AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013"

Transkriptio

1 AVOIN YLIOPISTO Kesälukukausi 2013

2 Tampereen teknillinen yliopisto AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas Kesälukukausi 2013 Tampere

3 Toimittanut: Sini Ullgren Kuvat: TTY:n kuvapankki ja Sami Helenius/Tampereen kaupunki Kartta: Heidi Koskela/TTY Graafinen suunnittelu ja taitto: Juvenes Print TTY Tampere 2013

4 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Tampereen teknillisen yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella pohjakoulutuksesta riippumatta diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja vuoden ympäri, myös kesällä. Kesälukukausi on poikkeuksellinen muihin verrattuna - silloin kurssit ovat intensiivisempiä ja opetus tapahtuu enimmäkseen päiväaikaan. Tämä opas antaa sinulle tietoa opiskelusta ja opintojaksoista, joita Tampereen teknillisen yliopiston avoin yliopisto voi sinulle tarjota kesällä Olipa tavoitteesi tutkinnon suorittaminen tai muu itsesi kehittäminen, toivom me voivamme antaa sinulle tarvitsemaasi tietotaitoa. Tulet huomaamaan, että opiskelu kannattaa aina! Onnea opintoihin! Kesäterveisin, Avoin yliopisto Sini Ullgren Suunnittelija Minna Vehmaa Opintosihteeri

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 AVOIN YLIOPISTO YLEISTÄ AVOIMEN YLIOPISTON... OPINNOISTA KÄSITTEITÄ OPINTOJAKSOVAATIMUKSET TENTTIMINEN OPISKELIJAREKISTERI TAVOITTEENA TUTKINTO? OPINTONEUVONTA HAKUMENETTELY HAKEMINEN KESÄOPINNOT SYSTEMATIIKAN LAITOS...13 ENERGIA- JA PROSESSITEKNIIKAN... LAITOS...14 FYSIIKAN LAITOS...15 KEMIAN JA BIOTEKNIIKAN LAITOS...17 KIELIKESKUS...18 MATIIKAN LAITOS...24 OHJELMISTOTEKNIIKAN LAITOS...31 SIGNAALIKÄSITTELYN LAITOS...31 ELEKTRONIIKAN LAITOS...33 TEOLLISUUSTALOUDEN LAITOS MAKSUT JA OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN ILMOITTAUTUMINEN KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

6 1. YLEISTÄ Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) perustettiin vuonna TTY on toiseksi suurin maamme viidestä teknillisestä tiedekorkeakouluyksiköstä. Kuluneiden vuosien aikana yliopisto on kasvanut moni-ilmeiseksi opetus-, tutkimus- ja palvelulaitokseksi. Tärkeimmät toimintamuodot ovat edelleenkin perustutkintoihin (tekniikan kandidaatti, arkkitehti ja diplomi-insinööri) johtava koulutus sekä alan jatkokoulutus (tekniikan tohtori, tekniikan lisensiaatti ja filosofian tohtori). TTY:ssa voi opiskella kahdellatoista eri opiskelualalla: - arkkitehtuuri - automaatiotekniikka - biotekniikka - konetekniikka - materiaalitekniikka - rakennustekniikka - sähkötekniikka - teknis-luonnontieteellinen - tietojohtaminen - tietotekniikka - tuotantotalous - ympäristö- ja energiatekniikka Lisäksi Porin laitoksella on kaksi tutkinto-ohjelmaa: tietotekniikka ja tuotantotalous. Suomenkielisten koulutusohjelmien lisäksi TTY:ssä on tarjolla kahdeksan englanninkielistä maisteriohjelmaa. Vuonna 2012 TTY:ssa opiskeli , joista 8789 suoritti perusopintoja ja 1600 jatko-opintoja. Vuonna 2012 uusia opiskelijoita hyväksyttiin Tampereen teknillinen yliopisto tekee korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisessa vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa. TTY tarjoaa yrityksille monipuolisia tutkimus-, tuotekehitys- ja konsulttipalveluja, joissa yhdistyvät joustavasti eri tekniikan alojen ja talouden osaaminen. Korkeatasoisen opetus- ja tutkimustyön lisäksi TTY on yksi Suomen kansainvälisimmistä yliopistoista, vierailevien tutkijoiden määrällä mitattuna peräti kansainvälisin. Yliopistolla opiskelee tai työskentelee noin 1500 ulkomaalaista yli 60 maasta. AVOIN YLIOPISTO TTY:n avoin yliopisto toteuttaa osaltaan elinikäisen oppimisen suunnitelmaa, koulutuksellista ja alueellista tasa-arvoa sekä edistää teknistieteellisten yliopistollisten opintojen saatavuutta Pirkanmaan ja Satakunnan (Pori) alueella. Avoin yliopisto-opetus on aikuisille tarkoitettua yliopistotasoista opetusta, jonka tavoitteena on yleissivistävä itsensä kehittäminen tai ammatillinen pätevöityminen. Opinnot 5

7 voivat johtaa myös yliopisto-opintoihin. Opetukseen voi hakea kuka tahansa pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen yliopiston opiskelijalla on monia opiskelumotiiveja. Tavoitteina voi olla oman ammattitaidon ylläpitäminen, ammattipätevyyden lisääminen ja sitä kautta kilpailukyvyn kehittäminen työmarkkinoilla tai tutkinto-opiskelijaksi hakeminen avoimen yliopiston väylien kautta. Opiskelu on lähiopetusta, joka koostuu luennoista, harjoituksista ja tenteistä. Osa opintojaksoista järjestetään päivisin, osa iltaisin. Opiskelu tapahtuu Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa Hervannassa. Kuulustelujen vaatimustaso on sama kuin yliopiston varsinaisilla opiskelijoilla. Materiaalina käytetään luennoitsijoiden tekemiä luentomonisteita ja alan kirjallisuutta. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää TTY:n tutkintoon, jos opiskelija pääsee tutkinto-opiskelijaksi. 6

8 2. YLEISTÄ AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA Kesällä lähes kaikki opetus järjestetään päiväaikaan. Avoimen yliopisto-opetuksen opintojaksotarjonnan painopistealueena ovat tutkinto-opiskelijoiden parin ensimmäisen opintovuoden aineet, joita ovat perusopinnot ja koulutusohjelman yhteiset opinnot. Opintojaksojen luentojen ja/tai harjoitusten läsnäolovaatimukset sekä muut niihin liittyvät asiat selviävät parhaiten opintojakson ensimmäisellä luennolla. Muita tärkeitä ilmoituksia kannattaa seurata joko avoimen yliopiston verkkosivuilta tai opiskelijoiden intranetistä POPista saatuasi käyttäjätunnukset KÄSITTEITÄ OPINTOJAKSO eli kurssi on opintojen suorittamisen perusyksikkö, johon kuuluu tietty määrä opetusta sekä omatoimista työskentelyä, kuten kirjallisuuden lukemista ja harjoitusten tekemistä. Se voi olla joko ryhmätyöskentelyjakso, itsenäinen luentosarja kirjallisuuskuulusteluineen tai pelkkä kirjallisuuskuulustelu. OPINTOPISTE on opiskelun vaatima työpanos, johon opiskelijalta kuluu keskimäärin 27 tuntia. Tähän työpanokseen luetaan kuuluviksi mm. opetuksen seuraaminen, kurssikirjallisuuden lukeminen, harjoitustöiden tekeminen sekä tenttiminen. POP PERSONOITU OPISKELIJAPORTAALI (http://www.tut.fi/pop) POP on TTY:n verkkopohjainen intranet ja opiskelijatietojärjestelmä. POPiin pääset saatuasi tarvittavat käyttäjätunnukset. POPin kautta opiskelija voi selailla opinto-oppaita, ilmoittautua opintojaksoille, tentteihin sekä tarkastaa omien tenttiensä tulokset. Sieltä löydät tietoa mm. opiskelusta, it-palveluista, linkkejä muihin palveluihin sekä TTY:n tapahtumakalenterin OPINTOJAKSOVAATIMUKSET Opintojaksojen osasuoritukset ovat voimassa vähintään yhden lukuvuoden. Opinto jaksovaatimukset löytyvät oppaasta opintojaksojen kuvausten kohdalta. Opintojakso- 7

9 jen kuvaukset löytyvät myös yliopiston www-sivuilta -> Nykyisille opiskelijoille -> Opinto-oppaat TENTTIMINEN Opiskelijalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua kolme kertaa kulloisenkin opintojakson tenttiin. Kesälukukaudella opintojaksoista pidetään yleensä vain yksi tentti. Joissakin opintojaksoissa järjestetään välikokeita, joilla tentin voi korvata. Tenttioikeus on voimassa yhden vuoden ajan. Opettajan on arvosteltava opiskelijan opintosuoritus kolmenkymmenen päivän kuluessa suorituksesta. Opiskelija löytää tenttituloksensa helpoimmin POPista, omat suoritukset -sivulta. Mikäli opiskelija ei kuitenkaan läpäise kuulustelua jonakin em. tenttikerroista ja opintojakson opetussuunnitelma on muuttunut, on opiskelijan suoritettava kuulustelu muuttuneiden vaatimusten mukaan, ellei opettajan kanssa ole muuta sovittu Tenttiin ilmoittautuminen Tentit löytyvät POPista ja tenttiin ilmoittaudutaan sen kautta. Tenttiin pitää ilmoittautua vähintään viikko (7 vuorokautta) ennen tenttitilaisuutta POPin kautta. Perumatta jätetty tentti-ilmoittautuminen lasketaan käytetyksi tenttikerraksi. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä opintotoimistoon. Avoin yliopisto noudattaa TTY:n tenttiohjesääntöä, joka löytyy POPista. Tenttiin ilmoittautuminen katsotaan tenttikerraksi, vaikka opiskelija ei osallistuisikaan tenttiin. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä vähintään kolme (3) arkipäivää ennen tenttiä. Jälki-ilmoittautumisia tentteihin ei oteta Tenttien pelisäännöt Tenttitilaisuudessa tulee noudattaa seuraavia pelisääntöjä: Tenttisali täytetään valvojan ohjeistuksen mukaisesti. Tentti alkaa valvojan ilmoituksesta. Salista saa poistua 30 min kuluttua tentin alkamisesta. Pöydällä saa olla vain kirjoitusvälineet (kyniä, kumi, viivain, teroitin) ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Tentissä ei saa käyttää laskinta, ohjelmoitavaa laskinta, elektronisia apuvälineitä, sanakirjaa, kirjallisuutta tai muuta aineistoa ellei tenttipaperissa toisin mainita. Tenttipaperissa erikseen ilmoitettuja ohjeita on noudatettava. 8

10 Päällysvaatteet, laukku, penaali, puhelin ja muut ylimääräiset tavarat jätetään salin seinustoille tai muille niille varatuille paikoille. Matkapuhelimien tulee olla suljettuina. Muiden eväiden kuin etiketittömän juomapullon tuominen tenttitilaisuuteen sallitaan vain lääkärintodistuksella osoitettavissa olevista terveydellisistä syistä. Tentissä kiertää nimilista, johon tenttijä merkitsee nimensä, opiskelijanumeronsa sekä suoritettavan opintojakson tunnuksen. Jokaisen tenttijän on palautettava nimellä, opiskelijanumerolla ja opintojaksotunnuksella varustettu vastauspaperi ennen tenttisalista poistumista. Kaikki edellä mainitut tiedot kirjoitetaan jokaiseen erilliseen vastauspaperiin, nimettömiä papereita ei tarkasteta. Kaikki vastauspaperit, myös irralliset konseptipaperit, on palautettava. Jos tenttipaperissa on palautuksesta maininta, on se palautettava. Tenttijän henkilöllisyys tarkastetaan (esim. opiskelijakortista) tentinvastausten palautuksen yhteydessä. Tentin aikana ei saa vilkuilla toisten papereita, lainata toisen tenttijän tavaroita eikä olla missään kanssakäymisessä muiden tenttijöiden kanssa. Tenttivilppi johtaa suorituksen hylkäämiseen ja mahdolliseen kurinpidolliseen toimenpiteeseen. Tenttiin ilmoittautumattomien suoritusta ei arvostella. Lisätietoja asiasta saat avoimesta yliopistosta tai TTY:n opintotoimistosta 2.4. OPISKELIJAREKISTERI Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tiedot merkitään opiskelijarekisteriin, samoin kuin suoritustiedot myöhemmin. Opiskelija saa opintotoimistosta otteen opintosuorituksistaan. Omaan käyttöön otteen voi tulostaa myös POPista. Otteessa näkyvät opiskelijan suoritustiedot eli suoritettu opintojakso, arvosana, suorituspäivämäärä ja luennoitsijan nimi. Opintosuoritukset arvostellaan joko asteikolla: 5 - kiitettävä 2 - erittäin tyydyttävä 4 - erittäin hyvä 1 - tyydyttävä 3 - hyvä 0 - hylätty tai asteikolla: hyväksytty/ hylätty. 9

11 2.5. TAVOITTEENA TUTKINTO? TTY:n avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Tutkintotavoitteisille on olemassa kaksi väylää, lyhyt ja pitkä DI-väylä. Väylien hyväksytyn suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Väylien valintaperusteista päätetään vuosittain. Koulutusohjelmilla on vuosittain määriteltävät arvosanarajat, jotka määritellään vuosittain. Haku tutkintoopiskelijaksi avoimen väyliltä tapahtuu keväisin. -15 Päärakennuksen 2. kerroksessa, puh , Lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on oma opintoneuvoja, joka auttaa opintojaksovalinnoissa. Muualla suoritettuja opintoja ei voi hyödyntää TTY:n avoimessa yliopistossa. Väylien tarkempi esittely löytyy avoimen yliopiston sivuilta osoitteesta: à Väyläopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi OPINTONEUVONTA Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon, jos opiskelija siirtyy esim. väylähaun tai pääsykokeen kautta varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi. Mikäli tarkoituksesi on myöhemmin hakeutua teknilliseen yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, kannattaa tutustua yliopiston opinto-oppaaseen ja/tai keskustella ainevalinnoista opintoneuvojan kanssa. Opinto-ohjaajan päivystys sijaitsee Päärakennuksen 2. kerroksessa. Opinto-ohjaaja auttaa yleisissä opintoihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja päivystää ma-to klo 12 10

12 3. HAKUMENETTELY Avoimen yliopiston opintojaksoille voivat hakea kaikki pohjakoulutuksesta riippumatta. Joillakin opintojaksoilla on esitietovaatimuksia. Mikäli hakija ei ole suorittanut esitiedoksi vaadittua opintojaksoa, opintojaksolle voi kuitenkin hakea, jos on hankkinut esitiedoksi vaaditut tiedot muulla tavoin. Avoimen yliopiston opinnoissa menestymisen yleisenä edellytyksenä pidetään lukion oppimäärien tai vastaavien tietojen hallitsemista. TTY:n teekkarit voivat osallistua maksutta avoimen yliopiston tarjoamaan opetukseen, mikäli opintojaksoilla on tilaa. He ilmoittautuvat opintojaksoille suoraan POPin kautta ts. teekkareiden ei tarvitse erikseen hakea avoimen yliopiston opintojaksoille. Avoimessa suoritetut opinnot vastaavat täysin tutkintokoulutuksen opintoja ja ne kirjataan opintorekisteriin muiden opintosuoritusten tavoin HAKEMINEN Hakuaika kesällä järjestettäviin opintojaksoihin on Hyväksytyille lähetetään lisätietoa sisältävä hyväksymiskirje ja ilmoittautumislomake sähköisen hakujärjestelmän kautta. Mikäli joissakin opintojaksoissa joudutaan karsimaan osanottajien määrää, käytetään valintaperusteena hakemusten saapumisjärjestystä. HUOM! Kesäopetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla teekkareihin nähden opetukseen haettaessa. Avoimen hakemuksia hoidetaan opintotoimistossa, joka sijaitsee Päärakennuksen 2. kerroksen palveluaulassa ja on avoinna ma-to klo ja pe klo Ajanjaksolla opintotoimisto on auki ma-to ja pe Opiskeluoikeutta haetaan jokaiseen opintojaksoon erikseen. Hakeminen opintojaksoille tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta. Linkin järjestelmään löydät osoitteesta: 11

13 4. MAKSUT JA OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN Yleinen opintomaksu on 10 /opintopiste. Tenttioikeus on voimassa yhden vuoden ajan, enintään kolmeen tenttikertaan. Opintomaksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä. Opiskelija saa tarkat maksuohjeet hyväksymiskirjeessä. Joillakin opintojaksoilla jaetaan luentomonisteita ym. materiaalia, joista voidaan periä erillinen maksu ILMOITTAUTUMINEN Hyväksymiskirjeen saatuaan on opiskelijan ilmoittauduttava avoimen yliopiston opiskelijaksi toimittamalla ilmoittautumislomake ja maksukuitti tai sen kopio TTY:n opintotoimistoon. Ilmoittautumatta jättäminen tulkitaan opiskeluoikeudesta luopumiseksi. Ilmoittautumisen jälkeen henkilötiedot viedään opiskelijarekisteriin. Ensimmäistä kertaa ilmoittauduttaessa opiskelijalle annetaan opiskelijanumero, joka pysyy samana koko opiskeluajan. Opiskelijanumeroa voi tiedustella opintotoimistosta, puh , 4.2. KÄYTTÄJÄTUNNUKSET Opiskelijatietojärjestelmän (POP) käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset haetaan ilmoittautumisen jälkeen IThelpdeskistä (sijainti Päärakennuksen 2. kerroksessa). Henkilöllisyystodistus on oltava mukana tunnuksia haettaessa. Opiskelija pääsee tunnuksillaan (käyttäjätunnus ja salasana) TTY:n opiskelijoiden opintoportaaliin POPiin (www. tut.fi/pop). POP toimii opiskelijoiden intranettinä, ja lisäksi opiskelija näkee sieltä omat opiskelutietonsa, suorituksensa ja voi mm. ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin. Opiskelija saa sähköpostiosoitteen, joka on muotoa Käyttäjätunnuksesta ja siihen liittyvistä asioista saa tarkempaa tietoa IT-helpdeskistä (Päärakennus, 2. krs), puh IT-helpdesk on auki kesän aikana ma-pe 8-16, lauantaisin suljettu. Ilmoittautuessaan ja ottaessaan TTY:n käyttäjätunnukset käyttöön, opiskelija sitoutuu noudattamaan yliopiston sääntöjä ja määräyksiä sekä yliopiston tietojärjestelmien kulloinkin voimassa olevia käyttösääntöjä. 12

14 5. KESÄOPINNOT 2013 Kunkin opintojakson tarkempi sisältökuvaus on luettavissa myös TTY:n www-sivuilta à Nykyisille opiskelijoille à Opinto-oppaat à Opas 2: Opintojaksokuvaukset laitoksittain. Tiedot ovat ennakkotietoja, joihin saattaa tulla muutoksia. Opintojakso toteutuu, jos sille on ilmoittautumisaikaan mennessä tullut riittävä määrä osallistujia (15 ilmoittautunutta). Systeemitekniikan laitos ASE-1250 Järjestelmien ohjaus, 5 op Control of Dynamic Systems, 5 cr VASTUUHENKILÖ: Pekka Pietilä, Terho Jussila OSAAMISTAVOITTEET: Kurssin suorittanut tuntee tavallisimmat ohjausrakenteet ja säätökytkennät; osajärjestelmien roolit ja luonteen; eri ohjaustapojen mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet/ rajoitukset. Hän osaa johtaa yksinkertaisia matemaattisia malleja fysiikan lakien avulla tai muista malliesityksistä; tuntee systeemien terminologian ja suunnitteluspesifikaatiot, kykenee kuvailemaan ja analysoimaan dynaamisia systeemejä stabiiliuden, vaimennuksen, nopeuden, tarkkuuden ja näiden piirteiden pysyvyyden osalta Matlab-ohjelmiston ja sen keskeisten Toolbox:ien avulla. Hän kykenee myös rajoitetusti näiden piirteiden suunnitteluun mainitun ohjelmiston avulla. - Ohjaustekniikan johdanto ja speksit. Etukompensointi, myötäkytkentä, takaisinkytkentä. Lohkokaavio. Digitaalinen säätö. - Mallinnus ja simulointi. Tasapaino, linearisointi. Herkkyys. Tilaesityksen muodostaminen ja perusanalyysi. - Siirtofunktiomalli ja polynomimalli. Signal Flow Graph. Lohkokaaviosievennykset. Stabiiliuskäsitteet, Routhin testi, stabiiliuden pysyvyys (robusti stabiilius, osa 1). Siirtofunktiomalli ja polynomimalli. Signal Flow Graph. Lohkokaaviosievennykset. Stabiiliuskäsitteet, Routhin testi, stabiiliuden pysyvyys, osa 1. Juuriura. - Värähtelyanalyysi taajuusvasteen avulla. - Stabiilius ja sen pysyvyys,osa 2. Nyquistin laaja stabiiliuskriteeri. Turvamarginaalien mitoitus. - Askelvaste ja sen loppuarvo. Mittauksen ja säädön tarkkuus ja niiden yhteys. Tarkkuuden pysyvyys Transienttivaste ja sen pysyvyys. SUORITUSVAATIMUKSET: Laboratoriotyöt 1h+1h, PCtyöt 8h, tenttiminen. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan OPPIMATERIAALI: Feedback Systems, K. J. Åström (Kirja) Järjestelmien ohjaus, T. Jussila (Opintomoniste) 13

15 ESITIEDOT: SMG-1200 Piirianalyysi II Suositeltava TIETOA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Esitietoja: raja-arvo, derivaatta, integraali, kompleksiluku ja siihen liittyvät peruskäsitteet ja -operaatiot, Laplace-muunnos, siirtofunktion käsite ja käyttö sekä tilaesitysmallin alkeet. Aiheista on tarjolla pikakertausta lisätunneilla. LISÄTIEDOT: Kurssin TTY-tutkintoon sisällyttävältä TTYtutkintoon ei voida hyväksyä mitään kursseista ASE-1220, ASE-1230, ACI-20010, 76331, , 76330, ACI , ASE-1256, ASE Bonuspisteitä voi kerätä vapaaehtoisesta 2 tunnin PC työstä CC (Cruise Control) sekä korkeintaan kahdesta tunnin kestävästä lisätyöstä, joita (jonka) saa valita eräiden labrademojen ja eräiden PC-töiden joukosta. Kemian ja Biotekniikan laitos ENER-8010 Energiatekniikan perusteet, 3 op introduction to Energy Production, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Risto Raiko, Jaana Rajamäki OSAAMISTAVOITTEET: Antaa perustiedot energiatekniikasta ja sen prosesseista. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yleisimpien lämpövoimaprosessien peruslaskentamenetelmiä ja ymmärtää prosesseissa käytettävien laitteiden toimintaperiaatteita. Lisäksi opiskelija ymmärtää energiantuotannon kustannuksien muodostumisperusteet sekä Suomen energianhuollon ominaispiirteet. - Energianmuuntoprosessien termodynaamiset perusteet. Ensimmäinen ja toinen pääsääntö. Tilanmuutokset. Lämpövoimakoneiden kiertoprosessit. Polttotekniikan perusteet. Energian tuotannon ympäristövaikutukset. Uusiutuvat energian lähteet. Energian tuotanto ja kestävä kehitys. Suomen nykyinen ja tuleva energiahuolto. Höyryvoimalaitokset. Ydinvoimalat. Kaukolämpö. Kaasuturbiinit. Polttomoottorivoimalat. Tuulivoima. Aurinkoenergia. Polttoparisto. Virtauskoneiden perusteoria. Rakennusten energiantarve. Astepäiväluku. Jäähdytysprosessit. Energiaprosessien peruslaskentamenetelmät. Energialaitosten perussäätötavat. SUORITUSVAATIMUKSET: Kirjallinen tentti OPPIMATERIAALI: Energiatekniikan perusteet, Risto Raiko ja Katriina Kirvelä (Opintomoniste) 14

16 FYSIIKAN LAITOS FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op physics Laboratory I, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Mika Hirsimäki, Jaakko Laaksonen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät kokeellisen luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksessa käytettävät tutkimusvälineet (oskilloskoopit, ajanottovälineet, lämpömittarit, vaa at, sähkötekniikan yleismittarit, nooniasteikkoihin perustuvat mittavälineet) ja osaa käyttää niitä valvotuissa olosuhteissa. Opiskelija osaa nimetä laboratorion työturvallisuussäännöt sekä soveltaa niitä muissakin laboratorioympäristöissä. Opiskelija löytää kokeiden ja perusfysiikan luennoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida luonnontieteellisiä mittaustuloksia, arvioida niiden luotettavuutta ja selittää ne kirjallisesti. - Turvallinen työskentely laboratoriossa: mekaniikan, lämpöopin, optiikan sekä sähkö- ja säteilytöiden työturvallisuusohjeistus. - Luonnontieteen ja tekniikan alan kokeellisen tutkimuksen perustyövälineet: ajanottolaitteet, lämpömittarit, vaa at, oskilloskoopit, sähkötekniikan yleismittarit, nooniasteikkoihin perustuvat mittausvälineet ja niiden käyttö - Teknistieteellisen raportin kirjoittaminen: raportin oikeaoppinen rakenne, kuvien ja taulukoiden esittäminen, viittaustavat kirjallisuuteen - Tulosten luotettavuuden perustelu: kokeiden toistettavuus, virheiden kasautumislaki, lineaarinen regressio, keskiarvo, keskihajonta ja keskiarvon keskivirhe - Perusfysiikan opintojaksoilla opittujen fysiikan lakien ja laboratoriossa tehtyjen kokeiden välisen yhteyden ymmärtäminen SUORITUSVAATIMUKSET: Kuusi fysiikan eri alueisiin liittyvää harjoitustyötä raportteineen. Työt tehdään paritöinä. Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion Moodle-sivuilta löytyvällä lomakkeella, joka palautetaan laboratorioon. OPPIMATERIAALI: Laboratorion Moodle-sivut, Fysiikan laitos (Muu verkkomateriaali) LISÄTIEDOT: Opintojakso FYS-1010 ei vastaa aikaisempia Fysiikan työt I -opintojaksoja (72041 ja vanhemmat). Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Lisää tietoja kurssin Moodle-sivuilta. Kurssin Moodle-sivut tarjoavat työparipörssin työparien löytämiseksi. 15

17 FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op engineering Physics I, 7 cr VASTUU- HENKILÖ: Sami Paavilainen, Petri Kaukasoina, Jouko Nieminen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella mekaniikkaan tai termofysiikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta. - Klassinen mekaniikka - Termofysiikka S UORITUSVAATIMUKSET: Sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset että joko välikokeet tai tentti OPPIMATERIAALI: University Physics with Modern Physics, Young & Freedman (Kirja) TIETOA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Lukion laaja oppimäärä matematiikasta tai vastaavat tiedot. LISÄTIEDOT: Opintojakso toteutetaan iltakurssina 3. ja 4. periodeilla. Avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla iltakurssille. FYS-1101 Insinöörifysiikka II, 7 op engineering Physics II, 7 cr VASTUUHENKILÖ: Sami Paavilainen, Petri Kaukasoina, Jouko Nieminen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella sähkömagnetismiin tai moderniin fysiikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta. - Sähkömagnetismi - Moderni fysiikka SUORITUSVAATIMUKSET: Sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset että joko välikokeet tai tentti OPPIMATERIAALI: University Physics with Modern Physics, Young & Freedman (Kirja) ESITIEDOT: FYS-1091 Insinöörifysiikka I Suositeltava LISÄTIEDOT: Opintojakso toteutetaan iltakurssina 1. ja 2. periodeilla. Avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla iltakurssille. 16

18 Kemian ja biotekniikan laitos KEM-2050 Kemian perustyöt, 6 op inorganic Analytical Chemistry laboratory, 6 cr VASTUUHENKILÖ: Riikka Lahtinen, Marja Asp-Lehtinen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimmat kemialliset analysointimenetelmät sekä osaa soveltaa tietojaan työelämässä. Opintojakson tarkoituksena on myös syventää kemian teoriaopintojen (Laaja kemia 1-3) ainesta käytännön tasolla. - Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian työtavat. Laboratorioturvallisuus käytännössä. - Epäorgaanisten ionien reaktioita. Reaktioyhtälöiden tasapainotus. Selektiiviseen saostukseen perustuva kvalitatiivinen analyysi. - Titrauksen periaate ja käytännön suoritus. Eri titraustyypit. Titrauksessa käytettävät laitteistot. - Spektroskopisten kvantitatiivisten analyysien teoria ja suorittaminen, erityisesti UV-Vis spektrofotometria ja AAS. - Potentiometristen menetelmien periaate ja käytännön suoritus. - Ioninvaihdon periaate. - Massa-analyyttisen analyysin periaatteet ja käytännön suoritus. SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt, joiden suorittamisen edellytyksenä on luennoilla esitettävien työtapaohjeiden tuntemus eli luennoille osallistuminen. Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä. OPPIMATERIAALI: Kemian perustyöt (Opintomoniste) ESITIEDOT: Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat KEM-1350 Pakollinen KEM-1410 Laaja kemia 1 Pakollinen KEM-1420 Laaja kemia 2 Pakollinen KEM-1430 Laaja kemia 3 Pakollinen LISÄTIEDOT: Laboratoriotöihin kuuluu kvalitatiivisen analyysin osuus, joka tehdään opiskelijan valitsemassa ryhmässä noin joka toinen päivä muutaman viikon ajan (yht. 42 tuntia). Lisäksi kukin opiskelija tekee henkilökohtaisesti 7 kvantitatiivista määritystä (n. 3 tuntia/määritys) varaamanaan aikana. Pienryhmissä tehdään vielä kaksi n. 3 tunnin kvantitatiivista määritystä sovittuina aikoina. KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1, 5 op organic Chemistry Laboratory 1, 5 cr VASTUUHENKILÖ: Marja Asp-Lehtinen OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät orgaanisen kemian laboratoriovälineet ja hallitsee niiden turvallisen käytön. Opiskelija osaa suorittaa tärkeimpien funktionaalisten ryhmien reaktioita ja osaa soveltaa niitä tunnistaessaan orgaanisia yhdisteitä. Opiskelija osaa erottaa orgaanisen yhdisteseoksen komponetteja toisistaan (orgaaninen analyysi). 17

19 Opiskelija osaa valmistaa orgaanisia yhdisteitä (synteesi) annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan sekä osaa käyttää fysikaalisia menetelmiä (sp, kp, taitekerroin) ja IR-spektroskopiaa tuotevarmistuksessa. Opiskelija osaa soveltaa ohutlevykromatografiaa synteesin yhteydessä reaktion etenemisen seurantaan. - Työtapaluennot: Turvallinen työskentely orgaanisen kemian laboratoriossa. Orgaaniseen kemiaan liittyvät synteettiset ja analyyttiset työmenetelmät. - Laboratoriotyöt: Funktionaalisten ryhmien reaktioita, orgaanisia synteesejä, orgaaninen analyysi ja synteesin seurantaa levykromatografisti. Tuotevarmistus fysikaalisten vakioiden ja IR-spektroskopian avulla. SUORITUSVAATIMUKSET: Luennot perustuvat alla mainittuun kirjaan. Luentojen pohjalta järjestetään työmenetelmätentti, joka on suoritettava hyväksytysti ennen laboratoriotöiden aloittamista. Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt sekä synteeseihin ja analyysiin liittyvät hyväksytysti laaditut työraportit. OPPIMATERIAALI: Orgaanisen kemian synteettiset työmenetelmät, Opetushallitus, Hki, 1996, Tapio Simonen (Kirja) Orgaanisen kemian työt 1-moniste (Opintomoniste) ESITIEDOT: Laboratoriotyöturvallisuus ja KEM-1350 Pakollinen -työtavat KEM-2050 Kemian perustyöt Pakollinen KEM-2100 Orgaaninen kemia Pakollinen KIELIKESKUS KIE-1076 Finnish for Beginners 2, 3 cr PERSON RESPONSIBLE: Jenni Hakanen, Elina Nurminen LEARNING OUTCOMES: By the end of the course, students will be able to understand slow, clearly spoken, simple spoken Finnish as well as short texts. Students will also be able to cope with everyday situations involving the exchange of information. Students will be able to write short texts, and they will gain a command of basic grammatical structures, with a vocabulary adequate for dealing with familiar topics. CONTENT OF THE COURSE: - Vocabulary: weather, travelling, foods and drinks and eating in a restaurant. New vocabulary also for home, living and clothing. - Listening/speaking: Students will understand clear, slowly spoken Finnish on topics covered in the course. They will be able to cope with everyday situations. - Reading: texts on topics covered in the course - Writing: short texts on topics covered in the course. - Grammar: use and meaning of the local cases and the partitive singular. Necessive verbs, modal verbs, the MA-infinitive, imperative and the simple past tense (imperfect). Postpositions. REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: Active participation in lectures (75% attendance), assignments and successful performance in the final examination. Completion parts must belong to the same 18

20 implementation STUDY MATERIAL: Finnish for Beginners 2, Jenni Hakanen (Summary of lectures) PREREQUISITES: KIE-1056 Finnish for Beginners 1 Advisable ADDITIONAL INFORMATION ABOUT PREREQUISITES: KIE-1056 or equivalent knowledge ADDITIONAL INFORMATION: CEF: A1-A2 When a course is oversubscribed, i.e. there are more sign-ups than places on the course, then we enrol the required number of students according to the following criteria: 1)students position at TUT (degree students have priority) 2) the number of study points the students have 3) the time of the sign-up. Students have to be present on the first day of the course to be sure of retaining their place. KIE-2200 Ruotsia tekniikan opiskelijoille, 3 op swedish for engineers, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Nina Niemelä OSAAMISTAVOITTEET: Opintojaksolle ilmoittautuneiden opiskelijoiden kieliopin hallinta testataan lähtötasotestillä. Heikoimmat opiskelijat ohjataan Ruotsin kertauskurssille (KIE-2100), jonka suoritettuaan he voivat osallistua opintojaksolle Ruotsia tekniikan opiskelijoille (KIE-2200). Kevään opetus alkaa kaikilla toteutuskerroilla vkolla 3!! TOI- MI NÄIN: a) Jos sinulla on lukion A-ruotsin oppimäärästä arvosana l, e, m tai c tai B-ruotsin oppimäärästä arvosana l, e tai m, ilmoittaudu haluamaasi KIE-2200 toteutuskertaan. Sinun ei tarvitse tehdä lähtötasotestiä. b) Mikäli sinulla ei ole yllä mainittuja arvosanoja tai et ole osallistunut ruotsin kielen yo-kokeeseen, ilmoittaudu haluamaasi toteutuskertaan JA tee lähtötasotesti Moodlessa. Kevään toteutuskerroille ilmoittautuneet tekevät testin (Moodle2-avain lähetetään ilmoittautuneille POP-ilmoituksella.) Lähtötasotestin perusteella pääset joko suoraan peruskurssille tai sinut ohjataan seuraavalle järjestettävälle Ruotsin kertauskurssille (2. tai 3. periodi). Huomaathan, että kursseja KIE-2200 ja KIE-2100 ei voi suorittaa yhtäaikaisesti. Kertaa kielioppia: Nätfräsch: Språknät: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa työelämälähtöisesti: - kertoa yleisistä tekniikkaan liittyvistä asioista/teemoista - keskusteluissa kuunnella toisten kysymyksiä tai argumentteja ja reagoida niihin - jatkaa keskustelua, vaikka syntyisi hetkellisiä kommunikointikatkoksia - käyttää kommunikoinnissaan riittävän laajaa tekniikan ja yleiskielen sanavarastoa - lukea, ymmärtää ja referoida ruotsinkielisiä tekniikan alan artikkeleita - kirjoittaa lyhyitä työelämään liittyviä viestejä, esim. s- posti - kirjoittaa n. 200 sanan pituisen tekniikkaan liittyvän kirjoitelman, joka on sanavarastoltaan ja kieliopiltaan asianmukainen. - Tekniikan termien ja sanaston tyydyttävä hallinta. Kes- 19

TUT Open University Summer courses 2015

TUT Open University Summer courses 2015 TUT Open University Summer courses 2015 One credit costs 10 euros for Open University students. TUT s degree students can study summer courses for free. You can find exam dates and up to date information

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 1 DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00 2 Luennot pidetään salissa SE211 keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

TTY Avoin yliopisto - Kesäopetus 2016

TTY Avoin yliopisto - Kesäopetus 2016 TTY Avoin yliopisto - Kesäopetus 2016 Avoimen yliopiston opiskelijoille yksi opintopiste maksaa 15 euroa. TTY:n tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tenttipäivät ja ajantasaiset tiedot voit

Lisätiedot

INFO / Matemaattinen Analyysi, k2016, L0

INFO / Matemaattinen Analyysi, k2016, L0 INFO / Matemaattinen Analyysi, k2016, L0 orms1010, Aikataulu 1 kevät 2016 ORMS1010 Matemaattinen analyysi, luennot Ke 14-16 Viikot 09-10 salissa F119 Ke 14-16 Viikot 11 salissa F140 Ke 14-16 Viikot 13-18

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Navigaattori 2014 2015

Navigaattori 2014 2015 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo 14.15-15 L-salissa / pe 3.9. klo 12.15-13 F-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 12.9.2016 Pia Lahti Ohjelma 12.9.2016 9.15 Tutkinnon rakenne ja opintojen suunnittelu Kotitehtävä myöhemmin tällä viikolla, tulee kurssin

Lisätiedot

Matemaattinen tilastotiede. Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto

Matemaattinen tilastotiede. Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto Matemaattinen tilastotiede Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto Alkusanat Tämä moniste perustuu vuosina 2002-2004 pitämiini matemaattisen tilastotieteen luentoihin

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LAITOS, JOENSUU FYSIIKKA op koodi English Academic Reading Skills for Chemistry, 2 8013327 Ruotsia fysiikan ja matematiikan, 3 8012325,, 2. tai metsätieteiden 2 8013328 Science,

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo 14.15-16 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Linda Havola Guru ry. 1 Valintaperusteet

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2008 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Elia Liiitiäinen Elia Liitiäinen TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Opintopalveluista Kampusareenan 2. kerroksesta löytyy opintotoimiston, avoimen yliopiston, opintotuen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa 14.11.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto MOOC toiveita ja pelkoja Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Messukeskus 2.12.2013 massive open online course 1980 jokaisella on pilvi taskussa 1869 2013 Aika

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Harjoitustentti

Harjoitustentti Harjoitustentti 13.9.2016 Tenttiin ilmoittautuminen - Tenttipäivät löytyvät verkkosivuilta yliopistoportaalista https://port.uwasa.fi/ - Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa - Tenttiin voi ilmoittautua

Lisätiedot

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: kn 18.3.2009 Opinto opas lukuvuodelle 2009 2010: Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: Aineopinnot:, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 3.9.2013 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 19.8.2011 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2011-2012 SYYSLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja, dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus,

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 4.6.2014 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2016 Aikataulu ja suoritustapa (Katso MyCourses) Luennot

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Lukuvuosi 2016-2017 Matemaattisluonnontieteelliset aineet Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

BM20A0900, Matematiikka KoTiB3

BM20A0900, Matematiikka KoTiB3 BM20A0900, Matematiikka KoTiB3 Luennot: Matti Alatalo Oppikirja: Kreyszig, E.: Advanced Engineering Mathematics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 1999, luvut 1 4. 1 Sisältö Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh 31.10.2012 F- ja LL-LAITOSTEN SYVENTÄVIEN KURSSIEN TENTTIJÄRJESTYS 2012-2013 TENTIT JÄRJESTETÄÄN

Lisätiedot

RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA?

RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA? RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA? Melina Bister, Helsingin yliopiston kielikeskus Kielikeskuslaisten Minikonferenssi IV, 26.11.2015 ITSENÄINEN

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 2 (8) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, 1. periodilla

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 Kontaktiopetus 70 h Luennot 44 h Laboratoriotyöt 24 h + 2 h = 26 h Oma työ 65 h Laskutuvat ja kotitehtävät 24 h Laboratoriotöiden loppuraportti

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2015 Aikataulu ja suoritustapa (Katso MyCourses) Luennot

Lisätiedot