisesti

ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta kehittyy positiivisesti 1(5) Hallinto ja viestintä Katri 222222222222222222 Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta

Lisätiedot

Rotarian Leadership Academy 15.2.2007. Katri Pietilä Aina Group Oyj

Rotarian Leadership Academy 15.2.2007. Katri Pietilä Aina Group Oyj Rotarian Leadership Academy 15.2.2007 Katri Pietilä Aina Group Oyj 13.2.2007 1 Katri Pietilä Yo Kaurialan lukio 1979 KTM HKKK 1985 Yhdyspankki/Merita-konserni 1985 1994: rahoitusneuvottelija, yritysasiamies,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006

AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 1 (9) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 Aina Group on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Toiminnan kehittyminen vuonna 2006

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö AINA GROUP LYHYESTI, YHTIÖRAKENNE KESKEISIMMÄT TIEDOTTEET 2007 AVAINLUVUT GRAAFISESTI HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS STRATEGIA ARVOT MEDIALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Sisältö. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [2]

Sisältö. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [2] AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 18 20 24 25 26 27 28 47 48 49 50 57 58 59 60 61 62 63 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne Keskeisimmät tiedotteet 2008 Avainluvut graafi

Lisätiedot

Koko vuodelle ennakoidaan lievästi positiivista liiketulosta

Koko vuodelle ennakoidaan lievästi positiivista liiketulosta 1(5) Hallinto ja viestintä Katri 222222222222222222 Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009 Koko vuodelle ennakoidaan lievästi positiivista liiketulosta Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE 15.11.2010. Koko vuodelle tulossa positiivinen liiketulos yrityskaupan ansiosta

TIEDOTE 15.11.2010. Koko vuodelle tulossa positiivinen liiketulos yrityskaupan ansiosta 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010 Koko vuodelle tulossa positiivinen liiketulos yrityskaupan ansiosta Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Keskeisimmät tiedotteet 2011 5 Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Medialiiketoiminta 9 ICT-liiketoiminta

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot. Aina Groupin vuosikertomus 2009

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot. Aina Groupin vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16 19 22 25 26 27 28 29 44 45 46 47 53 54 55 56 57 58 59 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne Keskeisimmät tiedotteet 2009 Avainluvut graafi sesti Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki. 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 18.00 19.17 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2010

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Keskeisimmät tiedotteet 2010 5 Avainluvut graafisesti 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Medialiiketoiminta

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014 Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 18.00 19:00 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, 00100

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.3.2014 klo 14.30 KUTSU TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) (Y-tunnus: 0350017-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika 25.4.2014 klo 11.00 Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 Kokouksessa

Lisätiedot

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Comptel Oyj Osavuosikatsaus

Comptel Oyj Osavuosikatsaus Q2 25 Tulosjulkistus Helsinki 2.7.25 Comptel Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu 25 SAMI ERVIÖ, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 25 Toinen vuosineljännes Liikevaihto 14,8 milj. euroa (16,) Laskua 7,7

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 15.00 hotelli Scandic Parkissa, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 39 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut 40 Hallitus 41 Tietoa osakkeenomistajille 42 Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2014 2

SISÄLTÖ. 39 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut 40 Hallitus 41 Tietoa osakkeenomistajille 42 Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2014 2 AI NAGROUPOYJ VUOSI KERTOMUS201 4 SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2011 Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 25.4.2012 klo 11.00 13.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden,

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot