Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ"

Transkriptio

1 Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

2 2 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti Tekijä: Uudenmaan verovirasto Projektiyksikkö Työryhmämuistioita 1/99

3 3 Harmaa talous: Harmaan talouden selvitystyöryhmä määritteli keväällä 1995 harmaan talouden sinänsä lailliseksi toiminnaksi, josta ei ole suoritettu lakisääteisiä veroja ja maksuja sen vuoksi, että toiminta tai tulonmuodostus on tapahtunut viranomaisilta salassa tai siitä on annettu väärää tai puutteellista tietoa. Euroopan Unioni laskee harmaaseen talouteen myös laittoman kaupan, kuten huumekaupan. ISBN: ISSN Helsinki 1999 Valtiovarainministeriö

4 4 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä: toimielimen nimi, puheenjohtaja): Uudenmaan verovirasto, Projektiyksikkö Johtoryhmän puheenjohtaja Markku Hirvonen Yksikön vetäjät: Jouko Aakko Veli-Pekka Loikala Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen): Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti Julkaisun laji: Työryhmämuistio Toimeksiantaja: Valtiovarainministeriö Toimielimen asettamispäivä: Julkaisun osat: Tiivistelmä: Valtiovarainministeriön tekemän päätöksen mukaan Uudenmaan lääninveroviraston yhteyteen perustettiin väliseksi ajaksi verohallinnon, poliisin ja ulosottotoimen edustajista koostuva projektiryhmä, jonka tavoitteeksi asetettiin: a) soveltaa ja kehittää reaaliaikaisiin tarkastusiskuihin perustuvaa verotarkastustoimintaa, b) kokeilla ja kehittää erilaisia, nykyistä tiiviimpiä viranomaisten yhteistoimintamalleja ja c) toimia verohallinnon ja yhteistyöviranomaisten koulutuspaikkana. Ryhmä nimettiin Uudenmaan lääninveroviraston työjärjestyksessä projektiyksiköksi. Yksikön henkilöstövahvuus oli toiminnan alkaessa 28 henkilöä ja toiminnan päättyessä 38 henkilöä. Yksikössä on toiminut 2 verotarkastusryhmää, 4 asianvalvojaa, 2 verosihteeriä ja toimistosihteereitä. Projektiryhmän vetäjiksi valtiovarainministeriö määräsi ylitarkastaja Jouko Aakon Verohallituksesta. Keskusrikospoliisista ryhmän vetäjäksi nimettiin rikoskomisario Veli - Pekka Loikalan. Oikeusministeriö sijoitti ryhmään avustavan ulosottomiehen ja lisäksi yksikköön oli sijoitettuna jatkuvasti myös poliisin yhdyshenkilönä toiminut rikosylikonstaapeli. Projektiryhmän tuli toimia kiinteässä yhteistyössä poliisi-, ulosotto- ja tulliviranomaisten kanssa. Projektiyksikön toimintaa ohjaamaan määrättiin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut johtaja Markku Hirvonen Verohallituksesta ja johon ovat kuuluneet edustajat oikeusministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, Tullihallituksesta, Uudenmaan lääninverovirastosta ja Keskusrikospoliisista. Projektiyksikössä on suoritettu toimintakauden aikana kaikkiaan 336 verotarkastusta, joista mennessä on 264 valmistunut ja 72 kesken. Pääosa verotarkastuksista on suoritettu viranomaisyhteistyönä. Tarkastuksista puolet on käynnistynyt poliisin aloitteesta. Valmistuneissa 264 verotarkastuksessa havaittujen laiminlyöntien perusteella maksuunpantaviksi esitetyt verot ovat ilman veronkorotuksia ja viivästysseuraamuksia noin 150 miljoonaa markkaa. Keskeneräiset tarkastukset mukaan lukien tulee projektiyksikön toiminnan perusteella maksuunpantavien verojen kokonaismääräksi viivästysseuraamuksineen ja korotuksineen yhteensä noin 250 miljoonaa markkaa. Projektiyksikön verotarkastuskertomusten perusteella tehdyistä maksuunpanopäätöksistä ovat verovelvolliset valittaneet 10 tapauksessa. Viiden valituksen osalta on tullut päätös, joista neljässä tapauksessa maksuunpanopäätös on pysynyt ja yhdessä lääninoikeus muutti maksuunpanoa laskuvirheen vuoksi. Yksikön tarkastuksissa on löytynyt ja tunnistettu noin 900 pimeitä palkkoja saanutta palkansaajaa, joista suurehko osa on saanut myös perusteettomia työttömyyskorvauksia. Viimeksi mainituista on mennessä tullut oikeuden päätös 57 tapauksessa. Rikosilmoituksia vero-, kirjanpito- ja velallisen rikoksista on yksikkö tehnyt 174 tapauksessa. Näistä oli mennessä saatu käräjäoikeuden päätös vain 7 tapauksesta. Projektiyksikön käyttämässä toimintamallissa on voitu verotakavarikoiden ja tehostuneen ulosottoyhteistyön avulla merkittävästi parantaa maksuunpantujen verojen kertymistä perinteiseen verotarkastukseen verrattuna. Yksikön toiminta-aikana on verotakavarikoiden ja muiden pakkotäytäntöönpanojen avulla saatu kertymään 35 miljoonaa markkaa. Kun tähän lisätään vapaaehtoisin suorituksin kertyneet määrät ja estetyt aiheettomat arvonlisäveron ennakkopalautukset, saadaan yksikön suoranaiseksi reaalitulokseksi veronsaajille ainakin 70 miljoonaa markkaa. Toiminnan ennalta estävät vaikutukset lienevät merkittävästi suuremmat.

5 5 Avainsanat: Harmaa talous, talousrikollisuus, viranomaisyhteistyö, viranomaisyhteistyönä toimitettu reaaliaikainen verotarkastus Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1999:1 Kokonaissivumäärä: Kieli: ISSN: Hinta: ISBN: Luottamuksellisuus: 295 Jakaja: Valtiovarainministeriö Suomi Kustantaja: Valtiovarainministeriö

6 6 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YKSIKÖN PERUSTAMINEN JA SILLE ANNETTU TEHTÄVÄ YKSIKÖLLE ANNETUT TEHTÄVÄT YKSIKÖN JA SEN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO JOHTORYHMÄ YKSIKÖN HENKILÖKUNTA YKSIKÖN HENKILÖSTÖN TOIMINTA YHTEISTYÖVIRANOMAISISSA VEROHALLITUKSEN VEROTARKASTUSYKSIKÖN JA KESKUSRIKOSPOLIISIN EDUSTAJIEN TOIMINTA YKSIKÖSSÄ YKSIKÖN HENKILÖSTÖN SAAMAT HUOMIONOSOITUKSET YKSIKÖN TOIMINNAN SUUNTAUTUMINEN HARMAAN TALOUDEN ALUEELLA TOIMIVA ASIAKASKUNTA JOHTORYHMÄN ANTAMAT SUUNTAVIIVAT YKSIKÖN TOIMINNALLE PROJEKTIYKSIKÖN SUORITTAMAT VEROTARKASTUKSET JA NIIDEN KOHDISTUMINEN YKSIKÖN TOIMINTAMALLI; VIRANOMAISYHTEISTYÖNÄ SUORITETTU REAALIAIKAINEN VEROTARKASTUS VEROTARKASTUKSESTA YLEISESTI PERINTEINEN HALLINNOLLINEN VEROTARKASTUS YKSIKÖN TOIMINTAPERIAATE, VIRANOMAISYHTEISTYÖNÄ SUORITETTU VEROTARKASTUS VIRANOMAISYHTEISTYÖNÄ SUORITETUN REAALIAIKAISEN VEROTARKASTUKSEN TYÖVAIHEET KOHDEVALINTA VALMISTAUTUMINEN ALOITTAMINEN TARKASTUSAINEISTO TARKASTAMINEN ALUSTAVA VEROTARKASTUSKERTOMUS VAI MUISTIO KUULEMINEN VIRANOMAISYHTEISTYÖSSÄ SUORITETUSSA VEROTARKASTUKSESSA VASTINE VEROTARKASTUSKERTOMUS KUULUSTELUPÖYTÄKIRJOJEN KÄYTTÖ VEROTARKASTUSKERTOMUKSESSA MAKSUUNPANO VEROTARKASTAJA OIKEUDESSA TODISTAJANA ASIANVALVONTA PROJEKTIYKSIKÖSSÄ TARKASTUSISKUT JA NIIHIN VALMISTAUTUMINEN TARKASTUSISKUN JÄLKEEN RIKOSILMOITUS, ESITUTKINTAVAIHE OIKEUDENKÄYNTIVAIHE VEROTAKAVARIKOT JA NIIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VEROTAKAVARIKOISTA JA NIIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA YLEISESTI LÄHTÖKOHDAT VEROTAKAVARIKON HAKEMISELLE VAKUUSTAKAVARIKKO VEROTAKAVARIKKOLAIN EDELLYTYKSET HAKEMISELLE VOIMASSAOLO VEROTAKAVARIKON TIEDOKSIANTO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO HUOMIOITAVAA YHTEISTYÖVIRANOMAISTEN TOIMINTA YKSIKÖSSÄ...51

7 ULOSOTON YHDYSHENKILÖ Tehtävien muotoutuminen Tehtäväalueet pääpiirteissään Ulosoton yhdyshenkilön kokemuksia viranomaisyhteistyöstä Toiminnasta Kehittämiskohteista ulosoton yhdyshenkilön näkökulmasta POLIISIN YHDYSHENKILÖ VIRANOMAISYHTEISTYÖ POLIISIHALLINTO ULOSOTTOHALLINTO TULLI RIKOSHYÖDYN JÄLJITYSRYHMÄT SYYTTÄJÄLAITOS UUDENMAAN VEROVIRASTON PERIMISYKSIKKÖ UUDENMAAN VEROVIRASTON MAKSUVALVONTAYKSIKKÖ VEROVIRASTOT TUOTEVALVONTAKESKUS ELÄKELAITOKSET TYÖSUOJELUVIRANOMAISET VAKUUTUSYHTIÖITTEN VAKUUTUSETSIVÄT KANSALAISJÄRJESTÖT YKSIKÖN TOIMINNAN HALLINNOLLINEN JÄRJESTELY ERI TYÖVAIHEIDEN SEURANTAJÄRJESTELMÄT HENKILÖSTÖ- JA MUIDEN HALLINNOLLISTEN TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN YKSIKÖN SISÄINEN VIESTINTÄ YKSIKÖN YHTEISTYÖELINTEN TOIMINTA YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KOULUTUS YKSIKÖN SUORITTAMA KOULUTUSTOIMINTA ETÄTYÖ PROJEKTIYKSIKÖSSÄ ATK-JÄRJESTELMIEN HYVÄKSIKÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY YKSIKÖSSÄ MUISTILISTAT, LASKENTAPOHJAT JA KYSELYKAAVAKKEET PROJEKTIYKSIKÖSSÄ SUORITETTU RISKIEN KARTOITUS PÄÄPROJEKTIT JA -TOIMIALAT RAKENNUSALA Tarkastus palosaneerausalan yritykseen Tarkastus helsinkiläiseen rappausalan yritykseen Osakkaan tekaistuilla kuiteilla toisten osakkaiden tietämättä nostamat varat SEKSIBISNEKSEEN LIITTYVÄT TARKASTUKSET Operaatio sex Operaatio sex; Operaatio sex; Operaatio sex; Seuralaispalvelun tarkastaminen HARMAAN TALOUDEN RAVINTOLAT Valomerkkioperaatio Tarkastus ravintolaan, jonka pimeä liikevaihto 17 miljoonaa mk KULJETUSALA GSM-PUHELINKAUPASSA HARJOITETTU ARVONLISÄVERON KIERTÄMINEN YHTEISÖHANKINTOJEN AVULLA EU:N SISÄKAUPAN VALVONTATIETOIHIN LIITTYVÄ KOKEILUPROJEKTI OSAKEKAUPPAA VEROKEIDASYHTIÖTÄ JA ULKOLAISTA VÄLITTÄJÄÄ HYVÄKSIKÄYTTÄEN, OSIN HALLINTAREKISTERIN SUOJASSA Osakekauppatapaus Arvopaperivälittäjien asiakkaiden arvopaperikauppoja koskevista vuosi-ilmoituksista Osakelainausjärjestelmään verotuksellinen lainmuutos TELEMARKKINOINTI...123

8 Hyväntekeväisyysjärjestöille tapahtunut ilmoitusten myynti Lehtien puhelintilausmyynti HINTAHISSI HUUMEYRITTÄJIEN OMISTAMIEN YRITYSTEN TARKASTUKSET Huumeyritykset bulvaanien nimissä Huumetutkintaa jouluna Työnjohtoa Barcelonan vankilasta Tarkastus porvoolaiseen asbestialan yritykseen Ns. saattohoito, velkaisten yritysten osto TARKASTUS 20 VUOTTA TÄYSIN PIMEÄSTI TOIMINEESEEN KONEPAJAYHTIÖÖN MEHUNTUONTIYRITYSTEN TARKASTUS JULKISTEN TUKIEN VÄÄRINKÄYTTÖ Eräitä työttömyysturvan väärinkäytösten esimerkkitapauksia Työttömyysturvaa koskevat oikeuden päätökset KUITTIKAUPPA KUITTIKAUPAN KÄSITE KUITTIKAUPAN MUOTOJA Kuittikauppaa rahanpesun muotona Kuittikauppaa konkurssiin menneiden yhtiöiden nimissä Kuittikauppa; verorikos vai verosuunnittelua BULVAANIYRITYSTEN HYVÄKSIKÄYTTÖ Bulvaaniyrityksen toimijoiden tunnusmerkkejä Bulvaaniyrityksissä työskentelevien tunnusmerkkejä KUITTIKAUPPATILANTEEN KÄSITTELY UUDELLEEN SUORITETUSSA VEROTARKASTUKSESSA KUITTIKAUPPAAN LIITTYVÄT VEROTUS- JA MAKSUUNPANOESITYKSET VEROTARKASTUKSESSA MITEN KUITTIKAUPPOJA ON SAATU ESILLE? INTERNET-KAUPPA INTERNET-KAUPPA, YLEISTÄ,,,,,, INTERNET-VERKKOPALVELIMET INTERNET-TUNNUSTEN SEULONTA KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMA VEROTARKASTUKSEN NÄKÖKULMA YKSIKÖN TOIMINNAN TULOKSET TARKASTUSTEN TULOKSET RIKOSASIAT JA NIIDEN ETENEMINEN Veroehdotusmenettelyä koskeva hovioikeuden päätös Ns. passiivista veropetosta koskeva Helsingin käräjäoikeuden päätös TOIMINNAN USKOTTAVUUS JA ENNALTA ESTÄVYYS YKSIKÖN TOIMINNASTA JA TYÖSKENTELYN HAITTATEKIJÖISTÄ HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI JA TYÖSKENTELYEDELLYTYKSET YHTEISTYÖSSÄ ESIINTYNEET ONGELMAT PROJEKTIYKSIKÖN TYÖTÄ HÄIRINNEET NIMETTÖMÄT KIRJEET TIETOMURTOEPÄILYT KUULUUKO RIKOSTORJUNTA VEROHALLINNON TEHTÄVIIN TYÖSUOJELUTOIMENPITEET HENKILÖSTÖN TYÖKYVYN YLLÄPITÄMISEKSI YKSIKÖN TOIMINNAN LAADUN ARVIOINTI YKSIKÖN TOIMINTAA KOHTAAN TEHDYT KANTELUT JA TUTKINTAPYYNNÖT YKSIKÖN TOIMINNASTA LAADITUT TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET VEROTARKASTUKSISTA TEHDYT VALITUKSET YKSIKÖN TOIMINTA JA HARMAA TALOUS JULKISUUDESSA SUHTEET JULKISEEN SANAAN EDUSKUNNAN JÄSENTEN INFORMOINTI HARMAAN TALOUDEN KYSYMYKSEN KÄSITTELY EDUSKUNNASSA...189

9 9 18. YKSIKÖN TOIMINNAN VAKINAISTAMISESTA KÄYTY KESKUSTELU KEHITTÄMISEHDOTUKSIA VIRANOMAISYHTEISTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET POLIISIN JA VEROVIRANOMAISTEN TIETOJEN VAIHTOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET VEROHALLINNON TOIMINTA VEROTULOJEN KERTYMÄN TEHOSTAMISEKSI VEROTARKASTAJAN OIKEUS OTTAA KIRJANPITOAINEISTO TARKASTETTAVAKSI TOIMIVALTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET HARMAAN TALOUDEN TORJUNNAN ORGANISOINTI PALKKAUS JA TYÖNTEON EHDOT HARMAASEEN TALOUTEEN VAIKUTTAVIEN RAKENTEELLISTEN TEKIJÖIDEN MUUTTAMINEN LOPUKSI TIIVISTELMÄ LIITTEET: I LUETTELO HENKILÖKUNNASTA TOIMIAJOITTAIN II HARMAATA TALOUTTA KÄSITTELEVIÄ TUTKIMUKSIA PEKKA VASARA: HARMAAN TALOUDEN TARKASTUSISKUT, VEROTARKASTUKSEN KEINOT HARMAAN TALOUDEN VALVONNASSA ERKKI RAJAMÄKI: POLIISIN JA VEROVIRANOMAISEN TIEDONVAIHTOSÄÄNNÖT TALOUSRIKOSTORJUNNASSA HANNU KUORTTI: HARMAA TALOUS OIKEUDELLISENA JA KULTTUURILLISENA ILMIÖNÄ MUUT TUTKIMUKSET, JOTKA KÄSITTELEVÄT HARMAATA TALOUTTA III RAKENNUSALAN URAKKATIETOJEN LUOVUTTAMISKÄYTÄNTÖ IV YKSIKÖN HENKILÖSTÖN PITÄMÄT ESITELMÄT PROJEKTIYKSIKÖN TOIMINNAN AIKANA PIDETYT ESITELMÄT YKSIKÖN HENKILÖSTÖN ESITELMÄT ERI KOULUTUSTILAISUUKSISSA YKSIKÖN EDUSTAJIEN ANTAMAT LAUSUNNOT JA SUULLISET KUULEMISET MERKITTÄVIMMÄT YKSIKÖN ANTAMAT KIRJALLISET LAUSUNNOT: V YKSIKÖN PERUSTAMISTA KOSKEVAT EHDOTUKSET YKSIKÖN TEKEMÄ EHDOTUS YKSIKÖN TEKEMÄ EHDOTUS VI. MUUT KIRJEET TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN KIRJE YKSIKÖN YHTEISTYÖELIMELLE YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KIRJE ALUEVEROJOHTAJALLE YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KIRJE ALUEVEROJOHTAJALLE YKSIKÖN HENKILÖKUNNAN KIRJE ALUEVEROJOHTAJALLE VII OIKEUSTAPAUKSIA BULVAANEISTA, JÄLKIVERO-OIKEUDESTA JA VERONKIERROSTA: KHO1960 II 614: KHO T 4871: KHO T 4374: KHO T 356: KHO T 4161: KHO T 1970: KHO T 2595: KHO T 2207: KHO T 3157: KHO 1985 II 529 (2650/10/84): KHO B 5609 (T 1252): KHO T 2480: KHO T 6549:...255

10 10 KHO 1996/3841: LYHENNELMÄ VEROEHDOTUSMENETTELYÄ JA PASSIIVISTA VEROPETOSTA KOSKEVASTA OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ Helsingin käräjäoikeuden päätös nro 534 R 98/9056, johon liittyy ns. passiivinen veropetos LÄÄNINOIKEUDEN RATKAISUJA: VIII KANSAINVÄLISET YHTEYDET EU-UCLAF / KONFERENSSI ROOMASSA ESPANJA ENGLANTI PORTUGALI RUOTSI Verotarkastajan tutkinto Ruotsin harmaan talouden verotarkastustoiminnan uudistaminen SAKSA USA VIRO OSALLISTUMINEN FISCALIS-VIRKAMIESVAIHTOON; ESIMERKKI PORTUGALISTA Pankki- ja verosalaisuus Tarkastushallinto Verotarkastusmenetelmät Viranomaisyhteistyö Arvonlisäveron palautukset IX ESIMERKKITAPAUKSIA PROJEKTIYKSIKKÖÖN SAAPUNEISTA ALOITTEISTA X MERKITTÄVIMMÄT YKSIKÖN TOIMINTA-AIKANA TOTEUTUNEET LAINMUUTOKSET XI KÄSITTEITÄ Bulvaani: Harmaa talous: Rahanpesu: Talousrikos, : Talousrikostorjunta: Tarkastusisku: Tehokas katuminen: Verosuunnittelu: Viranomaisyhteistyönä suoritetun verotarkastus: Virka-apu Verovalvonta Vähimmän haitan periaate: XII TYÖYHTEISÖTUTKIMUKSET, ARVIOINTISELVITYS VEROHALLITUKSELLE XIII LÄHDEAINEISTO: XIV AAKKOSELLINEN HAKEMISTO XV KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO...293

11 11 1. YKSIKÖN PERUSTAMINEN JA SILLE ANNETTU TEHTÄVÄ Valtioneuvosto edellytti tekemässään talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevassa periaatepäätöksessä poliisi-, vero- ja ulosottoviranomaisten tehostavan toimintaansa muun muassa perustamalla yhteisiä tutkintaryhmiä. Valtiovarainministeriö edellytti erillisessä tekemässään päätöksessä, että hallinnollisesti Uudenmaan lääninveroviraston yhteyteen perustetaan verohallinnon, poliisin ja ulosottotoimen edustajista koostuva projektiryhmä, jonka tavoitteeksi asetettiin: a) soveltaa ja kehittää reaaliaikaisiin tarkastusiskuihin perustuvaa verotarkastustoimintaa, b) kokeilla ja kehittää erilaisia, nykyistä tiiviimpiä viranomaisten yhteistoimintamalleja ja c) toimia verohallinnon ja yhteistyöviranomaisten koulutuspaikkana. Projektiryhmän, joka sai Uudenmaan lääninveroviraston työjärjestyksessä nimekseen projektiyksikkö, henkilöstö muodostettiin siten, että Uudenmaan lääninverovirasto sijoitti henkilöstöstään palkkauksineen 10 verotarkastajaa, asianvalvojaa tai toimistohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti verohallinnon säästöjä palautettiin projektiryhmän käyttöön vuoden 1996 ja 1997 käyttöä varten 7,5 miljoonaa markkaa ja vuonna 1998 yhteensä 6 miljoonaa markkaa. Projektille osoitettavilla määrärahoilla maksettiin ryhmään tulevan lisähenkilöstön palkkakustannukset sekä muut ryhmän työskentelystä aiheutuvat erityiskulut. Projektiryhmän kokonaisvahvuuden tuli päätöksen mukaan olla henkilöä. Uudenmaan lääninverovirasto hankki ryhmälle toimitilat kalusteineen.

12 12 Projektiryhmän vetäjiksi valtiovarainministeriö määräsi ylitarkastaja Jouko Aakon Verohallituksesta ja rikoskomisario Veli-Pekka Loikalan Keskusrikospoliisista. Oikeusministeriö sijoitti ryhmään avustavan ulosottomiehen. Projektiryhmän tuli toimia kiinteässä yhteistyössä poliisi-, ulosotto- ja tulliviranomaisten kanssa. Vaikka projektiyksikkö toimi määräaikaisena projektina se teki silloisen Uudenmaan lääninveroviraston, nykyisen Uudenmaan veroviraston kanssa erillisen tulostavoitesopimuksen, jossa sovittiin yhteistyöstä veroviraston kanssa. Lisäksi yksikkö sitoutui veroviraston tulostavoitesopimuksessa esitettyyn verovalvontasuunnitelmaan. Yksikkö on voinut kuitenkin varsin vapaasti tehdä ratkaisunsa tarkastuskohteiden valinnasta projektissa määriteltyjen tavoitteiden puitteissa. Projektiyksikkö aloitti toimintansa ja sen toiminta oli määrätty päättymään vuoden 1998 lopussa Yksikölle annetut tehtävät Valtiovarainministeriö määritteli projektiyksikön tehtävät yleisellä tasolla tekemässään päätöksessä. Uudenmaan veroviraston työjärjestyksessä määrättiin tehtävät yksityiskohtaisemmin siten, että yksikön tehtävänä oli - soveltaa ja kehittää reaaliaikaisiin tarkastusiskuihin perustuvaa verotarkastustoimintaa tekemällä tämän tavoitteen saavuttamiseksi verotarkastuksia ja suorittamalla verovalvontaa sekä ilmoittamalla syytetoimenpiteitä varten vero-, kirjanpito-, velallisen rikoksia ja muita verojen perintään liittyviä rikoksia, käyttämällä puhevaltaa mainittuja rikoksia koskevissa ja muissa perintään liittyvissä oikeudenkäyneissä ja ryhtymällä verojen perintään liittyviin turvaamistoimenpiteisiin,

13 13 - kokeilla ja kehittää erilaisia, nykyistä tiiviimpiä viranomaisten yhteistoimintamalleja yhteistyössä muiden viranomaisten ja viraston muiden yksiköiden kanssa ja - toimia verohallinnon ja yhteistyöviranomaisten koulutuspaikkana järjestämällä tavoitteidensa saavuttamiseksi koulutusta ja henkilöstön kierrätystä.

14 14 2. YKSIKÖN JA SEN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO 2.1. Johtoryhmä Projektiyksikön toimintaa ohjaamaan määrättiin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut johtaja Markku Hirvonen Verohallituksesta sekä jäseninä hallitusneuvos Jukka Hongell (varajäsen ulosoton ylitarkastaja Kari Liede) oikeusministeriöstä, rikosylitarkastaja Keijo Suuripää (varajäsen poliisiylitarkastaja Erkki Hämäläinen) sisäasiainministeriöstä, toimistopäällikkö Esko Hirvonen (varajäsen ylitarkastaja Esa Annala) Tullihallituksesta, lääninverojohtaja Arja Penttinen-Aspinen (varajäsen toimistopäällikkö Heikki Saarinko) Uudenmaan verovirastosta sekä rikosylitarkastaja Jouni Välkki (varajäsen rikostarkastaja Markku Ryymin ) Keskusrikospoliisista. Johtoryhmä on kokoontunut 15 kertaa. Johtoryhmä on hyväksynyt yksikölle toiminta- ja koulutussuunnitelman ja valvonut niiden toteutumista. Projektiyksikön toimintasuunnitelma hyväksyttiin myös Uudenmaan verovirastossa verovalvontasuunnitelman yhteydessä. Tämän lisäksi yksikkö teki Uudenmaan veroviraston kanssa tulostavoitesopimuksen. Tulostavoitesopimuksessa yksikkö sitoutui mm. toiminnallaan toteuttamaan ja täydentämään Uudenmaan veroviraston verovalvontastrategiaa Yksikön henkilökunta Projektiryhmän vetäjänä ovat toimineet ylitarkastaja Jouko Aakko Verohallituksesta ja rikoskomisario Veli-Pekka Loikala Keskusrikospoliisista. Oikeusministeriö sijoitti ryhmään avustavan ulosottomiehen, jossa tehtävässä on toiminut Timo Vainikka Espoon kihlakunnanvirastosta. Projektiryhmä on toiminut kiinteässä yhteistyössä poliisi-, ulosotto- ja tulliviranomaisten kanssa.

15 15 Yksikössä on toiminut jatkuvasti verohallinnon, poliisihallinnon ja ulosottohallinnon virkamiehiä. Tämän lisäksi useisiin yksikössä pidettyihin neuvottelutilaisuuksiin ovat osallistuneet tullin, työvoimahallinnon, tuotevalvontakeskuksen ja työsuojeluviranomaisten sekä LEL-eläkekassan ja Eläketurvakeskuksen edustajat. Yksikön päällikön sijaisina ovat toimineet vanhemmat verotarkastajat Juhani Kuutio ja Janne Marttinen sekä asianvalvojat Tiina Nevanperä ja Marja Eskola. Yksikössä poliisihallinnon edustajina ovat toimineet rikosylikonstaapeli Erkki Rajamäki ja vanhempi rikoskonstaapeli Ville Limo sekä verotarkastajan tehtävässä Hannele Hakakoski. Ulosottohallinnon edustajana yksikössä on toiminut Timo Vainikka. Verohallinnosta yksikön päällikön lisäksi ovat toimineet ylitarkastajat Seppo Kilpi ja Michael Östman sekä 27 vanhempaa verotarkastajaa, 6 asianvalvojaa, 2 verosihteeriä ja 7 toimistosihteeriä. Yksikössä työskentelevien kokonaismäärä oli aluksi 28 ja toiminnan päättyessä 38 henkilöä. Yksikössä on toiminut kaikkiaan 60 työntekijää sen toiminnan aikana vaihtuvuudesta johtuen. Virkoja eri toiminimikkeillä yksikössä oli seuraavasti: marras.96 joulu.98 Miehiä naisia Yksikön päällikkö Rikosylikonstaapeli Avustava ulosottomies Ryhmänjohtajat Vanhemmat verotarkastajat Asianvalvojat Verosihteerit Toimistosihteerit Vahtimestari Yhteensä Kuva 1, Henkilökunta nimikkeen mukaan.

16 16 Yksikkö palkkasi työvoimatoimiston välityksellä kaikkiaan 12 työntekijää, joista oli yksikön palveluksessa 8 henkilöä Yksikön henkilöstön toiminta yhteistyöviranomaisissa Projektiyksikön toiminnan alussa päädyttiin siihen, että yhteistyöviranomaiset toimivat projektiyksikön tiloissa ja vain poikkeustapauksissa suoritetaan verotarkastuksia yhteistoimintaviranomaisten tiloissa. Toimintatapaa muutettiin alkaen, jolloin eräät yksikön vanhemmat verotarkastajat ja verosihteerit määrättiin toimimaan yhteistyöviranomaisen osoittamissa tiloissa yhteistyössä siellä toimivien rikoshyödyn jäljitysryhmien kanssa. Helsingin ulosottovirastossa toimi aluksi vanhempi verotarkastaja Pekka Kemppainen. Hänen tultuaan nimitetyksi projektiyksikön asianvalvojan virkaan hänen tilalleen määrättiin verosihteeri Tuula Erkinheimo. Projektiyksiköstä Helsingin rikospoliisin yhteydessä toimivassa rikoshyödyn jäljitysryhmässä ovat toimineet vanhemmat verotarkastajat Harri Tiitta välisen ajan ja Eero Kempe välisen ajan osa-aikaisesti. Eero Kempen lisäksi tehtävää on osaaikaisesti hoitanut lähtien verosihteeri Margit Dementjeff. Länsi- Uudenmaan rikostutkintayksikköön sijoitettiin vanhempi verotarkastaja Päivi Alakangas väliseksi ajaksi ja alkaen tehtävää on hoitanut osa-aikaisesti verosihteeri Tuula Erkinheimo. Itä- Uudenmaan rikostutkintayksikössä toimivassa rikoshyödyn jäljitysryhmässä on välisen ajan toiminut vanhempi verotarkastaja Seppo Jauhiainen. 1 Ks. Liite I.

17 17 Poliisihallinnon yhteydessä eri viranomaisista koostuvat rikoshyödyn jäljitysryhmät ja Helsingin ulosottovirastossa toimiva erikoisperintäryhmä tekevät omat toimintakertomuksensa eikä niitä tässä käsitellä tarkemmin Verohallituksen verotarkastusyksikön ja Keskusrikospoliisin edustajien toiminta yksikössä Projektiyksikön toiseksi vetäjäksi valtiovarainministeriö määräsi komisario Veli-Pekka Loikalan Keskusrikospoliisista. Hänen tehtävänään ja vastuualueenaan yksikössä ovat olleet koulutusasiat ja poliisiyhteydet. Veli- Pekka Loikala oli yhdessä Verohallituksen verotarkastusyksikön kanssa toteuttamassa ja suunnittelemassa valtakunnallista ns. iskukoulutuspakettia. Hän on pyrkinyt ohjaamaan poliisihallintoon tehtyjen rikosilmoitusten tutkinnan järjestämistä siten, että ne saataisiin ajoissa tutkintaan projektiin liittyvältä osiltaan. Hänen aloitteestaan on laadittu useita yksikön toimintaan liittyviä muistioita lähinnä poliisiviranomaisen ja veroviranomaisten yhteistyön järjestämiseksi ja siinä laillisuusnäkökohtien huomioon ottamiseksi. Veli-Pekka Loikala on lisäksi suorittanut koko henkilökuntaa koskevan kehityskeskustelun sekä vastaavanlaisen työtyytyväisyyttä koskevan tutkimuksen. Osin ulkopuolisen suorittamalla kehityskeskustelun avulla pyrittiin mahdollisimman luotettavaan tulokseen työn ohjausta varten. Verohallituksen verotarkastusyksiköstä on projektiyksikössä toiminut ylitarkastaja Seppo Kilpi osa-aikaisesti. Hänen tehtävänään on ollut kehittää reaaliaikaiseen tarkastustoimintaan soveltuvia atk-sovelluksia ja opastaa yksikön toimihenkilöitä olemassa olevien sovellusten käytössä. Seppo Kilven ja yksikön aloitteesta on esitetty Verohallitukselle jäljempänä tarkemmin kuvattavan TARKKA-sovelluksen kehittämistä.

18 18 Edellä esitetyn lisäksi Verohallituksen verotarkastusyksikön ylitarkastaja Michael Östman on toiminut yksikön kanssa yhteistyössä osakekauppatietojen sekä internet-kauppaan liittyvän tarkastuskohteiden seulonnassa tarkastusten suorittamista varten. Michael Östmanin apua on yksikössä käytetty myös Ruotsin veroviranomaisiin tarvittavien yhteyksien koordinoimiseksi Yksikön henkilöstön saamat huomionosoitukset Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari on avoimella kirjeellä ilmoittanut projektiyksikön vanhemmalle verotarkastaja Pertti Pernulle myönnetystä asessorin arvonimestä sekä myöntänyt vanhemmalle verotarkastaja Ilmari Marttiselle virka-ansiomerkin. Lisäksi vanhemmat verotarkastajat Terttu Tikka ja Pertti Pernu ovat saaneet verohallinnon ansiomerkit.

19 19 3. YKSIKÖN TOIMINNAN SUUNTAUTUMINEN 3.1. Harmaan talouden alueella toimiva asiakaskunta Valtiovarainministeriön vuonna 1994 asettaman harmaan talouden selvitystyöryhmän loppuraportin varovaisen laskelman mukaan harmaan talouden kokonaismäärä vuoden 1992 tasolla olisi arvioitavissa vähintään 20 miljardin markan suuruiseksi, mikä vastaisi 4,2 % silloisesta bruttokansantuotteesta. Sen mukaan työryhmä oli arvioinut, että harmaasta taloudesta aiheutuneet taloudelliset menetykset ja lisääntyneet kustannukset 2, 3, 4, 5 vuoden 1995 tasolla olisivat vähintäänkin 13 miljardia markkaa. Em. työryhmän käsityksen mukaan merkittävin ja sekä veronsaajien menetysten että elinkeinoelämän kilpailuneutraliteetin kannalta haitallisin osa harmaasta taloudesta tapahtuu yritystoiminnan yhteydessä tai siihen liittyen. Harmaan talouden harjoittajan tärkein työväline on useimmiten kertakäyttöiseksi tarkoitettu osakeyhtiö, jonka taakse tosiasiallisten toiminnan harjoittajien henkilöllisyys voidaan kätkeä ja joka voidaan maksukyvyttömänä jättää vastuuseen toiminnasta julkiselle vallalle ja liikekumppaneille syntyneistä veloista. Kotimaisen osakeyhtiön rinnalla on nykyisin entistä useammin johonkin verokeidasvaltioon rekisteröity yhtiö. Harmaan talouden kartoituksen ja selvitystyön ohessa todettiin, että kaupparekisterissä oli vuonna osakeyhtiötä, joista :llä ei ole verohallinnon asiakastunnusta. Uudenmaan alueella yli 30 vuotta vanhoista osakeyhtiöstä oli verohallinnon rekistereissä merkitty toimimattomiksi, 3-10 vuotta vanhoista osakeyhtiöstä oli toimimatonta ja alle kolme vuotiaista yhtiöstä oli 330 toimimatonta. Lisäksi oli sellaista yhtiötä, jotka oli perustettu v alun jälkeen, 2 Harmaan talouden selvitystyöryhmän loppuraportti , s. 31 ja Vrt. myös Alvesalo, Laitinen, Virta, Tukien varassa, v Vasara, Pekka, Harmaan talouden laajuudesta ja merkityksestä, v. 1997, s. 8 5 Vasara Pekka, Harmaa talous Suomessa,

20 20 mutta jotka eivät ilmoittaneet alv- eikä työnantajakausitietoja eivätkä olleet ennakkoperintärekisterissä. Helsingin Sanomien julkaiseman artikkelin mukaan veroparatiiseissa on miljardia rahaa eli kolmannes koko maailman varallisuudesta. Suomalaisilla pankeilla oli sveitsiläisen BIS-pankin 7 tilaston mukaan vuoden 1997 lopussa yli 8 miljardin markan saatavat veroparatiisivaltioista. Suomessa veroparatiisiyhtiöitä välittävän Ocran aluejohtaja Aaron Michelinin Ilta-Sanomissa antamien tietojen mukaan pelkästään yhdessä Lontoon Barclay - pankissa on heidän asiakkaillaan 1,5 miljardin 8 markan talletukset. Suomen Pankin julkaiseman tilaston mukaan suomalaisten arvopaperisijoitukset pelkästään Cayman saarille olivat yhteensä 544 milj. markkaa. 9 Verojäämät olivat vuoden 1996 lopussa verohallinnon toimintakertomuksen mukaan kaikkiaan 26,1 miljardia 10 markkaa ja vuoden 1997 lopussa 25,9 miljardia 11 markkaa. Hyvin suuren osan verojäämistä voidaan arvioida olevan peräisin harmaan talouden yrittäjille maksuunpannuista veroista, jotka nämä ovat tietoisesti jättäneet maksamatta Johtoryhmän antamat suuntaviivat yksikön toiminnalle Projektiyksikön johtoryhmä edellytti aluksi yksikön kartoittavan ongelmatoimialoja ja alueita harmaan talouden verotarkastusten suorittamisen pohjaksi. Yksikössä päätettiin tämän mukaisesti kartoittaa: - rakennusalan aliurakointiin liittyvää kuittikauppaa ja veronkiertoa, - autokaupan väliluovutustilanteiden veronkiertoa, - ravintola-alan harmaata taloutta yhdessä tuotevalvontakeskuksen 6 Helsingin Sanomat , Juha Sainion artikkeli: Britania tutkii veroparatiisejaan. 7 Talous-Sanomat , Ari Kapanen, Hyvämaineisetkin yritykset seikkailevat veroparatiiseissa. 8 Ilta-Sanomat , Ocran toimitusjohtaja Aaron Michelin haastattelu, jossa hän katsoo veroparatiisien käytön olevan välttämätöntä Suomen kansainvälisen kilpailun säilyttämisen kannalta. 9 Suomen Pankin internetissä julkaisema tilasto markkina-arvo. 10 Verohallinnon toimintakertomus vuodelta Verohallinnon toimintakertomus vuodelta 1997

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE. Toimintasuunnitelma 2010

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE. Toimintasuunnitelma 2010 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Hanke VM0151:00/07/02/2000 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE Toimintasuunnitelma 2010 2 1. VIRKE-LAIN VALMISTELU JA TULEVAN VIRKEN TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Rakennuskonepäivät 21.1.21 Helsingin poliisilaitos Rikostarkastaja Ismo Siltamäki 21.1.21 Helsingin poliisilaitos AVOIMET, ILMOITETUT JA PÄÄTETYT

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI KUJALA 29.10.2013 POLIISIN TIETOON TULLEET TALOUSRIKOKSET Poliisi

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Sähköurakoitsijapäivät 14.4.2011 Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö Rikostarkastaja Ville Kivistö Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö

Lisätiedot

Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10. Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille

Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10. Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10 Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille Sisältö 1. Uudistettu kuulemismenettely 2. Luopuminen alustavasta verotarkastuskertomuksesta 3. TOP-10

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Verohallinto 2 (5) ROMUKAUPPAA KOSKEVA SELVITYS Selvityksen tarkoitus Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä on laadittu romukauppaa koskeva selvitys.

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen- seminaari 8.5.2009 Ylitarkastaja

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 10.11.2017 Rikosilmoitusharkinta Verohallinnossa rikosilmoitusharkinnan suorittavat verorikoksiin perehtyneet asianvalvojat Verorikokset ovat rangaistavia

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (8) ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tehty

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen Mitä on harmaa talous? Harmaalla taloudella ja talousrikollisuudella tarkoitetaan yleensä yritystoiminnassa tai

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Matti Myrsky Timo Räbinä

Matti Myrsky Timo Räbinä Matti Myrsky Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 6., uudistettu painos 1996 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1553-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Selvityksen julkaisutilaisuus 14.3.2017 Ohjelma ja esiintyjät 9.00-9.10 Tilaisuuden avaus ja selvityksen taustat

Lisätiedot

Jukka Mononen 1 27.4.2010

Jukka Mononen 1 27.4.2010 Verojen perintä Jukka Mononen 1 Verohallinto 1.1.2010 1 Pääjohtaja Veronkantokeskus Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö Verohallitus Tietohallinto Hallintopalvelu Verovirastot Jukka Mononen 2 Verohallinto

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset!

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! VEROHALLINTO ESITTÄÄ Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! Uusi yrittäjä 2 Uusi yrittäjä, toimi näin: Hanki tilitoimisto Voit keskittyä oman yrityksesi toimintaan. Saat sieltä apua ja neuvoja.

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 369/54/01

Tiivistelmä Dno: 369/54/01 Tiivistelmä Dno: 369/54/01 VEROSAATAVIEN KUITTAUS Jos velallisella on saamisoikeus velkojaltaan, ts. henkilöt ovat toistensa velkojia ja velallisia, saamisoikeudet voidaan yleensä kuitata toisiaan vastaan

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 201 :1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2010:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 4.5.2016 Esityksen tavoitteet Verotusmenettelyjen yhtenäistäminen ja sääntelyn sujuvoittaminen Hallinnollisen

Lisätiedot

urakka- ja työntekijätiedoista

urakka- ja työntekijätiedoista Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Eduskunta valtiovarainvaliokunta verojaos 31.3.2017 Selvityksen taustat Rakennusalalle on toteutettu useita

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Ulosoton velalliskartoitus

Ulosoton velalliskartoitus Ulosoton velalliskartoitus HTSY Verohallinto 25.9.2012 Verohallinto 2 (5) ULOSOTON VELALLISKARTOITUS Ulosoton velallisista on laadittu ilmiöselvitys. Ulosottovelallisia on tarkastelu ja luokiteltu Verohallinnosta

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

HTT- TAVARANTARKASTUS. - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa

HTT- TAVARANTARKASTUS. - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa HTT- TAVARANTARKASTUS - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa HTT-järjestelmä Tavarantarkastus on Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan (HTT) suorittama tavaran/palvelun tekninen

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 126/2008 vp Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteella esitetään käyttöönotettavaksi käännetty arvonlisäverojärjestelmä. Sillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3.

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3. kaan valittiin ts. toimistoapul. Aila nen 1.1.1970 lukien ja 10. pl:n ulosotto-. hoiti opisk. Kari Björklund Häärättiin hoitamaan vir- 1.1.-31.12.1970. Osaston Hugo Lindfors siirtyi 1.9. 10. pl:n Björklund

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 10.3.2004 24 O/6/2004 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö,

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

TALOUSRIKOSTORJUNTA KOLME LÄHESTYMISTAPAA. Risto Joppe Karhunen

TALOUSRIKOSTORJUNTA KOLME LÄHESTYMISTAPAA. Risto Joppe Karhunen TALOUSRIKOSTORJUNTA KOLME LÄHESTYMISTAPAA Risto Joppe Karhunen 1 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO (FK) Etujärjestö, joka edustaa pankkeja vakuutusyhtiöitä rahoitusyhtiöitä arvopaperinvälittäjiä sijoitusrahastoyhtiöitä

Lisätiedot

Muuttunut dokumentointivelvoite. Sami Laaksonen

Muuttunut dokumentointivelvoite. Sami Laaksonen Muuttunut dokumentointivelvoite Sami Laaksonen 11.4.2017 Dokumentointivelvoite Muuttunut Siirtohinnoittelun dokumentointi on verovelvollisen etuyhteydessä tekemien liiketoimien hinnoittelusta laatima kirjallinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Nuorten Päivät 2016: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen: ajankohtaiskatsaus

Nuorten Päivät 2016: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen: ajankohtaiskatsaus Nuorten Päivät 2016: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen: ajankohtaiskatsaus 14.10.2016 Nina Isokorpi, Roschier Sisällysluettelo Rahanpesulain (503/2008) soveltuminen asianajajiin

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 7.11.2017 Veronkorotuksen perustaso - 2 % lisätystä tulosta tai 10 % lisääntyneestä verosta - vastaisi tuloverotuksen keskimääräistä veronkorotustasoa nykytilassa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot