Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ 2007. www.terveyritys."

Transkriptio

1 TERVE YRITYS 1/2007 Terve Yritys SIVU KESÄ 2007 TALOUS JA YRITTÄJÄ Neljä numeroa vuodessa ISSN X Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? Kaupparekisteri kirjaa - sidosryhmät seuraavat? Tässä numerossa: Erään yrityksen tarina: Kriisistä AAA-luokkaan Yrittäjän hyvinvointi avainasemassa Apua yrityksen kriisissä: Työpaikkapappi Ari Oinas Kohtaan päivittäin kriisiyritysten johtajia Käräjätuomarista asianajajaksi ja kriisiyritysten auttajaksi Hyvä Työ omalle yritykselle: Näin parannat yrityksen kannattavuutta Seuraavassa numerossa: Yrityksemme saneerattiin Kriisin todellisuutta: Emme olisi selvinneet, jos emme olisi lähteneet ajoissa liikkeelle Uusi saneerauslaki voimaan kesäkuussa

2 SIVU 2 SIVU 2 TERVE YRITYS Tiedon jakamiseen kriisiyrityksille on edelleen jatkuva tarve Terve Yritys lehti on syntynyt tarpeesta saada mahdollisimman moni suo- malainen yrittäjä ja yritysten parissa toimiva tietoiseksi siitä, miten näiden tahojen tulisi toimia yritysten kriisitilan- teissa ja mitä eri vaihtoehtoja yrityksillä on käytettävis- sään. - Myös oikeusministeriön selvityksen mukaan huomattava osa haastatelluista kriisiyrityksistä ei ollut tietoinen mm. saneerauksen mahdollisuuksista. Terve Yritys lehdessä tullaan käymään läpi mm. sitä, miten yritys tunnistaa mahdollisen tervehdyttämisen tarpeensa, miten sen tulee toimia ja mitä instrumentteja ja vaihtoehtoja sillä on käytettävissään. Suomen 1990-luvun alun lama oli talousvaikutuksiltaan Suomen historian pahimpia talouskriisejä, jopa pahempi kuin toisen maailman sodan jälkeinen. Laman seurauksena kulutus ja investoinnit romahtivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, yritysten konkurssien määrä nousi voimakkaasti ja yrityksien kaatuminen tai muuten heikko tilanne aiheuttivat suurtyöttömyyden. Ennen lamaa 1980-luvulla Suomessa vallitsi kuitenkin voimakas taloudellinen nousukausi, joka kesti koko vuosikymmenen. Nykyinen laman jälkeinen nousukausi on ulottunut aina näihin päiviin asti. Myös yritystä voi kohdata taloudellinen kriisi. Kriisin syyt voivat olla monisyisiä ja seurausta yrityksen omista virhearvioinneista. Monesti syyt yrityksen kriisitilanteeseen voivat kuitenkin löytyä täysin ulkopuolisista vaikuttimista. Yrityksen johdon tulisi ajoissa tunnistaa yrityksensä tervehdyttämistarve ja reagoida siihen mahdollisimman nopeasti. Selvää on, että mitä aikaisemmin kriisiytyvään tilanteeseen puututaan, sitä todennäköisemmin oikeilla korjaavilla toimenpiteillä tilanne saadaan hallintaan. Päätoimittaja Onnittelemme, jos yrityksesi maksaa kaikki laskut eräpäivinä! - mitä tehdä, jos maksuvalmius on loppumassa? 1. Huolehdi kirjanpito ajan tasalle 2. Tee lista veloista ja saatavista 3. Selvitä tai arvioi tulevat työt ja myynti 4. Varaa aika maksuttomaan neuvotteluun, Yritysfakta Oy Olemme 30 vuotta toiminut maan suurin yritysten tervehdyttämisen käynnistyksen ammattilainen. Olemme myös Suomen Yrittäjät ry. valtakunnallinen asiantuntija. YRITYSFAKTA OY (019) SOITA JA KYSY VAPAANA OLEVA NEUVOTTELIJAMME TAI OTA YHTEYS

3 SIVU 3 TERVE YRITYS 1/2007 Onko pääoman menetys uhka yrityksen imagolle?? Miten yritys voi päästä eroon rekisteri merkinnästä? Osakeyhtiölain 20 luvun 23 :n 2 momentin mukaan hallituksen velvollisuutena on viipymättä tehdä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus, kun yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Rekisterimerkintä voidaan poistaa yhtiön tekemän uuden rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos yhtiön oma pääoma on rekisteriilmoitukseen liitetyn tilintarkastajan tarkastaman taseen mukaan yli puolet osakepääomasta. Yrityskonsultti, oik. tiet. yo. Jyri Nikander Vaikka osakeyhtiö jatkaisi toimintaansa tehtyään oman pääoman menetystä koskevan ilmoituksen, voi ilmoituksella olla monia negatiivisia seurauksia yrityksen käytännön toiminnan kannalta. Mikäli yrityksen sidosryhmillä riittää uskoa yritykseen ja mahdollisuuksia panostaa yrityksen tulevaisuuteen myös rahallisesti, niin keinoja yrityksen negatiivisen oman pääoman korjaamiseen luonnollisesti löytyy. Sidosryhmä voi vahvistaa uusilla sijoituksilla yrityksen omaa pääomaa. Esimerkiksi osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina lasketaan tässä yhteydessä omaksi pääomaksi ja on siten pääomalainasijoitus jo yksistään voi ratkaista ongelman. Huomattava kuitenkin on, että pääomasijoitus sinällään ei ratkaise mahdollista perusongelmaa, eli sitä miksi oma pääoma on päässyt negatiiviseksi. Yrityssaneeraus on myös vaihtoehto silloin oma pääoma korjaantuu ilman verovaikutuksia ja vanhat tappiot voidaan vähentää. Kaupparekisteri on keskeinen rekisteri, jonka tietoja käytetään yrityselämässä laajasti. Tiedot ovat julkisia ja siten kaikkien tahojen tutkittavia. Käytännössä siis asiakkaat, kilpailijat, työntekijät ja rahoittajat voivat tarvita ja saada tietoja rekisteröidyistä yhtiöistä. Negatiivinen rekisterimerkintä voi tarkoittaa epäedullisia hankintaehtoja, lyhyt- ja pitkäaikaisen vieraanpääoman hankinnan vaikeutumista tai estymistä tai suurten urakoiden menettämistä kilpailijoille. Rekisterimerkintä voi tarkoittaa yritykselle myös sellaisia menetyksiä, joita yritys ei itse edes koskaan tule tietämään. On esimerkiksi mahdollista, että yritykselle ei lähetetä tarjouspyyntöjä, kun potentiaalinen asiakas oman riskinhallintansa vuoksi sivuuttaa yrityksen hankintoja suunnitellessaan. Tilanne voi olla sellainen, että toimenpiteitä ei kannata miettiä yrityksessä yksin, vaan kannattaa hakea ulkopuolista apua. Helppoa olisi luonnollisesti vastata, että tekemällä jatkossa kannattavaa liiketoimintaa. Käytännössä useimmiten kuitenkin, jotta liiketoiminnan kannattavuus voitaisiin varmistaa, on syytä varmasti tehdä monia sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tukemassa yrityksen kannattavan liiketoiminnan saavuttamista. Jos yrityksen taloudellinen tilanne on asiantuntijan suorittaman kartoituksen ja analyysin jälkeen sellainen, että yrityksen maksuvalmius on pysyvästi heikentynyt, tulisi tilanne korjata mahdollisimman nopeasti. Suomeen on 1990-luvun laman jälkeen syntynyt kokenutta ammattikuntaa, jotka joka päivä tekevät työtä yritysten tervehdyttämisen parissa. Kymmenien ja satojen yritysten tervehdyttämiskokemukset osaltaan antavat yritysterveyden ammattilaisille näkökulmaa, osaamista ja kontaktejakin, joita oman pääoman menettäneillä yrityksillä usein ei ole. Yhdestä yritysterveyden ammattilaisille soitetusta puhelinsoitosta voikin lähteä kehittymään ratkaisu, jonka avulla yrityksen toiminta ja talous pääsee pysyvästi terveelle pohjalle. Kirjoittaja työskentelee yrityskonsulttina Faktayhtiöissä (019)

4 SIVU 4 TERVE YRITYS 1/2007 Erään yrityksen tarina Tie kriisistä AAA-luokkaan Vuoden 1999 tammikuu oli kylmä istuessamme torstaina kuun 21. päivänä yrityksen kriisipalaverissa Riihimäellä Yritysfakta Oy:n neuvotteluhuoneessa. Päivä alkoi jo iltapäivästä hämärtyä, kuten aina tähän aikaan vuodesta. Viikkoa myöhemmin mitattiin 1900-luvun alhaisin lämpötila Kittilän Pokassa - 51,5 C. Myös yritystä koskeva konkurssihakemus oli hetkeä aiemmin tullut vireille. Yrityksen tilanne näytti synkältä ja yrityksen johdon henkiset voimavarat olivat jo vähissä. Emme vielä siinä vaiheessa tienneet mihin mahdollinen tilanteen vakauttaminen ja tervehdyttäminen tulisi perustaa, emmekä sitä, miten velkojat tulisivat uskomaan enää yhtiön nousuun? Mutta me tiesimme, että tällaisesta tilanteesta voi alkaa myös tervehtyminen ja yrityksen johdon haastattelu saattoi myös näin alkaa. Heti alussa oli havaintona, että edessämme istui suora ja rehellisen tuntuinen yrittäjä, joka oli tottunut tekemään työtä ja pitkää päivää. YRITYKSEN FAKTAT Toimiala: Puunjalostus Perustettu: 1976 Liikevaihto: noin 1 MILJ. Kriisivuosi: 1998 Kriisin syyt: Yhtiön vientimarkkina-asiakkaat alkoivat siirtää ostojaan baltian maihin verrattain nopeasti Vakautusmistarve: Yritys tarvitsi sopeutusaikaa toimintansa uudelleen suuntaukseen Yrityksen oma pääoma tulee myös saattaa kuntoon Tervehdyttäminen: Yrityssaneeraus vireille 1999 Kaikki velat ja vastuut vakautettiin aluksi noin vuodeksi ja viivästyskorot pois Vakuudettomia velkoja alennettiin 70 % / korko 0 % Vakuusvelat: korko 5 % Maksuohjelman 3-8 vuotta AAA-luokkaan 2006 Muutamia tunteja kestäneen ensimmäinen palaverin aikana yrityksen keskeiset asiat; tilinpäätökset, velat, saatavat, omaisuus, tuotteet, asiakkaat, ongelmien syyt, näkymät ym. saatiin muistioitua. Jouduimme jossain määrin myös rohkaisemaan yrittäjää toivon mahdollisuudesta parempaan huomiseen ja toimme esiin saneerauksen ja tervehdyttämisen mahdollisuuksia, että yrityksellä on mahdollista selviytyä tilanteestaan niin kuin moni muukin tätä ennen. Kerättyjen tietojen perusteella jouduimme toteamaan tilanteen vakavuuden lähes joka kannalta. Toisaalta olimme näkemässä, että yrityssaneeraus voisi mahdollisesti tulla tässä tapauksessa kysymykseen. Yrityksen johto teki nopean päätöksen jo siinä vaiheessa tehtyjen selvitysten perusteella ja näin tervehdyttäminen saatiin alulle. Kävimme vielä tulevat vaiheet ja aikataulut yrittäjän kanssa läpi ja hän omien sanojensa mukaan tunsi olonsa jo jonkin verran paremmaksi kuin aamulla matkaan lähtiessään. Saneerauksen alkamisen jälkeen yritys on maksanut uudet velkansa ja maksunsa sekä veronsa. Useiden vaiheiden jälkeen yrityksen saneeraushakemus jätettiin käräjäoikeudelle ja siitä alkoi myös ensimmäinen rauhoitustila ns. konkurssisuojan muodossa. Saneeraushakemuksessa lausuttiin mm. tehtyjen selvitysten ja budjettien ohella: Yrityksen vahvuutena on sen pitkäaikainen kokemus puupuolella pyrittäessä keskittymään jatkossa sellaisiin erikoistöihin, joita asiakkaat eivät saa muualta ja jolloin myös hinnoittelu voidaan toteuttaa katteeltaan paremmaksi. Vahvistettu ohjelma takasi kaikille velkojille konkurssia paremman lopputuloksen - ja mikä tärkeää, myös työpaikat säilyivät. Yrityksen saneerausohjelma päättyy piakkoin ja silloin viimeistään voidaan sanoa, että tällä tarinalla on myös kylmästä alusta huolimatta onnellinen loppu. Lisätietoja yritysten tervehdyttämisestä ja rahoituksesta saat soittamalla (019) tai

5 SIVU 5 TERVE YRITYS Pienyrityksen avainhenkilö on yrittäjä itse Projektipäällikkö Monica Sulopuisto YRITTÄJÄN HYVINVOINTI AVAINASEMASSA Elinkeinoelämän rakennemuutoksessa pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tullut keskeinen yritysmuoto. Niiden palveluksessa on hieman yli puolet Suomen työvoimasta ja ne tekevät hieman alle puolet kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Hänen menestymisensä veyshuoltoa. ja terveytensä ovat keskeisiä, ei vain yrityksen Työhyvinvointiin kuuluu yrittäjän ja sen henkilöstön, ja työntekijöi- vaan den myös terveys yrittäjän ja voimava- perheen rojen hyvinvoinnin lisäksi työ ja tulevaisuuden esim. kannalta. ergonomia, työhygienia Tavoitteena ja onkin, turvalli- että ja työ- olot suusasiat, innostus ja työyhteisön tarve kokonaisvaltaiseen johtami- hyvintoimintatavatvoinnista huolehtimiseen syntyvät jo yrityspolun alkuvaiheessa, että yrittäjä haluaa itse aktiivisesti kehittää omaa ja henkilöstönsä hyvinvointia ja käyttää siinä apuna mm. työter- Myös liiketalousosaaminen ja yrityksen kannattavuus vaikuttavat työhyvinvointiin. Kun työhyvinvointia työpaikoilla kehitetään, on sillä vaikutuksensa myös yrityksen imagoon, kilpailukyyn ja taloudelliseen tulokseen muiden menestystekijöiden kanssa. Lähimmäinen -palsta: Apua yrityksen kriisitilanteissa - Työpaikkapappi Ari Oinas Työelämä ei nykyään päästä työntekijää helpolla. Vaatimukset ovat jatkuvassa kasvussa. Työpaikan säilymisestä ei ole varmuutta. Miten sovittaa yhteen työ, perhe ja vapaa-aika? Onko ihmissuhteiden hoito vaarassa jäädä paitsioon? Voiko työn ja kodin ihmissuhteisiin luottaa? Uhkaako uupumus ja ahdistus kasvaa niin suureksi, että elämän mielekkyys on katoamassa? Keskustelu ja kohtaaminen ulkopuolisen, esimerkiksi työpaikkapapin, kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työpaikkapapin kanssa voi jutella avoimesti ja luottamuksellisesti sekä omista asioistaan että työyhteisön ongelmista, olipa kirkon jäsen tai ei. Papilla on ainoana nykyajan yhteiskunnassa ehdoton vaitiolovelvollisuus, jota edes oikeusjärjestelmä ei voi murtaa. Käännyttämistä ei tarvitse pelätä. Keskustelun lähtökohtana on aina toisen vakaumuksen kunnioittaminen. Työpaikkapappi on myös työyhteisön käytössä. Luottamuksellinen ja riippumaton työelämää tunteva taho voi olla hyvänä peilinä, kun halutaan katsoa työyhteisön ongelmia ja nykytilaa uusin silmin. Työpaikkapappi on työntekijän kriisiauttaja ja sielunhoitaja, työpaikkojen pappi ja luennoitsija sekä työelämän asiantuntija. Yhteistyökumppaneita ovat: ay-liikkeiden edustajat, työsuojeluvaltuutetut, työnantajan ja yrityselämän edustajat, työterveysasemat ja -organisaatiot sekä monet ammattiauttajaverkostot. Onko työpaikkapappien tehtävät lisääntyneet viime vuosina? Tällaiseen tulokseen voisi tulla, kun hakee internetistä hakusanalla työpaikkapappi tietoa. Sen mukaisesti työpaikkapappeja toimii mm. ydinvoimalatyömaalla, pelastuslaitoksessa, suuremmissa työpaikoissa, työterveysasemilla, poliisilaitoksella jne. Eli pappeja toimii nykyisin hyvin erilaisissa työ- ja toimintayhteisöissä. Voisi kuvitella, että jatkuvasti kiristyvä työtahti sekä yksittäisen henkilön vastuun kasvaminen on synnyttänyt tarpeen keskustella omista asioistaan ja tuntemuksistaan jonkun sellaisen tahon kanssa, joka ei kuulu päivittäiseen työyhteisöön tai elinympäristöön. Yrittäjät ovat myös usein yksin monenlaisten asioidensa kanssa ja keskustelun käyminen näistä jää vähiin. Yrittäjän asemasta on myös vaikea avautua henkilökohtaisella tasolla monestakin syystä. Oman lukunsa yrittäjän elämässä on erilaiset kriisit ja vaikeudet, joissa keskustelu luotettavan kuuntelijan kanssa voi auttaa. On hyvä myös muistaa, että me kaikki joudumme elämässämme myös ennemmin tai myöhemmin autettavan asemaan - viimeistään silloin ymmärtää myös tällaisen avun merkityksen. Ari Oinaan tavoittaa numerosta

6 SIVU 6 TERVE YRITYS Kohtaan päivittäin kriisiyritysten johtajia! Yrityskonsultti Martti Harjunpään ymmärrystä yrittäjien taloudellisia vaikeuksia ajatellen helpotti useidenvuosien ajan tehty asiakaspalvelu mm. aluepäällikkönä SLO:lla, Finnoililla ja Elektroluxilla. Tuolloin auto kulki mm. Pirkanmaan, Satakunnan, Keski- Suomen ja Pohjanmaan maanteillä. Tiet olivat usein kuraiset tai liukkaat. Olosuhteet olivat myös aika-ajoin vaikeat. Lämpötilaa ei sen ajan Ford vielä näyttänyt, mutta usein oli myös kylmä. Harjunpää oli jo tuolloin asiakaskunnassa pidetty mies. Hänen vierailunsa olikin monelle yrittäjälle toivottu. Toisin, kuin monet kollegansa, hän ei ajatellut sokeasti sitä, kuinka paljon kulloinkin edustamansa yritys saavuttaisi. Hän halusikin aina shakinpelaajan tavalla katsoa suhdetta pidemmälle tulevaisuuteen ja laskea, mikä olisi kulloinkin parasta myös asiakasyritykselle. Näin toimien lopulta molemmat osapuolet voittaisivat! Vierailu yrityksissä saattoi usein venyä pitkäksi iltaan saakka. Joskus asiakasyrityksen velkojilta oli tullut karhupostia tai maahantuoja oli muistanut tratalla! Hänen puoleensa käännyttiin tällöin myös yritysten ongelmatilanteissa. Hänet koettiin jo tuolloin luetettavana kuuntelijana. Sen vaistoaakin, kun hetken keskustelee hänen kanssaan. Veren perintö tyttärelle! Vapaa-aikana musiikkia harrastavan Harjunpään aika kului usein myös Tampereella jäähalleissa. Tytär Johanna näet pelasi Ilveksessä ringetteä korkeimmalla sarjatasolla. Hakametsän ja Tesoman jäähallit tulivatkin näiltä ajoilta hänelle hyvin tutuiksi. Martti saavutti jopa hallin suosituimman kuuluttajan tittelin, hänen toimiessaan Ilveksen kotiotteluissa selostuskopissa. Tänä päivänä Johanna työskentelee UPM :n kansainvälisessä taloushallintokeskuksessa Tampereella. Nykyään Martin lenkkipolut löytyvät Riihimäeltä. Muuttuuko maailma, ja mihin suuntaan? Taloudellisten tehokkuuslukujen käsittely tuotti Harjunpään mukaan jo aikoinaan monelle yrittäjälle vaikeuksia. Oli palveltava samalla erinomaisesti myös asiakasta. Yhdeksänkymmentäluvun lama oli tuolloin vielä kaukana edessä. Enteitä siitä kyllä oli, että yhteiskunta kylmenisi taloudellisen tilanteen mukana ja kauppa asiakasyrityksissä ei vaan enää käynyt kuten aiemmin.

7 SIVU 7 TERVE YRITYS 1/2007 Sitten soi puhelin! Harjunpää, hän vastaa rauhallisella äänellä. Ymmärrän, että hän jatkaa ja aloittaa keskustelun uuden asiakkaan kanssa Yritysfakta Oy:n toimistossaan. Toimittaja poistuu ulos tupakalle kymmeneksi minuutiksi, ja kun hän palaa takaisin, Harjunpää lopettelee puhelua, sanoen asioitten kyllä hoituvan, kun nyt toimitaan rauhassa ja kurinalaisesti. Kylmä kirje oli taas tullut jollekin parastaan koettavalle yritykselle. Jo menneinä vuosina Harjunpään hankkima yrittäjän sielunelämän tuntemus on suureksi avuksi myös tänään. Harjunpää saa soittoja, joskus varsin dramaattisiakin. On toimittava nopeasti ja varmasti. Soittajalla on myös hätä; olisi ehkä pitänyt soittaa aiemmin. Mitä aiemmin Martti saa tiedon, sitä paremmin hän voi taas neuvoa yrittäjää ja asiakastaan. Pitkäaikainen kaupallinen koulutus ja perehtyminen yrityksen laskentatoimeen ja varhainen sekä luontainen empaattisuus ohjasivat Harjunpään lopulta päätoimiseksi yrityskonsultiksi. Samaan tapaan hän edelleen perehtyy yrittäjien ongelmatilanteisiin. Vanhaan opiskelijakaveriin Antti Tusaan säilynyt ystävyys toi hänet Yritysfakta Oy:n palvelukseen vuonna Synergiapaketti oli syntynyt. Miksi yritysten ongelmat kasvavat suuriinkin mittoihin? tässä Harjunpään mainitsemat suurimmat syyt. 1) Otetaan yhteyttä asiantuntiaan liian myöhään ja liian myöhäinen havahtuminen asiaan 2) Yrittäjän puutteellinen laskentatoimen tieto-taito kriittisissä tilanteissa. 3) Häpeän pelko yrityksen tilanteesta 4) Liian suuren työmäärän tekeminen saavutettuun tuottoon nähden; - tehdään pitkää päivää uskoen asian joskus kääntyvän parhain päin 5) Näitä asioita tapahtuu niin suurissa kuin pienissäkin pkyrityksissä Miten sitten ehkäistä yllättäviä ongelmatilanteita? Harjunpää ottaa esille yritysten terveydenhoitojärjestelmän, jossa jaettaisiin enemmän tietotaitoa yrittäjyydestä sen riskeistä, ongelmien hoitomahdollisuuksista ja liiketoiminnasta yleensä. Pitää muistaa kuitenkin, että riski on aina liiketoiminnan välttämätön osa. Tätä taustaa vasten Harjunpää toivoo edelleen suvaitsevaisempaa ja väljempää menettelyä ongelmatilanteessa ja oikeuskäsittelyissä. Hän toivoo myös saneerausprosessin aloittamista matalalla aloittamiskynnyksellä näin toimien hänen mukaansa useita yrityksiä voidaan pelastaa työpaikkoineen. Yrittäjä Mikki Hiiri merihädässä Koti- Suomessa! Kysyttäessä Harjunpäältä, mistä johtuu se, että omalta osaltaan maamme taloudellista hyvinvointia ylläpitävät yrittäjät joutuvat ylipääsemättömältä näyttävään ahdinkoon ja että tukijoita ja auttajia on harvassa? Yhtenä vastauksena kysymykseen Harjunpää kertoo Euroopassa suhtautumisen tilapäisissä yritysten ongelmatilanteissa olevan huomattavasti väljempää ja hyväksyvämpää myös yrittäjää kohtaan kuin meillä Suomessa. USA:ssa konkurssin tehnyt yrittäjä saatetaan jopa asettaa konkurssikokemuksen vuoksi jopa etusijalle hakuprosesseissa! Yrityskonsultti Martti Harjunpään tavoittaa päivisin suorasta numerosta (019) Teksti: Heikki Heinonen Yrityskauppias.fi - Positiivinen autotesti Yrityskauppias, Ledi Oy:n toimitusjohtaja Matti Hirvonen tarvitsee työssään autoa, jolla jaksaa ajaa pidempiäkin matkoja ja joka on turvallinen. Nissan Murano 5DR 3.5 V6 Noin hinta Pelkää plussaa! + Suorituskyky: yllätti todella positiivisella tavalla + Tilojen muunneltavuus: joskus tulee kuljetettua suurempaakin tavaraa + Tavaratilat: tämä on tärkeää, kun kuljetan mm. golf-välineitäni + Ajo-ominaisuudet: uskallan lähteä heti vaikka Lappiin! + Ulkonäkö: makuasioita, mutta tämä poikkeaa muista edukseen! Copyright Visual Julkaisut

8 SIVU 8 Alansa ammattilainen Käräjätuomarista asianajajaksi ja kriisiyritysten auttajaksi Asianajaja Heikki Kukkonen Heikki Kukkonen toimi käräjätuomarina vuodesta 1993 alkaen. Samaan aikaan astui voimaan yrityssaneerauslaki. Lainan päivänä kahdeksas helmikuuta. Jo vuosia aiemmin Kukkonen oli ounastellut sen tapahtuvan Suomessa, koska Amerikassa ja muutamassa muussa maassa niin oli jo tapahtunut. Näin hänen oli mahdollista olla aitiopaikalla seurannassa saneerauslain kehitystä asiassa alusta alkaen. Sitä paremminvelkojen järjestely onnistuu mitä aiemmin lähdetään liikkeelle. Alussa 1990-luvulla yritysten tervehdyttämisen kenttä oli vielä järjestäytymätön, jolloin velallisen yrittäjän asiaa oli helpompi ajaa. Myöhemmin psykologinen eri tahojen halu vallan näyttämiseen on kasvanut, ja osaltaan tarpeettomasti vaikeuttanut näitä prosesseja. Helposti tässä valtapelissä tervehdyttämistoimien pääkohteen eli yrityksen asia unohtuu ja vielä usein useiden osapuolien vahingoksi. Kukkosella oli jo ennen nykyistä vaihetta oma asianajotoimisto. Ajan myötä sen kysyntä vilkastui ja näin ollen Kukkonen Fakta-tiedot auttavat yrityksen tervehdyttämi- jättäytyi käräjätuomarin tehtävistä. Yritysten saneerausasiat ovat usein esillä myös toimiston työtehtävissä. Kukkosella oli ja on edelleen luontainen halu auttaa niitä, joiden kimppuun on syystä tai toisesta hyökätty. Pitkä kokemus saneerausja velkajärjestelyprosesseista auttaa Kukkosta asiakonaisuuden kartoittamisessa ja ymmärtämisessä. Erilaiset sopimukset, hallitut alasajot, yrityssaneeraukset, konkurssiasiat, ja yksityishenkilön velkajärjestely ovat Kukkosen työpäivää. Mikä on kulloinkin parhaaksi myös velalliselle? Velkojat saattavat jossain tapauksissa tehdä keskinäisiä sopimuksia, jolloin etukäteen yritetään ajaa yrittäjä niin ahtaalle kuin mahdollista. Näin saattaa olla varsinkin velkojafirman omassa sisäpiirissä. Rohkeasti yhteyttä heti, kun ongelmia esiintyy! Kun yrityksessä ilmaantuu ongelmia, olisi uskallettava ottaa heti yhteyttä yrityksiä auttavaan tahoon. On myös tärkeätä selvittää kuka on todellinen asiantuntija auttaja, joka rehdisti ajaa prosessia kaikkien parhaaksi. Kysyttäessä, mikä on tärkeintä elämässä Kukkonen vastaa : Perhe ja terveys. Nuoresta saakka hiihtoa ja pyöräilyä harrastaneena hän on ohjannut perheensä, vaimon ja kahdeksan lastaan urheiluharrastusten pariin. Yli 50 Suomen mestaruutta perheessä! Saavutuksia onkin tullut roppakaupalla perheelle. Peräti yli 50 suomen mestaruutta. Hiihdossa ja pyöräilyssä valtaosin. Myös järjestötoiminta paikallis- ja liittotasolla kuuluu kuvaan Kukkosen elämässä. Ammattilaisen tavoittaa numerosta (019) Numerosta voi myös tilata ajan yritysten maksuttomaan kartoitusneuvotteluun. Teksti: Heikki Heinonen

9 SIVU 9 Alansa ammattilainen Harri Saarinen KTM, HTM Accountdata HS Oy Räätäli numeroiden takana TERVE YRITYS 1/2007 Pöydän toisella puolella istuu 53 vuotias helsinkiläinen mies. Hänen nimensä on Harri Saarinen ja hän on tilitoimisto Accountdata HS Oy:n toimitusjohtaja. Hän on myös Taloushallintoliiton jäsen ja HTMtilintarkastajat ry:n jäsen. Hän on räätäli numeroiden takana, jollaiseksi hän määrittää yrityksensä asiakkaista välittävän toimintatavan. Räätälöintiä tapahtuu Helsingissä, Espoossa, Riihimäellä sekä nykyisin myös Tallinnassa noin kahdenkymmenenviiden henkilön avustuksella. Tallinna on tullut mukaan uutena yksikkönä hiljattain, noin puolitoista vuotta sitten kuvioihin mukaan. Tallinnassa osakkaina on VPShenkilöstöpalvelut ja Markku Larssen Company, jolla on myös toimintaa Jyväskylässä. Tallinnan toimiston palveluista Saarinen toteaa, siellä toteutettavan erityisen paljon kättä-päälle neuvontaa, koska virolainen tapa poikkeaa täkäläisestä monessakin mielessä. Tallinnassa toiminta on eksoottisempaa Esimerkkinä mainittakoon se että virolaiset haluavat yrityksen liikkeellelähdön alkuvaiheessa tarkastaa toimitilat perusteellisesti ja käydä aloittavan yrityksen kanssa keskusteluja nähdäkseen täyttääkö ko. yritys kaikki maan kriteerit ja mm. päästääkseen arvonlisäverovelvolliseksi. Virossa aloittavalle yritykselle on tärkeää, että kaiken byrokratian tunteva asiantuntija on mukana auttamassa. Laajeneminen muihin Baltian maihin ja Venäjälle on myös lähitulevaisuuden tavoite Accountdatalle. Laajentumisasioissa, asiakkaita ajatellen auttaa erityisesti se, että Accountdatalla on käytössä TIKON taloushallinto-ohjelmisto. Ohjelmisto, joka mahdollistaa helpon etäkäytön asiakkaille ja jota koko ajan kehitetään ja päivitetään parhaaseen mahdolliseen palveluun. Huomioitavaa on myös se, että Accountdata on sopivan kokoinen tilitoimisto, ottaakseen yksilöidysti huomioon kunkin yrityksen tarpeet. Mainittakoon myös se että Saarinen on lisäksi HTMtilintarkastaja, ja joka sekin toimi-ala on koko ajan kasvussa, johtuen siitä, että tilintarkastajat alkavat maassamme olla verrattain iäkkäitä, joka puolestaan juontaa siitä, että koulutus tehtävään on pitkäaikainen ja varsin vaikeakin. Uusia HTMtilintarkastajia valmistuu maassamme vain noin parikymmentä vuodessa. Myös retkiluistelu kuuluu harrastuksiin Naimisissa olevan Saarisen vapaa-aika kuluu Sipoon saaristossa. Veneily, kalastus ja lenkkeily kuuluvat myös harrastuksiin. Talvisin Saarisen mökki on myös käytössä johtuen lyhyestä matkasta Helsinkiin. Lisäksi Saarinen harrastaa retkiluistelua ja hän on osallistunut myös massaluistelutapahtumiin. Mitenkähän numeroiden räätäli tekee kahdeksikon.? Teksti: Heikki Heinonen Arvonmääritys Sukupolvenvaihdos Kaupan rahoitus - hyvät yrityskaupat! YRITYSKAUPAT Matti Hirvonen - pääkaupunkiseutu Pentti Lahti -Länsi- ja Pohjois-Suomi Antti Tusa - Keski- ja Itäsuomi Vaihde (019)

10 TERVE YRITYS SIVU 10

11 SIVU 11 TERVE YRITYS 1/2007 FAKTA: Kysy lakimieheltä Asianajaja Heikki Kukkonen Harjoitan metsäurakointia omalla toiminimelläni, joka on ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo useamman vuoden ajan mm. alhaisten taksojen sekä etäällä olevien työmaiden vuoksi. Velkaa on kertynyt sekä yritykseen että henkilökohtaisesti. En haluaisi konkurssia ja olen harkinnut yrityssaneerausta raskaaksi käyneen velkataakan ja huomattavien viivästyskorkojen vuoksi, jotta ylipäänsä voisin selviytyä. Mutta miten omat henkilökohtaiset asunto- ym. velat käsiteltäisiin mahdollisessa saneerauksessa ja voisinko säilyttää asuntoni? Yrityssaneerausta voi hakea ja sen voi myös saada yksityinen toiminimellä toimiva elinkeinonharjoittaja. Tärkeintä on aluksi selvittää onko toiminta ylipäänsä kannattavaa tai jos se ei ole, niin voidaanko se saada kannattavaksi. Mikäli saneerauksen edellytykset täyttyvät eikä esteitä ole, niin yrityssaneeraus voidaan aloittaa käräjäoikeudessa. Sinun tapauksessasi kaikki sinun velat, olivatpa ne yksityispuolelta tai yrityspuolelta, käsitellään yrityssaneerauksen yhteydessä. Asunnon säilyttäminen on mahdollista. Lähtökohtaisesti säilyttäminen on laskennallisesti sitä helpompaa mitä halvempi asunto on, mitä isompi on perheen koko ja mitä huonompi on alueen vuokratarjonta. Huomioitavaa on myös se, että saneerausohjelma voi sisältää sellaisia elementtejä, joista velkojien kanssa on erikseen sovittu. Sopimuksen tekeminen taas riippuu sopimuksen sisällöstä ja velkojien lukumäärästä; jos velkojia on paljon, niin yhteistä sopimusta on vaikeampi löytää. Varsinainen saneerausmenettely on säädetty lailla ja laissa on ohjeet ongelmatilanteiden selvittämiseksi. Tarvitset avuksesi asiantuntijan. Nyt sinun yritystoimintasi on analysoitava ja saneerauksen edellytykset tutkittava, joten mitä nopeammin ongelmia ryhtyy selvittämään, niin sitä parempi. Kirjoittajan tavoittaa numerosta (019) Numerosta voi myös tilata ajan yritysten maksuttomaan kartoitusneuvotteluun. Yrittäjän Hyvä Työ omalle yritykselle Copyright Yritysfakta Oy MITEN PARANNAN YRITYKSENI KANNATTAVUUTTA? Päivän Hyvä Työ MITEN PARANNAN YRITYKSENI KANNATTAVUUTTA? TEE ITSE OMALLE YRITYKSELLE TEE ITSE OMALLE YRITYKSELLE 1/2007 1/2007 OHJE: 4=PIENIN VAIKUTUS 1=SUURIN VAIKUTUS Voitko saada tuloja lisää ja / tai kuluja vähemmän? A. Voitko leikata kuluja, ettei myynti laske? B. Voitko nostaa hintaa, ettei kokonaistulot laske? 2. Voitko tehdä jotakin tuotteillesi / palveluillesi? A. Voitko jättää kannattamattomia tuotteita pois? B. Voitko ottaa uusia parempia tuotteita tilalle? 3. Voitko organisoida / investoida/ ulkoistaa, että A. - kuluja syntyisi vähemmän? ja/tai B. - tuloja syntyisi samassa ajassa enemmän? 4. Voitko saada lisää käyttöpääomaa? A. Omiin saamisiin nopeutta! B. Omiin maksuihin maksuaikaa!

12 SIVU 12 Terve Yritys -lehti TALOUS JA YRITTÄJÄ ISSN X Julkaisija: Kustantaja: Päätoimittaja: Postiosoite: Visual Julkaisut Visual Julkaisut Mikko Tusa Visual Julkaisut Keskuskatu Riihimäki Toimitus: (019) Artikkelit ja Heikki Heinonen Ilmoitukset: Julkaisumäärä: neljä julkaisua vuodessa Yritysfakta Oy on erikoistunut yritysten talouden tervehdyttämiseen ja vahvistamiseen sekä kriisiyritysten talouden vakauttamiseen. Vuonna 1977 alkanut toiminta kattaa nykyisin koko maan. Käytettävissä on erityisen kehittyneet sähköiset järjestelmät ja metodit, pitkäaikainen, kokenut ja yritysten talouden tervehdyttämiseen sitoutunut henkilökunta sekä maata kattava luotettavien yhteistyökumppanien verkosto. Yhtiön edustajat ovat olleet nykyaikaisen tervehdyttämisjärjestelmien ja menetelmien intensiivisessä kehitystyössä, asiantuntijana toimialaa koskevissa lainsäädäntöhankkeissa sekä uusien palvelujen kehittämisessä. Yritysfakta Oy on Suomen Yrittäjät ry:n valtakunnallisen neuvontaorganisaation asiantuntija. Viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana on saatettu tervehdyttämisen alkuun noin 450 kotimaista pk-yritystä työpaikkoineen. Yhteystiedot yritysten ongelmatilanteissa: Yrityskonsultti Martti Harjunpää (019) Toimitusjohtaja Mikko Tusa (019) Soita (019) ja varaa aika maksuttomaan kartoitukseen. - Myös tervehdytettävien yritysten vakuudettomat rahoitusratkaisut Turvaa yrityksesi talous Tee yrityksen Terveyssopimus vuodeksi! Mitä sopimus sisältää Jätä huoli taloudesta meille! 1. Talouden kuukausiseurannan 2. Puolivuotistarkastuksen 3. Toimenpide-ehdotukset 4. Yritysanalyysi 5. Vuositilintarkastuksen HTM tai KHT 6. Nopea kriisinhallinnan käynnistys tarvittaessa 7. Ilmaisen erikoisneuvonnan yrityksen talouskysymyksissä Vuosikustannus esim. 300 t liikevaihdossa alv. Tilaa oma sopimus (019) / Katso lisää:

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Laurea Julkaisut Laurea Publications

Laurea Julkaisut Laurea Publications Laurea Julkaisut Laurea Publications Pekka Heino, Annemari Kuhmonen, Iina Kuuseva, Laura Nuto & Anselmi Tuominen (toim.) RAHAT KOTIIN VENÄJÄLTÄ! Miten pk-yritys turvaa vientisaatavansa Laurea Julkaisut

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa 220 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa s. 06 > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa sisältö s. 12 s. 19 Johan Ahlroth

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita: TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2014 Erityisasiantuntijat palveluksessanne Hallitse vaativat esimiestilanteet Työaika seurantaan Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon 1 20 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti laatua palveluun Kohtaa asiakas oikein s. 06 > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon sisältö puheenvuoro s. 12 lähivuosina näemme yhä useamman yrityksen

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 SMYL ry:n jäsenlehti nro 1 12.3.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 YRITTÄJYYS Yrittäjyys nähdään usein talouden moottorina uuden luojana Sinustako Yrittäjä? TYKY-PÄIVÄ 12.5. TYKY-päivä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos Velkaantuminen ja kulutusluotot Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Taloushallinto

Lisätiedot