AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013"

Transkriptio

1 AVOIN YLIOPISTO Kesälukukausi 2013

2 Tampereen teknillinen yliopisto AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas Kesälukukausi 2013 Tampere

3 Toimittanut: Sini Ullgren Kuvat: TTY:n kuvapankki ja Sami Helenius/Tampereen kaupunki Kartta: Heidi Koskela/TTY Graafinen suunnittelu ja taitto: Juvenes Print TTY Tampere 2013

4 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Tampereen teknillisen yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella pohjakoulutuksesta riippumatta diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja vuoden ympäri, myös kesällä. Kesälukukausi on poikkeuksellinen muihin verrattuna - silloin kurssit ovat intensiivisempiä ja opetus tapahtuu enimmäkseen päiväaikaan. Tämä opas antaa sinulle tietoa opiskelusta ja opintojaksoista, joita Tampereen teknillisen yliopiston avoin yliopisto voi sinulle tarjota kesällä Olipa tavoitteesi tutkinnon suorittaminen tai muu itsesi kehittäminen, toivom me voivamme antaa sinulle tarvitsemaasi tietotaitoa. Tulet huomaamaan, että opiskelu kannattaa aina! Onnea opintoihin! Kesäterveisin, Avoin yliopisto Sini Ullgren Suunnittelija Minna Vehmaa Opintosihteeri

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 AVOIN YLIOPISTO YLEISTÄ AVOIMEN YLIOPISTON... OPINNOISTA KÄSITTEITÄ OPINTOJAKSOVAATIMUKSET TENTTIMINEN OPISKELIJAREKISTERI TAVOITTEENA TUTKINTO? OPINTONEUVONTA HAKUMENETTELY HAKEMINEN KESÄOPINNOT SYSTEMATIIKAN LAITOS...13 ENERGIA- JA PROSESSITEKNIIKAN... LAITOS...14 FYSIIKAN LAITOS...15 KEMIAN JA BIOTEKNIIKAN LAITOS...17 KIELIKESKUS...18 MATIIKAN LAITOS...24 OHJELMISTOTEKNIIKAN LAITOS...31 SIGNAALIKÄSITTELYN LAITOS...31 ELEKTRONIIKAN LAITOS...33 TEOLLISUUSTALOUDEN LAITOS MAKSUT JA OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN ILMOITTAUTUMINEN KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

6 1. YLEISTÄ Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) perustettiin vuonna TTY on toiseksi suurin maamme viidestä teknillisestä tiedekorkeakouluyksiköstä. Kuluneiden vuosien aikana yliopisto on kasvanut moni-ilmeiseksi opetus-, tutkimus- ja palvelulaitokseksi. Tärkeimmät toimintamuodot ovat edelleenkin perustutkintoihin (tekniikan kandidaatti, arkkitehti ja diplomi-insinööri) johtava koulutus sekä alan jatkokoulutus (tekniikan tohtori, tekniikan lisensiaatti ja filosofian tohtori). TTY:ssa voi opiskella kahdellatoista eri opiskelualalla: - arkkitehtuuri - automaatiotekniikka - biotekniikka - konetekniikka - materiaalitekniikka - rakennustekniikka - sähkötekniikka - teknis-luonnontieteellinen - tietojohtaminen - tietotekniikka - tuotantotalous - ympäristö- ja energiatekniikka Lisäksi Porin laitoksella on kaksi tutkinto-ohjelmaa: tietotekniikka ja tuotantotalous. Suomenkielisten koulutusohjelmien lisäksi TTY:ssä on tarjolla kahdeksan englanninkielistä maisteriohjelmaa. Vuonna 2012 TTY:ssa opiskeli , joista 8789 suoritti perusopintoja ja 1600 jatko-opintoja. Vuonna 2012 uusia opiskelijoita hyväksyttiin Tampereen teknillinen yliopisto tekee korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisessa vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa. TTY tarjoaa yrityksille monipuolisia tutkimus-, tuotekehitys- ja konsulttipalveluja, joissa yhdistyvät joustavasti eri tekniikan alojen ja talouden osaaminen. Korkeatasoisen opetus- ja tutkimustyön lisäksi TTY on yksi Suomen kansainvälisimmistä yliopistoista, vierailevien tutkijoiden määrällä mitattuna peräti kansainvälisin. Yliopistolla opiskelee tai työskentelee noin 1500 ulkomaalaista yli 60 maasta. AVOIN YLIOPISTO TTY:n avoin yliopisto toteuttaa osaltaan elinikäisen oppimisen suunnitelmaa, koulutuksellista ja alueellista tasa-arvoa sekä edistää teknistieteellisten yliopistollisten opintojen saatavuutta Pirkanmaan ja Satakunnan (Pori) alueella. Avoin yliopisto-opetus on aikuisille tarkoitettua yliopistotasoista opetusta, jonka tavoitteena on yleissivistävä itsensä kehittäminen tai ammatillinen pätevöityminen. Opinnot 5

7 voivat johtaa myös yliopisto-opintoihin. Opetukseen voi hakea kuka tahansa pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen yliopiston opiskelijalla on monia opiskelumotiiveja. Tavoitteina voi olla oman ammattitaidon ylläpitäminen, ammattipätevyyden lisääminen ja sitä kautta kilpailukyvyn kehittäminen työmarkkinoilla tai tutkinto-opiskelijaksi hakeminen avoimen yliopiston väylien kautta. Opiskelu on lähiopetusta, joka koostuu luennoista, harjoituksista ja tenteistä. Osa opintojaksoista järjestetään päivisin, osa iltaisin. Opiskelu tapahtuu Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa Hervannassa. Kuulustelujen vaatimustaso on sama kuin yliopiston varsinaisilla opiskelijoilla. Materiaalina käytetään luennoitsijoiden tekemiä luentomonisteita ja alan kirjallisuutta. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää TTY:n tutkintoon, jos opiskelija pääsee tutkinto-opiskelijaksi. 6

8 2. YLEISTÄ AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA Kesällä lähes kaikki opetus järjestetään päiväaikaan. Avoimen yliopisto-opetuksen opintojaksotarjonnan painopistealueena ovat tutkinto-opiskelijoiden parin ensimmäisen opintovuoden aineet, joita ovat perusopinnot ja koulutusohjelman yhteiset opinnot. Opintojaksojen luentojen ja/tai harjoitusten läsnäolovaatimukset sekä muut niihin liittyvät asiat selviävät parhaiten opintojakson ensimmäisellä luennolla. Muita tärkeitä ilmoituksia kannattaa seurata joko avoimen yliopiston verkkosivuilta tai opiskelijoiden intranetistä POPista saatuasi käyttäjätunnukset KÄSITTEITÄ OPINTOJAKSO eli kurssi on opintojen suorittamisen perusyksikkö, johon kuuluu tietty määrä opetusta sekä omatoimista työskentelyä, kuten kirjallisuuden lukemista ja harjoitusten tekemistä. Se voi olla joko ryhmätyöskentelyjakso, itsenäinen luentosarja kirjallisuuskuulusteluineen tai pelkkä kirjallisuuskuulustelu. OPINTOPISTE on opiskelun vaatima työpanos, johon opiskelijalta kuluu keskimäärin 27 tuntia. Tähän työpanokseen luetaan kuuluviksi mm. opetuksen seuraaminen, kurssikirjallisuuden lukeminen, harjoitustöiden tekeminen sekä tenttiminen. POP PERSONOITU OPISKELIJAPORTAALI (http://www.tut.fi/pop) POP on TTY:n verkkopohjainen intranet ja opiskelijatietojärjestelmä. POPiin pääset saatuasi tarvittavat käyttäjätunnukset. POPin kautta opiskelija voi selailla opinto-oppaita, ilmoittautua opintojaksoille, tentteihin sekä tarkastaa omien tenttiensä tulokset. Sieltä löydät tietoa mm. opiskelusta, it-palveluista, linkkejä muihin palveluihin sekä TTY:n tapahtumakalenterin OPINTOJAKSOVAATIMUKSET Opintojaksojen osasuoritukset ovat voimassa vähintään yhden lukuvuoden. Opinto jaksovaatimukset löytyvät oppaasta opintojaksojen kuvausten kohdalta. Opintojakso- 7

9 jen kuvaukset löytyvät myös yliopiston www-sivuilta -> Nykyisille opiskelijoille -> Opinto-oppaat TENTTIMINEN Opiskelijalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua kolme kertaa kulloisenkin opintojakson tenttiin. Kesälukukaudella opintojaksoista pidetään yleensä vain yksi tentti. Joissakin opintojaksoissa järjestetään välikokeita, joilla tentin voi korvata. Tenttioikeus on voimassa yhden vuoden ajan. Opettajan on arvosteltava opiskelijan opintosuoritus kolmenkymmenen päivän kuluessa suorituksesta. Opiskelija löytää tenttituloksensa helpoimmin POPista, omat suoritukset -sivulta. Mikäli opiskelija ei kuitenkaan läpäise kuulustelua jonakin em. tenttikerroista ja opintojakson opetussuunnitelma on muuttunut, on opiskelijan suoritettava kuulustelu muuttuneiden vaatimusten mukaan, ellei opettajan kanssa ole muuta sovittu Tenttiin ilmoittautuminen Tentit löytyvät POPista ja tenttiin ilmoittaudutaan sen kautta. Tenttiin pitää ilmoittautua vähintään viikko (7 vuorokautta) ennen tenttitilaisuutta POPin kautta. Perumatta jätetty tentti-ilmoittautuminen lasketaan käytetyksi tenttikerraksi. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä opintotoimistoon. Avoin yliopisto noudattaa TTY:n tenttiohjesääntöä, joka löytyy POPista. Tenttiin ilmoittautuminen katsotaan tenttikerraksi, vaikka opiskelija ei osallistuisikaan tenttiin. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä vähintään kolme (3) arkipäivää ennen tenttiä. Jälki-ilmoittautumisia tentteihin ei oteta Tenttien pelisäännöt Tenttitilaisuudessa tulee noudattaa seuraavia pelisääntöjä: Tenttisali täytetään valvojan ohjeistuksen mukaisesti. Tentti alkaa valvojan ilmoituksesta. Salista saa poistua 30 min kuluttua tentin alkamisesta. Pöydällä saa olla vain kirjoitusvälineet (kyniä, kumi, viivain, teroitin) ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Tentissä ei saa käyttää laskinta, ohjelmoitavaa laskinta, elektronisia apuvälineitä, sanakirjaa, kirjallisuutta tai muuta aineistoa ellei tenttipaperissa toisin mainita. Tenttipaperissa erikseen ilmoitettuja ohjeita on noudatettava. 8

10 Päällysvaatteet, laukku, penaali, puhelin ja muut ylimääräiset tavarat jätetään salin seinustoille tai muille niille varatuille paikoille. Matkapuhelimien tulee olla suljettuina. Muiden eväiden kuin etiketittömän juomapullon tuominen tenttitilaisuuteen sallitaan vain lääkärintodistuksella osoitettavissa olevista terveydellisistä syistä. Tentissä kiertää nimilista, johon tenttijä merkitsee nimensä, opiskelijanumeronsa sekä suoritettavan opintojakson tunnuksen. Jokaisen tenttijän on palautettava nimellä, opiskelijanumerolla ja opintojaksotunnuksella varustettu vastauspaperi ennen tenttisalista poistumista. Kaikki edellä mainitut tiedot kirjoitetaan jokaiseen erilliseen vastauspaperiin, nimettömiä papereita ei tarkasteta. Kaikki vastauspaperit, myös irralliset konseptipaperit, on palautettava. Jos tenttipaperissa on palautuksesta maininta, on se palautettava. Tenttijän henkilöllisyys tarkastetaan (esim. opiskelijakortista) tentinvastausten palautuksen yhteydessä. Tentin aikana ei saa vilkuilla toisten papereita, lainata toisen tenttijän tavaroita eikä olla missään kanssakäymisessä muiden tenttijöiden kanssa. Tenttivilppi johtaa suorituksen hylkäämiseen ja mahdolliseen kurinpidolliseen toimenpiteeseen. Tenttiin ilmoittautumattomien suoritusta ei arvostella. Lisätietoja asiasta saat avoimesta yliopistosta tai TTY:n opintotoimistosta 2.4. OPISKELIJAREKISTERI Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tiedot merkitään opiskelijarekisteriin, samoin kuin suoritustiedot myöhemmin. Opiskelija saa opintotoimistosta otteen opintosuorituksistaan. Omaan käyttöön otteen voi tulostaa myös POPista. Otteessa näkyvät opiskelijan suoritustiedot eli suoritettu opintojakso, arvosana, suorituspäivämäärä ja luennoitsijan nimi. Opintosuoritukset arvostellaan joko asteikolla: 5 - kiitettävä 2 - erittäin tyydyttävä 4 - erittäin hyvä 1 - tyydyttävä 3 - hyvä 0 - hylätty tai asteikolla: hyväksytty/ hylätty. 9

11 2.5. TAVOITTEENA TUTKINTO? TTY:n avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Tutkintotavoitteisille on olemassa kaksi väylää, lyhyt ja pitkä DI-väylä. Väylien hyväksytyn suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Väylien valintaperusteista päätetään vuosittain. Koulutusohjelmilla on vuosittain määriteltävät arvosanarajat, jotka määritellään vuosittain. Haku tutkintoopiskelijaksi avoimen väyliltä tapahtuu keväisin. -15 Päärakennuksen 2. kerroksessa, puh , Lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on oma opintoneuvoja, joka auttaa opintojaksovalinnoissa. Muualla suoritettuja opintoja ei voi hyödyntää TTY:n avoimessa yliopistossa. Väylien tarkempi esittely löytyy avoimen yliopiston sivuilta osoitteesta: à Väyläopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi OPINTONEUVONTA Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon, jos opiskelija siirtyy esim. väylähaun tai pääsykokeen kautta varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi. Mikäli tarkoituksesi on myöhemmin hakeutua teknilliseen yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, kannattaa tutustua yliopiston opinto-oppaaseen ja/tai keskustella ainevalinnoista opintoneuvojan kanssa. Opinto-ohjaajan päivystys sijaitsee Päärakennuksen 2. kerroksessa. Opinto-ohjaaja auttaa yleisissä opintoihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja päivystää ma-to klo 12 10

12 3. HAKUMENETTELY Avoimen yliopiston opintojaksoille voivat hakea kaikki pohjakoulutuksesta riippumatta. Joillakin opintojaksoilla on esitietovaatimuksia. Mikäli hakija ei ole suorittanut esitiedoksi vaadittua opintojaksoa, opintojaksolle voi kuitenkin hakea, jos on hankkinut esitiedoksi vaaditut tiedot muulla tavoin. Avoimen yliopiston opinnoissa menestymisen yleisenä edellytyksenä pidetään lukion oppimäärien tai vastaavien tietojen hallitsemista. TTY:n teekkarit voivat osallistua maksutta avoimen yliopiston tarjoamaan opetukseen, mikäli opintojaksoilla on tilaa. He ilmoittautuvat opintojaksoille suoraan POPin kautta ts. teekkareiden ei tarvitse erikseen hakea avoimen yliopiston opintojaksoille. Avoimessa suoritetut opinnot vastaavat täysin tutkintokoulutuksen opintoja ja ne kirjataan opintorekisteriin muiden opintosuoritusten tavoin HAKEMINEN Hakuaika kesällä järjestettäviin opintojaksoihin on Hyväksytyille lähetetään lisätietoa sisältävä hyväksymiskirje ja ilmoittautumislomake sähköisen hakujärjestelmän kautta. Mikäli joissakin opintojaksoissa joudutaan karsimaan osanottajien määrää, käytetään valintaperusteena hakemusten saapumisjärjestystä. HUOM! Kesäopetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla teekkareihin nähden opetukseen haettaessa. Avoimen hakemuksia hoidetaan opintotoimistossa, joka sijaitsee Päärakennuksen 2. kerroksen palveluaulassa ja on avoinna ma-to klo ja pe klo Ajanjaksolla opintotoimisto on auki ma-to ja pe Opiskeluoikeutta haetaan jokaiseen opintojaksoon erikseen. Hakeminen opintojaksoille tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta. Linkin järjestelmään löydät osoitteesta: 11

13 4. MAKSUT JA OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN Yleinen opintomaksu on 10 /opintopiste. Tenttioikeus on voimassa yhden vuoden ajan, enintään kolmeen tenttikertaan. Opintomaksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä. Opiskelija saa tarkat maksuohjeet hyväksymiskirjeessä. Joillakin opintojaksoilla jaetaan luentomonisteita ym. materiaalia, joista voidaan periä erillinen maksu ILMOITTAUTUMINEN Hyväksymiskirjeen saatuaan on opiskelijan ilmoittauduttava avoimen yliopiston opiskelijaksi toimittamalla ilmoittautumislomake ja maksukuitti tai sen kopio TTY:n opintotoimistoon. Ilmoittautumatta jättäminen tulkitaan opiskeluoikeudesta luopumiseksi. Ilmoittautumisen jälkeen henkilötiedot viedään opiskelijarekisteriin. Ensimmäistä kertaa ilmoittauduttaessa opiskelijalle annetaan opiskelijanumero, joka pysyy samana koko opiskeluajan. Opiskelijanumeroa voi tiedustella opintotoimistosta, puh , 4.2. KÄYTTÄJÄTUNNUKSET Opiskelijatietojärjestelmän (POP) käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset haetaan ilmoittautumisen jälkeen IThelpdeskistä (sijainti Päärakennuksen 2. kerroksessa). Henkilöllisyystodistus on oltava mukana tunnuksia haettaessa. Opiskelija pääsee tunnuksillaan (käyttäjätunnus ja salasana) TTY:n opiskelijoiden opintoportaaliin POPiin (www. tut.fi/pop). POP toimii opiskelijoiden intranettinä, ja lisäksi opiskelija näkee sieltä omat opiskelutietonsa, suorituksensa ja voi mm. ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin. Opiskelija saa sähköpostiosoitteen, joka on muotoa Käyttäjätunnuksesta ja siihen liittyvistä asioista saa tarkempaa tietoa IT-helpdeskistä (Päärakennus, 2. krs), puh IT-helpdesk on auki kesän aikana ma-pe 8-16, lauantaisin suljettu. Ilmoittautuessaan ja ottaessaan TTY:n käyttäjätunnukset käyttöön, opiskelija sitoutuu noudattamaan yliopiston sääntöjä ja määräyksiä sekä yliopiston tietojärjestelmien kulloinkin voimassa olevia käyttösääntöjä. 12

14 5. KESÄOPINNOT 2013 Kunkin opintojakson tarkempi sisältökuvaus on luettavissa myös TTY:n www-sivuilta à Nykyisille opiskelijoille à Opinto-oppaat à Opas 2: Opintojaksokuvaukset laitoksittain. Tiedot ovat ennakkotietoja, joihin saattaa tulla muutoksia. Opintojakso toteutuu, jos sille on ilmoittautumisaikaan mennessä tullut riittävä määrä osallistujia (15 ilmoittautunutta). Systeemitekniikan laitos ASE-1250 Järjestelmien ohjaus, 5 op Control of Dynamic Systems, 5 cr VASTUUHENKILÖ: Pekka Pietilä, Terho Jussila OSAAMISTAVOITTEET: Kurssin suorittanut tuntee tavallisimmat ohjausrakenteet ja säätökytkennät; osajärjestelmien roolit ja luonteen; eri ohjaustapojen mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet/ rajoitukset. Hän osaa johtaa yksinkertaisia matemaattisia malleja fysiikan lakien avulla tai muista malliesityksistä; tuntee systeemien terminologian ja suunnitteluspesifikaatiot, kykenee kuvailemaan ja analysoimaan dynaamisia systeemejä stabiiliuden, vaimennuksen, nopeuden, tarkkuuden ja näiden piirteiden pysyvyyden osalta Matlab-ohjelmiston ja sen keskeisten Toolbox:ien avulla. Hän kykenee myös rajoitetusti näiden piirteiden suunnitteluun mainitun ohjelmiston avulla. - Ohjaustekniikan johdanto ja speksit. Etukompensointi, myötäkytkentä, takaisinkytkentä. Lohkokaavio. Digitaalinen säätö. - Mallinnus ja simulointi. Tasapaino, linearisointi. Herkkyys. Tilaesityksen muodostaminen ja perusanalyysi. - Siirtofunktiomalli ja polynomimalli. Signal Flow Graph. Lohkokaaviosievennykset. Stabiiliuskäsitteet, Routhin testi, stabiiliuden pysyvyys (robusti stabiilius, osa 1). Siirtofunktiomalli ja polynomimalli. Signal Flow Graph. Lohkokaaviosievennykset. Stabiiliuskäsitteet, Routhin testi, stabiiliuden pysyvyys, osa 1. Juuriura. - Värähtelyanalyysi taajuusvasteen avulla. - Stabiilius ja sen pysyvyys,osa 2. Nyquistin laaja stabiiliuskriteeri. Turvamarginaalien mitoitus. - Askelvaste ja sen loppuarvo. Mittauksen ja säädön tarkkuus ja niiden yhteys. Tarkkuuden pysyvyys Transienttivaste ja sen pysyvyys. SUORITUSVAATIMUKSET: Laboratoriotyöt 1h+1h, PCtyöt 8h, tenttiminen. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan OPPIMATERIAALI: Feedback Systems, K. J. Åström (Kirja) Järjestelmien ohjaus, T. Jussila (Opintomoniste) 13

15 ESITIEDOT: SMG-1200 Piirianalyysi II Suositeltava TIETOA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Esitietoja: raja-arvo, derivaatta, integraali, kompleksiluku ja siihen liittyvät peruskäsitteet ja -operaatiot, Laplace-muunnos, siirtofunktion käsite ja käyttö sekä tilaesitysmallin alkeet. Aiheista on tarjolla pikakertausta lisätunneilla. LISÄTIEDOT: Kurssin TTY-tutkintoon sisällyttävältä TTYtutkintoon ei voida hyväksyä mitään kursseista ASE-1220, ASE-1230, ACI-20010, 76331, , 76330, ACI , ASE-1256, ASE Bonuspisteitä voi kerätä vapaaehtoisesta 2 tunnin PC työstä CC (Cruise Control) sekä korkeintaan kahdesta tunnin kestävästä lisätyöstä, joita (jonka) saa valita eräiden labrademojen ja eräiden PC-töiden joukosta. Kemian ja Biotekniikan laitos ENER-8010 Energiatekniikan perusteet, 3 op introduction to Energy Production, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Risto Raiko, Jaana Rajamäki OSAAMISTAVOITTEET: Antaa perustiedot energiatekniikasta ja sen prosesseista. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yleisimpien lämpövoimaprosessien peruslaskentamenetelmiä ja ymmärtää prosesseissa käytettävien laitteiden toimintaperiaatteita. Lisäksi opiskelija ymmärtää energiantuotannon kustannuksien muodostumisperusteet sekä Suomen energianhuollon ominaispiirteet. - Energianmuuntoprosessien termodynaamiset perusteet. Ensimmäinen ja toinen pääsääntö. Tilanmuutokset. Lämpövoimakoneiden kiertoprosessit. Polttotekniikan perusteet. Energian tuotannon ympäristövaikutukset. Uusiutuvat energian lähteet. Energian tuotanto ja kestävä kehitys. Suomen nykyinen ja tuleva energiahuolto. Höyryvoimalaitokset. Ydinvoimalat. Kaukolämpö. Kaasuturbiinit. Polttomoottorivoimalat. Tuulivoima. Aurinkoenergia. Polttoparisto. Virtauskoneiden perusteoria. Rakennusten energiantarve. Astepäiväluku. Jäähdytysprosessit. Energiaprosessien peruslaskentamenetelmät. Energialaitosten perussäätötavat. SUORITUSVAATIMUKSET: Kirjallinen tentti OPPIMATERIAALI: Energiatekniikan perusteet, Risto Raiko ja Katriina Kirvelä (Opintomoniste) 14

16 FYSIIKAN LAITOS FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op physics Laboratory I, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Mika Hirsimäki, Jaakko Laaksonen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät kokeellisen luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksessa käytettävät tutkimusvälineet (oskilloskoopit, ajanottovälineet, lämpömittarit, vaa at, sähkötekniikan yleismittarit, nooniasteikkoihin perustuvat mittavälineet) ja osaa käyttää niitä valvotuissa olosuhteissa. Opiskelija osaa nimetä laboratorion työturvallisuussäännöt sekä soveltaa niitä muissakin laboratorioympäristöissä. Opiskelija löytää kokeiden ja perusfysiikan luennoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida luonnontieteellisiä mittaustuloksia, arvioida niiden luotettavuutta ja selittää ne kirjallisesti. - Turvallinen työskentely laboratoriossa: mekaniikan, lämpöopin, optiikan sekä sähkö- ja säteilytöiden työturvallisuusohjeistus. - Luonnontieteen ja tekniikan alan kokeellisen tutkimuksen perustyövälineet: ajanottolaitteet, lämpömittarit, vaa at, oskilloskoopit, sähkötekniikan yleismittarit, nooniasteikkoihin perustuvat mittausvälineet ja niiden käyttö - Teknistieteellisen raportin kirjoittaminen: raportin oikeaoppinen rakenne, kuvien ja taulukoiden esittäminen, viittaustavat kirjallisuuteen - Tulosten luotettavuuden perustelu: kokeiden toistettavuus, virheiden kasautumislaki, lineaarinen regressio, keskiarvo, keskihajonta ja keskiarvon keskivirhe - Perusfysiikan opintojaksoilla opittujen fysiikan lakien ja laboratoriossa tehtyjen kokeiden välisen yhteyden ymmärtäminen SUORITUSVAATIMUKSET: Kuusi fysiikan eri alueisiin liittyvää harjoitustyötä raportteineen. Työt tehdään paritöinä. Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion Moodle-sivuilta löytyvällä lomakkeella, joka palautetaan laboratorioon. OPPIMATERIAALI: Laboratorion Moodle-sivut, Fysiikan laitos (Muu verkkomateriaali) LISÄTIEDOT: Opintojakso FYS-1010 ei vastaa aikaisempia Fysiikan työt I -opintojaksoja (72041 ja vanhemmat). Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Lisää tietoja kurssin Moodle-sivuilta. Kurssin Moodle-sivut tarjoavat työparipörssin työparien löytämiseksi. 15

17 FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op engineering Physics I, 7 cr VASTUU- HENKILÖ: Sami Paavilainen, Petri Kaukasoina, Jouko Nieminen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella mekaniikkaan tai termofysiikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta. - Klassinen mekaniikka - Termofysiikka S UORITUSVAATIMUKSET: Sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset että joko välikokeet tai tentti OPPIMATERIAALI: University Physics with Modern Physics, Young & Freedman (Kirja) TIETOA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Lukion laaja oppimäärä matematiikasta tai vastaavat tiedot. LISÄTIEDOT: Opintojakso toteutetaan iltakurssina 3. ja 4. periodeilla. Avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla iltakurssille. FYS-1101 Insinöörifysiikka II, 7 op engineering Physics II, 7 cr VASTUUHENKILÖ: Sami Paavilainen, Petri Kaukasoina, Jouko Nieminen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella sähkömagnetismiin tai moderniin fysiikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta. - Sähkömagnetismi - Moderni fysiikka SUORITUSVAATIMUKSET: Sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset että joko välikokeet tai tentti OPPIMATERIAALI: University Physics with Modern Physics, Young & Freedman (Kirja) ESITIEDOT: FYS-1091 Insinöörifysiikka I Suositeltava LISÄTIEDOT: Opintojakso toteutetaan iltakurssina 1. ja 2. periodeilla. Avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla iltakurssille. 16

18 Kemian ja biotekniikan laitos KEM-2050 Kemian perustyöt, 6 op inorganic Analytical Chemistry laboratory, 6 cr VASTUUHENKILÖ: Riikka Lahtinen, Marja Asp-Lehtinen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimmat kemialliset analysointimenetelmät sekä osaa soveltaa tietojaan työelämässä. Opintojakson tarkoituksena on myös syventää kemian teoriaopintojen (Laaja kemia 1-3) ainesta käytännön tasolla. - Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian työtavat. Laboratorioturvallisuus käytännössä. - Epäorgaanisten ionien reaktioita. Reaktioyhtälöiden tasapainotus. Selektiiviseen saostukseen perustuva kvalitatiivinen analyysi. - Titrauksen periaate ja käytännön suoritus. Eri titraustyypit. Titrauksessa käytettävät laitteistot. - Spektroskopisten kvantitatiivisten analyysien teoria ja suorittaminen, erityisesti UV-Vis spektrofotometria ja AAS. - Potentiometristen menetelmien periaate ja käytännön suoritus. - Ioninvaihdon periaate. - Massa-analyyttisen analyysin periaatteet ja käytännön suoritus. SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt, joiden suorittamisen edellytyksenä on luennoilla esitettävien työtapaohjeiden tuntemus eli luennoille osallistuminen. Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä. OPPIMATERIAALI: Kemian perustyöt (Opintomoniste) ESITIEDOT: Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat KEM-1350 Pakollinen KEM-1410 Laaja kemia 1 Pakollinen KEM-1420 Laaja kemia 2 Pakollinen KEM-1430 Laaja kemia 3 Pakollinen LISÄTIEDOT: Laboratoriotöihin kuuluu kvalitatiivisen analyysin osuus, joka tehdään opiskelijan valitsemassa ryhmässä noin joka toinen päivä muutaman viikon ajan (yht. 42 tuntia). Lisäksi kukin opiskelija tekee henkilökohtaisesti 7 kvantitatiivista määritystä (n. 3 tuntia/määritys) varaamanaan aikana. Pienryhmissä tehdään vielä kaksi n. 3 tunnin kvantitatiivista määritystä sovittuina aikoina. KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1, 5 op organic Chemistry Laboratory 1, 5 cr VASTUUHENKILÖ: Marja Asp-Lehtinen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät orgaanisen kemian laboratoriovälineet ja hallitsee niiden turvallisen käytön. Opiskelija osaa suorittaa tärkeimpien funktionaalisten ryhmien reaktioita ja osaa soveltaa niitä tunnistaessaan orgaanisia yhdisteitä. Opiskelija osaa erottaa orgaanisen yhdisteseoksen komponetteja toisistaan (orgaaninen analyysi). 17

19 Opiskelija osaa valmistaa orgaanisia yhdisteitä (synteesi) annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan sekä osaa käyttää fysikaalisia menetelmiä (sp, kp, taitekerroin) ja IR-spektroskopiaa tuotevarmistuksessa. Opiskelija osaa soveltaa ohutlevykromatografiaa synteesin yhteydessä reaktion etenemisen seurantaan. - Työtapaluennot: Turvallinen työskentely orgaanisen kemian laboratoriossa. Orgaaniseen kemiaan liittyvät synteettiset ja analyyttiset työmenetelmät. - Laboratoriotyöt: Funktionaalisten ryhmien reaktioita, orgaanisia synteesejä, orgaaninen analyysi ja synteesin seurantaa levykromatografisti. Tuotevarmistus fysikaalisten vakioiden ja IR-spektroskopian avulla. SUORITUSVAATIMUKSET: Luennot perustuvat alla mainittuun kirjaan. Luentojen pohjalta järjestetään työmenetelmätentti, joka on suoritettava hyväksytysti ennen laboratoriotöiden aloittamista. Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt sekä synteeseihin ja analyysiin liittyvät hyväksytysti laaditut työraportit. OPPIMATERIAALI: Orgaanisen kemian synteettiset työmenetelmät, Opetushallitus, Hki, 1996, Tapio Simonen (Kirja) Orgaanisen kemian työt 1-moniste (Opintomoniste) ESITIEDOT: Laboratoriotyöturvallisuus ja KEM-1350 Pakollinen -työtavat KEM-2050 Kemian perustyöt Pakollinen KEM-2100 Orgaaninen kemia Pakollinen KIELIKESKUS KIE-1076 Finnish for Beginners 2, 3 cr PERSON RESPONSIBLE: Jenni Hakanen, Elina Nurminen LEARNING OUTCOMES: By the end of the course, students will be able to understand slow, clearly spoken, simple spoken Finnish as well as short texts. Students will also be able to cope with everyday situations involving the exchange of information. Students will be able to write short texts, and they will gain a command of basic grammatical structures, with a vocabulary adequate for dealing with familiar topics. CONTENT OF THE COURSE: - Vocabulary: weather, travelling, foods and drinks and eating in a restaurant. New vocabulary also for home, living and clothing. - Listening/speaking: Students will understand clear, slowly spoken Finnish on topics covered in the course. They will be able to cope with everyday situations. - Reading: texts on topics covered in the course - Writing: short texts on topics covered in the course. - Grammar: use and meaning of the local cases and the partitive singular. Necessive verbs, modal verbs, the MA-infinitive, imperative and the simple past tense (imperfect). Postpositions. REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: Active participation in lectures (75% attendance), assignments and successful performance in the final examination. Completion parts must belong to the same 18

20 implementation STUDY MATERIAL: Finnish for Beginners 2, Jenni Hakanen (Summary of lectures) PREREQUISITES: KIE-1056 Finnish for Beginners 1 Advisable ADDITIONAL INFORMATION ABOUT PREREQUISITES: KIE-1056 or equivalent knowledge ADDITIONAL INFORMATION: CEF: A1-A2 When a course is oversubscribed, i.e. there are more sign-ups than places on the course, then we enrol the required number of students according to the following criteria: 1)students position at TUT (degree students have priority) 2) the number of study points the students have 3) the time of the sign-up. Students have to be present on the first day of the course to be sure of retaining their place. KIE-2200 Ruotsia tekniikan opiskelijoille, 3 op swedish for engineers, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Nina Niemelä OSAAMISTAVOITTEET: Opintojaksolle ilmoittautuneiden opiskelijoiden kieliopin hallinta testataan lähtötasotestillä. Heikoimmat opiskelijat ohjataan Ruotsin kertauskurssille (KIE-2100), jonka suoritettuaan he voivat osallistua opintojaksolle Ruotsia tekniikan opiskelijoille (KIE-2200). Kevään opetus alkaa kaikilla toteutuskerroilla vkolla 3!! TOI- MI NÄIN: a) Jos sinulla on lukion A-ruotsin oppimäärästä arvosana l, e, m tai c tai B-ruotsin oppimäärästä arvosana l, e tai m, ilmoittaudu haluamaasi KIE-2200 toteutuskertaan. Sinun ei tarvitse tehdä lähtötasotestiä. b) Mikäli sinulla ei ole yllä mainittuja arvosanoja tai et ole osallistunut ruotsin kielen yo-kokeeseen, ilmoittaudu haluamaasi toteutuskertaan JA tee lähtötasotesti Moodlessa. Kevään toteutuskerroille ilmoittautuneet tekevät testin (Moodle2-avain lähetetään ilmoittautuneille POP-ilmoituksella.) Lähtötasotestin perusteella pääset joko suoraan peruskurssille tai sinut ohjataan seuraavalle järjestettävälle Ruotsin kertauskurssille (2. tai 3. periodi). Huomaathan, että kursseja KIE-2200 ja KIE-2100 ei voi suorittaa yhtäaikaisesti. Kertaa kielioppia: Nätfräsch: Språknät: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa työelämälähtöisesti: - kertoa yleisistä tekniikkaan liittyvistä asioista/teemoista - keskusteluissa kuunnella toisten kysymyksiä tai argumentteja ja reagoida niihin - jatkaa keskustelua, vaikka syntyisi hetkellisiä kommunikointikatkoksia - käyttää kommunikoinnissaan riittävän laajaa tekniikan ja yleiskielen sanavarastoa - lukea, ymmärtää ja referoida ruotsinkielisiä tekniikan alan artikkeleita - kirjoittaa lyhyitä työelämään liittyviä viestejä, esim. s- posti - kirjoittaa n. 200 sanan pituisen tekniikkaan liittyvän kirjoitelman, joka on sanavarastoltaan ja kieliopiltaan asianmukainen. - Tekniikan termien ja sanaston tyydyttävä hallinta. Kes- 19

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS TDI TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa kansainvälisen tietoteollisten

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta: tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Liite 3/10 Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Eri-0.2160 Pienryhmän ohjaus V (1 op) Opetusperiodi: IV (2015-2016)

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Englanti, perusopintojakso...1 Matkatoimisto ja liikennepalvelut...2 Majoitus, ravintola ja kokouspalvelut...3 Kotimaanmatkailu, incoming ja ohjelmapalvelut...4 Business

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot