VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka 3 3 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4"

Transkriptio

1

2 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/elämänkatsomustieto Historia 2 2 Yhteiskuntaoppi 3 Musiikki 1 Kuvataide 2 Käsityö 3 Liikunta Kotitalous 3 Oppilaanohjaus 1 1 VALINNAISET AINEET 8 5 Oppilaan vähimmäistuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli Kaikki yhteensä

3 Valinnaisaineiden valinnan perustaksi Opetussuunnitelman mukaisesti valinnaisaineita valitaan kahdeksannelle luokalle yhteensä kahdeksan viikkotuntia (neljä kaksituntista valinnaisainetta) ja yhdeksännelle luokalle viisi viikkotuntia (kaksi kaksituntista ja yksi yksituntinen valinnaisaine). Peruskoulun valinnaisaineilla voi keventää opiskelua tai ohjata työskentelyä kiinnostuksen ja harrastuneisuuden mukaan. Valintaa tehtäessä kannattaa pitää mielessä, että seitsemännen luokan jälkeen kotitalouden, kuvataiteen, musiikin ja käsityön yhteinen opetus päättyy. Näiden päättyvien taito- ja taideaineiden numerot siirtyvät 9. luokalla annettavaan päättötodistukseen. Liikunnan yhteinen opetus jatkuu 8. ja 9. luokilla. Sen lisäksi voi kuitenkin valita liikunnan valinnaiskursseja. Jatko-opinnot toisen asteen koulutuksessa perustuvat yhteisten aineiden oppimääriin, eikä minkään valinnaisaineen opiskelu ole edellytyksenä toisen asteen koulutukseen. Niistä voi kuitenkin olla suuri hyöty pyrittäessä peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Oppilaan valinnaisaineista päättää oppilaan huoltaja yhdessä oppilaan kanssa. Valinnat merkitään opintoohjaajalta saatavalle kaavakkeelle. Kaikki valinnat eivät kuitenkaan välttämättä toteudu. Jokaisen valinnan - myös varavalinnan- on oltava sellainen, että valittuun opiskeluun voi sitoutua. Suosituimpien valintojen toteutumatta jääminen voi johtua esimerkiksi valintojen vähäisyydestä tai lukujärjestysteknisistä syistä. Jos valintoja joudutaan muuttamaan, keskustellaan valinnoista oppilaan ja huoltajan kanssa. Valinta, joka tehdään tämän oppaan avulla erilliselle valintalomakkeelle, on sitova, eikä valinnaisainetta voi vaihtaa kesken vuoden. B2-kieliä sitoudutaan opiskelemaan kaksi vuotta, niitä voi jatkaa lukiossa myöhemmin. Valinnaisaineesta tulee valinnan vahvistamisen jälkeen pakollinen aine, joka pitää suorittaa hyväksytysti. Kahden viikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan numerolla ja yhden viikkotunnin valinnaisaineissa annetaan suoritusmerkintä hyväksytty/hylätty. Arviointiin vaikuttavat tietojen ja taitojen lisäksi aktiivisuus, innostuneisuus ja asenne työskentelyyn. Huoltajan pyynnöstä voidaan päättötodistukseen jättää merkitsemättä numeroarvosana valinnaisesta B2-kielestä, jolloin pois jätettyjen arvosanojen tilalle tulee merkintä hyväksytty. Forssassa 5. tammikuuta 2015 Marja-Leena Tirri rehtori

4 Kuhalan koulun valinnaisaineet KAKSITUNTISET: RANSKA B2 SAKSA B2 ESPANJA B2 ITALIA B2 VENÄJÄ B2 ENGLANNIN JA RUOTSIN SYVENTÄVÄ TAI KERTAAVA KURSSI DRAAMA LUOVA KIRJOITTAMINEN MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI MATEMATIIKAN SYVENTÄVÄ KURSSI KEMIAN TYÖKURSSI LAAJA TEKSTIILITYÖ TEKNISEN TYÖN KURSSI 3D-TULOSTUS, CNC-JYRSINTÄ JA RC-LAITTEET LIIKUNNAN VALINNAISKURSSI: TYTTÖJEN JA POIKIEN RYHMÄT HYVÄÄ LEIPOMALLA HYVÄÄ SUOMESTA JA MAUKASTA MUISTA MAISTA MUSIIKKI 1 KUVATAIDE TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET TIETOTEKNIIKAN JATKOKURSSI MULTIMEDIA NUORI YRITYS HISTORIAN HUIPPUHETKIÄ

5 YKSITUNTISET, (2h puoli vuotta tai 1h koko vuosi) ENGLANNIN KERTAAVA KURSSI PRATA MERA NÄYTELMÄKURSSI MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI TEKSTIILITYÖTÄ PIENIMUOTOISESTI SEKÄ TYTÖILLE ETTÄ POJILLE KORUKURSSI TUUNAA MOPOSI PELITUNTI, POJAT PALLOILU, TYTÖT MUSIIKKI 2 BIISIPAJA MUOTOILU, RAKENTELU ja KUVANVEISTO HISTORIAA YSEILLE

6 B2-kielet RANSKA, luokka Opiskelun tavoitteena on oppia kommunikoimaan ranskan kielellä jokapäiväisissä käytännön tilanteissa sekä innostaa oppilasta jatkamaan ranskan kielen opiskelua toisen asteen koulutuksessa. Kieltä harjoitetaan pääasiassa suullisissa viestintätilanteissa, mutta oppilas oppii ilmaisemaan itseään myös yksinkertaisten kirjoitettujen viestien avulla. Samalla tutustutaan ranskankieliseen kulttuurialueeseen ja tapakulttuuriin. SAKSA, luokka Opiskelun tavoitteena on oppia saksan kielen perusteet ja tutustua myös saksankieliseen kulttuuriin. Tunneilla harjoitellaan kirjallisesti ja suullisesti käytännön tilanteita. Luodaan samalla pohja mahdollisia jatko-opintoja varten. ESPANJA, luokka Espanja avaa ovet mitä erilaisimpiin kulttuureihin: Pohjois-Espanjan baskeista, Andalusian flamencoon, intiaanikulttuureista Karibian rytmeihin ja Argentiinan tangoon. Espanja on maailman toiseksi yleisin äidinkieli ja 20 valtion virallinen kieli, maailman neljänneksi puhutuin kieli ja 30 miljoonan yhdysvaltalaisen äidinkieli. Tavoitteena on antaa oppilaille alkeiskielitaito, jolla selviytyä erilaisissa matkaajan arkipäivän tilanteissa niin suullisissa kuin kirjallisissakin kielenkäyttötilanteissa: ruoka- ja vaatekaupassa, postissa, pankissa, ravintolassa, matkatoimistossa, hotellissa jne. Lisäksi tavoitteena on kartuttaa oppilaan tietoja espanjankielisten alueiden maista, kulttuureista ja

7 tavoista: 8. luokalla keskittyen Espanjaan ja sen saariin ja 9.-llä Latinalaiseen Amerikkaan. Espanjan opintoja voi jatkaa lukiossa. ITALIA, luokka Opiskelun tavoitteena on saavuttaa kielessä sellainen kielitaito, jolla tulee toimeen erilaisissa jokapäiväisissä käytännön tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Samalla oppilas tutustuu italialaiseen elämään, kulttuuriin ja tapoihin. Italian kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa. VENÄJÄ, luokka Perehdytään venäjän kieleen ja kulttuuriin siten, että jo kurssin aikana saavutetusta kielitaidosta on hyötyä esim. asiakaspalvelutilanteissa ja matkailussa. Kurssilla luodaan myös pohja mahdollisia jatko-opintoja varten. Aluksi opitaan kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet. Sitten opitaan käyttämään venäjän kieltä käytännön puhetilanteissa (esim. tutustuminen, vapaa-aika, ostokset). Lisäksi tutustutaan venäjänkieliseen kielialueeseen, sen kulttuuriin ja tapakulttuuriin. Venäjänopintoja voi jatkaa lukiossa.

8 ENGLANNIN JA RUOTSIN SYVENTÄVÄ TAI KERTAAVA KURSSI 8. luokka Opiskellaan yksi tunti englantia ja yksi tunti ruotsia viikossa: More English / Brush Up Your English ja Mera svenska / Träna svenska Voit valita molemmista kielistä valita syventävät kurssit tai kertaavat kurssit tai toisesta kielestä syventävän ja toisesta kertaavan kurssin. Arviointi: hyväksytty / hylätty. MORE ENGLISH (englannin syventävä kurssi) S Haluatko oppia lisää englantia? Kurssilla syvennetään ja laajennetaan englannin osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä: pelejä, roolileikkejä, keskusteluja, nettiharjoituksia jne. TAI BRUSH UP YOUR ENGLISH (englannin kertaava kurssi) K Tarvitsetko tukea englannin oppimiseen? Kurssilla kerrataan jo aikaisemmin opiskeltuja perusasioita ja sanastoa. Samalla harjoitellaan lisää perusoppitunneilla käsiteltäviä asioita. JA

9 MERA SVENSKA (ruotsin syventävä kurssi) S Haluatko oppia lisää ruotsia? Kurssilla syvennetään ja laajennetaan ruotsin osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä: pelejä, roolileikkejä, keskusteluja, nettiharjoituksia jne. TAI TRÄNA SVENSKA (ruotsin kertaava kurssi) K Tarvitsetko tukea ruotsin oppimiseen? Kurssilla kerrataan jo aikaisemmin opiskeltuja perusasioita ja sanastoa. Samalla harjoitellaan lisää perusoppitunneilla käsiteltäviä asioita. PRATA MERA 9. luokka yksi tunti viikossa Tavoite: suullisten valmiuksien rohkaiseminen ja vahvistaminen Sisällöt: harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja erilaisia käytännön puhetilanteita ja kerrataan ja syvennetään jo opittua sanastoa esim. erilaisten pelien ja leikkien avulla Arviointi: hyväksytty/hylätty. Perustuu tuntityöskentelyyn ja aktiivisuuteen

10 ENGLANNIN KERTAAVA KURSSI 9. luokka yksi tunti viikossa Kurssin tavoitteena on tukea ja helpottaa englannin opiskelua. Kurssilla kerrataan aiemmin opittuja rakenteita ja vahvistetaan sanastoa sekä harjoitellaan 9. luokan englannintunneilla opiskeltavia asioita. DRAAMA, 8, ja 9. luokka Draama on oppiaine, jonka avulla voit vaihtaa roolia tai tutustua paremmin itseesi tai ikätovereihisi. Draamassa ei käytetä oppikirjoja eikä sitä opiskella pulpetin äärellä eikä yleensäkään luokassa. SISÄLTÖJÄ leikkejä, aisti- ja keskittymisharjoituksia liikettä, kehon-, ja äänenkäyttöä ryhmätyöskentelyä ja rentoutumista pantomiimia, improvisaatiota näyttelemisen perusteita ja näytelmäesitys haluttaessa Draama kehittää tunneälyä ja sosiaalisia taitoja. Se antaa hyvät esiintymisvalmiudet, olit sitten ujo tai avoin. Draaman avulla voi oppia paljon niin taiteesta, teatterin tekemisestä kuin ihmisenä olemisestakin. Draamaa arvioidaan numeraalisesti tuntiaktiivisuuden perusteella. Lisäksi arvioidaan kyky ja uskallus heittäytyä tilanteisiin ja rooleihin. Oikeita suorituksia ei ole olemassakaan, vaan jokaista arvioidaan hänen omaa itseään vasten. Draama siis myös haastaa: uskallatko yrittää! Jos draamaryhmä haluaa, se voi valmistaa näytelmäesityksen. Ryhmä voi myös päättää yleisönsä itse.

11 LUOVA KIRJOITTAMINEN, 8. ja 9. luokka Luovan kirjoittamisen kurssin tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa kirjallista ilmaisua sekä nauttia tekstien tuottamisesta. Kurssilla löydät oman persoonallisen tyylisi, innostut kokeilemaan uutta ja tutustut erilaisiin työskentelytapoihin. Kurssi koostuu erilaisista kirjoitusharjoituksista, teksteihin tutustumisesta ja oman kirjoitusportfolion koostamisesta. Kurssilla tuotetaan ainakin kaunokirjallisia ja blogitekstejä, ja jos kiinnostusta riittää, myös muunlaisia tekstejä. Kurssi arvioidaan numeroarvostelulla. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien suorittamista. Kurssilaiset saavat runsaasti kirjallista ja suullista palautetta. NÄYTELMÄKURSSI 9. lk. yksi tunti viikossa Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä musiikin ryhmän kanssa Kuhalan perinteinen, kuuluisa kevätjuhla-näytelmä. Se on joka vuosi erilainen ja aina yhtä muistettava. MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI 8. luokka, kaksi tuntia viikossa 9. luokka, yksi tuntia viikossa Oppilaille, jotka kokevat yhteisen matematiikan vaikeaksi mutta ovat valmiita harjoittelemaan lisää varmistaakseen tai korottaakseen matematiikan numeroa.

12 SISÄLTÖ: Käsitellään samat asiat kuin yhteisessä matematiikassa (tukiopetusta) Kurssin kokeet pyritään pitämään ennen matematiikan kokeita Peruslaskutaitojen ja tekniikan harjoittelu ja hallinta Ongelmanratkaisutehtäviä Valtakunnalliseen kokeeseen harjoittelu MATEMATIIKAN SYVENTÄVÄ KURSSI 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa TAVOITTEET: syvennetään matematiikan tietoja ja taitoja annetaan valmiuksia lukion pitkään matematiikkaan kehitetään päättely-, arviointi- ja ongelmanratkaisutaitoja lisätään oppilaan harrastuneisuutta opiskella matematiikkaa SISÄLTÖ: käsitellään syvemmin yhteisen matematiikan sisältöjä (algebra, yhtälöparit ja geometria) käydään läpi valinnaisia aihekokonaisuuksia kuten rationaalilausekkeet harjoitellaan matematiikkakilpailuun ja matematiikan valtakunnalliseen kokeeseen erityyppiset ongelmanratkaisutehtävät ja niihin liittyvä matematiikka

13 KEMIAN TYÖKURSSI 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa Kaksi tuntia viikossa, numeroarviointi, joka perustuu aktiiviseen osallistumiseen kokeellisessa työskentelyssä ja teoriapohjaisessa opetuksessa, kirjallisten raporttien eli työselostusten kirjoittamiseen (3-5 kpl) ja kotitehtäviin. Arviointi on jatkuvaa. TAVOITTEET: opetellaan erityisesti kemian työskentelytapoja herätetään kiinnostus luonnontieteiden opiskeluun syvennetään oppilaan tietoja kemiassa ymmärretään kemian merkitys suhteessa arkipäivän elämään SISÄLLÖT: aiemmin opitun kertaaminen ja tietojen syventäminen työturvallisuus ja kemikaalit moolin käsite töiden tekeminen makro- ja mikromittakaavassa aiheet ja työt seuraavat yhteisen kemian alueita: epäorgaaninen, orgaaninen ja metallien kemia työselostusten kirjoittaminen ja laboratoriopäiväkirja

14 LAAJA TEKSTIILITYÖ 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa SISÄLTÖ: Valmistetaan käsitöitä eri tekniikoilla kuten ompelu, neulonta, virkkaus, silkkimaalaus, kuiva- ja märkähuovutus, kirjonta, helmityöt tai kankaankudonta. Kurssilla on yksi pakollinen työ, jonka jälkeen työskentely on vapaata. TAVOITTEET: Vahvistetaan oppilaan kolmiulotteista hahmotus- ja ongelmanratkaisukykyä sekä suunnittelutaitoja. Kerrataan ennen opittua sekä opetellaan uusia taitoja suunnitelmien toteuttamiseksi. TEKSTIILITYÖTÄ PIENIMUOTOISESTI SEKÄ TYTÖILLE ETTÄ POJILLE 9. luokka, kaksi tuntia viikossa puoli vuotta SISÄLTÖ: tehdään lyhytkestoisia tekstiilitöitä eri tekniikoilla kuten ompelua, neulontaa, virkkausta, kirjontaa ja koruja esimerkiksi helmistä. TEKNISEN TYÖN KURSSI 8. LUOKILLE 8. luokka, 2 viikkotuntia Teknisen työn aihepiirejä ovat metalli- ja puuteknologia, elektroniikka, automaatio ja tietokoneavusteinen suunnittelu. Kurssien työt voivat jakaantua useiden eri aihepiirien alueille. Esineen ja sen työprosessin suunnittelussa sekä työn

15 toteutuksessa oppilaalle annetaan vapautta ja rohkaistaan uusissa yhteyksissä soveltamaan aiemmin opittua. 3D-TULOSTUS, CNC-JYRSINTÄ JA RC-LAITTEET 8. luokka, 2 viikkotuntia Kurssilla perehdymme uusiin valmistustekniikoihin ja sähköisiin ohjausjärjestelmiin. Suunnittelemme tietokoneella mallintaen esineitä ja opettelemme erilaisten laitteiden sähköistä ohjaamista. TEKNISEN TYÖN KURSSI 9. LUOKILLE 9. luokka, 2 viikkotuntia Kurssilla valmistamme omien suunnitelmien ja työideoiden mukaisia tuotteita. Oman idean toteuttamiseen voi käyttää koko vuoden. Aihealueina voivat olla elektroniikka, puu-, metalli- ja konetekniikka. KORUKURSSI 9. luokka 1 viikkotunti Kurssilla valmistetaan koruja monin eri menetelmin käyttäen puuta, metalleja, lasia ja muoveja. Lisäksi valmistamme intarsia-tekniikalla korurasioita.

16 TUUNAA MOPOSI 9. luokka 1 viikkotunti Kurssilla opetellaan huoltamaan ja kunnostamaan mopoja ja pienkoneita. Perehdymme polttomoottoritekniikkaan ja apulaitteiden toimintaan. Voimme varustella ja kustomoida mopoja. LIIKUNNAN VALINNAISKURSSIT: TYTTÖJEN JA POIKIEN RYHMÄT, 8. ja 9. luokat TAVOITTEET: Tarjota monipuolista ja virkistävää liikuntaa omasta kunnosta kiinnostuneille. Tutustuttaa eri liikuntalajeihin huomioiden paikallinen tarjonta ja voimassa olevat rajoitukset maksullisten lajien käytöstä. Aktivoida yksilölliseen liikuntaan ja auttaa löytämään oma laji tai kiinnostuksen kohteet SISÄLLÖT: Syvennetään eri vuodenaikojen mukaisia koululiikuntalajeja ja mahdollisuuksien mukaan käydään tutustumassa eri lajeihin kuten keilaaminen, bodypump, ratsastus, kuntonyrkkeily jne. Oppilailla on aktiivinen rooli kurssin sisällön suunnittelussa. Kurssilla ei oteta tuloksia eikä tehdä testejä. Kaksi tuntia viikossa, numeroarviointi, johon liikunnallisten taitojen lisäksi vaikuttavat oppilaan aktiivisuus, innostuneisuus ja asenne.

17 PELITUNTI, POJAT 9. luokka, 2 tuntia viikossa puoli vuotta Sisä- ja ulkoliikuntaa oppilaiden kanssa yhdessä suunniteltuna. Lajeina esim. salibandy, kori-, jalka- tai lentopallo, jääkiekko, futsal, pöytätennis, sulkapallo yms. Kilpailuhenki tarpeen! PALLOILU, TYTÖT 9. luokka, 2 tuntia viikossa puoli vuotta Päivän piristävä pelituokio, jolla syvennetään eri palloilulajien tuntemusta ja harjoitellaan pelitaitoja ja fair play ajattelua. Oppilailla on aktiivinen rooli lajien valinnassa. Kunto ja yhteistyötaidot kohenevat! HYVÄÄ LEIPOMALLA 8. luokka ja 9. luokalla vain niille, jotka eivät ole opiskelleet sitä jo 8. luokalla TAVOITTEET: Opitaan valmistamaan erilaisia leivonnaisia. Kiinnitetään huomiota taloudellisuuteen ja kestävään kehitykseen. Syvennetään kotitaloustaitoja ja -tietoja. SISÄLLÖT: taloudellinen, turvallinen ja ergonominen työskentely

18 yhdessä eläminen ja työskentely, ihmissuhdetaitojen harjoittelu kansallisten ja kansainvälisten leivonnaisten valmistaminen puhdistusaineiden ja menetelmien sekä kodinkoneiden käyttö kodin juhlien valmistelu suolaisten ja makeiden leivonnaisten tekeminen arkeen ja juhlaan perehtyminen leivonnaisten raaka-aineisiin ja niiden merkitykseen Tehdään tutuksi erilaiset taikinatyypit ja opitaan erilaisten leivonnaisten tekoa arkeen ja juhlaan. Valmistetaan suolaisia ja makeita leivonnaisia. HYVÄÄ SUOMESTA JA MAUKASTA MUISTA MAISTA 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa TAVOITTEET: saadaan tietoa terveellisestä ravinnosta opitaan pitämään vaatteet ja kodin tekstiilit sekä ympäristö puhtaana SISÄLLÖT: aikaisemmin opittujen tietojen ja taitojen syventäminen yhdessä eläminen ja työskentely, ihmissuhdetaitojen harjoittelu terveelliset ja turvalliset ruoanvalmistustavat kansallisten ja kansainvälisten ruokien ja leivonnaisten valmistaminen puhdistusaineiden ja menetelmien sekä kodinkoneiden käyttö kodin juhlien valmistelu perinteiset ja uudemmat kotiruoat ja leivonnaiset suomalaiseen ruokakulttuuriin tutustuminen kansainvälisiin ruokakulttuureihin tutustuminen omien suunnitelmien toteuttaminen

19 MAHDOLLISUUS SUORITTAA HYGIENIAPASSI! ARVIOINTI MOLEMMISSA KURSSEISSA: Numeroarviointi perustuu teoriakokeisiin, käytännön kokeisiin ja tuntityöskentelyyn. MUSIIKKI 1 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa SISÄLTÖ: Opetellaan soittamaan ja laulamaan erityylisiä rock- ja popsävelmiä. Kuunnellaan malliksi äänitteitä. Kitaran soitto: Opetellaan säestämään akustisella ja sähkökitaralla lauluja käyttäen apuna sointumerkkejä, powersointuja ja tabulatureja. Harjoitellaan helpohkoja sooloja ja riffejä. Basson soitto: Tutustutaan tavallisimpiin bassokuvioihin ja käytetään niitä laulusäestyksissä. Rumpujen soitto: Harjoitellaan tyypillisimpiä rumpukomppeja esim. beat- ja kolmijakoisia komppeja. Lisäksi käytetään muita lyömäsoittimia kuten gongia, marakasseja ja tamburiinia. Kosketinsoittimien soitto: Opetellaan käyttämään laulusäestyksissä sointuja ja erilaisia soundeja Harjoitellaan mikrofoniin laulamista. Esiintymistä harjoitellaan esiintymällä koulun juhlissa.

20 TAVOITTEET: Kurssi kehittää ja vahvistaa oppilaan soittotaitoa, yhteismusisointi- ja ryhmätyöskentelytaitoa, kuuntelutaitoa, melodia-, rytmi- ja harmoniatajua, ilmaisutaitoa, itsetuntoa ja luovuutta. MUSIIKKI 2 9. luokka, yksi tunti viikossa TAVOITTEET: Kehittää oppilaan soitto-, laulu-, ja yhteismusisointitaitoja ja saada iloa yhdessä musisoinnista. SISÄLTÖ: Harjoitellaan soittamaan ja laulamaan yhdessä pop- ja rock-sävelmiä oppilaalle mieluisalla instrumentilla. Esiinnytään koulun tilaisuuksissa oppilaan niin halutessa. BIISIPAJA 9. luokka, yksi tunti viikossa TAVOITE Tehdään ja esitetään omia biisejä. SISÄLTÖ Harjoitellaan säveltämistä, sanoittamista ja sovittamista. Soitetaan ja lauletaan omat biisit tunnilla. Äänitetään syntyneet biisit moniraitanauhurilla. Tutkitaan olemassa olevia biisejä ja otetaan niistä oppia.

21 KUVATAIDE 8. ja 9. luokka (itsearviointi ja portfolio) TAVOITTEET: Laajennetaan ja syvennetään aiemmin opittua harjoittelemalla ja kokeilemalla erilaisia kuvan tekemisen tekniikoita. Oppilas itse omin käsin tekemällä tuo esiin ajatuksiansa ja tunteitansa ja kehittyy kuvien lukijana ja muotoilun taitajana. SISÄLLÖT: piirustus ja maalaus grafiikka, keramiikka, kuvanveisto ja pienoismallien rakentelu, valokuvaus ja elokuva ja taidehistoria lisäksi tehtäviä liittyen graafiseen suunnitteluun, muotoiluun ja ympäristötaiteeseen SAVITYÖT 9. luokka, yksituntinen: kaksi tuntia viikossa puoli vuotta Tutustutaan saveen materiaalina ja sen eri työtapoihin, kehitetään omaa ilmaisua ja lisätään taiteen ymmärtämistä. Tehdään kolmiulotteisia töitä savesta.

22 TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET 8. luokka, kaksi tuntia viikossa Tietotekniikan perusteet on suunnattu kaikille tietotekniikasta kiinnostuneille eikä kurssi vaadi aikaisempaa kokemusta tietotekniikasta. TAVOITE Kurssin tavoitteena on oppia hyödyntämään tietotekniikkaa opiskelussa ja tottua käyttämään tietokonetta ja oheislaitteita itsenäisemmin. Kurssilla käytetään muun muassa LibreOfficen tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan sekä esitysgrafiikanohjelmia. SISÄLTÖ Opetellaan käyttämään tietokonetta. Tutustutaan tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- sekä esitysgrafiikkaohjelman käyttöön. Opitaan turvallinen nettikäyttäytyminen. Tutustutaan internetin käyttöön ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tiedonhaussa. Tutustutaan tietoturvaan. Harjoitellaan kymmensormijärjestelmän perusteet. Harjoitellaan peda.netin käyttöä opiskelun apuna.

23 TIETOTEKNIIKAN JATKOKURSSI 9. luokka, kaksi tuntia viikossa Tietotekniikan jatkokurssi on suunnattu niille, jotka haluavat syventää taitojaan tietotekniikan eri osa-alueilla. Kurssi ei vaadi tietotekniikan perusteet kurssin käymistä mutta vaatii tietotekniikan perusosaamisen. TAVOITE Kurssin tavoitteena on oppia hyödyntämään tietotekniikkaa opiskelussa nyt ja tulevaisuudessa. SISÄLTÖ Tietokoneen hyötykäytön harjaannuttaminen Tekstinkäsittely-, taulukkolaskelma- ja esitysgrafiikkaohjelmien hyötykäyttö Laitteistotuntemuksen lisääntyminen Kymmensormijärjestelmän oppiminen ja kehittäminen sekä internetin tiedonhankinnan ja lähdekritiikin kehittäminen. MULTIMEDIA 8. luokka, kaksi tuntia viikossa

24 Multimedia-kurssilla harjoitellaan kotisivujen tekemistä HTML-kielen avulla. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kuvan, videon ja audion käsittelyä. TAVOITE Kurssin tavoitteena on ymmärtää tietokoneeseen liitettävien lisälaitteiden mahdollisuudet ja osata tuottaa ja editoida niillä materiaalia sekä oppia kotisivujen tekeminen. SISÄLTÖ Kotisivujen teko HTML-kielellä Kuvan, videon ja audion käsittelyä Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä aineistonhankinnassa valinnaisen draamaryhmän kanssa. Hyväksytty suoritus edellyttää annettujen tehtävien palauttamista, joten omatoimisuus ja vastuu omasta työstä korostuvat tässä kurssissa. NUORI YRITYS 8. ja 9. luokka, kaksi tuntia viikossa Kurssin aikana oppilaat perustavat ryhmissä oman yrityksen, joka toimii lukuvuoden ajan. Oppilaat keksivät ja kehittävät yrityksen liikeidean itse ja vastaavat yrityksen pyörittämisestä. Mahdollinen yrityksen tuotto jaetaan yrityksen jäsenten kesken. NY-yritykset kuuluvat valtakunnalliseen Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä ohjelmaan, joka järjestää kilpailuja ja messuja, joihin yritykset voivat osallistua. TAVOITTEET:

25 Opitaan vastuunottamista ja ryhmässä toimimista. Tekemällä oppiminen: opitaan perusasiat yrityksen perustamisesta ja pyörittämisestä. SISÄLLÖT: liikeidean keksiminen ja kehittäminen yrityksen tuotteen tai palvelun markkinointi ja myyminen yrityksen kirjanpito maksuliikenne: avataan yritykselle vuodeksi oma paikallinen pankkitili Lisätietoja: HISTORIAN HUIPPUHETKIÄ 8. luokka, kaksi tuntia viikossa TAVOITEET: Tutustumme historian kiinnostavimpiin, jännittävimpiin ja hauskimpiin tapahtumiin, ilmiöihin ja henkilöihin. Päämääränämme on tuoda esiin ihmiskunnan historiaa koko kirjossaan: iloineen ja suruineen, yllätyksineen ja pettymyksineen. SISÄLLÖT: Toivottuja aihekokonaisuuksia ja esim. Egypti: muumiot ja pyramidit Antiikin Kreikka: arkkitehtuuri, persialaissodat, Aleksanteri Suuri, keksinnöt ja jumalat Rooma: keisarit, gladiaattorit, Rooman valloitukset ja legioonat Keskiaika: noitavainot, vampyyrit, ritarit ja linnat, musta surma, mongolien valloitukset Uusi aika: renessanssi, löytöretket, Etelä-Amerikan korkeakulttuurit luvut: hallitsijoita ja keksintöjä

26 1900-luku: maailmansodat, lentäjä-ässiä ja panssarivaunuja, sotahistorian helmiä Käytämme monenlaisia työtapoja, ja arviointi perustuu tuntityöskentelyyn sekä kokeeseen. Positiivinen asenne ja reippaus tärkeää! HISTORIAN KURSSI 9.-luokkalaisille, 1-tuntinen. Vyötä rohkeutesi ja astu laivaan! Yhdessä lähdemme purjehtimaan ääretöntä historian merta kohti seikkailua vailla vertaa. Matkalla kohtaamme historian ihmeellisen kertomuksen ja mikä parasta, tämä kertomus on tosi. Yhdeksännen luokan historian valinnaiskurssilla on tarkoitus käydä läpi joitakin valittuja paloja historian loputtomasta aarrearkusta. Pääpaino on kulttuurihistoriassa, ei sota- tai poliittisessa historiassa. Voimme puhua vaikka maanviljelyn kehittymisestä ja ruoan sekä ruokatapojen historiasta: kahvista, teestä, virvoitusjuomista ja suolasta sekä muista mausteista. Pohdimme kulkutautien merkitystä historian kulkuun, esim. kukistiko kirppu Napoleonin. Aiheina myös perheen ja lasten historia, noitavainot ja löytöretket. On myös hassunhauskoja tapahtumia, esim. suurimmat epäonnistumiset. Ja pohdimme, miten nyt eläisimme, jos asiat olisivat tapahtuneet toisin. Myös oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa kurssilla käsiteltäviin aiheisiin. Arvostelu on hyväksytty/hylätty.

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU TERVAKOSKEN YHTEISKOULU VALINNAISKURSSIT 2015-2016 9. -LUOKAN KURSSITARJOTIN TIEDOKSI Tervakosken yhteiskoulussa valitaan 9. luokalle lyhyitä valinnaiskursseja 2 kappaletta. Pitkät valinnaiskurssit säilyvät

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot