VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka 3 3 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4"

Transkriptio

1

2 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/elämänkatsomustieto Historia 2 2 Yhteiskuntaoppi 3 Musiikki 1 Kuvataide 2 Käsityö 3 Liikunta Kotitalous 3 Oppilaanohjaus 1 1 VALINNAISET AINEET 8 5 Oppilaan vähimmäistuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli Kaikki yhteensä

3 Valinnaisaineiden valinnan perustaksi Opetussuunnitelman mukaisesti valinnaisaineita valitaan kahdeksannelle luokalle yhteensä kahdeksan viikkotuntia (neljä kaksituntista valinnaisainetta) ja yhdeksännelle luokalle viisi viikkotuntia (kaksi kaksituntista ja yksi yksituntinen valinnaisaine). Peruskoulun valinnaisaineilla voi keventää opiskelua tai ohjata työskentelyä kiinnostuksen ja harrastuneisuuden mukaan. Valintaa tehtäessä kannattaa pitää mielessä, että seitsemännen luokan jälkeen kotitalouden, kuvataiteen, musiikin ja käsityön yhteinen opetus päättyy. Näiden päättyvien taito- ja taideaineiden numerot siirtyvät 9. luokalla annettavaan päättötodistukseen. Liikunnan yhteinen opetus jatkuu 8. ja 9. luokilla. Sen lisäksi voi kuitenkin valita liikunnan valinnaiskursseja. Jatko-opinnot toisen asteen koulutuksessa perustuvat yhteisten aineiden oppimääriin, eikä minkään valinnaisaineen opiskelu ole edellytyksenä toisen asteen koulutukseen. Niistä voi kuitenkin olla suuri hyöty pyrittäessä peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Oppilaan valinnaisaineista päättää oppilaan huoltaja yhdessä oppilaan kanssa. Valinnat merkitään opintoohjaajalta saatavalle kaavakkeelle. Kaikki valinnat eivät kuitenkaan välttämättä toteudu. Jokaisen valinnan - myös varavalinnan- on oltava sellainen, että valittuun opiskeluun voi sitoutua. Suosituimpien valintojen toteutumatta jääminen voi johtua esimerkiksi valintojen vähäisyydestä tai lukujärjestysteknisistä syistä. Jos valintoja joudutaan muuttamaan, keskustellaan valinnoista oppilaan ja huoltajan kanssa. Valinta, joka tehdään tämän oppaan avulla erilliselle valintalomakkeelle, on sitova, eikä valinnaisainetta voi vaihtaa kesken vuoden. B2-kieliä sitoudutaan opiskelemaan kaksi vuotta, niitä voi jatkaa lukiossa myöhemmin. Valinnaisaineesta tulee valinnan vahvistamisen jälkeen pakollinen aine, joka pitää suorittaa hyväksytysti. Kahden viikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan numerolla ja yhden viikkotunnin valinnaisaineissa annetaan suoritusmerkintä hyväksytty/hylätty. Arviointiin vaikuttavat tietojen ja taitojen lisäksi aktiivisuus, innostuneisuus ja asenne työskentelyyn. Huoltajan pyynnöstä voidaan päättötodistukseen jättää merkitsemättä numeroarvosana valinnaisesta B2-kielestä, jolloin pois jätettyjen arvosanojen tilalle tulee merkintä hyväksytty. Forssassa 5. tammikuuta 2015 Marja-Leena Tirri rehtori

4 Kuhalan koulun valinnaisaineet KAKSITUNTISET: RANSKA B2 SAKSA B2 ESPANJA B2 ITALIA B2 VENÄJÄ B2 ENGLANNIN JA RUOTSIN SYVENTÄVÄ TAI KERTAAVA KURSSI DRAAMA LUOVA KIRJOITTAMINEN MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI MATEMATIIKAN SYVENTÄVÄ KURSSI KEMIAN TYÖKURSSI LAAJA TEKSTIILITYÖ TEKNISEN TYÖN KURSSI 3D-TULOSTUS, CNC-JYRSINTÄ JA RC-LAITTEET LIIKUNNAN VALINNAISKURSSI: TYTTÖJEN JA POIKIEN RYHMÄT HYVÄÄ LEIPOMALLA HYVÄÄ SUOMESTA JA MAUKASTA MUISTA MAISTA MUSIIKKI 1 KUVATAIDE TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET TIETOTEKNIIKAN JATKOKURSSI MULTIMEDIA NUORI YRITYS HISTORIAN HUIPPUHETKIÄ

5 YKSITUNTISET, (2h puoli vuotta tai 1h koko vuosi) ENGLANNIN KERTAAVA KURSSI PRATA MERA NÄYTELMÄKURSSI MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI TEKSTIILITYÖTÄ PIENIMUOTOISESTI SEKÄ TYTÖILLE ETTÄ POJILLE KORUKURSSI TUUNAA MOPOSI PELITUNTI, POJAT PALLOILU, TYTÖT MUSIIKKI 2 BIISIPAJA MUOTOILU, RAKENTELU ja KUVANVEISTO HISTORIAA YSEILLE

6 B2-kielet RANSKA, luokka Opiskelun tavoitteena on oppia kommunikoimaan ranskan kielellä jokapäiväisissä käytännön tilanteissa sekä innostaa oppilasta jatkamaan ranskan kielen opiskelua toisen asteen koulutuksessa. Kieltä harjoitetaan pääasiassa suullisissa viestintätilanteissa, mutta oppilas oppii ilmaisemaan itseään myös yksinkertaisten kirjoitettujen viestien avulla. Samalla tutustutaan ranskankieliseen kulttuurialueeseen ja tapakulttuuriin. SAKSA, luokka Opiskelun tavoitteena on oppia saksan kielen perusteet ja tutustua myös saksankieliseen kulttuuriin. Tunneilla harjoitellaan kirjallisesti ja suullisesti käytännön tilanteita. Luodaan samalla pohja mahdollisia jatko-opintoja varten. ESPANJA, luokka Espanja avaa ovet mitä erilaisimpiin kulttuureihin: Pohjois-Espanjan baskeista, Andalusian flamencoon, intiaanikulttuureista Karibian rytmeihin ja Argentiinan tangoon. Espanja on maailman toiseksi yleisin äidinkieli ja 20 valtion virallinen kieli, maailman neljänneksi puhutuin kieli ja 30 miljoonan yhdysvaltalaisen äidinkieli. Tavoitteena on antaa oppilaille alkeiskielitaito, jolla selviytyä erilaisissa matkaajan arkipäivän tilanteissa niin suullisissa kuin kirjallisissakin kielenkäyttötilanteissa: ruoka- ja vaatekaupassa, postissa, pankissa, ravintolassa, matkatoimistossa, hotellissa jne. Lisäksi tavoitteena on kartuttaa oppilaan tietoja espanjankielisten alueiden maista, kulttuureista ja

7 tavoista: 8. luokalla keskittyen Espanjaan ja sen saariin ja 9.-llä Latinalaiseen Amerikkaan. Espanjan opintoja voi jatkaa lukiossa. ITALIA, luokka Opiskelun tavoitteena on saavuttaa kielessä sellainen kielitaito, jolla tulee toimeen erilaisissa jokapäiväisissä käytännön tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Samalla oppilas tutustuu italialaiseen elämään, kulttuuriin ja tapoihin. Italian kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa. VENÄJÄ, luokka Perehdytään venäjän kieleen ja kulttuuriin siten, että jo kurssin aikana saavutetusta kielitaidosta on hyötyä esim. asiakaspalvelutilanteissa ja matkailussa. Kurssilla luodaan myös pohja mahdollisia jatko-opintoja varten. Aluksi opitaan kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet. Sitten opitaan käyttämään venäjän kieltä käytännön puhetilanteissa (esim. tutustuminen, vapaa-aika, ostokset). Lisäksi tutustutaan venäjänkieliseen kielialueeseen, sen kulttuuriin ja tapakulttuuriin. Venäjänopintoja voi jatkaa lukiossa.

8 ENGLANNIN JA RUOTSIN SYVENTÄVÄ TAI KERTAAVA KURSSI 8. luokka Opiskellaan yksi tunti englantia ja yksi tunti ruotsia viikossa: More English / Brush Up Your English ja Mera svenska / Träna svenska Voit valita molemmista kielistä valita syventävät kurssit tai kertaavat kurssit tai toisesta kielestä syventävän ja toisesta kertaavan kurssin. Arviointi: hyväksytty / hylätty. MORE ENGLISH (englannin syventävä kurssi) S Haluatko oppia lisää englantia? Kurssilla syvennetään ja laajennetaan englannin osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä: pelejä, roolileikkejä, keskusteluja, nettiharjoituksia jne. TAI BRUSH UP YOUR ENGLISH (englannin kertaava kurssi) K Tarvitsetko tukea englannin oppimiseen? Kurssilla kerrataan jo aikaisemmin opiskeltuja perusasioita ja sanastoa. Samalla harjoitellaan lisää perusoppitunneilla käsiteltäviä asioita. JA

9 MERA SVENSKA (ruotsin syventävä kurssi) S Haluatko oppia lisää ruotsia? Kurssilla syvennetään ja laajennetaan ruotsin osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä: pelejä, roolileikkejä, keskusteluja, nettiharjoituksia jne. TAI TRÄNA SVENSKA (ruotsin kertaava kurssi) K Tarvitsetko tukea ruotsin oppimiseen? Kurssilla kerrataan jo aikaisemmin opiskeltuja perusasioita ja sanastoa. Samalla harjoitellaan lisää perusoppitunneilla käsiteltäviä asioita. PRATA MERA 9. luokka yksi tunti viikossa Tavoite: suullisten valmiuksien rohkaiseminen ja vahvistaminen Sisällöt: harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja erilaisia käytännön puhetilanteita ja kerrataan ja syvennetään jo opittua sanastoa esim. erilaisten pelien ja leikkien avulla Arviointi: hyväksytty/hylätty. Perustuu tuntityöskentelyyn ja aktiivisuuteen

10 ENGLANNIN KERTAAVA KURSSI 9. luokka yksi tunti viikossa Kurssin tavoitteena on tukea ja helpottaa englannin opiskelua. Kurssilla kerrataan aiemmin opittuja rakenteita ja vahvistetaan sanastoa sekä harjoitellaan 9. luokan englannintunneilla opiskeltavia asioita. DRAAMA, 8, ja 9. luokka Draama on oppiaine, jonka avulla voit vaihtaa roolia tai tutustua paremmin itseesi tai ikätovereihisi. Draamassa ei käytetä oppikirjoja eikä sitä opiskella pulpetin äärellä eikä yleensäkään luokassa. SISÄLTÖJÄ leikkejä, aisti- ja keskittymisharjoituksia liikettä, kehon-, ja äänenkäyttöä ryhmätyöskentelyä ja rentoutumista pantomiimia, improvisaatiota näyttelemisen perusteita ja näytelmäesitys haluttaessa Draama kehittää tunneälyä ja sosiaalisia taitoja. Se antaa hyvät esiintymisvalmiudet, olit sitten ujo tai avoin. Draaman avulla voi oppia paljon niin taiteesta, teatterin tekemisestä kuin ihmisenä olemisestakin. Draamaa arvioidaan numeraalisesti tuntiaktiivisuuden perusteella. Lisäksi arvioidaan kyky ja uskallus heittäytyä tilanteisiin ja rooleihin. Oikeita suorituksia ei ole olemassakaan, vaan jokaista arvioidaan hänen omaa itseään vasten. Draama siis myös haastaa: uskallatko yrittää! Jos draamaryhmä haluaa, se voi valmistaa näytelmäesityksen. Ryhmä voi myös päättää yleisönsä itse.

11 LUOVA KIRJOITTAMINEN, 8. ja 9. luokka Luovan kirjoittamisen kurssin tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa kirjallista ilmaisua sekä nauttia tekstien tuottamisesta. Kurssilla löydät oman persoonallisen tyylisi, innostut kokeilemaan uutta ja tutustut erilaisiin työskentelytapoihin. Kurssi koostuu erilaisista kirjoitusharjoituksista, teksteihin tutustumisesta ja oman kirjoitusportfolion koostamisesta. Kurssilla tuotetaan ainakin kaunokirjallisia ja blogitekstejä, ja jos kiinnostusta riittää, myös muunlaisia tekstejä. Kurssi arvioidaan numeroarvostelulla. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien suorittamista. Kurssilaiset saavat runsaasti kirjallista ja suullista palautetta. NÄYTELMÄKURSSI 9. lk. yksi tunti viikossa Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä musiikin ryhmän kanssa Kuhalan perinteinen, kuuluisa kevätjuhla-näytelmä. Se on joka vuosi erilainen ja aina yhtä muistettava. MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI 8. luokka, kaksi tuntia viikossa 9. luokka, yksi tuntia viikossa Oppilaille, jotka kokevat yhteisen matematiikan vaikeaksi mutta ovat valmiita harjoittelemaan lisää varmistaakseen tai korottaakseen matematiikan numeroa.

12 SISÄLTÖ: Käsitellään samat asiat kuin yhteisessä matematiikassa (tukiopetusta) Kurssin kokeet pyritään pitämään ennen matematiikan kokeita Peruslaskutaitojen ja tekniikan harjoittelu ja hallinta Ongelmanratkaisutehtäviä Valtakunnalliseen kokeeseen harjoittelu MATEMATIIKAN SYVENTÄVÄ KURSSI 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa TAVOITTEET: syvennetään matematiikan tietoja ja taitoja annetaan valmiuksia lukion pitkään matematiikkaan kehitetään päättely-, arviointi- ja ongelmanratkaisutaitoja lisätään oppilaan harrastuneisuutta opiskella matematiikkaa SISÄLTÖ: käsitellään syvemmin yhteisen matematiikan sisältöjä (algebra, yhtälöparit ja geometria) käydään läpi valinnaisia aihekokonaisuuksia kuten rationaalilausekkeet harjoitellaan matematiikkakilpailuun ja matematiikan valtakunnalliseen kokeeseen erityyppiset ongelmanratkaisutehtävät ja niihin liittyvä matematiikka

13 KEMIAN TYÖKURSSI 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa Kaksi tuntia viikossa, numeroarviointi, joka perustuu aktiiviseen osallistumiseen kokeellisessa työskentelyssä ja teoriapohjaisessa opetuksessa, kirjallisten raporttien eli työselostusten kirjoittamiseen (3-5 kpl) ja kotitehtäviin. Arviointi on jatkuvaa. TAVOITTEET: opetellaan erityisesti kemian työskentelytapoja herätetään kiinnostus luonnontieteiden opiskeluun syvennetään oppilaan tietoja kemiassa ymmärretään kemian merkitys suhteessa arkipäivän elämään SISÄLLÖT: aiemmin opitun kertaaminen ja tietojen syventäminen työturvallisuus ja kemikaalit moolin käsite töiden tekeminen makro- ja mikromittakaavassa aiheet ja työt seuraavat yhteisen kemian alueita: epäorgaaninen, orgaaninen ja metallien kemia työselostusten kirjoittaminen ja laboratoriopäiväkirja

14 LAAJA TEKSTIILITYÖ 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa SISÄLTÖ: Valmistetaan käsitöitä eri tekniikoilla kuten ompelu, neulonta, virkkaus, silkkimaalaus, kuiva- ja märkähuovutus, kirjonta, helmityöt tai kankaankudonta. Kurssilla on yksi pakollinen työ, jonka jälkeen työskentely on vapaata. TAVOITTEET: Vahvistetaan oppilaan kolmiulotteista hahmotus- ja ongelmanratkaisukykyä sekä suunnittelutaitoja. Kerrataan ennen opittua sekä opetellaan uusia taitoja suunnitelmien toteuttamiseksi. TEKSTIILITYÖTÄ PIENIMUOTOISESTI SEKÄ TYTÖILLE ETTÄ POJILLE 9. luokka, kaksi tuntia viikossa puoli vuotta SISÄLTÖ: tehdään lyhytkestoisia tekstiilitöitä eri tekniikoilla kuten ompelua, neulontaa, virkkausta, kirjontaa ja koruja esimerkiksi helmistä. TEKNISEN TYÖN KURSSI 8. LUOKILLE 8. luokka, 2 viikkotuntia Teknisen työn aihepiirejä ovat metalli- ja puuteknologia, elektroniikka, automaatio ja tietokoneavusteinen suunnittelu. Kurssien työt voivat jakaantua useiden eri aihepiirien alueille. Esineen ja sen työprosessin suunnittelussa sekä työn

15 toteutuksessa oppilaalle annetaan vapautta ja rohkaistaan uusissa yhteyksissä soveltamaan aiemmin opittua. 3D-TULOSTUS, CNC-JYRSINTÄ JA RC-LAITTEET 8. luokka, 2 viikkotuntia Kurssilla perehdymme uusiin valmistustekniikoihin ja sähköisiin ohjausjärjestelmiin. Suunnittelemme tietokoneella mallintaen esineitä ja opettelemme erilaisten laitteiden sähköistä ohjaamista. TEKNISEN TYÖN KURSSI 9. LUOKILLE 9. luokka, 2 viikkotuntia Kurssilla valmistamme omien suunnitelmien ja työideoiden mukaisia tuotteita. Oman idean toteuttamiseen voi käyttää koko vuoden. Aihealueina voivat olla elektroniikka, puu-, metalli- ja konetekniikka. KORUKURSSI 9. luokka 1 viikkotunti Kurssilla valmistetaan koruja monin eri menetelmin käyttäen puuta, metalleja, lasia ja muoveja. Lisäksi valmistamme intarsia-tekniikalla korurasioita.

16 TUUNAA MOPOSI 9. luokka 1 viikkotunti Kurssilla opetellaan huoltamaan ja kunnostamaan mopoja ja pienkoneita. Perehdymme polttomoottoritekniikkaan ja apulaitteiden toimintaan. Voimme varustella ja kustomoida mopoja. LIIKUNNAN VALINNAISKURSSIT: TYTTÖJEN JA POIKIEN RYHMÄT, 8. ja 9. luokat TAVOITTEET: Tarjota monipuolista ja virkistävää liikuntaa omasta kunnosta kiinnostuneille. Tutustuttaa eri liikuntalajeihin huomioiden paikallinen tarjonta ja voimassa olevat rajoitukset maksullisten lajien käytöstä. Aktivoida yksilölliseen liikuntaan ja auttaa löytämään oma laji tai kiinnostuksen kohteet SISÄLLÖT: Syvennetään eri vuodenaikojen mukaisia koululiikuntalajeja ja mahdollisuuksien mukaan käydään tutustumassa eri lajeihin kuten keilaaminen, bodypump, ratsastus, kuntonyrkkeily jne. Oppilailla on aktiivinen rooli kurssin sisällön suunnittelussa. Kurssilla ei oteta tuloksia eikä tehdä testejä. Kaksi tuntia viikossa, numeroarviointi, johon liikunnallisten taitojen lisäksi vaikuttavat oppilaan aktiivisuus, innostuneisuus ja asenne.

17 PELITUNTI, POJAT 9. luokka, 2 tuntia viikossa puoli vuotta Sisä- ja ulkoliikuntaa oppilaiden kanssa yhdessä suunniteltuna. Lajeina esim. salibandy, kori-, jalka- tai lentopallo, jääkiekko, futsal, pöytätennis, sulkapallo yms. Kilpailuhenki tarpeen! PALLOILU, TYTÖT 9. luokka, 2 tuntia viikossa puoli vuotta Päivän piristävä pelituokio, jolla syvennetään eri palloilulajien tuntemusta ja harjoitellaan pelitaitoja ja fair play ajattelua. Oppilailla on aktiivinen rooli lajien valinnassa. Kunto ja yhteistyötaidot kohenevat! HYVÄÄ LEIPOMALLA 8. luokka ja 9. luokalla vain niille, jotka eivät ole opiskelleet sitä jo 8. luokalla TAVOITTEET: Opitaan valmistamaan erilaisia leivonnaisia. Kiinnitetään huomiota taloudellisuuteen ja kestävään kehitykseen. Syvennetään kotitaloustaitoja ja -tietoja. SISÄLLÖT: taloudellinen, turvallinen ja ergonominen työskentely

18 yhdessä eläminen ja työskentely, ihmissuhdetaitojen harjoittelu kansallisten ja kansainvälisten leivonnaisten valmistaminen puhdistusaineiden ja menetelmien sekä kodinkoneiden käyttö kodin juhlien valmistelu suolaisten ja makeiden leivonnaisten tekeminen arkeen ja juhlaan perehtyminen leivonnaisten raaka-aineisiin ja niiden merkitykseen Tehdään tutuksi erilaiset taikinatyypit ja opitaan erilaisten leivonnaisten tekoa arkeen ja juhlaan. Valmistetaan suolaisia ja makeita leivonnaisia. HYVÄÄ SUOMESTA JA MAUKASTA MUISTA MAISTA 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa TAVOITTEET: saadaan tietoa terveellisestä ravinnosta opitaan pitämään vaatteet ja kodin tekstiilit sekä ympäristö puhtaana SISÄLLÖT: aikaisemmin opittujen tietojen ja taitojen syventäminen yhdessä eläminen ja työskentely, ihmissuhdetaitojen harjoittelu terveelliset ja turvalliset ruoanvalmistustavat kansallisten ja kansainvälisten ruokien ja leivonnaisten valmistaminen puhdistusaineiden ja menetelmien sekä kodinkoneiden käyttö kodin juhlien valmistelu perinteiset ja uudemmat kotiruoat ja leivonnaiset suomalaiseen ruokakulttuuriin tutustuminen kansainvälisiin ruokakulttuureihin tutustuminen omien suunnitelmien toteuttaminen

19 MAHDOLLISUUS SUORITTAA HYGIENIAPASSI! ARVIOINTI MOLEMMISSA KURSSEISSA: Numeroarviointi perustuu teoriakokeisiin, käytännön kokeisiin ja tuntityöskentelyyn. MUSIIKKI 1 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa SISÄLTÖ: Opetellaan soittamaan ja laulamaan erityylisiä rock- ja popsävelmiä. Kuunnellaan malliksi äänitteitä. Kitaran soitto: Opetellaan säestämään akustisella ja sähkökitaralla lauluja käyttäen apuna sointumerkkejä, powersointuja ja tabulatureja. Harjoitellaan helpohkoja sooloja ja riffejä. Basson soitto: Tutustutaan tavallisimpiin bassokuvioihin ja käytetään niitä laulusäestyksissä. Rumpujen soitto: Harjoitellaan tyypillisimpiä rumpukomppeja esim. beat- ja kolmijakoisia komppeja. Lisäksi käytetään muita lyömäsoittimia kuten gongia, marakasseja ja tamburiinia. Kosketinsoittimien soitto: Opetellaan käyttämään laulusäestyksissä sointuja ja erilaisia soundeja Harjoitellaan mikrofoniin laulamista. Esiintymistä harjoitellaan esiintymällä koulun juhlissa.

20 TAVOITTEET: Kurssi kehittää ja vahvistaa oppilaan soittotaitoa, yhteismusisointi- ja ryhmätyöskentelytaitoa, kuuntelutaitoa, melodia-, rytmi- ja harmoniatajua, ilmaisutaitoa, itsetuntoa ja luovuutta. MUSIIKKI 2 9. luokka, yksi tunti viikossa TAVOITTEET: Kehittää oppilaan soitto-, laulu-, ja yhteismusisointitaitoja ja saada iloa yhdessä musisoinnista. SISÄLTÖ: Harjoitellaan soittamaan ja laulamaan yhdessä pop- ja rock-sävelmiä oppilaalle mieluisalla instrumentilla. Esiinnytään koulun tilaisuuksissa oppilaan niin halutessa. BIISIPAJA 9. luokka, yksi tunti viikossa TAVOITE Tehdään ja esitetään omia biisejä. SISÄLTÖ Harjoitellaan säveltämistä, sanoittamista ja sovittamista. Soitetaan ja lauletaan omat biisit tunnilla. Äänitetään syntyneet biisit moniraitanauhurilla. Tutkitaan olemassa olevia biisejä ja otetaan niistä oppia.

21 KUVATAIDE 8. ja 9. luokka (itsearviointi ja portfolio) TAVOITTEET: Laajennetaan ja syvennetään aiemmin opittua harjoittelemalla ja kokeilemalla erilaisia kuvan tekemisen tekniikoita. Oppilas itse omin käsin tekemällä tuo esiin ajatuksiansa ja tunteitansa ja kehittyy kuvien lukijana ja muotoilun taitajana. SISÄLLÖT: piirustus ja maalaus grafiikka, keramiikka, kuvanveisto ja pienoismallien rakentelu, valokuvaus ja elokuva ja taidehistoria lisäksi tehtäviä liittyen graafiseen suunnitteluun, muotoiluun ja ympäristötaiteeseen SAVITYÖT 9. luokka, yksituntinen: kaksi tuntia viikossa puoli vuotta Tutustutaan saveen materiaalina ja sen eri työtapoihin, kehitetään omaa ilmaisua ja lisätään taiteen ymmärtämistä. Tehdään kolmiulotteisia töitä savesta.

22 TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET 8. luokka, kaksi tuntia viikossa Tietotekniikan perusteet on suunnattu kaikille tietotekniikasta kiinnostuneille eikä kurssi vaadi aikaisempaa kokemusta tietotekniikasta. TAVOITE Kurssin tavoitteena on oppia hyödyntämään tietotekniikkaa opiskelussa ja tottua käyttämään tietokonetta ja oheislaitteita itsenäisemmin. Kurssilla käytetään muun muassa LibreOfficen tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan sekä esitysgrafiikanohjelmia. SISÄLTÖ Opetellaan käyttämään tietokonetta. Tutustutaan tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- sekä esitysgrafiikkaohjelman käyttöön. Opitaan turvallinen nettikäyttäytyminen. Tutustutaan internetin käyttöön ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tiedonhaussa. Tutustutaan tietoturvaan. Harjoitellaan kymmensormijärjestelmän perusteet. Harjoitellaan peda.netin käyttöä opiskelun apuna.

23 TIETOTEKNIIKAN JATKOKURSSI 9. luokka, kaksi tuntia viikossa Tietotekniikan jatkokurssi on suunnattu niille, jotka haluavat syventää taitojaan tietotekniikan eri osa-alueilla. Kurssi ei vaadi tietotekniikan perusteet kurssin käymistä mutta vaatii tietotekniikan perusosaamisen. TAVOITE Kurssin tavoitteena on oppia hyödyntämään tietotekniikkaa opiskelussa nyt ja tulevaisuudessa. SISÄLTÖ Tietokoneen hyötykäytön harjaannuttaminen Tekstinkäsittely-, taulukkolaskelma- ja esitysgrafiikkaohjelmien hyötykäyttö Laitteistotuntemuksen lisääntyminen Kymmensormijärjestelmän oppiminen ja kehittäminen sekä internetin tiedonhankinnan ja lähdekritiikin kehittäminen. MULTIMEDIA 8. luokka, kaksi tuntia viikossa

24 Multimedia-kurssilla harjoitellaan kotisivujen tekemistä HTML-kielen avulla. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kuvan, videon ja audion käsittelyä. TAVOITE Kurssin tavoitteena on ymmärtää tietokoneeseen liitettävien lisälaitteiden mahdollisuudet ja osata tuottaa ja editoida niillä materiaalia sekä oppia kotisivujen tekeminen. SISÄLTÖ Kotisivujen teko HTML-kielellä Kuvan, videon ja audion käsittelyä Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä aineistonhankinnassa valinnaisen draamaryhmän kanssa. Hyväksytty suoritus edellyttää annettujen tehtävien palauttamista, joten omatoimisuus ja vastuu omasta työstä korostuvat tässä kurssissa. NUORI YRITYS 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa Kurssin aikana oppilaat perustavat ryhmissä oman yrityksen, joka toimii lukuvuoden ajan. Oppilaat keksivät ja kehittävät yrityksen liikeidean itse ja vastaavat yrityksen pyörittämisestä. Mahdollinen yrityksen tuotto jaetaan yrityksen jäsenten kesken. NY-yritykset kuuluvat valtakunnalliseen Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä ohjelmaan, joka järjestää kilpailuja ja messuja, joihin yritykset voivat osallistua. TAVOITTEET:

25 Opitaan vastuunottamista ja ryhmässä toimimista. Tekemällä oppiminen: opitaan perusasiat yrityksen perustamisesta ja pyörittämisestä. SISÄLLÖT: liikeidean keksiminen ja kehittäminen yrityksen tuotteen tai palvelun markkinointi ja myyminen yrityksen kirjanpito maksuliikenne: avataan yritykselle vuodeksi oma paikallinen pankkitili Lisätietoja: HISTORIAN HUIPPUHETKIÄ 8. luokka, kaksi tuntia viikossa TAVOITEET: Tutustumme historian kiinnostavimpiin, jännittävimpiin ja hauskimpiin tapahtumiin, ilmiöihin ja henkilöihin. Päämääränämme on tuoda esiin ihmiskunnan historiaa koko kirjossaan: iloineen ja suruineen, yllätyksineen ja pettymyksineen. SISÄLLÖT: Toivottuja aihekokonaisuuksia ja esim. Egypti: muumiot ja pyramidit Antiikin Kreikka: arkkitehtuuri, persialaissodat, Aleksanteri Suuri, keksinnöt ja jumalat Rooma: keisarit, gladiaattorit, Rooman valloitukset ja legioonat Keskiaika: noitavainot, vampyyrit, ritarit ja linnat, musta surma, mongolien valloitukset Uusi aika: renessanssi, löytöretket, Etelä-Amerikan korkeakulttuurit luvut: hallitsijoita ja keksintöjä

26 1900-luku: maailmansodat, lentäjä-ässiä ja panssarivaunuja, sotahistorian helmiä Käytämme monenlaisia työtapoja, ja arviointi perustuu tuntityöskentelyyn sekä kokeeseen. Positiivinen asenne ja reippaus tärkeää! HISTORIAN KURSSI 9.-luokkalaisille, 1-tuntinen. Vyötä rohkeutesi ja astu laivaan! Yhdessä lähdemme purjehtimaan ääretöntä historian merta kohti seikkailua vailla vertaa. Matkalla kohtaamme historian ihmeellisen kertomuksen ja mikä parasta, tämä kertomus on tosi. Yhdeksännen luokan historian valinnaiskurssilla on tarkoitus käydä läpi joitakin valittuja paloja historian loputtomasta aarrearkusta. Pääpaino on kulttuurihistoriassa, ei sota- tai poliittisessa historiassa. Voimme puhua vaikka maanviljelyn kehittymisestä ja ruoan sekä ruokatapojen historiasta: kahvista, teestä, virvoitusjuomista ja suolasta sekä muista mausteista. Pohdimme kulkutautien merkitystä historian kulkuun, esim. kukistiko kirppu Napoleonin. Aiheina myös perheen ja lasten historia, noitavainot ja löytöretket. On myös hassunhauskoja tapahtumia, esim. suurimmat epäonnistumiset. Ja pohdimme, miten nyt eläisimme, jos asiat olisivat tapahtuneet toisin. Myös oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa kurssilla käsiteltäviin aiheisiin. Arvostelu on hyväksytty/hylätty.

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

KUHALAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS

KUHALAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS KUHALAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2017 2018 Valinnaisaineiden valinnan perustaksi Opetussuunnitelman mukaisesti valinnaisaineita valitaan kahdeksannelle luokalle yhteensä kahdeksan viikkotuntia (neljä kaksituntista

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

VALINNAISAINEET ( 3x1h) 9-LUOKKAA VARTEN LV 2016-2017

VALINNAISAINEET ( 3x1h) 9-LUOKKAA VARTEN LV 2016-2017 VALINNAISAINEET ( 3x1h) 9-LUOKKAA VARTEN LV 2016-2017 VALINNAISAINEIDEN VALINTA... 2 ARVIOINTI... 2 ANTIIKIN HISTORIAA (xahis)... 3 ENSIAPU JA PELASTUSTAITO (xepa)... 3 ENGLANNIN SYVENTÄVÄ (xensy)... 3

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 1 Sisällys Ohjeita... 2 Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 Espanja, B 2 -kieli... 4 Saksa, B 2 -kieli... 4 Venäjä, B 2 -kieli... 5 Valinnainen kotitalous

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas

TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas TAPAINLINNAN KOULU Valinnaisaineopas 2016 2017 OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN Pitkät valinnaiset Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9.-luokilla, ja niistä annetaan numeroarviointi. Oppiainetta on 2

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015

Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015 Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015 1 9. luokalle valittavat lyhyet valinnaiskurssit YHDEN JAKSON KURSSIT (19H) Kurssin kesto 2 h viikossa 1 jakson ajan AJANKOHTAISTA MAAILMALTA (YH) APUA! äidinkielen

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016 2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016 2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016 2017 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2016-2017 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Kielitaito avaa ovet

Kielitaito avaa ovet www.nurmijarvi.fi Kielitaito avaa ovet Hyvä kielitaito on tärkeä ja arvokas pääoma tulevaisuutta varten. Monipuolisesta kielitaidosta on hyötyä mm. ihmissuhteissa, matkoilla ja jatko-opinnoissa. Kansainväliset

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu Oulu puh (rehtori)

Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu Oulu puh (rehtori) Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu 1 90100 Oulu puh. 044 703 9413 (rehtori) helena.pirila@ouka.fi Seitsemännen luokan oppilaillemme ja heidän huoltajilleen Käsissänne on koulumme tämän vuoden valinnaisaineopas,

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2017-2018 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Johdantokurssi lukion matematiikkaan Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Opi uutta

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 IDEASTA TUOTTEEKSI Tehdään uutta tai muunnellaan vanhaa designin hengessä. Tavoitteena kaunis tuote, jolla on käyttötarkoitus. T1 ohjata oppilasta tutustumaan

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2013 2 REHTORIN TERVEHDYS Kaikkea ei aina määrätä peruskoulussa Suomalainen peruskoulu on saanut viime vuosina varsin hyviä tuloksia kansainvälisissä

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel.

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel. Pakilan yläaste Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu Lähikoulu Tuttu ja turvallinen Lyhyet koulumatkat; enemmän aikaa

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti.

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. 7. LUOKAN VALINNAISAINEET Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan,

Lisätiedot