AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013"

Transkriptio

1 AVOIN YLIOPISTO Kesälukukausi 2013

2 Tampereen teknillinen yliopisto AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas Kesälukukausi 2013 Tampere

3 Toimittanut: Sini Ullgren Kuvat: TTY:n kuvapankki ja Sami Helenius/Tampereen kaupunki Kartta: Heidi Koskela/TTY Graafinen suunnittelu ja taitto: Juvenes Print TTY Tampere 2013

4 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Tampereen teknillisen yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella pohjakoulutuksesta riippumatta diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja vuoden ympäri, myös kesällä. Kesälukukausi on poikkeuksellinen muihin verrattuna - silloin kurssit ovat intensiivisempiä ja opetus tapahtuu enimmäkseen päiväaikaan. Tämä opas antaa sinulle tietoa opiskelusta ja opintojaksoista, joita Tampereen teknillisen yliopiston avoin yliopisto voi sinulle tarjota kesällä Olipa tavoitteesi tutkinnon suorittaminen tai muu itsesi kehittäminen, toivom me voivamme antaa sinulle tarvitsemaasi tietotaitoa. Tulet huomaamaan, että opiskelu kannattaa aina! Onnea opintoihin! Kesäterveisin, Avoin yliopisto Sini Ullgren Suunnittelija Minna Vehmaa Opintosihteeri

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 AVOIN YLIOPISTO YLEISTÄ AVOIMEN YLIOPISTON... OPINNOISTA KÄSITTEITÄ OPINTOJAKSOVAATIMUKSET TENTTIMINEN OPISKELIJAREKISTERI TAVOITTEENA TUTKINTO? OPINTONEUVONTA HAKUMENETTELY HAKEMINEN KESÄOPINNOT SYSTEMATIIKAN LAITOS...13 ENERGIA- JA PROSESSITEKNIIKAN... LAITOS...14 FYSIIKAN LAITOS...15 KEMIAN JA BIOTEKNIIKAN LAITOS...17 KIELIKESKUS...18 MATIIKAN LAITOS...24 OHJELMISTOTEKNIIKAN LAITOS...31 SIGNAALIKÄSITTELYN LAITOS...31 ELEKTRONIIKAN LAITOS...33 TEOLLISUUSTALOUDEN LAITOS MAKSUT JA OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN ILMOITTAUTUMINEN KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

6 1. YLEISTÄ Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) perustettiin vuonna TTY on toiseksi suurin maamme viidestä teknillisestä tiedekorkeakouluyksiköstä. Kuluneiden vuosien aikana yliopisto on kasvanut moni-ilmeiseksi opetus-, tutkimus- ja palvelulaitokseksi. Tärkeimmät toimintamuodot ovat edelleenkin perustutkintoihin (tekniikan kandidaatti, arkkitehti ja diplomi-insinööri) johtava koulutus sekä alan jatkokoulutus (tekniikan tohtori, tekniikan lisensiaatti ja filosofian tohtori). TTY:ssa voi opiskella kahdellatoista eri opiskelualalla: - arkkitehtuuri - automaatiotekniikka - biotekniikka - konetekniikka - materiaalitekniikka - rakennustekniikka - sähkötekniikka - teknis-luonnontieteellinen - tietojohtaminen - tietotekniikka - tuotantotalous - ympäristö- ja energiatekniikka Lisäksi Porin laitoksella on kaksi tutkinto-ohjelmaa: tietotekniikka ja tuotantotalous. Suomenkielisten koulutusohjelmien lisäksi TTY:ssä on tarjolla kahdeksan englanninkielistä maisteriohjelmaa. Vuonna 2012 TTY:ssa opiskeli , joista 8789 suoritti perusopintoja ja 1600 jatko-opintoja. Vuonna 2012 uusia opiskelijoita hyväksyttiin Tampereen teknillinen yliopisto tekee korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisessa vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa. TTY tarjoaa yrityksille monipuolisia tutkimus-, tuotekehitys- ja konsulttipalveluja, joissa yhdistyvät joustavasti eri tekniikan alojen ja talouden osaaminen. Korkeatasoisen opetus- ja tutkimustyön lisäksi TTY on yksi Suomen kansainvälisimmistä yliopistoista, vierailevien tutkijoiden määrällä mitattuna peräti kansainvälisin. Yliopistolla opiskelee tai työskentelee noin 1500 ulkomaalaista yli 60 maasta. AVOIN YLIOPISTO TTY:n avoin yliopisto toteuttaa osaltaan elinikäisen oppimisen suunnitelmaa, koulutuksellista ja alueellista tasa-arvoa sekä edistää teknistieteellisten yliopistollisten opintojen saatavuutta Pirkanmaan ja Satakunnan (Pori) alueella. Avoin yliopisto-opetus on aikuisille tarkoitettua yliopistotasoista opetusta, jonka tavoitteena on yleissivistävä itsensä kehittäminen tai ammatillinen pätevöityminen. Opinnot 5

7 voivat johtaa myös yliopisto-opintoihin. Opetukseen voi hakea kuka tahansa pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen yliopiston opiskelijalla on monia opiskelumotiiveja. Tavoitteina voi olla oman ammattitaidon ylläpitäminen, ammattipätevyyden lisääminen ja sitä kautta kilpailukyvyn kehittäminen työmarkkinoilla tai tutkinto-opiskelijaksi hakeminen avoimen yliopiston väylien kautta. Opiskelu on lähiopetusta, joka koostuu luennoista, harjoituksista ja tenteistä. Osa opintojaksoista järjestetään päivisin, osa iltaisin. Opiskelu tapahtuu Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa Hervannassa. Kuulustelujen vaatimustaso on sama kuin yliopiston varsinaisilla opiskelijoilla. Materiaalina käytetään luennoitsijoiden tekemiä luentomonisteita ja alan kirjallisuutta. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää TTY:n tutkintoon, jos opiskelija pääsee tutkinto-opiskelijaksi. 6

8 2. YLEISTÄ AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA Kesällä lähes kaikki opetus järjestetään päiväaikaan. Avoimen yliopisto-opetuksen opintojaksotarjonnan painopistealueena ovat tutkinto-opiskelijoiden parin ensimmäisen opintovuoden aineet, joita ovat perusopinnot ja koulutusohjelman yhteiset opinnot. Opintojaksojen luentojen ja/tai harjoitusten läsnäolovaatimukset sekä muut niihin liittyvät asiat selviävät parhaiten opintojakson ensimmäisellä luennolla. Muita tärkeitä ilmoituksia kannattaa seurata joko avoimen yliopiston verkkosivuilta tai opiskelijoiden intranetistä POPista saatuasi käyttäjätunnukset KÄSITTEITÄ OPINTOJAKSO eli kurssi on opintojen suorittamisen perusyksikkö, johon kuuluu tietty määrä opetusta sekä omatoimista työskentelyä, kuten kirjallisuuden lukemista ja harjoitusten tekemistä. Se voi olla joko ryhmätyöskentelyjakso, itsenäinen luentosarja kirjallisuuskuulusteluineen tai pelkkä kirjallisuuskuulustelu. OPINTOPISTE on opiskelun vaatima työpanos, johon opiskelijalta kuluu keskimäärin 27 tuntia. Tähän työpanokseen luetaan kuuluviksi mm. opetuksen seuraaminen, kurssikirjallisuuden lukeminen, harjoitustöiden tekeminen sekä tenttiminen. POP PERSONOITU OPISKELIJAPORTAALI (http://www.tut.fi/pop) POP on TTY:n verkkopohjainen intranet ja opiskelijatietojärjestelmä. POPiin pääset saatuasi tarvittavat käyttäjätunnukset. POPin kautta opiskelija voi selailla opinto-oppaita, ilmoittautua opintojaksoille, tentteihin sekä tarkastaa omien tenttiensä tulokset. Sieltä löydät tietoa mm. opiskelusta, it-palveluista, linkkejä muihin palveluihin sekä TTY:n tapahtumakalenterin OPINTOJAKSOVAATIMUKSET Opintojaksojen osasuoritukset ovat voimassa vähintään yhden lukuvuoden. Opinto jaksovaatimukset löytyvät oppaasta opintojaksojen kuvausten kohdalta. Opintojakso- 7

9 jen kuvaukset löytyvät myös yliopiston www-sivuilta -> Nykyisille opiskelijoille -> Opinto-oppaat TENTTIMINEN Opiskelijalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua kolme kertaa kulloisenkin opintojakson tenttiin. Kesälukukaudella opintojaksoista pidetään yleensä vain yksi tentti. Joissakin opintojaksoissa järjestetään välikokeita, joilla tentin voi korvata. Tenttioikeus on voimassa yhden vuoden ajan. Opettajan on arvosteltava opiskelijan opintosuoritus kolmenkymmenen päivän kuluessa suorituksesta. Opiskelija löytää tenttituloksensa helpoimmin POPista, omat suoritukset -sivulta. Mikäli opiskelija ei kuitenkaan läpäise kuulustelua jonakin em. tenttikerroista ja opintojakson opetussuunnitelma on muuttunut, on opiskelijan suoritettava kuulustelu muuttuneiden vaatimusten mukaan, ellei opettajan kanssa ole muuta sovittu Tenttiin ilmoittautuminen Tentit löytyvät POPista ja tenttiin ilmoittaudutaan sen kautta. Tenttiin pitää ilmoittautua vähintään viikko (7 vuorokautta) ennen tenttitilaisuutta POPin kautta. Perumatta jätetty tentti-ilmoittautuminen lasketaan käytetyksi tenttikerraksi. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä opintotoimistoon. Avoin yliopisto noudattaa TTY:n tenttiohjesääntöä, joka löytyy POPista. Tenttiin ilmoittautuminen katsotaan tenttikerraksi, vaikka opiskelija ei osallistuisikaan tenttiin. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä vähintään kolme (3) arkipäivää ennen tenttiä. Jälki-ilmoittautumisia tentteihin ei oteta Tenttien pelisäännöt Tenttitilaisuudessa tulee noudattaa seuraavia pelisääntöjä: Tenttisali täytetään valvojan ohjeistuksen mukaisesti. Tentti alkaa valvojan ilmoituksesta. Salista saa poistua 30 min kuluttua tentin alkamisesta. Pöydällä saa olla vain kirjoitusvälineet (kyniä, kumi, viivain, teroitin) ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Tentissä ei saa käyttää laskinta, ohjelmoitavaa laskinta, elektronisia apuvälineitä, sanakirjaa, kirjallisuutta tai muuta aineistoa ellei tenttipaperissa toisin mainita. Tenttipaperissa erikseen ilmoitettuja ohjeita on noudatettava. 8

10 Päällysvaatteet, laukku, penaali, puhelin ja muut ylimääräiset tavarat jätetään salin seinustoille tai muille niille varatuille paikoille. Matkapuhelimien tulee olla suljettuina. Muiden eväiden kuin etiketittömän juomapullon tuominen tenttitilaisuuteen sallitaan vain lääkärintodistuksella osoitettavissa olevista terveydellisistä syistä. Tentissä kiertää nimilista, johon tenttijä merkitsee nimensä, opiskelijanumeronsa sekä suoritettavan opintojakson tunnuksen. Jokaisen tenttijän on palautettava nimellä, opiskelijanumerolla ja opintojaksotunnuksella varustettu vastauspaperi ennen tenttisalista poistumista. Kaikki edellä mainitut tiedot kirjoitetaan jokaiseen erilliseen vastauspaperiin, nimettömiä papereita ei tarkasteta. Kaikki vastauspaperit, myös irralliset konseptipaperit, on palautettava. Jos tenttipaperissa on palautuksesta maininta, on se palautettava. Tenttijän henkilöllisyys tarkastetaan (esim. opiskelijakortista) tentinvastausten palautuksen yhteydessä. Tentin aikana ei saa vilkuilla toisten papereita, lainata toisen tenttijän tavaroita eikä olla missään kanssakäymisessä muiden tenttijöiden kanssa. Tenttivilppi johtaa suorituksen hylkäämiseen ja mahdolliseen kurinpidolliseen toimenpiteeseen. Tenttiin ilmoittautumattomien suoritusta ei arvostella. Lisätietoja asiasta saat avoimesta yliopistosta tai TTY:n opintotoimistosta 2.4. OPISKELIJAREKISTERI Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tiedot merkitään opiskelijarekisteriin, samoin kuin suoritustiedot myöhemmin. Opiskelija saa opintotoimistosta otteen opintosuorituksistaan. Omaan käyttöön otteen voi tulostaa myös POPista. Otteessa näkyvät opiskelijan suoritustiedot eli suoritettu opintojakso, arvosana, suorituspäivämäärä ja luennoitsijan nimi. Opintosuoritukset arvostellaan joko asteikolla: 5 - kiitettävä 2 - erittäin tyydyttävä 4 - erittäin hyvä 1 - tyydyttävä 3 - hyvä 0 - hylätty tai asteikolla: hyväksytty/ hylätty. 9

11 2.5. TAVOITTEENA TUTKINTO? TTY:n avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Tutkintotavoitteisille on olemassa kaksi väylää, lyhyt ja pitkä DI-väylä. Väylien hyväksytyn suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Väylien valintaperusteista päätetään vuosittain. Koulutusohjelmilla on vuosittain määriteltävät arvosanarajat, jotka määritellään vuosittain. Haku tutkintoopiskelijaksi avoimen väyliltä tapahtuu keväisin. -15 Päärakennuksen 2. kerroksessa, puh , Lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on oma opintoneuvoja, joka auttaa opintojaksovalinnoissa. Muualla suoritettuja opintoja ei voi hyödyntää TTY:n avoimessa yliopistossa. Väylien tarkempi esittely löytyy avoimen yliopiston sivuilta osoitteesta: à Väyläopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi OPINTONEUVONTA Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon, jos opiskelija siirtyy esim. väylähaun tai pääsykokeen kautta varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi. Mikäli tarkoituksesi on myöhemmin hakeutua teknilliseen yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, kannattaa tutustua yliopiston opinto-oppaaseen ja/tai keskustella ainevalinnoista opintoneuvojan kanssa. Opinto-ohjaajan päivystys sijaitsee Päärakennuksen 2. kerroksessa. Opinto-ohjaaja auttaa yleisissä opintoihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja päivystää ma-to klo 12 10

12 3. HAKUMENETTELY Avoimen yliopiston opintojaksoille voivat hakea kaikki pohjakoulutuksesta riippumatta. Joillakin opintojaksoilla on esitietovaatimuksia. Mikäli hakija ei ole suorittanut esitiedoksi vaadittua opintojaksoa, opintojaksolle voi kuitenkin hakea, jos on hankkinut esitiedoksi vaaditut tiedot muulla tavoin. Avoimen yliopiston opinnoissa menestymisen yleisenä edellytyksenä pidetään lukion oppimäärien tai vastaavien tietojen hallitsemista. TTY:n teekkarit voivat osallistua maksutta avoimen yliopiston tarjoamaan opetukseen, mikäli opintojaksoilla on tilaa. He ilmoittautuvat opintojaksoille suoraan POPin kautta ts. teekkareiden ei tarvitse erikseen hakea avoimen yliopiston opintojaksoille. Avoimessa suoritetut opinnot vastaavat täysin tutkintokoulutuksen opintoja ja ne kirjataan opintorekisteriin muiden opintosuoritusten tavoin HAKEMINEN Hakuaika kesällä järjestettäviin opintojaksoihin on Hyväksytyille lähetetään lisätietoa sisältävä hyväksymiskirje ja ilmoittautumislomake sähköisen hakujärjestelmän kautta. Mikäli joissakin opintojaksoissa joudutaan karsimaan osanottajien määrää, käytetään valintaperusteena hakemusten saapumisjärjestystä. HUOM! Kesäopetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla teekkareihin nähden opetukseen haettaessa. Avoimen hakemuksia hoidetaan opintotoimistossa, joka sijaitsee Päärakennuksen 2. kerroksen palveluaulassa ja on avoinna ma-to klo ja pe klo Ajanjaksolla opintotoimisto on auki ma-to ja pe Opiskeluoikeutta haetaan jokaiseen opintojaksoon erikseen. Hakeminen opintojaksoille tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta. Linkin järjestelmään löydät osoitteesta: 11

13 4. MAKSUT JA OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN Yleinen opintomaksu on 10 /opintopiste. Tenttioikeus on voimassa yhden vuoden ajan, enintään kolmeen tenttikertaan. Opintomaksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä. Opiskelija saa tarkat maksuohjeet hyväksymiskirjeessä. Joillakin opintojaksoilla jaetaan luentomonisteita ym. materiaalia, joista voidaan periä erillinen maksu ILMOITTAUTUMINEN Hyväksymiskirjeen saatuaan on opiskelijan ilmoittauduttava avoimen yliopiston opiskelijaksi toimittamalla ilmoittautumislomake ja maksukuitti tai sen kopio TTY:n opintotoimistoon. Ilmoittautumatta jättäminen tulkitaan opiskeluoikeudesta luopumiseksi. Ilmoittautumisen jälkeen henkilötiedot viedään opiskelijarekisteriin. Ensimmäistä kertaa ilmoittauduttaessa opiskelijalle annetaan opiskelijanumero, joka pysyy samana koko opiskeluajan. Opiskelijanumeroa voi tiedustella opintotoimistosta, puh , 4.2. KÄYTTÄJÄTUNNUKSET Opiskelijatietojärjestelmän (POP) käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset haetaan ilmoittautumisen jälkeen IThelpdeskistä (sijainti Päärakennuksen 2. kerroksessa). Henkilöllisyystodistus on oltava mukana tunnuksia haettaessa. Opiskelija pääsee tunnuksillaan (käyttäjätunnus ja salasana) TTY:n opiskelijoiden opintoportaaliin POPiin (www. tut.fi/pop). POP toimii opiskelijoiden intranettinä, ja lisäksi opiskelija näkee sieltä omat opiskelutietonsa, suorituksensa ja voi mm. ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin. Opiskelija saa sähköpostiosoitteen, joka on muotoa Käyttäjätunnuksesta ja siihen liittyvistä asioista saa tarkempaa tietoa IT-helpdeskistä (Päärakennus, 2. krs), puh IT-helpdesk on auki kesän aikana ma-pe 8-16, lauantaisin suljettu. Ilmoittautuessaan ja ottaessaan TTY:n käyttäjätunnukset käyttöön, opiskelija sitoutuu noudattamaan yliopiston sääntöjä ja määräyksiä sekä yliopiston tietojärjestelmien kulloinkin voimassa olevia käyttösääntöjä. 12

14 5. KESÄOPINNOT 2013 Kunkin opintojakson tarkempi sisältökuvaus on luettavissa myös TTY:n www-sivuilta à Nykyisille opiskelijoille à Opinto-oppaat à Opas 2: Opintojaksokuvaukset laitoksittain. Tiedot ovat ennakkotietoja, joihin saattaa tulla muutoksia. Opintojakso toteutuu, jos sille on ilmoittautumisaikaan mennessä tullut riittävä määrä osallistujia (15 ilmoittautunutta). Systeemitekniikan laitos ASE-1250 Järjestelmien ohjaus, 5 op Control of Dynamic Systems, 5 cr VASTUUHENKILÖ: Pekka Pietilä, Terho Jussila OSAAMISTAVOITTEET: Kurssin suorittanut tuntee tavallisimmat ohjausrakenteet ja säätökytkennät; osajärjestelmien roolit ja luonteen; eri ohjaustapojen mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet/ rajoitukset. Hän osaa johtaa yksinkertaisia matemaattisia malleja fysiikan lakien avulla tai muista malliesityksistä; tuntee systeemien terminologian ja suunnitteluspesifikaatiot, kykenee kuvailemaan ja analysoimaan dynaamisia systeemejä stabiiliuden, vaimennuksen, nopeuden, tarkkuuden ja näiden piirteiden pysyvyyden osalta Matlab-ohjelmiston ja sen keskeisten Toolbox:ien avulla. Hän kykenee myös rajoitetusti näiden piirteiden suunnitteluun mainitun ohjelmiston avulla. - Ohjaustekniikan johdanto ja speksit. Etukompensointi, myötäkytkentä, takaisinkytkentä. Lohkokaavio. Digitaalinen säätö. - Mallinnus ja simulointi. Tasapaino, linearisointi. Herkkyys. Tilaesityksen muodostaminen ja perusanalyysi. - Siirtofunktiomalli ja polynomimalli. Signal Flow Graph. Lohkokaaviosievennykset. Stabiiliuskäsitteet, Routhin testi, stabiiliuden pysyvyys (robusti stabiilius, osa 1). Siirtofunktiomalli ja polynomimalli. Signal Flow Graph. Lohkokaaviosievennykset. Stabiiliuskäsitteet, Routhin testi, stabiiliuden pysyvyys, osa 1. Juuriura. - Värähtelyanalyysi taajuusvasteen avulla. - Stabiilius ja sen pysyvyys,osa 2. Nyquistin laaja stabiiliuskriteeri. Turvamarginaalien mitoitus. - Askelvaste ja sen loppuarvo. Mittauksen ja säädön tarkkuus ja niiden yhteys. Tarkkuuden pysyvyys Transienttivaste ja sen pysyvyys. SUORITUSVAATIMUKSET: Laboratoriotyöt 1h+1h, PCtyöt 8h, tenttiminen. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan OPPIMATERIAALI: Feedback Systems, K. J. Åström (Kirja) Järjestelmien ohjaus, T. Jussila (Opintomoniste) 13

15 ESITIEDOT: SMG-1200 Piirianalyysi II Suositeltava TIETOA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Esitietoja: raja-arvo, derivaatta, integraali, kompleksiluku ja siihen liittyvät peruskäsitteet ja -operaatiot, Laplace-muunnos, siirtofunktion käsite ja käyttö sekä tilaesitysmallin alkeet. Aiheista on tarjolla pikakertausta lisätunneilla. LISÄTIEDOT: Kurssin TTY-tutkintoon sisällyttävältä TTYtutkintoon ei voida hyväksyä mitään kursseista ASE-1220, ASE-1230, ACI-20010, 76331, , 76330, ACI , ASE-1256, ASE Bonuspisteitä voi kerätä vapaaehtoisesta 2 tunnin PC työstä CC (Cruise Control) sekä korkeintaan kahdesta tunnin kestävästä lisätyöstä, joita (jonka) saa valita eräiden labrademojen ja eräiden PC-töiden joukosta. Kemian ja Biotekniikan laitos ENER-8010 Energiatekniikan perusteet, 3 op introduction to Energy Production, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Risto Raiko, Jaana Rajamäki OSAAMISTAVOITTEET: Antaa perustiedot energiatekniikasta ja sen prosesseista. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yleisimpien lämpövoimaprosessien peruslaskentamenetelmiä ja ymmärtää prosesseissa käytettävien laitteiden toimintaperiaatteita. Lisäksi opiskelija ymmärtää energiantuotannon kustannuksien muodostumisperusteet sekä Suomen energianhuollon ominaispiirteet. - Energianmuuntoprosessien termodynaamiset perusteet. Ensimmäinen ja toinen pääsääntö. Tilanmuutokset. Lämpövoimakoneiden kiertoprosessit. Polttotekniikan perusteet. Energian tuotannon ympäristövaikutukset. Uusiutuvat energian lähteet. Energian tuotanto ja kestävä kehitys. Suomen nykyinen ja tuleva energiahuolto. Höyryvoimalaitokset. Ydinvoimalat. Kaukolämpö. Kaasuturbiinit. Polttomoottorivoimalat. Tuulivoima. Aurinkoenergia. Polttoparisto. Virtauskoneiden perusteoria. Rakennusten energiantarve. Astepäiväluku. Jäähdytysprosessit. Energiaprosessien peruslaskentamenetelmät. Energialaitosten perussäätötavat. SUORITUSVAATIMUKSET: Kirjallinen tentti OPPIMATERIAALI: Energiatekniikan perusteet, Risto Raiko ja Katriina Kirvelä (Opintomoniste) 14

16 FYSIIKAN LAITOS FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op physics Laboratory I, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Mika Hirsimäki, Jaakko Laaksonen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät kokeellisen luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksessa käytettävät tutkimusvälineet (oskilloskoopit, ajanottovälineet, lämpömittarit, vaa at, sähkötekniikan yleismittarit, nooniasteikkoihin perustuvat mittavälineet) ja osaa käyttää niitä valvotuissa olosuhteissa. Opiskelija osaa nimetä laboratorion työturvallisuussäännöt sekä soveltaa niitä muissakin laboratorioympäristöissä. Opiskelija löytää kokeiden ja perusfysiikan luennoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida luonnontieteellisiä mittaustuloksia, arvioida niiden luotettavuutta ja selittää ne kirjallisesti. - Turvallinen työskentely laboratoriossa: mekaniikan, lämpöopin, optiikan sekä sähkö- ja säteilytöiden työturvallisuusohjeistus. - Luonnontieteen ja tekniikan alan kokeellisen tutkimuksen perustyövälineet: ajanottolaitteet, lämpömittarit, vaa at, oskilloskoopit, sähkötekniikan yleismittarit, nooniasteikkoihin perustuvat mittausvälineet ja niiden käyttö - Teknistieteellisen raportin kirjoittaminen: raportin oikeaoppinen rakenne, kuvien ja taulukoiden esittäminen, viittaustavat kirjallisuuteen - Tulosten luotettavuuden perustelu: kokeiden toistettavuus, virheiden kasautumislaki, lineaarinen regressio, keskiarvo, keskihajonta ja keskiarvon keskivirhe - Perusfysiikan opintojaksoilla opittujen fysiikan lakien ja laboratoriossa tehtyjen kokeiden välisen yhteyden ymmärtäminen SUORITUSVAATIMUKSET: Kuusi fysiikan eri alueisiin liittyvää harjoitustyötä raportteineen. Työt tehdään paritöinä. Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion Moodle-sivuilta löytyvällä lomakkeella, joka palautetaan laboratorioon. OPPIMATERIAALI: Laboratorion Moodle-sivut, Fysiikan laitos (Muu verkkomateriaali) LISÄTIEDOT: Opintojakso FYS-1010 ei vastaa aikaisempia Fysiikan työt I -opintojaksoja (72041 ja vanhemmat). Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Lisää tietoja kurssin Moodle-sivuilta. Kurssin Moodle-sivut tarjoavat työparipörssin työparien löytämiseksi. 15

17 FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op engineering Physics I, 7 cr VASTUU- HENKILÖ: Sami Paavilainen, Petri Kaukasoina, Jouko Nieminen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella mekaniikkaan tai termofysiikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta. - Klassinen mekaniikka - Termofysiikka S UORITUSVAATIMUKSET: Sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset että joko välikokeet tai tentti OPPIMATERIAALI: University Physics with Modern Physics, Young & Freedman (Kirja) TIETOA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Lukion laaja oppimäärä matematiikasta tai vastaavat tiedot. LISÄTIEDOT: Opintojakso toteutetaan iltakurssina 3. ja 4. periodeilla. Avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla iltakurssille. FYS-1101 Insinöörifysiikka II, 7 op engineering Physics II, 7 cr VASTUUHENKILÖ: Sami Paavilainen, Petri Kaukasoina, Jouko Nieminen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella sähkömagnetismiin tai moderniin fysiikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta. - Sähkömagnetismi - Moderni fysiikka SUORITUSVAATIMUKSET: Sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset että joko välikokeet tai tentti OPPIMATERIAALI: University Physics with Modern Physics, Young & Freedman (Kirja) ESITIEDOT: FYS-1091 Insinöörifysiikka I Suositeltava LISÄTIEDOT: Opintojakso toteutetaan iltakurssina 1. ja 2. periodeilla. Avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla iltakurssille. 16

18 Kemian ja biotekniikan laitos KEM-2050 Kemian perustyöt, 6 op inorganic Analytical Chemistry laboratory, 6 cr VASTUUHENKILÖ: Riikka Lahtinen, Marja Asp-Lehtinen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimmat kemialliset analysointimenetelmät sekä osaa soveltaa tietojaan työelämässä. Opintojakson tarkoituksena on myös syventää kemian teoriaopintojen (Laaja kemia 1-3) ainesta käytännön tasolla. - Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian työtavat. Laboratorioturvallisuus käytännössä. - Epäorgaanisten ionien reaktioita. Reaktioyhtälöiden tasapainotus. Selektiiviseen saostukseen perustuva kvalitatiivinen analyysi. - Titrauksen periaate ja käytännön suoritus. Eri titraustyypit. Titrauksessa käytettävät laitteistot. - Spektroskopisten kvantitatiivisten analyysien teoria ja suorittaminen, erityisesti UV-Vis spektrofotometria ja AAS. - Potentiometristen menetelmien periaate ja käytännön suoritus. - Ioninvaihdon periaate. - Massa-analyyttisen analyysin periaatteet ja käytännön suoritus. SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt, joiden suorittamisen edellytyksenä on luennoilla esitettävien työtapaohjeiden tuntemus eli luennoille osallistuminen. Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä. OPPIMATERIAALI: Kemian perustyöt (Opintomoniste) ESITIEDOT: Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat KEM-1350 Pakollinen KEM-1410 Laaja kemia 1 Pakollinen KEM-1420 Laaja kemia 2 Pakollinen KEM-1430 Laaja kemia 3 Pakollinen LISÄTIEDOT: Laboratoriotöihin kuuluu kvalitatiivisen analyysin osuus, joka tehdään opiskelijan valitsemassa ryhmässä noin joka toinen päivä muutaman viikon ajan (yht. 42 tuntia). Lisäksi kukin opiskelija tekee henkilökohtaisesti 7 kvantitatiivista määritystä (n. 3 tuntia/määritys) varaamanaan aikana. Pienryhmissä tehdään vielä kaksi n. 3 tunnin kvantitatiivista määritystä sovittuina aikoina. KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1, 5 op organic Chemistry Laboratory 1, 5 cr VASTUUHENKILÖ: Marja Asp-Lehtinen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät orgaanisen kemian laboratoriovälineet ja hallitsee niiden turvallisen käytön. Opiskelija osaa suorittaa tärkeimpien funktionaalisten ryhmien reaktioita ja osaa soveltaa niitä tunnistaessaan orgaanisia yhdisteitä. Opiskelija osaa erottaa orgaanisen yhdisteseoksen komponetteja toisistaan (orgaaninen analyysi). 17

19 Opiskelija osaa valmistaa orgaanisia yhdisteitä (synteesi) annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan sekä osaa käyttää fysikaalisia menetelmiä (sp, kp, taitekerroin) ja IR-spektroskopiaa tuotevarmistuksessa. Opiskelija osaa soveltaa ohutlevykromatografiaa synteesin yhteydessä reaktion etenemisen seurantaan. - Työtapaluennot: Turvallinen työskentely orgaanisen kemian laboratoriossa. Orgaaniseen kemiaan liittyvät synteettiset ja analyyttiset työmenetelmät. - Laboratoriotyöt: Funktionaalisten ryhmien reaktioita, orgaanisia synteesejä, orgaaninen analyysi ja synteesin seurantaa levykromatografisti. Tuotevarmistus fysikaalisten vakioiden ja IR-spektroskopian avulla. SUORITUSVAATIMUKSET: Luennot perustuvat alla mainittuun kirjaan. Luentojen pohjalta järjestetään työmenetelmätentti, joka on suoritettava hyväksytysti ennen laboratoriotöiden aloittamista. Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt sekä synteeseihin ja analyysiin liittyvät hyväksytysti laaditut työraportit. OPPIMATERIAALI: Orgaanisen kemian synteettiset työmenetelmät, Opetushallitus, Hki, 1996, Tapio Simonen (Kirja) Orgaanisen kemian työt 1-moniste (Opintomoniste) ESITIEDOT: Laboratoriotyöturvallisuus ja KEM-1350 Pakollinen -työtavat KEM-2050 Kemian perustyöt Pakollinen KEM-2100 Orgaaninen kemia Pakollinen KIELIKESKUS KIE-1076 Finnish for Beginners 2, 3 cr PERSON RESPONSIBLE: Jenni Hakanen, Elina Nurminen LEARNING OUTCOMES: By the end of the course, students will be able to understand slow, clearly spoken, simple spoken Finnish as well as short texts. Students will also be able to cope with everyday situations involving the exchange of information. Students will be able to write short texts, and they will gain a command of basic grammatical structures, with a vocabulary adequate for dealing with familiar topics. CONTENT OF THE COURSE: - Vocabulary: weather, travelling, foods and drinks and eating in a restaurant. New vocabulary also for home, living and clothing. - Listening/speaking: Students will understand clear, slowly spoken Finnish on topics covered in the course. They will be able to cope with everyday situations. - Reading: texts on topics covered in the course - Writing: short texts on topics covered in the course. - Grammar: use and meaning of the local cases and the partitive singular. Necessive verbs, modal verbs, the MA-infinitive, imperative and the simple past tense (imperfect). Postpositions. REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: Active participation in lectures (75% attendance), assignments and successful performance in the final examination. Completion parts must belong to the same 18

20 implementation STUDY MATERIAL: Finnish for Beginners 2, Jenni Hakanen (Summary of lectures) PREREQUISITES: KIE-1056 Finnish for Beginners 1 Advisable ADDITIONAL INFORMATION ABOUT PREREQUISITES: KIE-1056 or equivalent knowledge ADDITIONAL INFORMATION: CEF: A1-A2 When a course is oversubscribed, i.e. there are more sign-ups than places on the course, then we enrol the required number of students according to the following criteria: 1)students position at TUT (degree students have priority) 2) the number of study points the students have 3) the time of the sign-up. Students have to be present on the first day of the course to be sure of retaining their place. KIE-2200 Ruotsia tekniikan opiskelijoille, 3 op swedish for engineers, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Nina Niemelä OSAAMISTAVOITTEET: Opintojaksolle ilmoittautuneiden opiskelijoiden kieliopin hallinta testataan lähtötasotestillä. Heikoimmat opiskelijat ohjataan Ruotsin kertauskurssille (KIE-2100), jonka suoritettuaan he voivat osallistua opintojaksolle Ruotsia tekniikan opiskelijoille (KIE-2200). Kevään opetus alkaa kaikilla toteutuskerroilla vkolla 3!! TOI- MI NÄIN: a) Jos sinulla on lukion A-ruotsin oppimäärästä arvosana l, e, m tai c tai B-ruotsin oppimäärästä arvosana l, e tai m, ilmoittaudu haluamaasi KIE-2200 toteutuskertaan. Sinun ei tarvitse tehdä lähtötasotestiä. b) Mikäli sinulla ei ole yllä mainittuja arvosanoja tai et ole osallistunut ruotsin kielen yo-kokeeseen, ilmoittaudu haluamaasi toteutuskertaan JA tee lähtötasotesti Moodlessa. Kevään toteutuskerroille ilmoittautuneet tekevät testin (Moodle2-avain lähetetään ilmoittautuneille POP-ilmoituksella.) Lähtötasotestin perusteella pääset joko suoraan peruskurssille tai sinut ohjataan seuraavalle järjestettävälle Ruotsin kertauskurssille (2. tai 3. periodi). Huomaathan, että kursseja KIE-2200 ja KIE-2100 ei voi suorittaa yhtäaikaisesti. Kertaa kielioppia: Nätfräsch: Språknät: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa työelämälähtöisesti: - kertoa yleisistä tekniikkaan liittyvistä asioista/teemoista - keskusteluissa kuunnella toisten kysymyksiä tai argumentteja ja reagoida niihin - jatkaa keskustelua, vaikka syntyisi hetkellisiä kommunikointikatkoksia - käyttää kommunikoinnissaan riittävän laajaa tekniikan ja yleiskielen sanavarastoa - lukea, ymmärtää ja referoida ruotsinkielisiä tekniikan alan artikkeleita - kirjoittaa lyhyitä työelämään liittyviä viestejä, esim. s- posti - kirjoittaa n. 200 sanan pituisen tekniikkaan liittyvän kirjoitelman, joka on sanavarastoltaan ja kieliopiltaan asianmukainen. - Tekniikan termien ja sanaston tyydyttävä hallinta. Kes- 19

TUT Open University Summer courses 2015

TUT Open University Summer courses 2015 TUT Open University Summer courses 2015 One credit costs 10 euros for Open University students. TUT s degree students can study summer courses for free. You can find exam dates and up to date information

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kurssin nimi ja koodi MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja sovelluksineen. Sisältö: vektorilaskentaa, matriisit

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

TUT Open University Summer courses 2016

TUT Open University Summer courses 2016 TUT Open University Summer courses 2016 One credit costs 15 euros for Open University students. TUT s degree students can study summer courses for free. You can find exam dates and up to date information

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO LukuVuOSI 2013 2014

AVOIN YLIOPISTO LukuVuOSI 2013 2014 AVOIN YLIOPISTO LukuVuOSI 2013 2014 Tampereen teknillinen yliopisto AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas lukuvuosi 2013 2014 Tampere 3.6.2013 ISSN 1459-1056 1 Toimittanut: Sini Ullgren Kuvat: Petri Laitinen, TTY:n

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

TTY Avoin yliopisto - Kesäopetus 2016

TTY Avoin yliopisto - Kesäopetus 2016 TTY Avoin yliopisto - Kesäopetus 2016 Avoimen yliopiston opiskelijoille yksi opintopiste maksaa 15 euroa. TTY:n tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tenttipäivät ja ajantasaiset tiedot voit

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 1 DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00 2 Luennot pidetään salissa SE211 keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan laitos / Pia Saarinen www.helsinki.fi/yliopisto 4.9.2013 1 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina 530281 Vuorovaikutukset

Lisätiedot

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON TEKNIIKAN MAISTERIOHJELMIIN JOHTAVIIN VÄYLÄOPINTOIHIN 2017 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua,

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO LUKUVUOSI

AVOIN YLIOPISTO LUKUVUOSI AVOIN YLIOPISTO LUKUvuosi 2011 2012 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Avoin yliopisto OPINTO-OPAS lukuvuosi 2011 2012 Tampere 27.6.2011 ISSN 1459-1056 Toimittanut: Kaisa Niskanen Kuvat: TTY:n kuvapankki

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

INFO / Matemaattinen Analyysi, k2016, L0

INFO / Matemaattinen Analyysi, k2016, L0 INFO / Matemaattinen Analyysi, k2016, L0 orms1010, Aikataulu 1 kevät 2016 ORMS1010 Matemaattinen analyysi, luennot Ke 14-16 Viikot 09-10 salissa F119 Ke 14-16 Viikot 11 salissa F140 Ke 14-16 Viikot 13-18

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Navigaattori 2014 2015

Navigaattori 2014 2015 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta Seuraavilla sivuilla on esitetty mallilukujärjestys teknis-luonnontieteellisen 1.

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Muutokset mahdollisia - tarkista kurssien tiedot aina WebOodista ja seuraa kurssien Noppa-sivuja! 28.6.2012 / AMa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LAITOS, JOENSUU FYSIIKKA op koodi English Academic Reading Skills for Chemistry, 2 8013327 Ruotsia fysiikan ja matematiikan, 3 8012325,, 2. tai metsätieteiden 2 8013328 Science,

Lisätiedot

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kurssin aloitus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola English Summary The lectures will be held in Finnish The slides are in Finnish, too All other material is in English The course book

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op

031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op 031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/etusivu.html). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations Käännökset (su-ru-eng) Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö 29.1.18 Translations for School of Technology and Innovations (Finnish-Swedish-English) Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET

ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET LUKUVUOSI 2017 2018 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...3 Pitkä matematiikka...4 Laaja fysiikka...5 Laaja kemia...6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Verkkokurssit...8

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

FYSIIKKA. Perusopinnot

FYSIIKKA. Perusopinnot FYSIIKKA Perusopinnot Aallot, optiikka ja termodynamiikka Waves, Optics and Thermodynamics Koodi: FYSI1170 Laajuus: 4 op Ajankohta: 1 vsk Edellytykset: Mekaniikka Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Opintopalveluista Kampusareenan 2. kerroksesta löytyy opintotoimiston, avoimen yliopiston, opintotuen

Lisätiedot

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti Peda-forum päivät 16. 17.8.2017 Teemaryhmä 2F: Työelämän ja opintojen vuorovaikutus Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Lisätiedot

MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt

MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Syksy 2015 Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 27.10.2015 1 / 8 Kangaslampi Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Matemaattinen tilastotiede. Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto

Matemaattinen tilastotiede. Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto Matemaattinen tilastotiede Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto Alkusanat Tämä moniste perustuu vuosina 2002-2004 pitämiini matemaattisen tilastotieteen luentoihin

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo 14.15-15 L-salissa / pe 3.9. klo 12.15-13 F-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn.

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon I would like to enroll at a university. Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan I want to apply

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo 14.15-16 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Linda Havola Guru ry. 1 Valintaperusteet

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2017 Aikataulu ja suoritustapa (Katso MyCourses) Luennot

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot