Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ"

Transkriptio

1 Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

2 2 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti Tekijä: Uudenmaan verovirasto Projektiyksikkö Työryhmämuistioita 1/99

3 3 Harmaa talous: Harmaan talouden selvitystyöryhmä määritteli keväällä 1995 harmaan talouden sinänsä lailliseksi toiminnaksi, josta ei ole suoritettu lakisääteisiä veroja ja maksuja sen vuoksi, että toiminta tai tulonmuodostus on tapahtunut viranomaisilta salassa tai siitä on annettu väärää tai puutteellista tietoa. Euroopan Unioni laskee harmaaseen talouteen myös laittoman kaupan, kuten huumekaupan. ISBN: ISSN Helsinki 1999 Valtiovarainministeriö

4 4 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä: toimielimen nimi, puheenjohtaja): Uudenmaan verovirasto, Projektiyksikkö Johtoryhmän puheenjohtaja Markku Hirvonen Yksikön vetäjät: Jouko Aakko Veli-Pekka Loikala Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen): Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti Julkaisun laji: Työryhmämuistio Toimeksiantaja: Valtiovarainministeriö Toimielimen asettamispäivä: Julkaisun osat: Tiivistelmä: Valtiovarainministeriön tekemän päätöksen mukaan Uudenmaan lääninveroviraston yhteyteen perustettiin väliseksi ajaksi verohallinnon, poliisin ja ulosottotoimen edustajista koostuva projektiryhmä, jonka tavoitteeksi asetettiin: a) soveltaa ja kehittää reaaliaikaisiin tarkastusiskuihin perustuvaa verotarkastustoimintaa, b) kokeilla ja kehittää erilaisia, nykyistä tiiviimpiä viranomaisten yhteistoimintamalleja ja c) toimia verohallinnon ja yhteistyöviranomaisten koulutuspaikkana. Ryhmä nimettiin Uudenmaan lääninveroviraston työjärjestyksessä projektiyksiköksi. Yksikön henkilöstövahvuus oli toiminnan alkaessa 28 henkilöä ja toiminnan päättyessä 38 henkilöä. Yksikössä on toiminut 2 verotarkastusryhmää, 4 asianvalvojaa, 2 verosihteeriä ja toimistosihteereitä. Projektiryhmän vetäjiksi valtiovarainministeriö määräsi ylitarkastaja Jouko Aakon Verohallituksesta. Keskusrikospoliisista ryhmän vetäjäksi nimettiin rikoskomisario Veli - Pekka Loikalan. Oikeusministeriö sijoitti ryhmään avustavan ulosottomiehen ja lisäksi yksikköön oli sijoitettuna jatkuvasti myös poliisin yhdyshenkilönä toiminut rikosylikonstaapeli. Projektiryhmän tuli toimia kiinteässä yhteistyössä poliisi-, ulosotto- ja tulliviranomaisten kanssa. Projektiyksikön toimintaa ohjaamaan määrättiin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut johtaja Markku Hirvonen Verohallituksesta ja johon ovat kuuluneet edustajat oikeusministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, Tullihallituksesta, Uudenmaan lääninverovirastosta ja Keskusrikospoliisista. Projektiyksikössä on suoritettu toimintakauden aikana kaikkiaan 336 verotarkastusta, joista mennessä on 264 valmistunut ja 72 kesken. Pääosa verotarkastuksista on suoritettu viranomaisyhteistyönä. Tarkastuksista puolet on käynnistynyt poliisin aloitteesta. Valmistuneissa 264 verotarkastuksessa havaittujen laiminlyöntien perusteella maksuunpantaviksi esitetyt verot ovat ilman veronkorotuksia ja viivästysseuraamuksia noin 150 miljoonaa markkaa. Keskeneräiset tarkastukset mukaan lukien tulee projektiyksikön toiminnan perusteella maksuunpantavien verojen kokonaismääräksi viivästysseuraamuksineen ja korotuksineen yhteensä noin 250 miljoonaa markkaa. Projektiyksikön verotarkastuskertomusten perusteella tehdyistä maksuunpanopäätöksistä ovat verovelvolliset valittaneet 10 tapauksessa. Viiden valituksen osalta on tullut päätös, joista neljässä tapauksessa maksuunpanopäätös on pysynyt ja yhdessä lääninoikeus muutti maksuunpanoa laskuvirheen vuoksi. Yksikön tarkastuksissa on löytynyt ja tunnistettu noin 900 pimeitä palkkoja saanutta palkansaajaa, joista suurehko osa on saanut myös perusteettomia työttömyyskorvauksia. Viimeksi mainituista on mennessä tullut oikeuden päätös 57 tapauksessa. Rikosilmoituksia vero-, kirjanpito- ja velallisen rikoksista on yksikkö tehnyt 174 tapauksessa. Näistä oli mennessä saatu käräjäoikeuden päätös vain 7 tapauksesta. Projektiyksikön käyttämässä toimintamallissa on voitu verotakavarikoiden ja tehostuneen ulosottoyhteistyön avulla merkittävästi parantaa maksuunpantujen verojen kertymistä perinteiseen verotarkastukseen verrattuna. Yksikön toiminta-aikana on verotakavarikoiden ja muiden pakkotäytäntöönpanojen avulla saatu kertymään 35 miljoonaa markkaa. Kun tähän lisätään vapaaehtoisin suorituksin kertyneet määrät ja estetyt aiheettomat arvonlisäveron ennakkopalautukset, saadaan yksikön suoranaiseksi reaalitulokseksi veronsaajille ainakin 70 miljoonaa markkaa. Toiminnan ennalta estävät vaikutukset lienevät merkittävästi suuremmat.

5 5 Avainsanat: Harmaa talous, talousrikollisuus, viranomaisyhteistyö, viranomaisyhteistyönä toimitettu reaaliaikainen verotarkastus Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1999:1 Kokonaissivumäärä: Kieli: ISSN: Hinta: ISBN: Luottamuksellisuus: 295 Jakaja: Valtiovarainministeriö Suomi Kustantaja: Valtiovarainministeriö

6 6 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YKSIKÖN PERUSTAMINEN JA SILLE ANNETTU TEHTÄVÄ YKSIKÖLLE ANNETUT TEHTÄVÄT YKSIKÖN JA SEN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO JOHTORYHMÄ YKSIKÖN HENKILÖKUNTA YKSIKÖN HENKILÖSTÖN TOIMINTA YHTEISTYÖVIRANOMAISISSA VEROHALLITUKSEN VEROTARKASTUSYKSIKÖN JA KESKUSRIKOSPOLIISIN EDUSTAJIEN TOIMINTA YKSIKÖSSÄ YKSIKÖN HENKILÖSTÖN SAAMAT HUOMIONOSOITUKSET YKSIKÖN TOIMINNAN SUUNTAUTUMINEN HARMAAN TALOUDEN ALUEELLA TOIMIVA ASIAKASKUNTA JOHTORYHMÄN ANTAMAT SUUNTAVIIVAT YKSIKÖN TOIMINNALLE PROJEKTIYKSIKÖN SUORITTAMAT VEROTARKASTUKSET JA NIIDEN KOHDISTUMINEN YKSIKÖN TOIMINTAMALLI; VIRANOMAISYHTEISTYÖNÄ SUORITETTU REAALIAIKAINEN VEROTARKASTUS VEROTARKASTUKSESTA YLEISESTI PERINTEINEN HALLINNOLLINEN VEROTARKASTUS YKSIKÖN TOIMINTAPERIAATE, VIRANOMAISYHTEISTYÖNÄ SUORITETTU VEROTARKASTUS VIRANOMAISYHTEISTYÖNÄ SUORITETUN REAALIAIKAISEN VEROTARKASTUKSEN TYÖVAIHEET KOHDEVALINTA VALMISTAUTUMINEN ALOITTAMINEN TARKASTUSAINEISTO TARKASTAMINEN ALUSTAVA VEROTARKASTUSKERTOMUS VAI MUISTIO KUULEMINEN VIRANOMAISYHTEISTYÖSSÄ SUORITETUSSA VEROTARKASTUKSESSA VASTINE VEROTARKASTUSKERTOMUS KUULUSTELUPÖYTÄKIRJOJEN KÄYTTÖ VEROTARKASTUSKERTOMUKSESSA MAKSUUNPANO VEROTARKASTAJA OIKEUDESSA TODISTAJANA ASIANVALVONTA PROJEKTIYKSIKÖSSÄ TARKASTUSISKUT JA NIIHIN VALMISTAUTUMINEN TARKASTUSISKUN JÄLKEEN RIKOSILMOITUS, ESITUTKINTAVAIHE OIKEUDENKÄYNTIVAIHE VEROTAKAVARIKOT JA NIIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VEROTAKAVARIKOISTA JA NIIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA YLEISESTI LÄHTÖKOHDAT VEROTAKAVARIKON HAKEMISELLE VAKUUSTAKAVARIKKO VEROTAKAVARIKKOLAIN EDELLYTYKSET HAKEMISELLE VOIMASSAOLO VEROTAKAVARIKON TIEDOKSIANTO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO HUOMIOITAVAA YHTEISTYÖVIRANOMAISTEN TOIMINTA YKSIKÖSSÄ...51

7 ULOSOTON YHDYSHENKILÖ Tehtävien muotoutuminen Tehtäväalueet pääpiirteissään Ulosoton yhdyshenkilön kokemuksia viranomaisyhteistyöstä Toiminnasta Kehittämiskohteista ulosoton yhdyshenkilön näkökulmasta POLIISIN YHDYSHENKILÖ VIRANOMAISYHTEISTYÖ POLIISIHALLINTO ULOSOTTOHALLINTO TULLI RIKOSHYÖDYN JÄLJITYSRYHMÄT SYYTTÄJÄLAITOS UUDENMAAN VEROVIRASTON PERIMISYKSIKKÖ UUDENMAAN VEROVIRASTON MAKSUVALVONTAYKSIKKÖ VEROVIRASTOT TUOTEVALVONTAKESKUS ELÄKELAITOKSET TYÖSUOJELUVIRANOMAISET VAKUUTUSYHTIÖITTEN VAKUUTUSETSIVÄT KANSALAISJÄRJESTÖT YKSIKÖN TOIMINNAN HALLINNOLLINEN JÄRJESTELY ERI TYÖVAIHEIDEN SEURANTAJÄRJESTELMÄT HENKILÖSTÖ- JA MUIDEN HALLINNOLLISTEN TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN YKSIKÖN SISÄINEN VIESTINTÄ YKSIKÖN YHTEISTYÖELINTEN TOIMINTA YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KOULUTUS YKSIKÖN SUORITTAMA KOULUTUSTOIMINTA ETÄTYÖ PROJEKTIYKSIKÖSSÄ ATK-JÄRJESTELMIEN HYVÄKSIKÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY YKSIKÖSSÄ MUISTILISTAT, LASKENTAPOHJAT JA KYSELYKAAVAKKEET PROJEKTIYKSIKÖSSÄ SUORITETTU RISKIEN KARTOITUS PÄÄPROJEKTIT JA -TOIMIALAT RAKENNUSALA Tarkastus palosaneerausalan yritykseen Tarkastus helsinkiläiseen rappausalan yritykseen Osakkaan tekaistuilla kuiteilla toisten osakkaiden tietämättä nostamat varat SEKSIBISNEKSEEN LIITTYVÄT TARKASTUKSET Operaatio sex Operaatio sex; Operaatio sex; Operaatio sex; Seuralaispalvelun tarkastaminen HARMAAN TALOUDEN RAVINTOLAT Valomerkkioperaatio Tarkastus ravintolaan, jonka pimeä liikevaihto 17 miljoonaa mk KULJETUSALA GSM-PUHELINKAUPASSA HARJOITETTU ARVONLISÄVERON KIERTÄMINEN YHTEISÖHANKINTOJEN AVULLA EU:N SISÄKAUPAN VALVONTATIETOIHIN LIITTYVÄ KOKEILUPROJEKTI OSAKEKAUPPAA VEROKEIDASYHTIÖTÄ JA ULKOLAISTA VÄLITTÄJÄÄ HYVÄKSIKÄYTTÄEN, OSIN HALLINTAREKISTERIN SUOJASSA Osakekauppatapaus Arvopaperivälittäjien asiakkaiden arvopaperikauppoja koskevista vuosi-ilmoituksista Osakelainausjärjestelmään verotuksellinen lainmuutos TELEMARKKINOINTI...123

8 Hyväntekeväisyysjärjestöille tapahtunut ilmoitusten myynti Lehtien puhelintilausmyynti HINTAHISSI HUUMEYRITTÄJIEN OMISTAMIEN YRITYSTEN TARKASTUKSET Huumeyritykset bulvaanien nimissä Huumetutkintaa jouluna Työnjohtoa Barcelonan vankilasta Tarkastus porvoolaiseen asbestialan yritykseen Ns. saattohoito, velkaisten yritysten osto TARKASTUS 20 VUOTTA TÄYSIN PIMEÄSTI TOIMINEESEEN KONEPAJAYHTIÖÖN MEHUNTUONTIYRITYSTEN TARKASTUS JULKISTEN TUKIEN VÄÄRINKÄYTTÖ Eräitä työttömyysturvan väärinkäytösten esimerkkitapauksia Työttömyysturvaa koskevat oikeuden päätökset KUITTIKAUPPA KUITTIKAUPAN KÄSITE KUITTIKAUPAN MUOTOJA Kuittikauppaa rahanpesun muotona Kuittikauppaa konkurssiin menneiden yhtiöiden nimissä Kuittikauppa; verorikos vai verosuunnittelua BULVAANIYRITYSTEN HYVÄKSIKÄYTTÖ Bulvaaniyrityksen toimijoiden tunnusmerkkejä Bulvaaniyrityksissä työskentelevien tunnusmerkkejä KUITTIKAUPPATILANTEEN KÄSITTELY UUDELLEEN SUORITETUSSA VEROTARKASTUKSESSA KUITTIKAUPPAAN LIITTYVÄT VEROTUS- JA MAKSUUNPANOESITYKSET VEROTARKASTUKSESSA MITEN KUITTIKAUPPOJA ON SAATU ESILLE? INTERNET-KAUPPA INTERNET-KAUPPA, YLEISTÄ,,,,,, INTERNET-VERKKOPALVELIMET INTERNET-TUNNUSTEN SEULONTA KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMA VEROTARKASTUKSEN NÄKÖKULMA YKSIKÖN TOIMINNAN TULOKSET TARKASTUSTEN TULOKSET RIKOSASIAT JA NIIDEN ETENEMINEN Veroehdotusmenettelyä koskeva hovioikeuden päätös Ns. passiivista veropetosta koskeva Helsingin käräjäoikeuden päätös TOIMINNAN USKOTTAVUUS JA ENNALTA ESTÄVYYS YKSIKÖN TOIMINNASTA JA TYÖSKENTELYN HAITTATEKIJÖISTÄ HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI JA TYÖSKENTELYEDELLYTYKSET YHTEISTYÖSSÄ ESIINTYNEET ONGELMAT PROJEKTIYKSIKÖN TYÖTÄ HÄIRINNEET NIMETTÖMÄT KIRJEET TIETOMURTOEPÄILYT KUULUUKO RIKOSTORJUNTA VEROHALLINNON TEHTÄVIIN TYÖSUOJELUTOIMENPITEET HENKILÖSTÖN TYÖKYVYN YLLÄPITÄMISEKSI YKSIKÖN TOIMINNAN LAADUN ARVIOINTI YKSIKÖN TOIMINTAA KOHTAAN TEHDYT KANTELUT JA TUTKINTAPYYNNÖT YKSIKÖN TOIMINNASTA LAADITUT TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET VEROTARKASTUKSISTA TEHDYT VALITUKSET YKSIKÖN TOIMINTA JA HARMAA TALOUS JULKISUUDESSA SUHTEET JULKISEEN SANAAN EDUSKUNNAN JÄSENTEN INFORMOINTI HARMAAN TALOUDEN KYSYMYKSEN KÄSITTELY EDUSKUNNASSA...189

9 9 18. YKSIKÖN TOIMINNAN VAKINAISTAMISESTA KÄYTY KESKUSTELU KEHITTÄMISEHDOTUKSIA VIRANOMAISYHTEISTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET POLIISIN JA VEROVIRANOMAISTEN TIETOJEN VAIHTOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET VEROHALLINNON TOIMINTA VEROTULOJEN KERTYMÄN TEHOSTAMISEKSI VEROTARKASTAJAN OIKEUS OTTAA KIRJANPITOAINEISTO TARKASTETTAVAKSI TOIMIVALTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET HARMAAN TALOUDEN TORJUNNAN ORGANISOINTI PALKKAUS JA TYÖNTEON EHDOT HARMAASEEN TALOUTEEN VAIKUTTAVIEN RAKENTEELLISTEN TEKIJÖIDEN MUUTTAMINEN LOPUKSI TIIVISTELMÄ LIITTEET: I LUETTELO HENKILÖKUNNASTA TOIMIAJOITTAIN II HARMAATA TALOUTTA KÄSITTELEVIÄ TUTKIMUKSIA PEKKA VASARA: HARMAAN TALOUDEN TARKASTUSISKUT, VEROTARKASTUKSEN KEINOT HARMAAN TALOUDEN VALVONNASSA ERKKI RAJAMÄKI: POLIISIN JA VEROVIRANOMAISEN TIEDONVAIHTOSÄÄNNÖT TALOUSRIKOSTORJUNNASSA HANNU KUORTTI: HARMAA TALOUS OIKEUDELLISENA JA KULTTUURILLISENA ILMIÖNÄ MUUT TUTKIMUKSET, JOTKA KÄSITTELEVÄT HARMAATA TALOUTTA III RAKENNUSALAN URAKKATIETOJEN LUOVUTTAMISKÄYTÄNTÖ IV YKSIKÖN HENKILÖSTÖN PITÄMÄT ESITELMÄT PROJEKTIYKSIKÖN TOIMINNAN AIKANA PIDETYT ESITELMÄT YKSIKÖN HENKILÖSTÖN ESITELMÄT ERI KOULUTUSTILAISUUKSISSA YKSIKÖN EDUSTAJIEN ANTAMAT LAUSUNNOT JA SUULLISET KUULEMISET MERKITTÄVIMMÄT YKSIKÖN ANTAMAT KIRJALLISET LAUSUNNOT: V YKSIKÖN PERUSTAMISTA KOSKEVAT EHDOTUKSET YKSIKÖN TEKEMÄ EHDOTUS YKSIKÖN TEKEMÄ EHDOTUS VI. MUUT KIRJEET TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN KIRJE YKSIKÖN YHTEISTYÖELIMELLE YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KIRJE ALUEVEROJOHTAJALLE YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KIRJE ALUEVEROJOHTAJALLE YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KIRJE ALUEVEROJOHTAJALLE VII OIKEUSTAPAUKSIA BULVAANEISTA, JÄLKIVERO-OIKEUDESTA JA VERONKIERROSTA: KHO1960 II 614: KHO T 4871: KHO T 4374: KHO T 356: KHO T 4161: KHO T 1970: KHO T 2595: KHO T 2207: KHO T 3157: KHO 1985 II 529 (2650/10/84): KHO B 5609 (T 1252): KHO T 2480: KHO T 6549:...255

10 10 KHO 1996/3841: LYHENNELMÄ VEROEHDOTUSMENETTELYÄ JA PASSIIVISTA VEROPETOSTA KOSKEVASTA OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ Helsingin käräjäoikeuden päätös nro 534 R 98/9056, johon liittyy ns. passiivinen veropetos LÄÄNINOIKEUDEN RATKAISUJA: VIII KANSAINVÄLISET YHTEYDET EU-UCLAF / KONFERENSSI ROOMASSA ESPANJA ENGLANTI PORTUGALI RUOTSI Verotarkastajan tutkinto Ruotsin harmaan talouden verotarkastustoiminnan uudistaminen SAKSA USA VIRO OSALLISTUMINEN FISCALIS-VIRKAMIESVAIHTOON; ESIMERKKI PORTUGALISTA Pankki- ja verosalaisuus Tarkastushallinto Verotarkastusmenetelmät Viranomaisyhteistyö Arvonlisäveron palautukset IX ESIMERKKITAPAUKSIA PROJEKTIYKSIKKÖÖN SAAPUNEISTA ALOITTEISTA X MERKITTÄVIMMÄT YKSIKÖN TOIMINTA-AIKANA TOTEUTUNEET LAINMUUTOKSET XI KÄSITTEITÄ Bulvaani: Harmaa talous: Rahanpesu: Talousrikos, : Talousrikostorjunta: Tarkastusisku: Tehokas katuminen: Verosuunnittelu: Viranomaisyhteistyönä suoritetun verotarkastus: Virka-apu Verovalvonta Vähimmän haitan periaate: XII TYÖYHTEISÖTUTKIMUKSET, ARVIOINTISELVITYS VEROHALLITUKSELLE XIII LÄHDEAINEISTO: XIV AAKKOSELLINEN HAKEMISTO XV KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO...293

11 11 1. YKSIKÖN PERUSTAMINEN JA SILLE ANNETTU TEHTÄVÄ Valtioneuvosto edellytti tekemässään talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevassa periaatepäätöksessä poliisi-, vero- ja ulosottoviranomaisten tehostavan toimintaansa muun muassa perustamalla yhteisiä tutkintaryhmiä. Valtiovarainministeriö edellytti erillisessä tekemässään päätöksessä, että hallinnollisesti Uudenmaan lääninveroviraston yhteyteen perustetaan verohallinnon, poliisin ja ulosottotoimen edustajista koostuva projektiryhmä, jonka tavoitteeksi asetettiin: a) soveltaa ja kehittää reaaliaikaisiin tarkastusiskuihin perustuvaa verotarkastustoimintaa, b) kokeilla ja kehittää erilaisia, nykyistä tiiviimpiä viranomaisten yhteistoimintamalleja ja c) toimia verohallinnon ja yhteistyöviranomaisten koulutuspaikkana. Projektiryhmän, joka sai Uudenmaan lääninveroviraston työjärjestyksessä nimekseen projektiyksikkö, henkilöstö muodostettiin siten, että Uudenmaan lääninverovirasto sijoitti henkilöstöstään palkkauksineen 10 verotarkastajaa, asianvalvojaa tai toimistohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti verohallinnon säästöjä palautettiin projektiryhmän käyttöön vuoden 1996 ja 1997 käyttöä varten 7,5 miljoonaa markkaa ja vuonna 1998 yhteensä 6 miljoonaa markkaa. Projektille osoitettavilla määrärahoilla maksettiin ryhmään tulevan lisähenkilöstön palkkakustannukset sekä muut ryhmän työskentelystä aiheutuvat erityiskulut. Projektiryhmän kokonaisvahvuuden tuli päätöksen mukaan olla henkilöä. Uudenmaan lääninverovirasto hankki ryhmälle toimitilat kalusteineen.

12 12 Projektiryhmän vetäjiksi valtiovarainministeriö määräsi ylitarkastaja Jouko Aakon Verohallituksesta ja rikoskomisario Veli-Pekka Loikalan Keskusrikospoliisista. Oikeusministeriö sijoitti ryhmään avustavan ulosottomiehen. Projektiryhmän tuli toimia kiinteässä yhteistyössä poliisi-, ulosotto- ja tulliviranomaisten kanssa. Vaikka projektiyksikkö toimi määräaikaisena projektina se teki silloisen Uudenmaan lääninveroviraston, nykyisen Uudenmaan veroviraston kanssa erillisen tulostavoitesopimuksen, jossa sovittiin yhteistyöstä veroviraston kanssa. Lisäksi yksikkö sitoutui veroviraston tulostavoitesopimuksessa esitettyyn verovalvontasuunnitelmaan. Yksikkö on voinut kuitenkin varsin vapaasti tehdä ratkaisunsa tarkastuskohteiden valinnasta projektissa määriteltyjen tavoitteiden puitteissa. Projektiyksikkö aloitti toimintansa ja sen toiminta oli määrätty päättymään vuoden 1998 lopussa Yksikölle annetut tehtävät Valtiovarainministeriö määritteli projektiyksikön tehtävät yleisellä tasolla tekemässään päätöksessä. Uudenmaan veroviraston työjärjestyksessä määrättiin tehtävät yksityiskohtaisemmin siten, että yksikön tehtävänä oli - soveltaa ja kehittää reaaliaikaisiin tarkastusiskuihin perustuvaa verotarkastustoimintaa tekemällä tämän tavoitteen saavuttamiseksi verotarkastuksia ja suorittamalla verovalvontaa sekä ilmoittamalla syytetoimenpiteitä varten vero-, kirjanpito-, velallisen rikoksia ja muita verojen perintään liittyviä rikoksia, käyttämällä puhevaltaa mainittuja rikoksia koskevissa ja muissa perintään liittyvissä oikeudenkäyneissä ja ryhtymällä verojen perintään liittyviin turvaamistoimenpiteisiin,

13 13 - kokeilla ja kehittää erilaisia, nykyistä tiiviimpiä viranomaisten yhteistoimintamalleja yhteistyössä muiden viranomaisten ja viraston muiden yksiköiden kanssa ja - toimia verohallinnon ja yhteistyöviranomaisten koulutuspaikkana järjestämällä tavoitteidensa saavuttamiseksi koulutusta ja henkilöstön kierrätystä.

14 14 2. YKSIKÖN JA SEN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO 2.1. Johtoryhmä Projektiyksikön toimintaa ohjaamaan määrättiin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut johtaja Markku Hirvonen Verohallituksesta sekä jäseninä hallitusneuvos Jukka Hongell (varajäsen ulosoton ylitarkastaja Kari Liede) oikeusministeriöstä, rikosylitarkastaja Keijo Suuripää (varajäsen poliisiylitarkastaja Erkki Hämäläinen) sisäasiainministeriöstä, toimistopäällikkö Esko Hirvonen (varajäsen ylitarkastaja Esa Annala) Tullihallituksesta, lääninverojohtaja Arja Penttinen-Aspinen (varajäsen toimistopäällikkö Heikki Saarinko) Uudenmaan verovirastosta sekä rikosylitarkastaja Jouni Välkki (varajäsen rikostarkastaja Markku Ryymin ) Keskusrikospoliisista. Johtoryhmä on kokoontunut 15 kertaa. Johtoryhmä on hyväksynyt yksikölle toiminta- ja koulutussuunnitelman ja valvonut niiden toteutumista. Projektiyksikön toimintasuunnitelma hyväksyttiin myös Uudenmaan verovirastossa verovalvontasuunnitelman yhteydessä. Tämän lisäksi yksikkö teki Uudenmaan veroviraston kanssa tulostavoitesopimuksen. Tulostavoitesopimuksessa yksikkö sitoutui mm. toiminnallaan toteuttamaan ja täydentämään Uudenmaan veroviraston verovalvontastrategiaa Yksikön henkilökunta Projektiryhmän vetäjänä ovat toimineet ylitarkastaja Jouko Aakko Verohallituksesta ja rikoskomisario Veli-Pekka Loikala Keskusrikospoliisista. Oikeusministeriö sijoitti ryhmään avustavan ulosottomiehen, jossa tehtävässä on toiminut Timo Vainikka Espoon kihlakunnanvirastosta. Projektiryhmä on toiminut kiinteässä yhteistyössä poliisi-, ulosotto- ja tulliviranomaisten kanssa.

15 15 Yksikössä on toiminut jatkuvasti verohallinnon, poliisihallinnon ja ulosottohallinnon virkamiehiä. Tämän lisäksi useisiin yksikössä pidettyihin neuvottelutilaisuuksiin ovat osallistuneet tullin, työvoimahallinnon, tuotevalvontakeskuksen ja työsuojeluviranomaisten sekä LEL-eläkekassan ja Eläketurvakeskuksen edustajat. Yksikön päällikön sijaisina ovat toimineet vanhemmat verotarkastajat Juhani Kuutio ja Janne Marttinen sekä asianvalvojat Tiina Nevanperä ja Marja Eskola. Yksikössä poliisihallinnon edustajina ovat toimineet rikosylikonstaapeli Erkki Rajamäki ja vanhempi rikoskonstaapeli Ville Limo sekä verotarkastajan tehtävässä Hannele Hakakoski. Ulosottohallinnon edustajana yksikössä on toiminut Timo Vainikka. Verohallinnosta yksikön päällikön lisäksi ovat toimineet ylitarkastajat Seppo Kilpi ja Michael Östman sekä 27 vanhempaa verotarkastajaa, 6 asianvalvojaa, 2 verosihteeriä ja 7 toimistosihteeriä. Yksikössä työskentelevien kokonaismäärä oli aluksi 28 ja toiminnan päättyessä 38 henkilöä. Yksikössä on toiminut kaikkiaan 60 työntekijää sen toiminnan aikana vaihtuvuudesta johtuen. Virkoja eri toiminimikkeillä yksikössä oli seuraavasti: marras.96 joulu.98 Miehiä naisia Yksikön päällikkö Rikosylikonstaapeli Avustava ulosottomies Ryhmänjohtajat Vanhemmat verotarkastajat Asianvalvojat Verosihteerit Toimistosihteerit Vahtimestari Yhteensä Kuva 1, Henkilökunta nimikkeen mukaan.

16 16 Yksikkö palkkasi työvoimatoimiston välityksellä kaikkiaan 12 työntekijää, joista oli yksikön palveluksessa 8 henkilöä Yksikön henkilöstön toiminta yhteistyöviranomaisissa Projektiyksikön toiminnan alussa päädyttiin siihen, että yhteistyöviranomaiset toimivat projektiyksikön tiloissa ja vain poikkeustapauksissa suoritetaan verotarkastuksia yhteistoimintaviranomaisten tiloissa. Toimintatapaa muutettiin alkaen, jolloin eräät yksikön vanhemmat verotarkastajat ja verosihteerit määrättiin toimimaan yhteistyöviranomaisen osoittamissa tiloissa yhteistyössä siellä toimivien rikoshyödyn jäljitysryhmien kanssa. Helsingin ulosottovirastossa toimi aluksi vanhempi verotarkastaja Pekka Kemppainen. Hänen tultuaan nimitetyksi projektiyksikön asianvalvojan virkaan hänen tilalleen määrättiin verosihteeri Tuula Erkinheimo. Projektiyksiköstä Helsingin rikospoliisin yhteydessä toimivassa rikoshyödyn jäljitysryhmässä ovat toimineet vanhemmat verotarkastajat Harri Tiitta välisen ajan ja Eero Kempe välisen ajan osa-aikaisesti. Eero Kempen lisäksi tehtävää on osaaikaisesti hoitanut lähtien verosihteeri Margit Dementjeff. Länsi- Uudenmaan rikostutkintayksikköön sijoitettiin vanhempi verotarkastaja Päivi Alakangas väliseksi ajaksi ja alkaen tehtävää on hoitanut osa-aikaisesti verosihteeri Tuula Erkinheimo. Itä- Uudenmaan rikostutkintayksikössä toimivassa rikoshyödyn jäljitysryhmässä on välisen ajan toiminut vanhempi verotarkastaja Seppo Jauhiainen. 1 Ks. Liite I.

17 17 Poliisihallinnon yhteydessä eri viranomaisista koostuvat rikoshyödyn jäljitysryhmät ja Helsingin ulosottovirastossa toimiva erikoisperintäryhmä tekevät omat toimintakertomuksensa eikä niitä tässä käsitellä tarkemmin Verohallituksen verotarkastusyksikön ja Keskusrikospoliisin edustajien toiminta yksikössä Projektiyksikön toiseksi vetäjäksi valtiovarainministeriö määräsi komisario Veli-Pekka Loikalan Keskusrikospoliisista. Hänen tehtävänään ja vastuualueenaan yksikössä ovat olleet koulutusasiat ja poliisiyhteydet. Veli- Pekka Loikala oli yhdessä Verohallituksen verotarkastusyksikön kanssa toteuttamassa ja suunnittelemassa valtakunnallista ns. iskukoulutuspakettia. Hän on pyrkinyt ohjaamaan poliisihallintoon tehtyjen rikosilmoitusten tutkinnan järjestämistä siten, että ne saataisiin ajoissa tutkintaan projektiin liittyvältä osiltaan. Hänen aloitteestaan on laadittu useita yksikön toimintaan liittyviä muistioita lähinnä poliisiviranomaisen ja veroviranomaisten yhteistyön järjestämiseksi ja siinä laillisuusnäkökohtien huomioon ottamiseksi. Veli-Pekka Loikala on lisäksi suorittanut koko henkilökuntaa koskevan kehityskeskustelun sekä vastaavanlaisen työtyytyväisyyttä koskevan tutkimuksen. Osin ulkopuolisen suorittamalla kehityskeskustelun avulla pyrittiin mahdollisimman luotettavaan tulokseen työn ohjausta varten. Verohallituksen verotarkastusyksiköstä on projektiyksikössä toiminut ylitarkastaja Seppo Kilpi osa-aikaisesti. Hänen tehtävänään on ollut kehittää reaaliaikaiseen tarkastustoimintaan soveltuvia atk-sovelluksia ja opastaa yksikön toimihenkilöitä olemassa olevien sovellusten käytössä. Seppo Kilven ja yksikön aloitteesta on esitetty Verohallitukselle jäljempänä tarkemmin kuvattavan TARKKA-sovelluksen kehittämistä.

18 18 Edellä esitetyn lisäksi Verohallituksen verotarkastusyksikön ylitarkastaja Michael Östman on toiminut yksikön kanssa yhteistyössä osakekauppatietojen sekä internet-kauppaan liittyvän tarkastuskohteiden seulonnassa tarkastusten suorittamista varten. Michael Östmanin apua on yksikössä käytetty myös Ruotsin veroviranomaisiin tarvittavien yhteyksien koordinoimiseksi Yksikön henkilöstön saamat huomionosoitukset Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari on avoimella kirjeellä ilmoittanut projektiyksikön vanhemmalle verotarkastaja Pertti Pernulle myönnetystä asessorin arvonimestä sekä myöntänyt vanhemmalle verotarkastaja Ilmari Marttiselle virka-ansiomerkin. Lisäksi vanhemmat verotarkastajat Terttu Tikka ja Pertti Pernu ovat saaneet verohallinnon ansiomerkit.

19 19 3. YKSIKÖN TOIMINNAN SUUNTAUTUMINEN 3.1. Harmaan talouden alueella toimiva asiakaskunta Valtiovarainministeriön vuonna 1994 asettaman harmaan talouden selvitystyöryhmän loppuraportin varovaisen laskelman mukaan harmaan talouden kokonaismäärä vuoden 1992 tasolla olisi arvioitavissa vähintään 20 miljardin markan suuruiseksi, mikä vastaisi 4,2 % silloisesta bruttokansantuotteesta. Sen mukaan työryhmä oli arvioinut, että harmaasta taloudesta aiheutuneet taloudelliset menetykset ja lisääntyneet kustannukset 2, 3, 4, 5 vuoden 1995 tasolla olisivat vähintäänkin 13 miljardia markkaa. Em. työryhmän käsityksen mukaan merkittävin ja sekä veronsaajien menetysten että elinkeinoelämän kilpailuneutraliteetin kannalta haitallisin osa harmaasta taloudesta tapahtuu yritystoiminnan yhteydessä tai siihen liittyen. Harmaan talouden harjoittajan tärkein työväline on useimmiten kertakäyttöiseksi tarkoitettu osakeyhtiö, jonka taakse tosiasiallisten toiminnan harjoittajien henkilöllisyys voidaan kätkeä ja joka voidaan maksukyvyttömänä jättää vastuuseen toiminnasta julkiselle vallalle ja liikekumppaneille syntyneistä veloista. Kotimaisen osakeyhtiön rinnalla on nykyisin entistä useammin johonkin verokeidasvaltioon rekisteröity yhtiö. Harmaan talouden kartoituksen ja selvitystyön ohessa todettiin, että kaupparekisterissä oli vuonna osakeyhtiötä, joista :llä ei ole verohallinnon asiakastunnusta. Uudenmaan alueella yli 30 vuotta vanhoista osakeyhtiöstä oli verohallinnon rekistereissä merkitty toimimattomiksi, 3-10 vuotta vanhoista osakeyhtiöstä oli toimimatonta ja alle kolme vuotiaista yhtiöstä oli 330 toimimatonta. Lisäksi oli sellaista yhtiötä, jotka oli perustettu v alun jälkeen, 2 Harmaan talouden selvitystyöryhmän loppuraportti , s. 31 ja Vrt. myös Alvesalo, Laitinen, Virta, Tukien varassa, v Vasara, Pekka, Harmaan talouden laajuudesta ja merkityksestä, v. 1997, s. 8 5 Vasara Pekka, Harmaa talous Suomessa,

20 20 mutta jotka eivät ilmoittaneet alv- eikä työnantajakausitietoja eivätkä olleet ennakkoperintärekisterissä. Helsingin Sanomien julkaiseman artikkelin mukaan veroparatiiseissa on miljardia rahaa eli kolmannes koko maailman varallisuudesta. Suomalaisilla pankeilla oli sveitsiläisen BIS-pankin 7 tilaston mukaan vuoden 1997 lopussa yli 8 miljardin markan saatavat veroparatiisivaltioista. Suomessa veroparatiisiyhtiöitä välittävän Ocran aluejohtaja Aaron Michelinin Ilta-Sanomissa antamien tietojen mukaan pelkästään yhdessä Lontoon Barclay - pankissa on heidän asiakkaillaan 1,5 miljardin 8 markan talletukset. Suomen Pankin julkaiseman tilaston mukaan suomalaisten arvopaperisijoitukset pelkästään Cayman saarille olivat yhteensä 544 milj. markkaa. 9 Verojäämät olivat vuoden 1996 lopussa verohallinnon toimintakertomuksen mukaan kaikkiaan 26,1 miljardia 10 markkaa ja vuoden 1997 lopussa 25,9 miljardia 11 markkaa. Hyvin suuren osan verojäämistä voidaan arvioida olevan peräisin harmaan talouden yrittäjille maksuunpannuista veroista, jotka nämä ovat tietoisesti jättäneet maksamatta Johtoryhmän antamat suuntaviivat yksikön toiminnalle Projektiyksikön johtoryhmä edellytti aluksi yksikön kartoittavan ongelmatoimialoja ja alueita harmaan talouden verotarkastusten suorittamisen pohjaksi. Yksikössä päätettiin tämän mukaisesti kartoittaa: - rakennusalan aliurakointiin liittyvää kuittikauppaa ja veronkiertoa, - autokaupan väliluovutustilanteiden veronkiertoa, - ravintola-alan harmaata taloutta yhdessä tuotevalvontakeskuksen 6 Helsingin Sanomat , Juha Sainion artikkeli: Britania tutkii veroparatiisejaan. 7 Talous-Sanomat , Ari Kapanen, Hyvämaineisetkin yritykset seikkailevat veroparatiiseissa. 8 Ilta-Sanomat , Ocran toimitusjohtaja Aaron Michelin haastattelu, jossa hän katsoo veroparatiisien käytön olevan välttämätöntä Suomen kansainvälisen kilpailun säilyttämisen kannalta. 9 Suomen Pankin internetissä julkaisema tilasto markkina-arvo. 10 Verohallinnon toimintakertomus vuodelta Verohallinnon toimintakertomus vuodelta 1997

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Sähköurakoitsijapäivät 14.4.2011 Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö Rikostarkastaja Ville Kivistö Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10. Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille

Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10. Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10 Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille Sisältö 1. Uudistettu kuulemismenettely 2. Luopuminen alustavasta verotarkastuskertomuksesta 3. TOP-10

Lisätiedot

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Verohallinto 2 (5) ROMUKAUPPAA KOSKEVA SELVITYS Selvityksen tarkoitus Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä on laadittu romukauppaa koskeva selvitys.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 201 :1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2010:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Matti Myrsky Timo Räbinä

Matti Myrsky Timo Räbinä Matti Myrsky Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 6., uudistettu painos 1996 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1553-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 4.5.2016 Esityksen tavoitteet Verotusmenettelyjen yhtenäistäminen ja sääntelyn sujuvoittaminen Hallinnollisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (8) ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tehty

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Ulosoton velalliskartoitus

Ulosoton velalliskartoitus Ulosoton velalliskartoitus HTSY Verohallinto 25.9.2012 Verohallinto 2 (5) ULOSOTON VELALLISKARTOITUS Ulosoton velallisista on laadittu ilmiöselvitys. Ulosottovelallisia on tarkastelu ja luokiteltu Verohallinnosta

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3.

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3. kaan valittiin ts. toimistoapul. Aila nen 1.1.1970 lukien ja 10. pl:n ulosotto-. hoiti opisk. Kari Björklund Häärättiin hoitamaan vir- 1.1.-31.12.1970. Osaston Hugo Lindfors siirtyi 1.9. 10. pl:n Björklund

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 126/2008 vp Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteella esitetään käyttöönotettavaksi käännetty arvonlisäverojärjestelmä. Sillä tarkoitetaan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS HTSY Verohallinto 3.5.2016 2 (5) TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Valvontatuloksia vuosilta 2007-2014 Tarkastaja Joonas Heinilä, ESAVI, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain valvonta rakennusalalla Tilaajavastuulain

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot