Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ 2007. www.terveyritys."

Transkriptio

1 TERVE YRITYS 1/2007 Terve Yritys SIVU KESÄ 2007 TALOUS JA YRITTÄJÄ Neljä numeroa vuodessa ISSN X Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? Kaupparekisteri kirjaa - sidosryhmät seuraavat? Tässä numerossa: Erään yrityksen tarina: Kriisistä AAA-luokkaan Yrittäjän hyvinvointi avainasemassa Apua yrityksen kriisissä: Työpaikkapappi Ari Oinas Kohtaan päivittäin kriisiyritysten johtajia Käräjätuomarista asianajajaksi ja kriisiyritysten auttajaksi Hyvä Työ omalle yritykselle: Näin parannat yrityksen kannattavuutta Seuraavassa numerossa: Yrityksemme saneerattiin Kriisin todellisuutta: Emme olisi selvinneet, jos emme olisi lähteneet ajoissa liikkeelle Uusi saneerauslaki voimaan kesäkuussa

2 SIVU 2 SIVU 2 TERVE YRITYS Tiedon jakamiseen kriisiyrityksille on edelleen jatkuva tarve Terve Yritys lehti on syntynyt tarpeesta saada mahdollisimman moni suo- malainen yrittäjä ja yritysten parissa toimiva tietoiseksi siitä, miten näiden tahojen tulisi toimia yritysten kriisitilan- teissa ja mitä eri vaihtoehtoja yrityksillä on käytettävis- sään. - Myös oikeusministeriön selvityksen mukaan huomattava osa haastatelluista kriisiyrityksistä ei ollut tietoinen mm. saneerauksen mahdollisuuksista. Terve Yritys lehdessä tullaan käymään läpi mm. sitä, miten yritys tunnistaa mahdollisen tervehdyttämisen tarpeensa, miten sen tulee toimia ja mitä instrumentteja ja vaihtoehtoja sillä on käytettävissään. Suomen 1990-luvun alun lama oli talousvaikutuksiltaan Suomen historian pahimpia talouskriisejä, jopa pahempi kuin toisen maailman sodan jälkeinen. Laman seurauksena kulutus ja investoinnit romahtivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, yritysten konkurssien määrä nousi voimakkaasti ja yrityksien kaatuminen tai muuten heikko tilanne aiheuttivat suurtyöttömyyden. Ennen lamaa 1980-luvulla Suomessa vallitsi kuitenkin voimakas taloudellinen nousukausi, joka kesti koko vuosikymmenen. Nykyinen laman jälkeinen nousukausi on ulottunut aina näihin päiviin asti. Myös yritystä voi kohdata taloudellinen kriisi. Kriisin syyt voivat olla monisyisiä ja seurausta yrityksen omista virhearvioinneista. Monesti syyt yrityksen kriisitilanteeseen voivat kuitenkin löytyä täysin ulkopuolisista vaikuttimista. Yrityksen johdon tulisi ajoissa tunnistaa yrityksensä tervehdyttämistarve ja reagoida siihen mahdollisimman nopeasti. Selvää on, että mitä aikaisemmin kriisiytyvään tilanteeseen puututaan, sitä todennäköisemmin oikeilla korjaavilla toimenpiteillä tilanne saadaan hallintaan. Päätoimittaja Onnittelemme, jos yrityksesi maksaa kaikki laskut eräpäivinä! - mitä tehdä, jos maksuvalmius on loppumassa? 1. Huolehdi kirjanpito ajan tasalle 2. Tee lista veloista ja saatavista 3. Selvitä tai arvioi tulevat työt ja myynti 4. Varaa aika maksuttomaan neuvotteluun, Yritysfakta Oy Olemme 30 vuotta toiminut maan suurin yritysten tervehdyttämisen käynnistyksen ammattilainen. Olemme myös Suomen Yrittäjät ry. valtakunnallinen asiantuntija. YRITYSFAKTA OY (019) SOITA JA KYSY VAPAANA OLEVA NEUVOTTELIJAMME TAI OTA YHTEYS

3 SIVU 3 TERVE YRITYS 1/2007 Onko pääoman menetys uhka yrityksen imagolle?? Miten yritys voi päästä eroon rekisteri merkinnästä? Osakeyhtiölain 20 luvun 23 :n 2 momentin mukaan hallituksen velvollisuutena on viipymättä tehdä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus, kun yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Rekisterimerkintä voidaan poistaa yhtiön tekemän uuden rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos yhtiön oma pääoma on rekisteriilmoitukseen liitetyn tilintarkastajan tarkastaman taseen mukaan yli puolet osakepääomasta. Yrityskonsultti, oik. tiet. yo. Jyri Nikander Vaikka osakeyhtiö jatkaisi toimintaansa tehtyään oman pääoman menetystä koskevan ilmoituksen, voi ilmoituksella olla monia negatiivisia seurauksia yrityksen käytännön toiminnan kannalta. Mikäli yrityksen sidosryhmillä riittää uskoa yritykseen ja mahdollisuuksia panostaa yrityksen tulevaisuuteen myös rahallisesti, niin keinoja yrityksen negatiivisen oman pääoman korjaamiseen luonnollisesti löytyy. Sidosryhmä voi vahvistaa uusilla sijoituksilla yrityksen omaa pääomaa. Esimerkiksi osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina lasketaan tässä yhteydessä omaksi pääomaksi ja on siten pääomalainasijoitus jo yksistään voi ratkaista ongelman. Huomattava kuitenkin on, että pääomasijoitus sinällään ei ratkaise mahdollista perusongelmaa, eli sitä miksi oma pääoma on päässyt negatiiviseksi. Yrityssaneeraus on myös vaihtoehto silloin oma pääoma korjaantuu ilman verovaikutuksia ja vanhat tappiot voidaan vähentää. Kaupparekisteri on keskeinen rekisteri, jonka tietoja käytetään yrityselämässä laajasti. Tiedot ovat julkisia ja siten kaikkien tahojen tutkittavia. Käytännössä siis asiakkaat, kilpailijat, työntekijät ja rahoittajat voivat tarvita ja saada tietoja rekisteröidyistä yhtiöistä. Negatiivinen rekisterimerkintä voi tarkoittaa epäedullisia hankintaehtoja, lyhyt- ja pitkäaikaisen vieraanpääoman hankinnan vaikeutumista tai estymistä tai suurten urakoiden menettämistä kilpailijoille. Rekisterimerkintä voi tarkoittaa yritykselle myös sellaisia menetyksiä, joita yritys ei itse edes koskaan tule tietämään. On esimerkiksi mahdollista, että yritykselle ei lähetetä tarjouspyyntöjä, kun potentiaalinen asiakas oman riskinhallintansa vuoksi sivuuttaa yrityksen hankintoja suunnitellessaan. Tilanne voi olla sellainen, että toimenpiteitä ei kannata miettiä yrityksessä yksin, vaan kannattaa hakea ulkopuolista apua. Helppoa olisi luonnollisesti vastata, että tekemällä jatkossa kannattavaa liiketoimintaa. Käytännössä useimmiten kuitenkin, jotta liiketoiminnan kannattavuus voitaisiin varmistaa, on syytä varmasti tehdä monia sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tukemassa yrityksen kannattavan liiketoiminnan saavuttamista. Jos yrityksen taloudellinen tilanne on asiantuntijan suorittaman kartoituksen ja analyysin jälkeen sellainen, että yrityksen maksuvalmius on pysyvästi heikentynyt, tulisi tilanne korjata mahdollisimman nopeasti. Suomeen on 1990-luvun laman jälkeen syntynyt kokenutta ammattikuntaa, jotka joka päivä tekevät työtä yritysten tervehdyttämisen parissa. Kymmenien ja satojen yritysten tervehdyttämiskokemukset osaltaan antavat yritysterveyden ammattilaisille näkökulmaa, osaamista ja kontaktejakin, joita oman pääoman menettäneillä yrityksillä usein ei ole. Yhdestä yritysterveyden ammattilaisille soitetusta puhelinsoitosta voikin lähteä kehittymään ratkaisu, jonka avulla yrityksen toiminta ja talous pääsee pysyvästi terveelle pohjalle. Kirjoittaja työskentelee yrityskonsulttina Faktayhtiöissä (019)

4 SIVU 4 TERVE YRITYS 1/2007 Erään yrityksen tarina Tie kriisistä AAA-luokkaan Vuoden 1999 tammikuu oli kylmä istuessamme torstaina kuun 21. päivänä yrityksen kriisipalaverissa Riihimäellä Yritysfakta Oy:n neuvotteluhuoneessa. Päivä alkoi jo iltapäivästä hämärtyä, kuten aina tähän aikaan vuodesta. Viikkoa myöhemmin mitattiin 1900-luvun alhaisin lämpötila Kittilän Pokassa - 51,5 C. Myös yritystä koskeva konkurssihakemus oli hetkeä aiemmin tullut vireille. Yrityksen tilanne näytti synkältä ja yrityksen johdon henkiset voimavarat olivat jo vähissä. Emme vielä siinä vaiheessa tienneet mihin mahdollinen tilanteen vakauttaminen ja tervehdyttäminen tulisi perustaa, emmekä sitä, miten velkojat tulisivat uskomaan enää yhtiön nousuun? Mutta me tiesimme, että tällaisesta tilanteesta voi alkaa myös tervehtyminen ja yrityksen johdon haastattelu saattoi myös näin alkaa. Heti alussa oli havaintona, että edessämme istui suora ja rehellisen tuntuinen yrittäjä, joka oli tottunut tekemään työtä ja pitkää päivää. YRITYKSEN FAKTAT Toimiala: Puunjalostus Perustettu: 1976 Liikevaihto: noin 1 MILJ. Kriisivuosi: 1998 Kriisin syyt: Yhtiön vientimarkkina-asiakkaat alkoivat siirtää ostojaan baltian maihin verrattain nopeasti Vakautusmistarve: Yritys tarvitsi sopeutusaikaa toimintansa uudelleen suuntaukseen Yrityksen oma pääoma tulee myös saattaa kuntoon Tervehdyttäminen: Yrityssaneeraus vireille 1999 Kaikki velat ja vastuut vakautettiin aluksi noin vuodeksi ja viivästyskorot pois Vakuudettomia velkoja alennettiin 70 % / korko 0 % Vakuusvelat: korko 5 % Maksuohjelman 3-8 vuotta AAA-luokkaan 2006 Muutamia tunteja kestäneen ensimmäinen palaverin aikana yrityksen keskeiset asiat; tilinpäätökset, velat, saatavat, omaisuus, tuotteet, asiakkaat, ongelmien syyt, näkymät ym. saatiin muistioitua. Jouduimme jossain määrin myös rohkaisemaan yrittäjää toivon mahdollisuudesta parempaan huomiseen ja toimme esiin saneerauksen ja tervehdyttämisen mahdollisuuksia, että yrityksellä on mahdollista selviytyä tilanteestaan niin kuin moni muukin tätä ennen. Kerättyjen tietojen perusteella jouduimme toteamaan tilanteen vakavuuden lähes joka kannalta. Toisaalta olimme näkemässä, että yrityssaneeraus voisi mahdollisesti tulla tässä tapauksessa kysymykseen. Yrityksen johto teki nopean päätöksen jo siinä vaiheessa tehtyjen selvitysten perusteella ja näin tervehdyttäminen saatiin alulle. Kävimme vielä tulevat vaiheet ja aikataulut yrittäjän kanssa läpi ja hän omien sanojensa mukaan tunsi olonsa jo jonkin verran paremmaksi kuin aamulla matkaan lähtiessään. Saneerauksen alkamisen jälkeen yritys on maksanut uudet velkansa ja maksunsa sekä veronsa. Useiden vaiheiden jälkeen yrityksen saneeraushakemus jätettiin käräjäoikeudelle ja siitä alkoi myös ensimmäinen rauhoitustila ns. konkurssisuojan muodossa. Saneeraushakemuksessa lausuttiin mm. tehtyjen selvitysten ja budjettien ohella: Yrityksen vahvuutena on sen pitkäaikainen kokemus puupuolella pyrittäessä keskittymään jatkossa sellaisiin erikoistöihin, joita asiakkaat eivät saa muualta ja jolloin myös hinnoittelu voidaan toteuttaa katteeltaan paremmaksi. Vahvistettu ohjelma takasi kaikille velkojille konkurssia paremman lopputuloksen - ja mikä tärkeää, myös työpaikat säilyivät. Yrityksen saneerausohjelma päättyy piakkoin ja silloin viimeistään voidaan sanoa, että tällä tarinalla on myös kylmästä alusta huolimatta onnellinen loppu. Lisätietoja yritysten tervehdyttämisestä ja rahoituksesta saat soittamalla (019) tai

5 SIVU 5 TERVE YRITYS Pienyrityksen avainhenkilö on yrittäjä itse Projektipäällikkö Monica Sulopuisto YRITTÄJÄN HYVINVOINTI AVAINASEMASSA Elinkeinoelämän rakennemuutoksessa pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tullut keskeinen yritysmuoto. Niiden palveluksessa on hieman yli puolet Suomen työvoimasta ja ne tekevät hieman alle puolet kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Hänen menestymisensä veyshuoltoa. ja terveytensä ovat keskeisiä, ei vain yrityksen Työhyvinvointiin kuuluu yrittäjän ja sen henkilöstön, ja työntekijöi- vaan den myös terveys yrittäjän ja voimava- perheen rojen hyvinvoinnin lisäksi työ ja tulevaisuuden esim. kannalta. ergonomia, työhygienia Tavoitteena ja onkin, turvalli- että ja työ- olot suusasiat, innostus ja työyhteisön tarve kokonaisvaltaiseen johtami- hyvintoimintatavatvoinnista huolehtimiseen syntyvät jo yrityspolun alkuvaiheessa, että yrittäjä haluaa itse aktiivisesti kehittää omaa ja henkilöstönsä hyvinvointia ja käyttää siinä apuna mm. työter- Myös liiketalousosaaminen ja yrityksen kannattavuus vaikuttavat työhyvinvointiin. Kun työhyvinvointia työpaikoilla kehitetään, on sillä vaikutuksensa myös yrityksen imagoon, kilpailukyyn ja taloudelliseen tulokseen muiden menestystekijöiden kanssa. Lähimmäinen -palsta: Apua yrityksen kriisitilanteissa - Työpaikkapappi Ari Oinas Työelämä ei nykyään päästä työntekijää helpolla. Vaatimukset ovat jatkuvassa kasvussa. Työpaikan säilymisestä ei ole varmuutta. Miten sovittaa yhteen työ, perhe ja vapaa-aika? Onko ihmissuhteiden hoito vaarassa jäädä paitsioon? Voiko työn ja kodin ihmissuhteisiin luottaa? Uhkaako uupumus ja ahdistus kasvaa niin suureksi, että elämän mielekkyys on katoamassa? Keskustelu ja kohtaaminen ulkopuolisen, esimerkiksi työpaikkapapin, kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työpaikkapapin kanssa voi jutella avoimesti ja luottamuksellisesti sekä omista asioistaan että työyhteisön ongelmista, olipa kirkon jäsen tai ei. Papilla on ainoana nykyajan yhteiskunnassa ehdoton vaitiolovelvollisuus, jota edes oikeusjärjestelmä ei voi murtaa. Käännyttämistä ei tarvitse pelätä. Keskustelun lähtökohtana on aina toisen vakaumuksen kunnioittaminen. Työpaikkapappi on myös työyhteisön käytössä. Luottamuksellinen ja riippumaton työelämää tunteva taho voi olla hyvänä peilinä, kun halutaan katsoa työyhteisön ongelmia ja nykytilaa uusin silmin. Työpaikkapappi on työntekijän kriisiauttaja ja sielunhoitaja, työpaikkojen pappi ja luennoitsija sekä työelämän asiantuntija. Yhteistyökumppaneita ovat: ay-liikkeiden edustajat, työsuojeluvaltuutetut, työnantajan ja yrityselämän edustajat, työterveysasemat ja -organisaatiot sekä monet ammattiauttajaverkostot. Onko työpaikkapappien tehtävät lisääntyneet viime vuosina? Tällaiseen tulokseen voisi tulla, kun hakee internetistä hakusanalla työpaikkapappi tietoa. Sen mukaisesti työpaikkapappeja toimii mm. ydinvoimalatyömaalla, pelastuslaitoksessa, suuremmissa työpaikoissa, työterveysasemilla, poliisilaitoksella jne. Eli pappeja toimii nykyisin hyvin erilaisissa työ- ja toimintayhteisöissä. Voisi kuvitella, että jatkuvasti kiristyvä työtahti sekä yksittäisen henkilön vastuun kasvaminen on synnyttänyt tarpeen keskustella omista asioistaan ja tuntemuksistaan jonkun sellaisen tahon kanssa, joka ei kuulu päivittäiseen työyhteisöön tai elinympäristöön. Yrittäjät ovat myös usein yksin monenlaisten asioidensa kanssa ja keskustelun käyminen näistä jää vähiin. Yrittäjän asemasta on myös vaikea avautua henkilökohtaisella tasolla monestakin syystä. Oman lukunsa yrittäjän elämässä on erilaiset kriisit ja vaikeudet, joissa keskustelu luotettavan kuuntelijan kanssa voi auttaa. On hyvä myös muistaa, että me kaikki joudumme elämässämme myös ennemmin tai myöhemmin autettavan asemaan - viimeistään silloin ymmärtää myös tällaisen avun merkityksen. Ari Oinaan tavoittaa numerosta

6 SIVU 6 TERVE YRITYS Kohtaan päivittäin kriisiyritysten johtajia! Yrityskonsultti Martti Harjunpään ymmärrystä yrittäjien taloudellisia vaikeuksia ajatellen helpotti useidenvuosien ajan tehty asiakaspalvelu mm. aluepäällikkönä SLO:lla, Finnoililla ja Elektroluxilla. Tuolloin auto kulki mm. Pirkanmaan, Satakunnan, Keski- Suomen ja Pohjanmaan maanteillä. Tiet olivat usein kuraiset tai liukkaat. Olosuhteet olivat myös aika-ajoin vaikeat. Lämpötilaa ei sen ajan Ford vielä näyttänyt, mutta usein oli myös kylmä. Harjunpää oli jo tuolloin asiakaskunnassa pidetty mies. Hänen vierailunsa olikin monelle yrittäjälle toivottu. Toisin, kuin monet kollegansa, hän ei ajatellut sokeasti sitä, kuinka paljon kulloinkin edustamansa yritys saavuttaisi. Hän halusikin aina shakinpelaajan tavalla katsoa suhdetta pidemmälle tulevaisuuteen ja laskea, mikä olisi kulloinkin parasta myös asiakasyritykselle. Näin toimien lopulta molemmat osapuolet voittaisivat! Vierailu yrityksissä saattoi usein venyä pitkäksi iltaan saakka. Joskus asiakasyrityksen velkojilta oli tullut karhupostia tai maahantuoja oli muistanut tratalla! Hänen puoleensa käännyttiin tällöin myös yritysten ongelmatilanteissa. Hänet koettiin jo tuolloin luetettavana kuuntelijana. Sen vaistoaakin, kun hetken keskustelee hänen kanssaan. Veren perintö tyttärelle! Vapaa-aikana musiikkia harrastavan Harjunpään aika kului usein myös Tampereella jäähalleissa. Tytär Johanna näet pelasi Ilveksessä ringetteä korkeimmalla sarjatasolla. Hakametsän ja Tesoman jäähallit tulivatkin näiltä ajoilta hänelle hyvin tutuiksi. Martti saavutti jopa hallin suosituimman kuuluttajan tittelin, hänen toimiessaan Ilveksen kotiotteluissa selostuskopissa. Tänä päivänä Johanna työskentelee UPM :n kansainvälisessä taloushallintokeskuksessa Tampereella. Nykyään Martin lenkkipolut löytyvät Riihimäeltä. Muuttuuko maailma, ja mihin suuntaan? Taloudellisten tehokkuuslukujen käsittely tuotti Harjunpään mukaan jo aikoinaan monelle yrittäjälle vaikeuksia. Oli palveltava samalla erinomaisesti myös asiakasta. Yhdeksänkymmentäluvun lama oli tuolloin vielä kaukana edessä. Enteitä siitä kyllä oli, että yhteiskunta kylmenisi taloudellisen tilanteen mukana ja kauppa asiakasyrityksissä ei vaan enää käynyt kuten aiemmin.

7 SIVU 7 TERVE YRITYS 1/2007 Sitten soi puhelin! Harjunpää, hän vastaa rauhallisella äänellä. Ymmärrän, että hän jatkaa ja aloittaa keskustelun uuden asiakkaan kanssa Yritysfakta Oy:n toimistossaan. Toimittaja poistuu ulos tupakalle kymmeneksi minuutiksi, ja kun hän palaa takaisin, Harjunpää lopettelee puhelua, sanoen asioitten kyllä hoituvan, kun nyt toimitaan rauhassa ja kurinalaisesti. Kylmä kirje oli taas tullut jollekin parastaan koettavalle yritykselle. Jo menneinä vuosina Harjunpään hankkima yrittäjän sielunelämän tuntemus on suureksi avuksi myös tänään. Harjunpää saa soittoja, joskus varsin dramaattisiakin. On toimittava nopeasti ja varmasti. Soittajalla on myös hätä; olisi ehkä pitänyt soittaa aiemmin. Mitä aiemmin Martti saa tiedon, sitä paremmin hän voi taas neuvoa yrittäjää ja asiakastaan. Pitkäaikainen kaupallinen koulutus ja perehtyminen yrityksen laskentatoimeen ja varhainen sekä luontainen empaattisuus ohjasivat Harjunpään lopulta päätoimiseksi yrityskonsultiksi. Samaan tapaan hän edelleen perehtyy yrittäjien ongelmatilanteisiin. Vanhaan opiskelijakaveriin Antti Tusaan säilynyt ystävyys toi hänet Yritysfakta Oy:n palvelukseen vuonna Synergiapaketti oli syntynyt. Miksi yritysten ongelmat kasvavat suuriinkin mittoihin? tässä Harjunpään mainitsemat suurimmat syyt. 1) Otetaan yhteyttä asiantuntiaan liian myöhään ja liian myöhäinen havahtuminen asiaan 2) Yrittäjän puutteellinen laskentatoimen tieto-taito kriittisissä tilanteissa. 3) Häpeän pelko yrityksen tilanteesta 4) Liian suuren työmäärän tekeminen saavutettuun tuottoon nähden; - tehdään pitkää päivää uskoen asian joskus kääntyvän parhain päin 5) Näitä asioita tapahtuu niin suurissa kuin pienissäkin pkyrityksissä Miten sitten ehkäistä yllättäviä ongelmatilanteita? Harjunpää ottaa esille yritysten terveydenhoitojärjestelmän, jossa jaettaisiin enemmän tietotaitoa yrittäjyydestä sen riskeistä, ongelmien hoitomahdollisuuksista ja liiketoiminnasta yleensä. Pitää muistaa kuitenkin, että riski on aina liiketoiminnan välttämätön osa. Tätä taustaa vasten Harjunpää toivoo edelleen suvaitsevaisempaa ja väljempää menettelyä ongelmatilanteessa ja oikeuskäsittelyissä. Hän toivoo myös saneerausprosessin aloittamista matalalla aloittamiskynnyksellä näin toimien hänen mukaansa useita yrityksiä voidaan pelastaa työpaikkoineen. Yrittäjä Mikki Hiiri merihädässä Koti- Suomessa! Kysyttäessä Harjunpäältä, mistä johtuu se, että omalta osaltaan maamme taloudellista hyvinvointia ylläpitävät yrittäjät joutuvat ylipääsemättömältä näyttävään ahdinkoon ja että tukijoita ja auttajia on harvassa? Yhtenä vastauksena kysymykseen Harjunpää kertoo Euroopassa suhtautumisen tilapäisissä yritysten ongelmatilanteissa olevan huomattavasti väljempää ja hyväksyvämpää myös yrittäjää kohtaan kuin meillä Suomessa. USA:ssa konkurssin tehnyt yrittäjä saatetaan jopa asettaa konkurssikokemuksen vuoksi jopa etusijalle hakuprosesseissa! Yrityskonsultti Martti Harjunpään tavoittaa päivisin suorasta numerosta (019) Teksti: Heikki Heinonen Yrityskauppias.fi - Positiivinen autotesti Yrityskauppias, Ledi Oy:n toimitusjohtaja Matti Hirvonen tarvitsee työssään autoa, jolla jaksaa ajaa pidempiäkin matkoja ja joka on turvallinen. Nissan Murano 5DR 3.5 V6 Noin hinta Pelkää plussaa! + Suorituskyky: yllätti todella positiivisella tavalla + Tilojen muunneltavuus: joskus tulee kuljetettua suurempaakin tavaraa + Tavaratilat: tämä on tärkeää, kun kuljetan mm. golf-välineitäni + Ajo-ominaisuudet: uskallan lähteä heti vaikka Lappiin! + Ulkonäkö: makuasioita, mutta tämä poikkeaa muista edukseen! Copyright Visual Julkaisut

8 SIVU 8 Alansa ammattilainen Käräjätuomarista asianajajaksi ja kriisiyritysten auttajaksi Asianajaja Heikki Kukkonen Heikki Kukkonen toimi käräjätuomarina vuodesta 1993 alkaen. Samaan aikaan astui voimaan yrityssaneerauslaki. Lainan päivänä kahdeksas helmikuuta. Jo vuosia aiemmin Kukkonen oli ounastellut sen tapahtuvan Suomessa, koska Amerikassa ja muutamassa muussa maassa niin oli jo tapahtunut. Näin hänen oli mahdollista olla aitiopaikalla seurannassa saneerauslain kehitystä asiassa alusta alkaen. Sitä paremminvelkojen järjestely onnistuu mitä aiemmin lähdetään liikkeelle. Alussa 1990-luvulla yritysten tervehdyttämisen kenttä oli vielä järjestäytymätön, jolloin velallisen yrittäjän asiaa oli helpompi ajaa. Myöhemmin psykologinen eri tahojen halu vallan näyttämiseen on kasvanut, ja osaltaan tarpeettomasti vaikeuttanut näitä prosesseja. Helposti tässä valtapelissä tervehdyttämistoimien pääkohteen eli yrityksen asia unohtuu ja vielä usein useiden osapuolien vahingoksi. Kukkosella oli jo ennen nykyistä vaihetta oma asianajotoimisto. Ajan myötä sen kysyntä vilkastui ja näin ollen Kukkonen Fakta-tiedot auttavat yrityksen tervehdyttämi- jättäytyi käräjätuomarin tehtävistä. Yritysten saneerausasiat ovat usein esillä myös toimiston työtehtävissä. Kukkosella oli ja on edelleen luontainen halu auttaa niitä, joiden kimppuun on syystä tai toisesta hyökätty. Pitkä kokemus saneerausja velkajärjestelyprosesseista auttaa Kukkosta asiakonaisuuden kartoittamisessa ja ymmärtämisessä. Erilaiset sopimukset, hallitut alasajot, yrityssaneeraukset, konkurssiasiat, ja yksityishenkilön velkajärjestely ovat Kukkosen työpäivää. Mikä on kulloinkin parhaaksi myös velalliselle? Velkojat saattavat jossain tapauksissa tehdä keskinäisiä sopimuksia, jolloin etukäteen yritetään ajaa yrittäjä niin ahtaalle kuin mahdollista. Näin saattaa olla varsinkin velkojafirman omassa sisäpiirissä. Rohkeasti yhteyttä heti, kun ongelmia esiintyy! Kun yrityksessä ilmaantuu ongelmia, olisi uskallettava ottaa heti yhteyttä yrityksiä auttavaan tahoon. On myös tärkeätä selvittää kuka on todellinen asiantuntija auttaja, joka rehdisti ajaa prosessia kaikkien parhaaksi. Kysyttäessä, mikä on tärkeintä elämässä Kukkonen vastaa : Perhe ja terveys. Nuoresta saakka hiihtoa ja pyöräilyä harrastaneena hän on ohjannut perheensä, vaimon ja kahdeksan lastaan urheiluharrastusten pariin. Yli 50 Suomen mestaruutta perheessä! Saavutuksia onkin tullut roppakaupalla perheelle. Peräti yli 50 suomen mestaruutta. Hiihdossa ja pyöräilyssä valtaosin. Myös järjestötoiminta paikallis- ja liittotasolla kuuluu kuvaan Kukkosen elämässä. Ammattilaisen tavoittaa numerosta (019) Numerosta voi myös tilata ajan yritysten maksuttomaan kartoitusneuvotteluun. Teksti: Heikki Heinonen

9 SIVU 9 Alansa ammattilainen Harri Saarinen KTM, HTM Accountdata HS Oy Räätäli numeroiden takana TERVE YRITYS 1/2007 Pöydän toisella puolella istuu 53 vuotias helsinkiläinen mies. Hänen nimensä on Harri Saarinen ja hän on tilitoimisto Accountdata HS Oy:n toimitusjohtaja. Hän on myös Taloushallintoliiton jäsen ja HTMtilintarkastajat ry:n jäsen. Hän on räätäli numeroiden takana, jollaiseksi hän määrittää yrityksensä asiakkaista välittävän toimintatavan. Räätälöintiä tapahtuu Helsingissä, Espoossa, Riihimäellä sekä nykyisin myös Tallinnassa noin kahdenkymmenenviiden henkilön avustuksella. Tallinna on tullut mukaan uutena yksikkönä hiljattain, noin puolitoista vuotta sitten kuvioihin mukaan. Tallinnassa osakkaina on VPShenkilöstöpalvelut ja Markku Larssen Company, jolla on myös toimintaa Jyväskylässä. Tallinnan toimiston palveluista Saarinen toteaa, siellä toteutettavan erityisen paljon kättä-päälle neuvontaa, koska virolainen tapa poikkeaa täkäläisestä monessakin mielessä. Tallinnassa toiminta on eksoottisempaa Esimerkkinä mainittakoon se että virolaiset haluavat yrityksen liikkeellelähdön alkuvaiheessa tarkastaa toimitilat perusteellisesti ja käydä aloittavan yrityksen kanssa keskusteluja nähdäkseen täyttääkö ko. yritys kaikki maan kriteerit ja mm. päästääkseen arvonlisäverovelvolliseksi. Virossa aloittavalle yritykselle on tärkeää, että kaiken byrokratian tunteva asiantuntija on mukana auttamassa. Laajeneminen muihin Baltian maihin ja Venäjälle on myös lähitulevaisuuden tavoite Accountdatalle. Laajentumisasioissa, asiakkaita ajatellen auttaa erityisesti se, että Accountdatalla on käytössä TIKON taloushallinto-ohjelmisto. Ohjelmisto, joka mahdollistaa helpon etäkäytön asiakkaille ja jota koko ajan kehitetään ja päivitetään parhaaseen mahdolliseen palveluun. Huomioitavaa on myös se, että Accountdata on sopivan kokoinen tilitoimisto, ottaakseen yksilöidysti huomioon kunkin yrityksen tarpeet. Mainittakoon myös se että Saarinen on lisäksi HTMtilintarkastaja, ja joka sekin toimi-ala on koko ajan kasvussa, johtuen siitä, että tilintarkastajat alkavat maassamme olla verrattain iäkkäitä, joka puolestaan juontaa siitä, että koulutus tehtävään on pitkäaikainen ja varsin vaikeakin. Uusia HTMtilintarkastajia valmistuu maassamme vain noin parikymmentä vuodessa. Myös retkiluistelu kuuluu harrastuksiin Naimisissa olevan Saarisen vapaa-aika kuluu Sipoon saaristossa. Veneily, kalastus ja lenkkeily kuuluvat myös harrastuksiin. Talvisin Saarisen mökki on myös käytössä johtuen lyhyestä matkasta Helsinkiin. Lisäksi Saarinen harrastaa retkiluistelua ja hän on osallistunut myös massaluistelutapahtumiin. Mitenkähän numeroiden räätäli tekee kahdeksikon.? Teksti: Heikki Heinonen Arvonmääritys Sukupolvenvaihdos Kaupan rahoitus - hyvät yrityskaupat! YRITYSKAUPAT Matti Hirvonen - pääkaupunkiseutu Pentti Lahti -Länsi- ja Pohjois-Suomi Antti Tusa - Keski- ja Itäsuomi Vaihde (019)

10 TERVE YRITYS SIVU 10

11 SIVU 11 TERVE YRITYS 1/2007 FAKTA: Kysy lakimieheltä Asianajaja Heikki Kukkonen Harjoitan metsäurakointia omalla toiminimelläni, joka on ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo useamman vuoden ajan mm. alhaisten taksojen sekä etäällä olevien työmaiden vuoksi. Velkaa on kertynyt sekä yritykseen että henkilökohtaisesti. En haluaisi konkurssia ja olen harkinnut yrityssaneerausta raskaaksi käyneen velkataakan ja huomattavien viivästyskorkojen vuoksi, jotta ylipäänsä voisin selviytyä. Mutta miten omat henkilökohtaiset asunto- ym. velat käsiteltäisiin mahdollisessa saneerauksessa ja voisinko säilyttää asuntoni? Yrityssaneerausta voi hakea ja sen voi myös saada yksityinen toiminimellä toimiva elinkeinonharjoittaja. Tärkeintä on aluksi selvittää onko toiminta ylipäänsä kannattavaa tai jos se ei ole, niin voidaanko se saada kannattavaksi. Mikäli saneerauksen edellytykset täyttyvät eikä esteitä ole, niin yrityssaneeraus voidaan aloittaa käräjäoikeudessa. Sinun tapauksessasi kaikki sinun velat, olivatpa ne yksityispuolelta tai yrityspuolelta, käsitellään yrityssaneerauksen yhteydessä. Asunnon säilyttäminen on mahdollista. Lähtökohtaisesti säilyttäminen on laskennallisesti sitä helpompaa mitä halvempi asunto on, mitä isompi on perheen koko ja mitä huonompi on alueen vuokratarjonta. Huomioitavaa on myös se, että saneerausohjelma voi sisältää sellaisia elementtejä, joista velkojien kanssa on erikseen sovittu. Sopimuksen tekeminen taas riippuu sopimuksen sisällöstä ja velkojien lukumäärästä; jos velkojia on paljon, niin yhteistä sopimusta on vaikeampi löytää. Varsinainen saneerausmenettely on säädetty lailla ja laissa on ohjeet ongelmatilanteiden selvittämiseksi. Tarvitset avuksesi asiantuntijan. Nyt sinun yritystoimintasi on analysoitava ja saneerauksen edellytykset tutkittava, joten mitä nopeammin ongelmia ryhtyy selvittämään, niin sitä parempi. Kirjoittajan tavoittaa numerosta (019) Numerosta voi myös tilata ajan yritysten maksuttomaan kartoitusneuvotteluun. Yrittäjän Hyvä Työ omalle yritykselle Copyright Yritysfakta Oy MITEN PARANNAN YRITYKSENI KANNATTAVUUTTA? Päivän Hyvä Työ MITEN PARANNAN YRITYKSENI KANNATTAVUUTTA? TEE ITSE OMALLE YRITYKSELLE TEE ITSE OMALLE YRITYKSELLE 1/2007 1/2007 OHJE: 4=PIENIN VAIKUTUS 1=SUURIN VAIKUTUS Voitko saada tuloja lisää ja / tai kuluja vähemmän? A. Voitko leikata kuluja, ettei myynti laske? B. Voitko nostaa hintaa, ettei kokonaistulot laske? 2. Voitko tehdä jotakin tuotteillesi / palveluillesi? A. Voitko jättää kannattamattomia tuotteita pois? B. Voitko ottaa uusia parempia tuotteita tilalle? 3. Voitko organisoida / investoida/ ulkoistaa, että A. - kuluja syntyisi vähemmän? ja/tai B. - tuloja syntyisi samassa ajassa enemmän? 4. Voitko saada lisää käyttöpääomaa? A. Omiin saamisiin nopeutta! B. Omiin maksuihin maksuaikaa!

12 SIVU 12 Terve Yritys -lehti TALOUS JA YRITTÄJÄ ISSN X Julkaisija: Kustantaja: Päätoimittaja: Postiosoite: Visual Julkaisut Visual Julkaisut Mikko Tusa Visual Julkaisut Keskuskatu Riihimäki Toimitus: (019) Artikkelit ja Heikki Heinonen Ilmoitukset: Julkaisumäärä: neljä julkaisua vuodessa Yritysfakta Oy on erikoistunut yritysten talouden tervehdyttämiseen ja vahvistamiseen sekä kriisiyritysten talouden vakauttamiseen. Vuonna 1977 alkanut toiminta kattaa nykyisin koko maan. Käytettävissä on erityisen kehittyneet sähköiset järjestelmät ja metodit, pitkäaikainen, kokenut ja yritysten talouden tervehdyttämiseen sitoutunut henkilökunta sekä maata kattava luotettavien yhteistyökumppanien verkosto. Yhtiön edustajat ovat olleet nykyaikaisen tervehdyttämisjärjestelmien ja menetelmien intensiivisessä kehitystyössä, asiantuntijana toimialaa koskevissa lainsäädäntöhankkeissa sekä uusien palvelujen kehittämisessä. Yritysfakta Oy on Suomen Yrittäjät ry:n valtakunnallisen neuvontaorganisaation asiantuntija. Viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana on saatettu tervehdyttämisen alkuun noin 450 kotimaista pk-yritystä työpaikkoineen. Yhteystiedot yritysten ongelmatilanteissa: Yrityskonsultti Martti Harjunpää (019) Toimitusjohtaja Mikko Tusa (019) Soita (019) ja varaa aika maksuttomaan kartoitukseen. - Myös tervehdytettävien yritysten vakuudettomat rahoitusratkaisut Turvaa yrityksesi talous Tee yrityksen Terveyssopimus vuodeksi! Mitä sopimus sisältää Jätä huoli taloudesta meille! 1. Talouden kuukausiseurannan 2. Puolivuotistarkastuksen 3. Toimenpide-ehdotukset 4. Yritysanalyysi 5. Vuositilintarkastuksen HTM tai KHT 6. Nopea kriisinhallinnan käynnistys tarvittaessa 7. Ilmaisen erikoisneuvonnan yrityksen talouskysymyksissä Vuosikustannus esim. 300 t liikevaihdossa alv. Tilaa oma sopimus (019) / Katso lisää:

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Aalto-yliopisto 24.5.2011 Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssiasiamiehen toimistokonkurssiasiamiehen toimisto Bulevardi 30 B, PL 157 00121 HELSINKI Esityksen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 03.01.2017 Raportti voimassa asti 12.03.2017 Arkistointitunnus 1483133715725 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Tiemerkintä A & E Oy

Tiemerkintä A & E Oy Nro 1038 voimassa 30.4.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Tiemerkintä A & E Oy Y-tunnus 0648365-6 kotipaikka

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006)

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) Projektityö on ollut osa Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista 2005-2007 Projektin

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 6 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 14.03.2017 Raportti voimassa asti 14.05.2017 Arkistointitunnus 1489203855978 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Sisäilmahuolto Oy Suomi Y-tunnus 2307816-9

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Nro 1586 voimassa 31.05.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Y-tunnus 0530762-6 kotipaikka TAMPERE on todettu

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY

KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY SANNA-MARI HYNNINEN, TOIMITUSJOHTAJA, KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT 10.5.2016 1 LÄHES 4000 JÄSENYRITYSTÄ 28 PAIKALLISYHDISTYSTÄ YRITTÄJIEN VERKOSTO,

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Tästä oppaasta saat vinkit tehokkaan B2B perintäprosessin suunnitteluun ja tietoa käytössä olevista perintäkeinoista Johdanto Tämä opas on tehty kaikille yrityksille,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus 21.11.2016 Lapinlahti Juha-Antti Puurunen SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ 23 itsenäistä säästöpankkia joilla konttoreita yli 160 kunnassa Rovaniemi

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot