Toimintakertomus vuodelta 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2003"

Transkriptio

1 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin yrityskaupan positiivinen vaikutus seuran varallisuuteen. Aikakauskirja Duodecimin organisaation muutokset selkeyttivät uutispalvelun toimintaa. Lehden uuden sähköisen version esiinmarssi Terveysportin etusivulle kaksinkertaisti kävijäluvut. Käypä hoito -hankkeen toiminnan kasvattaminen ja kehittäminen vastaamaan yli kaksinkertaistunutta rahoitusta on ollut haasteellista. Käypä hoito on ollut näyttävästi esillä myös koulutusyksikön toimissa. Koulutusyksikkö on selkiyttänyt strategiaansa ja alkanut kehittää toimintaansa tältä pohjalta. Tietohallinnon ratkaisuja on mukautettu vastaamaan alati kasvavaa toimintaa ja teknisiä vaatimuksia. Taloutta on hoidettu tehokkaasti. Perinteisten tapahtumien ja toimintojen rinnalle on syntynyt uutta. Terveysfoorumia ollaan elvyttämässä. Opiskelijoihin ja nuoriin lääkäreihin kohdistuva toiminta ja yhteistyö on vilkastunut. Takaharjun parantolan toiminnan aloittamisen satavuotisjuhla vietettiin. Seuran 125-vuotishistorian laadinta käynnistettiin. Valtuuskunta, hallitus ja muut luottamusmieselimet ovat ahkeroineet seuran arvojen mukaisesti yhteisöllisyyttä ja mukavaa yhdessäoloa unohtamatta. Seuran keittiön huolenpito on antanut polttoainetta luottamusmiesten luovuudelle ja ahkeroinnille. Seuran tunnustuksia on jaettu ansioituneille kollegoille ja apurahoja kasvavalle tutkijasukupolvelle. Seuran henkilöstöhallintoa on kehitetty ja koulutusmahdollisuuksia parannettu. Seuran toiminta on edelleen ollut mittavaa, monikulttuurista ja tasokasta. Suuren kiitoksen arvoisia ovat kaikki toimintaan osalliset luottamusmiehet, jäsenet ja henkilöstö. ILKKA RAURAMO Duodecim 2004;120:

2 JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS Henkilöjäsenet Vuoden lopussa seuran jäsenmäärä oli Lääkärijäseniä oli , joista oli eläkkeellä. Opiskelijajäsenten lukumäärä oli Uusia jäseniä liittyi seuraan toimintavuoden aikana 672. Heistä oli lääkärijäseniä 107 ja opiskelijajäseniä 565. Kolmekymmentäviisi seuran jäsentä kuoli toimintavuoden aikana. Seurasta erosi 136 jäsentä. Jäsenistön lukumäärä kasvoi 491:llä. Seuralla on 19 kunniajäsentä (liite). Vuoden 2003 aikana ei valittu uusia kunniajäseniä. Kutsuttuja jäseniä on yksitoista. Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa jäseneksiottotilaisuudet kaikilla yliopistopaikkakunnilla. Niissä kerrottiin seuran, Kustannus Oy Duodecimin ja paikallisyhdistyksien toiminnasta. Tilaisuuksissa oli esityksiä myös lääkäriyteen liittyvistä asioista, mm. eettisistä kysymyksistä. Tiivistelmät näistä ja muista opiskelijoille järjestetyistä tilaisuuksista on kappaleessa Opiskelijatoiminta. Yhdistysjäsenet Seuralla oli yhdistysjäseninä 24 nk. paikallisyhdistystä ja 60 erikoisalayhdistystä. Kuusi erikoisalayhdistystä liittyi jäseneksi toimintavuoden aikana. Valtuuskunta Kulunut vuosi oli valtuuskunnan toimikauden viimeinen. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Markku Savolainen ja varapuheenjohtajana Marja Hyöty. Valtuuskunta kokoontui kahdesti. Kevätkokous pidettiin toukokuussa Turussa ja syyskokous joulukuussa Helsingissä. Perusteellisesti valmisteltu sääntömuutos vahvistettiin kevätkokouksessa. Verkostovaliokunta kirjattiin uusiin sääntöihin. Eläkkeellä oleville jäsenille määritettiin jäsenmaksuksi puolet täydestä jäsenmaksusta. Seuran toiminnan ja talouden kasvun myötä siirryttiin yhden ammattitilintarkastajan käytäntöön. Näin luottamusmiestilintarkastaja siirtyy historiaan. Syyskokouksessa vahvistettiin uusien sääntöjen perusteella ensimmäistä kertaa seuran toimintasuunnitelma. Hallituksen nimeämä vaalilautakunta valmisteli ehdokaslistat vuoden 2004 alussa pidettäviin valtuuskunnan vaaleihin ja tarkisti äänioikeudet. Määrätyn ajankohdan jälkeen saapuneet Lääkärien sosiaalinen vastuu- ja David Livingstone -vaaliliiton muodostaman vaalirenkaan vaaliasiakirjat hylättiin. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Amos Pasternack ja varapuheenjohtajana Heikki Vapaatalo. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa, joista yhdeksän kertaa Helsingissä ja kerran Turussa. Seuran toiminnan kehittämiseksi hallitus teki tärkeistä toiminnoista kirjallisen kyselyn valtuuskunnan jäsenille ja puhelinhaastatteluna 200:lle seuran jäsenelle. Jäsenkyselyn perusteella uutispalvelu koettiin hyödylliseksi, Aikakauskirja Duodecimissa katsottiin olevan parantamisen varaa, rahoituksen löytyminen oli koulutukseen pääsyn jonkinasteinen ongelma, ja konsensuskokouksia, Kustannus Oy Duodecimin kirja-alennuksia ja lääketieteen sanaston kehittämistä pidettiin tärkeinä. Erityisen tärkeinä vastaajat näkivät Käypä hoito -suositukset ja Terveysportin kehittämisen jäsenpalveluna. Valtuuskunta koki lääketehtaiden rahoituksen suuremmaksi uhaksi koulutuksen riippumattomuudelle kuin jäsenistö. Vuoden aikana kokeiltiin myös suunnattua kyselyä seurasta eronneille. Kysely ei tuottanut sellaista tietoa, joka olisi auttanut seuran johtoa, ja siitä päätettiin olla tekemättä toistuvaa toimintaa. Hallituksen muusta toiminnasta ja sen järjestämistä tilaisuuksista on lisää tietoa kohdassa Hallintopalvelut Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

3 Seuran hallitus kuvattuna huhtikuussa 2003: ylärivissä vasemmalta Erkki Kaukoniemi, Veli-Matti Kosma, Amos Pasternack, Seppo Y.T. Junnila, Hannu Sariola ja Heikki Vapaatalo, alarivissä Anni Seiskari, Helena Tunturi-Hihnala, Arja Rautio, Hanna Tapanainen ja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. (Kuva: Juha Jormanainen) KOULUTUSTOIMINTA Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Koulutustoiminnan strategia valmistui alkuvuodesta. Se laadittiin ohjaamaan koulutuksen painopistealueita lähivuosina, ja vuoden toiminta perustui strategian mukaiseen suunnitelmaan. Valiokunta vieraili Turun lääketiedetapahtumassa marraskuussa. Keskeistä valiokunnan toiminnassa on ollut täydennyskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön perehtyminen ja sen toimeenpanoon valmentautuminen, sähköisten verkkokurssien suunnittelun aloittaminen, Käypä hoito -hankkeisiin liittyvän oppiaineiston valmistaminen, koulutustilaisuuksien järjestäminen ja arviointihankkeiden seuranta. Toimintakertomus vuodelta

4 Viestintäkoulutus Viestintäkoulutuksen väliraportti valmistui vuodenvaihteessa. Vuosina järjestettiin yhteensä 40 viestintäkoulutustilaisuutta, joista yhdeksän erikoislääkäriyhdistyksille, kymmenen Duodecimin alueyhdistyksille, viisi henkilökunnalle ja Käypä hoito -suositusten toimittajille. Kuusi tilaisuutta pidettiin Lääkäripäivillä ja kymmenen järjestettiin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa (mm. kolmikantakoulutuksen tilaisuudet). Koulutustilaisuuksiin osallistui noin 900 henkilöä, joista yli 90 % oli lääkäreitä. Vuonna 2003 järjestettiin viisi koulutustilaisuutta. Viestintäkoulutuksen oppimateriaalit on koottu koulutuksen nettisivuille Tiedotusvälinesuhteiden ABC-paketiksi. Vuosipäivän symposiumi Seuran 122. vuosipäivän symposiumi järjestettiin Finlandia-talossa Helsingissä. Infektio-teeman luennoitsijoina olivat Pentti Huovinen (Bakteerit ja virukset terapian välineinä), Pauli Leinikki (Mitä SARSista on opittu?), Jukka Lumio (Voitettujen infektioiden paluu) ja Heikki Peltola (Rokotukset rahat ja terveys?). Koulutuskalenteri Seuran ja Suomen Lääkäriliiton välisen sopimuksen mukaan Duodecim vastasi kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän koulutuskalenterin toimittamisesta vuoden 2003 loppuun. Vuoden aikana koulutuskalenteri kehitettiin uudeksi sähköiseksi versioksi vastaamaan arviointineuvoston täydennyskoulutuksesta antamia suosituksia. Kalenteri ilmestyi heinä- ja joulukuussa Suomen Lääkärilehden liitteenä. Uusimuotoinen sähköinen koulutuskalenteri julkistettiin heinäkuussa Duodecimin kotisivulla, Terveysportissa, Lääkärin tietokannoissa ja Fimnetin verkkosivuilla. Nimikirja Lääkärin nimikirjan käytettävyyttä parannettiin. Nimikirjaa esiteltiin lääketiedetapahtumissa ja eri lääkäriyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Käypä hoito käytäntöön Käypä hoito -suositusten toimeenpano oli koulutuksen keskeisin hanke myös vuonna Tätä tuki 12. opetuksen kehittämisseminaari»käypä hoito suosituksista käytäntöön», jonka yhteydessä julkaistiin myös käytännön opas»hoitosuositusten toimeenpano» yhteistyössä Käypä hoito -organisaation kanssa. Nivelreuman Käypä hoito -suosituksen toimeenpanokoulutuksen arviointi- ja tutkimusosuus valmistui keväällä Projektista kirjoitettiin loppuraportti ja aiheesta hyväksyttiin posteri ja tiivistelmä AMEE:n (Association for Medical Education in Europe, , Bern), ACME:n (Alliance for Continuing Medical Education, , Atlanta) kokouksiin ja valtakunnallisille Lääkäripäiville Yhteistyössä Suomen Verenpaineyhdistyksen ja Suomen Sydänliiton kanssa toteutettiin kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksen toimeenpanoon liittyvä koulutuskokonaisuus kaikissa lääketiedetapahtumissa vuoden aikana. Alueellisten koulutustilaisuuksien tueksi luotiin verkosta käytettävissä oleva laaja aineistopaketti, joka sisältää potilastapauksia. Lisäksi kuvattiin opetusvideota verenpaineen mittaamisesta. Sen valmistuminen siirtyi vuoden 2004 puolelle. Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksen toimeenpanoa koskeva tutkimushanke liittyy osana konsortiohankkeeseen»eräiden kansallisten hoitosuositusten toimeenpanon arviointi», jonka johtoryhmän puheenjohtajana toimi Risto P. Roine. Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suositukseen liittyvässä tutkimushankkeessa etsitään vastausta kysymykseen, mi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

5 ten Käypä hoito -suositus (1/2002) on vaikuttanut terveyskeskusten toimintaan lääkärin, hoitajan ja potilaan näkökulmasta. Lisäksi konsortion neljännessä osahankkeessa Duodecim kehittää yleistä mallia hoitosuositusten toimeenpanoon ja sen arviointiin yhdessä FinOHTAn, Rohdon ja Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen kanssa. Opiskelijatoiminta Seura tuki taloudellisesti FiMSICin järjestämiä seminaareja»pakolaisuus lääkärintyössä»,»ympäristölääketiede» ja»lääkäri ja huumeet» sekä FiMSICin järjestämää seksuaalisuuskasvatuskoulutusta. Seura tuki Suomen edustajan osallistumista Baltic Friendship Club -konferenssiin ja Pohjoismaiden lääketieteen opiskelijoiden kokoukseen. Seura tuki myös Tampereen lääketieteenkandidaattiseuran järjestämiä mediolympilaisia, Saksan suomalaiset lääketieteen opiskelijat -yhdistystä sekä maksoi asiantuntijoiden luento- ja matkapalkkiot Suomen Medisiinariliiton (SML) liittokokouksiin. SML:n kevätkokouksessa pidettiin Nimikirjan esittely. Viisitoista hakemuksen perusteella valittua lääketieteen opiskelijaa osallistui seuran tuella Lääketiede ja kirjallisuus -seminaariin Valamon luostarissa Taulukossa 1 on esitetty lääketieteen opiskelijoille vuoden 2003 aikana järjestettyjä tilaisuuksia. Opetuksen kehittämisseminaari XII Opetuksen kehittämisseminaari»käypä hoito suosituksista käytäntöön» pidettiin Hanasaaren Kulttuurikeskuksessa, Espoossa. Seminaarissa käsiteltiin hoitosuositusten toimeenpanon merkitystä alueellisten hoitoketjujen toimivuudessa, tuotiin esille toimivia koulutusmalleja ja pienryhmissä käsiteltiin monipuolisesti toimeenpanon ongelmakohtia. Seminaarin alustukset on koottu koulutuksen wwwsivulle. Seminaariin osallistui yhteensä 153 osallistujaa. Vierailevina luennoitsijoina olivat professorit Hugh Barr (Iso-Britannia), Richard Grol (Hollanti) ja Lars Wallentin (Ruotsi). Taulukko 1. Lääketieteen opiskelijoille vuoden 2003 aikana järjestettyjä tilaisuuksia. Paikkakunta Kohderyhmä Tilaisuus Osallistujia Esitysten aiheet Helsinki Opiskelijat ja Eettiset keskusteluillat (2) yht. 39 nuoret lääkärit 4. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 65 Pertti Mustajoki: Lihavuuden etiikka Kuopio 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 90 Kari Karkola: Potilaan oikeudet ja velvollisuudet 6. vuosikurssi Urailta 60 Eri luennoitsijoita: Uravalinnat ja elämä lääkärinä Oulu 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 100 Olavi Pelkonen: To substitute or not to substitute Tampere 5. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 60 Doris Holmberg-Marttila: Lääkärin viestintätaidot Opiskelijat + lääkärit Eettiset keskusteluillat(3) keskim. 30 Amos Pasternack: Lääkärin etiikan ja terveydenopiskelijaa huollon ongelmien ristiriita ja Outi Poutanen: Kun on tunteet lääkärin opettajaa reaktiot vastaanotolla tai lääkä- Sirpa Lindroos: Uupumuksesta työniloon riä lääkärin omat keinot Turku 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi 50 Lääkärin nimikirja ja Kustannus Oy Duodecim 5. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 71 Pääseuran ja paikallisyhdistyksen toiminta Toimintakertomus vuodelta

6 XII Opetuksen kehittämisseminaari»käypä hoito suosituksista käytäntöön» pidettiin Hanasaaren Kulttuurikeskuksessa Espoossa. Osallistujia oli yhteensä 153. Täydennyskoulutuksen arviointi Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto, joka on Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin yhteistyöhanke, seurasi kansallisen terveysprojektin etenemistä täydennyskoulutuksen osalta. Neuvoston oma suositus lääkärien täydennyskoulutuksen järjestämiseksi ja opas täydennyskoulutuksen järjestäjälle valmistuivat syksyn 2003 aikana. Neuvoston uusi Internet-sivusto avattiin osoitteessa jonne sijoitettiin myös uudistettu sähköinen Lääkärien koulutuskalenteri. Yhdeksänjäsenisen neuvoston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Amos Pasternack. Tieteellinen koulutus Yhteistyössä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa järjestettiin väitöskirjaa tekeville tutkimustyönsä alkuvaiheessa oleville lääkäreille kliinisen tutkimuksen perus- ja jatkokurssi valtakunnallisilla Lääkäripäivillä. Keväällä 2004 järjestettävän»tiede ja psykiatrian tulevaisuus» -seminaarin ohjelman suunnitteluun ja käytännön toteutukseen osallistuttiin 1620 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

7 yhteistyössä Psykiatrian tutkijakonsortion ja tutkijakoulun, Suomen Psykiatriyhdistyksen, Aivotutkimusseuran ja Suomen Akatemian kanssa. Koulutustoimiston palvelut jäsenyhdistyksille Koulutustoimisto vastasi vuonna 2003 kuuden jäsenyhdistyksen (kahdeksan tilaisuutta, yhteensä osallistujaa) ja Helsingin seudun Duodecim-seuran koulutustilaisuuksien (kuusi tilaisuutta, 544 osallistujaa) käytännön toteutuksesta. Alueellinen koulutustoiminta»elämäni lääkärinä» -keskustelutilaisuuksia järjestettiin eri puolilla maata koeluonteisesti. Eri yliopistopaikkakunnilla järjestettiin kesälääkärin kertauskursseja perinteiseen tapaan. Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella 49 jatko- ja täydennyskoulutustilaisuutta. Seuran tuki näille tilaisuuksille oli ,47. Paikallisyhdistysten yleisötilaisuuksia tuettiin 6 031,18 eurolla ja perustukea myönnettiin ,00 euroa. Lääketiedetapahtumien erityispiirteitä Helsinki, valtakunnalliset Lääkäripäivät. Lääkäripäivät tapahtumassa Duodecim oli mukana kahdeksan kurssin järjestäjänä. Amos Pasternack piti valokeilaluennon aiheesta»lääkärien etiikan ja terveydenhuollon ongelmien ristiriita». Kuopio. Ohjelmassa oli kaksi Duodecim-symposiumia:»Kansansairauksien Käypä hoito esimerkkinä kohonnut verenpaine» ja»terveydenhuolto 2005: julkisia tavoitteita yksityisiä toiveita». Luentopäivien päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli»isona minusta tulee vanha» (250 osallistujaa). Oulu. Yleisteemana oli»käypää hoitoa kansantauteihin». Duodecim-symposiumi käsitteli Helmikuussa järjestetyt Pohjolan Lääkäripäivät kokosivat Oulun musiikkikeskukseen lähes kävijää. Kuvassa Duodecimin Oulun aluetoimiston hoitaja Paula Järvenpää. (Kuva: Annakaisa Tavast) aihetta»verenpaineet paremmiksi». Pohjolan Lääkäripäivien avajaisissa luovutettiin Oulun Duodecim-seuran nuoren tutkijan tunnustuspalkinto LT Tomi Vaskivuolle. Tampere. Avajaisissa luovutettiin 11. Ylpön kannu, jonka sai professori Lea Pulkkinen. Duodecim-symposiumien aiheina olivat»lääkärin ammatti-identiteetti vastuut ja velvollisuudet» ja»uutta lääkkeistä ja lääkehoidosta». Tampereen lääkäripäiviä edeltävänä iltana pidettiin yleisötilaisuus»miksi rinta- ja eturauhassyöpä lisääntyvät?», johon osallistui noin 300 kuulijaa. Turku. Tapahtuma alkoi tiistain tieteellisellä symposiumilla»osteoporoosi kasvava uhka terveydelle ja terveystaloudelle» Mauno Koivisto -keskuksessa, jossa järjestettiin myös tapahtuman lopuksi kliininen symposiumi»refluksitaudin koko kuva». Duodecim-symposiumin aiheena oli»terveydenhuollon trendit vain muutos on pysyvää!». Professori Jorma Viikarille ojennettiin Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto. Taulukossa 2 on esitelty vuonna 2003 järjestetyt lääketiedetapahtumat. Toimintakertomus vuodelta

8 Taulukko 2. Tietoja lääketiedetapahtumista Tapahtuma Aika, paikka Koulutus- Osallistujia Luennoit- Järjestäjät ohjelmia sijoita Valtakunnalliset Lääkäripäivät SLL, Duodecim, FLS (31. kerta) Helsinki Itä-Suomen lääketiedetapahtuma Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, (23. kerta) Kuopio Duodecim, KYS ja PSSHP Pohjolan Lääkäripäivät Oulun Duodecim, Duodecim, OYS, (38. kerta) Oulu Oulun yliopisto Tampereen Lääkäripäivät Tampereen Lääkäriseura, Duode- (24. kerta) Tampere cim, TAYS, Tampereen yliopisto Turun lääketiedepäivät Turunmaan Duodecim, Duodecim (20. kerta) Turku Yhteensä JULKAISUTOIMINTA Julkaisuvaliokunta Julkaisuvaliokunnan puheenjohtajana toimi kertomuskaudella Hannu Sariola. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Julkaisutoiminta Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim jatkoi toimintaansa lukijoiden jatkokoulutustarpeita palvelevana lehtenä ja johtavana suomalaisena lääketieteellisenä julkaisuna. Monipuolisen sisällön lisäksi tavoitteena oli edelleen sähköisen julkaisemismuodon kehittäminen. Hyvän suomen kielen käytön edistäminen lääketieteessä oli niin ikään edelleen lehden tärkeä tavoite. Lehden päätoimittajaksi nimitettiin Osmo Saarelman jälkeen Jussi Huttunen. Lehden 119. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 erillistä numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden levikki oli noin kpl, joista vaihto- ja vapaakappaleita runsaat 900. Lehden kirjoittajina oli 630 suomalaista lääkäriä tai muuta asiantuntijaa. Julkaistuista 402 tieteellisestä artikkelista runsas kolmannes oli kirjoittajien spontaanisti lähettämiä, loput pyydettyjä. Lehteen perustettiin uusi Näyttöä ja näkymiä -palsta, jossa julkaistaan päätoimittajan ja ulkopuolisten kirjoittajien laatimia kolumneja. Teemoja julkaistiin kymmenen (taulukko 3). Kaikki teemanumerot sisälsivät myös tavallisissa numeroissa julkaistavaa aineistoa. Näyttöön perustuvia Käypä hoito -suosituksia julkaistiin viisi ja aikaisemmin ilmestyneiden suositusten päivityksiä kolme. Aikakauskirja Duodecimin verkkolehteä kehitettiin yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa. Aikakauskirjan uutispalsta on osa Terveysportin etusivua. Sen nopeimmin vaihtuvan osan muodostavat päivittäin vaihtuvat kaksi tai kolme sähkeuutista. Lisäksi uutissivulla kiertävät lehden ajankohtaisaineisto, pääkirjoitukset, kolumnit, Mitä nyt -uutiset ja erikoislääkärin uutiset. Etusivulla julkaistaan myös viikoittain vaihtuva katsaus. Etusivu on osoittautunut lukijoiden keskuudessa erittäin suosituksi, ja avausten määrä on jatkuvasti kasvanut. Lehden rakennetta ja sisältöä suunnitteli entiseen tapaan lääketieteen asiantuntijoista koostuva toimitus. Se käsitteli myös lehdelle tullei Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

9 den artikkelien käsikirjoitukset, joista lisäksi pyydettiin arviot ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Toimitus kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko. Ilmoitusten hankinta lehteen vaikeutui toimintavuoden aikana geneeristä substituutiota koskevan lainsäädännön seurauksena. Ilmoitusten hankintaa tehostettiin. Toimituksen tukena 1960-luvulta lähtien toiminut Aikakauskirja Duodecimin neuvottelukunta yhdistettiin toimintavuoden aikana seuran julkaisuvaliokuntaan. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan, joka kokoontuu määrävälein pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä lääketieteen olemuksesta, etiikasta, tiedottamisesta, kielestä ja koulutuksesta. Yhteisön tehtävänä on tuottaa Duodecimin joulunumero. Annals of Medicinen toimitus ja sihteeri työskentelevät edelleen Duodecim-seuran toimitiloissa. Lääketieteen uutispalvelu yhdistettiin toimintavuoden aikana Aikakauskirjan toimitukseen. Päätoimittaja, toimitussihteeri ja uutistoimittaja tuottivat yhdessä 2 3 päivittäin Terveysportin etusivulla julkaistua uutista osana Aikakauskirjan uutistarjontaa. Kaupallinen toiminta supistettiin toimintavuoden lopussa minimiin. Sähkeuutisia toimitettiin kuitenkin edelleen maksullisena toimintana paikallislehdille ja eräille kansanterveysjärjestöille. Terveysportin jäsenpalvelut. Terveysportissa on laaja jäsenistölle avautuva tarjonta. Valikoidut tärkeät kansainväliset lääketieteelliset julkaisut ovat käytettävissä niin kutsutun lehtihyllyn kautta. Jäsentunnuksilla avautuvat myös Pharmaca Fennica, ICD-10-tautiluokitus, toimenpideluokitus, Cochrane -katsaukset, Matkailijan terveysopas, lukuisa joukko hyödyllisiä linkkejä, viranomaisten tiedotukset ja luonnollisesti Aikakauskirja Duodecim. Hyvä Terveys. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry ja Tieteen tiedotus ry julkaisevat Hyvä Terveys -lehteä. Sen kustantajana toimii Sanoma Magazines Finland. Lehti tulee seuran jäsenille jäsenetuna. Hyvän Terveyden johtoryhmään kuuluivat Duodecim-seuran edustajina puheenjohtaja Amos Pasternack ja lehden toimitusneuvoston puheenjohtaja Pertti Mustajoki. Johtoryhmän kokouksiin on kutsuttu myös seuran pääsihteeri. VERKOSTOVALIOKUNTA Verkostovaliokunta piti vuoden 2003 aikana kaksi varsinaista kokousta ja kaksipäiväisen toiminnansuunnittelukokouksen. Puheenjohtajana toimi Heikki Vapaatalo. Valiokunnassa olivat edustettuina kaikki valiokunnan piiriin kuuluvat toiminnot. Taulukko 3. Aikakauskirja Duodecimin teemanumerot vuonna Teema Lehden numero Seksuaalilääketiede 1 Hepatologia 3 Immunologia 7 Lääkärintyön tulevaisuus 11 Kuolema ja kuolinsyytutkimus 13 Neurotiede 15 Medikalisaatio 19 Estrogeeni 21 Joulunumero 23 Alkoholihaitat 24 Käypä hoito Johtoryhmän puheenjohtajana jatkoi professori Lauri Nuutinen Oulusta ja suositusten päätoimittajana dosentti Minna Kaila Tampereelta. Johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa. Toimitus kokoontui 11 kertaa. Maaliskuussa pidettiin kahden päivän työseminaari, jossa syvennyttiin tutkimustiedon kriittiseen arviointiin. Aikaisempaa laajempi perinteinen työkokous Lääkärin CD:n toimituksen kanssa pidettiin kesäkuussa. Siinä pohdittiin 30 hengen kiertokeskustelussa ja kolmen esitelmän innoittamana, Toimintakertomus vuodelta

10 miten suosituksissa voitaisiin entistä paremmin huomioida perusterveydenhuollon näkökulma ja tarpeet. Suositustyöryhmät kokoontuivat yhteensä 89 kertaa. Kriittisen arvioinnin koulutus järjestettiin kerran, osallistujia oli yhteensä 17. Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa valmisteltiin yhteistyösopimusta. Henkilöstön kehitys. Toimituksen vahvuus oli vuoden lopussa kolme päätoimista toimittajaa, kolme toimintaa tukevaa henkilöä ja 12 osaaikatoimittajaa. Vuoden aikana toimitus kasvoi kolmella päätoimisella työntekijällä ja kuudella osa-aikaisella toimittajalla. Vuoden kokonaistyöpanos oli 8,4 henkilötyövuotta, josta vuoden aikana aloittaneiden panos oli 3,4 henkilötyövuotta. Käypä hoito -suositukset. Uusia suosituksia valmistui viisi:»aikuisiän aivovammat»,»alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta»,»lasten päänsärky»,»sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman STnousuja vaaran arviointi ja hoito» sekä»suusyöpä» yhteistyössä Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa. Uusia suositushankkeita aloitettiin yhdeksän. Suosituksia päivitettiin vuonna 2003 viisi ja yhdentoista päivittäminen käynnistyi. Käytäntö tiedottaa päivityksistä Aikakauskirja Duodecimissa vakiinnutettiin. Yhteiskokouksia Aikakauskirjan toimituksen kanssa pidettiin kahdesti. Näytön paikka -palstaa suunnitteleva työryhmä kokoontui neljä kertaa. Suosituksista alettiin laatia kahden liuskan tiivistelmiä julkaistavaksi tällä palstalla. Tiivistelmäkokouksia pidettiin kuusi kertaa ja palavereja Aikakauskirjan kanssa neljä kertaa. Käypä hoito -suositusten 10-vuotisseminaarin suunnittelukokouksia oli neljä. Kohonneen verenpaineen hoito -suosituksen kustannusvaikuttavuusanalyysin tekeminen jatkui; työryhmä kokoontui neljä kertaa. Yhteistyökumppaneina ovat FinOHTA ja Tampereen yliopisto. Alustavat tulokset valmistuivat vuoden lopulla. Lisäksi glaukooman seulonnan kustannusvaikuttavuuden arvioinnista käynnistyi yhteistyöhanke Turun yliopiston ja FinOHTAn kanssa. Tiedotus. Tiedotuslehti suositustyöhön osallistujille, Käypä hoito -nyt, ilmestyi kolme kertaa. Sen painos on 500 kpl. Joukkoviestimille tiedotettiin viiden uuden hoitosuosituksen valmistumisesta. Tiedotustilaisuudet järjestettiin tupakkavieroitusta (28.1. Tieteiden talo, Helsinki) ja sepelvaltimotautikohtauksen diagnostiikkaa käsittelevistä suosituksista (11.3. Duodecim-seura, Helsinki). Aivovammojen diagnostiikkaa ja hoitoa, alaraajojen laskimo-ongelmien diagnostiikkaa ja hoitoa sekä lasten pääsärkyjen hoitoa koskevista suosituksista lähetettiin tiedote. Tupakkasuosituksesta järjestettiin lisäksi erilliset tiedotustilaisuudet toukokuussa Kuopiossa (painotuksena odottavien äitien ja nuorten perheiden tupakkavieroitus), maaliskuussa Tampereen lääkäripäivien yhteydessä (nuorten tupakkavieroitus) ja Turun lääketiedepäivien yhteydessä (tupakkavieroituksen yleiset periaatteet ja lääkkeellinen hoito). Erikoislääkäriyhdistysten hallituksille lähetettiin»uuden vuoden kirje 2003». Seuran erikoislääkäriyhdistyksille toukokuussa järjestämän tilaisuuden keskeinen aihe oli Käypä hoito. Internet-sivustot uusittiin, ja osoitteena on nyt ensisijaisesti Suositusten teknistä toimitusjärjestelmää kehitettiin XML-muotoiseksi, mikä osaltaan hidasti suositusten valmistumista. Vuoden aikana käynnistettiin PRIO-hanke, jonka tavoitteena on lisätä hoitosuositusaiheiden valintamenettelyn läpinäkyvyyttä. Yhteistyökumppaneista Sairaanhoitajaliiton 2003 käynnistyneellä»näytöllä tuloksiin» -projektin tarkoituksena on tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia. Lisäksi Sairaanhoitajalehti on selvittänyt KH-suositusten käyttöä ja tunnettuutta sairaanhoitajien keskuudessa. Käypä hoito -toimitus ja johtoryhmä ovat pitäneet runsaasti esitelmiä sekä kotimaassa että kutsuttuina puhujina ulkomailla (44 esitelmää, 1624 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

11 joista 17 ulkomailla). Esitelmätilaisuuksiin osallistui henkeä. Lisäksi Kohonneen verenpaineen hoito -suosituksen ja Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot -suosituksen juurruttamiseen on osallistuttu usein esitelmin. Hoitosuositusten juurruttamista käsiteltiin laajasti seuran koulutusvaliokunnan XII Opetuksen kehittämisseminaarissa (Käypä hoito -suosituksista käytäntöön), jonka valmisteluun päätoimittaja osallistui. Juurruttamishankkeita on meneillään yhteistyössä Duodecimin koulutustoimiston kanssa (elvytys, kohonnut verenpaine, nivelreuma). Hengitys ja Terveys ry:n johdolla toteutettu koulutushanke on arvioinnin ja tulosten kirjoittamisen vaiheessa (astman diagnostiikka ja hoito). Kolmen yliopistosairaanhoitopiirin (HUS, PSHP, PPSHP) vuonna 2002 toteutetun, hoitosuositusten juurruttamista koskeneen kyselytutkimuksen tulokset julkaistiin Aikakauskirja Duodecimissa. Joulukuussa valmistui johtoryhmän tilaama esiselvitys hoitosuositusten juurruttamisen tilasta Suomessa. Sen pohjalta suunniteltiin vuoden 2004 juurrutushankkeet. Kansainvälinen toiminta. Vuonna 2003 perustettiin kansainvälinen hoitosuositusorganisaatioiden järjestö Guidelines International Network (www.g-i-n.net), ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim oli yksi sen perustajajäsenistä. GINin ensimmäinen vuosikokous oli Edinburghissa Skotlannissa marraskuussa. Siihen osallistuivat päätoimittajan lisäksi toimittajat (FinOHTAn päällikkö) Marjukka Mäkelä ja Ilkka Kunnamo. Helena Varonen osallistui GRA- DE-työryhmän toimintaan myös Käyvän hoidon edustajana. Työryhmä kehittää näytönasteen yhdenmukaista kansainvälistä luokittelua. Rohto Toimintakertomus vuodelta 2003 Vuodesta 1998 seuran tiloissa toiminut rationaaliseen lääkehoitoon tähtäävä koulutus- ja tiedotushanke ROHTO-projekti päättyi maaliskuussa Projektivaiheen jälkeen toiminta jatkui sosiaali- ja terveysministeriön perustamassa uudessa asiantuntijaorganisaatiossa Lääkehoidon kehittämiskeskuksessa. ROHTO-tuotemerkin käyttöoikeus siirrettiin kehittämiskeskukselle. Konsensuskokous keskittämisestä terveydenhuollossa Konsensuskokous»Tuoko keskittäminen laatua erikoissairaanhoitoon?» pidettiin Hanasaaressa Espoossa. Siinä oli 121 mukana osallistujaa. Kokouksen antina syntyi konsensusjulkilausuma. Terveys, tiede ja tulevaisuus Yhteistyössä Suomen Akatemian ja Helsingin yliopiston kanssa järjestettiin»terveys, tiede ja tulevaisuus» -seminaari Biomedicumissa. Tilaisuudessa oli 220 osallistujaa. Sanastolautakunta Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta jatkoi Lääketieteen termit -sanakirjan neljännen painoksen toimitustyötä ja lääketieteen kandidaateille suunnatun kielioppaan toimittamista. Kesäkuussa pidettiin yhteiskokous lääketieteellisten tiedekuntien äidinkielen tarkastajien sekä Kustannus Oy Duodecimin kustannustoimittajien ja kielentarkistajien kanssa. Syyskuussa lääketieteen sanastolautakunta vietti 20-vuotisjuhliaan, ja juhlakokouksessa keskityttiin toiminnan suunnitteluun pitemmällä aikavälillä. Lautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso-niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. Lautakunnan yhteistyö Hyvä Terveys -lehden kanssa päättyi. Lehdessä ilmestyneen Lääkärin sana -palstan julkaiseminen lopetettiin syyskuussa

12 Eettinen keskustelufoorumi Lääkärien eettinen foorumi kysy kollegoilta etiikasta on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin yhteinen, verkossa toimiva, lääkäreitä palveleva eettinen keskustelufoorumi. Foorumin koeversio otettiin sen asiantuntijajäsenten käyttöön keväällä Sitä kehitettiin saatujen kokemusten perusteella. Varsinainen käyttöversio valmistui vuoden 2003 lopussa. SISÄISET PALVELUT Henkilöstö ja toimitilat Seuralla oli toimintavuoden päättyessä palveluksessaan 45 koko- tai puolipäiväistä toimihenkilöä ja toimistot kaikissa lääketieteellisten tiedekuntien kaupungeissa. Sivutoimisia työntekijöitä oli 42. Toimintavuoden aikana vakinainen henkilöstö kasvoi neljällä työntekijällä. Seuralla on käytettävissään hyvät tilat ja ajanmukaiset työvälineet kaikissa toimipisteissä. ROHTOprojekti toimi seuran puitteissa asti, ja sen toimintaa jatkaa Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO. Henkilökunnan kattavat kehityskeskustelut aloitettiin ja henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat kirjattiin. Henkilöstölle järjestettiin kolmivaiheinen projektikoulutus. Seura tuki henkilöstön harrastus- ja virkistystoimintaa. Työterveyshuollon palveluista vastasi Mehiläinen-konserni. Seuran toimistosta myytiin edelleen menestyksekkäästi Kustannus Oy Duodecimin tuotteita. Seuran ison neuvotteluhuoneen pinnat saneerattiin. Samassa yhteydessä sohvaryhmää uudistettiin. Seuran toiminnan laajentamista taloyhtiön omistamaan katutason liiketilaan selvitettiin. Tietohallinto Vuoden 2003 yksi keskeinen tavoite oli parantaa tarjottavien palveluiden tietoturvaa ja toimintavarmuutta. Säännöllisten tietoturvapäivitysten ja asianmukaisen virustentorjuntajärjestelmän ansiosta Duodecimissa vältyttiin vuoden 2003 aikana riehuneiden virusaaltojen aiheuttamilta haitoilta. Kevään 2003 aikana otettiin käyttöön uusi varmistusjärjestelmä. Vanha palomuurilaitteisto korvattiin entistä luotettavammalla järjestelmällä, jonka kautta myös etähallinnointi tuli mahdolliseksi. Terveysportin palvelinkone vaihdettiin suorituskyvyltään tehokkaampaan laitteeseen, ja vanha palvelin siirrettiin sovelluskehityskäyttöön. Sähköpostin käytöstä laadittiin ohjesääntö. Jäljelle jääneet tietoturvaan kohdistuvat riskit kartoitettiin, ja kartoituksen pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma riittävän tietoturvan saavuttamiseksi. Vuoden aikana toteutettiin osoiterekisterisovellus, jonka avulla voidaan hallita aikaisemmin useissa eri rekistereissä olleet päällekkäiset osoitteistot. Yhteistyössä tiedotuksen kanssa uudistettiin kotisivujen ulkoasu, ja samalla toteutettiin sovellus, jonka avulla voidaan ylläpitää myös muita kotisivuja (Käypä hoito, Lääketieteen Säätiö jne.). Eettiselle foorumille rakennettiin oma sivusto, jonka kautta lääkäreillä on mahdollisuus lähettää pohdittavaksi eettisiä kysymyksiä. Lääkäreiden koulutuskalenteria varten toteutettiin koulutustapahtumien ilmoittamisjärjestelmä ja sovellus, jonka kautta ilmoitettuja tapauksia voidaan selailla. XML-työvälineitä kehitettiin käyttökelpoisiksi erilaisia sähköisiä julkaisuja varten. Olemassa olevien sovellusten käyttöliittymiä yhdenmukaistettiin ja dokumentointia kehitettiin. Terveysportin ja muiden Kustannus Oy Duodecimin järjestelmien kehitys- ja ylläpitohankkeiden kanssa tehtiin merkittävää yhteistyötä. Tietohallintoyksikössä oli vuoden 2003 aikana viisi työntekijää, joista kolme oli Lääkäriseuran ja kaksi Kustannus Oy Duodecimin palve Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

13 luksessa. Atk-tuen ja -ylläpidon piirissä oli noin 80 työasemaa ja 11 palvelinkonetta. Talous Talousyksikkö hoiti keskitetysti seuran ja sen omistamien tytäryhtiöiden taloushallinnon. Työ jakautui seuraavasti: Seura 51,3 % Kustannus Oy Duodecim 45,7 %, Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinranta 2 % ja Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-Säätiö 1 %. Yhtiöt ovat korvanneet työn aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Talousyksikössä työskenteli seitsemän henkilöä, joista kaksi 60 %:n työpanoksella osa-aikaeläkkeellä. Toimintavuoden aikana jatkettiin edelleen jäsenrekisterin kehitystyötä ja aloitettiin Kustannus Oy Duodecimin tekijänpalkkiorekisterin uudistaminen. Kuukausittaista raportointia yksiköille kehitettiin. Kokouspalvelut Seuran kokouspalvelua on hoitanut kaksi henkilöä apunaan tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Seuran gourmet-keittiö tuotti tarjoiltavaa henkilölle yhteensä annosta. Tiedotus Duodecimin viestinnän tavoitteena oli säilyttää ja vahvistaa kuvaa seurasta luotettavana ja puolueettomana tiedon tuottajana ja toimijana. Julkaisujen, esitteiden, oheisaineistojen ja sähköisten palveluiden tulee vahvistaa näkemystä siitä, että Duodecim on luotettavaa lääketieteellistä tietoa ja palveluita tuottava ja välittävä yhteisö. Seuran kotisivut uusittiin syksyllä. Niiden valikkorakenteesta tehtiin aiempaa monipuolisempi ja selkeämpi. Erityisesti jäsenille keskeisiä asioita tuotiin näkyvämmin esiin. Ajankohtaiset tilaisuudet ja tapahtumat, tuoteuutuudet ja muut erityisen huomionarvoiset asiat nousevat nyt esiin usein vaihtuvien kuvien avulla. Myös Toimintakertomus vuodelta 2003 hakutoimintoa kehitettiin merkittävästi. Seuran tiedotteet saivat tilan Terveysportin uusitulla etusivulla. Mediaseuranta toteutettiin kolmen kuukauden jaksolla Seurantajakson aikana ilmestyi Duodecimia käsitteleviä lehtiartikkeleita 382. Niistä 103 (27 %) perustui seuran uutispalvelun laatimiin uutisiin ja 179 (73 %) seuran tai Kustannus Oy:n tiedotteisiin, Aikakauskirjan artikkeleihin, Käypä hoito -tiedotteisiin tai muihin lähteisiin. Duodecim-jutuista 60 % ilmestyi sanomalehdissä ja 30 % ammatti- ja aikakauslehdissä, alle 10 % verkkolehdissä ja uutistoimistojen kirjoituksissa. Otoksessa esiintyneiden juttujen sävy oli yleisesti myönteinen tai neutraali. Kritiikkiä tai kielteistä näkyvyyttä esiintyi hyvin harvoin. Pääsanomana oli usein uusien tutkimustulosten tai hoito-ohjeiden esittäminen, uusien tuotteiden tuominen markkinoille tai pyrkimys kehittää jotakin terveydenhuoltoa koskevaa asiaa. Laajaa huomiota saivat seuran ja Lääketieteen säätiön myöntämät apurahat ja palkinnot. Vuoden 2003 aikana lähetettiin joukkoviestimille kymmenen lehdistötiedotetta. Lisäksi tiedotettiin uutuuskirjoista (kolme tiedotetta) ja Käypä hoito -suosituksista (neljä tiedotetta). Tiedotustilaisuuksia järjestettiin palkintojenjaoista, Käypä hoito -suosituksista ja Kustannus Oy Duodecimin kirjauutuuksista. Tiedottaja vastasi Duodecimin näyttelyosaston pystyttämisestä lääkäripäiville Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Hän suunnitteli seuran valtuuskunnan vaaleihin liittyvän tiedotuksen ja hankki tarvittavan vaaliaineiston. Lisäksi hän suunnitteli Viktorinrannan ja yhteistyöhankkeiden kuten Lääkärintyön muistot -kirjoituskilpailun viestintää sekä avusti säännöllisesti Aikakauskirja Duodecimia (Duodecimin toimintaa -palsta) ja Kustannus Oy Duodecimin Libri-lehteä. Vuonna 2003 tiedottaja kokosi myös Duodecimin perehdytysoppaan. 1627

14 Aluetoimistot Seuran aluetoimistot Tampereella, Kuopiossa, Turussa ja Oulussa tukivat alueidensa jäsenten, paikallisyhdistysten ja erityisesti alueellisten lääkäripäivien toimintaa. Ne toimivat myös Kustannus Oy Duodecimin tuotteiden tärkeinä myyntipisteinä. Aluetoimistojen järjestämistä tilaisuuksista on tietoa kohdassa Koulutus. HALLINTOPALVELUT Hallituksen toimintaa Hallituksen vieraina olivat arkkiatri, lääketieteellisten tiedekuntien dekaanit, lääketieteen opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat ja pääsihteerit, Hammaslääkäriseura Apollonia ja Finska Läkaresällskapet. Hallitus oli keväällä Lääketeollisuus ry:n vieraana. Hallitus käsitteli kolmikantayhteistyökokeilun raportin. Raportti saatettiin myös tiedoksi valtuuskunnalle. Kokeilulla oli ansioita, mutta myös kehittämistarpeita tuli esiin. Kolmikannan jatkosta keskusteltiin yhdessä lääketieteellisten tiedekuntien kanssa. Terveysfoorumin elvyttämiseksi tehtiin aloite. Amos Pasternack, Risto Pelkonen ja Jussi Huttunen kävivät tapaamassa asian tiimoilta peruspalveluministeri Liisa Hyssälää. Hallituksessa pohdittiin lääkärien hakeutumista kliinisiksi tutkijalääkäreiksi ja esitettiin huoli asiasta. Seuralle otettiin toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus. Hallituksen kehittämispäivä oli 5.6. Puotilan kartanossa. Käsitellyt aiheet valikoituivat valtuuskunnalle ja jäsenistölle suunnatun kyselyn perusteella. Kehittämispäivän aikana keskusteltiin kehitteillä olevan kattavan osoiterekisterin käyttömahdollisuuksista, jäsenetuna Terveysportissa olevien tieteellisten lehtien käytettävyydestä ja Viktorinrannan loma-asuntojen käytöstä. Aikakauskirja Duodecimin kehitysnäkymää tutkailtiin. Peruslinjaus todettiin hyväksi, mutta luettavuutta, kiinnostavuutta ja nopeutta pidettiin hyvinä kehittämisaiheina. Duodecimin sähköinen verkkoversio avaa hyviä mahdollisuuksia. Terveysportin jatkuva kehittyminen todettiin. Riittävää käyttäjäkoulutusta pidettiin menestystekijänä. Koulutukseen liittyviä asioita pohdittiin laajasti. Keskustelussa painottui verkon mahdollisuuksien hyödyntäminen. Seura kutsui erikoislääkäriyhdistysjäsenet seminaariin, jossa keskusteltiin yhteistyön syventämisestä. Erityiseksi aiheeksi nousi Käypä hoito -suositusten toimittaminen. Lausunnot. Seura antoi sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnot terveydenhuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutusta koskevista laki- ja asetusehdotuksista. Lääkärijärjestöjen julkilausuma annettiin tammikuussa yhdessä Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin kanssa. Avustukset. Seura luovutti Uhtuan synnytyssairaalalle 100 äitiyspakkausta jaettavaksi synnyttäneille äideille. Seuran pääsihteeri luovutti ensimmäiset kaksi pakkausta järjestetyssä juhlatilaisuudessa kahdelle äidille Kalevan piirin edustajien läsnä ollessa. Seura tuki taloudellisesti Pohjois-Pohjanmaan Lääkäriyhdistyksen 85-vuotisjuhlajulkaisua, Ethics in Biomedical Research -symposiumia ja Lääketieteen Filosofian Seuran järjestämä seminaaria. Lisäksi seura avusti nuorten liikuntavammaisten Seitti-hanketta. Huomionosoitukset. Seuraavien jäsenten merkkipäiviä muistettiin: Matti Tikkanen 60 v, Juha Metso 50 v, Pertti Neuvonen 60 v ja Jouko Suonpää 60 v. Seuran kultaiset ansiomerkit myönnettiin Antero Palmulle, Marjatta Palmrothille ja Pertti Mustajoelle. Retket ja juhlat. Kevätretki suuntautui kesäkuun alussa Suomenlinnaan, jossa tutustuttiin saaren historiaan ja nautittiin retkieväitä raik Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

15 kaassa ulkoilmassa. Päivä jatkui Uunisaaressa, missä saunottiin ja nautittiin hyvästä seurasta, musiikista ja ruokapöydän antimista. Kevätretki sai tavanomaista suuremman suosion. Retkellä oli 70 aktiivia jäsentä ja 50 henkilökuntaan kuuluvaa. Hallitus kutsui henkilökunnan sadonkorjuujuhlaan syyskuussa. Iltaa vietettiin iloisissa merkeissä Liuskasaaressa superviinurin viihdyttäessä juhlijoita. Vuosipäivän viettoa juhlistettiin juhlaillallisella, johon oli kutsuttu mm. kunniajäsenet puolisoineen ja paikallisyhdistysten johtoa. Maukkaan illallisen, hyvien juomien ja puheiden siivittämänä iltaa vietettiin rattoisasti. Illan edetessä Play, girls -yhtye piti yllä tahtia. Joulukuun tapahtumana oli perinteinen glögitilaisuus, joka vietettiin noin 250 hengen voimin. Takaharjun parantolan 100-vuotisjuhlat. Seuran aloitteesta perustettu Takaharjun parantola (nykyisin Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus) vietti toimintansa aloittamisen 100-vuosijuhlaa. Seura teetti pronssisen muistolaatan, joka kiinnitettiin juhlallisin menoin kutsuvierasjoukon läsnä ollessa yhden makuuhallin seinään. Tilaisuutta juhlistettiin juhlaillallisella Punkaharjun Valtionhotellissa, missä nautittiin tsaarin menu asianmukaisin ruokajuomin. Trubaduuri Matti Muhonen viihdytti juhlayleisöä. Historiaprojekti. Seuran 125-vuotishistoriateoksen kirjoitus käynnistettiin. Taustavoimana on historiaprojektin ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Amos Pasternack. Teoksen kirjoittajaksi valittiin Jaakko Ignatius, ja projekti on päässyt hyvään vauhtiin. Hankkeen yhteydessä etsittiin uutta kuva-aineistoa etenkin seuran alkuvuosikymmeniltä. Kiinteistö Oy Viktorinranta Toimintakertomus vuodelta 2003 Kiinteistö Oy Viktorinrannan kolmantena toimintavuonna Savitaipaleen Kuolimo-järven rannalla sijaitsevien, jäsenetuna vuokrattavien vapaa-ajan asuntojen käyttö lisääntyi. Käyttöasteen edelleen parantamiseksi Viktorinrannan hallitus päätti tehostaa loma-asuntojen markkinointia. Tiedonhallintatyöryhmä Tiedonhallintatyöryhmän puheenjohtajana toimi Jaakko Niinimäki. Useat ryhmän jäsenet osallistuivat Kansallisen terveyshankkeen Sähköinen potilaskertomus -osahankkeen ohjausryhmän ja projektiryhmien toimintaan sekä pitivät esityksiä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton järjestämissä tilaisuuksissa. Duodecimin tehtäväksi kansallisessa terveydenhuollon tiedonhallintastrategiassa määritettiin tietämyksen liittäminen sähköiseen potilaskertomukseen sekä luokitusten ja sanastojen kehittäminen kliinikoiden työtä tukeviksi. Duodecimin johdolla määritettiin lääkityksen koodaus potilaskertomukseen sekä toteutettiin ICD-10-luokituksen indeksointi, synonyymisanasto ja keskeisten koodien valinta osana Duodecimin metatesaurushanketta. Yhteistyö Hyvä Terveys -lehden lääkäripainoksen ilmoitusliite lopetettiin kannattamattomana. Nuorten keskusteluryhmiä tuettiin mm. Tampereella ja Helsingissä. Taylor & Francisin kanssa pidettiin Annals of Medicine -lehden neuvottelukunnan kokous Helsingissä. Lääkärin työn perinne -keruukilpailua valmisteltiin yhteistyössä mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Biomedicumin yleisötiloihin perutettiin seuran sähköinen infopiste, jossa esitellään seuraa ja Kustannusosakeyhtiötä sekä niiden toimintaa ja palveluja. Hankintoja Seura hankki omaan ja jäsenyhdistystensä käyttöön äänestyslaitteiston kehittämään ja elävöit- 1629

16 tämään koulutustapahtumien esityksiä. Muistamisia varten seura hankki grafiikanlehtiä, joiden tekijöinä ovat Outi Heiskanen (»Puhdas sydän») ja Esa Riippa (»Hoitosuhde»). Apurahat ja palkinnot Matti Äyräpään palkinto myönnettiin professori Kai Simonsille, joka toimii Dresdenissä sijaitsevan molekyylibiologiaan ja -genetiikkaan erikoistuneen Max Planck -instituutin johtajana. (Kuva: Jukka Uotila) Seuran apurahavaliokunta teki ehdotukset seuran ja Suomen Lääketieteen Säätiön tutkimusapurahojen jaosta sekä valitsi Nuoren tutkijan palkinnon saajan. Apurahojen haussa ja arvioinnissa hyödynnettiin edellisenä vuonna käyttöön otettua selainpohjaista järjestelmää. Järjestelmä oli menestys erityisesti hakijoiden näkökulmasta: yhteensä 542 hakemuksesta vain muutama toimitettiin paperimuodossa. Myös hakemusten hallinnointi arviointia varten sujui hyvin, eikä apurahavaliokunnan tarvinnut kesäkuussa saadun ohjeistuksen lisäksi kokoontua muuten kuin päätöskokoukseen Apurahoina jaettiin 225 henkilölle yhteensä Tästä Duodecimin osuus oli , Lydia ja K.G. Lindbergin Duodecim- Säätiön ja Suomen Lääketieteen Säätiön osuus noin Matti Äyräpään luennon pitäjän valitsemisvaliokunta kokoontui kerran ja valitsi Matti Äyräpään luennon pitäjän, jonka tulee olla menestyksellistä ja korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri. Luennon pitäjäksi valittiin Kai Simons. Valtakunnallisten Lääkäripäivien 2003 avajaisissa pidetyn luennon jälkeen Kai Simonsille ojennettiin euron tunnustuspalkinto. Konrad ReijoWaaran palkinto ojennetaan vuosittain seuran vuosipäivän tilaisuudessa käytännön lääkärintyössä ansioituneelle sekä potilaiden että kollegojen arvostamalle lääkärille. Palkinnon saajan valitsemisvaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Konrad ReijoWaaran palkinto myönnettiin Timo Paavilaiselle. Duodecimin nuoren tutkijan palkinto. Apurahavaliokunta valitsee joka toinen vuosi myönnettävän Nuoren tutkijan palkinnon saajan. Palkinnon saajan tulee olla itsenäisen tutkimuskykynsä jo osoittanut etevä lääketieteen tutkija, joka ei vielä ole täyttänyt 35:tä vuotta. Palkinnon saajaksi valittiin Akseli Hemminki. Palkinto, jonka suuruus on 8 500, ojennettiin hänelle seuran vuosipäivän symposiumissa.»iso-niilo» ja»pikku-niilo». Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso- Niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. Vuonna 2003 nämä palkinnot ansiokkaasta ammattikielen käytöstä lääketieteen opiskelijoiden suomen kielen kypsyyskokeessa jaettiin kahdennentoista kerran. Iso-Niilon sai Juha Hyvö Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

17 Konrad ReijoWaaran palkinnon sai ortopedi, lääketieteen ja kirurgian tohtori Timo Paavilainen. Palkinnon luovutti hänelle seuran puheenjohtaja Amos Pasternack Duodecimin vuosipäivänä (Kuva: Juha Jormanainen) Toimintakertomus vuodelta 2003 nen Kuopiosta ja Pikku-Niilon 800 Arto Turunen Helsingistä. Kirjoituspalkinnot. Aikakauskirja Duodecimissa julkaistuista kirjoituksista palkittiin viisi. Kirjoituspalkintojen yhteissumma oli Koulutusapurahat. Seura on jakanut vuodesta 1994 apurahoja lääketieteen koulutukseen koulutusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Vuonna 2003 jaettiin yhteensä neljälle tutkimushankkeelle. Käypä hoito -apurahoja myönnettiin 18 hakijalle yhteensä Duodecim-seuran kulttuuripalkinto. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim jakaa palkinnon yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin yhteyden ymmärrystä. Seuran kulttuuripalkinnon summa oli Se jaettiin kuluneena vuonna toisen kerran. Kulttuuripalkinnon vastaanotti erikoislääkäri, kirjailija Claes Andersson. Se luovutettiin Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaarin yhteydessä. SIJOITUKSET Instrumentariumin osakkeiden myynnistä saadun 15,3 miljoonan euron osakevarallisuuden hajautus ajoittui hyvin. Hajautus on selvästi vakauttanut sijoitusvarallisuuden arvon heilahtelu- 1631

18 Duodecim-seuran nuoren tutkijan palkinnon sai LT Akseli Hemminki. (Kuva: Juha Jormanainen) Duodecimin kulttuuripalkinto myönnettiin kirjailija, psykiatri Claes Anderssonille. Palkinto luovutettiin seuran järjestämässä Terveys, sairaus ja kulttuuri -symposiumissa. (Kuva: Juha Jormanainen) ja, ja se tehtiin hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti. Vuoden vaihteessa varoista 66 % oli sijoitettu osakkeisiin ja loput korko- ja vaihtoehtosijoituksiin. Talousarviota laadittaessa Duodecimin suurimman sijoituksen Instrumentarium Oyj:n osakkeiden ostotarjousta ei ollut tiedossa, joten sen vaikutuksia ei voitu huomioida. Sijoituksia on hajautettu sekä maantieteellisesti että aiempaa useammille toimialoille. Korkosijoituksiin on otettu mukaan yritys- ja indeksilainat. Vaihtoehtosijoituksia on tehty hedge-rahastoihin ja strukturoituihin obligaatioihin. Sijoitustoiminnan raportointia kehitettiin. Vuoden aikana ja erityisesti sen loppupuolella osakemarkkinat kehittyivät suotuisasti, lukuun ottamatta dollarista riippuvaisia yhtiöitä ja sijoituksia. Korkotaso säilyi ennätyksellisen alhaisella tasolla, mikä osaltaan tuki talouden parantumista ja ohjasi sijoituksia koroista osakkeisiin. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 176 % suuremmat kuin talousarviossa. Ilman Instrumentariumin ylimääräistä 1,5 miljoonan euron osinkoakin osinkotuotot ja rahastojen tuottoosuudet olivat yli euroa yli talousarvion. Korkotuotot jäivät alle talousarvion. Tämä johtui sijoituksista kasvu- ja indeksirahastoihin, joiden tuotto realisoituu vasta myynnissä tai lainan erääntyessä. Lisäksi korkorahastojen tuotto-osuudet eivät kirjaudu korkotuottoihin vaan osinkotuottoihin. Seuran rahoitus Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

19 sijoitusomaisuuden arvo kasvoi vuoden aikana 3,3 miljoonaa euroa (9 %) 36,6 miljoonasta 39,9 miljoonaan. Omakatteiset rahastot ja Lydia ja K. G. Lindbergin Duodecim-Säätiön varallisuus kasvoi 19 %. 4,7 miljoonasta eurosta 5,6 miljoonaan. HEX-portfolioindeksin kasvu oli vuonna 2003 noin 15 %. Hallitus päätti käyttää Instrumentarium Oyj:n 1,5 miljoonan euron ylimääräisen osingon seuran toiminnan erityishankkeisiin seuraavan neljän vuoden aikana. Kohteina ovat taidehankinnat, toiminnan kehittäminen ja Duodecimin perinteiden vaaliminen. VARAINHANKINTA Jäsenmaksuina perittiin yhteensä euroa. Määrä oli euroa pienempi kuin edellisvuonna, mikä johtui edellisvuoden liikaa perittyjen maksujen palauttamisesta. Jäsenmaksu oli 75 euroa, puolisojäsenmaksu 25 euroa ja opiskelijajäsenmaksu 15 euroa. TALOUS Toimintavuoden taloutta siivitti General Electricin Instrumentarium Oyj:stä tekemä ostotarjous ja kauppa, joiden ansiosta sijoitustoiminnan tuotot nousivat 16,5 miljoonaan euroon ja tuloslaskelman ylijäämä ennätykselliseen 15,0 miljoonaan. Varsinaisen toiminnan toteutuma ylitti talousarvion eurolla. Tämä johtui pääosin hallituksen toimintavuoden aikana tekemistä päätöksistä, joiden mukaan Instrumentarium Oyj:n osinkoja käytettiin Aikakauskirja Duodecimin vanhojen vuosikertojen digitointiin, henkilökunnan koulutukseen, hankintoihin ja tietoliikenneinvestointeihin. Koulutustoiminnan koulutustapahtumiin ja hankkeisiin kului varoja arvioitua vähemmän, samoin aluetoimintaan. Painopisteinä olivat Käypä hoito -suositusten käytäntöön juurruttaminen ja verkko-oppimisen kehittäminen. Koulutustilaisuuksien vuorovaikutteisuutta parannettiin hankkimalla äänestyskone ja -järjestelmä, jonka käytöstä saatiin hyviä kokemuksia. Edellisvuonna laadittua koulutustoiminnan strategiaa toteutettiin käytännössä. Julkaisutoiminnan keskeisessä tuotteen Aikakauskirja Duodecimin ilmoitustuotoissa ei päästy tavoitteeseen, mikä johtui lääkeyhtiöiden reseptilääkkeiden mainonnan supistumisesta ja muuttumisesta entistä enemmän kohdennetuksi. Muutoksen taustalla oli voimaan tullut laki geneerisestä substituutiosta. Sen vaikutuksesta alkuperäislääkkeiden myynti väheni ja edullisten kopiolääkkeiden myynti kasvoi. Lehden kuluja pystyttiin vähentämään euroa mm. kilpailuttamalla painatussopimus ja säästämällä kuluissa. Julkaisutoiminnassa säästettiin yhdistämällä uutispalvelu Aikakauskirjan osatoiminnaksi. Annals of Medicinen tuotot muodostivat edellisen kustannussopimuksen mukainen palautus, tehdyn kustannusvarauksen purkaminen sekä kustantajan kulukorvausosuus sihteerin ja päätoimittajan työpanoksesta. Hyvä terveys -lehden kasvaneen rojaltin ansiosta jäsentilauksen kustannukset saatiin katettua. Verkostotoiminta kasvoi edelleen Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) 1,4 miljoonan euron rahoittamana. Seuran omavastuuosuus on euroa. RAY:n avustuksesta jäi euroa käyttämättä, mutta tämä osuus siirtyi vuodelle Sisäiset palvelut on koostunut yhteisistä resursseista, jotka palvelevat muita yksiköitä siten, että toiminnasta syntyneet kustannukset jaetaan eri kustannuspaikoille. Seuran omien yksiköiden lisäksi ne palvelevat Kustannus Oy Duodecimia, Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinrantaa ja Lydia ja K. G. Lindbergin Duodecim-Säätiötä. Sisäisten palvelujen kustannukset jäivät euroa alle talousarvion. Säästöjä syntyi yhteisissä sosiaali- ja toimistokuluissa. Toimintakertomus vuodelta

20 Hallintopalvelujen talousarvio ylittyi eurolla. Kokouskuluja syntyi budjetoitua enemmän, ja osa vaalien 2004 kustannuksista toteutui jo vuoden 2003 puolella. Kiinteistö Oy Viktorinrannan kolmantena toimintavuonna Savitaipaleen Kuolimo-järvellä sijaitsevien jäsenetuna vuokrattavien vapaa-ajan asuntojen käyttöaste kasvoi, mutta alijäämää syntyi talousarviota enemmän. Vuokraustoiminta oli kannattavaa kesäkautena, mutta muina vuodenaikoina käyttöaste on ollut liian alhainen kannattavaan toimintaan. Seuran sijoitustoiminnan tulos oli kaikkien aikojen paras. Sijoitusomaisuutta hajautettiin joukkovelkakirja- ja korkorahastoihin siten, että osakkeiden osuus pieneni 65,7 %:iin oltuaan vielä vuotta aiemmin 87,5 %. Sijoitusomaisuus kasvoi 36,5 miljoonasta eurosta 39,9 miljoonaan. Myös omakatteisten rahastojen ja Lydia ja K. G. Lindbergin Duodecim-Säätiön varallisuus kehittyi myönteisesti. Hajautus on pienentänyt selkeästi markkinariskiä, minkä ansiosta salkun kehitys on vakaampaa ja vähemmän sidoksissa osakemarkkinoiden kehitykseen. 1634

Toimintakertomus vuodelta 2004

Toimintakertomus vuodelta 2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Puheenjohtaja Amos Pasternack. (Kuva: Juha Jormanainen) Pääsihteeri Ilkka Rauramo. (Kuva: Juha Jormanainen) Uusi merkittävästi uudistunut valtuuskunta aloitti toimintansa.

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

juhli näyttävästi Lääkäriliitto JUHLAVUOSI

juhli näyttävästi Lääkäriliitto JUHLAVUOSI Vuosien 2007 09 ja nykyisen valtuuskunnan jäsenet kokoontuivat yhteiseen juhlakokoukseen. JUHLAVUOSI Lääkäriliitto juhli näyttävästi Lääkäriliitto juhli 100-vuotista taivaltaan 26.2. monin eri tavoin.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 1.10.2005-30.9.2006 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SÄÄNNÖT Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 ja 25.5.2012 1 Nimi Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Markus Juonala Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Markus Juonala pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta 2015

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Jean Sibeliuksen Koottujen teosten toimitusneuvosto Toimintakertomus vuodelta Yleistä

Jean Sibeliuksen Koottujen teosten toimitusneuvosto Toimintakertomus vuodelta Yleistä Jean Sibeliuksen Koottujen teosten toimitusneuvosto 31.3.2004 Toimintakertomus vuodelta 2003 Yleistä Vuonna 2003 ilmestyi painosta orkesterisäestyksellisten laulujen nide VIII/1, jonka toimittivat Kari

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kuva Sirpa Heikkinen 2009 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 5.12.2016 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot