Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, Helsinki puhelin jäsenpalvelu neuvontakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, Helsinki puhelin jäsenpalvelu neuvontakeskus

3 Sisällys Kiristyvien verojen vuosi... 5 Taloudellinen ja veropoliittinen toimintaympäristö... 6 Edunvalvonnassa korostuivat julkisen talouden sopeutustoimet Työryhmät ja lausunnot Veronmaksajien Vero2012-tapahtuma kiinnosti yleisöä Neuvonnassa vilkasta Verkosta haetaan hyötytietoa Kohdennettua verotietoa tarvitseville Lehtiä lukijoiden toiveisiin Koulutuksen määrä on vakiintunut Kansainvälisiä suhteita hoidettiin perinteisesti paikallisyhdistystä Jäsenmäärä uuteen ennätykseen Talous vakaalla pohjalla Hallinto Valtuuskunta Hallitus Henkilökunta Konsernituloslaskelma Konsernitase Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tuloslaskelma Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tase Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tilintarkastuskertomus Verotieto Oy:n toimintakertomus Verotieto Oy:n tuloslaskelma Verotieto Oy:n tase Verotieto Oy:n tilintarkastuskertomus VERONMAKSAJAT 2012 n 3

4 Veronmaksajain Keskusliitto Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liiton tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Veronmaksajien toiminnan perustana ovat jäsenmaksut. Liitto ei ota vastaan julkisia avustuksia, ja se on poliittisesti sitoutumaton. Veronmaksajissa on jäsentä, joista henkilöjäseniä on ja yritysjäseniä Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin. Pitkän linjan vaikuttaja Vuonna 1947 perustettu Veronmaksajat on pitkän linjan yhteiskunnallinen vaikuttaja. Järjestö osallistuu aktiivisesti verokeskusteluun ja tekee omia ehdotuksia verotuksen ja verotusjärjestelmän kehittämiseksi. Veronmaksajat tuottaa asiantuntevaa taustatietoa päättäjille, tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Järjestö myös opastaa kaikkia kansalaisia verotuksen arjessa mm. veroilmoitusten jättöaikana. Monipuolista palvelua Veronmaksajat tarjoaa jäsenilleen monipuolista palvelua. Liiton 15 verojuristia antavat puhelimitse henkilökohtaista veroneuvontaa. Yritysjäsenet voivat esittää myös oman yrityksensä verotusta koskevia kysymyksiä. Kaikki liiton jäsenet saavat jäsenetuna kotiinsa Taloustaidon, joka on Pohjoismaiden suurin talousaikakauslehti. Yritysjäsenet saavat sen liitteenä lisäksi yritysverotuksen ja -talouden erikoislehden Taloustaito Yrityksen. Verkkosivuilla veronmaksajat.fi on tarjolla kaikille suomalaisille ajankohtaista vero- ja taloustietoa. Liiton jäsenet voivat lisäksi hyödyntää jäsenosiota, josta voi hakea yksityiskohtaisempaa tietoa verotuksesta sekä vastauksia omiin veropulmiin. Veronmaksajilla on ympäri Suomea 34 paikallisyhdistystä, joiden järjestämissä veroilloissa liiton asiantuntijat jakavat käytännön vero- ja talousneuvoja kotitalouksille ja yrittäjille. Liitto järjestää myös vuosittain maaliskuussa suuren vero- ja taloustapahtuman, jossa kävijät saavat tuoretta tietoa ja uusia näkökulmia taloudenpitoon ja veroasioihin. Liittokokous päättää Liiton ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva liittokokous. Veronmaksajien toimintaa ohjaa ja valvoo valtuuskunta, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 45 jäsentä. Liiton toimintaa johtaa 12-jäseninen hallitus. Veromaksajien palveluksessa on 40 työntekijää. Veronmaksajain Keskusliiton verojuristit vastaavat veroneuvonnassa eri aihepiireihin liittyviin verokysymyksiin. Tämän vuosikertomuksen sivuilla on esimerkkejä kysymyksistä ja vastauksista. 4 n

5 Kiristyvien verojen vuosi Vuonna 2012 Suomessa elettiin lukuisten veromuutosten aikaa. Pääosa edellisen kevään hallitusohjelmassa linjatuista kiristyksistä astui voimaan vuoden alussa. Lisäksi hallitus myös täydensi alkuperäistä ohjelmaansa keväällä budjettikehysten tarkistamisen yhteydessä ja päätti mittavista uusista veronkiristyksistä vuodelle Erityisen kielteistä oli hallituksen luopuminen alkuperäisestä linjauksestaan olla kiristämättä työn verotusta. Kasvuhakuisessa ja työllisyyttä edistävässä veropolitiikassa otettiin siis vuonna 2012 valitettava taka-askel. Vuoden aikana alkoi toisaalta vahvistua käsitys, että pelkillä jatkuvilla veronkiristyksillä julkista taloutta ei pystytä tasapainottamaan, vaan olennaista on päästä irti taantumasta ja takaisin talouden kasvu-uralle. Vuoden 2013 keväällä hallitus valitsikin sopeuttamistoimissa uuden suunnan, ja lähti rohkeasti verotuksen rakennemuutosten tielle. Merkittävin askel uudessa kasvuhakuisessa veropolitiikassa oli päätös alentaa tuntuvasti yhteisöveroa ja luottaa sen tuottamiin dynaamisiin vaikutuksiin. Myönteistä oli myös päätös kotitalousvähennyksen korottamisesta. Hallituksen uusimpienkin verolinjausten heikkous on kuitenkin ansiotulojen verotuksen kiristämisen jatkuminen, mikä edelleen leikkaa ostovoimaa ja nakertaa terveen talouskasvun perustaa. Veronmaksajain Keskusliiton edunvalvonnalle ja monipuoliselle palvelutoiminnalle verotuksen lukuisat muutokset ja talouden jatkuvat käänteet merkitsivät erityisen tiivistä toiminnan aikaa. Jäsenistön kasvaviin tiedontarpeisiin vastaaminen on liitolle mittava myönteinen haaste. Jäsenille kuukausittain postitettava Taloustaito-lehti antoi ajankohtaista hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityistaloudestakin. Jäsenten omissa veropulmissa auttoi puhelimitse tarjottava liiton lakimiesten henkilökohtainen veroneuvonta. Verkkopalvelu veronmaksajat.fi kasvatti edelleen suosiotaan sekä jäsenistön että muun yleisön keskuudessa. Liiton jäsenmäärä kasvoi vahvasti, toimintavuoden aikana tapahtunut nettolisäys oli jäsentä. Vuoden 2012 päättyessä jäseniä oli yhteensä eli enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin liiton toiminnan aikana. Teemu Lehtinen Toimitusjohtaja VERONMAKSAJAT 2012 n 5

6 Taloudellinen ja veropoliittinen toimintaympäristö Talouskasvu pysähtyi SUOMEN KOKONAISTUOTANNON kasvu pysähtyi kertomusvuonna nollan tuntumaan. Tuotanto lisääntyi vielä alkuvuonna, mutta loppuvuonna muun muassa viennin ja investointien kehitys kääntyi laskuun. Viennin ja investointien hiipumiseen vaikuttivat erityisesti kansainvälisen kysynnän heikkous sekä viennin rakennemuutos, kun suomalaisten vientituotteiden kysyntä maailmalla pienentyi ja hinnat laskivat. Myös useat palvelualat joutuivat kertomusvuonna taantumaan. Vaimeiden suhdannenäkymien rinnalla yksityinen kulutus kehittyi kertomusvuonna kuitenkin kohtuullisen myönteisesti. Jatkossa kulutuksen kasvunäkymät ovat sen sijaan heikot, sillä kuluttajien ostovoiman ja työllisyysnäkymien odotetaan kääntyvän laskuun. TyöllisTEN määrä lisääntyi kertomusvuonna hengellä, ja työllisyysaste nousi 69,0 prosenttiin. Työllisyys vahvistui eniten sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä liike-elämän palveluissa. Työtuntien määrä työllistä kohden pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli kertomusvuonna keskimäärin henkeä, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste pysyi kertomusvuonna lähes ennallaan 7,7 prosentissa. Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu ylsi kertomusvuonna 2,8 prosenttiin. Inflaatiovauhti tasaantui edellisvuodesta hieman, mutta hintojen korotukset olivat reippaita etenkin alkuvuodesta. Eniten nousivat alkoholijuomien ja tupakan sekä elintarvikkeiden hinnat. Kertomusvuonna toteutettiin useita välillisten verojen korotuksia, muun muassa alkoholi- ja tupakkaveroon sekä ajoneuvoveroon. Yhteensä välillisten verojen muutokset nostivat kuluttajahintoja vuoden aikana yhdellä prosenttiyksiköllä. Palkansaajien ansiot nousivat kertomusvuonna ennakkotietojen mukaan 3,5 prosentilla. Nousuvauhti jakaantui melko tasaisesti valtion, kuntien ja yksityisen sektorin kesken. VEROTULOJEN kasvu hidastui aikaisemmista vuosista suhdannekehityksen heiketessä. Erityisen voimakkaasti kertomusvuonna supistui yhteisövero. Yhteensä verotulot lisääntyivät edellisestä vuodesta noin kolme prosenttia. Verojen kasvuprosentit jäivät vaatimattomiksi, vaikka hallitus toteutti kertomusvuonna hyvin kattavan veronkiristysohjelman. Valtion budjettitalouden menot kasvoivat sen sijaan voimakkaasti kasvun yltäessä noin kuuteen prosenttiin. Valtion budjettitalouden alijäämä kasvoi kertomusvuonna kahdeksaan miljardiin euroon, ja valtion velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyi kasvuun. Koko julkisen sektorin rahoitustasapaino jäi kertomusvuonna 1,9 prosenttiyksikköä alijäämäiseksi suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kokonaisveroaste pysyi kertomusvuonna edellisvuoden tasolla 43,6 prosentissa. Kuntatalouden tulos kääntyi negatiiviseksi KUNTATALOUDEN tila heikkeni kertomusvuonna ennustettua enemmän, ja kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos kääntyikin poikkeuksellisesti negatiiviseksi, kun vuosikatteet eivät riittäneet kattamaan poistoja. Kuntien toimintamenot jatkoivat kasvuaan viiden prosentin vuosivauhdilla. Kuntien omat verotulot kasvoivat kuitenkin vain reilun prosentin, vaikka ansiotuloista maksettava kunnallisvero kasvoikin lähes neljä prosenttia. Kuntien valtionosuudet nousivat lähes 5,5 prosenttia. Kuntatalouden lainakanta kasvoi yli 10 prosenttia, kun investoinnit lisääntyivät 8,5 prosenttia. Kuntien veroprosentit jatkoivat kertomusvuonna nousuaan. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti kohosi 0,09 prosenttiyksikköä 19,25 prosenttiin, kun veroprosentti nousi lähes miljoonan kuntalaisen asuinalueella. Kunnallisveroprosenttiaan nosti 91 kuntaa ja vain kolme 6 n

7 Turkki Unkari Viro Portugali* Puola* Kreikka Irlanti* Islanti Britannia Suomi Tanska Alankomaat* Saksa Ruotsi Australia Itävalta Norja Italia Espanja Belgia Ranska Kanada Sveitsi Japani* USA Kulutusverojen osuus kaikista verotuotoista eräissä OECD-maissa 2011, % ELÄKETULON VEROTUS keveni kertomusvuonna pienituloisemmilla eläkkeensaajilla perusvähennyksen korotuksen myötä. Keskimääräistä eläkettä suuremmilla tulotasoilla veroprosentti pysyi suunnilleen ennallaan. PÄÄOMATULOVEROPROSENTTI nousi 28:sta 30:een ja yli euron tulojen osalta 32:een. Yhteisövero laski 26 prosentista 24,5 prosenttiin. Listaamattomilta yhtiöiltä saatujen osinkojen verovapaan osan enimmäismäärä aleni eurosta euroon. Verotusta kiristivät muun muassa kotitalousvähennyksen ja asuntolainojen korkovähennyksen leikkaukset. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä aleni eurosta euroon ja vähennyksen osuus yritykselle maksetusta työkorvauksesta pieneni 60 prosentista 45 prosenttiin VÄLILLISEN VEROTUKSEN puolella valmisteverot kiristyivät, kun mm. alkoholi-, makeis- ja polttoaineveroja korotettiin. 60 Lisäksi sanoma- ja aikakauslehdet tulivat 9 tähdellä merkityt tiedot vuodelta 2010 prosentin arvonlisäveron piiriin. Lähde: OECDiLibrary kuntaa laski sitä. Noin joka neljäs kunta nosti jotain asumiseen kohdistuvaa kiinteistöveroprosenttiaan. Veronkiristykset alkoivat, palkkaverotus kuitenkin ennallaan PALKANSAAJIEN TULOVEROTUS pysyi jotakuinkin edellisvuoden tasolla. Tuloveroperusteisiin tehtiin muutoksia ansiotason ja sosiaalivakuutusmaksujen nousun aiheuttaman verotuksen kiristymisen kompensoimiseksi. Tämän lisäksi pienituloisimpien verotusta kevennettiin. Valtion ansiotuloveroasteikon ylintä marginaalia laskettiin 0,25 prosenttiyksikköä, ja tulorajoja korotettiin noin 3,2 prosentilla. Tuloveroasteikon alimman tuloluokan alaraja nousi euroon. Verosta tehtävää työtulovähennystä laajennettiin, ja sen maksimimäärä nousi 205 eurolla 945 euroon. Perusvähennystä korotettiin 600 eurolla euroon Palkansaajan tuloveroprosentit % Palkkatulo euroa/kk VERONMAKSAJAT 2012 n 7

8 Verotietoa-sarja 2012 Palkansaajaperheen kuntaveroissa suuret erot Vuonna 2012 tuloverotus oli Suomen kunnista kireintä Siikalatvassa, jossa kahden keskituloisen palkansaajan perhe maksoi euroa enemmän tuloveroja kuin Kauniaisissa, joka on puolestaan Manner-Suomen lievin verottaja. Kuntien omien verotulojen suhteellinen merkitys kunnallisten palvelujen rahoittamisessa verrattuna kuntien saamiin valtionosuuksiin vaihtelee suuresti maan eri osissa. Uudellamaalla verotulot olivat vuonna 2011 asukasta kohden euroa ja valtionosuudet vain 595 euroa. Toinen ääripää on Kainuu, jossa asukasta kohti lasketut verotulot olivat euroa ja valtionosuudet euroa. Mikael Kirkko-Jaakkola: Kuntien verot missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla. EU:n velkakriisi kiristää kulutusveroja Kulutusverot ovat Suomessa eurooppalaista keskitasoa. Ne tuottivat vuonna 2011 valtion kassaan 26,8 miljardia euroa, ja kulutusverojen osuus bruttokansantuotteesta on vajaat 14 prosenttia. Suomen yleinen arvonlisäverokanta on matalampi kuin muissa Pohjoismaissa, mutta kansainvälisesti vertailtuna se kuuluu kireimpään kärkeen. Suomi on kansainvälisesti vertaillen myös ankara valmisteverottaja. Suomi ja useat muut Euroopan maat ovat kiristäneet kulutusverojaan Euroopan velkakriisin puhjettua. Erityisesti kiristykset näkyvät arvonlisäverotuksessa. Minna Punakallio: Kiristysten aika. Kulutusverot meillä ja muualla. Veromuutoksilla suuri merkitys työeläkkeiden ostovoimaan Työeläkkeensaajien ostovoima vuonna 2013 on tarkastelun esimerkkitulotasoilla 16,1 18,4 prosenttia suurempi kuin vuonna Pelkkää työeläkettä saavien ostovoiman kasvusta noin kaksi kolmasosaa on tullut tuloveron kevennyksistä, kun tuloveroprosentit ovat laskeneet 5,7 8,7 prosenttiyksikköä ilman vuonna 2013 voimaan tulevaa yleisradioveroa. Eläkkeiden verotus ja nettoeläkkeiden ostovoima pysyvät vuonna 2013 suunnilleen ennallaan noin euron eläketasoon asti, kun Ylevero jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Sen sijaan suurten eläkkeiden verotus kiristyy selvästi uuden eläketulon lisäveron takia. Lisäveroa peritään euroa ylittävästä eläketulosta. Mikael Kirkko-Jaakkola: Eläkeverotus muutoksessa. Eläkkeensaajan verot ja ostovoima Työn verotus on pysynyt suurimmassa osassa Euroopan maita ennallaan Kuntien verot missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Mikael Kirkko-Jaakkola Eläkeverotus muutoksessa Eläkkeensaajan verot ja ostovoima Mikael Kirkko-Jaakkola Kiristysten aika Kulutusverot meillä ja muualla Minna Punakallio Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012 Minna Punakallio PIENTEN PALKKOJEN verotus on Suomessa kansainvälisesti vertaillen kilpailukykyistä euroa vuodessa ansaitsevan suomalaisen tuloverotus alittaa Euroopan keskiarvon 2,6 prosenttiyksiköllä, mutta verotus kiristyy nopeasti tulojen lisääntyessä. Jo keskituloisen tuloverotus on Euroopan keskiarvon tuntumassa, ja keskituloisen saamaa lisätuloa verotetaan Suomessa 5,6 prosenttiyksikköä kireämmin kuin muissa Euroopan maissa. Monet Euroopan maat tasapainottivat kertomusvuonna talouttaan veronkiristyksillä. Selvitykseen kuuluvissa vertailumaissa kiristykset eivät ole kuitenkaan kohdistuneet Espanjaa lukuun ottamatta työn verotukseen. Minna Punakallio: Kansainvälinen palkkaverovertailu n

9 VEROJURISTI VASTAA perintö- ja lahjaverotusta koskeviin kysymyksiin Lakimies Teemu Yönen Lakimies Tuomo Lindholm Maksanko veroa lahjasta? Iäkäs tätini haluaa lahjoittaa minulle henkilöautonsa. Vastaavia autoja myydään vapailla markkinoilla noin eurolla. Joudunko maksamaan tästä lahjaveron? Jos joudun, kuinka paljon lahjavero tulisi olemaan? Verojuristi Teemu Ylönen vastaa: Mikäli sinut rekisteröidään auton omistajaksi, joudut maksamaan lahjaveron. Koska lahjanantaja on tätisi, joudut maksamaan lahjaveron II veroluokan mukaisesti. Tällä hetkellä voimassa olevan lahjaveroasteikon perusteella (II veroluokka) euron lahjasta peritään lahjaveroa euroa. Huomioithan, että mikäli olet saanut tädiltäsi auton lahjoitusta edeltävän kolmen vuoden aikana myös muita lahjoja, lasketaan näiden lahjojen arvot yhteen ja vero määrätään sen mukaisesti. ( ) Ilmoitanko perinnöstäni verottajalle? Sain ystävältäni testamentilla euroa. Pitääkö minun ilmoittaa perinnöstäni verottajalle? Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa: Ei tarvitse. Oikeaksi todistettu jäljennös testamentista tai selostus testamentin sisällöstä liitetään perukirjan mukaan. Perukirja toimitetaan kuukauden kuluttua perunkirjoitustilaisuudesta verotoimistoon. Verottaja toimittaa perintöverotuksen perukirjan tietojen perusteella. Maksettavaa perintöveroa ei sinulle aiheudu, koska perintöveroa maksetaan euron arvoisista ja tätä arvokkaammista perintöosuuksista. ( ) Ennakkoperintö vai lahja? Sain isältäni vuonna 2006 rahalahjoituksena euroa. Isä kuoli vuonna Olemme nyt perinnönjaon yhteydessä keskustelleet, oliko raha ennakkoperintö vai lahja. Kuolinpesän osakkaina on kaksi sisarusta. Saimme molemmat aikanaan saman summan. Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa: Lähtökohta puhuu ennakkoperintöä vastaan, koska jokainen lapsi on saanut yhtä paljon. Ennakkoperintöjärjestelmä on säädetty nimenomaan muiden rintaperillisten suojaksi. Kyseessä on tavallinen lahja, joka on annettu yli kolme vuotta ennen antajansa kuolemaa. Sitä ei siis merkitä antajansa eli isän perukirjaan. ( ) Lahjaverot mökistä? Vanhemmat ovat lahjoittaneet kesämökkitontin, jolla on saunamökki, kokonaan kahdelle lapselleen pitäen itse hallintaoikeuden. Lapset ovat maksaneet luovutuksesta lahjaverot. Tuleeko lapsille lahjaveroseuraamuksia, jos vanhemmat tämän jälkeen rakentavat tontille toisen kesämökin? Vanhemmat maksavat mökin rakentamisen. Lasketaanko uusi mökki vanhempien kuollessa kuolinpesän varallisuuteen, vaikka kiinteistö on jo lasten nimissä. Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa: Jos vanhemmat lahjoittavat uuden rakennuksen, lahjaveroseuraamuksia tulee. Jos vanhemmat omistavat itse jatkossa uuden rakennuksen, lahjaveroseuraamuksia siitä ei tule, mutta uusi mökki lasketaan omistajan varallisuuteen hänen kuollessaan. Maapohjalla ja rakennuksella voi olla eri omistajat. ( ) Lakimies Merja-Liisa Huolman-Lakari VERONMAKSAJAT 2012 n 9

10 Edunvalvonnassa korostuivat julkisen talouden sopeutustoimet EDUNVALVONNASSA liiton tärkeimpänä tehtävänä vuonna 2012 oli vaikuttaa hallituksen vero- ja talouspolitiikkaan päätettäessä julkisen talouden mittavista lisäsopeutustoimista vuosille Tammikuussa lakiasiain johtaja arvosteli liikenneministerin esitystä palkansaajalle omalla autolla tehdyistä työmatkoista maksettavien kilometrikorvausten leikkaamiseksi. Verovapaa kilometrikorvaus on työnantajan työntekijälle maksama korvaus siitä, että työntekijä käyttää omistamaansa autoa työnantajan määräämän työmatkan tekemiseen. Kilometrikorvausten rajoittaminen merkitsisi työntekijän omaisuuden siirtämistä työnantajan käyttöön ja työnantajan kulujen siirtämistä työntekijän maksettavaksi, mikä ei ole hyväksyttävää. Kilometrikorvausten ehdotettu porrastaminen alueellisesti joukkoliikenteen käytettävyyden mukaan torjuttiin käytännössä mahdottomana ja epäoikeudenmukaisena. Maaliskuussa toimitusjohtaja piti kehysriihessä päätettyä valtiontalouden sopeuttamista 2,7 miljardilla eurolla ajankohtaisessa taloustilanteessa riittävänä. Ongelmallista oli sopeutustoimien painottaminen enemmän verotuksen kiristämiseen kuin menosäästöihin. Erityisen valitettavaa oli hallituksen lipsuminen hallitusohjelman linjauksesta olla kiristämättä työn verotusta ja lähteminen ansiotulojen verotuksen yleisen kiristämisen tielle. Veronkiristyksistä osa suunnattiin kulutusveroihin kaikkia arvonlisäverokantoja korottamalla, mikä oli tässä yhteydessä perusteltua. Oikeudenmukaisuus on tärkeä ja ymmärrettävä lähtökohta veroratkaisuja tehtäessä, mutta hallituksen kehysriihessä päättämät korkeisiin ansiotuloihin kohdistetut ylimääräiset korotukset olivat huonosti perusteltuja tämän tavoitteen kannalta, sillä ne kasvattivat entisestään jo valmiiksi suurta eroa lievemmin verotettuihin pääomatuloihin verrattuna. LIITTOKOKOUKSESSAAN 23. huhtikuuta Veronmaksajain Keskusliitto edellytti kunnilta parempaa tuottavuutta, jotta tulevaisuuden palvelutarpeista voidaan selvitä väestön ikääntyessä. Liittokokous muistutti, että elinvoimainen kunta ei voi kestävästi rakentaa toimintaansa jatkuvien verojen korottamisten varaan, sillä kunnallisveron korottaminen leikkaa aina kuntalaisten nettoansioita ja samalla vähentää heidän mahdollisuuksiaan ostaa yksityisiä lähipalveluja. Kunnallisten palvelujen järjestämisen kehittämisessä tärkein lähtökohta on asiakas ja hänen saamansa palvelu. Tuottavuuden parantaminen asiakaslähtöisesti tarkoittaa sitä, että hallintoa, organisaatioita ja palvelujen järjestämistapoja on kehitettävä tarpeen mukaan. Kuntien taloudenpito on ollut jatkuvasti liian lyhytnäköistä ja myötäsyklistä. Verotulojen kasvu hyvinä vuosina on säännönmukaisesti johtanut myös kuntien menojen paisuttamiseen, jolloin puskuria taantumien varalle ei synny. Talouden heikkenemiseen on sitten vastattu veroja korottamalla. Liittokokous vaati tämän menojen lisäysten ja verojen korotusten päättymättömän kierteen katkaisemista jatkossa. Liittokokouksen avatessaan liiton puheenjohtaja arvioi, että hallituksen linjauksissa yritysverotuksen osalta on nähtävissä pyrkimys kasvun tukemiseen ja ripaus kansainvälisen verokilpailun realiteettien huomioon ottamista. Kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi säädetään uusi kannustin ja toisaalta korkojen vähennyskelpoisuutta yritysverotuksessa rajoitetaan. Puheenjohtaja muistutti, että Suomen rajat ovat nykyisin auki myös verotuksen näkökulmasta, joten verolainsäädäntöratkaisuja tehtäessä on seurattava tarkasti mitä muissa maissa tapahtuu. Hän katsoi tämän koskevan erityisesti yritysverotusta ja pääomatuloverotusta, joiden veropohjat ovat liikkuvia. Elokuussa toimitusjohtaja piti hallituksen budjettiriihen suurimpana ongelmana painottumista selvästi enemmän verotuksen kiristämiseen kuin menosäästöihin. Verotuksen osalta myöskään kiristyskohteiden valinta ei ollut paras mahdollinen. Ansiotulojen verotuksen kiristäminen oli veroratkaisujen selkein miinus. Palkansaajien nettoansioiden ostovoiman kääntäminen laskevalle uralle oli erityisen kielteistä tilanteessa, jossa suhdannenäkymät olivat jo muutoinkin heikkenemässä. Toimitus- 10 n

11 johtaja arvosteli eläketuloille kohdistettua uutta lisäveroa todeten sen olevan luonteeltaan verojärjestelmälle vieras raippavero, jolle ei ole olemassa kestäviä perusteita. VERONMAKSAJAIN Keskusliiton valtuuskunta totesi kannanotossaan 26. marraskuuta, että hallitus linjaa lähikuukausina vaalikauden loppuvuosien talouspolitiikkaa hallitusohjelman puolivälin tarkastelussa sekä kevään kehysriihessä poikkeuksellisen haastavana aikana eurokriisin jatkuessa ja myös kotimaisen talouden luisuessa uutta taantumaa kohti. Valtuuskunta korosti, että finanssipolitiikan tulee tässä tilanteessa olla kasvuhakuista, eikä se saa olla liian kireää lyhyellä aikavälillä. Valtiontalouden maltillinen lisäsopeutus on tehtävä valtion menojen kasvua hillitsemällä. Kotimaiseen kysyntään pohjaavalta terveeltä talouskasvulta ei saa lähivuosina leikata siipiä verotuksen kokonaistasoa kiristämällä. Verotuksen rakenteita uudistamalla on edistettävä työllisyyttä, tuottavuutta ja talouskasvua, mikä tarkoittaa verotuksen painopisteen asteittaista siirtämistä työn ja yrittämisen verottamisesta kulutuksen ja haittojen verotuksen suuntaan. VERONMAKSAJAT 2012 n 11

12 Työryhmät ja lausunnot Lakiasiain johtaja Vesa Korpela on toiminut Verohallinnon neuvottelukunnan jäsenenä. Johtava lakimies Juha Koponen on ollut mukana Uudenmaan yritysverotoimiston asiakasraadissa. Vuoden 2012 aikana liitto on antanut Verohallinnolle lausuntoja: l Lausunto luonnoksesta verohallituksen päätökseksi matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokannan muutosta l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien ulkomaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan tuloverotusta Suomessa l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien pääomalainan verotusta l Lausunto oikaisulautakunnan perustamisprojektin loppuraportista l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien työnantajan tukea yrittäjäksi ryhtyvälle työntekijälle l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi laskua koskevista vaatimuksista arvonlisäverotuksessa l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi matkatoimistopalveluiden marginaaliverotusmenettelystä l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varainsiirtoverolain muuttamiseksi l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi hallintaoikeuden luovutus henkilöverotuksessa l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi oman asunnon luovutusvoitto - määräalan ja määräosan luovuttaminen l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien palvelusetelin verotusta l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien kotitalousvähennystä l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon kannanotoksi koskien yhteisöjen yleisradioveron jaksottamista l Lausunto vuonna 2013 ennakkoverotuksessa käytettävistä tuloista ja vähennyksistä l Lausunto luonnoksesta veroilmoituksen täyttöoppaaksi l Lausunto luonnoksesta verohallituksen päätökseksi vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi laskentaperusteista rakennusmaan vuoden 2012 verotusarvoa määrättäessä l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi yleisradioverosta l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi yleisestä ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon yhtenäistämisohjeeksi vuodelta 2012 toimitettavaa verotusta varten Vuoden 2012 aikana liiton edustaja on ollut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuultavana: l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamiseksi l Lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain 12 n

13 muuttamisesta l Lausunto hallituksen esityksestä arvonlisäverolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta l Lausunto hallituksen esityksestä tuloverolain muuttamisesta l Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi nestemäisten polttoaineiden sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta l Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotusmenettelyssä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta l Lausunto hallituksen esityksestä kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön l Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 :n muuttamisesta Vuoden 2012 aikana liitto on antanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle kirjallisia lausuntoja: l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvonlisäverolain muuttamiseksi l Lausunto Uruguayn kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä (HE 40/2012) l Lausunto Guatemalan kanssa tehdyn veroasioita koskevien tietojen vaihtoa koskevan sopimuksen hyväksymisestä (HE 51/2012) l Kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä säännöksiksi, jotka koskevat ennakkopäätösvalitusta verotuksessa, verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pankkiverosta ja siihen liittyvistä lakimuutoksista l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tullin hallinnosta ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tullin hallinnosta l Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) n:o 282/011 muuttamisesta l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi verotusta koskevasta ennakkopäätösvalituksesta sekä eräistä muista verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskevista muutoksista l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien korkojen vähennysoikeuden rajoittamista l Lausunto luonnoksesta muutoksiksi eläkevakuutusten ja ps-sopimusten maksujen vähennyskelpoisuudesta l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuloverolain 73 :n muuttamisesta l Lausunto luonnoksesta rakennusalan verovalvontaan liittyvistä muutoksista eri lakeihin l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista l Lausunto ehdotuksesta muutoksiksi verotililain mukaisen myöhästymismaksun määräytymisessä ja sotu-maksun oikaisemisessa l Lausunto sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pankkiverosta l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikaisesta lisävähennyksestä l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sijoitustoiminnan määräaikaisesta veronhuojennuksesta l Lausunto sokeriverotusta selvittävän työryhmän väliraportista Vuoden 2012 aikana liitto on antanut valtiovarainministeriölle lausuntoja: l Lausunto komission tiedonannosta koskien arvonlisäverojärjestelmän kehittämistä (com(2011)851 final) VERONMAKSAJAT 2012 n 13

14 Veronmaksajien Vero2012-tapahtuma kiinnosti yleisöä MAALISKUUN järjestettiin viidestoista kaksipäiväinen Veronmaksajien Vero2012-tapahtuma Helsingin Katajanokalla Marina Congress Centerissä. Tapahtuman avaustilaisuudessa pääministeri Jyrki Katainen tarkasteli talous- ja veropolitiikan päälinjoja lähivuosina. Tapahtumassa oli lähes viisituhatta kävijää ja 43 näytteilleasettajaa. Liiton lakimiesten ja ekonomistien seminaarit sekä näytteilleasettajien tietoiskut olivat edellisvuosien tapaan erittäin suosittuja. Tapahtuman ensimmäisen päivän iltana järjestettiin yhdessä Pörssisäätiön kanssa Pörssi-ilta. Pääministeri Jyrki Katainen ja Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen Vero2012-tapahtumassa. 14 n

15 Neuvonnassa vilkasta Jäsenet ovat voineet soittaa arkisin klo 9 14 neuvontanumeroon Numeroon soittajalta veloitetaan vain soittajan oman puhelinsopimuksen mukainen perusmaksu kaikkialta Suomesta soitettaessa. Neuvontapuheluiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Jäsenpuheluiden keskimääräinen mitattu jonotusaika oli 4 minuuttia 44 sekuntia. Tavoitteeksi asetettu enintään 5 minuutin jonotusaika saavutettiin 64 prosentissa puheluita. Kaikkien veronmaksajien käytettävissä ovat olleet maksulliset verojuristipuhelin ja kirjanpitopuhelin. Puhelinneuvojen lisäksi lakimiehet ovat avustaneet jäseniä muillakin tavoilla. Henkilökohtaisesta veroneuvonnasta ja jäsenille tehdyistä toimeksiannoista on peritty kustannuksia vastaava korvaus. Kertomusvuoden aikana tilastoitiin neuvontakontakteja kaikkiaan kappaletta. Niistä maksuttomia jäsenpuheluita oli kappaletta ja maksullisia puheluita kappaletta. Toimeksiantoja ja kirjallisia neuvoja annettiin vuoden aikana 545 jäsenelle. Verkosta haetaan hyötytietoa VERONMAKSAJIEN verkkopalvelun kävijämäärä jatkoi aikaisempien vuosien tapaan kasvuaan myös vuonna Veronmaksajat.fi:ssä ja sen alasivustolla taloustaito. fi:ssä vieraili toimintavuonna viikossa keskimäärin eri kävijää, mikä on 30 prosenttia enemmän kuin vuonna Erityisen paljon palvelussa oli kävijöitä veroilmoituksen palautusaikana sekä alku- ja loppuvuodesta. Kävijöitä kiinnostivat eniten päivärahat, kilometrikorvaukset, kotitalousvähennys sekä autoilun verotus. Suuressa suosiossa oli myös arvonlisäverotusta käsittelevä sivu. Toimintavuonna verkkopalvelun sivujen luettavuutta parannettiin ja palvelun etusivulle lisättiin tilaa ajankohtaisille aiheille. Verkkopalvelun jäsenosiot olivat liiton jäsenten hyödynnettävissä, ja vuoden 2012 lopussa niiden käyttäjäksi oli rekisteröitynyt jäsentä. Jäsenosiot sisältävät muun muassa verotuksen eri osa-alueita käsittelevän verotietopankin sekä Taloustaidon digi- ja tablettilehdet. Verkkopalvelun kautta Veronmaksajiin liittyi jäsentä. VERONMAKSAJAT 2012 n 15

16 Vuonna 2012 verkkopalvelun kävijöistä 75 prosenttia tuli sivuille hakukoneiden, pääsääntöisesti Googlen kautta, 6,5 prosenttia kirjoitti liiton www-osoitteen ja 18,5 prosenttia hyödynsi muita lähteitä, kuten liiton uutiskirjeessä olleita linkkejä. VEROVIIKKO-UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2012 lopussa tilaajaa eli tilaajaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden aikana ilmestyi yhteensä 94 Veroviikkoa, ja niiden suosituinta sisältöä olivat aiempien vuosien tapaan Veronmaksajien asiantuntijoiden laatimat verojuristivastaukset. Vuonna 2012 eri tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 74 tiedotetta STT Info- ja Cision-jakelukanavien kautta. Tiedotteet käsittelivät liiton kannanottoja, tutkimuksia sekä tapahtumia. Liiton ympäri Suomea järjestämistä veroilloista lähetettiin paikallislehdille ja -radioille ennakkotieto, jossa kerrottiin illan sisällöstä sekä toivotettiin toimituksen edustaja tervetulleeksi tilaisuuteen. Lisäksi tiedotusvälineille lähetettiin liiton asiantuntijan veroiltaesitystä käsitellyt perinteinen lehdistötiedote. Liittoa ja sen kannanottoja käsiteltiin kaikkiaan 923:ssa lehtien ja uutistoimistojen artikkelissa, joiden yhteislevikki oli 48,2 miljoonaa. Liiton laatiman viikoittaisen verovinkin vastaanottajamäärä oli vuoden lopussa 167. Yhteensä paikallis- ja kaupunkilehdille sekä paikallisradioille toimitettiin vuoden aikana 40 verovinkkiä. VEROUUTISET Tässä numerossa 1. Oikeustapauskommentaari Oikeustapauksia Hallituksen esityksiä Vahvistetut lait Verohallinnon ohjeet Verouutiset...11 Kohdennettua verotietoa tarvitseville /2012 VEROTUKSEN AJANKOHTAISTIEDOTE TaxFax ilmestyi 55 kertaa. Tilaajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verkkopalvelu. TaxFaxin tilaajamäärä pieneni usean vuoden vahvan kasvun jälkeen ollen (- 8,5 %). Kuka perii ja kenet? Paljonko perinnöstä menee veroa? Miten perunkirjoitus kannattaa hoitaa, entä perinnönjako? Perintöverokirjasta saat perustiedot perimysjärjestyksestä ja perintöveron määräytymisestä. Oppaassa ovat mukana perintöveroasteikon muutokset, jotka tulivat voimaan Kirjassa käydään läpi myös perunkirjoituksen, perinnönjaon ja testamentin pääkohdat. Maatilojen ja yritysten perimystä koskevia erityissääntöjä käsitellään omassa luvussaan. Perusasioiden lisäksi Perintöverokirja sisältää vinkkejä, joiden avulla voi säästää perintöveroissa ja välttää verotuksessa piilevät sudenkuopat. Perintöverokirja sopii sekä yleisteokseksi perintöasioista kiinnostuneelle että oppaaksi käytännön neuvoja kaipaavalle. Kirjan on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Tuomo Lindholm. Tuomo Lindholm Perintöverokirja 2012 Kuolinpesän osakkaan opas on kuolinpesän verotusta ja juridiikkaa käsittelevä käytännönläheinen perusteos. Se sisältää vastauksia kysymyksiin, joita kuolinpesissä yleisimmin nousee esille. Kirjassa kerrotaan lyhyesti sekä pesän osakkaiden oikeuksista että velvollisuuksista. Oppaan tärkeimpiä osa-alueita on kuolinpesän verosuunnittelu, jota varten annetaan runsaasti vinkkejä. Julkaisu on suunnattu kuolinpesän talousasioita hoitaville maallikoille ja ammattilaisille. Oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton johtava lakimies, varatuomari Juha Koponen. Juha Koponen Kuolinpesän osakkaan opas 2012 Tuomo Lindholm Perintöverokirja Juha Koponen Kuolinpesän osakkaan opas Verouutiset ilmestyi vuoden 2012 aikana kymmenen kertaa. Lehti sisälsi tiiviissä muodossa asiantuntijatietoa verolainsäädännön ja verotuksen muutoksista. Verouutisten tilaajamäärä pieneni tasaisesti edellisvuosien tapaan, ja vuoden lopussa tilaajia oli 895 (- 8,9 %) Avaintieto-sarjan kirjojen myynti säilyi edellisvuoden tasolla. Vuoden aikana painettuja kirjoja myytiin yhteensä kappaletta ( - 6,7 %) ja e-kirjoja 106 kappaletta (+ 61 %). Suosituimpia olivat Tuomo Lindholmin Perintöverokirja ja Juha Koposen Kuolinpesän osakkaan opas. 16 n

17 JÄSENETU Veronmaksajien yritysjäsenille nro maaliskuuta n YRITYKSEN VOITONJAKO Voitonjaon verotukseen tuli muutoksia vuoden 2012 alusta. Monessa yrityksessä on nyt syytä päivittää vanhat verolaskelmat. n YT:N ASKELMERKIT YT-neuvottelut eivät ole vain irtisanomisia varten, vaan nimensä mukaisesti yhteistoimintaa varten. Mistä kaikesta YT:ssä neuvotellaan, miten neuvottelut järjestetään? Mitä edellyttää YT-laki? Kolumni Tauno Tiusanen Lehtiä lukijoiden toiveisiin TALOUSTAITO-lehden levikki ja lukijamäärä kasvoivat vahvasti. Taloustaidon ulkoasua ja rakennetta muokattiin entistä lukijaystävällisempään ja havainnollisempaan suuntaan. Lehdestä alkoi ilmestyä myös sähköinen tablettiversio. Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Vuoden keskimääräinen nettolevikki oli (+ 1,2 %) kappaletta. Lukijamäärä oli Kansallisen mediatutkimuksen mukaan (+ 30,2 %). Taloustaidon lukijaraati toimi palautekanavana Veronmaksajien jäseniltä ja Taloustaidon lukijoilta. Raatilaiset arvioivat lehden ja liiton toimintaa vuoden aikana kuuteen kertaan, ja raati toimi myös monien artikkeleiden juttulähteenä. Siihen kuului vuoden lopussa noin lehden lukijaa. Taloustaito oli saatavilla myös irtonumeroina lehtipisteissä. Veronmaksajat.fi -verkkopalvelun yhteydessä toimivan taloustaito.fi -sivuston viikoittaiset kävijämäärät kasvoivat vuoden aikana selvästi. Yksilöityjä kävijöitä oli vuoden aikana (+ 40 %). Toimituksen omassa työskentelyssä painotettiin monimediallisuutta, jossa painettu lehti, uutiskirje, tabletti ja näköislehti sekä verkkopalvelut nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Liiton yritysjäsenille suunnattu Taloustaito Yritys ilmestyi kahdeksan kertaa. Lehti jaettiin Taloustaito-lehden yhteydessä erillisenä liitteenä. Vuoden keskilevikki oli (- 2,8 %) kappaletta. Merkittävän osan lehden sisältöä muodosti yrityksen vuosikirja, jossa käytiin vuoden mittaan läpi kaikki yritysverotuksen keskeiset kysymykset. Lehtien, taloustaito.fi -palvelun ja Veroviikko-kirjeen ilmoitusmäärät säilyivät yhteenlaskettuna edellisvuoden tasolla. Ilmoittelun painopisteessä oli lievää siirtymää sähköisten suuntaan. Taloustaidon tunnuksena esiintyy tomera Taito-possu. VERONMAKSAJAT 2012 n 17

18 VEROJURISTI VASTAA kun asumiseen ja asuntokauppaan liittyvät veroasiat askarruttavat Lakimies Georg Rosbäck Meneekö asuntokaupasta myyntivoittoveroa? Poikani osti viime syksynä ensiasunnon Oulusta, ja hän on asunut asunnossaan noin vuoden. Poikani on työnantajan aloitteesta vaihtamassa toimipaikkaa määräaikaisesti Helsinkiin ja jättää asuntonsa välillä vuokralle. Joutuuko hän maksamaan myyntiveroa, kun asunto aikanaan myydään? Verojuristi Georg Rosbäck vastaa: Verotuskäytännön mukaan oman asunnon myyntivoiton verovapauden edellytyksenä oleva kahden vuoden yhtäjaksoinen asumisaika katkeaa, mikäli asunto vuokrataan poissaolon aikana. Vuokralle annon jälkeen on siten asuttava taas yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta, jotta asunnon voisi myydä verovapaasti. Tilapäinen poissaolo työkomennuksen takia ei katkaise yhtäjaksoista käyttöä omana asuntona, jos asunto on tyhjillään tilapäisen poissaolon ajan ja asunto on omistajan omassa käytössä esimerkiksi viikonloppukäyntejä varten. ( ) Korkotulo lapselta Yksi lapsistani on hankkimassa vakituista asuntoa itselleen, ja annan hänelle tätä varten rahaa velaksi. Lasteni keskinäisen tasapuolisuuden nimissä aion periä velasta korkoa. Pitääkö minun maksaa tästä korosta jotain tuloveroa tai lähdeveroa? Vai onko korko minulle verotonta? Verojuristi Tero Hämeenaho vastaa: Saamasi korko on sinulle veronalaista pääomatuloa. Maksat korosta ja mahdollisista muista samana verovuonna saamistasi pääomatuloista veroa 30 prosenttia euroon asti ja 32 prosenttia siitä osuudesta, jolla kaikkien pääomatulojesi yhteismäärä ylittää euroa. Korkotulojen lähdeverotus liittyy lähinnä pankkitalletuksille tai tietynlaisille joukkovelkakirjalainoille maksettuihin korkoihin, eikä sitä pidä sekoittaa pääomatulojen verotukseen. Koska lapsesi ottaa velan vakituisen asuntonsa hankkimista varten, hän saa vähentää osan sinulle maksamistaan koroista omassa tuloverotuksessaan. ( ) Lakimies Tero Hämeenaho kun aiheena on maa- ja metsätalouden verotus Lakimies Juha Salmikivi Metsäpalstan myyntitappion vähentäminen Ostin metsäpalstan vuonna 2010, enkä ole myynyt palstalta lainkaan puuta. Harkitsen palstan myymistä vuonna 2012 perheen ulkopuoliselle ostajalle. Voinko vähentää tappion muista pääomatuloista (esim. arvopapereiden myyntivoitoista tai sijoitusasunnon vuokratuotoista), jos myynnistä syntyy tappiota? Verojuristi Juha Salmikivi vastaa: Voit vähentää metsäpalstan myynnistä aiheutuneen luovutustappion ainoastaan verovuonna 2012 ja viitenä seuraavana verovuonna syntyvistä luovutusvoitoista. Luovutusvoitot voivat syntyä esimerkiksi osakkeiden, sijoitusrahasto-osuuksien tai kiinteistöjen veronalaisista myynneistä. Luovutustappioita ei voi vähentää muista pääomatuloista. ( ) 18 n

19 Koulutuksen määrä on vakiintunut Maksullisen koulutuksen aiheina olivat kirjanpito sekä verotus eri muodoissaan. Yleinen heikko taloustilanne heijastui myös koulutuksen kysyntään. Tilaisuuksia toteutui silti saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta osallistujamäärissä jäätiin hiukan vuodesta Osa kursseista järjestettiin yhteistyössä eri kauppakamarien ja Taloushallintoliiton kanssa. Tiiveintä yhteistyö oli Turussa, jossa yhdeksän kurssia järjestettiin paikallisen kauppakamarin kanssa yhteistyössä. Omien tilaisuuksien lisäksi vuoden aikana järjestettiin kaksi tilauskurssia ulkopuoliselle yhteisölle. Luennoitsijoina ovat olleet pääasiassa liiton omat lakimiehet ja kirjanpidon asiantuntija. Myös ulkopuolisia asiantuntijoita käytettiin. Vuonna 2012 järjestettiin 65 (vuonna 2011, 65) koulutustilaisuutta. Koulutukseen osallistui yhteensä (vuonna 2011, 1 386) osanottajaa: tammikuu l Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 2012 Tampere, Seinäjoki, Oulu, Kuopio, Turku helmikuu l Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu Helsinki, Tampere l Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 2012 Helsinki l Kuolinpesän verotuksen erityisongelmat Helsinki, Turku l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille Helsinki maaliskuu l Perintö- ja lahjaverotus käytännössä Helsinki, Turku, Seinäjoki l Yrityksen omistajan verosuunnittelu Helsinki l Talviseminaari Levi l Yhdistyksen verotus ja kirjanpito Helsinki, Tampere l Työoikeutta palkanlaskijalle Helsinki huhtikuu l Verosuunnittelun rajat 2012 Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio l Voitonjaon verosuunnittelu Helsinki toukokuu l Osakeyhtiön verokurssi 2012 Oulu, Turku, Helsinki, Kuopio, Tampere l Palkkahallinnon verokurssi Helsinki l Verosuunnitteluristeily Silja Serenade l Euroseminaari 2012 Dubrovnik, Kroatia l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille Helsinki syyskuu l Kuolinpesän verosuunnittelu Tampere, Helsinki l Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu Turku, Helsinki l Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu Tampere, Kuopio, Helsinki l Tallinna-seminaari kirjanpitäjille Tallinna, Viro l Perintö- ja lahjaverotus käytännössä Tampere, Helsinki l Verosuunnitteluseminaari TaxFree 2012 Silja Symphony lokakuu l Palkkahallinnon verokurssi Helsinki l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille Helsinki l Verosuunnittelun rajat 2012 Tampere, Helsinki l Yrityksen omistajan verosuunnittelu Helsinki, Turku l Veroja saaristossa - vältä verotuksen karikot Silja Europa l Yritysverotusta kirjanpitäjille Turku, Helsinki marraskuu l Työoikeutta palkanlaskijalle Helsinki l Yhdistyksen verotus ja kirjanpito Helsinki l Yrityksen myynti ja lopettaminen Helsinki l Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu Seinäjoki, Helsinki, Oulu l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille Helsinki joulukuu l Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu Turku l Ennakkoperintä 2013 Helsinki, Turku, Tampere, Seinäjoki VERONMAKSAJAT 2012 n 19

20 Kansainvälisiä suhteita hoidettiin perinteisesti YHTEYKSIÄ MUIDEN maiden veronmaksajajärjestöihin jatkettiin toimintavuoden aikana perinteiseltä pohjalta. Pohjoismainen veronmaksajakokous pidettiin Oslossa. Liiton toimistosta pohjoismaiseen kokoukseen osallistui kolme henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa veropolitiikan näkymiä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa sekä järjestöjen keskinäiseen yhteistyöhön liittyviä asioita. Seminaariohjelmassa käsiteltiin muun muassa edunvalvontaa, jäsenhankintaa, veroneuvontaa ja tiedotusta. 34 paikallisyhdistystä Paikallisyhdistysten toiminta-alue kattaa kaikki Manner- Suomen kunnat. Toiminta on muotoutunut kolmenkymmenenneljän paikallisyhdistyksen verkostoksi. Paikallisyhdistykset järjestivät vuoden aikana 65 veroillaksi kutsuttua neuvontatilaisuutta, joissa annettiin neuvoja henkilöiden ja yritysten verotuksesta. Neuvontatilaisuuksien aiheina olivat erityisesti kotitalousvähennys sekä perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Muita veroiltojen aiheita olivat sijoitusten verotus, metsäverotus sekä verotuspäätöksen tarkistaminen ja muutoksenhaku. Yritysjäsenille tarkoitettujen yritysveroiltojen aiheina olivat pienyrityksen keskeiset verokysymykset ja yritysverotuksen muutokset. Veroiltoihin osallistui yhteensä henkilöä. Useat veroilloista järjestettiin yritysten tiloissa ja tuella. Erityisesti tukeaan paikallisyhdistysten toimintaan ovat antaneet LähiTapiola ja eri pankkiryhmät, kuten OP-ryhmä, Säästöpankit, Sampo Pankki ja Nordea. Metsäverotusta käsittelevät veroillat järjestettiin yhteistyössä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Paikallisyhdistysten edustajat kokoontuivat Helsingissä Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät : Espoo Etelä-Kymenlaakso Etelä-Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa, itäinen Etelä-Savo Helsinki Imatran seutu Itä-Savo Itä-Uusimaa Joensuun seutu Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Keski-Uusimaa Kouvola Kuopion seutu Lappeenrannan seutu Lappi Länsi-Uusimaa Parkanon seutu Pohjois-Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Porin seutu Päijät-Häme Rauman seutu Salon seutu Sastamalan seutu Seinäjoen seutu Tampereen seutu Vaasan seutu Vantaa Varsinais-Suomi Ylä-Savo n

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN?

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Pro Gradu -tutkielma TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Tutkimus tasaveron kannattajien ja vastustajien argumentoinnista julkisessa keskustelussa Ilkka Honkasalo Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 15.9.2014 Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tulotyöryhmän rooli tuloarvioiden laadinnassa... 3 2.1 Toimintamalli... 3 2.2 Toiminta

Lisätiedot

Hyvinkään Yrittäjäsanomat 2 2013

Hyvinkään Yrittäjäsanomat 2 2013 Hyvinkään Yrittäjäsanomat 2 2013 www.yrittajat.fi/hyvinkaa Kravunharju valmistautuu kesään Kuva Hannu Salmi Hyvinkään Yrittäjät ry:n ja Nordean kevätlounas Maanantaina 6.5. klo 12.00 Rantasipi Sveitsissä

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Mennään bussilla Saariselälle Katso tämä lehti sivu 11

Mennään bussilla Saariselälle Katso tämä lehti sivu 11 Lapin Maakunnalliset Yrittäjäpäivät, Saariselkä Katso lisää: www.yrittajat.fi/lansipohja www.yrittajat.fi/lappi 4 2010 Mennään bussilla Saariselälle Katso tämä lehti sivu 11 Tässä numerossa mm. Pääkirjoitus...3

Lisätiedot

INFO 5 2011. Yrittäjä KALOTILLA KAJAHTI! Lapin Yrittäjät kouluttaa. Tunnelmia Lapin Maakunnallisilta Yrittäjäpäiviltä.

INFO 5 2011. Yrittäjä KALOTILLA KAJAHTI! Lapin Yrittäjät kouluttaa. Tunnelmia Lapin Maakunnallisilta Yrittäjäpäiviltä. Lapin Yrittäjät kouluttaa Tilinpäätös- ja veropäivä 24.11.2011 Ennakkoperintä 8.12.2011 Yrittäjä INFO 5 2011 KALOTILLA KAJAHTI! Tunnelmia Lapin Maakunnallisilta Yrittäjäpäiviltä Tässä numerossa: Länsipohjan

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti... VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 52

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Kera Groupin Juha Nieminen luottaa tuotteistamiseen. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014

TILIPOSTI & Palkka. Kera Groupin Juha Nieminen luottaa tuotteistamiseen. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Ota hyöty irti henkilöstösuunnitelmista! Sähköinen taloushallinto säästää aikaa Edustuskulujen verovähennys poistui 8 Kera Groupin Juha

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2015 Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten 8 Vene tekee kesän!

Lisätiedot

Merta päin! 6/2015. vinkkiä vastuullisuuteen. Rauman Sari Seimelä. & kevään merkit

Merta päin! 6/2015. vinkkiä vastuullisuuteen. Rauman Sari Seimelä. & kevään merkit 6/2015 Rauman Sari Seimelä Merta päin! & kevään merkit SIVUT 18-23 Asiamies Antti Mykkänen: TYÖNTEKIJÄ TYÖNSÄ KEKSIJÄNÄ SIVU 6 5 vinkkiä vastuullisuuteen SIVUT 26-29 Kohti reilua Espoota SIVU 13 Oletko

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Pääkirjoitus Perheyrittäjät koolla Oulussa 3 Ajankohtaista Yritysverouudistus puhuttaa 5 Edunvalvonta 50 vuotiaassa Sähkö Arossa perinteenä

Lisätiedot

RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin

RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin Rantalainen Oy sähköisen taloushallinnon ammattilainen RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Nro 2 2010 ASIAKAS & SIDOSRYHMÄLEHTI RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin Lue lisää sivulta 4 Tässä numerossa:

Lisätiedot

KONICA MINOLTA. Tulostus- ja kopiointiratkaisut sekä -sovellukset

KONICA MINOLTA. Tulostus- ja kopiointiratkaisut sekä -sovellukset YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Sanoista tekoihin Kokkolalaisella

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot