Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ"

Transkriptio

1 Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

2 2 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti Tekijä: Uudenmaan verovirasto Projektiyksikkö Työryhmämuistioita 1/99

3 3 Harmaa talous: Harmaan talouden selvitystyöryhmä määritteli keväällä 1995 harmaan talouden sinänsä lailliseksi toiminnaksi, josta ei ole suoritettu lakisääteisiä veroja ja maksuja sen vuoksi, että toiminta tai tulonmuodostus on tapahtunut viranomaisilta salassa tai siitä on annettu väärää tai puutteellista tietoa. Euroopan Unioni laskee harmaaseen talouteen myös laittoman kaupan, kuten huumekaupan. ISBN: ISSN Helsinki 1999 Valtiovarainministeriö

4 4 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä: toimielimen nimi, puheenjohtaja): Uudenmaan verovirasto, Projektiyksikkö Johtoryhmän puheenjohtaja Markku Hirvonen Yksikön vetäjät: Jouko Aakko Veli-Pekka Loikala Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen): Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti Julkaisun laji: Työryhmämuistio Toimeksiantaja: Valtiovarainministeriö Toimielimen asettamispäivä: Julkaisun osat: Tiivistelmä: Valtiovarainministeriön tekemän päätöksen mukaan Uudenmaan lääninveroviraston yhteyteen perustettiin väliseksi ajaksi verohallinnon, poliisin ja ulosottotoimen edustajista koostuva projektiryhmä, jonka tavoitteeksi asetettiin: a) soveltaa ja kehittää reaaliaikaisiin tarkastusiskuihin perustuvaa verotarkastustoimintaa, b) kokeilla ja kehittää erilaisia, nykyistä tiiviimpiä viranomaisten yhteistoimintamalleja ja c) toimia verohallinnon ja yhteistyöviranomaisten koulutuspaikkana. Ryhmä nimettiin Uudenmaan lääninveroviraston työjärjestyksessä projektiyksiköksi. Yksikön henkilöstövahvuus oli toiminnan alkaessa 28 henkilöä ja toiminnan päättyessä 38 henkilöä. Yksikössä on toiminut 2 verotarkastusryhmää, 4 asianvalvojaa, 2 verosihteeriä ja toimistosihteereitä. Projektiryhmän vetäjiksi valtiovarainministeriö määräsi ylitarkastaja Jouko Aakon Verohallituksesta. Keskusrikospoliisista ryhmän vetäjäksi nimettiin rikoskomisario Veli - Pekka Loikalan. Oikeusministeriö sijoitti ryhmään avustavan ulosottomiehen ja lisäksi yksikköön oli sijoitettuna jatkuvasti myös poliisin yhdyshenkilönä toiminut rikosylikonstaapeli. Projektiryhmän tuli toimia kiinteässä yhteistyössä poliisi-, ulosotto- ja tulliviranomaisten kanssa. Projektiyksikön toimintaa ohjaamaan määrättiin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut johtaja Markku Hirvonen Verohallituksesta ja johon ovat kuuluneet edustajat oikeusministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, Tullihallituksesta, Uudenmaan lääninverovirastosta ja Keskusrikospoliisista. Projektiyksikössä on suoritettu toimintakauden aikana kaikkiaan 336 verotarkastusta, joista mennessä on 264 valmistunut ja 72 kesken. Pääosa verotarkastuksista on suoritettu viranomaisyhteistyönä. Tarkastuksista puolet on käynnistynyt poliisin aloitteesta. Valmistuneissa 264 verotarkastuksessa havaittujen laiminlyöntien perusteella maksuunpantaviksi esitetyt verot ovat ilman veronkorotuksia ja viivästysseuraamuksia noin 150 miljoonaa markkaa. Keskeneräiset tarkastukset mukaan lukien tulee projektiyksikön toiminnan perusteella maksuunpantavien verojen kokonaismääräksi viivästysseuraamuksineen ja korotuksineen yhteensä noin 250 miljoonaa markkaa. Projektiyksikön verotarkastuskertomusten perusteella tehdyistä maksuunpanopäätöksistä ovat verovelvolliset valittaneet 10 tapauksessa. Viiden valituksen osalta on tullut päätös, joista neljässä tapauksessa maksuunpanopäätös on pysynyt ja yhdessä lääninoikeus muutti maksuunpanoa laskuvirheen vuoksi. Yksikön tarkastuksissa on löytynyt ja tunnistettu noin 900 pimeitä palkkoja saanutta palkansaajaa, joista suurehko osa on saanut myös perusteettomia työttömyyskorvauksia. Viimeksi mainituista on mennessä tullut oikeuden päätös 57 tapauksessa. Rikosilmoituksia vero-, kirjanpito- ja velallisen rikoksista on yksikkö tehnyt 174 tapauksessa. Näistä oli mennessä saatu käräjäoikeuden päätös vain 7 tapauksesta. Projektiyksikön käyttämässä toimintamallissa on voitu verotakavarikoiden ja tehostuneen ulosottoyhteistyön avulla merkittävästi parantaa maksuunpantujen verojen kertymistä perinteiseen verotarkastukseen verrattuna. Yksikön toiminta-aikana on verotakavarikoiden ja muiden pakkotäytäntöönpanojen avulla saatu kertymään 35 miljoonaa markkaa. Kun tähän lisätään vapaaehtoisin suorituksin kertyneet määrät ja estetyt aiheettomat arvonlisäveron ennakkopalautukset, saadaan yksikön suoranaiseksi reaalitulokseksi veronsaajille ainakin 70 miljoonaa markkaa. Toiminnan ennalta estävät vaikutukset lienevät merkittävästi suuremmat.

5 5 Avainsanat: Harmaa talous, talousrikollisuus, viranomaisyhteistyö, viranomaisyhteistyönä toimitettu reaaliaikainen verotarkastus Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1999:1 Kokonaissivumäärä: Kieli: ISSN: Hinta: ISBN: Luottamuksellisuus: 295 Jakaja: Valtiovarainministeriö Suomi Kustantaja: Valtiovarainministeriö

6 6 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YKSIKÖN PERUSTAMINEN JA SILLE ANNETTU TEHTÄVÄ YKSIKÖLLE ANNETUT TEHTÄVÄT YKSIKÖN JA SEN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO JOHTORYHMÄ YKSIKÖN HENKILÖKUNTA YKSIKÖN HENKILÖSTÖN TOIMINTA YHTEISTYÖVIRANOMAISISSA VEROHALLITUKSEN VEROTARKASTUSYKSIKÖN JA KESKUSRIKOSPOLIISIN EDUSTAJIEN TOIMINTA YKSIKÖSSÄ YKSIKÖN HENKILÖSTÖN SAAMAT HUOMIONOSOITUKSET YKSIKÖN TOIMINNAN SUUNTAUTUMINEN HARMAAN TALOUDEN ALUEELLA TOIMIVA ASIAKASKUNTA JOHTORYHMÄN ANTAMAT SUUNTAVIIVAT YKSIKÖN TOIMINNALLE PROJEKTIYKSIKÖN SUORITTAMAT VEROTARKASTUKSET JA NIIDEN KOHDISTUMINEN YKSIKÖN TOIMINTAMALLI; VIRANOMAISYHTEISTYÖNÄ SUORITETTU REAALIAIKAINEN VEROTARKASTUS VEROTARKASTUKSESTA YLEISESTI PERINTEINEN HALLINNOLLINEN VEROTARKASTUS YKSIKÖN TOIMINTAPERIAATE, VIRANOMAISYHTEISTYÖNÄ SUORITETTU VEROTARKASTUS VIRANOMAISYHTEISTYÖNÄ SUORITETUN REAALIAIKAISEN VEROTARKASTUKSEN TYÖVAIHEET KOHDEVALINTA VALMISTAUTUMINEN ALOITTAMINEN TARKASTUSAINEISTO TARKASTAMINEN ALUSTAVA VEROTARKASTUSKERTOMUS VAI MUISTIO KUULEMINEN VIRANOMAISYHTEISTYÖSSÄ SUORITETUSSA VEROTARKASTUKSESSA VASTINE VEROTARKASTUSKERTOMUS KUULUSTELUPÖYTÄKIRJOJEN KÄYTTÖ VEROTARKASTUSKERTOMUKSESSA MAKSUUNPANO VEROTARKASTAJA OIKEUDESSA TODISTAJANA ASIANVALVONTA PROJEKTIYKSIKÖSSÄ TARKASTUSISKUT JA NIIHIN VALMISTAUTUMINEN TARKASTUSISKUN JÄLKEEN RIKOSILMOITUS, ESITUTKINTAVAIHE OIKEUDENKÄYNTIVAIHE VEROTAKAVARIKOT JA NIIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VEROTAKAVARIKOISTA JA NIIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA YLEISESTI LÄHTÖKOHDAT VEROTAKAVARIKON HAKEMISELLE VAKUUSTAKAVARIKKO VEROTAKAVARIKKOLAIN EDELLYTYKSET HAKEMISELLE VOIMASSAOLO VEROTAKAVARIKON TIEDOKSIANTO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO HUOMIOITAVAA YHTEISTYÖVIRANOMAISTEN TOIMINTA YKSIKÖSSÄ...51

7 ULOSOTON YHDYSHENKILÖ Tehtävien muotoutuminen Tehtäväalueet pääpiirteissään Ulosoton yhdyshenkilön kokemuksia viranomaisyhteistyöstä Toiminnasta Kehittämiskohteista ulosoton yhdyshenkilön näkökulmasta POLIISIN YHDYSHENKILÖ VIRANOMAISYHTEISTYÖ POLIISIHALLINTO ULOSOTTOHALLINTO TULLI RIKOSHYÖDYN JÄLJITYSRYHMÄT SYYTTÄJÄLAITOS UUDENMAAN VEROVIRASTON PERIMISYKSIKKÖ UUDENMAAN VEROVIRASTON MAKSUVALVONTAYKSIKKÖ VEROVIRASTOT TUOTEVALVONTAKESKUS ELÄKELAITOKSET TYÖSUOJELUVIRANOMAISET VAKUUTUSYHTIÖITTEN VAKUUTUSETSIVÄT KANSALAISJÄRJESTÖT YKSIKÖN TOIMINNAN HALLINNOLLINEN JÄRJESTELY ERI TYÖVAIHEIDEN SEURANTAJÄRJESTELMÄT HENKILÖSTÖ- JA MUIDEN HALLINNOLLISTEN TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN YKSIKÖN SISÄINEN VIESTINTÄ YKSIKÖN YHTEISTYÖELINTEN TOIMINTA YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KOULUTUS YKSIKÖN SUORITTAMA KOULUTUSTOIMINTA ETÄTYÖ PROJEKTIYKSIKÖSSÄ ATK-JÄRJESTELMIEN HYVÄKSIKÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY YKSIKÖSSÄ MUISTILISTAT, LASKENTAPOHJAT JA KYSELYKAAVAKKEET PROJEKTIYKSIKÖSSÄ SUORITETTU RISKIEN KARTOITUS PÄÄPROJEKTIT JA -TOIMIALAT RAKENNUSALA Tarkastus palosaneerausalan yritykseen Tarkastus helsinkiläiseen rappausalan yritykseen Osakkaan tekaistuilla kuiteilla toisten osakkaiden tietämättä nostamat varat SEKSIBISNEKSEEN LIITTYVÄT TARKASTUKSET Operaatio sex Operaatio sex; Operaatio sex; Operaatio sex; Seuralaispalvelun tarkastaminen HARMAAN TALOUDEN RAVINTOLAT Valomerkkioperaatio Tarkastus ravintolaan, jonka pimeä liikevaihto 17 miljoonaa mk KULJETUSALA GSM-PUHELINKAUPASSA HARJOITETTU ARVONLISÄVERON KIERTÄMINEN YHTEISÖHANKINTOJEN AVULLA EU:N SISÄKAUPAN VALVONTATIETOIHIN LIITTYVÄ KOKEILUPROJEKTI OSAKEKAUPPAA VEROKEIDASYHTIÖTÄ JA ULKOLAISTA VÄLITTÄJÄÄ HYVÄKSIKÄYTTÄEN, OSIN HALLINTAREKISTERIN SUOJASSA Osakekauppatapaus Arvopaperivälittäjien asiakkaiden arvopaperikauppoja koskevista vuosi-ilmoituksista Osakelainausjärjestelmään verotuksellinen lainmuutos TELEMARKKINOINTI...123

8 Hyväntekeväisyysjärjestöille tapahtunut ilmoitusten myynti Lehtien puhelintilausmyynti HINTAHISSI HUUMEYRITTÄJIEN OMISTAMIEN YRITYSTEN TARKASTUKSET Huumeyritykset bulvaanien nimissä Huumetutkintaa jouluna Työnjohtoa Barcelonan vankilasta Tarkastus porvoolaiseen asbestialan yritykseen Ns. saattohoito, velkaisten yritysten osto TARKASTUS 20 VUOTTA TÄYSIN PIMEÄSTI TOIMINEESEEN KONEPAJAYHTIÖÖN MEHUNTUONTIYRITYSTEN TARKASTUS JULKISTEN TUKIEN VÄÄRINKÄYTTÖ Eräitä työttömyysturvan väärinkäytösten esimerkkitapauksia Työttömyysturvaa koskevat oikeuden päätökset KUITTIKAUPPA KUITTIKAUPAN KÄSITE KUITTIKAUPAN MUOTOJA Kuittikauppaa rahanpesun muotona Kuittikauppaa konkurssiin menneiden yhtiöiden nimissä Kuittikauppa; verorikos vai verosuunnittelua BULVAANIYRITYSTEN HYVÄKSIKÄYTTÖ Bulvaaniyrityksen toimijoiden tunnusmerkkejä Bulvaaniyrityksissä työskentelevien tunnusmerkkejä KUITTIKAUPPATILANTEEN KÄSITTELY UUDELLEEN SUORITETUSSA VEROTARKASTUKSESSA KUITTIKAUPPAAN LIITTYVÄT VEROTUS- JA MAKSUUNPANOESITYKSET VEROTARKASTUKSESSA MITEN KUITTIKAUPPOJA ON SAATU ESILLE? INTERNET-KAUPPA INTERNET-KAUPPA, YLEISTÄ,,,,,, INTERNET-VERKKOPALVELIMET INTERNET-TUNNUSTEN SEULONTA KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMA VEROTARKASTUKSEN NÄKÖKULMA YKSIKÖN TOIMINNAN TULOKSET TARKASTUSTEN TULOKSET RIKOSASIAT JA NIIDEN ETENEMINEN Veroehdotusmenettelyä koskeva hovioikeuden päätös Ns. passiivista veropetosta koskeva Helsingin käräjäoikeuden päätös TOIMINNAN USKOTTAVUUS JA ENNALTA ESTÄVYYS YKSIKÖN TOIMINNASTA JA TYÖSKENTELYN HAITTATEKIJÖISTÄ HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI JA TYÖSKENTELYEDELLYTYKSET YHTEISTYÖSSÄ ESIINTYNEET ONGELMAT PROJEKTIYKSIKÖN TYÖTÄ HÄIRINNEET NIMETTÖMÄT KIRJEET TIETOMURTOEPÄILYT KUULUUKO RIKOSTORJUNTA VEROHALLINNON TEHTÄVIIN TYÖSUOJELUTOIMENPITEET HENKILÖSTÖN TYÖKYVYN YLLÄPITÄMISEKSI YKSIKÖN TOIMINNAN LAADUN ARVIOINTI YKSIKÖN TOIMINTAA KOHTAAN TEHDYT KANTELUT JA TUTKINTAPYYNNÖT YKSIKÖN TOIMINNASTA LAADITUT TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET VEROTARKASTUKSISTA TEHDYT VALITUKSET YKSIKÖN TOIMINTA JA HARMAA TALOUS JULKISUUDESSA SUHTEET JULKISEEN SANAAN EDUSKUNNAN JÄSENTEN INFORMOINTI HARMAAN TALOUDEN KYSYMYKSEN KÄSITTELY EDUSKUNNASSA...189

9 9 18. YKSIKÖN TOIMINNAN VAKINAISTAMISESTA KÄYTY KESKUSTELU KEHITTÄMISEHDOTUKSIA VIRANOMAISYHTEISTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET POLIISIN JA VEROVIRANOMAISTEN TIETOJEN VAIHTOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET VEROHALLINNON TOIMINTA VEROTULOJEN KERTYMÄN TEHOSTAMISEKSI VEROTARKASTAJAN OIKEUS OTTAA KIRJANPITOAINEISTO TARKASTETTAVAKSI TOIMIVALTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET HARMAAN TALOUDEN TORJUNNAN ORGANISOINTI PALKKAUS JA TYÖNTEON EHDOT HARMAASEEN TALOUTEEN VAIKUTTAVIEN RAKENTEELLISTEN TEKIJÖIDEN MUUTTAMINEN LOPUKSI TIIVISTELMÄ LIITTEET: I LUETTELO HENKILÖKUNNASTA TOIMIAJOITTAIN II HARMAATA TALOUTTA KÄSITTELEVIÄ TUTKIMUKSIA PEKKA VASARA: HARMAAN TALOUDEN TARKASTUSISKUT, VEROTARKASTUKSEN KEINOT HARMAAN TALOUDEN VALVONNASSA ERKKI RAJAMÄKI: POLIISIN JA VEROVIRANOMAISEN TIEDONVAIHTOSÄÄNNÖT TALOUSRIKOSTORJUNNASSA HANNU KUORTTI: HARMAA TALOUS OIKEUDELLISENA JA KULTTUURILLISENA ILMIÖNÄ MUUT TUTKIMUKSET, JOTKA KÄSITTELEVÄT HARMAATA TALOUTTA III RAKENNUSALAN URAKKATIETOJEN LUOVUTTAMISKÄYTÄNTÖ IV YKSIKÖN HENKILÖSTÖN PITÄMÄT ESITELMÄT PROJEKTIYKSIKÖN TOIMINNAN AIKANA PIDETYT ESITELMÄT YKSIKÖN HENKILÖSTÖN ESITELMÄT ERI KOULUTUSTILAISUUKSISSA YKSIKÖN EDUSTAJIEN ANTAMAT LAUSUNNOT JA SUULLISET KUULEMISET MERKITTÄVIMMÄT YKSIKÖN ANTAMAT KIRJALLISET LAUSUNNOT: V YKSIKÖN PERUSTAMISTA KOSKEVAT EHDOTUKSET YKSIKÖN TEKEMÄ EHDOTUS YKSIKÖN TEKEMÄ EHDOTUS VI. MUUT KIRJEET TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN KIRJE YKSIKÖN YHTEISTYÖELIMELLE YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KIRJE ALUEVEROJOHTAJALLE YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KIRJE ALUEVEROJOHTAJALLE YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KIRJE ALUEVEROJOHTAJALLE VII OIKEUSTAPAUKSIA BULVAANEISTA, JÄLKIVERO-OIKEUDESTA JA VERONKIERROSTA: KHO1960 II 614: KHO T 4871: KHO T 4374: KHO T 356: KHO T 4161: KHO T 1970: KHO T 2595: KHO T 2207: KHO T 3157: KHO 1985 II 529 (2650/10/84): KHO B 5609 (T 1252): KHO T 2480: KHO T 6549:...255

10 10 KHO 1996/3841: LYHENNELMÄ VEROEHDOTUSMENETTELYÄ JA PASSIIVISTA VEROPETOSTA KOSKEVASTA OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ Helsingin käräjäoikeuden päätös nro 534 R 98/9056, johon liittyy ns. passiivinen veropetos LÄÄNINOIKEUDEN RATKAISUJA: VIII KANSAINVÄLISET YHTEYDET EU-UCLAF / KONFERENSSI ROOMASSA ESPANJA ENGLANTI PORTUGALI RUOTSI Verotarkastajan tutkinto Ruotsin harmaan talouden verotarkastustoiminnan uudistaminen SAKSA USA VIRO OSALLISTUMINEN FISCALIS-VIRKAMIESVAIHTOON; ESIMERKKI PORTUGALISTA Pankki- ja verosalaisuus Tarkastushallinto Verotarkastusmenetelmät Viranomaisyhteistyö Arvonlisäveron palautukset IX ESIMERKKITAPAUKSIA PROJEKTIYKSIKKÖÖN SAAPUNEISTA ALOITTEISTA X MERKITTÄVIMMÄT YKSIKÖN TOIMINTA-AIKANA TOTEUTUNEET LAINMUUTOKSET XI KÄSITTEITÄ Bulvaani: Harmaa talous: Rahanpesu: Talousrikos, : Talousrikostorjunta: Tarkastusisku: Tehokas katuminen: Verosuunnittelu: Viranomaisyhteistyönä suoritetun verotarkastus: Virka-apu Verovalvonta Vähimmän haitan periaate: XII TYÖYHTEISÖTUTKIMUKSET, ARVIOINTISELVITYS VEROHALLITUKSELLE XIII LÄHDEAINEISTO: XIV AAKKOSELLINEN HAKEMISTO XV KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO...293

11 11 1. YKSIKÖN PERUSTAMINEN JA SILLE ANNETTU TEHTÄVÄ Valtioneuvosto edellytti tekemässään talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevassa periaatepäätöksessä poliisi-, vero- ja ulosottoviranomaisten tehostavan toimintaansa muun muassa perustamalla yhteisiä tutkintaryhmiä. Valtiovarainministeriö edellytti erillisessä tekemässään päätöksessä, että hallinnollisesti Uudenmaan lääninveroviraston yhteyteen perustetaan verohallinnon, poliisin ja ulosottotoimen edustajista koostuva projektiryhmä, jonka tavoitteeksi asetettiin: a) soveltaa ja kehittää reaaliaikaisiin tarkastusiskuihin perustuvaa verotarkastustoimintaa, b) kokeilla ja kehittää erilaisia, nykyistä tiiviimpiä viranomaisten yhteistoimintamalleja ja c) toimia verohallinnon ja yhteistyöviranomaisten koulutuspaikkana. Projektiryhmän, joka sai Uudenmaan lääninveroviraston työjärjestyksessä nimekseen projektiyksikkö, henkilöstö muodostettiin siten, että Uudenmaan lääninverovirasto sijoitti henkilöstöstään palkkauksineen 10 verotarkastajaa, asianvalvojaa tai toimistohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti verohallinnon säästöjä palautettiin projektiryhmän käyttöön vuoden 1996 ja 1997 käyttöä varten 7,5 miljoonaa markkaa ja vuonna 1998 yhteensä 6 miljoonaa markkaa. Projektille osoitettavilla määrärahoilla maksettiin ryhmään tulevan lisähenkilöstön palkkakustannukset sekä muut ryhmän työskentelystä aiheutuvat erityiskulut. Projektiryhmän kokonaisvahvuuden tuli päätöksen mukaan olla henkilöä. Uudenmaan lääninverovirasto hankki ryhmälle toimitilat kalusteineen.

12 12 Projektiryhmän vetäjiksi valtiovarainministeriö määräsi ylitarkastaja Jouko Aakon Verohallituksesta ja rikoskomisario Veli-Pekka Loikalan Keskusrikospoliisista. Oikeusministeriö sijoitti ryhmään avustavan ulosottomiehen. Projektiryhmän tuli toimia kiinteässä yhteistyössä poliisi-, ulosotto- ja tulliviranomaisten kanssa. Vaikka projektiyksikkö toimi määräaikaisena projektina se teki silloisen Uudenmaan lääninveroviraston, nykyisen Uudenmaan veroviraston kanssa erillisen tulostavoitesopimuksen, jossa sovittiin yhteistyöstä veroviraston kanssa. Lisäksi yksikkö sitoutui veroviraston tulostavoitesopimuksessa esitettyyn verovalvontasuunnitelmaan. Yksikkö on voinut kuitenkin varsin vapaasti tehdä ratkaisunsa tarkastuskohteiden valinnasta projektissa määriteltyjen tavoitteiden puitteissa. Projektiyksikkö aloitti toimintansa ja sen toiminta oli määrätty päättymään vuoden 1998 lopussa Yksikölle annetut tehtävät Valtiovarainministeriö määritteli projektiyksikön tehtävät yleisellä tasolla tekemässään päätöksessä. Uudenmaan veroviraston työjärjestyksessä määrättiin tehtävät yksityiskohtaisemmin siten, että yksikön tehtävänä oli - soveltaa ja kehittää reaaliaikaisiin tarkastusiskuihin perustuvaa verotarkastustoimintaa tekemällä tämän tavoitteen saavuttamiseksi verotarkastuksia ja suorittamalla verovalvontaa sekä ilmoittamalla syytetoimenpiteitä varten vero-, kirjanpito-, velallisen rikoksia ja muita verojen perintään liittyviä rikoksia, käyttämällä puhevaltaa mainittuja rikoksia koskevissa ja muissa perintään liittyvissä oikeudenkäyneissä ja ryhtymällä verojen perintään liittyviin turvaamistoimenpiteisiin,

13 13 - kokeilla ja kehittää erilaisia, nykyistä tiiviimpiä viranomaisten yhteistoimintamalleja yhteistyössä muiden viranomaisten ja viraston muiden yksiköiden kanssa ja - toimia verohallinnon ja yhteistyöviranomaisten koulutuspaikkana järjestämällä tavoitteidensa saavuttamiseksi koulutusta ja henkilöstön kierrätystä.

14 14 2. YKSIKÖN JA SEN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO 2.1. Johtoryhmä Projektiyksikön toimintaa ohjaamaan määrättiin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut johtaja Markku Hirvonen Verohallituksesta sekä jäseninä hallitusneuvos Jukka Hongell (varajäsen ulosoton ylitarkastaja Kari Liede) oikeusministeriöstä, rikosylitarkastaja Keijo Suuripää (varajäsen poliisiylitarkastaja Erkki Hämäläinen) sisäasiainministeriöstä, toimistopäällikkö Esko Hirvonen (varajäsen ylitarkastaja Esa Annala) Tullihallituksesta, lääninverojohtaja Arja Penttinen-Aspinen (varajäsen toimistopäällikkö Heikki Saarinko) Uudenmaan verovirastosta sekä rikosylitarkastaja Jouni Välkki (varajäsen rikostarkastaja Markku Ryymin ) Keskusrikospoliisista. Johtoryhmä on kokoontunut 15 kertaa. Johtoryhmä on hyväksynyt yksikölle toiminta- ja koulutussuunnitelman ja valvonut niiden toteutumista. Projektiyksikön toimintasuunnitelma hyväksyttiin myös Uudenmaan verovirastossa verovalvontasuunnitelman yhteydessä. Tämän lisäksi yksikkö teki Uudenmaan veroviraston kanssa tulostavoitesopimuksen. Tulostavoitesopimuksessa yksikkö sitoutui mm. toiminnallaan toteuttamaan ja täydentämään Uudenmaan veroviraston verovalvontastrategiaa Yksikön henkilökunta Projektiryhmän vetäjänä ovat toimineet ylitarkastaja Jouko Aakko Verohallituksesta ja rikoskomisario Veli-Pekka Loikala Keskusrikospoliisista. Oikeusministeriö sijoitti ryhmään avustavan ulosottomiehen, jossa tehtävässä on toiminut Timo Vainikka Espoon kihlakunnanvirastosta. Projektiryhmä on toiminut kiinteässä yhteistyössä poliisi-, ulosotto- ja tulliviranomaisten kanssa.

15 15 Yksikössä on toiminut jatkuvasti verohallinnon, poliisihallinnon ja ulosottohallinnon virkamiehiä. Tämän lisäksi useisiin yksikössä pidettyihin neuvottelutilaisuuksiin ovat osallistuneet tullin, työvoimahallinnon, tuotevalvontakeskuksen ja työsuojeluviranomaisten sekä LEL-eläkekassan ja Eläketurvakeskuksen edustajat. Yksikön päällikön sijaisina ovat toimineet vanhemmat verotarkastajat Juhani Kuutio ja Janne Marttinen sekä asianvalvojat Tiina Nevanperä ja Marja Eskola. Yksikössä poliisihallinnon edustajina ovat toimineet rikosylikonstaapeli Erkki Rajamäki ja vanhempi rikoskonstaapeli Ville Limo sekä verotarkastajan tehtävässä Hannele Hakakoski. Ulosottohallinnon edustajana yksikössä on toiminut Timo Vainikka. Verohallinnosta yksikön päällikön lisäksi ovat toimineet ylitarkastajat Seppo Kilpi ja Michael Östman sekä 27 vanhempaa verotarkastajaa, 6 asianvalvojaa, 2 verosihteeriä ja 7 toimistosihteeriä. Yksikössä työskentelevien kokonaismäärä oli aluksi 28 ja toiminnan päättyessä 38 henkilöä. Yksikössä on toiminut kaikkiaan 60 työntekijää sen toiminnan aikana vaihtuvuudesta johtuen. Virkoja eri toiminimikkeillä yksikössä oli seuraavasti: marras.96 joulu.98 Miehiä naisia Yksikön päällikkö Rikosylikonstaapeli Avustava ulosottomies Ryhmänjohtajat Vanhemmat verotarkastajat Asianvalvojat Verosihteerit Toimistosihteerit Vahtimestari Yhteensä Kuva 1, Henkilökunta nimikkeen mukaan.

16 16 Yksikkö palkkasi työvoimatoimiston välityksellä kaikkiaan 12 työntekijää, joista oli yksikön palveluksessa 8 henkilöä Yksikön henkilöstön toiminta yhteistyöviranomaisissa Projektiyksikön toiminnan alussa päädyttiin siihen, että yhteistyöviranomaiset toimivat projektiyksikön tiloissa ja vain poikkeustapauksissa suoritetaan verotarkastuksia yhteistoimintaviranomaisten tiloissa. Toimintatapaa muutettiin alkaen, jolloin eräät yksikön vanhemmat verotarkastajat ja verosihteerit määrättiin toimimaan yhteistyöviranomaisen osoittamissa tiloissa yhteistyössä siellä toimivien rikoshyödyn jäljitysryhmien kanssa. Helsingin ulosottovirastossa toimi aluksi vanhempi verotarkastaja Pekka Kemppainen. Hänen tultuaan nimitetyksi projektiyksikön asianvalvojan virkaan hänen tilalleen määrättiin verosihteeri Tuula Erkinheimo. Projektiyksiköstä Helsingin rikospoliisin yhteydessä toimivassa rikoshyödyn jäljitysryhmässä ovat toimineet vanhemmat verotarkastajat Harri Tiitta välisen ajan ja Eero Kempe välisen ajan osa-aikaisesti. Eero Kempen lisäksi tehtävää on osaaikaisesti hoitanut lähtien verosihteeri Margit Dementjeff. Länsi- Uudenmaan rikostutkintayksikköön sijoitettiin vanhempi verotarkastaja Päivi Alakangas väliseksi ajaksi ja alkaen tehtävää on hoitanut osa-aikaisesti verosihteeri Tuula Erkinheimo. Itä- Uudenmaan rikostutkintayksikössä toimivassa rikoshyödyn jäljitysryhmässä on välisen ajan toiminut vanhempi verotarkastaja Seppo Jauhiainen. 1 Ks. Liite I.

17 17 Poliisihallinnon yhteydessä eri viranomaisista koostuvat rikoshyödyn jäljitysryhmät ja Helsingin ulosottovirastossa toimiva erikoisperintäryhmä tekevät omat toimintakertomuksensa eikä niitä tässä käsitellä tarkemmin Verohallituksen verotarkastusyksikön ja Keskusrikospoliisin edustajien toiminta yksikössä Projektiyksikön toiseksi vetäjäksi valtiovarainministeriö määräsi komisario Veli-Pekka Loikalan Keskusrikospoliisista. Hänen tehtävänään ja vastuualueenaan yksikössä ovat olleet koulutusasiat ja poliisiyhteydet. Veli- Pekka Loikala oli yhdessä Verohallituksen verotarkastusyksikön kanssa toteuttamassa ja suunnittelemassa valtakunnallista ns. iskukoulutuspakettia. Hän on pyrkinyt ohjaamaan poliisihallintoon tehtyjen rikosilmoitusten tutkinnan järjestämistä siten, että ne saataisiin ajoissa tutkintaan projektiin liittyvältä osiltaan. Hänen aloitteestaan on laadittu useita yksikön toimintaan liittyviä muistioita lähinnä poliisiviranomaisen ja veroviranomaisten yhteistyön järjestämiseksi ja siinä laillisuusnäkökohtien huomioon ottamiseksi. Veli-Pekka Loikala on lisäksi suorittanut koko henkilökuntaa koskevan kehityskeskustelun sekä vastaavanlaisen työtyytyväisyyttä koskevan tutkimuksen. Osin ulkopuolisen suorittamalla kehityskeskustelun avulla pyrittiin mahdollisimman luotettavaan tulokseen työn ohjausta varten. Verohallituksen verotarkastusyksiköstä on projektiyksikössä toiminut ylitarkastaja Seppo Kilpi osa-aikaisesti. Hänen tehtävänään on ollut kehittää reaaliaikaiseen tarkastustoimintaan soveltuvia atk-sovelluksia ja opastaa yksikön toimihenkilöitä olemassa olevien sovellusten käytössä. Seppo Kilven ja yksikön aloitteesta on esitetty Verohallitukselle jäljempänä tarkemmin kuvattavan TARKKA-sovelluksen kehittämistä.

18 18 Edellä esitetyn lisäksi Verohallituksen verotarkastusyksikön ylitarkastaja Michael Östman on toiminut yksikön kanssa yhteistyössä osakekauppatietojen sekä internet-kauppaan liittyvän tarkastuskohteiden seulonnassa tarkastusten suorittamista varten. Michael Östmanin apua on yksikössä käytetty myös Ruotsin veroviranomaisiin tarvittavien yhteyksien koordinoimiseksi Yksikön henkilöstön saamat huomionosoitukset Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari on avoimella kirjeellä ilmoittanut projektiyksikön vanhemmalle verotarkastaja Pertti Pernulle myönnetystä asessorin arvonimestä sekä myöntänyt vanhemmalle verotarkastaja Ilmari Marttiselle virka-ansiomerkin. Lisäksi vanhemmat verotarkastajat Terttu Tikka ja Pertti Pernu ovat saaneet verohallinnon ansiomerkit.

19 19 3. YKSIKÖN TOIMINNAN SUUNTAUTUMINEN 3.1. Harmaan talouden alueella toimiva asiakaskunta Valtiovarainministeriön vuonna 1994 asettaman harmaan talouden selvitystyöryhmän loppuraportin varovaisen laskelman mukaan harmaan talouden kokonaismäärä vuoden 1992 tasolla olisi arvioitavissa vähintään 20 miljardin markan suuruiseksi, mikä vastaisi 4,2 % silloisesta bruttokansantuotteesta. Sen mukaan työryhmä oli arvioinut, että harmaasta taloudesta aiheutuneet taloudelliset menetykset ja lisääntyneet kustannukset 2, 3, 4, 5 vuoden 1995 tasolla olisivat vähintäänkin 13 miljardia markkaa. Em. työryhmän käsityksen mukaan merkittävin ja sekä veronsaajien menetysten että elinkeinoelämän kilpailuneutraliteetin kannalta haitallisin osa harmaasta taloudesta tapahtuu yritystoiminnan yhteydessä tai siihen liittyen. Harmaan talouden harjoittajan tärkein työväline on useimmiten kertakäyttöiseksi tarkoitettu osakeyhtiö, jonka taakse tosiasiallisten toiminnan harjoittajien henkilöllisyys voidaan kätkeä ja joka voidaan maksukyvyttömänä jättää vastuuseen toiminnasta julkiselle vallalle ja liikekumppaneille syntyneistä veloista. Kotimaisen osakeyhtiön rinnalla on nykyisin entistä useammin johonkin verokeidasvaltioon rekisteröity yhtiö. Harmaan talouden kartoituksen ja selvitystyön ohessa todettiin, että kaupparekisterissä oli vuonna osakeyhtiötä, joista :llä ei ole verohallinnon asiakastunnusta. Uudenmaan alueella yli 30 vuotta vanhoista osakeyhtiöstä oli verohallinnon rekistereissä merkitty toimimattomiksi, 3-10 vuotta vanhoista osakeyhtiöstä oli toimimatonta ja alle kolme vuotiaista yhtiöstä oli 330 toimimatonta. Lisäksi oli sellaista yhtiötä, jotka oli perustettu v alun jälkeen, 2 Harmaan talouden selvitystyöryhmän loppuraportti , s. 31 ja Vrt. myös Alvesalo, Laitinen, Virta, Tukien varassa, v Vasara, Pekka, Harmaan talouden laajuudesta ja merkityksestä, v. 1997, s. 8 5 Vasara Pekka, Harmaa talous Suomessa,

20 20 mutta jotka eivät ilmoittaneet alv- eikä työnantajakausitietoja eivätkä olleet ennakkoperintärekisterissä. Helsingin Sanomien julkaiseman artikkelin mukaan veroparatiiseissa on miljardia rahaa eli kolmannes koko maailman varallisuudesta. Suomalaisilla pankeilla oli sveitsiläisen BIS-pankin 7 tilaston mukaan vuoden 1997 lopussa yli 8 miljardin markan saatavat veroparatiisivaltioista. Suomessa veroparatiisiyhtiöitä välittävän Ocran aluejohtaja Aaron Michelinin Ilta-Sanomissa antamien tietojen mukaan pelkästään yhdessä Lontoon Barclay - pankissa on heidän asiakkaillaan 1,5 miljardin 8 markan talletukset. Suomen Pankin julkaiseman tilaston mukaan suomalaisten arvopaperisijoitukset pelkästään Cayman saarille olivat yhteensä 544 milj. markkaa. 9 Verojäämät olivat vuoden 1996 lopussa verohallinnon toimintakertomuksen mukaan kaikkiaan 26,1 miljardia 10 markkaa ja vuoden 1997 lopussa 25,9 miljardia 11 markkaa. Hyvin suuren osan verojäämistä voidaan arvioida olevan peräisin harmaan talouden yrittäjille maksuunpannuista veroista, jotka nämä ovat tietoisesti jättäneet maksamatta Johtoryhmän antamat suuntaviivat yksikön toiminnalle Projektiyksikön johtoryhmä edellytti aluksi yksikön kartoittavan ongelmatoimialoja ja alueita harmaan talouden verotarkastusten suorittamisen pohjaksi. Yksikössä päätettiin tämän mukaisesti kartoittaa: - rakennusalan aliurakointiin liittyvää kuittikauppaa ja veronkiertoa, - autokaupan väliluovutustilanteiden veronkiertoa, - ravintola-alan harmaata taloutta yhdessä tuotevalvontakeskuksen 6 Helsingin Sanomat , Juha Sainion artikkeli: Britania tutkii veroparatiisejaan. 7 Talous-Sanomat , Ari Kapanen, Hyvämaineisetkin yritykset seikkailevat veroparatiiseissa. 8 Ilta-Sanomat , Ocran toimitusjohtaja Aaron Michelin haastattelu, jossa hän katsoo veroparatiisien käytön olevan välttämätöntä Suomen kansainvälisen kilpailun säilyttämisen kannalta. 9 Suomen Pankin internetissä julkaisema tilasto markkina-arvo. 10 Verohallinnon toimintakertomus vuodelta Verohallinnon toimintakertomus vuodelta 1997

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus 36/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.6.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa 20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus. Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin,

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2011/1469 1 (29) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2011 Sisältö Syksyn 2011 tilannekuvan keskeisimmät havainnot... 2 1 Johdatus tilannekuvaan...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII KESKUSRIKOSPOLIISI CENTRALKRIMINALPOLISEN Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII Taina Neira, Juha Perämaa ja Pekka Vasara 2/2003 Päivittänyt Viivi Jantunen 8/2014 Keskusrikospoliisi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ.

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ. Markku Fredman * OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ Vuoden 2014 alussa päättyy vuoden kestänyt siirtymäkausi, jonka jälkeen yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Yleistä ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja 2010 Sisältö Päätä oikein -aineiston lukijalle 5 1 Seuran hallinto 6 1.1 Seuran perustaminen 6 1.1.1 Perustamisen edellytykset 6 1.1.2 Kielletyt ja luvanvaraiset seurat

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot