Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, Helsinki puhelin jäsenpalvelu neuvontakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, Helsinki puhelin jäsenpalvelu neuvontakeskus

3 Sisällys Kiristyvien verojen vuosi... 5 Taloudellinen ja veropoliittinen toimintaympäristö... 6 Edunvalvonnassa korostuivat julkisen talouden sopeutustoimet Työryhmät ja lausunnot Veronmaksajien Vero2012-tapahtuma kiinnosti yleisöä Neuvonnassa vilkasta Verkosta haetaan hyötytietoa Kohdennettua verotietoa tarvitseville Lehtiä lukijoiden toiveisiin Koulutuksen määrä on vakiintunut Kansainvälisiä suhteita hoidettiin perinteisesti paikallisyhdistystä Jäsenmäärä uuteen ennätykseen Talous vakaalla pohjalla Hallinto Valtuuskunta Hallitus Henkilökunta Konsernituloslaskelma Konsernitase Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tuloslaskelma Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tase Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tilintarkastuskertomus Verotieto Oy:n toimintakertomus Verotieto Oy:n tuloslaskelma Verotieto Oy:n tase Verotieto Oy:n tilintarkastuskertomus VERONMAKSAJAT 2012 n 3

4 Veronmaksajain Keskusliitto Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liiton tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Veronmaksajien toiminnan perustana ovat jäsenmaksut. Liitto ei ota vastaan julkisia avustuksia, ja se on poliittisesti sitoutumaton. Veronmaksajissa on jäsentä, joista henkilöjäseniä on ja yritysjäseniä Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin. Pitkän linjan vaikuttaja Vuonna 1947 perustettu Veronmaksajat on pitkän linjan yhteiskunnallinen vaikuttaja. Järjestö osallistuu aktiivisesti verokeskusteluun ja tekee omia ehdotuksia verotuksen ja verotusjärjestelmän kehittämiseksi. Veronmaksajat tuottaa asiantuntevaa taustatietoa päättäjille, tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Järjestö myös opastaa kaikkia kansalaisia verotuksen arjessa mm. veroilmoitusten jättöaikana. Monipuolista palvelua Veronmaksajat tarjoaa jäsenilleen monipuolista palvelua. Liiton 15 verojuristia antavat puhelimitse henkilökohtaista veroneuvontaa. Yritysjäsenet voivat esittää myös oman yrityksensä verotusta koskevia kysymyksiä. Kaikki liiton jäsenet saavat jäsenetuna kotiinsa Taloustaidon, joka on Pohjoismaiden suurin talousaikakauslehti. Yritysjäsenet saavat sen liitteenä lisäksi yritysverotuksen ja -talouden erikoislehden Taloustaito Yrityksen. Verkkosivuilla veronmaksajat.fi on tarjolla kaikille suomalaisille ajankohtaista vero- ja taloustietoa. Liiton jäsenet voivat lisäksi hyödyntää jäsenosiota, josta voi hakea yksityiskohtaisempaa tietoa verotuksesta sekä vastauksia omiin veropulmiin. Veronmaksajilla on ympäri Suomea 34 paikallisyhdistystä, joiden järjestämissä veroilloissa liiton asiantuntijat jakavat käytännön vero- ja talousneuvoja kotitalouksille ja yrittäjille. Liitto järjestää myös vuosittain maaliskuussa suuren vero- ja taloustapahtuman, jossa kävijät saavat tuoretta tietoa ja uusia näkökulmia taloudenpitoon ja veroasioihin. Liittokokous päättää Liiton ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva liittokokous. Veronmaksajien toimintaa ohjaa ja valvoo valtuuskunta, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 45 jäsentä. Liiton toimintaa johtaa 12-jäseninen hallitus. Veromaksajien palveluksessa on 40 työntekijää. Veronmaksajain Keskusliiton verojuristit vastaavat veroneuvonnassa eri aihepiireihin liittyviin verokysymyksiin. Tämän vuosikertomuksen sivuilla on esimerkkejä kysymyksistä ja vastauksista. 4 n

5 Kiristyvien verojen vuosi Vuonna 2012 Suomessa elettiin lukuisten veromuutosten aikaa. Pääosa edellisen kevään hallitusohjelmassa linjatuista kiristyksistä astui voimaan vuoden alussa. Lisäksi hallitus myös täydensi alkuperäistä ohjelmaansa keväällä budjettikehysten tarkistamisen yhteydessä ja päätti mittavista uusista veronkiristyksistä vuodelle Erityisen kielteistä oli hallituksen luopuminen alkuperäisestä linjauksestaan olla kiristämättä työn verotusta. Kasvuhakuisessa ja työllisyyttä edistävässä veropolitiikassa otettiin siis vuonna 2012 valitettava taka-askel. Vuoden aikana alkoi toisaalta vahvistua käsitys, että pelkillä jatkuvilla veronkiristyksillä julkista taloutta ei pystytä tasapainottamaan, vaan olennaista on päästä irti taantumasta ja takaisin talouden kasvu-uralle. Vuoden 2013 keväällä hallitus valitsikin sopeuttamistoimissa uuden suunnan, ja lähti rohkeasti verotuksen rakennemuutosten tielle. Merkittävin askel uudessa kasvuhakuisessa veropolitiikassa oli päätös alentaa tuntuvasti yhteisöveroa ja luottaa sen tuottamiin dynaamisiin vaikutuksiin. Myönteistä oli myös päätös kotitalousvähennyksen korottamisesta. Hallituksen uusimpienkin verolinjausten heikkous on kuitenkin ansiotulojen verotuksen kiristämisen jatkuminen, mikä edelleen leikkaa ostovoimaa ja nakertaa terveen talouskasvun perustaa. Veronmaksajain Keskusliiton edunvalvonnalle ja monipuoliselle palvelutoiminnalle verotuksen lukuisat muutokset ja talouden jatkuvat käänteet merkitsivät erityisen tiivistä toiminnan aikaa. Jäsenistön kasvaviin tiedontarpeisiin vastaaminen on liitolle mittava myönteinen haaste. Jäsenille kuukausittain postitettava Taloustaito-lehti antoi ajankohtaista hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityistaloudestakin. Jäsenten omissa veropulmissa auttoi puhelimitse tarjottava liiton lakimiesten henkilökohtainen veroneuvonta. Verkkopalvelu veronmaksajat.fi kasvatti edelleen suosiotaan sekä jäsenistön että muun yleisön keskuudessa. Liiton jäsenmäärä kasvoi vahvasti, toimintavuoden aikana tapahtunut nettolisäys oli jäsentä. Vuoden 2012 päättyessä jäseniä oli yhteensä eli enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin liiton toiminnan aikana. Teemu Lehtinen Toimitusjohtaja VERONMAKSAJAT 2012 n 5

6 Taloudellinen ja veropoliittinen toimintaympäristö Talouskasvu pysähtyi SUOMEN KOKONAISTUOTANNON kasvu pysähtyi kertomusvuonna nollan tuntumaan. Tuotanto lisääntyi vielä alkuvuonna, mutta loppuvuonna muun muassa viennin ja investointien kehitys kääntyi laskuun. Viennin ja investointien hiipumiseen vaikuttivat erityisesti kansainvälisen kysynnän heikkous sekä viennin rakennemuutos, kun suomalaisten vientituotteiden kysyntä maailmalla pienentyi ja hinnat laskivat. Myös useat palvelualat joutuivat kertomusvuonna taantumaan. Vaimeiden suhdannenäkymien rinnalla yksityinen kulutus kehittyi kertomusvuonna kuitenkin kohtuullisen myönteisesti. Jatkossa kulutuksen kasvunäkymät ovat sen sijaan heikot, sillä kuluttajien ostovoiman ja työllisyysnäkymien odotetaan kääntyvän laskuun. TyöllisTEN määrä lisääntyi kertomusvuonna hengellä, ja työllisyysaste nousi 69,0 prosenttiin. Työllisyys vahvistui eniten sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä liike-elämän palveluissa. Työtuntien määrä työllistä kohden pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli kertomusvuonna keskimäärin henkeä, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste pysyi kertomusvuonna lähes ennallaan 7,7 prosentissa. Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu ylsi kertomusvuonna 2,8 prosenttiin. Inflaatiovauhti tasaantui edellisvuodesta hieman, mutta hintojen korotukset olivat reippaita etenkin alkuvuodesta. Eniten nousivat alkoholijuomien ja tupakan sekä elintarvikkeiden hinnat. Kertomusvuonna toteutettiin useita välillisten verojen korotuksia, muun muassa alkoholi- ja tupakkaveroon sekä ajoneuvoveroon. Yhteensä välillisten verojen muutokset nostivat kuluttajahintoja vuoden aikana yhdellä prosenttiyksiköllä. Palkansaajien ansiot nousivat kertomusvuonna ennakkotietojen mukaan 3,5 prosentilla. Nousuvauhti jakaantui melko tasaisesti valtion, kuntien ja yksityisen sektorin kesken. VEROTULOJEN kasvu hidastui aikaisemmista vuosista suhdannekehityksen heiketessä. Erityisen voimakkaasti kertomusvuonna supistui yhteisövero. Yhteensä verotulot lisääntyivät edellisestä vuodesta noin kolme prosenttia. Verojen kasvuprosentit jäivät vaatimattomiksi, vaikka hallitus toteutti kertomusvuonna hyvin kattavan veronkiristysohjelman. Valtion budjettitalouden menot kasvoivat sen sijaan voimakkaasti kasvun yltäessä noin kuuteen prosenttiin. Valtion budjettitalouden alijäämä kasvoi kertomusvuonna kahdeksaan miljardiin euroon, ja valtion velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyi kasvuun. Koko julkisen sektorin rahoitustasapaino jäi kertomusvuonna 1,9 prosenttiyksikköä alijäämäiseksi suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kokonaisveroaste pysyi kertomusvuonna edellisvuoden tasolla 43,6 prosentissa. Kuntatalouden tulos kääntyi negatiiviseksi KUNTATALOUDEN tila heikkeni kertomusvuonna ennustettua enemmän, ja kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos kääntyikin poikkeuksellisesti negatiiviseksi, kun vuosikatteet eivät riittäneet kattamaan poistoja. Kuntien toimintamenot jatkoivat kasvuaan viiden prosentin vuosivauhdilla. Kuntien omat verotulot kasvoivat kuitenkin vain reilun prosentin, vaikka ansiotuloista maksettava kunnallisvero kasvoikin lähes neljä prosenttia. Kuntien valtionosuudet nousivat lähes 5,5 prosenttia. Kuntatalouden lainakanta kasvoi yli 10 prosenttia, kun investoinnit lisääntyivät 8,5 prosenttia. Kuntien veroprosentit jatkoivat kertomusvuonna nousuaan. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti kohosi 0,09 prosenttiyksikköä 19,25 prosenttiin, kun veroprosentti nousi lähes miljoonan kuntalaisen asuinalueella. Kunnallisveroprosenttiaan nosti 91 kuntaa ja vain kolme 6 n

7 Turkki Unkari Viro Portugali* Puola* Kreikka Irlanti* Islanti Britannia Suomi Tanska Alankomaat* Saksa Ruotsi Australia Itävalta Norja Italia Espanja Belgia Ranska Kanada Sveitsi Japani* USA Kulutusverojen osuus kaikista verotuotoista eräissä OECD-maissa 2011, % ELÄKETULON VEROTUS keveni kertomusvuonna pienituloisemmilla eläkkeensaajilla perusvähennyksen korotuksen myötä. Keskimääräistä eläkettä suuremmilla tulotasoilla veroprosentti pysyi suunnilleen ennallaan. PÄÄOMATULOVEROPROSENTTI nousi 28:sta 30:een ja yli euron tulojen osalta 32:een. Yhteisövero laski 26 prosentista 24,5 prosenttiin. Listaamattomilta yhtiöiltä saatujen osinkojen verovapaan osan enimmäismäärä aleni eurosta euroon. Verotusta kiristivät muun muassa kotitalousvähennyksen ja asuntolainojen korkovähennyksen leikkaukset. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä aleni eurosta euroon ja vähennyksen osuus yritykselle maksetusta työkorvauksesta pieneni 60 prosentista 45 prosenttiin VÄLILLISEN VEROTUKSEN puolella valmisteverot kiristyivät, kun mm. alkoholi-, makeis- ja polttoaineveroja korotettiin. 60 Lisäksi sanoma- ja aikakauslehdet tulivat 9 tähdellä merkityt tiedot vuodelta 2010 prosentin arvonlisäveron piiriin. Lähde: OECDiLibrary kuntaa laski sitä. Noin joka neljäs kunta nosti jotain asumiseen kohdistuvaa kiinteistöveroprosenttiaan. Veronkiristykset alkoivat, palkkaverotus kuitenkin ennallaan PALKANSAAJIEN TULOVEROTUS pysyi jotakuinkin edellisvuoden tasolla. Tuloveroperusteisiin tehtiin muutoksia ansiotason ja sosiaalivakuutusmaksujen nousun aiheuttaman verotuksen kiristymisen kompensoimiseksi. Tämän lisäksi pienituloisimpien verotusta kevennettiin. Valtion ansiotuloveroasteikon ylintä marginaalia laskettiin 0,25 prosenttiyksikköä, ja tulorajoja korotettiin noin 3,2 prosentilla. Tuloveroasteikon alimman tuloluokan alaraja nousi euroon. Verosta tehtävää työtulovähennystä laajennettiin, ja sen maksimimäärä nousi 205 eurolla 945 euroon. Perusvähennystä korotettiin 600 eurolla euroon Palkansaajan tuloveroprosentit % Palkkatulo euroa/kk VERONMAKSAJAT 2012 n 7

8 Verotietoa-sarja 2012 Palkansaajaperheen kuntaveroissa suuret erot Vuonna 2012 tuloverotus oli Suomen kunnista kireintä Siikalatvassa, jossa kahden keskituloisen palkansaajan perhe maksoi euroa enemmän tuloveroja kuin Kauniaisissa, joka on puolestaan Manner-Suomen lievin verottaja. Kuntien omien verotulojen suhteellinen merkitys kunnallisten palvelujen rahoittamisessa verrattuna kuntien saamiin valtionosuuksiin vaihtelee suuresti maan eri osissa. Uudellamaalla verotulot olivat vuonna 2011 asukasta kohden euroa ja valtionosuudet vain 595 euroa. Toinen ääripää on Kainuu, jossa asukasta kohti lasketut verotulot olivat euroa ja valtionosuudet euroa. Mikael Kirkko-Jaakkola: Kuntien verot missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla. EU:n velkakriisi kiristää kulutusveroja Kulutusverot ovat Suomessa eurooppalaista keskitasoa. Ne tuottivat vuonna 2011 valtion kassaan 26,8 miljardia euroa, ja kulutusverojen osuus bruttokansantuotteesta on vajaat 14 prosenttia. Suomen yleinen arvonlisäverokanta on matalampi kuin muissa Pohjoismaissa, mutta kansainvälisesti vertailtuna se kuuluu kireimpään kärkeen. Suomi on kansainvälisesti vertaillen myös ankara valmisteverottaja. Suomi ja useat muut Euroopan maat ovat kiristäneet kulutusverojaan Euroopan velkakriisin puhjettua. Erityisesti kiristykset näkyvät arvonlisäverotuksessa. Minna Punakallio: Kiristysten aika. Kulutusverot meillä ja muualla. Veromuutoksilla suuri merkitys työeläkkeiden ostovoimaan Työeläkkeensaajien ostovoima vuonna 2013 on tarkastelun esimerkkitulotasoilla 16,1 18,4 prosenttia suurempi kuin vuonna Pelkkää työeläkettä saavien ostovoiman kasvusta noin kaksi kolmasosaa on tullut tuloveron kevennyksistä, kun tuloveroprosentit ovat laskeneet 5,7 8,7 prosenttiyksikköä ilman vuonna 2013 voimaan tulevaa yleisradioveroa. Eläkkeiden verotus ja nettoeläkkeiden ostovoima pysyvät vuonna 2013 suunnilleen ennallaan noin euron eläketasoon asti, kun Ylevero jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Sen sijaan suurten eläkkeiden verotus kiristyy selvästi uuden eläketulon lisäveron takia. Lisäveroa peritään euroa ylittävästä eläketulosta. Mikael Kirkko-Jaakkola: Eläkeverotus muutoksessa. Eläkkeensaajan verot ja ostovoima Työn verotus on pysynyt suurimmassa osassa Euroopan maita ennallaan Kuntien verot missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Mikael Kirkko-Jaakkola Eläkeverotus muutoksessa Eläkkeensaajan verot ja ostovoima Mikael Kirkko-Jaakkola Kiristysten aika Kulutusverot meillä ja muualla Minna Punakallio Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012 Minna Punakallio PIENTEN PALKKOJEN verotus on Suomessa kansainvälisesti vertaillen kilpailukykyistä euroa vuodessa ansaitsevan suomalaisen tuloverotus alittaa Euroopan keskiarvon 2,6 prosenttiyksiköllä, mutta verotus kiristyy nopeasti tulojen lisääntyessä. Jo keskituloisen tuloverotus on Euroopan keskiarvon tuntumassa, ja keskituloisen saamaa lisätuloa verotetaan Suomessa 5,6 prosenttiyksikköä kireämmin kuin muissa Euroopan maissa. Monet Euroopan maat tasapainottivat kertomusvuonna talouttaan veronkiristyksillä. Selvitykseen kuuluvissa vertailumaissa kiristykset eivät ole kuitenkaan kohdistuneet Espanjaa lukuun ottamatta työn verotukseen. Minna Punakallio: Kansainvälinen palkkaverovertailu n

9 VEROJURISTI VASTAA perintö- ja lahjaverotusta koskeviin kysymyksiin Lakimies Teemu Yönen Lakimies Tuomo Lindholm Maksanko veroa lahjasta? Iäkäs tätini haluaa lahjoittaa minulle henkilöautonsa. Vastaavia autoja myydään vapailla markkinoilla noin eurolla. Joudunko maksamaan tästä lahjaveron? Jos joudun, kuinka paljon lahjavero tulisi olemaan? Verojuristi Teemu Ylönen vastaa: Mikäli sinut rekisteröidään auton omistajaksi, joudut maksamaan lahjaveron. Koska lahjanantaja on tätisi, joudut maksamaan lahjaveron II veroluokan mukaisesti. Tällä hetkellä voimassa olevan lahjaveroasteikon perusteella (II veroluokka) euron lahjasta peritään lahjaveroa euroa. Huomioithan, että mikäli olet saanut tädiltäsi auton lahjoitusta edeltävän kolmen vuoden aikana myös muita lahjoja, lasketaan näiden lahjojen arvot yhteen ja vero määrätään sen mukaisesti. ( ) Ilmoitanko perinnöstäni verottajalle? Sain ystävältäni testamentilla euroa. Pitääkö minun ilmoittaa perinnöstäni verottajalle? Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa: Ei tarvitse. Oikeaksi todistettu jäljennös testamentista tai selostus testamentin sisällöstä liitetään perukirjan mukaan. Perukirja toimitetaan kuukauden kuluttua perunkirjoitustilaisuudesta verotoimistoon. Verottaja toimittaa perintöverotuksen perukirjan tietojen perusteella. Maksettavaa perintöveroa ei sinulle aiheudu, koska perintöveroa maksetaan euron arvoisista ja tätä arvokkaammista perintöosuuksista. ( ) Ennakkoperintö vai lahja? Sain isältäni vuonna 2006 rahalahjoituksena euroa. Isä kuoli vuonna Olemme nyt perinnönjaon yhteydessä keskustelleet, oliko raha ennakkoperintö vai lahja. Kuolinpesän osakkaina on kaksi sisarusta. Saimme molemmat aikanaan saman summan. Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa: Lähtökohta puhuu ennakkoperintöä vastaan, koska jokainen lapsi on saanut yhtä paljon. Ennakkoperintöjärjestelmä on säädetty nimenomaan muiden rintaperillisten suojaksi. Kyseessä on tavallinen lahja, joka on annettu yli kolme vuotta ennen antajansa kuolemaa. Sitä ei siis merkitä antajansa eli isän perukirjaan. ( ) Lahjaverot mökistä? Vanhemmat ovat lahjoittaneet kesämökkitontin, jolla on saunamökki, kokonaan kahdelle lapselleen pitäen itse hallintaoikeuden. Lapset ovat maksaneet luovutuksesta lahjaverot. Tuleeko lapsille lahjaveroseuraamuksia, jos vanhemmat tämän jälkeen rakentavat tontille toisen kesämökin? Vanhemmat maksavat mökin rakentamisen. Lasketaanko uusi mökki vanhempien kuollessa kuolinpesän varallisuuteen, vaikka kiinteistö on jo lasten nimissä. Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa: Jos vanhemmat lahjoittavat uuden rakennuksen, lahjaveroseuraamuksia tulee. Jos vanhemmat omistavat itse jatkossa uuden rakennuksen, lahjaveroseuraamuksia siitä ei tule, mutta uusi mökki lasketaan omistajan varallisuuteen hänen kuollessaan. Maapohjalla ja rakennuksella voi olla eri omistajat. ( ) Lakimies Merja-Liisa Huolman-Lakari VERONMAKSAJAT 2012 n 9

10 Edunvalvonnassa korostuivat julkisen talouden sopeutustoimet EDUNVALVONNASSA liiton tärkeimpänä tehtävänä vuonna 2012 oli vaikuttaa hallituksen vero- ja talouspolitiikkaan päätettäessä julkisen talouden mittavista lisäsopeutustoimista vuosille Tammikuussa lakiasiain johtaja arvosteli liikenneministerin esitystä palkansaajalle omalla autolla tehdyistä työmatkoista maksettavien kilometrikorvausten leikkaamiseksi. Verovapaa kilometrikorvaus on työnantajan työntekijälle maksama korvaus siitä, että työntekijä käyttää omistamaansa autoa työnantajan määräämän työmatkan tekemiseen. Kilometrikorvausten rajoittaminen merkitsisi työntekijän omaisuuden siirtämistä työnantajan käyttöön ja työnantajan kulujen siirtämistä työntekijän maksettavaksi, mikä ei ole hyväksyttävää. Kilometrikorvausten ehdotettu porrastaminen alueellisesti joukkoliikenteen käytettävyyden mukaan torjuttiin käytännössä mahdottomana ja epäoikeudenmukaisena. Maaliskuussa toimitusjohtaja piti kehysriihessä päätettyä valtiontalouden sopeuttamista 2,7 miljardilla eurolla ajankohtaisessa taloustilanteessa riittävänä. Ongelmallista oli sopeutustoimien painottaminen enemmän verotuksen kiristämiseen kuin menosäästöihin. Erityisen valitettavaa oli hallituksen lipsuminen hallitusohjelman linjauksesta olla kiristämättä työn verotusta ja lähteminen ansiotulojen verotuksen yleisen kiristämisen tielle. Veronkiristyksistä osa suunnattiin kulutusveroihin kaikkia arvonlisäverokantoja korottamalla, mikä oli tässä yhteydessä perusteltua. Oikeudenmukaisuus on tärkeä ja ymmärrettävä lähtökohta veroratkaisuja tehtäessä, mutta hallituksen kehysriihessä päättämät korkeisiin ansiotuloihin kohdistetut ylimääräiset korotukset olivat huonosti perusteltuja tämän tavoitteen kannalta, sillä ne kasvattivat entisestään jo valmiiksi suurta eroa lievemmin verotettuihin pääomatuloihin verrattuna. LIITTOKOKOUKSESSAAN 23. huhtikuuta Veronmaksajain Keskusliitto edellytti kunnilta parempaa tuottavuutta, jotta tulevaisuuden palvelutarpeista voidaan selvitä väestön ikääntyessä. Liittokokous muistutti, että elinvoimainen kunta ei voi kestävästi rakentaa toimintaansa jatkuvien verojen korottamisten varaan, sillä kunnallisveron korottaminen leikkaa aina kuntalaisten nettoansioita ja samalla vähentää heidän mahdollisuuksiaan ostaa yksityisiä lähipalveluja. Kunnallisten palvelujen järjestämisen kehittämisessä tärkein lähtökohta on asiakas ja hänen saamansa palvelu. Tuottavuuden parantaminen asiakaslähtöisesti tarkoittaa sitä, että hallintoa, organisaatioita ja palvelujen järjestämistapoja on kehitettävä tarpeen mukaan. Kuntien taloudenpito on ollut jatkuvasti liian lyhytnäköistä ja myötäsyklistä. Verotulojen kasvu hyvinä vuosina on säännönmukaisesti johtanut myös kuntien menojen paisuttamiseen, jolloin puskuria taantumien varalle ei synny. Talouden heikkenemiseen on sitten vastattu veroja korottamalla. Liittokokous vaati tämän menojen lisäysten ja verojen korotusten päättymättömän kierteen katkaisemista jatkossa. Liittokokouksen avatessaan liiton puheenjohtaja arvioi, että hallituksen linjauksissa yritysverotuksen osalta on nähtävissä pyrkimys kasvun tukemiseen ja ripaus kansainvälisen verokilpailun realiteettien huomioon ottamista. Kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi säädetään uusi kannustin ja toisaalta korkojen vähennyskelpoisuutta yritysverotuksessa rajoitetaan. Puheenjohtaja muistutti, että Suomen rajat ovat nykyisin auki myös verotuksen näkökulmasta, joten verolainsäädäntöratkaisuja tehtäessä on seurattava tarkasti mitä muissa maissa tapahtuu. Hän katsoi tämän koskevan erityisesti yritysverotusta ja pääomatuloverotusta, joiden veropohjat ovat liikkuvia. Elokuussa toimitusjohtaja piti hallituksen budjettiriihen suurimpana ongelmana painottumista selvästi enemmän verotuksen kiristämiseen kuin menosäästöihin. Verotuksen osalta myöskään kiristyskohteiden valinta ei ollut paras mahdollinen. Ansiotulojen verotuksen kiristäminen oli veroratkaisujen selkein miinus. Palkansaajien nettoansioiden ostovoiman kääntäminen laskevalle uralle oli erityisen kielteistä tilanteessa, jossa suhdannenäkymät olivat jo muutoinkin heikkenemässä. Toimitus- 10 n

11 johtaja arvosteli eläketuloille kohdistettua uutta lisäveroa todeten sen olevan luonteeltaan verojärjestelmälle vieras raippavero, jolle ei ole olemassa kestäviä perusteita. VERONMAKSAJAIN Keskusliiton valtuuskunta totesi kannanotossaan 26. marraskuuta, että hallitus linjaa lähikuukausina vaalikauden loppuvuosien talouspolitiikkaa hallitusohjelman puolivälin tarkastelussa sekä kevään kehysriihessä poikkeuksellisen haastavana aikana eurokriisin jatkuessa ja myös kotimaisen talouden luisuessa uutta taantumaa kohti. Valtuuskunta korosti, että finanssipolitiikan tulee tässä tilanteessa olla kasvuhakuista, eikä se saa olla liian kireää lyhyellä aikavälillä. Valtiontalouden maltillinen lisäsopeutus on tehtävä valtion menojen kasvua hillitsemällä. Kotimaiseen kysyntään pohjaavalta terveeltä talouskasvulta ei saa lähivuosina leikata siipiä verotuksen kokonaistasoa kiristämällä. Verotuksen rakenteita uudistamalla on edistettävä työllisyyttä, tuottavuutta ja talouskasvua, mikä tarkoittaa verotuksen painopisteen asteittaista siirtämistä työn ja yrittämisen verottamisesta kulutuksen ja haittojen verotuksen suuntaan. VERONMAKSAJAT 2012 n 11

12 Työryhmät ja lausunnot Lakiasiain johtaja Vesa Korpela on toiminut Verohallinnon neuvottelukunnan jäsenenä. Johtava lakimies Juha Koponen on ollut mukana Uudenmaan yritysverotoimiston asiakasraadissa. Vuoden 2012 aikana liitto on antanut Verohallinnolle lausuntoja: l Lausunto luonnoksesta verohallituksen päätökseksi matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokannan muutosta l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien ulkomaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan tuloverotusta Suomessa l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien pääomalainan verotusta l Lausunto oikaisulautakunnan perustamisprojektin loppuraportista l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien työnantajan tukea yrittäjäksi ryhtyvälle työntekijälle l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi laskua koskevista vaatimuksista arvonlisäverotuksessa l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi matkatoimistopalveluiden marginaaliverotusmenettelystä l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varainsiirtoverolain muuttamiseksi l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi hallintaoikeuden luovutus henkilöverotuksessa l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi oman asunnon luovutusvoitto - määräalan ja määräosan luovuttaminen l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien palvelusetelin verotusta l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien kotitalousvähennystä l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon kannanotoksi koskien yhteisöjen yleisradioveron jaksottamista l Lausunto vuonna 2013 ennakkoverotuksessa käytettävistä tuloista ja vähennyksistä l Lausunto luonnoksesta veroilmoituksen täyttöoppaaksi l Lausunto luonnoksesta verohallituksen päätökseksi vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi laskentaperusteista rakennusmaan vuoden 2012 verotusarvoa määrättäessä l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi yleisradioverosta l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi yleisestä ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista l Lausunto luonnoksesta Verohallinnon yhtenäistämisohjeeksi vuodelta 2012 toimitettavaa verotusta varten Vuoden 2012 aikana liiton edustaja on ollut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuultavana: l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamiseksi l Lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain 12 n

13 muuttamisesta l Lausunto hallituksen esityksestä arvonlisäverolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta l Lausunto hallituksen esityksestä tuloverolain muuttamisesta l Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi nestemäisten polttoaineiden sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta l Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotusmenettelyssä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta l Lausunto hallituksen esityksestä kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön l Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 :n muuttamisesta Vuoden 2012 aikana liitto on antanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle kirjallisia lausuntoja: l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvonlisäverolain muuttamiseksi l Lausunto Uruguayn kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä (HE 40/2012) l Lausunto Guatemalan kanssa tehdyn veroasioita koskevien tietojen vaihtoa koskevan sopimuksen hyväksymisestä (HE 51/2012) l Kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä säännöksiksi, jotka koskevat ennakkopäätösvalitusta verotuksessa, verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa l Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pankkiverosta ja siihen liittyvistä lakimuutoksista l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tullin hallinnosta ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tullin hallinnosta l Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) n:o 282/011 muuttamisesta l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi verotusta koskevasta ennakkopäätösvalituksesta sekä eräistä muista verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskevista muutoksista l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien korkojen vähennysoikeuden rajoittamista l Lausunto luonnoksesta muutoksiksi eläkevakuutusten ja ps-sopimusten maksujen vähennyskelpoisuudesta l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuloverolain 73 :n muuttamisesta l Lausunto luonnoksesta rakennusalan verovalvontaan liittyvistä muutoksista eri lakeihin l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista l Lausunto ehdotuksesta muutoksiksi verotililain mukaisen myöhästymismaksun määräytymisessä ja sotu-maksun oikaisemisessa l Lausunto sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pankkiverosta l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikaisesta lisävähennyksestä l Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sijoitustoiminnan määräaikaisesta veronhuojennuksesta l Lausunto sokeriverotusta selvittävän työryhmän väliraportista Vuoden 2012 aikana liitto on antanut valtiovarainministeriölle lausuntoja: l Lausunto komission tiedonannosta koskien arvonlisäverojärjestelmän kehittämistä (com(2011)851 final) VERONMAKSAJAT 2012 n 13

14 Veronmaksajien Vero2012-tapahtuma kiinnosti yleisöä MAALISKUUN järjestettiin viidestoista kaksipäiväinen Veronmaksajien Vero2012-tapahtuma Helsingin Katajanokalla Marina Congress Centerissä. Tapahtuman avaustilaisuudessa pääministeri Jyrki Katainen tarkasteli talous- ja veropolitiikan päälinjoja lähivuosina. Tapahtumassa oli lähes viisituhatta kävijää ja 43 näytteilleasettajaa. Liiton lakimiesten ja ekonomistien seminaarit sekä näytteilleasettajien tietoiskut olivat edellisvuosien tapaan erittäin suosittuja. Tapahtuman ensimmäisen päivän iltana järjestettiin yhdessä Pörssisäätiön kanssa Pörssi-ilta. Pääministeri Jyrki Katainen ja Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen Vero2012-tapahtumassa. 14 n

15 Neuvonnassa vilkasta Jäsenet ovat voineet soittaa arkisin klo 9 14 neuvontanumeroon Numeroon soittajalta veloitetaan vain soittajan oman puhelinsopimuksen mukainen perusmaksu kaikkialta Suomesta soitettaessa. Neuvontapuheluiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Jäsenpuheluiden keskimääräinen mitattu jonotusaika oli 4 minuuttia 44 sekuntia. Tavoitteeksi asetettu enintään 5 minuutin jonotusaika saavutettiin 64 prosentissa puheluita. Kaikkien veronmaksajien käytettävissä ovat olleet maksulliset verojuristipuhelin ja kirjanpitopuhelin. Puhelinneuvojen lisäksi lakimiehet ovat avustaneet jäseniä muillakin tavoilla. Henkilökohtaisesta veroneuvonnasta ja jäsenille tehdyistä toimeksiannoista on peritty kustannuksia vastaava korvaus. Kertomusvuoden aikana tilastoitiin neuvontakontakteja kaikkiaan kappaletta. Niistä maksuttomia jäsenpuheluita oli kappaletta ja maksullisia puheluita kappaletta. Toimeksiantoja ja kirjallisia neuvoja annettiin vuoden aikana 545 jäsenelle. Verkosta haetaan hyötytietoa VERONMAKSAJIEN verkkopalvelun kävijämäärä jatkoi aikaisempien vuosien tapaan kasvuaan myös vuonna Veronmaksajat.fi:ssä ja sen alasivustolla taloustaito. fi:ssä vieraili toimintavuonna viikossa keskimäärin eri kävijää, mikä on 30 prosenttia enemmän kuin vuonna Erityisen paljon palvelussa oli kävijöitä veroilmoituksen palautusaikana sekä alku- ja loppuvuodesta. Kävijöitä kiinnostivat eniten päivärahat, kilometrikorvaukset, kotitalousvähennys sekä autoilun verotus. Suuressa suosiossa oli myös arvonlisäverotusta käsittelevä sivu. Toimintavuonna verkkopalvelun sivujen luettavuutta parannettiin ja palvelun etusivulle lisättiin tilaa ajankohtaisille aiheille. Verkkopalvelun jäsenosiot olivat liiton jäsenten hyödynnettävissä, ja vuoden 2012 lopussa niiden käyttäjäksi oli rekisteröitynyt jäsentä. Jäsenosiot sisältävät muun muassa verotuksen eri osa-alueita käsittelevän verotietopankin sekä Taloustaidon digi- ja tablettilehdet. Verkkopalvelun kautta Veronmaksajiin liittyi jäsentä. VERONMAKSAJAT 2012 n 15

16 Vuonna 2012 verkkopalvelun kävijöistä 75 prosenttia tuli sivuille hakukoneiden, pääsääntöisesti Googlen kautta, 6,5 prosenttia kirjoitti liiton www-osoitteen ja 18,5 prosenttia hyödynsi muita lähteitä, kuten liiton uutiskirjeessä olleita linkkejä. VEROVIIKKO-UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2012 lopussa tilaajaa eli tilaajaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden aikana ilmestyi yhteensä 94 Veroviikkoa, ja niiden suosituinta sisältöä olivat aiempien vuosien tapaan Veronmaksajien asiantuntijoiden laatimat verojuristivastaukset. Vuonna 2012 eri tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 74 tiedotetta STT Info- ja Cision-jakelukanavien kautta. Tiedotteet käsittelivät liiton kannanottoja, tutkimuksia sekä tapahtumia. Liiton ympäri Suomea järjestämistä veroilloista lähetettiin paikallislehdille ja -radioille ennakkotieto, jossa kerrottiin illan sisällöstä sekä toivotettiin toimituksen edustaja tervetulleeksi tilaisuuteen. Lisäksi tiedotusvälineille lähetettiin liiton asiantuntijan veroiltaesitystä käsitellyt perinteinen lehdistötiedote. Liittoa ja sen kannanottoja käsiteltiin kaikkiaan 923:ssa lehtien ja uutistoimistojen artikkelissa, joiden yhteislevikki oli 48,2 miljoonaa. Liiton laatiman viikoittaisen verovinkin vastaanottajamäärä oli vuoden lopussa 167. Yhteensä paikallis- ja kaupunkilehdille sekä paikallisradioille toimitettiin vuoden aikana 40 verovinkkiä. VEROUUTISET Tässä numerossa 1. Oikeustapauskommentaari Oikeustapauksia Hallituksen esityksiä Vahvistetut lait Verohallinnon ohjeet Verouutiset...11 Kohdennettua verotietoa tarvitseville /2012 VEROTUKSEN AJANKOHTAISTIEDOTE TaxFax ilmestyi 55 kertaa. Tilaajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verkkopalvelu. TaxFaxin tilaajamäärä pieneni usean vuoden vahvan kasvun jälkeen ollen (- 8,5 %). Kuka perii ja kenet? Paljonko perinnöstä menee veroa? Miten perunkirjoitus kannattaa hoitaa, entä perinnönjako? Perintöverokirjasta saat perustiedot perimysjärjestyksestä ja perintöveron määräytymisestä. Oppaassa ovat mukana perintöveroasteikon muutokset, jotka tulivat voimaan Kirjassa käydään läpi myös perunkirjoituksen, perinnönjaon ja testamentin pääkohdat. Maatilojen ja yritysten perimystä koskevia erityissääntöjä käsitellään omassa luvussaan. Perusasioiden lisäksi Perintöverokirja sisältää vinkkejä, joiden avulla voi säästää perintöveroissa ja välttää verotuksessa piilevät sudenkuopat. Perintöverokirja sopii sekä yleisteokseksi perintöasioista kiinnostuneelle että oppaaksi käytännön neuvoja kaipaavalle. Kirjan on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Tuomo Lindholm. Tuomo Lindholm Perintöverokirja 2012 Kuolinpesän osakkaan opas on kuolinpesän verotusta ja juridiikkaa käsittelevä käytännönläheinen perusteos. Se sisältää vastauksia kysymyksiin, joita kuolinpesissä yleisimmin nousee esille. Kirjassa kerrotaan lyhyesti sekä pesän osakkaiden oikeuksista että velvollisuuksista. Oppaan tärkeimpiä osa-alueita on kuolinpesän verosuunnittelu, jota varten annetaan runsaasti vinkkejä. Julkaisu on suunnattu kuolinpesän talousasioita hoitaville maallikoille ja ammattilaisille. Oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton johtava lakimies, varatuomari Juha Koponen. Juha Koponen Kuolinpesän osakkaan opas 2012 Tuomo Lindholm Perintöverokirja Juha Koponen Kuolinpesän osakkaan opas Verouutiset ilmestyi vuoden 2012 aikana kymmenen kertaa. Lehti sisälsi tiiviissä muodossa asiantuntijatietoa verolainsäädännön ja verotuksen muutoksista. Verouutisten tilaajamäärä pieneni tasaisesti edellisvuosien tapaan, ja vuoden lopussa tilaajia oli 895 (- 8,9 %) Avaintieto-sarjan kirjojen myynti säilyi edellisvuoden tasolla. Vuoden aikana painettuja kirjoja myytiin yhteensä kappaletta ( - 6,7 %) ja e-kirjoja 106 kappaletta (+ 61 %). Suosituimpia olivat Tuomo Lindholmin Perintöverokirja ja Juha Koposen Kuolinpesän osakkaan opas. 16 n

17 JÄSENETU Veronmaksajien yritysjäsenille nro maaliskuuta n YRITYKSEN VOITONJAKO Voitonjaon verotukseen tuli muutoksia vuoden 2012 alusta. Monessa yrityksessä on nyt syytä päivittää vanhat verolaskelmat. n YT:N ASKELMERKIT YT-neuvottelut eivät ole vain irtisanomisia varten, vaan nimensä mukaisesti yhteistoimintaa varten. Mistä kaikesta YT:ssä neuvotellaan, miten neuvottelut järjestetään? Mitä edellyttää YT-laki? Kolumni Tauno Tiusanen Lehtiä lukijoiden toiveisiin TALOUSTAITO-lehden levikki ja lukijamäärä kasvoivat vahvasti. Taloustaidon ulkoasua ja rakennetta muokattiin entistä lukijaystävällisempään ja havainnollisempaan suuntaan. Lehdestä alkoi ilmestyä myös sähköinen tablettiversio. Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Vuoden keskimääräinen nettolevikki oli (+ 1,2 %) kappaletta. Lukijamäärä oli Kansallisen mediatutkimuksen mukaan (+ 30,2 %). Taloustaidon lukijaraati toimi palautekanavana Veronmaksajien jäseniltä ja Taloustaidon lukijoilta. Raatilaiset arvioivat lehden ja liiton toimintaa vuoden aikana kuuteen kertaan, ja raati toimi myös monien artikkeleiden juttulähteenä. Siihen kuului vuoden lopussa noin lehden lukijaa. Taloustaito oli saatavilla myös irtonumeroina lehtipisteissä. Veronmaksajat.fi -verkkopalvelun yhteydessä toimivan taloustaito.fi -sivuston viikoittaiset kävijämäärät kasvoivat vuoden aikana selvästi. Yksilöityjä kävijöitä oli vuoden aikana (+ 40 %). Toimituksen omassa työskentelyssä painotettiin monimediallisuutta, jossa painettu lehti, uutiskirje, tabletti ja näköislehti sekä verkkopalvelut nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Liiton yritysjäsenille suunnattu Taloustaito Yritys ilmestyi kahdeksan kertaa. Lehti jaettiin Taloustaito-lehden yhteydessä erillisenä liitteenä. Vuoden keskilevikki oli (- 2,8 %) kappaletta. Merkittävän osan lehden sisältöä muodosti yrityksen vuosikirja, jossa käytiin vuoden mittaan läpi kaikki yritysverotuksen keskeiset kysymykset. Lehtien, taloustaito.fi -palvelun ja Veroviikko-kirjeen ilmoitusmäärät säilyivät yhteenlaskettuna edellisvuoden tasolla. Ilmoittelun painopisteessä oli lievää siirtymää sähköisten suuntaan. Taloustaidon tunnuksena esiintyy tomera Taito-possu. VERONMAKSAJAT 2012 n 17

18 VEROJURISTI VASTAA kun asumiseen ja asuntokauppaan liittyvät veroasiat askarruttavat Lakimies Georg Rosbäck Meneekö asuntokaupasta myyntivoittoveroa? Poikani osti viime syksynä ensiasunnon Oulusta, ja hän on asunut asunnossaan noin vuoden. Poikani on työnantajan aloitteesta vaihtamassa toimipaikkaa määräaikaisesti Helsinkiin ja jättää asuntonsa välillä vuokralle. Joutuuko hän maksamaan myyntiveroa, kun asunto aikanaan myydään? Verojuristi Georg Rosbäck vastaa: Verotuskäytännön mukaan oman asunnon myyntivoiton verovapauden edellytyksenä oleva kahden vuoden yhtäjaksoinen asumisaika katkeaa, mikäli asunto vuokrataan poissaolon aikana. Vuokralle annon jälkeen on siten asuttava taas yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta, jotta asunnon voisi myydä verovapaasti. Tilapäinen poissaolo työkomennuksen takia ei katkaise yhtäjaksoista käyttöä omana asuntona, jos asunto on tyhjillään tilapäisen poissaolon ajan ja asunto on omistajan omassa käytössä esimerkiksi viikonloppukäyntejä varten. ( ) Korkotulo lapselta Yksi lapsistani on hankkimassa vakituista asuntoa itselleen, ja annan hänelle tätä varten rahaa velaksi. Lasteni keskinäisen tasapuolisuuden nimissä aion periä velasta korkoa. Pitääkö minun maksaa tästä korosta jotain tuloveroa tai lähdeveroa? Vai onko korko minulle verotonta? Verojuristi Tero Hämeenaho vastaa: Saamasi korko on sinulle veronalaista pääomatuloa. Maksat korosta ja mahdollisista muista samana verovuonna saamistasi pääomatuloista veroa 30 prosenttia euroon asti ja 32 prosenttia siitä osuudesta, jolla kaikkien pääomatulojesi yhteismäärä ylittää euroa. Korkotulojen lähdeverotus liittyy lähinnä pankkitalletuksille tai tietynlaisille joukkovelkakirjalainoille maksettuihin korkoihin, eikä sitä pidä sekoittaa pääomatulojen verotukseen. Koska lapsesi ottaa velan vakituisen asuntonsa hankkimista varten, hän saa vähentää osan sinulle maksamistaan koroista omassa tuloverotuksessaan. ( ) Lakimies Tero Hämeenaho kun aiheena on maa- ja metsätalouden verotus Lakimies Juha Salmikivi Metsäpalstan myyntitappion vähentäminen Ostin metsäpalstan vuonna 2010, enkä ole myynyt palstalta lainkaan puuta. Harkitsen palstan myymistä vuonna 2012 perheen ulkopuoliselle ostajalle. Voinko vähentää tappion muista pääomatuloista (esim. arvopapereiden myyntivoitoista tai sijoitusasunnon vuokratuotoista), jos myynnistä syntyy tappiota? Verojuristi Juha Salmikivi vastaa: Voit vähentää metsäpalstan myynnistä aiheutuneen luovutustappion ainoastaan verovuonna 2012 ja viitenä seuraavana verovuonna syntyvistä luovutusvoitoista. Luovutusvoitot voivat syntyä esimerkiksi osakkeiden, sijoitusrahasto-osuuksien tai kiinteistöjen veronalaisista myynneistä. Luovutustappioita ei voi vähentää muista pääomatuloista. ( ) 18 n

19 Koulutuksen määrä on vakiintunut Maksullisen koulutuksen aiheina olivat kirjanpito sekä verotus eri muodoissaan. Yleinen heikko taloustilanne heijastui myös koulutuksen kysyntään. Tilaisuuksia toteutui silti saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta osallistujamäärissä jäätiin hiukan vuodesta Osa kursseista järjestettiin yhteistyössä eri kauppakamarien ja Taloushallintoliiton kanssa. Tiiveintä yhteistyö oli Turussa, jossa yhdeksän kurssia järjestettiin paikallisen kauppakamarin kanssa yhteistyössä. Omien tilaisuuksien lisäksi vuoden aikana järjestettiin kaksi tilauskurssia ulkopuoliselle yhteisölle. Luennoitsijoina ovat olleet pääasiassa liiton omat lakimiehet ja kirjanpidon asiantuntija. Myös ulkopuolisia asiantuntijoita käytettiin. Vuonna 2012 järjestettiin 65 (vuonna 2011, 65) koulutustilaisuutta. Koulutukseen osallistui yhteensä (vuonna 2011, 1 386) osanottajaa: tammikuu l Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 2012 Tampere, Seinäjoki, Oulu, Kuopio, Turku helmikuu l Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu Helsinki, Tampere l Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 2012 Helsinki l Kuolinpesän verotuksen erityisongelmat Helsinki, Turku l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille Helsinki maaliskuu l Perintö- ja lahjaverotus käytännössä Helsinki, Turku, Seinäjoki l Yrityksen omistajan verosuunnittelu Helsinki l Talviseminaari Levi l Yhdistyksen verotus ja kirjanpito Helsinki, Tampere l Työoikeutta palkanlaskijalle Helsinki huhtikuu l Verosuunnittelun rajat 2012 Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio l Voitonjaon verosuunnittelu Helsinki toukokuu l Osakeyhtiön verokurssi 2012 Oulu, Turku, Helsinki, Kuopio, Tampere l Palkkahallinnon verokurssi Helsinki l Verosuunnitteluristeily Silja Serenade l Euroseminaari 2012 Dubrovnik, Kroatia l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille Helsinki syyskuu l Kuolinpesän verosuunnittelu Tampere, Helsinki l Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu Turku, Helsinki l Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu Tampere, Kuopio, Helsinki l Tallinna-seminaari kirjanpitäjille Tallinna, Viro l Perintö- ja lahjaverotus käytännössä Tampere, Helsinki l Verosuunnitteluseminaari TaxFree 2012 Silja Symphony lokakuu l Palkkahallinnon verokurssi Helsinki l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille Helsinki l Verosuunnittelun rajat 2012 Tampere, Helsinki l Yrityksen omistajan verosuunnittelu Helsinki, Turku l Veroja saaristossa - vältä verotuksen karikot Silja Europa l Yritysverotusta kirjanpitäjille Turku, Helsinki marraskuu l Työoikeutta palkanlaskijalle Helsinki l Yhdistyksen verotus ja kirjanpito Helsinki l Yrityksen myynti ja lopettaminen Helsinki l Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu Seinäjoki, Helsinki, Oulu l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille Helsinki joulukuu l Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu Turku l Ennakkoperintä 2013 Helsinki, Turku, Tampere, Seinäjoki VERONMAKSAJAT 2012 n 19

20 Kansainvälisiä suhteita hoidettiin perinteisesti YHTEYKSIÄ MUIDEN maiden veronmaksajajärjestöihin jatkettiin toimintavuoden aikana perinteiseltä pohjalta. Pohjoismainen veronmaksajakokous pidettiin Oslossa. Liiton toimistosta pohjoismaiseen kokoukseen osallistui kolme henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa veropolitiikan näkymiä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa sekä järjestöjen keskinäiseen yhteistyöhön liittyviä asioita. Seminaariohjelmassa käsiteltiin muun muassa edunvalvontaa, jäsenhankintaa, veroneuvontaa ja tiedotusta. 34 paikallisyhdistystä Paikallisyhdistysten toiminta-alue kattaa kaikki Manner- Suomen kunnat. Toiminta on muotoutunut kolmenkymmenenneljän paikallisyhdistyksen verkostoksi. Paikallisyhdistykset järjestivät vuoden aikana 65 veroillaksi kutsuttua neuvontatilaisuutta, joissa annettiin neuvoja henkilöiden ja yritysten verotuksesta. Neuvontatilaisuuksien aiheina olivat erityisesti kotitalousvähennys sekä perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Muita veroiltojen aiheita olivat sijoitusten verotus, metsäverotus sekä verotuspäätöksen tarkistaminen ja muutoksenhaku. Yritysjäsenille tarkoitettujen yritysveroiltojen aiheina olivat pienyrityksen keskeiset verokysymykset ja yritysverotuksen muutokset. Veroiltoihin osallistui yhteensä henkilöä. Useat veroilloista järjestettiin yritysten tiloissa ja tuella. Erityisesti tukeaan paikallisyhdistysten toimintaan ovat antaneet LähiTapiola ja eri pankkiryhmät, kuten OP-ryhmä, Säästöpankit, Sampo Pankki ja Nordea. Metsäverotusta käsittelevät veroillat järjestettiin yhteistyössä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Paikallisyhdistysten edustajat kokoontuivat Helsingissä Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät : Espoo Etelä-Kymenlaakso Etelä-Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa, itäinen Etelä-Savo Helsinki Imatran seutu Itä-Savo Itä-Uusimaa Joensuun seutu Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Keski-Uusimaa Kouvola Kuopion seutu Lappeenrannan seutu Lappi Länsi-Uusimaa Parkanon seutu Pohjois-Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Porin seutu Päijät-Häme Rauman seutu Salon seutu Sastamalan seutu Seinäjoen seutu Tampereen seutu Vaasan seutu Vantaa Varsinais-Suomi Ylä-Savo n

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI 1(2) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 135/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN 2017 TULOVEROASTEIKKO-

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 216 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 214 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2010

Suomi työn verottajana 2010 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 21 Kansainvälinen palkkaverovertailu 21 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 215 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE :

HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE : Verot, elvytys ja ostovoima HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE : VEROTUKSEN LINJAUS VUOSILLE 2010 JA 2011 1 HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET: 1,11 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013

Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013 Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013 1 Teemu Lehtinen 9.1.2013 PALKANSAAJAN OSTOVOIMAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 1) Palkka keskituloinen palkansaaja, palkka v. 2013: 39.900 /v (3192

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 Verot, tulot ja ostovoima ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 1 TAUSTA: HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET 1,1 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan ansiotulojen verotusta kevennetään

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ Verotus tällä ja ensi vaalikaudella ANSIOTULOJEN VEROTUS 2010 - MITEN VOIDAAN ESTÄÄ LAMAKIRISTYSTEN PALUU? 1 55 % 50 45 40 TAUSTA: EDELLISEN KERRAN ANSIOTULOJEN VEROTUS KIRISTYI 1990-LUVUN ALUN LAMAVUOSINA

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 642 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 1 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989/2007 1990/2008 1991/2009 1992/2010 1993/2011 1994/2012

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 119/2016 (julkaisupäivä 15.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2830-2

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 (julkaisupäivä 11.2.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2529-5

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 26.1.2016 www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi Tehtävänä arvioida talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta talouspolitiikalle

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp)

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp) VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ KEHYSPÄÄTÖS 3 Valtioneuvosto on antanut

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen HE 135/216 vp Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen Vero-osasto 16.9.216 Sisältö Vuoden 217 ansiotulon tuloveroasteikko Kunnallisverotuksen perusvähennys

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: ASIANTUNTIJAPYYNTÖ 6.10.2015 Eduskunta Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 00102 EDUSKUNTA 1 (3) Viite: Asia: HE 26/2015 vp Asiantuntijapyyntö / Kiinteistöverolain muuttaminen Asiantuntijalausunto hallituksen

Lisätiedot

Eläkkeensaajan verotus ja ostovoima 2000-luvulla

Eläkkeensaajan verotus ja ostovoima 2000-luvulla 55 10.2.2009 Eläkkeensaajan verotus ja ostovoima 2000-luvulla Jaana Kurjenoja TIIVISTELMÄ Julkaisussa tarkastellaan eläkkeensaajan verotusta ja ostovoimaa kuudella eläketasolla. Kahdella alimmalla eläketasolla

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) ti 6.10.2015 klo 10.30 HE 26/2015 vp (kiinteistöverolain muuttamisesta) 6.10.2015 toiminnanjohtaja Kaija Savolainen SISÄLTÖ Asumismenojen kehitys

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 N:o 963 969 SISÄLLYS N:o Sivu 963 Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningaskunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot