Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ 2007. www.terveyritys."

Transkriptio

1 TERVE YRITYS 1/2007 Terve Yritys SIVU KESÄ 2007 TALOUS JA YRITTÄJÄ Neljä numeroa vuodessa ISSN X Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? Kaupparekisteri kirjaa - sidosryhmät seuraavat? Tässä numerossa: Erään yrityksen tarina: Kriisistä AAA-luokkaan Yrittäjän hyvinvointi avainasemassa Apua yrityksen kriisissä: Työpaikkapappi Ari Oinas Kohtaan päivittäin kriisiyritysten johtajia Käräjätuomarista asianajajaksi ja kriisiyritysten auttajaksi Hyvä Työ omalle yritykselle: Näin parannat yrityksen kannattavuutta Seuraavassa numerossa: Yrityksemme saneerattiin Kriisin todellisuutta: Emme olisi selvinneet, jos emme olisi lähteneet ajoissa liikkeelle Uusi saneerauslaki voimaan kesäkuussa

2 SIVU 2 SIVU 2 TERVE YRITYS Tiedon jakamiseen kriisiyrityksille on edelleen jatkuva tarve Terve Yritys lehti on syntynyt tarpeesta saada mahdollisimman moni suo- malainen yrittäjä ja yritysten parissa toimiva tietoiseksi siitä, miten näiden tahojen tulisi toimia yritysten kriisitilan- teissa ja mitä eri vaihtoehtoja yrityksillä on käytettävis- sään. - Myös oikeusministeriön selvityksen mukaan huomattava osa haastatelluista kriisiyrityksistä ei ollut tietoinen mm. saneerauksen mahdollisuuksista. Terve Yritys lehdessä tullaan käymään läpi mm. sitä, miten yritys tunnistaa mahdollisen tervehdyttämisen tarpeensa, miten sen tulee toimia ja mitä instrumentteja ja vaihtoehtoja sillä on käytettävissään. Suomen 1990-luvun alun lama oli talousvaikutuksiltaan Suomen historian pahimpia talouskriisejä, jopa pahempi kuin toisen maailman sodan jälkeinen. Laman seurauksena kulutus ja investoinnit romahtivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, yritysten konkurssien määrä nousi voimakkaasti ja yrityksien kaatuminen tai muuten heikko tilanne aiheuttivat suurtyöttömyyden. Ennen lamaa 1980-luvulla Suomessa vallitsi kuitenkin voimakas taloudellinen nousukausi, joka kesti koko vuosikymmenen. Nykyinen laman jälkeinen nousukausi on ulottunut aina näihin päiviin asti. Myös yritystä voi kohdata taloudellinen kriisi. Kriisin syyt voivat olla monisyisiä ja seurausta yrityksen omista virhearvioinneista. Monesti syyt yrityksen kriisitilanteeseen voivat kuitenkin löytyä täysin ulkopuolisista vaikuttimista. Yrityksen johdon tulisi ajoissa tunnistaa yrityksensä tervehdyttämistarve ja reagoida siihen mahdollisimman nopeasti. Selvää on, että mitä aikaisemmin kriisiytyvään tilanteeseen puututaan, sitä todennäköisemmin oikeilla korjaavilla toimenpiteillä tilanne saadaan hallintaan. Päätoimittaja Onnittelemme, jos yrityksesi maksaa kaikki laskut eräpäivinä! - mitä tehdä, jos maksuvalmius on loppumassa? 1. Huolehdi kirjanpito ajan tasalle 2. Tee lista veloista ja saatavista 3. Selvitä tai arvioi tulevat työt ja myynti 4. Varaa aika maksuttomaan neuvotteluun, Yritysfakta Oy Olemme 30 vuotta toiminut maan suurin yritysten tervehdyttämisen käynnistyksen ammattilainen. Olemme myös Suomen Yrittäjät ry. valtakunnallinen asiantuntija. YRITYSFAKTA OY (019) SOITA JA KYSY VAPAANA OLEVA NEUVOTTELIJAMME TAI OTA YHTEYS

3 SIVU 3 TERVE YRITYS 1/2007 Onko pääoman menetys uhka yrityksen imagolle?? Miten yritys voi päästä eroon rekisteri merkinnästä? Osakeyhtiölain 20 luvun 23 :n 2 momentin mukaan hallituksen velvollisuutena on viipymättä tehdä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus, kun yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Rekisterimerkintä voidaan poistaa yhtiön tekemän uuden rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos yhtiön oma pääoma on rekisteriilmoitukseen liitetyn tilintarkastajan tarkastaman taseen mukaan yli puolet osakepääomasta. Yrityskonsultti, oik. tiet. yo. Jyri Nikander Vaikka osakeyhtiö jatkaisi toimintaansa tehtyään oman pääoman menetystä koskevan ilmoituksen, voi ilmoituksella olla monia negatiivisia seurauksia yrityksen käytännön toiminnan kannalta. Mikäli yrityksen sidosryhmillä riittää uskoa yritykseen ja mahdollisuuksia panostaa yrityksen tulevaisuuteen myös rahallisesti, niin keinoja yrityksen negatiivisen oman pääoman korjaamiseen luonnollisesti löytyy. Sidosryhmä voi vahvistaa uusilla sijoituksilla yrityksen omaa pääomaa. Esimerkiksi osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina lasketaan tässä yhteydessä omaksi pääomaksi ja on siten pääomalainasijoitus jo yksistään voi ratkaista ongelman. Huomattava kuitenkin on, että pääomasijoitus sinällään ei ratkaise mahdollista perusongelmaa, eli sitä miksi oma pääoma on päässyt negatiiviseksi. Yrityssaneeraus on myös vaihtoehto silloin oma pääoma korjaantuu ilman verovaikutuksia ja vanhat tappiot voidaan vähentää. Kaupparekisteri on keskeinen rekisteri, jonka tietoja käytetään yrityselämässä laajasti. Tiedot ovat julkisia ja siten kaikkien tahojen tutkittavia. Käytännössä siis asiakkaat, kilpailijat, työntekijät ja rahoittajat voivat tarvita ja saada tietoja rekisteröidyistä yhtiöistä. Negatiivinen rekisterimerkintä voi tarkoittaa epäedullisia hankintaehtoja, lyhyt- ja pitkäaikaisen vieraanpääoman hankinnan vaikeutumista tai estymistä tai suurten urakoiden menettämistä kilpailijoille. Rekisterimerkintä voi tarkoittaa yritykselle myös sellaisia menetyksiä, joita yritys ei itse edes koskaan tule tietämään. On esimerkiksi mahdollista, että yritykselle ei lähetetä tarjouspyyntöjä, kun potentiaalinen asiakas oman riskinhallintansa vuoksi sivuuttaa yrityksen hankintoja suunnitellessaan. Tilanne voi olla sellainen, että toimenpiteitä ei kannata miettiä yrityksessä yksin, vaan kannattaa hakea ulkopuolista apua. Helppoa olisi luonnollisesti vastata, että tekemällä jatkossa kannattavaa liiketoimintaa. Käytännössä useimmiten kuitenkin, jotta liiketoiminnan kannattavuus voitaisiin varmistaa, on syytä varmasti tehdä monia sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tukemassa yrityksen kannattavan liiketoiminnan saavuttamista. Jos yrityksen taloudellinen tilanne on asiantuntijan suorittaman kartoituksen ja analyysin jälkeen sellainen, että yrityksen maksuvalmius on pysyvästi heikentynyt, tulisi tilanne korjata mahdollisimman nopeasti. Suomeen on 1990-luvun laman jälkeen syntynyt kokenutta ammattikuntaa, jotka joka päivä tekevät työtä yritysten tervehdyttämisen parissa. Kymmenien ja satojen yritysten tervehdyttämiskokemukset osaltaan antavat yritysterveyden ammattilaisille näkökulmaa, osaamista ja kontaktejakin, joita oman pääoman menettäneillä yrityksillä usein ei ole. Yhdestä yritysterveyden ammattilaisille soitetusta puhelinsoitosta voikin lähteä kehittymään ratkaisu, jonka avulla yrityksen toiminta ja talous pääsee pysyvästi terveelle pohjalle. Kirjoittaja työskentelee yrityskonsulttina Faktayhtiöissä (019)

4 SIVU 4 TERVE YRITYS 1/2007 Erään yrityksen tarina Tie kriisistä AAA-luokkaan Vuoden 1999 tammikuu oli kylmä istuessamme torstaina kuun 21. päivänä yrityksen kriisipalaverissa Riihimäellä Yritysfakta Oy:n neuvotteluhuoneessa. Päivä alkoi jo iltapäivästä hämärtyä, kuten aina tähän aikaan vuodesta. Viikkoa myöhemmin mitattiin 1900-luvun alhaisin lämpötila Kittilän Pokassa - 51,5 C. Myös yritystä koskeva konkurssihakemus oli hetkeä aiemmin tullut vireille. Yrityksen tilanne näytti synkältä ja yrityksen johdon henkiset voimavarat olivat jo vähissä. Emme vielä siinä vaiheessa tienneet mihin mahdollinen tilanteen vakauttaminen ja tervehdyttäminen tulisi perustaa, emmekä sitä, miten velkojat tulisivat uskomaan enää yhtiön nousuun? Mutta me tiesimme, että tällaisesta tilanteesta voi alkaa myös tervehtyminen ja yrityksen johdon haastattelu saattoi myös näin alkaa. Heti alussa oli havaintona, että edessämme istui suora ja rehellisen tuntuinen yrittäjä, joka oli tottunut tekemään työtä ja pitkää päivää. YRITYKSEN FAKTAT Toimiala: Puunjalostus Perustettu: 1976 Liikevaihto: noin 1 MILJ. Kriisivuosi: 1998 Kriisin syyt: Yhtiön vientimarkkina-asiakkaat alkoivat siirtää ostojaan baltian maihin verrattain nopeasti Vakautusmistarve: Yritys tarvitsi sopeutusaikaa toimintansa uudelleen suuntaukseen Yrityksen oma pääoma tulee myös saattaa kuntoon Tervehdyttäminen: Yrityssaneeraus vireille 1999 Kaikki velat ja vastuut vakautettiin aluksi noin vuodeksi ja viivästyskorot pois Vakuudettomia velkoja alennettiin 70 % / korko 0 % Vakuusvelat: korko 5 % Maksuohjelman 3-8 vuotta AAA-luokkaan 2006 Muutamia tunteja kestäneen ensimmäinen palaverin aikana yrityksen keskeiset asiat; tilinpäätökset, velat, saatavat, omaisuus, tuotteet, asiakkaat, ongelmien syyt, näkymät ym. saatiin muistioitua. Jouduimme jossain määrin myös rohkaisemaan yrittäjää toivon mahdollisuudesta parempaan huomiseen ja toimme esiin saneerauksen ja tervehdyttämisen mahdollisuuksia, että yrityksellä on mahdollista selviytyä tilanteestaan niin kuin moni muukin tätä ennen. Kerättyjen tietojen perusteella jouduimme toteamaan tilanteen vakavuuden lähes joka kannalta. Toisaalta olimme näkemässä, että yrityssaneeraus voisi mahdollisesti tulla tässä tapauksessa kysymykseen. Yrityksen johto teki nopean päätöksen jo siinä vaiheessa tehtyjen selvitysten perusteella ja näin tervehdyttäminen saatiin alulle. Kävimme vielä tulevat vaiheet ja aikataulut yrittäjän kanssa läpi ja hän omien sanojensa mukaan tunsi olonsa jo jonkin verran paremmaksi kuin aamulla matkaan lähtiessään. Saneerauksen alkamisen jälkeen yritys on maksanut uudet velkansa ja maksunsa sekä veronsa. Useiden vaiheiden jälkeen yrityksen saneeraushakemus jätettiin käräjäoikeudelle ja siitä alkoi myös ensimmäinen rauhoitustila ns. konkurssisuojan muodossa. Saneeraushakemuksessa lausuttiin mm. tehtyjen selvitysten ja budjettien ohella: Yrityksen vahvuutena on sen pitkäaikainen kokemus puupuolella pyrittäessä keskittymään jatkossa sellaisiin erikoistöihin, joita asiakkaat eivät saa muualta ja jolloin myös hinnoittelu voidaan toteuttaa katteeltaan paremmaksi. Vahvistettu ohjelma takasi kaikille velkojille konkurssia paremman lopputuloksen - ja mikä tärkeää, myös työpaikat säilyivät. Yrityksen saneerausohjelma päättyy piakkoin ja silloin viimeistään voidaan sanoa, että tällä tarinalla on myös kylmästä alusta huolimatta onnellinen loppu. Lisätietoja yritysten tervehdyttämisestä ja rahoituksesta saat soittamalla (019) tai

5 SIVU 5 TERVE YRITYS Pienyrityksen avainhenkilö on yrittäjä itse Projektipäällikkö Monica Sulopuisto YRITTÄJÄN HYVINVOINTI AVAINASEMASSA Elinkeinoelämän rakennemuutoksessa pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tullut keskeinen yritysmuoto. Niiden palveluksessa on hieman yli puolet Suomen työvoimasta ja ne tekevät hieman alle puolet kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Hänen menestymisensä veyshuoltoa. ja terveytensä ovat keskeisiä, ei vain yrityksen Työhyvinvointiin kuuluu yrittäjän ja sen henkilöstön, ja työntekijöi- vaan den myös terveys yrittäjän ja voimava- perheen rojen hyvinvoinnin lisäksi työ ja tulevaisuuden esim. kannalta. ergonomia, työhygienia Tavoitteena ja onkin, turvalli- että ja työ- olot suusasiat, innostus ja työyhteisön tarve kokonaisvaltaiseen johtami- hyvintoimintatavatvoinnista huolehtimiseen syntyvät jo yrityspolun alkuvaiheessa, että yrittäjä haluaa itse aktiivisesti kehittää omaa ja henkilöstönsä hyvinvointia ja käyttää siinä apuna mm. työter- Myös liiketalousosaaminen ja yrityksen kannattavuus vaikuttavat työhyvinvointiin. Kun työhyvinvointia työpaikoilla kehitetään, on sillä vaikutuksensa myös yrityksen imagoon, kilpailukyyn ja taloudelliseen tulokseen muiden menestystekijöiden kanssa. Lähimmäinen -palsta: Apua yrityksen kriisitilanteissa - Työpaikkapappi Ari Oinas Työelämä ei nykyään päästä työntekijää helpolla. Vaatimukset ovat jatkuvassa kasvussa. Työpaikan säilymisestä ei ole varmuutta. Miten sovittaa yhteen työ, perhe ja vapaa-aika? Onko ihmissuhteiden hoito vaarassa jäädä paitsioon? Voiko työn ja kodin ihmissuhteisiin luottaa? Uhkaako uupumus ja ahdistus kasvaa niin suureksi, että elämän mielekkyys on katoamassa? Keskustelu ja kohtaaminen ulkopuolisen, esimerkiksi työpaikkapapin, kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työpaikkapapin kanssa voi jutella avoimesti ja luottamuksellisesti sekä omista asioistaan että työyhteisön ongelmista, olipa kirkon jäsen tai ei. Papilla on ainoana nykyajan yhteiskunnassa ehdoton vaitiolovelvollisuus, jota edes oikeusjärjestelmä ei voi murtaa. Käännyttämistä ei tarvitse pelätä. Keskustelun lähtökohtana on aina toisen vakaumuksen kunnioittaminen. Työpaikkapappi on myös työyhteisön käytössä. Luottamuksellinen ja riippumaton työelämää tunteva taho voi olla hyvänä peilinä, kun halutaan katsoa työyhteisön ongelmia ja nykytilaa uusin silmin. Työpaikkapappi on työntekijän kriisiauttaja ja sielunhoitaja, työpaikkojen pappi ja luennoitsija sekä työelämän asiantuntija. Yhteistyökumppaneita ovat: ay-liikkeiden edustajat, työsuojeluvaltuutetut, työnantajan ja yrityselämän edustajat, työterveysasemat ja -organisaatiot sekä monet ammattiauttajaverkostot. Onko työpaikkapappien tehtävät lisääntyneet viime vuosina? Tällaiseen tulokseen voisi tulla, kun hakee internetistä hakusanalla työpaikkapappi tietoa. Sen mukaisesti työpaikkapappeja toimii mm. ydinvoimalatyömaalla, pelastuslaitoksessa, suuremmissa työpaikoissa, työterveysasemilla, poliisilaitoksella jne. Eli pappeja toimii nykyisin hyvin erilaisissa työ- ja toimintayhteisöissä. Voisi kuvitella, että jatkuvasti kiristyvä työtahti sekä yksittäisen henkilön vastuun kasvaminen on synnyttänyt tarpeen keskustella omista asioistaan ja tuntemuksistaan jonkun sellaisen tahon kanssa, joka ei kuulu päivittäiseen työyhteisöön tai elinympäristöön. Yrittäjät ovat myös usein yksin monenlaisten asioidensa kanssa ja keskustelun käyminen näistä jää vähiin. Yrittäjän asemasta on myös vaikea avautua henkilökohtaisella tasolla monestakin syystä. Oman lukunsa yrittäjän elämässä on erilaiset kriisit ja vaikeudet, joissa keskustelu luotettavan kuuntelijan kanssa voi auttaa. On hyvä myös muistaa, että me kaikki joudumme elämässämme myös ennemmin tai myöhemmin autettavan asemaan - viimeistään silloin ymmärtää myös tällaisen avun merkityksen. Ari Oinaan tavoittaa numerosta

6 SIVU 6 TERVE YRITYS Kohtaan päivittäin kriisiyritysten johtajia! Yrityskonsultti Martti Harjunpään ymmärrystä yrittäjien taloudellisia vaikeuksia ajatellen helpotti useidenvuosien ajan tehty asiakaspalvelu mm. aluepäällikkönä SLO:lla, Finnoililla ja Elektroluxilla. Tuolloin auto kulki mm. Pirkanmaan, Satakunnan, Keski- Suomen ja Pohjanmaan maanteillä. Tiet olivat usein kuraiset tai liukkaat. Olosuhteet olivat myös aika-ajoin vaikeat. Lämpötilaa ei sen ajan Ford vielä näyttänyt, mutta usein oli myös kylmä. Harjunpää oli jo tuolloin asiakaskunnassa pidetty mies. Hänen vierailunsa olikin monelle yrittäjälle toivottu. Toisin, kuin monet kollegansa, hän ei ajatellut sokeasti sitä, kuinka paljon kulloinkin edustamansa yritys saavuttaisi. Hän halusikin aina shakinpelaajan tavalla katsoa suhdetta pidemmälle tulevaisuuteen ja laskea, mikä olisi kulloinkin parasta myös asiakasyritykselle. Näin toimien lopulta molemmat osapuolet voittaisivat! Vierailu yrityksissä saattoi usein venyä pitkäksi iltaan saakka. Joskus asiakasyrityksen velkojilta oli tullut karhupostia tai maahantuoja oli muistanut tratalla! Hänen puoleensa käännyttiin tällöin myös yritysten ongelmatilanteissa. Hänet koettiin jo tuolloin luetettavana kuuntelijana. Sen vaistoaakin, kun hetken keskustelee hänen kanssaan. Veren perintö tyttärelle! Vapaa-aikana musiikkia harrastavan Harjunpään aika kului usein myös Tampereella jäähalleissa. Tytär Johanna näet pelasi Ilveksessä ringetteä korkeimmalla sarjatasolla. Hakametsän ja Tesoman jäähallit tulivatkin näiltä ajoilta hänelle hyvin tutuiksi. Martti saavutti jopa hallin suosituimman kuuluttajan tittelin, hänen toimiessaan Ilveksen kotiotteluissa selostuskopissa. Tänä päivänä Johanna työskentelee UPM :n kansainvälisessä taloushallintokeskuksessa Tampereella. Nykyään Martin lenkkipolut löytyvät Riihimäeltä. Muuttuuko maailma, ja mihin suuntaan? Taloudellisten tehokkuuslukujen käsittely tuotti Harjunpään mukaan jo aikoinaan monelle yrittäjälle vaikeuksia. Oli palveltava samalla erinomaisesti myös asiakasta. Yhdeksänkymmentäluvun lama oli tuolloin vielä kaukana edessä. Enteitä siitä kyllä oli, että yhteiskunta kylmenisi taloudellisen tilanteen mukana ja kauppa asiakasyrityksissä ei vaan enää käynyt kuten aiemmin.

7 SIVU 7 TERVE YRITYS 1/2007 Sitten soi puhelin! Harjunpää, hän vastaa rauhallisella äänellä. Ymmärrän, että hän jatkaa ja aloittaa keskustelun uuden asiakkaan kanssa Yritysfakta Oy:n toimistossaan. Toimittaja poistuu ulos tupakalle kymmeneksi minuutiksi, ja kun hän palaa takaisin, Harjunpää lopettelee puhelua, sanoen asioitten kyllä hoituvan, kun nyt toimitaan rauhassa ja kurinalaisesti. Kylmä kirje oli taas tullut jollekin parastaan koettavalle yritykselle. Jo menneinä vuosina Harjunpään hankkima yrittäjän sielunelämän tuntemus on suureksi avuksi myös tänään. Harjunpää saa soittoja, joskus varsin dramaattisiakin. On toimittava nopeasti ja varmasti. Soittajalla on myös hätä; olisi ehkä pitänyt soittaa aiemmin. Mitä aiemmin Martti saa tiedon, sitä paremmin hän voi taas neuvoa yrittäjää ja asiakastaan. Pitkäaikainen kaupallinen koulutus ja perehtyminen yrityksen laskentatoimeen ja varhainen sekä luontainen empaattisuus ohjasivat Harjunpään lopulta päätoimiseksi yrityskonsultiksi. Samaan tapaan hän edelleen perehtyy yrittäjien ongelmatilanteisiin. Vanhaan opiskelijakaveriin Antti Tusaan säilynyt ystävyys toi hänet Yritysfakta Oy:n palvelukseen vuonna Synergiapaketti oli syntynyt. Miksi yritysten ongelmat kasvavat suuriinkin mittoihin? tässä Harjunpään mainitsemat suurimmat syyt. 1) Otetaan yhteyttä asiantuntiaan liian myöhään ja liian myöhäinen havahtuminen asiaan 2) Yrittäjän puutteellinen laskentatoimen tieto-taito kriittisissä tilanteissa. 3) Häpeän pelko yrityksen tilanteesta 4) Liian suuren työmäärän tekeminen saavutettuun tuottoon nähden; - tehdään pitkää päivää uskoen asian joskus kääntyvän parhain päin 5) Näitä asioita tapahtuu niin suurissa kuin pienissäkin pkyrityksissä Miten sitten ehkäistä yllättäviä ongelmatilanteita? Harjunpää ottaa esille yritysten terveydenhoitojärjestelmän, jossa jaettaisiin enemmän tietotaitoa yrittäjyydestä sen riskeistä, ongelmien hoitomahdollisuuksista ja liiketoiminnasta yleensä. Pitää muistaa kuitenkin, että riski on aina liiketoiminnan välttämätön osa. Tätä taustaa vasten Harjunpää toivoo edelleen suvaitsevaisempaa ja väljempää menettelyä ongelmatilanteessa ja oikeuskäsittelyissä. Hän toivoo myös saneerausprosessin aloittamista matalalla aloittamiskynnyksellä näin toimien hänen mukaansa useita yrityksiä voidaan pelastaa työpaikkoineen. Yrittäjä Mikki Hiiri merihädässä Koti- Suomessa! Kysyttäessä Harjunpäältä, mistä johtuu se, että omalta osaltaan maamme taloudellista hyvinvointia ylläpitävät yrittäjät joutuvat ylipääsemättömältä näyttävään ahdinkoon ja että tukijoita ja auttajia on harvassa? Yhtenä vastauksena kysymykseen Harjunpää kertoo Euroopassa suhtautumisen tilapäisissä yritysten ongelmatilanteissa olevan huomattavasti väljempää ja hyväksyvämpää myös yrittäjää kohtaan kuin meillä Suomessa. USA:ssa konkurssin tehnyt yrittäjä saatetaan jopa asettaa konkurssikokemuksen vuoksi jopa etusijalle hakuprosesseissa! Yrityskonsultti Martti Harjunpään tavoittaa päivisin suorasta numerosta (019) Teksti: Heikki Heinonen Yrityskauppias.fi - Positiivinen autotesti Yrityskauppias, Ledi Oy:n toimitusjohtaja Matti Hirvonen tarvitsee työssään autoa, jolla jaksaa ajaa pidempiäkin matkoja ja joka on turvallinen. Nissan Murano 5DR 3.5 V6 Noin hinta Pelkää plussaa! + Suorituskyky: yllätti todella positiivisella tavalla + Tilojen muunneltavuus: joskus tulee kuljetettua suurempaakin tavaraa + Tavaratilat: tämä on tärkeää, kun kuljetan mm. golf-välineitäni + Ajo-ominaisuudet: uskallan lähteä heti vaikka Lappiin! + Ulkonäkö: makuasioita, mutta tämä poikkeaa muista edukseen! Copyright Visual Julkaisut

8 SIVU 8 Alansa ammattilainen Käräjätuomarista asianajajaksi ja kriisiyritysten auttajaksi Asianajaja Heikki Kukkonen Heikki Kukkonen toimi käräjätuomarina vuodesta 1993 alkaen. Samaan aikaan astui voimaan yrityssaneerauslaki. Lainan päivänä kahdeksas helmikuuta. Jo vuosia aiemmin Kukkonen oli ounastellut sen tapahtuvan Suomessa, koska Amerikassa ja muutamassa muussa maassa niin oli jo tapahtunut. Näin hänen oli mahdollista olla aitiopaikalla seurannassa saneerauslain kehitystä asiassa alusta alkaen. Sitä paremminvelkojen järjestely onnistuu mitä aiemmin lähdetään liikkeelle. Alussa 1990-luvulla yritysten tervehdyttämisen kenttä oli vielä järjestäytymätön, jolloin velallisen yrittäjän asiaa oli helpompi ajaa. Myöhemmin psykologinen eri tahojen halu vallan näyttämiseen on kasvanut, ja osaltaan tarpeettomasti vaikeuttanut näitä prosesseja. Helposti tässä valtapelissä tervehdyttämistoimien pääkohteen eli yrityksen asia unohtuu ja vielä usein useiden osapuolien vahingoksi. Kukkosella oli jo ennen nykyistä vaihetta oma asianajotoimisto. Ajan myötä sen kysyntä vilkastui ja näin ollen Kukkonen Fakta-tiedot auttavat yrityksen tervehdyttämi- jättäytyi käräjätuomarin tehtävistä. Yritysten saneerausasiat ovat usein esillä myös toimiston työtehtävissä. Kukkosella oli ja on edelleen luontainen halu auttaa niitä, joiden kimppuun on syystä tai toisesta hyökätty. Pitkä kokemus saneerausja velkajärjestelyprosesseista auttaa Kukkosta asiakonaisuuden kartoittamisessa ja ymmärtämisessä. Erilaiset sopimukset, hallitut alasajot, yrityssaneeraukset, konkurssiasiat, ja yksityishenkilön velkajärjestely ovat Kukkosen työpäivää. Mikä on kulloinkin parhaaksi myös velalliselle? Velkojat saattavat jossain tapauksissa tehdä keskinäisiä sopimuksia, jolloin etukäteen yritetään ajaa yrittäjä niin ahtaalle kuin mahdollista. Näin saattaa olla varsinkin velkojafirman omassa sisäpiirissä. Rohkeasti yhteyttä heti, kun ongelmia esiintyy! Kun yrityksessä ilmaantuu ongelmia, olisi uskallettava ottaa heti yhteyttä yrityksiä auttavaan tahoon. On myös tärkeätä selvittää kuka on todellinen asiantuntija auttaja, joka rehdisti ajaa prosessia kaikkien parhaaksi. Kysyttäessä, mikä on tärkeintä elämässä Kukkonen vastaa : Perhe ja terveys. Nuoresta saakka hiihtoa ja pyöräilyä harrastaneena hän on ohjannut perheensä, vaimon ja kahdeksan lastaan urheiluharrastusten pariin. Yli 50 Suomen mestaruutta perheessä! Saavutuksia onkin tullut roppakaupalla perheelle. Peräti yli 50 suomen mestaruutta. Hiihdossa ja pyöräilyssä valtaosin. Myös järjestötoiminta paikallis- ja liittotasolla kuuluu kuvaan Kukkosen elämässä. Ammattilaisen tavoittaa numerosta (019) Numerosta voi myös tilata ajan yritysten maksuttomaan kartoitusneuvotteluun. Teksti: Heikki Heinonen

9 SIVU 9 Alansa ammattilainen Harri Saarinen KTM, HTM Accountdata HS Oy Räätäli numeroiden takana TERVE YRITYS 1/2007 Pöydän toisella puolella istuu 53 vuotias helsinkiläinen mies. Hänen nimensä on Harri Saarinen ja hän on tilitoimisto Accountdata HS Oy:n toimitusjohtaja. Hän on myös Taloushallintoliiton jäsen ja HTMtilintarkastajat ry:n jäsen. Hän on räätäli numeroiden takana, jollaiseksi hän määrittää yrityksensä asiakkaista välittävän toimintatavan. Räätälöintiä tapahtuu Helsingissä, Espoossa, Riihimäellä sekä nykyisin myös Tallinnassa noin kahdenkymmenenviiden henkilön avustuksella. Tallinna on tullut mukaan uutena yksikkönä hiljattain, noin puolitoista vuotta sitten kuvioihin mukaan. Tallinnassa osakkaina on VPShenkilöstöpalvelut ja Markku Larssen Company, jolla on myös toimintaa Jyväskylässä. Tallinnan toimiston palveluista Saarinen toteaa, siellä toteutettavan erityisen paljon kättä-päälle neuvontaa, koska virolainen tapa poikkeaa täkäläisestä monessakin mielessä. Tallinnassa toiminta on eksoottisempaa Esimerkkinä mainittakoon se että virolaiset haluavat yrityksen liikkeellelähdön alkuvaiheessa tarkastaa toimitilat perusteellisesti ja käydä aloittavan yrityksen kanssa keskusteluja nähdäkseen täyttääkö ko. yritys kaikki maan kriteerit ja mm. päästääkseen arvonlisäverovelvolliseksi. Virossa aloittavalle yritykselle on tärkeää, että kaiken byrokratian tunteva asiantuntija on mukana auttamassa. Laajeneminen muihin Baltian maihin ja Venäjälle on myös lähitulevaisuuden tavoite Accountdatalle. Laajentumisasioissa, asiakkaita ajatellen auttaa erityisesti se, että Accountdatalla on käytössä TIKON taloushallinto-ohjelmisto. Ohjelmisto, joka mahdollistaa helpon etäkäytön asiakkaille ja jota koko ajan kehitetään ja päivitetään parhaaseen mahdolliseen palveluun. Huomioitavaa on myös se, että Accountdata on sopivan kokoinen tilitoimisto, ottaakseen yksilöidysti huomioon kunkin yrityksen tarpeet. Mainittakoon myös se että Saarinen on lisäksi HTMtilintarkastaja, ja joka sekin toimi-ala on koko ajan kasvussa, johtuen siitä, että tilintarkastajat alkavat maassamme olla verrattain iäkkäitä, joka puolestaan juontaa siitä, että koulutus tehtävään on pitkäaikainen ja varsin vaikeakin. Uusia HTMtilintarkastajia valmistuu maassamme vain noin parikymmentä vuodessa. Myös retkiluistelu kuuluu harrastuksiin Naimisissa olevan Saarisen vapaa-aika kuluu Sipoon saaristossa. Veneily, kalastus ja lenkkeily kuuluvat myös harrastuksiin. Talvisin Saarisen mökki on myös käytössä johtuen lyhyestä matkasta Helsinkiin. Lisäksi Saarinen harrastaa retkiluistelua ja hän on osallistunut myös massaluistelutapahtumiin. Mitenkähän numeroiden räätäli tekee kahdeksikon.? Teksti: Heikki Heinonen Arvonmääritys Sukupolvenvaihdos Kaupan rahoitus - hyvät yrityskaupat! YRITYSKAUPAT Matti Hirvonen - pääkaupunkiseutu Pentti Lahti -Länsi- ja Pohjois-Suomi Antti Tusa - Keski- ja Itäsuomi Vaihde (019)

10 TERVE YRITYS SIVU 10

11 SIVU 11 TERVE YRITYS 1/2007 FAKTA: Kysy lakimieheltä Asianajaja Heikki Kukkonen Harjoitan metsäurakointia omalla toiminimelläni, joka on ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo useamman vuoden ajan mm. alhaisten taksojen sekä etäällä olevien työmaiden vuoksi. Velkaa on kertynyt sekä yritykseen että henkilökohtaisesti. En haluaisi konkurssia ja olen harkinnut yrityssaneerausta raskaaksi käyneen velkataakan ja huomattavien viivästyskorkojen vuoksi, jotta ylipäänsä voisin selviytyä. Mutta miten omat henkilökohtaiset asunto- ym. velat käsiteltäisiin mahdollisessa saneerauksessa ja voisinko säilyttää asuntoni? Yrityssaneerausta voi hakea ja sen voi myös saada yksityinen toiminimellä toimiva elinkeinonharjoittaja. Tärkeintä on aluksi selvittää onko toiminta ylipäänsä kannattavaa tai jos se ei ole, niin voidaanko se saada kannattavaksi. Mikäli saneerauksen edellytykset täyttyvät eikä esteitä ole, niin yrityssaneeraus voidaan aloittaa käräjäoikeudessa. Sinun tapauksessasi kaikki sinun velat, olivatpa ne yksityispuolelta tai yrityspuolelta, käsitellään yrityssaneerauksen yhteydessä. Asunnon säilyttäminen on mahdollista. Lähtökohtaisesti säilyttäminen on laskennallisesti sitä helpompaa mitä halvempi asunto on, mitä isompi on perheen koko ja mitä huonompi on alueen vuokratarjonta. Huomioitavaa on myös se, että saneerausohjelma voi sisältää sellaisia elementtejä, joista velkojien kanssa on erikseen sovittu. Sopimuksen tekeminen taas riippuu sopimuksen sisällöstä ja velkojien lukumäärästä; jos velkojia on paljon, niin yhteistä sopimusta on vaikeampi löytää. Varsinainen saneerausmenettely on säädetty lailla ja laissa on ohjeet ongelmatilanteiden selvittämiseksi. Tarvitset avuksesi asiantuntijan. Nyt sinun yritystoimintasi on analysoitava ja saneerauksen edellytykset tutkittava, joten mitä nopeammin ongelmia ryhtyy selvittämään, niin sitä parempi. Kirjoittajan tavoittaa numerosta (019) Numerosta voi myös tilata ajan yritysten maksuttomaan kartoitusneuvotteluun. Yrittäjän Hyvä Työ omalle yritykselle Copyright Yritysfakta Oy MITEN PARANNAN YRITYKSENI KANNATTAVUUTTA? Päivän Hyvä Työ MITEN PARANNAN YRITYKSENI KANNATTAVUUTTA? TEE ITSE OMALLE YRITYKSELLE TEE ITSE OMALLE YRITYKSELLE 1/2007 1/2007 OHJE: 4=PIENIN VAIKUTUS 1=SUURIN VAIKUTUS Voitko saada tuloja lisää ja / tai kuluja vähemmän? A. Voitko leikata kuluja, ettei myynti laske? B. Voitko nostaa hintaa, ettei kokonaistulot laske? 2. Voitko tehdä jotakin tuotteillesi / palveluillesi? A. Voitko jättää kannattamattomia tuotteita pois? B. Voitko ottaa uusia parempia tuotteita tilalle? 3. Voitko organisoida / investoida/ ulkoistaa, että A. - kuluja syntyisi vähemmän? ja/tai B. - tuloja syntyisi samassa ajassa enemmän? 4. Voitko saada lisää käyttöpääomaa? A. Omiin saamisiin nopeutta! B. Omiin maksuihin maksuaikaa!

12 SIVU 12 Terve Yritys -lehti TALOUS JA YRITTÄJÄ ISSN X Julkaisija: Kustantaja: Päätoimittaja: Postiosoite: Visual Julkaisut Visual Julkaisut Mikko Tusa Visual Julkaisut Keskuskatu Riihimäki Toimitus: (019) Artikkelit ja Heikki Heinonen Ilmoitukset: Julkaisumäärä: neljä julkaisua vuodessa Yritysfakta Oy on erikoistunut yritysten talouden tervehdyttämiseen ja vahvistamiseen sekä kriisiyritysten talouden vakauttamiseen. Vuonna 1977 alkanut toiminta kattaa nykyisin koko maan. Käytettävissä on erityisen kehittyneet sähköiset järjestelmät ja metodit, pitkäaikainen, kokenut ja yritysten talouden tervehdyttämiseen sitoutunut henkilökunta sekä maata kattava luotettavien yhteistyökumppanien verkosto. Yhtiön edustajat ovat olleet nykyaikaisen tervehdyttämisjärjestelmien ja menetelmien intensiivisessä kehitystyössä, asiantuntijana toimialaa koskevissa lainsäädäntöhankkeissa sekä uusien palvelujen kehittämisessä. Yritysfakta Oy on Suomen Yrittäjät ry:n valtakunnallisen neuvontaorganisaation asiantuntija. Viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana on saatettu tervehdyttämisen alkuun noin 450 kotimaista pk-yritystä työpaikkoineen. Yhteystiedot yritysten ongelmatilanteissa: Yrityskonsultti Martti Harjunpää (019) Toimitusjohtaja Mikko Tusa (019) Soita (019) ja varaa aika maksuttomaan kartoitukseen. - Myös tervehdytettävien yritysten vakuudettomat rahoitusratkaisut Turvaa yrityksesi talous Tee yrityksen Terveyssopimus vuodeksi! Mitä sopimus sisältää Jätä huoli taloudesta meille! 1. Talouden kuukausiseurannan 2. Puolivuotistarkastuksen 3. Toimenpide-ehdotukset 4. Yritysanalyysi 5. Vuositilintarkastuksen HTM tai KHT 6. Nopea kriisinhallinnan käynnistys tarvittaessa 7. Ilmaisen erikoisneuvonnan yrityksen talouskysymyksissä Vuosikustannus esim. 300 t liikevaihdossa alv. Tilaa oma sopimus (019) / Katso lisää:

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011 YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-20 4 2 5 Seminaari 24.-25.5.20 OTM, KTM Mikko Hakola YLEISTÄ TIETOA Pilottiyritykset 6 kpl 5 lopettanutta (3 menettelyaikana, 2 ohjelman aikana)

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu Ainoa valtakunnallinen maksuton (puhelin)palvelu, joka auttaa varsinkin

Lisätiedot

Näytesivut. 10.1 Yleistä

Näytesivut. 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10 YRITYSSANEERAUS Yrityssaneerausmenettelyä säätelee yrityssaneerauslaki (laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/747). Lain tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen tai yrityksen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001...

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001... Page 1 of 5 Suomen Asiakastieto Oy 0 14:22:23 Rating Alfa Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo Tiedot luovutettu 0 Puhelin +358 0207438000 Fax +358 0207438020 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma yrityksen

Rahoittajan näkökulma yrityksen Rahoittajan näkökulma yrityksen tervehdyttämiseen Väistä karikko -koulutus 20.4.2010 2010 Keski-Suomen Osuuspankki Ilpo Lähteenmäki Rahoitusjohtaja, yrityspalvelut KESKI-SUOMEN OSUUSPANKKI Itsenäinen,

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Tekes projekti 40024 Yrityksen maksukyky & strateginen johtamien Jenny Väyrynen 20.11.2009 Lähtökohta Mitä valvonta on? Kenen hyödyksi valvonta on tarkoitettu?

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen 2 [pvm] 3 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet 4 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet Pk-yritykset Painopisteenä on

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 6 Yritystiedot Yrityksen nimi R-Towing Oy Y-tunnus 1810880-2 Raportin hakupäivämäärä 16.01.2014 Raportti voimassa asti 19.02.2014 Arkistointitunnus 1389784196201 Tietolähteiden perusteella yritys

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Pk-yritysten kasvustrategiat vertailussa. Yritysten kasvuaikomukset, toteutunut kasvu ja kannattavuus

Pk-yritysten kasvustrategiat vertailussa. Yritysten kasvuaikomukset, toteutunut kasvu ja kannattavuus Pk-yritysten kasvustrategiat vertailussa Yritysten kasvuaikomukset, toteutunut kasvu ja kannattavuus Taustaa Tavoitteina vastata kysymyksiin: 1. Kuinka hyvin yritysten kasvustrategiat toteutuvat käytännössä?

Lisätiedot

Arvojen tunnistaminen

Arvojen tunnistaminen Arvojen tunnistaminen Viikko 2 Arvojen tunnistamisen neljä ilmansuuntaa ovat työ, ihmissuhteet, vapaa-aika, terveys. Näiden isojen otsakkeiden alle alat jäsentää tarkentavia huomioita. Arvoja ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Aalto-yliopisto 24.5.2011 Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssiasiamiehen toimistokonkurssiasiamiehen toimisto Bulevardi 30 B, PL 157 00121 HELSINKI Esityksen

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät.

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät. YRITTÄJYYSTARINA Rautalammin Sairaankuljetus Oy on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2001. Osakkaita oli aluksi kolme, joiden osakkuudet olivat 50%, 30% ja 20%. Tästä piti tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS Sivu 1 / 6 TILAAJAVASTUU.FI - YRITYSRAPORTTI Yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1629609-6 Raportin hakupäivämäärä 19.11.2013 Raportti voimassa asti 15.01.2014 JPH-Maanrakennus Oy Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Kirkon diakoniarahasto

Kirkon diakoniarahasto Kirkon vapaaehtoiset taloudellisissa vaikeuksissa olevien tukena Kirkon diakoniarahasto Soile Niemi Diakonian talousneuvontaprojekti Itä-Helsingin seurakunnat soile.niemi@evl.fi p. 09 2340 4841, 050 523

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela Finnvera Oy 3.6.2014 aaj Teijo Kuusela Asialistalla Yleistä Finnverasta Avainluvut Liiketoiminta-alueet Rahoitusperiaatteita Omitusjärjestelyistä 3.6.2014 [Alatunniste] 2 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 03.01.2017 Raportti voimassa asti 12.03.2017 Arkistointitunnus 1483133715725 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen 11.8.2014 Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen Pellervon taloustutkimus PTT Pasi Holm, toimitusjohtaja Esitys: Rajaveroprosentteja nostetaan kautta linjan 1- prosenttiyksikköä ja väliaikaiseksi

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 16.01.2018 Raportti voimassa asti 12.03.2018 Arkistointitunnus 1515700952893 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Sjöman Helsingin Nosturit Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot